Torenklanken 2021 - nr 16

Page 1

59e jaargang | nummer 16 | oktober 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR TORENKLANKEN 2021 In de week van 1 t/m 7 november a.s. wordt de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad Torenklanken gehouden. Collectanten komen dan bij u aan de deur voor een gift in de collectebus. Zij kunnen best nog wat hulp gebruiken. Wij zoeken nog collectanten voor de volgende straten: Heesterseweg, Oude Baan, De Zolder, Kraaijeven, Rijksweg, De Doelen, Dr. Janssenhof, Den Herd, Den Oven, De Schouw, Berkenboog, Acaciastraat, Dr. Schaepmanstraat. Wie is bereid om een paar uurtjes te collecteren voor Torenklanken? Wij zouden dat zeer op prijs stellen. U kunt zich aanmelden bij:Anja van Heese, tel. 532 2875 of Kees Jongeneelen, tel. 532 1146. Mocht u de collectant gemist hebben dan kunt u, uw bijdrage ook storten op ons bankrekeningnummer: NL06 RABO 0115 8030 09. Bovendien mogen wij van de onderstaande winkeliers een collectebus in hun winkel neerzetten en kunt u ook daar uw bijdrage in doen. Bakkerij Brands Bakkerij Mari van Hoorn Jumbo supermarkt Keurslagerij Jeroen Keizer Verder hopen wij, dat iedereen die ons Dorpsblad een warm hart toe draagt, zijn of haar stem wil uitbrengen op Torenklanken bij de Rabo Clubsupport. Mogen wij op uw steun rekenen? Redactie Torenklanken

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

VAN DE REDACTIE Gery Wijgerse 25 jaar lid redactie Torenklanken In oktober 1996 is Gery lid geworden van de redactie Torenklanken. In het verleden hield hij zich onder andere bezig met de tekstopmaat in de computer door middel van het programma Pagemaker. Per 1 januari 2006 heeft Gery het penningmeesterschap overgenomen van zijn schoonvader Adriaan van Zandvoort. Momenteel draagt hij ook nog zorg voor de notulering van de redactievergaderingen. De financiën van Torenklanken worden door hem heel goed beheerd. Wij waarderen zijn werk voor ons mooie Dorpsblad en hopen van harte nog vele jaren op zijn inzet te mogen rekenen. Gery, proficiat met jouw jubileum. Readactieleden, Anja van Heese André Schuurmans Kees Jongeneelen

KOPY INLEVEREN VOOR:

1 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. De vrijdagavondmis is weer in de kapel van het Oude Klooster. vr. 22 okt. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 24 okt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. Passe Partout vr. 29 okt. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 31 okt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. Gemengd Koor di. 02 nov. 19.30 u. Allerzielenviering m.m.v. Avond- wakegroep, W.I.K. en GK vr. 05 nov. 19.00 u. avondmis in de kapel m.m.v. DK zo. 07 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. Passe Partout vr. 12 nov. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 14 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK 1e jaargetijde Herman de Haas, namens de parochie ALLERZIELENVIERING Op dinsdag 2 november is er om 19.30 uur een Allerzielengebedsviering m.m.v.Werkgroep Avondwakegroep, W.I.K. en Gemengd Koor. De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Deze viering wordt via livestream uitgezonden. Zoek via You Tube -> www.parochiedgh.nl -> Geffen WE VERWELKOMEN onze nieuwe diaken, Hans van Bemmel (72 jaar), gardi-

aan van de broeders franciscanen in Nijmegen, die in de geloofsgemeenschappen Geffen en Vinkel per direct komt assisteren. We wensen hem veel inspiratie, betrokkenheid en levensgeluk toe bij zijn taken. In het volgende Parochie Magazine stelt hij zich voor aan onze parochie De Goede Herder. Op zondag 31 oktober zal de diaken samen met pastoor Verbakel voorgaan in de viering van 09.30 uur in Geffen. EERSTE COMMUNIE 2022 De voorbereiding van de Eerste H. Communie is weer begonnen. Vind je het leuk om kinderen hierin mede te begeleiden? Meld je dan aan bij de werkgroep. Vele handen maken licht werk! Emailadres is: communiewerkgroepgeffen@outlook.com Op zondag 22 mei 2022 wordt in onze kerk de Eerste Communie gevierd. KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. Tussenstand juli 2021: € 16.545,85. Kunnen we nog een eindsprint maken! Doe mee met de jaarlijkse kerkbijdrage, elk bedrag is welkom! OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem.

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 8 oktober 2021: Mien van Venrooij - van Delft, 97 jaar

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl 5


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 555

Opening 555 je zou zeggen een carnavals getal, maar helaas, het is niet deelbaar door 11. Het verslag is wederom goed gekeurd, geen zware belasting voor de schrijver geweest blijkbaar. Ik kan je zeggen nu als schrijver van dienst dat het niet altijd makkelijk is om uit de gehele kakofonie van geluiden een kloppend verhaal te schrijven. En voor deze schrijver, is het fijn dat er spellingscontrole bestaat. Ik kom nog uit de tijd dat het woord dyslectie nog niet bestond, maar neem van mij aan ik heb het. Carnaval November in zicht 13 november wordt er weer een nieuwe heerser voor het komende carnaval onthult, Prins John dan urste vur de twidde kir samen mi adjudante Esther zullen uit hun ambt ontheven worden en dat in onze enige zaal die we nog beschikbaar hebben,

van ’t Haasje Thema carnaval 2022, “Carnaval verleerde nie” het duurde wel even voor dit bekend gemaakt werd, zeker voor de wagenbouwers, al zijn daar nog weinig aanmeldingen voor. Angst van, we mogen toch niet, of zijn we gelukkig met de rust die we hadden tijdens de Corona periode. Gelukkig is er onder druk van de stamtafel toch wat snellerbekend gemaakt. Je kunt er alle kanten mee op, het bouwen van een carnavalswagen, maar zeker ook voor een mooi Roaplied waar zeker nog mensen voor aangemeld mogen en moeten worden. Geffens Veld ’T Veld is een straatnaam in Geffen blijkbaar, zo ook de Veldstraat, dan nemen we die ook mee omdat het gebied waar gebouwd wordt de nieuwe woonwijk ’t Veld gaat heten, dus een beetje verwarrend misschien. Archeologisch onderzoek is afgerond en er is blijkbaar niets gevonden, binnen 1,5 meter diepte, nu afwachten op het bestemmingsplan. Hier kunnen we niet op tegen

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


zijn lijkt ons, Geffen zit te springen op nieuwe, let wel betaalbare woningen. Het plan van Stam en de Koning om bij het sportpark een wijk te bouwen is door de gemeente Oss al afgeschoten, waarom, we komen WONINGEN te kort. 4 november is er een bijeenkomst in de Koppellinck inzake het dorpsplein, krijgen we te horen wat ze gaan maken. Bestemmingsplan is goed gekeurd betreft het Raadhuys. Dus de bouw kan beginnen zouden we zeggen. Vitale verenigingen Best wel een druk bezochte bijeenkomst, vele verenigingen aanwezig, er zijn diverse verenigingen die de samenwerking echt verwelkomen, zoals het uitlenen van materialen onderling. En dat kosteloos. Nu zullen ze niet de barkrukken uit de kantine van Nooit Gedacht kunnen lenen voor een feestje van een lid, maar wel als er een feest wordt georganiseerd door een vereniging die onder de vitale club valt. De Roefeldag willen ze ook weer nieuw leven inblazen. De afspraken Die gemaakt zijn. Om bijvoorbeeld actief je activiteiten. Te melden op Geffen.nl. In groepen hebben ze afsluitend bij elkaar gezeten om “problemen” met elkaar te bespreken, zoals hoe binden we we jeugd bij onze vereniging, betrek niet alleen de kinderen er bij ook de ouders. Dat soort zaken. Er komt een verslag van het geheel, de stamtafel vraagt zich af of dit ook gepubliceerd wordt in de Torenklanken of Geffen.nl Het vitale verenigingen gebeuren Geffen is een voorbeeld voor heel Oss, dus we moeten goed ons best doen. Wethouder van Geffen was in Geffen om te kijken wat we in Geffen allemaal doen op dat gebied, niet dat hij wethouder van Geffen is, dat is hij wel, maar hij is het niet hij is geen wethouder van Geffen hij heet wethouder van Geffen dit om verwarring te voorkomen dat u straks niet effe dur neffe zit in Geffe over van Geffen. Ondernemer van het jaar De ondernemer van het jaar is gekozen, Jan Heijn Stadhouders mag met deze titel gaan roemen, wij zeggen van harte gefeliciteerd. De onthulling was bekend gemaakt in een transparante feesttent bij de Uitstek naast het Arboretum, (mag dat), Het is mede georganiseerd door een horeca ondernemer en wel cafe Govers, het thema van een sjiek festival, dan mag dat? We weten het ook niet. Er was ook een feest in het cafe van de Geer, (mag dat). Alleen het Haasje heeft momenteel een grotere zaal, in cafe Govers kan gezellig 125 personen kwijt, al mogen er van de brandweer wel 200 in.’t Akkertje heeft ook een zaal waar maximaal gezellig 80 man in kan. Nu de zaal van de Gouden Leeuw definitief gesloopt wordt is het wel zoeken om een groot feest te houden in Geffen, misschien zien we vaker sjiek gevulde tenten, ik denk dat horeca Geffen daar zeker raad mee weet.

In de Koppellinck kun je ook met veel mensen feesten, maar die mogen het niet. Rondvraag & nog wa dingen, Afval dumpen Blijkbaar gooien we zo maar ff een bank ik de sloot, moet de schandpaal terug komen in het dorp, als dit soort mensen opgepakt worden mogen ze gerust een dag aan de schandpaal op het plein staan. Wat kost het, om het af te voeren, 5 euro, wij zeggen laat de natuur met rust en gebruik de polder niet als vuilnishoop, en de rest van ons groen ook niet trouwens. Verkiezingen Komen er nieuwe partijen in het Osse, zo ja wat doen ze wie zijn ze, met welke landelijke partij willen ze spiegelen, we zullen ze graag uitnodigen om bij ons aan te schuiven om te vertellen, wie, wat, waar Dat gaat naar Den Bosch toe? Van Wanrooij, gaat naar Den Bosch met hun hoofdkantoor, het huis van een van de oprichters Andre gaat plat, er komt een nieuwe woning, het hoofdkantoor gaat dat ook plat? Wat gebeurt er met de fabriek gaat die ook plat. Gaan ze op Heesch West bouwen? Zijn we van Wanrooij in de toekomst kwijt? Stamtafellied 10 jaar geleden zijn we gestart met ons stamtafellied geschreven door “onze” Theo Prinssen, en nu na de corona periode mochten we de klanken weer laten horen, we kunnen zeggen het ging top. U bent weer welkom om aan te sluiten in cafe Govers alwaar de 556e pomp besproken zal worden. Dit gaan we doen op 31 oktober 2021.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Jeroen van Erp, 25 jaar oud, hij woont in D’n Berg (Bredeweg). 1. Een herinnering aan Geffen Geffen is een heel hecht dorp waar het “ons kent ons” gevoel heel erg heerst. Van kleins af aan al op het fietsje naar turp toe voor school of muziek. Elke keer kom je weer bekenden tegen die je begroet of later weer eens tegen komt in het dorp. Ik kan de gemoedelijkheid binnen de gemeenschap zeer waarderen. 2. Dit zou anders moeten Betere bevordering van muziekonderwijs binnen, maar ook buiten Geffen. Het aantrekkelijker maken voor de jeugd en ook betaalbaarder. Als je ziet toen ik les had zo’n 15 jaar geleden en nu, dan schrik je je een hoedje! 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Dan moet ik toch voor het zandpad gaan die de beide bredeweggen van elkaar scheidt. Heb daar veel avonturen meegemaakt.Van een gestolen motor in een maisveld vinden, tot proberen jezelf ‘s nachts een weg te banen door de donkere weg, want omfietsen ging je niet doen als je wat bier op had! 4. Een mooi mens Ik vind Jan van Lith wel een mooie mens. Ik heb hem zo’n 5 jaar geleden leren kennen. Hoe hij het voor elkaar krijgt om op zo’n simpele, doch effectieve manier een relatief ‘klein’ boerenbedrijf te runnen, verdient veel respect. Als je ooit grappen of verhalen over vroeger wilt horen dan moet je maar eens bij hem langs gaan!

net geen 10 werd. Ik ben tegelijk begonnen met Arnout van Erp (geen familie). Ondanks dat we op 2 verschillende basisscholen zaten hebben we elkaar toch gevonden na een paar jaar en dit is uitgegroeid tot een mooie vriendschap. Verder hebben we met de club mooie dingen bereikt op concoursen en hebben we leuke initiatieven om Geffen op de kaart te zetten! 7. Ons visitekaartje Dat is natuurlijk de Geffense kerk. Velen voor mij zullen dit antwoord ook al wel gegeven hebben, maar het is een echte ‘eyecatcher’ zoals ze dat ook wel zeggen.Van heide en verre zie je onze mooie kerktoren al pronken aan de horizon. Een monumentaal prachtstuk! 8. Bewondering voor… Ik heb heel veel bewondering voor ons mam. Ze loopt al jaren met een aantal chronische ziektes rond, maar toch is ze (bijna) elke dag het zonnetje in huis. Al fluitend en neuriënd doet ze dingen in het huishouden. Soms tot ergernis toe, maar het wordt stiekem wel erg gewaardeerd. 9. Geffen is voor mij… Mijn 2e huis. Wat ik daarmee bedoel is dat ik hier mijn vrienden / familie en kennissen heb, waarbij ik altijd terecht kan en andersom ook. Ik kan me niet voorstellen dat ik in een stad moet gaan wonen, maar je weet het maar nooit *klopt met knokkels op houten tafel*. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan culturele, alternatieve evenementen. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

5. Jammer dat … Geffen voor mijn gevoel steeds verder vol gebouwd wordt. Aan de ene kant snap ik dat er meer mensen komen wonen, maar ik wil ervoor waken, dat wij dadelijk niet aan Oss vastgeplakt komen te zitten. Ik hoop nog mee te maken dat ik nog door een stukje natuur kan fietsen als ik richting het dorp fiets. 6. De leukste club Dat zal geen verrassing zijn denk ik… Dat moet haast wel WIK Geffen zijn. Ben er vanaf 2006 bij toen ik nog

9


ZONDAG 14 NOVEMBER RECYCLE SINT IN DE KOPPELLINCK Van ruilen komt huilen? Nee hoor! Ruilen is het nieuwe kopen. Bergen speelgoed waar nauwelijks mee gespeeld wordt. En toch brengt Sinterklaas elk jaar weer nieuwe cadeautjes mee. Dit jaar gaat Recycle Sint samen met Kom d’r in ook in Geffen de cadeau inkopen duurzamer aanpakken. Recycle Sint organiseert dit jaar weer speelgoedruilmarkten door heel het land. Dit jaar ook in Geffen op zondag 14 november in de Koppellinck (ingang verenigingen). Dus, zoek snel al het speelgoed bij elkaar waar jouw kind niet meer naar omkijkt, maar waar een ander kind heel blij van kan worden! Recycle Sint, de manier om het sinterklaasfeest duurzaam en voordelig te vieren. Kom je ook! Speelgoed inleveren tussen 9.30 uur en 12.30 uur Speelgoed uitkiezen tussen 19.00 uur en 21.00 uur Hoe werkt het? Neem netjes, compleet en schoon speelgoed mee (geen knuffels) Voor elk stuk speelgoed dat je inbrengt ontvang je punten naar waarde, met deze punten kun je later op de dag weer ander speelgoed uitkiezen. Het mogen echte vintage items zijn maar ook spullen waar nauwelijks mee gespeeld is. Alles wat overblijft wordt aan een goed doel geschonken. De voordelen: Je bespaart tijd want een groot deel van je (of alle) sinterklaasaankopen doe je in een avond Je bespaart geld want je ruilt, Je hebt meer ruimte in huis want je gaat opruimen Je gaat erdoor glimlachen want je hebt een leuke avond Je ontmoet andere ouders Je doet iets goeds voor jezelf en de wereld Namens de vrijwilligers van Recycle Sint contactpersoon: Tamara Heesakkers 0651142668 of komdrin. geffenzorgt@gmail.com

NOOIT GEDACHT JO13-2 Zaterdag 25 september werden de shirts van Van Wanrooij Electrotechniek aan de JO13-2 officieel uitgereikt. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat Van Wanrooij Electrotechniek als Zilversponsor de komende jaren Nooit Gedacht wil ondersteunen. Van Wanrooij Electrotechniek is een zelfstandig elektro10

technisch installatiebedrijf sinds kort gevestigd in Geffen. Van Wanrooij Electrotechniek is gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud van elektrotechnische installaties en beschikt over een brede kennis en ervaring op het gebied van elektrotechniek. Het bedrijf is VCA gecertificeerd, lid van InstallQ en Techniek Nederland. Mede hierdoor is van Wanrooij Electrotechniek in het bezit van een veiligheidspaspoort en persoonlijke beschermmiddelen. Onze doelstelling van ons is het leveren van hoogwaardig en betaalbaar maatwerk dat gericht is op de wensen van onze klanten, want uiteindelijk is de klant koning! Van Wanrooij Electrotechniek is Uw partner in elektrotechniek als prijs en kwaliteit Uw keuze bepaalt. Van Wanrooij Electrotechniek ontwerpt, adviseert en installeert o.a. de volgende installaties: * elektrische installaties voor woningbouw en utiliteit; * verlichtingsinstallaties voor binnen en buiten verlichting; * onderhoud gebouwinstallaties; * beveiligingsinstallaties en camera bewakingssystemen; * data- en telecom systemen; * ontruiming- en brandmeldsystemen; * zusteroproep installaties; * communicatiesystemen; * intercom- en deurvideosystemen; * geluidsinstallaties; * storings- en onderhoudswerkzaamheden; * meet & regelinstallaties. Van Wanrooij Electrotechniek biedt haar opdrachtgevers totaaloplossingen op het gebied van gebouwgebonden technische installaties. Deze hoogwaardige producten en diensten worden volledig afgestemd op de wensen, eisen en het beschikbare budget van de klant. Van Wanrooij Electro, hartelijk bedankt voor jullie steun.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 20 oktober: Filmmiddag 29 oktober: jaarvergadering in de Koppellinck 20 november: Sound of Music 30 november: van de Klooster mode Jaarvergadering: Deze wordt deze keer gehouden in de Koppellinck en begint om 13.30 uur. Het bestuur verwacht een grote opkomst op de jaarvergadering 29 oktober! Zeker na COVID-19.We willen er een gezellige bijeenkomst van maken met een hapje en drankje. Graag aanmelden bij: Henriette. v. Erp Tel. 5322058 of famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corry Hondong, tel 5323123 of famhondong@kpnplanet.nl Beste leden van de KBO, Nagenoeg alle activiteiten van de KBO zijn weer gestart en het is heel fijn om elkaar weer te ontmoeten en bij te kunnen praten. Wandelen, fietsen, kaarten, biljarten, gymmen, bingo, alles kan weer.Wel met de u welbekende voorschriften: als u zich niet lekker voelt of verkouden bent, drinkt u thuis uw koffie of thee. Ook is de wekelijkse kerkdienst in de kapel van Het Oude Klooster op vrijdag weer begonnen. De KBO verraste de eerste keer alle kerkgangers na afloop in de ontmoetingsruimte met een kopje koffie of thee en een lekker stukje verse zelfgebakken cake. Filmmiddag op 20 oktober: Er wordt een leuke film voor u gedraaid, dus kom en geniet Sound of Music op 20 november: Velen van ons hebben deze film al verschillende keren gezien, nu kunnen we naar de musical. Op zaterdag 20 november gaan we met een bus naar Tiel, naar de musical Sound of Music. De bus vertrekt om 17.30 uur bij de ingang van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7. Rond 23.00 uur zijn we weer in Geffen. Kosten € 65, dit is inclusief de bus. Er kunnen maximaal 40 personen mee. Als u mee wilt, kunt u zich aanmelden voor 30 september d.m.v. € 65,- te betalen op rek.nr NL82 RABO0111003342 t.n.v. KBO reizen. Van de Klooster mode in Boskoop Op 30 november gaan we met de bus naar Boskoop. Vertrek om 9.00 uur op Kloosterstraat 7.

We worden om 10.15 uur verwelkomd met een kopje koffie met iets lekkers. Voor de lunch mogen we genieten van een modeshow. Na de lunch, is inbegrepen, kunt u rondkijken en evt. uw kledingkast aanvullen. Om 15.15 uur gaan we weer huiswaarts. Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden d.m.v. € 25,- te betalen op rek.nr NL82 RABO0111003342 t.n.v. KBO reizen. Bij het niet doorgaan van dit uitstapje storten we het gehele bedrag terug. We adviseren om in ieder geval uw bewijs van vaccinatie mee te nemen of een negatief testresultaat. Eventueel een mondkapje mee te nemen voor in de bus.

CIRQUE DU WIK Misschien heb je het al vernomen… we gaan iets leuks organiseren! Muziekvereniging W.I.K. mag dit jaar 60 kaarsjes uitblazen en we willen dat graag met Geffen vieren. Samen met andere Geffense verenigingen, gezelschappen en individuen gaan we in sporthal De Geer 2 spetterende shows neerzetten á la Cirque du Soleil. Je zult versteld staan van al het talent dat ons dorp in huis heeft. Je kunt een wervelende show verwachten met de meest uiteenlopende acts. Muziek, sport, cabaret, noem maar op. Het komt allemaal voorbij. Een grandioos spektakel voor jong en oud. We noemen het Cirque du WIK! Dus blok zaterdagavond 18 of zondagmiddag 19 december 2021 alvast in je agenda! Blijf op de hoogte via wikgeffen.nl of onze socials.

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

11


GELOOF ONDER WOORDEN (71) In de katholieke Kerk is de maand oktober de rozenkransmaand. Paus Franciscus nodigt alle katholieken op om in de maand oktober de rozenkrans te bidden. Het doel is; zegt de Paus: “als volk van God in gemeenschap en boetdoening de heilige moeder Gods en de heilige aartsengel Michaël te vragen de Kerk te beschermen tegen de duivel, die er altijd op uit is ons van de God en van elkaar te scheiden. De rozenkrans bidden creëert eenheid. “als we samen bidden met het hart van Maria, onze moeder, naar het aangezicht van Christus kijken, zal dit ons steeds meer als een geestelijk gezin verenigen”. Velen ouderen onder ons weten nog hoe vroeger thuis in de avond de rozenkrans met het gezin werd gebeden. Ben er zelf ook mee groot gebracht. Ouderen hebben zeker nog een rozenkrans in huis. Op radio Maria wordt driemaal per dag de rozenkrans gebeden o.a. om 12.15 uur, na het Angelus, als we de klok van de kerk horen luiden. Voor wie het niet kent, volgt hieronder de wijze waarop de rozenkrans wordt gebeden. Bidden van de rozenkrans (Blijde Geheimen) maandag-zaterdag. Kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige vader, vandaar zal Jij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige, katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen: de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen. Lofprijzing: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, u rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. 1. Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Weesgegroet:

12

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van u schoot. Heilig Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. 2. Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Weesgegroet: 3. Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Weesgegroet: Lofprijzing: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader: 1e Blijde geheim: ‘ De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria’. Gabriel verkondigt de genade van de verlossing: Maria zal moeder worden van Gods Zoon. Mogen wij Maria volgen in haar geloof en net als zij ontvankelijk zijn als God in ons leven wil binnenkomen. 10 x het Weesgegroet: Lofprijzing: Eer aan de Vader Onze Vader: 2e Blijde geheim: ‘Maria bezoekt haar nicht Elisabeth’. Twee begenadigde mensen ontmoeten elkaar. Beiden zijn een instrument in Gods plan met onze wereld. Elisabeth zal moeder worden van Johannes de Doper. Hij is de voorbode van Jezus, die door Maria het levenslicht mag aanschouwen. Mogen wij bruikbare werktuigen zijn als God via on zijn Woord wil laten klinken. 10 x het Weesgegroet: Lofprijzing: Eer aan de Vader Onze Vader: 3e Blijde geheim: ‘Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem’. De Zoon van God komt in armoede tussen de mensen. De herders, eenvoudige van hart, zijn de eersten die Hem las hun Redder herkennen. Mogen wij zijn reddende kracht zichtbaar maken in onze wereld. 10 x het Weesgegroet: Lofprijzing: Eer aan de Vader Onze Vader: 4e Blijde geheim: ‘Jezus wordt in de tempel opgedragen ’. De ouders van Jezus wijden hem, volgens de joodse wet, aan God toe. Simeon herkent in Jezus de Messias, de Redder, en voorspelt de lijdensweg van Jezus en zijn Moeder. Mogen wij Gods gewijd door het leven gaan en samen met Maria het lijden dragen dat ons overkomt. 10 x het Weesgegroet Lofprijzing: Eer aan de Vader Onze Vader: 5e Blijde geheim: ‘Jezus wordt in de tempel teruggevonden’.


Als Jezus twaalf jaar oud is – op de drempel van de joodse volwassenheid – gaat Hij met zijn ouders op pelgrimage naar Jeruzalem. In de tempel gaat hij in discussie met de Farizeeën en Schriftgeleerden. Hij beseft hoe zijn roeping ligt in de trouw aan zijn Vader. Mogen wij met eerbied zorgen voor de jonge mensen op weg naar volwassenheid en hen helpen God in hun leven te ontdekken. 10 x het Weesgegroet Lofprijzing: Eer aan de Vader Afsluitend gebed: Bid voor ons heilige Moeder van God. Opdat wij de beloften van christus waardig mogen worden. Laat ons bidden. God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door zijn leven, zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid.Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de zalige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen. Kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen In gebed met u verbonden, vrede zij u allen.

Concept ontwerp Dorpsplein In juni zijn we gestart met het ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief. Dat is gemaakt met de input uit de bijeenkomsten.Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle informatie die wij hebben ontvangen, verwerkten we in een concept ontwerp. Dit concept ontwerp voor het Dorpsplein willen wij graag met u delen. Ook horen wij graag uw reactie op dat concept. Plan Raadhuys Door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een ontwerp gemaakt voor de locatie van het voormalige gemeentehuis. Meer informatie over het plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys. Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Kijk dan op www.oss.nl/dorpshartgeffen. Of neem contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk via a.zaadnoordijk@oss.nl. Voor vragen over het plan Raadhuys kunt u contact opnemen met Laurent Remeijsen van Van Wanrooij via: laurent.remeijsen@vanwanrooij.nl.

Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

HERINRICHTING DORPSPLEIN GEFFEN In 2019 hadden we drie bijeenkomsten over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief als basis voor het concept ontwerp voor het dorpsplein. Inloopavond 4 november Inmiddels hebben we een concept ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Dorpsplein gemaakt. U kunt dit concept bekijken op donderdag 4 november in MFC De Koppellinck in Geffen. U bent van harte welkom van 19.00-21.00 uur! Wij vragen u de dan geldende coronamaatregelen op te volgen. Digitaal/ Kunt u op 4 november niet? Geen probleem. Het concept ontwerp is vanaf 5 november tot 26 november te bekijken op https://dorpshartgeffen.losstadomland. nl. Ook kunt u daar een reactie geven op het concept.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


ADRIE VAN LIEVERLOO ERELID POMPZWENGELS Blaaskapel de Pompzwengels organiseerde op 19 september een bijeenkomst bij D’n Uitstek voor haar sponsors de MuziekMaten. En dat betekent altijd gezelligheid met verrassingselementen erin verwerkt. Zo ook deze keer. Allereerst is het Johan van Herpen, voorzitter van WIK, die de Pompzwengels -zij het enigszins verlaat door corona- een mooie groepsfoto op hout aanbiedt vanwege het 55-jarig bestaan van de blaaskapel. Spreekstalmeester Jan van Rooij, die zoals gebruikelijk, de bezoekers al grappend door het programma loodst, roept vervolgens Adrie van Lieverloo met zijn vriendin Corine naar voren. “In 1992 waren we bij de Pompzwengels toe aan een derde slagwerker, vonden de slagwerkers Henk van Amstel en ik,” vertelt Jan,“want er kwamen steeds meer optredens.” Daarbij viel de naam van Adrie al heel snel, vader Jas was immers de grondlegger van de Pompzwengels, samen met Harrie van Rooij de vader van Jan.Adrie en Jan kennen elkaar al van jongs af aan, want ze werden allebei (met de grote en de kleine trom), al gauw naar voren geschoven als invallers, wanneer dat nodig was. “We hebben veel schik gehad en van alles meegemaakt, “aldus Jan. Jazeker, Adrie herinnert zich die tijd nog goed: “Met de rode Ford Mondeo van Jan met behoorlijk wat snelheid over de drempels naar Van der Schoot om wat te eten! En wij, de jonkies indertijd, naar de Chinees met Bijs Heijmans, die zulke maaltijden nog nooit gegeten had…” Jan spreekt zijn dank uit voor de inzet van Adrie, gedurende 29 jaar.Vanwege zijn muzikaliteit, ritme en timing, maar ook om zijn humor en toneelspel. Adrie heeft echter aangegeven dat hij, om gezondheidsredenen de Pompzwengels helaas vaarwel moet zeggen. Vooral de carnavalsperiode met diverse activiteiten, op meerdere dagen achtereen, vergen te veel energie. Als dank voor zijn jarenlange lidmaatschap, mag Adrie uit handen van Jan de erepenning van de Pompzwengels in ontvangst nemen. Dat is echter niet alles: de benoeming tot erelid van de blaaskapel valt hem eveneens ten deel. Een welgemeend applaus van de bezoekers, waaronder

14

veel van zijn familieleden. Adrie: “Ik ben erg vereerd met deze benoeming. De kapel is voor mij een vriendenclub die verbindt en waar altijd een gezellige sfeer heerst. Daar kan ik nu als erelid heerlijk ontspannen van gaan genieten.” Alle goede dingen in drieën: ook Rien van Wanrooij jr. wordt in het zonnetje gezet, vanwege zijn zilveren jubileum bij de Pompzwengels, met het gebruikelijke Pomp-speldje. Hij wordt geroemd als muzikant, maar zeker ook vanwege zijn inzet bij veel nevenactiviteiten van de blaaskapel. Al met al, was het letterlijk en figuurlijk een zonnige muziekzondag!

NOOIT GEDACHT JO8-1 Zaterdag 25 september werden de shirts van J. van den Hurk Grondwerk & Bestrating aan de JO8-1 officieel uitgereikt. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat J. van den Hurk Grondwerk & Bestrating als Bronssponsor de komende jaren Nooit Gedacht wil ondersteunen. Heeft u een nieuwe bestrating nodig? Wilt u uw tuin laten aanleggen? Of bent u op zoek naar specialisten op het gebied van grondwerk of rioolwerk? Dan bent u bij de vakmensen van J. van den Hurk uit Oss aan het juiste adres. J. van den Hurk gespecialiseerd in bestrating, tuinaanleg, grondwerk en rioolwerk. Ze hebben niet alleen jarenlange ervaring, ook begrijpen ze dat de ene opdracht de andere niet is. Gaat het om sierbestrating in een schitterende ontworpen tuin? Dan spreekt J. van den Hurk al hun vakmanschap aan om een uniek staaltje vakwerk af te leveren. Gaat het om een enorme parkeerplaats bij een groot vastgoedproject? Dan maken ze meters: snel en goed! En zo gaat dat ook met al onze andere werkzaamheden: vakwerk op maat. Het gehele assortiment is te zien in hun showtuin in Oss. Wilt u meer weten? Neem even contact op, dan vertellen zij wat ze voor u kunnen betekenen. Bij J. van den Hurk Grondwerk & Bestrating kunt u ook terecht voor het huren van containers. J. van den Hurk Grondwerk & Bestrating, hartelijk bedankt voor jullie steun.


NIEUWS VAN KOM D’R IN Wereldproeverij Op 29 september was er na lange tijd weer een Wereldproeverij in Kom d’r in. De kookgroep kookte een Hollandse maaltijd. Het was erg gezellig en lekker. Ook de informatieavond over de wereldproeverij was geslaagd.We kunnen in de komende maanden weer gaan proeven van eten uit verschillende culturen, waarbij gekookt wordt door mensen die in Geffen wonen en een andere culturele achtergrond hebben.Woensdag 24 november zal Jose, die uit Kongo afkomstig is, een Congolese maaltijd bereiden. Wil je graag mee eten vul dan je naam in op de inschrijflijst die in Kom d’r in ligt. We hebben wel een maximumaantal deelnemers. De kosten van de maaltijd zijn 6 euro, bij inschrijving te betalen. Je kunt je ook aanmelden via ons email adres komdrin.geffenzorgt@gmail.com Op vrijdag 26 oktober is er weer een Repair Café. In verband met de verbouwing van de Koppellinck zal dat in een andere ruimte van de Koppellinck zijn.Volg de route aanwijzing als je binnenkomt (entree via de verenigingsingang aan de Kloosterstraat!) -------------------------------------------------------------------Vrijwilligers… zomaar, voor niets een schouderklop, een ruggensteun, een luisterend oor, een helpende hand Erg blij zijn wij met al onze vrijwilligers, maar in het bijzonder met Yvonne van Lokven. Zij staat al sinds het begin van Kom d’r in voor alle inwoners van Geffen klaar om hen een fijne, gezellige en creatieve middag en/of avond te bezorgen. De gasten zijn zeer enthousiast over haar creatieve ideeën die ze elke keer weer opnieuw bedenkt voor thema’s zoals Pasen, herfst en kerst, maar ook leer je van haar verschillende hobbytechnieken. Ze is van alle markten thuis en legt dit met veel geduld en aandacht uit. Iedereen is welkom om deel te nemen, ook al heb je geen ervaring, er is altijd iets wat je kunt leren of doen. Er is voor elk - wat -wils. Het gaat om gezellig samen zijn! Loop gerust eens, geheel vrijblijvend, binnen tijdens deze activiteit, dan kun je de sfeer proeven onder het genot van een kopje koffie of thee. Deelname is gratis (voor sommige materialen wordt een vergoeding gevraagd) Crea middag: elke 1e en 3e donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur en Crea avond: elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur

NOOIT GEDACHT HEREN 2 Maandag 27 september werden de shirts van K&H Decoraties aan de Heren 2 zaterdag officieel uitgereikt. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat K&H Decoraties als Zilversponsor de komende jaren Nooit Gedacht wil ondersteunen. K&H Decoraties heeft de uniekste landelijke lifestyle winkel met het grootste aanbod in koeienhuiden van Nederland op het Dorpsplein waar u kunt gaan kijken. Ook hebben zij een groot assortiment in o.a schapenvachten, schedels, koeienhuid-tassen, koeienhuidlampenkappen, koeienhuid-kussens , koeienhuid meubels en een ruime keus in landelijke woonaccessoires. Neemt u gerust een kijkje op hun website, facebookpagina of instagram zodat u kunt zien wat zij allemaal te bieden hebben. K&H Decoraties, hartelijk bedankt voor jullie steun.

15


GYMVERENIGING GEFFEN IS WEER VAN START! Wij zijn druk bezig met de opstart van het nieuwe seizoen. We hebben een breed aanbod van verschillende lessen voor jong en oud die we op deze manier onder de aandacht willen brengen. Low impact: Deze lessen zijn zeer afwisselend en het is een combinatie van kracht, flexibiliteit en coördinatie, en dit alles op muziek. Low impact is het pittige deel van de les waarbij het accent ligt op het verbeteren van het algemeen uithoudingsvermogen. Het gedeelte Pilates is meer gericht op het versterken en sterk houden van spieren. Met deze oefeningen houd je het lichaam soepel. Trainer Kris is een sportieve jongeman die ervoor zorgt dat elke les genoeg afwisseling bevat. De lessen zijn geschikt voor dames en heren (30+) die wel houden van een beetje uitdaging. Je doet mee op je eigen tempo, naar eigen kunnen. Kris geeft goede begeleiding in je houding en uitvoering tijdens de lessen. Seniorengym: Onder leiding van Ria van de Sanden worden er zeer veelzijdige gymlessen voor senioren gegeven in Sporthal de Geer te Geffen. Naast een goede warming up, bevatten de lessen leuke spellen, sporten en grondoefeningen. Het accent ligt voornamelijk op het behouden van lenigheid, coördinatie en uithoudingsvermogen. Maar net zo belangrijk is het samen gezellig sportief bezig zijn. De lessen zijn geschikt voor alle senioren (55+). Kleutergym: Enthousiaste trainsters Daphne en Mirthe geven leuke en veelzijdige gymlessen aan de allerkleinsten! Leuke sportspellen, balspellen, klimmen in de klimrekken, koprollen maken...en nog veel meer! Kinderen tussen 2,5 en 5 jaar kunnen zich gegarandeerd uitleven tijdens deze gymlessen. Kleuterdans: Kleuterdans wordt gegeven door Indy van Boekel. Ze is 18 jaar en woont in Geffen. Zij gaat op de zaterdagochtend lekker dansen met kids van 3,5 tot 5 jaar. Streetdance: Laura Strik is een enthousiaste en ervaren danseres! Op donderdagavond geeft ze met veel plezier dansles aan 2 groepen kids. 1 groep voor 5-6 jarige en 1 groep 7- 9 jaar. Op een leuke en leerzame wijze leert zij de kids coole en stoere danspasjes, maar vooral heel veel fun staat centraal in haar les!

16

Hip hop: Cecilia van Deutekom geeft Hip Hop. Ze is heel enthousiast om nog een seizoen te draaien bij GVG en Hip Hop meer bekendheid te geven als nieuwe dansstijl binnen onze vereniging! en zijn 2 groepen. 1 groep met kinderen vanaf 6 jaar en 1 groep stoere meiden vanaf 11 jaar. Turnen: Van een salto tot een handstand, van radslag tot balanceren op de evenwichtsbalk, de meest uiteenlopende turnoefeningen komen tijdens de lessen voorbij. Veel kinderen zullen Marijn misschien al kennen van de gymlessen bij De Wissel. Samen met Laura, Indy en Brechje die hem tijdens de lessen ondersteunen, leert hij de kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar alle oefeningen die bij turnen voorkomen. Een logische opbouw in de lessen zorgt ervoor dat ze elke week iets bijleren en eerdere oefeningen goed herhalen. Op het einde van het seizoen zetten alle dansers, danseressen en turnsterren een geweldige mooie show neer. Wil jij ook stralen op het podium meld je dan snel aan! Neem een kijkje op onze website voor meer info, dagen, tijden, een proefles of aanmelding.Vul het contactformulier in, en wij nemen contact op. www.gymvereniginggeffen.nl Daarnaast vragen we nog even jullie aandacht voor het volgende. Er zijn verschillende verenigingen actief in het dorp, maar veel mensen gaan toch buiten Geffen op zoek naar een passende sport. Door middel van een korte enquête willen wij gaan inventariseren waar de wensen liggen. Zo kunnen wij misschien het aanbod binnen de huidige verenigingen uitbreiden. Scan de QR code of ga naar de site van www.gymvereniginggeffen.nl Andere ideeën zijn ook welkom. Mail deze naar gym.ver. geffen@gmail.com en laten we actief blijven in Geffen. Alvast bedankt voor de moeite! Groetjes bestuur GVG Vanessa, Moniek, Sanne, Joey en Esther


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering De dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd, besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. De eerstvolgende is op maandag 15 november 20:00 uur in MFC de Koppellinck, graag wel even via de mail aanmelden. Dorpshart Op 4 november presenteert bureau LOS Stad om Land het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Dorpsplein in De Koppellinck. Iedereen die ooit zijn steentje bijdroeg aan het ontwikkelperspectief voor het dorpshart krijgt een uitnodiging in de mail. Maar ook anderen zijn die avond welkom. De plannen worden tegelijkertijd ook online gezet via de gebruikelijke website. Iedereen kan op die avond en in de dagen erna zijn mening geven over de plannen. ‘t Veld Na de vaststelling van de gebiedsvisie voor deze uitbreiding wordt nu gewerkt aan de stedenbouwkundige invulling van de nieuwe wijk. Tegelijkertijd is de ruimtelijke procedure gestart om te komen tot een bestemmingsplan. Doel van de gemeente is nog steeds om volgend jaar te starten met de bouw. Intussen zijn de resultaten van de tweede enquête onder inwoners online gezet. Zoals ook na de eerste peiling bleek opteren de Geffenaren voor de dorpse uitstraling, geen of weinig appartementen en veel groen. Positief is het bericht dat de projectleider in gesprek is met een aantal jongeren die in ’t Veld een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-project willen starten. Een dergelijk project biedt hen de gelegenheid om in eigen beheer als collectief een aantal woningen te bouwen tegen een betaalbare prijs. Speeltuintje Rosmolen De dorpsraad heeft zich opgeworpen om de kosten te dragen voor een nieuw speelhuisje in het speeltuintje aan de Rosmolen. Zoals bekend wil de gemeente niet langer investeren in deze speeltuin en waren er zelfs plannen om alle toestellen te verwijderen. Na massale protesten uit de buurt is dat laatste van de baan. Maar nu een speelhuisje niet door de keuring komt, wil de gemeente deze niet vervangen. Het aanbod van ons om

voor de kosten op te draaien wordt wel geaccepteerd. Zo blijft de populaire speeltuin toch op peil. Mededelingen gebiedsbeheerder Er worden 20 nieuwe bomen geplant in de groenstroken langs de Karn en de Molengraaf. Er komen flexdrempels op De Doelen om sluipverkeer van deze fietsstraat te weren. De zoen- en zoefstrook achter De Koppellinck is met witte klinkers gemarkeerd om duidelijk te maken dat dit geen gewone parkeerplaatsen zijn. Er stond al een bord om dit duidelijk te maken. Een verzoek van hondenbezitters in De Oorsprong om een speciale afvalbak te plaatsen voor het deponeren van opgeraapte uitwerpselen wordt gehonoreerd en is inmiddels geplaatst. Ook komen er twee extra openbare laadpalen in het dorp. Een bij sporthal De Geer en een langs de Dorpstraat in de buurt van de tabakswinkel. Elke laadpaal bedient twee parkeerplekken. Openbare vergadering Maandag 15 november 20:00u in MFC de Koppellinck. Aanmelden door een mailtje naar info@dorpsraadgeffen.nl. Subsidieverzoeken Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!

17


NIEUWS VANUIT DE KINDERTHERAPEUTEN Het nieuwe schooljaar is begonnen en gelukkig hebben we nog wat fijne nazomerdagen om heerlijk buiten te ontdekken, spelen en ontwikkelen. Ook wij als paramedische kindertherapeuten zijn weer opgestart! Graag willen wij namens de kindertherapeuten jullie wat informatie geven en iets leuks voor thuis om samen met je kind te doen: Samen spelen Graag willen we, als kindertherapeuten, het spelen meer onder de aandacht brengen, omdat we merken dat kinderen minder thuis spelen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk spelen is en hopen met onze spelideeën het plezier in spelletjes spelen te vergroten, want van spelend leren leer je het meeste! Tips voor spellen thuis: * Knappe koppen * Speed Cups * Skippo * Yathzee * Huisje Boompje Beestje / Mens Erger Je Niet * Busy Town * Toren van Pisa * Memorie * Domino * Grote basisschoolspel * Puzzelen * Opdrachten uit vakantiedoeboeken Dat is eens wat anders dan telefoon, tablet, Ipad, tv scherm, waardoor vele andere vaardigheden aan bod komen die je op een scherm veel minder hebt als wanneer je samen speelt. Je leert samen spelen, winnen en verliezen, je oefent fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, concentratie, de woordenschat wordt uitgebreid, je praat met elkaar en leert een goede zinsbouw en het begrijpen van de taal (taalbegrip). Slapen en Avondritueel Het is prettig en vooral voor de kinderen fijn als ze uitgeslapen en fit naar school gaan. Zo kunnen ze optimaal laten zien wat ze kunnen en voelen ze zich op hun best. Belangrijk om zeker een uur voor het slapen gaan geen schermtijd meer te doen, maar de dag rustig af te bouwen. Ideeën voor dit uur: samen kletsen om de dag door te spreken, samen te kijken naar waar je zin in hebt voor morgen, nog een gezelschapspelletje doen, samen lezen en misschien zelfs wel elkaar voorlezen, nog even warm douchen of in bad en dan op tijd naar bed en lekker slapen.Voor kinderen in groep 3 is een gezonde bedtijd rond 19.00 uur en vervolgens ieder jaar een kwartier later, maar is natuurlijk ook een beetje kind afhankelijk.

18

Het belang van lezen/voorlezen Voor veel ouders en kinderen is het fijn om de dag af te sluiten met een boek. Samen lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind. Het breidt de woordenschat uit, bevorderd de taalontwikkeling en het taalbegrip van je kind. Daarom is het goed om elke dag samen te lezen. Dit kan voorlezen zijn maar wanneer je kind zelf al kan lezen is het fijn om ook je kind te laten lezen.We merken dat ouders vaak stoppen met voorlezen vanaf het moment dat het kind zelf leert lezen, maar waarom? Interactief voorlezen is een waardevolle manier van lezen samen met je kind. Dus maak hier een combinatie van door het voorlezen tussen jullie af te wisselen.Wist je trouwens dat je met elke dag voorlezen de woordenschat per jaar met zo’n 1000 woorden vergroot? Wanneer de woordenschat groter wordt heeft je kind meer mogelijkheden om de taal beter te beheersen en zeker op latere leeftijd een beter taalbegrip te ontwikkelen bij o.a. begrijpend lezen. Het onderwijs is erg talig dus een stevige basis is zeker fijn.Vindt je kind het fijn om vaker hetzelfde boek te lezen? Ga hier in mee, door de herkenning leert je kind woorden en begrippen te onthouden. Zorg bij het uitkiezen van boekjes dat je aansluit op de interesse van jouw kind. Na het lezen kan je samen napraten over het boek, wat hebben we gelezen, wie doen er mee in het verhaal, waar is er gebeurd en ook samen bedenken hoe het verhaal verder zal gaan. Wist je dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? En dat je met je jeugd-bibliotheekpas gratis online via Yolebo.nl voorleesboeken kan bekijken en beluisteren! Hopelijk hebben wij jullie met onze ideeën kunnen inspireren om samen met je kind aan de slag te gaan! Graag stellen wij ons allemaal nog eens aan jullie voor! Hallo, wij zijn Ergotherapiepraktijk De Oplossing en hebben onze praktijk in Oss en Veghel. Daarnaast draaien wij binnen BS De Hoogakker het programma Beweeg Me Te Leren, waarbij wij met alle kinderen uit groep 1 en 2 een beweegparcours combineren met schoolse vaardigheden, fijne motorieke ontwikkeling en ADL-vaardigheden. Super leuk om te doen en kinderen leren enorm veel zoals: samenwerken, wachten op je beurt, elkaar helpen, een goede pengreep en kleurvaardigheden, knippen, kleuren, cijfers, bewegen en het goed gebruiken van je lichaam! Groetjes het hele team van Ergotherapiepraktijk De Oplossing Hallo, ik ben Marlijn Mulders kinderfysiotherapeut van Move2B Fit. Je vindt Move 2B Fit in Nuland,Vinkel, Geffen en Nistelrode. Graag wil ik jullie laten weten dat ik vanaf begin oktober tot half februari met zwangerschapsverlof


ben. Hierdoor is er tijdelijk een wisseling van kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapie kan gelukkig gewoon doorgaan door de komst van Anoek. Zij zal mij in die periode waarnemen om toch alle kinderen te kunnen blijven helpen. Dus bij vragen kunnen jullie nog steeds bij Move 2B Fit terecht! Hallo! Ik ben Anoek. Momenteel ben ik in de afrondende fase van mijn master Kinderfysiotherapie. Sinds dit jaar werk ik als Zelfstandig Zorg Professional onder de naam Bij Anoek bij praktijken in de omgeving van ’sHertogenbosch. Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken! Ik kan mijn creativiteit goed uiten en ben ik lekker veel in beweging. Daarnaast begeleid ik met veel plezier vrouwen om tijdens en na de zwangerschap fit te blijven. In mijn vrije tijd houd ik o.a. van tennis, zwemmen en schaatsen. Tot ziens bij Move 2B Fit! Groetjes van Marlijn en Anoek Move 2B Fit Hallo, wij zijn Logopedie Jill en Logopedie Maasdonk. Zoals de meesten van jullie weten heeft Logopedie Maasdonk in augustus 2020 haar locatie in Vinkel overgedragen aan Logopedie Jill. Hierdoor is een fijne samenwerking ontstaan tussen beide praktijken. Zoals jullie gewend zijn blijft Saskia op maandag in Geffen werken en daarnaast op dinsdag, woensdag en vrijdag in Nuland. Jill is op woensdag aanwezig in Vinkel. Op de Mariaschool en in de dorpspraktijk.

PIET VAN DE WETERING LANDJONKER 2021 Op de zonovergoten zondag 10 oktober jl. werd bij het Sint-Jorisgilde weer gestreden om de titel Landjonker. Door de Jeu de Boules Commissie waren vier mooie banen uitgezet op het grasveld achter de Gildekamer. Voor de eerste keer op eigen terrein, maar wel weer met hulp van JBC in de persoon van Theo van Wanrooij. Zoals altijd speelden we voor de middag twee wedstrijden en na de middag ook twee. De lunch was zoals ook altijd de geweldige erwtensoep van Mien en Gerard Gerrits met roggebrood met spek. Ten slotte bleken Vijf gildeleden drie wedstrijden te hebben gewonnen en dan gaan de pluspunten tellen. Bert Hoefnagel werd derde (pachter), tweede werd Klarien van der Heijden (heerboerin). Piet van de Wetering werd eerste en draagt het komende jaar de landjonkerketting. Nadat deze werd omgehangen door koning Jos Coppens stelden de vendeliers zich op om een vendelgroet te brengen aan de nieuwe Landjonker. Hij werd geflankeerd door Geffenaar van het Jaar 2021 Tonny van Erp, want ook haar kwam deze vendel-eer nog toe.

Groetjes van Jill op ’t Hoog van Logopedie Jill en Saskia Bertrums van Logopedie Maasdonk Mocht je graag contact met ons willen, neem dan vrijblijvend contact op! Ergotherapiepraktijk De Oplossing Locaties in Oss en Veghel, 0413-712012 www.ergotherapiedeoplossing.nl info@ergotherapiedeoplossing.nl Logopedie Maasdonk Locaties in Geffen en Nuland, 073-8515556 www.logopediemaasdonk.nl info@logopediemaasdonk.nl Move2BFit – Kinderfysiotherapie Marlijn Mulders, 073-5323432 www.move2bfit.nl | m.mulders@move2bfit.nl Logopedie Jill Locatie Vinkel Jill op ’t Hoog, 06-81815693 www.logopediejill.nl | info@logopediejill.nl

19


JE KUNT HET NIET EEN BEETJE DOEN… Ze is geboren en opgegroeid in Geffen… dochter van Joke en Cees van der Doelen… tweelingzus van Yvon… getrouwd met René…moeder van zes kinderen… ze rondde twee bachelors af: Nederlandse taal en Letterkunde en Gezondheidskunde; lerarenopleiding en de Master Gezondheidswetenschappen… is actief in de Bernhezer politiek en de Bernhezer Kunstkring… voorzitter poëziegroep van UMC Utrecht… docent Utrecht University aan de faculteit Geesteswetenschappen, departement Taal, Literatuur en Communicatie en Medical Humanities… en sinds 28 september mag ze zich doctor in de geneeskunde noemen…. Jeanine van der Giessen - van der Doelen (53 jaar) houdt veel ballen hoog. Ze heeft er energie voor, houdt het thuis graag opgeruimd, is niet paniekerig, kan goed organiseren, doorpakken en knopen doorhakken, is gedreven, werkt hard en heeft een flinke dosis doorzettingsvermogen. En, niet onbelangrijk, ze heeft plezier in de dingen die ze doet en met hardlopen maakt ze haar hoofd leeg. Dat alles was nodig in de laatste vierenhalfjaar, toen ze een promotieplek kreeg vanuit de afdeling genetica om onderzoek te gaan doen. Een gekoesterde wens die in vervulling ging, dank zij velen die haar ondersteunden, met name haar gezin, want “Je kunt het niet een beetje doen…!” Jeanine schreef het proefschrift: ‘Gelijke toegang tot erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker’.“Dit onderzoek past bij mijn maatschappelijke betrokkenheid, ik wil iets betekenen voor mensen die minder kansen hebben,” zegt Jeanine. Ze verdiepte zich in de oncogenetica.“Soms speelt bij borstkanker een erfelijke oorzaak een rol.Verwijzing naar de afdeling genetica, is dan heel belangrijk. Niet alleen voor een goede behandeling, maar ook om de patiënt de gelegenheid te geven na te denken over preventieve maatregelen. Voor zichzelf, maar ook voor de eerstegraads familieleden. Patiënten met een lager opleidingsniveau en patiënten met een migratieachtergrond hebben aantoonbaar minder toegang tot erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker.” Het verwijsgedrag van zorgprofessionals speelt daarbij een belangrijke rol. Niet bespreken, betekent niet verwijzen. Jeanine ontwikkelde een trainingsprogramma voor borstkankerchirurgen en gespecialiseerd verpleegkundigen om erfelijkheidsonderzoek effectief te bespreken. Van 3200 patiënten uit drie regio’s in Nederland werden gedurende 18 maanden achtergrondgegevens geregistreerd op de afdelingen genetica om het effect van het trainingsprogramma op deelname aan erfelijkheidsonderzoek te kunnen bepalen.. De ‘Bespreekwijzer’ waarbij jargonwoorden werden omgezet in begrijpelijk Nederlands, werd door de Nederlandse Taalunie geno-

20

mineerd voor de ZorgVoorZorgprijs. Het lijkt haalbaar om het trainingsprogramma en de bespreekwijzer aan te passen voor andere erfelijke vormen van kanker. Vervolgonderzoek zal nodig zijn. De zes hoogleraren van de beoordelingscommissie gaven groen licht na haar verdediging. De pedel sprak het ‘Hora Est’ uit en de doctorsgraad voor Jeanine was een feit. De ‘promotiebaan’ zit er op. Jeanine is heel blij en dankbaar dat het gelukt is. Ze blijft nog één dag onderzoek doen. Echter, in het onderwijs ligt haar hart en daarom blijft ze als docent bij de Universiteit Utrecht, onder andere bij Medical Humanities werken. Het vak omvat de humaniora (medische ethiek, gezondheidsrecht en de geschiedenis van de geneeskunde), de sociale wetenschappen (medische sociologie en antropologie) en ook de kunsten (literatuur, theater films). Datgene waarin ze breed is geïnteresseerd. Jeanine dankt haar gezin in het dankwoord van het proefschrift, maar zij, René en de kinderen Julia, Josefien, Ruben, Hannah, Rosa en Benjamin, mogen op hun beurt super trots zijn op hun echtgenote / moeder. Van harte proficiat!


Zaterdag 27 november / Cafe-Zaal ’t Haasje, Geffen

TONPRATEN GEFFEN: ‘EFFE ZWETSEN & KLETSEN’

Het mocht weer. 3 oktober hadden we onze zomer kampioens huldiging en de jaarlijkse feestdag. Na lange tijd hebben we elkaar weer bijna allemaal gezien. Het was heel gezellig en er werd veel bijgepraat. Ondanks de korte tijd die overbleef om nog te organiseren hadden we 2 mooie competities. De zomerzondag competitie 1e Albert v Santvoort 2e Toon vd Doelen 3e Theo v Uden 4e Leo Renders 5e Toon Schuurmans De beste vrouw was Mieke Ketelaars De poedelprijs ging naar Joke v Dijk

Bij de zomeravondcompetitie: 1e Theo v Uden 2e Ton Broeksteeg 3e Theo v Wanrooij 4e Leo Renders 5e Toon Schuurmans De beste vrouw was Tonnie Schuurmans De poedelprijs ging naar Annie vd Doelen

We hadden een prachtige dag en kijken al weer uit naar de winter competitie. Groeten van het bestuur van J.B.C. Geffen

GEFFEN -“Steeds wanneer ik een tonpraatavond mocht bijwonen was het voor mij een avondje lachen gieren en brullen. Het was echt genieten”, aldus een van de initiatiefnemers van deze avond,Werner Hulshof. Samen met Perry van Erp heeft hij de organisatie van deze avond, puur voor het vermaak van de tonpraat liefhebber, ter hand genomen.“Alles zonder ook maar enig winstbejag, moge dat duidelijk zijn”, aldus de heren. De uitvoering vindt plaat op zaterdag 27 november, de aanvang is om 20.00 uur (de zaal is open om 19.00 uur). door Jan van Ravenstein Tonpraters Werner:“Naast de in Geffen wereldberoemde traditionele Recht vur zunne Roap Tonproatavonden was er zo’n vijf jaar geleden in de Gouden Leeuw ook een tonpraat voorstelling. Deze werd toen succesvol georganiseerd door een delegatie van de Boerenbruidsparen die toentertijd best actief was”. De heren, en dan met name Werner vond het een gemis. Professionele tonpraters uit den lande die samen zorg dragen voor een gezellige avond. Zonder de Recht vur zunne Roap organisatie in de wielen te rijden, dat stond voorop. Zaal “De zalen capaciteit in Geffen is op dit moment minimaal. Café-zaal ’t Haasje echter is een perfecte locatie voor hetgeen wij bedoelen. Niet megagroot en een bijzonder sfeervolle zaal. Het enige probleem is het beperkte aantal plaatsen. Ons advies is dan ook, ben snel met de beslissing over de kaartaankoop, er is maar een avond en ‘op is ook echt op’… helaas”. Optredens Werner en Perry hebben zorg gedragen voor topartiesten. “Werner is een echte liefhebber en hij kent als geen ander de crème de la crème onder de artiesten”, zegt Perry van Erp.Vijf topsterren komen die avond op bezoek in Geffen. Freddy van den Elzen uit Vorstenbosch, Brabants kampioen Dirk Kouwenberg uit Nuland, Boy Jansen uit Budel, Jasper van Gerwen uit Hilvarenbeek en opkomend talent, Tom van Osch uit Budel. De avond wordt gepresenteerd en muzikaal ondersteund door ‘Radio Palomala’ inclusief een blaaskapel. En daarnaast is er ook gedacht aan de mogelijkheid voor heerlijke versnaperingen tussen de tonpraters door. Kaartverkoop: Café ’t Haasje, graag contant betalen. Voorverkoop € 15,00 / aan de zaal € 20,00. U kunt ons volgen voor actuele informatie en bericht geving via facebook pagina Effe Zwetsen & Kletsen – Geffen 21


INFORMATIE BIJEENKOMST OVER JONGE MANTELZORGERS Geffen Zorgt, Dorpsraad Geffen, ONS welzijn en de GGD Hart voor Brabant nodigen (zorg)professionals die te maken kunnen hebben met jonge mantelzorgers, graag uit voor een thema bijeenkomst over het thema jonge mantelzorgers. Mantelzorg is een belangrijk en actueel onderwerp binnen onze maatschappij: steeds meer mensen zijn mantelzorger, met name jongeren. Eén op de vier jongeren is mantelzorger (GGD Hart voor Brabant, 2020). Meestal beseffen jongeren én hun omgeving dit zelf niet en hebben dit vaak ook niet door. Hoe signaleer je als (zorg)professional of een jongere mantelzorger is? En waar kan die jongere dan terecht voor afleiding of ondersteuning? Op deze en meer van dit soort vragen zal er antwoord worden gegeven tijdens een korte informatie bijeenkomst in de Week van de Mantelzorg (8-12 november). Hierbij zal een ervaringsdeskundige aansluiten om haar ervaringen te delen. De bijeenkomst vindt plaats op maandag middag 8 november van 16:00-17:00 uur in de Koppellinck. Wij hopen u daar graag te zien!

HET OUDE KLOOSTER BRUIST WEER Fijn dat we weer samen mogen komen.Vooral voor de ouder wordende mensen is dat van enorm belang. Ze hebben zich te lang alleen moeten vermaken. We merken het in het Oude Klooster, er weer ‘reuring’. De vrijdagavondmis is weer in de kapel, lekker knus en warm. De KBO bood bij de ‘opening’, spontaan na de viering koffie met cake aan! Dank je wel. Fijn dat daar ook bewoners van zorgcentrum De Heegt present waren! In de komende Torenklanken maken we een rondje door ons gebouw. Wie en waar is er actief. Deze keer stelt DE THUISZORG zich voor. Op 1 oktober 2021 was het zover. Thuiszorgteam Geffen/Nuland van BrabantZorg heeft haar intrek genomen in het nieuwe kantoor in het Oude Klooster in Geffen. In goed overleg met het bestuur van het Oude Klooster zijn we verhuisd van de voorzijde naar de achterzijde van het gebouw, de voormalig bestuurskamer. Een goed passend kantoor voorzien van alles wat we nodig hebben. Op een centrale plaats in het hart van Geffen. Als thuiszorgteam Geffen/Nuland ondersteunen we mensen in hun eigen omgeving in de zorg die ze nodig hebben. We hebben een groot werkgebied.Anders dan de naam 22

wellicht zou vermoeden komen we behalve in Geffen en Nuland ook in Lith en Vinkel. Misschien heeft u ons wel eens zien rijden? Ons team bestaat uit betrokken verzorgenden en een wijkverpleegkundige die kwaliteit van zorg en samenspraak met de cliënt hoog in het vaandel hebben staan. Zijn we op kantoor en mocht u interesse hebben, wandel dan gerust eens binnen. Op de foto: Elly Haerkens (verzorgende) en Marc Megens (wijkverpleegkundige).

WORKSHOPS DROOGBLOEMEN Na een jaar van weinig workshop door de corona, mag en kan het eindelijk weer! De eerstvolgende workshops die gepland staat is met DROOGBLOEMEN • Dinsdag 2 november • Donderdag 4 november • Van 20.00 tot +/- 22.00u • Zaterdag 6 november • Van 10.30 tot +/- 12.30u Je kunt kiezen uit een staande of hangende variant en uit 3 verschillende kleuren combinaties. De workshops worden gegeven in mijn atelier, Oijenseweg 31a in Oss. Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Bel me, of stuur een berichtje. Liefs, Sanne 0623820174


ONDERZOEK NAAR DE BOUWHISTORIE VAN DE KERK IN GEFFEN

Archeologisch of bouwhistories onderzoek door externe deskundigen door middel van grond radar. Beste Geffenaren, Afgelopen periode is dank zij financiële steun van de gemeente Oss, Heemkunde groep Vladeracken en met hulp van veel vrijwilligers een onderzoek gedaan naar de bouwhistorie van onze kerk. Graag delen wij de nu beschikbare informatie met u. Komende periode zullen wij samen met de gemeente, eigenaren en andere deskundigen bekijken of en hoe we de conclusies van het onderzoek tot acties kunnen overzetten. Voorlopig nemen wij, op basis van bekende gegevens en nog niet bewezen veronderstellingen, aan dat de volgende bouwfases onderscheiden kunnen worden, die mogelijk relevant zijn voor het (verdere) onderzoek: • • 8ste - 9de eeuw: een houten zaalkerk • • 11de - 12de eeuw: een Romaanse tufstenen zaalkerk • • 13de - 14de eeuw: een Gotische Kruiskerk • • 15de eeuw: de bouw van een nieuwe (huidige) toren • • 16de eeuw: afbraak oude toren en schip met zijbeuken en bouw van het huidige Gotische schip met zijbeuken. • • 19de eeuw: nieuw Neo-Gotisch priesterkoor • • 20ste eeuw kleine aanpassingen zoals de doopkapelen biechtstoelruimten

Beantwoording onderzoeksvragen Alle vermeldingen zijn veronderstellingen op basis van interpretaties van de verkregen informatie! Funderingsresten van vroegere bouwfasen • Koppelfundering oostelijke gevel van de toren van de Gotische kruiskerk • Zuidelijke en noordelijke muur van de zijbeuken van de Gotische kruiskerk • Oostelijke afscheiding van vermoedelijk een Romaans zaalkerkje tussen het schip en het koor van de Gotische kruiskerk. Oostelijke gevel met steunberen van de koorsluiting van het kleinere Gotische koor. • Fundering van het hoofdaltaar van de kleinere Gotische kruiskerk en fundering van een zijaltaar in de huidige zuidelijke gotische zijbeuk. Begravingen in de kerk • Grafkelder of onderdeel van de luchtverwarming aan de westelijke kant van het huidige hoofdaltaar • De oostzijde van de noordelijke zijbeuk Begravingen op het kerkplein • Aan de noordzijde van het afscheidingsmuurtje. Extra waarnemingen • Onbekende naar het zuiden weglopende structuur onder het kerkplein. Conclusies Materialen in de bodem onder de kerkvloer en het kerkplein geven een veelheid aan reflecties die voor een groot deel geduid kunnen worden als bouwkundige elementen van voorgangers van de huidige kruiskerk. Behalve op een enkele plaats ten westen van het hoofdaltaar werden geen aanwijzingen voor holle ruimtes onder de vloer aangetroffen. Namens het Team van vrijwilligers Harry Peters

Kerk van Geffen door Abraham de Haen in 1733. Rijksmuseum Studio-RP-T-1921-198. De oudst bekende vermelding van deze kerk in Geffen is van 1290. De kerk was aan Sint-Trudo gewijd. Waarschijnlijk heeft de naamgeving met de Belgische Benedictijner abdij Sint Truiden te maken. Later werd Maria Magdalena de patroonheilige van de kerk. Wat willen wij onderzoeken? * Meer zekerheid over de bouwgeschiedenis? * Zijn er nog graven of grafkelders terug te vinden in de kerk?

Literatuur en informatie bronnen: Arnout van Erp, Peter van Nistelrooij, Ruud Verhagen, Heemkunde groep Vladeracken, kerk bestuur en anderen. Verbeek B., Seinen, P.A., Hemelaar, R., Echo’s uit het verleden, bodemradar in de archeologie: toverij of wetenschap, Boekscout, 2018. Hundertmark H., ‘De Maria Magdalenakerk te Geffen, De rijke bouwhistorie van een bijzondere kerk’, in: Meijer, M., H. Buijks, Drie-eenheid in verscheidenheid, 1993 Herinneringen aan Maasdonk 2014, Geffen, pagina 108-121, 2014. 23


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Pedicure Arianne van Nistelrooij Elzendreef 7

-

Palmstraat 20

5386GR Geffen

-

5342AP Oss

06-51309207 contact@pedicure-geffen.nl www.pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënen

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


DE TOCHT DER TOCHTEN We lazen in de Torenklanken van juni over de voorgenomen mountainbiketocht die Mayke Gloudemans zou ondernemen om geld op te halen voor de ziekte van Duchenne. Haar jongere broer Yvo heeft Duchenne. En nu was het dan zover. Een lange en soms moeizame voorbereidingstijd met de nodige tegenslagen had Mayke achter de rug. De tegenslagen liepen uiteen van ontelbare kapotte banden tot de ziekte corona die ze te doorstaan had. Maar dat hield haar niet tegen om uiteindelijk op zondag 12 september in Echternacherbrück (Duitsland) aan de start te verschijnen. Samen met haar fietsmaatje Sasja. Goede vriendin Linsey had alles tot in de puntjes geregeld zodat Mayke zich geen zorgen hoefde te maken over de overnachtingen en haar voeding. En daar stond ze dan. Aan de start. Er werden foto’s gemaakt en omgeroepen waarvoor werd gefietst. En er was volop muziek. Terwijl dit alles zich afspeelde dacht Mayke bij zich zelf “OMG! Waar ben ik aan begonnen” Lang kon ze daar niet bij stil staan want het startsein was gegeven. Meteen al moest er een flinke berg beklommen worden. Een berg die in Nederland niet geoefend kon worden omdat wij die bergen gewoonweg hier niet hebben. Het was meteen afzien. Daar kwam nog bij dat door de vele regenval van de weken ervoor, er hele stukken weg, weg waren en er lag nog overal puin op de paden. Er moest als het ware gekluund worden. Zelfs relingen die voor diepe afgronden stonden, waren door de regenval weggeslagen. Het was echt een uitdaging. Maar de natuur en de uitzichten waren prachtig, aldus Mayke. Vooral bij de afdalingen genoot ik daarvan. En s ’avonds in het kamp met alle fietsers bij elkaar werd er teruggekeken naar de hoogtepunten, dieptepunten en gestuntel van die dag. Dat leverde soms hilarische momenten op. Er werd gegeten met elkaar al was de keuken soms pas erg laat opgebouwd en er werd gekeken naar de planning van de volgende dag. Het was afzien en het was gezellig. Opvallend vond Mayke wel, dat er weinig mensen mee fietsten die zelf iemand kenden met de ziekte van Duchenne. De meeste fietsers deden mee om de sportieve uitdaging. Doordat Mayke vertelde over haar broer Yvo, werden de fietsers uit haar groep wel meer bewust van waar ze nou eigenlijk voor fietsten. Het kreeg meer beleving en dat was mooi om te ontdekken. Wat wel erg jammer was, was dat er op het eind van de tocht, vanwege de coronaregels, geen familie, vrienden en bekenden stonden om de dappere fietsers feestelijk in te halen. Dat was andere jaren wel anders. Dan was het een groot feest. En het was dit jaar nog wel een jubileumjaar.Voor de 15de keer werd de tocht gereden.

Nu was de inhaling sobertjes. Terwijl het dit jaar een tocht was die vele blessures kende en intenser was dan andere jaren en wel een feestelijke inhaling kon gebruiken. Ik vroeg Yvo wat hij van de inspanning van Mayke vond. “Ach”, zei hij lachend,“ Ik sta er neutraal in. Ik ben Zwitserland zeg maar. Het is heel mooi wat ze heeft gedaan, maar zou ze het niet hebben gedaan dan was het voor mij ook goed”. Mayke zelf zegt.“het was voor mij 1 keer en daarna niet meer. In ieder geval niet meer als fietser. Misschien wel als begeleider.” Mooie opbrengst. Het eindresultaat is een resultaat om trots op te zijn. Er is een prachtig bedrag van € 1.520.222,14 opgehaald. Een bedrag wat onder andere wordt besteed aan hoestmachines die ziekhuisopnames helpen te voorkomen. Maar ook voor gen-onderzoek. Mayke en Yvo willen bij deze nog graag alle sponsors hartelijk bedanken voor hun gulle bijdrage en steun. Het deed hen goed om te zien hoeveel mensen hun bijdrage en hun betrokkenheid hebben gedeeld.

OPHALEN, VERZENDEN & RETOUREN

viaTim punt Tijdens mijn openingstijden kan iedereen langskomen om pakketten van DHL op te halen, te verzenden of retour te sturen. Samen maken we onze wijk nog leuker Ik ben ‘s avonds open, zodat je ook na je werk bij mij terecht kan. Minder busjes en meer verbinding in de wijk, dat wil ik! Anders dan een traditioneel servicepoint Bij mij heb je een gezellig praatje en een vriendelijk gezicht, zonder lange rijen. Door de buurt, voor de buurt: Kom jij ook langs? ViaTim en Theo Dr. Schaepmanstraat 1, 5386 CH Geffen Maandag t/m vrijdag van 16.00 - 21.00 uur 25


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Woensdag brooddag Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Wit en bruin

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

3+1 gratis Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf

Wij verzorgen voor u:

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


NOG MEER MUZIEK IN GEFFEN! Muziekvereniging W.I.K. is weer ontzettend enthousiast begonnen met het ‘samen’ muziek maken. Daarnaast zijn we ook heel blij dat Peter Spierings na de herfstvakantie weer muzieklessen mag gaan geven op basisschool de Wissel. Alle kinderen van de groepen 6 en 7 zullen weer enthousiast meegenomen worden in de muzikale wereld die Peter wekelijks zal creëren met informatie, weetjes en natuurlijk de echte instrumenten die in onze muziekvereniging te zien, maar vooral te horen zijn. Tot de voorjaarsvakantie zullen deze lessen wekelijks gegeven worden en daarna kunnen kinderen zich aanmelden voor een ‘muziekklasje’ om te ontdekken welk instrument het beste bij ze past. In het schooljaar 2019-2020 heeft Peter Spierings dit ook gedaan en waren er veel kinderen enthousiast geworden om een instrument te gaan spelen. Daarom hebben we een PRACHTIGE AANBIEDING: - 3 gratis proeflessen o.l.v. Peter Spierings Dit mag individueel, maar lijkt het je leuker om met z’n tweetjes te beginnen, dan kan dat ook. Deze aanbieding geldt niet alleen voor kinderen (vanaf 9 jaar), maar natuurlijk ook voor “laatbloeiers” die altijd al een trompet, bugel of saxofoon hebben willen bespelen, maar wat er nog steeds niet van gekomen is. Dus grijp je kans en neem contact op met muziekvereniging W.I.K., Ilse Brands (06-45190591) of Lianne van Lith (0620326145)

ondernemer van het jaar’. De prijzen werden zaterdagavond uitgereikt door wethouder Frank den Brok. Stadhouders Hoveniers en Firmus Products zijn de bedrijven die met passie voor het vak geleid worden door de rasechte ondernemer Jan-Hein Stadhouders. In september 2019 vierde Stadhouders Hoveniers het 40-jarig bestaan. Dit mooie hoveniersbedrijf zich ontwikkeld tot de ideale partner in tuingeluk voor particulieren, bedrijven, overheden en projectontwikkelaars.Vanwege zijn jarenlange inzet in het verenigingsleven werd JanHein in april dit jaar al beloond met een Koninklijke Onderscheiding. De andere genomineerden voor de titel waren Van Schijndel Bouwgroep en Photo Prestige (Edwin van Zandvoort). Om kans te maken op deze titel moet de onderneming/ ondernemer voldoen aan minimaal één van volgende criteria: de onderneming/ondernemer is lid van Ondernemend Geffen, heeft een ondernemende visie, hecht veel waarde aan kwaliteit en creativiteit, is duurzaam ondernemend, heeft een goed imago en is maatschappelijk betrokken. En het mooie van deze winnaar: aan deze criteria voldoet Jan-Hein Stadhouders allemaal! De titel ‘Veelbelovende ondernemer van het jaar’ was deze keer voor Giel en Kim Eijsvogels van Dier Enzo. Zij namen eerder dit jaar met veel succes de winkel over van Dierenspeciaalzaak De Kinderen aan Den Ham in Geffen. Na de diverse uitreikingen mochten de winnaars de felicitaties van hun collega’s in ontvangst nemen. Het jaarlijkse Ondernemers Event vond dit jaar plaats op het terrein bij Blokhut D’n Dries, de accommodatie van Scouting Geffen en het Sint Jorisgilde. Dit terrein is gelegen bij het Arboretum en werd geheel in festivalsfeer aangekleed.

Jaarlijkse verkiezing tijdens Ondernemers Event van Ondernemend Geffen

JAN-HEIN STADHOUDERS DE NIEUWE GEFFENSE ‘ONDERNEMER VAN HET JAAR’

Tijdens het jaarlijkse Ondernemers Event van Ondernemend Geffen is Jan-Hein Stadhouders van de bedrijven Stadhouders Hoveniers en Firmus Products uitgeroepen tot ‘Ondernemer van het Jaar’. Hij werd gekozen door de leden van de Geffense ondernemersvereniging. Giel en Kim Eijsvogels werden benoemd als ‘Veelbelovende

27


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


NOOIT GEDACHT JO9-3 Zaterdag 25 september werden de shirts van PhotoPrestige aan de JO9-3 officieel uitgereikt. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat Photo-Prestige als Bronssponsor de komende jaren Nooit Gedacht wil ondersteunen. PSV werkt al jaren samen met fotograaf Edwin van Zandvoort en zijn zoon Aaron van Zandvoort. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat beiden besloten hebben deze de komende jaren voort te zetten. PhotoPrestige is daarmee officieel huisfotograaf van PSV en neemt alle fotografie van PSV voor zijn rekening. Dit betreft wedstrijden en trainingen van PSV, Jong PSV en PSV Vrouwen, maar ook activiteiten buiten het voetbalveld. Daarnaast biedt Photo-Prestige bedrijven, makelaars, architecten en particulieren een compleet pakket aan voor de fotografie van gebouwen. Of dat het nu gaat om het vastleggen van de voortgang van een nieuwbouwproject, fotografie van de mooiste architectonische details of interieurfotografie van uw bedrijf. Al jaren zijn we actief in deze branche! Photo-Prestige, hartelijk bedankt voor jullie steun.

WIHABO BEHAALT OPNIEUW TREDE 3 OP DE PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN (PSO)

sen, HR-Adviseur: “Het behalen van Trede 3 was geen streven, maar het is een geweldige erkenning voor de manier waarop we ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven binnen onze organisatie.” Gelijkwaardige kansen Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hecht Wihabo al jaren belang aan het creëren van gelijkwaardige kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is terug te zien in het beleid in van het Geffens familiebedrijf, waarbij Social Return een prominente plek inneemt. Directeur Joris Bosch: “We geven graag een kans aan mensen die net wat meer ondersteuning nodig hebben. Het geven van passende begeleiding staat daarbij altijd voorop. Dit is voor ons belangrijker dan het plaatje aan de muur.” Over PSO De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten). Meer informatie over Wihabo is hier te vinden: https:// www.wihabo.nl/ Zorg altijd bij u in de buurt

Drukkerij Wihabo heeft opnieuw Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een gecertificeerde instelling blijkt dat Wihabo op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee voldoet Wihabo bovengemiddeld aan de landelijke norm op het gebied van sociaal ondernemen. PSO Trede 3 Wihabo is per 1 september 2021 opnieuw ingeschaald op Trede 3, de hoogst haalbare trede van de Prestatielader Sociaal Ondernemen. In 2019 ontvingen zij ditzelfde keurmerk voor het eerst. Met het opnieuw behalen van het PSO-certificaat laat het bedrijf zien dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk helpen. Moniek Hans-

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

29


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 62 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart … #Starters in het Geffens Veld? Wij hebben ‘van horen zeggen’ dat projectleider Anne Zaadnoordijk van de gemeente Oss in gesprek is met een aantal Geffense jongeren, die in ’t Veld een zgn. C.P.O. - project willen starten. Een dergelijk project biedt de gelegenheid om (in eigen beheer) als collectief een aantal woningen te bouwen tegen een betaalbare prijs. Het zou wss gaan om 10 à 15 woningen in het ‘t Geffens Veld. Bouwgrond is (ook) schaars en wij adviseren dan ook alle Geffense starters zich snel te melden bij a.zaadnoordijk@oss.nl

Feestelijke opening CPO-project Boschveld,‘s-Hertogenbosch #Dorpshart Op 4 november presenteert bureau LOS Stad om Land het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Dorpsplein in De Koppellinck. Iedereen die ooit zijn steentje bijdroeg aan het ontwikkelperspectief voor het dorpshart krijgt een uitnodiging in de mail. Maar ook anderen zijn die avond welkom! Na 4 november wordt het voorlopig ontwerp ook online gezet en is er nog kans om te reageren. Wij zijn benieuwd of het nieuwe Dorpshart ook écht groen en autovrij wordt … #BrabantZorg #Aanleunwoningen Ergens begin deze eeuw heeft de (toen nog) Maasdonkse Gemeenteraad in haar onmetelijke wijsheid besloten de nieuwe voorzieningen voor Ouderen zoveel mogelijk te concentreren rondom Verzorgingshuis De Heegt, onderdeel van BrabantZorg. Wat niemand kon bevroeden, gebeurt anno 2021: tegen alle logica in trekt BrabantZorg zich terug achter de muren van De Heegt. Zelfs de bewoners van de aanleunwoningen van De Pijler (nooit geweten, dattie zó heten) zijn niet meer welkom in de huiskamer(s), de warme maaltijdvoorziening moest

uitwijken naar De Koppellinck. Kortom: doffe ellende. En waarom? Wij hebben werkelijk geen idee … En de #KBO ook niet …

MFC De Koppellinck #Koppellinck 2.0 Wij bezochten eind september een goede brainstormsessie ‘MFC De Koppellinck 2.0’. Plannen genoeg in elk geval; het nieuwe Bestuur trekt er flink aan! Hoewel het MFC pas in 2010 werd opgeleverd, wordt het binnenkort flink aangepakt. Wat staat er op stapel? Het MFC heeft bij de hoofdingang een verzakking. Dat wordt verholpen.Verder komen er wat aanpassingen in de installatie voor de ventilatie in het kader van Horeca wet- en regelgeving. Daarnaast heeft het bestuur van MFC De Koppellinck aan de gemeente Oss gevraagd om twee aanpassingen te doen: 1. Een kleine uitbreiding aan de voorzijde van het pand. 2. Een scheiding tussen het horecadeel en de piazza. De piazza is voor multifunctioneel gebruik. De school gebruikt dit als aula en het gemeenschapshuis gebruikt dit voor grote activiteiten zoals bijvoorbeeld toneel en bijeenkomsten. De open verbinding met het horecadeel beperkt het gebruik. Dat wordt aangepast zodat de school en de horeca tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de ruimte. Hopelijk wordt de verbouwing snel gerealiseerd; wij verheugen ons nu al op een feestelijke heropening met veel tam-tam van de WIK Slagwerkgroep en andere MFC gebruikers! Tenslotte hadden wij graag nog iets willen ‘zeggen’ over de miljoenen van het #Groenfonds maar daaraan besteedt de Dorpsraad binnenkort aandacht én ons A4-tje is vol … Vragen, opmerkingen óf een Bijzondere Boom aanmelden? Bel ’t Rooi Hundje tel: 06-53916725

31


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 32

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.