Torenklanken 2014 - nr 16

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 16 | oktober 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

JAARLIJKSE COLLECTE TORENKLANKEN In de week van 27 oktober t/m 1 november a.s. wordt de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad Torenklanken gehouden. Collectanten komen dan weer bij u aan de deur voor een gift in de collectebus. Zij kunnen best nog wat hulp gebruiken. Wie is bereid om een paar uurtjes te collecteren voor Torenklanken? U kunt zich aanmelden bij: Diny van Zuijlen, tel. 5323217 of Kees Jongeneelen, tel. 5321146. Zoals u weet verschijnt Torenklanken 20x per jaar en wordt gratis bij iedereen thuis bezorgd. De redactie is voor haar inkomsten afhankelijk van de adverteerders, subsidie van de gemeente én de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Mogen wij daarom op een gulle gift van u rekenen? Namens de redactie van Torenklanken Kees Jongeneelen

EENMANSZAKEN BEDRIJVIG IN DE KOPPELLINCK Een aantal eenmanszaken in Geffen maakt gebruik van de Koppellinck om ruimtes te huren voor hun bedrijf zowel overdag als ‘s avonds. De Koppellinck heeft verschillende typen ruimtes te huur met een commerciële huurprijs vanaf € 4,40 per uur (8m2), € 11,- per uur (22m2), tot € 22,- per uur (110m2). Verenigingen kunnen deze ruimtes huren tegen een gereduceerd tarief (zie www. dekoppellinck.nl of www.verenigingsplatformgeffen.nl). Eenmanszaken waarderen de representatieve ruimten in de Koppellinck die voorzien zijn van o.a. wifi, beamer en verduistering, als ook de goede toegankelijkheid van het gebouw.Voordeel is dat een ruimte per uur gehuurd kan worden.Wij zien dat eenmanszaken hun klanten op een middag of avond inplannen wat kostentechnisch voordelig is. De Koppellinck is een attractief gebouw

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

omdat zowel de school de Wissel, de peuterspeelzaal Maasdonk en verenigingen uit Geffen er gebruik van maken. Dit werkt als een magneet voor allerlei activiteiten en geeft interactie met elkaar. Je komt elkaar tegen in de Koppellinck! Pierre Konings, voorzitter Verenigingsplatform Geffen info@verenigingsplatformgeffen.nl

DANSSCHOOL BOLERO ZOEKT VRIJWILLIGERS! IETS VOOR JOU? Speciale Dansschool Bolero is op zoek naar versterking. In het bijzonder zijn wij op zoek naar heren met liefst enige stijldanservaring. Maar ook dames nodigen wij uit om te reageren! Bij Bolero krijgen mensen met een verstandelijke beperking (stijl)dansles van een professionele dansleraar en assistente. De vrijwilligers van Bolero helpen de cursisten bij het aanleren van de passen. Momenteel dansen er 50 cursisten en 30 vrijwilligers gedurende het dansseizoen, elke woensdagavond in wijkcentrum De Hille in Oss. Kijk voor meer informatie over onze stichting en de danslessen op www. sdbolero.nl of neem contact op met Nellie van den Hurk, tel.nr.: (073) 5321673 of 06-12324367. Hou jij van stijldansen en ben je beschikbaar op de woensdagavond? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! We maken graag - geheel vrijblijvend - een afspraak met je, om kennis te maken maar natuurlijk om ook een woensdagavond mee te dansen. Je kunt contact opnemen met het secretariaat van SD Bolero door een mail te sturen naar nelly.van.wijk@versatel.nl of te bellen naar tel. nr. 0412 - 64 32 63.

KOPY INLEVEREN VOOR:

20 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 17 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 19 okt. 09.30 u. + Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 21 okt. geen avondmis vr. 24 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 26 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk Er wordt een tweede collecte gehouden vanwege Wereldmissiemaand di. 28 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 31 okt. 19.00 u. * avondmis za. 01 nov. Allerheiligenmis in Vinkel om 17.30 uur zo. 02 nov. 09.30 u. gelezen H.Mis (Allerzielen) zo. 02 nov. 19.30 u. H.Mis m.m.v.W.I.K. en Gem. Koor + kinderkerk (Allerzielen) (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2014 Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie. Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en buitenlandse missio-

narissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Het onderwijsniveau is laag. Goed opgeleide burgers werden door de militairen gezien als een bedreiging. De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs en organiseert, als aanvulling op de matige staatsscholen, zomerkampen. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren. Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte in de kerk op zondag 26 oktober of stort uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.Voor meer informatie: www.missio.nl ALLERZIELEN Met Allerzielen (2 november) zijn er twee vieringen in de kerk: om 09.30 uur een gelezen H.Mis en zoals gebruikelijk ‘s avonds om 19.30 uur een viering waarin we in het bijzonder de overledenen vanaf november 2013 tot heden herdenken. Er is dan ook kinderkerk. De nabestaanden van de overledenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering. PAROCHIEAVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS Zoals gebruikelijk houden we jaarlijks een dankavond voor alle vrijwilligers en medewerkers van de parochie. Deze wordt dit jaar gehouden op vrijdag 7 november. Om 19.00 uur is de H.Mis in de kapel en aansluitend wordt u verwacht in de benedenzaal van Het Oude Klooster. Het “Gospeltrio Oss” is bij ons te gast! Er wordt een digitale uitnodiging naar de contactpersonen van de werkgroepen gestuurd. Voor de individuele vrijwilligers is deze uitnodiging bedoeld. U ontvangt dus geen persoonlijke uitnodiging in de bus. KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl. De stand (per 20 februari) is € 16.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2014 De aanmeldingsavond voor de Eerste Communie in 2015 is op woensdag 29 oktober van 20.00 - 21.00 u. in de bovenzaal van Het Oude Klooster. De Eerste Communieviering wordt gehouden op zondag 31 mei 2015. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven

worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 24 sept. 2014: Adrie Romme, 71 jaar 30 sept. 2014: Lotte van der Zanden * 23 sept. † 30 sept. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

Voor ondernemers bieden wij Ĺ‚

administratieve dienstverlening Ook de begeleiding van startersprijzen. en de aangifte tegen de scherpste inkomstenbelasting voor particulieren Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland behoren tot onze specialiteiten. Correspondentie-adres: Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen

T: 073-3030823 ¡ M: 06-51095114 ¡ E: info@ba-administratie.nl Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen

Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen ¡ T. (073) 5325536 ¡ M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl www.ba-administratie.nl ¡ info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... het “Gospeltrio Oss” Ze hebben alle drie een uitgebreide zangervaring en kennen elkaar van de Osse Opera... zingen en muziek maken is hun passie! Sinds begin 2013 vormen (oud-Geffenaar) Ton van den Boom (73 j.),Arnold Siemons (73 j.) en Mathieu Janssen Duijghuijsen (73 j.) het “Gospeltrio Oss”. Ton nam, na 30 jaar koorzanger en solist, afscheid van de Osse Opera, maar wilde toch nog graag blijven zingen. Hij polste zijn ex-collega’s Arnold en Mathieu van de bas-bariton sectie van de Osse Opera, om een trio te gaan vormen en negrospirituals te gaan zingen. Negrospirituals zijn traditionele religieuze volksliederen van Noord-Amerikaanse zwarte slaven, waarin Westerse en Afrikaanse elementen versmelten. Door het zingen van negrospirituals vonden de zwarte slaven troost in de situatie waarin ze leefden. De teksten zijn christelijk geïnspireerd, vaak met verwijzingen naar het Oude Testament. De melodieën zijn eenvoudig en verlopen in een swingend ritme. De stijl van negrospirituals werd later overgenomen in de gospelmuziek (gospel = evangelie), een muziekgenre in de christelijke muziek. Negrospirituals en gospelsongs waren in de jaren ‘50 ‘60 heel populair. Enkele bekende vertolkers zijn Mahalia Jackson, Harry Belafonte en Joan Baez. Ton: “Omdat wij alle drie affiniteit hadden met deze muziek besloten we om er iets meer mee te doen. We zingen bekende en minder bekende liederen, één- en tweestemmig.” Ton (bas) en Mathieu (bariton) zingen en Arnold begeleidt hen op de piano. Ze vertellen daarbij graag iets over het ontstaan en betekenis van deze muziekvorm. Ze hebben ook een PowerPoint presentatie gemaakt met afbeeldingen en complete teksten.“Je kunt heel veel vinden over dit muziekgenre, dus er kan een zeer uitgebreid repertoire worden opgebouwd,” vindt het trio. Ze zijn nu een jaar bezig met optreden in onder andere verzorgings- en bejaardentehuizen, dicht bij huis en wat verder weg, en hebben daarmee goede ervaringen. Er Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

is interactie met het publiek en de mensen reageren positief. “Bij onze optredens merken we dat deze muziek veel toehoorders ‘bekend in de oren klinkt’.” Arnold speelt zijn hele leven al piano, maar na zijn 65e is het pas echt een leuke hobby geworden! Hij is ook de huispianist van huize Katwijk, waar veel (demente) bewoners ‘tot leven komen’ bij het meezingen van oude bekende liederen. Het “Gospeltrio Oss” zal op 7 november a.s. in Geffen de dankavond voor parochievrijwilligers opluisteren.Veel bekende nummers zullen ten gehore worden gebracht zoals: My Lord, what a morning, Amazing Grace, Go down Moses, Down by the riverside, He’s got the whole world in his hand en Glory Hallelujah... Wilt u meer informatie over het “Gospeltrio Oss”, dan kunt u contact opnemen met Ton van den Boom: tel. nr. 06 - 34107661, e-mail adres: tonton1000@ziggo.nl

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

7


Cremers tapijt & gordijnen Wij hebben een uitgebreide collectie tapijt- en vinylrollen op voorraad

Berkdijk 11 ma di t/m do Sint-Michielsgestel vr koopavond (bedrijventerrein Venkant) za T. 073-5514311 E. cremerstapijtengordijnen@hetnet.nl

13.00 - 17.00 uur 09.00 - 17.00 uur 09.00 - 20.00 uur 10.00 - 16.00 uur

raamdecoratie decoratievloerkleden marmoleum

laminaat vloerkleden pvc-vloeren antislip-vinyl

www.cremerstapijtengordijnen.nl

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen

Losse advertenties tussen de tekst 073-5320531 • info@wolberg.nl

1/8 pagina www.wolberg.nl e 16,-- 1/2 pagina e 38,-1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,-di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


ROND DE DORPSPOMP Een wat politiekgetinte Stamtafel, waarbij de P.v.d. Arbeid uit Oss onder aanvoering van Ekssane - Gounoud als Partij voorzitter en Gerben Maurix en Paul v. Vught uit Geffen aanwezig waren en namens de Dorpsraad Geffen, voorzitter Hans Hoeben. Men was nieuwsgierig naar de situatie in Geffen.Vanuit het verleden waren het echt Geffense partijen en hadden daarbij de boeren de macht, later kwam daar de middenstand bij en begon ook Vinkel zich te roeren. Bij de vorming van Maasdonk hadden we de keuze uit 5 partijen, het C.D.A. en verder Dorpsbelangen, De Vooruitstrevende Partij Maasdonk ( V.P.M.) Partij Vinkel en Partij Maasdonk. Partij Dorpsbelangen, partij Maasdonk en partij Vinkel waren veelal kerngebonden. De V.M.P. wilde daar meestal bovenuit stijgen en het C.D.A. was de voortzetting van de landelijke K.V.P.. Intussen is de Dorpsraad de algemene vertegenwoordiger van Geffense belangen en richt zich op alle inwoners van Geffen en tracht via berichtgeving, via contactpersonen van bedrijven, instellingen, verenigingen, besturen, buurtgroepen inzicht te krijgen hoe de politieke besluitvorming te beïnvloeden. De P.v.d. arbeid vraagt in haar programma veel aandacht voor werk, immers 7,6 % van Oss is werkeloos. Ook dat speelt in Geffen en maakt bedrijven kwetsbaar. De gemeente kan geen banen scheppen, maar zal door het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, het beschikbaar stellen van bedrijventerreinen, ondersteuning van initiatieven, zoals in Oss bij de Talententen Campus en in reclames naar diverse uitbreidingzoekende bedrijven Oss en omgeving zich presenteren en als lokvogel dienen. Verder krijgt de zorg voor ouderen, gehandicapten, jeugdzorg enz. veel aandacht. Alle partijen geven aan, dat waar echte hulp noodzakelijk is, dat die ook echt en ten alle tijde geboden wordt. De P.v.d.A. claimt wel dat zij zich daarvoor als 1e geroepene voelt, terwijl toch werd ingestemd met de landelijk oplegde bezuiniging van 25%. Er wordt wel de nadruk gelegd op Mantelzorg, het aanpassen van woningen, voorzieningen van noodzake-

lijke hulpmiddelen, enz. Er is behoefte aan een betere regeling, minder administratieve rompslomp. Door het oprichten van zorgcentra of mantelsteunpunten, van waaruit de diverse activiteiten worden gecoördineerd wil men die regeltoestanden vermijden. Woningen beschikbaar krijgen voor alle geledingen en zeker om aan de kwetsbaren een veilige en goede plek geven. Dan gaan we daarbij kijken naar Geffense belangen en komen gemeenschappelijke voorzieningen aan de orde. Het gemeentehuis moet blijven en een bestemming krijgen, waarbij men denkt aan horeca en verhuren van delen en in de bovenste verdieping woonsituaties realiseren. In de toekomst kijkende denken we dat meer dienstencentra nodig zijn. Voorlopig kan in het gemeentehuis ook het Gilde zich huisvesten en Scouting, jeugdbelangen enz. De Rabobank wordt een wooncentrum. Op vrijdag 12 november is er een debat in de Koppellinck, waarbij onze Dorpsraad een nieuwe invulling krijgt en nieuwe leden worden aangesteld en anderen herbenoemd en dan voor 4 jaar lid worden. Gelijk opgaande dus met de Raadsverkiezingen. Van 19.00 tot 20.00 u is de Dorpsraad onderwerp van bespreking en verkiezing en daarna begint om 20.00 u het grote debat tussen alle partijen, die zich gemeld hebben. Het geheel staat onder leiding van burgemeester Roel Augusteijn. Dan weten we intussen hoeveel oude raadsleden onderdak hebben gevonden bij Osse raadsfracties en of vanuit Geffen een zodanige krachtenbundel is ontstaan, dat Geffense belangen een nog betere stem krijgen. De dorpsraad laat via Hans Hoeben al duidelijke taal horen en vooral dat Geffen echt een dorp moet blijven en dat er niet zomaar in het buitengebied woningen mogen verrijzen en dat de Dorpsraad het plan Kouwe Noord volledig afwijst. Geffen zal belangrijk blijven als feestencentrum rond Carnaval, Effe noar Geffe, en Geffense kermis en Strooipop. Geffen zal een GEZELLIG dorp blijven, een GASTVRIJ dorp en vooral herkenbaar worden als een ZORGZAAM dorp. Er moet een streven komen, waarbij dat ook zichtbaar wordt. Bij de eventuele herinrichting van “De Heegt” zal men dat ook als richtsnoer moeten gebruiken. Geffen “ZORGDORP” zal als zo danig herkenbaar moeten worden. De zorg voor onze accommodaties, de herkenbare dorpse cultuur en leefbaarheid, de verbetering van openbaar vervoer, aandacht voor mensen met een beperking, het ontwikkelen en bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid en de veiligheid en veiligheidsvoorzieningen zijn de prioriteiten van de Dorpsraad. Voorzitter Hans Hoeben doet een dringend oproep aan jongeren om zich beschikbaar te stellen, immers wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Van stamtafel 411. Voor op- en of aanmerkingen 0412640982. Volgende stamtafel op 19 okt. Dan komt de stamtafel uit Ravenstein op bezoek. Dan gaan de kaarsjes op tafel en wordt een nieuw vat aangeslagen. Ut gu oe goet en ut kumt goet, hauw doe. 9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Filmmiddag woensdag 22 oktober a.s. KBO leden zijn weer van harte welkom vanaf 13.30 in de grote zaal van het Oude Klooster. Deze middag is er een verrassing, omdat het bezoek met de bus aan de Oostervaardse Plassen door heel veel regen werd geplaagd, heeft niet iedereen volop van de prachtige natuur kunnen genieten. Dat wordt deze middag goed gemaakt, want de film “De Nieuwe Wildernis” die gaat over dit gebied wordt gedraaid. Kom genieten, Lies van Dinther staat als gastvrouw weer met de gratis koffie of thee klaar en Martien Romme en Jan Ceelen zorgen voor de film. Lidmaatschap KBO afdeling Geffen en de “ONS” van oktober 2014 In de praktijk komt het voor dat ook niet leden meedoen aan onze KBO activiteiten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. 1 of 2x meedoen, om de sfeer te proeven, is natuurlijk geen bezwaar. Maar als men dan blijft moet men wel KBO lid worden. Dat heeft vele voordelen.Wij zullen exemplaren van “ONS” in de zalen leggen zodat men alle nodige informatie over de KBO mee naar huis kan nemen en het aanmeldformulier kunt invullen. De contributie bij onze afdeling bedraagt slechts € 25,- per jaar. St. het Oude Klooster stopt met vrije inloop biljarters op woensdagmorgen De KBO is gevraagd of wij deze activiteit willen overnemen. Dat willen wij wel, maar dan op basis van een KBO lidmaatschap. Uiteraard betaalt men dan geen € 1,- per keer meer als men binnen loopt. Diegenen die er nu gebruik van maken, neem ook een maandblad “ONS” mee en bekijk de voordelen van een lidmaatschap. TIP: Bezoek de workshop “Digitaal jong blijven” op woensdag 5 november a.s. om 14.00 uur (inloop 13.30 uur) in het Oude Klooster Onze KBO afdeling komt in het volgende nummer met meer informatie over de overname van de computerhoek. Bestaan is een feit, leven is een kunst. Antoon Romme, voorzitter, www.kbo-geffen.nl

VAN VPM NAAR VDG VDG: Lokaal Centraal GEFFEN - Op zondag 28 september hebben bestuur en achterban van de Vooruitstrevende Partij Maasdonk (V.P.M.) de noodgedwongen opheffing van hun politieke partij gevierd. Na ruim 36 jaar (1978 Nuland) en 32 jaar (1982 Geffen) 10

stopt de V.P.M. met haar altijd opbouwende bijdrage aan de gemeentepolitiek. “Daar ligt overigens niemand van wakker en da’s maar goed ook!” Het Geffense smaldeel zoekt rond Kerstmis 2013 de samenwerking met dorpenpartij Voor De Gemeenschap (VDG), door mij ook wel gekscherend “Voor De Geffenaren” genoemd. Voor De Gemeenschap (VDG) is een lokale partij. Wij behartigen onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners.Voor iedereen uit de hele gemeente Oss, in alle wijken, stadjes, dorpen en kernen. VDG is niet alleen een partij voor de gemeenschap, maar vooral ook uit de gemeenschap. Onze leden komen uit alle hoeken van de gemeente Oss en hebben door hun actieve deelname aan allerlei sociale activiteiten een goede voeling met wat er leeft onder de bevolking.“Ons kent ons” resulteert in “Ons kent Oss”; daaruit halen wij onze kracht. VDG is op deze manier al sinds 1986 actief binnen de lokale politiek! Ik ben er trots op straks op de lijst van VDG op nummer 16 te prijken en, als u het wilt, met een stevig mandaat straks Geffen te vertegenwoordigen in de nieuwe gemeente Oss. Ga in elk geval stemmen op woensdag 19 november! Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, 073 5324628 / 06 53916725 www.vanvpmnaarvdg.nl

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100, fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken.

DORPSRAAD GEFFEN Kennismaken met burgemeester Buijs en verkiezingsdebat Dorpsraad Geffen is druk doende met de organisatie

van een verkiezingsdebat. Doel is om de inwoners van Geffen enig inzicht te geven in de Osse politiek. Op 19 november mag Geffen immers zijn stem laten gelden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die het sluitstuk van de herindeling met Oss zijn. Het debat in De Koppellinck is meteen ook een mooie gelegenheid om de Geffenaren kennis te laten maken met burgemeester Wobine Buijs, die vanaf 1 januari ook onze burgemeester is. Huidig burgemeester Roel Augusteijn is bereid gevonden het debat te leiden dat volgt op de kennismaking. WOENSDAG 12 NOVEMBER Op bovengenoemde dag zijn belangstellenden vanaf 18.30 uur welkom in De Koppellinck. We willen stipt 19.00 uur beginnen, want we hebben een bomvol programma af te werken. Globaal is de avond opgedeeld in drie blokken. Van 19.00 tot 20.00 uur zal een presentatie plaatsvinden, waarin ook burgemeester Buijs acte de prĂŠsence geeft. Zij zal met name uitleggen hoe de gemeente Oss functioneert, wat de rol van dorpsen wijkraden is in de besluitvorming en waar mensen terecht kunnen met vragen, klachten en opmerkingen. Er is na haar inleiding gelegenheid tot het stellen van vragen aan de burgemeester. Na de pauze start om 20.30 uur het verkiezingsdebat. De negen partijen die aan de Osse gemeenteraadsverkiezingen meedoen zijn allen uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat, dat uiteraard met name op het Geffense is toegesneden. Burgemeester Roel Augusteijn zal het debat leiden en het publiek krijgt ook hier de gelegenheid om te reageren. Tussen 22.00 en 22.30 uur zal het debat worden afgesloten.Vanaf dat moment breekt het derde blok aan en dat is de informele nazit, waarbij de eerste consumptie op kosten van de dorpsraad is. Die nazit biedt aanwezigen de gelegenheid om in een ongedwongen sfeer contacten te leggen, te discussiĂŤren of nadere informatie in te winnen. Dorpsraad Geffen nodigt u van harte uit om de debaten kennismakingsavond in De Koppellinck bij te wonen. Houd 12 november vrij in uw agenda! PS: Dorpsraad Geffen vergadert elke derde maandagavond van de maand in De Koppellinck. Deze vergaderingen zijn steeds openbaar. Maandag 20 oktober staat onder meer de samenstelling van de benoemingscommisie voor de dorpsraad op het programma. De procedure die moet leiden tot de vorming van de nieuwe dorpsraad per 1 januari 2015 komt ook op 12 november nadrukkelijk aan de orde.

Torenklanken bedankt de Rabobank voor het steuntje in de rug. 11ALMABTRIEB Blaaskapel De Pompzwengels viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Na een geslaagd Zwengelfeest in mei, was de tweede feestactiviteit een uitstapje naar Oostenrijk met de leden en hun partners en een aantal trouwe supporters, met als doel: de Almabtrieb in Gerlos muzikaal op te luisteren. In de nachtelijke uren in de bus, die op vrijdag rond lunchtijd zal arriveren op de plek van bestemming, klinkt “Musik ist unser Leben” Dat zal blijken in de dagen die volgen. De hotelgasten kunnen de eerste avond al genieten van Tsjechische en Böhmische klanken aan de bar. Op zaterdag vindt de Almabtrieb plaats en krijgen De Pompzwengels een podiumplek op de kiosk in het dorp. Vervolgens wordt het één groot straatfeest! Meerdere kuddes koeien trekken voorbij met fraai getooide koppen. Sommige kuddes hebben maar liefst 6 tot 7 uur gelopen om van hoog op de almen naar beneden te komen. Folklore viert hoogtij: nostalgische vervoersmiddelen, paarden met ruiters met klappende zwepen, alpenhoornblazers trekken voorbij en hobbyisten en demonstranten tonen hun ambachten en verkopen hun waar. ‘ Effe noar Geffe op z’n Oostenrijks... Bij elk restaurant en cafeetje klinkt muziek en vloeien bier en schnaps rijkelijk! De Geffense blazers spelen hun deuntje mee en trekken van kroeg naar kroeg. Geen gebrek aan applaus, want in Tirol omarmt men deze muziek! We treffen Geffen onderweg: een drietal Geffenaren is op eigen gelegenheid naar dit festijn gekomen! Aangezien Gerlos één lange straat is, waar geen omwegen mogelijk zijn, moet auto-, motor- en busverkeer gewoon tussen het feestgedruis door manoeuvreren, echter, enkele Geffenaren zijn zeer bedreven in het regelen van het verkeer... en alles komt goed! Een dag om niet te vergeten! Zondags maakt het hele gezelschap een uitstapje naar een goudmijn en kaasmakerij en stijgen we met de Isskogelbahn naar 1900 m. hoogte om aldaar te genieten in een heerlijk zonnetje van een prachtig uitzicht. Enkele sportievelingen dalen te voet af naar het inmiddels rustige, vredige dal... ‘s Maandags staat ons een lange busreis te wachten, om

weer veilig in Geffen terug te keren. Met dank aan de organisatoren Ilse, Ricardo, Antoine en Dirk-Jan! Kijk voor een impressie op www.pompzwengels.nl (onder video’s). Op zondag 7 december a.s. zal het feestjaar van de Pompzwengels worden beëindigd met een dankviering om 09.30 uur in de Geffense kerk, met aansluitend koffie bij ‘t Haasje. Daarna sluiten de leden in eigen kring het gouden jubileumjaar af.

BEN OF KEN JIJ DE NIEUWE VOORZITTER VAN NOOIT GEDACHT? Han van Duren stopt na zes jaar als voorzitter van Nooit Gedacht. Voor de Geffense voetbalvereniging zowel sportief als bestuurlijk een succesvolle periode. Het afscheid van Han betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Graag willen we iedereen die interesse heeft of iemand kent waarvan hij of zij denkt dat die persoon een prima voorzitter van Nooit Gedacht zou zijn, uitnodigen dit kenbaar te maken. Natuurlijk zou het meest ideale zijn als we een voorzitter zouden kunnen vinden die alles kan, een soort duizendpoot dus. Maar dat is vermoedelijk te hoog gegrepen en eigenlijk ook niet nodig omdat we over een bestuur en een grote groep vrijwilligers beschikken die de zaakjes best goed voor elkaar hebben. Wat wij vooral zoeken in de nieuwe voorzitter is dat hij of zij goede verbindingen kan leggen tussen de verschillende belangen en personen die er gelukkig binnen onze vereniging zijn. Een voorzitter die de sportieve kant steunt en stuurt, maar ook gevoel heeft voor de gemoedelijke, leuke sfeer van Nooit Gedacht, zonder hierbij de zakelijk kant uit het oog te verliezen. Dus als je belangstelling hebt of iemand kent die past bij Nooit Gedacht, bel dan voor 20 oktober met Mari Strik (telefoon: 06-52504099) of mail naar mstrik@dommel. nl. Natuurlijk gaan we met alle aangemelde kandidaten in gesprek.

Te Huur Vrijstaand huis Papendijk, Geffen

Gestoffeerd en evt. gemeubileerd Indeling: woonkamer, serre, woonkeuken, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, ruime tuin, garage en fietsenberging. Evt. mogelijkheid paarden te houden. Per 1 januari 2015 beschikbaar.

Tel: 06 1135 2828 13


AFTRAP ROAPLIEDFESTIVAL WEDEROM EEN SUCCES

Strooipop: Na het woordje van de organisatie werden er ideeën uitgewisseld tussen de deelnemers en de organisatie, met zeer veel bruikbare tips. Tevens werden de eerste inschrijvingen voltooid en werd het glas geheven op een goede start van Roaplied 2015. Speciale dank gaat uit naar de organisatie van Strooipop waar we ook dit jaar weer van harte welkom waren en gebruik mochten maken van een kop koffie en een drankje. Strooipop BEDANKT!!!

Op een wat druilerige zondag morgen op het Strooipop terrein, kwamen deelnemers, bandleden, leden van de Stichting en de organisatie van het Roaplied samen voor de aftrap van het nieuwe seizoen. De opkomst was goed al miste we toch nog een aantal deelnemende groepen. De organisatie presenteerde haar nieuwe ideeën voor de komende editie en blikte nog even kort terug op de jubileum editie. Wisselingen van de wacht: Claudia Verhoeven heeft na jaren lang trouwe inzet afscheid genomen van de werkgroep, Saskia van Erp zal haar taken overnemen. Na afloop van de 2014 editie gaf Jan van Rooij (Presentator) aan dat het voor hem de laatste keer zou zijn en nog dezelfde avond bood Frank van Griensven aan om dit over te nemen, naar tevredenheid van de organisatie. In de Roapliedband zal Peter Stadhouders als drummer de band compleet maken voor komend jaar. De afgelopen twee jaar zat Wim Jan Traa achter het drumstel. We willen Claudia, Jan en Wim Jan nogmaals hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren.

JAARLIJKSE CLUBFEESTDAG Zondag 29 september was onze jaarlijkse clubfeestdag met kampioenshuldiging en aansluitend een barbecue. Het weer was prima. E kon volop gejeudebould worden en het nieuwe spel Jeu de boule Roulette was zeer in trek. De zomerkampioenen van 2014 zijn: Bij de zomerzondagcompetitie: 1e Theo v. Uden 2e Rien de Veer 3e Ben v. Linder En de poedelprijs ging naar Tonnie Renders

Deelname: Een aantal “vaste” deelnemende teams heeft aangegeven niet mee te doen aan de komende editie, rede te meer om je op te geven als nieuwe groep, duo of misschien wel individu. Zou je wel eens mee willen doen, maar vind je het lastig om een tekst of muziekstuk te schrijven dan kunnen we je helpen want we hebben een aantal schrijvers waar we je aan kunnen koppelen. Ook is er binnen de organisatie en band voldoende ondersteuning voor de deelnemers. Dus geef je op: roaplied@rottenrijk.nl of aanmeldenroaplied@rottenrijk.nl of even bellen met Jan van der Zande 06-18178599

Bij de zomeravondcompetitie: 1e Theo v. Uden 2e Rien de Veer 3e Theo v. Wanrooij De poedelprijs ging naar Hans Huibers

Ideeën en tips werden op een groot vel papier geschreven en besproken De beste vrouwen zijn: voor de zondagcompetitie May v. Linder voor de avondcompetitie Mieke Ketelaars Het hoogst aantal punten bij het jeu de boules roulette werd gescoord door Tonnie Schuurmans 400. Gevolgd door Lambert Schuurmans 370. Het was een mooie dag en we bereiden ons al weer voor op het volgende. Groeten, het bestuur van J.B.C. Geffen 14


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ZATERDAG 20 SEPT. JAARFEEST BUURTVERENIGING DE ELSHOF Zoals we nu al voor het 2e jaar zijn gewend, werd er door buurtvereniging de Elshof weer een leuk jaarfeest georganiseerd. Vorig jaar hadden we voor het 30-jarig bestaan een feest comité dat dit jaar op herhaling ging. De middag stond in het teken van de kinderen uit de buurt en het buiten zijn. Speeltuin de Buitelhof, die vrolijk versierd was, was het decor, waarin enkele springkussens waren opgezet, kinderen werden geschminkt en waar versnaperingen voor tussendoor werden uitgedeeld. Er was een kleinschalige kindertaartbak wedstrijd, waarbij de kinderen (en hun ouders) de taarten mochten proeven. Thom van Dinther (met zijn moeder) had de wedstrijd gewonnen met een lekkere chocolade taart. De taart van Marit Bemelmans echter was ook om je vingers bij af te likken, heerlijk zoet!! Dan was er nog een “groen” hoogtepunt: er werd een heuse wilgenhouten “rupstunnel” gebouwd. De metalen constructie werd verzorgd door Chrisjan van Dinther en de wilgenbomen in het laantje naar de molen werden deels ontdaan van hun takken om het frame op te vullen. De takken werden onder leiding van Roy van Heesch en Chrisjan door de kinderen door het frame gevlochten. Ondertussen draaide Molen Zeldenrust op volle toeren, spontaan deelnemend aan het feestje! Het is een speelse tunnel geworden en hopelijk gaat ie mooi dichtgroeien. Elk seizoen zal hij er weer anders uitgaan zien, dus neem maar eens een kijkje!

De feestavond voor de buurtbewoners, en met name voor de leden van de buurtvereniging, werd gehouden in de Sportkantine De Geer. Ook voor deze avond was er een taartbakwedstrijd voor volwassenen. De 4 deelnemende taarten werd vakkundig beoordeeld door bakker in ruste Wim van Lier en door alle gasten. Het chocoladegehalte was behoorlijk hoog, er werd geproefd, gesmuld, kritisch gewikt en gewogen en uiteindelijk kwam de “carrot-cake” oftewel de “worteltaart” als beste uit de bus en werd beloond met een 16

toepasselijk “bak”-cadeautje. Bij deze nog dank aan alle taartbakkers!! De verdere avond was een gezellig samenzijn, de nodige contacten zijn weer gelegd, en we werden heerlijk verwend met de luxe hapjes en drankjes van Arie en Anouska. Voor verslag Marianne

LANDJONKERDAG SINT-JORISGILDE 2014 Het is een mooie dag, zondag 5 oktober, met slechts een spatje regen. Een uitstekende dag om te gaan jeu de boulen; inzet is de Landjonkertitel en Huub Lamers, de huidige Landjonker, gaat deze titel verdedigen. Om 10.30 uur worden de kaarten getrokken om de eerste teams samen te stellen. Onder leiding van leden van Jeu de Boules Club Geffen zullen vier wedstrijden van maximaal een half uur gespeeld worden met steeds andere teams van twee personen. Er hebben 19 gildeleden ingeschreven, dus om een even aantal te krijgen, doet een lid van JBC mee. Er wordt fel gestreden om de wedstrijden te winnen, maar ook veel gelachen. Na twee wedstrijden is het tijd voor de lunch die bestaat uit de lekkere eigengemaakte erwtensoep van Gerard Gerrits en roggebrood met spek. Om 13.45 uur zijn ook de laatste twee wedstrijden gespeeld en wordt in het gildehuis door de leden van JBC de uitslag berekend. Helaas moet Huub zijn Landjonkerketting afgeven aan Hetty Verhoeven, die de titel van Landjonkvrouwe kreeg. Tweede is Peter van Dijk geworden en hij wordt Heerboer genoemd; derde en de titel van Pachter wordt nu gedragen door Piet van Erp. Het Sint-Jorisgilde bedankt van harte de leden van JBC voor de leiding tijdens de wedstrijden en het gebruik van de jeu de boules banen. Zij hebben er mede voor gezorgd dat het een geslaagde dag werd. Wilt u meer weten van het gilde of de foto’s eens bekijken? Kijk dan op onze website www. gildegeffen.nl.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


JO DELNOYE NEEMT AFSCHEID VAN W.I.K. Jo Delnoye heeft op 1 oktober jl. tijdens de repetitie van de fanfare zijn vertrek als muzikant bij W.I.K. aangekondigd. Na ruim 32 jaar dirigent, docent én muzikant te zijn geweest bij onze vereniging, heeft Jo besloten dat hij tijd wil maken voor zijn andere hobby’s. De basis van onze huidige fanfare die door Jo is gelegd, zal echter nooit verdwijnen. Bijna elke koperblazer in ons orkest heeft de mooie kunst van het muziek maken van Jo geleerd: erg bijzonder! Sinds 1982 was Delnoye als docent (van Muziekschool Oss) actief bij WIK. Later werd hij tevens dirigent van het groot orkest. Ook nam hij de directie van het studieorkest en het pieporkest voor zijn rekening. In 2005 gaf hij het ‘dirigeerstokje’ van het groot orkest over aan Robert Vos die tevens zijn muzikale loopbaan bij Jo is gestart. Zijn overige werkzaamheden bij W.I.K. bleef hij trouw voortzetten tot eind 2011. Ondertussen nam hij op amateurbasis als muzikant plaats in het fanfareorkest. Eerst speelde hij bugel, later switched hij naar trombone. We willen Jo ontzettend bedanken voor alle mooie jaren. Hij is degene die muziek heeft gebracht in de levens van heel veel Geffenaren!

hebt om naar uit te kijken. Ben je iemand die meteen de handen uit de mouwen steekt? Ben je iemand die meteen een oplossing klaar heeft? Ben je iemand die het wel even overneemt? Dan pas je helaas niet in ons project! Ben je iemand die kan luisteren? Ben je iemand die een mens in zijn eigen wereld wil accepteren? Ben je iemand die de kracht van anderen op waarde kan schatten? Dan pas je precies in ons project! Present zijn. Dat is een uitdaging.Voor jong en oud, man, vrouw, werkend of werkloos, serieus of met een kwinkslag. Ook voor jou? We zijn weer op zoek naar nieuwe maatjes. Het kost je 2 uur in de 2 weken. Je krijgt van ons een training van 3 avonden, er zijn maatjesavonden en je wordt begeleid. In het najaar willen we weer een nieuwe training starten, dan kun je aansluiten. De ervaring van onze maatjes, die vaak heel trouw zijn, is dat je er veel uit haalt. Je wordt er meer mens van! Interesse, nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tel. 06-21 850 860 e-mail: maatjesproject@erzijnvoorjou.nl Coördinatoren van ‘Er zijn voor jou’ zijn Corine en Jolanda

WIE WAT WANNEER OKTOBER 3 t/m 5 Strooipop 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 De Ontmoeting; Oude Klooster, 10.00-12.00 uur 29 De Ontmoeting; Oude Klooster, 10.00-12.00 uur NOVEMBER 01 Start inschrijving Geffense Kwis 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur DECEMBER 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Geffense Kwisavond 2015 JANUARI 16 Uitslag Geffense Kwis

MAATJE ZIJN, DAT DOE JE NIET ZOMAAR! ‘Er zijn voor jou’ heet het Maatjesproject dat nu ruim 4 jaar draait in Oss. PROTA, het Platform in Oss tegen armoede, wilde iets Goeds doen voor mensen die vanwege geldgebrek of financiële problemen in een isolement dreigden te raken.Vandaar dit project. Een prachtig project, waarbij vrijwilligers, er zijn er nu 20, gekoppeld worden aan iemand die graag met een maatje iets leuks wil doen, wil praten of een klusje wil doen.Armoede los je niet één twee drie op, maar je kunt wel voor iemand af en toe een lichtpuntje zijn, zodat je samen een moment 18


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 20

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681 | e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.