Torenklanken 2018 - nr 16

Page 1

56e jaargang | nummer 16 | oktober 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DE REDACTIE BEDANKT ERFHUIS De volledige opbrengst van de inhoud van de bruine openluchtkroeg van Effe noar Geffe “D’n Zilveren Zeug”, was dit jaar bestemd voor ons dorpsblad Torenklanken. De veilingmeesters brachten het formidabele bedrag van € 1461,25 bij elkaar. Een prestatie van formaat! De Redactie van Torenklanken is hier heel blij mee. Hartelijk dank dat jullie dit jaar aan Torenklanken hebben gedacht. Wij wensen het team van het Erfhuis volgend succes toe, zodat ze anderen weer een plezier kunnen doen.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

De Boomplanters zijn intussen op de hoogte gebracht. De vrijwilligersdag die -als gebruikelijk 1 dag voor de Boomplantdag- gepland staat op 17 november zal gewoon doorgaan.“Er is altijd wel werk op het Arboretum, dus we pakken gewoon weer door”, zegt Peters kordaat. “Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen voor het Midwinterfeest op 21 december op het Arboretum”, eindigt hij zijn verhaal en er verschijnt een geheimzinnige glimlach. “Wordt vervolgd”. Voor meer informatie www.arboretumgeffen.nl

Redactie Torenklanken

BOOMPLANTDAG ARBORETUM 18 NOVEMBER VERVALT Toezegging gemeente Oss blijft uit

Hoewel gemeente Oss in een vergevorderd stadium is m.b.t. de onderhandelingen met verschillende partijen, komt de toezegging voor terreinuitbreiding van het Arboretum voor de aankomende Boomplantdag te laat. Een moment van teleurstelling voor bestuur, vrijwilligers, maar bovenal de boomplanters. Voorzitter Harry Peters vertelt: “We hebben gehoopt tijdig te kunnen beginnen met de inrichting van een nieuw stuk terrein. Dit is helaas niet gelukt. Een Boomplantdag vergt nou eenmaal een goede voorbereiding en we werken met allemaal vrijwilligers. Maar we blijven positief en focussen ons op de volgende Boomplantdag, die ingepland staat op zondag 17 februari 2019.” Vanuit gemeente Oss heeft men laten weten het zeer spijtig te vinden dat de definitieve toezegging nog op zich laat wachten, maar zij heeft goede hoop op niet al te lange termijn een positief bericht te kunnen geven.

In Torenklanken nr 14 hebben we jullie al laten weten dat we weer kleding inzamelen op zaterdag 27 oktober. Plaats en tijd hebben we toen nog niet vermeld. Deze zijn zoals gebruikelijk in de Koppellinck van 10:00 tot 14:00 uur. Verder laten we weten dat we dit, tot nader bericht, twee keer per jaar blijven doen. Dit zal dan medio mei en oktober zijn.

KOPY INLEVEREN VOOR:

22 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 12 okt. 19.00 u. * Woord- en Communiedienst zo. 14 okt. 09.30 u. + Woord- en Communiedienst m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Betsy Smits - Steenbergen vr. 19 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 21 okt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 26 okt. 19.00 u. * avondmis za. 27 okt. 14.00 u. Huwelijksviering Birgit Wingens en Hugo van der Zande zo. 28 okt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Gerarda van Uden - van Wanrooij 1e jaargetijde namens de parochie voor Dina Schuur mans - Heijmans vr. 02 nov. 19.30 u. Allerzielenviering m.m.v. W.I.K + GK De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. VORMSEL 2019: vrijdag 14 juni EERSTE COMMUNIE 2019: zondag 16 juni OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen.

Let op: Intenties uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen DE KLOKKENSTOEL WORDT GERESTAUREERD

ZILVEREN JUBILEUM DIAKEN VAN HERWIJNEN Op 25 september 1993 heeft Wim zijn diakenwijding ontvangen. De wijding vond plaats in de Sint-.Jan basiliek in Den Bosch. In april 1994 werd hij benoemd voor de parochies Geffen en Vinkel. Deze benoeming eindigde in mei 2007. Vanaf die tijd was hij mede werkzaam in Maren-Kessel, Lithoijen, Teeffelen en Oijen. Daarnaast verzorgde hij in Heesch de dopen en huwelijken. Vanaf juni 2014 ging hij met emeritaat. Vanaf die tijd, is hij invalkracht en verzorgt hij o.a.de vieringen in Bokhoven, in onze eigen parochies Geffen en Vinkel of Heesch. Wim is permanent- diaken, wat inhoud dat hij dit werk deed in avond- en weekend. Dit als vrijwilliger, ons bisdom kent weinig fulltime diakens. De laatste 17 jaar was hij werkzaam bij een pro-life organisatie als coördinator vrijwilligerswerk. Wim maakt nu ook nog deel uit van een bijbelgesprekgroep in Geffen en schrijft mede stukjes in het parochieblad, onder de titel “geloof onder woorden”. Het jubileum werd gevierd op 21 september, met een Eucharistieviering, met als voorganger pastoor Pieter Scheepers, en daarna een gezellige bijeenkomst met familie, vrienden en pastores van ons dekenaat.We wensen hem nog vele mooie jaren toe.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


ROND DE DORPSPOMP 494

Was je de vorige stamtafel niet aanwezig, komt er een appje langs, “de heren van de windmolens komen” dus, volverwachting wat zullen de wielerliefhebbers ter oren brengen, “Het gele gevaar”, het boekje van Ruud Verhagen? Windmolens Maar nee, het betrof de mensen van het Windmolencollectief Oss Den Bosch, twee melkveehouders, Martino van den Hurk en Corné van de Doelen. Ze zijn van een werkgroep en komen ons vertellen, wie wat waar betreft het idee om in de polder een windmolenpark neer te zetten. De ideeën zijn er al enige tijd en na de eerste contacten in 2015 gemaakt door o.a. investeerders die op zoek waren naar grond. Maar om daar nu niet meteen JA tegen te zeggen zijn ze zich gaan verenigen en zijn ze 2016 bij elkaar gaan zitten van hoe wie wat en waar; zo zijn van daaruit bij Pandera uitgekomen, een onafhankelijk adviesbureau dat zijn sporen al dik heeft nagelaten. In 2018 is de vereniging opgericht en vele boeren uit onze polder zijn er reeds lid van. Dat we de energie niet zo maar uit de grond kunnen halen is een feit, en aangezien we over enkele jaren energieneutraal zullen moeten gaan werken is de vraag hoe realistisch is windenergie in de polder? Door je te verenigen kun je meer bereiken en zal er ook geen wildgroei komen van windmolens. Het aantal van 80 windmolens is verlaten, met wat grotere zal het aantal van 50 eerder aan de orde zijn. De windmolens zullen een kilometer vanaf de dorpskernen blijven, daarnaast loopt er bij Geffen ook nog een onnatuurlijke grens waar men ook niet voorbij komt, en dat zijn de hoogspanningslijnen die in de polder lopen. De voordelen van deze manier van werken is dat iedere deelnemer voordelen uit de opbrengst kan halen, alle verenigde agrariërs die meedoen delen ook mee en ook is het mogelijk om als Geffen bijvoorbeeld een windmolen te adopteren, de Dorpsmolen, dan komt daar ook weer opbrengst uit. Zo is er ook verplicht gesteld dat men aan de gemeente een afdracht doet per molen uit de opbrengst die gestort moet worden in het duurzaamheidsfonds, of het omgevingsfonds. De werkgroep kiest voor het laatste, zodat we o.a. in Geffen er ook tastbaar van kunnen profiteren. Wat betreft de duurzaamheid, de windmolens kunnen een 20 tot 25 jaar mee gaan, dan zijn ze aan vervanging toe. Vaak worden ze dan vervangen voor een weer verbeterd exemplaar, we zijn dan tenslotte 25 jaar verder in de techniek.Wanneer mogen we de eerste molens verwachten? Als alles verloopt zoals men hoopt/verwacht zouden de eerste

molens in 2022 gebouwd kunnen gaan worden. De aangezetenen van de stamtafel staan positief tegenover deze ontwikkelingen. Geffenaar van het Jaar De traditie om de Geffenaar van het jaar uit te nodigen blijft bestaan, zij het dat Harry Peters (66) bij de vorige zitting niet aanwezig kon zijn en dus is deze duizendpoot vandaag aangeschoven. Harry gaf aan dat als je Geffenaar van het Jaar wordt dat je dat eigenlijk niet alleen wordt, denk aan de mensen die allemaal met je mee werken in de verenigingen of stichtingen waar zij actief zijnbent. Die mensen die vaak alleen maar op de achtergrond actief zijn, zijn de mensen waar je niet zonder kunt om je visie die je vaak hebt in een vereniging of stichting te bewerkstelligen. De titel is dus ook voor hun.“En Harry stop je nu overal mee?” Nee was zijn antwoord, er zullen wel wat activiteiten afnemen, maar er komen er zo ook weer bij (stichting de Dorpsmolen???) Harry gaat door met fondsen werven voor de restauratie van de kerk, alle tegenvallers worden alsnog aangepakt, maar de €160.000,00 die het extra kost moet nog wel opgehoest worden. Harry gaf aan als ik bij een vereniging of stichting zit en ik heb nog steeds een goede visie, dan heb ik voorlopig geen rust. Ook de visie Geffen Oss, en het groenfonds, waar Harry bij betrokken is, zal meer tijd van mij krijgen dan voor 31-12-2018. Dit is wel gewenst zodat we het besteedbaar bedrag niet zomaar ergens in pompen, omdat het op moet. Wat verder nog Het gemeentehuis, wat gaat er mee gebeuren?? De werkwijze is nu dat de raad de kaders vast stelt en dan is Geffen aan de beurt, de Stamtafel zal een uitgewerkt idee dat is samengesteld met draagvlak bij lezers van Torenklanken voorstellen bij de dorpsraad die dit dan in Oss mag gaan “verkopen”. Hoe gaat Geffen om met de jeugd die overlast bezorgt, ouderen bedreigen, dealen, geluidsoverlast......? in Geffen is er toename van last en overlast die drugsgerelateerd zijn, Geffen staat bovenaan in het lijstje van de getoetste kernen van de gemeente Oss. De stamtafel sprak ook trots over onze burgemeester Wobine Buijs; haar optreden na de gruwelijke ramp die Oss overkwam, is in één woord GEWELDIG. Ik zou zeggen houwdoe wanne, en de volgende keer zien we oew gerre (zondag 21 oktober) na de hogmis, oftewel 10:30 uur in café Govers.

7


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 17 september 2018 De dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat meer zichtbaar te maken gaan we voortaan een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken publiceren. - Effe noar Geffe: Theo Willemse en Chrisjan van Dinther praten ons bij over hoe onze subsidie is gebruikt voor de vernieuwingsslag van Effe noar Geffe. Met dit geld hebben ze een professioneel bureau in de arm kunnen nemen om te kijken hoe het evenement toekomstbestendig kan blijven. Enkele concrete voorbeelden zichtbaar voor de buiten wereld zijn de nieuwe huisstijl en de volledig vernieuwde krant. Deze editie werd goed bezocht met circa 24.000 bezoekers. - Nieuwe wandelroutes: de Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen (SANG) presenteerde deze avond het eindproduct van het educatiepakket voor de basisschool. Het pakket bevat drie routes door Geffen, die de bovenbouw kinderen langs diverse bijzondere bomen leidt. Ook de route voor de volwassen is een route opgesteld met de naam ‘Langs boom en veld’ en is binnenkort op meerdere plaatsen gratis te verkrijgen. Alle boekjes zijn prachtig vormgegeven en Hans neemt de exemplaren in ontvangst. - Glasvezel: E-fiber gaat toch een compleet glasvezelnetwerk uitrollen in Geffen. Voor de zomer leek de 40 procent aansluitingen niet gehaald, maar nu wordt er toch begonnen met de aanleg. De redenen voor dit besluit zijn niet geheel duidelijk, maar in alle straten in van Geffen komt glasvezel. - Verslag gesprek gebiedsbeheerder: Hans, Tonny en Rob hebben een gesprek gehad met onze gebiedsbeheerder Pascal Peters. Hij is vanuit de gemeente ons contactpunt m.b.t. de openbare ruimte. Een hele waslijst is besproken en voor alle punten verwijs ik u naar de notulen. Enkele highlights waren de straatgraffiti, het afkoppelproject en de onkruidbestrijding. Ook de speeltuin de Klimop kwam aanbod, het speeltoestel is afgekeurd. Vanuit de gemeente is er een budget toegekend en William van Herpen pakt de handschoen op om samen met ons over de inrichting van de speeltuin na te denken. Ondertussen is het werkgroepje al verder uitgegroeid. Ook wordt de speeltuin meegenomen in een plan voor de ‘praktisch alles groen’ wedstrijd. 8

- Landschapsplan: onlangs zijn door SANG, gemeente en landschapsbeheer Oss een flink aantal kleine plannen gepresenteerd waaraan het groenfonds zal worden besteed. Ook lopen er ook nog enkele grotere plannen, zoals een fietspad vanaf de Papendijk naar de Zolder, maar deze plannen vergen wat meer tijd. - Buslijn 161: in 2019 blijft de bus tussen Nuland en Oss gewoon rijden.Arriva wil naar een buurtbus constructie, maar dit blijkt lastig te verwezenlijken. - Maquette: in juni hebben we een maquette van ons oude gemeentehuis aangeboden aan het nieuwe college van B en W. Hiermee willen we het onderwerp op het netvlies houden van de bestuurders en hij staat nu op het kantoor van Johan van der Schoot. - Ingekomen post. - Subsidie: we verstrekken subsidies om de leefbaarheid in Geffen te versterken. Dit was in vogelvlucht de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de afgelopen openbare vergadering. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 22 oktober om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

PEDICURE NODIG?

BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 06 23372682 Kastanjehof 28 Geffen h�ps://mandersvoetzorg.nl


met ludieke en unieke verrassingen die we voor jullie in petto hebben. We zijn al fanatiek bezig met grappige, leuke, makkelijke en moeilijke vragen voor de 7de editie van de Geffense Kwis op 30 december 2018. Inschrijving 1 november, noteer dan ook gelijk vrijdag 18 januari 2019 in je agenda voor de spectaculaire prijsuitreiking van de Geffens Kwis. Logischerwijs zijn alle Geffense Kwizzers wijs door het jaar heen alert geweest op gebeurtenissen in Geffen en omstreken! Dan zagen jullie ons wellicht ook audities afnemen tijdens Effe noar Geffe? Ook al leek dit een GaOss, we hebben vele nominaties voor Geffens talent, die jullie ongetwijfeld nog eens langs zullen zien komen. Blijf dus alert op Facebook en andere Geffense media! Tijdens de laatste Geffenskwis editie zijn er jammer genoeg twee van onze kwismasters gestopt; Irma Bijveld en Marouschka Romme hebben het team verlaten en gaan de kwis dit jaar wellicht als debutant deelnemer ervaren, immers Irma was de belangrijkste spil in het neerzetten van de Geffenskwis. Irma als ‘un Kei van unne Kwismaster’, die altijd dat extra de puntje op de spreekwoordelijke i zetten en creatieve Marouschka heel erg hartelijk bedankt voor al jullie geweldige, tomeloze en creatieve inzet!! We gaan jullie zeker missen! Maar... Trots zijn we dat ons Geffense Kwismastersteam dit jaar versterkt is met twee nieuwe talenten! Met niemand minder dan Astrid Bemelmans en Kimberley van Lokven. Twee super enthousiaste dames die voor jullie al druk in de weer zijn om vragen te maken. Talentvolle kwis-masters zoals jullie al hadden kunnen waarnemen tijdens Effe noar Geffe! Astrid heeft veel creativiteit en typische Geffense items waarmee ze ons team komt versterken. Kimberley daarentegen is onze jongste aanwinst die zeker de jeugd op de proef gaat stellen, maar ook kwaliteiten heeft met de vormgeving.We zijn dit jaar dus versterkt met twee vindingrijke creatieve talenten! Een aangename aanvulling voor ons team. Het Geffense Kwis team gaat dit jaar de bloemetjes weer goed buiten zetten voor jong en oud, wijs en onwijs, met of zonder talent, met typisch Geffense vragen, vragen waar je er voor op uit moet trekken, maar ook vragen die je zomaar uit je mouw zult kunnen schudden en waarvan je denkt die weet ik zeker...... of misschien toch eerst nog even opzoeken? Wat zullen we dit keer weer uit die hoge hoed toveren...? Er is maar één manier om er achter te komen... DOE MEE! Wees er klaar voor, het lijkt allemaal wel een GaOss maar we garanderen weer een gezellige kwisavond

Groeten van Het Geffense Kwisteam

DORPSRAAD GEFFEN BEDANKT! Nog meer leesplezier voor de Geffense kinderen. Hartelijk bedankt voor de financiële gift waardoor we nieuwe boeken hebben kunnen aanschaffen. Spannende verhalen, grappige moppenboeken, moeilijke zoekboeken en zo veel meer. Kom gerust eens een kijkje nemen. Elke vrijdagmiddag geopend van 13.15 - 14.45 uur. bibliotheek Geffen (de Koppellinck)

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 17 oktober: filmmiddag 25 oktober: lezing notaris over erfrecht, levenstestament schenkingen ed. 26 oktober: Symposium ”langer veilig thuis” in Oss 26 oktober: Bridge Drive in Berghem 31 oktober: op bezoek bij René Peters en rondleiding Tweede Kamer. 7 november: stamppottocht 21 november: filmmiddag 28 november: liederentafel 29 november: pakjesavond Beste leden van de KBO, Als deze Torenklanken in uw bus valt, is de uitslag van de RABO clubkas campagne al weer verleden tijd. Wij danken iedereen die ons een warm hart toedroeg en punten heeft toegekend. Ook in de regio worden veel activiteiten georganiseerd, zoals u in onderstaande berichten kunt lezen. Met name het symposium in de Lievenkamp op 26 oktober kan voor velen van ons heel verhelderend en leerzaam zijn. Langer Veilig Thuis. De Senioren Raad Oss (SRO) organiseert in samenwerking met de gezamenlijke ouderenbonden op vrijdagmiddag 26 oktober 2018 een symposium in de raadszaal van het gemeentehuis in Oss. Het thema van deze groots opgezette bijeenkomst is: ‘Veiligheid in en om huis’. De nadruk ligt daarbij op het leren voorkomen van ongelukken. Te meer daar mensen steeds tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. De aanvang is 12.00 uur en de geplande eindtijd 16.15 uur. Daarna volgt nog een informele afsluiting met een hapje en drankje. Meer informatie vindt u op www.seniorenraadoss.nl. Aanmelden kan tot 12 oktober per mail op mailadres: langerveiligthuis@gmail.com Bridge drive: op vrijdag 26 oktober 2018 in de Berchplaets in Berghem, Sportstraat 3, 5351 BZ.Telefoon: 0412-404688 Een gezellige drive, onder het genot van een drankje en een hapje. Programma: 13.00 uur ontvangst met om 13.30 uur aanvang eerste ronde. Rond 17.00 uur prijsuitreiking Kosten € 20,00 per paar, Sluiting inschrijfdatum 10 oktober 2018, vol is vol. Na de sluitingstermijn ontvangt een van de spelers een bevestiging met het inschrijfnummer. 10

Opgeven per mail: buvigo@caiway.nl of via telefoon:Will Megens, 0412 402351 Rek.nr. NL77RABO0106514660 t.n.v. Bridgeclub De Herfstzon Berghem. Uw inschrijving gaat in als uw betaling binnen is.Vermeld duidelijk uw naam, die van uw partner, en in welke lijn u wilt spelen A-B-C-D-E. Bezoek Tweede Kamer: 31 oktober gaan we op bezoek bij René Peters in de Tweede Kamer. Opgave datum is al verstreken, maar u kunt nog mee, er zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Zoals u in de ONS heeft kunnen lezen, wordt de bus naar Den Haag betaald door KBO kring Oss. Alle leden van de KBO, die al hebben aangemeld en geld overgemaakt, krijgen een gedeelte teruggestort. 10.30 uur vertrekken we van Geffen naar Den Haag, waar we rond 13.30 uur hopen te arriveren bij de Tweede kamer. 13.00 -16.00 uur: bezoek René Peters, rondleiding tweede kamer en Binnenhof. Om 16.00 uur vertrekken we naar Geffen en hopen rond 18.15 uur bij ’t Akkertje 2.0 aan te schuiven voor een lekker diner. Indien u mee wilt, graag voor 15 oktober aanmelden door middel van 20 euro over te maken op: bankrekening NL82RABO0111003342 tnv KBO Reizen. Bij minder dan 30 aanmeldingen gaat de reis niet door en krijgt u uw geld terug. Stamppottocht op 7 november Zoals u van ons gewend bent, gaan we in november ergens stamppot eten. Zet de datum vast in uw agenda want ook in 2018 gaat dat gebeuren. Omdat nog niet bekend is hoeveel dit uitstapje gaat kosten en hoe laat we vertrekken, moet u de mail en de volgende Torenklanken in de gaten houden. 5-daagse busreis naar Eifel en Moezel van 22-26 mei 2019 Kosten zijn € 415,- per persoon, bij gebruik van een tweepersoons kamer. Samen met Lith en Ruwaard hebben we een vijfdaagse reis met Brabant Expres voor u opgesteld. Ditmaal naar de Eifel en Moezel. Het programma is als volgt: Dag 1: We gaan op weg naar Duitsland. Opstappen in Geffen, waarna we via enkele koffiestops in ons hotel “Hotel Am Park “in Stadtkyl aankomen. Dag 2: Dagje Trier en omgeving. Dag 3: Dagje Cochem met bezoek aan het mosterdmuseum en afhankelijk van het weer nog een stadje bezoeken in de omgeving. Dag 4:We bezoeken de parel van de Eifel: Monschau en genieten van de Eifel.


Dag 5: Bezoek aan Keulen, boottochtje op de Rijn en thuisreis met onderweg diner. Voor meer uitgebreidere informatie kunt u terecht bij uw eigen reiscommissie. Deze reis is inclusief: * Vervoer per luxe touringcar. * Begeleiding en service van de chauffeur * 4 nachten verblijf in 4* hotel vol-pension, voor de lunch kunt u een lunchpakket meenemen uit het hotel. * Avondentertainment zoals een muziekavond of quizavond. * Van 17.00-0.00 uur drank zoals bier, wijn, frisdrank, koffie/thee, jenever. * Excursies naar bovengenoemde stadjes * Diner ter afsluiting Inschrijven voor 1 december 2018 met een inschrijfformulier, wat u aan kunt vragen bij Tineke Willemse, tel. 0610758924 of via de mail: ttwillemse@home.nl Concert AndrĂŠ Rieu: De reiscommissie gaat zich, vanwege de enorme belangstelling, sterk maken om in de zomer een reisje naar het Vrijthof te organiseren. U hoort van ons.

INITIATIEVEN Wat zijn er in Nederland toch mooie initiatieven. Zo kennen we lokaal de stichting, Goed Gevoel Geffen, die opkikkertjes uitdeelt aan zieke mensen en hun omgeving, waarvan we nu de mooie momenten aan de muur hebben hangen in de vorm van een prachtige foto. En ook kennen we de stichting Wensambulance die ons, op de mooie dag van Effe noar Geffe, even uit ons mooie dorpje naar zee hebben gebracht om daar even lekker, ouderwets, uit te waaien om zo de dingen van alle dag te vergeten. Ook mogen we zeker niet de eigen familie en kennissen vergeten die spontaan, elke dag, even komen kijken of alles nog okay is of die, met hun hondje komen lopen omdat hij zoveel op die van ons leek. Ook al die mensen die d.m.v. een kaartje je warme woorden toe fluisteren. Al deze mensen, met al hun mooie initiatieven, doen je pas beseffen dat we in een prachtig dorp, streek en land leven. Al deze mensen, bedankt voor de mooie momenten die ze ons niet meer afnemen. A.S., Geffen

Klaar voor groep 3 !!!

Wij, Logopedie Maasdonk en Ergotherapiepraktijk De Oplossing, merken dat steeds meer kinderen problemen hebben met de start in groep 3, doordat de taal en motoriek onvoldoende ontwikkeld zijn. Voorheen werden vaardigheden preventief gescreend op school, maar dit gebeurt niet meer en wij merken dat veel ouders niet in de gaten hebben wat hun kinderen allemaal moet kunnen. Tijdens een presentatie zullen wij uitleggen wat kinderen allemaal moeten kunnen om goed in groep 3 te starten en wat ouders hier zelf kunnen doen om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Kom jij ook?

Voor Ouders van kinderen in groep 2 en andere belangstellende Waarom Veel kinderen hebben een achterstand in de ontwikkeling om te starten in groep 3 Wat Infoavond over schrijfmotoriek, concentratie, leesvoorwaarden en taalbegrip Waar MFC De Koppellinck (Ingang achterzijde) bij PSZ Berenwijs Kloosterstraat 6 te Geffen Wanneer Maandag 29 oktober 2018 & Donderdag 1 november 2018 Hoe laat Inloop vanaf 20.00 uur en Presentatie van 20.15 tot 21.15 uur

Graag aanmelden via info@logopediemaasdonk.nl Zodat wij voldoende koffie/ thee met iets lekkers klaar hebben staan. Wilt u ook aangeven op welke dag u komt en met hoeveel personen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 19 oktober 2018.

Wij hopen u graag te zien!

11


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer is aan het woord: Sandra Topee, 48 jaar, zij woont in de Bergstraat. 1) Een herinnering aan Geffen Pastoor Spijkers, hij kwam elke dinsdagmiddag naar de basisschool voor een gesprekje met de leerlingen, een mooie tijd. 2) Dit zou anders moeten De Dorpstraat mag van mij een betere stoep krijgen, zeker ter hoogte van Verzorgingshuis De Heegt. 3) Een bijzonder gebouw De Mariaschool, heb er een leuke bijzonder leerzame tijd doorgebracht als ouder. 4) Een mooi mens Willie van Erp (‘de Corry’), geweldige muzikant en zijn gezin ook allemaal heel muzikaal, prachtig vind ik dat. 5) Jammer dat: Ik nooit geen Geffenaar van het jaar word, ik vind toch wel dat er mensen zijn die heel veel doen, maar niet altijd zichtbaar zijn (bedoel niet mezelf hoor!!). 6) De leukste club De Pompzwengels, super gezellige groep mensen en geweldige muzikanten, waar wij als fanclub aan verbonden zijn.

12

7) Ons visitekaartje Ruud van Nistelrooij, als ik zijn naam in het buitenland noem, weet iedereen waar Geffen ligt. 8) Bewondering voor De ideeën van mensen; als het een goed idee is worden deze heel goed uitgewerkt en uitgevoerd, dat is toch echt bewonderingswaardig o.a. Strooipop, Arboretum, Carnaval in de tent ect. ect. 9) Geffen is voor mij Een warm dorp waarbij ik me helemaal thuis voel, ik zeg ook altijd in den Berg schijnt altijd de zon. 10) Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: Achter de Bergstraat ligt een mooi pad, dit pad wordt vaak gebruikt door binnendoor rijders die hun snelheid niet minderen, dat stoort, hier mogen ze van mij iets aan doen (heb wel ideeën) en er mag een vuilnisbak geplaatst worden, want er wordt wat rommel achter gelaten daar. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

EXPOSITIE SINT JOZEFOORD

Vanaf 22 september tot 20 december wordt er weer een bijzondere expositie binnen Sint Jozefoord georganiseerd. Bijzonder, met werk van Mieke van Stiphout, bewoonster van Sint Jozefoord en werk van haar zus,An Bakker. Theo Heijne, die al eerder bij Sint Jozefoord exposeerde, schildert.Van zijn hand zijn portretten en abstract werk te zien. En ook ‘onze’ bewoners worden niet vergeten: van hen is prachtig werk te zien dat tijdens de uurtjes bij Welzijn & Recreatie werd gemaakt. Mieke van Stiphout heeft vooral stillevens en landschappen geschilderd, met een prachtig kleurgebruik. Al het werk dat van haar te zien is, is ook verkrijgbaar voor een schappelijke prijs. An Bakker maakt beelden. Groot, kleiner, meer of minder abstract. Deze beelden worden tentoongesteld in de vitrines, in de vensterbanken en op tafel van de centrale hal bij Sint Jozefoord. Komende maanden exposeert Theo Heijne met een twintigtal schilderijen in Sint Jozefoord. Waar twee jaar geleden de nadruk lag op portretten en figuratief werk zoals landschappen en stillevens, is er nu gekozen voor portretten in combinatie met abstracte werken. Hoewel; in het abstracte werk zit toch iets figuratief. De portretten zijn van familieleden of goede bekenden.


REPAIR CAFE GEFFEN Op 28 september was de start in Kom d’r in van het Repair Cafe Geffen, een initiatief van de Vereniging Geffen Zorgt. Hier konden mensen terecht met kleine huishoudelijke apparatuur die niet meer goed werkt, (houten) kinderspeelgoed dat kapot is, kleine mankementen aan de fiets ( geen elektrische fietsen), vragen over bediening van apparatuur etc.Vrijwillige reparateurs stonden klaar om deze gratis te repareren en uitleg te geven. Het doel van deze activiteit is minder snel iets weg te gooien als het, soms met een kleine ingreep, nog gerepareerd kan worden. Verschillende mensen hadden de weg naar Kom d’r in gevonden. Ze waren erg te spreken over de enthousiaste ontvangst, de gezellige sfeer met een kopje koffie of thee en de deskundigheid en behulpzaamheid van de vrijwillige reparateurs. Niet alles was te repareren of de kosten van vervangende onderdelen waren te veel, maar de mensen waren dan ook blij dat ze dat wisten. Het waren deze keer voornamelijk kleine huishoudelijke apparaten die werden aangeboden. Op 26 oktober is er weer een Repair Cafe. Kijkt alvast of je nog iets wilt laten repareren en kom dan tussen 14.30- 17.00 uur naar Kom d’r in. Je kunt meekijken bij de reparatie of in onze gezellige ruimte even buurten met andere mensen die wachten op een reparatie. Wij zorgen dat je daarbij een kopje koffie krijgt. Even een tip: Het wordt al eerder donker ’s avonds en ook ’s morgens als je naar school of je werk gaat is het nog donker. Is de verlichting van je fiets in orde? Laat dat anders bij ons nakijken en eventueel repareren. Je betaalt alleen voor de onderdelen.

Beste bezoekers van Kom d’r in, In de maand oktober vervallen de yoga kennismaking lessen van Janneke van Heese vanwege haar vakantie. In november kunt u op de maandagavonden hiervoor weer terecht. De Tai Chi is gestopt omdat Peer naar het buitenland vertrekt. De deelnemers vinden het erg jammer zijn

inspirerende lessen te moeten missen. Namens hen en de werkgroep hartelijk dank voor je inzet, Peer! Als deze Torenklanken verschijnt, is het op donderdagavond 11 oktober nog bloemschikken. Wil je daaraan nog deelnemen, informeer dan eerst even of er nog plaats is ( 0610758924). Woensdag 26 september is er bij de Wereldproeverij weer erg lekker Syrisch gekookt. Er was ook veel belangstelling. Op woensdag 31 oktober gaan onze Geffense vrouwen met een Turkse achtergrond samen met onze kookgroep weer Turks koken.Vorige keer was iedereen daar erg enthousiast over. Wil je graag mee eten meld je dan aan in Kom d’r in ( kosten 5 euro) of via email komdrin.geffenzorgt@gmail.com uiterlijk op vrijdag 26 oktober. De inloop op zondagmiddag gaat voorlopig nog door. Het is ook mogelijk om dan spellen te doen bv. Rummikub, kaarten, sjoelen of een legpuzzel maken.Verder zijn er ook tijdschriften. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon komen voor een praatje. De koffie en thee staat klaar! Wij bedanken de Huisartsenpraktijk Geffen voor hun gulle gift. Wij vonden het fijn om jullie met de wandelgroep iedere vrijdag op de koffie te ontvangen. Wij hopen dat de wandelaars door gaan met hun activiteit en er zich misschien nog nieuwe mensen aansluiten. Jullie blijven altijd welkom in Kom d’r in. De koffie staat klaar!

13


GELOOF ONDER WOORDEN (13) Man van de menigte en van eenzaamheid. Jezus is een publiek figuur, die van hier naar daar gaat. Hij vreest de menigte niet, Hij ontvangt haar zelfs met warmte (Mt 14,13-14) Hij is een mens voor allen. Zie de volgende citaten: ‘Op dat ogenblik kwamen enkele farizeeën naar Hem toe. “Gaat U maar liever hiervandaan, “zeiden ze, “want Herodus wil U doden.”(Lc 13,32).‘Nu kwamen er bij een maaltijd in zijn huis vele tollenaars en zondaars aan tafel, samen met Jezus en zijn leerlingen (Mt, 9,913) .’Een schriftgeleerde kwam naar Hem toe en zei: “Meester, ik zal U volgen, waar U ook gaat.” (Mt 8,19-20). ‘Daar bevond zich een vrouw. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten, Jezus legde haar de handen op.’(Lc 13,11-16).’Daar zat ook een blinde bedelaar, langs de weg. Jezus bleef staan en zei: “Roep hem””(Mc 10,46-52). Een dienaar van de koning, ging naar Hem toe en vroeg Hem zijn zoon te komen genezen; want deze was de dood nabij” (Joh 4,46-53). Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten”(Mc 6,31). ‘Toen Hij in Kafarnaum was gekomen, kwam een centurio naar Hem toe die Hem te hulp riep’(Mt 8,5). Er was een vrouw, ze kwam door de menigte naar Hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan’(Mc 5,25-32). ‘Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei; “laat ze bij Me komen”. (Lc 18,15-17) Jezus is geen kluizenaar, zijn plaats is onder de mensen. Toch vlucht Hij vaak in de eenzaamheid alsof Hij daar pas echt tot rust kon komen (zie Lc 5,15-16)! ‘En in alle vroegte, het was nog nacht, stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats en beleef daar bidden’(Mc 1,35). De mensen hebben Hem nodig en Hij zal hen niet ontlopen, maar Hij heeft dorst naar God (Ps 63,2-9). Het is in de stilte dat zijn preken tot rijping komen, uit het nachtenlange waken in gebed komt een woord voort dat stroomt uit de bron. Voor Jezus is alles teken van God: het zaad, de boom, de vogel, het brood, de vis, het werk op de velden, de reizen. De bruiloft... Jezus is een man van trouw en vrijheid. Hij gaat recht op het wezenlijke af: God beminnen boven alles en je naaste als jezelf (Mt 22,34-40). Dit is het ware, belangrijke boodschap die Jezus ons geeft. Leven in Gods Geest. De afgelopen weken hebben we dat in onze gemeente Oss mogen voelen, bij dat vreselijk ongeluk, waar kinderen bij omkomen. Mensen die meeleven, mee voelen, er willen zijn voor elkaar. In die warmte mogen we Gods aanwezigheid voelen en ervaren. Jezus is de man van innerlijke vrijheid, maar doen wat Hij ons leert, kan moed en kracht voor de toekomst geven. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com 14

DWEILKAPEL UT GU VALS UIT GEFFEN STOPT GEFFEN – Na 22 vreugdevolle jaren komt er dit jaar een einde aan dweilkapel Ut gu Vals uit Geffen. Tijdens een algemene ledenvergadering in september bleek er onvoldoende animo om de kapel voort te zetten. De instrumenten worden per direct aan de wilgen gehangen. Uiteindelijk bleek de muzikale basis van het orkest te smal om door te gaan. Jarenlang verzorgde Ut gu Vals optredens bij de prinsonthulling, de kaartverkoop van Recht vur zunne Roap, het Geffens Stroat Toetoere, bij de carnavalsmis, bij de senioren van De Heegt en tijdens andere activiteiten op de carnavalsmaandag en -dinsdag. Ook was de kapel een van de vaste orkesten die de avondvierdaagse opluisterden. Soms werden ook uitstapjes buiten het dorp gemaakt, bijvoorbeeld om een activiteit van De Flierefluiters op te luisteren of om deel te nemen aan een kapellenfestival in Oss of Rosmalen. De leden van Ut gu Vals kijken met een tevreden gevoel terug op een mooie periode, waarin steeds het gezellige samenzijn voorop heeft gestaan. De naam Ut gu Vals leeft voort als deelnemer aan de Geffense carnavalsoptocht en aan de Geffense Kwis. En wie weet wat de toekomst nog in petto heeft… Voor nu: veel dank aan een ieder die onze dweilkapel een warm hart toedroeg en ons clubje op de een of andere manier heeft gesteund. We zijn met name onze gastvrouw Tonny van de Goor veel dank verschuldigd voor het beschikbaar stellen van de repetitieruimte aan de Kloosterstraat. Een afscheidsfeest is in voorbereiding. Want de goede harmonie is gelukkig tot het eind gebleven. Met muzikale groet, Ut gu Vals


GEFFES VOLK GAAT ONS VERRASSEN Als dadelijk in november de lange donkere avonden zijn aangebroken gaat Geffes Volk ons verrassen met een prachtige en zeer originele toneelvoorstelling, “PatchWork”. Productieleidster Petra van Erp en de toneelspeelsters Antoinet van Schaik en Regina Jonker vertellen enthousiast over de nieuwe voorstelling. “We waren er aan toe om eens iets heel anders te doen”, zegt Regina. Regisseur Jan Grosfeld kwam met het idee om met korte stukjes tekst verschillende stijlen en vormen te spelen. De veelzijdigheid van de spelers, alle rollen die ze kunnen spelen, tonen ze in deze vorm aan het publiek. Net zoals patchwork een veelheid van verschillende lapjes is met allerlei kleuren en dessins, zo wordt de voorstelling “PatchWork” ook een veelheid van theatervormen. Humor en drama, inhoud en slappe klets, monologen, het wisselt elkaar af.Voor elk wat wils. Geffes Volk zal ons verrassen. Het meest bijzondere aan deze voorstelling is dat de spelers ook zichzelf zullen spelen. De theaterstukjes op het podium worden afgewisseld met een blik in de kleedkamer. We mogen ‘achter de schermen’ kijken waar de spelers zich omkleden en schminken, waar de spanning en zenuwen zichtbaar zijn, waar ze hun echte emoties tonen. Het wordt een ratjetoe van sprankelend theater, zeker weten! Want daarvoor kennen we Petra,Antoinet en Regina lang genoeg. Als zij enthousiast zijn wordt het iets moois. Samen met de andere spelers en de regisseur gaan ze er een creatief spektakel van maken. In de voorstelling is tevens muziek te horen. Jolanda van Wanrooy zal tussendoor liedjes zingen waarbij ze zichzelf op de gitaar begeleidt. De zussen Antoinet en Regina spelen al 20 jaar bij Geffes Volk. Destijds enthousiast gemaakt door Willie Egelmeer. Ze gingen een keer een kijkje nemen bij de repetitie en ze zijn nooit meer weg gegaan. Hun eerste productie was “Cis d’n Dove”. Het prachtige openlucht spel dat in 1998 op het Dorpsplein werd gespeeld ter ere van het 700-jarig bestaan van Geffen. Dit spel staat in het Geffens collectief geheugen gegrift. Het toneelspelen zit Antoinet en Regina in de genen. Het is meer dan een hobby. In het dagelijks leven werken ze beiden in de horeca. “En daar moet je zo nu en dan ook wel wat toneel kunnen spelen”, zeggen de dames met een brede lach. Ze houden er van om rollen te spelen van types waarvan je zo heerlijk een karikatuur neer kunt zetten. Roddeltantes, ordinaire types, hoerige types. Petra vult aan dat Antoinet ook

erg goed is in accenten imiteren. Ze speelt vlot een rasechte Amsterdamse of imiteert feilloos een Limburgs accent.“Dat laatste is dan weer gemakkelijker omdat we familie in Limburg hebben”, zegt Antoinet. En dan Petra. Ze is de onmisbare spil bij Geffes Volk. “Ons moederke”, zegt Regina liefdevol. Petra is al “De moeder van De Roap” en nu dus ook van Geffes Volk. Nog even en ze is de moeder van het hele Geffense verenigingsleven. In het dagelijks leven is Petra van Erp staffunctionaris Kwaliteit en Veiligheid bij GGZ Oost brabant. De helikopterview, die ze van nature heeft, komt ook bij haar taak als productieleidster uitstekend van pas. De productieleidster regelt in feite alles om de voorstelling heen. De kaartjes, posters, interviews, persberichten, kleding, rekwisieten en nog heel veel meer.“Zelfs persoonlijke kwesties kunnen we met Petra bespreken”, zegt Regina glimlachend.“Maar dan moet het wel iets met de voorstelling te maken hebben”, roept Petra er vlot achteraan. Petra is wat je noemt een powervrouw. De rots in de branding voor Geffes Volk. Bekwaam en betrokken. Met haar erbij komt het helemaal goed. Dus... zorg dat je erbij bent. “PatchWork” op 1, 2 of 4 november in ’t Haasje. Voorverkoop bij Jumbo en Wilma’s Kadoshop. Zie de gegevens op de poster.

15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


MOOIE OPKOMST FIETSTOCHT GOED GEVOEL GEFFEN Op 16 september fietsten 125 deelnemers vanaf de kerk een mooie tocht van ruim 40 km. Een dag met ideaal fietsweer; droog, een beetje bewolkt in de ochtend en daarna een stralende zon. De tocht ging door Vinkel en Berlicum en eindigde bij de Pompzwengels. Bij de stops stond de koffie, soep en broodjes klaar en was er een lekker appeltje voor onderweg. Na het fietsen kon iedereen heerlijk nagenieten van de zon en de muziek van de Pompzwengels. Spontaan deed men mee met de loterij, waarbij mooie prijzen te winnen waren. Alle winnaars van harte gefeliciteerd! Tijdens de fietstocht werd er fanatiek gepuzzeld, ruim 40 deelnemers hebben het antwoordformulier ingeleverd. Uit alle juist ingevulde formulieren is de winnaar getrokken: Corry van Lieshout, ze heeft een leuke attentie ontvangen. We willen iedereen bedanken voor hun deelname aan de fietstocht en/of loterij en de Pompzwengels voor de fijne samenwerking op deze dag. Speciaal dank aan de familie van der Sanden voor het schenken van de appels. Goed Gevoel Gevoel sluit de dag af met een mooie opbrengst voor de Geffense Opkikkertjes. SuperBingo: Hij staat waarschijnlijk al genoteerd op je kalender: donderdag 15 november, “Super Bingo avond” in de Koppellinck.App of bel je vriendin, zus of buurvrouw en kom gezellig met een clubje kienen. Ook deze opbrengst komt geheel ten goede aan de Geffense Opkikkertjes.

6e Kees vd Loop en Jan v Dinther - De Torpedo`s Uden 7e Martien Siebers en Ad vd Bruggen - Le Jeteur Schaijk 8e An v Cuijk en Joke Bouwmans - De Torpedo`s Uden 9e Leo Renders en Theo v Wanrooij - JBC Geffen 10e Theo en Rieky v Schaijk - Le Sud Zeeland

Perry en zijn team van de Geffense Plas, hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. En niet te vergeten de leden van JBC Geffen die vrijdag alles in orde hebben gemaakt zodat de banen er picobello bij lagen. En alle vrijwilligers die op wat voor manier dan ook er aan meegewerkt hebben om deze dag te doen slagen. Het was een mooie en sportieve internationale dag. Met spelers uit Duitsland en Nederland. Wat ons betreft, op naar volgend jaar. Er zijn foto`s op www.jbcgeffen.nl Groeten, het bestuur van JBC Geffen

Tot dan!!

STRANDTOERNOOI JBC GEFFEN 22 september 2018, Het 5e strandtoernooi van JBC Geffen aan de Geffense Plas werd met 38 teams een goed bezocht jeu de boules toernooi. 3 Wedstrijden konden met droog weer gespeeld worden. De 4e helaas met wat regen. Ondanks dat is het een prachtige jeu de boules dag geworden. Dat kan ook niet anders met zulke goed gemotiveerde spelers die er een sportieve dag van maakte. De wedstrijden waren weer spannend en mooi om te zien.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden:

Hieronder vind je de 1e t/m de 10e plaats 1e Willi Kahmann en Herbert Schottek - Homberg Duisburg 2e Ton Broeksteeg en Rien de Veer - JBC Geffen 3e Wim en Maria v Son - Le Jeteur Schaijk 4e Jo Manders en Tiny Verstegen - Le Jeteur Schaijk 5e Leo de Wit en Ben Spierings - Le Jeteur Schaijk

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


FERDINAND Maandag 15 en dinsdag 16 oktober Entree 4 euro. aanvang 13.30 uur 108 min. Ferdinand is een grote stier met een klein hartje en vindt het heerlijk om rustig onder een boom te liggen.Als hij groter is, wordt hij ten onrechte aangezien voor een gevaarlijk beest en gevangen genomen. Natuurlijk wil hij terug naar zijn familie en verzamelt hij een bont gezelschap om zich heen voor dat avontuur. The Post Maandag 15 en dinsdag 16 oktober, aanvang 20.00 uur. €5,00 Regie: Steven Spielberg. Cast: Meryl Streep, Tom Hanks, Politiek drama. 2017, 116 min. Een stoffige krantenredactie wordt de spannendste plek ter wereld in The Post. Uitgeefster Katharine Graham en hoofdredacteur Ben Bradlee van The Washington Post moeten steeds aan de zijlijn toekijken hoe de New York Times steevast met het heetste nieuws gaat lopen. Wanneer ook zij geheime overheidsdocumenten over de Vietnamoorlog in handen krijgen, zien ze hun kans schoon om eindelijk toonaangevend te worden en de democratie te verdedigen. Ze zullen daarmee echter de toorn van de president, de aandeelhouders én de rechter over zich afroepen.The Post volgt het moeilijke beslissingsproces van Graham en Bradlee met al hun juridische en morele overwegingen.

De Heegt. Na een uitleg en demonstratie van Wim zijn we met zijn allen in groepen begonnen om de 170 worsten in de deeg te rollen, waarbij verschillende creaties tevoorschijn werden getoverd. Hierna moesten de broodjes nog rijzen en met eigeel ingesmeerd worden voor zij in de oven geplaatst konden worden, na zo’n 10 minuten in de oven waren ze gereed om door ons allen te worden genuttigd. Na deze Workshop hadden we een gezellig samenzijn om met elkaar te buurten en kennis te maken met enkele nieuwe bewoners. Van bezig zijn en buurten krijg je honger dus kwam om 16:00 uur de frietwagen ons verwennen met lekkere friet en snacks. Dat we een gezonde buurt hebben is wel gebleken, de frietwagen ging een heel stuk lichter huiswaarts. Om 18:00 uur ging iedereen “na een gedane belofte door het organisatie comité om het volgende jaar weer zo’n burendag te organiseren” met een tevreden gevoel naar huis. Bij deze wil het organisatie comité de hele buurt bedanken voor hun spontane deelname aan deze geslaagde burendag. Speciale dank voor Wim van Lier, Harrie van Rijn. Fanfare W.I.K., Jumbo Supermarkt v/d Sangen. Tot ziens op de burendag 2019 Marijke Nieuwenhuis, Bér Vissers, Adriaan van Zandvoort.

Nog meer willen zien? Zie https://www.de-pas.nl/agenda/film

BURENDAG BEWONERS VAN HET CENTRUMPLAN GEFFEN 22 september 2018

Een dag om met elkaar te buurten, maar eerst moest er gehobbyd worden daarvoor waren Wim van Lier de echte bakker en Harrie van Rijn voor deze dag zijn assistent bereid gevonden om een workshop te verzorgen in het maken van worstenbroodjes, en het bakken in de oven van het bakhuisje bij het Mozaïek kunstwerk aan

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


MIJN WERK IS HEEL INTERESSANT Hij is de 10e medewerker bij bouwbedrijf Van Dinther die het robijnen jubileum viert. Dat zegt iets over het bedrijf… Een familiebedrijf, opgericht en geleid door Harry van Dinther en sinds 2006 met zoon Dré aan het roer. Jan Rovers (56 jaar) kwam… zag… en overwon 40 jaar plezierige arbeid. Na de lagere school volgde hij LTS Bouw Timmeren en daarna was het duidelijk: via ome Frans Rovers kwam hij bij Bouwbedrijf Van Dinther terecht, want daar was toen een personeelstekort. Met zijn 16e ging hij daar 3 dagen werken en de andere 2 dagen volgde hij vaktheorie op de Streekschool. ‘Altijd gebleven, niet saai?’ “Integendeel”, zegt Jan. “Ik heb heel interessant werk en reuze collega’s. Bovendien is het zo dat je wel op hetzelfde bedrijf blijft, maar het bedrijf veranderde door de jaren heen, net als mijn functie”. Jan klom op van leerling timmerman, via voorman tot uitvoerder. “Ik wilde meewerkend uitvoerder worden, maar daar komt in de praktijk niets van.” Zijn vrouw Anita laat een map vol met certificaten zien, die Jan heeft behaald, want bijscholing is noodzakelijk. Ook leermeester zit in zijn pakket. Jan: “Ik heb waarschijnlijk het mooiste werk wat er is, want we kunnen altijd iedereen (die van smaak en stijl houdt en iets wil bewaren voor de toekomst) blij maken met een prachtige renovatie en/of restauratie van een monumentaal gebouw. Ons bedrijf heeft overigens ook nieuwbouw/renovatie van exclusieve villa’s, schoolgebouwen, bedrijfspanden en luxe woningen. Ik heb contact met veel verschillende mensen, bijvoorbeeld van de Rijksdienst Monumenten, de bouwadviseur van het Bisdom, Archeologische dienst en Bouw- en Woningtoezicht.” Jan gaf o.a. leiding aan de restauratie van de kerk in Oeffelt, de pastorie in Schaijk, een klooster in Den Bosch en de Geffense kerk, waar hij momenteel werkzaam is. Bouwbedrijf Van Dinther heeft zowat de gehele kerk onder handen genomen, waarbij Jan meewerkte aan de zijkant, het Angelustorentje, de torenspits, de galmborden en de vloer onder de klokkenstoel. Ook de klokkenstoel zelf zal nog worden meegenomen, werd onlangs beslist. “We maken onze projecten met z’n allen, dat is onze kracht,” zegt Jan. “Er zijn weinig conflicten onderling en ik kan met iedereen opschieten. Hiërarchie kennen we niet bij ons bedrijf.” Echtgenote Anita beaamt dat Bouwbedrijf Van Dinther kwaliteit levert en vakmanschap in huis heeft,‘Jan is zeer gestructureerd in zijn werk’.“Maar ook op het persoonlijke vlak geeft het bedrijf aandacht en ruimte aan haar werknemers, als dat nodig is,” weet Anita.

De restauratie van de Geffense kerk, zal inclusief de klokkenstoel, eind van het jaar gereed zijn. Het 40-jarig jubileum van Jan Rovers wordt op het bedrijf gevierd op 11 oktober. Hij kijkt terug op ‘veertig goeie jaren’. “Ze zijn voorbij gevlogen, met dank aan mijn collega’s en opdrachtgevers.” Anita heeft alles bewaard over Jan zijn werk. In de map vindt ze een dankkaart van een zeer tevreden klant waar hij voor werkte: ’Je hebt alle puntjes op de i gezet, was altijd vrolijk en vriendelijk, uiterst behulpzaam en je toonde veel vakmanschap…! Zulke woorden vormen een kroon op het jubileum van Jan Rovers. Proficiat!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PRINSES BEATRIX SPIERFONDS Van 9 t/m 15 september 2018 is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds gehouden. Door de enthousiaste medewerking van de collectanten en de giften van de inwoners van Geffen is een prachtig resultaat behaald: Opbrengst collecte 2018 is € 1.366,55 (hoger ! dan de opbrengst van 2017: € 1.208,28). Met de collecteopbrengst leveren we (Geffen) wederom een mooie bijdrage aan het Spierfonds voor het nastreven van het ultieme doel. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Het fonds is de financiële motor in de strijd tegen spierziekten; de sturende en stuwende kracht achter wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van patiënten. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Het Prinses Beatrix Spierfonds dankt de inwoners van Geffen voor hun gift en alle collectanten voor hun enorme inzet. Door een tekort aan collectanten hebben we, jammer genoeg, niet in alle straten kunnen collecteren. Wilt u helpen door 1 tot 2 uurtjes per jaar mee te collecteren laat het weten aan Peter van Veghel (pvanveghel@ziggo.nl, telf 5322209) of Ina Megens (ina.megens@ home.nl).

PUBQUIZ START MET NIEUW SEIZOEN IN ‘T HAASJE Omdat we al twee keer een PubQuiz in ‘t Haasje hebben georganiseerd, denken we dat de meesten van jullie wel een beeld hebben van wat een pubquiz inhoudt. Laten we daarom, voor diegenen die het nog nooit beleefd hebben, eerst maar eens uitleggen wat een PubQuiz niet is: Het is voor niemand té moeilijk. Sommigen denken misschien dat je er voor doorgestudeerd moet hebben. Maar die bestudeerde mensen balen wel eens van het feit dat ze niets weten over soaps, metseltechnieken of Joshi (dat groene draakje uit Mario Bros). Pubquiz (bij ons) is vooral voor de lol, met vragen over de meest uiteenlopende dingen. Wat het ook zeker niet is: duur en saai! € 15,00 per team van maximaal 5 personen en dan ben je een hele avond onder de pannen… En saai? Nee joh, we stellen zoveel vragen dat er altijd gespreksstof is! Opgeven kan via: metdeflesoptafel@gmail.com en geef dan meteen je teamnaam door. In je eentje of als duo meedoen mag ook. 5 personen is geen verplichting! De data van komend seizoen zijn: 22 november 2018 – 17 januari 2019 – 21 maart 2019 – 13 juni 2019

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Donderdag 11 oktober 19.00 uur: Concert Trampolinoos De Brabantse editie van de Jostiband komt gezelligheid brengen bij Sint Jozefoord. Muziek maken en zingen, voor iedereen die wilt luisteren. Woensdag 24 oktober 19.00 uur: Accanto Accordeonmuziek ‘Acc’ in Accanto staat voor accordeon. ‘Canto‘ in staat voor cantare ( zingen). Enkele accordeon-spelers spelen met groot enthousiasme licht klassieke muziek, bekende melodieën en volksmuziek. Een feest om naar te luisteren én naar te kijken!

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 24

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.