Torenklanken 2014 - nr 15

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 15 | oktober 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

ROAPLIED 2015 BEGINT AL OP STROOIPOP Ook dit jaar zal de aftrap voor het Roaplied gemaakt worden op de zondag morgen van Strooipop. Op zondag 5 oktober om 12.00u zullen de leden van de werkgroep hun plannen voor het komende seizoen bekend maken. We hebben natuurlijk weer een aantal ideeen voor de komende editie. We gaan er alles aan doen om het geweldige succes van vorig jaar te evenaren. Ook is het mogelijk om voor de deelnemers de inschrijving te voltooien. Wij nodigen daarom ook alle nieuwe deelnemers uit om hierbij aanwezig te zijn. Zorg dat je op tijd bent want we beginnen om 12.00 uur en het duurt maar een uurtje. Tot ziens Roapliedteam 2015 | Roaplied@rottenrijk.nl

Openavond maandag 13 oktober heemkundewerkgroep “Vladerack” Op maandagavond 13 oktober zetten wij van 18.30 tot 21.00 uur onze kelderdeur weer open. Heb U onze tentoonstelling tijdens Effe noar Geffe gemist, dan is dit uw kans om die alsnog te komen bekijken. Ook kunt u op de borden de totstandkoming van het glas in lood raam (Aloysiusschool) bekijken en de plaatsing daarvan in de Koppellinck. Misschien bent u geïnteresseerd in stamboomonderzoek

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

dan kunnen wij u daar ook wel het een en ander over vertellen of laten zien. Wij hebben ruim 15.000 bidprentjes in ons bezit, duizenden foto’s zowel digitaal als in de mappen. En ons krantenarchief is ook de moeite waard om in te kijken enz. enz... Wees welkom, de koffie staat klaar.

GEZOCHT: EEN ECHTE CARNAVALSVIERDER... ... die daar ook nog eens heel leuk over kan schrijven. De favoriete polonaiseplaat van de burgemeester, de winnaars van het Roaplied of het programma voor carnaval 2015. Je leest het allemaal in de Rottenrijker. De enige, echte Geffense krant die heel het Rottenrijk opwarmt voor de Carnaval. Wij zijn op zoek naar een echte gangmaker die het Rottenrijk, al schrijvend, in de carnavaleske sferen kan brengen. Met een flinke portie enthousiasme en creativiteit pas jij ongetwijfeld feilloos in onze Rottenrijker redactie. Misschien volg je wel een opleiding op communicatief/ redactioneel gebied en wil jij de theorie alvast in de praktijk brengen. En wat is dan mooier om te schrijven over het grootste, gezelligste feest van het jaar? Ben jij of ken jij iemand die onze redactie wil komen versterken? Dan horen wij het graag. Stuur even mailtje naar rottenrijker@rottenrijk.nl. Redactie de Rottenrijker

KOPY INLEVEREN VOOR:

6 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


De celebranten in deze vieringen zijn Pastoor Van Dijk en verschillende gastpriesters.

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 03 okt. zo. 05 okt. di. 07 okt. vr. 10 okt. zo. 12 okt.

19.00 u. 09.30 u. 19.00 u. 19.00 u. 09.30 u.

* avondmis m.m.v. DK + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk * avondmis * avondmis + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 14 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 17 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 19 okt. 09.30 u. + Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 21 okt. geen avondmis (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) ROZENKRANSNOVEEN IN VINKEL Traditiegetrouw houdt de parochie Vinkel elk jaar in de oktobermaand een noveen, negen dagen bidden voor uw intenties. Zaterdag 4 okt. om 17.30 u. m.m.v. Dameskoor Nuland. Zondag 5 okt. om 11.00 u. m.m.v. Dameskoor Nistelrode. Maandag 6 okt. om 19.00 u. m.m.v. Derplu Vinkel. Dinsdag 7 okt. om 19.00 u. m.m.v. Gemengd Koor Vinkel Woensdag 8 okt. om 19.00 u. m.m.v. Dameskoor Oss. Donderdag 9 okt. om 19.00 u. m.m.v. Bandola’s Geffen Vrijdag 10 okt. om 19.00 u. m.m.v. Passe Partout Geffen Zaterdag 11 okt. om 17.30 u. m.m.v. Derplu Vinkel Zondag 12 okt. om 11.00 u. m.m.v. Gemengd Koor Vinkel Een half uur vóór aanvang van elke viering is er een rozenkransgebed.

AANMELDING EERSTE COMMUNIE 2015 In oktober gaat de voorbereiding van de Eerste Communie weer van start. De ouders van de kinderen van groep 4 van basisschool “De Wissel” krijgen een uitnodiging voor de aanmeldingsavond. Van de kinderen die buiten Geffen op school zitten, hebben we geen gegevens en die kunnen we dus geen persoonlijke uitnodiging sturen. Dit bericht is dus vooral voor hen bedoeld. De informatie- / aanmeldingsavond voor de Eerste Communie is op woensdag 29 oktober van 20.00 u. - 21.00 u. in de bovenzaal van Het Oude Klooster (de pijlen wijzen u de weg). De Eerste Communieviering wordt gehouden op zondag 31 mei 2015. VORMSEL 2015 wordt toegediend op vrijdag 22 mei 2015, om 17.00 uur! Nader bericht volgt. KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl. De stand (per 20 februari 2014) is € 16.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: September 2914: Morciano Robbertsen, Sophia Meijer en Hailey van Dijk HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 september 2014: Jan van den Braak, 67 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl DIACONIEAVOND IN HET KADER VAN DE NIEUWE PAROCHIE In het kader van de nieuw te vormen parochie ontmoeten vrijwilligers die werkzaam zijn in de diaconie van één van de fusiekerken elkaar op maandag 13 oktober aan de Kerkstraat 2 in Heesch. De bijeenkomst is een eerste kennismaking en tevens bedoeld om het belang van de diaconie in de nieuwe parochie te benadrukken. Naast het bestrijden van materiële nood betekent diaconie ook de strijd tegen de oorzaken van ellende. Hiermee komt paus Franciscus geregeld in het nieuws. In zijn Vastenboodschap dit jaar stelde hij zelfs dat de strijd tegen de materiële, morele en spirituele nood van mensen het belangrijkste actieveld van de Katholieke Kerk zou moeten zijn. Over wat dit zou kunnen betekenen voor de diaconie van onze zes fusiekerken zal de deken van Nijmegen, Henk Janssen, op deze avond een lezing houden. Daarna zal met alle aanwezigen hierover uitgebreid van gedachten worden gewisseld. Wie van u daar ook over mee wil praten, wordt van

harte uitgenodigd om op bovengenoemde avond aanwezig te zijn. We beginnen om 20.00 uur. Alle vrijwilligers die werkzaam zijn op dit belangrijke terrein van het pastoraat hebben van ons al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. We hopen op een open en constructieve gedachtewisseling met allen die in onze zes kerken de diaconie een warm hart toedragen. Kortom, het wordt een avond waarin we als gelovigen kunnen laten zien dat diaconie thuishoort in het hart van onze geloofsgemeenschap, nu en in de toekomst. Een wezenlijk onderdeel van onze kerk is en blijft de aandacht voor de noden en behoeften uit onze samenleving. Want ‘een kerk die niet dient, dient tot niets’, zoals een Franse bisschop het ooit eens verwoordde. Graag tot ziens! Karin Ceelen (Heesch), Hans Kreutzer (Vinkel), Mia van Rooij (Nuland), Sjan Vissers (Geffen), Rina Zegers (Nistelrode / Vorstenbosch) en Annemie Bergsma (Pastoraal team) DIAKEN VAN HERWIJNEN MET EMERITAAT Wim van Herwijnen werd 65 jaar en ging daarom met emeritaat als benoemd diaken. Wim: “Je behoudt dan je bevoegdheden en ik wil best nog wel vrijwillig wat dingen blijven doen en iets betekenen in de parochie Geffen waar ik sinds 2008 woon. Daarom zal ik met regelmaat pastoor Van Dijk in Geffen en Vinkel assisteren of vervangen.” Een diaken mag dopen, huwelijken inzegenen, voorgaan in uitvaart- en Woord- en Communievieringen. Daarnaast wil Wim, indien gewenst, een preek verzorgen of huisbezoeken afleggen, alles in overleg met pastoor van Dijk. Hij neemt ook deel aan de besprekingen in de bijbelgroepen van Geffen en Vinkel. Wim verzorgt daarnaast al ruim 5 jaar de dopen en huwelijken in de parochie Heesch. Hij zal geen deel uitmaken van het pastoresteam dat in de nieuwe parochie per 1 januari 2015 aantreedt. Pensioentijd is ook de tijd van leuke, ontspannende dingen doen waar je voor die tijd niet altijd aan toe kwam, en dat is voor Wim in ieder geval boeken lezen om zich geestelijk verder spiritueel te ontplooien. “Je eigen geloofsleven moet de basis zijn”, vindt hij. Het gelovig zijn in deze tijd lijkt niet meer vanzelfsprekend, maar daarover maakt hij zich niet meer druk. “Ik voel me nog steeds thuis in de katholieke Kerk”. Graag helpt Wim zijn vrienden die Boerderijterras Het Venster in Vinkel runnen. “Dat is geheel iets anders, het leuke daarvan is dat ik mensen tegenkom die mij nog herkennen vanuit de vorige parochies. Op de Maasdonkse Seniorendag die gehouden werd in Nuland bij Jozefoord, zagen we Wim al als voorganger in de openingsviering en zo zullen we hem dus regelmatig aantreffen in de parochies Geffen en Vinkel. 5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Jari, Jan en Ralph Alle drie dromen ze van een voetbalcarrière... een plaats in een eredivisie elftal of heel misschien wel een plekje in het Nederlands Elftal... Een drietal jonge Geffense voetbaltalenten (allemaal Ajax-fans!) is actief in de nieuwe jeugdopleiding Brabant United! Was er voorheen een samenwerkingsverband tussen RKC Waalwijk en Willem II Tilburg, sinds dit jaar is RKC een fusie aangegaan met FC Den Bosch en zij hebben gezamenlijk de jeugdopleiding Brabant United (BU) opgestart. Jari van Erp (11 j.) is nog een ‘ groentje’; hij zit in groep 8 van basisschool De Wissel en sinds kort voetbalt hij in D2 van BU en traint daarvoor 3x per week in Waalwijk. Het was even touwtrekken tussen NEC en RKC wie hem zou opstellen, maar uiteindelijk kwam hij in de nieuwe combinatie RKC-Den Bosch. Jari is een spits / middenvelder. Zijn mooiste actie: “Het scoren van een doelpunt (kopbal) tegen NAC, de eerste wedstrijd van het seizoen!” Met zijn team heeft hij al flink wat sponsorgeld binnengehaald voor de club en dat betekent dat ze een buitenlands reisje mogen maken. Van wie hij het talent heeft? Zijn vader Johan was lang geleden het voetbalmaatje van Ruud van Nistelrooij en speelt momenteel nog in het 7e elftal van N-G! Jari: “Ik sta nog met Ruud op de foto!” Jan van Rijn (14 j.) is 5 jaar geleden gescout en voetbalde al in de jeugdopleiding van RKC-Willem II.Toen die clubs uit elkaar gingen koos hij voor RKC en speelt nu in de C1 van BU. “Ik had een goed gevoel bij RKC!” Jan volgt op de vakschool in Den Bosch de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid en traint in Rosmalen bij OJC. Hij kan de trainingen met zijn schoolopleiding combineren. Jan was eigenlijk een linksbuiten, maar speelt nu op 10, d.w.z. op het middenveld. Zijn kwaliteiten zijn vooral het loopvermogen en de techniek en zijn mooiste actie was een omhaal tegen Groningen! Jan is omringd door voetballers in zijn familie, zijn oom en zijn oma en opa hebben gevoetbald en zijn fanatieke supporters van hem. Oma en opa rijden zelfs elke zaterdag mee naar de wedstrijden en die worden gespeeld over heel Nederland! Ralph Vos (17 j.) staat al wat hoger op de voetballadder: hij voetbalt in het Beloften team van BU (nog net geen eredivisie) en volgt de MBO opleiding Bedrijfsadministratie op het Koning Willem I College in Den Bosch. Hij traint altijd voor de middag en kan zelf zijn studie indelen! “Als ik maar zorg dat ik alles haal!”

Hij is de 1e keeper in het Beloften team en is al met zijn 12 jaar bij RKC-Willem II begonnen.Toen hij 14 jaar was heeft hij mogen proeven van het Engelse voetbal, want hij vertoefde een week bij Aston Villa (Birmingham) om mee te trainen en te spelen. “In Engeland zijn de voetbalfaciliteiten veel beter dan in Nederland: meer geld te besteden, goede trainers en alles goed georganiseerd. Daar heb ik veel geleerd en ben ik een mooie ervaring rijker geworden.” Zijn vader John was profwielrenner en hij hoopt ooit profvoetballer te worden. Met zijn lengte van 1.95 meter heeft hij als keeper een flink voordeel. Ralph: “Keepers worden wel vaak beoordeeld op hun fouten, als ik een fout maak is het een doelpunt tegen, maar als de spits een fout maakt, is er niets aan de hand! Ralph noemt zijn mooiste moment de twee oefenwedstrijden (tegen Griekenland en Helmond Sport) waarin hij het afgelopen seizoen mocht keepen voor het eerste elftal! Ze weten het alle drie maar al te goed: “Je moet er veel voor over hebben als je op een hoger niveau mag voetballen en je moet méér dan je best doen. Elk jaar komt er weer een nieuwe lichting en word je weer opnieuw beoordeeld door het hoofd van de jeugdopleiding, de trainer en leider, het kan zomaar in een keer afgelopen zijn. De concurrentie houdt je wel scherp! Je bent altijd met je sport bezig en houdt rekening met voeding en rust; je weet al snel wat je beter niet kunt eten of drinken. Alle sportdrankjes zijn lang niet allemaal gezond,” aldus de jongens. Ze zijn heel tevreden over de organisatie van Brabant United:“Alles verloopt goed gedisciplineerd, als je je aan de afspraken houdt en de normen en waarden in acht neemt, heb je geen enkel probleem.” Ons aller Geffens voetbaltalent Ruud van Nistelrooij wil desgevraagd deze jongelui wel een tip geven:“Heb plezier en oefen veel, want alleen dan kun je beter worden! Vergeet niet: leren is proberen!!” En nu maar hopen dat ‘de droom’ voor Jari, Jan en Ralph werkelijkheid wordt...

7


Cremers tapijt & gordijnen Wij hebben een uitgebreide collectie tapijt- en vinylrollen op voorraad

Berkdijk 11 ma di t/m do Sint-Michielsgestel vr koopavond (bedrijventerrein Venkant) za T. 073-5514311 E. cremerstapijtengordijnen@hetnet.nl

13.00 - 17.00 uur 09.00 - 17.00 uur 09.00 - 20.00 uur 10.00 - 16.00 uur

raamdecoratie decoratievloerkleden marmoleum

laminaat vloerkleden pvc-vloeren antislip-vinyl

www.cremerstapijtengordijnen.nl

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen

Losse advertenties tussen de tekst 073-5320531 • info@wolberg.nl

1/8 pagina www.wolberg.nl e 16,-- 1/2 pagina e 38,-1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,-di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Elektrische tandem Dankzij de RABO bank zijn wij 2 jaar geleden in het bezit gekomen van een prachtige elektrische tandem. Helaas in de praktijk wordt de tandem niet gebruikt door onze leden. Na overleg met de RABO bank bieden wij deze tandem te koop aan, aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. De nieuwwaarde van de elektrische tandem is € 3.000,-. Er staan momenteel slechts 200 gereden kilometers op de teller en er geldt nog een garantie van 1 jaar. De prijs die wij als KBO Geffen vragen is € 1.000,-.Van dat bedrag gaan wij verbeterde filmapparatuur aanschaffen. Heb je belangstelling, leg dan even contact met Antoon Romme tel. 06-57320917 die dan bezichtiging e.d. met onze fietscommissie zal regelen. Bestuursvergaderingen KBO afd. Geffen Wij hebben in 2014 nog bestuursvergaderingen op dinsdagmissagen vanaf 13.30 in het Oude Klooster op 7 oktober, 4 november en 2 december a.s. Heb je nog zaken die je graag besproken ziet, meld die dan bij een van onze bestuursleden. Correctie Jaarboekje 2014 Er is op 11 oktober a.s. geen bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw in den Bosch. 11 oktober is de datum van het jaar 2013. Sorry! Filmmiddagen Noteer alvast dat de filmmiddagen weer starten op woensdagmiddag 22 oktober a.s. om 13.30 in het Oude Klooster. In de volgende Torenklanken komen wij er nog op terug. De “ONS” van oktober aanstaande KBO Brabant komt in oktober met een extra dikke uitgave van de Ons waarin ook een wervingsfolder zit. Bewaar deze folder goed en geef hem aan vrienden of bekenden. Zij bevat een korte en krachtige uitleg over het aantal zaken waar KBO Brabant, en dus ook KBO Geffen voor staat. Als afdeling ontvangen wij 100 extra exemplaren, die wij op verschillende plaatsen ter inzage zullen leggen. Natuurlijk mag je ook een of meerdere exemplaren bij ons bestuur opvragen. Een lidmaatschap van de KBO afd. Geffen maakt je beslist blijer! Tot slot: Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen Antoon Romme, voorzitter www.kbo-geffen.nl

MAALTIJDSERVICE VAN RIGOM RIGOM maaltijden bij u aan huis Wanneer het bereiden van de warme maaltijd problemen oplevert, kan de RIGOM-maaltijdservice uitkomst bieden. Koelvers Koelversmaaltijden worden vers bereid en direct daarna gekoeld to een temperatuur van 2 tot 4 Celsius. Hierdoor blijft de smaak behouden en zijn de maaltijden 8 dagen houdbaar. De maaltijden zijn makkelijk te bereiden in een magnetron.Wanneer u problemen ervaart bij het verwarmen van de matlij kunt u ondersteuning krijgne. Nieuw: vriesvers! RIGOM levert naast koelverse nu ook vriesverse maaltijden. De vriesverse maaltijden van RIOGM zijn lekker en gezond. Hoe gemakkelijk en eigentijds RIGOM maaltijden ook zijn, de bereiding van deze maaltijden is en blijft traditioneel. De maaltijden zijn eenvoudig te bereiden in de magnetron. Kiezen, bestellen en bezorgen Aan de hand van een wekelijkse menulijst maakt u een keuze uit ons ruime assortiment. U bepaalt zelf hoeveel maaltijden u per week bestelt. Ook de portiegrootte kunt u zelf aangeven. Voor een grote portie worden geen extra kosten in rekening gebracht. Regelmatig treft seizoensgebonden gerechten aan. Uiteraard houden wij zorgvuldig rekening met uw dieet. De gekoelde maaltijden worden eenmaal per week bij u thuisbezorgd door vrijwilligers van RIGOM. Aanmelden Indien u gebruik wil maken van de maaltijdservice of hier nog vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met de Maaltijdservice van RIGOM via telefoonnummer 0412 - 653234 of e-mail: maaltijdservice@rigom.nl Na aanmelding komt een vrijwilliger van RIGOM bij u thuis om nadere uitleg te geven over de menukaart en om uw vragen te beantwoorden. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

9


ROND DE DORPSPOMP Zondag 21 september. De stamtafel met aanhang vertrekt en houdt zitting in Drimmelen met een bezoek aan oud lid Clemens Wortel. De stamptafel, waarbij Clemens en zijn vrouw Marianne waren uitgenodigd, had hen zo vervuld met Geffense soep en stampotten en een rij toetjes, dat het een warme uitnodiging werd voor een tegenbezoek.Wel 5 keer zag je het bordje Biesbosch.We vonden de haven aan de Amer aan de voortzetting van de Bergsche Maas. Her en der zie je Haventjes met allerlei plezierbootjes. Er waren ook diverse cafeetjes. Het werd even een warrig gezoek. Maar onze attente leider Jaap leidde ons naar het juiste adres. Clemens en Marianne wachtten op ons. Samen op de koffie. Lekker bijkletsen. Uitleg over het naderend afscheid van Maasdonk. Daar kwam onze schipper Jan Reuser, die we natuurlijk meteen feliciteerden met de commissaris penning uitgereikt door de commissaris van de Koning , omdat Jan Reuser veel verdiensten heeft voor het behoud en verbetering van de Biesbosch. Hij is een van de pijlers, die zich al een levenlang inzet voor natuurpark De Biesbosch. Hij heeft zijn levenlang in de Biesbosch gewoond en had de woning en de daarbij horende Eendenkooi overgenomen van zijn vader met de daarbij behorend erfpacht van het langgerekte eiland, de Hofmansplaat geheten. 2 Kilometer lang en 500 meter breed. De Reuserkooi wordt erkend als de beste eendenvangkooi in Nederland. Daarop is ook de hut gebouwd waar we samenkwamen en diende voor het ontvangst van groepen en waar ook de Dijkgraaf en bestuurders bijeenkwamen. De vaartocht over de Amer met het met motor aangedreven bootje was al een bijzondere ervaring en Jan Reuser genoot kennelijk van onze goede aandacht. Hij bleef maar aan het vertellen. Je ziet grote krachtige duwboten uitvaren, de wedstrijd tussen vader en zoon in een speedboot, de mooie jachtvaartuigen. Jan is een met het water en de hele streek met eilandjes en stroompjes. Elke dag moet ie zijn Kooihuis bezoeken. Zelfs op 1e Kerst gaat Jan met zijn bootje naar de kooihut. Op dat eiland zijn ook zijn 3 kinderen geboren. Elke dag per boot naar de school. Totdat de kinderen naar het vervolg onderwijs gingen. Toen werd aan de wal een huis gebouwd. Hij vertelt over het lange leven, intussen 67 jaar, in de polder en de samenhang met de griendmaaiers, die dikwijls in hutten verbleven. Iedereen had wel een of meer jachtgeweren. Het was normaal, dat je wat wild ging schieten als de pot het nodig achtte. Intussen is dat allemaal verboden. In de oorlog was dit ook een gebied waar gezochte mensen hun onderdak vonden en heeft ook een rol gespeeld bij het terugbrengen van piloten naar Engeland. 10

Maar de oorlog leverde Jan ook rijke buit, want door honger gedreven, kon men nog altijd een heerlijk eendje bereiden. De omzet is door de jaren afgenomen. Nu is het verboden en wordt alleen onder toezicht toegestaan en bij hoge uitzondering. Het is indrukwekkend Jan te horen vertellen over zijn Eendenkooi. De stilte die vereist wordt, het kooihondje tot ook die taak kent. Het langdurig wachten tot zijn gemerkte lokeenden, de daar neerstrijkende eenden in de richting eendenkooi te lokken. De pijp vernauwt zich. Ongemerkt zwemmen de eenden de trechter binnen. Dan krijgt de kooihond opdracht de beesten nog op te jagen totdat de kooi zich sluit en de eenden zijn gevangen. Hij wil maar niet vertellen hoeveel enz. Dan verschijnt een glimlach op zijn blij gezicht. Zijn vrouw blijft voortaan aan wal en Jan maakt dagelijkse zijn boottocht en of hij nog eendjes vangt, want de kooi met omgeving is nog volledig in takt en met zorg onderhouden, blijft zijn geheim. Danken we Jan voor zijn plezierige en boeiende verhalen. Het biertje na afloop smaakte heerlijk.

In grote tevredenheid weer terug naar het Geffens nieuws.We praatten nog wat na over Effe noar Geffe en vonden, dat er een goed artikel stond in rond Dorpspomp. Bijzondere aandacht aan de uitverkiezing van de man/vrouw van het jaar, deze keer Ruud Verhagen. Het comitĂŠ weet toch steeds alles geheim te houden, dat verdient een compliment en we constateerden met genoegen, dat er minder gepraatgedoe was, want de luisterbereidheid is niet zo groot.Wel zou het gebeuren met meer showelementen kunnen worden aangevuld, een eredans, eerbetoon met toeters en bellen, en een eregroep van de 20 voorgangers, die de uitverkorene plechtig naar de ERESTOEL leidt, want die plek is nauwelijks herkenbaar. Dus meer gedoe in minder gepraat. We merken nauwelijks, dat er iets verandert bij de parochie. We krijgen een opperherder, er komen twee afgevaardigden in het overkoepelend bestuur, wie en hoe weten niet, alsook niet twee die zitting gaan nemen in het parochieel bestuur met 6 parochies en noemen het de 12 Apostelen. Hans Hendriks zal van het politieke toneel gaan verdwij-


nen. Dat vinden we jammer. Zijn partij bood toch dikwijls oplossingen aan bij moeizame onderhandelingen en was rechtlijnig en duidelijk. De V.F.M wordt per 31 dec. a.s opgeheven. Hans heeft intussen een leidende functie bij de Bossche T.V. en Radio omroep., het Boschtion geheten.Veel succes Hans en bedankt. De volgende zitting op 12 oktober mogen we vertegenwoordigers van de weer opgebloeide Dorpsraad verwachten. Wij verwachten dat we inhoudelijk worden bijgepraat over de inzet naar de gemeente Oss, dat er duidelijke intenties zijn om het Geffens welzijn te promoten en wat onze prioriteiten zijn.Wordt Geffen een woondorp met een echt landelijke sfeer? De zich nu voordoende nieuwbouw spreekt een andere taal. Het is uiteindelijk een “moetje” geworden, omdat alles zo langdurig bevochten is. Er zal meer ruimtelijk moeten worden gedacht en gehandeld. Ook de toestand rond Scouting en Gilde komt aan de orde als ook het beheer van diverse gebouwen. Misschien is het goed nogmaals te zeggen, dat de Dorpspomp geen politieke intenties of ambitie heeft. We zijn doorgeefluik en hebben wel eens een gedachterichting en ook onderling heftige meningsverschillen. Het is gelukkig een zeer gemengd gezelschap, dat soms binding heeft met een partij, maar vindt dat er een taak is om de zaak wat op te frissen,

om nieuwe initiatieven een kans te geven om vooral evenementen aandacht te schenken. Uit de pomp van 21 sept. Voor op- en of aanmerkingen tel.0412-640982. Ut gu oe goet en ut kumt goet Hauw Doe.

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS Van 7 t/m 13 September 2014 is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds gehouden. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Wel, door de enthousiaste medewerking van de collectanten en de giften van de inwoners van Geffen is een mooi resultaat behaald: Opbrengst collecte 2014 is € 1172,15 (iets lager dan de opbrengst van 2013: € 1212,07). Met de collecteopbrengst leveren we (Geffen) weer een mooie bijdrage aan het Spierfonds voor het nastreven van het ultieme doel. Het Prinses Beatrix Spierfonds dankt de inwoners van Geffen voor hun gift en alle collectanten voor hun enorme inzet.

11


een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Het zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar zij geven zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind. GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken. 8 NOVEMBER DAG VAN DE MANTELZORG 2014 Zorgt u voor een ziek familielid, vriend, buur of iemand anders die zorg nodig heeft? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor 12

Mantelzorgdag Maasdonk Op zaterdag 8 november 2014 viert Maasdonk de Dag van de Mantelzorg. Dan spreken we onze bijzondere waardering uit voor het werk van onze mantelzorgers en zetten we ze graag in het zonnetje. Ook dit jaar hebben we weer leuke activiteiten bedacht. Zo zijn er workshops over makeup/haarverzorging, bloemschikken, digitale fotografie, Zumba/spinning, autoracen met simulator en meer. Rond het middaguur kunt u genieten van een heerlijke lunch. De Mantelzorgdag begint om 9.45 uur en duurt tot 17.15 uur. Locatie: dorpshuis ‘t Zijl in Vinkel. Mantelzorger, meld je aan De Mantelzorgdag is bedoeld voor alle mantelzorgers in Maasdonk, jong en oud! Jonge mantelzorgers mogen ook een vriendje of vriendinnetje meenemen.Aanmelden kan tot 20 oktober per e-mail communicatie@maasdonk.nl of met het aanmeldformulier in de folder over de Mantelzorgdag. De folders liggen in de gemeenschapshuizen in Geffen, Nuland en Vinkel en ook op de balie van het gemeentehuis. Meer informatie Uitgebreide informatie over de Mantelzorgdag vindt u in de folder en op www.maasdonk.nl. KOMT U OOK EEN BROODJE BRANDWEER ETEN? Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid De Brandweer in Brabant organiseert in de maanden oktober en november een lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder, die zelfstandig woont. Kom een broodje bij de brandweer eten en ondertussen vertellen brandweermannen en -vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige woonomgeving. U kunt zich via de website www.broodjebrandweer.nl opgeven bij een kazerne bij u in de buurt. Het voorkomen van brand is één van de belangrijkste pijlers van de brandweer. De brandweer gaat hiervoor steeds meer de wijk in.Tijdens de lunch kunt u dan ook, samen met uw wijkgenoten, meer te weten komen over de brandweer in uw wijk en al uw vragen stellen over het voorkomen van brand. Want weet ú wat de meest voorkomende brandoorzaken zijn? Weet u wat u moet doen als er toch brand is? Heeft u een rookmelder in uw woning en weet u waar u deze het beste op kunt


hangen? Waarom kan een blusdeken handig zijn? Weet u hoe u veilig uw woning uitkomt? ‘Broodje Brandweer’ biedt u de mogelijkheid al uw vragen rechtstreeks aan de brandweer te stellen. Tijdens de lunch geeft de brandweer tips over rookmelders, het maken van een vluchtplan, oorzaken van brand, maar vooral het voorkomen hiervan. De meest voorkomende brandoorzaken bij senioren zijn vlam in de pan, roken, kaarsen en het op de standby-knop laten staan of verkeerd gebruik van elektrische apparaten. Langer zelfstandig Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 gewonden tot gevolg. Omdat de levensverwachting en vergrijzing verder toenemen en mensen steeds langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat het aantal slachtoffers bij brand de komende jaren stijgt. Daarom is er dit jaar tijdens de Nationale Brandpreventieweken in de maand oktober extra aandacht voor de zelfstandig wonende senioren. Brandweer Brabant nodigt senioren in heel Brabant uit om tijdens een lunch met een goed gesprek - ‘Broodje Brandweer’ - brandveiligheid onder de aandacht te brengen. BEN JIJ DE STEM VAN OSS? Op 19 november 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Oss. Inwoners van Oss en Geffen mogen kiezen wie er in de nieuwe gemeenteraad komt.

Promotie verkiezingen Gemeente Oss start binnenkort een promotiecampagne om de verkiezingen onder de aandacht te brengen en zoveel mogelijk inwoners te stimuleren hun stem uit te brengen. De gemeente roept inwoners van Oss en Geffen op om mee te doen aan deze campagne. Dat kan door een profielfoto te mailen naar communicatie@oss.nl. Van alle ingezonden foto’s maken we een collage en geven we de stem van Ossenaren een gezicht! Met de collage maakt gemeente Oss promotie voor de verkiezingen op 19 november en de website www.deStemvanOss.nl. De collage is te zien in sociale media en op flyers, posters en in advertenties. Test jouw stem Op wie je moet stemmen? Dat kun je vanaf 20 oktober testen op www.deStemvanOss.nl. Er staan verschillende stellingen op over belangrijke onderwerpen voor Oss. Je kunt jouw mening en de mening van politieke partijen vergelijken met elkaar. De stellingen hebben de politieke partijen samen bedacht. DeStemvanOss.nl is een mobiele website die goed te gebruiken is op de computer, tablet en mobiele telefoon. Meer informatie: www.oss.nl/verkiezingen

13‘’ ‘T IS MOOI OM GEFFENAAR VAN HET JAAR TE ZIJN!’’ “Was je verrast?”, was een veel gestelde vraag. “Vier weken geleden wel, nu niet meer”, was steevast mijn antwoord. Het begon met een bezoek van Willibrord de Veer, hij stond op een avond voor de deur. “Heb je even tijd?”, vroeg hij. Het was mooi weer en we gingen in de tuin zitten.Waarschijnlijk komt hij voor een rondleiding in het dorp, dacht ik nog. “Ik kom vragen of je Geffenaar van het jaar wil worden”. Ik was erg verrast.Waarom hebben ze juist mij gekozen? Ik was zeer vereerd en stemde toe. Ik, Geffenaar van het jaar 2014......” We mochten het aan zo weinig mogelijk mensen vertellen. Zo kwam het dat we in het ‘geheim’ klaar zaten toen WIK aan kwam lopen. De voordeurbel ging en wij stapten naar buiten. Vanuit de hoogte werd ik aangestaard door de burgemeester.“Ben je verrast?”, vroeg hij. We liepen achter WIK aan naar het plein. De burgemeester liep naar de kiosk, terwijl wij in de mensenmenigte bleven wachten op wat komen ging. Zin voor zin ontrafelde Augusteijn het geheim. Steeds meer mensen keken mijn kant op. Enkelen kwamen zelfs al naar me toe om me te feliciteren. “De Geffenaar van het jaar is ... Ruud Verhagen!” Daar gingen we dan. Ik voelde me bekeken door de vele mensen op het plein. Je staat er een beetje ongemakkelijk bij.Waar laat je je handen? Ondertussen werden er vele complimenten uitgesproken. Het ene nog lovender dan het andere. Ik schijn “Nou, nou” gezegd te hebben, want voor mij is, wat ik doe niet echt bijzonder. Ik kreeg, naast de mooie woorden, een schilderij en een kruikje Geffens kruidenbitter aangeboden. Daarna tijd voor de receptie. Ik werd als een echte VIP tussen het publiek door geloodst naar de lange receptietafel, waarop het bordje ‘Geffenaar van het jaar’ stond. Na mijn familieleden kwamen velen mij feliciteren. Echt heel bijzonder! Op zondag werden mijn vrouw en ik bij de Openluchtmis verwacht. Daarvoor ben ik echter nog even naar Hans van Leeuwen gefietst, omdat per ongeluk ook zijn bos bloemen aan onze dochter was meegegeven. Na de Mis een lekker bakje koffie in de pastorie om daarna in een rijtuig te stappen. Dat rijtuig bracht ons naar De Geer voor de officiële opening van Effe noar Geffe. De tocht door Geffen was erg leuk, veel mensen die we passeerden feliciteerden me, vaak met de toevoeging “Ge het ut ècht verdiend!” Bij De Geer kregen we een flinke krentenmik aangeboden, waarna we naar het gemeentehuis gingen. Hier introduceerde ‘d’n burger’ zijn gasten. Met mijn gezin wilde ik daarna snel even een rondje over de mèrt lopen. Maar dat gaat op zo’n dag niet. Om de zoveel meter hield iemand me aan om me te feliciteren en een praatje te

maken. Ik voelde me echt speciaal. Na de koffietafel was geregeld dat mijn vrouw en ik een rondje mochten maken met de trouwkoe. Hotsend en klotsend gingen we door het dorp. Bij De Gouden Leeuw en Oud Geffe zaten de terrassen vol en werd ik door enkele groepen als een ‘superheld’ toegejuicht! In de Thijmstraat stopte de menner van de trouwkoe voor het podium, de koe kon even gras eten en ook vele liters uit haar blaas lozen! Het was allemaal erg leuk, maar ik was blij dat ik weer met m’n beide voeten op de grond stond. Tijd om Gerrit van den Helm te gaan assisteren, hij was namelijk de genodigde burgemeesters aan het rondleiden. Heel wat later dan gepland kon ik hen uitleggen wat er in de oorlog in Geffen is gebeurd. Na een bezoek aan de tentoonstelling van de Heemkunde liep de mèrt op z’n eind en ging ik met mijn gezin Vlaamse friet eten bij D’n Aepelhoek, een jaarlijkse traditie. Nog even naar de veiling, genieten van de slappe klets en toen vermoeid richting huis. Daar lagen al wat kaarten op me te wachten. Ook de dagen daarna ‘regende’ het kaarten. Echt fijn om te merken dat het vrijwilligerswerk dat je doet door anderen gewaardeerd wordt. Terugkijkend op de afgelopen week kan ik concluderen dat het een geweldige ervaring is om Geffenaar van het jaar te mogen zijn. Iedereen die mij heeft voorgedragen, hartelijk bedankt! Ruud Verhagen

15


DIGITAAL JONG BLIJVEN De Gemeente Maasdonk, de Seniorenraad Maasdonk, de Computerhoeken van Geffen, Nuland en Vinkel en de RIGOM nodigen u uit tot het bijwonen van een workshop met als onderwerp: Is het nuttig en noodzakelijk om digitaal vaardig te zijn/blijven? Onze samenleving wordt steeds digitaler. Binnen enkele jaren zal het kunnen omgaan met computer, internet en andere digitale middelen net zo belangrijk zijn als het kunnen lezen en schrijven. Zorgen dat iedereen mee kan in de digitale ontwikkeling is belangrijk. Voor senioren die nog niet bekend zijn met computer/ tablet/smartphone of hier meer over willen weten, organiseren we deze bijeenkomsten. Op deze manier willen we stimuleren dat meer senioren de stap zetten om digitale toepassingen te gaan gebruiken. De spreker tijdens de workshop is Jan de Waal. Jan de Waal is een digitale duizendpoot die op een heldere wijze uitleg geeft over de digitale ontwikkelingen en de noodzaak voor senioren om hierbij aan te sluiten. Hij is als bibliothecaris in dienst van de Bibliotheek Oss en een voorloper als het om kennis over digitale toepassingen in de huidige samenleving gaat. Na afloop van de workshop kunt u kennismaken met enkele digitale mogelijkheden die gedemonstreerd worden. De datums van de workshops zijn alsvolgt: Woensdag 29 oktober 14.00 uur in de Meent in Nuland, inloop vanaf 13.30 uur Woensdag 29 oktober 19.30 uur in ‘t Zijl in Vinkel, inloop vanaf 19.00 uur Woensdag 5 november 14.00 uur in het Oude Klooster in Geffen, inloop vanaf 13.30 uur Bent u geïnteresseerd kom dan op één van bovenstaande bijeenkomsten, een gratis kop koffie staat voor u klaar. Indien u in het bezit bent van een tablet of smartphone, is het verzoek om deze mee te brengen. Binnenkort ontvangen alle senioren van Maasdonk een uitnodiging in de bus.

EERSTE BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU GESLAAGD! De eerste workshop van de Vrouwen van Nu in Vinkel is in de smaak gevallen! Interieurontwerpers Avelien Thoben en Nelleke Minten gaven een uitgebreide presentatie over kleur in je interieur. Heb je een kamer op het noord of op het westen, hoe pak je dat aan? De aanwezigen hebben veel tips gekregen over hoe ze hun huis op een

16

eenvoudige wijze smaakvol kunnen stylen. Welke kleuren gebruik je bij elkaar? Hoe laat je een kleine ruimte toch groot lijken? Allemaal vragen waarop de deelnemers een antwoord kregen. Het interieurontwerpersduo gaf ons een inkijkje in de door hun gerealiseerde projecten; prachtige keukens en complete stands voor op beurzen. Erg leerzaam. Na op deze eerste avond veel kennis te hebben opgedaan gaat Vrouwen van Nu graag in november nog een keer met het ontwerpersduo aan de slag. We gaan een moodboard maken, op Pinterest of lekker met papier en schaar? Dat houden we nog even geheim! Alle vrouwen uit Vinkel en omgeving zijn weer van harte welkom! De datum en locatie worden nog bekend gemaakt. Volg ons alvast op facebook, zo blijf je altijd op de hoogte! Vrouwen van Nu regio Vinkel

DE EERLIJKE VINDER... De zomer leek bijna voorbij, maar om nog in een vestje even weg te fietsen was aangenaam. Portemonnee losjes in de niet zo geschikte vestzak en even op visite. Na een half uur ontdekte ik dat mijn huissleutels op de grond lagen en... mijn portemonnee zat ook niet meer in de vestzak...Vlug de route teruggefietst,navraag gedaan op de markt en bij C1000 waar ik langs was gefietst maar helaas. Thuis gekomen snel de bank bellen om erger te voorkomen. Maar er was intussen door een mij onbekend nr. gebeld. Misschien??? Ik draaide het nummer en... Ja hoor. Mevrouw N. had mijn tel.nr. gevonden in mijn persoonlijke hulppas! De eerlijke vinders zijn gelukkig de wereld nog niet uit! Mevrouw van N. nogmaals heel, heel hartelijk bedankt. U had een mooie spreuk over de eerlijke vinder maar de tekst weet ik niet meer precies en uw adres weet ik ook niet. U zou me een groot plezier doen om mij eens daarover op te bellen. N.L.


QUIZAVOND

THEMA CAFÉ MAASDONK VEILIGHEID Op woensdag 5 november 2014 organiseert de werkgroep Zorg & Welzijn van de Seniorenraad Maasdonk voor de vijfde keer het Thema Café. Een Thema Café is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is om met elkaar ervaringen uit te wisselen. De heer Toon Heutink is deze middag de gespreksleider; de volgende aspecten komen aan de orde: Babbeltrucs - pinnen - veiligheid in en rondom het huis Plaats: ‘t zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel Vanaf 13.45 uur: ontvangst met koffie of thee Aanvang: 14.00 uur Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis!!! Informatie: Francien van Empel, Werkgroep Zorg & Welzijn Seniorenraad Maasdonk | Telefoon: 073 5322755

Tsjaikovski’s ‘Jaargetijden’ Een rondreis door Nederland Op 24 oktober organiseert Sint Jozefoord ‘Nederland, een muzikale rondreis van 12 maanden’, gebaseerd op de twaalf pianostukken van Tsjaikovski. In 1876 schreef Tsjaikovski een serie van 12 prachtige pianostukken, voor elke maand van het jaar één. De cyclus kreeg de titel ‘De Jaargetijden’. Elk stuk heeft als motto een paar regels uit een Russisch gedicht over de betreffende maand en een ondertitel ontleend aan dat gedicht. Gedurende de middag maken we op de muziek van Tsjaikovski’s twaalf maanden een reis door de twaalf provincies van Nederland. Tijdens elk muziekstuk worden filmbeelden getoond uit één bepaalde provincie, geïnspireerd op het gedicht van de maand. Foto’s van de provincie en het ontstaan van de diverse landschappen die Nederland rijk zijn zullen u vertoond worden. Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 24 oktober te komen genieten van de mooie klanken van ‘De Jaargetijden’ en de mooie beelden van de Nederlandse provincies. Het programma start om 14.30 uur in restaurant ‘De Ontmoeting’. De koffie staat voor u klaar!

Carnavalsvereniging “De Nakomertjes” organiseert weer hun jaarlijkse quizavond. Dit keer iets later als andere jaren vanwege de latere herfstvakantie maar misschien een mooie opwarmer voor de Geffense Kwis. De avond vindt plaats op maandag 3 november 2014 in de grote zaal van de Gouden Leeuw en zal om 19:00 uur aanvangen. Er kan ingeschreven worden door; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. Het inschrijfgeld bedraagt per team € 20,00. Uw inschrijving wordt graag tot en met zondag 19 oktober tegemoet gezien door Harry van Erp, Papendijk 2a, 5386 EC Geffen tel. (073) 532 43 71, fam.v.erp@planet.nl of Maria Schuurmans, Berkenboog 35, 5386 GB Geffen tel. (073) 532 46 87, mariaschuurmans@home.nl De onderwerpen zijn: regio | muziek, radio, tv en film | sport | biologie, natuurkunde, bloemetjes en bijtjes | Brabantse taal. En een onderwerp wat ten tijde van dit schrijven nog niet bekend is. Er is ook weer een schriftelijk gedeelte dat door alle aanwezigen gemaakt worden. De score’s van de teamdeelnemers tellen mee voor de rangschikking. Voor de beste score van de overige aanwezigen zal een prijs beschikbaar gesteld worden. Verder overwegen we een soort van geheime proef of rode draad voor de teams te doen. We hopen, evenals andere jaren weer op deelname van vele teams, en daarnaast vele toeschouwers te mogen begroeten, de toegang is gratis. De quizcommissie

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 17


Na het goed verlopen toernooi in Duisburg 23 augustus, waar we met 16 personen aan deelnamen, met zoals welbekend de uitschieters van Theo v Wanrooij en Hans Huibers, was het dan nu de aftrap van onze 1e editie van het JBC Geffens strandtoernooi. 20 september 2014 zal voorlopig wel in het geheugen zitten van de vrijwilligers die geholpen hebben om de banen in orde te maken. Er vielen vele zweetdruppels bij het harken en lijnen uitzetten. Evenzo bij Toon Schuurmans die er voor gezorgd heeft dat het nieuwe jeu de boules spel op tijd klaar was. Bravo voor jullie inzet. Dan was er de dag zelf, `s nachts wakker geworden van donder en bliksem in de verte. Gelukkig het was `s morgens droog en mistig, dat voorspelde goed weer. Na een openingswoord van Tonnie Schuurmans toog men naar het mulle zand om de 1e en 2e wedstrijd te spelen. Moet je je voorstellen, 39 koppels in kleurige kleding aan de rand van het water. Op de achtergrond het meer met nevels en een voorzichtig doorkomend zonnetje. Daarbij een groep ganzen die over het water scheren. Werkelijk een fantastisch gezicht. Bij het inleveren van de 1e standen konden we al merken dat iedereen het naar de zin had en dat het een goed toernooi zou worden. Er waren korte en lange speeltijden variërend van een half uur tot ruim een uur. Intussen kon er gespeeld worden bij het nieuwe spel. Dit was een succes. Na een pauze werden de 3e en 4e wedstrijd gespeeld. Er waren 11 koppels met 2 gewonnen wedstrijden. Met een minimaal verschil van punten. De 3e wedstrijd zette de stand compleet op z`n kop. De 1e plaats was nog steeds voor het zelfde koppel maar de rest veranderde allemaal. Er waren nu nog 4 koppels met 3 gewonnen wedstrijden. Als je dit leest denk je misschien het draait alleen maar om de eerste drie. Maar niets is minder waar. Ook die daarna komen hadden een mooie strijd maar om iedereen te noemen dan zouden we meerdere pagina`s nodig hebben. Toen de laatste klaar waren konden we beginnen met de prijsuitreiking. Er waren 3 koppels met 4 gewonnen wedstrijden. 1e Jan v Dongen en Theo de Kleijn - Zeeland 2e Maria v Son en Francien Spierings - Schaijk 3e Kees vd Loop en Jan v Dinther - Uden 4e Peter en Riecky v Summeren - Schaijk 5e Chris en Nelly v Deutekom - Zeeland 6e Herbert Steffner en Rien de Veer - Geffen 7e Jan Wijnen en Wim v Keulen - Nistelrode 18

8e Frans en Marijke Boeijen - Zeeland 9e Hans v Leeuwen en Theo v Uden - Geffen 10e Tinie Verstegen en Jo Manders -Schaijk De poedelprijs ging naar Wil en Joke v Dijk - Geffen De tussen prijzen naar Gunther en Anna Grabo - Duisburg en Leo de Wit en Ben Spierings - Schaijk. Dan willen we Perry en zijn team van de Geffense Plas nog hartelijk bedanken voor de gastvrijheid. Het was een mooie en sportieve dag en wie weet voor herhaling vatbaar. Wij gaan daar zeker voor, groeten het bestuur van JBC Geffen

DANKBETUIGING Wij hebben veel steun ondervonden bij het overlijden van ons Pap, schoonvader, en lieve opa Marinus van Niftrik Hiervoor willen wij iedereen bedanken, speciale dank gaat uit naar Dr. Berkelaar, Breederzorg thuiszorg. Namens kinderen en kleinkinderen

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Ziekencomité De Schakel bedankt alle inwoners van Geffen voor hun bijdrage aan onze jaarlijkse collecte waarvan de opbrengst dit jaar 1.607,- euro was. Van dit mooie bedrag kunnen wij weer enkele feestmiddagen organiseren en vele mensen bezoeken. Nogmaals onze dank hiervoor. Ziekencomité De Schakel


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


COMPUTERHOEK GEFFEN Als kind wilden we leren fietsen, in het begin weliswaar met een helpende hand, maar we wilden dat zeker kunnen om er toch maar bij te horen. Willen we nu we ouder geworden zijn er nog bij horen dan dienen we toch ook zeker met de digitale ontwikkeling mee te gaan. Een paar voorbeelden; wanneer we de krant of ‘n tijdschrift lezen vliegen de www’s ons om de oren, informatie opvragen of ergens voor aanmelden of een formulier ophalen bij het Gemeentehuis doen we online en rekeningen betalen doen we via internetbankieren De computer, tablet of Iphone zijn niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. De foto’s van de kinderen die op reis zijn geweest of de foto’s van kleinkinderen worden je tegenwoordig per mail met daarin een link digitaal gegeven. Jammer als je daar niet mee om kunt gaan. Ook te bedenken als je ouder wordt dat de computer of tablet je bij de zorgverlening in een aantal gevallen een hulpmiddel kan zijn. Wil je nu alsnog leren omgaan met de computer, de laptop of tablet, de vrijwilliger van onze computerhoek kan je de helpende hand zijn. Met een persoonlijke begeleiding zul je ook zeker de vrees om met de computer om te gaan snel kunnen overwinnen en daardoor hoef je ook niet meer afhankelijk te zijn van de kinderen of anderen. Mogelijk kun je nog deze winterperiode je bekwamen in het gebruik van de computer of tablet, zodat je de rest van je leven hiervan plezier kunt hebben. Heb je interesse, loop dan op maandagmiddag bij het Oude Klooster even binnen of bel even met: Jan Ceelen, tel. 53 22 258 of Albert v. Santvoort, tel. 5322141. Even ter informatie; De activiteiten van Computerhoek Geffen worden niet meer georganiseerd vanuit R.I.G.O.M., doch vallen voortaan onder K.B.O. afdeling Geffen, maar wij kunnen je verzekeren dat de inzet van de vrijwilligers bij deze computerbegeleiding onveranderd zal blijven.

EEN TERUGBLIK OP DE VEILING DER EMOTIES 2014! Het feest begon al op vrijdagavond. De veilingmeesters zijn Geffen rondgereden met hun vertrouwde, beplakte aanhangwagen om de spullen op te halen bij mensen die ze graag wilde schenken aan het Erfhuis. Er is die avond veel ‘gebuurt’ en er is veel koffie gedronken. Op zaterdag overdag nog wat adresjes aflopen en met een aantal mensen de spullen uitzoeken: wat gaan we de eerste ronde veilen, wat de tweede en wat is geschikt voor de derde ronde? Bij de plek aangekomen waren de mensen van de WIK al druk bezig om iets heel moois neer te zetten: catwalk, noten in de bomen en om het compleet te maken een wc-hok voor de Petossi man.Al 20

spullen klaar zettend, kwamen er nog mensen spullen brengen: een oude fiets van ‘’onze Tonnie’’, een kastje van ons oma! Prachtig om mee te maken. En zondag was het dan zover: onder een strak blauwe hemel startte De Veiling der Emoties, met dit jaar als doel”Stichting de Opkikker” (zie ook een van de vorige Torenklanken). En het lijkt wel of het steeds drukker wordt: er is flink geboden en soms zo snel dat het hard werken was voor de veilingmeesters en zijn notarissen. Ze liepen met 5 man/vrouw sterk rond en dan nog was het opletten geblazen. Gelukkig is het Geffens publiek zeer sportief en nieuwsgierig van aard, dus als de koper even niet was gespot meldde de koper zich zelf wel of werd ie spontaan aangewezen: “Hier moete zèn!”. Er zijn ontzetten veel spullen verkocht, met dank aan de gevers! Er is ook een prachtig bedrag opgehaald, wat overhandigt is aan Yvo Gloudemans en in zijn totaal naar ‘’Stichting Opkikker” gaat: Het is een bedrag van maar liefst € 1562,12. Het was een mooie samenwerking met de WIK, de veiling inclusief levensliederen werd mooi afgewisseld met muziek van het jeugdorkest Maasdonk, de Pompzwengels, de Petossi man en Kryner beat. Het was een prachtige dag: we hebben veel gelachen, hard gewerkt, veel spullen verkocht en een mooie opbrengst behaald. Rest ons nog het bestuur van ‘’Effe noar Geffe” te bedanken voor de goede randvoorwaarden die zij organiseren, waardoor de veiling mogelijk wordt en de opbrengst zo groot mogelijk: Waar “Effe noar Geffe” groot in is!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


NOOIT GEDACHT E2 IN HET NIEUW DOOR AANNEMERSBEDRIJF W.VAN GRIENSVEN Voor Nooit Gedacht E2 kan het nieuwe seizoen van start gaan. Onlangs werden ze door Aannemersbedrijf W. van Griensven helemaal in het nieuw gestoken. Dit Geffense bedrijf is als ‘Bronssponsor’ aan Nooit Gedacht verbonden.Aannemersbedrijf W. van Griensven is actief in de particuliere en zakelijke markt, met zowel grote en kleine nieuwbouw- en renovatieprojecten. Meer informatie over dit aannemersbedrijf is te zien op www. aannemersbedrijfvangriensven.nl Dit seizoen kwam Nooit Gedacht E2 alleen nog vriendschappelijk en voor het bekertoernooi in actie. In het bekertoernooi verloor de E2 in drie doelpuntrijke wedstrijden ongelukkig van drie sterke tegenstanders. Dit weekend gaat de voorjaarscompetitie van start voor de E2 van Nooit Gedacht. Nooit Gedacht bedankt Aannemersbedrijf W. van Griensven voor deze sponsoring!

broodjes met gehaktballen aangeboden door Dalco en ook nog een lekker ijsje aangeboden door garage Slaats uit Nuland. Ieder van ons had weer van deze leuke middag genoten. Daarom iedereen die deze Truckrun mogelijk hebben gemaakt in wat voor vorm dan ook HARTELIJK BEDANKT namens alle FLIEREFLUITERS.

EEN GEWELDIGE GEFFENSE DAG! Mijn wens was om één keer in mijn geboortedorp op Effe noar Geffe, mijn hobby - het maken van glas-in-lood creaties - te demonstreren. Het is een van de mooie dagen in mijn leven geworden! Op de plek in de Kloosterstraat, vlakbij, waar eens mijn geboortehuis stond, was het een gezellige drukte aan de kraam, kreeg ik leuke reacties en kon ik vooral genieten van verhalen en herinneringen van veel bekenden! Graag wil ik iedereen bedanken die deze dag voor mij mogelijk hebben gemaakt en mij hulp en ondersteuning hebben geboden! Mieke van Zijl

DANKBETUIGING

WEER EEN GEZELLIGE TRUCKRUN Wat was het weer druk bij het Duiveninkorfcentrum Maasdonk wij werden allen hartelijk ontvangen door Annie en Piet. Ieder van ons had een nummer vrachtwagenchauffeur, begeleider en lid. Toen kon de stoet gaan vetrekken en het was erg mooi weer en vele mensen stonden ons toe te zwaaien. Ieder van ons genoot, er was een stop bij Transportbedrijf Schoones BV te Vinkel waar wij verrast werden met het gezellig muziekje van Goei Smoesje er werd lekker bij gekletst onder het genot van koffie, fris en lekkere chips.Toen ging de rit weer verder en hadden wij een heel rondje Maasdonk gehad. Toen was het tijd om weer naar Het Duiven inkorfcentrum te gaan om daar te gaan genieten van de lekkere

22

Op vrijdag 5 september hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap, onze schoonvader en lieve opa Hans van Schijndel Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en aanwezigheid op de avondwake en crematie. Zij zijn ons tot grote steun geweest. Bedankt, Jannie, kinderen en kleinkinderen van schijndel


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 24

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681 | e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.