Torenklanken 2015 - nr 15

Page 1

53e jaargang | nummer 15 | oktober 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Rabobank Clubkas Campagne

START ROAPLIED SEIZOEN 2016 Zangers en zangeressen, We staan weer aan het begin van een mooi carnavalsseizoen, net als voorgaande jaren trappen wij met alle deelnemers van het Roaplied als eerste af. Voorgaande jaren waren we te gast op het terrein van strooipop. Dit jaar hebben we een nieuwe locatie gevonden, en wel het café van de Gouden Leeuw. Op maandag 19 oktober om 20.00u willen we de aftrap houden van het Roaplied 2016. Aangezien carnaval dit jaar extreem vroeg in het jaar valt hebben we een aantal opmerkelijke mededelingen welke voor elke groep van belang zijn.We hopen dat jullie met zoveel mogelijk mensen komen. Een aantal groepen hebben zich al opgegeven. Twijfel je nog of mis je nog een tekst of muziek schrijver geen probleem wij zijn er om daarbij te helpen. De jury leden en presentator zullen ook aanwezig zijn. Opgave voor deelname kan door te mailen met: roaplied@rottenrijk.nl Uiteraard zullen we vragen en suggesties meenemen in de voorbereiding. Dus zorg dat je erbij bent op maandag 19 oktober 20.00u café Gouden Leeuw Geffen.

STEM OP TORENKLANKEN De redactie van Torenklanken vraagt al zijn trouwe lezers om bijzondere aandacht voor deze belangrijke campagne. De Rabobank Oss Bernheze stelt € 250.000,- beschikbaar voor de verdeling over de ingeschreven stichtingen en verenigingen. In oktober gaat de campagne van start. De Redactie van Torenklanken vraagt nadrukkelijk om uw stem. Torenklanken is toch het klankbord voor vele verenigingen. Door middel van persberichten/mededelingen van o.a. Gemeente, Parochie, Dorpsraad, Gilde, KBO, sportverenigingen etc. wordt iedere Geffenaar op de hoogte gehouden. Ook individuele mensen kunnen in Torenklanken hun verhaal kwijt of wel een dankbetuiging plaatsen. Door middel van de advertenties kan het bedrijfsleven/middenstand zich presenteren in ons blad. We verschijnen nu twintig keer per jaar. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen, hebben we juist nu ook uw stem hard nodig. Een oproep aan alle leden van de Rabobank Oss Bernheze: Steun daarom Torenklanken via: www.rabobank.nl/ossbernheze van maandag 12 oktober tot en met zondag 25 oktober 2015. Alvast hartelijk dank voor uw stem. Redactie Torenklanken

Roapliedteam 2016 Jan vd Zande Chrisjan van Dinther Saskia van Erp Ronny Langens

KOPY INLEVEREN VOOR:

5 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


”ONDER DE TOREN”

die kunnen we dus geen persoonlijke uitnodiging sturen. Dit bericht is dus vooral voor hen bedoeld. De informatie- / aanmeldingsavond voor de Eerste Communie is op woensdag 21 oktober om 20.00 uur in de bovenzaal van Het Oude Klooster (de pijlen wijzen u de weg). De Eerste Communieviering wordt gehouden op zondag 29 mei 2016.

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à €11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel.

LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 02 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 04 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. (Gast)mannenkoor NCB + kinderkerk vr. 09 okt. 19.00 uur * avondmis zo. 11 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk vr. 16 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 18 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk vr. 23 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 25 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk vr. 30 okt. 19.00 u. * avondmis

KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De eerste tussenstand voor Kerkbalans 2015 (per 25 februari) is totaal € 14.895,00. DANK U WEL! Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

PAROCHIEAVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS Zoals gebruikelijk houden we jaarlijks een dankavond voor alle vrijwilligers en medewerkers van de parochie. Deze wordt dit jaar gehouden op donderdag 5 november om 20.00 uur in de benedenzaal van Het Oude Klooster. Er wordt een digitale uitnodiging naar de contactpersonen van de werkgroepen gestuurd. Voor de individuele vrijwilligers is deze uitnodiging bedoeld. U ontvangt dus geen persoonlijke uitnodiging in de bus. AANMELDING EERSTE COMMUNIE 2016 In oktober gaat de voorbereiding van de Eerste Communie weer van start. De ouders van de kinderen van groep 4 van basisschool “De Wissel” krijgen een uitnodiging voor de aanmeldingsavond. Van de kinderen die buiten Geffen op school zitten, hebben we geen gegevens en

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 7 september 2015: Sjef van Ravenstein, 78 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

Loden muts Het ruim drie meter hoge kruis met koperen haan zit als een soort van ‘muts’ op een houten staander. Die staander wordt vervolgens weer met zo’n 18 haakse balken op zijn plaats gehouden. “Een constructie die in feite al vanaf het jaar 1450 ‘staat’ als een huis”, zegt Frans. Om die constructie is een loden beschermkap gemaakt, ook weer in de vorm van een zogenaamde ‘muts’. En daar lag het probleem. In de loden muts zijn toentertijd gaten voor bevestiging gemaakt. En juist door die gaten is regenwater naar binnen gekomen, die het hout totaal, heeft doen verrotten. Oproep De kosten voor reparatie en restauratie zijn bijna niet in te schatten. De voorzitter vreest het ergste en doet voorzichtig alvast een beroep op de bevolking en wil graag een oproep doen op de vrijgevigheid van een ieder. “De bodem van onze kas is, met de huidige restauratie van de zijbeuk, al behoorlijk in zicht. NL65 RABO 0115 8152 36 t.n.v.: Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk Geffen.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

Kruis van de kerk met grote spoed verwijderd van de kerktoren.

FORSE TEGENVALLER RESTAURATIE KERK IN GEFFEN

GEFFEN -”We nemen geen enkel risico en we hebben dan ook meteen actie ondernomen”, aldus de kenner bij uitstek van de restauratiecommissie, Frans Rovers. In het kader van de jaarlijkse inspectie van de Monumentenwacht kwam het, toch wel heikele, probleem aan de orde. Het hout in het bovenste puntje van de toren was totaal verrot.”Van binnenuit is het bijna onmogelijk om te zien, de ruimte daarboven loopt ‘taps’ toe, vandaar dat er een inspectie moest plaatsvinden van buitenaf”, zegt Harry Peters, de voorzitter van de restauratie commissie. Door Jan van Ravenstein

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Uw advertentie op deze plaats! Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 vraag naar Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl de mogelijkheden via www.theoveldverzekeringen.nl torenklanken@home.nl mob. 06-46074713

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... ‘Geffes volk’ Je zult maar “een Grosfeld” in huis hebben...! Geffes Volk is zo’n bevoorrechte toneelvereniging met regisseur Jan Grosfeld (53 j.). Opa Jan en oom Jan Grosfeld waren schrijvers van toneelwerk en runden een uitgeverij in Berlicum, waar momenteel kleinzoon Geert-Jan aan het roer staat. Oom Geert (82 j.) is nog steeds actief bij twee toneelverenigingen in Berghem. Jan is werkzaam bij Brabant Water. Toneel is zijn passie. Na enkele jaren als speler is hij via een toneelvereniging uit Schijndel, waar zijn jongste zoon speelde, al weer enkele jaren regisseur. Nu regisseert hij behalve bij Geffes Volk ook toneelstukken van de toneelverenigingen in Eerde en Berghem. Hij schrijft vaak de stukken zelf, zo ook “Dans le Lion d’Or’’ oftewel “In de Gouden Leeuw”, dat opgevoerd wordt op 30 en 31 oktober en 1 november, uiteraard in zaal de Gouden Leeuw. Als productieleider is Petra van Erp (51 j.) gevraagd, organisatietalent pur sang! Zij is al 15 jaar bij Geffes Volk betrokken als grimeuse en dit keer is zij het aanspreekpunt voor het hele team. “Een leuke taak,” vindt Petra, “dat is zo’n beetje mijn tweede natuur! Ze kunnen voor alles bij mij terecht, zeker nu het een complex geheel is; dat is relaxed voor de spelers.” Enkele spelers schuiven aan: Jeannette Groeneveld (54 j.), Michel Winters (42 j.) en Emmy van der Rijt (17 j.). Na de Musical over Ruud van Nistelrooij was het even stil rond de toneelclub. Ze wilden weer vernieuwend op het toneel verschijnen en dat kostte tijd. Bij het schrijven van het stuk kijkt de regisseur/schrijver naar de typen die zich hebben opgegeven.Voor iedereen (12 personen) was er een rol. Bij het lezen kan er nog aangevuld en gewijzigd worden. Jan: “Ik geef de spelers de vrijheid om een eigen invulling aan hun rol te geven. Ik geef aanduidingen en breng lijn in het spel. Geffes Volk heeft goede spelers, ook de jongere spelers maken het wat speelser.” Jeannette, al 12 jaar een bekend gezicht op het Geffens toneel, en Michel die ook al vaker gespeeld heeft, vertolken het echtpaar Miep en Kees, eigenaars van een nacht- / dansclub. Miep is een lief mens, een beetje blijven hangen in de tijd, Kees de vrolijke, ondeugende noot in het spel. Emmy heeft al gezongen in een musical en vindt acteren een leuke hobby. Zij speelt een vrolijke, meelevende serveerster. Emmy vindt het spannend omdat het stuk veel interactie oproept met het publiek: “Ik weet niet hoe ze zullen reageren!” Inderdaad: dit keer gaan we genieten van een theaterstuk met toneel, dans en live muziek uit de jaren ‘60 door de band Mustang66 uit Nuland. Het speelt zich af, mid-

den tussen het publiek. Dus niet op de bühne dit keer, maar doorheen de hele zaal. Er worden twee scènes gecreëerd: één wanneer de nachtclub dicht is en één wanneer de show gaande is. Liederen van Paul Anka, Nancy Sinatra, Cliff Richard e.a. zullen velen bekend in de oren klinken. Het theaterstuk duurt tweeënhalf uur zonder pauze.Tijdens de show kan het publiek meedoen en naar het toilet gaan. Het is dus letterlijk en figuurlijk een avondje uit met entertainment! Achter de schermen is er medewerking van grimeuses onder leiding van Ellen van Nistelrooij, Laura Dans verzorgt de dans, RPL regelt het lichtplan, Rob Ardon doet de kapsels en de headsets komen van Tieners van Toen. Ze hebben er zin in: “Ik verwacht er veel van!” zegt Jan. Bij Bosch- van Erp zijn kaartjes à € 10,00 verkrijgbaar in de voorverkoop.

Te koop Ford Ka (in nieuwstaat) bouwjaar 2012

3587km kleur: zwart info: 06 143 186 47 7


ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel lijkt deze keer echt op die van Ravenstein, er was geen dame aanwezig, rede om het over......... Nee hoor, gewoon de orde van de dag, de vorige dorpspomp werd goed gekeurd, en al snel ging het over, Effe noar Geffe, de 39e keer. Het parcour kende 1 route, je kon nergens door steken naar een andere weg, althans zo leek het afgesloten te zijn.Was dit de reden waarom het om 16:30 uur al een heel eind leeg was op het parcours, of was, het dat men naar het gestuntel van het Nederlands elftal wilde gaan kijken, of toch het weer, het blijft gissen. De route werd als positief gezien, overal kwam men langs, wel waren er mensen die vonden dat men de tijden, van demonstraties beter af moet stemmen. De verslaggever van het Brabantsdagblad, zal wel met honger over het parcours gelopen hebben, hij eindigde met de woorden dat Effe noar Geffe een “freet festijn” zou zijn. Nou deze willen wij graag volgend jaar uitno-

digen, je kunt uitgerekend op een 7 a 8 tal plaatsen wat eten, met ruim 20.000 mensen binnen de hekken, die allemaal honger krijgen, tja dan zal het wel druk zijn geweest.Van hamburgers tot friet van kiep tot ham van ei tot breij. Maar ik heb toch echt meer dieren gezien dan eten!! Het Rottenrijk was voor het eerst de “uitbater” van het terras bij het boerderijtje, wat voorheen de KVO deed. Veel KVO-ers kwamen langs om te kijken of het allemaal lukte, we mogen zeggen, ze zijn geslaagd. Het Hanenfestijn, met Truus en Adriaan Wolf en Jan “den Taaie” van Ravensteijn, was zeker een succes. Het terras bleef tot 15:00 goed bezet, daarna was het, het terras van WIK wat goed gevuld werd. De verenigingen, W.I.K. en het Rottenrijk, zijn een voorbeeld voor horeca Geffen hoe aankleding moet, waar het gezellig is, wil men zitten, het zijn investeringen die terug verdiend zullen worden. Hoe nostalgischer we zijn, des te meer kans op meer bezoekers, en meer bezoekers...... juist is meer omzet. In de Koppellinck waren 2 openingen, 1 tijdens de mis, en dan gaat het dus mis, en de officiële van Effe noar Geffe, de kabinetschef van de gemeente Oss wil graag in overleg om het in 2016 anders/beter te doen. De Boeren bruidsparen hebben een nieuw bruidspaar

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


onthult, en beetje een verplichte nazit na de mis werd door velen ervaren, waarom niet in overleg met het Rottenrijk en maak het een deel van de activiteit op hun podium. Of juist op het terras en podium bij de veemarkt. Of combineer het met de koffietafel, het was het eerste jaar en men zal ook binnen die groep wel een evaluatie hebben. We feliciteren Theo en Ine Wagemans, die in den onecht getrouwd zijn. Ook waren er stamtafelaars die het geheel achterhaald vonden, kunnen we niet iets met het “uurste Geffes boere kenje” al lachend gingen we verder. De Geffenaar van het jaar Chrisjan van Dinther Op zaterdag wist hij wel wat er te wachten stond, had het inmiddels al vaak genoeg gezien, tevens de mogelijkheid om vanzich af te spreken, met de problemen die “zijn” verenigingen hebben, maar wat hem op zondag overkwam, niets kreeg je gedaan wat je gepland had, iedereen spreekt je aan, iedereen feliciteert je, iedereen heeft alleen maar positieve verhalen, “ik moest nog snel mijn trompet ophalen voor de processie”, helaas, snel gaat dan niet meer, waar je normaal in 5 minuten naar toe loopt, duurt dan wel 30 minuten, ik was dan ook te laat. Chrisjan is zeer vereerd, gezien de lijst met voorgangers zegt hij, een eer om daar bij te mogen staan. 41 jaar oud, de jongste Geffenaar van het jaar tot nu toe, maar wie weet. De Rottenrijker Sonja van den Heuvel en Evi Savelkouls schuiven aan een afvaardiging van het team van de Rottenrijker. Volledig vernieuwd, bijna 10 man, vrouw dus, sterk, die met een totaal andere krant uit zullen komen dan voorheen, hun respect voor André Schuurmans die met een klein team dit realiseerde, dit team neemt hun petje af voor zijn inzet, en hoe hij het zo voor elkaar kreeg om de krant voor elkaar te krijgen. Het huidige team, met leeftijden van 20 tot vroeg in de 60 heeft net als de stamtafel een roulerende voorzitter, de kracht daarvan is dan men steeds weer met hun eigen sterke kanten het e.e.a. uit kunnen lichten, dit geldt ook voor de notulist, die rouleert ook. Ze werken met specialisme, de ene design, de andere teksten, terwijl weer een ander zich gaat bekommeren over de foto’s. Ze hebben er zin in, het wordt echt anders, totaal anders, hoe......... let maar op als de leden van de stichting de krant komen aanbieden. Het dames gehalte is nog al hoog in de groep, en ze zitten eigenlijk nog te wachten op wat “testosteron” en het liefst iemand die kundig is met Indesign. Dus mannen, sta op, vroeger vroeg men vrouwen, de tijden zijn gekeerd. Het enige wat nog overblijft van de krant is de naam, verders zal alles veranderen, de stamtafel wenst ze succes!! Ze gaan voor goud zeggen ze!! Het enthousiasme spat er vanaf! Nieuwe Jumbo De stamtafel feliciteert de familie van de Sangen met hun nieuwe Jumbo op het nieuwe plein, het Aloysiusplein, met

zwartwit foto’s op het pand van de Jumbo, waarom niet half hoge schappen zodat we ook nog naar buiten en binnen kunnen kijken. Het plein zal aangekleed moeten worden met groen en bomen, wel met de rode Esdoorn, zoals er vroeger ook 2 voor de school stonden, misschien nog met het Aloysiusraam tussen de bomen als een mooi kunstwerk, meer groen dus. We kunnen kort en krachtig zijn Jumbo van de Sangen, SUCCES!! Osse Boa’s Er komen steeds meer regeltjes vanuit Oss, en doordat ze boa’s hebben die niet alleen te voet vanuit Oss op pad gaan valt er hier en daar wel eens een waarschuwing en of verbaal, parkeren op groen, is verboden, ook voor de Koppellinck, kantines, moeten de leeftijd qua drank goed na leven, zo ook hun sluitingstijden. Vanaf 01-102015 mag men niet meer met glaswerk op straat een consumptie nuttigen, dat moet kunststof zijn. Bomen Er verdwijnen bomen langs de Heesterseweg, ons groen komt in gevaar, Oss kijkt niet zo nou, Oss heeft nog geen bomenbeleid, willen daar wel mee aan de gang, Oss, informeer even in Den Bosch daar zal het bomenbeleid van Maasdonk wel liggen, we hebben zelfs bomen met certificaten, alleen in Oss weet men dat niet. Oss, het wiel is al uitgevonden!!!, dus in dit geval, even een belletje met buur Den Bosch. Waar is Landschapsbelang Maasdonk gebleven??? Wie waakt er over ons groen, de stamtafel maakt zich zorgen. Nog wat zaken Het gilde nodigde zijn omwonende uit voor een soort opendag, de verenigingen die in het druk bezette gemeentehuis zitten zullen in november een opendag houden zodat we kunnen zien hoe ze er nu bij zitten. Deze pomp is geschreven vanaf ut plein, ik zou zeggen hou doe, en wie wit zien we oew unne keer bè de Gover, noa de hogmis zo rond half elluf. De volgende is op 4 oktober.

9


BEZIG MET BUITEN! Na enkele ingesproken voicemails, ontmoet ik de kersverse Geffenaar van het jaar 2015 in de Koppellinck... dochter Loes wordt naar de majoretteles gebracht. Even iets vertellen kan wel in de drie kwartier die de les duurt, want daarna is het hurry up naar de zwemles... Chrisjan van Dinther is een druk baasje... “Zaterdags is het bij ons een race tegen de klok..! Even bellen dat ik wat later kom bij de verhuizing van een vriend...!” Chrisjan (41 j.) is de jongst gekozen Geffenaar van het jaar (Anja Verhagen was 43 j.): symbool voor het jongerenwerk in ons dorp, met bestuurlijke taken, maar ook met ‘de handen uit de mouwen’. Na de basisschool ging Chrisjan naar de Ruivert, volgde de MBO Hoveniersopleiding en op HBO niveau de studie Tuin- en Landschapsinrichting. Bezig met buiten dus en dat geldt ook voor zijn vrijwilligerswerk (lees hobby’s). Scouting, fanfare en twee blaaskapellen staan boven aan het lijstje gevolgd door jeugdcarnaval, jeugdvakantie- en buurtverenigingswerk en hij zat in de sollicitatiecommissie voor de Dorpsraad. Chrisjan breekt een lans voor de inzet van jongeren in Geffen.“Ze pakken veel op; neem onze Scouting met 20 man staf, waarvan de jongste 18 is, de oudste 60+ en het merendeel tot 25/30 jaar. Ze doen van alles, maar er is ook veel te doen, ook buitendorps. In deze tijd blijft de jeugd niet meer alleen in eigen dorp. Toch bepaalt het verenigingsleven de leefbaarheid van een dorp.” De vriendengroep van Chrisjan, De Kruipers, is een belangrijke uitlaatklep.“We zien elkaar wekelijks bij iemand thuis. Een paar uurtjes bijkletsen, dat houdt je bij elkaar en je spreekt elkaar ergens op aan. Het zaterdagmiddagcafé oftewel een veredelde stamtafel!” aldus Chrisjan. De blokhut voor Scouting zit hoog: “Ik krijg nu een podium, dus dat thema wil ik wel extra uitventen!” Chrisjan:“Geffen moet een flinke tik hebben:We wilden twee dingen: twee scholen bij elkaar en een verenigingsgebouw, allebei moeizame processen. Bij de buitenwacht ervaart men nog de twee bloedlijnen op de Wissel en van ‘het samen de schouders eronder’ is in het verenigingsplatform niet veel meer over. Scouting zou een eigen locatie krijgen, de gemeente had een huisvestingsplicht voor deze club.We zijn nu 12 jaar 10

bezig om dat voor elkaar te krijgen en we zitten al 7 jaar in slechte gebouwen. Er is teveel gekeken naar eigen belangen. Nu we bij de gemeente Oss horen, is meer vastgoed niet gewenst. Scouting verdient echter een nieuw gebouw, samen met het Sint Jorisgilde en de jeugdvakantieweek. Locatie Kerkesteeg in combinatie met het Arboretum is een mooie plek, maar een ‘boerderij’ bij molen De Zeldenrust is nog niet uit beeld. Ik pleit er voor om nog eens te kijken of we er samen uitkomen. Bij deze de uitnodiging om rond de tafel te gaan, want we houden tenslotte 250 kinderen bezig. We vragen geen gouden kranen, slechts een simpel, stevig gebouw, met een speelveld.” Nog even reclame maken voor de Scoutinggroep De Bevers: op woensdagavond zijn de kinderen van 5 t/m 7 jaar welkom van 6 tot half 8. Samen spelen in de natuur en dat kunnen veel kinderen niet meer. Zoon Thom is onlangs lid geworden en het is direct zichtbaar wat ze al jong weten over de natuur. Terug naar de verkiezing tot Geffenaar van het Jaar. “De leuke reacties zijn ongekend” vindt Chrisjan, die vooral dank uitspreekt aan zijn vrouw Dorianne en de kinderen Loes en Thom, de broodnodige achterban, zijn ouders, die de basis legden voor zijn inzet voor de gemeenschap en iedereen die op hem gestemd heeft. Chrisjan hoopt dat het komende jaar voor hem een speciaal jaar mag worden, met muziek die vrolijk in de oren klinkt en een onderdak voor het driespan Scouting, Sint Jorisgilde en Jeugdvakantieweek!

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Bestuursvergadering 6 oktober a.s. Indien jullie vragen, aan- of opmerkingen hebt voor onze afdeling, meldt ze dan tijdig voor deze bestuursvergadering bij een van onze bestuursleden. Dan kunnen ze besproken worden. Fietsen (nog dagtochten gepland) In de planning zitten nog dagtochten op woensdag 7 oktober en woensdag 21 oktober a.s. Je weet het: vertrek om 13.00 uur vanaf het Kerkplein.Veel fietsplezier. Op donderdag 8 oktober a.s. weer een BINGO avond in het Oude Klooster. Start 19.00 uur. Coördinator:Toon Schuurmans tel. 073-5322356 Zet in jullie agenda: Bloemschikken vrijdag 23 okt. om 13.30 in Oude Klooster. Aanmelden hiervoor bij Henriette van Erp tel. 073-5322058 Tussendoor: Geweldig initiatief, de oprichting van de St. AED beheer afd. Geffen. Wij als KBO afdeling zijn er erg blij mee! Tot slot, voor de vrouwen van onze afdeling (en alle anderen); “Mannen liegen niet, mannen zijn het vergeten” Voor iedereen, geniet nog lekker van de nazomerse

dagen. Namens het bestuur, Antoon Romme, v.z. www.kbo-geffen.nl

FIETSENDE JEUGD Op dinsdag 15 september las ik in het Brabants Dagblad in Tilburg, op het Theresialyceum grote verslagenheid heerste, weer was er een leerling verongelukt, op de fiets, de derde leerling van deze school, in 4 jaar tijd. Wat een verdriet, wat een ellende... Het zal je kind maar wezen, denk je dan. Even daarna reed ik met de auto, in de Bergstraat, richting Oss. Je weet dat er scholieren fietsen, waar je rekening mee houdt. Totdat ze ineens met een een zestal linksaf slaan; het weggetje in, richting Ruwaard velden. Niet even een hand uitsteken, niet even over hun schouder kijken, niet even rekening houden met andere weggebruikers... Gelukkig reed ik maar 30/40 km per uur, en kon ik op tijd remmen, zodat ik géén kind aangereden heb...... Maar je schrikt je kapot! Hopelijk krijgen de middelbare scholen in Oss niet zo’n bericht als in Tilburg. Fietsers en ouders van fietsers; iedereen wil toch weer gewoon thuiskomen? Ouders; praat over gedrag in het verkeer, voor de eigen veiligheid! Marja van Kreij

11


Café-Zaal de Gouden Leeuw Geffen organiseert:

Tonproatavond Vrijdag 16 oktober Aanvang 20.00 uur

Met verschillende artiesten: Rob Scheepers Rob van Elst Hans Keeris Jan Strik Andy Marcelissen Kitty Goverde

(Rob Scheepers)

Kaarten zijn voor €11,- te verkrijgen via info@goudenleeuwgeffen.nl Voor meer informatie: Café-Zaal de Gouden Leeuw – Dorpstraat 5 – 5386 AK Geffen 073-5321257

(Rob van Elst)


RUITERSPORTVERENIGING

De Zilverhoef 1976- 2016

Op 1 oktober 2016 bestaat ruitersportvereniging De Zilverhoef 40 jaar. Op deze datum heeft de officiële oprichting plaatsgevonden bij de NKB (Nederlandse Katholieke Bond van Landelijke Rijverenigingen en ponyclubs). Jaren geleden is de NKB gefuseerd en zijn wij een vereniging geworden van de KNHS ( Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie). Op dit moment telt onze vereniging 18 ponyruiters en 32 paardenruiters die zowel recreatief als dressuurmatig-rijden en/of springen. In de toekomst willen we ook met een afdeling mennen beginnen Maar dit jubileumfeest willen wij natuurlijk niet alleen met onze huidige leden gaan vieren, maar ook met onze oud-leden, onze sponsorvereniging “De vrienden van De Zilverhoef” en alle familie, bekende en belangstellenden. Op deze dag willen wij leuke shows en demonstraties laten zien onder het genot van een hapje en drankje. Door een bijdrage in de Rabobank clubkascampagne hopen we het groot te kunnen vieren. We willen u dus vragen om op ons te stemmen! Dit kan tussen 12 en 25 oktober via de website van de Rabobank: www.rabobank.nl/ossbernheze. Iedereen die lid is van de Rabobank kan stemmen, dit kost u niks en zou ons enorm helpen. Tevens willen wij een oproep doen aan onze oud-leden. Like onze facebookpagina rijvereniging de zilverhoef, om op de hoogte gehouden te worden.Want wij zouden het leuk vinden om met jullie oude herinneringen op te halen Graag zien we u tijdens onze reünie in 2016. En alvast bedankt voor uw stem!

CARNAVALSVERENIGING “DE NAKOMERTJES” ORGANISEERT WEER HUN JAARLIJKSE QUIZAVOND. Het is dit jaar vroeger als voorgaande jaren vanwege de late herfstvakantie. De avond vindt plaats op maandag 19 oktober 2015 in de grote zaal van de Gouden Leeuw en zal om 19:00 uur aanvangen. Er kan ingeschreven worden door; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. De inschrijvingen worden tot en met zaterdag 10 oktober graag tegemoet gezien door: Harry van Erp

Papendijk 2a, 5386 EC Geffen tel. (073) 5324371, fam.v.erp@planet.nl of Maria Schuurmans Berkenboog 35, 5386 GB Geffen tel. (073) 5324687, mariaschuurmans@home.nl Het inschrijfgeld bedraagt per team € 20,00. De onderwerpen zijn: regio, muziek, radio, tv en film, sport, dieren, en Brabantse taal. Voorts is er ook dit jaar weer een soort van geheime proef of rode draad voor de teams. En er is een schriftelijk gedeelte dat door alle aanwezigen gemaakt kan worden. De scores van de teamdeelnemers tellen mee voor de rangschikking. Voor de beste score van de overige aanwezigen is ook dit jaar weer een prijs beschikbaar. We hopen, evenals andere jaren weer op deelname van vele teams, en daarnaast vele toeschouwers te mogen begroeten, de toegang is gratis. De quizcommissie

Welkom bij Dierenkliniek Nuland! Welkom bijsamen Dierenkliniek Nuland! Ons doel is: met u zorgen voor een optimale Ons doel is: samen met u zorgen voor een optimale kwalite kwaliteit van leven voor uw huisdier.

Wijwerken werkenbijbijvoorkeur voorkeur afspraak. U kunt ons de hele d Wij op op afspraak. U kunt ons de hele dagde bellen afspraak. Uvoor kuntvoeding, de hele dag U kunt helevoor dag een binnenlopen medicijnen, binnenlopen voor voeding, medicijnen, ontworming, ontvlooiing enz. Onze openingstijden zijn: Onze Ma: openingstijden 09.00zijn: – 19.00 Ma: 09.00 - 19.00 Do: 09.00 - 19.00 Di: 09.00 – 19.00 Di: 09.00 - 19.00 Vr: 09.00 - 19.00 Wo: 18.00 – 19.00 Wo: 18.00 - 19.00

Do:

09.00 – 19.00

Maar zonder–afspraak Vr: u mag ook09.00 19.00 langskomen tijdens de inloopspreekuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 Maar u mag ook zonder afspraak langskomen tijdens de in tot 10.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur. Op woensdag alleen van 18.00 toten 19.00 uur. van 09.00 tot 10 Maandag, dinsdag, donderdag vrijdag

uur. Dierenkliniek Nuland Op alleen van 18.00 tot| 19.00 uur. Tel:woensdag 073-5325580 | Zandstraat 17A 5391 AL Nuland Dierenkliniek Nuland Zie voor meer informatie onze website: www.dierenklinieknuland.nl Tel: 073-5325580 Zandstraat 17A

13


Advies waarmee je verder komt

en zelfverzekerd keuzes maakt.

Rabobank Hypotheekadviseur Je hypotheek is net zo persoonlijk als je huis. De hypotheekadviseur van de Rabobank zet daarom graag samen met jou de mogelijkheden op een rij. Zodat je je straks zeker voelt over de keuzes die je maakt.

Maak een afspraak met onze adviseur op 0412 - 45 77 77 Een aandeel in elkaar www.rabobank.nl/ossbernheze


OP PAD MET DE OGEN VAN EEN ANDER Veel mensen wandelen graag, ommetjes, Vierdaagse, Pieterpad, naar bedevaartsplaatsen of internationale back-packtochten. Sofie van Uijtert - Mangnus (47 j.) wandelt regelmatig en had Santiago de Compostela al een tijd in haar hoofd zitten... voor later.... als ze met pensioen zou zijn... Plotseling kwam het op haar pad: project “Camino Anders Bekeken” vroeg buddy’s om met vijf jonge mensen met een visuele beperking de pelgrimage van Ponferrada naar Santiago (200 km.) te ondernemen. Een buitenkans voor Sofie, temeer omdat ze, in haar dagelijkse werk als ergotherapeute, kinderen en jongeren die blind of slechtziend zijn, zelfstandigheidstraining geeft. Ze werd geselecteerd en zal van 10 t/m 27 oktober als buddy op pad gaan. De initiatiefnemers van dit project zijn Gert-Jan de Hoon uit Fijnaart (als pelgrim de Camino al diverse malen gelopen) en Annemieke Oost uit ‘s-Hertogenbosch (sinds acht jaar slechtziend) van Stichting Anders Bekeken. Zij nemen ook de gehele organisatie van de voorbereiding en de pelgrimstocht in Spanje voor hun rekening. Als ervaringsdeskundigen op het gebied van pelgrimeren en wandelen enerzijds, en het leven met een visuele beperking anderzijds, vormen zij een uitstekend team om dit project handen en voeten te geven. Het doel van de tocht is dat de wandelaars met een visuele of visueel-auditieve beperking worden uitgedaagd, om uit hun comfortzone te stappen, om meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid te krijgen. Ze leren flexibel te zijn, angsten te overwinnen, te denken in mogelijkheden en teamgeest te ontwikkelen. De deelnemers zijn letterlijk en figuurlijk ‘onderweg’ naar nieuwe mogelijkheden en kansen in hun dagelijks leven. Er is meer mogelijk dan je denkt! “Het meest essentiele zie je niet met je ogen, maar met je hart”. Een prachtige uitspraak van Antoine Saint-Exupéry uit het boek Le Petit Prince. Hier laat men zich op deze unieke pelgrimstocht graag door inspireren, want ook zonder (goed) te kunnen zien, is de camino een onvergetelijke ervaring! Met inzet van je andere zintuigen, kun je de camino minstens zo intens beleven. De zon op je huid, de geur van het platteland, de geluiden van de vogels onderweg, de smaak van Spaanse lekkernijen. Sofie heeft er heel veel zin in. In een voorbereidingsweekend hebben ze elkaar leren kennen en afgestemd wat de verwachtingen zijn. “Het dagelijks alleen maar wandelen, ervaren en delen met elkaar, van wat er op dat moment is, biedt ruimte om stil te staan bij jezelf, wie je bent en wie je wilt zijn!” U kunt een wens meegeven naar Santiago! Ga naar www. voyagebeyond.org om je persoonlijke wens op een gebedsvlag achter te laten tegen een donatie van € 10,00.

Het team neemt de vlaggen mee op de pelgrimstocht om ze bij aankomst op het beroemde plaza Obradoiro voor de kathedraal te laten wapperen in de wind op een lint van meer dan duizend gebedsvlaggen! Met uw bijdrage help je jonge mensen met een visuele beperking een bijzondere droom te realiseren. Op de foto (gemaakt door Hans Roggen) ziet u Sofie met Séverine Kas, een slechtziende wandelaar.

Heemkundewerkgroep “Vladerack” nodigt u van harte uit om een kijkje te komen nemen in ons nieuwe onderkomen. Op zaterdagmiddag 17 oktober zetten wij de deur van de bovenverdieping in het Oude Klooster wagenwijd open. Wij hebben ons best gedaan om alles een nieuw plekje te geven in onze werkruimten en zijn daar wonderwel goed in geslaagd. De ( foto) mappen staan mooi gerangschikt in de kast, de bidprentjes in de daarvoor bestemde bakken. Op de computer kunt u kijken naar stamboom onderzoek en vele foto’s. We hebben nu ook een mooie bibliotheek met o.a oorlogsdocumentatie. U bent van harte welkom tussen 13.30 en 16.30 uur ingang Kloosterstraat, wij zijn rolstoel toegankelijk. De koffie staat klaar!!

ROMMELMARKT NULAND De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 3 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 3 oktober van 9.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 3 oktober 15


JEUGDVAKANTIEWEEK 2015 GAMELAND Langs deze weg willen wij nogmaals alle sponsors, leiding van de groepen, hoofdrolspelers en alle overige vrijwilligers bedanken voor de inzet tijdens deze geweldige jeugdvakantieweek. Hieronder volgt een korte impressie van het verhaal door de week heen: Dag 1 Vanmorgen werden de kinderen door Bart Browser, Gerrit Gamer en Saartje Apenstaartje welkom geheten in de eerste Geffense game-hal. Toen Gerrit en Bart eindelijk konden beginnen met hun spelletje Mario-kart begon de computerkast te roken en sloeg alles op hol. Na wat gerommel en knallen kwamen Mario en Luigi opeens uit het scherm en stonden ze in levende lijven voor ons. Kareltje Kabel en Frits Stroomflits waren gelukkig snel ter plaatsen om de computer te repareren! De monteurs zouden gaan sleutelen en Mario, Luigi, Gerrit, Bart en Saartje zijn samen met de kinderen begonnen aan het bouwen van de hutten. Hier zijn geweldige bouwwerken ontstaan die de hele week de thuisbasis van de kinderen zullen zijn. De rest van de dag zijn we bezig geweest met de spelletjes, dit om zoveel mogelijk munten te verdienen. Hiermee zouden we de 2 Italiaanse loodgieters weer terug kunnen krijgen in het computerspel. Aan het einde van de dag hebben we de 2 mannen inclusief de bijbehorende karts weer terug kunnen krijgen in het spel. Niemand heeft het bij dit afscheid droog kunnen houden. Hopelijk kunnen we morgen lekker zonder al te veel problemen gaan gamen in onze gamehal. Dag 2 Vanmorgen werden de kinderen aan de poort opgewacht door Saartje @ en Gerrit Gamer. Bij het podium aangekomen zagen we een gefrustreerde Bart Browser. Bart was boos omdat hij MarioKart niet kon spelen. Mario en Luigi zaten namelijk nog steeds niet in het goede spel. Wat bleek? Ze zaten allebei in het Donkey Kong spel. De boze aap zou de Italiaanse loodgieters niet uit zijn spel laten gaan voordat hij 1 miljoen bananen zou krijgen. Na een hele dag zwoegen en zweten (of was het de regen) hadden we dit aantal bananen bij elkaar weten te verdienen. Toen Saartje nog een laatste keer checkte of de bananen er allemaal waren, bleek er ééntje spoorloos verdwenen te zijn. Net op dat moment kwam Gerrit aanlopen met een banaan in zijn hand. Deze had hij helaas al half opgegeten! Domme Gerrit. Gelukkig had Saartje een geweldig idee: ‘we zingen het bananenlied’. Dit frustreerde de boze aap zo erg, dat hij uit het scherm verdween en niet meer aan Mario en Luigi dacht. De 2 16

besnorde kartcoureurs konden terug het spel in. Zou het ditmaal het goede spel zijn? Niet dus, Mario en zijn kompaan stonden op het terrein van AV Oss en waren in de olympic games beland. Morgen komen de kinderen dus NIET naar het terrein maar naar de rusheuvelstraat 5 te Oss. Hier zullen we flink gaan sporten om de 5 olympische ringen te verzamelen.Tot morgen allemaal... Dag 3 Vandaag moesten we met de hele bende naar het terrein van AV Oss. Daar aangekomen werd ons verteld dat we 5 olympische ringen moesten verzamelen om Mario en Luigi weer terug te krijgen in hun spel. Na een flinke dag sporten bleek dat we de 5 olympische ringen bij elkaar verzameld hadden. Dit is dus precies genoeg om Mario en Luigi vrij te krijgen! Reden dus om een feestje te vieren. Iedereen kwam vanavond uitgedost naar het JVW terrein om naar de acts van de kinderen te kijken. De ene act was nog mooier dan de ander. Het was een super overwinnings feestje! Tot morgen allemaal! Dag 4 Vanmorgen kregen we door dat Bart Browser uit frustratie op het scherm geslagen had, met als gevolg: 2 gebroken vingers. Kareltje en Frits hadden de nacht doorgehaald om onder andere aan de computer te sleutelen. Na veel zwoegen en zweten was nu eindelijk alles in gereedheid gebracht. Mario en Luigi besloten echter nog een dagje bij de kinderen te blijven want ze hadden nog wel zin in een dagje (water)spelletjes. Aan het einde van de dag waren we dan eindelijk klaar om onze vrienden weer terug te sturen, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hohoho... Ook dit ging weer fout. De beide karts waren weg. Wie heeft de auto’s van onze Italiaanse vriendjes meegenomen? We hebben deze week wel behoorlijk veel pech, dit ruikt naar een saboteur! Iemand in ons midden probeert de hele week de terugkeer van Mario en zijn vriendje te dwarsbomen. Morgen gaan we op zoek naar de karts van de 2 loodgieters, we hebben een heuse speurtocht op poten gezet, de start is om 10.00 bij de molen. dag 5 Vandaag gingen de kinderen op zoek naar de karts van Mario en luigi. Dat deden ze Door een speurtocht met spelletjes te doen in geffen. Mario was nog steeds erg verdrietig en wilde graag terug naar huis. Na de hele dag gezocht te hebben vonden de kinderen de karts langs de kant van de weg. Karel en frits hadden intussen alles in gereedheid gebracht om Mario en luigi terug in hun spel te krijgen. De twee loodgieters legden hun handen op het scherm. Er was enorm veel rook en pardoes zaten de twee Italianen weer in het spel. Na alle kinderen bedankt te hebben gingen het duo terug naar peach, yoshi en hun kasteel!


2E STRANDTOERNOOI 19 september 2015 Het 2e strandtoernooi van JBC Geffen aan de Geffense Plas werd met 49 teams een goed bezocht evenement. Dat het spannend werd was al van te voren bekend. Dat kon niet anders met 1 punt verschil tussen de 1e en 2e plaats en ook 1 punt verschil tussen de 3e en 4e plaats. Over de hele linie werd er gestreden. Er waren wedstrijden bij waar je een speld kon horen vallen, zo spannend. Punt voor punt kwam men richting de 13. Een applaus was dan ook op zijn plaats, dat hadden ze echt verdiend. Rond half zes had iedereen 4 wedstrijden gespeeld. Hieronder vind je de 1e t/m de 10e plaats. 1e Jan v Dongen en Theo de Kleijn - Le Sud, Zeeland 2e Anna Grabo en Elke Schotek - Duisburg 3e Ton Broeksteeg en Theo v Wanrooij - JBC Geffen

4e Kees vd Loop en Jan v Dinther - de Torpedo`s, Uden 5e Gerrit en Bep Huggers - Le Sud, Zeeland 6e Theo v Uden en Henk vd Heijden - JBC Geffen 7e Chris en Nelly v Deutekom - de Torpedo`s, Uden 8e Theo en Ricky v Schayk - Le Sud, Zeeland 9e Leo Renders en Gerard vd Zanden - JBC Geffen 10e Lambert en Jeanne v Breda - Le Jeteur, Schaijk Dan willen we Perry en zijn team van de Geffense Plas nog hartelijk bedanken voor de gastvrijheid. En niet te vergeten de leden van JBC Geffen die vrijdag alles in orde hebben gemaakt zodat de banen er picobello bij lagen. Het was een mooie en sportieve internationale dag. Met spelers uit Duitsland en Nederland. Wat ons betreft, op naar volgend jaar. Groeten, het bestuur van JBC Geffen

SINT-JORISGILDE WINT WISSELSCHILD GEMEENTEKONINGSCHIETEN IN OSS Omdat Geffen per 1 januari jl. deel uitmaakt van de gemeente Oss, heeft het Sint-Jorisgilde ook meegedaan met het gemeentekoningschieten. De gemeente Oss herbergt inmiddels vijf gilden: Het Lambertusgilde Maren-Kessel, het Lambertusgilde Huisseling, het Sint Sebastiaangilde Oss, het Sint Barbaragilde Ravensteijn en dus ons gilde Sint-Jorisgilde Geffen.Voor het koningschieten had Maren-Kessel zich afgemeld, maar van de andere vier gilden waren behoorlijk wat gildeleden aanwezig. De zondagmiddag 13 september jl. begon met de inschrijving en het loten voor de volgorde van het schieten. Daarna werd volgens traditie door de 35 ingeschreven schutters de vogel gevrijd van boze geesten door driemaal om de schietboom te lopen. Wethouder Gé Wagemakers loste het eerste schot, de koning van 2014 het tweede schot. De wedstrijd kon beginnen. Ik schiet normaal gesproken hooguit één keer per jaar, met koningschieten, maar nu had ik me ook ingeschreven. Ik zou waarschijnlijk toch geen koning worden, want raak schieten doe ik niet vaak. Nu natuurlijk wel, zul je altijd zien. Het eerste schot was een schampschot, maar daarna was het vol raak. Dus komt ineens dat blok gips wat de vogel voorstelt naar beneden en kon ik nog net op tijd opzij springen. Ik stond perplex toen geroepen werd: ze is de nieuwe koning. Iedereen komt enthousiast feliciteren, want Geffen doet de eerste keer mee en neemt meteen het wisselschild mee naar huis! Na alle commotie werd me het wisselschild omgehangen en kreeg ik een draagschildje opgespeld. De erewijn, geschonken door de gemeente Oss, werd uitgeschonken en ik kreeg een vendelgroet. En daar stond ik tussen drie gildekoningen (Ravenstein, Huisseling en Geffen) als vierde koning. Het voelt toch heel bijzonder. Volgend jaar zal het koningschieten voor de gemeentekoning plaatsvinden in Geffen. We hopen dan op veel belangstelling, we zullen tijdig laten weten welke zondag en waar het gaat gebeuren. Verder dank ik iedereen voor de vele felicitaties. Hetty Verhoeven Sint-Jorisgilde Geffen Gildekoning gemeente Oss 17


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


WIE WAT WANNEER EEN GESLAAGD OPEN TOERNOOI Zaterdag 5 september 2015 startte het open toernooi van tennisvereniging de Vlijmd in Geffen. Op zondag, 13 september werd dit toernooi afgesloten met vele prachtige finalewedstrijden. In maar liefst 16 onderdelen werd gestreden om de felbegeerde eer en titel. Deze onderdelen varieerden van wedstrijden in de speelsterktecategorie 8 tot speelsterktecategorie 5. De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi met spannende wedstrijden met soms verrassende uitslagen en prachtig tennisweer. De winnaars staan hierna per categorie weergegeven: Onderdeel Naam Club GD8 17+ Jeroen Govers+Inge van der Stelt TOZ/T.V. De Broekhoek DD8 17+ Danielle Bissels+Angela van Rooij De Vlijmd HD8 17+ Sven Heijns+Mark van Lokven T.V. De Hambaken HE8 17+ Marcel van Ofwegen T.C. Maaspoort GD7 17+ Rutger van Boekel+ Margot van Zutphen De Vlijmd DD7 17+ Ellen van Mierlo+Suzanne van Mierlo TOZ HD7 17+ Jacky van Lokven+Rees van Lokven TOZ/L.T.V. Nuland DE7 17+ Susan Loeffen De Vlijmd HE7 17+ Jim Jansen TV Gryphons GD6 17+ Mark Rovers+Nicole van den Elzen TOZ/De Vlijmd DD6 17+ Mirre Geurts+Joelle v. Wanrooij L.T.V. Berlicum HD6 17+ Ronald Langenhuijsen+ Frank van Liempt L.T.V. Nuland DE6 17+ Els van Eldijk TOZ HE6 17+ My Nguyen T.V. Helios DE5 Emmy van Nistelrooy R.C.W. HE5 Ralph van der Veen De Mattenkloppers

OKTOBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 18 t/m 24 Collecte Torenklanken 26 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur 30 Toneelvoorstelling Geffes Volk, 20.15 uur Gouden Leeuw 31 Toneelvoorstelling Geffes Volk, 20.15 uur Gouden Leeuw NOVEMBER 01 Toneelvoorstelling Geffes Volk, 20.15 uur Gouden Leeuw 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 23 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur DECEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 15 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur 16 ZiekencomitĂŠ De Schakel, Kerstviering 30 Geffense Kwis

TEKEN & SCHILDERCLUB KLEURRIJK Heeft nog plaats voor een aantal nieuwe gezichten! We schilderen op de woensdagavond van half 8 tot een uurtje of 10 in Ons Trefpunt (Maliskamp). We zijn op zoek naar mensen die al kunnen schilderen en die het gezellig vinden met ons een avond in de week in groepsverband hun hobby uit te oefenen, gewoon omdat het er thuis toch niet van komt. 1x per maand komt er iemand les geven. Er is plek voor 2-3 nieuwe gezichten!! Interesse of info: Cynthia Verbruggen 073-5321190 Silvia Dollevoet 073-5327631 Of stuur een mail naar willem82a@hetnet.nl Kijk ook eens op: www.facebook.com/tekenenschilderclubKLEURRIJK

Via deze weg feliciteren we alle winnaars en bedanken alle deelnemers voor hun enthousiasme en deelname aan dit toernooi. Tot volgend jaar!

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo Hallo laagste

laagste prijsgarantie!

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m donderdag: Vrijdag: OPENINGSTIJDEN Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur

Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Dorpsplein 3

Geffen, Dorpsplein 3

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


OKTOBER, DÉ FILMMAAND IN HEESCH! In oktober draait Filmhuis De Pas maar liefst vijf films. Wij nodigen u hiervoor van harte uit! ‘Selma’ op zondag 4 oktober, aanvang 15.30u Verfilming van de protestmars van Selma naar Montgomery in 1965. Dit protest dwong president Lyndon B. Johnson ertoe een einde te maken aan de ongelijkheid in stemrecht voor Afro-Amerikaanse kiezers. Martin Luther King was de leider van dit protest. Deze film heeft in 2015 met ‘Glory’ de Oscar voor de ‘Original Song’ gewonnen. Een aangrijpende film waarin ook archiefmateriaal uit 1965 is verwerkt. ‘Brozer’ op woensdag 7 oktober, aanvang 20.00u Een film in het kader van ‘Oktober, borstkankermaand’. Muis (Leonoor Pauw) strijdt tegen kanker. Er is geen genezing mogelijk, zij zal overlijden. Muis wordt in dit proces bijgestaan door haar zussen. “Brozer is bruut, maar mooi” volgens de Volkskrant. Deze film raakt vele, zo niet alle vlakken van ons bestaan: aangrijpend, persoonlijk, gevoelig, beangstigend, humoristisch, herkenbaar, intiem, hard, liefdevol. Kortom een film die u móet zien en waar u nog vaak aan terugdenkt. ‘Whiplash’ op vrijdag 16 oktober, aanvang 20.00u Een prachtige muziekfilm, winnaar van maar liefst drie Oscars. Jazzdocent Terence Fletcher (J.K. Simmons) oefent een ware terreur uit over zijn pupillen aan het conservatorium in New York. En tóch vechten de jonge musici om een plekje in Fletcher’s ensemble, deze gevreesde meester geldt immers als wegbereider voor een schaars plaatsje in een toporkest. De 19-jarige drummer Andrew is één van hen. Hij bezit de benodigde mix van talent, ambitie en zelfzucht. Kom dat zien én luisteren!

‘Wild’ op maandag 19 en dinsdag 20 oktober, aanvang 20.00 uur Een verfilming van het gelijknamige boek van Cheryl

Strayed. Na jaren roekeloos geleefd te hebben, neemt Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) een drastisch besluit. Zij besluit, ongetraind, onvoldoende voorbereid en helemaal alleen, een deel van de Pacific Crest Trail te gaan lopen. Een tocht van meer dan 1600 km met een veel te zware rugzak door een nagenoeg onbewoond gebied. Wild brengt op indringende wijze de ervaringen van Cheryl in beeld. Een indrukwekkende film met een prachtige natuur als decor, u wordt meegenomen op deze tocht! Ook deze film heeft vele prijzen gewonnen. ‘Shaun het schaap’ op maandag 26 en dinsdag 27 oktober, aanvang 13.30 uur (herfstvakantie) Een leuke, vrolijke kinderfilm! Shaun is toe aan verandering en besluit lekker op vakantie te gaan. De grote stad lijkt hem wel wat, maar eenmaal ontsnapt uit de wei verloopt de reis niet zonder slag of stoot. Zijn avontuur gaat dan ook gepaard met veel oponthoud en kattenkwaad. Een leuk uitje voor een kinderfeestje of uitstapje met papa en mama en/of opa en oma. De entreeprijs is € 5,- per persoon, een kaartje voor de kinderfilm kost € 4,-. Kaarten zijn vóór de vertoning verkrijgbaar aan de kassa of via de website of telefonisch te reserveren. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30) Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.ccdepas.nl/filmhuis

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


MINDFULNESS TRAINING IN GEFFEN Mindfulness, of aandachtgerichte training, kan jou ondersteunen als je last hebt van terugkerende somberheidsklachten/angstklachten/spanning -en stressklachten/ teveel piekeren. De training is bedoeld voor mensen die willen leren: • hoe een depressieve terugval te voorkomen • hoe piekeren en onrust te doorbreken • hoe anders met angst- en paniekklachten om te gaan • om minder door de klachten en/of symptomen in beslag te worden genomen en zo de kwaliteit van leven te verbeteren • om meer te ontspannen Wat mag je verwachten? • meer aanwezig zijn in het hier en nu • je minder verliezen in negatieve gedachten • bewuster zijn van lichaamssignalen en grenzen • het gevoel meer controle te hebben, doordat je een manier ter beschikking hebt om piekeren te doorbreken • de ervaring over tools te beschikken om onrust en angst / paniek te doorbreken • meer rust en ontspanning Bij mindfulness gaat het om het aanwezig zijn in het hier en nu. Opmerken wat je voelt, ruikt, hoort, ziet en proeft. Mindfulness is niet doorgaan op de automatische piloot. Je komt hierdoor dichter bij je gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te hoeven geven. Je probeert de situatie te ervaren zoals hij is waardoor er ruimte ontstaat om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen leef je intenser en kunt je tegelijketijd gemakkelijker ontspannen. Deze compacte training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 3/4 uur.Van de deelnemers (6-8) wordt verwacht dat zij elke dag ongeveer een uur tijd kunnen inruimen om te oefenen met dat wat wordt aangeboden. Dit geldt gedurende de gehele training. In de bijeenkomsten staan verschillende thema’s centraal: • de automatische piloot • omgaan met obstakels • aandacht voor de ademhaling • in het heden blijven-afkeer herkennen- toelaten- accepteren • gedachten zijn geen feiten • hoe zorg ik het best voor mijzelf- terugval voorkomen Start: Dinsdagochtend 3 november, 6 x elke dinsdag. Aanvang 09.15 - 11.00 uur. Locatie: de Koppellinck, Kloosterstraat 6 te Geffen; ingang verenigingsplatform

Kosten: € 285,- voor de training + € 10,- voor cursusboek. Als u geincludeerd bent in het DBC depressie project via de huisarts, dan worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Aanmelden; per mail info@tonmutsaars.nl Graag met naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, naam huisarts Trainer: Ton Mutsaars, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, praktijkondersteuner huisarts ggz Geeft al jaren mindfulness trainingen, volgde 3 jarige opleiding bij School voor Zijnsorientatie

HALLO DAMES 40+ Wij zijn een gezellige groep dames, die op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur sporten in sporthal De Geer. In dat uurtje houden we ons bezig met kracht, coördinatie, lenigheid en conditie. Je hoeft geen ster te zijn in sporten, want iedereen kan bij ons aansluiten. Het is heel afwisselend, zo nu en dan een les op muziek, maar ook ballen, stokken, springtouwtjes en gewichtjes komen aan bod.We sporten van de eerste woensdag in september t/m de laatste woensdag van mei en de kosten voor dit hele seizoen zijn slechts € 62,-. Kom gezellig een keer meedoen, dan kun je ervaren of het bij je past. Sportieve groetjes van Saskia van Tuijl en Alice van de Haterd

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.