Torenklanken 2013 - nr 16

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 16 | oktober 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Aangenaam, mijn naam is Keppestraat!

iedereen welkom is om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Ik ben nieuw, ben pas in juli van dit jaar in Geffen terechtgekomen.Veel mensen weten pas sinds kort dat ik besta, na aanpassing van de kruising met de Kloosterstraat zie je veel beter. Dankzij mij kunnen de bewoners van de nieuwe huizen achter de voormalige boerderij van Piet (Kleingeld) van Grinsven bij hun huizen komen. Ik ben de nieuwste straat van Geffen, maar eigenlijk ook weer niet. Op een hele oude kadasterkaart (ca. 1836) kun je al een Keppestraatje vinden, ongeveer op de plek waarin ik nu lig. Daarom heeft de straatnaamcommissie voorgesteld om mij zo weer te vernoemen. Bent U al eens naar mij komen kijken? De buurt waar ik me bevind is echt heel mooi geworden. Kom gerust maar eens kijken!

Heeft u al iets gehoord over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AWBZ? Of is het u wellicht opgevallen dat uw zorgkostennota hoger is geworden? Naast het beperken van uw zorgkosten, bent u misschien ook wel nieuwsgierig naar wat voor u interessant is met betrekking tot uw vermogen, schenkingen aan (klein) kinderen en erven. De notaris komt ook hierover uitleg geven en kan u van alle informatie voorzien omtrent deze onderwerpen. Plaats: Het Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel Vanaf 13.45 uur: ontvangst met koffie of thee Aanvang: 14.00 uur Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Groetjes Keppestraat

Informatie: Francien van Empel Werkgroep Zorg & Welzijn www.seniorenraadmaasdonk.nl

Bedankt Boerenbruidsparen

Thema Café Maasdonk Op woensdag 20 november 2013 organiseert de werkgroep Zorg & Welzijn van de Seniorenraad Maasdonk (SRM) voor de derde keer het Thema Café. Het thema voor deze ontmoeting is: De notaris vertelt ...... Een Thema Café is een ontmoetingsplaats waar

De Boerenbruidsparen staan ieder jaar met een jamkraam op Effe noar Geffe. Waar altijd veel jam wordt verkocht. De opbrengst hiervan werd ook weer dit jaar aan De Flierefluiters geschonken. Namens alle Flierefluiters onze Hartelijke Dank

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 18 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 20 okt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 22 okt. 19.00 u. * avondmis do. 24 okt. 13.30 u. Gouden jubileumviering Bert en Siena van Erp m.m.v. DK vr. 25 okt. 19.00 u. * avondmis aansluitend parochieavond voor de vrijwilligers in het Oude Klooster zo. 27 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk Er wordt een tweede collecte gehouden voor Wereldmissiedag di. 29 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 01 nov. 19.00 u. * H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (Allerheiligen) za. 02 nov. 19.30 u. H.Mis m.m.v. W.I.K. en Gem. Koor + kinderkerk (Allerzielen) zo. 03 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) VAN DE BESTUURSTAFEL Uitbreiding parochiebestuur Anita van Herpen - Schuurmans is per 1 oktober 2013 benoemd als secretaris van het parochiebestuur. Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe taak.

Urnenveld Vanaf heden is het in onze parochie mogelijk om urnen te plaatsen op een speciaal urnenveld, nabij onze begraafplaats. Er is dan een plekje beschikbaar van 80 bij 80 cm. voor het plaatsen van twee urnen. Er mag een monumentje tot 50 cm. hoogte worden opgezet. De tarieven hiervoor zijn in overleg met de omliggende parochies vastgesteld. Contactpersoon: Henk Steenbergen tel. 06 - 38917878 Dit urnenveld zal op zondag 17 november a.s. na de hoogmis van 09.30 uur, worden ingezegend door de pastoor. Kerkradio De parochie is voornemens een vernieuwd kerkomroepsysteem door sIKN te laten installeren. Vanuit een centraal systeem in de kerk wordt de uitzending naar de luisteraars gestuurd. Kosten per aansluiting zijn € 10,00 per maand. Thuis heeft u een eenvoudig te bedienen kastje, dat geïnstalleerd zal worden door Hans van Leeuwen. Het is ook mogelijk om via internet uitzendingen te bekijken op tv, maar voordat we die voorzieningen aanbrengen, zouden we minstens vijf aanvragen dienen te hebben. De kosten daarvoor zijn € 12,50 per maand. Voor informatie: Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl PAROCHIEAVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS Zoals gebruikelijk houden we jaarlijks een dankavond voor alle vrijwilligers en medewerkers van de parochie. Deze wordt dit jaar gehouden op vrijdag 25 oktober. Om 19.00 uur is de H.Mis in de kapel en aansluitend wordt u verwacht in de benedenzaal van Het Oude Klooster. KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleg3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


gen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2014 De aanmeldingsavond voor de Eerste Communie in 2014 is op woensdag 23 oktober van 20.00 - 21.30 u. in de bovenzaal van Het Oude Klooster. De Eerste Communieviering wordt gehouden op zondag 18 mei 2014. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

(www.vriendenvanhunedoara.nl), in gesprek gegaan met degenen die altijd kaarten (en nog veel meer) maakten voor de aids-weeskinderen in Mozambique.Wij hebben hun werk over mogen nemen voor stichting Vrienden van Hunedoara. Allerlei materialen die ze nog hadden liggen, hebben wij meegekregen (waarvoor onze dank). Ik wil u dan ook vragen om kaarten te blijven sparen en deze in te leveren in de doos achter in de kerk. Wij zullen deze regelmatig leeg maken. Ook kunt u kaarten voor € 0,25, van ons kopen bij Nelly Heymans en Peter Vos, de Karn 9 (waar u ook kaarten in kunt leveren). Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Els Draad, tel. 0412 64 07 26. FILM: JE M’APELLE BERNADETTE Als voorbereiding op de Lourdesreis van het bisdom zal er binnen onze nieuw te vormen parochie een voorlichtingsavond zijn, waarbij de film:“Je m’ apelle Bernadette” gedraaid zal worden. Deze avond wordt gehouden in de dagkerk van de Petrus-Emmausparochie te Heesch op maandag 21 oktober 2013 om 20.00 uur. U kunt zich opgeven voor deze filmavond via e-mail: administratie@ petrusemmausparochie.nl of telefonisch bij het gastteam tijdens de openingsuren op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen en maandag van 18.00-19.00 uur op telefoonnummer 0412-451215. U bent van harte uitgenodigd. In Geffen wordt ook nog een informatieavond gehouden over de Lourdesreis op een nader te bepalen datum.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 4 oktober 2013:Annie van den Hurk - Schippers, 71 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl KAARTENDOOS ACHTER IN HET PORTAAL VAN DE KERK In september zijn wij, Stichting Vrienden van Hunedoara 5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Corina van den Hurk ( 35 j.) “Ze was en is een Streber”, zeggen Nellie en Rien van den Hurk, de trotse ouders van promovenda Corina van den Hurk, die op 19 september jl. promoveerde aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Corina onderzocht de effectiviteit en veiligheid van hoofdhuidkoeling bij patiënten die chemotherapie ondergaan. Corina zat op de Aloysiusschool en slaagde op het TBL voor het atheneum. Daarna volgde ze op de Hogeschool Amsterdam de opleiding ergotherapie en ging verder studeren op de Universiteit van Maastricht. Daar behaalde ze haar master bewegingswetenschappen met een extra master epidemiologie. “Omdat Maastricht zo gezellig was!” Ze schreef open sollicitaties en werkte een jaar aan kankerregistratie in het Integraal Kankercentrum Oost Nijmegen. Daarna werkte ze in Eindhoven bij het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) aan een project naar de kwaliteit van zorg bij borstkanker. Ze werd benaderd door dr. Wim Breed om samen met hem aan het IKZ verder onderzoek te gaan doen. Er was toen nog slechts een budget voor drie maanden onderzoek. Tussen 2005 en 2013 werkte ze aan het onderzoek hoofdhuidkoeling aan de Universiteit van Leiden en het IKZ. Ze gaf ook voorlichting aan patiënten en verpleegkundigen. De laatste vier jaar daarvan was ze tevens assistent coördinator van het project Eurocourse, een Europees project in het kader van optimalisering van gebruik van de kankerregistratie t.b.v. onderzoek. Daar kwam zij, ook in het buitenland in contact met verschillende oncologen en verpleegkundigen, en zodoende heeft ze nu in diverse ziekenhuizen goede contactpersonen. In haar onderzoek komt naar voren dat haaruitval na chemokuur vaak niet nodig is. Bij de helft van alle kankerpatiënten die een chemokuur krijgen, met kans op ernstige haaruitval, kan haaruitval worden voorkomen met hoofdhuidkoeling. Die koeling brengt de kankerbehandeling niet in gevaar en scheelt bovendien in de kosten, maar er zijn nog veel te weinig patiënten die het krijgen aangeboden, terwijl de apparatuur wel aanwezig is in veel ziekenhuizen (vaak gedoneerd door Roparun). Op het moment dat het promotieonderzoek van start ging, werd hoofdhuidkoeling toegepast in 4 Nederlandse ziekenhuizen. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot 76 van de 90 ziekenhuizen, waar chemotherapie wordt toegepast. In het proefschrift ligt het accent op patiënten met borstkanker, maar hoofdhuidkoeling kan worden toegepast bij alle patiënten met een tumor in een weefsel of orgaan. De promotie van Corina heeft veel aan-

dacht gekregen van de media. Zowel in de landelijke als regionale kranten verschenen uitgebreide artikelen over het voorkomen van haarverlies bij chemotherapie door middel van hoofdhuidkoeling. Op tv werd er aandacht aan dit proefschrift geschonken door Editie.nl (RTL) en NOS Journaal en op BNR radio en DeGids.fm op Radio 1. Naast de publieksmedia was er uiteraard ook veel aandacht voor het proefschrift van diverse websites voor zorgverleners en patiënten, waaronder Kanker.nl, Zorgkrant, Borstkankervereniging, EOS Wetenschap, Leids Universitair Medisch Centrum, en diverse uitgaven en sites van andere organisaties. “Iedereen kent wel iemand die kaal is geworden door kanker,” zegt Corina, “zo is mijn interesse naar meer onderzoek ook begonnen. Ik heb de mooiste baan van de wereld! Het is een erg dankbare taak om een vervelende bijwerking in de strijd tegen kanker het hoofd te kunnen bieden en dat alles, in continu contact met de meest bijzondere mensen met velerlei professies. Het uiteindelijke doel: hoofdhuidkoeling beschikbaar maken voor alle kankerpatiënten die er voor in aanmerking komen en het geven van voorlichting, zodat iedere patiënt voor zichzelf de keuze kan maken om hoofdhuidkoeling al dan niet te proberen. Bij het Integraal Kankercentrum Zuid is in de afgelopen jaren het ‘Kenniscentrum Hoofdhuidkoeling’ ontstaan, de spil in een samenwerkingsverband van onderzoekers, verpleegkundigen, artsen, professoren, ex-patiënten en vrijwilligers. Er is een harde kern van enthousiastelingen die zich dubbel en dwars inzet voor hoofdhuidkoeling. Het netwerk reikt inmiddels over heel Nederland, maar begint buiten zijn grenzen te treden, Europa veroveren is de uitdaging! Binnen Stichting ‘Geef Haar een Kans’ verwerven we middelen om onderzoek mogelijk te maken en kennis met betrekking tot hoofdhuidkoeling zo breed mogelijk te verspreiden. Patiëntenorganisaties, goede doelen, overheidsinstellingen en de farmaceutische industrie, ieder draagt zijn steentje bij. Er is nog veel onderzoek nodig om de resultaten van hoofdhuidkoeling verder te verbeteren en tegelijkertijd de belasting voor de patiënt te minimaliseren.Wij gaan ervoor, keep it cool!” Informatie voor patiënten is te vinden op www.geefhaareenkans.nl Naast haar enthousiaste inzet voor prachtig en waardevol werk, zijn Corina en haar vriend Jeroen inmiddels ook de trotse ouders van Daan en hun tweede kindje is op komst! Is er nog tijd voor hobby’s? “Mijn werk en mijn gezinnetje zijn mijn hobby en daarnaast probeer ik mijn Geffense vrienden en vriendinnen regelmatig te ontmoeten! Proficiat! 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp Er zijn 3 opmerkingentjes gemaakt over de vorige pomp en er werd wederom vastgesteld, dat er geen kardinale fouten zijn gemaakt, dus gaan we onverdroten verder met de mededeling dat ‘de Prins’ al vanaf Drie-Koningendag 1974 de Dorpspomp schrijft en met plezier de 40 jaren volmaakt. Oss trekt: Dat is weer eens bewezen, want de Dorpsraad werd uitgenodigd om eens te komen kijken naar het gemeentehuis in Oss en daar werd overleg gepleegd over toekomstige zaken. Oss toonde zich gastvrij en liet dat gepaard gaan met een glaasje en een hapje. Een aanwezige van de dorpsraad uit Lith, nog wel een persoon uit Maren-Kessel, moest toegeven, dat de keuze van heel Lith naar Oss toch wel een goede keus was en dat Oss heel goed luisterde naar de Dorpsraden en het beleid waar mogelijk daarop werd afgestemd. De tegenstanders voor aansluiting bij Oss aan de stamtafel hebben zich duidelijk uitgesproken om zich voortaan te oriënteren op Oss en zich in te spannen om de aansluiting bij Oss volledig te accepteren en waar mogelijk zullen bijdragen de betrekkingen te ondersteunen. Dat is toch te waarderen!!! Het wachten is op de ontwikkeling van een sterke Dorpsraad in Geffen. We hopen dat er een krachtige vernieuwing plaats vindt. Heb je de juiste ambities en een vurig, gedreven Geffes hart, meld je dan bij de plaatsvervanger Peter van Erp. Een sterke Dorpsraad krijgt beslist gehoor in de nieuwe gemeentesamenstelling. De Papendijk-Groenstr. heeft weer kunnen “genieten” van de feestelijkheden rond “ De Vlijt” bij de 4e editie van Strooipop op 4, 5 en 6 okt. j.l. . Het muziekaanbod was beter, maar wel veel “hard-core” met “muts herrie in en rond de tent”. Het tentorium kreeg weer een rijkere aankleding met 3 podia en een hernieuwde sfeer. Het zijn wel allemaal gerenommeerde jeugdige muzikanten, die optreden. De namen zijn sjockerend. Ik vond de namen “De Kraaien” en “Pap en Pudding” wel zeer bijzonder. Op zondag was de toegang gratis en kon je luisteren naar de winnaar. Miss Montreal zong zonder te haperen.Voor de jeugd een geweldig feest, waarvoor steeds meer belangstelling is. In elk geval kende ook dit festival duizenden bezoekers. Felicitaties aan de organisatie, want alles was weer perfect geregeld. Er waren kluisjes beschikbaar om spullen etc. in bewaring te geven en er was een rijkere uitgebreide hapjesvoorziening. De Rabobank heeft aan een of andere “rijke neef” het pand verkocht. Er blijft wel een “pinapparaat” om je pasjes op te laden en je portemonnee bij te vullen. De toekomst is onvoorspelbaar. “De Globe” blijft voorlopig open. Er verdwijnen ook

nog winkels in ons dorp. Het wordt tijd dat er gebouwd gaat worden. “Mooi-Land” wacht nog op instemming van het waarborgfonds. Er zijn al bomen gekapt in de Lambertusstr. de Veldstr. en 1 (Prinselijke boom) in de Harrie Schoutenstr... en dit zonder/met vergunning en zonder/met bezwaren, zie berichten in Streekwijzer van 4 okt. jl.. Het is raar maar waar.!! Helaas is er nog geen bericht binnengekomen over de te vernieuwen invulling van de Koppellinck... Er is zelfs al weer een blokkade bijgekomen: De consumptieprijzen zijn op bevel van de gemeente nog weer eens verhoogd.Wij wachten op de “Ideeën”!!! Er is ook goed nieuws en blij nieuws: Rottenrijk komt weer tot leven. De aftrap van het 22e Roaplied staat weer voor de deur met “Rottenrijk in Rio”. Er worden al dansvormen ingestudeerd met o.a. “Oh Solo Mio” en “Holadio” en “Radiojojo”. Rottenrijk in Rio Lalaladidolio, dat doen we zo, hallo. Rottenrijk in Rio dat wordt een Rottenrijks Kado. JUMBO!!! JUMBO!!! Het wordt dit jaar een fantastische burgerborrel met De Waoterrijkers, de Kaflanders en de Rottenrijkers, waarbij het afscheid van Maasdonk wordt ingeleid, als voorproefje op het grote afscheidsfeest op 31 december 2014 op het gemeentehuisplein. Op die laatste dag worden op feestelijke wijze de grenspalen geplaatst tussen Geffen,Vinkel en Nuland en wordt het driedorpenpunt bepaald. De oud-burgemeesters van Maasdonk zullen wellicht een feestrede houden en de naam wordt bijgeschreven bij het Cultureel Erfgoed en opgenomen in de “Unesco-Lijst”. Intussen is er in de laatste weken een veiling gehouden van de waardevolle interieurstukken van het gemeentehuis en het lekker zittende meubilair, bureaus, wandkleden, decoraties en rijke schilderstukken, vloerelementen enz.. De overschotten na het uitbundige feest gaan naar de Dorpsraden, die intussen hun budget al ruim hebben opgeschroefd. De laatste burgemeestersen Raadsliedentranen worden met hartverscheurend, jubelgekrijs begraven nabij de Molengraaf. Van stamtafel 390. De volgende zitting op 20 okt. a.s. weer in café Govers en weer na de Hoogmis.Voor open of aanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982. Ut kûmt en ût gû oe goet. Hauw Doe.

Problemen met relaties, geld, instanties, school, verdriet... Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u, kosteloos, weer op weg. 0412-623880 - info@aanzet.nu - www.aanzet.nu 9


TEVREDENHEID TELT! Je bent een gelukkig mens, als je tevreden bent...! Dat vinden Joke (73 j.) en Frans (76 j.) Verstappen, die op 23 augustus jl. hun gouden bruiloft vierden. Frans, geboren in Nuland, is de zoon van Piet Verstappen en Christina van Berne. Hun gezin telde tien kinderen: Marinus, Sjef, Marie, Bertus†, Piet, Truus†, Frans, Jan, Cisca en Willy.Vader Verstappen stierf in oorlogstijd op 40-jarige leeftijd, toen hij een réép (hoepel) vastpakte waar een mijn aan bleek te zitten. “Moeder bleef achter met tien kinderen, waarvan de jongste nog maar negen maanden was. Daarom hebben wij ook met drie broers op kostschool gezeten in Lauradorp in Limburg,” zegt Frans. “Ik ging er heen vanaf de 3e klas en mocht al meteen een klas overslaan; we hadden verplichte studie, moesten huishoudelijke werkjes doen, maar we mochten ook voetballen!” Vandaar misschien, dat Frans zeven jaar lang ‘unne goeie linksback’ in het eerste elftal van Nulandia was. Samen met Wimke van Dijk hield hij het achter goed dicht! Frans ging werken bij Van der Plas, een verwarmings- en loodgietersbedrijf. ‘s Avonds van zeven tot half 10 volgde hij dan nog de avondschool. Na 25 jaar veranderde hij van baas: hij trad in dienst bij zijn broer Marinus die het installatiebedrijf Verstappen van Amelsvoort runde. Met bijna 40 dienstjaren ging Frans met de VUT op 59-jarige leeftijd, waar hij zich thuis geheel aan zijn geliefde duivensport kon gaan wijden. Joke van Venrooij is de dochter van Wim van Venrooij en Toike Gloudemans. Ze werd eveneens in Nuland geboren, maar ze verhuisden naar Geffen, waar ze een deel van de boerderij huurden op de hoek Papendijk / Runrotstraat. Het gezin bestond uit vijf meisjes en één jongen: An, Sjaan, Joke, Wil†, Addie en Marianne. Later konden ze een grotere woning huren in de Pastoor van de Kampstraat. Joke heeft na de lagere school en de 7e en 8e klas veel verschillende werkzaamheden gehad. Tot haar 19e jaar werkte ze bij de Gruyter in ‘s-Hertogenbosch op de suikerafdeling aan de toffeemachine.Veel gesnoept dus! Daarna bij Tricobest, gevestigd in het fabriek van Schouten in Geffen, dat later overgenomen werd door Philips, waar Joke ook werkzaam was: “We zetten daar onder andere TL-buizen in elkaar.” Joke en Frans leerden elkaar kennen op Nulandse kermis: “Met de fiets ging ik achter haar aan!” lacht Frans. Ze hadden maar liefst 8 jaar verkering en kochten toen een stuk grond van Jo van der Doelen in de Pastoor van de Kampstraat, om daar hun eigen huis te bouwen. Omdat de bouwvergunning op zich liet wachten, stemde de burgemeester er uiteindelijk in toe, dat ze in een directiebus mochten gaan wonen. Het huis werd gebouwd met hulp van vader van Venrooij, Joke’s broer Wil, broers 10

van Frans en metselaar Kees Diks. “We moesten alles zelf met ‘de schup’ uitgraven!” Joke en Frans kregen twee zoons Perry en Wilco. Toen de kinderen op de kleuterschool zaten ging Joke huishoudelijk werk doen bij burgemeester Van Oerle, bij dokter Smit en bij tandarts Van den Bovenkamp. Het gezin werd uitgebreid met schoondochters en vier kleinkinderen: Perry en Liseth kregen Björn en Linsey en Wilco en Rita kregen Desley en Ingo. Op vakantie gaan naar verre landen was aan Joke en Frans niet besteed. Daar hadden ze geen behoefte aan. Ze hadden wel een boot, waar ze soms mee naar de Grevelingen voeren. Tja, de duiven waren er immers ook nog... Frans vloog altijd goed bij de wedstrijden, diverse borden en bekers, prijken in de woonkamer. Frans: “Ik blijf de duivensport trouw, hoewel je je moeilijk kunt meten met de grote jongens. Ik vind het al een prestatie als mijn duiven thuiskomen!” Frans en Joke genieten nu volop van alle leuke dingen van de kinderen en kleinkinderen en gaan graag samen wandelen en fietsen. Frans is een fervent liefhebber van oorlogsliteratuur. Het gouden paar kijkt dankbaar terug op de huwelijksjaren. “We zijn gezond, hebben een fijn gezin en we zijn tevreden!” Daarom werd er een feestje gevierd. Twee keer zelfs, want op de eigenlijke trouwdag was er een verrassingsprogramma georganiseerd door de kinderen en kleinkinderen. Een prachtige dag, waarbij Linsey een ontroerend, zelf geschreven lied, voor oma en opa zong! Familie en vrienden werden later genodigd op een gezellig, ouderwets (dans)feest! Proficiat!


KBO informatie Afdeling Geffen Wijzigingen in ons programma Filmmiddag Niet gepland in ons jaarprogramma is er WEL een filmmiddag op woensdag 23 oktober a.s. in het Oude Klooster. Aanvangstijd, zoals bekend, om 13.30 uur en dan staat ons “Filmteam” Lies van Dinther, Jan Ceelen en Martien Romme weer voor jullie klaar. Uiteraard ook weer met gratis koffie of thee en mooie film. Veel plezier alvast. Themamiddag donderdag 24 oktober a.s. Deze middag komt te vervallen. Wel komt begin november een werkgroep met voorlichting over dementie geven in de kernen van Geffen, Nuland en Vinkel. . Op voorhand willen wij deze voorlichting van harte aanbevelen bij onze KBO leden. Zorg dat je in een van de kernen deze voorlichtingsbijeenkomst gaat bijwonen. Wij worden alsmaar ouder en het tijdig herkennen van beginnende, lichte vormen, van dementie kan heel veel ongemak en onbegrip voorkomen. Ziektekostenverzekering 2014 Wij zijn druk doende om te achterhalen wat de KBO collectiviteitskorting voor 2014 precies omvat. In de “ONS “ van oktober of november komt daar zeker meer informatie over is toegezegd. In 2013 kregen KBO leden aanzienlijke kortingen als men via IAK bij VGZ verzekerd was, of als men voor de eerste keer zich liet verzekeren bij ZilverenKruis/achmea. Wil men overstappen dan moet men zijn “oude” verzekering voor 31 december 2013 opzeggen en KBO lid zijn op 1 januari 2014. Als de KBO kortingen over 2014 “hard” zijn komen wij met nadere informatie.

in alle gemoedelijkheid werd afgesloten met een borrel en hapje bij De Artist in Lith. Bij de leden van Dorpsraad Geffen was na afloop veel enthousiasme over het Osse beleid ten aanzien van dorpen en wijken. In Lith en ook elders zijn louter positieve ervaringen op te tekenen over de manier waarop de gemeente opereert. “Toen wij begonnen hadden we nog een enorme stapel met klachten over losliggende stoeptegels, gevaarlijke situaties en achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. Inmiddels is die stapel helemaal verdwenen”, zo schetste Ted Janssen, voorzitter van Dorpsraad Lith. De dorpsraad wordt ook steeds in een vroegtijdig stadium betrokken bij besluiten die een van de dorpen in de voormalige gemeente Lith aangaan. De inspraak wordt zeer serieus opgepakt. “In het begin ging dat nog wel eens mis”, gaf VDG-raadslid Jurgen van de Camp toe. “Dan kwam een voorstel in de raad en vroegen wij: ‘En wat vindt de dorpsraad hiervan?’ Dan moest het voorstel worden aangehouden tot helder was wat ze er in het betreffende dorp van vonden.” Geffen krijgt straks net als Lith, Ravenstein, Megen, Herpen en Berghem een dorpsraad die de schakel met de lokale bevolking vormt. Compleet met een jaarlijks leefbaarheidsbudget van 14.000 euro plus 45 cent per inwoner. Het mag duidelijk zijn: Geffen krijgt binnen de gemeente Oss een volwaardige positie met veel waarborgen voor invloed op het beleid. Dorpsraad Geffen gaat de samenwerking vol vertrouwen aan. (op de foto: leden van Dorpsraad Geffen in de raadzaal in het Osse gemeentehuis)

Namens het bestuur, Antoon Romme, voorzitter

Dorpsraad Geffen Kennismaking met Oss Nog iets meer dan een jaar en de gemeente Maasdonk houdt op te bestaan. Geffen zal vanaf 1 januari 2015 deel uitmaken van de gemeente Oss. Op vrijdag 4 oktober kregen de Maasdonkse gemeenteraadsleden en Dorpsraad Geffen de gelegenheid om kennis te maken met Oss en de manier waarop deze gemeente omgaat met dorpen en wijken. Het bleek een leerzame middag, die

Torenklanken bedankt de Rabobank voor het steuntje in de rug. 11


BEAUTYSALON STEPHANIE Met trots toont ze haar schoonheidssalon, met dank aan haar vader en opa die een en ander realiseerden.“Het is precies geworden, zoals ik in gedachten had,” zegt een Stephanie Witlox (22 j.) Vanaf januari 2013 heeft ze een eigen salon aan De Rosmolen 2, in Geffen.Voor die tijd werkte ze twee jaar in Oss, waar ze een ruimte in een kapsalon had om haar vak als schoonheidsspecialiste uit te oefenen. Als kind wist Stephanie al, dat ze dit wilde gaan doen. Na de basisschool volgde ze de opleiding uiterlijke verzorging aan het Hooghuislyceum, waar ze de basiskennis voor schoonheidsspecialiste opdeed. Op 16-jarige leeftijd ging ze naar het Thomas College in ‘s-Hertogenbosch. Een particuliere opleiding, met kleinere klassen en dus meer aandacht voor de leerling. Stephanie: “Daar leerde ik de theorie; je moet veel weten over het lichaam in het algemeen en over de huid, cellen en weefsels in het bijzonder. Na schooltijd deed ik ervaring op in de praktijk met gezichtsbehandelingen, manicuren en harsen.” Na de opleiding behaalde Stephanie diverse certificaten: Japanse gezichtsmassage, een heel uitgebreide gelaatsmassage, waar met drukpunten wordt gewerkt, tegen rimpels, migraine, hoofdpijn, stress en slapeloosheid, maar ook om lekker te ontspannen. Indiase hoofdmassage, waarbij de klant een zittende houding aanneemt, in plaats van liggend. Een nek- en schoudermassage tegen hoofdpijn. Deze methode bevordert tevens de haargroei. Hot Stone massage:“Op punten waar spieren vast zitten, leg je stenen. Je masseert hierbij met je handen, zowel als met stenen.” Verder is Stephanie therapeut Natural Face Lifting: een manuele behandeling, een verjongingskuur voor het gelaat, de hals en het decolleté; een natuurlijke facelift voor vrouwen én mannen! “Het leuke van dit beroep is dat je steeds

met verschillende dingen bezig bent,” vindt Stephanie. Ze werkt met de merken Gold Flower, waarbij overwegend natuurlijke, plantaardige grondstoffen, extracten en complexen

12

worden gebruikt. Bij Natural Face Lifting heeft ze vooral met Vavín leren werken. Van Curasano heeft ze enkele producten die in maskertjes zitten verwerkt. Verder is de Tanning spray van Marc Inbane een gezond alternatief voor de zonnebank. Stephanie heeft nog veel ambities. “Ik wil cursussen blijven volgen. Op het verlanglijstje voor de toekomst staan nog het zetten van wimperextensions en de micro-dermobrasie, dat is met kristalletjes over de huid bewegen, zodat zich een nieuwe huid kan ontwikkelen. Ik wil ook nog heel graag mensen helpen om af te vallen.” Klanten van alle leeftijden kunnen bij haar terecht, ook jongens (met b.v. acne) en mannen. “Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk, het is super leuk om echt je eigen ‘dingetje’ te doen! Schroom dus niet om Stephanie te bellen: 06 - 29442497 of meld je op facebook!

Kennedymars In het weekend van 14 en 15 september werd rondom Waalwijk, “De 80 van De Langstraat” gelopen. De officiële Kennedymars over een afstand van 80 km werd met droog weer en goede temperaturen afgelegd met veel succes en plezier,maar soms ook wel wat zwaar. Deze Geffense wandelaars haalden de finish; Bets en Gerrit v. Heesch,Yvonne v. Esch en Angela Albers. Gefeliciteerd met deze knappe prestatie.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

Levende geschiedenis van Geffen Tijdens de afgelopen Nationale Open Monumentendag was er ook in Geffen van alles te beleven. Heemkundewerkgroep Vladerack, de werkgroep kerkrondleidingen en de Geffense molenaars hadden de handen ineen geslagen voor een compleet activiteitenprogramma op zaterdag 14 september. Er was een fietsroute uitgezet langs de mooiste plekken in en rond het dorp, de beide molens waren open voor publiek, net als de Maria Magdalenakerk, waar rondleidingen werden gegeven. Ook was er een dorpswandeling onder leiding van Ruud Verhagen, kenner van de Geffense geschiedenis bij uitstek. Helaas waren de weergoden deze Open Monumentendag niet gunstig gezind. In de ochtend kwam de regen met bakken uit de hemel. Desondanks was er voldoende belangstelling voor een dorpsrondleiding.‘s Middags was het weer beter en kon Ruud Verhagen een volgende groep belangstellenden vertellen over de zwervershond die de hele kom van Geffen in de as legde, over Jas van Erp die in de oorlog uit de politiecel onder het oude raadhuis ontsnapte en voor de dageraad terugkeerde om geen argwaan te wekken en over Hasje van Thijsse die een dode tot leven wekte. Nieuwsgierig naar de complete anekdotes? Wellicht wordt er volgend jaar weer een nieuwe dorpsrondleiding gehouden.

INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 13


Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl

14


Feestelijke opening bibliotheek voor senioren in Maasdonk Op 30 oktober 2013 wordt in Sint Jozefoord in Nuland in samenwerking met de Seniorenraad het literair café met bibliotheekvoorziening voor bewoners van Sint Jozefoord én senioren uit Maasdonk officieel geopend. Graag geven wij u in dit bericht meer informatie over het programma van de feestelijke opening van de bibliotheekvoorziening voor bewoners van Sint Jozefoord én senioren uit Maasdonk.

Sint Jozefoord bij kaarslicht

14:00 uur Ontvangst 14:15 uur Overhandiging van de eerste bibliotheekpas 14:25 uur In groepjes bezoeken van de bibliotheekvoorziening 15:00 uur Accordeon en zang door duo Acza 15:25 uur Poëzie door Jan van Ravenstein 15:30 uur Accordeon en zang door duo Acza 15:50 uur Poëzie door Jan van Ravenstein 15:55 uur Afsluiting door duo Acza 16:00 uur Sluiting en bedankwoord

Tot ziens!

Op donderdag 12 december van 16.00 uur tot 21.00 uur organiseert de afdeling Welzijn & Recreatie een sfeervolle kerstmarkt bij Sint Jozefoord. U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan deze kerstmarkt. Kom een kijkje nemen bij de verschillende kraampjes en genieten van de muziek. Ook kinderen zijn van harte welkom. De opbrengst van de kerstmarkt wordt besteed aan het goede doel.

Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

Gedurende deze dag kunt u in het literair café direct een bibliotheekpas laten maken door een van onze medewerkers of vrijwilligers. Met uw bibliotheekpas kunt u boeken lenen bij de bibliotheekvoorziening van Sint Jozefoord. U bent van harte uitgenodigd om de feestelijke opening bij te wonen. Bent u nieuwsgierig geworden naar het literair café met de bibliotheek? U kunt een kijkje komen nemen op Sint Jozefoord. Er is op dinsdag-, woensdagen donderdagochtend een vrijwilliger aanwezig om u te ontvangen. Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

              

15


Nieuw scorebord langs hoofdveld Nooit Gedacht

Opbrengst MOV- fietstocht voor “Bogota zonder honger” Op zondag 22 september was er een gezellige fietstocht van het MOV voor het goede doel. We hebben voor het project van Jeanette Bijveld en Esther de Bie uit Heeswijk-Dinther een mooi bedrag bij elkaar gefietst. Maar liefst € 1300,- kunnen we overmaken aan de Stichting “Bogota zonder honger”. Deze Stichting verzorgt dagelijks voor 220 kinderen in de sloppenwijken van Bogota een warme maaltijd. Het gaat hierbij veelal om weeskinderen die anders niets of weinig te eten krijgen. Dank aan alle fietsers die hebben meegedaan, aan Henk Habraken voor zijn gratis optreden bij ons eindpunt het Zwengelfeest bij de molen. Dank ook aan de bezoekers van het Zwengelfeest die meededen aan de loterij. Door dit alles tezamen kregen wij dit mooie bedrag bij elkaar voor de kinderen uit Bogota. Werkgroep MOV Geffen

16

Sinds dit weekend is het nieuwe scorebord langs het hoofdveld van Sportpark de Biescamp in gebruik. Het scorebord, uiteraard helemaal in de kleuren en stijl van Nooit Gedacht, is vanuit iedere positie op en langs het hoofdveld goed te zien. Een nieuwe aanwinst op ons toch al zo mooie sportpark! Onze dank gaat dan ook uit naar sponsors Van Schijndel Bouwgroep, Creativos Reclame, Van Dinther R.V.S. Bewerking en Straalbedrijf R. van den Hurk, die de komst van dit nieuwe scorebord mogelijk gemaakt hebben.


Het weer werkte niet zo goed mee maar dankzij tennisverenigingen in de buurt konden toch alle wedstrijden gespeeld worden. Bij deze gaat onze dank uit naar tennisvereniging Helios uit Oss, tennisverenigingen in Nuland en Vinkel voor het beschikbaar stellen van enkele banen. De winnaars staan hieronder per categorie weergegeven: Harmonie Odio krijgt Harmonie Kaatsheuvel op bezoek Op zondag 27 oktober zal Harmonie Kaatsheuvel een uitwisselings-concert geven samen met gastvereniging harmonie Odio. Het concert vind plaats in dorpshuis ‘t Zijl te Vinkel. Toegang is gratis. Het harmonieorkest van Odio staat sinds een half jaar onder leiding van dirigent Peter- Paul van Esch. Er is in dat half jaar hard gewerkt door zowel de leden als de dirigent aan een prachtig nieuw repertoire. Het is een mix van klassieke en populaire muziek; van Edith Piaff tot Coldplay, van het klassieke ‘The Heavenly Flute Player’ tot de filmmuziek van Zorro. Harmonie Kaatsheuvel staat eveneens onder leiding van Peter-Paul van Esch. Het harmonieorkest telt 75 leden. Hij laat met deze uitwisseling de leden van beide verenigingen kennismaken met elkaar. De muziek die Kaatsheuvel op de lessenaar zet, waaronder het Zwanenmeer, Elvis in Concert en de samba Tico Tico, is een kleine selectie uit het uitgebreide programma voor ‘Kaatsheuvel Danst’. Dit unieke evenement op 9 november a.s. in Sporthal De Werft is een samenwerking met Kaatsheuvelse dansscholen en de New Fresh Band. Harmonie Kaatsheuvel is in 1969 ontstaan uit een fusie van drie harmonieën. Behalve het Groot Harmonieorkest heeft de vereniging ook een Middenorkest, Aspirantenorkest, Slagwerkgroep en gelegenheidsorkest De Kromme Noten. Harmonie Odio nodigt u van harte uit om te kijken kijken en luisteren naar dit concert. Graag tot zondag 27 oktober, 11.30 uur, dorpshuis ‘t Zijl te Vinkel.

Een geslaagd open toernooi, de Vlijmd Geffen Het open toernooi van tennisvereniging de Vlijmd in Geffen is afgelopen. Op zondag, 15 september werd dit toernooi afgesloten met vele prachtige finalewedstrijden. In maar liefst 17 onderdelen werd gestreden om de felbegeerde eer en titel. Deze onderdelen varieerden van wedstrijden in de speelsterktecategorie 8 tot speelsterktecategorie 5.

Onderdeel Namen Club Gemengddubbel 8, Martijn van Roosmalen en Danielle van Gaal, LTV Berlicum Damesdubbel 8, Inge Bosch en Inge van den Heijkant, LTV Nuland Damesenkel 8, Manon van der Donk, Bastion Baselaar Herenenkel 8, Cees de Veer, TC Telro Gemengddubbel 7, Sjors van Vliet en Marion van Gerwen, TC Telro Damesdubbel 7, Joëlle Pennings en Caroline Speet, TV de Vlijmd/ TV de Broekhoek Herendubbel 7, Andre Hoeks en Mark van Koeverden, OLTC Hartog Damesenkel 7, Nicole van den Elzen, TV de Vlijmd Herenenkel 7, Willem Jan van de Hoogen, TV Helios Gemengd dubbel 6, Paul van Nistelrooij en Emmy van Nistelrooij, TV de Vlijmd/ RCW Damesdubbel 6, Dorinda Hoyer en Anouk Reijnen,TOZ Herendubbel 6, Eric van Hout en Ruben van Rossum, Graaf Herman Herenenkel 6, Perry Bouman, RTC de Laak Gemengd dubbel 5, Erik van Hal en Anouk Reijnen,TOZ Herendubbel 5, Erik van Hal en Cees Doomernik,TOZ Damesenkel 5, Romee Haenen, TV Helios Herenenkel 5, Kay van der Kraan, TV de Vlijmd Via deze weg bedanken we alle deelnemers voor hun enthousiasme en deelname aan dit toernooi en zien we iedereen graag volgend jaar weer terug.

Tieners van Toen U bent weer van harte welkom. Komt dat zien! Op donderdagmiddag 14 november aanstaande organiseert RIGOM in samenwerking met Graag Gedaan! Maasdonk, een voorstelling van “Tieners van Toen’. Deze muziek- en cabaretvoorstelling wordt gegeven voor alle ouderen in de gemeente Maasdonk plus introducé. De voorstelling vindt plaats in de Meent in Nuland, van 13.30 tot 16.30 uur. Kosten zijn € 5,00 per persoon maar dan krijgt u er wel twee kopjes koffie/thee bij plus iets lekkers. Heeft u zin in deze gezellige middag? Meld u dan aan: Voor Geffen: Ineke van Zandvoort 53 21 041 of Lies van Dinther 53 22 287 17


Sint Jozefoord zoekt vrijwilligers In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Sint Jozefoord is op zoek naar vrijwilligers. Misschien kent u wel iemand uit het dorp die vrijwilligerswerk doet bij Sint Jozefoord. Iemand die gaat wandelen met een bewoner, helpt met creatieve activiteiten of een praatje maakt met bewoners. Vrijwilligers zijn voor de bewoners van Sint Jozefoord van onschatbare waarde, dag in dag uit! Misschien denkt u er zelf weleens over na om vrijwilligerswerk te doen, maar hebt u de stap nog niet gezet. Wilt u een paar uurtjes in de week iets betekenen voor een ander? Ook u kunt vrijwilliger worden bij Sint Jozefoord. Sint Jozefoord biedt vrijwilligers een goede sfeer, begeleiding, onkostenvergoeding, jaarlijkse bijeenkomsten en specifieke scholing zoals het omgaan met bewoners met dementie. Vacatures Vrijwilligers voor afdeling Duinzicht Op afdeling Duinzicht ontvangen de bewoners verzorgingshuiszorg. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om samen met de bewoners van afdeling Duinzicht in de avonden op donderdag en vrijdag van 18:30 tot 20:30 uur een gezellige activiteit te doen. Denk aan een avond kaarten, sjoelen of kaarten maken. Vrijwilligers voor afdeling Zonzicht en Parkzicht Op onze afdeling Zonzicht en Parkzicht wonen mensen met dementie. Wilt u iets voor onze bewoners met dementie betekenen, dan zijn wij naar u op zoek. Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om met de bewoners te gaan fietsen en vrijwilligers die het leuk vinden om met bewoners in de tuin te werken en een praatje te maken. Kortom genoeg te beleven. Dagen en tijden in overleg. Meer informatie: mw. Annemarie Leijten, zorgmanager afdeling Zonzicht.T. 073-5342342. Vrijwilligers voor huiskameractiviteiten afdeling Laanzicht en Berkenzicht Op onze afdeling Laanzicht en Berkenzicht wonen mensen met dementie. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om activiteiten te doen met deze bewoners in huiselijke sfeer. Dagen en tijden in overleg. Meer informatie: mw. R. van der Heijden, zorgmanager afdeling Laanzicht en Berkenzicht. T. 073-5342342. Vrijwilligers voor huiskameractiviteiten afdeling Torenzicht Op onze afdeling Torenzicht wonen mensen met licha-

18

melijke klachten. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om met deze bewoners een praatje te maken, de krant te lezen of een wandeling te maken. Dagen en tijden in overleg. Meer informatie: mw. H. Fatingan, zorgmanager afdeling Torenzicht.T. 073-5342342 Vrijwilligers voor de broodmaaltijd Voor onze afdeling Duinzicht zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de tafels willen dekken en koffie en thee willen schenken. Op onze afdeling Duinzicht wonen mensen zelfstandig met enige verzorging. Dagen en tijden: ma. t/m zo. van 16.30 tot 18.30/19.00. Afspraken in overleg. Meer informatie: mw. M. v. Krieken, manager Restaurant en Catering. T. 073-5342342. Vrijwilligers voor de receptie Onze afdeling receptie is het visitekaartje van Sint Jozefoord.Wij zijn, ter uitbreiding van onze service, op zoek naar vrijwilligers.Werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het openen van de poort voor bezoekers en hen de weg wijzen naar de afdeling, bewoners te woord staan en eventueel kopieerwerk. Werktijden: maandag t/m vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur. Zaterdag en zondag van 08.00 tot 09.30 uur en van 21.00 tot 23.00 uur. Meer informatie: Dhr. Henk van Breugel, Manager Service en Beheer. Tel. 073-5342342. Vrijwilligers voor het recreatieleven We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op donderdagmiddag of op andere dagen mee te helpen met activiteiten voor onze bewoners. Als u het gezellig vindt om dit samen met onze bewoners te doen, dan zijn we op zoek naar u. Meer informatie: mw. Annemarie Leijten, zorgmanager afdeling welzijn en recreatie. T. 073-5342342.

Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten Klantvriendelijk Bezoek onze website voor meer info Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Vrijwilligers: het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord 191 bijzondere mensen! Op dit moment verlenen 192 vrijwilligers hun medewerking aan de bewoners en belangen van deze bewoners op Mariaoord! Dit is een héél mooi aantal.Toch zijn nog niet alle vrijwilligers vacatures vervuld. Hieronder treft u deze vacatures aan.Wie weet, zit hier iets tussen wat u op het lijf geschreven is. Uw inzet maakt een groot verschil voor de bewoners van Mariaoord. Vacatures per 01-10-2013 Afdeling Kattenbosch - besloten afdeling * Een vrijwilliger die bewoonster bezoekt en/of met haar gaat wandelen, praatje maakt, individuele aandacht geeft. Gewenste tijd: woensdag 10.00-12.00 uur. * Een vrijwilliger, bij voorkeur man, om een praatje mee te maken, van de afdeling af te gaan, sociaal samen te zijn. * Nieuw op te zetten: clubje van vier vrijwilligers die samen op een vaste ochtend ( elke ochtend is mogelijk) met bewoners (met rolstoel) gaan wandelen. Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur. * Ondersteuning bij handwerk- hobbyclub op donderdag 10.00-12.30 uur. * Een vrijwilliger die samen met bewoners op maandag tussen 14.00 - 15.30 uur in de tuin wil tuinieren. Bij slecht weer bewoners bezoeken en afhankelijk van bewoners en interesse vrijwilliger sociaal samen bezig zijn.(GV) Afdeling Sprokkelbosch, N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) * Vrijwilligers die met bewoners (met /zonder rolstoel) willen gaan wandelen, praatje maken. Tijd onderling af te stemmen.Verschillende vrijwilligers nodig. * Vrijwilliger die ondersteunt bij wellness. Deze activiteit wordt door 13 bewoners bezocht op de vrijdagen van 09.45 - 11.45 uur. Voor deze rustige activiteit, waarbij de bewoner veel individuele aandacht krijgt, worden nog 3 vrijwilligers gezocht.(PD). * Wie wil assisteren bij de zwemactiviteiten voor bewoners van deze afdeling? Op dinsdagen van 13.00 - 17.00 uur. Samen met verzorgende aan- en uitkleden van bewoners, bewoners begeleiden in het water.(AB). * Wie heeft veel met muziek en wil met een bewoner op you tube muziekfilms-fragmenten bekijken, muziek maken, zingen (gitaar spelen niet echt nodig, zou wel extra leuk zijn)? Samen informatie over steden opzoeken. (MH). * Wie wil een bewoner begeleiden tijdens de maaltijden?(12-8 D) 20

Afdeling Krommenhoek * Een bezoekers vrijwilliger om extra sociale aandacht aan een bewoonster te geven. * Ondersteuning bij wisselende activiteiten op de afdeling (b.v. bloemschikken, schilderen, nagelverzorging) op maandag 09.45 - 12.15 uur. * Op vrijdagmiddag willen 2 bewoners (1 met rollator en 1 in de rolstoel en familie van elkaar) graag koffie drinken in het restaurant. Wie wil hen hierbij helpen (halen en brengen van afdeling naar restaurant en weer terug en praatje maken) van ongeveer 13.30 - 15.30 uur?(KM). * Iemand die wil assisteren bij kookclubje op deze afdeling. Op vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. Klaarzetten van de spullen, bewoners halen, assisteren bij het koken (kleine kookactiviteiten zoals taart bakken of salades maken).(5-8-3 AB) * Op deze afdeling zoekt men vrijwilligers die met bewoners op woensdag middag van ongeveer 14.30 - 16.30 uur willen gaan wandelen (9-9-3CB). Afdeling Wamberg * Voor elke avond wordt een gastheer of -vrouw gezocht. Tijdstip: aanvang zes uur of half zeven tot ongeveer 8 uur/half negen. Taken: extra aandacht aan bewoners geven, koffie schenken, sociale praatje, spelletje doen. * Wie vindt het gezellig om samen eens per week met een bewoonsters naar de stad te gaan en/of een praatje te maken? Dagdeel en tijd kan met bewoonster afgestemd worden. (AB). * Ondersteuning bij werkzaamheden van de voedingsassistente op dinsdag van ongeveer 10.00 - 14.00 uur. Taken: helpen met koffie en thee schenken, eten uitdelen, sommige bewoners helpen met eten. * 6 individuele “maatjes” vrijwilligers voor bewoners om samen gezellig bezig te zijn. * Ondersteuning bij wellness activiteiten (zoals gezichtsverzorging, nagels lakken, voetenbadje geven) op de afdeling; donderdag 10.00 - 12.30 uur. Andere aanvragen * Op donerdag middagen van 14.00 - 17.00 uur zijn 3 maal per maand vrijwilligers nodig om bewoners van diverse afdelingen (met rolstoel) naar de Burchtzaal te brengen en na de voorstelling aldaar weer terug naar eigen afdeling. Door het ontspanningsfonds worden op deze dag in de Burchtzaal verschillende grootschalige activiteiten georganiseerd (o.a. optreden van artiesten). * Eens per maand op donderdagmiddag (dan vinden hier bovenvermelde activiteiten niet plaats) van 14.00 - 17.uur wordt een sfeermiddag gehouden. Een rustige en sfeervolle middag en dan worden o.a. nagels en handen van de bewoners verzorgd. De data voor deze middagen worden vooraf op een overzicht bekend gemaakt.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen Geffen Van der Sangen

Geffen

nU OOK eLKe

ZOndAg en nU OOK eLKe Van der Sangen ZAteRdAgAVOnd Geffen en ZOndAg geOpend! ZAteRdAgAVOnd nU C1000 OOK eLKe

geOpend! ZOndAg en

OpeningStijden Maandag: 08.00 - 20.00 uur dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur donderdag: - 20.00 uur Dorpsplein 3 08.00 Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur OpeningStijden 5386 CL Geffen08.00 - 20.00 uur Zaterdag: Maandag: 08.00 uur Zondag: 12.00--20.00 18.00 uur

VAN DER SANGEN

ZAteRdAgAVOnd

Slim bezig

geOpend!

Slim bezig.

Slim bezig.

Slim bezig.

dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur C1000 Van der Sangen OPENINGSTIJDEN Dorpsplein 3 donderdag: 08.00 - 20.00 uur 5386 CL Geffen OpeningStijden Vrijdag: uur Telefoon: 073t/m - 532 08.00 1387 Maandag: 08.00--21.00 20.00 uur Maandag donderdag: Zaterdag: 08.00 uur dinsdag: 08.00--20.00 20.00 uur 08.00 20.00 uur Woensdag: 12.00 08.00--18.00 20.00 uur Zondag: uur donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur C1000 Van der Sangen Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur Dorpsplein 3 Zondag: 12.00 - 18.00 uur 5386 CL Geffen Zaterdag: Telefoon: 073 - 532 1387

C1000 Van der Sangen 08.00 - 18.00 uur Dorpsplein 3 5386 CL Geffen Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


* Er worden 2 vrijwilligers gezocht die samen met ondersteuning van afdeling communicatie een vrijwilligerskrant opzetten (4 x per jaar). Nieuws over Mariaoord wordt dan door hen aangeleverd.Viventbreed wordt gedacht aan het opzetten van een vrijwilligerskrant. * Begeleiding naar kerkdiensten. Bewoners ophalen (met rolstoel) op afdeling en naar de Burchtzaal voor de kerkdienst brengen. Samen de dienst beleven. Na de dienst de bewoners weer terugbrengen naar zijn/haar afdeling. Zondagen 10.00 - 12.30 uur. * Vrijwillige zangers/zangeressen voor het kerkkoor van Mariaoord. Tijdstip: 2e en 4E zondag van de maand, Kerstavond en tijdens de Paaswake.Tijd: 10.00 - 12.30 uur. * Iemand die mee denkt over invulling van belangrijke kerkdiensten (Kerst, Pasen etc.) * Dierenweide.Verzorgen/onderhoud van de dieren en dierenweide. Dagen en tijdstip: Woens- en vrijdagen van 08.30/09.00 - 12.30/13.00 uur. Meerdere vrijwilligers gezocht. Op dins- of donderdagen kan men proefdraaien. * Voor de vrijdagmiddag en in het weekend worden vrijwilligers gezocht die graag met bewoners op de duo fiets gaan fietsen. Deze fiets heeft een accu. * Op vrijdag vindt van 14.45 - 16.30 uur de liederentafel plaats. Hiervoor wordt een vrijwilliger gezocht die een instrument bespeelt (gitaar, accordeon of piano).Vanuit bestaande mappen worden samen liedjes (meestal Nederlandse) gezongen. In verband met vertrek van een muzikant wordt nieuwe muzikale begeleiding gezocht. * Voor maandag 14.00 - 16.45 uur wordt een vrijwilliger gezocht die bewoners wil begeleiden bij het schilderen. Het ophalen en terugbrengen van de bewoners van hun afdeling naar deze activiteit (ook met rolstoel) hoort ook bij de bezigheden. * Er worden 2 chauffeurs gezocht die op de bus van Mariaoord willen rijden om op de ochtend mensen thuis op te halen en op Mariaoord af te willen zetten voor de dagactiviteiten. Aan het einde van de middag worden deze mensen weer naar huis gebracht. De rijvaardigheidstraining van de ANWB wordt u aangeboden en na onderlinge afstemming vindt inroostering plaats. * Er worden meerdere vrijwilligers voor ondersteuning op de dagactiviteiten, die op Mariaoord gehouden worden, gezocht. Een ochtend, middag of hele dag ( tussen 10.00 en 16.00 uur) kan Mariaoord betrokken nieuwe vrijwilligers plaatsen. * Wie wil op vrijdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur in de huiskamer van de AB de weekend soos mee ondersteunen? Men kan samen de krant lezen, een beetje internetten, een drankje en een zoutje nuttigen (PD). * Afdeling fysio zoekt een vrijwilliger die op woensdagochtend bewoners van de afdeling naar de fysio 22

wil vervoeren en na behandeling weer terug naar de afdeling. Inval voor de afdeling pedicure als het nodig is, wordt zeer op prijs gesteld. * Voor het internetclubje op dinsdag middag (13.4517.00 uur) wordt een vrijwilliger gezocht. Voor alle geplaatste vrijwilligers geldt, dat professionele krachten aanwezig zijn. U kunt daarom - indien nodig - altijd ter plekke op vaste medewerkers terugvallen. Iedere vrijwilliger krijgt een eigen contactpersoon (een vaste medewerker van de afdeling waarvoor hij zich inzet) toegewezen. Als vrijwilliger bent u verzekerd tegen collectieve aansprakelijkheid en ongevallen tijdens uw inzet op Mariaoord; krijgt u 30 km woon-werkverkeer vergoed. Als vrijwilliger krijgt u welgemeende dankbaarheid van de bewoners terug! Als u nog meer wil weten, neem dan s.v.p. contact op met: Yvonne Maaijen, coรถrdinator vrijwilligerswerk Mariaoord, aanwezig maan-, dins- en donderdag Telefoon: 073-6454171, e-mail y.maaijen@vivent.nl Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 24

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.