Torenklanken 2012 - nr 16

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 16 | oktober 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OPEN DAG Carnavalsoptocht zondag 10 februari 2013 U kunt zich weer inschrijven om deel te nemen aan de carnavalsoptocht! Wil je graag een inschrijvingsformulier ontvangen, mail dan naar: optocht@rottenrijk.nl Wij sturen u de gegevens per omgaande toe. Graag aanmelden vóór 3 december zodat wij bijtijds weten wie aan de optocht van 2013 deel willen nemen! Op donderdagavond 13 december 2011 om 20.30 uur is er een deelnemersoverleg bij Café-Zaal ‘t Haasje in Geffen. Daar is voor iedereen de gelegenheid om voorstellen te doen en vragen te stellen. Wil je komend jaar voor het eerst deel gaan nemen aan de Rottenrijkse carnavalsoptocht met de categorie wagens, en zou je graag wat advies en tips willen van iemand die ervaring heeft in het bouwen van wagens? Wij kunnen ervoor zorgen dat dat jullie daarbij geholpen worden. Ook als je al eerder mee hebt gedaan, maar graag groter of mooier wilt bouwen en daar advies bij kunt gebruiken kun je contact met ons opnemen. Hiernaast zijn we nog op zoek meer mensen die de jeugd/ jongeren op weg willen helpen bij het bouwen van een mooie (eerste) wagen. Denk hierbij aan het lassen, gazen, plakken of verven van een wagen. Voor meer informatie of vragen hierover kunt u mailen naar optocht@rottenrijk.nl of bellen naar: 06-53266258. Met vriendelijke groet, Optochtcommissie Rottenrijk

Op 28 mei 2011 zijn wij met onze eierhandel gestopt. Het was tijd voor een nieuwe stap. We waren toen al volop bezig met het ombouwen van ons legpluimveebedrijf. Momenteel hebben wij twee schuren met in totaal 19.000 scharrel vleeskuikens. We willen dit graag aan belangstellenden laten zien. Kom dus op vrijdag 26 oktober a.s. tussen 14.00 en 18.00 uur naar onze open dag! Dan kunnen jullie met eigen ogen zien hoe het er nu uitziet bij “d’n eierboer”!! Wij willen jullie vragen om zo veel mogelijk met de fiets te komen i.v.m. beperkte parkeergelegenheid. Tot ziens op 26 oktober bij familie Van der Rijt, Rietkampsestraat 3 in Geffen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er v.m. tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt za. 20 okt. 14.00 u. Herdenkingsbijeenkomst t.g.v. nieuwe oorlogsmonument m.m.v. W.I.K. zo. 21 okt. 09.30 u. H.Mis + kinderkerk m.m.v. PP di. 23 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 26 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK met aansluitend de parochie- avond voor onze vrijwilligers in Het Oude Klooster zo. 28 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 30 okt. 19.00 u. * avondmis do. 01 nov. 19.00 u. * H.Mis m.m.v. GK (Allerheiligen) vr. 02 nov. 19.30 u. H.Mis m.m.v. GK en W.I.K. + kinderkerk (Allerzielen) zo. 04 nov. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk

PAROCHIEAVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS Zoals gebruikelijk houden we jaarlijks een dankavond voor alle vrijwilligers en medewerkers van de parochie. Deze wordt dit jaar gehouden op vrijdag 26 oktober. Om 19.00 uur is de H.Mis in de kapel en aansluitend wordt u verwacht in de benedenzaal van Het Oude Klooster. De contactpersonen van de werkgroepen ontvangen een digitale uitnodiging: Zeg en mail het voort! Voor de individuele vrijwilligers is deze uitnodiging bedoeld. U ontvangt dus geen persoonlijke uitnodiging in de bus. ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN Vanwege Allerheiligen is er een H.Mis op donderdag 1 november in de kapel m.m.v. het Gemengd Koor. Vanwege Allerzielen is er een H.Mis op vrijdag 2 november in de kerk m.m.v. de werkgroep avondwake, de fanfare van W.I.K. en het Gemengd Koor. Er is ook kinderkerk. De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering. KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel.

(zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Vrijdag 2 november vervalt de avondmis in de kapel; de Allerzielenviering wordt om 19.30 uur in de kerk gehouden. TWEEDE COLLECTE In de H.Mis van zondag 28 okt. wordt er een tweede collecte gehouden vanwege Wereldmissiedag. De opbrengst is voor de Stichting BeHoCa van Melissa Kreps.

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: September 2012: Elin van Oort, Rochelle de Wit, Linde van Vugt. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Op woensdag 24 oktober is de eerste kennismakingsbijeenkomst van 12.30 - 14.00 u. in de bovenzaal van Het Oude Klooster. De Eerste Communieviering wordt gehouden op zondag 2 juni 2013. PROGRAMMA VORMSEL Het Vormsel wordt in 2013 toegediend op 17 mei. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

Gevonden Een autosleutel van een Renault. Gevonden in de Veldstraat.Voor informatie kunt u bellen naar 073-5323943.



 Ruime, geheel gemoderniseerde half vrijstaande woning met ruime luxe leefkeuken (2010) , 3 slaapkamers, grote zolder, moderne toilet/ en badkamerinrichting (2008) en een inpandige ruime garage. Inhoud: +/ 410 m³ incl. garage Perceeloppervlakte: 225m² Instapklaar! Geheel gemoderniseerd!.   Voor meer foto’s en informatie bel 0612719576 of kijk op hoppad10@webklik.nl

5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Ruud Verhagen (46 j.) Uren, weken, maanden zat hij achter de computer, speurend naar familieleden van de soldaten die in Geffen sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog... Ruud Verhagen heeft weer een boek op zijn naam staan, een aanwinst voor de documentatie van de Geffense oorlogsgeschiedenis. Na “Eén pot nat” in 2010 (een boek over de Geffense horeca) wilde hij “even niets”. Echter, het vrijheidsmonument werd gestolen en het idee werd geopperd om bij het plaatsen van een nieuw monument, wat uitgebreider stil te staan bij de gesneuvelden in Geffen en dat in boekvorm uit te geven. Ruud:“Ik was al bezig met het opsporen van familieleden van enkele, in Geffen omgekomen, Engelse soldaten. Nu er snel een nieuw monument moest komen betekende dat voor mij wel een tijdsdruk. In korte tijd moest veel informatie gezocht, geschreven, vertaald en gedrukt worden! Cees van der Rijt had al eens uitgezocht welke Engelsen er gesneuveld waren, daar kon ik dankbaar gebruik van maken.” Via Google typte Ruud plaatsnamen in; via verenigingen, musea, gemeenten, kranten en archieven probeerde hij informatie te vergaren. Soms met een verrassend resultaat, soms met een “Nee” van niet mee willen werken. “Toeval bestaat,” weet Ruud. “Ik vroeg informatie op bij medewerkers van een museum. Zij konden mij niet verder helpen. De volgende dag kwam ‘toevallig’ de dochter van een gesneuvelde soldaat, naar wie ik op zoek was, datzelfde museum binnen... en zij reageerde! In Engeland heb je geluk als je iemand te pakken krijgt, want men kent daar geen burgerlijke stand, alleen jaarlijkse volkstellingen. Ze kennen wel een ‘Roll of Honour’, een soort erelijst, waar gesneuvelden staan genoteerd.” Een bijzonder stuk in het boek is de redding van de familie Schouten die in de bierkelder onder het huis zat. Op de binnenplaats stroomde benzine uit een geparkeerd legervoertuig, dat in brand vloog. De namen van die Engelse helden (Fred Jordan en Leonard Langenscheid) werden gevonden door een stagiairearchivaris, die deze zoekopdracht kreeg van een hoge pief van het Engelse Nationale Archief, waarmee ik door een krantenartikel in contact kwam. Het opvallende was dat ‘held’ Leonard Langenscheid ook nog eens Nederlandse opa had! Ook de opgenomen persoonlijke herinneringen van verschillende Geffenaren zijn indrukwekkend. Jory, de zoon van Ruud, hielp mee met speurwerk, in het kader van zijn maatschappelijke stage op het TBL. Hij vond Catherine Munro, de dochter van de Ierse militair Martin FitzGerald. Deze Martin verdiende een militaire onderscheiding voor zijn heldhaftige rol in de strijd om Geffen.

Het boek, getiteld “Zoiets dè vergitte nie” , is verdeeld in zes hoofdstukken: I Wat gebeurde er in Geffen? II Persoonlijke herinneringen. III In verzet. IV De tegenstanders.V 10/11 oktober, de nachtelijke ‘hel’ van Geffen.VI In memoriam. Terecht mag een passende herdenking gevierd worden, waarbij veel genodigde familieleden van de gesneuvelden aanwezig zullen zijn. Op zaterdag 20 oktober worden rond 10.00 uur de gasten bij hotel Nuland opgehaald. Om 10.30 uur start een programma voor deze genodigden. Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom tijdens een korte herdenkingsbijeenkomst in de kerk met W.I.K. en het Sint Joris gilde, waarna het nieuwe monument wordt onthuld rond 14.45 uur op de plaats waar het voormalige kunstwerk stond. Om 15.30 uur is er een bijeenkomst in De Koppellinck waar het boek wordt gepresenteerd en uitgereikt aan de genodigden. Daar is ook een tentoonstelling te bezichtigen. Sluiting om 17.30 uur. Bent u geïnteresseerd in het boek? Heemkundewerkgroep “Vladerack” heeft besloten om extra exemplaren te laten drukken. Tijdens de tentoonstelling kunt u zich laten inschrijven, waarna u later een exemplaar thuis bezorgd krijgt. De kosten van het boek bedragen € 22,-.

Geslaagd Joost van Benthem is geslaagd voor de Master Organization Studies aan de Tilburg University. Joost is oud leerling van de Aloysiusschool en het Mondriaancollege. Hij is op 9 oktober vertrokken naar Australië om te werken op een agrarisch bedrijf en daarna te gaan backpacken. 7


Rond de Dorpspomp Gezeten op een hoog podium van het Strooipopfestival zaten we daar wat te kleumen, maar de koffie van Strooipop smaakte goed en maakte veel goed. Alleen het publiek ontbrak er. Dus was de Stamtafel er weer en in het geweer. Bezwaarden bij het centrumplan in Torenklanken no 15 hebben zich gestoord aan opmerkingen van de vorige Dorspspomp. Nou ja, natuurlijk heeft iedereen over het plan z’n zegje kunnen doen en dat niet alle zegjes gelijk zijn zal niemand verbazen. Het blijven overigens ongenoemde voor wie we bij deze graag de nodige waardering uitdrukken want de problemen zijn niet eenvoudig en probeer die maar eens zo op te schrijven dat de gemeenteraad zich achter het oor zal krabben. Op 30 september vierden we het zilveren jubileum van Passe-Partout. De naam betekent letterlijk: loper, trekzaag, omlijsting, omranding, een sleutel, die op allerlei sloten past, iets wat te gebruiken is voor allerlei doeleinden, een rand ergens omheen of een geldig blijvende toegangskaart.Wat zullen we daarvan overnemen: Omlijsting misschien en blijvend te gebruiken voor allerlei doeleinden. Er komt in elk geval geen woord muziek aan te pas. Passe-Partout heeft in de parochie Geffen toch een duidelijke zangfunctie en telt veel fans. Het is jammer dat het jubilerende koor zich verschuilt achter

Â? Â…

pilaren en daarmee veel van haar kwaliteiten verstopt. Trek allemaal een superplie of toog aan en zing vanuit het priesterkoor. Een pianogeluid erbij zou ook soms beter passen. Er is veel muziek voor jullie met pianobegeleiding of synthesizer. Benut je mogelijkheden. Passe-Partout is in ons geval een gezellige groep die graag zingt en voor wie de kerk nog betekenis heeft en kan dat vanuit het priesterkoor nog beter herkenbaar kan maken.Wij hebben bewondering voor jullie inzet, voor jullie organist en voorzitter en bestuur. Jullie hebben volop de kans tot uitnodigen. Het trouwe gemengd Kerkkoor, kan zijn leden tellen, kan zijn bestaan berekenen en heeft een houdbaarheidsdatum. Er is geen aanwas meer. De muziek van Passe-Partout spreekt veel meer en vooral voor jonge mensen. Jullie hebben toekomst. Grijp die kansen. Het heeft soms iets te veel van een jeugdkoor. Zoek naar aanvulling nu het nog kan. Laat je niet afschrikken en kom met nieuw repertoire. Zorg vooral, dat je uitnodigt, herkenbaar bent en VERSCHUIL je niet. Jullie zijn de toekomst. Laat dat doorklinken. Overtuiging moet merkbaar zijn. Er is alle reden om met veel perspectief naar jullie toekomst te kijken. Laat je zien en laat je horen, je mag er zijn. Gefeliciteerd Passe-Partout en op naar een gouden toekomst! Geffen bereidt zich weer voor op een groot toneelmuziek-spektakel, “In de Basis�. De rollen zijn verdeeld al moet men nog op zoek naar de hoofdrolspeler. Een groot aantal Geffenaren heeft de eindstreep in zicht en daarbij horen veel Geffense solisten. Er wordt vanaf heden elke zondag gerepeteerd van 10.00 tot 11.00 uur in de Koppellinck. Er wordt ook een compleet strijkorkest

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


geformeerd. De uitvoeringen vinden plaats in de maand juni van het volgend jaar op de Biescamp. De spanningen om een plaats in het geheel zitten erop, nu volgen de inspanningen voor de uitvoering. Er wordt ijverig gezocht naar sponsoren. Het vrijwilligersgehalte is nagenoeg 100 procent. De hele opbouw, de honderden deelnemers en de geweldige organisatie en voorzieningen vragen een flinke buidel geld. Eind van dit jaar wordt in de portemonnee gekeken en valt pas de finale beslissing over stoppen of doorgaan. Wat valt er te zeggen over de alcoholstrijd van de Dorsvlegel met de gemeente Maasdonk, de G.G.D. en ouders. Er zijn overal toch mogelijkheden tot drinken en ‘indrinken’. Indrinkmogelijkheden vind je zelfs bij bezwaarde ouders. Ook zijn er veel feestgelegenheden en festivals, waar drank de vrije loop heeft. Je moet dit maar als een experiment beschouwen. De kastelein is verantwoordelijk maar tot op zekere hoogte. Hij moet met zijn opdracht zijn personeel motiveren. Het is allemaal wel wat raar geregeld met tomeloos inzuipen vanaf 15,- Euro en 18,- Euro als je al bezopen bent. Wat een bezopen zaak en, in feite, droefenis. De ouders zijn verantwoordelijk om hun kinderen de spiegel voor te houden en komen in zwaar weer want de verleiding is groot. Het bier, het niet-tegen-te-houden bier, stapelt zich her en der op en wordt dan ook vooraf aan wat komen gaat, genuttigd. Daar moet eerst de rem op. “Breng van de week 10 kratjes” lijkt maar een doodgewone opdracht. Overleg en vertrouwen, zijn de basis in opvoeding. De jeugd van vandaag is niet beter of slechter dan die van gisteren. Goed overleg, zorgvuldig toezicht ook van de kastelein zijn wel voorwaarden om een betere balans te vinden. De Dorsvlegel staat op deze manier toch alzijdig onder toezicht!!! Het Roaplied krijgt meer aandacht, orkesten oefenen al, er is betere tekstcontrole en het krijgt een attentere jury. Het Rottenrijk werkt alzijdig aan kwaliteitsverbetering. Er komt een nieuwe presentator bij de Roapavenden, de dorpsomroeper is weer een complete verrassing en de Weeuwkes zullen straks echt knallend afscheid gaan nemen. Het Roaporkest zal zichtbaar zijn en meer betrokken bij de 11 acts, die we mogen verwachten. Je wordt ontvangen en uitgeleid met live muziek van dit orkest. De choreografie, de aankleding, verzorging, alles krijgt ‘n lift. De kaartjes zijn al besteld. We kunnen niet meer wachten. Geffen kan weer trots zijn op het Strooipop-festival van 2012. Op zaterdag 2300 Bezoekers (vorig jaar 2150) en op zondag 7 oktober werd zeker een zelfde aantal gehaald.Voorzitter van die grote vrijwilligersclub is Rob van Herpen, die samen met een vijfkoppig Strooipopcomité het dagelijks bestuur vormt. Plusminus 85 vrijwilligers zijn in touw om dit alles in goede banen te leiden. Bij de opbouw waren 10 vrijwilligers en 4 echte vaklieden in touw. Je verbaast je over de complexiteit van het ge-

heel; een geweldig groot uitgebouwde en afgeschermde optreedruimte, waar voor vele duizendjes apparatuur staat opgesteld met een zaal als een stationshal, met bijkomende festivaltenten, waar weer andere muziek gaat klinken en show te ervaren is met daarbij alle mogelijke hap-snap voorzieningen. Grote rookmachines bedelven gasten en toneel onder een waas van dwaasheid en verbeelding. Overbekende popgroepen treden op. Wat te zeggen van Rowen Hèze op zaterdag. “Ge wet precies wà ze zegge, alleen ge verstoat ze nie, mar tis wel meziek, werreltberoemt nou en of” en om de Nulanders te strelen “Bouting Beays Stage met Prins Bernhardpleinmuziek-en kleinkunst. Gecertificeerde beveiligers houden toezicht om alles veilig te doen verlopen. De sluitingstijd blijft problemen oproepen. Men zoekt naar een geleidelijke afvoer van de gasten. Daarom stopt de muziek om 0.30 uur en wordt er nog wel even getapt, want je krijgt er een verschrikkelijke dorst van. Op een klein en netjes gesust ruzietje na, is het weer geweldig goed verlopen, zegt Rob.Wij danken hem voor het wonderlijke verhaal rond Strooipop.Wie nog wat wil weten over dit gebeuren kan dat lezen in Torenklanken no 15 op pag. 10 of kijken op www.strooipop.nl. Onze bewondering voor deze grootse organisatie. De pastoor is woedend. Op de dieven, hij stond nog te beven op preekplek. De kerk is beroofd van een aantal koperen kandelaren en de koperen deksel van de doopvont. “Ze zullen durre kop nie mer laoten zien, want dan goan ze dur aon.” De pastoor is niet bang. De kerk blijft open, maar alles wat los zit zal opgeborgen worden. Toen de pastoor dat vertelde was de collecte helaas al voorbij. Dat zou wel veel gescheeld hebben. We hadden twee eregasten aantafel : De tromslager van de pompzwengels en de penningmeester van W.I.K en waren te gast in de massale strooipoptent en danken de organisatie voor de goede ontvangst en de toetjes. Een themagroep is nu al bezig met het aanleggen van een voorraad joarbedenksels. Inzendingen sturen naar: Dorpsplein 11 tel. 5341205 of gilbert@vandemeulenreek.nl. Van stamtafel 370. Volgende zitting op 21 okt. na de hoogmis en dan weer in café Govers. Voor op- of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Het kümt goe en ut gü oe goet. Hauw Doe.

9


GESLAAGD VOOR MOLENAAR Hij woont in de Berkenboog en kijkt vanuit zijn woning op molen “De Zeldenrust”, een drijfveer om de Geffense molens zelfstandig te kunnen draaien... John van Hoeij (37 j.) ging in het verleden wel eens mee met zijn vroegere straatgenoot Frans van de Put, die molenaar was op molen “De Vlijt”.“Dat stuk erfgoed en zijn techniek interesseerden me,” zegt John. Daarom begon hij in september 2009 aan de opleiding voor vrijwillig molenaar. Dat hield in: molenuren opbouwen op de beltmolen in Lith en de standerdmolen in Rosmalen onder het toeziend oog van René Vogels, die leerling-molenaars opleidt. Daarnaast heeft John op verschillende andere molens meegedraaid of bezocht. Ook heeft hij verschillende theorieavonden bijgewoond, deze lessen worden door diverse molenaars gegeven bij de molen van Hilvarenbeek. Bovendien dient er een dikke map met theorie te worden doorgeworsteld. Als je minimaal 150 molenuren op verschillende molentypen en in alle vier de seizoenen hebt gedraaid en daarnaast over voldoende theoriekennis beschikt, dan kan het proefexamen worden aangevraagd. Als je daarvoor slaagt, mag je deelnemen aan het landelijk examen wat wordt afgenomen door de “Hollandse Molen”. John: “Drie examinatoren en een notulist voelen je gedurende anderhalf uur aan de tand over de werking en onderdelen van de verschillende molentypen die in Nederland staan. Ook praktisch moet je je kunde laten zien. De vragen over het weer vond ik het moeilijkst omdat dit erg ingewikkelde materie is. John behaalde het diploma Vrijwillig Molenaar op 20 september jl. op de Maasmolen in Nederasselt.

10

John, zelfstandig chauffeur van beroep, gaat nu zijn opleiding in praktijk brengen in Geffen. Hij gaat draaien op molen “De Vlijt”. Deze molen bemant hij samen met molenaar Paul Wagemakers en molenaar in opleiding Joost van Ewijk. De molen is op zondagmorgen geopend van 10.30 uur tot 12.00 uur. Kom gerust een keer een kijkje nemen! John is de zevende vrijwillig molenaar op de twee Geffense molens, dus zullen de wieken van “De Vlijt” en “De Zeldenrust” voorlopig “nog lustig draaien”! Proficiat!

Roaplied 2013 Geef je op als solo, duo, vriendengroep, buurt of club. Iedereen kan en mag mee doen. aanmeldenroaplied@rottenrijk.nl Groeten Roaplied team 2013


KBO informatie Afdeling Geffen 2e FILMMIDDAG Na een succesvolle start van de filmmiddagen met ongeveer 40 bezoekers, de middag werd geheel door Jan Ceelen verzorgd, gaan wij weer verder op woensdagmiddag 24 oktober a.s. om 13.30 uur. Onze gastvrouw Lies van Dinther nodigt jullie weer graag uit in de grote zaal van het Oude Klooster, Martien Romme is er voor de presentatie van de film en Jan Ceelen zorgt voor de techniek. Ook deze film gaat over de vroegere leefwijze in een van onze provincies, eventueel aangevuld met dia`s van actuele activiteiten. De middag eindigt om ongeveer 15.30 uur. Zoals gebruikelijk is de entree en koffie of thee gratis. Elektrische tandem (geschonken door de RABO bank) Het regelen omtrent het gebruik van de tandem heeft veel meer voeten in de aarde als voorheen gedacht. Uit veiligheidsoverwegingen wordt overwogen een trainingsmiddag op te zetten voor diegenen die er gebruik van willen gaan maken. Stalling, controle op afgeven en terug brengen, verzekering, wat te doen bij defecten onderweg e.d. vragen de nodige aandacht. De fietscommissie denkt hierover eind oktober meer duidelijkheid te kunnen geven, dus u hoort nog van ons.

Doublet”. Om de week speelt onze club een competitie ronde met vier speellijnen. Daarnaast kent onze club ÏNSTUIFAVONDEN op de andere dinsdagavonden. Dan speelt alles door elkaar. Maar niet alle competitiespelers komen dan spelen. Dit schept mogelijkheden voor bridgers die competitie spelen te dwingend vinden qua sfeer of aanwezigheidsplicht, en die liever gezellig een avondje willen bridgen, zonder altijd aanwezig te moeten zijn. Dankzij de computerkastjes die we gebruiken om de score bij te houden, hoor je wel direct aan het eind van de avond hoe je het eraf hebt gebracht. Bridge blijft ten slotte een “puntenspel”. Wij nodigen bridgers die alleen “vrij” willen bridgen van harte uit om het eens een of meer keren vrijblijvend te komen proberen op zo’n instuifavond. Als je geen partner mee brengt kan het ook. Er is altijd een “vrije”partner beschikbaar. De vrije speelavonden zijn “dit seizoen op 2/10 16/10 13/11en 4/12 2012.Wij starten die dinsdagen om 20.00 uur in de zaal van de Gouden Leeuw in de Dorpstraat in Geffen. Meldt je bij binnenkomst bij Wim Bijl onze wedstrijdleider aan het tafeltje, of bel van te voren met Dinie de Jong onze secretaris 0412-647417. Ik zie er naar uit je te mogen begroeten bij onze club Aart Smit,Voorzitter

Antoon Romme, voorzitter.

Kennismaken met clubbridge? Het bridge seizoen is ook weer begonnen bij “Geffens

TE HUUR Geffen - Dorpsplein 17 3-kamer appartement met open keuken, berging/bijkeuken badkamer met ligbad groot dakterras aanvaarding 1 november as. informatie: 06 143 186 47

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer: Romme Hoveniers. Het tuinieren zit hem in de genen.Voor hem geen piloot of politieman.Van kinds af aan wist Roy Romme (33) al dat hij hovenier wilde worden. Inmiddels is hij alweer vijf jaar de trotse eigenaar van Romme Hoveniers. Vol enthousiasme vertelt hij Torenklanken over het hoveniersvak. Grootvader Jas Romme zat vroeger al ‘in het groen’. Ook Roy’s vader Cor had zijn eigen coniferenkwekerij en hield zich bezig met de aanleg van tuinen. Niet gek dat Roy al op 8-jarige leeftijd wist wat hij wilde worden. Hovenier. Op zijn 13e ging hij met een schoffel op de pakkendrager op weg naar zijn eigen onderhoudstuintje. Een tuinman in hart en nieren. Om de fijne kneepjes van het vak te leren volgde Roy na de Groenschool verschillende opleidingen aan het Helicon (tuinbouwschool). Hij voltooide achtereenvolgende de richtingen: Beginnend beroepsoefenaar, Zelfstandig beroepsoefenaar en Uitvoerder/Opzichter. Na het behalen van zijn diploma’s ging hij aan de slag bij Nooijen Terreininrichting. Juist van school, kreeg Roy in 2002 een hernia. Het betere sjouwwerk moest hij dus even laten voor wat het was. Gelukkig kon hij dankzij zijn diploma’s aan de slag als uitvoerder bij Nooijen, waarmee zijn rug ontlast werd. “Ik had echt geluk dat Nooijen daarmee wilde helpen”, vertelt Roy.“Als meewerkend uitvoerder kon ik het zware werk begeleiden en anderen het laten doen”, lacht hij. Hij richtte in 2007 Romme Hoveniers op. “Het was altijd een droom van me om mijn eigen bedrijf te hebben en eigen baas te zijn. Om het hele traject mee te maken; van tekening tot prijs en uitvoering.” In zijn eigen bedrijf kan hij regelen én meewerken. Romme Hoveniers verzorgt complete projecten. Van ontwerp tot aanleg, aankleding en onderhoud. Roy werkt samen met vaste partners, zoals een plantenkweker, stratenmaker of kraanmachinist. Hierdoor kan Romme Hoveniers alle werkzaamheden aan nieuwe en/of bestaande tuinen verzorgen. Last van de crisis heeft Romme Hoveniers niet. “Veel mensen die hun huis niet verkocht krijgen, willen toch graag iets nieuws. Ze gaan dan hun eigen huis verbouwen of willen de tuin laten veranderen”, legt Roy uit.“Verder is iedereen druk tegenwoordig.Vader en moeder werken beiden, kinderen moeten naar allerlei clubjes gebracht worden. Het tuinonderhoud laat men dan graag aan ons over.” Roy heeft veel vaste klanten voor dit tuinonderhoud. Een voor- en najaarsbeurt, doen de tuinen er weer spik en span uitzien. Hij staat bekend als een ‘flinke snoeier’.“Elk jaar schieten de knoppen toch weer flink uit en mag ik 12

weer terug komen”, lacht Roy. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven zitten in de klantenportefeuille van Romme Hoveniers. Roy verzorgt nog veel projecten voor zijn oude werkgever Nooijen. Hierbij legt hij bijvoorbeeld veel terreinen van kinderdagverblijven aan. “Interessante projecten”, vindt Roy. “Het moet speels zijn, we werken veel met geuren en kleuren. Zo worden er zogenaamde ‘voelbakken’ aangelegd. In de herfst worden hier bijvoorbeeld allerlei verschillende bladeren in gelegd. Kinderen leren spelenderwijs kennismaken met de natuur. Verder is het natuurlijk de uitdaging om de speelplaats veilig en hufterproef te maken.” Roy houdt de trends en ontwikkelingen in de branche goed in de gaten.“Veel particulieren willen tegenwoordig een tuin die veelal onderhoudsvrij is. Helemaal onderhoudsvrij bestaat niet, maar er is wel veel vraag naar steen, grind, verhoogde bakken, bodembedekkers en pergola’s.” Roy zit vol passie over het hoveniersvak en heeft duidelijk hart voor de zaak. Graag vertelt hij u meer over de mogelijkheden voor nieuwe of bestaande tuinen. Hij is te bereiken op telefoonnummer (06) 11 36 62 82. Binnenkort zal hij ook zijn nieuwe website lanceren, waarop projecten en informatie over het bedrijf te vinden zullen zijn.

Roaplied 2013 Zal plaatsvinden op zaterdag 12 Januari 2013 In de Gouden-leeuw te Geffen. Doe je mee........?

Groeten Roaplied team 2013


mer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur

KPJ Geffen is er klaar mee...!!! Na een lente en zomer zweten, is het einde in zicht van de bouwwerkzaamheden aan het clubgebouw van KPJ Geffen. Door vele uren van eigen leden, hulp van talloze sponsoren en sympathisanten en niet te vergeten de financiële steun van gemeente Maasdonk is het gelukt om een prachtig gebouw te realiseren. Door de keuze van duurzame materialen is het mogelijk om nog vele jaren gebruik te maken van dit multifunctionele gebouw. Op 18 November a.s. wordt het gebouw officieel geopend door het college van B&W en KPJ Geffen. Dit zal een feestelijke dag worden met tal van activiteiten. Iedereen die wil zien hoe ons nieuwe clubgebouw eruit ziet is van harte welkom vanaf 14.00uur. Groeten KPJ Geffen

DAMES 1 ZOEKT VERSTERKING Om ons handbalteam nóg gezelliger en nóg beter te maken zijn wij, Dames 1 van KPJ Geffen, op zoek naar versterking. Per direct zijn we op zoek naar een keepster en een of meerdere speelsters. Handbalervaring is niet vereist, een flinke dosis enthousiasme zou wel leuk zijn. Elke woensdagavond trainen we bij de KPJ of spelen we een wedstrijd in de zaal. Meer weten? Dan vertelt onze aanvoerder Kristel graag alles over het handballen, ons team en KPJ Geffen. Ze is te bereiken via e-mailadres kristelvdberg@hotmail.com.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnum13


De Rabobank Bernheze Maasland CD is één van de cadeaus waaruit je kunt kiezen op de spaardag!

Volg ons op facebook via www.facebook.com/RabobankBernhezeMaasland

Kijk voor de tijden en deelnemende kantoren op www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Neem je spaargeld mee! Want als je spaart op de spaardag ontvang je een leuk cadeautje!

KOM NAAR DE RABOBANK SPAARDAG OP ZATERDAG 1O NOVEMBER!

Spaardag

Uitnodiging

RABOBANK BERNHEZE MAASLAND


Move 2B Fit Mix Vanaf vrijdag 19 oktober start Move 2B Fit met een geheel nieuwe groepsles voor zowel mannen als vrouwen! Deze les begint om 18.30 en zal eindigen op 19.30. De les is gebaseerd op ‘De schijf van 3’norm (zie afbeelding) welke bestaat uit de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Spiernorm. Het model brengt alle belangrijke aspecten van gezond bewegen bij elkaar en past helemaal in de visie van Move 2B Fit: Beweeg om fit te blijven! Door middel van de nieuwe groepsles ‘Move 2B Fit Mix’ kunnen de instructeurs van Move 2B Fit u helpen met het behalen van de normen van de Schijf van drie. Beweegt men volgens het model dan is het gemakkelijker om een goede gezondheid te behouden. Uw lichaam gaat meer energie verbruiken in rust, uw weerstand wordt hoger, u kunt gemakkelijker tillen, u gaat zich vitaler voelen, uw conditie verbetert, u krijgt en behoudt sterkere botten en een goede spierkracht waardoor minder snel kans op blessures, rugklachten of RSI. De Move 2B Fit Mix is een groepsles van één uur. De les begint met de N.N.G.B. Norm. Dit gebeurt via de warming up en is tevens een voorbereiding op het vervolg van de les. Na de Warming up komen de Spiernorm en de Fitnorm aan bod.Tijdens de spiernorm wordt de spierkracht getraind ter versterking van je spieren. Dit gebeurt door middel van o.a. Core Stability oefeningen. Bij de Fitnorm wordt het uithoudingsvermogen getraind. Denk hierbij o.a. aan indoor cycling.

Zondag 30 september was onze jaarlijks terugkerende clubdag met `n hapje en `n drankje en heel veel jeu de boulen. De weergoden waren ons weer gunstig gezind en we konden de kampioenen letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten. Bij de zomerzondag competitie waren dat 1e Rien de Veer 2e Theo v Uden 3e Hans v Leeuwen 4e Gerard vd Zanden 5e Toon Schuurmans En de poedelprijs was voor Ben v Linder En bij de avondcompetitie: 1e Theo v Uden 2e Hans Huibers 3e Herbert Steffner 4e Gerard Schuurmans 5e Herbert Stefner De poedelprijs ging naar Richard Schuurmans Dit jaar was er voor het eerst een prijs voor de beste vrouw in de competities. Deze ging voor de zondagcompetitie naar Sjannie Schuurmans en voor de avondcompetitie naar Tonnie Renders Over een week start de wintercompetitie en 21 oktober organiseren we een wedstrijd in Maren Kessel voor clubs en verenigingen in Maasdonk en omliggende plaatsen. We zijn volop in beweging en gaan er weer voor.

Voor meer informatie over de Move 2B Fit Mix en De schijf van 3: : Papendijk 12, Geffen Adres Contactpersonen : Michael van de Heuvel, Djessie van Uden Telefoonnummer : 073-5327472 E-mail : m.heuvel@move2bfit.nl en djessie@move2bfit.nl : www.move2bfit.nl en Website www.leefstijlclub.nl Of loop eens binnen bij Move 2B Fit in Geffen!

Voor informatie over onze club kunt u terecht bij Henk Lepoutre, Angelique v Hirtum en Tonnie Schuurmans. Groeten van het bestuur van J.B.C. Geffen

15


STICHTING BEHOCA “de missie van Melissa”! Melissa Kreps is dankbaar: velen geven gehoor aan het steunen van de acties om haar startkapitaal bij elkaar te krijgen om in Kenia een huis voor straatkinderen te beginnen. Effe noar Geffe was een topdag! Melissa:“We hadden van veel winkeliers uit Geffen, prijzen gedoneerd gekregen en hebben deze verloot middels een enveloppenloterij. Deze loterij heeft zo goed gelopen, dankzij onze enthousiaste vrijwilligers, dat aan het einde van de dag alle loten waren verkocht! Tevens waren er spulletjes, afkomstig uit Afrika, voor de verkoop en was er een ballonnenvrouw die mooie figuurtjes had gemaakt voor een kleine donatie per ballon. Maar dit was niet alles, we hebben namelijk ook donaties mogen ontvangen van bijvoorbeeld: het boerenbruidspaar, een jarige die zijn verjaardagsgeld heeft gedoneerd en een enkeling met een eenmalige donatie. Door de verkoop en alle donaties hebben wij een hartstikke mooi bedrag weten te bereiken van € 1.576,50! Daar kwam nog het mooie bedrag van de touwtrekkraam van Hanex van € 225,00 bij. De lege flessenbonnen bij AH in Nuland leverden € 37,00 op, de KVO bracht € 201,50 bij elkaar op haar evaluatieavond met het bingospel, Ton van Tuijl doneerde € 61,11, 1% van de ingeleverde kassabonnen en Car Boot Sale in september leverde € 501,40 op. Dank voor alle hulp, inzet en bijdragen!” De doos voor de lege flessenbonnen staat inmiddels weer bij de C1000 in Geffen, daar kunnen de bonnen nog tot januari ingeleverd worden. Op zondag 28 oktober wordt in de parochie in het kader van Wereldmissiedag in de H.Mis van 09.30 uur een tweede collecte gehouden, die voor BeHoCa bestemd is. Melissa zal in de viering zelf het doel toelichten. Het startkapitaal gaat dus wel bereikt worden. Daarnaast wil de Stichting zich richten op zoveel mogelijk maandelijkse donateurs. “Bij een capaciteit van 15 kinderen hebben we 1500 euro per maand nodig. Dit om de continuïteit te kunnen bieden aan de kinderen. Niet deze week op straat en dan kom volgende week maar weer terug als we geld hebben. Dat kan absoluut niet. Daarom zoeken we maandelijkse donateurs. 1 kind kost 100 euro per maand, dit is eten, onderdak, school, personeel, kleding, water etc. Momenteel kunnen we al 1 kindje opnemen. Nu de andere 14 nog. Donaties zijn al welkom vanaf 5 euro per maand!” Op 25 oktober is er van 20.00 tot 21.00 u. een informatieavond in zaal De Gouden Leeuw, waar de plannen worden toegelicht door de Stichting. U bent van harte uitgenodigd. Kijk op www.BeHoCa.nl of mail voor informatie naar info@BeHoCa.nl U mag ook bellen of mailen met Melissa: 06 - 54684275 of melissa_kreps@hotmail.com Het bankrekeningnum16

mer van de Stichting is: 13.50.40.205 (Rabobank) t.n.v. Stichting Behoca.

Vogelvereniging Zang en Kleur Geffen Tentoonstelling In het weekend van 3 en 4 november 2012 organiseert vogelvereniging “Zang en Kleur” uit Geffen weer haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. Op deze tentoonstelling zullen ruim 200 vogels te bewonderen zijn, die zijn gekweekt door de leden van “Zang en Kleur”. De tentoonstelling wordt gehouden in het clublokaal van duivenvereniging Maasdonk “De Spoetnik” aan de Schouw 2 in Geffen. De tentoonstelling zal op zaterdagavond 3 november 2012 te 19.00 uur worden geopend door de voorzitter, de zaal sluit om 22.00 uur maar uiteraard is er aansluitend nog voldoende gelegenheid om over de vogels te praten. De verdere openingstijden zijn op zondag 4 november 2012 van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze tentoonstelling is er tevens een expositie van Imkerij Ecopoll waar Robert en Thea Schuurmans hun boeiende hobby over bijen tentoonstellen. Wij hopen dat vele vogelliefhebbers dit weekend een bezoekje zullen brengen aan deze tentoonstelling en wie weet wordt ook U hierdoor enthousiast en meld U zich aan als lid van onze bloeiende vogelvereniging. De toegang is gratis en rolstoeltoegankelijk. Graag zien wij U op 3-4 november. Vogelvereniging Zang en Kleur Geffen

Voor al uw kleding Voor al uw kleding Reparatie Reparatie

Vandaag gebracht

Vandaag gebracht

morgen klaar.

morgen klaar.

Grady van Dinther

Grady van Dinther

Molenstraat13 13Geffen Geffen Molenstraat

Tel. 0735322822 Tel. 0735322822

0630841470 0630841470


Uitwisselingsconcert fanfares Schaijk, Oss en Geffen Zondagochtend 28 oktober begint met muziek! Fanfare W.I.K. zal samen met fanfare Concordia uit Schaijk en fanfare Hartog uit Oss om 10.30 uur in de Phoenix in Schaijk een uitwisselingsconcert verzorgen. Het najaar wordt voor deze fanfares een spannende periode. Ze gaan namelijk alledrie op concours. Elke muziekvereniging die bij een van de muziekbonden in Nederland is aangesloten, wordt verplicht om minimaal 1 keer in de paar jaar aan een door de Muziekbond georganiseerd concours deel te nemen. Op dit concours wordt door een deskundige jury beoordeelt of de muziekvereniging zich goed kan handhaven in de divisie waarin het speelt, of wellicht kan promoveren naar een hogere divisie. Fanfare W.I.K. zal op 9 december deelnemen aan het concours in Etten-Leur. Een spannende tijd dus! Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op dit concours spelen we op 28 oktober al ons gehele concoursprogramma voor publiek. U bent hierbij van harte uitgenodigd!

Kleine overwinning voor de Molenhoek Begin Oktober speelde de K.B.O. (De ouwe rakkers van het Klooster) weer onze vriendschappelijke biljartwedstrijden tegen buurtvereniging de Molenhoek. Na 17 wedstrijden op het groene laken wist de Molenhoek een nipte overwinning te behalen op de gerenommeerde beruchte biljarters van het Oude Klooster. Good Old Wim van Druenen wist in twee wedstrijden de volle winst te behalen maar dat kunstje bleek Cor Romme van de Molenhoekers ook te kennen. Nico van der Donk speelde het hoogste gemiddelde, en Gerrit van de Rijt scoorde met 13 de hoogste serie voor de kloosterlingen. Bij buurtvereniging de Molenhoek maakte Frans Romme de kortste partij, Frans was in 13 beurten aan de finish, terwijl Henk van de Biezen en Tonnie van der Heijden tekenden voor de hoogste series. De einduitslag was 139 om 143 in het voordeel van de Molenhoek. De resultaten waren, u ziet achtereenvolgens gemaakte caramboles, hoogste serie, gemiddelde en winstpunten. 1. Antoon Kappen 51 9 1.88 9 1. Henk vd Biezen 56 12 2.07 10 2. Bert Kieboom 26 8 1.44 3 2. Cor Romme 59 10 3.27 10 3. Piet van Herpen 51 12 1.50 10 3. Gerrit van Erp 38 5 1.12 8

4. Bernard vd Heijden 75 4. Frans Draad 58 5. Henk Gloudemans 23 5. Jan van de Leest 38 6. Wim van Druenen 48 6. Rien van Alebeek 26 7. Nico van der Donk 60 7. Henk v.d.Heijden 25 8. Harrie Schel 42 8. Ad Romme 29 9. Harrie van Rijn 38 9. Jan van Bergen 41 10 Gerrit Hermes 24 10 Toon v d Heijden 12 11 Gerrit van de Rijt 57 11 Cees v d Doelen 54 12 Harrie Swanenberg45 12 Gerrit van Erp 44 13 Broer Savelkouls 8 13 Tonnie vd Heijden 33 14 Piet van Herpen 13 14 Frans Romme 38 68 15 Bert Kieboom 15 Jo van de Hurk 23 16 Antoon Kappen 46 16 Cor Romme 59 17 Wim van Druenen 48 17 Henk v d Biezen 47 Uw @pestaartje

8 7 4 5 12 4 12 6 6 7 5 5 3 3 13 7 10 10 2 13 3 7 12 6 6 10 10 8

2.41 1.87 0.95 1.58 1.84 1.00 3.00 1.25 1.13 0.76 1.18 1.28 0.88 0.44 2.03 1.92 1.80 1.76 0.33 1.37 1.00 2.92 2.34 0.79 1.64 2.10 1.92 1.88

10 7 5 10 10 7 10 5 10 7 9 10 10 4 10 8 10 10 3 10 2 10 10 8 8 10 10 8

WIE WAT WANNEER OKTOBER 20 onthulling nieuw herdenkingsmonument 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Rottenrijk, Prinsonthulling in ‘t Haasje

Roaplied 2013 Als beginnend deelnemer is het mogelijk om met een bestaande melodie mee te doen. Je doet dan echter niet mee voor de prijzen.

Groeten Roaplied team 2013 17


iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. De markt is geopend op zaterdag 20 oktober van 09.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 20 oktober. Het Geffense Gilde sloot tijdens de Open Dag een zeer geslaagd scholenproject af. 180 kinderen van de basisschool De Wissel bezochten het Sint Joris Gilde. Verdeeld over zes voor- en namiddagen bezochten zij de fraai opgezette tentoonstelling, met uitleg door Ferrie Verhoeven, leerden zij enkele vendelslagen maken, speelden een jeu de boules wedstrijd en schoten met het “geweer” op de wipjes die op een 10mt hoge paal lagen. De beste schutters van de meisjes en jongens werden uitgenodigd om tijdens de Open Dag om in een echte afkamp te bewijzen wie zich tot burgerprins of burgerprinses mocht kronen. Na een geweldige tweestrijd tussen Dafne v.d. Haterd en Daan van der Heijden schoot Dafne zich tot burgerprinses, waarvoor zij uit handen van Koning Albert van Orsouw een mooie oorkonde en een fraaie beker mocht ontvangen. De vele vrijwilligers van het Gilde, bij dit project betrokken, waren het meest trots op de positieve reacties van de leerkrachten van de basisschool, onder leiding van Tonny van Erp, die het scholenproject vanuit het onderwijs heeft opgezet. De positieve reacties betroffen met name ook de tentoonstelling waarin Ferrie Verhoeven heel veel voorbereidingstijd had zitten. Dankzij P. v.d. Lunenburg uit Nuland die de benodigde apparatuur beschikbaar stelde wist hij op een zeer onderhoudende manier uitleg te geven over het ontstaan en de tradities van het Gilde. Voor meer informatie zie: www.gildegeffen.nl Antoon Romme PR.cie

Rommelmarkt te Nuland De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 20 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschap ‘De Meent’ te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer en beroep op onze bakkers en baksters die ons 18

Gratis Opvoedcursus Peuter in Zicht Binnenkort organiseert GGD Hart voor Brabant in Geffen de opvoedcursus “Peuter in Zicht”. De cursus is bedoeld voor zowel vaders als moeders van peuters van 2 en 3 jaar en wordt begeleid door speciaal opgeleide jeugdverpleegkundigen. Uitgangspunt van deze avonden is om u te informeren over de ontwikkelingsfase van uw kind, herkenbare situaties te schetsen en in groepjes te bespreken en handvatten aan te reiken om het gedrag van uw kind te sturen. Het betreft dus interactieve thema-avonden. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 20.0022.00 uur. Locatie : Consultatiebureau Geffen Adres : Smidse 2 Data : wo. 31 okt. en 14 en 21 en 28 nov. 2012 Tijd : 20.00-22.00 uur, vanaf 19.45 uur is de deur open Kosten : geen Een voorbeeld Job van 3 heeft ontdekt dat hij ook nee kan zeggen als papa en mama hem iets vragen. Daar maakt hij flink gebruik van. Hij wil ook alles zelf doen. Dat is voor zijn ouders erg vermoeiend. Job kan aardig driftig worden als zijn ouders tegen hem in gaan. Het wordt er niet gezelliger op thuis, bij anderen, in de winkel etc. Tijdens de cursus “Peuter in Zicht’ leren de ouders van Job dat peuters een ontwikkelingsfase doormaken waarin dit gedrag thuis hoort. Ze leren hoe zij Job kunnen stimuleren een aantal dingen zelf te doen, hoe ze hem kunnen steunen wanneer het ‘zelf-doen’ nog niet zo goed lukt en hoe te sturen wanneer Job ongewenst gedrag vertoont. Voor informatie en aanmelden (dit kan tot 24 oktober) neemt u contact op met het bedrijfsbureau jeugdgezondheidszorg (JGZ), via 0900-463 64 43 (lokaal tarief).


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


KUN JE ZINGEN, ZING DAN MEE! Pastoor Spijkers opperde het idee in 1987: een kerkkoor oprichten van jonge ouders; hij sprak er jong gehuwden in de parochie op aan..... Het koor kwam van de grond en kreeg de naam “Passe Partout”, een “omlijsting” van kerkelijke vieringen. Gerrit van den Helm werd dirigent, Carlo van Dinther organist en Anneke Keijzers de gitariste van het koor. Anneke: “Ik durfde het aanvankelijk niet aan, omdat ik lange tijd niet gespeeld had.” We zijn nu 25 jaar verder en het koor bejubelde op haar jubileumfeest, zeven zilveren jubilarissen: Carlo van Dinther, Anneke Keijzers, Janny Govers, Riek van Lee, Franca van Griensven, Els Strik en Lyda van de Heuvel. Riek, de oudste van het stel: “Ik begon met alleen koffie zetten, maar stapte al gauw over om mee te gaan zingen.” De jubilarissen kijken terug op mooie zangjaren. “We begonnen in Klavertje Vier met repeteren. Naast de muzikale invulling van de H.Mis hebben we van het begin af aan, beurtelings, ook bijpassende teksten gezocht om voor te lezen.

Na Gerrit van den Helm, was Jacco Stam korte tijd dirigent, in zijn tijd werd de muziekcommissie opgericht. Hij werd opgevolgd door Pieter van Doorn uit Lith. Door de jaren heen is het repertoire uitgebreid en Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

20

basgitariste Josephine van der Heijden is toegetreden tot de begeleidende muzikanten. De liederen worden tweestemmig en soms driestemmig gezongen. De dienstbaarheid in de parochie wordt gewaardeerd, naast de maandelijkse muzikale verzorging van de zondagviering, wordt gezongen in avondwakes, huwelijks- en uitvaartvieringen. “We hebben een gezonde mix van ontspanning en zangperfectie in ons koor, de gezelligheidsfactor en het sociale aspect zijn hoog. Jaarlijks organiseren de leden om de beurt een uitstapje,” zegt voorzitter Carlo. Diverse fotoboeken tonen de activiteiten van de afgelopen 25 jaar. Terecht mocht het zilveren jubileum gevierd worden. De feestcommissie verraste de leden met een zelf te bereiden koud en warm buffet in Kookstudio “De Peppelen” in Schaijk. Leden en oud-leden werden met hun partners uitgenodigd in de feesttent, waarbij de Toapen het doopzeel van de jubilarissen behoorlijk lichtten! “Complimenten aan het feestcomité”, vinden de jubilarissen, “zij hadden alles tot in de puntjes verzorgd!” Na de jubileumviering in de kerk, werd ook daar het koor bedankt en de jubilarissen in de bloemetjes gezet. Met goede moed gaat het koor de volgende jaren tegemoet. Hoogtepunt is wel de kerstviering, waar ze ieder jaar met plezier naar toe werken. Maar ook in vieringen van vreugde en verdriet kun je als koor iets betekenen voor de parochianen. Ze zijn zeer content met de uitstraling van en de wisselwerking met pastoor Van Dijk. Ze vinden het wel jammer, dat het koor niet meer op het priesterkoor kan zingen. “Nu klinken de liederen een beetje van “om de hoek”! Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom bij Passe Partout! Vooral mannen, want Carlo en Pieter zijn momenteel nog de enige twee; zij kunnen zich overigens beiden goed ‘staande’ houden tussen de soms kwebbelende vrouwen! Heb je interesse: Kom gerust eens vrijblijvend luisteren op de repetitie op maandagavond tussen 20.00 uur en 21.30 uur in de bovenzaal van Het Oude Klooster.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


W.I.K. majorettenweekend

Een geslaagd open toernooi, de Vlijmd Geffen Zaterdag 7 september 2012 startte het open toernooi van tennisvereniging de Vlijmd in Geffen. Op zondag, 16 september werd dit toernooi afgesloten met vele prachtige finalewedstrijden. In maar liefst 18 onderdelen werd gestreden om de felbegeerde eer en titel. Deze onderdelen varieerden van wedstrijden in de speelsterktecategorie 8 tot speelsterktecategorie 4. De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi met spannende wedstrijden met soms verrassende uitslagen en prachtig tennisweer. De winnaars staan hieronder per categorie weergegeven: Onderdeel Namen Club Damesdubbel 8 Annet Frickel en Bianca van Hoof TOZ/ De Hoef Herendubbel 8 Peter Damen en Willie van der Linden TV de Broekhoek Corneel Adamse LTV Nuland Herenenkel 8 Gemengddubbel 7 Norbert van Nistelrooij en Emmy van Nistelrooij TV de Vlijmd / RCW Julia Heinemann en Joëlle Pennings Damesdubbel 7 TV de Vlijmd Tom van de Camp en John Pennings Herendubbel 7 TOZ/TV de Vlijmd Els van Rooij TOZ Damesenkel 7 John Vos TV de Vlijmd Herenenkel 7 Gemengd dubbel 6 Ralf van Dongen en Dianne Win- kelmolen De Hoef Damesdubbel 6 Stefanie Coors en Lindy Croonen TOZ Hans van Roosmalen en Joost Vos Herendubbel 6 TV de Vlijmd Ralf van Dongen De Hoef Herenenkel 6 Gemengd dubbel 5 Thijs van Cappellen en Anke Loeffen TV Helios Damesdubbel 5 Carla Gruyters en Sandra Reinquin TOZ Erik van Hal en Remco Rozenberg Herendubbel 5 TOZ Lieke van Summeren Damesenkel 5 De Witte Schare Melvin de Wit BTC de Pettelaer Herenenkel 5 Edwin van de Akker Herenenkel 4 TV de Schutskamp Via deze weg bedanken we alle deelnemers voor hun enthousiasme en deelname aan dit toernooi en zien we iedereen graag volgend jaar weer terug. 22

Afgelopen 21 en 22 september hebben zo’n 23 majoretten hun Beautyfarm weekend gehouden bij Henk en Marianne Lepoutre in een gezellige tent! Het was een druk programma en er werd veel gelachen en gelukkig ook goed geslapen op een enkele verhuizing naar een andere plek na. Op de bonte vrijdagavond behaalde het trio: Nikki Brands-Lisa Smit en Bente Vogels met het nummer “Berenjacht” de eerste prijs! Bij de speurtocht op zaterdagmorgen kwam het team van Jolien Coppens het beste uit de bus. Op zaterdagmiddag werd de “Beautyfarm” geopend en kreeg iedereen een complete schoonheidsbehandeling van gezichtsmasker tot voetenbad en haren, alles werd behandeld zoals op de foto te zien is!

Wij willen hiervoor dan ook dank zeggen aan: O’chelle drogisterij Henk van der Doelen en Piet van Heumen voor de vloerbedekking waardoor wij lekker warm konden liggen. Verder Marita van de Hurk voor het verzorgen en bakken van de snacks en zeker niet te vergeten Lisa Coppens voor het genomen initiatief en het invullen van het programma met speurtocht en spelletjes. Mede door deze personen, vrijwilligers (tentbouwers) en majoretteleidsters werd het een zeer geslaagd weekend!! Namens de majoretten, Marianne Lepoutre


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern24

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.