Torenklanken 2019 - nr 16

Page 1

57e jaargang | nummer 16 | oktober 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR TORENKLANKEN 2019

Rottenrijk presents: Ameezing W.I.K. Muziekvereniging W.I.K. en het Rottenrijk gaan hun krachten bundelen en je wil niet weten hoe! Op zaterdagavond 9 november komen muziek, zang en gezelligheid op een geweldige manier samen.W.I.K. gaat namelijk lekkere carnavalskrakers spelen als het Rottenrijk de nieuwe Prins en Adjudant onthult. En dat allemaal op dezelfde avond, in hetzelfde café, op dezelfde tijd. Een avond voor jong en oud, waarbij gezelligheid en meezingen de boventoon voeren! Voor en na de spannende onthulling kan het publiek lekker meelallen met onder meer Terug over de Maas van De Kapotte Kachels, Springen van Zanger Kafke (éen van onze favo’s),Van Links naar Rechts van De Snollebollekes en natuurlijk met klassiekers als ’s Nachts na Tweeën. Een zanger zingt de hele avond aan elkaar en krijgt iedereen schaamteloos aan het meezingen. En dat is natuurlijk de bedoeling. Maar dat is nog niet alles, want we hebben ook nog twee gastoptredens van wereldsterren van formaat en een DJ die de pannen van het dak draait. Als dat geen warm welkom is voor de nieuwe heersers van het Rottenrijk! Dus haal je stembanden uit het vet, je beenspieren uit de kast en begin maar met warmdraaien. Dan kun je 9 november om 20.00 uur goed voorbereid in de zaal van De Gouden Leeuw verschijnen. En natuurlijk mag je verkleed komen. Tot dan! De entree is gratis. Inloop vanaf 20.00 uur, in De Gouden Leeuw.

In de week van 21 oktober t/m 27 oktober a.s. wordt de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad Torenklanken gehouden. Collectanten komen dan weer bij u aan de deur voor een gift in de collectebus. Zij kunnen best nog wat hulp gebruiken. Wij zoeken nog collectanten voor de volgende straten: Heesterseweg, Oude Baan, De Zolder, Kraaijeven, Rijksweg, De Doelen, Dr. Janssenhof. Wie is bereid om een paar uurtjes te collecteren voor Torenklanken? We zouden dat zeer op prijs stellen. U kunt zich aanmelden bij:Anja van Heese, tel. 532 2875 of Kees Jongeneelen, tel. 532 1146. Zoals u weet verschijnt Torenklanken 20x per jaar en wordt gratis bij iedereen thuis bezorgd. De redactie is voor haar inkomsten afhankelijk van de adverteerders, subsidie van de gemeente én de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Mogen wij daarom op een gulle gift van u rekenen? Namens de redactie van Torenklanken Anja van Heese en Kees Jongeneelen

KOPY INLEVEREN VOOR:

21 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.geffendgh.nl

hebben voor ons parochiearchief meld je dan bij Ferrie tel.: 06-22694251. E-mail: ferrieverhoeven@home.nl Hij zal kijken of het interessant genoeg is voor het archief of eventueel voor het kerkmuseum of Heemkunde. EERSTE COMMUNIEVIERING 2020 Zondag 7 juni 2020 om 12.00 uur. Info: Loes van Wanrooij tel. 06-23580875.

BEREIKBAARHEID PASTORIE: NIEUWE SITUATIE IN GEFFEN Gastvrouw Toos blijft voorlopig nog op de pastorie. Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen van 08.00 u. tot 11.00 u.: tel. 073-5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, nog gewoon in de muurbrievenbus deponeren.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het nieuwe e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl De e-mailadressen: pastoor@parochiegeffen.nl en info@ parochiegeffen.nl zullen op termijn komen te vervallen. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl

KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019.

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386.

vr. 11 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 13 okt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 18 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 20 okt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 25 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 27 okt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 01 nov. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK za. 02 nov. 19.30 u. + Allerzielenviering m.m.v.W.I.K + GK + kinderkerk De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. zo. 03 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk WIJ FELICITEREN Ferrie Verhoeven, met het behalen van de titel Geffenaar van het Jaar 2019! Zeer verdiend, ook voor de geloofsgemeenschap heeft Ferrie zijn sporen verdiend. Al jaren geleden maakte hij een periode deel uit van de pastoraatsgroep en momenteel is hij bezig met het op orde brengen van het parochiearchief. Van harte proficiat! Mocht u spullen, papieren, foto’s, krantenknipsels e.a.

STAND KERKBALANS PER 1-9-2019: €19.000,00. Dank u wel voor uw bijdrage.

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 september 2019: Ankie Schuurmans - Smits, 88 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

Het is weer tijd voor disco. Voor wie: kinderen uit groep 7 en 8 Wanneer:Vrijdag 25 Oktober van 20.00-21.30 Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw Het kost 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je 2x fris, en 1x chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Let Op: de deur gaat pas echt om 20.00 uur open. Zorg misschien vast dat je het telefoonnummer van je ouders bij hebt. Dan ben je sneller binnen. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

KLEDINGINZAMELING

Het is al een paar keer gemeld dat we op zaterdag 26 oktober weer kleding inzamelen. Heb je de kledingkast of zolder al opgeruimd of wil je dat nog doen? Dan is dat nu het moment, want dan kun je de oude maar bruikbare kleding, schoenen, tassen en linnengoed naar de koppellinck brengen. Wij zien je graag tussen 10:00 en 14:00 uur. Tevens willen we jullie er aan herinneren dat je ons ook KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondlei- kunt steunen door online inkopen bij diverse webwindingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans kels zoals bol.com, wehkamp, mediamark, via de site van Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per e- www.sponsorkliks.com te doen. Vul bij deze site RIVED in als doel dat je wilt steunen, mail: fgrovers@kpnplanet.nl daarna ga je via deze site naar de webLekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! shop van je keuze. Je betaald niets meer, maar de leveranBlijvend afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur cier betaalt een bepaald percentage of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: aan ons. Een mooie aanvulling voor Inspirerende gezonde recepten? MFC De Koppellinck Afvallen met succesvolle tips? onze projecten. Het is ook mogelijk Geen hongergevoel ervaren? 06 1073 1162 om de app van sponsorkliks te downinfo@puur-petri.nl www.puur-petri.nl Zet de eerste stap en neem contact op met Puur Petri! loaden op je telefoon. 5


Gezelligheid & Kwaliteit Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP DORPSPOMP 514

We beginnen deze keer met een rectificatie, de vorige schrijver had zich vergist in het nummer, boven het bericht stond Dorpspomp 512, doch deze had moeten zijn 513, dit voor degene die ze bewaren. Kerk en samenleving Onze Emeritus diaken Wim van Herwijnen die we in ons dorp hebben reageerde op onze niet gemeende rivaliteit, maar waar we meer van schrokken zijn, is toch dat we in Geffen dus ook in Vinkel, geen pastoor, lees priester meer krijgen, en waarom...... Simpel, de Geffenaar komt niet meer in de kerk, de Geffenaar betaald minder kerkbijdrage, er zijn minder priesters, en onze parochie kan het dus NIET meer betalen, maar ja, als u zich in parochie zaken zou mengen, dan wist u dit al natuurlijk. En natuurlijk zijn onze kerkgangers blij dat van Bakel op zijn leeftijd naar Geffen komt om de mis te doen, het zou triest zijn dat onze kerk daarom zou moeten sluiten. Busloos Geffen wordt busloos, er zitten te weinig mensen in de bus, logisch, als je in Nuland eerst moet overstappen met de nodige wachttijd, dat doe je niet, nee dan riskeer je a) dat je fiets wordt gejat en b) dat je nat regent, om op te stappen bij de “rijksweg” voor een rechtstreekse verbinding. Ik weet nog uit mijn tijd, lijn 16 zat altijd vol, sterker nog in de ochtend een extra bus...... Geffen is de pineut, probeer jij maar eens in een ziekenhuis te komen, nou #overstappen wordt dan een begrip. Maar er zou hoop zijn, middels een deel auto, de Dorpsraad heeft een advertentie geplaatst voor chauffeurs, dus voel je je geroepen, meld je aan. Jubilarissen Maar liefst 2 jubilarissen kende de Pompzwengels afgelopen Zwengelfeest, Maninka van Rooij en Antoine Schuurmans, beide al 25 jaar actief bij de Pompzwengels, dus al langer actief bij Willen Is Kunnen, want dat was vroeger een voorwaarde dat je wel spelend lid moest zijn van Willen Is Kunnen. Nu hoef je alleen maar contributie te betalen. Antoine, die voor de liefde van muziek bij de Pompzwengels is gegaan, begon daar met trompet maar inmiddels bariton speelt, wat qua techniek weer heel anders is. Maninka, die door twee liefdes bij de Pompzwengels is gekomen (muziek en nu manlief Jan) begon op een Flugel of te wel een platte bugel, deze is met kleppen en een bugel is met ventielen, dit ter info. Al meteen begint het over de jeugd en de muziek, de

school schenkt daar geen aandacht meer aan. Dat was vroeger wel ander met Theo Prinssen als directeur, maar misschien komt hier verandering in, per 1-1-2020 komt er een nieuwe directeur, die naar onze mening daar iets aan kan doen, vanuit school MEER samenwerken met de verenigingen, of het nu muziek is of cultuur...... maakt niet uit, UITDAGING, NIEUWE DIRECTEUR. Even terug naar de Pompzwengels, ooit ontstaan als hofkapel voor Stichting Rottenrijk, waar ze al bijna 55 jaar actief voor zijn, dit gaan ze 8 december vieren, en ze hebben nog steeds een oprichter in het midden die ook nog speelt. Antoon van Lith. Voor zowel Maninka als voor Antoine geldt dat ze beide al meer dan 2500 repetities hebben gehad, iedere week 2 keer oefenen, ik neem men petje af. En het oefenen bij de Pompzwengels is niet alleen feestmuziek, nee ze hebben ook een repertoire van 8 Moravische nummers. AMEEZING 2019 Samenwerkende verenigingen is altijd leuk, daar leer je van je helpt elkaar en je kunt van elkaar genieten. Nou dat gaat Willen Is Kunnen dan ook doen samen met Stichting Rottenrijk. Die organiseren 9 november Ameezing 2019, een meezing spektakel met uiteraard live muziek van Willen Is kunnen, dit alles zal gebeuren in de Gouden Leeuw, ja deze wordt met regelmaat gebruikt door Stichting Rottenrijk. Samen zingen samen feesten en...... Samen zien wie de nieuwe heerser van Rottenrijk zal worden, deze zal die avond onthuld worden. We hebben zin in een feestje dus we zullen er zijn, oh ja entree is gratis!! Alcohol en Drugs Hoe gaan we er in Geffen mee om, in het verleden toen de stamtafel ook al eens aan de bel had getrokken had de gemeente dit opgepakt om er wat aan te doen, nu staan we wat verder van de gemeente af, dus echt zicht op wat er gebeurt weten we niet. De cijfers liegen er niet om dat Geffen een hoger gebruik in o.a. drugs heeft dan onze omliggende dorpen. Wat kunnen we daaraan doen? We hebben zelf niet de oplossing wel lijkt het ons verstandig om naar de info avonden te gaan, en denk nu niet “oei als ik ga dan denken ze dat mijn kinderen gebruiken” deze taboe moet worden doorbroken, want misschien gebruikt uw kind wel onschuldige wiet of XTC, of misschien wel mindere onschuldige coke, GHB of nog erger. Wees een moedige ouder en GA!!! 25 september was de bijeenkomst door omstandigheden afgelast, maar deze komt een dezer maanden weer op de agenda. Ook 6 november staat er een bijeenkomst gepland. GA, GA, GA je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn! Stikstof Dit landelijk probleem treft natuurlijk ook Geffen, moeten onze boeren halveren, gaan we de helft minder eten 7


en drinken, of zullen we toch maar zachter gaan zijden, minder de auto pakken en minder met het vliegtuig op vakantie, want eerlijk is eerlijk, boeren zijn er in de loop der jaren al minder geworden, zo ook koeien en landbouwgrond, maar we hebben wel meer inwoners, meer vliegbewegingen en meer auto’s, daarnaast hebben we heel veel natuurparken, op zich niks mis mee, maar toch, je moet er niet aan denken omdat je aan de Trudostraat een mooi parkje hebt gerealiseerd dat je er met je eigen auto niet meer naar je eigen huis kunt. En uh zonder boeren, geen eten en denk maar zo, als bij jou de helft van je inkomen afnemen, kun jij dan nog rond komen??

mag van zijn winkels woonhuizen maken. Zeg jij maar hoe ze dit gaan oplossen.

Bevrijding Geffen Ook Geffen is bevrijd, maar dat hoeven we jullie niet te zeggen, we genieten er nog dagelijks van, 21 oktober is de dag, ook de dag dat de Koppellinck is afgehuurd hiervoor. Wat er staat te gebeuren weten we nog niet, wel weten we dat alleen groep 8 er echt bij betrokken wordt op school en dat ervaringsdeskundige zijn geïnterviewd...... Maar wat er staat te gebeuren...... we wachten af, ook in deze zeggen wij, we missen Theo Prinssen.

Het pad langs het spoor wordt voorlopig een soort doorloop pad dat je wel naar school kunt vanuit de polder, in plaats van helemaal met de kinderen door het dorp heen omdat de Kloosterstraat er uit ligt. De Stamtafel vind dat dit sowieso een ontsluiting moet worden naar de school, dit is veel veiliger voor de jeugd die uit de verlengde de Run komen om via de van Coothstraat, Molenstraat naar school kunnen, deze straten zijn best wel autoluw ten opzichte van de Dorpstraat/Kloosterstraat.

En dan dit nog... De bedoelde parkeerplaatsen die in de oude Jumbo zouden moeten komen zou nu zo maar een winkel worden. K&H zou er naar toe gaan, die nu achter bij Margriet zitten, met voldoende parkeerplaatsen.Wij hebben onze vraagtekens daarbij a) hoe doet Johan dat? En b) waar realiseert hij de parkeerplaatsen die je ervoor moet hebben, de geplande zijn nu achter bij de aanleunwoningen “ingepikt” en daar mag niemand parkeren alleen de inwoner wat dus eerst in de oude Jumbo gepland was, sterker nog dat was een must van de gemeente Maasdonk, bij de presentatie van ons nieuwe mooie plein, zijn er wel parkeerplaatsen, maar is dat genoeg, als je nu een huis wilt bouwen moet je zelf voor 2.4 parkeerplaatsen zorgen. Nou dan tel ik even een aantal woningen in de te bouwen blok aan de Raadhuisstraat, dan ook nog een gedeelte aan de oude kant, van Heese

De volgende Stamtafel is op 20 oktober, ja een keer 3 weekjes ertussen. De Stamtafel gaat on tour deze dag, we zijn te gast in het huis van Paul en Helma, dus deze keer NIET bij de Gover. Ik zeg houdoe en bedankt vur ut leeze... 3 november zitte we wir wel be de Gover.

KPJ Go organiseerde een schuimparty, deze was zeer geslaagd, zeker het weer draagde bij, maar over schuim was zeker niet te klagen, het veld was nog lang glad gebleven, zo glad dat er zelfs een dag daarna de handbalwedstrijden afgelast moesten worden. De kinderen werden verwent met de nodige schuim, maar ook de nodige traktaties die mede mogelijk gemaakt waren door Goed Gevoel Geffen, Dorpsraad Geffen en KPJ Go zelf, een zeer geslaagd feest voor de jeugd, volgend jaar weer???

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

8

W Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter


RECHT VUR ZUNNE ROAP INLOOPUUR RVZR is hét evenement van het jaar in Geffen om te lachen, gieren en brullen op 1 avond! Bomvol met tonpraters, sketches, dans, live muziek en zelf gemaakte filmpjes door alleen plaatselijke artiesten. Ga er maar staan, is een veelgebruikte zin door onze bezoekers. Sommige denken er inderdaad over na, om er daadwerkelijk te gaan staan. Maar ja, wat houdt het eigenlijk in. Is dat wel iets voor mij of ons? Het zal wel zo’n vast ‘kliekje’ zijn, die artiesten. Die zitten er niet op te wachten dat ik/wij erbij komen. Integendeel! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. “Een warm bad”, “geweldig ontvangen”, “door iedereen op sleeptouw genomen” en “ik heb het Roap-virus te pakken” zijn enkele uitspraken, die gemaakt zijn door artiesten die in de laatste 3 jaar wel de sprong hebben gewaagd om zich aan te melden en mee te doen. Organisatie RVZR wil een inloopuur houden voor al die mensen die misschien wel willen maar niet weten wat het allemaal betekent. Ook voor mensen die iets meer van RVZR willen weten, zich willen inzetten als vrijwilliger, of zelfs iets willen doen in de organisatie van RVZR.

Informatie verschaffen over alles wat met RVZR te maken heeft, dat is het doel van dit inloopuur onder het genot van een kopje koffie of thee. Dit kan een praatje zijn met artiesten die aanwezig zullen zijn, tot de techniek of wat er allemaal komt kijken bij dit evenement. Iedereen is welkom en vragen kost je niets. Misschien kunnen wij je net over die bekende drempel heen helpen. Zonde van al dat talent in Geffen en omstreken. Datum: 30 Oktober Tijd: 20:00 uur Plaats: De Koppellinck Email: info@rechtvurzunneroap.nl Website: www.rechtvurzunneroap.nl Ben je verhinderd maar heb je wel interesse, stuur even een mail of laat iets achter in ons contactformulier op de website. Tot dan! Organisatie RVZR

HULP GEVRAAGD Hulp in de huishouding gevraagd, ca. 4 uur per week, 06-12851169.

Gery Wijgerse mede-eigenaar Triple A Administratie

Triple A met vernieuwd team klaar voor de toekomst! Sinds de oprichting door Dim van de Put in 2007 heeft Triple A zich bewezen als klein en professioneel administratiekantoor. Met de komst van Willem van Deurzen eerder dit jaar en de benoeming van Gery Wijgerse als mede-eigenaar begin september is het vernieuwde team van Triple A Administratie compleet en helemaal klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin digitalisering een steeds belangrijkere rol lijkt te gaan spelen.

Verder lezen? Lees het hele verhaal op

www.triple-a-administratie.nl Triple A Administratie Dorpstraat 18d 5386 AM Geffen T: 073 - 534 1408 E: info@triple-a-administratie.nl

Dim van de Put en Gery Wijgerse van Triple A Administratie

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda 18 okt: halve busdagtocht naar oorlogsmuseum Overloon 19 okt: seniorenmarkt in de Berchplaets in Berghem 23 okt: Filmmiddag 8 nov: Stamppotbuffet met gezellige meezing middag Beste leden van de KBO, We hebben ons aangemeld om mee te doen met de RABObank-clubsupport: Voor een gezellige informatieve, muzikale middag met bekendmaking van onze nieuwe naam. Wij willen met instemming van leden komen tot een nieuwe naam voor onze vereniging en deze naam bekendmaken op een feestelijke kennismakingsmiddag. Op deze manier willen we ook meer bekendheid geven over activiteiten aan m.n. de jongere senioren wie wij ook veel te bieden hebben. Vanaf 27 september is het tot 11 oktober mogelijk om te stemmen! Als je mailadres bekend is bij de Rabobank, dan heb je je persoonlijke stemcode per mail ontvangen. Check dus je mail en laat je stem niet verloren gaan! Is je mailadres niet bekend dan ontvang je de stemkaart met persoonlijke stemcode in de brievenbus. Pas als u alle vijf de stemmen ingevuld hebt, doet u mee. Laat je stem niet verloren gaan, Geffen rekent op u. Duo-fiets Enkele maanden geleden hebben we van de gemeente Oss een tweede duo-fiets gekregen. Nu zijn wij op zoek naar mensen, die graag fietsen en dit een of twee keer per maand samen met iemand willen doen. Het hoeft niet ver te zijn, en heel belangrijk, hard trappen is niet nodig want er zit ondersteuning op. Zou u dit leuk vinden en er wat meer over willen weten, kunt u bellen naar Ber Visser, tel. 5322054 of 0657728287 18 oktober: bustocht naar oorlogsmuseum Overloon. Omdat de Kloosterstraat in Geffen op het moment is opgebroken, vertrekt de bus niet bij het Oude Klooster maar om 12.45 uur op de parkeerplaats bij sporthal de Geer in Geffen. 19 oktober: Seniorenmarkt in de Berchplaats in Berghem. Op deze seniorenmarkt vindt u naast gezelligheid, informatie over alles wat u als senior moet weten. Opening is om 11.00 uur, en om 16.00 uur sluit het. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. De organisatie van de Seniorenmarkt is in handen van KBO-Brabant kring gemeente Oss. Dankzij de inzet van 10

vele vrijwilligers en organisaties is er een informatief en gevarieerd programma. 23 oktober Filmmiddag: De middag begint om 13.30 uur en de film heet: Bankier van het verzet. Het is een Nederlandse film uit 2018 van Joram Lürsen over de verzetsstrijders en bankiers Walraven van Hall en zijn broer Gijsbert van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog de financiering van het verzet verzorgden. Deze film past in deze tijd, waar overal herdacht wordt dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd. 8 november: stamppot eten en gezellige middag bij ’t Haasje: Wij nodigen u uit voor u een gezellige middag bij ’t Haasje van 11.30-16.30 uur. Bij binnenkomst krijgt twee consumptie-bonnen en een kopje koffie of thee. Van 12.30-13.30 uur staat er een stamppotbuffet klaar voor u met drie soorten stamppot: Zuurkool- en boerenkoolstamppot en hutspot. Verschillende soorten vlees zoals braadworst, hacheevlees, rookworst en gehaktballen. Keus genoeg dus. We sluiten af met een heerlijk koud toetje. * Om 14.00 uur komt er het smartlappenkoor uit Berlicum om de middag op te luisteren met muziek. Meezingen mag, graag zelfs. U kunt zich hiervoor aanmelden voor 25 oktober door overmaken van € 34,- op rekeningnummer NL82 RABO 0111 0033 42 ten name van KBO Reizen, Geffen. Vermeldt aub ook Uw adres bij de betaling!!! 26 december: Kerstdiner Zoals u van ons gewend zijn, hebben wij op tweede kerstdag een leuk uitstapje per bus voor u, een tour langs kerststallen in Noord België en rond Baarle-Nassau. Daarna een vijf-gangen diner, ook in Baarle-Nassau. In de bijlage bij de ONS van oktober staat het volledige programma en menu. Opgave uiterlijk 20 november voor deelname door betaling van €75,50 per persoon op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO reizen Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, ook niet leden zijn welkom. We gaan ook in 2020 weer met Brabant Expres op vakantie. Van 17-21 mei naar West-Vlaanderen. Zondag 17 mei: vertrekken we naar Blankenberge, we gaan via Antwerpen waar we de vogeltjesmarkt bezoeken. Maandag 18 mei gaan we op bezoek bij Jule Destrooper, een koekjesfabriek waar ze de lekkerste koekje van de Benelux maken. En we maken met het toeristentreintje een toer langs de Belgische badplaatsen.


Dinsdag 19 mei hebben we de ochtend vrij, en na de middag gaan we terug in de tijd. Hiervoor zien we het zeer indrukwekkende Tyne Cot, een begraafplaats uit de eerste wereldoorlog. Na het diner op de markt in Ieper wandelen we naar de Menenpoort, waar iedere avond ter herinnering aan de eerste wereldoorlog iedere avond om 20.00 uur de Last Post wordt geblazen. Woensdag 20 mei staat er een dag naar Brugge op het progrmma. Donderdag 21 mei gaan we via Gent, waar we een rondvaart maken. Daarna eerst nog een heerlijk diner voordat we huiswaarts gaan, en tegen de avond zijn we weer in Geffen. Deze reis kost u, bij deelname van minimaal 30 personen € 429,- p.p.Toeslag eenpersoons kamer € 79,-.èn is inclusief: In de bijlage bij de ONS komt meer informatie, maar heeft u belangstelling en wilt u graag uitgebreidere informatie, kunt u bellen naar Tineke Willemse tel. 0610758924. Ook niet-leden van de KBO kunnen aanmelden.

REPAIR CAFÉ: (LATEN) REPAREREN MOET JE LEREN!

apparatuur. Kapotte spullen maar naar de milieustraat, want repareren kost toch veel meer. Maar dat is lang niet altijd waar! In het Repair Café zijn al veel elektrische apparaten, die kapot waren door hun eigenaar weer bruikbaar mee naar huis genomen.Voorbeelden zijn een koffiezetapparaat, naaimachine, stofzuiger, schemerlamp, radio, CD-speler, enz. Natuurlijk lukt niet alles, maar dan is het hart van het apparaat (de printplaat) defect . Dan weet de eigenaar ook dat het onherstelbaar kapot is. De technische vrijwilligers van het Repair Café kunnen echt geen wonderen verrichten, maar onmogelijke reparaties worden vaak met succes uitgevoerd. Ook iets stuk kom dan op de laatste vrijdag van de maand naar het Repair Café bij Kom d’r In. Vanaf 14.30 uur staan de vrijwilligers klaar om kapotte apparaten te repareren. Houd er echter rekening mee dat zij om 17.00 uur weer huiswaarts gaan. Dus kom op tijd! Er worden geen kosten in rekening gebracht. Zijn er nieuwe onderdelen nodig dan krijgt u te horen welke onderdelen en waar u die kunt kopen. Een vrijwillige financiële bijdrage aan Kom d’r In is van harte welkom. Daar kunnen we deze service mee in stand houden. Het eerst volgend Repair Café is op 25 oktober. Vrijwilligers Repair Café

De middenstand en de webwinkels proberen ons op allerlei slimme manieren te laten kiezen voor nieuwe

Te koop: Vrijstaande woning in de Van Coothstraat 20 te Geffen Bouwjaar 1959, inhoud 384 m2 exclusief garage, perceel 530 m2. Indeling: Ruime woonkamer met open keuken, nette badkamer, bijkeuken, cv ketel (2018), kelder, 4 slaapkamers met uitbouwmogelijkheden op de bovenverdieping. Levensloopbestendig wonen is mogelijk. Ruime voortuin en deels verharde achtertuin met veel privacy. L vormige vrijstaande garage/schuur, ideaal voor opslag/werk aan huis. Aanvaarding en prijs in overleg. Voor meer info bel 0642412201 of bel 0627133183. 11


GEFFEN 75 JAAR BEVRIJD De grote militaire colonnes hebben onze omgeving alweer verlaten. Market Garden en de 75-jarige herdenking is voor Oost-Brabant weer achter de rug. Maar hoe zit dat in Geffen.Wordt er helemaal niet stilgestaan dat ons dorp 75 jaar geleden bevrijd werd? Ja, natuurlijk wel! Maar Geffen werd pas op 22 oktober bevrijd, als laatste dorp van de huidige gemeente Oss. Daarom zullen de activiteiten dan ook omstreeks die datum plaatsvinden. Wat staat er te gebeuren? Zaterdag 19 oktober Oorlogswandeling Rondwandeling door Geffen waarin wordt verteld wat er in Geffen tijdens de oorlog (met name de bevrijdingsdagen) heeft afgespeeld. U kunt zich hiervoor opgeven via een mailtje naar dorpgeffen@gmail.com o.v.v. naam en aantal personen. Bij interesse graag z.s.m. reageren omdat er per keer maar 15 personen mee kunnen lopen. Wie het eerst komt wie het eerst maalt... Starttijd: 10.00 u. en 13.00 u. Zondag 20 oktober De grote openingsactiviteit van de gemeente ‘s-Hertogenbosch vindt in Vinkel plaats. Verdere informatie

daarover kunt u t.z.t. in de pers lezen. Na deze opening vertrekt een stoet met oude legervoertuigen vanuit Vinkel via Geffen, Nuland en Rosmalen naar Den Bosch. Vanuit Vinkel volgen ze de Papendijk, Heesterseweg, Runrotstraat, Heegterstraat, Veldstraat, De Heegt, Dorpsplein, Dorpstraat, Vlijmdstraat en Pastoor v.d. Kampstraat richting Nuland. Iedereen is welkom en, zoals in vele steden en dorpen, mag er gerust in alle aanliggende straten de vlag uit! Maandag 21 oktober De herdenkingsdag van Geffen starten we op basisschool De Wissel met verhalen over de oorlog en bevrijding. Na de kleine pauze zullen de leerlingen van groep 8 tal van activiteiten doen waarbij de nadruk ligt op het doorgeven van ervaringen door personen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Om 14.30 u. gaan we, samen met burgemeester Buijs en wethouder Van der Schoot, de slachtoffers van de oorlog herdenken bij het Vrijheidsmonument. Iedereen (kinderen, volwassenen) wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het avondprogramma start om 19.30 u. in De Koppellinck. In een gevarieerd programma zal worden omlijst met zang en muziek van een zangeres uit Wales en onze fanfare W.I.K. Een zeer belangrijk onderdeel van het programma is de film van Jan Verburgh over de oorlog in Geffen. Hierin vertellen diverse Geffenaren over hun herinneringen aan de oorlog. De avond zal om 21.30 uur worden afgesloten met medewerking van het koor Passe Partout. We toosten samen met oranjebitter op onze vrijheid! U bent van harte uitgenodigd!

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

12


NIEUWS VAN KOM D’R IN Met de inloop op vrijdagochtend voor ouders van kinderen op de basisschool is een start gemaakt. Wij horen graag wat jullie ervan vinden en of het tijdstip en de dag voor deze ontmoetings-mogelijkheid goed gekozen is. De schildermiddag voor kinderen was weer erg geslaagd. De volgende middag is op vrijdag 11 oktober.Wil je kind mee doen en zit het in groep 6-8 van de basisschool laat het ons weten. We hebben nog een paar plekken vrij. Vergeet niet in te schrijven voor onze wereldproeverij op woensdag 30 oktober, onze Turkse dorpsgenoten gaan weer voor ons koken! Inschrijven kan op de lijst in Kom d’r in. De kosten zijn 5 euro en het is fijn als je vooraf betaalt i.v.m. de inkopen die gedaan moeten worden. In de kast van Kom d’r in staan leuke dingen die gemaakt zijn op de crea-avonden en –middagen. Je kunt ze kopen voor het bedrag dat erbij vermeld staat.Voor Kom d’r in geeft dat weer een mogelijkheid om nieuwe materialen aan te schaffen. Wil je als gastvrouw of vrijwilliger je steentje bijdragen aan Kom d’r in, dan komen we graag in contact met jou! Je krijgt er veel gezelligheid en waardering voor terug. Nog ideeën of vragen? Laat het ons weten! In Kom d’r in staat een ideeënbusje, maar je kunt ook reageren via ons email adres! komdrin.geffenzorgt@gmail.com

WIE WAT WANNEER

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl

OKTOBER 10 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 17 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 26 Rived kledinginzameling, 10.00-14.00 uur de Koppellinck 27 Goud van Oud, Zaal ’t Haasje NOVEMBER 04 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 06 avond voor de jeugd bij Nooit Gedacht en Helder theater, aanvang 20.00 uur 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 18 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 21 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Superbingo Goed Gevoel Geffen 24 Goud van Oud, Café ’t Haasje DECEMBER 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13


ROOI OORTJES XXVI

Dat doet ons deugt!

Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neije Dorpshart...

# Dorpsraad Geffen Om u zo goed mogelijk te informeren, bezoeken wij regelmatig de openbare vergaderingen van Dorpsraad Geffen (meestal op de 3e maandag van de maand) in MFC De Koppellinck. In september staat daar wéér de zo vurig gewenste realisatie van extra parkeerplaatsen bij het voormalige treinstation (bezuiden spoor, ten noorden van ’t kerkhof) op de agenda.Tot onze stomme verbazing wordt de aanwezigen doodleuk meegedeeld, dat deze parkeerplaats er niet komt, omdat het leeuwendeel van de grond tussen het hekwerk langs het spoor en het kerkhof (ook) eigendom van ProRail is; einde oefening. Frustrerend vinden wij het, dat de alom aanwezige ambtenaren van Groewd Oss ons dit nu pas melden; er is in totaal zéker twee jaar over vergaderd! Wij vragen ons hardop af; neemt Gemeente Oss haar wijk- en dorpsraden wel serieus? Ter plaatse komt overigens wél een eenvoudig fiets- en wandelpaadje voor schoolgaande jeugd en hun begeleidende ouders uit de polder. Tenenkrommend vinden wij het trouwens nóg steeds (wij hebben dat nu al 2 x gemeld), hoe Dorpsraad Geffen omgaat met het al dan niet honoreren van subsidieverzoeken. Het huidige ’beleid’ rammelt en kwalificeren wij als zwaar onvoldoende! Wat ons betreft nu alvast een goed voornemen voor het nieuwe jaar...

# Herfst Vorige zondag nog volop zon en ruim 24 graden Celcius, vandaag (zondag 29 september) lijkt de herfst écht gestart met héél veel regen. Toch hebben veel jonge boompjes in en rondom Geffen het loodje gelegd. Hopelijk maakt Groewd Oss de beloofde herplant waar. In de herfst vallen blaadjes van de bomen, maar ook eikels, kastanjes en andere vruchten. Dat is elk jaar zo, leren wij onze (klein)kinderen, maar ”grote mensen” klagen hierover steeds vaker steen en been, merken wij. Alsof het ooit anders was ... # Renovatie Kloosterstraat Tijdens ”Geffen Begroten” (2016) heeft een groep betrokken Geffenaren beslist, dat het begaanbaar maken van het traject Kloosterstraat- Dorpstraat absoluut topprioriteit heeft. De renovatie van de Kloosterstraat is deze week gestart. Hopelijk zijn de trottoirs straks weer goed begaanbaar voor onze ouderen, gehandicapten en ouders met kinderen! # Vinkel-Noord De gemeenteraad van Bernheze (Heesch) heeft haar vetorecht met betrekking tot de komst van windturbines op het toekomstig bedrijventerrein Vinkel-Noord opgegeven. Daarmee lijkt het zeker, dat er straks drie reusachtige windmolens van achter de snelweg A-59 verrijzen. Actiegroep ”Eerlijk over Heesch-West” kan hopelijk wél verhinderen, dat de Colleges van Oss, Bernheze en Den Bosch bedrijven in de allerhoogste categorie 5 ter plaatse toestaan. Wordt vervolgd. # Dorpshart Geffen In de van de Dorpsraad van september zijn nieuwe plannen voor ons nieuwe Dorpsplein en de directe omgeving gepresenteerd. Die komen er op neer dat stedenbouwkundig bureau L.O.S. de bekritiseerde derde bouwlaag aan de westzijde van het plein heeft geschrapt.

14

# De Geffensche Wiel Goed nieuws van ’het Front’, tenslotte; een groepje verontruste buurtbewoners heeft de zorgelijke situatie in en rondom De Wiel opnieuw aangekaart bij Dorpsraad en de gemeente. Recentelijk is woordvoerder Ton zijn zegje gaan doen in de Osse Gemeenteraad. Intussen is ook een deskundige van het Waterschap ter plekke poolshoogte komen nemen. Naar aanleiding van de inbreng in de gemeenteraad heeft de commissie Ruimte van de gemeente Oss onze Geffensche Wiel geagendeerd voor haar openbare vergadering in oktober. Wij zijn benieuwd! Natuurlijk hadden wij u ook nog wel iets willen influisteren over #NatuurgebiedMaashorst #FinanciëlePerikelenOss #StammtischGeffen en #GeffenschToetsenbordTerrorisme, maar dat doen wij mss een volgende keer! ’t Rooi Hundje 06-5391 6725


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 16 september 2019 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Dorpshart: Foke de Jong van het bureau LOS Stad om Land presenteert het eindresultaat van het proces naar een ontwikkelperspectief voor ons dorpshart. De redenen voor waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt worden nader toegelicht. Op het nieuw te realiseren plein zal veel groen komen, een duidelijke wens van veel Geffenaren. De bebouwing aan het einde van het plein en in het verlengde van de bestaande winkelrij leidde tot verschillende inzichten. “Je moet een plein afbakenen met een gebouw, anders is het geen plein maar een open ruimte”, aldus Foke. Wel wordt de maximale hoogte voor de nieuwe gebouwen vastgelegd in het ontwikkelperspectief en deze hoogte is vergelijkbaar met naastgelegen panden. In de tussentijd heeft de opiniecommissie Ruimte van de gemeente Oss al groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het plan en zal het dit jaar nog in de gemeenteraad komen. Hierna volgt er nog een lang traject en de uiteindelijke realisatie zal pas in 2022/2023 plaatsvinden. - Kloosterstraat: vanaf 25 september tot het einde van dit jaar wordt vindt de herinrichting van de Kloosterstraat plaats. Er wordt onder meer een nieuwe waterleiding aangelegd en de straat krijgt een nieuwe inrichting met een verbeterd voetpad. Om de overlast te beperken wordt het werk in fasen uitgevoerd. - Spoorpad: Pascal Peters, onze gebiedsbeheerder, moet helaas melden dat er geen budget is voor de realisatie van een verbinding tussen de Kerkstraat en de Oorsprong. De gemeente heeft gekeken naar de mogelijkheden en de kosten voor extra parkeerplaatsen.Veel grond is eigendom van Prorail en hierdoor is er slechts ruimte voor zeven parkeerplaatsen. Ook de kostenpost van ±€40.000 blijkt te hoog.We hebben Pascal gevraagd om te kijken of het wellicht mogelijk is om alleen een voet- en fietspad aan te leggen, zonder parkeerplaatsen of verlichting. Inmiddels heeft Pascal groen licht gekregen en wordt er dit jaar nog een pad gerealiseerd. - Deelauto: Arriva stopt aan het einde van dit jaar met buslijn 161, deze route is al jaren onrendabel. Om het verlies te compenseren zal de bus tussen ’s-Herto-

genbosch en Grave ook station Oss aandoen en in de spits vier keer per uur gaan rijden. Als alternatief biedt Arriva Geffen een elektrische deelauto. Deze auto kan worden ingezet voor korte ritten in en om het dorp. De ritjes worden door vrijwilligers verzorgd. Wij willen graag de haalbaarheid voor dit project onderzoeken en doen bij deze een oproep voor chauffeurs. Heeft u tijd en zin om één of meerdere dagdelen ritten te verzorgen, meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar info@dorpsraadgeffen.nl - Subsidieverzoeken: we hebben twee subsidies toegekend, €667,86 aan vereniging Geffen Zorgt voor de organisatie van de ‘Het puberbrein, alcohol en drugs’ avond voor de jeugd op 6 november in de kantine van Nooit Gedacht. Een bedrag van €250,- wordt aan brandweer Geffen toegekend voor de aanschaf van duurzame materialen om de remise feestelijk in te kunnen richten voor de huldiging van de vier afzwaaiende brandweerleden. Dit waren in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering van juni. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 28 oktober om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


EFFE OVER GEFFE

Zij hebben aan de wieg gestaan van: ‘Kom d’r In’.

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Hein Aangenendt, 68 jaar. Hij woont in de Leiweg op nummer 10.

9. Geffen is voor mij: Een oase van rust op de zondagmorgen. Wanneer er geen vrachtwagens en tractoren vanaf 05.30 uur door de Leiweg rijden.

1. Een herinnering aan Geffen Ik had al eerder contact met bekende Geffenaren voordat ik in 2005 hier naar toe verhuisde vanuit Rosmalen. Ik heb 34 jaar gewerkt bij Scouting Nederland als beroepskracht ter ondersteuning van alle 1100 Scoutinggroepen in Nederland en zo ook voor Scouting Geffen. Een geweldige groep met enthousiaste leidinggevenden en bestuurders. Dus kende ik al geruime tijd o.a.: Hans Hendriks en Chrisjan van Dinther.

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: Verbetering van de verkeerssituatie in de Leiweg.

2. Dit zou anders moeten Het racecircuit in de Heesterseweg en vooral de Leiweg. Een zeer gevaarlijke situatie is ontstaan na de reconstructie van de Heesterseweg met veel te lage drempels. En in de Leiweg waar helemaal geen verkeersdrempels zijn. En dat merken wij. Met 80 km per uur rijden sommige automobilisten langs wandelaars en fietsers. 3. Een bijzondere plek/gebouw/ straat/ wijk De Koppellinck. “Het zenuwcentrum van Geffen”. 4. Een mooi mens Bertus. (sorry ik ken zijn achternaam niet) Bertus verzorgt de dieren van Piet van der Heijden als hij op vakantie is. 5. Jammer dat… Met de gemeentelijke herindeling de gemeente Maasdonk is opgesplitst tussen Den Bosch en Oss. 6. De Leukste club Scouting Geffen.

Torenklanken doet ook mee aan Rabo ClubSupport! En jouw stem is geld waard. Vanaf 27 september kun je op ons stemmen. Ontdek hoe op Rabobank.nl/clubsupport

7. Ons Visitekaartje Natuurlijk ‘Effe Noar Geffe’. Waar ik graag verder als medewerker actief wil zijn. 8 . B e wo n d e ri n g voor… Elly en Aart Smit die zoveel doen voor de inwoners van Geffen.

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


1994-2019 21 september 2019 Het 6e strandtoernooi van JBC Geffen aan de Geffense Plas telde net als vorig jaar 38 teams. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind. De wedstrijden werden in de stralende zon gespeeld onder het toeziend oog van scheidsrechter Henk Lepoutre. Het was weer spannend en mooi om te kijken. Hieronder vind je de 1e t/m de 10e plaats. 1e Rocco Dili Muti en Klaus Altenschmidt - Homberg Duisburg 2e Herman Kohnen en Udo Joosten - Homberg Duitsland 3e Nico v Geenen en Rolf v Geenen - Berghem 4e Jo Manders en Tiny Verstegen - Le Jeteur Schaijk 5e Theo de Klein en Gerrit Huggers - Le Sud Zeeland 6e Jos vd Lee en Piet vd Ven - Die Le Nistelrode 7e Theo v Schaijk en Rieky v Schaijk - Le Sud Zeeland 8e Tjeu v Ras en Martien Dreesden - Le Sud Zeeland 9e Ton Broeksteeg en Rien de Veer - JBC Geffen 10e Lambert Kusters en Theo Ruijs - Le Jeteur Schaijk

Perry en zijn team van de Geffense Plas, hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. En niet te vergeten de leden van JBC Geffen die vrijdag alles in orde hebben gemaakt zodat de banen er picobello bij lagen. En alle vrijwilligers die op wat voor manier dan ook er aan meegewerkt hebben om deze dag te doen slagen. Het was een mooie en sportieve internationale dag. Met spelers uit Duitsland en Nederland. Wat ons betreft, op naar volgend jaar. Er zijn foto`s op www.jbcgeffen.nl Groeten, het bestuur van JBC Geffen

29 SEPTEMBER. DE FEESTDAG VAN 25 JAAR JBC GEFFEN Voor we gingen feesten was er de kampioenshuldiging:

Te beginnen met de zomerzondagcompetitie: 1e Henk van der Heijden 2e Theo van Wanrooij 3e Hans Huibers 4e Piet Ketelaars 5e Toon van de Doelen De beste vrouw was Annie Nesselaar. De poedelprijs ging naar Annie van der Doelen

en de zomeravondcompetitie: 1e Theo v Wanrooij 2e Ton Broeksteeg 3e Leo Renders 4e Henk van der Heijden 5e Herbert Steffner De beste vrouw voor de avondcompetitie was Tonnie Renders. De poedelprijs ging naar Stiena van der Doelen

De bestuursleden werden toen (tot hun grote verrassing) in het zonnetje gezet. Echt compleet onverwacht, dit hadden ze niet zien aankomen. Dit was een mooie blijk van waardering die heel welkom was. Na het uitbrengen van een toast volgde een heel gezellige middag met lekkere hapjes en drankjes. Gedanst werd er volop op de muziek van Trio PI-WI-F. Tussendoor kon je de fotoboeken bekijken of de fotoreportage op TV die constant draaide. Dit alles werd vervolgd met een warm en koud buffet. Ter afsluiting nog koffie, thee en een lekkere bonbon. Het was een schitterend feest. We zouden het zo weer over willen doen. Foto`s zijn te bekijken op www.jbcgeffen.nl Groeten van J.B.C. Geffen

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


ROAPLIEDTEAM GEEFT WEER EEN STOKJE DOOR... Tijdens de evaluatie van de vorige editie van Roaplied gaf Jan v/d Zande te kennen te gaan stoppen als kartrekker van het Roaplied. Daar waren we even stil van want dat hadden we (nog) niet verwacht. Jan maakte zijn opwachting als mede organisator van het Roaplied in 2008. Hij kent het Roaplied van binnen en van buiten. Eerst als deelnemer later in de organisatie. Dat Jan zou gaan stoppen was niet niks want Jan hield de touwtjes altijd stevig in handen, had overal een passende oplossing voor en zijn overvolle stofmap, welke hij elke vergadering bij zich had, bevatte altijd het juiste antwoord op zaken die wij al lang vergeten waren. Jan we kunnen je niet vaak genoeg bedanken dus via deze weg doen we dat nogmaals DANK DANK DANK. Achter de schermen zijn we direct opzoek gegaan naar een geschikte opvolger voor Jan maar vooral een passende aanvulling van onze werkgroep. Gelukkig was deze snel gevonden na een minimale bedenk tijd en een korte aarzeling heeft Jordy van Rosmalen zich bij de groep gevoegd. En daar zijn we enorm blij mee!!! Hij past perfect in het team en staat midden in het Geffense. Jordy we heten je nogmaals van harte welkom!!!

Ons eerste wapenfeit was de silent-promo tijdens Effe noar Geffe. Wie heeft er niet even stiekem op ons podium gestaan... En vanaf nu gaan jullie weer veel van ons horen. inmiddels hebben we de aftrap tijdens de zondag van strooipop achter de rug en zijn veel groepen al weer

gestart met de voorbereidingen. Maar er is altijd plaats voor nieuw (onbekend) talent. Dus lijkt het je wat aarzel dan niet en neem even contact met ons op. We kunnen altijd nog helpen bij het vinden van een muziek of tekstschrijver. Voor het laatste nieuws check onze facebook pagina. Maar vergeet vooral niet zaterdag 1 februari 2020 even af te blokken want dan openen we de deuren van de Gouden-Leeuw voor weer een nieuwe editie van het Roaplied. “Gullie komt toch ok!!” Roapliedteam: Saskia van Erp Temmie van Uden Jordy van Rosmalen Ronny Langens

GELOOF ONDER WOORDEN (33) De Eucharistie (in de volksmond de Heilige Mis) Bij ons in het Westen is het brood een symbool van leven en de wijn een symbool van feest. Het brood en de wijn van de christelijke eucharistie vertellen dat God zijn volk verzamelt om het te voeden en te verheugen. De eucharistie is ‘de maaltijd van de Heer’. Het is Jezus Christus die zijn gemeenschap verzamelt, persoonlijk tot hen spreekt, het gebed leidt en zichzelf in de communie geeft voor het leven van de wereld. ‘Doet dit tot nagedachtenis aan Mij’, zegt Jezus, of nog beter ‘om te gedenken’ want gedenken is meer dan zich herinneren en ‘danken’ is meer dan bedanken. Zo gedenken de christenen tijdens de eucharistie het Pasen van Jezus: zij vieren de Liefde die zichzelf geeft tot in de dood en (de Liefde) die de dood overwint. Maar de eucharistie is niet het voorrecht van de zuiveren, zij is het voedsel voor de gelovigen, die met hun broeders een gemeenschap vormen en in staat zijn elkaar te vergeven. Communiceren onder het teken van brood en wijn, die geconsacreerd zijn (door het woord en door de heilige Geest) betekent voor het christelijk geloof dat we Jezus ontvangen, de Heer, die voor altijd leeft, en die tot de gelovige komt om voor altijd ‘bij hem te verblijven’ en hem te geven dat hij mag leven in God (Joh 6,51-59) Wat vieren wij in’ De Eucharistie’: deze bestaat als het ware uit 5 fasen: 1. De christenen komen bijeen, zij maken zich innerlijk stil, vragen om vergeving, zij zingen en roepen de naam van Jezus aan: De mensenmenigte, komt overal vandaan om gehoor te geven aan de innerlijke roepstem van Christus, komt samen rond haar Meester 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


en Heer, niet zichtbaar maar wel aanwezig (Mt 13,2). 2. De christenen horen het Woord van God, overdenken het in stilte en bezingen het in liederen. Een priester of diaken geeft er commentaar op en maakt duidelijk dat die woorden uit het verleden ook ons aangaan. ‘Hij spreekt tot ons vandaag (Lc 4,16-21). Want alleen God kan over zichzelf spreken, alleen Christus kan tot ons hart spreken. 3. Als wijn en brood op het altaar zijn geplaatst zegt de priester: ‘Verheft uw hart .’De gelovigen staan klaar voor de dankzegging. Het grote eucharistisch gebed begint nu, het richt ons hart op God, zegent zijn Naam voor alles wat Hij voor het leven, het geluk en heil van de mensen heeft gedaan. In naam van de gemeenschap smeekt de priester om het brood en de wijn te consacreren door de genade van de heilige Geest, en terwijl allen in stil gebed zijn, spreekt de priester de woorden uit van Christus zelf: ‘dit is mijn Lichaam… dit is mijn Bloed.’ 4. Samen met Jezus Christus bidden wij het Onze Vader: ‘Geef ons brood…vergeef ons… zoals ook wij vergeven…’En om te laten zien dat onze gemeenschap met Christus ook onderlinge gemeenschap is, wensen wij elkaar de vrede van Christus. Dan breekt het moment aan voor de communie met zang en stilte. 5. Tot slot de wegzending, het gaat daarbij niet alleen maar om het wegzenden, maar vooral om die gemeenschap het gewone leven in te zenden om daar het geloof, de hoop en de liefde die we ontvangen hebben in deze zondagse viering, te leven en uit te dragen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) Start van de vijfde jaargang op zondag 27 oktober bij ’t Haasje in Geffen.

GOUD VAN OUD: EEN IJZERSTERKE FORMULE

Konings of The Moody Blues. Ik heb alles bij, en dan het merendeel op vinyl. Dat hoort op zo’n avond”, zegt Ad met zijn bekende brede smile. Ad Leeyen, hij draait al vanaf 1977 met heel veel plezier zijn plaatjes.“Het mooie is dat we toen aan het sjouwen waren met bakken vol met vinyl plaatjes.Toen kwam het cassettebandje, daarna de CD, MP3, Internet en You Tube. En nu weer… Vinyl”, zegt hij met een soort van trots in zijn stem. Goud van Oud Heerlijk fanatiek zijn ze, deze ‘jonge ouderen’ op de Goud van Oud avonden. Muziekliefhebbers die te oud zijn voor Boetje en zich nog te jong voelen voor Het Oude Klooster”, lacht Tonny. In principe vinden de avonden plaats in het café van Erny en Anja van café zaal ’t Haasje. “Voor de allereerste aflevering, de start van het nieuwe seizoen, hebben we de zaal vrij gehouden. We hebben de coverband “Mustang 66” geboekt. En, geloof me op mijn donkerbruine ogen, samen met Ad spelen ze het ‘dak eraf’ en is succes verzekerd”, aldus Erny.“Steeds de laatste zondag van de wintermaand hebben wij ons feestje, meestal in het café. Daar wijken we niet van af. Ook nog eens handig om te onthouden”, zegt Tonny. Gratis “Natuurlijk is de toegang gratis’, roepen ze alle drie bijna tegelijk. Iedereen is welkom, niks moet en alles mag. Kom alleen of met een hele groep, vier je feestje bij ons of ga gewoon, zoals de meeste gasten op deze avond, heerlijk uit je dak. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. In de decembermaand (22 december) ‘draaien’ ze in de tent op het plein tijdens het Winter Event en met carnaval (21 en 24 februari) gaan ze met een extra editie los in de feesttent. In het café en zaal is de aanvang steeds 16.00 uur. “Een eindtijd, och we gaan gewoon door tot het ‘gaatje’, niet dan”, lacht Erny.Voor het volledige programma en meer info zie de website ‘t Haasje: www.cafezaalhethaasje.nl 27-10 zaal live / 24-11 café / 22-12 winter event / 26-01 café / 16-02 café / 29-03 café / 19-4 afsluiting.

GEFFEN –Het is een creatief en vooral slim idee. “Heel veel nostalgie komt op zo’n avond voorbij. De muziek uit de jaren van ‘toen’ in combinatie met discotheek inclusief de vinyl singeltjes leeft op dit moment enorm. En natuurlijk mogen we in deze formule ‘good old DJ’, Ad Leeyen niet vergeten. Ad is er al vanaf het begin bij betrokken en is misschien wel het meest enthousiast van ons allemaal”, zegt Tonny van Zelst- Damen (60) uit Geffen. Ad Leeyen Hij kent van bijna van iedere bezoeker zijn of haar muziekkeuze. “De een houdt van de Beatles en de ander gaat weer voor Fleedwood Mac of juist weer van Corry

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.