Torenklanken 2013 - nr 17

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 17 | november 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Carnavalsseizoen weer van start!!!

PRINSENBAL

Op zaterdag 16 november a.s. zal het nieuwe carnavalsseizoen van het Geffense Rottenrijk ingeluid gaan worden met een totaal vernieuwde opzet voor de onthulling van de nieuwe Prins en Adjudant. Alvorens de scepter overgedragen gaat worden, is er een ‘speciaal’ laatste ‘Picture-moment’ met Prinses José en Adjudant Marion, geheel in het thema van deze fantastische avond: ‘PREMIÈRE’ We rollen de rode loper uit voor alle Geffenaren en carnavalvierende buurdorpen, die we hierbij van harte uitnodigen, zodat ook zij getuige kunnen zijn van de SPECTACULAIRE PRINSONTHULLING, o.a. met medewerking van Barbie en Michael in de film “Op zoek naar Barbie’s PRINSJE!” Ben je ook nieuwsgierig naar de nieuwe Prins en Adjudant, en hou je van een feestje, dan mag je deze avond beslist niet missen! Kom dus allen op ZATERDAG 16 NOVEMBER A.S. OM 20.00 UUR naar café-zaal ‘t Haasje, en geniet mee van deze GEZELLIGE, SPANNENDE EN SPECTACULAIRE ONTHULLING!!!

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

onder het genot van een kop koffie maakte het Roapliedteam de plannen bekend. Verschillende artiesten maar ook leden van de stichting en natuurlijk belangstellende hoorde dat er verschillende activiteiten op het programma staan waaronder de opname van een jubileum cd, een cd met alle winnende nummers van de afgelopen 10 jaar en natuurlijk de winnaar van de komende editie. Bij het 11 jarige bestaan werd ook al een cd gemaakt welke nu dus een vervolg zal krijgen. Verder zal er op zaterdag 30 november a.s. voor de eerste keer een Roapliedcafé georganiseerd worden. Als voorbereiding op de jubileum cd zullen de winnaars van de afgelopen jaren een optreden verzorgen in café Govers. De voorbereidingen voor deze avond zijn nog in volle gang dus daar later meer over. Maar noteer het alvast in uw agenda want hierbij is iedereen uitgenodigd. Tijdens de aftrap hebben al veel deelnemers hun inschrijving gedaan voor de komende editie van het Roaplied op 1 februari 2014. Dus wil jij ook nog op de jubileum cd geef je dan op en doe mee roaplied@rottenrijk.nl Het team is weer helemaal enthousiast en eerste deelnemers gaan er vol voor dus dat kan niet mis. Ter afsluiting van deze zondagmorgen werd het glas geheven op een succesvolle editie van het Roaplied. We danken de organisatie van Strooipop voor de gastvrijheid en wellicht tot volgend jaar. Roaplied team 2014

Graag tot dan! Alaaf, Stichting Rottenrijk

Roaplied “Feest” in 2014 Op zondagmorgen 6 oktober jl. was de aftrap van Roaplied 2014, de 22ste editie, dus tijd voor een feestje. Met de zon die over het Strooipopterrein scheen en

Dus voor in de agenda: -30 november Roapliedcafé (café Govers) -1 februari Roaplied 2014 (zaal Gouden Leeuw)

KOPY INLEVEREN VOOR:

4 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


De huidige stand is € 21.000,00. Dank voor uw bijdrage!

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 01 nov. 19.00 u. * H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (Allerheiligen) za. 02 nov. 19.30 u. H.Mis m.m.v. W.I.K. en Gem. Koor + kinderkerk (Allerzielen) zo. 03 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 05 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 08 nov. 19.00 u. * avondmis za. 09 nov. 14.00 u. jubileummis Diny en Rien van Wanrooij zo. 10 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Passe Partout + communicanten di. 12 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 15 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 17 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) ALLERZIELEN Vanwege Allerzielen is er een H.Mis op zaterdag 2 november om 19.30 uur in de kerk. We gedenken de overledenen vanaf november 2012 tot heden. De nabestaanden van de overledenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering. KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 8 oktober 2013: Dina van Dinther - Schuurmans, 88 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl STICHTING VRIENDEN VAN HUNEDOARA Achter in het portaal van de kerk vindt u een doos, waarin wij oude wenskaarten verzamelen. Deze worden hergebruikt en verkocht, waarna de opbrengst is voor bovengenoemde stichting. De Stichting Vrienden van Hunedoara heeft als doel een bijdrage te leveren aan het realiseren van een meer leefbare samenleving voor de bewoners van Hunedoara (te Roemenië), met name gericht op het verbeteren van de situatie van de zwakkeren in die samenleving. Ormi is een Roemeen, die zich actief inzet voor kinderen met een verstandelijke beperking. Met veel inspanning en beperkte middelen van de overheid heeft hij een basisschool voor kinderen met een verstandelijke beperking in Hunedoara en Lupeni opgericht. In Roemenië is nog weinig kennis en ervaring met lesgeven aan deze kinderen. Onze stichting verzamelt schoolmaterialen, zoals schriften, computers en schoolmeubels. Ook zamelen we geld in voor het transport hiervan en voor investeringen in schoolgebouwen, een schoolbus, lesmaterialen en scholing van leerkrachten. Op deze twee scholen

wordt les gegeven aan 130 kinderen van 4 tot 17 jaar! Coördinator Erika van een thuiszorg en Juliana, directeur van het verpleeghuis in Hunedoara doen hun uiterste best om zoveel mogelijk (chronisch) zieke mensen die zorg te geven die ze nodig hebben. Helaas kan lang niet iedereen goed geholpen worden, omdat de financiële ondersteuning vanuit de overheid nog zeer beperkt is. Wij helpen hen door medische materialen in Nederland in te zamelen, zoals incontinentiemateriaal, verband en ziekenhuisbedden. Er zijn meer Roemenen die zich actief inzetten voor een meer leefbare samenleving in Hunedoara en die we daarbij ondersteunen. Ook leveren we individuele hulp in de vorm van o.a. pakketten met kleding, voedsel, etc. en ondersteuning van persoonlijke studie. Tweejaarlijks organiseert de stichting een werkvakantie voor jongeren van 14 t/m 28 jaar naar Hunedoara/ Lupeni. Deze jongeren verdienen zelf hun reis bij elkaar. De eerstvolgende werkvakantie is in de herfstvakantie van 2014. Voor meer informatie: www.vriendenvanhunedoara.nl

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... nu nog even eerste Prinses van het Rottenrijk, José Verstegen (Tja prinsessen leeftijd! Vijftien of 4x11 en 7) Zij was het afgelopen jaar Prinses Carnaval, samen met adjudant Marion van Antwerpen en zij wilden ‘het verschil maken’! José en Marion zagen tijdens en na het carnavalsseizoen dingen, die aan vernieuwing toe waren binnen het Geffense Carnaval en hebben daar ook aan gewerkt. “Je moet niet zomaar iets roepen en dan vervolgens niets doen. Natuurlijk kan niet alles tegelijk worden aangepakt, maar over de gehele linie zijn er ideeën in wording. Dit carnavalsseizoen krijgen de vrijgezellenavond van de Boerenbruidsparen en de jeugdraad een ‘nieuw verflaagje’. Ook is de “APARTprijs” afgelopen jaar al ingevoerd: een Alleen Prinses Adjudant Raad Tesamen prijs voor de leukste en gezelligste groep of individu in de optocht, en dan wordt niet gelet op de techniek of het carnavaleske, maar vooral op de sfeer die de groep uitstraalt! José heeft een uniek carnavalsjaar achter de rug. “Het is meer dan topsport, want het is best veel, maar wel meer dan de moeite waard geweest,” vindt José. “Het was echt genieten, van - het op de foto gaan met de kleine Mega Mindy’s tot het dansen (oftewel “Ut gu mar um ut vaâst houwen”) met de oudere carnavalsvierder! Vooral de optocht en met name de slotpresentatie van de wagens aan prinses en adjudant was super: iedereen deed zo zijn best om echt een ode te brengen aan ons, een heel bijzonder moment! De bouwers maken de optocht én de sfeer eromheen! Geweldig gewoon! Alle lof aan de C.V.’s! Vooraf zijn wij ook op bezoek gegaan bij alle wagenbouwers, ik hoop dat de nieuwe Prins(es) dat ook doet. Stichting Het Rottenrijk met al zijn geledingen is er met carnaval voor de mensen, we willen heel Geffen een gezellig feestje aanbieden!” En daarom wil José - inmiddels een kersvers bestuurslid van de Stichting - de aandacht vestigen op een vernieuwde start van alle carnavalsactiviteiten op zaterdag 16 november in zaal ‘t Haasje. Het voormalige 11-11-bal, later Opwérmoavond genoemd, gaat nu het Prinsenbal heten. Maar er is meer dan alleen de naamsverandering. José, Wim, Alphons, Hans, Bas, Karel, Edgar en Harrie (werkgroep Prinsenbal) hebben zich de laatste maanden gebogen over een nieuwe opzet. De avond, met dit jaar het thema ‘PREMIÈRE’, bestaat uit drie blokken: een speciaal ontvangst, een spectaculaire onthulling van de nieuwe Prins(es) en een “kei” gezellig feestje met sfeervolle muziek. Het zou leuk als de bezoekers zich ook kleden alsof ze naar een première gaan, dat kan ludiek of chic! Het is een aanrader om het gehele plaatje mee te maken en

dus om 20.00 uur aanwezig te zijn, om niets van alle verrassingen te missen. Bij de ontvangst is er een ‘speciaal’ laatste ‘Picturemoment’ met prinses José en adjudant Marion, geheel in het thema van deze fantastische avond. Ze dragen niet zomaar de scepter over! Ook het comité van de Geffense Kwis zien we hier tussendoor komen (zoals ze bijna bij elk Geffens evenement aandacht opeisen!). Vervolgens is er een goede discotheek die garant staat voor een gezellig samenzijn. Tot slot wordt de rode loper uitgerold voor alle Geffenaren en carnavalvierende buurdorpen - die hierbij van harte worden uitgenodigd - zodat iedereen getuige kan zijn van een spectaculaire prins(es)onthulling! Er wordt een film vertoond waarin ‘Barbie en Michael’ op zoek gaan naar de nieuwe Prins(es)! “En deze zal een verrassende zijn”, licht José alvast een tipje van de sluier op. “We zijn tijdens Strooipop op zoek gegaan naar geschikte kandidaten en die waren er genoeg!”

Ben je nieuwsgierig naar de nieuwe Prins(es) en Adjudant, en hou je van een gezellig feestje, dan mag je deze avond beslist niet missen! Kom dus allen op zaterdag 16 november naar zaal ‘t Haasje, en geniet mee van dit gezellige, spannende en spectaculaire Prinsenbal! 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest

Partners

accountants

adviseurs

Frank Hanegraaf AccountantFrank Hanegraaf administratieconsulent Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther Geffen Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 9290 00 T 0412 31 - 45 F 0413-29 35 20 F 0412 - 45 90 01

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

info@soestacc.com www.soestacc.com

E W

Postadres: Cereslaan 4 5384Geffen VT Dorpstraat Heesch 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 info@soestacc.com F 073-532 55 44 www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp

Het wordt een grote feestagenda dit keer. Op 16 november a.s is er een op alle fronten, gewijzigd Prinsenbal, waar de film “Michel en Barbie op zoek naar de Prins” wordt afgedraaid en activiteiten worden getoond, en meeslepende acts worden opgevoerd en wel in “’t Haasje”. De nieuwe Prins blijft nog geheim. Op 30 november is er de voorbereiding van de 22e editie van het Roaplied (de uiteindelijke Roapoavond is op 1 febr. 2014 nog aanmelden kan tot 1jan. 2014). Er komt een jubileum-CD met de tien beste Roapliedjes in het Roapliedcafé bij de Gover, waar ook oud-winnaars worden genodigd en waar men kennis kan maken met een zangcoach en bandbegeleiding. Er zijn 3 voorrepetities, dus de deelnemers worden goed getraind en daarmee zal zeker de kwaliteit stijgen. In de maand dec. zal het straatbeeld een Rottenrijks aanzien krijgen. Theo Prinssen heeft zich laten ontvallen ook een poging te doen. Hij is helemaal weg van Rio in het Rottenrijk. Halli. Hallo en... toch eerst maar aan zijn eigen koorfeestje denken, want op 24 november a.s. is er een feestelijke hoogmis, waarbij gevierd wordt dat Marietje van Rosmalen 60 jaar koorlid is en gesierd wordt met diamanten en dat Theo Prinssen 50 jaar koordirigent is van het Kerkkoor der parochie Maria Magdalena en dan met goud bekleed wordt. Het zijn hele verhalen van ons, de veranderingen in de kerk, van Gregoriaans tot meerstemmige Kerkmuziek, het ledental, de optredens her en der, op zoek naar nieuwe leden!!! Na de hoogmis om 9.30 is er voor ons een receptie in de kerk. Theo zei tegen Marietje dat wordt nog eens een feest, zul je zien!!! We drinken er een glaasje op, eten er een hapje bij, smullen nog een lekkertje en nippen nog een afzakkertje. Het feest gaat na de hoogmis meteen door in “Het Oude Klooster” en we zijn voor het donker wordt weer VERGULD thuis. Ik hoop dat het voor het koor ook een mooie dag wordt. Op 9 nov. viert al een belangrijk Koorlid, Diny van Wanrooy samen met haar man Rien van Wanrooy, de mulder, hun Robijnen huwelijksfeest met een H.Mis om 14.00 uur. Daar zal het koor optreden samen met muzikanten van W.I.K en voor het eerst gaan uitvoeren “GLORIA” van Vivaldi en andere werken. De moeite van een bezoek dubbel waard. Burgemeester Roel Augusteijn komt aanzitten. Hij feliciteert Geffen met hun rijke toekomst bij Oss. Onbegrijpelijk toch als je weet hoe men zich voorheen afzette tegen de steden. Men beseft maar al te goed, dat samenvoegingen noodzakelijk zijn en dat dat niks afdoet aan de kwaliteit van Geffen en dat Geffen minstens

nog 6 jaar lang, waar het mogelijk is, kan profiteren van afspraken met Maasdonk. Oss had kennelijk wel wat minder honger naar uitbreiding dan Den Bosch. Ook de Dorpsraad stond versteld van de mogelijkheden, die Oss biedt en een ruime financiële ondersteuning geeft. Het is nu de zorg voor een goede bemande, bevrouwde Dorpsraad. Geffen wordt omarmd als een volwaardige gemeenschap en dat wordt door onze ambtenaren bevestigd. Een 10-tal is al overgestapt naar Oss. Ook Binnenlandse Zaken complimenteert Maasdonk, dat op eigen kracht, op groeiend inzicht en verrijkt besef is gekomen met uitstekende oplossingen voor Maasdonk. De korte lijnen gaan we missen. Een goed functionerende Dorpsraad kan dat beslist invullen en Oss geeft daarvoor de ruimte. In het gemeentehuis van Maasdonk werd onder leiding van de secretaris al een extra “juutje” gedronken op het eindbesluit, op de brede maatschappelijke aanvaarding van de herindeling. Proost. Er gaat nog een boekwerkje verschijnen over de 20 jaren Maasdonk in samenwerking met “Vladeracken”, waarbij de historicus H. Buijcks als schrijver is aangetrokken. We gaan het afscheid van Maasdonk op 31 dec. 2014 wederom belichten: Er komt een grote tent nabij “De Vlijt” of het drie-dorpen-punt. Daar klinken de muziekcorpsen van Maasdonk en is er een groot gezamenlijk vuurwerk. Zo spat “Maasdonk” uit elkaar. We gaan nog eens denken aan ons Dorpsplein. Wij hopen dat het gemeentehuis nog een dienstenfunctie krijgt en mompelen voorzichtig iets over afbraak tot gemeenteparkje. Leegstand kost immers hopen vol geld. Tot 31 december 2014 kun je nog terecht voor zaken op het gemeentehuis in Maasdonk. Er zijn al besluiten genomen over de toekomstige plaats van onze feesttent, nl. bij Sporthal “De Geer”. En tot slot: Sinterklaas bestaat en het zwart der Pieten is veroorzaakt door het veel maal kruipen door schoorstenen. Begrijpen ze dat hier en daar dan niet meer. Kruip maar eens door een schoorsteen, dan wordt je hartstikke zwart. Sinterklaas hoort bij de schoorsteen en Zwarte Piet kruipt er door. Zo simpel is dat. Nieuwe ideeën over gemeentehuis en gemeenteplein doorgeven!!! Eventueel tegelijk met op- en of aanmerkingen over de Pomp doorgeven aan de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting 3 november, weer na de Hoogmis en weer in café Govers. Dank aan de burgemeester en vertegenwoordigers van het Roaplied. Ut gû oe goet en ût kûmt goet. Hauw Doe.

Torenklanken bedankt de Rabobank voor het steuntje in de rug. 9REIZEN MAASDONKSE KBO’S De reiscommissies van KBO Nuland,Vinkel en Geffen organiseren gezamenlijk de volgende uitstapjes. Hieraan mogen alle senioren van Maasdonk deelnemen. Woensdag 13 november a.s. STAMPPOTTOCHT Vertrek ca 9.00 uur, thuiskomst ca 17.00 uur Via een mooie route komen we, na een koffiestop, in restaurant Harwich in Den Ham voor een heerlijke stamppotmaaltijd. Daarna hebben we nog een korte stop in Apeldoorn voor vrijaf in het centrum. Kosten bedragen € 22,75 per persoon Waarbij inbegrepen: - vervoer per luxe touringcar - stamppotmaaltijd - reisverzekering - dessert Spoedige opgave gewenst!!! Donderdag 26 december (2e Kerstdag) KERSTREIS Vertrek ca 13.00 uur, thuiskomst ca 21.00 uur Naar restaurant de Gouden Leeuw in Terheijden. 14.00 uur koffie met koffie en warme apfelstrudel 14.45 uur “Kerstsmokkelroute” door de Baronie van Breda en de grensstreek onder leiding van een gids 16.00 uur 6-gangen-Kerstdiner met gezellige, sfeervolle muziek, gelegenheid voor een dansje! ca 20.00 uur vertrek huiswaarts Kosten bedragen ca € 65,00 per persoon, afhankelijk van aantal deelnemers. Waarbij inbegrepen: - vervoer per luxe touringcar - 2 kopjes koffie/thee met apfelstrudel - rondrit o.l.v. gids - uitgebreid 6-gangen diner - reisverzekering Opgave uiterlijk 31 oktober a.s. Woensdag 15 januari 2014 Bezoek aan SENIOREN EXPO in Veldhoven Vertrek ca 10.45 uur, thuiskomst ca 18.00 uur Prijs per persoon € 10,00 waarbij inbegrepen vervoer per luxe touringcar en entree. Opgave uiterlijk 31 oktober a.s. Voor opgave of info plaatselijke reiscommissies

Slapende Beheerstichting Koppellinck Al bladerend door de Torenklanken nummer 15 lezen

we in de rubriek “Rond de Dorpspomp” iets over beheerstichting Koppellinck. Ten toelichting: BEHEERSTICHTING: Gemeente Maasdonk is eigenaar van de Koppellinck. De communicatie over de Koppellinck met de eigenaar verloopt in eerste aanleg via de beheerstichting. De beheerstichting heeft in haar rol 3 taakvelden: (1) exploitatie, (2) beheer, en (3) inhoudelijke katalysator. De beheerstichting zorgt ervoor dat het pand wordt onderhouden, beveiligd, schoongemaakt etc. Kortom, niets spectaculairs. STICHTING VERENIGINGSPLATFORM GEFFEN (VPG): Dit platform is aanspreekpunt voor de verenigingen naar de gemeente Maasdonk en komt op voor de belangen van de individuele verenigingen die gebruik (willen) maken van de Koppellinck. Het VPG coördineert de verhuur- en barfunctie in de Koppellinck. Gedurende de eerste vijf jaar van de Koppellinck is er voor verenigingen een overgangsregeling om te wennen aan de hogere huurprijzen in de Koppellinck dan de verenigingen gewend waren. De kern van de zaak is dat het fraaie moderne gebouw meer zaalhuur moet vragen dan het verenigingsleven gewend was maar doet dit wel ver onder de marktprijs. Een andere reden waarom verenigingen (nog) geen gebruik maken van de Koppellinck is dat zij reeds ergens anders een oefenruimte hebben of dat de Koppellinck niet geschikt is voor hun activiteiten. Gelukkig zien wij dat over de eerste drie jaar dat de Koppellinck in gebruik is er elk jaar een toename is geweest van de bezettingsgraad maar het zou inderdaad mooi zijn als er nog meer gebruik wordt gemaakt van de Koppellinck. De ruimtes in de Koppellinck zijn ook overdag voor activiteiten en evenementen te huur, zie onze website www.dekoppellinck.nl. Uit de inkomsten van verhuur en bar heeft het VPG geïnvesteerd in o.a. het maken van de websites www. dekoppellinck.nl en www.verenigingsplatformgeffen.nl, aanschaf barbenodigdheden en beamer. Verder werkt het VPG met een team van uitsluitend vrijwilligers die met veel enthousiasme hun taken vervullen. Natuurlijk wensen wij de rubriek Rondom de Dorpspomp een goede toekomst toe en mochten er werkbare ideeën bestaan/ontstaan inzake de Koppellinck dan horen wij dat graag. Voorzitter beheerstichting Koppellinck Huub Kieboom Voorzitter stichting Verenigingsplatform Geffen Pierre Konings 11


DE VOETJES VAN DE VLOER! In de grote zaal van De Gouden Leeuw kunt u voortaan één keer per maand gezellig dansen op zondagmiddag! Deze zaal heeft daarvoor de perfecte dansvloer en op het podium verzorgt een live band (kan ook één muzikant zijn) de muziek. Omdat Arie en Anouska per 1 januari 2014 hun koperen jubileum in De Gouden Leeuw vieren, is er tijd voor iets nieuws.Terwijl er vaak feestjes in het Jagerzaaltje zijn op zondagmiddag, is de grote zaal daarentegen meestal vrij op dat tijdstip. Daarom zou een maandelijkse activiteit aldaar heel goed kunnen en dus kwam het idee bovendrijven van een dansmiddag met live muziek, waarop de Engelse wals, tango, cha-cha-cha, wals, veleta e.a. kunnen worden gedanst. “De doelgroep die we willen aanspreken zijn de oudere jongeren,” zegt Anouska. “Het is leuk om met je partner te komen dansen, maar het is ook een gezellige activiteit voor vriendengroepen, buurtverenigingen of familieclubjes en uiteraard goed voor de broodnodige beweging!” Sinds 1 mei van dit jaar heeft De Gouden Leeuw ook haar eetcafé en dus kunnen er tussendoor kleine hapjes worden besteld of kan men na afloop een hapje eten. Elke drie weken wordt er een nieuw 3-gangenmenu geserveerd voor € 18,95. De dansmiddagen worden op wisselende zondagen van 15.00 uur tot 20.00 uur gehouden, de data worden tijdig

12

gepubliceerd. Tot en met maart 2014 liggen de volgende dansmiddagen al vast: 17 november 2013 - 22 december 2013 - 19 januari 2014 - 9 februari 2014 en 16 maart 2014. Entree is € 6,50 p.p. zonder enige verdere verplichting. Houd Facebook, de website www.goudenleeuwgeffen.nl en de agenda’s van de diverse streekbladen in de gaten. Het personeel van De Gouden Leeuw is er klaar voor. U bent van harte welkom!

Gevonden Bril + brillenkoker van het merk “Polo Ralph Lauren”. Op maandag 14 oktober nabij Heesterseweg. Voor inlichtingen meld u zich tot de redactie van Torenklanken, torenklanken@home.nl


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Kerstsfeer proeven bij St. Hulp Wadduwa Steeds meer mensen in Nederland ervaren hoe moeilijk het is om met minder te moeten leven. Maar gelukkig beseffen we maar al te goed dat er velen zijn die het nog slechter hebben dan wij. Sri Lanka is daar het levende voorbeeld van. Ad van Lokven en Geert Hanegraaf werken daar samen met Stichting Hulp Wadduwa al weer ruim 21 jaar om de bevolking te helpen. Maar helpen kost geld, vandaar dat we ieder jaar een activiteit in Maasdonk hebben om de financiën aan te vullen. Dit jaar is het “Kerstsfeer proeven bij Stichting Hulp Wadduwa” op zondagmiddag 8 december in zaal Den Driehoek te Vinkel. We beloven u een geweldige middag met optredens van koren uit Nuland, Geffen en Vinkel en het duo Hijmweej uit Berlicum. Verder kunt u genieten van allerlei stands met verkoop van kerstversieringen en kerstbloemstukken, op de foto met de Kerstman om zelf een originele kerstkaart te maken, een voetmassage, proeverij van supermarkt Coop, een kleuradvies met alles wat er voor zorgt om zich mooi te voelen met kerst en uitleg over een pulzzbehandeling enz. enz. Voor de kinderen is er een speciale kerst knutselhoek. Kortom, een heerlijke middag ontspanning om alvast in de kerstsfeer te komen. De entree is € 15,- voor volwassenen, daarbij zit inbegrepen een heerlijk stamppottenbuffet, en voor de kinderen onder de 12 jaar € 7,50. Zonder buffet kost de entree € 5,- voor volwassenen en voor kinderen onder de 12 jaar € 2,50. Noteer deze datum zondagmiddag 8 december in uw agenda. De kaartverkoop is bij; Vinkel: Zaal Den Driehoek en supermarkt Coop Hubers Geffen: Steenbergen Lektuur en Tabakshop Nuland: Elektrospecialist Lunenburg Berlicum: Boekhandel Mieke Wijgergangs Verder kunt u kaarten bestellen via www.wadduwa.nl adengeertvanlokven@gmail.com jetdeveer@live.nl De opbrengst komt ten goede aan de hulpverlening t.b.v. inwoners Wadduwa. Ad van Lokven en Geert Hanegraaf Vrijwilligers Stichting Hulp Wadduwa Jeanne Opdam 13


Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl

14


Scouting Geffen is op zoek naar enthousiaste mensen! Scouting Geffen is een jeugdvereniging en telt op het moment 85 jeugdleden en 20 enthousiaste leidinggevenden.Al deze jeugdleden spelen het spel elke week in hun eigen leeftijdsgroep. Voor onze speltak Bevers zijn we op zoek naar creatieve en enthousiaste leidinggevenden. De Bevers Zijn jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar. Bij deze groep is samenspelen erg belangrijk. De jongens en meisjes beleven allerlei avonturen in het land Hotsjietonia. De nadruk ligt op het buiten spelen in de natuur. Maar natuurlijk is er ook tijd voor knutselen of een leuk toneelspel. Kortom bij de bevers is het een gezellige boel met voor ieder wat wils... Zomerkamp Elke zaterdag komen de Bevers bij elkaar in onze tijdelijke blokhut aan de Kloosterstraat 22. Daarnaast zijn er door het jaar heen ook drie overnachtingweekenden. Het hoogtepunt vormt elk jaar het zomerkamp aan het einde van het seizoen! Leiding kun je bij de bevers worden als je zeventien jaar bent. Als je een opleiding volgt voor het werken met kinderen dan kan Scouting extra studiepunten en een flinke brok ervaring opleveren. Informeer hiervoor bij je opleiding.

nog vragen of twijfels en wil je even overleggen neem dan contact op met Jessica van Deursen (06-12699424) of Petra van Erp (06-16598846). Niet te missen voor in de agenda: • De voorverkoop is op donderdag 23 januari om 19.00 uur. De zaal gaat open om 18.30 uur. Een kaartje kost € 11,00 tijdens de voorverkoop en daarna voor € 12,00 bij Bosch van Erp • De Roapavonden zijn op 14, 15, 21 en 22 februari. Aanvang om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. Blijf op de hoogte van het Roap-nieuws via onze website. En vergeet ons niet te volgen op Facebook en Twitter. Wordt vervolgd! De organisatie RvzR

Verloren Begin oktober is onze dochter een paarse kinderbril kwijt geraakt. Mocht iemand deze gevonden hebben, kunt u dan even contact opnemen? Bedankt, Linda Boeijen 06-54944403.

Kortom ben je op zoek naar een afwisselende, plezierige, maar ook vooral een leuke hobby, kom dan eens langs bij Scouting. Bel vooraf even naar Frank Draad 073-5325742.Wil je meer informatie kijk dan op www. scoutinggeffen.nl.

Deze carnaval gaan we met z’n allen naar Rio! Kleurrijk, warm, temperamentvol: het belooft weer een prachtige carnaval te worden. En zoals altijd ook weer in 2014 als voorafje Recht vur zunne Roap. De voorbereidingen zijn alweer gestart en het eerste nieuwtje is al binnen. Jessica van Deursen gaat onze werkgroep versterken, een welkome aanwinst voor Recht vur zunne Roap. Ook zijn er al aanmeldingen voor nieuwe artiesten binnen! En mocht jij nu denken: maar ik wil ook meedoen, alleen of met anderen, want ik heb een fantastische act, een prachtige rio-dans, een heel schoon lied... Meld je dan aan via onze website www.rechtvurzunneroap.nl. Heb je

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Caeciliafeest 2013 Wat: viering van het 60 jarig koorlidmaatschap van Marietje van Rosmalen en het 50 jarig jubileum van Theo Prinsen als dirigent van het gemengd koor. Waar: Parochiekerk H. Maria Magdalena, aanvang 9.30 uur Wanneer: zondag 24 november a.s. U bent van harte welkom in deze bijzondere viering.

cursusVerenigingsManagement De Eijnderic organiseert in samenwerking met Vrijwilligerspunt Bernheze en Maasdonk een cursus VerenigingsManagement. Doel van de cursus: Cursisten informatie en tools aanreiken waardoor men een (sport)vereniging beter kan besturen en organiseren en daarmee een betere continuïteit naar de vereniging gewaarborgd wordt. Doelgroep: De cursus is bedoeld voor verenigingskader dat ambities heeft om een bestuursfunctie te aanvaarden en voor zittende en oud bestuurders van verenigingen. Opzet van de cursus: De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten.Tijdens de cursus krijgt u meer informatie over het besturen van een vereniging en alles wat hierbij komt kijken, het maken van een beleidsplan voor een vereniging, de meest relevante juridische zaken, de communicatie met vrijwilligers en leden en het werven en behouden van vrijwilligers en leden.Tijdens iedere bijeenkomst worden er opdrachten uitgereikt. Middels deze opdrachten brengt u uw eigen vereniging in kaart waardoor u uw vereniging nog beter kunt besturen nu en in de toekomst.

Docent: De cursus wordt gegeven door Henk Bouchoms (1957). Henk is sinds zijn jonge jaren al actief binnen de sportwereld. Op 19 jarige leeftijd startte hij de club Shotokan Karate Dojo Oss als trainer en dojoleider. In 1981 stapte hij in het landelijk bestuur van de afdeling Karate van de NCS. Sindsdien is hij actief in de ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied. Momenteel is Henk secretaris van de NCS en sportsdirector binnen het CSIT. Algemene informatie: De totale kosten van deze cursus zijn € 83,00. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten en start donderdagavond 7 november. In verband met het maken van de opdrachten is de cursus één keer per twee weken. De cursus begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven bij De Eijnderic, ‘t Dorp 92, 5384 MD Heesch Inschrijven: Als u belangstelling heeft voor deze cursus dat kunt u zich digitaal inschrijven via de website van de Eijnderic via www.eijnderic.nl of via deze website een inschrijfformulier downloaden. U kunt ook een inschrijfformulier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie van De Eijnderic via het telefoonnummer (0412-454545).

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

16


helpers van de dag en niet te vergeten de mensen die ons gesponsord hebben. En, last but not least, de mensen die hieraan deelgenomen hebben. Zonder hen gaat het allemaal niet door. Zondag 13 oktober heeft onze club een regionale wedstrijd georganiseerd in manege Rust Roest in Maren-Kessel. Gelukkig is dat overdekt. Het was lang geleden dat het zoveel regende. Er waren deelnemers uit Berghem - Schaijk - Nistelrode - Zeeland - en wijzelf, JBC Geffen uit Maasdonk. In totaal waren er 31 teams. De 1e en 2e plaats gingen naar onze club en met de 8e en 9e plaats erbij bij de 1e 10 had JBC Geffen het goed voor elkaar. 1e plaats Gerard Schuurmans en Gerard vd Zanden JBC Geffen 2e plaats Hans Huibers en Toon Loeffen JBC Geffen 3e plaats Leo de Wit en Ben Spierings Le Jeteur schaijk 4e plaats Tinie Verstegen en Jo Manders Le Jeteur schaijk 5e plaats Theo de Klein en Jan v Dongen Le Sud zeeland 6e plaats Mari v Zutphen en Martien Dreesen Le Montagne berghem 7e plaats Rien en Anneke Verstegen Die Lè Nistelrode 8e plaats Ton Broeksteeg enTheo v Wanrooij JBC Geffen 9e plaats Herbert Steffner en Theo v Uden JBC Geffen 10e plaats Piet en Leny vd Ven Die Lè Nistelrode Er waren ook nog 2 tussen prijzen en een poedelprijs. We hebben een heel gezellige en sportieve en vooral spannende dag gehad. We willen de mensen van manege Rust Roest nogmaals hartelijk bedanken voor hun goede zorgen. En ook de

Groeten Het bestuur van JBC Geffen

De Harmonie O.D.I.O. ‘Dinnershow’ in feestzaal Den Driehoek Vinkel komt met een primeur! Op zaterdagavond 30 november zal harmonie O.D.I.O. voor het eerst een ‘Dinnershow’ gaan verzorgen.Terwijl u wordt vermaakt met een avondvullende muziekshow, kunt u ondertussen genieten van een heerlijk meer-gangen diner in de zaal van Café-Restaurant Den Driehoek. De muzikale invulling van de avond zal onder andere bestaan uit; bekende filmthema’s, musical liederen, Franse chansons en afsluitend swingende popmuziek. Hierbij wordt het harmonieorkest ondersteund door een zangeres die de puntjes op de muzikale i’s zet. Wij hopen dat u de ‘Dinnershow’ samen met ons tot een onvergetelijke avond maakt! Een avond vol muziek, lekker eten en drinken voor maar 49,50 euro p.p. all-in. Datum en tijd: 30 november 19:00 uur Het aantal plaatsen is beperkt reserveer daarom snel bij: Café- Restaurant Den Driehoek, Brugstraat 34,Vinkel Telefoon: 073-532 1862 of via email dendriehoek@ hetnet.nl

Problemen met relaties, geld, instanties, school, verdriet... Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u, kosteloos, weer op weg.

0412-623880 - info@aanzet.nu - www.aanzet.nu 17


Vogelvoeractie en uitgestelde donateursactie Net zoals de winter, staat ook de jaarlijkse vogelvoeractie van muziekvereniging W.I.K. weer voor de deur. Op zaterdag 16 november gaan we in kleine groepjes langs de deuren van Geffen om vogelvoerpakketten te verkopen. De vogelvoeractie is een actie door de jeugd, maar ook zeker voor de jeugd want dit jaar gaan we van de opbrengst opnieuw een jeugduitje organiseren. Als het weer net zo’n strenge winter wordt als vorig jaar, zijn een paar extra voedselpakketten voor de vogeltjes nooit weg. Daarnaast komen de leden van W.I.K. normaal begin oktober langs de Geffense deuren voor de jaarlijkse donateursactie.We hebben besloten om vanaf dit jaar de actie voortaan in het voorjaar te laten plaatsvinden. Een van de redenen hiervoor is dat ons donateursconcert sinds enkele jaren in april plaatsvindt. Hierdoor kunnen we je tijdens de actie gelijk op de hoogte brengen van de datum en het thema van het concert! Een muziekvereniging maakt veel kosten en een donateursactie is daarom hard nodig. Van de opbrengst kunnen we nieuwe instrumenten aanschaffen, bijzondere muziek bestellen en uitdagende concerten organiseren.

Geweldige resultaten door jeugdleden W.I.K. W.I.K. is enorm trots op de prestaties die een aantal van onze jeugdleden onlangs behaalden. Drie van onze leerlingen zijn geslaagd voor hun theorieexamen.Anouk Timmermans, voor haar A diploma, Karlijn van de Uijtert voor haar B diploma en Iva Heijmans voor haar C diploma. Het theorie-examen is het eerste gedeelte van de muziekexamens die onze leerlingen afleggen als ze daar klaar voor zijn. Het tweede gedeelte is het praktijkexamen op het instrument. Als muzikant kun je vier verschillende muziekexamens afleggen,A tot en met D. Daarnaast heeft een ander jeugdlid een erg bijzondere prestatie geleverd. Arnout van Erp behaalde een derde plaats op het Nederlands Kampioenschappen voor blazers. Op zaterdag 5 oktober 2013 speelde hij in Utrecht 18

de sterren van de hemel op zijn saxofoon. Met maar liefst 93 punten behaalde hij de 3e plaats. Op slechts 2 punten afstand van de winnaar, mag hij zich de op 2 na beste solist van Nederland noemen. Een prachtige prestatie! W.I.K. is apetrots deze muzikant in haar midden te hebben. Anouk, Karlijn, Iva en Arnout van harte proficiat!!! Wat een geweldig jong talent hebben wij in onze vereniging! Kijk voor meer informatie over W.I.K. op www.wikgeffen.nl

Verkoop kaarten Vrienden van Union Live 2013 gestart Zaterdag 30 november 2013 Vrienden van Union Live is een uniek live concert wat je meegemaakt moet hebben. Harmonie Union uit Nuland betreedt met haar orkest, slagwerkgroep en majorettes het podium, samen met een geweldige groep zangers en zangeressen. Zij brengen gezamenlijk een afwisselend muzikaal spektakel met moderne popsongs, ‘golden oldies’, bekende discohits en Nederlandstalige meezingers. U kunt genieten van topmuziek van toen en van nu: van The Beatles tot Frank Boeijen, van Vader Abraham tot Queen en van Tina Turner tot André Hazes. Een muzikale mix die van deze tweede editie van Vrienden van Union Live ongetwijfeld een sfeervolle avond zal maken. Om de te verwachten grote belangstelling kwijt te kunnen en ook iedereen een nog betere plaats te kunnen bieden heeft Union in overleg met de directie van Hotel Van der Valk een nog grotere zaal tot haar beschikking gekregen. Niet alleen het publiek kan hier nog meer genieten, ook biedt deze zaal voor orkest en artiesten veel meer mogelijkheden. Dankzij een speciale catwalk voelt u zich altijd op de eerste rang! Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.15 uur). Beperkt aantal zitplaatsen aanwezig, dus wees op tijd. Entree: € 12,50 (aan de kassa € 15,00). Locatie: Van der Valk Hotel Nuland. Voorverkoopadressen: Albert Heijn Nuland,Van der Valk Hotel Nuland. Kijk ook op de website www.harmonieunion.nl of op de speciale facebookpagina Vrienden van Union Live 2013.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Biljarten in het Oude Klooster Begin oktober was het weer zover, onze jaarlijkse krachtmeting op het groene laken van de DOK-senioren met buurtvereniging “de Molenhoek”. Zoals het vaak met biljarten gaat kende ook deze avond diverse hoogte maar ook dieptepuntjes, och als de sportiviteit maar hoogtij viert. Beide verenigingen zijn in het Oude Klooster gehuisvest dus kennen ze de biljarts allemaal als hun eigen broekzak. Het wedstrijdverloop, Jan van Bergen en Cor Romme waren verrassend snel aan de finish, in 18 beurten was ‘t gefikst. Bij de senioren waren het Gerrit Hermes, Wim van Druenen en Tinie van Nistelrooij die in 20 en 21 beurten uit waren. De “Oudjes” hadden gezamenlijk ook zeven series van 10 of meer, de “Molenaars” kwamen maar aan vier van zulke respectabele series. Doch bij de puntentelling (en daar gaat het tenslotte om) kwamen de Molenhoekers op 143 matchpunten en DOK maar op 136.

D. Antoon Kappen M. Jan v.d. Leest D. Broer Savelkouls M. Tonnie v.d. Heijden D. Cor v. Lent M. Cees v.d. Doelen D. Jan v. Wanrooij M. Jan v. Bergen D. Frans Janssen M. Rien v. Erp D. Tinie v. Nistelrooij M. Gerard v. Erp D. Bernard v.d. Heijden M. Cor Romme D. Harrie v. Rijn M. Ad Romme D. Joop v. Dijk M. Henk v.d. Biezen

44 23 7 33 66 65 33 50 75 61 50 33 57 65 39 41 91 38

1.91 1.00 0.29 1.22 2.12 2.09 1.83 2.77 1.97 1.60 2.38 1.51 2.28 2.60 1.44 1.51 3.64 1.52

7 5 2 6 17 11 12 15 17 8 8 4 11 12 6 9 20 5

Uw @pestaartje

De uitslagen resp. caramboles, gemiddelde, hoogste serie en winstpunten. D. Tonny v.d. Heijden 41 1.60 12 10 39 1.50 8 9 M. Ad Romme D. Nico v.d. Donk 37 1.42 7 7 M. Henk v.d. Biezen 62 2.38 6 10 58 3.22 15 7 D. Jo Vos M. Cor Romme 65 3.61 15 10 38 1.35 7 10 D. Hans v. Schijndel 34 1.21 6 9 M. Rien v. Alebeek D. Martien v. Wanrooij 51 1.06 6 10 M. Gerard v. Erp 40 0.83 6 8 D. Piet van Herpen 40 1.17 8 7 M. Frans Romme 41 1.20 6 10 63 3.00 10 10 D. Wim v. Druenen 34 1.61 6 6 M. Henk v.d. Heijden D. Gerrit Hermes 23 1.15 5 10 16 0.80 5 5 M. Toon v.d. Heijden

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 20

              

10 5 3 10 5 10 5 10 10 9 10 6 7 10 10 10 7 6


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen Geffen Van der Sangen

Geffen

nU OOK eLKe

ZOndAg en nU OOK eLKe Van der Sangen ZAteRdAgAVOnd Geffen en ZOndAg geOpend! ZAteRdAgAVOnd nU C1000 OOK eLKe

geOpend! ZOndAg en

OpeningStijden Maandag: 08.00 - 20.00 uur dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur donderdag: - 20.00 uur Dorpsplein 3 08.00 Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur OpeningStijden 5386 CL Geffen08.00 - 20.00 uur Zaterdag: Maandag: 08.00 uur Zondag: 12.00--20.00 18.00 uur

VAN DER SANGEN

ZAteRdAgAVOnd

Slim bezig

geOpend!

Slim bezig.

Slim bezig.

Slim bezig.

dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur C1000 Van der Sangen OPENINGSTIJDEN Dorpsplein 3 donderdag: 08.00 - 20.00 uur 5386 CL Geffen OpeningStijden Vrijdag: uur Telefoon: 073t/m - 532 08.00 1387 Maandag: 08.00--21.00 20.00 uur Maandag donderdag: Zaterdag: 08.00 uur dinsdag: 08.00--20.00 20.00 uur 08.00 20.00 uur Woensdag: 12.00 08.00--18.00 20.00 uur Zondag: uur donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur C1000 Van der Sangen Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur Dorpsplein 3 Zondag: 12.00 - 18.00 uur 5386 CL Geffen Zaterdag: Telefoon: 073 - 532 1387

C1000 Van der Sangen 08.00 - 18.00 uur Dorpsplein 3 5386 CL Geffen Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


BEHOCA VAN START IN KENIA Wat is er enorm veel gebeurd na onze laatste update in Torenklanken. We hebben een paar zware maanden gehad, maar eindelijk kunnen we gaan kijken naar onze toekomst hier in Kenia. Met andere woorden, de basis is gelegd. Mijn werkvergunning heb ik binnen en ik mag 2 jaar (verlenging mogelijk) werken in Kenia. Wat geweldig nieuws is natuurlijk, omdat alles hier van af hing. Sinds 1 oktober wonen we in een ander huis.We hebben door verschillende omstandigheden en pure onmacht het eerdere huis moeten verlaten. Daarentegen hebben we een geweldig ander huis gevonden. Dit huis heeft meer voordelen dan het oude huis en we vormen nu meer één familie. Ook hebben de kinderen meer de mogelijkheid om rond te rennen en te voetballen en basketballen. Afgelopen week zijn ze ook lekker bezig geweest met het omspitten en het inrichten van ons groentetuintje. Ben benieuwd wat er van op gaat komen. Momenteel hebben we 6 kinderen waar wij de zorg voor dragen. Het is een zware dagtaak, maar geeft wel voldoening. De meeste van deze kinderen hebben problemen waar veel energie in gaat zitten. Ze vragen erg veel aandacht en hebben veel correctie nodig. Maar als het om muziek en dans gaat, dan hebben ze geen correctie nodig.Wat kunnen deze kinderen dansen zeg, en ze zijn enorm goed met de djembé. Het wekelijkse dansuurtje wordt dan ook optimaal benut! Ook maken we gebruik van drama lessen. Dit, zodat de kinderen zichzelf kunnen uiten op een ludieke manier. De kinderen vinden dit geweldig en hebben enorm veel lol met elkaar. Echter, de eerste les was schrikken voor mij en deed mij weer even realiseren wat deze kinderen al niet allemaal hebben meegemaakt, in hun nog maar korte leventje. De jongste van het stel is ongeveer 8/9 jaar en de oudste is 15. De kinderen noemen mij van het begin af aan “mama”. Wat heb ik daar aan moeten wennen, zeg.Al die jaren in Afrika was ik de auntie. En nu ineens mama. De eerste week bleven ze maar roepen, mam, mam en reageerde ik enigszins laat of soms helemaal niet. Maar nu vind ik het geweldig! Toen mijn moeder en mijn broertje op visite waren, om te helpen met de verhuizing, was mijn moeder ineens oma van zes kinderen! Hier moest ze ook wel even aan wennen. Wat was het fijn om mijn moeder te kunnen laten zien waar we de afgelopen 2 jaar zo hard voor hebben gewerkt en waarvan ik sinds mei, haar - alleen nog maar via de telefoon - over heb kunnen updaten. Het werd voor mijzelf ineens ook zo echt! Door alle tegenslagen loop ik helaas achter met het updaten van onze website, sorry. Aankomende week ga ik erg mijn best doen om alles in orde te maken zodat onze site weer helemaal up to date is en lekker vol staat

22

met foto’s! Kijk op www.behoca.nl Tot de volgende keer! Melissa Kreps

Nieuw! twirlen

Hou jij van dansen en bewegen op muziek die jij leuk vind? Leuke optredens, individueel of in een groep? Gezellig samen met andere meiden een avond in de week bezig zijn bij jou in de buurt? Start nu met gratis één maand proef twirlen bij Odio in Vinkel! Wat is twirlen? Twirlen is een sport waarbij dansbewegingen worden gecombineerd met een baton (het stokje). De dansbewegingen bestaan bijvoorbeeld uit ballet, moderne dans, streetdance wat toepasselijk is op de muziek. Hierdoor is twirlen een afwisselende sport met vele dans invloeden in combinatie van de baton. De kinderen leren actief en bewust hun lichaam te gebruiken waarbij houding en motoriek gestimuleerd worden. De trainingen worden gegeven door Anet Thoonen die al 20 jaar ervaring heeft in de twirl wereld. Ze is nog steeds actief in een team en als solist, ze heeft ervaring in lesgeven in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De trainingen worden gegeven op elke dinsdag van 17.00 - 17.30 uur in het ‘t Zijl te Vinkel. Wil je graag ontdekken of twirlen iets voor je is, of voor uw kind? Je bent altijd van harte welkom om 4 gratis trainingen bij te wonen. Hebt u graag meer informatie? Kijk op www. harmonieodio.nl of neem contact op met Hermien Ploegmakers 073-5327217, mobiel 06-23981909

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 24

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.