Torenklanken 2018 - nr 15

Page 1

56e jaargang | nummer 15 | september 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR TORENKLANKEN 2018 In de week van 8 oktober t/m 13 oktober a.s. wordt de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad Torenklanken gehouden. Collectanten komen dan weer bij u aan de deur voor een gift in de collectebus. Zij kunnen best nog wat hulp gebruiken. Wij zoeken nog collectanten voor de volgende straten: Den Herd, Den Oven, De Schouw, Kastanjehof, Eikenwal, Heesterseweg, Oude Baan, De Zolder, Kraaijeven, Rijksweg, De Doelen, Dr. Janssenhof, Elst, Spoorpad, Gement, Rietkampsestraat,Vreestraat, Bredeweg, Kouwe Noord, Broekstraat. Wie is bereid om een paar uurtjes te collecteren voor Torenklanken? We zouden dat zeer op prijs stellen. U kunt zich aanmelden bij: Anja van Heese, tel. 532 2875 of Kees Jongeneelen, tel. 532 1146. Zoals u weet verschijnt Torenklanken 20x per jaar en wordt gratis bij iedereen thuis bezorgd. De redactie is voor haar inkomsten afhankelijk van de adverteerders, subsidie van de gemeente én de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Mogen wij daarom op een gulle gift van u rekenen? Namens de redactie van Torenklanken Anja van Heese en Kees Jongeneelen

VAN HET TERRAS NAAR DE BAR Het wordt weer binnen zitten, want het terrasweer is zoetjesaan voorbij.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Ga dan op zondagmiddag niet luieren achter de tv, maar kom naar café ’t Haasje, want daar wordt het één keer per maand weer gezellig genieten. Kom ‘Goud van Oud’ meebeleven met DJ Ad Leeyen aan de knoppen. Noteer alvast de data: de zondagen 28 oktober, 25 november, 23 december in 2018 en 27 januari, 24 februari, 31 maart en 28 april in 2019. Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur. Entree is gratis. Op vrijdag 1 maart 2019 is er een Carnavalseditie van Goud van Oud.

KPJ GO: WEER TIJD VOOR DISCO Voor wie: deze keer voor alle kinderen in groep 4 en 5. Wanneer: Vrijdag 12 Oktober van 18.30 - 20.30 Let op de deur gaat niet eerder open dan 18.30 Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw We gaan lekker, dansen, zingen, en spelletjes doen. Het kost 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je fris, chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Hopelijk zien we jullie allemaal op 12 oktober. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 28 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 30 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Riet Ruijs - van Doveren 1e jaargetijde namens de parochie voor Theo Prinssen vr. 05 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 07 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 12 okt. 19.00 u. * Woord- en Communiedienst zo. 14 okt. 09.30 u. + Woord- en Communiedienst m.m.v. GK + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Betsy Smits Steenbergen TROUW BLIJVEN IN MOEILIJKE TIJDEN Dat is de titel van de brief van bisschop de Korte, d.d. september 2018. U vindt hiervan kopieën achter in de kerk. PROFICIAT We feliciteren Wim van Herwijnen met zijn 25-jarig diakenambt. Op 21 september was er een feestelijke viering in onze kerk. Wij danken Wim voor zijn inzet en dienstbaarheid voor onze geloofsgemeenschap. FOTO’S VAN COMMUNICANTEN Bij het doopvont, achter in de kerk, liggen al een tijd foto’s van communicanten, evenals doopschelpjes van

dopelingen van voorgaande jaren. Jammer dat ze nog niet zijn opgehaald. Dat kan alsnog, de kerk is overdag altijd open. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Let op: Intenties uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 31 aug. 2018: Nelly van Zantvoort - Nelissen, 72 jaar 3 sept. 2018: Mia van Bergen - Schuurmans, 85 jaar 11 sept. 2018: Piet Heijmans, 73 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen GERARDUSBEDEVAART Parochie H.Bernardus van Clairvaux te Bergeijk nodigt uit voor de jaarlijkse oktoberbedevaart 2018 ter ere van de H. Gerardus Majella op de Weebosch (Bergeijk). In de Gerardus-feestweek zijn er de volgende vieringen: Zondag 14 oktober: Om 08.30 uur, 09.30 uur en 10.30 uur H.Mis in de kerk. Om 11.00 uur is er een H.Mis op het processiepark, met pelgrims van Bergeijk ’t Hof, ’t Loo en Luyksgestel m.m.v. het Sint Martinuskoor uit Luyksgestel, het Gilde van het H. Sacrament en St. Jorisgilde uit Bergeijk, St. Martinusgilde uit Luyksgestel en de Oirschotse rijvereniging. Om 14.00 uur is er een Lof in de kerk. Maandag 15 oktober: 11.00 uur H.Mis in de kerk Dinsdag 16 oktober: Feestdag H. Gerardus. 09.30 uur en 11.00 uur een H.Mis en om 14.00 uur het Lof. Woensdag 17 oktober: 09.30 uur en 11.00 uur H.Mis Donderdag 18 oktober: 11.00 uur H.Mis Vrijdag 19 oktober: 11.00 uur H.Mis en 14.00 uur Lof Zaterdag 20 oktober: 16.00 uur Kinderzegen Zondag 21 oktober: 08.30 uur, 09.30 uur en 10.30 uur H.Mis in de kerk.

Om 11.00 uur is er een H.Mis op het processiepark, 67e Kempische Ruiterbedevaart Kring Eersel e.a. m.m.v. het koor ‘Medium’ uit Hapert. Na de mis zegening van ruiters en paarden. Om 14.00 uur Lof in de kerk

BRASS BAND SCHOONHOVEN ORGANISEERT BRASS VIRTUOSI CONCERT IN NISTELRODE Op vrijdagavond 5 oktober is Brass Band Schoonhoven A te beluisteren tijdens een Brass Virtuosi Concert in Cultureel Centrum Nesterlé in Nistelrode. Traditiegetrouw kent de reeks Brass Virtuosi Concerten vermaarde solisten uit binnen en buitenland. Dit jaar zal de band samen optreden met Lode Violet (cornet) en Rommert Groenhof (bastrombone). Brass Band Schoonhoven zal tijdens deze Brass Virtuosi Concerten onder leiding staan van de kersverse nieuwe musical director Robbert Vos. Meer informatie over het bestellen van entreekaarten voor Brass Virtuosi kan door op onderstaande link te klikken: euphonium.blog/brass-virtuosi-2018/ Voor vragen kunt u ook contact opnemen met BBS via brassvirtuosi@brassbandschoonhoven.nl

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


ROND DE DORPSPOMP 493

Op een rustige nazomerzondag schuiven we aan met Chrisjan van Dinther, die zijn eerste Effe noar Geffe als voorzitter erop heeft zitten. We zijn uiteraard zeer benieuwd naar zijn ervaringen. Hij kijkt terug op een prachtige en succesvolle dag, waar er zo’n 8% meer mensen zijn geweest dan vorig jaar. Het vernieuwde concept slaat blijkbaar aan. Boerenhistorie als basis, maar wel naar verbreding zoeken met andere nostalgische onderwerpen. We zien dus bromfietsen, wastobbes en andere jeugdherinneringen langskomen en beleven daar veel plezier aan. Een goeie keuze; zet maar door!! Voor een voorzitter telt ook wat er achter de schermen gebeurt. Chrisjan is positief verrast door alle goed draaiende werkgroepen, die ‘gewoon’ hun werk doen. De geoliede machine rolt soepel door de op- en afbouw en hij merkt dat alle neuzen dezelfde richting in staan. Een week voor het feest waren alle draaiboeken al dubbel gecheckt en er hoefden geen gaten dichtgelopen te worden. Hij heeft het wel druk gehad het hele jaar door, maar dan gaat het vooral over de richting van het geheel, de totale coördinatie en gesprekken over nieuwe dingen. Hij heeft het goed naar zijn zin; en wij zijn daar blij mee. Tussendoor nog even geconstateerd dat het met de nieuwe huisvesting van Scouting ook goed gaat en dat de schop binnenkort te grond in gaat. We zien de jongere groepen van Scouting sterk groeien en het komt er nu op aan dat het aantal stafleden meegroeit. We zien een mooi perspectief voor deze bloeiende vereniging.Tegelijkertijd zien we het aantal kinderen in Geffen - tegen de trend in- groeien en er aan de andere kant steeds meer jeugdverenigingen weg vallen. Een serieus aandachtspunt, waar we samen met verenigingen en scholen aan moeten werken. Mooie uitdaging; wie pakt ‘m op? Weersverwachting: een hete herfst Er gebeurt erg veel in en om Geffen en we verwachten een hete herfst, waarin grote en belangrijke ontwikkelingen gaande zijn. Op de eerste plaats nemen de plannen voor een groot aantal windmolens in de polder vastere vorm aan en groeit ook de tegenstand. We denken dat windenergie nodig is; maar ook in dit soort grote aantallen? En hoe voorkomen we dat die mooie polder helemaal verprutst wordt? Laten we samen met de initiatiefnemers naar de beste oplossing toe werken. Samenwerken is altijd beter dan tegenwerken. Op de tweede plaats de inrichting van het buitengebied tussen Geffen en Oss waar op korte termijn bestemming gevonden moet worden voor een groot bedrag dat opgehaald is met de ontwikkeling van bouwkavels.

Die natuurontwikkeling is hard nodig om de ingezette verstening te compenseren. En dan hebben we ook nog de nieuwe wadi’s in de groene long tussen Zeldenrust en speeltuin de Klimop, de toekomst van de Wiel, de nieuwe woningbouwlocaties, de start van industrieterrein Heesch-West, de lekkende pastorie en uitbreidende bedrijven. Ook de toekomst van het gemeentehuis past in dit rijtje. We hebben als stamtafel onderzocht hoe mensen erover denken en een mooi groen plein is voor velen de beste optie. Serieuze uitdagingen die de toekomst van Geffen en omgeving voor langere termijn bepalen. We verwachten overvolle bijeenkomsten van de dorpsraad, verwoede discussies, barricades vol protesterende burgers en actieve werkgroepen vol nieuwe ideeën. Onze gedachte is dat we al die ontwikkelingen in onderlinge samenhang moeten aanpakken; niet alleen voor het korte termijn eigenbelang gaan. En verder… * …was Rapper Boef al na anderhalve minuut van het podium verdwenen bij Strooipop vanwege een enkele verdwaalde beker bier.“Ik heb mijn geld toch al binnen”. Jammer dat dit soort asociale mannen nog steeds een podium krijgt; ze lachen ons allemaal uit! Verder was het er hartstikke gezellig hoorden we. * …Hebben we een nieuw fietswandelpad ‘langs boom en veld’ en is de vernieuwde Maasdonk 700 route ook bijna klaar. * …Hadden we het als stamtafel goed naar de zin op het terras van het Rottenrijk, maar zoeken we volgend jaar wel naar een rustiger plekje. * …Is het nog maar drie maanden tot de 500ste stamtafel. Maar eerst ben je van harte welkom bij nummer 494 op zondag 30 september bij de Gover.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 7


Niet meer zo mobiel?

Maar toch een schone auto?

DÉ HAAL- EN BRENGSERVICE VOOR HET WASSEN VAN JE AUTO. Vanbinnen en –buiten schoon in 1,5 uur.

V R AG E N? Stel ze via

Reserveer online: www.jeautospikenspan.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer: Laura van Erp, 29 jaar, zij woont in de Dorpstraat. 1. Een herinnering aan Geffen: Vrijdagavonden met vriendinnen in de kroeg. Super gezellig altijd. Een heel goede herinnering. 2. Dit zou anders moeten: Ik vind het jammer dat mensen soms alleen de lasten ergens van ervaren. Soms zouden ze het plezier ook mogen zien. Ook al is dit niet voor jezelf. 3. Een bijzondere straat: De Oude Baan. Mooie straat, maar zeker goede herinneringen. Jammer dat de Geffense plas officieel Oss is. Daar hebben we leuke vakanties gehad. 4. Een mooi mens: Phoe zo veel. Maartje Verhagen: lekker zichzelf. Ruud Rovers: stille genieter. Toon van de Cruijsen: lacht altijd. En zo kan ik er nog veel meer opnoemen. Daley en Tejay zijn ook geweldig. 5. Jammer dat: Mensen vaak alleen denken in problemen. Oplossingen zijn er vaak ook genoeg. 6. De leukste club: Vind ik heel erg moeilijk. De meeste proberen altijd om wat te organiseren en mensen op de been te krijgen. Super toch. 7. Ons visitekaartje: De levendigheid van het dorp, er is zo veel te doen. En er zijn altijd mensen die willen helpen. 8. Bewondering voor: Al die vrijwilligers die dus komen opdagen bij welk evenement dan ook. Super! 9. Geffen is voor mij: Een gezellig dorp. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: Strooipop, mooie organisatie en ze werken hard om elk jaar rond te kunnen komen.

EEN HACHELIJK TOCHTJE NAAR DE TORENSPITS

Op 4 september jl. werden de puntjes op de i gezet… oftewel het kruis en de haan werden op de torenspits van onze H. Maria Magdalenakerk geplaatst. Drie belangrijke personen waagden zich in het bakje van de telescoopkraan voor de finishing touche: Frans van den Hanenberg (sponsor van de kraan), pastoor Van Dijk (om de zegen van boven af te roepen) en Ruud van de Kerkhof (Van het bedrijf Gebrs. Van de Kerkhof Beek en Donk, die de haan verguldde en het kruis schoopeerde en hierbij de vele arbeiders aan het gehele werk vertegenwoordigde). Zij werden nagekeken door veel belangstellenden, sponsors Piet en Rob van Herpen (Hanex), die de haan schonken, wethouder Van der Schoot, Piet Cremers bouwadviseur van het bisdom, BD en DTV, het kerkbestuur, de kersverse Geffenaar van het Jaar Harry Peters, parochievrijwilligers, uitvoerder Jan Rovers en medewerkers van Bouwbedrijf Van Dinther en uiteraard Geffenaren en toevallige passanten. De Geffense torenspits met kruis en haan kan er weer heel lang tegen, zeggen de deskundigen. Hopelijk dragen velen dit mooie kerkgebouw een warm hart toe, zodat we het financieel kunnen onderhouden en behouden.

CONCERT ‘HOHE MESSE Op zaterdagavond 6 oktober zingt het Helmonds Vocaal Ensemble, in het kader van hun 25-jarig jubileum, in de Grote Kerk in Den Bosch (kerk protestanten), de Hohe Messe van J.S. Bach. Een van de meest imposante werken die de wereldberoemde componist geschreven heeft. Willem – Jan Hanegraaf, dirigent en organist van het Vinkel kerkkoor maar ook bekend bij de leden van het Geffese kerkkoor is zanger van het Helmonds Vocaal Ensemble. Kaarten kunt u bestellen via www.lambertusconcerten.nl/denbosch. 9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 10 oktober: bezoek Lia de Haas 17 oktober: filmmiddag 25 oktober: lezing notaris over erfrecht, levenstestament schenkingen ed. 26 oktober: Symposium ”langer veilig thuis” in Oss 26 oktober: Bridge Drive in Berghem 31 oktober: op bezoek bij René Peters en rondleiding Tweede Kamer. 7 november: stamppottentocht 21 november: filmmiddag 28 november: liederentafel 29 november: pakjesavond Beste leden van de KBO, Effe noar Geffe is weer voorbij, het was een gezellige markt met prachtig weer waar heel Geffen van heeft kunnen genieten. Nu nog hopelijk een tijd lekker nazomeren. Alle activiteiten in ’t Oude Klooster zijn weer opgestart, dus u hoeft zich niet te vervelen. En als u nog leuke ideeën hebt, waar u aan mee zou willen doen, laat het ons weten. Iedere eerste dinsdag van de maand hebben wij bestuursvergadering, maar u mag ook tussenin iemand van het bestuur aanspreken. Als u dit blad in de bus krijgt, is de Rabo-clubkascampagne al afgesloten en is men druk bezig met het tellen van de stemmen. Op donderdag 4 oktober gaan we horen wat wij geschonken krijgen om een gezellige kerstviering te organiseren voor u. Verder wordt er in de Lievenkamp een middag georganiseerd voor alle ouderen uit de regio. Langer Veilig Thuis De Senioren Raad Oss (SRO) organiseert in samenwerking met de gezamenlijke ouderenbonden op vrijdagmiddag 26 oktober 2018 een symposium in de raadszaal van het gemeentehuis in Oss. Het thema van deze groots opgezette bijeenkomst is: ‘Veiligheid in en om huis’. De nadruk ligt daarbij op het leren voorkomen van ongelukken. Te meer daar mensen steeds tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. Zowel de SR als de KBO behartigen belangen van senioren binnen onze gemeenschap. Als zodanig signaleren zij problemen die de genoemde doelgroep betreffen. Daarbij hoort zeker ook het voorkomen van gevaarlijke situaties. Beide organisaties nodigen belangstellenden uit om dit symposium bij te wonen. De aanvang is 12.00 uur en de geplande eindtijd 16.15 uur. Daarna volgt nog een informele afsluiting met een 10

hapje en drankje. De burgemeester van Oss, mevrouw Wobine Buijs zal het symposium openen waarna medewerkers van diverse organisaties het woord zullen nemen. Zo zijn er vertegenwoordigers van politie en brandweer, adviseurs op het gebied van inbraakpreventie alsmede fysio- en bewegingstherapeuten aanwezig. Zij zullen het thema vanuit hun vakgebied benaderen door middel van een presentatie of voordracht. Ter verluchtiging komen leerlingen van het Regionaal Opleiding Centrum (ROC) met een aantal sketches die eveneens verband houden met veiligheidsaspecten. Medi Point en Hulpmiddelen Centrum Oss richten in het gemeentehuis een stand in waar eenieder terecht kan voor advies en waar tevens hulpmiddelen worden gepresenteerd. Meer informatie vindt u op www.seniorenraadoss.nl. Aanmelden kan tot 12 oktober per mail op mailadres: langerveiligthuis@gmail.com Bridge drive: op vrijdag 26 oktober 2018 in de Berchplaets in Berghem, Sportstraat 3, 5351 BZ.Telefoon: 0412-404688 Een gezellige drive, onder het genot van een drankje en een hapje Programma: 13.00 uur ontvangst met om 13.30 uur aanvang eerste ronde. Rond 17.00 uur prijsuitreiking Kosten € 20,00 per paar, Sluiting inschrijfdatum 10 oktober 2018, vol is vol. Na de sluitingstermijn ontvangt een van de spelers een bevestiging met het inschrijfnummer. Opgeven per mail: buvigo@caiway.nl of via telefoon:Will Megens, 0412 402351. Rek.nr. NL77RABO0106514660 t.n.v. Bridgeclub De Herfstzon Berghem. Uw inschrijving gaat in als uw betaling binnen is. Vermeld duidelijk uw naam, die van uw partner, en in welke lijn u wilt spelen A-B-C-D-E. Er is geen garantie voor uw voorkeur. Bezoek Lia de Haas: 10 oktober gaan we naar Lia de Haas.We verzamelen om 13.15 uur bij sporthal de Geer. U wordt de hele middag verwend met koffie/thee, een hapje en een drankje en u bent rond 18.00 uur weer in Geffen.We gaan wederom met een grote groep, dus het belooft een gezellige middag te worden. Lezing notaris mevrouw Grunekke op donderdag 25 okt. Odette Grunekke komt de avond verzorgen. U bent welkom in ’t Oude Klooster vanaf 19 uur. Bij binnenkomst krijgt u koffie of thee, om om 19.30 uur begint de notaris met haar lezing over erfrecht, levenstestament schenkingen en wat er nog meer actueel is.


Na afloop kunt u vragen stellen en eventueel een consumptie voor eigen rekening nemen. Opgeven bij Corrie Hondong tel 5323123 email famhondong@kpnplanet.nl of bij Henriette.v.Erp tel 5322058 email famvanerpvandehoek@hotmail.com Bezoek Tweede Kamer: 31 oktober gaan we op bezoek bij René Peters in de Tweede Kamer. 10.30 uur vertrekken we van Geffen naar Den Haag, waar we rond 13.30 uur hopen te arriveren bij de Tweede kamer. 13.00 -16.00 uur: bezoek René Peters, rondleiding tweede kamer en Binnenhof. Om 16.00 uur vertrekken we naar Geffen en hopen rond 18.15 uur bij ’t Akkertje 2.0 aan te schuiven voor een lekker diner. Indien u mee wilt, graag voor 1 oktober aanmelden door middel van 40 euro over te maken op: bankrekening NL82RABO0111003342 tnv KBO Reizen. Bij minder dan 30 aanmeldingen gaat de reis niet door en krijgt u uw geld terug. Vijfdaagse reis naar de Eifel en Moezel van 22-26 mei 2019. Samen met KBO Ruwaard,Vinkel en Lith kunt u in 2019

Lambert de Groot Huiden & Vachten Het adres voor een exotische natuurlijk interieur! We hebben een groot aanbod in stoere meubelen in verschillende natuurlijke materialen uit verschillende werelddelen, voor in huis, tuin of veranda. Ook komen we op locatie voor aankleding van evenementen. Voor meer info, bel, mail of loop een keer binnen. Wij helpen je graag! Openingstijden: dinsdag, vrijdag, zaterdag, 11:00u tot 17:00u zondag: 12:00u tot 16:00u website: www.huidenenvachten.nl email: info@huidenenvachten.nl : de Groot Huiden & Vachten

: Huiden & Vachten Oude Baan 1a / 5386 KS Geffen 06 28574553 / 06 52676672

weer op stap. Dit keer naar de Eifel en Moezelstreek. Brabant Expres heeft een mooi programma opgesteld met inclusief: Vervoer per luxe touringcar, opstappen in uw woonplaats, iedere dag een excursie of uitstapje, 4 nachten verblijf in een 4 **** hotel met ontbijt en diner. Bij de volgende ONS krijgt u het volledige programma mee, kunt u rustig kijken of het iets voor u is. André Rieu op het Vrijthof Heel blij verrast zijn wij met de vele reacties op onze vraag of er belangstelling is voor een bezoek aan André Rieu in Maastricht. We gaan voor u een mooie dag regelen. Verdere informatie volgt in het vroege voorjaar, dan kunt u zich definitief opgeven. Voor degene, die zolang niet kunnen wachten, of graag twee keer gaan, KBO Lith organiseert een bezoek aan André Rieu in het Ziggodome op 5 januari. U kunt altijd informeren of daar nog plaats is, aanmelden graag voor 31 oktober. Dit kan in Geffen bij de reiscommissie, Tineke Willemse 0610758924, of in Lith bij Willemien Bresser, 0613558797 of per mail : hansbresser@home.nl. U krijgt dan een opgaveformulier toegestuurd.

Extra geld verdienen in korte tijd? Je wilt graag extra geld verdienen? Maar toch genoeg tijd overhouden voor school, sport of je andere bijbaantje? En ben je 13 jaar of ouder? Grijp dan nu je kans om bezorger te worden bij De Rosbode. Voordelen Werken als krantenbezorger heeft voor- en nadelen. Af en toe kan het zwaar werk zijn. Bijvoorbeeld in de regen of als er veel sneeuw ligt. Maar daar tegenover staan mooie voordelen: • Je verdient lekker • Je bezorgt in je eigen buurt • Je werkt in de buitenlucht • Je bent in beweging • Je bezorgt maar een paar uurtjes per week Aanmelden Wil je weten of De Rosbode een wijk heeft bij je in de buurt? Waar je bezorger kunt worden? Dan hoef je alleen even het aanmeldformulier in te vullen op www.janenjanmedia.nl. Wij gaan dan direct met jouw gegevens aan de slag. En kijken of er een wijk voor je vrij is of vrij komt. Lukt dat, dan nemen we direct contact met je op om te overleggen. En voor je het weet ben je één van de bezorgers van De Rosbode. Meer informatie Heb je nog vragen of wil je meer informatie, bel dan tijdens kantooruren naar Jan en Jan Media, tel. 0492-371112 en vraag naar de afdeling bezorging of stuur een mail naar bezorging@janenjanmedia.nl

JAN EN JAN MEDIA Jan en Jan Media B.V. | Vliet 20 | 5422 VV | Gemert | 0492-371112 www.janenjanmedia.nl

11


Open midda g Heemkunde werkg roe p ”Vladerack” Was u tijdens Effe noar Geffe niet in de gelegenheid om de succesvolle tentoonstelling over twee en drielingen te bekijken dan is dit uw kans. Maar liefst 50 tweelingen en 2 drielingen met binding met Geffen zijn nog te bekijken op onze borden. Verder laten wij u graag zien waar wij zoal mee bezig zijn. Ook zijn er verschillende boeken bij ons te koop waaronder het jubileumboek over wielerclub De Windmolens “Het gele gevaar” uitgebracht ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Auw Neijts. Op zaterdagmiddag 6 oktober zetten wij onze deuren weer open op de bovenverdieping van het Oude Klooster. Van 13.30 uur tot 16.30 uur bent u van harte welkom en de koffie staat klaar. (De bovenverdieping is goed bereikbaar met de lift.)

Wie wordt de Maestro van Geffen? Hooggeëerd publiek! Op 3 november staat Geffen op z’n kop. Die avond strijden namelijk 5 bekende Geffenaren voor de titel Maestro van Geffen 2018. Stel je voor… Je kunt geen noot lezen, hebt nog nooit een partituur – wa’s da…? – gezien, laat staan dat je weet wat een sforzando of een 4-kwartsmaat is. En toch heb je de ballen om met je nieuw opgedane, bondige kennis de fanfare van W.I.K. te dirigeren. Da’s eigenlijk ontzettend moedig! Vijf Geffenaren durven het aan om zich onder te dompelen in het dirigeervak en hun dirigeerkunsten aan heel Geffen en omstreken te laten zien. Vol trots kondigen wij hier onze Maestro’s aan: * John van den Heuvel * Piet van Herpen * Rik Hoeben * Miranda Verstegen * Linda Schuurmans Dit wil je niet missen! Schrijf zaterdagavond 3 november met dikke letters in je agenda. Meer informatie over o.a. de kaartverkoop volgt via www.wikgeffen.nl, de Facebook van W.I.K. en natuurlijk de Torenklanken.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 12


OPBRENGST ERFHUIS VOOR TORENKLANKEN Afgelopen Effe noar Geffe togen heel wat mensen naar de mooiste bruine openluchtkroeg van Effe noar Geffe; D’n Zilveren Zeug. De veilingmeesters veilden de inhoud van de kroeg en er werd flink gedanst en gedronken. De volledige opbrengst van de veiling gaat dit jaar naar de Torenklanken. Die is maar liefst (tromgeroffel van onze slagwerkgroep)... € 1.461,25. We hopen dat dit mooie bedrag goed besteed gaat worden.Als muziekvereniging Willen Is Kunnen willen we alle kroeggangers, vrijwilligers, kroegbazinnen, muzikanten en veilingmeesters hartelijk bedanken voor de komst. Tot volgend jaar in D’n Zilveren Zeug!

MINI CURSUS 2 DAGEN AANEENGESLOTEN “SCHILDEREN MET OLIEVERF” Cursus wordt gegeven door Kunstenares Tonny Hanegraaf Oktober vrijdag 5 & zaterdag 6 van 9:30 tot 12:30 uur November vrijdag 9 & zaterdag 10 van 9:30 tot 12:30 uur December vrijdag 7 & zaterdag 8 van 9:30 tot 12:30 uur Kosten? 2 dagen incl. materiaal en koffie € 65,Locatie? “Atelier” St. Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391EC Nuland Benodigdheden? Een A4 papier met daarop een afbeelding van wat je wilt gaan schilderen. Inschrijven kan bij Tonny Hanegraaf Zin om mee te doen? Heb je vragen? stuur een mail goeieart@gmail.com of bel me 06 41123323

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Wie is Tonny Hanegraaf: Ik werk op Sint Jozefoord bij de receptie. Ook heb ik in 2014 een atelier mogen maken op Sint Jozefoord.Waar ik 3 dagdelen in de week met bewoners vrijwilligers en personeel schilder. Regelmatig komt de vraag met name van mensen uit Geffen of ik ook schilder cursussen geef aan mensen van buiten Sint Jozefoord. Vanuit mijn bedrijf “Goeie Art” ga ik dat nu doen, zodat mensen uit Geffen als ze willen kunnen deelnemen aan deze cursus. Ik nodig iedereen uit om mee te doen, en te ontdekken hoe rustgevend en ontspannen schilderen kan zijn. We schilderen in kleine groepen van max. 8 pers. Je kunt evt. mijn website “goeieart.com” bezoeken zo krijg je een idee van wie ik ben en wat ik doe. Graag tot ziens met inspirerende groeten Tonny Hanegraaf

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


Heb je een woonvraag?

Kom langs op vrijdag 5 oktober

Woonwinkel aan het Dorpsplein in Geffen extra geopend Op vrijdagavond 5 oktober van 18.00 tot 21.00 uur staan onze adviseurs, maar ook notariskantoor Pinkse Philips en Huberts en Makelaar - Taxateur - Rentmeester Frank van Lent voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden.

rabobank.nl/ossbernheze


HARRY PETERS, GEFFENAAR VAN HET JAAR 2018 Op de zaterdag voor “Effe noar Geffe” werd Harry Peters de 25ste Geffenaar van het jaar. Het was een mooie zwoele nazomeravond toen zich weer een flinke menigte op het Dorpsplein had verzameld om te horen wie het geworden was. Er worden in de dagen vooraf altijd her en der namen genoemd. Ook Harry’s naam vingen we nu en dan op. Maar je weet het pas zeker op die zaterdagavond ’s avonds rond half tien. En jawel hoor, Harry Peters was het geworden. Hij glunderde van oor tot oor toen hij door de mensenmenigte heen naar voren kwam en het podium op de kiosk betrad. De mooie woorden van de wethouder en van het comité, met de bijbehorende cadeaus, nam Harry met blijdschap en trots in ontvangst. Natuurlijk had Harry zelf zijn dankwoordje ook klaar. Deze verkiezing kun je ook zeker als een grote eer zien, want dorpsgenoten van verschillende verenigingen doen de voordracht voor de Geffenaar van het jaar. Het grote publiek in Geffen kent Harry vooral als de man van het Arboretum, de restauratiecommissie van de toren en het St. Jorisgilde. Hij is bekend als een enthousiaste kartrekker en initiatiefnemer om iets nieuws in gang te zetten. Maar wie is Harry Peters eigenlijk? Harry is 1952 in Wijchen geboren. Zijn vrouw Marijke komt van oorsprong uit Berghem. Ze woonden samen in Wolfheze, trouwden in 1975 en verhuisden naar Beuningen. Daar werd dochter Marieke geboren. Het jonge paar woonde ook nog een tijdje in Oost-Groningen in verband met het werk van Harry voor een papierconcern in Pekela. Geffen kwam als woonplaats in beeld toen tante Cor (Cor de Veer was een tante van Marijke) vertelde dat hier nog wel een mooi huis te huur was. En aangezien Harry, in verband met zijn werkzaamheden als bedrijfseconoom door heel Nederland, Geffen mooi centraal gelegen vond, was de keuze snel gemaakt. Harry, Marijke en hun dochtertje Marieke gingen in de Pastoor van de Kampstraat wonen. In Geffen werd zoon Teun geboren. De kinderen groeiden hier op en vlogen ook weer uit. Marieke (37 jaar) woont in Naarden en heeft drie kinderen: Julie (7), Guus (5) en Kees (2).Teun (35 jaar) woont in Eindhoven en is vader van Abel (4) en Roos (2). Natuurlijk waren Marieke en Teun er bij met hun partners, op die zaterdagavond toen Harry Geffenaar van het jaar werd. Ze vonden het prachtig om veel Geffense vrienden en klasgenoten tegen te komen die hen nog kenden. Voor Harry was deze verkiezing een bijzondere ervaring.“Je mag zoveel felicitaties in ontvangst nemen.Toen we op de zondag van ‘Effe noar Geffe’ over de markt

liepen, spraken veel mensen ons aan. Je krijgt leuke en hartelijke reacties. Het was mooi maar ook vermoeiend”, zegt Harry. “Door de verkiezing van de Geffenaar van het jaar worden vrijwilligers op een platform geplaatst. Je steekt veel vrije tijd in het vrijwilligerswerk, waarbij je soms ook hobbels tegenkomt. Dit geeft je weer een extra drive. Het stimuleert mij om door te gaan”, zegt Harry. We zien hier een trotse Geffenaar van het jaar die de beloning van deze verkiezing ten volle weet te waarderen. Inmiddels wonen Harry en Marijke alweer enige tijd aan de Koude Noord in een prachtig verbouwde voormalige boerderij. De hand van Marijke is nadrukkelijk aanwezig in de zeer smaakvol ingerichte woning. Marijke is creatief en in haar vrije tijd actief bezig met beeldhouwen, schilderen en bloemschikken. Ze wonen met heel veel plezier op die prachtige plek aan de Koude Noord. “We hebben ‘goeien aard’ hier in Geffen”, zegt Harry. “Wij gaan hier niet meer weg”. Een Geffenaar van het jaar die ook een echte Geffenaar is geworden. Mooi toch.

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


DANKBETUIGING

* Op vrijdag 28 september het repair café start.

Wij willen graag iedereen bedanken voor het medeleven bij het ziek zijn en overlijden van mijn partner, ons mam, ons oma en overgrootmoeder Mia van Bergen-Schuurmans In het bijzonder gaat onze dank uit naar verpleging en verzorging Martinushuis te Nuland, thuiszorg Brabant De Heegt Geffen en huisartsenpraktijk Geffen voor de geweldige ondersteuning en begeleiding. Jan van Venrooij Fam. Duijs Fam. van Bergen Klein- en achterkleinkinderen

* Tai Chi eind september stopt en we Peer van Haaren heel hartelijk danken voor zijn inspirerende lessen. * We willen kijken of er animo is voor basislessen computeren. Dus echt voor mensen die nog niets of maar heel weinig op de computer doen. U kunt zich mondeling opgeven bij KOM D’R IN of per email: komdrin.geffenzorgt@gmail.com * Er op 11 oktober weer een avond bloemschikken plaats vindt waarvoor je kunt inschrijven (zie hierboven) Kosten € 7,50. Er kunnen 8 mensen deelnemen... dus wacht niet te lang!

WIST U DAT: * Er nu ook een inloop is op zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. * De Crea-activiteit nu om de week op dinsdagavond en donderdagmiddag is en dit op dinsdag 9 oktober samenvalt met liedjes uit de jaren ‘60-‘70.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


FILMHUIS DE PAS: SPRAAKMAKEND! In het najaar van 2018 zetten we opnieuw spraakmakende films op het programma. Een lach en een traan; dat is waar we naar op zoek zijn. De maandfilms zullen op maandag en dinsdag worden vertoond. Aanvang films 20.00 uur; er is geen pauze. U mag een drankje mee de zaal in nemen. Na afloop is het gezellig napraten en borrelen in het café. Zondagmiddag filmmiddag. Dit najaar weer twee zondagen waarop we een film vertonen. Aanvangstijd is 15.30 uur. Via onze Facebook-pagina zullen we kaartjes voor de kinderfilms verloten! En......... Houd DeMooiBernhezerKrant in de gaten! Als u een film wilt bijwonen kunt u voorafgaand aan de vertoning kaarten kopen aan de kassa (vrije keuze plaatsen) of reserveren via de website van de Pas: www. de-pas.nl Op deze site vindt u ook de agenda van het Filmhuis. Telefonisch reserveren: 0412-451634 (ma-vr 09.0016.30) Kaartjes 5 euro/ abonnement 9 films 35 euro / kinderfilms 4 euro. Nog meer willen zien? Zie https://www.de-pas.nl/agenda/film

GELOOF ONDER WOORDEN (12) Jezus, een mens, geen supermens. In een verslag over de christenen schrijft Plinius, de gouverneur van een Romeinse provincie, aan de keizer dat de christenen lofzangen tot Christus richten als ‘tot een god’. Inderdaad noemden de christenen Jezus al lange tijd ‘de Heer’, en stelden Hem zo dus gelijk aan God de Vader. Maar zonder Hem te idealiseren, beschrijven de evangelisten echt menselijke trekken van Jezus.We zien tederheid voor de kinderen: ‘Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde’ (Mc 10,16). We zien hem mopperen tegen de leerlingen: ‘Is jullie hart versteend? En jullie begrijpen het nog niet? ‘(Mc 8,1421). Boos op de kooplieden in de Tempel: ‘Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit’ (Joh 2,13-22).Vermoeid van het lange lopen: ‘Jezus, die afgemat was van de tocht, was bij de bron gaan zitten’ (Joh 4,1-10). Barmhartig en discreet voor de zondares, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem. Jezus keek op en vroeg haar: ‘Heeft

niemand u veroordeeld? ‘ Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’ (Joh 11,30-44). Verontwaardigd om een vriend: ‘ontstak Hij in toorn en wond zich op. Jezus begon te huilen, zodat de joden zeiden: “Hij moet wel veel van hem gehouden hebben ! “ (Joh 11,30-44). Angstig voor Zijn dood: ‘Hij werd doodsbang en bad nog dringender; zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond’ (Lc 22,39-46). Jezus heeft niets van de onverstoorbare held die zijn emoties altijd onder controle heeft. We zien Jezus hier als een gepassioneerd mens, met de geestdrift en de buitensporigheid die daarbij passen. Jezus heeft zich als een gewone kwetsbare mens gedragen. Ook wij zijn mensen met goede en foute dingen, soms ook heel kwetsbaar. Maar toch in al zijn handelen wijst Hij ons de weg naar God de Vader. In ons geloof hoeven wij niet bang te zijn, maar misschien wel alert in ons handelen, en steeds de vraag stellen, hoe zou Jezus hier mee omgaan? Geweldig, om toch zo’n leermeester te hebben. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, troostende woorden, mooie bloemen en vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma Marietje van Rooij - van Lent † 16 juli 2018 In het bijzonder willen wij bedanken de huisartsen van huisartsenpraktijk Geffen, Home Instead en Pantein voor hun begeleiding en steun tijdens haar ziekbed. Annemieke en Wilbert Petra en Harold Kleinkinderen

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


Bende gullie al in de stemming? Nou wij wel: De Roapartiesten hebben al binnenpretjes bij het bedenken van hun grappen en grollen… De redactie van de Rottenrijker is een cursus dialect aan het volgen… De Carnacantus staat weer in de startblokken… Mie (Roddel) kumt vanût ‘t Veld nou al geregeld noar ‘t Turp um nèije proat oan de weet te kommen… De Toapen zijn aan het oefenen of ze nog toaperiger over kunnen komen… De wagenbouwers voelen al plèkkerig oan… Heel veul Rottenrijkers hebben nog nèt hun nèij outfit bè Ria ‘de Smid’ kunnen bemachtigen… Het bestuur zoekt naarstig naar een nieuwe prins(es)… De bloazers doen al dagelijks mondoefeningen… De dansmariekes hen de uurste huppelpasjes al in hun hersenpannetjes zitten… De teksten en de muziekskes van ut Roaplied worren al in mekare geflanst, want wie wil er dè nou nie winnen… Èn… het nèij Carnavalsthema is mè algemene stemmen oangenomen! We zèn het er allemoal over ins dè dè moes worren: DOAR KUNDE NOAR FLUITE! Nou, mè dees thema kunde gullie vooruit! Loat oew fantasie doar mar us op los! Het Rottenrijkteam

DONEREN EN FEESTVIEREN GAAT DAT SAMEN? JAZEKER! Op zondag 4 november 2018 vanaf 13.30 uur is de feestzaal van Motel Nuland speciaal voor jou omgetoverd in Sri Lankaanse sferen. Ad van Lokven en Geert Hanegraaf, mede-oprichters van Stichting Hulp Wadduwa, heten je van harte welkom om samen met hen te genieten van de beste zangers en zangeressen van Brabant.We kunnen ook alvast verklappen dat niemand minder dan Eric Baghuis, Robby Lee, Sander Luurssen, Black Sell en Just Between het podium zullen betreden tijdens dit jaarlijkse benefietconcert! Een toegangskaartje kost maar €7,50 en wil je zowel toegang tot het feest als het uitgebreide buffet tijdens

de afsluiting om 18.00 uur dan betaal je €26,50. De opbrengst komt geheel ten goede aan de lokale projecten waarbij iedere Euro helpt. Je kunt deze projecten bekijken op www.wadduwa.nl Behalve het feest met muzikale omlijsting maak je kans op prachtige prijzen tijdens de populaire loterij die door de sponsors van Stichting Hulp Wadduwa beschikbaar zijn gesteld. Heb je zin in een gezellige middag uit en draag je de lokale bevolking van Sri Lanka een warm hart toe koop dan nu je kaartje. Deze zijn op diverse verkooppunten verkrijgbaar: Boekhandel Mieke Wijgergangs Berlicum, Albert Heijn Nuland, Coöp Hubers Vinkel, Modehuis De Bruijn Helftheuvelpassage Den Bosch, Bobby Bluez Fashion Geffen, Moonen Schoenen Rosmalen. Meer info en kaartverkoop bij info@wadduwa.nl of jetdeveer@live.n?l

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 26 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster OKTOBER 03 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 06 Openmiddag Heemkundewerkgroep Vladerack, Oude Klooster 1e etage, 13.30 - 16.30 uur 08 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 11 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 17 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 18 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 24 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 27 Kledinginzameling Stichting RIVED 28 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. 31 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 05 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 07 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 08 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 14 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 15 Goed Gevoel Geffen Bingo Avond 21 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 25 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. 28 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster DECEMBER 05 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 10 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 19 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 19 Kerstviering, Ziekencomite De Schakel 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 23 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Extra informatie over afvalscheiding van plastic, blik en drinkpakken Inwoners van Geffen en het buitengebied van Oss hebben bij hun woning een container met oranje klep. Hierin mogen verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken. We zien in verschillende containers regelmatig verkeerd afval. Daarom sturen we iedereen die deze container heeft extra informatie over wat in de container mag. Een sticker en folder Containerbezitters ontvangen een sticker voor op de klep van de container. Daarop staat wat er in mag. Dit overzicht ontvangen zij ook als folder. Om bijvoorbeeld thuis op te hangen. Dit overzicht is ook te downloaden op www.oss.nl/afval. Waarom is afval goed scheiden belangrijk? We kunnen afval opnieuw gebruiken om er nieuwe producten van te maken. De verwerker waar ons afval naartoe gaat, keurt vrachten met te veel verkeerd afval af. Dit afval wordt verbrand en kunnen we niet meer hergebruiken. Daarom is afval scheiden heel belangrijk.

Al verscheidene jaren deden de vrijwilligers ook een tabletcafé in de bibliotheken van Oss en Berghem. Helaas is die samenwerking beëindigd, Bij voldoende deelname kan dat nu op maandagavond georganiseerd worden Kortom: we zoeken a) mensen die problemen met hun computer/tablet/ smartphone. b) mensen die een tablet-cafe-cursus willen c) mensen die zin hebben in een OPEN DAG bij DigiBuurt d) vrijwilligers die ons team komen versterken e) sponsoren of organisatie’s /bedrijven die de vrijwilligers van de DigiBuurt kunnen gebruiken en omgekeerd de Digibuurt een beetje uit de brand kunnen helpen... f) bedrijven of organisatie’s die een intervieuw willen met onze voorzitter Hans Breemans g) wilt u meer weten, kijk op www.digibuurt.nl of altijd info aanvragen op info@digibuurt.nl adres: wij zijn in het gebouw van ‘de Binnenstad’ (achterzijde), Barbaraplein in Oss (naast de Groene Engel)

DIGIBUURT De vrijwilligers-organisatie DigiBuurt uit Oss is sinds 1 januari j.l. zelfstandig geworden. Geen verdere hulp meer dus van “Ons Welzijn” (= voortzetting van het Rigom). Deze ruim 35 vrijwilligers willen mensen helpen met vragen over/problemen met het digitale gebeuren. Elke dag zijn er mensen aanwezig om de mensen GRATIS te woord te staan. Daarna wordt men begeleid voor het bespreken van 1 op 1 lessen op zijn /haar laptop/ tablet of computer. Zelfs voor vragen/cursus over/op smartphones kan men daar terecht. Alle lessen zijn zeer acceptabel in prijs... voor slechts 7,50 euro heeft men een uur les!! Sinds kort doet men op dinsdagmiddag en woensdag morgen ook een APK keuring: gratis uw computer of laptop laten inspecteren op fouten of virussen! (graag afspraak maken) Op maandagavond zijn er ook inloopavonden, speciaal voor hen die overdag niet kunnen! En als klap op de vuurpijl: op zaterdag 6 oktober a.s. is er van 11.00 tot 16.00 uur weer een OPEN DAG... zomaar om te kijken, te informeren, je in te schrijven voor een cursus enz enz... Met mogelijk een eenmalig voordeel van wel 12,50 euro! En als bonus nog een gratis lidmaatschap op SeniorWeb (DigiBuurt is ook een leercentrum van SeniorWeb).

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 24

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.