Torenklanken 2017 - nr 16

Page 1

55e jaargang | nummer 16 | oktober 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KOM D’R IN

De naam van de nieuwe ontmoetingsplek voor Geffen Binnenkort wordt de nieuwe ontmoetingsruimte geopend op de locatie: Dorpsplein 13 Geffen Wat ging daaraan vooraf? Het begon met de Voorzieningenkaart en daarna Geffen Begroten. Daarbij ontstond op initiatief van inwoners van Geffen “GEFFEN ZORGT”. Geffen Zorgt presenteerde zich al op de Zorgmarkt. We zien dat er ook in Geffen veel gaat veranderen, waardoor een groter beroep zal worden gedaan op zelfredzaamheid en mantelzorg. Wij willen graag: • dat iedereen in Geffen prettig kan blijven wonen • dat er goede zorgvoorzieningen blijven • dat iedereen oog heeft voor elkaar Er zijn vier werkgroepen opgericht, waarin inwoners zich inzetten om die doelstellingen te bereiken. De werkgroep “ontmoetingsruimte” heeft hard gewerkt om te zorgen dat de ontmoetingsplek, waar de mensen bij de presentatie van Geffen Begroten voor hebben gestemd, er ook komt. Na onderzoek van meerdere locaties, zijn we gegaan voor een plekje in de Koppellinck. We hebben diverse gesprekken gehad met de nieuwe beheerstichting, die veel moeite heeft gedaan om aan onze wensen tegemoet te komen. Helaas lukte het niet om daar een ruimte te krijgen die voorziet in onze behoeften. Dat komt o.a. doordat de Koppellinck nog in een veranderproces zit en wij ook nog niet precies weten hoeveel en hoe vaak we ruimte nodig hebben. Dorpsplein 13 is een tijdelijke locatie. Deze locatie geeft ons alle vrijheid om te gaan ontdekken hoeveel behoefte er is aan een ontmoetingsruimte voor alle Geffenaren,

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

jong en oud, en welke activiteiten daar gaan plaats vinden, waarbij ONTMOETEN altijd centraal zal moeten staan. Wij blijven in overleg met de Koppellinck over mogelijkheden in de toekomst. In november willen we starten met enkele inloopmomenten. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen, de koffie en thee staan klaar. Aan de gevel van Dorpsplein 13 zullen wij vermelden wanneer KOM D’R IN open is. Wij zijn nog op zoek naar dorpsgenoten die gastvrouw/ heer willen zijn en naar mensen die hun talenten of hobby’s willen inzetten voor KOM D’R IN. Ook horen wij graag wat jullie verwachten, hoe vaak en op welke tijdstippen de ruimte open zou moeten zijn en welke activiteiten jullie er graag zien. Voor reacties en vragen: Tineke Willemse: 06 10758924 Marloes Cremers: 06 46437807 Elly Smit: 073 5322221 En via geffenzorgt@gmail.com

KOPY INLEVEREN VOOR:

30 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

Wilhelmus op Koningsdag. Wij wensen zijn gezin, familie en zijn vriendin Marietje heel veel sterkte toe, bij dit plotselinge verlies. Onder foto’s op www.parochiegeffen.nl vindt u (onderaan) een video van Theo’s 50-jarig jubileum als koordirigent.

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 20 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 22 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 27 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 29 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk na de mis bijeenkomst voor de parochievrijwilligers do. 02 nov. 19.30 u. Allerzielenviering m.m.v.W.I.K. + GK + kinderkerk vr. 03 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 05 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Presentatie E. Communicanten) vr. 10 nov. 19.00 u. * avondmis za. 11 nov. 12.30 u. Gouden Huwelijksviering Tiny & Marietje vd Doelen m.m.v. GK TER HERINNERING AAN THEO PRINSSEN Op vrijdag 29 september 2017 is Theo Prinssen (88 jaar) plotseling overleden. Theo was een bekende, markante Geffenaar, die verbonden was met vele Geffense verenigingen. Muziek en zang (fanfare en koren) voerden de boventoon. Voor onze geloofsgemeenschap heeft Theo heel veel betekend. Hij was 54 jaar dirigent van het Gemengd Koor en zette zich daarnaast in voor het uitvaartkoor en dameskoor. Voorheen voor het ouderenkoor met zang in de kapel van Het Oude Klooster. Wij houden Theo in herinnering als ‘onze’: meester, zanger, dirigent, (ton)prater, schrijver, poëet, dorpsomroeper, Prins Carnaval, Goedheilig man en voorzanger van het

ALLERZIELENVIERING Met Allerzielen, donderdag 2 november, is er om 19.30 uur een viering in de kerk, waarbij we in het bijzonder de overledenen vanaf november 2016 tot heden, herdenken. Er is tevens kinderkerk. De nabestaanden van deze overledenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering. DANKOCHTEND VOOR DE PAROCHIEVRIJWILLIGERS Zondag 29 oktober van 10.30 tot 13.00 uur komen we bij elkaar in het Oude Klooster voor koffie met iets lekkers, een drankje en een hapje. Net als andere jaren wordt een aantal vrijwilligers extra in de bloemetjes gezet.Wees welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan Kerkbalans.We gaan óp naar een streefbedrag van vijfentwintigduizend euro. Dat moet kunnen in Geffen. Bouw mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleg-

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@ home.nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.


gen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 sept. 2017: Riet Ruijs - van Doveren, 85 jaar 29 sept. 2017: Theo Prinssen, 88 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans

Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen FILMAVOND INTO GREAT SILENCE Into Great Silence is een zeer nauwkeurige, gedeeltelijk stille meditatie over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. De film is te zien op zaterdag 28 oktober in de parochiezaal achter de Lambertuskerk in Nistelrode aan Lindestraat 6. De inloop is vanaf 19.00 uur, de toegang is gratis en om 19.30 uur start de film. Voor deelname kunt u zich tot 26 oktober opgeven bij de pastoraal werkster van de parochie De Goede Herder, Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Aanmelden is verplicht. CURSUS ICOON SCHILDEREN Wilt u meer weten over de wereld van iconen? Zou u zelf een icoon willen schilderen? Die kans bieden de kerken van Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch u op zaterdag 4, 18 november en 2 december van 9.00 tot 12.30 uur in de pastorie van Vinkel aan de Lindenlaan 26. U leert in drie lessen onder professionele leiding de beginselen van het icoon schilderen. De cursus kost vijftien euro per persoon, te betalen bij aanvang. Tot uiterlijk 27 oktober kunt u zich inschrijven bij pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

IN MEMORIAM THEO PRINSSEN Geschrokken van het plotselinge overlijden van Theo, betuigen wij hierbij onze oprechte deelneming aan zijn kinderen, kleinkinderen en zijn vriendin Marietje. Theo was vele jaren de vaste schrijver van de rubriek “Rond de Dorpspomp” in ons dorpsblad Torenklanken. Daarin kwamen alle bijzondere gebeurtenissen en evenementen in ons dorp aan bod. Theo was een enthousiaste schrijver en altijd heel betrokken bij de Geffense gemeenschap. Hij voelde zich dan ook een echte Geffenaar. Wij wensen zijn familie en zijn vriendin heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Redactie Torenklanken

5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Hans Schalks (52 j.)

Het jubileumjaar (44-jarig bestaan) van Stichting Rottenrijk is reeds van start gegaan. Een feestelijke Wandelvierdaagse, Heel Geffen Bakt en de Dienstenveiling zijn al achter de rug. En er staat nog meer op de rol. Voorzitter Hans Schalks praat ons bij. Hans:“Allereerst is er onverwacht een zwart randje aan het jubileum gekomen, nu ons erelid Theo Prinssen is overleden. Hij had een groot hart voor het Rottenrijks carnaval. We zouden met Theo (8 x 11 jaar), in gesprek gaan voor een artikel in de Rottenrijker. Dat moet nu helaas een ‘In Memoriam’ worden.” Hans Schalks kwam 10 jaar geleden het verenigingsleven van Geffen binnen, toen hij als Prins Carnaval werd gevraagd.Via zijn vrouw Sonja kwam hij in contact met W.I.K. en was gedurende twee termijnen penningmeester. Na enkele jaren vicevoorzitterschap bij Stichting Rottenrijk, is hij sinds 2 jaar voorzitter. De overige bestuursleden zijn: José Verstegen-Ruijs, Ans van Erp, Berghit van Schijndel, Rens van Wanrooij, Ricardo Caspers en Karel van Rijn. De laatste jaren zet het bestuur in op vernieuwingen op het gebied van social media, het aantrekken van jeugd, het onderhouden van goede contacten met de gemeente - zeker nu we bij Oss horen - en zorgen dat de financiën toereikend blijven. “Het is een heel bedrijf”, zegt Hans “dat onderschatten heel veel mensen. We moeten het vooral met z’n allen doen en ik kan je verzekeren, we hebben heel veel ‘handjes’ binnen onze club. Het woord president, dat eerder gebezigd werd voor de voorzittersfunctie, heb ik achter me gelaten, dat vond ik een te hiërarchische uitstraling hebben. De werkgroepen verzorgen allemaal prima hun eigen ding en zo kunnen wij ons als bestuur richten op andere zaken. We maken gebruik van de kwaliteiten van onze bestuursleden. Daar zijn jonge mensen bijgekomen met frisse ideeën. De website is vernieuwd en we hebben inmiddels een eigen app. De carnavalskrant heeft ook een make-over gekregen en als we met de krant langs de deuren gaan hebben steeds meer mensen daar een bijdrage voor over. Via de gemeente zoeken we bouwlocaties voor de jeugd om carnavalswagens te bouwen. We hebben een standvastiger jeugdraad. De jeugd staat bij ons hoog in het vaandel: zij zijn immers de toekomst van onze vereniging. Daarnaast zijn we bezig om een activiteit te organiseren gericht op de bijna 100 leden van de club van 111,11 om te laten merken dat we ze niet vergeten en te laten zien dat ze erg belangrijk voor ons zijn. Met het zoeken naar nieuwe Carnavalsprinsen /-prinsessen hebben we geen enkel probleem, ze bieden zich zelfs aan! Ik denk dat er weinig gezinnen in Geffen zijn, die geen linkje naar de carnavalsvereniging hebben.

Als ieder doet wat we afspreken, kan het Rottenrijk niet stuk”, aldus een enthousiaste voorzitter. Wat kunnen we nog verwachten in het jubileumjaar naast de vaste carnavalsactiviteiten? Hans: “Thema van het jubileumjaar is: ‘Un mooi fisje um te 44’ en daar zijn we al mee begonnen. Er wordt nog van alles voorbereid: een playbackshow voor de jeugd, tijdens deze middag worden ook onze nieuwe jeugdprins en -prinses onthuld, een grote receptie waar iedere Geffenaar voor wordt uitgenodigd, Heel Geffen Beweegt, een filmavond, een groot toeptoernooi met carnavalsclubs uit Geffen, Oss en Den Bosch. Er is nog veel werk aan de winkel. Door het wegvallen van de locatie ‘Zin In’ hebben we besloten onze eerstvolgende activiteit, de prinsonthulling op vier november, te verplaatsen naar de Koppellinck.” Wil je ook meedoen met de Rottenrijkse feesthype: koop (of laat het de Goedheilig Man doen) een Rottenrijkvlag, -das of -handschoenen of stop deze in het kerstpakket dat u aanbiedt aan uw werknemers of vrijwilligers! Kijk voor informatie op onze website: www.rottenrijk.nl

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 7


gevoelige onderwerp aan tijdens zijn toespraak in de mis.

ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 474

Zondag 8 oktober 2017, wij zijn te gast bij Area, woningcorporatie in Uden, waar onze aangezetene Jan van Vucht directeur-bestuurder is. We worden door Jan hartelijk welkom geheten met verse koffie en zitten aan een sfeervolle tafel. Theo Prinssen We staan stil bij het overlijden van Theo Prinssen, de stamvader van onze Stamtafel. Jarenlang schreef hij zijn rubriek ROND DE DORPSPOMP in Torenklanken. Hij was, zoals zijn dochter Margje zei, een woordkunstenaar. De laatste tijd werd zijn rubriek afwisselend door verschillende schrijvers van de Stamtafel geschreven. Vandaag ben ik schrijver en het doet pijn om te weten dat Theo zijn pen voorgoed heeft neergelegd. De avondwake en uitvaart van Theo in de kerk waren indrukwekkend. Pastoor van Dijk luidde speciaal voor Theo ook de ‘feestklok’ omdat Theo aan deze klok een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Verdriet en blijdschap liggen soms dicht bij elkaar... “Theo was er voor ons.” Het koor en WIK hebben de mis prachtig muzikaal verzorgd. Met name het ingetogen instrumentale ‘Ave Maria’ uitgevoerd door Rianca,Willy en Arnout van Erp, werd beloond met een spontaan applaus. Zou Theo postuum ‘Geffenaar van het jaar’ kunnen worden? Johan van Herpen stipte dit

Stooipop Strooipop was druk dit jaar! Main stage en de dance-tent waren vol met publiek en de sfeer was top. De zondag was ook geweldig goed bezocht. Deze formule werkt en is succesvol! Tijdens Strooipop werd er een dienstenveiling gehouden door stichting Rottenrijk. De veiling heeft een mooie opbrengst opgeleverd.Achteraf gezien moest de veiling helaas wel in een wat te hoog tempo worden afgewerkt waardoor misschien de opbrengst nog wat hoger had gekund. Een leer voor de volgende keer. Vooruitblik Carnaval Op 4 november wordt het Prinsenbal in de Koppellinck gehouden. Een geweldige opsteker voor de Koppellinck! Spannend wie de nieuwe Prins en Adjudant van het Rottenrijk worden. Ondertussen staat het bier en andere drankjes op tafel en brengen wij een toast uit op Theo door ‘Ein Prosit!’ te zingen. Asbest in schuurtjes huurwoningen In een aantal schuurtjes in de Pater van de Elsenstraat is asbest aangetroffen. De golfplaten met asbest worden door Mooiland opgeruimd. Echter, er is bij de renovatie ook asbest gevonden aan de binnenzijde van het plafond van de schuurtjes. Dit zouden de bewoners zelf moeten opruimen wat toch vreemd is.Veiligheid gaat voor alles. Stamtafel arboretum Er zijn planken gezaagd van eikenbomen afkomstig van John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

uw advertentie op deze plaats?! informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


de Heesterseweg. De Stamtafel gaat proberen hiervan een stamtafel te maken rondom de kastanjeboom die door de Stamtafel op het arboretum is geplant. We zijn op zoek naar een timmerman die deze klus voor ons kan klaren.

Volgende Stamtafel De volgende stamtafel is op zondag 29 oktober 2017 bij café Govers in ons mooie Geffen. Pierre. Reageren? Ons email adres is: Stamtafel@torenklanken.nl

Nieuwe voorzitter Effe noar Geffe Bert van Laarhoven is na ruim 17 jaar gestopt als voorzitter van Effe noar Geffe.Als dank voor zijn inzet kreeg hij een welverdiend luid applaus tijdens de evaluatie-avond van Effe noar Geffe. Een kans voor iemand de uitdaging als nieuwe voorzitter van Effe noar Geffe aan wil gaan.

ONZE ZANGMEESTER...

Eikenbomen Kloosterstaat De gemeente heeft samen met bewoners van de Kloosterstraat een wandeling gemaakt om te kijken hoe de toegankelijkheid van het voetpad aldaar kan worden verbeterd. Een aantal bewoners zijn bereid om een gedeelte van hun tuin af te staan om het voetpad plaatselijk te verbreden. Hiervoor wordt dan een zogenaamde gebruiksovereenkomst getekend. Het plan zal voor het einde van het jaar worden uitgevoerd. Geweldig! Afval dumpen bij Jumbo Helaas wordt er bij de afvalcontainers voor de Jumbo afval gedumpt. Wordt het toch eens tijd om de camerabeelden te gaan bekijken om te zien wie zich daaraan schuldig maken. De gemeente Oss geeft uitstekende service bij het afvoeren van afval en dumpen is dus echt niet nodig.Ter afsluiting van de Stamtafel zingen we ons Stamtafellied geschreven door Theo Prinssen. Dan krijgen we een rondleiding bij Area. Stamtafel op locatie: Area Jan geeft een boeiende presentatie over waar Area mee bezig is. Area is een woningcorporatie met zo’n 8000 woningen in de regio Uden-Veghel. Duurzaam bouwen, de bewoners actief betrekken bij projecten, zoals herontwikkeling van de Don Bosco school, indrukwekkende renovaties! We wandelen naar een nieuwbouwproject in de Kloostertuin aan de Volkelseweg:Vlindergaard ‘wonen in ’t groen’, een gas-loze wijk.Area is ambitieus en maakt haar ambities waar. Een modern bedrijf om trots op te zijn. Jan, bedankt voor jouw gastvrijheid!

Theo Prinssen was 54 jaar dirigent van het Geffens Gemengd Kerkkoor. Een meester, die ons veel leerde. Stemmige klassieke liederen in het Latijn, Engels, Duits, Frans en Nederlands, veel verschillende missen en de traditionele Gregoriaanse gezangen. Ook profane muziek die we ten gehore brachten bij feestelijke gelegenheden.Vierstemmig, voor minder ging hij niet. Hij schreef liedteksten en het Maria Magdalena toneelspel bij gelegenheid van feesten en jubilea van de pastoors. Cantate, was zijn credo. In de zondagsmis rond zijn verjaardag zong Theo steevast solo het Panis Angelicus, een Ave Maria of Gloria Te.Tot op zijn hoge leeftijd die hij mocht bereiken, behield hij zijn stemvastheid. Ook het uitvaartkoor diende hij vele jaren en hij assisteerde bij het Dameskoor. Trouw kwam hij vanuit Oss en later Venhorst naar zijn geliefde Geffen. Een gedreven dirigent, die letterlijk en figuurlijk graag de boventoon voerde. Hij gaf ons als koorleden in elke viering een persoonlijke vredewens. Nu wensen wij hem vrede en rust en danken hem voor zijn tomeloze inzet voor ons koor. Leden en organisten van het Geffens Gemengd Kerkkoor

9


Rabobank Clubkas Campagne:

PRINSONTHULLING

De Rabobank Oss-Bernheze steunt jaarlijks de verenigingen in de verschillende kernen d.m.v. deze campagne. Dit jaar stellen zij wederom €300.000,- beschikbaar.Voor de Geffense verenigingen zou een aandeel hiervan erg welkom zijn! En dus hebben we uw hulp nodig! Heeft u begin oktober een stempas ontvangen van de Rabobank Oss-Bernheze? Met deze stempas kunt u gemakkelijk 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging. U kunt uw stem uitbrengen van 9 tot en met 23 oktober. Welke Geffense vereniging draagt u een warm hart toe? U heeft nog een paar dagen de tijd om uw stem uit te brengen. Laat uw stem niet onbenut, maar “Stem Effe op Geffe”.

Dit jaar word ik alweer 44 jaar. Ik vier dit op heel veel verschillende manieren, door verschillende activiteiten te organiseren door het jaar heen. Aanstaande 4 november is voor mij een erg belangrijk evenement. Dan wordt de nieuwe Prins Carnaval van ons Rottenrijk bekend gemaakt. Hier maken we een groot feest van en ik zou het erg leuk vinden als jullie daar bij aanwezig zijn! Waar: MFC de Koppellinck Wanneer: Zaterdag 4 november Hoe laat: De zaal zal open zijn vanaf 19:00 uur. Rond 20:30 uur zal de oude Prins aftreden en om 21:44 uur wordt de nieuwe Prins van ons Rottenrijk bekend gemaakt.

STEM EFFE OP GEFFE!

Bedankt alvast! AED Beheer, Arboretum, Brandweervereniging, De Heegt, De Zilverhoef, Evenementenstichting, Gilde, Gymvereniging, Jeu de Boulesclub, Jeugdvakantiewerk, KBO, Koor Expreszo, KPJ Go, Landschapsbelang Maasdonk, Nooit Gedacht, Rottenrijk, Scouting, Strooipop, Tennisvereniging de Vlijmd,Torenklanken,Vogelvereniging zang en kleur en WIK.

Lieve Rottenrijkers, Rottenrijkerinnekes en alle andere liefhebbers van Carnaval,

Meer informatie over deze gezellige avond volgt nog. Volg ons hiervoor op Facebook, onze website www. rottenrijk.nl of onze app! Het thema van de avond is verjaardag. Alles zal in het teken staan van het 44-jarig bestaan van Stichting Rottenrijk, en uiteraard de onthulling van de nieuwe Prins. Zie ik jullie dan? Alaaf, Stichting Rottenrijk

Leiweg 2i Geffen Bedrijfsunit, gelegen te Geffen, totaal 180m2 BVO, gelegen op de begane grond en eerste verdieping. Bedrijfsruimte is voorzien van vloerverwarming , airco, keukenblok, toilet, elektrische sectionaal deur (3,2m x 4m), separate loopdeur en krachtstroom

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

Bedrijfsgebouw is recent gebouwd, dus energiezuinig.

APC Vastgoed 0647082197 wetering@apcvastgoed.nl

10

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: Oktober: 25 oktober: bezoek studio Lia de Haas 20 oktober herfststuk maken in “ t Oude Klooster” 9-23 oktober RABO clubkas campagne November: 8 november Stamppot eten en liederentafel bij ‘t Haasje Beste leden van de KBO, De feestdagen zijn in aantocht, nu nog even rustig in oktober. Er zijn weinig mededelingen maar vergeet niet om te gaan stemmen voor de RABObank clubkas campagne. Het kan nog enkel dagen en u heeft er zelf ook plezier van als u op de KBO stemt. Jubileumconcert Senioren Orkest Op 29 oktober geeft het Maaslands Senioren Orkest een jubileumconcert in De Pas te Heesch, aanvang 14.00 uur, entree € 10.00. Kaarten bestellen via mavdakker01@ me.com of tel.nr. 0412-452271. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het C-manskoor uit Nuland. Gymclub in het Oude Klooster: Op donderdag van 11.30 - 12.15 uur is er in het “oude Klooster” wekelijks drie kwartier bewegen, dan gymmen een tiental senioren onder begeleiding.Wij zijn op zoek naar 2 of 3 nieuwe leden er bij. Kosten 35,- per jaar. Voor informatie kunt u bellen naar Fien van de Heijden tel. 5321057 50+REIZEN KBOGEFFEN: Stamppot eten en liederentafel bij ’t Haasje: Ook niet-leden zijn welkom Op 8 november hebben wij voor u een mooi programma bij ’t Haasje van 11.00-16.00 uur . U bent welkom tussen 11.00-12.00 uur. * U krijgt bij binnenkomst een kopje koffie en een ieder krijgt dan ook nog drie consumptiebonnen. * Van 12.00-13.30 uur staat er een stamppotbuffet klaar voor u met drie soorten stamppot: Zuurkool- en boerenkoolstamppot en hutspot. Verschillende soorten vlees zoals braadworst, hacheevlees, rookworst en gehaktballen. Keus genoeg dus. We sluiten af met een heerlijk toetje. * Om 14.00 uur begint “de Osse Bende” met gezellige meezingmuziek. U kunt zich hiervoor aanmelden voor 25 oktober door overmaken van € 30,- op rekeningnummer NL82 RABO 0111 0033 42 ten name van KBO Reizen, Geffen. Vermeldt aub ook Uw adres bij de betaling!!!

AFSCHEID THEO PRINSSEN Hier in Geffen vooral bekend als de Prins of Mister Prinssen. We zouden hem ook de cultuurbaron van Geffen kunnen noemen.Alles wat met cultuur te maken had, daar had Theo wel mee te maken. Of het nu de heemkunde is of carnaval. Vooral op muzikaal gebied was hij een voortrekker. De fanfare, de muziekschool en diverse koren. Het begon eigenlijk allemaal toen hij in 1957 solliciteerde naar de functie van hoofd van de Aloysiusschool. Voorzitter van de benoemingscommissie was Pastoor van de Pas. Hij werd aangenomen en begon zijn taak in september 1957. Al in oktober werd hij ontboden bij de pastoor, die hem vroeg als dirigent van het mannenkoor.Weigeren was natuurlijk geen optie. Elke dinsdagavond repetitie, elke zondag optreden.Altijd Gregoriaans. In die tijd was er naast het mannenkoor ook een vrouwenkoor. Het duurde tot 1970 voordat Theo de koren had samengevoegd tot het groot gemengd koor. In die tijd heeft hij ook nog een jongenskoor opgericht en wat later het bejaardenkoor. Door de week zong hij samen met Cees van Kreij de mis. De parochianen bestelden steeds meer een gezongen mis, dat scheelde maar één gulden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat sinds die tijd de missen geleid werden door twee voorgangers. Op het priesterkoor voor de pastoor of kapelaan en vanaf het zangkoor achter boven: Theo, solo of met een koor. Hij legde de lat altijd hoog. Minimaal 4-stemmig latijn en zeker niet de meest makkelijke missen. Waar nodig steunde hij koorleden met het meezingen van hun partij. Daarom was hij ook veelvuldig te horen en zeker niet alleen als solist... De laatste maanden hoorden we zijn stem al niet meer vanaf het koor. Vanaf nu voor altijd verstomd. Onze koren zullen zijn vakmanschap en enthousiasme missen. Wij zullen zijn Avé Maria in de kerk niet meer horen en ook het voorzingen van het Wilhelmus op de kiosk bij koningsdag zullen we missen. We hebben hem vaak mogen huldigen bij weer een jubileum. Nu mag hij toetreden tot de hemelse koren. Een grotere eer bestaat volgens mij niet. Dank Theo voor je muzikaliteit en je tomeloze inzet. Hier in deze kerk, voor onze parochie maar zeker ook elders voor jouw geliefde Geffen. Namens de Geloofsgemeenschap H. Maria Magdalena Geffen.

11


FIETSTOCHT GOED GEVOEL GEFFEN GROOT SUCCES Na een week vol regen had men op zondag 17 september wel zin in ons fietstochtje. Met een lekker zonnetje gingen ruim 100 fietsers van start. Na de koffiestop in Nistelrode liep de route richting Schaijk, waar men bij de tweede stop kon genieten van een soepje en/of broodje. Daarna via de bossen weer terug naar Geffen. Onderweg fanatiek speurend naar de foto’s van de puzzeltocht. De fietstocht eindigde bij de molen Zeldenrust bij het Zwengelfeest van de Pompzwengels. Dit jaar waren de Jeu de Boulesclub en het Sint Joris Gilde ook van de partij. Men kon er een potje jeu de boulen of meedoen aan een wedstrijdje schieten bij het gilde. Tussendoor was de loterij voor ons goede doel, men deed enthousiast mee en velen vielen in de prijzen. De antwoordformulieren van de puzzeltocht werden massaal ingeleverd en de gelukkige winnares is Ria van Gogh geworden. Zij heeft inmiddels haar prijs in ontvangst genomen.

Open midda g Heemkunde werkg roe p “Vladerack” op zaterdag 21 oktober. Wij zetten onze deuren weer open voor jullie. Kom eens een kijkje nemen op onze jaarlijkse open dag op de bovenverdieping van het Oude Klooster (ook goed te bereiken met de lift) Wij laten u dan zien waar we zoal mee bezig zijn. Speciaal dit keer onze nieuwe beeldbank op internet met duizenden historische foto’s. Bent u b.v geïnteresseerd in stamboomonderzoek, bidprentjes, oude en of nieuwe foto’s of ons krantenarchief dan bent u bij ons aan het goede adres. De fototentoonstelling over de rijke historie van De Kerkstraat die u misschien gemist hebt tijdens Effe noar Geffe is dan ook nog te zien. Ook zijn er bij ons diverse boeken te koop o.a het allerlaatste boek van Ruud Verhagen “Mé un leeg Kofferke”. Blader eens door de verschillende inkijk exemplaren. U bent van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur en de koffie staat klaar. AFSCHEID VAN THEO PRINSSEN

We kunnen met plezier terugkijken op een gezellige dag met een supermooie opbrengst voor Stichting Rived. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun deelname en bijdrage.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een van onze oprichters: Theo Prinssen. De basis van onze vereniging ligt in 1974 toen Theo een project opstartte op de Aloysiusschool rond de kennis bij de kinderen van hun eigen dorp. Gezamenlijk werd het gemeentelijk archief bezocht, wat uiteindelijk ook uitmondde in een expositie, waarin oude foto’s een belangrijke rol speelden. Dat werd de aanleiding om samen met Truus Wolf, Jo van Wanrooij en Wim Schouten een onderzoek te starten naar de mogelijkheid tot een heemkundevereniging in Geffen. In november 1975 werd Heemkundewerkgroep Vladerack opgericht, met Theo als voorzitter. Naast zijn jarenlange voorzitterschap is hij ook regelmatig als schrijver betrokken geweest bij Auw Neijts. In november 2015 is Theo door ons en door Brabants Heem gehuldigd vanwege zijn 40-jarig jubileum. Theo, een voortrekker en tot het laatst toe steeds betrokken bij het wel en wee van ‘zijn heemkunde’.Wij zullen hem, samen met heel veel andere verenigingen, missen. Theo, dank voor alles en rust zacht.

12


JUBILEUMCONCERT EXPRESZO Het popkoor ExpresZo bestaat 15 jaar en dat willen ze graag laten horen. Daarom geven ze een concert in de thuisbasis van het koor, namelijk de Koppellinck in Geffen op zondag 19 november 2017 en wel om 15.00 uur in de middag. Dit concert zal een mix worden van repertoire uit de afgelopen 15 jaar en natuurlijk zijn er ook weer nieuwe nummers te beluisteren. Het koor zal tijdens het concert worden begeleidt door een combo onder leiding van Jan van Krey. Naast het combo zal Rianca van Erp het koor op piano begeleiden, wat gecombineerd gaat worden met staging, zodat het publiek echt verwend wordt.Voor mensen die ExpresZo niet kennen breng ik enkele optredens in herinnering die door het publiek zeer werden gewaardeerd namelijk de Musical Magdalena in de parochiekerk van Geffen in 2006 en het optreden in Villa Maasdonk vorig jaar met het Russisch ensemble NEVA. Het koor zingt meerstemmig en staat bekend om zijn mooie sound. Tijdens het concert zal zangeres Eefje Thomassen optreden, Eefje speelde de hoofdrol in de musical Maria Magdalena in 2006. Eefje is een zangeres die deel heeft genomen aan het TV-programma “op zoek naar Mary Poppins”.Voor Eefje een weerzien met Geffen en voor ons een hele leuke herinnering aan een heel mooi muzikaal project in de kerk van Geffen. Om het programma helemaal rond te maken zal er nog een dans groep optreden. Kaartverkoop zal weer via lokale winkels plaats vinden, berichten hierover volgen.

Die nieuwe werkplek is huize Heelwijk in Heesch waar ze als restaurantmedewerker gaat werken. Harriët had graag in Geffen willen blijven, want ze werkt er al 34 jaar. Ze begon als invalkracht op 18 augustus 1983 met verzorging en huishoudelijk werk.Vervolgens kwam ze op de eetzaal om de maaltijden uit te serveren en daarna in de keuken. Ze weet nog van de oude keuken, waar ze zelf nog kookten. Ze was ook verantwoordelijk voor het winkeltje in De Heegt, waar de bewoners dingen kunnen kopen, om zelf hun broodmaaltijd te verzorgen. Het meest zal ze de mensen gaan missen:“Ik heb hier zo lang gewerkt, ik ben met Geffen vertrouwd. Er wonen nu kinderen van bewoners die ik jaren geleden gehad heb, bijvoorbeeld de families Van Rijn, Van Wanrooij en Wijgers. Onze zoon Marc van 23 had, toen hij klein was, twee lievelingsbewoners: opa Dorus van Wanrooij en klein omaatje Grada van Balkum.” De receptie om Harriët en haar man Tonny te bedanken werd goed bezocht: management, bewoners, veel vrijwilligers, (oud)collega’s van de Heegt en van de thuiszorg, de technische dienst en familieleden van bewoners, kwamen Harriët de hand schudden. Iedereen is het er over eens:“Harriët was geliefd, ze had een warm hart voor de bewoners, was altijd in voor een praatje en belangstellend naar de mensen toe. Deze zullen haar zeker gaan missen.” Hopelijk krijgt Harriët in Heesch ook ‘goeien aard’.

VAN DE HEEGT NAAR HEELWIJK Een volle huiskamer in zorgcentrum De Heegt getuigde van een grote sympathie voor Harriët van Heesch (53 jaar, afkomstig uit Schaijk), die afscheid nam als horecamedewerker op locatie Geffen. “Brabant Zorg heeft een visie”, zo sprak BZ-manager Maike van der Sanden haar toe,“en daarom rouleren we met medewerkers.We willen hun kwaliteiten en talenten inzetten op onze vier locaties Geffen, Heesch, Nuland en Nistelrode, zodat die zich kunnen ontwikkelen. Het uiteindelijk doel is om kwaliteit te leveren aan onze cliënten.We danken Harriët voor haar inzet en wensen haar veel succes op de nieuwe werkplek.”

13


ANNEKE VAN LEE In de Dorpstraat, verscholen achter de winkel Nenas, is het atelier van Anneke van Lee; Lee’s Atelier. Anneke is de oudste dochter van Harrie en Wilma van Lee. Hier in Geffen, op de plek van haar ouderlijk huis, heeft ze haar werkterrein. Zelf woont ze al jaren in Oss, samen met haar partner en de dochters Lena en Anna.Toch voelt ze zich nog altijd een echte Geffenaar en verbonden met ons dorp. Anneke is (outdoor)lifecoach, stylist en artist In de werkplaats, waar ook haar broer Jan-Willem gevestigd is, betrekt ze een deel van deze prachtige ruimte voor haar beeldend werk. Hier kan ze haar creativiteit volop kwijt. “Deze ruimte inspireert mij”, zegt Anneke. “Ik krijg meer inspiratie in een ‘Doe-het-zelf-zaak’ dan bijvoorbeeld in ‘De Kwast’.” Je merkt dat hierin het ambacht van vader op dochter duidelijk is overgegaan. Die creativiteit heeft Anneke beslist niet van vreemden.Vader Harrie was in zijn timmerwerkplaats creatief met het ontwerpen van interieurs. Ook Harrie schildert, soms ook samen met zijn dochter en dan het liefst in de natuur. Moeder Wilma, tot voor kort heel actief in de zaak Nenas, waar veel creativiteit aan ten grondslag ligt. ‘Het zit er echt van beide kanten in’ zeggen wij dan op z’n Geffens. Van jongs af aan heeft Anneke graag getekend. Ze was altijd met potlood en papier in de weer. Dat is voor haar nog altijd de basis van haar werk. Kleine schetsen en tekeningen zijn in haar atelier volop te zien. Anneke: “Ik werk het liefst met wat voorhanden is. In onze werkplaats zie ik hout, stof en ijzer. Het materiaal nodigt me al uit om er iets mee te doen, zeker als het zijn beperkingen heeft. Uiteindelijk zoek ik in mijn werk naar de kracht van eenvoud. Anneke werkt veel met gemengde technieken maar ze keert terug naar potlood, inkt en papier als ze vastloopt. “Dan begin ik weer opnieuw te tekenen en komt alsnog een resultaat waarover ik tevreden ben.” Anneke maakt veelal abstract werk. In wit, zwart, grijstinten en een beperkt aantal kleuren. Ze gebruikt geen felle harde kleuren.Van de primaire kleuren zie je er hooguit één in haar werk. Natuurlijke, aardse tinten voeren de boventoon in het kleurgebruik. Haar beeldend werk is verrassend en toegankelijk, het straalt rust uit. In 2015 won Anneke de publieksprijs bij de wedstrijd ”Het oog van Oss”. Ze is daarna terecht gekomen bij het kunstenaarscollectief K26 in Oss. Sindsdien treedt Anneke ook meer naar buiten met haar werk. In september heeft ze meegedaan aan de atelierroute van K26 Oss en omgeving. Creativiteit is voor Anneke een must. “Bij ieder mens komt de creativiteit in een bepaalde vorm tot uiting. Ik 14

heb het nodig te kunnen creëren, om mezelf te kunnen zijn.” Anneke volgde na haar middelbare school de opleiding tot directiesecretaresse en ze studeerde een aantal jaren Spaans in Malaga. Ze was ondernemer en zakenvrouw in de modebranche. In Nenas was één van haar taken de inkoop en styling.Langzaam maar zeker ging haar werk meer in de richting van het creatieve, de beeldende kunst. Behalve artiest en stylist is zij ook life-coach. Anneke heeft naast de werkplaats een sfeervolle ruimte ingericht waar zij mensen ondersteunt en begeleidt die zijn vastgelopen in hun leven. Door eigen werk- en levenservaring, meditatie en opleidingen heeft Anneke zich meer en meer geschoold als life-coach. Ze heeft de opleiding tot yogadocent en mindfulnesstrainer gedaan. Ze is als docent verbonden aan de opleiding Geestelijke Begeleiding van het Atma Instituut in Amersfoort. De natuur inspireert Anneke voor haar beeldend werk maar zeker ook voor haar werk als coach.Themasessies mindfulness in de natuur, wandel- en natuurcoaching.“De natuur is een enorme inspiratiebron”, zegt Anneke. “Je hebt daar vrijheid, er ontstaan nieuwe ideeën, de natuur heeft geen oordeel. In de natuur is elke dag anders. De kleuren, de geluiden en de geuren. Het water stroomt nooit hetzelfde.” Als coach en als stylist houdt Anneke o.a. van opruimen. “Een opgeruimd huis en werkplek brengt rust, ruimte en helderheid in je hoofd. ruimen. Onze huizen lopen vol met spullen, ons hoofd loopt over met allerlei gedachten, gevoelens en overtuigingen. Voor sommigen is het heel moeilijk om te ‘ontspullen’. Ze dragen vaak een emotie, een bepaald gevoel of een herinnering met zich mee (leuk en minder leuk). Maar als je jezelf de vraag stelt: dient het mij nog? Word ik er blij van? En je antwoord is : Nee, eigenlijk niet. Dan is het misschien tijd geworden om het een andere bestemming te geven. Waarom zou je spullen bewaren die niets (meer) toevoegen? Ruimte maken schept ook ruimte voor iets nieuws. Bovendien krijgen de dingen waar je wel blij van wordt meer aandacht en wellicht weer een mooi plekje in je stilte opzoeken, tijd nemen om in meditatie gaan en te luisteren naar wat er van binnen allemaal wordt gezegd, naar wat dient en wat niet (meer).” Zo legt Anneke o.a. een verbinding tussen haar creatieve, beeldende werk en haar werk als coach. Het raakt elkaar.


“Ik heb ontdekt dat het werken als lifecoach (of levenscoach) bij mij past. Ik vind het fantastisch mooi om binnenwereld met de buitenwereld in harmonie te brengen. De mensen voelen zich veilig, ze gaan graag in gesprek. Het is fijn om zo iets voor anderen te kunnen betekenen.” Bekijk voor meer informatie de site www.annekevanlee. nl En wie haar beeldend werk wil zien is welkom om een kijkje te nemen in haar atelier in de Dorpstraat.(op afspraak) En in de expositieruimte van K26, Stichting Kunst en Cultuur Oss aan de Kruisstraat 26, is eveneens werk van Anneke te zien.

IN MEMORIAM: THEO PRINSSEN Een dirigent is gestorven. De dirigent is altijd in grote mate bepalend voor de uitvoering. De uitvoering is altijd de interpretatie van de dirigent.Theo Prinssen was zo’n dirigent. Hij nam graag de leiding bij alles waar hij bij betrokken was. Hij was nooit gewoon lid van een club, comité of vereniging. Hij was altijd voorzitter, hoofd, directeur, regisseur of dirigent. Hij gaf als dirigent en bij alles wat hij deed de maat aan. Hij bracht emotie over en wist mensen te motiveren om er steeds het beste eruit te halen bij elke prestatie, bij elk optreden. Hij was een dirigent met een sterke wil, een grote stressbestendigheid, een grote algemene cultuurkennis, overredingskracht en verbeelding. Hij had een duidelijke dirigeerslag en kon iedereen overtuigen om te zingen, en te presteren zoals hij het dat wilde. In zijn leven schreef hij vaak zijn eigen muziek, hij volgde zijn eigen weg en wilde hij graag soleren met verschillende instrumenten op allerlei podia. Om alles voor iedereen zo goed mogelijk te regelen stelde hij zich dienstbaar op. Graag stelde hij zijn talenten ter beschikking als er iets te doen was, in ons gezin, zijn familie in Geffen of ergens anders. En of dat nu om een levensloop of liedje voor een jubileum was , een in memoriam voor een overledene, een actie voor het goede doel of voor iets ander was, dat maakte hem niet uit. Die dirigent is gestorven en zal nu geen aanwijzingen of instructies meer geven. Ridder in de orde van Oranje Nassau Onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice en de Eremedaille van de Gregorius vereniging Houder van de Algemene penning van verdienste van de gemeente Maasdonk De andere onderscheidingen en medailles die hij in Geffen heeft gekregen zijn er teveel om op te noemen. Daar was hij misschien nog wel het meest trots op.

Nu hij net aan een nieuw deel van zijn leven was begonnen, vol levenslust en plannen met Marietje in Venhorst, is het alweer over. Wij hebben afscheid moeten nemen van hem, als vader, opa, partner en zijn blij dat zovelen met ons dit samen hebben beleefd. Met name willen we onze dank uit spreken naar alle leden van WIK, de familie v. Erp en alle leden van het gemengd koor o.l.v. Diny v. Wanrooij voor de prachtige muziek tijdens zijn avondwake en uitvaart. Ook danken we de avondwakewerkgroep en pastoor v. Dijk voor de goede ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van beide diensten. Dank aan iedereen voor alle kaartjes, berichten en troostende woorden, die ons hebben bereikt in deze dagen. Namens Marietje Sanders, haar dochters en kinderen en kleinkinderen Prinssen.

15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


ren gezamenlijk het 10-jarig bestaan met een prachtige

TIENERS VAN TOEN MUZIEK- EN TONEELGROEP

‘MIDDELEEUWSE’ vieren gezamenlijk het 10-jarig bestaan met een prachtige ‘MIDDELEEUWSE’ JUBILEUM REVUE JUBILEUM REVUE

op+1516+ november 16 november (middag) op 15 (middag) november(avond) (avond)inindede Meent enen1717+ +1818november Meent

evue bestaat uit de komische eenakter Boerenbedrog waarin het De Revue bestaat uit de komische eenakter Boerenaar de vraag is of 2 zwervers ermee weg komen, dat zij het volk bedrog het besodemieteren? nog maar de vraag is of 2 zwervers vanwaarin lager allooi

ermee weg komen, dat zij het volk van lager allooi be-

n de tweede eenakter Zielige Siegfried kunt u beleven of de sodemieteren? ndige en pompeuze ridder Siegfried erin zal slagen om het hart In de deschone tweede eenakterMathilde Zielige Siegfried van Jonkvrouwe te winnen. kunt u beleven

of de onhandige en pompeuze ridder Siegfried erin zal

lles afgewisseld met gezellige en toepasselijke muziek, waarbij slagen om het hart van de schone Jonkvrouwe Mathilde prachtige kostuums en jurken dragen, een genot voor oog en oor.

te winnen.

Alles isDit uit de kastafgewisseld getrokken om er een prachtige alles met gezellige enjubileumtoepasselijke mustelling van te maken en u een geweldige Revue vol van plezier ziek, waarbij allen prachtige kostuums en jurken dragen, en vermaak te bieden.

een genot voor oog en oor. Alles is uit de kast getrokken om er een prachtige jubileum-voorstelling van te maken u een geweldige Toegangsbewijzen à € 7,50 zijn te koop bij de en bekende verkoopadressen: Revue vol van plezier en vermaak te bieden. à €Hein 7,50Nuland, zijn teCoop koopVinkel bij de bekende Bosch Toegangsbewijzen van Erp Geffen, Albert verkoopadressen: Bosch van Erp Geffen, Albert Hein Komt zien, Nuland,dat Coop Vinkelkomt dat zien! Komt dat zien, komt dat zien!

Willibrordusweg 6, Schaijk tel. 0486-461440 Ruime keuze aanwezig van

Tuinplanten

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

BUURTBUSVERENIGING “NULAND” Omdat een aantal (vrijwillige) chauffeurs de leeftijd van 75 jaar bereiken en daarom stoppen met het rijden van de buurtbus, is buurtbusvereniging ,,NULAND,, op zoek naar enkele enthousiaste chauffeurs of chauffeuses, die vier uur per week de buurtbus willen bemensen. We rijden een geregelde dienst tussen Rosmalen en Uden; lijn 251. Bent u geïnteresseerd en in het bezit van een geldig rijbewijs-B, in goede gezondheid en gaat u graag met mensen om, neem dan voor verdere informatie contact op met : De heer H.J. v Veghel: telefoonnummer: 06-29291165 of De heer M. v/d Akker: telefoonnummer: 06-30952740

ROSMALENSE APM BIGBAND PRESENTATIE-CONCERT Op 4 november aanstaande zal de Rosmalense APM Bigband weer een presentatie-concert geven in zaal Perron3 – Hoff van Hollantlaan 1 te Rosmalen. Dit keer zal de bigband samen met als gasten het koor Donjo uit Veldhoven, een fantastische muzikale avond gaan verzorgen. Ook zullen er enkele nummers gezamenlijk worden opgevoerd en dat belooft een weergaloze succes te gaan worden getuige de repetities welke men samen al mochten hebben. De aanvang van het concert is om 20:15u. en kaarten voor deze avond zijn te verkrijgen via de ticketverkoop van zaal Perron3: http://www.perron-3.nl/films-en-voorstellingen/in-concert-met-donjo/ De APM Bigband werd in 1990 opgericht en is inmiddels sinds 2005 onder de algehele leiding van dirigent Jos van Erp uitgegroeid tot een prima orkest. Men verzorgt door het jaar heen, talloze optredens op festivals maar ook bij kleinere gelegenheden is men graag van de partij. De muziekkeuze van de band is zeer breed waarbij men inmiddels zich zeer zeker op het pop-pad begeeft met nummers van o.a. Carol Emerald, Carlos Santana, Paul Simon maar ook de meer jazzy stukken van bijvoorbeeld Michael Bublé, Bette Midler en Frank Sinatra blijven op het repertoire staan. Een bezoek aan dit concert is dan ook zeer beslist een aanrader en men ziet u dan ook graag tegemoet op 4 november aanstaande.

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


WIE WAT WANNEER LANDJONKER VOOR EEN JAAR Bij het Sint-Jorisgilde wordt één keer per jaar, op de eerste zondag van oktober, landjonkerdag gehouden. Er wordt dan op de jeu-de-boulesbanen strijd geleverd om de titel ‘Landjonker/Landjonkvrouwe’ en het bijbehorende wisselschild. Dit wisselschild is in het millenniumjaar 2000 geschonken door Henk Steenbergen en er is toen een ketting aangemaakt van guldens uit 2000. Elk jaar wordt een gulden vervangen door een zilveren rondje met daarop de naam van de landjonker en het jaartal. Op 1 oktober jl. was het weer landjonkerdag. Jan van der Heijden ging zijn titel verdedigen. Het was hem bijna gelukt: hij werd tweede en kreeg dus de titel ‘Heerboer’. Derde en ‘Pachter ‘ werd Peter Berkel, maar eerste en ‘Landjonkvrouwe’ werd Hetty Verhoeven. JBC Geffen, hartelijk dank voor het gebruik van jullie keurig geharkte banen en professionele begeleiding en Gerard, bedankt voor de beste erwtensoep van Geffen. De weergoden moeten we bedanken voor het mooie weer! Dat alles heeft bijgedragen aan een heel geslaagde dag.

OKTOBER 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 20 KPJ Go, Disco groep 4, 5 en 6 22 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur NOVEMBER 01 Start inschrijving Geffense Kwis 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 16 Super Bingo Goed Gevoel Geffen 26 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur DECEMBER 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 30 Geffense Kwis 2018 JANUARI 19 Prijsuitreiking Geffense Kwis 28 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur FEBRUARI 25 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur MAART 25 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


GYM VERENIGING GEFFEN GEZOCHT: Wij zijn op zoek naar een hulpje voor onze turnles op vrijdagmiddag.

initiatief van ondernemers vanuit het centrum en het Centrum Management Oss (CMO). Het CMO neemt de promotie van de pilot voor haar rekening. In november moet de gemeenteraad de nieuwe tarieven definitief vaststellen.

Ben jij degene die wij zoeken? Je bent minimaal 13 jaar en bent beschikbaar op de vrijdagmiddagen van 14.30 uur tot 15.45 uur. Je vindt het leuk om een groepje kinderen uit groep 3-4-5 van de basisschool iets aan te leren en je bent duidelijk, vlot en enthousiast. Turnervaring is een pré, maar niet noodzakelijk. Lijkt het jou leuk om onze turntrainster te assisteren, stuur dan een mailtje naar gym.ver.geffen@gmail.com. Uiteraard ontvang je een kleine vergoeding per les. PERSBERICHT Dagtarief parkeren centrum Oss goedkoper Het dagtarief voor het parkeren in het centrum van Oss wordt op alle parkeerterreinen verlaagd van € 4,00 naar € 2,50. Het uurtarief gaat van € 1,45 naar € 1,50. Het gaat om een pilot die duurt van 1 december 2017 tot 1 januari 2019. Dat heeft het college van b&w op 3 oktober besloten. Langer verblijven in het centrum Wethouder Gé Wagemakers: ‘Met deze aantrekkelijke parkeertarieven willen we dat bezoekers langer blijven in het centrum. Ook willen we nieuwe bezoekers trekken en verloren bezoekers terugwinnen. Uiteindelijk hopen we dat bezoekers vaker terugkomen naar het centrum. Gedurende de pilot onderzoeken we ook de effecten. Denk aan parkeerdrukmetingen, passantentellingen en de verkoop van parkeertickets.’ Alle parkeerterreinen en -garages De nieuwe tarieven gelden op alle parkeerterreinen in het centrum van Oss. Dit betekent dat bezoekers voortaan ook kunnen dagparkeren op de Boschpoorthof, De Wal, parkeerterrein Koornstraat en Ridderhof. In de parkeergarages Bergoss en Oostwal-Oost en op het parkeerterrein Jurgensplein, Eikenboomgaard en Burchtplein gelden eveneens de nieuwe tarieven.Voor de parkeergarages gaan de tarieven van de abonnementen ook omlaag. Voor straatparkeren in het centrum blijft het uurtarief geldig. Initiatief van ondernemers en CMO De pilot sluit aan bij het coalitieprogramma en de doelstelling van het Taskforce Centrum Oss. Het is een

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT

Puber en poen, wat kan ik als ouder het beste doen? Vraag ’t Eef! De gemeente Bernheze, gemeente Oss en de Rabobank Oss Bernheze organiseren op maandag 30 oktober 2017 een informatieavond over pubers en geld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Omgaan met geld De omgang met geld kan in de opvoeding van een puber best een uitdaging zijn. Hoe ga ik hierover in gesprek met mijn kind? Welke afspraken kan ik maken? Welke grenzen moet ik stellen? En welk voorbeeld geef ik mijn kind met mijn eigen gedrag? Tips en informatie Eef van Opdorp, financieel coach en bekend van de verschillende tv-programma’s, zorgt die avond met de nodige humor voor heldere informatie, handige tips en antwoorden op vragen. Ook is er een informatiemarkt waar lokale organisaties klaar staan om ouders te adviseren en te informeren.Al met al dus voldoende ingrediënten om tijdens een interessante avond nieuwe inzichten op te doen om het gesprek met een puber aan te gaan. Aanmelden Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in Bernheze en Oss ontvangen begin oktober persoonlijk een uitnodiging voor deze avond. Daarin staat meer informatie over het programma en aanmelden.

PERSBERICHT

Uitnodiging avondje uit voor mantelzorgers in Oss Op 10 november is het weer de jaarlijkse dag van de Mantelzorg. Een dag waarop mantelzorgers extra in het zonnetje worden gezet, om hen te waarderen voor hun inzet. Zo ook in Oss. Gemeente Oss en ONS welzijn organiseren op 10 november een geheel verzorgde avond uit in De Lievekamp in Oss. Speciaal voor alle mantelzorgers. Op het programma staat deze avond het theaterconcert ‘Sound of Silence’ - The Story of Simon & Garfunkel. Na afloop is er in het theatercaféeen hapje en een drankje en een optreden van zangeres Nikenia Martis, Bent u mantelzorger in gemeente Oss? Dan reserveren we graag een stoel voor u! Ook de persoon voor wie u zorgt is deze avond van harte welkom. We ontvangen u beiden graag op 10 november.Aanmelden kan tot en met 6 november via onze website www.ons-welzijn.nl/dagvandemantelzorgoss. Ook voor meer informatie kunt u daar terecht. Heeft u

geen internet? Bel dan naar ONS welzijn 088 374 2525. Wat is mantelzorg precies? Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Met langdurig wordt bedoeld langer dan drie maanden in een jaar en minstens acht uur per week. Meestal is een mantelzorger een familielid, vriend of kennis. Mantelzorg kan zijn: huishoudelijke hulp, toezicht en gezelschap, begeleiding bij het vervoer of de administratie. Maar er zijn ook mantelzorgers die helpen bij het douchen, aankleden en toilet bezoek.

PROJECT ‘BIOWALKING IN DE MAASHORST’ OVER IN NIEUWE HANDEN Op dinsdag 26 september is het project Biowalking in De Maashorst tijdens een feestelijke bijeenkomst in Schaijk overgedragen in gedeeltelijk nieuwe handen. De afgelopen drie jaar zijn er 150 succesvolle Biowalks georganiseerd in het kader van ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ (Landschappen van Allure). Dit deelproject loopt in zijn huidige vorm op 1 oktober ten einde. De coördinatie wordt overgenomen door Stichting PIB (Plezier in Bewegen). Daarnaast gaat DVN (Diabetes Vereniging Nederland) ook een rol spelen bij het begeleiden van de Biowalks. Alle partners tekenden een samenwerkingscontract voor de komende vijf jaren. Wandelen voor je gezondheid ‘Biowalks’ zijn speciaal bedoeld voor mensen met diabetes type 2, COPD of risico op hart- of vaatziekten. Onder begeleiding van een natuurgids en een zorgprofessional wandelen deelnemers samen door het prachtige Maashorstgebied. Er werden afgelopen jaren Biowalks georganiseerd in de gemeenten Landerd, Oss, Bernheze en Uden. Bijzondere samenwerking Biowalking is een bijzondere samenwerking tussen de zorgsector en de natuurinstanties. Wit en groen ontmoeten elkaar en slaan de handen ineen. Na drie jaar is het project zover ontwikkeld dat het zelfstandig, zonder steun van de provincie Brabant, kan worden voortgezet door Stichting PIB (Plezier in Bewegen). Alle bestaande partijen blijven ook betrokken: IVN Brabant, lokale IVN afdelingen, zorggroep Synchroon en ziekenhuis Bernhoven. Wethouder Ben Maathuis van de gemeente Landerd prees het project: “Ik heb zelden meegemaakt dat een initiatief na overheidssubsidie zo snel zelfstandig wordt.” Meelopen met een Biowalk Wilt u meelopen met een Biowalk? Ga dan voor meer informatie naar www.biowalking.nl/maashorst of bel met Stichting PIB, 0413-331697. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 06-23602945, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.