Torenklanken 2016 - nr 16

Page 1

54e jaargang | nummer 16 | oktober 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

ANDRÉ SCHUURMANS PROFICIAT! De Redactie van Torenklanken feliciteert André Schuurmans met zijn vijfentwintig jarig jubileum bij ons dorpsblad. In oktober 1991 kwam André als zestienjarige samen met zijn moeder Henny, de redactie van Torenklanken versterken. Door haar overlijden in mei van dit jaar, heeft Henny helaas haar jubileum niet meer mogen meemaken. Torenklanken heeft door de jaren heen een grote rol gespeeld bij de familie Schuurmans. De tijd van uittypen en plakken van copy ligt al weer ver achter ons. Nu komen de teksten en de advertenties allemaal digitaal binnen bij torenklanken@home.nl. André zorgt er dan voor dat ons dorpsblad digitaal wordt opgemaakt om vervolgens gedrukt te worden. Wij als Redactie zijn trots op onze huidige uitgaven. Kwaliteit van papier, lettertype en opmaak, zijn allemaal de verdiensten van André. Wij hopen dan ook dat André nog vele jaren actief blijft voor ons mooie dorpsblad Torenklanken. De redactieleden, Anja van Heese, Kees Jongeneelen en Gery Wijgerse.

INFORMATIEMARKT ‘GEFFEN VEILIG’ Stichting AED Beheer Geffen stelt zich tot doel om enerzijds veel AED’s in Geffen te plaatsen en anderzijds zoveel mogelijk Burgerhulpverleners te vergaren: mensen die zich na het volgen van een reanimatie-AED cursus opgeven bij HartslagNU en in geval van een reanimatie in de buurt hier, al dan niet met AED, naar toe worden gestuurd om te starten met reanimatie. Daarom wordt er op zaterdag 26 november van 11:00 tot 15:00 uur in de Brandweerkazerne een informatiemarkt “Geffen Veilig” gehouden. De markt wordt gehouden in samenwerking met de Brandweer, want die heeft dringend behoefte aan nieuwe leden en de EHBO vereniging, waar mensen een reanimatie-AED cursus kunnen volgen. De Stichting probeert de Politie – in relatie tot inbraakpreventie – en een demo-ambulance ter plekke te krijgen. Er wordt een film gepresenteerd over mensen die in Geffen gereanimeerd zijn (en hun partners) en gereanimeerd hebben. Voor kinderen zal er een springkussen zijn en natuurlijk leuke dingen met de brandweer. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd. Noteer deze datum alvast. In de volgende Torenklanken leest u er meer over.

KOPY INLEVEREN VOOR:

31 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 28 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 30 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk Extra kerkdeurcollecte t.g.v. Wereldmissiedag. De klok wordt verzet wo.02 nov. 19.30 u. Allerzielenviering m.m.v.W.I.K. en GK + kinderkerk vr. 04 nov. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 06 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Opleidingsorkest van W.I.K. + kinderkerk vr. 11 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 13 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk Met aandacht zilveren jubileum van het kerkmuseum + koffie vr. 18 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 20 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Presentatievie ring E. Communicanten) vr. 25 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 27 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Caeciliafeest met 3 koorjubilarissen: Joke van Zant voort 60 jaar lid, Hemmie Berendsen 40 jaar lid, Jet Vogels 25 jaar lid) ALLERZIELEN Met Allerzielen (woensdag 2 november) is er om 19.30 uur een viering waarin we in het bijzonder de overledenen vanaf november 2015 tot heden herdenken. Er is dan ook kinderkerk. De nabestaanden van deze overledenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering.

ONTMOETINGSAVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS Deze wordt gehouden op woensdag 9 november om 20.00 uur in de benedenzaal van Het Oude Klooster. Het gemengd koor zal de avond opluisteren en er wordt een fotopresentatie gedraaid. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Tussenstand per 26 maart 2016 is € 14.250,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: oktober 2016: Chelsey van Dijk, Jason Nijboer, Joe Kamminga, Sofie van Santvoort, Iza van Dijk, Milana ten Have, Tim van Heesch, Fenna van Rossum, Steff de Kinderen. 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen CADEAUTIP: Het boek “Loslaten en thuiskomen”, een bewogen jaar in brieven, door Mgr. Gerard De Korte en Leo Fijen Uitgever:Adveniat Geloofseducatie B.V. Nederlandstalig. 9789492093240

BIJLES FRANS Welke Geffenaar kan buiten Geffens ook goed Frans en kan mij helpen met bijles op HAVO 5 niveau. Ik zoek iemand die: ouder is dan 25 jaar en mij 1 keer in de week een uur wil helpen. Uiteraard tegen een vergoeding. Ben je geïnteresseerd bel dan naar: 06-28819391

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans

France

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 5


HUIDGERICHT Huid- en Oedeemtherapie Professioneel & Contracten met alle zorgverzekeraars

jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Evt. aan huis, zonder extra kosten

st

Vocht/Oedeemtherapie

Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61

Ontharen Contactgegevens: Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 06 222 60 350 E: info@huidgericht.nl W: www.huidgericht.nl

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Woensdag brooddag

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... André Schuurmans (41 j.) Hij is de zilveren jubilaris in de redactie van Torenklanken, maar hij vindt het spijtig dat hij het niet samen met zijn moeder kan vieren. Zij was eveneens 25 jaar actief bij Torenklanken, maar overleed in mei van dit jaar. De moeder van André Schuurmans was typiste bij Torenklanken en daarnaast was er een zogenoemde plakgroep die de stroken tekst en koppen opplakte en zo de lay-out van Torenklanken verzorgde. Henny spoorde André - die de grafische opleiding volgde - aan, om lid te worden van de redactie. André volgde na de basisschool de MAVO in Oss en vervolgens een overgangsjaar op de Grafische school in Nijmegen. Daarna ging hij naar het Grafisch Lyceum in Eindhoven. Daar behoorde hij tot de eerste lichting van een nieuwe opleiding voor Grafisch Intermediair, een uitgebreide studie van reproductietekenen en calculeren tot grafische techniek. Zijn eerste baan vond hij op een drukkerij in Waalwijk, eerst als dtp-er en later ordervoorbereider. En vanaf 2007 werkt André bij Wihabo in Geffen. Hij is daar ordervoorbereider, adviseert de klanten en maakt offertes en orders. “Een leuke baan,” vindt hij, “het is nooit saai!” Zoals gezegd kwam hij 25 jaar geleden bij de plakgroep van Torenklanken. De typiste tikte de ingeleverde, geschreven teksten over en deze werden uitgeprint. De vellen met tekst werden opgeplakt, later werd er in kolommen getypt. De vaste advertenties lagen voorgedrukt klaar. De koppen van de teksten werden apart gemaakt en de nummering van de pagina’s gebeurde met wrijfletters! De drukker moest binnengekomen foto’s vooraf rasteren, hetgeen extra kosten met zich meebracht. André: “Inmiddels is de techniek zover ontwikkeld, dat alle teksten en foto’s digitaal worden aangeleverd, er komt nog sporadisch een geschreven briefje binnen. Daarom heeft de redactie in 2006 afscheid genomen van de plakgroep en maakt André in zijn eentje de volledige lay-out van Torenklanken op, op de computer. De advertenties op de advertentiepagina’s liggen vast voor een jaar. Het Geffense nieuws en de redactionele stukken gaan voor en indien er ruimte is volgen de persberichten vanuit andere plaatsen. André is er twee avonden mee bezig: allereerst verwerkt hij de binnengekomen mailtjes, foto’s worden bewerkt, hij laat de spellingscontrole los op de rood-onderstreepte woorden en alle artikelen krijgt hetzelfde lettertype. Torenklanken wordt tegenwoordig ook op mooier papier gedrukt, hetgeen de leesbaarheid bevordert. André is als vormgever ontdekt door meerdere Geffense verenigingen: hij zette boekjes voor de parochie in elkaar, maakt al 16 jaar de Roapliedkrant op, deed 12 jaar carnavalskrant D’n Rottenrijker, gaf vorm aan enkele

Heemkundeboekjes en ontwierp meerdere logo’s voor bedrijven. André staat altijd klaar om te helpen! En dat beaamt zijn vrouw Jenny, want hij zit thuis nogal wat uurtjes achter de computer. Het bestuur van Torenklanken, dat bestaat uit Kees Jongeneelen (voorzitter), Anja van Heese (het bestuurslid dat de advertenties regelt) en Gery Wijgerse (penningmeester, die na het overlijden van Henny ook het secretariaat op zich genomen heeft), hoopt dat de onlangs gehouden jaarlijkse collecte goed zal opbrengen. Naast deze bron van inkomsten hopen ze op subsidie van de gemeente en op veel stemmen voor de Rabo Clubkascampagne.Verder zijn ze blij met alle adverteerders. De bezorging van Torenklanken levert vaak klachtentelefoontjes op, sinds ‘ons trouwe Marietje’ het niet meer in handen heeft. Ik bel met Excellent, weekblad en folderverspreiding die hiervoor verantwoordelijk is. “Iedereen, ook de mensen met een ja-nee sticker, moet op woensdag (om de twee weken en soms slaan we een week over) Torenklanken ontvangen, ingevouwen in de Rosbode/Streekwijzer,” aldus de woordvoerster. “Zo niet, graag op donderdag of vrijdag tot 15.00 uur direct bellen naar 073-8905000, mailen kan ook: info@excellentverspreidingen.nl Dan kunnen wij de bezorgers nog laten weten dat ze hem moeten nabezorgen. Als de mensen hevm pas op vrijdag krijgen (!), hetgeen eigenlijk te laat is, kunnen we niet meer nabezorgen als er ’s maandags gebeld wordt. We nemen echt alle bellers serieus, ook al denkt men dat er niets mee gedaan wordt!” De klachten geven aan, dat iedereen in Geffen Torenklanken graag leest, met dank aan André en alle schrijvende Geffenaren. Het bestuur zal André daarom op gepaste wijze, in eigen kring in het zonnetje zetten. Naast vormgeven gaat André graag met Jenny en de kinderen Janick en Pepijn leuke dingen doen. Van harte proficiat met deze zilveren mijlpaal!

7


ROND DE DORPSPOMP

Strooipop In de lijst van jaarlijks terugkerende Geffense evenementen neemt Strooipop een belangrijke plaats in. Ook dit jaar mag Strooipop met als thema Freaking Wonderland een muzikaal succes genoemd worden, ook al waren er een kleine duizend betalende bezoekers minder. In de loop der jaren worden er steeds meer festivals georganiseerd waardoor de spoeling helaas dunner aan het worden is. Het beëindigen van de “Vrienden van Strooipop” lidmaatschappen berustte op een misverstand, hopelijk wordt dit weer nieuw leven ingeblazen. Gouden Potlood 2016 Jaarlijks vindt er een verkiezing plaats in de Tuinen van Appeltern, waarbij hoveniers en tuinontwerpers prijzen toekennen aan vakgenoten. Twee van de drie prijzen werden er in de wacht gesleept door Marcel de Coster en Jan-Hein Stadhouders. Met als thema “Verbeelding van de Tuin der Lusten” dit jaar in het teken van Jeroen Bosch.Voor zowel het beste ontwerp als het meest inspirerende ontwerp ontving men een Gouden Potlood. Jan-Hein, van harte gefeliciteerd met deze uitverkiezing! Open zondag De koopzondag van Ondernemend Geffen mag geslaagd worden genoemd. De huis-aan-huis actiefolder met bij-

zondere aanbiedingen, maar ook met minder bijzondere aanbiedingen, hebben in ieder geval extra bezoekers op de been gebracht.Voor sommige bezoekers een eerste kennismaking met een relatief nieuwe zaak zoals Bobby Bluez en voor anderen een kennismaking met de proeverijen van Zin in Geffen. Wij vertrouwen erop dat de Kerstmarkt net zo succesvol wordt. Geffen begroten De evaluatie van Geffen begroten heeft plaatsgevonden in het gemeentehuis in Oss. Een grote groep deelnemers, samen met een aantal ambtenaren en raadsleden. De projecten die voortkomen uit Geffen begroten: Groenstructuur Dorpstraat/Kloosterstraat, aanpak situatie rondom de pomp en de huiskamer voor Geffen waar ontmoeten centraal staat. Tijdens de evaluatie zijn ook de nodige kanttekeningen geplaatst. Zowel raadsleden als ambtenaren moeten zaken loslaten en er dient ook geen sturing vanuit ambtenaren plaats te vinden. Duidelijke kaders en spelregels kunnen hierbij helpen. Rabobank Clubkas Campagne Met een schitterende huis-aan-huis folder zijn alle Rabobank leden opgeroepen om te stemmen op de 12 Geffense verenigingen, waaronder het Rottenrijk. Eenmaal ingelogd was het echter niet mogelijk om op het Rottenrijk te stemmen. Navraag leert dat er met de aanmelding aan de zijde van de stichting iets mis was gegaan. Jammer voor deze vereniging die binnenkort haar 44-jarige bestaan viert.Wel was het mogelijk om te stemmen op verenigingen die op de folder ontbraken zoals

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


de Brandweervereniging, De Zilverhoef, EHBO Geffen, Geffes Doublet, Goei Smoesje, De Trouwe Helper en het Zomeravond voetbal. Er was keuze genoeg dus. Oktoberfest Het succes van vorig jaar is dit jaar helaas niet herhaald. Door de hoge huur van de Geer en de limiet op het aantal toegestane bezoekers, heeft Horeca Geffen moeten besluiten om het evenement niet door te laten gaan. Erg jammer. Hopelijk worden andere evenementen niet de das om gedaan door hoge huren en strakke regels. Regio Brabant Niet alleen het wel-en-wee in het Geffense is besproken. Ook is stilgestaan bij de bijzondere positie die de ‘Regio Brabant’ binnen Europa heeft. Brabant wordt daarin wel eens vergeleken met het Duitse Beieren. Het koesteren van het familieleven, de sociale cohesie en het leggen van verbindingen zijn eigenschappen die ons onderscheiden van andere regio’s. Initiatieven zoals de High-Tech Campus in Eindhoven en dichterbij het Pivot Park en de AgriFood Capital komen hier uit voort. MFC de Koppellinck Één van de aandachtspunten voor de nieuwe beheersstructuur van de Koppellinck is de ontvlechting van de diverse kostenstromen. Welk deel van de kosten is voor wie? Ondanks toezeggingen van de zijde van de gemeente is er nog geen helder plaatje voor de nieuw in te richten stichting, school en schoolbestuur.Wij hopen dat een en ander voor alle partijen snel duidelijk is om het enthousiasme waarmee is gestart niet de kop in te drukken. Zin in Geffen Op 28 oktober opent Zin in Geffen. Wij wensen Mart van Bakel en zijn team veel succes toe. Volgende stamtafel De volgende stamtafel is op 30 oktober 10.30 u. in café Govers. Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@ torenklanken.nl

DORPSRAAD GEFFEN Infoavond over glasvezel en evenementen Geffense Plas Dorpsraad Geffen houdt dinsdag 15 november vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst in De Koppellinck. Op de agenda staan twee belangrijke onderwerpen waar de raad de Geffense bevolking nadrukkelijk bij wil betrekken.

Glasvezel Tijdens een eerdere bijeenkomst over de reconstructie van de Heesterseweg kreeg de dorpsraad veelvuldig te horen dat bewoners sterk zitten te vlassen op een aansluiting op een snelle internetverbinding. In tegenstelling tot bewoners van de kom hebben zo’n 160 huishoudens in het buitengebied geen kabel of andere breedbandverbinding. De dorpsraad heeft daarom in haar advies aan de gemeente aangedrongen op actie in deze richting. De gemeente legt zelf geen kabel of glasvezel aan, maar zegde toe marktpartijen te polsen. Inmiddels lijkt een geschikte partner gevonden die niet alleen de Heesterseweg, maar heel de voormalige gemeente Maasdonk wil aansluiten op het snelste netwerk voor dataverkeer van dit moment. Glasvezel wordt algemeen gezien als de opvolger van de kabel, die de gestage groei van het dataverkeer op zeker moment niet meer kan verwerken. Aansluiten op het glasvezelnet is gratis, maar gebeurt alleen als een abonnement van minimaal een jaar wordt genomen. Exploitant E-fiber heeft een minimum van 40 procent van alle aansluitingen nodig om het netwerk rendabel uit te kunnen rollen. Tijdens de informatiebijeenkomst op 15 november zal een medewerker van E-fiber vertellen wat hun aanbod is en daarna vragen uit het publiek beantwoorden.

Evenementen Geffense Plas Na de pauze zal een heel ander onderwerp centraal staan. De gemeente Oss is bezig een nieuw beleid vast te stellen voor evenementen met versterkt geluid aan de Geffense Plas. Afgelopen zomer vond er al een hardcorefestival plaats, zoals de omwonenden ongetwijfeld hebben gemerkt. In een conceptvoorstel staat te lezen dat ingestoken wordt op maximaal 8 evenementen met geluidsversterking, waarvan maximaal 4 in de categorie dance. Ook worden randvoorwaarden geformuleerd over de geluidssterkte en de tijden. Dorpsraad Geffen is, net als de wijkraad Ruwaard, gevraagd advies uit te brengen over dit nieuwe beleid. Tijdens de informatiebijeenkomst zullen de wethouder en een medewerker van de gemeente tekst en uitleg geven over het hoe en waarom.Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tot dinsdag 15 november, 19.30 uur. 9


WONEN IN EEN KLEIN PARADIJSJE Wat is het ‘Geheim van Goud’? Daar zijn ze allebei duidelijk in: lief en leed delen, geven en nemen, samen dingen ondernemen, maar bovenal elkaar de vrijheid geven om je eigen hobby’s te onderhouden! En dat doen ze ook, want als je via de Vosbergpoort de tuin binnenkomt van het gouden paar Leo (73 j.) en Tonnie (71 j.) Renders dan zie, proef en voel je de grote hobby van Leo: de tuin. Daar kan hij volledig zijn creativiteit in kwijt! “Ik heb alles zelf gemaakt en geplant!” Tonnie helpt uiteraard mee om de prachtige tuin op orde te houden, maar Leo zaait, oogst, timmert, metselt, snoeit, zaagt, knutselt, creëert, en samen genieten ze er ook vooral van. Enigszins verscholen op de grens van Oss en Geffen, lijk je wel een klein paradijs binnen te wandelen, met veel planten, bloemen, struiken, bomen, groente en fruit, maar ook dieren, waterpartijen, beelden en herinneringshoekjes. Leo is de oudste zoon van Jas (Ad) Renders en Annie van der Linden. Hij heeft nog vier broers en twee zussen: Henk, Noud, Gerard, Ad, Christan en Ingrid. Toen Leo 14 jaar was, kwam het gezin naar Geffen, waar vader Renders café De Gouden Leeuw overnam. Leo had in Tilburg de textielschool bezocht en wilde, samen met broer Henk, niet meer in Oss naar de middelbare school. Ze kregen van vader een half jaar de tijd om werk te zoeken.Allebei kwamen ze bij Kemps in Heesch terecht en gedurende anderhalf jaar was zemen knippen hun werk. Vervolgens ging Leo naar Desso, waar hij als wever werkte en daar kwam hij (in de kantine) Tonnie tegen. Zij werkte op de stopkamer en moest fouten in de tapijten en kleden bijwerken. Tonnie is geboren in Oss, en is de jongste dochter van Jan Mooren en Annie van der Meij. Ze komt uit een gezin van vier kinderen: Fenny,Wim †, Bertha en Tonnie. Leo en Tonnie trouwden op 6 oktober 1966. Ze gingen wonen aan de Heschepad in Oss, waar hun kinderen Anita en Arian werden geboren. Vervolgens woonden ze 27 jaar in de Goudmijnstraat. Na Desso werd Leo uitvoerder bij de Gebroeders Van der Donk. Jarenlang zat hij in Groningen in de kost om vanaf Slochteren pijpleidingen aan te leggen. Tonnie raakte eraan gewend en zorgde voor haar gezin. In 1985 kocht Leo het stukje grond in D’n Berg in Geffen van zijn vader, die er lange tijd recreëerde in zijn zomerhuisje met paardenstal. Leo hield er blonde Argentijnse koeien en later Friese paarden. Zijn eerste twee veulens ging hij samen met Teun Govers in Friesland kopen:‘cadeautje voor Sara Tonnie’! Sinds die tijd kwam paardenmeisje Vivan over de vloer en tot op heden is ze gebleven, nu met haar kinderen, om paarden bij hen te stallen. We kennen Leo ook als de koetsier die Sinterklaas (gedurende 15 jaar) en andere hoogwaardigheidsbekleders in zijn paardenkoets vervoerde. Een prachtig 10

schilderwerk in de huiskamer herinnert aan die tijd. In 1999 verhuisden Leo en Tonnie naar Geffen, om op dat mooie plekje te gaan wonen.Tonnie zorgde voor de kinderen en het huishouden en werkte 8 jaar bij ‘t Woud. Zij is een echte dierenvriend: ze bracht een geitje groot met de fles, maakte twee ara’s tam en was begaan met kip Truus, die werd kaal gepikt door de andere kippen. Truus mocht op de hondenmat in huis verblijven! Nog steeds hebben ze veel dieren, eenden, kippen, duiven, vogels en vissen ‘bevolken’ de tuin, als ze tenminste niet worden gepakt door de reiger en de havik! Heel apart zijn de Dungense poelen oftewel de Franse kippen die een rood-wit-blauwe kleur krijgen! De bouviers Kim en Falco bewaken huis en tuin. De weken voor Kerstmis is het compleet ‘feest’ in De Vosberg, want dan worden de kerstbomen aan de man gebracht, compleet met koffie, glühwein en lekkernijen! Het gouden feest was super, het werd gevierd met Anita en de begeleiders van haar woongroep, met Arian en Angela en diens zoons Bart en Tim, familie en vrienden. Heel bijzonder was dat moeder Annie Renders (94 jaar) aanwezig kon zijn. Zij mocht dit jaar voor de tweede keer een gouden bruiloft meemaken van een van haar kinderen! De Gerbera corages voor de naaste familie herinnerden aan het bruidsboeket van 50 jaar geleden. Leo en Tonnie hebben volop activiteiten. Beiden houden ze van fietsen en wandelen en ze zijn lid van de jeu des boulesclub, met als vaste prik de wedstrijden in Geffen en omgeving, in Zoutelande en Duisburg in Duitsland. Tonnie is actief met zwemmen, kaarten en line dansen. Leo heeft zijn bezigheden in de tuin en klimt nog in de hoogste bomen! Het gouden paar neemt het leven zoals het komt, want zoals in elk gezin waren er ook verdrietige en moeilijke momenten. “Dat hoort bij het leven,” vindt Leo, terwijl Tonnie troost kan vinden in haar ‘kaarsenkastje’ met allerlei mooie herinneringen. Ze zijn er voor elkaar en proberen het leven vooral positief te blijven zien! Proficiat!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN Woensdagmorgen 9 november a.s. om 10.30 uur vertrek bij het Oude Klooster voor de stamppottocht. Woensdagmiddag 16 november a.s. om 13.30 uur aanvang van een nieuwe FILM middag in het Oude Klooster. Ons filmteam staat weer klaar met een mooie film en gratis koffie of thee. Woensdagmiddag 23 november a.s. liederentafel en dansmiddag in het Oude Klooster. Het wordt een hele gezellige middag met beeld en geluid. We gaan samen zingen, dansen en plezier maken. De aanvangstijd is 13.30 uur en we stoppen om 15.30 uur. Entree met een kop koffie of thee is gratis voor KBO-leden, overige consumpties zijn voor eigen rekening. Donderdagavond 1 december a.s. “Pakjesavond”. Nadere berichtgeving volgt. Donderdagavond 15 december a.s. Kerstviering KBO. Nadere berichtgeving volgt. Woensdagmiddag 4 januari 2017 om 13.30 uur Nieuwjaarsconcert/viering KBO. Nadere berichtgeving volgt. Het bestuur gaat nu kaarsjes opsteken en duimen draaien en hoopt dat donderdagavond 3 november j. l. een belangrijke datum voor onze KBO afdeling is/was. DE FINALE RABO CAMPAGNE. Alvast bedankt voor jullie stemmen op een Geffense vereniging.

edities gewend bent. Een gevarieerde mix van vragen en opdrachten leggen we jullie voor. Voor ieder wat wils, voor jong en oud. Waarin de boventoon luidt: Saamhorigheid in Geffen levendig houden! Wij als organisatie voelen ons dit jaar best een beetje jarig. En wie jarig is trakteert! Ieder team wat zich aanmeldt krijgt van ons een cadeautje thuisgestuurd. Een cadeautje voor je hele team. Ben je nieuwsgierig wat het is...? Meldt je team dan snel aan via onze website www.degeffensekwis.nl . Hoe eerder je aangemeld, hoe eerder je cadeautje wordt bezorgd. Tot snel, tot op de 30ste december. We zien jullie op onze party! De feestelijke groeten van de Geffense Kwis. Het feest kan beginnen want wij zijn... jarig! Hieper de piep hoera!!!

DORPSRAAD GEFFEN HET BESTE IDEE VOOR GEFFEN 1 Bedenk een leuk en uitvoerbaar idee! 2 Je mag je idee als groepje, met je team, gezin, klas of alleen aanleveren. Uiteraard mogen je ouders helpen! 3 Het beste idee wordt echt uitgevoerd! Voor meer informatie zie www.dorpsraadgeffen.nl

Namens het bestuur KBO Geffen, Antoon Romme vz.

INSCHRIJVING GEFFENSE KWIS GAAT VAN START Het is weer zo ver! Vanaf 1 november om 0.00 uur om precies te zijn, is de inschrijfmodule weer geopend. Teams kunnen zich aanmelden voor de 5de editie van onze dorpsquiz, die wederom plaats gaat vinden op 30 december. Aan deze editie zit een feestelijk randje. Het beloofd een spannend knotsgek spektakel te worden. Achter de schermen zijn wij als organisatie al weer enkele maanden druk bezig om deze editie te laten slagen. We hebben het afgelopen jaar onze ogen en oren goed de kost gegeven.We doen nog elke dag inspiratie op over alles wat reilt en zeilt in het Geffense. Dus wat kun je van ons verwachten op 30 December? Vragen over Geffen nu. Vragen over Geffen toen. Maar ook sport, muziek, algemeen, breinbrekers. Nieuwe categorieën komen aan bod. Onverwachte ludieke opdrachten schotelen we jullie voor. Heel divers, zoals je van ons in voorgaande

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

11


25 JAAR TORENMUSEUM DE PEPERBUS Nadat eind 1975 Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ het levenslicht ziet worden er al snel plannen gesmeed waarmee men zich kan bezighouden. De nog jonge vereniging gaat goed van start en al snel worden in ‘Torenklanken’ de nodige artikelen geplaatst over de bijzondere monumenten van Geffen. Naast de beide molens worden ook regelmatig de kerk en de pastoors besproken. Al vrij snel werd het plan bedacht om rondleidingen te gaan verzorgen in het oudste gebouw van Geffen, de mooie Maria Magdalenakerk. Helaas werkte pastoor Smulders niet bepaald mee, hij wilde dat het gebouw uitsluitend als gebedshuis in gebruik zou zijn. Het plan bleef op de plank liggen totdat pastoor Smulders uit Geffen vertrok en de nieuwe pastoor, Harry van Doorn, zijn intrek in Geffen had genomen. Hij bleek uit een totaal ander hout gesneden en wilde zijn kerk graag openstellen. Het was heemkundewerkgroep lid Jo van Wanrooij die in 1978 startte met het geven van rondleidingen. In ‘Torenklanken’ maakte hij bekend dat hij telefonisch bereikbaar was voor een afspraak. De rondleidingen zouden op zaterdagen per 5 personen worden gedaan.

Ondertussen gingen Ria Schouten- Debertrand, Diny van Wanrooij-Romme, Gerard Velthuis, Rector Kling en Jo van Wanrooij aan de slag om te komen tot een boekje met daarin de geschiedenis van de kerk. Daarin werden echter ook de vele gebruiksvoorwerpen beschreven. Het boekje werd in 1978 gedrukt en door de heemkundewerkgroep uitgegeven. Dankzij het boekje kon Jo tijdens zijn rondleidingen de gasten van nog meer en betere informatie voorzien. Een gevolg van het samenstellen van het boekje was dat men zich realiseerde dat de parochie veel oude en waardevolle voorwerpen bezat, maar deze niet meer gebruikte. Veel van die voorwerpen lagen op de zolder van de pastorie, buiten het blikveld van de Geffenaren. 12

Doodzonde. Het idee ontstond om deze spullen te kunnen tentoonstellen. Bets van Wanrooij: “Jo was kerkelijk en gelovig, maar niet echt een ‘kerkloper’. Hij vond het geloof erg mooi, met name de verering van Maria. Van thuis uit heeft hij het katholieke geloof meegekregen. Jo was daarnaast een enorme verzamelaar. Tijdens zijn werk bij het kadaster vond Jo regelmatig wat. Ik heb hier nog dozen met stukken oude pijpjes, maar ook muntjes. Hij zag ook alles meteen liggen. Nadat hij lid was geworden van de heemkundewerkgroep verzamelde hij nog veel meer. Hij vond het vaak jammer als iets weggegooid werd. In die tijd waren er veel kerkelijke spullen van vroeger verdwenen, Jo vond ze op de zolder van de pastorie terug. Hij vond het jammer dat ze niet meer zichtbaar waren voor de mensen en wilde een museumpje inrichten.” Begin jaren ’90 ging de wens in vervulling. In samenwerking met parochie Maria Magdalena realiseerde men in een deel van de kerktoren een expositieruimte. Om de ruimte geschikt te maken moest er het nodige gebeuren. Ten eerste moest er een nieuw plafond aangebracht worden om de ruimte geschikter te maken. Ook kwam er een trap, die vervaardigd was door de Geffense trappenfabriek Steenbergen. Verder werden er prikborden en kasten naar boven gebracht. Om de vele voorwerpen netjes te kunnen presenteren werd er verlichting aangebracht en werd er een nieuwe toegangsdeur gehangen. Op 14 september 1991 opende burgemeester Hans Netten, van de toenmalige gemeente Geffen, officieel het museum. Als cadeau schonk hij het nieuwe museum een oud missaal. Bets van Wanrooij: “Jo heeft heel veel tijd in de heemkundewerkgroep, het museum en de rondleidingen gestoken. Hij was, zeg maar, nooit thuis. Het museum en de kerk was z’n alles. Als er gebeld werd zou hij bij wijze van spreken zijn eten laten staan om mensen te kunnen ontvangen en rond te leiden.Veel spullen heeft hij van mensen gekregen, ze wisten dat Jo er een goede bestemming voor had. Hij schreef dan op een kaartje of briefje wie het in bruikleen had gegeven of had geschonken. Jo kon alleen geen nee zeggen, dus raakte het museum snel vol. Hij vond dat die oude dingen bewaard moesten blijven. In al die jaren zijn er heel veel mensen door Jo ontvangen. Het mooiste vond hij het als er buitenlandse gasten kwamen. Hoe hij dat dan deed, geen idee, want Jo sprak geen woord over de grens…! Hij zal toch wel iets hebben overgebracht, hij ‘praatte’ met zijn lijf. Op een gegeven moment kreeg Jo te maken met lichamelijke ongemakken, twee nieuwe heupen zorgden ervoor dat de klim naar boven moeilijker werd. Bovendien liet zijn geheugen hem steeds meer in de steek. Het was


voor hem heel moeilijk om in 2012 afscheid te moeten nemen van ‘zijn’ museum. We gingen nog regelmatig wandelen en dan liepen we altijd even de kerk in. Een kaarsje aansteken bij het Mariabeeld sloegen we nooit over. Dat Mariabeeld voelde voor Jo ook een beetje als ‘zijn’ beeld. Dat Mariabeeld was erg verwaarloosd. Met het geld dat Jo als vrijwillige bijdragen had gekregen van de mensen die hij had rondgeleid, werd de eerste aanzet gegeven tot de restauratie ervan.” Dit jaar bestaat Torenmuseum De Peperbus 25 jaar. Werkgroep ‘Kerkrondleidingen en Torenmuseum’ laat dit jubileum niet zonder meer passeren. Op zondag 13 november a.s. houden we een Open Dag met een speciale tentoonstelling in de kerk.We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in ons museum en nemen u graag mee voor een rondleiding door de kerk, waarbij u ook over de gewelven kunt lopen. Bovendien gunnen wij u een blik vanuit de toren, zodat u Geffen ook eens van bovenaf kunt bekijken. Jubileumtentoonstelling Torenmuseum De Peperbus Zondag 13 november 2016, 11.00 - 16.00 u.

SUPER BINGO AVOND DONDERDAG 24 NOVEMBER De klok wordt weer verzet en de avonden worden langer. Niets leuker dan op zo’n donkere winteravond gezellig samen met vrienden, familie of buurt Bingo te spelen. Zie je dat wel zitten, kom dan op donderdag 24 november naar de Super Bingo avond van Goed Gevoel Geffen bij “Zin in Geffen” (voorheen De Gouden Leeuw), aanvang 20.00 uur. De volledige opbrengst gaat naar ons goede doel: een belevingskast voor onze dementerende ouderen in de Heegt. Doormiddel van deze kast worden dementerenden geprikkeld om actief te blijven en kan het ziekteproces worden vertraagd. We hopen dat vele Geffenaren samen met ons gaan genieten van een gezellig avondje uit en hiermee ons doel steunen. Wil je graag komen, maar ben je minder-valide, laat het ons weten, wij regelen vervoer voor je, neem dan contact op met Maria Schuurmans: 06-52777323. Tot 24 november !!

WENSBOOM

Binnenkort gaan we onze wensboom plaatsen, nu in de Koppellinck. Heb je een mooie wens voor 2017 dat

een link heeft met Geffen, vul dan een formulier in (bij de boom zijn invulformulieren aanwezig) en deponeer hem in de boom. In januari maken we het doel voor volgend jaar bekend.We hopen dat we weer leuke wensen ontvangen waar we volop mee aan de slag kunnen gaan. We zijn nu al benieuwd naar jouw wens voor 2017 !!

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN MAAKT ZICH KLAAR VOOR DE TOEKOMST En hier zijn we inmiddels al druk mee bezig, maar hier hebben wij ook uw hulp bij nodig! Om inzicht te krijgen in de behoeften van onze patiënten zijn we gestart met een enquête. Deze gaat onder andere over de spreekuurtijden en de bereikbaarheid van de praktijk. Bent u nog niet benaderd maar wil u wel graag deelnemen aan dit onderzoek dan nodigen wij u van harte uit in de praktijk. Hier heeft u de mogelijkheid een enquête in te vullen. Graag verzoeken wij u dit te doen vóór 4 november 2016, zodat wij op korte termijn aan de slag kunnen.

GEVRAAGD Wij zoeken iemand die van tuinieren houdt en bij ons 1x per maand de tuin zou willen komen doen. Als u interesse heeft, kunt u bellen naar: 06-15271553

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


BOBBY BLUEZ FASHION Geffen heeft er weer een nieuwe, enthousiaste jonge ondernemer bij gekregen. In het pand op de hoek van de Dorpstraat en de Smidse is Tony van den Broek sinds 1 april van dit jaar begonnen met een eigen modezaak: Bobby Bluez. De inspiratie hiertoe heeft hij van huis uit meegekregen. Zijn moeder heeft een kledingzaak in Heesch en al jong groeide zijn interesse voor deze branche. In de zaak van zijn moeder hielp Tony mee met de inkoop en de verkoop. Leren in de praktijk is belangrijk voor hem. Goed kijken wat klanten willen, hoe je hen zo goed mogelijk van dienst kunt zijn. Zo leerde Tony thuis en in andere winkels waar hij heeft gewerkt wat er bij komt kijken om een kledingzaak te runnen. Een klantenkring opbouwen Tony heeft er bewust voor gekozen om zijn winkel in een dorp te beginnen. “In de stad is het anders, daar heb je meer passanten. Ik wil graag een klantenkring opbouwen en contact maken met de mensen, dat motiveert me.” De Geffense gezelligheid en het bruisende ondernemersklimaat spreekt hem aan.Tijdens “Effe noar Geffe” heeft hij al met veel plezier meegemaakt dat er in Geffen wel iets te beleven is. “De andere ondernemers hebben mij zeer vriendelijk ontvangen en ik kan bij hen terecht als het nodig is.” Buurvrouw Sanne van de bloemenwinkel is zeer zeker ook een goede ondernemerscollega voor Tony. Tony vertelt dat hij zijn klanten het liefst wat wil laten snuffelen en rondkijken. Niemand moet zich verplicht voelen iets te kopen.Wil je geholpen worden dan geeft hij graag advies. Wanneer de klant twijfelt over de aankoop van een kledingstuk dan is het “bij twijfel niet doen. Kleding die in de kast blijft hangen, dat is pas zonde. Ik wil vooral dat mijn klanten tevreden met hun aankoop naar huis toe gaan. Als het goed bevalt dan komen ze terug. Zo wil ik het liefst mijn klantenkring opbouwen.” De collectie Bij Bobby Bluez Fashion kunnen zowel de dames als ook de heren, van jong tot ouder terecht. De maatvoering is van S t/m XXXL. Tony ontdekte dat herenkleding in Geffen nog wel een gat in de markt is. Voor de heren heeft hij drie merken, een Italiaans, Duits en Nederlands merk. Leuke, trendy en ook nette kleding. En wat zeker ook belangrijk is,Tony wil de kleding betaalbaar houden. In zijn collectie tref je dan ook niet veel kledingstukken aan die duurder zijn dan 100 euro. Het blijft natuurlijk wel een boetiek en Tony wil graag dat zijn klanten ook zijn visitekaartje zijn. “Wanneer iets niet staat zal ik het zeker zeggen. Ik wil ook meedenken met de wensen van de klant en mijn collectie daarop aanpassen. Maar vanzelfsprekend moet ik de kleding zelf 14

ook mooi en passend vinden. Ik sta achter mijn collectie“. Tony is nog jong en wil zich blijven ontwikkelen. Allereerst kan hij natuurlijk veel van zijn moeder leren maar ook bij andere ondernemers kijkt Tony graag rond hoe het daar gaat. Hij denkt steeds na over verbeteringen in zijn zaak. We wensen Tony veel succes toe met Bobby Bluez Fashion. Een mooie aanwinst voor Geffen. Iedereen moet zeker eens een kijkje gaan nemen. Wees welkom! Ook via zijn facebook-pagina kun je op de hoogte blijven.

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


PERSBERICHT AFSLUITING HEESTERSEWEG Vanaf 10 oktober tot begin februari is de Heesterseweg in Geffen vanaf de kruising De Doelen/Kraaijenven tot aan de kruising Bergstraat afsloten. Fietsers kunnen de Heesterseweg blijven gebruiken en ook bedrijven en woningen blijven bereikbaar. Het verkeer leiden we om door middel van borden. Deze week starten we al met het rooien van bomen en hagen aan de Heesterseweg. Dit is nodig om kabels en leidingen te verleggen en de fietspaden langs deze weg te verbreden. We gaan ook de stenen die nu in de Heesterseweg liggen vervangen door asfalt. Het werk duurt totaal ongeveer een half jaar en voeren we in fases uit. De werkzaamheden die we uitvoeren zijn erg weersafhankelijk en kunnen hierdoor uitlopen.

RABOBANK GELDAUTOMAAT IN GEFFEN ‘IN HET HERFSTZONNETJE’ Als Rabobank Oss Bernheze willen wij iedere dag invulling geven aan een excellente, dichtbij dienstverlening aan onze klanten. Regelmatig gaan we in gesprek met onze ledenraad, dorpsraden en netwerkpartners en vragen hen om met ons mee te denken. Bijvoorbeeld over hoe wij onze dienstverlening zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze klanten. Op deze manier maken wij keuzes over waar we aanwezig zijn met onze kantoren en waar we juist een meer flexibele vorm van dienstverlening aanbieden. Maar ook bekijken we op welke locaties er behoefte is aan een geldautomaat en waar we deze ter plekke dan precies plaatsen. In de vorige editie van Torenklanken stond een artikel over de onvrede over de plaats van onze geldautomaat in Geffen. Wij zijn blij met dit signaal en willen ook graag de gemaakte keuzes toelichten. Veiligheid De geldautomaat is in Geffen in de buitenmuur van het pand aan het Dorpsplein 1 geplaatst. Het voordeel van deze plek is, dat deze geldautomaat 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. De automaat is zo gepositioneerd, dat deze goed toegankelijk en bereikbaar is.Wij hechten namelijk veel waarde aan de veiligheid van onze klanten. Om deze reden volgen bewakingscamera’s voortdurend de activiteiten bij deze en andere automaten. Bedieningsgemak Wij vinden dat dat de automaat goed bereikbaar moet

zijn voor zo veel mogelijk mensen, valide en minder valide. Daarnaast we vinden het belangrijk dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van de weersomstandigheden. Een zonnetje is heerlijk maar als u het beeldscherm niet goed kunt zien, vinden wij dat natuurlijk vervelend. Onze geldautomaten zijn om deze reden voorzien van zonprotectie. Helaas bereiken ons signalen dat sommige mensen op sommige dagen, als gevolg van de laagstaande herfstzon, toch nog last hebben van slecht zicht op het beeldscherm. Dit ondanks onze voorzorgsmaatregelen. Ook houden we rekening met een slecht weer scenario. Via het afdakje boven de automaat proberen we u zo veel mogelijk te beschermen tegen regen.We zijn daarbij wel gebonden aan een aantal voorwaarden.We moeten immers rekening houden met de doorrijdhoogte van de geldwagen. Omdat deze geldwagen heel dicht langs de geldautomaat moet parkeren, is het ook niet mogelijk om ‘privacy schermen’ of zijwandjes te plaatsen. Een nog betere dienstverlening Heeft u ideeën voor de wijze waarop wij de omstandigheden bij de geldautomaat in Geffen kunnen verbeteren? Of heeft u andere suggesties waarmee wij onze dienstverlening nog dichterbij kunnen brengen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op 0412 - 45 77 77 of mail naar info.ossbernheze@ rabobank.nl.

Vrijwilliger gezocht: Chauffeur Ter versterking van het team zoeken wij een chauffeur voor het halen en brengen van cliënten van de dagbesteding en eventueel voor andere recreatieve ritjes met onze bewoners. Tijdens de rit maakt u een gezellig praatje met uw bijrijders. De haal- en brengtijden van dagbesteding zijn maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Uiteraard zijn de diensten in overleg. Wat bieden wij? Sint Jozefoord hecht grote waarde aan haar vrijwilligers. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze vrijwilligers met plezier en voldoening kunnen bijdragen aan het welzijn van onze cliënten. Vrijwilligerswerk biedt u de mogelijkheid om betekenisvol te blijven tot op zeer hoge leeftijd. Vrijwilliger zijn betekent zinvolle taken verrichten, ergens bij horen, zonder de werkstress die bij betaald werk hoort. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Henk van Breugel 0615177674 of via h.vanbreugel@jozefoord.nl 15


Loop vrijblijvend binnen!

Aan tafel met lokale experts

voor antwoord op je woonvragen.

Het Rabobank Oss Bernheze Woonevent Rondom een verbouwing of verhuizing heb je een heleboel woonvragen. Om die te beantwoorden nodigen wij lokale experts uit om hun kennis met jou te delen. Locatie: Financieel Adviescentrum, Cereslaan 2 in Heesch

Donderdag 8 december van 19.00 tot 22.00 uur. Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Filmhuis de Pas vertoont maandelijks films met een boodschap. Meestal op een avond en soms ook op zondagmiddag! Publieke werken Zondag 6 november, aanvang 15.30 uur

De film speelt in Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw. Vioolbouwer Vedder woont in een klein huisje tegenover het station. Wanneer er plannen zijn om op die plek een groot hotel te bouwen, ziet Vedder zijn kans schoon. Hij wijst het aanbod van de projectontwikkelaar af. Samen met zijn overmoedige neef Anijs, die zich ernstig in de nesten heeft gewerkt, beraamt hij een plan om het onderste uit de kan te halen. Dit heeft echter tragische gevolgen. Publieke Werken geeft een schitterend en levensecht beeld van Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw en is daarmee een monument op zich. Voor uw agenda: * 14 en 16 november, 20.00 uur : Suffragette * 27 november, 15.30 uur : Mountains may depart Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

weer mee: De Kruipers, De Gangmakers, Strooipop, de raad van 11, de Pompzwengels, CV Schon Gemakt en natuurlijk Goeismoesje hebben zich al opgegeven een aantal heeft nog even bedenk tijd nodig maar we hebben ook al weer nieuwe aanmeldingen bijvoorbeeld “De feestbeesten” en een nieuwe groep die hun naam (nog) niet bekend willen maken. Over een aantal weken weten we wie de prins is en of zijn “aanhang” ook weer mee gaat doen. Maar misschien willen jullie ook wel mee doen. Geef je dan nog even op want in december beginnen we al met repeteren. De roapliedband is er klaar voor en ook de jury is weer compleet. Wij hebben er heel veel zin in want het is zoals bekend de 25ste editie. Helaas moeten we het dit jaar zonder een groep doen die al heel veel jaren heeft mee gedaan. “Boets four flodders on the dance floor” heeft aangegeven de komende editie niet mee te doen. Heel jammer want ze waren een vaste en verdienstelijke waarde voor het roaplied en we hopen dan ook dat ze volgend jaar gewoon weer van de partij zijn. We horen in de wandelgangen dat een aantal oude bekende weer een keer mee willen doen. Weten wie? zet zaterdag 7 januari in je agenda en kom luisteren. Opgeven: roaplied@rottenrijk.nl Waar: Zin in Geffen (Gouden Leeuw) Voor wie: Iedereen, want bij ons is iedereen welkom Waarom: Om dat je zeker de 25ste keer niet mag missen Wanneer: 7 januari 2017 We wensen alle deelnemers veel succes met het maken en oefenen van de nummers we laten ons graag verrassen. Roapliedteam 2017 Jan vd Zande Chrisjan v Dinther Saskia v Erp Ronny Langens

25STE ROAPLIED:

Opgeven kan nog... Want bij ons is iedereen welkom. Maar dan moet je er wel snel bij zijn, want we hebben de avond al voor 3/4 vol zitten. Vele bekenden doen

17


BILJARTEN IN ONS OUDE KLOOSTER Ook dit jaar werden er traditioneel weer een vijftiental wedstrijden gespeeld tussen DOK en buurtvereniging “de Molenhoek”. Beiden zijn gehuisvest in ons Oude Klooster, aldus speelde eenieder een thuiswedstrijd. Een partij eindigde in een remise, en voor de rest werden door DOK maar 2 wedstrijden gewonnen, wel dient vermeld te worden dat de 3 x 9 en 4 x 8 behaalde winstpunten ook niet onverdienstelijk gespeeld was. Good Old Harrie van Rijn was in 14 beurten bij DOK de beste speler. Procentueel behaalden Bernard van der Heijden met 3.71 en Broer Savelkouls met 0.93 het hoogste gemiddelde. Ad en Frans Romme alsmede gastspeler Joop van Dijk waren bij de Molenhoekers in 13, 14 en 16 beurten uit, en de gemiddeldes waren ook hier navenant. Adriaan Wolf, Rien van Alebeek en Cor van der Heijden mogen wat ons betreft wel een tijdje in training met d’r 4 puntjes... Einduitslag de Molenhoek 137 en DOK 119 winstpunten! De uitslagen; v.l.n.r. Gemaakte Car., Gemiddelde, Hoogste Serie en Winstpunten. D. Bernard van der Heijden 52 3.71 16 9 M. Ad Romme 33 2.53 8 10 D. Wim Heijmans 23 0.92 4 8 M. Jo van de Hurk 20 0.80 4 10 D. Nico van der Donk 46 2.42 10 8 M. Cees van der Doelen 49 2.57 9 10 D. Cor van der Heijden 14 0.63 3 4 M. Gerard van Erp 45 2.04 8 10 D. Jan van Griensven 33 1.03 4 10 M. Henrie van Doorn 33 1.03 4 10 D. Adriaan Wolf 11 0.68 5 4 M. Frans Romme 30 1.87 6 10 D. Wim van Druenen 39 1.62 10 9 M. Jan van Bergen 38 1.58 5 10 D. Broer Savelkouls 15 0.93 5 10 M. Theo Cremers 14 0.87 4 7 D. Cor van Lent 61 2.65 15 6 M. Henk van de Biezen 56 2.43 10 10 D. Gerrit Hermes 21 0.75 3 8 M. Jan van de Leest 35 1.25 5 10 D. Theo van Uden 34 1.23 14 8 M. Rien van Erp 50 2.27 11 10 D. Adriaan van Zandvoort 35 1.40 5 9 M. Henk van der Heijden 40 1.60 8 10 D. Harrie van Rijn 25 1.78 5 10 M. Rien van Alebeek 11 0.79 5 4 D. Kees van Wanrooij 69 4.92 23 6 M. Joop van Dijk 160 11.42 65 10 D. Nico van der Donk 52 2.36 9 10 M. Henk van der Biezen 37 1.68 7 6 Uw @pestaartje. 18

MOZAÏEKWERKEN IN GEFFEN Ook wij in Geffen hebben met veel enthousiasme meegewerkt aan het mozaïek kunstwerk dat middels de nodige buurten uit Oss ook alle buurgemeenten omvatte. Onze “buurtvereniging” Aloysiusplein, de Heegt 1 t/m 9 en Veldstraat 1A t/m 1E was uitgenodigd om Geffen middels de Kerk, Molens en de Pomp via duizenden gekleurde scherven uit te beelden. Met zeker een man of 15 togen we naar ons kunstatelier aan de Papendijk, p.a. Cees van der Doelen. Niemand van al deze vrijwilligers had er ook maar enige ervaring met deze scherfkunst, maar na de nodige aanwijzingen van allround kunstenaar Alex van der Heijden werd er fanatiek begonnen. Na drie middagen was ons kunstwerk klaar, zeker onder het mom veel handen maken licht werk. Begin oktober zijn we nog even te gast geweest bij Alex in Deurzen om de nodige puntjes op de I. te zetten. Enige dorpen hadden het toch wel enigszins af laten weten, en dat hebben de Kunstenmakers uit Geffen helemaal weten te verbloemen. Ons kunstwerk is vanaf 30 oktober ‘s-middags (officiële opening) te bezichtigen in de Houtstraat te Oss. Op deze plaats, Geffen staat er links onderin, blijft het ook permanent te bewonderen. En mocht u in de toekomst nog iets te mozaïeken hebben... dan weet u in ieder geval waar u moet wezen. @pestaartje

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


HET TUINENFESTIVAL 2016

leverde voor Stadhouders Hoveniers en ontwerper Marcel de Coster twee maal een gouden potlood op! Zaterdag 1 oktober werd de enerverende Verkiezing van Het Gouden Potlood door vakgenoten en publiek gehouden in De Tuinen van Appeltern. De landelijk prestigieuze prijs op het gebied van tuinarchitectuur, kent een drietal categorieën: het beste ontwerp, de meest inspirerende tuin en innovatief materiaalgebruik en beplanting. De festivaltuin van Stadhouders Hoveniers en Marcel de Coster Ontwerp & Adviesbureau werd met ruime meerderheid verkozen tot ‘het beste ontwerp’ én ‘de meest inspirerende tuin’.Tweemaal goud in the pocket!

Het verhaal over de winnende tuin -de tuin waarin je je eigen film kunt binnenlopen- werd tijdens de verkiezing op zeer enthousiaste en vakkundige wijze verteld door ambassadrice Anke van der Plas, correspondent en vrijwilligster bij het Jheronimus Bosch Artcentre. Jan-Hein en Marcel, de trotse winnaars van het Tuinenfestival, kijken met veel plezier terug op een bijzondere tijd, waarin dit tuinproject mocht groeien naar volwassen festivaltuin, die resulteerde in tweemaal goud. Stadhouders Hoveniers en Marcel de Coster Tuinontwerp & Adviesbureau zijn beiden aangesloten bij Dutch Quality Gardens-hoveniers, een samenwerkingsverband van creatieve en vakbekwame hoveniers en ontwerpers. De Tuinenfestivaltuinen zijn tot met eind oktober 2017 in De Tuinen van Appeltern te bewonderen en absoluut een bezoek waard. Hartelijke groeten, Anita Walraven

UNIEK KERSTCONCERT IN VILLA MAASDONK

Jan-Hein Stadhouders werd begin dit jaar benaderd door De Coster, die een prachtig ontwerp wilde indienen bij Tuinenfestival 2016 en zegde direct zijn medewerking toe. Toen Marcels ontwerp één van de 10 winnende ontwerpen bleek te zijn, ging het tweetal enthousiast aan de slag. Er werd flink gebrainstormd, want een goed ontwerp maken is één, maar de tekening omzetten in een fysieke Festivaltuin... daar komen andere capaciteiten bij kijken. Maar Jan-Hein zou Jan-Hein niet zijn, als hij niet in elk probleem een uitdaging zou zien en met een passende en vakkundige oplossing voor de dag zou komen. Weken is er gewerkt aan de Festivaltuin, door het hele Stadhouders-team, om de Tuin naar beider tevredenheid te kunnen presenteren voor de Verkiezing van Het Gouden Potlood. Jan-Hein: “De vijver met zijn vier bronnen, de filmrol en de loper, een waar meubelstuk, alsof je je eigen film binnenloopt, een warme ontvangst. Een geslaagde ervaring waaraan ik graag mijn medewerking heb verleend”. Het thema van het Tuinenfestival was dit jaar ‘De Tuin der Lusten’, geheel aansluitend bij het Jaar van Jheronimus Bosch. Bij ontwerper Marcel kwam het idee ‘de baarmoeder’ naar boven, die hij omschrijft als de ultieme Tuin der Lusten:“In deze ‘tuin’ hoef je immers alleen maar te ontvangen, ben je heerlijk warm omhult en heb je alles voor handen wat je nodig hebt“.

Een uniek kerstconcert met het popkoor ExpresZo uit Geffen wat het NEVA ensemble uit Sint Petersburg heeft weten te contracteren voor een bijdrage aan het concert. Prachtige Russische kerstnummers en het ontroerende Ave Maria zullen de tuinzaal van Villa Maasdonk in Nuland onderdompelen in kerstsfeer. Villa Maasdonk aan de Kerkstraat 28 in Nuland is een prachtig gebouw met een mooie uitstraling. Als je daar een kerstconcert kunt organiseren laat je die kans niet schieten. ExpresZo uit Geffen heeft deze uitdaging aangenomen en gaat op zaterdagmiddag 17 december 2016 een kerstconcert verzorgen in de tuinzaal van Villa Maasdonk. Het concert begint om 15.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren, waarna er nog gelegenheid is om aan de bar een drankje te drinken. Het unieke van dit kerstconcert is dat ExpresZo zelf haar kerstrepertoire laat horen. Dit popkoor uit Geffen, met koorleden uit de kernen Geffen, Nuland en Vinkel bestaat inmiddels 14 jaar en brengt lichte meerstemmige muziek. Dit gaat deels met piano begeleiding en ook a capella. ExpresZo bestaat uit 25 koorleden verdeeld over 4 stemgroepen. Zij voeren kerstnummers op die bekend in het gehoor zullen liggen. Voor een mooie afwisseling in programmering heeft ExpresZo het Russische Ensemble NEVA uit Sint Petersburg kunnen vastleggen voor die middag. NEVA bestaat uit 6 personen die individueel stemmen hebben als een nachtegaal, maar als ensemble weergaloos nummers ten gehore zullen brengen. Zij zingen vooral in hun eigen taal, wat dit kerstconcert uniek maakt. Het Ave Maria staat ook op hun repertoire en dat is en blijft een kippenvel moment. Mocht u op voorhand interesse hebben voor een kaartje kijk op www. expreszo-maasdonk.nl voor de kaartverkoop. 19


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


Op 27 september jl. mocht een afvaardiging van De Ontmoeting en Eetpunt de Ontmoeting een prachtig naambord in ontvangst nemen dat door Brabantzorg werd geschonken om buiten bij de ingang van Het Oude Klooster te bevestigen. Hierdoor krijgen deze twee initiatieven nog meer allure en bekendheid.

Voor wie het nog niet weten: De Ontmoeting vindt elke woensdagmorgen plaats van 10.00 tot 12.00 uur in Het Oude Klooster waar iedereen die daar behoefte aan heeft, of het gewoon leuk vind om met anderen te praten, gratis toegang heeft voor een kopje koffie of thee met wat lekkers. Begonnen met ongeveer 10 “deelnemers” en inmiddels gegroeid tot elke week + 25 tot 30 mannen en vrouwen die telkens een hele gezellige morgen beleven. Iedereen is welkom, dus schroom niet en loop ook eens gewoon vrijblijvend binnen. Daarnaast is er elke derde donderdag van de maand tussen 17.30 en 19.00 uur een Eetpunt waar men voor een kleine bijdrage van € 8,00 (excl. drank) -letterlijkeen heerlijke 3-gangen maaltijd krijgt voorgeschoteld. Hiervoor dient men zich wel een week van tevoren op te geven. Ook hier zien we dat het aantal deelnemers (alleenstaande vrouwen of mannen en echtparen) inmiddels is opgelopen tot + 25 personen die telkens weer een genoeglijke namiddag beleven. Voor nadere inlichtingen kunt U op woensdagmorgen bij De Ontmoeting binnenlopen of U kunt contact opnemen met Marijke Nieuwenhuis op 06-24599089

HET NULANDS GEMENGD KOOR Het Nulands Gemengd Koor is maandag 5 september weer gestart met hun nieuwe muzikale jaar. Het was een bijzonder moment omdat onze nieuwe dirigent,

Marcus de Haard, voor ons koor stond. Het is voor beide partijen nieuw en wij zullen even moeten wennen aan elkaar. Immers met Mathieu van der Burgh, waar wij op 18 juli afscheid van namen, hebben wij ruim 18 jaar tot volle tevredenheid samengewerkt. Marcus is sinds 1984 professioneel bezig met muziek. Zowel instrumentaal als vocaal.Tevens heeft Marcus een eigen privélespraktijk in meerdere muziekrichtingen; o.a. directie, piano, orgel, keyboard, algemene muziekleer/ (HaFaBra)-theorie, en bijscholingscursussen voor toelatingexamens voor conservatoriumopleidingen. Hij is tevens goed op de hoogte omtrent de blaasmuziekopleidingen A t/m D. Diverse musici worden door middel van coaching door hem begeleid. Misschien is dit het moment voor u om mee te komen zingen. Eens proberen of zingen iets voor jou is? Of wil je eerst komen luisteren? Dat kan op onze repetitieavonden. Elke maandag om 20.00 uur in Gemeenschaphuis De Meent in Nuland. Loop eens binnen en wij zullen je graag verwelkomen. Meer weten? Kijk eens op: www.hetnulandsgemengdkoor.nl of stuur een mail: hetngk@gmail.com Bellen kan ook met de voorzitter Paul Gevers, 06-53 24 31 75 of secretaris Miranda Ruijssenaars: 06-29 82 90 11 En neem je vriend(in), buurman/-vrouw, zus of broer gerust mee!

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 01 Inschrijving Geffense Kwis 07 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 07 Quizavond cv De Nakomertjes, 19.00 uur Grotezaal Zin in Geffen 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Prinsonthulling 13 Jubileumtentoonstelling Torenmusuem De Peperbus, 11.00 - 16.00 uur 15 Dorpsraad Geffen, infoavond glasvezel en evenemeten Geffense Plas, 19,30 uur De Koppellinck 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 24 Goed Gevoel Geffen, Super bingo avond, 20,00 uur Zin in Geffen 26 Informatiemarkt Geffen Veilig, 11.00 - 15.00 uur Brandweerkazerne DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 13 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 Ziekencomite De Schakel; Kerstviering, Oude Klooster 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie) 21


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


NIEUWS VAN STICHTING BEHOCA Kippenhuis Wauw, we hebben alle kippen van de eerste ronde verkocht en de kinderen hebben allemaal meegeholpen met slachten. Nieuwe jongens Onder de nieuwe jongens hebben we Jack. Jack is het broertje van Tony. Door onmacht kan de vader de zorg voor zijn kinderen niet aan. Jack begon met spijbelen en belande uiteindelijk op straat. De vader heeft gesmeekt om Jack op te nemen en hem te helpen. Hij doet het super en begint zelfs al Engels te spreken. Hij loopt de hele dag te lachen en zingt als hij aan het schoonmaken is. Dan hebben we ook een oude bekende onder ons. Diegene die onze you-tube filmpjes hebben gezien, heeft Salim al ontmoet. Onze leadzanger van No-Worries is terug gekomen en het ziet er naar uit dat hij deze keer klaar is voor de verandering. Dan hebben we Ali onze grote druktemaker, Ibrahim ons leergierig aagje en Davis die het zo graag wil, maar waarbij alles net nog niet wil lukken. Ze hebben hun plekje in de groep gevonden en inmiddels hebben wij nu 17 bewoners in het BeHoCa huis. Masaai Mara We hebben geweldig nieuws voor de jongens. Via via hebben wij iemand mogen ontmoeten die een kamp heeft in de Masaai Mara. De jongens zijn uitgenodigd voor een week safari en back to basic.We vertrekken op 12 december naar Nairobi en verblijven in de grootste sloppenwijk van Nairobi. Na een tour en wat activiteiten daar gaan we naar de Masaai Mara. Kampvuur, krijgers activiteiten, traditionele zang en dans en interactie met de lokale mensen staan centraal. Daarnaast gaan we natuurlijk ook proberen om dieren te spotten en met veel geluk mogen de jongens een kijkje nemen in een neushoornpark.Wat zou het geweldig zijn als ze voor het eerst in hun leven olifanten zien en bijvoorbeeld leeuwen. Deze trip kost de stichting natuurlijk wel een hoop extra geld. Maar dit is een kans die we met beide handen moeten aangrijpen. We vinden het belangrijk dat de jongens zien wat hun land te bieden heeft en waarvoor ze zuinig moeten zijn op hun natuur. Ze kijken ontzettend uit naar de trip en gaan hun steentje bijdragen om de kosten gedeeltelijk te kunnen dekken. Ze gaan ijsjes en sap verkopen. Dit om de geit te kunnen betalen voor bij de traditionele dans en dank avond voor de lokale mensen die ons die week hebben geholpen. Gratis doneren via de goededoelshop Het seizoen van de cadeautjes en verwennerij komt er weer aan. Wat is er nu leuker dan twee mensen blij maken in één keer. Uw geliefde met een mooi cadeau

en onze stichting met een GRATIS donatie! Shop bij meer dan 250 bekende webwinkels. Bij uw online aankopen wordt er een bepaald bedrag gedoneerd aan een doel naar keuze, en dit kost u niets extra’s! Kijk op www.goededoelshop.nl voor hoe u ons GRATIS kunt helpen. Bol.com, D-reizen, Zalando, Booking.com en Nuon zijn een aantal voorbeelden. Asante Sana, Melissa

PENNINGMEESTER GEZOCHT! Onze huidige penningmeester heeft aangegeven dat ze haar functie wil neerleggen. Hierdoor zijn wij op zoek naar een iemand die haar plaats wil overnemen. Deze bestuursfunctie behelst o.a. het bijhouden van de ledenadministratie, financiële administratie (facturering en afhandelen van declaraties) en het opstellen van de jaarlijkse begroting. Het bestuur komt één keer per maand samen en verder is er ook nog één keer per maand een vergadering met alle stafleden. Heb je enkele uurtjes per maand over en affiniteit met het penningmeesterschap of gewoon zin om onze club hiermee te helpen, neem dan contact met ons op. Heb je niets met financiën, maar lijkt het je wel leuk om leiding te geven bij een van onze speltakken? We zijn ook nog op zoek naar enthousiaste mensen die ons stafteam willen ondersteunen. Als leidinggevende bij één van de leeftijdsgroepen (speltakken) zorg je, samen met de rest van het team, voor een te gek programma voor de kinderen of jongeren, waarbij meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Lijkt dit je wat, neem dan contact met ons op. Denk je nu, scouting is dat wel iets voor mij of kan ik dat wel? Neem dan zeker contact met ons op, we leggen graag een keer uit hoe wij werken. Stuur dan een mail naar secretariaat@scoutinggeffen.nl.

23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl tel: 085-2731885 Internet www.vanderdoelenassurantien.nl info@vcfopleidingen.nl

Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

www.vcfopleidingen.nl

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


WEDSTRIJD JEU DE BOULES BIJ SINTJORISGILDE Op de zonnige zondag 9 oktober jl. hield het Sint-Jorisgilde haar Landjonkerdag op de jeu-de-boulesbanen van JBC Geffen. Leden van JBC waren ook de wedstrijdleiding en scheidsrechters tijdens het hele gebeuren. Er werden ‘s ochtends twee wedstrijden gespeeld, waarna de lunch volgde met de onvolprezen erwtensoep van gildebroeder Gerard Gerrits en roggebrood met spek. Vol goede moed werden daarna, onder veel gelach en weinig kunde, nog twee wedstrijden gespeeld. Terug in het gildehuis werd door de mensen van JBC de uitslag uitgerekend. Niemand had vier wedstrijden gewonnen, maar van de mensen die drie wedstrijden hadden gewonnen, had Jan van der Heijden de meeste winstpunten. De Landjonkerketting werd hem door de koning Piet van Erp omgehangen en op het Dorpsplein werd hem een vendelgroet gebracht. Hij mag een jaar lang de titel Landjonker dragen.Tweede en Heerboer(in) werd Hetty Verhoeven, derde en Pachter werd Mien Gerrits. Tijdens het napraten werden de leden van JBC bedankt voor hun bijdrage en het gebruik van de mooi aangeharkte boulesbanen.

SINT JOZEFOORD VOOR DE 2E KEER BESTE WERKGEVER VAN NEDERLAND Op dinsdag 4 oktober is Sint Jozefoord uitgeroepen tot Beste Werkgever van Nederland in de categorie nonprofit organisaties met minder dan 1000 medewerkers. Deze eervolle titel werd in 2015 ook al gewonnen door de zorginstelling voor verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg, thuiszorg en dagbesteding uit ‘sHertogenbosch. Directeur-bestuurder drs.André Groot Bluemink kreeg de Award in Theater Amsterdam uitgereikt. De verkiezing is een initiatief van Intermediair en Effectory.

De uitslag is gebaseerd op het tevredenheidsonderzoek dat landelijk is uitgevoerd onder meer dan 300.000 medewerkers. Sint Jozefoord werd door de eigen medewerkers beoordeeld met gemiddelde score van 8,6. Op het onderdeel betrokkenheid scoort de organisatie zelfs een 9,2. Van Sint Jozefoord zijn ten behoeve van de uitverkiezing in 2015 en 2016 door Intermediair en Effectory 2 filmpjes gemaakt. Deze zijn te zien op de website van Sint Jozefoord: www.jozefoord.nl Het Beste Werkgevers Magazine 2016 dat wordt uitgegeven door Intermediair en Effectory, met interviews met de winnaars, is rechtstreeks via de site van Intermediair. nl te lezen en te downloaden. Bovendien is het blad bijgesloten bij het Financieel Dagblad van 5 oktober 2016. Sint Jozefoord scoort overigens niet alleen op het terrein van de medewerkers-tevredenheid erg hoog. Ook op het terrein van de bewonerstevredenheid scoort de organisatie zeer hoog. Op Zorgkaart Nederland scoort Sint Jozefoord in 2016 een 9. Tevens beschikt de organisatie al sedert 2012 over het Gouden Keurmerk in de zorg.

OPEN DAG BIJ MODELBOUWVERENIGING DE WISSEL

Op zondag 6 november van 10:00 tot 17:00 uur Modelbouwvereniging DE WISSEL organiseert weer haar jaarlijkse OPEN DAG. Tijdens onze OPEN DAG willen we u laten zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Sommige activiteiten zijn duidelijk zichtbaar, de andere wat minder. De OPEN DAG bij modelbouwvereniging DE WISSEL vindt plaats in onze clubruimten in het souterrain van het theater De Lievekamp in Oss. De ingang van onze ruimte zijn aan de achterzijde van het gebouw tussen theater en bibliotheek. Informatie over de OPEN DAG en de vereniging kunt u vinden op onze website www.mbvdewissel.com/ opendag.

25


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


STICHTING SAHELP Stichting Sahelp is al bijna veertig jaar, als vrijwilligersorganisatie, actief om de mensen in het West-Afrikaanse land Burkina Faso uitzicht op een beter bestaan te geven. Onlangs zijn er om persoonlijke redenen een aantal bestuursleden vertrokken. Dat heeft een aardige wissel getrokken op de zittende bestuursleden. Er zijn nog een paar vacatures. Wij zoeken nog een Secretaris en een PR-functionaris. De Secretaris houdt het in- en uitgaande postverkeer bij en maakt de verslagen van de 6-wekelijkse vergadering. De PR-functionaris is o.a. verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website en zorgt voor de promotie van Stichting Sahelp. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hun werkzaamheden volledig onbetaald verrichten. Als wij, na lezing van dit artikel en het bekijken van onze website (www.sahelp.nl), uw interesse hebben gewekt, kunt u contact opnemen met onze voorzitter: Marieke Peters, tel. 06 573 953 78 of per mail: mariekepetersoss@gmail.com. Inmiddels heeft het bestuur alweer diverse projectaanvragen ontvangen via onze partnerorganisaties in Burkina Faso. Een aantal van de gevraagde projecten zijn goedgekeurd en de gevraagde gelden zijn overgemaakt. Het betreft een waterbergingsplaats (bouli), een waterput bij een school, kosten voor de avondschool en een bijdrage aan de exploitatie van een naaischool. Sahelp kan niet alle aanvragen honoreren omdat zij over onvoldoende financiële middelen beschikt. Zo loopt er een fondsenwervingsproject voor het leerlingenfonds van de Association Nabasnoogo. Uit het leerlingenfonds worden de noodzakelijke kosten voor 105 leerlingen voor huisvesting, voedsel, schoolbehoeften, medicijnen en fietsreparaties betaald.Van het gevraagde bedrag van € 1200,00 is ruim de helft binnen. De laatste paar honderd euro zou met uw hulp zeker moeten lukken. Wilt u deze 105 leerlingen ondersteunen, klik dan op onderstaande link: http://www.geef.nl/actie/alfabetiseringsonderwijs-inburkina-faso. De ondersteuning van meer algemene projecten kan via onze site www.sahelp.nl. Hartelijk dank

TIENERS VAN TOEN De muziekgroep Tieners van Toen geeft voor het negende jaar weer middag/avondvullende voorstellingen in de Meent. Muziek, zang en sketches zijn de ingrediënten die borg staan voor veel muzikaliteit en gezelligheid. Het is de Tieners van Toen opnieuw gelukt om een aantrekkelijk programma samen te stellen. Muziek, zang en een kolderieke sketch zorgen voor vrolijkheid en ontspanning. De muzikale leiding is in handen van Bart van der Plas. De mandolineklanken, aangevuld met

mondharmonica, gitaar, keyboard en accordeon geven de begeleiding voor de zang. Op het programma staan weer vrolijke luister- en meezingliedjes. Ook deze keer zijn enkele Brabantse nummers opgenomen in dialect. Gelachen kan er worden met een kolderieke sketch waarin de schooltijd van vroeger opnieuw wordt beleefd. Deze wordt opgevoerd door enkele leden van de toneelgroep. De voorstellingen worden gegeven in gemeenschapshuis de Meent in Nuland en zijn op woensdag 16 en donderdag 17 november aanvang 14.00 uur en vrijdag 18 november om 20.00 uur. De entreekaarten kosten € 7,50 incl. een gratis kop koffie/thee bij binnenkomst. De voorverkoop is bij supermarkt AH in Nuland, supermarkt COOP in Vinkel en Bosch-van Erp in Geffen.

PERSBERICHT Onderzoek kunstgrasvelden in Oss Gemeente Oss laat onderzoek doen naar de samenstelling van het rubbergranulaat op de publieke kunstgrasvelden. Zo krijgen we beter zicht op de feitelijke situatie in onze gemeente. Het onderzoek van de gemeente is géén gezondheidsonderzoek. Het RIVM verricht in opdracht van de minister van Volksgezondheid aanvullend onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s. Geen reden voor paniek Woensdag 5 oktober zond televisieprogramma Zembla een item uit dat er op kunstgrasvelden kankerverwekkend rubber kan liggen. Dat heeft lokaal en nationaal tot veel vragen geleid. Wethouder Kees van Geffen heeft hierover al verschillende sportverenigingen gesproken: ‘We begrijpen de onrust die er door is ontstaan. Maar we moeten ervoor waken om in een paniekstand te schieten. Het RIVM en de GGD verwachten niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.’ Onderzoek naar de Osse situatie Gemeente Oss gaat de Osse situatie goed bekijken. Daarvoor zijn we in gesprek met de voetbalverenigingen en andere partijen. Ook laten we de samenstelling van het rubbergranulaat op onze kunstgrasvelden onderzoeken. Het gaat hierbij om (panna)velden bij voetbalverenigingen en het Cruyff Court. Zo krijgen we beter zicht op de feitelijke situatie in onze gemeente. Dit is geen onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. Daarvoor verricht het RIVM in opdracht van de minister van Volksgezondheid aanvullend onderzoek. De verwachting is dat de resultaten daarvan voor het einde van het jaar bekend zijn.Afhankelijk van de resultaten van beide onderzoeken kunnen we straks beter onze vervolgstappen bepalen. 27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. 28

Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.