Torenklanken 2016 - nr 15

Page 1

54e jaargang | nummer 15 | oktober 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

HEEL GEFFEN STEMT!!!

7

8

9

10

Oproep aan alle leden van Rabobank Oss Bernheze! In beperkte tijd iets moois ervan bakken dat is ons doel. De prijs is... verdeling van € 300.000,- vanuit de Rabobank over het aantal uitgebrachte stemmen waardoor verenigingen en stichtingen uit Geffen met het extra centje nog dichter bij hun dromen komen of zelfs dromen kunnen laten uitkomen. Daar kan heel Geffen dan van meegenieten! Het recept is simpel te volgen! Resultaat is altijd dankbaarheid vanuit verenigingen en stichtingen voor iedere uitgebrachte stem. Uw stem is onze kers op de taart! Volg het volgende recept dan is succes verzekerd. De Rabobank clubkascampagne taart. Ingrediënten: • Houd rond 5 oktober uw brievenbus in de gaten. U ontvangt een enveloppe met stemkaart met persoonlijke code daarop. Deze code heeft u nodig om uw stem(men) uit te kunnen brengen. • Toegang tot een computer met internet om naar de Rabobank clubkascampagne site te gaan. Bereiding: U gaat naar de site van Rabobank Clubkascampagne daar wordt gevraagd naar uw persoonlijke code. U pakt uw stemkaart met persoonlijke code erbij en voert deze in. Vervolgens gaat u verder en kunt u de verenigingen/ stichtingen naar uw keuze uw stemmen geven. U kunt 5 stemmen uitbrengen waarvan 2 zelfs op uw favoriet! Stemmen is mogelijk vanaf maandag 10 t/m zondag 23 oktober. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Collectief Geffen: GVG (Gym Vereniging Geffen), Gilde, Arboretum Geffen, Stichting Rottenrijk,WIK, stichting AED, scouting Geffen, Torenklanken, Nooit Gedacht, Evenementen Stichting Geffen, KBO, Jeugvakantiewerk Geffen.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

We hopen in ieder geval samen te kunnen genieten van deze mooie taart met ieder een heerlijk stukje! Stem smakelijk!!

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR TORENKLANKEN In de week van 17 t/m 22 oktober a.s. wordt de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad Torenklanken gehouden. Collectanten komen dan weer bij u aan de deur voor een gift in de collectebus. Zij kunnen best nog wat hulp gebruiken. Wij zoeken nog collectanten voor de volgende straten: Simon van den Berghstraat, Le Sage ten Broekstraat, Dr. Ariënsstraat, Johan van de Slootstraat, Veldstraat, Dr. Poelsstraat, Peter van Grinsvenstraat, Elst, Spoorpad, D’n Ham, Rietkampsestraat,Vreestraat, Bergstraat, Broekstraat, Kloosterstraat en Keppestraat. Wie is bereid om een paar uurtjes te collecteren voor Torenklanken? We zouden dat zeer op prijs stellen. U kunt zich aanmelden bij:Anja van Heese, tel. 532 2875 of Kees Jongeneelen, tel. 5321146. Zoals u weet verschijnt Torenklanken 20x per jaar en wordt gratis bij iedereen thuis bezorgd. De redactie is voor haar inkomsten afhankelijk van de adverteerders, subsidie van de gemeente én de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Mogen wij daarom op een gulle gift van u rekenen? Namens de redactie van Torenklanken Anja van Heese en Kees Jongeneelen

KOPY INLEVEREN VOOR:

17 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 07 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 09 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gregoriaans koor uit Heesch + kinderkerk vr. 14 okt. 19.00 u. * avondmis za. 15 okt. 15.00 u. Huwelijksviering Ivo van der Put ten & Manon van Oss zo. 16 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 21 okt. 19.00 u. * Woord- Com.viering zo. 23 okt. 09.30 u. + Woord- en Com.viering m.m.v. GK + kinderkerk vr. 28 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 30 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk Extra kerkdeurcollecte t.g.v. Wereldmissiedag WINTERTIJD In de nacht van zaterdag 29 oktober 2016 op zondag 30 oktober 2016 gaat de wintertijd in. De klok wordt om 03.00 uur één uur achteruit gezet naar 02:00 uur. Een uur extra = dus één uur extra slapen! AANMELDING EERSTE COMMUNIE 2017 In oktober gaat de voorbereiding van de Eerste Communie weer van start. De ouders van de kinderen van groep 4 van basisschool “De Wissel” krijgen een uitnodiging voor de aanmeldingsavond. Van de kinderen die buiten Geffen op school zitten, hebben we geen gegevens en die kunnen we dus geen persoonlijke uitnodiging sturen.

Dit bericht is dus vooral voor hen bedoeld. De informatie- / aanmeldingsavond voor de Eerste Communie is op woensdag 12 oktober om 20.00 uur in de bovenzaal van Het Oude Klooster (de pijlen wijzen u de weg). De Eerste Communieviering wordt gehouden op zondag 29 mei 2016. EERSTE COMMUNIE in 2017 is op zondag 14 mei TOEDIENING VORMSEL in 2017 is op vrijdag 9 juni OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave–enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Tussenstand per 26 maart 2016 is € 14.250,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: september 2016: Evy Maartens. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

manieren, in onze tijd ook via de nieuwe media”, aldus kardinaal Wim Eijk. Vlak voor de zomer is ook de gelijknamige website gelanceerd: www.katholiekleven.nl. Door middel van zowel het nieuwe videokanaal als deze internetpagina “wil de katholieke kerk in Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde”. In het logo is daarom een hart (de liefde), een kruis (het geloof) en een anker (de hoop) verwerkt. Naast ‘Katholiek Leven’ heeft de Bisschoppenconferentie de website www.rkkkerk.nl voor informatie over de R.-K Kerk in Nederland.

2DE VIERDE GENERATIE Voor de tweede keer een vierde generatie voor Grada van Lieverloo-Wijgers, de Heegt kamer 7 in Geffen. Grada heeft haar zesde achterkleinkind gekregen. Op 25 augustus is Ilja geboren dochter van Tamara, dochter van Annie, dochter van Grada. Vanaf 19 oktober 2013 is er de eerste vierde generatie Valerie dochter van Vanessa, dochter van Annie, dochter van Grada. Toch bijzonder al die dames!

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl TORENBIER t.b.v. RESTAURATIE TORENSPITS Lees het artikel elders in Torenklanken! RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen ‘KATHOLIEK LEVEN’ OP YOU TUBE EN INTERNET Begin dit jaar zijn de Nederlandse rooms-katholieke bisschoppen het videokanaal ‘Katholiek Leven’ op YouTube gestart. Het videokanaal brengt geloofsportretten, items over de Bijbel en filmpjes over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de loop van de tijd worden nog meer rubrieken toegevoegd.“De Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij op alle mogelijke

5


HUIDGERICHT Huid- en Oedeemtherapie Professioneel & Contracten met alle zorgverzekeraars

jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Evt. aan huis, zonder extra kosten

st

Vocht/Oedeemtherapie

Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61

Ontharen Contactgegevens: Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 06 222 60 350 E: info@huidgericht.nl W: www.huidgericht.nl

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Woensdag brooddag

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Geerd Doomen (26 j.)

“Toeteren doen we in de auto, muziek maken doen we hier!” En: “Als we goed gelijk willen spelen met de fanfare, kunnen jullie het beste maar naar mij kijken, ik sta er toch…!” Duidelijke taal ‘met een knipoog’ van de dirigent van de Geffense fanfare, die sinds maart van dit jaar het dirigeerstokje aldaar hanteert. Geerd Doomen uit Tilburg, is de hele week met muziek bezig, de woensdagavond was nog niet ingevuld en dus solliciteerde hij op de vacature van dirigent bij W.I.K. Inmiddels “Spreekt hij de taal van W.I.K., kende binnen enkele weken ieders naam, is recht vur zunne roap en duidelijk, houdt van gezelligheid en weet met zijn humoristische benadering jong en oud (van 12 tot 75 j.) te boeien voor de verschillende muziekgenres,” aldus de muzikanten. “Geerd kan op een uitstekende manier de muziek verwoorden naar een speelmanier voor ons. Hij is een ambitieuze jonge dirigent uit de nieuwe generatie dirigenten, die het oubollige imago van muziek maken, ‘wegblaast’. Er wordt niet altijd thuis geoefend, maar nu we huiswerk meekrijgen, wordt dat wel gestimuleerd.” Dat is veelbelovend voor onze Geffense muziekvereniging. Geerd zelf, voelt zich betrokken bij deze gezellige club, houdt van het dorpse karakter en ziet genoeg kansen! De eerste gesprekken die hij voerde met de sollicitatiecommissie waren direct al positief, luchtig en informeel en dat heeft hij als prettig ervaren. Geerd:“De repetities moeten een mix zijn van prestatie leveren en gezelligheid. Het klikt goed, de sfeer is goed evenals de opkomst van de muzikanten.” Geerd is opgegroeid in een muzikale familie. Al generaties lang spelen ze bij harmonie L’ echo des Montagnes in Tilburg. “Mijn overgrootvader, begon exact 100 jaar eerder dan ik bij deze vereniging. Momenteel spelen er mijn ouders, zus, neef, nicht en achterneef. Vanwege een tekort aan hoornisten, stuurden mijn ouders mij op hoornles.Vanaf 12-jarige leeftijd speel ik bij de vereniging. In die tijd was er een hoornist die aan het conservatorium studeerde en die nam me op sleeptouw en zo kon ik in verschillende projecten meespelen. Geerd is in 2014 afgestuurd aan de HBO Music Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg voor het vak Hoorn en voor HAFA (Harmonie-Fanfare) directie met respectievelijk een 8,5 en een 9! Hij volgde diverse masterclasses in binnen- en buitenland en deed veel ervaring op als (vervangend) musicus en dirigent. Momenteel heeft Geerd vier orkesten onder zijn hoede, waaronder de Geffense fanfare. Als hoornist speelt hij bij Fanfare Korps Nationale Reserve der Koninklijke Landmacht, de harmonieën in Loon op Zand en Tilburg en bij het Koperensemble in Hilvarenbeek.

De hoornspelers bij WIK worden extra geprikkeld, want zij vormen, volgens Geerd, ‘de ziel van het orkest’! Op het Zwengelfeest van de Pompzwengels, werd Geerd gespot tussen de blazers en liet hij van zich horen op zijn Wagner tuba!

Een mooie uitdaging voor de kersverse dirigent is de voorbereiding van het bondsconcours in 2017. “Spannend en leuk om daar samen naar toe te werken!” Geerd heeft al diverse Geffenaren ontmoet op het Donateursconcert, bij het concert Oss Ontmoet, het jubileum t.g.v. het 55-jarig bestaan en het speeltuinconcert. Intussen heeft hij ook Effe noar Geffe meebeleefd en dat was een leuke ervaring: gezellig en verrassend! Voor de broodnodige afwisseling in zijn privéleven houdt Geerd zich fit met hardlopen, fitnessen en sporten. Geerd: “Muziek maken is ook een ‘tak van sport’: in- en ontspannen! Van harte aanbevolen voor jong en oud!”

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 7


ROND DE DORPSPOMP

Speciale gast Speciale gast is deze keer Hans Hoeben, alias de nieuwe Geffenaar van het jaar. Hans geniet van z’n titel en de Stamtafel vindt dat dat verdiend is. Hans vertelt enthousiast van zijn belevenissen in het weekend van Effe noar Geffe. In de vorige Torenklanken kun je een relaas van hemzelf lezen en daarom volstaan we hier met een eervolle vermelding. Effe noar Geffe nogmaals Effe noar Geffe had dit jaar veel origineels te bieden. De veertig jaren van bestaan hebben laten zien dat het evenement veertig jaren jong is. Het opmerkelijk initiatief van de Kunstkring om ter plekke door oudere en jongere kinderen beschilderde beeldjes van dierenkoppen aan de muur van het gemeentehuis op te hangen moet nog even genoemd worden. Het heeft een fraai resultaat opgeleverd. Helaas is het kunstwerk dat eerst aan die muur hing stilletjes in de prullenbak terechtgekomen. De winnende deelnemers van mooi opgetuigde kraampjes en activiteiten moesten een weekje op de uitslag wachten; zij vormen de volgende erelijst: Winkeliers: 1. Sanne Bloem en Interieurstyling 2. Wilma’s Kadoshop en Slijterij

3. Konings Trademarks Horeca: 1. Rottenrijk 2. W.I.K. 3. Kornuitenplein Verenigingen: 1.V.V. Nooit Gedacht 2. Watervogels Overall winnaar: Sanne Bloem en Interieurstyling Correctie In de vorige Dorpspomp stond dat de Bossche burgemeester zonder uitnodiging naar Effe noar Geffe zou zijn gekomen. Hij was echter wel degelijk uitgenodigd en wel door de ZLTO afdeling Midden Maasland in verband met het Oogstdankfeest. Van de ZLTO is hij ook ‘sympathisant lid’. Waarvan acte. Zwengelfeest en fietstocht Goed Gevoel Geffen Blaaskapel de Pompzwengels organiseert elk jaar op de derde zondag in september het Zwengelfeest. Het feest werd deze keer voorafgegaan door een puzzelfietstocht in en om Geffen, georganiseerd door Goed Gevoel Geffen. De fietstocht begon om half elf op het plein bij de kerk en eindigde bij molen Zeldenrust. Daar begon het Zwengelfeest al om één uur, dus effe doortrappen om op tijd te zijn was gewenst. Er deden circa 85 fietsers mee en zij waren mede door het fraaie weer zeer voldaan over de rit.

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


Als gastheren boden de Pompzwengels aan de Jeux de Boules club Geffen een lunch aan. Het fraaie weer was ook een enorme opsteker voor het Zwengelfeest. Drie kapellen: Die Fürstenwälder Musikanten uit Liempde, blaaskapel Cesti?ka uit Limburg en onze Pompzengels lieten het publiek genieten.Aanwezigen spraken over bewonderenswaardige muzikale prestaties, dus hoog niveau. En dan het mooie weer! Hoewel de molen Zeldenrust de achtergrond sierde werd de ambiance van een feest op het Geffense Dorpsplein met de kiosk, naar verluidt, toch wel een beetje gemist. Geldautomaat in het zonnetje De geldautomaat van de Rabobank aan het Dorpsplein is een onmisbare voorziening in Geffen. Iedereen kan er zijn geld uit de muur trekken, ondanks het verdwijnen van de bank erachter. Maar op een zonnige dag is dat wél lastig. Zonnestralen weerkaatsen op het scherm van de automaat en dan kun je nauwelijks zien wat er op het schermpje staat. Door met je eigen schaduw van hoofd en handen de nodige bewegingen te maken lukt het soms om iets te zien.Vervelende vergissingen zijn zo gemaakt. Een vraag aan de Rabobank of dat niet beter kan levert als antwoord dat de klacht bekend is en dat er ooit iets aan het scherm zou zijn gedaan. Blijkbaar zonder succes. Het zou technisch onmogelijk zijn om nog meer te doen, volgens de bank. Een andere situering van de automaat of verdere overkapping aan de voorzijde zou ondenkbaar zijn omdat ‘de geldauto er dan niet bij kan’, zo is vernomen. Dus op zonnige dagen -en die hebben we gelukkig nogal eens- blijft overdag geld uit de muur halen een heikel avontuur. Misschien wordt de Rabobank toch nog eens innovatief…? F59 nogmaals Lengte: 21 kilometer. Kosten: bijna 5 miljoen euro. Het geld is op. De snelfietsroute F59 tussen Oss en Den Bosch is af. Een officiële en ceremoniële opening volgde. Drie VIP’s waren tezamen te fiets naar Geffen gekomen met een ludiek orkestje van zeven vermakelijk geklede musici die allen op één verlengde tandem reden. Je bent op de fiets inderdaad sneller vanuit Oss naar Den Bosch en omgekeerd, zo is de ervaring al. Dat is dus een al een succes. Maar gebruikers hebben kritiek op het deel ervan in de Bergstraat waar door “varkensruggen” op de as van de weg gevaarlijke situaties zijn gecreëerd. Inhalen kan dan onnodig lastig zijn en straks… met regen en ijzel..? Maar er is nog iets. Het aanpassen van het kruispunt Dorpstraat /Vlijmdstraat met rode asfalt werd alsnog onder handen genomen, als een soort inhaalslag. Maar de dorpsraad had zich eraan geërgerd dat daarover geen overleg was geweest -het zou het karakter van het dorp aantasten- en belde onmiddellijk met de verantwoordelijk wethouder die besloot om de oorspronkelijke klinkers meteen weer terug te laten leggen. Cynische

noot: de gemeente Den Bosch heeft dit gefinancierd. Tevreden? Nee, nu geen simpele verkeersborden maar blauwe rechthoeken met aanwijzingen, in de weg. Of dat met het dorpskarakter ter plekke overeenstemt? En dan is er nog het probleem dat ook auto’s gebruik mogen maken van verschillende weggedeelten van het ‘fietspad’. Ongeduldige automobilisten en pedaalridders te auto die blind voor fatsoen in elke weg een racebaan zien zijn al gesignaleerd.Toch is het uitgangspunt simpel: daar waar op de F59 autoverkeer is toegestaan is de automobilist te gast bij de fietser en niet omgekeerd. Maar of dit ooit tot iedere chauffeur doordringt? Heesterseweg Het werk aan de Heesterseweg is aanbesteed. Het aannemingsbedrijf T. van de Haterd gaat het doen. Ideeën om tegelijk ook een buizensysteem voor de toekomstige aanleg van glasvezelverbindingen onder de weg aan te leggen zijn terzijde geschoven. Jammer, een gemiste kans, zo vinden wij. Innovatieve bedrijven Innovatie is de kreet en een noodzaak voor een goede toekomst; vele gemeenten pronken al met hun bedrijven waarin dit plaatsvindt. Daarvan gaat terecht een stukje reclame uit. De vraag is opgekomen of er in Geffen bedrijven zijn die bewust innovatief bezig zijn. De Stamtafel weet er geen en is benieuwd naar wat er zich hier op dat gebied voordoet. Zorgboerderijen In de Kloosterstraat wordt de voormalige boerderij die aanvankelijk voor het realiseren van het Centrumplan Noord in de weg zou hebben gestaan stond verbouwd tot zorgboerderij. Het gaat er allemaal mooi uitzien en moet zeker als een aanwinst voor de zorg voor gehandicapten worden gezien. In Geffen zijn overigens al twee andere zorgboerderijen actief, een aan de Leiweg en een aan de Molengraaf. Ook voor fysiek en geestelijk gehandicapten.Wellicht zit hier in deze soort initiatieven straks ook een oplossing voor de zorg voor ouderen die niet langer alleen kunnen wonen? Tot slot Wil je iets opmerken over deze Dorpspomp? Of aanvullen? Kom dan eens naar de volgende Stamtafelbijeenkomst. Die is op 16 oktober in café Govers, aanvang 10:30 uur. Je bent welkom!

GEVONDEN Gouden heren trouwring, in de Veldstraat. Voor inlichtingen 06-23006182

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Workshop Herfststuk maken vrijdagmiddag 21 oktober a.s. om 13.30 in O.Kl. Noteer deze datum alvast in jullie agenda`s. KBO leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Henriette van Erp tel. 073-5322058 of via de mail: famvanerpvandehoek@ hotmail.com .De kosten van deze middag zijn € 5,-, maar je gaat dan ook met een mooi bloemstuk naar huis. Zelf meebrengen een overpot of lage schaal, snoeischaartje of mesje en, indien mogelijk, wat groen uit je tuin. De bloemen worden geleverd door de organisatie. Dank aan vrijwilligers en bestuur van het Oude Klooster. Graag willen wij op deze plek onze dank uitspreken voor de nieuwe, keurige vergader/computerruimte die mede voor onze KBO afd. is gerealiseerd. Rabobank Clubkas Campagne VERGEET NIET TE STEMMEN IN DE WEEK VAN 10 OKTOBER ! Via flyers huis aan huis en informatie in de “ONS” worden jullie geïnformeerd over de Geffense deelnemende verenigingen.Alvast bedankt voor jullie stem!

Meet & Dance Meet & Dance is het grootste dansfeest ooit en wordt gehouden op zondag 6 november van 15.00 tot 22.00 uur in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Dansshows en maar liefst twintig orkesten en artiesten en zes dj’s treden op in vijf zalen. Het dansen en ontmoeten staat centraal, maar er zullen ook ruim zitmogelijkheden aanwezig zijn en natuurlijk valt er van alles (betaalbaar) te eten en drinken. De prijs per ticket is € 20,- exclusief € 1,99 administratiekosten per persoon. Mochten er veel Geffenaren naar Meet & Dance gaan, kunnen we kijken of we gezamenlijk kunnen gaan. Dan regelen wij een bus, welke kosten wij u doorberekenen. U moet zelf wel voor een toegangsbewijs zorgen. Opgave graag voor 15 oktober a.s. bij onze commissieleden: Wilma van Nistelrooy, 6892946 Christine Ceelen, 5322258 Tineke Willemse, 5323412 Ton Jonkers, 5322005

Namens het bestuur, Antoon Romme vz.

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 10 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss


DE GEFFENSE KERK TOREN! 70% SUBSIDIABEL…? De Toren is het laatste onderdeel van het kerk gebouw, dat nog niet is gerestaureerd. Dankzij een opzet, waarbij de totale restauratie in fases is verdeeld over een periode van ca. 17 jaar werd het mogelijk de noodzakelijke middelen te genereren, dankzij overheid en dankzij de gedragenheid bij de lokale bevolking en bedrijfsbetrokkenheid. Bij de restauratie hebben wij veel tegenvallers gekend. Nu staan wij voor de allerlaatste stap en daarvoor hebben wij de hulp van de Provincie bitterhard nodig. Op 21 september 2016 hebben wij een aanvraag ingediend voor een subsidie van 207.000 Euro. Waarmee wij het gebouw voor de komende 50 tot 100 jaar van grote restauraties kunnen onthouden. Dan blijft er nog een gat van ca 99.000 Euro. En naast een forse bijdrage van de parochie zijn daarvoor al verschillende initiatieven ontwikkeld en in ontwikkeling. Wat is er met onze Toren • De torenspits, een van die tegenvallers, is zo rot als een mispel en gelukkig zijn, in 2015, op tijd het kruis en de haan verwijderd. Provisorisch is de spits nu voor ca. één of maximaal twee jaar met bitumen dicht gemaakt, één tot twee jaar denken wij nodig te hebben om de urgente restauratie financieel rond te krijgen.

• De 96 galmgaten in de toren zijn in de vorige eeuw voorzien van gaas tegen vogeloverlast en daarbij werden de kozijnen op onconventionele wijze als ankers ingezet, waarmee het rottingsproces een meer dan normale kans kreeg. Ook het uit leien bestaande afschot en metselwerk in en bij de galmgaten is door de tand der tijd ernstig aangetast.

Dit zijn de drie hoofdbestandsdelen van onze subsidie aanvraag, wij verwijzen u graag naar bovenstaande beelden, mede om de urgentie te benadrukken De Kerk vormt het hart van het dorp van waaruit vele verenigingen en organisaties hun oorsprong vinden en waar nog steeds de verbondenheid met elkaar regelmatig tot uiting komt en welke een fundament legt onder de onderlinge verbinding en gedragenheid, binnen en buiten onze gemeenschap. Harry Peters, voorzitter restauratie commissie

• De klokken stoel is een ander onderdeel van de toren, welke na de artillerie beschietingen in de tweede wereld oorlog ernstig werd beschadigd en nu restauratie meer dan waardig is.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


STICHTING AED BEHEER GEFFEN Beste Geffenaren, Hierbij weer even een update over de stand van zaken met betrekking tot de AED’s en burgerhulpverleners in Geffen.Vorig jaar juli zijn we begonnen met het plaatsen van AED’s in buitenkasten en het werven van Burgerhulpverleners. Nu één jaar later kijken we met enige trots terug op een succesvol jaar, waarbij we op donderdag 15 september de 15e AED hebben geplaatst bij Rien en Thea van den Berg aan de Molenstraat 22. Kijk voor alle locaties op onze website www.aedbeheergeffen.nl Daarnaast hebben we bijna 100 bij Hartslagnu.nl aangemelde Burgerhulpverleners. Helaas zijn er hiervan nog een aantal NIET inzetbaar, omdat zij hun gegevens niet hebben aangevuld met de datum van laatste herhalingscursus (mag niet meer dan 2 jaar oud zijn). Maar 15 AED’s en bijna 100 burgerhulpverleners is voor Geffen een prestatie van formaat en maakt ons dorp al bijna helemaal Hartveilig (dat wil zeggen op elke plek binnen 6-minuten een AED met burgerhulpverlener beschikbaar). We zijn hierbij erg veel dank verschuldigd aan onze Geffense ondernemers, die het leeuwendeel van de kosten voor hun rekening hebben genomen. We willen graag naar in totaal 18 AED’s en op termijn 250 burgerhulpverleners, dus er is toch nog wel het e.e.a. te doen, met name het uitbreiden EN geschoold houden van voldoende burgerhulpverleners. Reanimatiecursussen zullen op de volgende data worden verzorgd door de EHBO vereniging: Herhalingscursus op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur 29 nov, 24 jan 2017, 21 febr, 28 maart, 23 mei en 30 mei Basiscursus op zaterdagochtend van 9.00-13.00 uur 5 nov, 12 nov, 11 febr 2017, 8 april, 9 sept en 14 okt Kosten bedragen € 25,00 (Basis) en € 20,00 (Herhaling), opgeven via marina@ehbogeffen.nl Dus geef u op, alleen of samen met buurtgenoten. In oktober start ook weer de Raboclubkascampagne, waarbij Rabobankleden 5 stemmen kunnen uitbrengen op Geffense goede doelen om zo een graantje mee te pikken van de in het totaal € 300.000,-, die worden verdeeld. Namens Stichting AED Beheer Geffen, Jos de Veer, secretaris

EURO MODE Na-zomeren… wat genieten we nog van de zon! Maar het weer kan ineens omslaan en dan is het herfst,

12

bladeren die van de bomen vallen en het wordt weer vroeg donker.Tijd om ons voor te bereiden op de koude dagen.We maken het gezellig in huis en “duiken” de kast in en halen onze truien en vesten te voorschijn. Dat wordt ook het modebeeld voor de winter, comfortabele truien en vesten; behaaglijk. Ook in zorgcentrum “De Heegt” bereiden ze zich voor op de komende winter: WOENSDAG 19 OKTOBER A.S. zijn de dames van EURO MODE aanwezig met hun najaars- en wintercollectie. Tijdens de modeshow zien we voorbeelden van de nieuwe wintermode. Het begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om zelf te kijken en te passen. De koffie staat klaar, tot 19 oktober a.s. in “De Heegt”!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT: Vanaf 19 september j.l is er bij zorgcentrum “De Heegt” een dagverzorging gestart. We zoeken hiervoor vrijwilligers, Ben jij enthousiast, sociaal, heb je affiniteit met ouderen en wil je je vrije tijd goed besteden? Dan ben je van harte welkom om een handje te komen helpen. Heb je nog vragen of ben je geïnteresseerd neem dan contact op met activiteitenbegeleidster Conny Schuurmans 0735321264 / conny.schuurmans@brabantzorg.eu

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


Gym Vereniging Geffen KOM JE OOK OP ONS FEESTJE?

Wat valt er te vieren? Wij dachten toch zeker de gouden medaille van turnster Sanne Wevers op balk tijdens de Olympische Spelen afgelopen zomer in Rio! Wat een ongekende prestatie! En ook Epke Zonderland is heel ver gekomen maar greep in de finale net naast de rekstok en dus naast een medaille. Voor alle kinderen uit Geffen en omgeving organiseert GVG graag een Groot sportief Gymfeest in de herfstvakantie! Gewoon omdat we het leuk vinden om zo veel mogelijk kinderen te laten genieten van een sportieve uitdaging! Op zaterdag 22 oktober is er het Grote gymfeest! Voor de kleintjes! Peuters vanaf 2,5 jaar + kinderen in groep 1 en 2 kunnen deze ochtend van 10.00-11.00 uur in de speelzaal van de Koppellinck in Geffen komen; klimmen, rollen, spelen met de parachute, op het springkussen springen en dansen. GVG leden zijn gratis want dit uur is wekelijks de peuter/kleutergym.Voor alle andere kinderen is deelname slechts â‚Ź2,Volwassenen mogen gratis mee de zaal in. 09:40 uur gaan de deuren van de Koppellinck open. Op woensdag 26 oktober is er het Grote Gymfeest voor de wat groteren in sporthal de Geer in Geffen! Kinderen groep 2 t/m groep 4 van 09:15-11.00 uur. (09:05 uur deuren de Geer open) Kinderen groep 5 t/m groep 8 van 11:00-12:45 uur. (10:45 uur deuren de Geer open) De 15 meter lange airtrack, een grote stormbaan, minitrampoline springen, kennismaking met breakdance, streetdance en nog veel meer, maken van deze ochtend een groot sportfeest! Regel: Let op! In verband met de veiligheid mogen jongere kinderen niet mee doen bij de oudere groep. Andersom mag wel. Dresscode: Sportief gekleed. In de sporthal + speelzaal van de Koppellinck wordt verwacht dat iedereen binnensport schoenen draagt of op blote voeten meedoet. Kom je mee feesten? Ja, leuk! Laat het ons alvast weten en stuur een mailtje naar gym. ver.geffen@gmail.com Wil je meer informatie? Heb je vragen? dan kun je terecht op onze website: www.gvg.jouwweb.nl Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

KPJ GO Gaan; Doen, Beleven, Ontdekken, Ontmoeten, Genieten, en nog veel meer. Dat is wat de KPJ het komende seizoen/ jaar te bieden heeft aan de jeugd van Geffen. Vroeger stond vooral het handballen centraal, aangezien er voor de jeugd geen competitie meer bestaat, is dit al een aantal jaren niet meer de hoofdzaak bij de KPJ. Maar we staan ook al jaren bekent om ons culturele aspect: leuke activiteiten en ontspanning. We gaan door het jaar heen een aantal mooie activiteiten organiseren voor de jeugd van Geffen, en de eerste is ondertussen bekend. Een Halloween spooktocht op 28 oktober van 20.00-22.30 uur Voor de jeugd van Geffen tussen de 9-12 jaar. De kosten zijn 2 euro (en daar zit dan ook iets lekkers en wat drinken bij) De locatie: Om 20.00 uur in De Oude Baan in Geffen, halverwege de straat daar wachten we op je. Wat is belangrijk voor ouders: er zijn genoeg volwassenen aanwezig om alles in goed banen te leiden. Met iedere groep wordt een volwassen vrijwilliger mee het bos in gestuurd. Kinderen gaan dus NIET alleen. Lets Go! (voor vragen en opmerkingen kun je mailen met kpjgo@ hotmail.com of kijk op onze facebookpagina: kpj go)

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


GESLAAGDE FIETSTOCHT GOED GEVOEL GEFFEN We kijken terug op een zeer geslaagde fietstocht. Ca. 80 deelnemers fietsten een mooie tocht door Nuland, door de Hooghei en weer terug naar Geffen al speurend naar de foto’s van de puzzeltocht. Onderweg voorzien van een natje en een droogje kwam men op plekken, waar je anders nooit komt, hoorden we vaak. Het appeltje voor de dorst, geschonken door Geert van der Sanden van Zorgboerderij De Molengraafse Hoeve, viel goed in de smaak. Bij de eindpunt bij de Molen Zeldenrust kon men nog nagenieten met een gezellig muziekje, met dank aan de Pompzwengels en hun gasten. Ook het enthousiasme voor de loterij met zolderprijzen was groot, we wensen alle winnaars veel plezier met hun prijzen!! Uit de ingeleverde antwoordformulieren van de puzzeltocht is de winnaar van gratis deelname volgend jaar geworden: Bert van Venrooij. Proficiat en tot volgend jaar!! Een leuke dag met een mooie opbrengst ten goede van ons doel van dit jaar: een belevingskast voor onze ouderen. Alle deelnemers van harte bedankt voor jullie deelname en bijdrage!!

BEDANKJE Goed Gevoel Geffen wil Cristo van Uden, Frank Draad, Kurt Schneider, Bert Duijs en Henry Bemelmans hartelijk bedanken voor hun gift. Deze heren hebben de vergoeding voor hun werk tijdens Effe noar Geffe geschonken aan Goed Gevoel Geffen. Het mooie bedrag van € 166,00 komt ten goede van de belevingskast. Een mooi warm gebaar van Geffenaren voor Geffenaren, nogmaals bedankt !!

BEDANKT BEDANKT, Hierbij willen wij alle vrijwilligers en sponsoren en zeer in het bijzonder onze jeugdleiding bedanken. Zonder jullie inzet en donaties was het niet gelukt om er weer een super leuke week van te maken. Al hadden we het mooie weer erg mee. Als laatste willen we ook nog de Dorpsraad bedanken voor de sponsering van de veiligheidshesjes zodat de Geffense jeugd tijdens de jeugdvakantie week veilig over straat konden. Bestuur jeugdvakantie werk En hier nog een berichtje vanuit “camping Het Gat” Hoi jongens en meisjes, We vonden het erg leuk dat jullie er waren en geholpen hebben bij het vinden van dirkje en de Oeliwakki sjielp sjielp. Daardoor ging de bouw van het winkelcentrum niet door. Nu is het weer rustig op de camping, de oeliwakki sjielp sjielp zit weer lekker op zijn nest. Kijk of luister maar of je hem ziet of hoort. Groetjes Annie, Matsie en Ad Traxie

14


TORENBIER STRANDTOERNOOI 24 september 2016 Het 3e strandtoernooi van JBC Geffen aan de Geffense Plas werd met 59 teams een goed bezocht jeu de boules toernooi. Met een stralende zon op het strand en mooie bomen die als parasol dienden en een temperatuur van 25 graden, kon het niet beter. De wedstrijden waren weer spannend en mooi om te zien. Hieronder vind je de 1e t/m de 10e plaats 1e Jo Manders en Tiny Verstegen - Le Jeteur, Schaijk 2e Gerard en Toon Schuurmans - JBC Geffen 3e Jan Wijnen en Pieter Nuijen - Die Le, Nistelrode

4e Mark de Kok en Ton Hanegraaf - Uden 5e Cor vd Heijden en Maria vd Heijden - De Torpedo`s, Uden 6e Leo Renders en Gerard vd Zanden - JBC Geffen 7e Ton Broeksteeg en Theo v Wanrooij - JBC Geffen 8e Martin Siebers en Ad v Brugge - Le Jeteur, Schaijk 9e Leo de Wit en Ben Spierings - Le Jeteur, Schaijk 10e Ben v Alebeek en Thomas vd Oord - Mooie Boule Berlicum Dan willen we Perry en zijn team van de Geffense Plas nog hartelijk bedanken voor de gastvrijheid. En niet te vergeten de leden van JBC Geffen die vrijdag alles in orde hebben gemaakt zodat de banen er picobello bij lagen. En alle vrijwilligers die op wat voor manier dan ook er aan meegewerkt hebben om deze dag te doen slagen. Het was een mooie en sportieve internationale dag. Met spelers uit Duitsland en Nederland. Wat ons betreft, op naar volgend jaar. Groeten, het bestuur van JBC Geffen

Ter ondersteuning van de restauratie van de toren van de Geffense Kerk. Exclusief verkrijgbaar bij Wilma’s Kado shop in Geffen. 33cl 1,85 Euro en 75 cl. 5,50 Euro. Een 8 tal mannen samen aan een biertje, hadden het over van alles en nog wat, maar natuurlijk ook over de Torenspits die zo rot is als een mispel en andere tegenvallers voor de restaurateurs. Begaan met een van de mooiste monumenten van Geffen, Oss en wijde omgeving, bedachten zij spontaan dat een speciaal bier bij kan dragen aan de zo nodige financiering van de nu voorliggende restauratie. Al eerder bereidde en organiseerde ”De Broederschap” een heerlijke donker biertje, “De Peperbus”, waarvan de succesvolle opbrengst bestemd was voor een van de fases van de restauratie van de Geffense Kerk. Het Torenbier is helder en met een alcohol % van 5 tot 6 % zeker niet zwaar. De reacties zijn zeer positief. Dit bier van hoge gisting is in de brouwerij van De 3 Horne te Kaatsheuvel in opdracht van De BroederschapGeffen op ambachtelijke wijze gebrouwen. Het etiket is het oude gemeente wapen van Geffen, met de drie rozen van de heren van Geffen, de drie molenijzers van de drie molens die er toen waren en Maria Magdalena. De kroon er boven geeft aan dat we te maken hebben met de heerlijkheid Geffen en dat geldt ook voor dit heerlijke torenbier. Geniet van dit heerlijke heldere bier. Drink het met mate. Koel en donker bewaren. Aanbevolen schenk temperatuur 5 graden. Ingrediënten: water, mout, diverse hopbloemen en ondergist. De Broederschap 0653130585

C-MANSKOOR UIT NULAND 12,5 JAAR Op 15 oktober a.s. bestaat het ook in Geffen graag geziene C-manskoor uit Nuland 12,5 jaar en wij vieren dit met een uniek jubileumconcert in de Meent op diezelfde avond, aanvang 20:00 uur. Tevens wordt onze 3e cd ‘Hijs de Zeilen’ gepresenteerd en is er een gastoptreden van Hennie Korsten en Lya de Haas. Kaartjes € 2,50 incl. koffie/cake en te koop bij AHNuland.

15


Meld je aan voor 1 oktober!

Rabobank Clubkas Campagne

Kom in actie en meld jouw club aan!

Doe mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van onze bank geven hun stem aan de clubs die meedoen. Meld jouw club vóór 1 oktober 2016 aan en laat weten waar de bijdrage naartoe gaat!

Lees de voorwaarden en doe mee via www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


ZOMERKAMPIOENEN De zomerkampioenen 2016 van JBC Geffen zijn zondag 11 september bekend geworden. We maken daar dan meteen een soort van feestdag van met barbecue, gezellig kletsen, muziek luisteren een drankje drinken en niet te vergeten veel jeu de boulen. Halverwege de dag worden de kampioenen gehuldigd, dat waren deze keer bij de zomerzondagcompetitie: 1e Theo v Wanrooij 2e Theo v Uden 3e Herbert Steffner 4e Leo Renders 5e Gerard vd Zanden En de poedelprijs ging naar May v Linder

JOHN GEURTS WINNAAR NACOMPETITIE 2016 BV ’T HAASJE Ieder jaar wordt er door deze vereniging na het einde van de reguliere competitie een competitie gespeeld, waarin iedereen kan meedoen. Helaas waren er dit jaar geen aanmeldingen van niet leden. De spelsoort is ieder jaar bandstoten. Dit jaar bleven er vier halve finalisten over na diverse voorronden. Dit waren Frank Goudemans, winnaar vorig jaar, Gerard Clement, Tiny van Nistelrooy en John Geurts. De winnaars van de halve finale partijen waren John en Gerard. Ondanks het feit dat John, die onlangs is gestart als cateraar, en druk heeft met zijn werkzaamheden, had hij tijd vrij kunnen maken om deze finale te spelen. Na een spannende wedstrijd was het John die net eerder het benodigde aantal caramboles had gemaakt, dan Gerard. Hierdoor werd John winnaar van deze competitie. Bestuur BV ‘ t Haasje

CARNAVALSVERENIGING “DE NAKOMERTJES” ORGANISEERT WEER HUN JAARLIJKSE QUIZAVOND

Bij de zomeravondcompetitie: 1e Toon Loeffen 2e Theo v Wanrooij 3e Theo v Uden 4e Ton Broeksteeg 5e Tonnie Schuurmans De poedelprijs ging naar Piet de Moor De beste vrouwen: voor de zondagcompetitie Mia de Moor voor de avondcompetitie Tonnie Schuurmans Het was super gezellig en we bereiden ons al voor op het volgende, de wintercompetitie. Groeten van het bestuur van JBC Geffen

Daar we vorig jaar wat minder deelnemers hadden, mogelijk omdat de quizavond voor de herfstvakantie was, zijn we dit jaar wat later. De avond vindt plaats op maandag 7 november 2016 in de grote zaal van Zin in Geffen en zal om 19:00 uur aanvangen. Er kan ingeschreven worden door; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. De inschrijvingen worden tot en met donderdag 20 oktober graag tegemoet gezien door : Harry van Erp, Papendijk 2a, 5386 EC Geffen tel. (073) 532 43 71, fam.v.erp@planet.nl of Maria Schuurmans, Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, tel. (073) 532 46 87, mariaschuurmans@home.nl Het inschrijfgeld bedraagt per team € 20,00. De onderwerpen zijn: regio, muziek/radio/tv/film, sport, gezegdes en Geffens. Voorts is er ook dit jaar weer een soort van geheime proef of rode draad voor de teams. Verder is er een schriftelijk gedeelte, dat kan ook door alle andere aanwezigen gemaakt worden. De scores van de teamdeelnemers tellen mee voor de rangschikking. Voor de beste score van de overige aanwezigen is ook dit jaar weer een prijsje beschikbaar. We hopen weer op deelname van vele teams, en daarnaast ook vele toeschouwers te kunnen begroeten, de toegang is gratis. De quizcommissie 17


ROMME AFBOUW TROUWE SPONSOR NOOIT GEDACHT VROUWEN 1 Al bijna dertig jaar is Romme Afbouw de trotse sponsor van het eerste vrouwenelftal van Nooit Gedacht. Onlangs stak deze trouwe sponsor Nooit gedacht Vrouwen 1 in een nieuw tenue. Op de wedstrijdshirts pronkt het nieuwe logo van het Geffense bedrijf. Het familiebedrijf draagt het Geffense vrouwenvoetbal een warm hart toe. “Door deze sponsoring zijn we vrijwel vanaf de start betrokken bij het vrouwenvoetbal in Geffen. Het is extra leuk dat onze drie kinderen ook bij Nooit Gedacht voetballen”, vertelt Babette Romme. Voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen OVV’67 bedankten de speelsters en leiding van Nooit Gedacht Vrouwen 1 hun sponsor en ze gingen samen op de foto. De wedstrijd in de Eerste Klasse D eindigde vervolgens in een 0-0 gelijkspel.

Romme Afbouw Romme Afbouw B.V. is een stukadoors- en afbouwbedrijf met jarenlange ervaring en expertise op het gebied van renovatie, woningbouw, utiliteit en exclusief werk. Het echte familiebedrijf heeft kwaliteit en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Samen met de elementen zekerheid, vakbekwaamheid en flexibiliteit vormt dat de basis voor een goed erkend bedrijf. En dat al sinds 1985! Romme Afbouw B.V. werkt voor zowel particulieren als bedrijven en in heel Midden en Zuid-Nederland. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door echte vaklieden, vol motivatie en oog hebbend voor de kleinste details. Samen met de klant worden ideeën uitgewerkt tot een echt staaltje vakmanschap. Meer informatie: www.rommeafbouw.nl

OPEN MIDDAG HEEMKUNDEWERKGROEP ”VLADERACK”

Zaterdag 15 oktober van 13.30 tot 16.30 uur Kom gezellig een kijkje nemen op de bovenverdieping van het Oude Klooster (lift aanwezig)

18

Wij willen jullie laten zien waar we zoal mee bezig zijn. Ook is de foto tentoonstelling 40 jaar Effe noar Geffe nog te zien, wellicht zie je jezelf terug op een van de vele foto’s. Tevens hebben wij diverse boeken en dvd’s over Geffen te koop, (leuke cadeautjes voor de komende feestdagen) Dus wees welkom, de koffie staat klaar!

SCOOTMOBIELTOCHT ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 Om ca. 9.00 uur vertrokken de Geffense scootmobielers met begeleiders vanaf de Doktorspost Dorpstraat 62 naar het algemene startpunt aan de Rekken. Tegen 9.30 uur arriveerden we bij het verzamelpunt, waar de groepen uit Vinkel en Geffen reeds stonden te wachten. Nadat er foto’s waren gemaakt nabij de stropoppen van Effe noar Geffe, ging de karavaan naar de Visvijver aan de Brugstraat in Vinkel voor de eerste stop. Hier werd koffie met een door Jumbo gesponsorde appelflap geserveerd. Na deze stop werd de tocht, met nog een tussenstop in Loosbroek, voortgezet via landelijke wegen en fietspaden naar de Laarstede in Nistelrode waar we even voor 12.45 uur aankwamen. De ontvangst in de Laarstede was erg hartelijk en ook de maaltijd was prima. Na nog een kort woordje van Antoon Romme mede ter afscheid van Lies van Dinther, die jarenlang in de organisatie van de scootmobieltocht heeft gezeten, vertrokken we tegen 14.30 uur richting het eindpunt van de tocht Kievit/Koksteeg. Na een korte drinkpauze ging ieder dorp daarna zijns weegs weer naar huis. Tijdens de tocht troffen we het met het weer en ook de tocht verliep zonder problemen De scootmobielen en hun berijders deden het prima. Zowel scootmobielers als begeleiders hebben genoten. Bèr Vissers, coördinator Geffen


ZILVEREN EDITIE VAN ’T ROAPLIED IN DE MAAK We zijn als organisatie al weer druk bezig met de invulling van de 25ste editie van het Roaplied. Op zaterdag 7 januari 2017 staat de zilveren editie gepland. “25” is in carnavalstermen geen hoogtepunt maar als langst lopend Geffens-carnavals-evenement willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Inmiddels zijn 2 jubileum cd’s gevuld met winnaars. Het heeft veel mooie muzikale momenten opgeleverd en het evenement is een begrip in het Rottenrijk. Verschillende groepen hebben al weer aangegeven mee te willen doen, maar natuurlijk zoeken we altijd nieuwe enthousiaste deelnemers. Individueel, als duo of als groep het maakt niet uit. Wederom mogen debutanten eenmalig meedoen met een bestaande melodie. De deelname van de aanhang van de nieuwe prins en adjudant is een vaste waarde geworden van de avond. Ook dit jaar zal onder leiding van de Roapliedband een aantal keer geoefend worden om de nieuwe nummers onder de knie te krijgen. Zin om een keer mee te doen mail ons: roaplied@ rottenrijk.nl en volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes. Ook als je er meer van wilt weten kun je ons mailen of spreek ons een keer aan. Noteer het alvast in je agenda. 7 januari 2017 “Zin in Geffen” (Gouden-Leeuw) Be There!! Roaplied team 2017 Jan vd Zande Saskia v Erp Chrisjan v Dinther Ronny Langens

fiets’ te winnen. De opdracht leek niet al te moeilijk: raad het aantal door hagelschade opgelopen deuken in de motorkap van een BMW. Dat bleek echter nog niet zo eenvoudig, vooral omdat veel kleine deukjes met het blote oog bijna niet te zien waren. De vele inzendingen varieerden dan ook van 5 tot wel 1100 deukjes, maar Mari van Ooijen uit Wamel wist het juiste aantal van 261 deuken het dichtst te benaderen. Hij werd daarmee de gelukkige winnaar van de ‘Nicky Craane Autoschade fiets’. In een kleurwedstrijd konden ook de jongste bezoekers leuke prijzen winnen. Veel kinderen kleurden er vrolijk op los in de kraam en uit de vele inzendingen werden de kleurplaten van Stan van Nistelrooij (5 jaar), Evi van Heesch (6 jaar) en Mitchel van Loon (8 jaar) beloond met respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs. Onlangs namen deze winnaars hun verdiende prijzen in ontvangst bij het schadeherstelbedrijf. Jubileum In november van dit jaar is Nicky Craane Autoschade alweer vijf jaar gevestigd aan de Veldstraat in Geffen. In deze vijf jaar is het jonge bedrijf gegroeid en heeft het zich gespecialiseerd als compleet schadeherstelbedrijf waar alle werkzaamheden onder één dak uitgevoerd worden. Niet alleen voor schade aan de auto maar ook bij herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld een bedrijfswagen, motor of scooter. “De klant staat bij ons altijd centraal.We denken graag mee en staan altijd voor onze klanten klaar. Niets is ons te gek. Bij grote schade of een klein krasje, maar ook bij ruit- of hagelschade. We repareren met originele onderdelen, werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en bieden indien nodig gratis een representatieve leenauto aan.” Nicky Craane Autoschade is gevestigd aan de Veldstraat 41 in Geffen en is op maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur en op maandag t/m donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag bovendien geopend van 08.00 tot 12.30 uur. Bel voor meer informatie naar 073-5320529 of kijk op www.nickycraaneautoschade.nl. Foto: de winnaars van de prijsvraag en de kleurplaatactie zijn blij met hun prijzen

NICKY CRAANE AUTOSCHADE BELOONT WINNAARS ACTIE EFFE NOAR GEFFE Dit jaar presenteerde Nicky Craane Autoschade zich voor het eerst op Effe noar Geffe, hét Brabants dagje uit op de eerste zondag van september. In de kraam van het schadeherstelbedrijf maakten bezoekers in een prijsvraag kans om een echte ‘Nicky Craane Autoschade

19


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Zorg dichtbij en vertrouwd

team Geffen Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

www.thuiszorgpantein.nl

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

Wij bieden: •

Cultureel centrum de Pas

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Voelt beter

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


Uitnodiging Mooie Middag: Ons Muziekske Vrijdag 21 okt, 15.00 uur Restaurant De Ontmoeting Muziek, Ontspanning, Ontwikkeling, Inspiratie en Educatie. Het staat allemaal centraal tijdens de MOOIE middagen die Sint Jozefoord maandelijks organiseert. Optreden Ons Muziekske Ons Muziekske is een muziekgroep, en onderdeel van KBO Berlicum. De groep bestaat uit 18 mannen en vrouwen. Plezier staat tijdens het spelen voorop, en daarbij wordt een zo’n goed mogelijk niveau nagestreefd. Ze bespelen een klankrijk assortiment van instrumenten bestaande uit fluiten, klarinetten, saxofoons, tuba’s, grote en kleine trom en - om het karakter van de club af te maken - accordeons, gitaar/banjo en mondharmonica. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij dit optreden. Toegang is gratis, maar aanmelding is wel gewenst. U kunt dit doen via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of bij de receptie van Sint Jozefoord: 073 534 23 42

VRIJWILLIGERSWERK BIJ SINT JOZEFOORD, IETS VOOR U?

bij Sint Jozefoord? U kunt natuurlijk altijd vrijblijvend langskomen en tijdens een kopje koffie praten over de activiteiten die u kunt doen op Sint Jozefoord. U kunt contact opnemen met Mw. José van Niftrik: (073) - 534 2342 of j.vanniftrik@jozefoord.nl

MIMAKKERS BIJ SINT JOZEFOORD Op woensdag 21 september, Wereld Alzheimer Dag, kreeg Sint Jozefoord bezoek van maar liefst 12 miMakkers. Ze hebben vandaag Sint Jozefoord uitgekozen om het elkaar aan het werk te zien om zodoende van elkaar te leren. Natuurlijk vinden ze het ook fijn om de bewoners van Sint Jozefoord met veel aandacht en liefde een fijne dag te bezorgen. Een miMakkus-clown (miMakker) is een contactclown, als clownfiguur herkenbaar door aansprekende kleding. De miMakker gebruikt slechts minimale schmink en spreekt met duidelijk zichtbare lichaamstaal, geluiden en mimiek, meestal zonder woorden. De miMakker stemt zich volledig af op de belevingswereld van de bewoner, waar deze zich op het moment van contact bevindt. Wereld Alzheimer Dag, jaarlijks op 21 september, is een initiatief van de overkoepelende organisatie Alzheimer’s Disease International (ADI). Op of rond deze dag wordt in heel de wereld aandacht gevraagd voor de ziekte dementie en de impact van deze ziekte voor de persoon zelf en voor zijn/haar naasten.

Zinvol bezig zijn, en ergens bij horen, tot op hoge leeftijd, zonder de prestatiedruk die bij betaald werk hoort. Dat is wat vrijwilligerswerk bij Sint Jozefoord u biedt. Het is een win-win situatie: u blijft actief, en onze bewoners varen er wel bij, want wij kunnen dankzij uw inzet dingen doen waar we anders niet aan toe komen. Actief en zinvol bezig zijn is niet alleen leuk, het is ook goed voor uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Wij zoeken: * Een vrijwillige tuinman of –vrouw met ‘groene vingers’ om samen met de bewoners in de tuin te werken * Een maatje voor een bewoner: voor individuele begeleiding bij activiteiten * Een vrijwilliger die met onze bewoners een potje wil rikken of jokeren * Iemand die samen met onze bewoners wil wandelen of een af en toe een rondje rijden met de rolstoelfiets * Een helpende hand bij de ochtend- of avondmaaltijd * Een bezorger van maaltijden aan huis in de omgeving van Sint Jozefoord Meer informatie Wilt u meer informatie of wilt u vrijwilliger worden

21


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Wij hebben weer plaats voor nieuwe kinderen

STICHTING BIJDEHANDJES OSS

Stichting BijdeHandjes, is voor kinderen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking, in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. o.a. ADHD, autisme en kinderen met aanpassing problemen. Het is een vrijetijdsclub met een afwisselend programma, zoals knutselen, spelletjes, buitenspelen, muziek maken en naar de speeltuin gaan. Een club die leuk en gezellig is, en waar niks moet. Er wordt gewerkt vanuit een duidelijk structuur. De kinderen worden begeleid door een groep enthousiaste vrijwilligers! We komen 2tot 3x per maand bij elkaar op woensdagmiddag, van 14.00 tot 16.30 uur in De Deel Treubstraat 27, in de wijk Ruwaard. Uitgezonderd de schoolvakanties. De kosten zijn €50.00 per schooljaar. Zie voor meer informatie: www.stichtingbijdehandjesoss. nl e-mail adres : info@stichtingbijdehandjesoss.nl Informatie aanvragen bij ons secretariaat: Tel: 0412-648365 of Mob: 0640542670 Mededeling

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS Van 11 t/m 17 september 2016 is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds gehouden. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Het fonds is de financiële motor in de strijd tegen spierziekten; de sturende en stuwende kracht achter wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van patiënten. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Wel, door de enthousiaste medewerking van de collectanten en de giften van de inwoners van Geffen is een mooi resultaat behaald: Opbrengst collecte 2016 is € 1.226,42 (hoger! dan de opbrengst van 2015: € 1.190,01). Met de collecteopbrengst leveren we (Geffen) weer een mooie bijdrage aan het Spierfonds voor het nastreven van het ultieme doel. Het Prinses Beatrix Spierfonds dankt de inwoners van Geffen voor hun gift en alle collectanten voor hun enorme inzet. Door een tekort aan collectanten hebben we, jammer genoeg, niet in alle straten kunnen collecteren. Wilt u helpen door 1 tot 2 uurtjes per jaar mee te collecteren laat het weten aan Peter van Veghel (pvanveghel@ziggo.nl, telf 5322209) of Ina Megens (ina.megens@ home.nl).

WIE WAT WANNEER OKTOBER 09 Sint-Jorisgilde, landjonkerdag/jeu de boules bij JBC 10 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 07 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 07 Quizavond cv De Nakomertjes, 19.00 uur Grotezaal Zin in Geffen 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 13 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 Ziekencomite De Schakel; Kerstviering, Oude Klooster 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie)

VERANDERINGEN IN CDA-FRACTIE OSS Jolanda Schneider treedt terug als gemeenteraadsraadslid en fractievoorzitter van CDA Oss. Hetbleek steeds moeilijker om het raadswerk en fractievoorzitterschap te combineren met haargezin en haar full time baan bij de Provincie Noord-Brabant. “De vakantieperiode heeft mij aan het denken gezet. Ik merkte de afgelopen maanden steedsvaker dat ik mezelf voorbij liep, dat ik teveel ballen in de lucht wilde houden. Daar komt bij dat de inhoud van mijn nieuwe werk bij de provincie steeds meer ook het werkgebied/raadswerk in Oss raakt. Dat voelt niet goed. Daarom heb ik de knoop doorgehakt.” Jolanda blijft op de achtergrond actief binnen het CDA. CDA-voorzitter Loe van Erp betreurt dit vertrek: “Jolanda heeft met veel inzet en op bevlogen wijze het fractievoorzitterschap ingevuld. Daar zijn wij haar zeer erkentelijk voor. Jammer dat zij vertrekt, maar wij begrijpen haar besluit.“Jolanda Schneider is sinds 5 januari 2015, met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in Oss, fractievoorzitter van de CDA-fractie. Daarvoor was zij sinds 2010 lid van de gemeenteraad van Maasdonk en fractievoorzitter van CDA Maasdonk. Het CDA draagt Dick Voskamp voor als nieuw lid van de gemeenteraad. Hij is voormalig voorzitter van het CDA Oss en is burgerraadslid. Hij is werkzaam in de farmaceutische industrie als zelfstandig adviseur en was voorheen werkzaam bij Organon en Schering Plough. Vice-fractievoorzitter Hanneke Smits zal in de komende weken de rol van fractievoorzitter waarnemen. In verband met de vakantie van enkele fractieleden is de verkiezing van de nieuwe fractievoorzitter aangehouden. 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl tel: 085-2731885 Internet www.vanderdoelenassurantien.nl info@vcfopleidingen.nl

Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

www.vcfopleidingen.nl

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


VRIJWILLIGERS:

het kloppend hart van vele activiteiten op Mariaoord Bewegingsgerichte zorg bij Vivent Mariaoord Omdat beweging goed is voor lichaam en geest start Vivent Mariaoord in oktober een pilot met bewegingsgerichte zorg. Hiermee willen de fysiotherapeuten van deze locatie haar bewoners meer aan het bewegen krijgen zodat zij zich fitter en prettiger voelen. Om het bewegen makkelijk te maken, willen de fysiotherapeuten deze zoveel mogelijk inpassen in de dagelijkse activiteiten. Per cliënt wordt bekeken wat haalbaar en passend is. Naast de gewone dagelijkse activiteiten kunnen cliënten ook bewegen tijdens sport, ontspanning en oefeningen met een therapeutisch doel. Inzet medewerkers en vrijwilligers Bij de pilot worden cliënten en alle medewerkers van Vivent Mariaoord betrokken. Behalve medewerkers kunnen ook vrijwilligers een bijdrage leveren om meer bewegen bij cliënten te realiseren. Zo wordt nog gezocht naar vrijwilligers voor het halen en brengen van bewoners naar de fysiotherapie, een beheerder en vrijwilliger voor de beweegtuin, vrijwilligers die willen wandelen of fietsen met bewoners of bewegingsactiviteiten aan tafel verzorgen in overleg met een bewegingsagoog. Meer info of vrijwilliger worden? Draagt u dit initiatief een warm hart toe en wilt u onderdeel zijn van dit dynamische team meld u aan als vrijwilliger. Voor meer informatie neem telefonisch contact op of mail onze coördinator vrijwilligerswerk Corrie van Son, Tel: 06-52609601 Email: c.vandewiel@vivent.nl Past deze vacature niet bij u, maar heeft u wel interesse in vrijwilligerswerk, bel of mail, dan kijken we samen welke andere mogelijkheden er zijn.

PERSBERICHT Alzheimer Café Oss-Maasland 10 oktober 2016 Omgaan met mensen met dementie. Op maandag 10 oktober is Anita van den Wijngaard, consulent belevingsgerichte zorg, gastspreker in het Alzheimer Café in Oss. Zij vertelt over omgaan met dementie volgens de belevingsgerichte benadering. Dit aan de hand van voor-

beelden uit de praktijk. Dementie gaat gepaard met een grote verandering in het gedrag van mensen met dementie. Corrigeren of ontkennen van het gevoel kan leiden tot onrust, verdriet of agressie. Een belevingsgerichte benadering is een manier van omgaan die aansluit bij de gevoelens van mensen met dementie. Ingaan op de beleving geeft een gevoel van veiligheid en rust. Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang en een kopje koffie zijn gratis. Hoe laat en Waar? Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. In ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel en ONS welzijn i.s.m. BrabantZorg, Interzorg Thuiszorg en Samen in Zorg. Voor meer informatie: Eef Rubbens, coördinator Alzheimer Café bereikbaar via tel. 088-3742525 eef.rubbens@ons-welzijn.nl of Anita van den Wijngaard anita.vandenwijngaard@brabantzorg.eu

PERSBERICHT

Boetes voor drinken van alcohol Handhavers van de gemeente Oss hebben dit jaar op het LEF festival in Oss een alcoholcontrole gehouden onder jongeren onder de 18. Zij hebben 7 bekeuringen uitgedeeld. De organisatie van het festival gaf polsbandjes aan personen van 18 jaar en ouder. Zonder polsbandje kon je geen alcohol krijgen. Ondanks die maatregelen hadden deze jongeren toch alcohol (via anderen) kunnen krijgen. Van wie ze de alcohol kregen, is niet duidelijk. De hoogte van de boetes is € 90. Eén van de verdachten gaf tijdens de controle valse gegevens op. Hiervoor heeft de verdachte ook een boete gekregen van € 370.

25


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT

Gaat u isoleren? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie! Het Rijk stelt een nieuwe subsidie beschikbaar van 60 miljoen voor energiebesparing. Heeft u een woning en wilt u die isoleren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Dat is mogelijk als u minstens twee verschillende soorten isolatie toepast: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of HR++glas. U kunt subsidie krijgen op de isolatiekosten, als u de werkzaamheden laat uitvoeren door een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. Ook subsidie voor aanvullende maatregelen Krijgt u subsidie voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie? Dan kunt u ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren en energiezuinige kozijnen. Wie zijn hele huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement. Meer informatie over de subsidie. U kunt subsidie aanvragen via www.mijn. rvo.nl. Subsidie als u zelf duurzame energie wilt opwekken Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Sinds eind vorig jaar is voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel een investeringssubsidie duurzame energie beschikbaar. Meer informatie over deze subsidie. Financiering met een lening De gemeente Oss biedt inwoners de mogelijkheid een lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. De subsidie en deze lening zijn te combineren. Voor meer informatie over de lening duurzaam bouwen zie www.oss.nl/leningduurzaambouwen.

PERSBERICHT

Boetes voor illegaal dumpen van afval Gemeente Oss controleert op dit moment strenger op het illegaal dumpen van afval. Vorige week hebben we hiervoor 4 bekeuringen uitgedeeld. De boetes zijn € 90. De meeste bekeuringen zijn geschreven bij winkelcentrum De Ruwaard. Een vijfde zaak is nog in onderzoek.

Gemeente Oss controleert op verschillende plekken, maar vooral de ondergrondse containers. Daar wordt de laatste tijd veel afval illegaal gedumpt door inwoners en ondernemers die geen gebruik mogen maken van die containers.

PERSBERICHT

Regiogemeenten en provincie tekenen nieuw contract regiotaxivervoer Op woensdag 21 september 2016 ondertekenden twaalf gemeenten* in Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant het contract met een nieuwe aanbieder voor Wmo-vervoer en alternatief vervoer voor de OVreiziger.Via Europees aanbesteden is ZCN Totaalvervoer uit Rotterdam vanaf 2017 de nieuwe vervoerder. Contract voor twee jaar ZCN Totaalvervoer heeft vanaf 1 januari 2017 een contract voor twee jaar met de regio Noordoost-Brabant, met de mogelijkheid om twee maal een jaar te verlengen. De huidige vervoerder is Munckhof. Dat contract loopt op 31 december 2016 af. Munckhof regelt het vervoer onder andere via Van Driel Personenvervoer uit Oss. ZCN Totaalvervoer laat alle ritten voor Wmo-vervoer en alternatief vervoer voor OV-reizigers vanaf 1 januari volledig door Van Driel uitvoeren. Dit betekent dat er weinig verandert voor inwoners die gebruik maken van Regiotaxi. Alle klanten krijgen ruim vóór 1 januari 2017 informatie van Regiotaxi Noordoost-Brabant over het vervoer vanaf 2017. Twaalf gemeenten In de regio Noordoost-Brabant bestaat de Gemeenschappelijke Regeling voor Kleinschalig Collectief vervoer (GR-KCV). Deze regeling vormt de leidraad voor personenvervoer in deze regio. De Regiotaxi Noordoost-Brabant voert deze regeling uit. De twaalf gemeenten** zijn samen opdrachtgever voor het Wmo-personenvervoer. In deze regeling is de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd als opdrachtgever voor de OV-reiziger. Nieuw logo Regiotaxi Noordoost-Brabant krijgt een nieuw logo. Dat is op 21 september onthuld tijdens de ondertekening van het nieuwe contract. Het logo is een bewerking van het oude logo. Het is duidelijker, maar nog steeds herkenbaar. Het nieuwe logo staat boven dit persbericht. Europees aanbesteden Overheidsdiensten zijn verplicht om een opdracht boven een bepaald bedrag volgens Europese richtlijnen aan te besteden.Voor een opdracht in de dienstensector is dat drempelbedrag € 209.000. Het Regiotaxivervoer in de regio Noordoost-Brabant is zo’n opdracht. Uitgangspunt van Europees aanbesteden is dat elke aanbieder in de Europese Unie een eerlijke kans heeft om een opdracht te verwerven. 27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. 28

Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.