Torenklanken 2017 - nr 15

Page 1

55e jaargang | nummer 15 | oktober 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR TORENKLANKEN

GOUD VAN OUD GAAT WEER KLINKEN IN GEFFEN

In de week van 9 t/m 14 oktober a.s. wordt de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad Torenklanken gehouden. Collectanten komen dan weer bij u aan de deur voor een gift in de collectebus. Zij kunnen best nog wat hulp gebruiken. Wij zoeken nog collectanten voor de volgende straten: Harrie Schoutenstraat, Raadhuistraat, Trudostraat, Aloysiusplein, Elst, Spoorpad, Gement, Rietkampsestraat, Vreestraat, Bredeweg, Kouwe Noord, Broekstraat en Leiweg. Wie is bereid om een paar uurtjes te collecteren voor Torenklanken? We zouden dat zeer op prijs stellen. U kunt zich aanmelden bij: Anja van Heese, tel. 532 2875 of Kees Jongeneelen, tel. 532 1146

Nu het terrassenweer voorbij is, is het tijd om binnen gezelligheid te creëren. Daarvoor gaan ze in café ’t Haasje op de herfst- en winterzondagen weer helemaal los met DJ Ad Leeyen Hij gaat, net als vorig jaar weer aan de knoppen zitten in het café, om de gouden muziek uit de jaren ’50 tot beginjaren ’80 ten gehore te brengen. Ook wordt er regelmatig een vinyl gedraaid op de draaitafel Geprolongeerd wegens het succes van vorig jaar, het was toen telkens een gezellige drukte! Geplande data zijn: zondag 22 oktober, zondag 26 november, zondag 17 december in 2017 en zondag 28 januari, 25 februari en 25 maart in 2018 telkens van 16.00 tot 21.00 uur. Noteer ze in uw agenda! Entree is gratis Iedereen is van harte welkom! Op zaterdag 2 december is er een speciaal muziekprogramma met Ad Leeyen in D’n Driehoek in Vinkel, want dan draait Ad met de discotheek en radio 40 jaar!

Zoals u weet verschijnt Torenklanken 20x per jaar en wordt gratis bij iedereen thuis bezorgd. De redactie is voor haar inkomsten afhankelijk van de adverteerders, subsidie van de gemeente én de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Mogen wij daarom op een gulle gift van u rekenen? Namens de redactie van Torenklanken Anja van Heese en Kees Jongeneelen

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 06 okt. zo. 08 okt. vr. 13 okt. zo. 15 okt. vr. 20 okt. zo. 22 okt.

19.00 u. * avondmis + DK 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk 19.00 u. * avondmis 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk 19.00 u. * avondmis 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk

UITNODIGING VOOR DE PAROCHIEVRIJWILLIGERS Poets of versier je de kerk of kapel, maak je het koperwerk glimmend, zing je in het koor, ben je lector, communie-uitdeler, collectant, acoliet, misdienaar of koster in kerk of kapel, zit je in de vormselgroep, eerste communiegroep, doop- of huwelijksvoorbereiding, verzorg je stencil- of vouwwerk, ben je lid van de kerngroep bestuur of pastoraat, ben je actief in de facilitaire dienst, financiële commissie of werkgroep kerkbalans, registreer je de misintenties of houd je de parochieregisters bij, heb je zorg voor zieken, alleengaanden of ga je voor in de avondwake en/of gebedsdiensten, voorzie je de kruisjes voor onze overledenen van een mooi gekalligrafeerde naam, dirigeer je, speel je orgel of bespeel je een ander muziekinstrument, draag je zorg voor het kerkgebouw, kerkmuseum en pastorie, geef je rondleidingen in de kerk en het museum, ben je cameraman of -vrouw, leid je de kinderkerk, onderhoud je het kerkhof en de pastorietuin, verzorg je de administratie van de begraafplaats, bouw je jaarlijks de kerststal in de kerk en kapel, houd je de

website up to date, de ledenadministratie of verzorg je de publiciteit, hoor je bij de sjouwers en bouwers van de openluchtmissen… en dat alles om onze geloofsgemeenschap ten dienste te zijn… dan is een dank-je-wel voor jou op zijn plaats! Noteer daarom zondag 29 oktober in je agenda om op die dag van 10.30 tot 13.00 uur gezellig bij elkaar te komen in het Oude Klooster voor koffie met iets lekkers, een drankje en een hapje. Net als andere jaren wordt een aantal vrijwilligers extra in de bloemetjes gezet. Wees welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan Kerkbalans.We gaan óp naar een streefbedrag van vijfentwintigduizend euro. Dat moet kunnen in Geffen. Bouw mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: september 2017: Just Bongers, Rimke van Dreumel, Loek van Schadewijk, Djezmay Schuurmans,Teun Verbruggen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@ home.nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.


gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans

Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

EURO MODE DE HEEGT Herfst… als we ’s morgens naar buiten gaan is het al fris. We merken het in de natuur, de herfst komt eraan! De dagen worden korter en ’s avonds weer vroeg het licht aan. Tijd om onze truien en winter-broeken uit se kast te halen. Wat gaan we deze winter dragen? Naast alle mooie basis-kleuren is de winter-collectie opvallend kleurrijk dit jaar. Echte herfstkleuren voeren de boventoon soms in combinatie met bijvoorbeeld zacht roze.We laten ons ook dit najaar verassen.Volop najaarsen wintermode ook nu in zorgcentrum “De Heegt” op woensdag 11 oktober a.s. De Dames van EURO MODE zijn er met de wintercollectie. De modeshow start om 15.00 uur en er is voldoende gelegenheid om te kijken en te passen. De koffie staat klaar! Tot 11 oktober a.s. in “De Heegt”.

‘t Dorp 60 B Heesch OPENINGSTIJDEN: Ma: Di: Wo: Do Vr: Za:

13:00-17:30 09:30-17:30 09:30-17:30 09:30-17:30 09:30-21:00 09:30-17:00

NIEUW IN ONZE COLLECTIE: 10 FEET + NO MAN’S LAND

5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Martien van Lieshout (65 j.) Hij is een enthousiast verteller, geen wonder want hij moet ‘met praten zijn kost verdienen’. Vooral over het brandweerwerk komen indrukwekkende verhalen boven tafel. Martien van Lieshout nam afscheid als hoofdbrandwacht Geffen van de brandweer regio Brabant-Noord. Dat ook ‘de Koning het had behaagd’ leverde hem een lintje op, maar dat is een bekend gegeven, als je meer dan 20 jaar vrijwilliger bij de brandweer bent. Martien is geboren in Boskant en opgegroeid in Mariaheide, als tweede kind in een gezin van zes kinderen. Zijn ouders runden een boerderij en dat betekende aanpakken en overal inzetbaar zijn. “Totdat ik trouwde had ik nog nooit uitgeslapen!” Martien vond zijn eerste baan bij een loonwerker en direct interesseerde hij zich al voor de agrarische mechanisatie, machines en tractoren trokken zijn aandacht. Hij trouwde met Corry van Hoek uit Heesch en ze gingen in Geffen wonen in de Molenstraat. Later bouwden ze hun eigen huis in de Eikenwal. Martien ging werken bij Kusters, land- en tuinbouwbenodigdheden. Hij werd vertegenwoordiger van aanvankelijk tractoren en later van gewasbeschermingsmiddelen. Hij werkt daar inmiddels al 36 jaar en ook nu nog, na zijn 65e kan hij daar gewoon doorgaan. Sinds kort heeft hij één dag in de week vrij. Martien: “In de Molenstraat ging ik altijd met buurman Teus kijken als de brandweersirene afging. In die tijd is de belangstelling gewekt om brandweerman te worden, vooral het materieel vond ik indrukwekkend!” Toch kwam Martien op de wachtlijst, omdat de middenstanders en gemeentewerkers – die immers overdag beschikbaar waren – altijd vóórgingen. Eenmaal aangenomen maakte hij bijna 31 jaar vol met een wekelijkse oefendag, elke zaterdag onderhoudswerkzaamheden en gemiddeld 60 uitrukken per jaar. “Omdat ik een vrij beroep had, kon ik ook ’s ochtends of tussen de middag vaak paraat zijn. Mijn vaste taak was chauffeur. Ik miste niet veel,” aldus Martien. Corry was zijn broodnodige rechterhand als de pieper afging. De kleding lag klaar, Corry deed de lampen aan, opende de huisdeuren en die van de auto, die altijd keurig achteruit op de oprit werd gezet. Een brandweerman moet lichamelijk en geestelijk een goede gezondheid hebben. Er komt veel ellende voorbij: grote en kleine branden en verkeersongelukken waarbij vaak personen uit wrakken gehaald moeten worden. Hij maakte veelvuldig treinongelukken mee, die behoorlijk impact hebben. “Gelukkig kan ik dat goed verzetten, maar ik heb dan ook nog nooit een persoonlijke relatie

gehad met slachtoffers. Dan ligt het toch wat anders.” Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een steeds betere dienstverlening. Beter materieel, nieuwe uitrusting voor de manschappen zoals een chemicaliënpak waarin de brandweerman hermetisch is afgesloten tegen giftige stoffen. Nieuw is het takelteam in speciale pakken dat koeien uit mestputten kan halen. Er is ook een betere samenwerking in regioverband. “Belangrijk is dat we onze taken goed kunnen volbrengen”, vindt Martien. “De social media is een storende factor in de hulpverlening, maar dat is moeilijk tegen te houden, vanwege de persvrijheid. Iedereen kan elke uitruk van zieken-, politie- of brandweerauto op het mobieltje volgen. Het zou beter zijn, als onze hulpverleners in alle rust, zonder pottenkijkers, hun werk konden doen. Martien: “In post Geffen hebben we enkele jongeren mogen verwelkomen en dat is heel belangrijk.We hebben in Geffen ook 2 OVD-ers (Officier van Dienst, die taken overnemen als er meerdere auto’s worden ingezet): Peter Theunissen en Frank van Krieken. Zij zetten zich als beroepskrachten ook in voor de Regio. Ik heb altijd gezegd, ik tik af met 65 jaar. Anders komt er geen eind aan, ik wil niet een blok aan het been zijn.” Het pak is ingeleverd, maar natuurlijk is Martien op maandag nog regelmatig present in de kazerne. Hij kreeg een mooi afscheid.Allereerst van zijn collega’s. “Al een tijd vóór het officiële afscheid, kreeg ik de opdracht om met mijn brandweerwagen naar Oss te rijden. Alle hulpverleningswagens moesten op de foto gezet worden. Collega Wim van Erp ging mee, hij zou rijden, want ik reed toch al vaak genoeg. Niks in de gaten. In Oss ging de semafoon over. Alarm om naar Rosmalen te gaan. Daar stonden alle korpsleden klaar op het industrieterrein en Corrie moest gered worden van een container! Ook onze zoons Remon & Romy en Michel & Sandra waren aanwezig. Een mooie act!” Op 30 juni jl. was het officiële afscheid in de kazerne met de onderscheiding en mooie woorden.Wim van Erp gaf een origineel cadeau: een bovengrondse brandkraan uit vroegere tijden (zie foto). “Met Wim ging ik elk jaar 450 brandputten controleren”. Een – wat hij toen nog niet had kunnen beseffen – laatste handdruk van Wim van den Hanenberg, met wie hij nog steeds contact had, na diens afscheid van de brandweer. Wim stierf op 11 augustus. Een zwart randje aan dat mooie lintje. Welverdiend die onderscheiding. Martien heeft zich optimaal ingezet voor een niet altijd gemakkelijke taak. Schoondochter Sandra beaamt dat nog eens en typeert haar schoonvader als lief, zorgzaam, precies, soms wat druk, staat altijd klaar, is gek op de kleinkinderen Siem en Noï en humoristisch! Nu is er voor Martien en Corry tijd voor andere dingen: oppassen op de kleinkinderen, wandelen en fietsen.“Ik begin er al aardig aan te wennen!” 7


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 473

Zondag 24 september 2017, buiten een stralende najaarszon, aan de Stamtafel volop gezelligheid en een tweetal gasten. Ans de Poot De Geffenaar van het jaar 2017, Ans de Poot is vandaag te gast. De naam van Ans gaat al enkele jaren de ronde bij de verkiezing van Geffenaar van het jaar, maar dit jaar stond ze er zelf veel minder bij stil. Toen WIK, met Ans als tambour-maître voorop, op pad ging naar een andere bestemming wist ze het zeker: ook dit jaar gaat de beurt aan mij voorbij. De verrassing was helemaal compleet toen onderweg bleek dat niet de verzonnen bestemming, maar dat zij zelf Geffenaar van het jaar was. Aan alles was gedacht, er was zelfs tijd ingeruimd om thuis nog snel te verkleden alvorens op het podium te verschijnen. Ans geeft aan dat de titel ‘Geffenaar van het jaar’ en ‘het Gouden Oogappeltje’ welke ze eerder ontving even verrassend zijn en dat het maar goed is dat ze niet alle prijzen in hetzelfde jaar heeft ontvangen. Zo kan ze twee keer genieten van de indrukken die het geeft. Een hele leuke zaterdagavond, eregast aan de koffietafel en een bezienswaardigheid tijdens Effe noar Geffe: “Kijk daar heb je Ans, de Geffenaar van het jaar”.Volop felici-

taties in de vorm van bloemen en kaarten. De persoonlijke felicitatie van duo Spic & Span mag niet onvermeld blijven, waarbij Ans reageerde met de opmerking dat de tatoeage ‘bijna Geffenaar van ’t jaar’ nu wel verwijderd kan worden. Ans sluit af met de opmerking dat ze snel weg moet naar een volgende afspraak, ze is en blijft een bezige bij. Ans van Harte Gefeliciteerd, je hebt de titel echt verdiend! Ruud Verhagen Ook de schrijver van het boekwerk ‘Mè un leeg kofferke’, Ruud Verhagen is vandaag te gast. Ruud vertelt hoe hij door Piet Schuurmans werd getipt over de opvang van kinderen uit Duitsland door Geffenaren in 1949.Tijdens één van zijn regelmatige bezoeken aan het archief stuitte Ruud op een drietal namen. Na een mailtje aan een journalist is het balletje aan het rollen gegaan en bleek dat niet alleen Duitse, maar ook Oostenrijkse kinderen in Geffen zijn opgevangen. Met het versturen van honderden mailtjes en brieven aan personen, verenigingen, bedrijven is de lijst door de jaren heen steeds aangevuld. Niet altijd kwam er een reactie, naast de vele goede herinneringen was er soms ook een vorm van schaamte. Uiteindelijk is er een boek samengesteld met kinderen die, na bemiddeling door de Katholieke Kerk, in de jaren na de oorlog met een lege koffer naar Geffen kwamen om later met een gevulde koffer en aangesterkt weer huiswaarts te keren. Er is zelfs één Oostenrijks kind dat in Geffen de heilige communie heeft gedaan. Niet alleen de Duitse en Oostenrijkse kinderen komen in het boek aan het bod, ook herinneringen van kinderen van John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

uw advertentie op deze plaats?! informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


gastgezinnen worden beschreven. Het verhaal van Ruud hoe het boek in 5 jaar tot stand is gekomen is al een boek waardig, de inhoud van het boek des te meer! De eerste druk is al bijna uitverkocht, aan de tweede druk is begonnen. ‘Mè un leeg kofferke’ is te koop bij Heemkundewerkgroep Vladeracken, Lectuur- en tabakshop Steenbergen en Warenhuis Bosch-van Erp.

om ideeën te verzamelen. Ongetwijfeld zullen er velen volgen. Bij het aantreden van een nieuwe gemeenteraad, zal ook de dorpsraad herbenoemd worden. De huidige leden beraden zich nu op een volgende termijn, de inwoners van Geffen worden opgeroepen zich aan te melden voor een rol in de dorpsraad. Meer informatie op www. dorpsraadgeffen.nl

Voorzitters Bert van Laarhoven heeft aangegeven niet meer als voorzitter van Effe noar Geffe op de voorgrond te willen optreden. Het bestuur is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter, welke uiteraard gebruik kan maken van de ondersteuning en ervaring van Bert en de andere leden van het bestuur. Wie staat op en vult de rol van voorzitter op zijn of haar manier in? Niet alleen Effe noar Geffe, maar ook Nooit Gedacht en W.I.K. zijn op zoek naar een voorzitter. Wij hebben begrepen dat er bij W.I.K. een uitbreiding van het bestuur heeft plaatsgevonden en dat de vice-voorzitter bereid is om een stapje op te schuiven. Alvast van harte gefeliciteerd!

Facebook De stamtafel heeft een eigen Facebook pagina: Stamtafel Geffen. Op onze pagina foto’s van gasten, gebeurtenissen en wetenswaardigheden.

Winkels Er gaan geruchten dat de aanwezige winkelruimte wordt verminderd door ombouw van winkels naar woonruimte en het (tijdelijk) inzetten van winkelruimte voor maatschappelijk doeleinden. Wij vragen ons af of voor dit laatste de Koppellinck niet beter geschikt is. Over de meubelwinkels bereiken ons tegenstrijdige berichten. Is Geffen over 10 jaar een winkel-arm dorp en blijft er alleen maar Horeca over? De laatste berichten over een (mislukte) doorstart van Zin in Geffen stemmen ons ook daarin niet hoopvol. Glasvezel Het is enige tijd stil geweest rondom de uitrol van glasvezel. Op verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn er bepalingen in het contract opgenomen, die voor Oss niet acceptabel zijn. De gemeente Oss bericht nu dat er uiteindelijk overeenstemming is, waardoor de werving kan beginnen. Bedrijventerrein Heesch-West Na jaren stilstand lijkt er nu beweging te komen in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch-West.Was er voorheen sprake van een maximale milieu categorie 4.2, nu schijnt categorie 5 ook te worden toegestaan. Wij vragen ons af wat dit voor Geffen betekent en wij verzoeken de dorpsraad dit proces kritisch te volgen. Verkiezingen De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. De eerste politieke partij is al bij de Jumbo gesignaleerd

Volgende stamtafel De volgende stamtafel is op 8 oktober 2017. Bij zéér hoge uitzondering vindt deze plaats buiten ons mooie Geffen. Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@ torenklanken.nl

COMPUTERHOEK GEFFEN Nu het najaarseizoen weer nadert, gaan wij ook weer met onze activiteiten in de Computerhoek van start. Vanaf maandag 23 september a.s. van 13.30 tot 16.00 uur zijn wij met enkele vrijwilligers weer beschikbaar om aan 55-plussers begeleiding te geven om te leren omgaan met de computer, of eventueel de laptop, de Ipad of een andere tablet (Android). Tijdens deze begeleiding worden de basisvaardigheden voor het voornoemde apparatuur redelijk eigen gemaakt, zodat kan worden omgegaan met e-mail, zoals de inkomende en uitgaande berichten, het verzenden van foto’s of dergelijke, het opzoeken van informatie op internet, het schrijven en bewaren van brieven of andere bescheiden. Ook is het mogelijk om met speciaal hiervoor ingerichte bankrekeningen te oefenen met internetbankieren, zodat je thuis zonder angst zelfstandig betalingen of overschrijvingen kunt doen of de saldi van je rekeningen of het overzicht van je inkomsten en uitgaven kunt bekijken. Ook kunnen wij je helpen om na de verkregen updates van Windows 10 het startscherm een overzichtelijke inrichting te geven en je laten zien hoe je optimaal gebruik kunt maken van de veranderingen in dit systeem, zodat je fijn op je pc of laptop kunt werken. Het gebruik van de pc of tablet geeft je uiteindelijk toch een digitale zelfredzaamheid. Ben je dat tegenwoordig niet, dan wordt je steeds kwetsbaarder in de maatschappij omdat je dan in verschillende zaken afhankelijk wordt van anderen. Wil je gebruik maken van onze activiteiten in de Computerhoek of wil je hieromtrent informatie, bel dan naar Albert van Santvoort tel. 073-5322141. 9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda : 18 oktober filmmiddag 25 oktober bezoek studio Lia de Haas 20 oktober herfststuk maken in “t Oude Klooster” 9-23 oktober RABO clubkas campagne 8 november Stamppot eten en liederentafel bij ‘t Haasje Beste leden van de KBO, de herfst is duidelijk in aantocht, we hebben al verschillende mooie nazomer dagen gehad. Ook zit onze driedaagse reis naar de provincie Zeeland er weer op. Het waren drie heel gezellige dagen, zoals u in het verslag van mevrouw Lemmens kunt lezen. Voor herhaling vatbaar, vond iedereen. Oktober zit vol met activiteiten, zoal u ziet. Iedere eerste dinsdag van de maand is er een bestuursvergadering. Aan u vragen wij, problemen of zaken die u bezighouden aan ons door te geven. Wij gaan dan bekijken of we hier iets mee kunnen doen. Wilt u alvast in uw agenda zetten: Kerstviering 21 december in ’t Haasje. Bloemschikken herfst: We gaan op Vrijdag 20 Oktober een herfststuk maken. We beginnen om 13.30 uur in het Oude Klooster. De kosten voor deze middag zijn 7 euro Graag zelf meebrengen: een bak of schaal, een snoeischaar, een mesje en verschillende soorten groen. Graag opgeven voor maandag 16 Oktober. Bij Henriette.v.Erp tel 0735322058 mail famvanerpvandehoek@hotmail.com 50+REIZEN KBOGEFFEN: Stamppot eten en liederentafel bij ’t Haasje: We gaan deze keer in Geffen stamppot eten. Op 8 november bij ’t Haasje. Met aansluitend een liederentafel. U bent welkom vanaf 11.00 uur in ’t Haasje.Vanaf 12.00 uur staat er een heerlijk stamppotbuffet voor u klaar. Daarna is er muziek met “ de Osse bende” waarbij u uit volle borst mee kunt zingen. Zet dit alvast in uw agenda, meer bijzonderheden komen in de volgende ONS. Een terugblik op onze vakantiereis met de KBO naar de Provincie Zeeland. Door mevr. N Lemmens De gezamenlijke reiscommissies van KBO Geffen, Lith Lithoijen, de Ruwaard, Vinkel en seniorenvereniging Maren-Kessel legden de organisatie van deze reis in handen van “Brabant Express”. Op 18 september verzamelden zich bij “het Oude Klooster” in Geffen de 10

vakantiegangers uit Geffen. Een vrolijke stemming, redelijk weer, een weerzien van de doorgewinterde KBO reizigers die geen reisje overslaan, want ’t is altijd zo gezellig. Iedereen had er zin in. Edwin, zo stelde onze chauffeur zich voor, zette de bagage in de bus terwijl wij een plaatsje uitzochten. Hij haalde daarna in Oss en Vinkel de overige passagiers op.Voorbij Tilburg liet de zon het afweten en tot in Zeeland kregen we forse regenbuien, maar de koffie met Zeeuwse bolus op de Grevelingendam deed ons de regen vergeten. Om de hoofdstad van Zeeland, Middelburg, te bekijken, was de tijd te kort en het was ook moeilijk als de stad onbekend is voor je. Dus belandden wij vrij snel op een terrasje om te lunchen. De strandwandeling in Zoutelande viel bijna in het water maar toch kon iedereen lekker even uitwaaien en genieten van de zeelucht. Bij het inchecken waren er wat kleine problemen maar die werden redelijk snel opgelost. En de mensen die problemen hadden om hun koffer boven te krijgen werden geholpen. De lift ging maar tot de eerste verdieping en een paar kamers waren op de tweede of derde verdieping. Voor senioren kan dat in veel gevallen problemen geven.Verder was het hotel goed, diner en ontbijtbuffet super en de avonden kon je gezellig doorbrengen. Dinsdag 19 september, deze keer geen hoedjeskijken of troonrede beluisteren maar om half tien weer op pad. Eerst langs Ouwerkerk, waar je een mooi uitzicht had op de Zeelandbrug. Daarna gingen we naar Zierikzee. De bijna grootste havenstad ooit geweest. Bijna was daar een universiteit gesticht. Een regent liet Zierikzee daarvoor 42.000 gulden na om een universiteit te bouwen, maar het geld werd aan andere zaken besteed. Een stad met alle soorten geveltje en piepkleine huisjes, allemaal tegen elkaar aan gebouwd.Trap, klok en puntgeveltjes wisselden elkaar af. Op het plein een dikke pompeuze toren met Neptunus er boven op en een beeldje van de regent die zijn vermogen aan Zierikzee schonk. Via de Zeelandbrug naar Neeltje Jans, het kunstmatig aangelegde werkeiland voor de Deltawerken. Hier werden de onderdelen gefabriceerd om daarna in de drie vaargeulen te worden samengebouwd. Een wonder van techniek en een mooi staaltje van watermanagement. Zo blijven onze voeten droog ook al wonen er veel mensen onder de zeespiegel.Voor wie de watersnoodramp van 1953 nog in het geheugen heeft staan, een aanbeveling om te gaan kijken. Met één druk op de knop gaan er 62 schuiven omlaag om het zeewater, wanneer het te hoog wordt, tegen te houden. We reisden verder naar Sluis waar de gevarieerdheid van leuke winkeltjes het niet kon winnen van een zonnig terrasje aan het eind van de straat. Daarna reisden we terug naar Wemeldinge, waar zelfs nog gedanst werd na het diner.


De laatste vakantiedag brachten we een bezoek aan Bergen op Zoom, het “Krabbegat” voor carnavalsvierders. Een korte rondleiding met gidsen was erg interessant. In Oudenbosch bezichtigden we de basiliek, waar gidsen ons hun eigen verhaal vertelden. Om 16.00 uur vertrokken we naar Nistelrode, waar we de reis konden afsluiten met een stevig diner. Met dank aan Tineke, die vragen beantwoordde, die telde of we allemaal, telkens na een uitstapje, weer allemaal ingestapt waren. En die ook gezellig mee vakantie kon vieren. Dank ook aan Edwin voor alle informatie en voor het gesjouw met de koffers. En niet te vergeten, ook dank aan alle medereizigers die het mogelijk maakten om het samen gezellig te maken en te houden. Het was een mooie 3 daagse. N. Lemmers. Goed nieuws van “GEFFEN ZORGT”over:

EEN HUISKAMER VOOR GEFFEN

Het licht staat nu op groen! Het blijft nog even spannend want de locatie waar we onze plannen kunnen gaan realiseren, en de naam voor de huiskamer zullen wij binnenkort in Torenklanken bekend maken! Deze huiskamer wordt van en voor alle Geffenaren, onafhankelijk van leeftijd, culturele achtergrond en eventuele beperkingen of handicaps. Het belangrijkste doel is: ONTMOETEN Binnenkort staat de koffie en thee voor je klaar zonder enige verplichting. Wees welkom!

sioen en heb je vaardigheden die je wilt inzetten voor de huiskamer? * Heb je een lichamelijke of een verstandelijke beperking, ook jou willen we straks graag ontmoeten in de huiskamer. We horen het graag van je, zodat we het samen met jou mogelijk kunnen maken in de nieuwe huiskamer van Geffen. Contactpersonen namens de werkgroep ontmoetingsruimte van Geffen Zorgt voor informatie en reacties: Tineke Willemse: 06-10758924 Marloes Cremers: 06-46437807 Elly Smit: 073-5322221 En via geffenzorgt@gmail.com

RABO CLUBKAS CAMPAGNE Ook wij de Stichting De Nulandse Flierefluiters hebben al vele jaren met de Rabobank Clubkas mee gedaan, en vele stemmen kunnen behalen. Hopelijk ook dit jaar, u kunt uw stem weer uitbrengen van 9 tot en met 23 oktober. Bij voorbaat dank aan al deze mensen die de Flierefluiters een warm hart toe dragen. Groetjes Nicolien vd Wouw namens alle Flierefluiters

Daarnaast doen we een beroep op je talenten. Waar ben jij goed in en hoe kun je dat inzetten voor anderen. Samen maken we de huiskamer tot een nieuwe ontmoetingsplek in Geffen! Laat ons weten wat jij verwacht van deze huiskamer. -Welke activiteiten zou jij daar graag zien? -Hoe vaak en op welke tijdstippen zou de huiskamer open moeten zijn? Maar ook: wat heb jij te bieden aan de huiskamer? * Wil je af en toe gastheer of gastvrouw zijn? * Wil je helpen bij het inrichten van de huiskamer? * Wil je samen met anderen bepaalde activiteiten opzetten? Samen muziek maken? … Boeken ruilen?... Een breiclubje vormen? …samen koken?...een repair-cafe starten?… enz., enz. * Heb je belangstelling voor andere culturen, wil je iets doen met taalverwerving? * Ben je mantelzorger en zou je andere mantelzorgers willen ontmoeten? * Ben je op dit moment zonder werk of pas met pen-

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

11


DORPSRAAD GEFFEN

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad begin 2017 zijn de winnaars van “Het Beste Idee voor Geffen” (HBIVG) bekend gemaakt. En ondertussen zijn de winnende ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd. Op zaterdag 16 september is sporthal de Geer omgetoverd tot een echte bioscoop. De kinderen van C.V. de Kruipers hebben samen met hun ouders van het bioscoop-idee een groot succes gemaakt! Er zijn in totaal 211 kinderen geweest die hebben genoten van de films. Bij binnenkomst werden ze verrast met een grote zak popcorn, plofte ze neer op de kussens in de zaal en keken ze op groot scherm de film passend bij hun leeftijd. Gezien de grote opkomst een terechte winnaar van het beste idee voor Geffen. En 3 dagen na deze bioscoopdag werd het idee van de andere winnaar ook gerealiseerd. Op 19 september is namelijk het huisje-boompje-beestje pad geopend op het Arboretum. Lynn en Daan Eikenaar misten nog een “kabouterpad” in Geffen en hebben dit idee ingestuurd. Het bestuur van het Arboretum en de moeder van Lynn en Daan hebben afgelopen maanden hard gewerkt om een mooi pad met een erg leuk verhaal te ontwerpen. Vanaf nu is het pad voor iedereen te lopen, want de flyers met de beschrijving hangen bij de ingang van het pad op het Arboretum. Er waren veel kinderen aanwezig bij de opening. En nadat Lynn en Daan het pad officieel hadden geopend gingen al deze kinderen enthousiast op zoek naar alle dieren op het pad. De reacties van al deze kinderen en hun ouders waren zeer positief. Dus iedereen laarzen aan speuren maar! Dorpsraad Geffen wil de kinderen van CV de kruipers en hun ouders en Lynn en Daan Eikenaar heel erg bedanken voor het insturen en het realiseren van deze twee goede ideeën. Beide een aanwinst voor Geffen!!

Stichting RIVED organiseert een kledinginzameling. U kunt uw oude, herbruikbare kleding, schoenen en tassen inleveren op 28 oktober van 10.00 tot 14.00 uur bij de Koppellinck, Kloosterstraat 6 in Geffen. www.rived.org info@rived.org

DE PTCC Woensdag 4 oktober om 20.00 uur, organiseert De PTCC, de Personal Thuis Computer Club, weer een clubavond, in het Ontmoetingscentrum Meteoor, aan de Oude Litherweg 20 in Oss. Onderwerp is deze keer; Het digitaal lezen van boeken, bijvoorbeeld met computer, tablet en E-readers. Ook niet leden en tablet gebruikers zijn, eenmalig ter kennismaking, van harte welkom.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 12

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


HALLO ALLEMAAL, De zomervakantie is weer voorbij. Iedereen is weer aan het werk en de scholen zijn weer begonnen. Ook in het nieuwe schooljaar helpen wij kinderen weer graag om met plezier te bewegen en lekker in hun vel te zitten. Dus wij vonden het tijd om van ons, kindertherapeuten fysiotherapie, cesartherapie, logopedie en ergotherapie, te laten horen. Ook thuis kunt u namelijk van alles met uw kind ondernemen om zijn ontwikkeling te stimuleren en daarvoor geven wij graag wat tips en ideeën. Vandaag richten we ons op de kinderen uit de ONDERBOUW, jullie zullen later meer lezen over de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Onderbouw Kinderen beginnen op school en er verandert veel, naast samen spelen, luisteren en meedoen in de kring, krijgen ze ook beginnende taakjes. Kinderen vinden dit spannend en dit kan tot hoofdpijn leiden, maar ook motorisch wordt er veel van ze verwacht. Wat kan ik als ouder doen? - Algemene ontwikkeling Laat uw kind vooral lekker spelen en ontdekken, vies worden hoort hier ook bij. Bouw zandkastelen, gaan bliklopen, maak een hinkelbaan en doe deze samen, touwtje springen en elastieken, maar ook kralen rijgen, vingerverven, knutselen met kosteloos materiaal. - Specifieke oefening plannetjes maken Kinderen moeten op school leren om hun werkje te plannen en dit is vaak lastig, dus oefen dit extra met spelletjes als een legowerkje nabouwen, 4-op-een-rij, onderuit, oefeningen en een vakantie-doe-boekje. - Specifieke oefening grove motoriek Ga op 1 been staan met je knie net niet helemaal recht (lichte gebogen knie) en probeer zo lang mogelijk te blijven staan zonder om te vallen. Je mag hierbij je armen gebruiken om je evenwicht te bewaren. - Specifieke oefening fijne motoriek Als je een mooie tekening gaat maken, probeer er dan op te letten dat je je potlood vasthoudt: Duim, wijsvinger bovenop het potlood, maar zij moeten ieder aan hun eigen kant van de streep blijven en middelvinger onder het potlood samen met de ringvinger en pink. - Specifieke oefening spraaktaal Het jonge kind is nog erg in ontwikkeling, op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling is het belangrijk om veel met en tegen uw kind te praten, ouders fungeren namelijk als voorbeeld. Praat met uw kind over de dag. Kijk/luister samen liedjes en zing mee. Voor de taalontwikkeling is voorlezen ook erg belangrijk, dit vergroot het taalgevoel en de woordenschat. Vertel

alles wat u doet, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen,‘We hebben appels nodig. Kan jij de appels vinden? Pak de appels maar en leg ze in het winkelwagentje’. Als uw kind iets niet helemaal goed zegt, kunt u het woord nogmaals juist herhalen. Blijf daarbij positief, uw kind heeft het woord namelijk voor zijn of haar gevoel ‘goed’ gezegd: ‘Had jij vandaag een rrrups gezien?’. Met de nadruk op de letter/klank welke het kind moeilijk vindt om uit te spreken. - Preventief Een hot item op dit moment is de tablet nek en/of de gameboyrug. Dit kan leiden tot veel klachten zoals hoofdpijn, nek-, schouder- en rugklachten. Onze kinderen groeien op in een tijd met veel digitale verleidingen, zij hebben de hulp van volwassenen nodig om hier een goede balans in te vinden. Spelenderwijs is het mogelijk om met kinderen van alle leeftijden de houding te trainen en te oefenen. Ga met uw kind op de grond in kleermakerszit zitten en speel een spelletje. Probeer gedurende het spelletje de rug te strekken. Dit kan ook een spel op de tablet zijn, probeer de tablet op hoogte te zetten zodat de nek ook gestrekt blijft.Tip: begin met een spelletje wat maar een paar minuten duurt, dit kun je uitbouwen naar een langer spel. Mocht u ondanks deze tips en ideeën het gevoel hebben dat uw kind vastloopt in zijn ontwikkeling neem dan gerust contact met 1 van ons op en wij zorgen dat uw kind passende zorg krijgt. Groetjes, Ergotherapiepraktijk De Oplossing 0413-712012 info@ergotherapiedeoplossing.nl www.ergotherapiedeoplossing.nl Logopedie Maasdonk 073-8515556 info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl Move 2 Be Fit fysiotherapie 073-532 34 32 m.mulders@move2bfit.nl Praktijk Vandaag, Oefentherapie Cesar 073-2032475 info@praktijkvandaag.com www.praktijkvandaag.com

13


KPJ GO HET SINTJORISGILDE OP HET ZWENGELFEEST Het Sint-Jorigilde was door de Pompzwengels uitgenodigd voor de lunch tijdens het Zwengelfeest. Na een uitstekende lunch met erg lekker brood, gebakken door Jan van Rooij, werden we getrakteerd op mooie muziek. JBC Geffen was ook aanwezig. Zij hadden een paar baantjes uitgezet in het gras om te boulen. We besloten om daar ook het gilde te promoten door middel van het zingen van het lied “Bè de Guld” van Henk Habraken en door de aanwezigen uit te nodigen om met het lasergeweer te schieten.

Beide activiteiten vielen bij de mensen in de smaak. Het refrein van het lied werd door iedereen uit volle borst meegezongen en ook het geweer had volop belangstelling. Er werd zelfs afgekampt en gewonnen door Karel van Rijn. Voor het schieten werd een vrijwillige bijdrage gevraagd voor RIVED, opbrengst € 36,50. Het Sint-Jorisgilde bedankt de Pompzwengels voor een mooie, gezellige middag.

Beste jongens en meisjes We gaan weer iets leuks doen: Wat: Disco, disco Voor wie: voor alle kinderen in groep 4,5 en 6 Wanneer: Vrijdag 20 oktober van 19.00-21.00 Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw We gaan lekker, dansen, zingen, hossen en springen. Het kost e 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je fris, chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Hopelijk zien we jullie allemaal op 20 oktober. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

Willibrordusweg 6, Schaijk tel. 0486-461440 Ruime keuze aanwezig van

Tuinplanten

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

14


OKTOBER FILMMAAND Filmhuis De Pas houdt in oktober opnieuw een filmmaand. Maar liefst 5 films zijn er te zien in.Voor ieder wat wils, voor jong en oud. Drama, misdaad, documentaire en een jeugdfilm. Voor slechts € 5,- en de jeugdfilm voor € 4,- . 5 oktober Moonlight: Dit verhaal focust zich in drie hoofdstukken op de jeugd, puberteit en volwassenheid van een Afro-Amerikaanse man. 12 oktober Hell or high water: Tanner keert na dertien jaar gevangenisstraf terug. Hij begint met zijn broer aan een reeks vakkundige overvallen op kleine banken. 16 en 17 oktober The man who knew infinity: Srinivasa is opgegroeid in India. Hij heeft een uitzonderlijk wiskundig talent en wordt toegelaten tot de universiteit van Cambridge. Het leven in Engeland valt niet mee.

23 september 2017 Het 4e strandtoernooi van JBC Geffen aan de Geffense Plas werd met 45 teams een goed bezocht jeu de boules toernooi. Prachtig weer, en deelnemers die allemaal goed gemotiveerd waren om er een sportieve dag van te maken. Dan kan zo`n dag niet meer stuk. De wedstrijden waren weer spannend en mooi om te zien. Hieronder vind je de 1e t/m de 10e plaats. 1e Henk vd Heijden en Theo v Uden - JBC Geffen 2e Tonnie en Nellie vd Broek - Le Sud Zeeland 3e Ton Broeksteeg en Theo v Wanrooij - JBC Geffen 4e Peter v Summeren en Henk vd Hogen - Le Jeteur Schaijk 5e Cor en Maria vd Heijden - Le Sud Zeeland 6e Gerard Schuurmans en Toon Schuurmans - JBC Geffen 7e Leo en Ria vd Heuvel - Le Jeteur Schaijk 8e Leo Renders Gerard vd Zanden - JBC Geffen 9e Arnold en Wilhelmien vd Berg - Le Sud Zeeland 10e Wim v Son en Jo Manders - Le Jeteur

17 en 18 oktober kinderfilm Sing: Koala Buster Moon is de trotse eigenaar van een prachtig theater dat nu oud en vervallen is. Hij organiseert een talentenjacht om zijn geliefde theater te redden. 25 oktober Wakker in een boze droom: Op een persoonlijke en intieme wijze zien we hoe borstkanker het leven van drie vrouwen op zijn kop zet. Sabrina,Vicky en Ingrid vechten om hun waardigheid en vrouwelijkheid te behouden. Ondanks de pijn en het verdriet en gaan ze de ziekte met moed, doorzettingsvermogen en humor te lijf. De AGENDA van het Filmhuis vindt u op www. de-pas.nl

Perry en zijn team van de Geffense Plas, hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. En niet te vergeten de leden van JBC Geffen die vrijdag alles in orde hebben gemaakt zodat de banen er picobello bij lagen. En alle vrijwilligers die op wat voor manier dan ook er aan meegewerkt hebben om deze dag te doen slagen. Het was een mooie en sportieve internationale dag. Met spelers uit Duitsland en Nederland. Wat ons betreft, op naar volgend jaar. Binnenkort komen er foto’s op www.jbcgeffen.nl Dan hebben we nog een mededeling. JBC Geffen doet ook mee met de RABO Clubkas Campagne. Stemt U ook op ons? Groeten, het bestuur van JBC Geffen

15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


VOOR DAG EN DAUW Al vijfentwintig jaar fietst Annet van den Helm voor dag en dauw door het dorp om de krant te bezorgen. “De vroege ochtend is het mooiste deel van de dag. Het is heerlijk om ’s morgens buiten te zijn”, zegt Annet (67 jaar). Op haar 42ste begon ze als bezorger bij het Brabants Dagblad. De toenmalige bezorger vroeg of dochter Simone hem in de vakantie wilde vervangen. Omdat Annet ’s morgens altijd heel vroeg wakker is dacht ze dat het kranten bezorgen wel iets voor haarzelf zou zijn. De vervanging werd definitief en tot op de dag van vandaag voert Annet deze taak met veel plezier uit. Ze heeft al jaren dezelfde wijk in Geffen-Zuid. Een route van in totaal 13 kilometer. Hoe ziet zo’n ochtend van Annet eruit. Om 5.00 uur staat ze op, eet een banaan en drinkt een glas water. Dan worden de kranten ingeladen. Voorheen moesten de kranten opgehaald worden bij De Bonkelaar en later De Geer. Sinds drie jaar worden de kranten bij Annet thuis bezorgd. Ook is het één persdienst geworden en dus bezorgt Annet eveneens Trouw, De Volkskrant en de Telegraaf. Om 5.10 uur stapt ze op de fiets en begint ze haar route. Annet heeft in de loop van die jaren routine opgebouwd. “Op veel plekken hoef ik niet eens van de fiets te stappen. Ik rem wat af en stop de krant in de bus,” zeg ze met een glimlach. Die snelheid bleek wel toen haar tennisvriendinnen op de dag van haar 25-jarig jubileum meegingen. Die stapten overal af, zetten de fiets neer etc. etc.. Dat is voor Annet niet nodig. Door haar snelheid is ze rond 6.15 weer thuis. “Dan ga ik heerlijk douchen en heb ik nog een hele dag voor me.” Sinds acht jaar is haar man Gerrit met pensioen. “Sinds die tijd ga ik nog een paar uur naar bed als ik thuis kom”, zegt Annet. “Je merkt ook wel dat je een dagje ouder wordt en dan ben ik door de dag heen weer helemaal fit. Ook voor onze kleinkinderen wil ik voldoende tijd en energie hebben.” De lente is het mooiste jaargetijde om tijdens de prille ochtend buiten te zijn.“Ik zie de zon prachtig opkomen. Bij de Weverstraat heb ik een vos zien lopen.Van Gerrit Romme hoorde ik dat zijn kippen weg waren. Niet gek als er een vos in de buurt zit”, vertelt Annet. Ook heeft ze een kerkuil gezien. En reigers en ooievaars zie je de laatste tijd ook steeds meer. Maar het is vooral de stilte en rust, de natuurgeluiden en de geuren die in de vroege ochtend zo mooi zijn. Je overdenkt alles, je fietst alleen en wordt door niemand gestoord. Ook de winter en de herfst hebben hun charme. “Opboksen tegen de elementen noem ik dat“, zegt Annet. “Als je eenmaal buiten bent heeft het wel iets om door weer en wind te fietsen. Kou, regen en harde wind trotseren.Als je dan weer thuis komt heb je een enorm voldaan gevoel”.Alleen bij onweer

gaat Annet niet op pad. Dan wacht ze tot het over is. Uiteraard heel begrijpelijk. En in de winter in het donker is er nagenoeg niemand op straat. De dag is nog ongeschonden en puur. Het verkeer komt pas rond 6.00 uur op gang. De papieren krant is op zijn retour. Annet begon met 150 abonnees en nu zijn het er nog 75. Jongeren lezen het nieuws digitaal en steeds meer mensen nemen met meerderen één abonnement. Het is eveneens heel moeilijk om aan nieuwe bezorgers te komen. “Wij moeten zelf voor vervanging zorgen als we op vakantie gaan of een dagje vrij willen.” Annet heeft het geluk gehad dat Ben van Linder haar al jaren vervangt, met veel plezier, maar nu moet ook hij helaas een stapje terug doen. Nieuwe vervanging is niet aan te komen en daarom hebben de vier bezorgers in Geffen het zo geregeld met de indeling van hun wijken dat ze elkaar kunnen vervangen. Het kranten bezorgen is voor Annet nog altijd een aantrekkelijke baan.“Sommige mensen kijken er wat op neer”, zegt Annet. “ ‘Kun je niets anders doen’, zeggen ze dan tegen mij. Voor mij is dit een prima baan. Ik ben op de vroege morgen actief, als ik wakker ben moet ik mijn bed uit. Ik hou van lopen en fietsen en ben graag buiten. Het ontspant me volledig, het is goed voor lichaam en geest”. En ook overdag zit Annet beslist niet stil. Kleinzoon Jesse van 11 jaar speelt bij NEC in de jeugdselectie. Opa en oma gaan vaak mee naar zijn voetbalwedstrijden door het hele land.“Als hij in Maastricht moet voetballen ben je daar een hele dag mee bezig.” Kleindochter Silke van 3 jaar is ook regelmatig bij opa en oma in Geffen te vinden. Je kunt aan het interieur bij Annet en Gerrit wel zien dat de kleinkinderen alle ruimte hebben om heerlijk te spelen. En verder is Annet een fanatiek tennisster en ze musiceert in het Seniorenorkest.Voor veel goede doelen zien we Annet ook nogal eens op pad met de collectebus. Kortom een bedrijvige en actieve vrouw die ook als krantenbezorgster vrolijk en met veel plezier doorgaat na dit 25-jarig jubileum.

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ACTIVITEITEN OKTOBER Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Donderdag 26 oktober 14.30 uur: Concert: Smartlappenkoor Klankkoor Smartlappenkoor Klankkoor is onderdeel van Rederijkerskamer Moyzes Bosch, toneelvereniging uit Den Bosch. Het smartlappenkoor heeft een repertoire samengesteld met medleys van bekende Nederlandse liedjes.

‘DE HUISARTS, WAT KAN HIJ OF ZIJ BETEKENEN BIJ DEMENTIE’

Dementie Café op 31 oktober 2017 bij Sint Jozefoord Nuland Deze avond wordt gehouden in samenwerking met huisartsen van Oudheusden en Goullet van Huisartsenpraktijk Nuland.Wanneer bij iemand de eerste verschijnselen optreden van dementie is een huisarts vaak het eerste aanspreekpunt.Wat kan een huisarts betekenen voor de patiënt? Welke hulp en adviezen kan hij geven? Heeft de huisarts ook aandacht voor de mantelzorger? Blijft de huisarts een (belangrijke) rol spelen in het thuis wonen? Wat gebeurt er na opname? Tijdens het interview komen al deze punten aan bod, en na de pauze gaat de huisarts in op vragen uit het publiek. Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun direct betrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Wanneer wordt het gehouden? Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeen-

komst plaats rondom het onderwerp Dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. Praktische informatie: Locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd:Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal. Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren. De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis.Vooraf aanmelden is niet verplicht. Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland, Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij uw aanmelding, bij voorkeur 1 week van tevoren, aan te geven. Voor aanmelding, of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl

THEMACONCERT EUROPA MET BIJPASSEND BUFFET Op zaterdag 28 oktober geeft Het Nulands Gemengd Koor bij Van der Valk Hotel Nuland een groots muzikaal buffet van 17.00 uur tot 19.30 uur. U krijgt een uitgebreid buffet aangeboden bestaande uit 12 gerechten uit 12 verschillende Europese landen. U kunt kiezen uit 4 voor-, 4 hoofd- en 4 nagerechten. Voorafgaand aan elke gang zingt het koor 4 liedjes uit het land - waar het gerecht vandaan komt - onder vertoning van mooie lichtbeelden over dat land. Kaarten voor dit Europees buffet zijn bij de koorleden verkrijgbaar à € 19,50 per stuk. Ook kunt u deze kaarten kopen bij Albert Heijn in Nuland en bij Van der Valk Hotel Nuland. Wij hopen op een grote opkomst en zullen er met elkaar een gezellige party van maken. Het Nulands Gemengd Koor

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


PRINSES BEATRIX SPIERFONDS Van 10 t/m 16 September 2017 is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds gehouden. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Het fonds is de financiële motor in de strijd tegen spierziekten; de sturende en stuwende kracht achter wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van patiënten. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Wel, door de enthousiaste medewerking van de collectanten en de giften van de inwoners van Geffen is een mooi resultaat behaald: Opbrengst collecte 2017 is € 1.208,28 (iets lager dan de opbrengst van 2016: € 1.226,42). Met de collecteopbrengst leveren we (Geffen) wederom een mooie bijdrage aan het Spierfonds voor het nastreven van het ultieme doel. Het Prinses Beatrix Spierfonds dankt de inwoners van Geffen voor hun gift en alle collectanten voor hun enorme inzet. Door een tekort aan collectanten hebben we, jammer genoeg, niet in alle straten kunnen collecteren. Wilt u helpen door 1 tot 2 uurtjes per jaar mee te collecteren laat het weten aan Peter van Veghel (pvanveghel@ziggo.nl, telf 5322209) of Ina Megens (ina.megens@ home.nl).

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

STANDPUNT CDA OSS INZAKE MESTVERWERKING “JA MITS…”. Woensdag heeft de gemeenteraad van Oss besloten om een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor haar industriegebieden. Hoewel het CDA Oss nog altijd voorstander is van kleinere mestverwerkingsinitatieven in het landbouwgebied, heeft het provinciebestuur (vvd/ sp/pvda/d66) anders besloten. Dit resulteerde in een aanvraag van OOC/Mace op Elzeneind/De Geer. Het CDA Oss heeft altijd een constructieve houding aangenomen richting initiatiefnemers. Fractievoorzitter Mari van Kilsdonk: “Van ons mag elk bedrijf voor mestverwerking zich in Oss vestigen, mits aan de door de Raad gestelde voorwaarde wordt voldaan.Als gemeente hebben wij de taak om een goede balans te creëren tussen ondernemen en wonen en recreëren in onze gemeente. Daarom ons “ja mits” standpunt.” De rechter heeft geoordeeld dat de vragen die de Raad gesteld heeft omtrent overlast/gezondheid/verkeer en draagvlak bij de inwoners van Oss onvoldoende zijn beantwoord. Door dit voorbereidingsbesluit nemen we de tijd om de kaders uit te werken die leiden tot een geaccepteerde en zo veilig mogelijke mestverwerking.

WIE WAT WANNEER OKTOBER 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 20 KPJ Go, Disco groep 4, 5 en 6 22 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur NOVEMBER 01 Start inschrijving Geffense Kwis 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 26 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur DECEMBER 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 30 Geffense Kwis 2018 JANUARI 19 Prijsuitreiking Geffense Kwis 28 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur FEBRUARI 25 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur MAART 25 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


HOOGSTE PUNT VERVANGENDE NIEUWBOUW SINT JOZEFOORD BEREIKT Op donderdag 21 september jl. is in het bijzijn van vele genodigden, bewoners, medewerkers en vrijwilligers het hoogste punt bereikt van de vervangende nieuwbouw van 48 zorgappartementen bij Sint Jozefoord. Na het dankwoord van de heer Groot Bluemink, directeur-bestuurder van Sint Jozefoord, werd samen met Zuster Antonie Ardatin, Algemeen Overste van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph, de vlag gehesen onder een stralende zon.Volgens traditie werden de bouwvakkers getrakteerd op ‘pannenbier’ en frites. Bij de eerstesteenlegging op 6 juli jl. werd de gedenksteen onthuld, waarbij bekend werd gemaakt dat het nieuwe gebouw de naam ‘Zicht op Nuland’ krijgt. Modernisering De vervangende nieuwbouw betekent geen uitbreiding van het aantal plaatsen bij Sint Jozefoord. De kamers die leeg komen door verhuizing van een aantal bewoners naar het nieuwe pand, zullen volgens de laatste inzichten worden gemoderniseerd. De zorg en ondersteuning die in de nieuwbouw geboden zullen worden, sluit aan bij de visie van Sint Jozefoord, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Bewoners en cliënten wonen in kleinschalige woongroepen en blijven zo lang mogelijk actief door datgene te doen wat zij nog zelf kunnen. Er zijn plannen om op het terrein aan de voorzijde van het nieuwe pand de oorspronkelijke kloostertuin met kruidentuin en moestuin nieuw leven in te blazen. Bewoners van Jozefoord en de omgeving worden uitgenodigd hier hun bijdrage aan te leveren zodat zij elkaar kunnen ontmoeten, genieten van de natuur, en uiteraard van de

producten van eigen bodem. Vanuit haar unieke positie wil Sint Jozefoord sociaal ondernemen, waardoor een positieve bijdrage aan de samenleving geleverd wordt. Openheid naar en verbondenheid met de omgeving staan hoog in het vaandel.

ROMMELMARKT NULAND

De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 7 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 7 oktober van 9.00 tot 14.00 uur Graag tot ziens op 7 oktober

WEEK VAN DE OPVOEDING De kinderopvang in de gemeente Oss organiseert voor het eerst de ‘Week van de Opvoeding’. Deze vindt plaats van 2 tot en met 8 oktober 2017. Tijdens deze week houden professionele opvangorganisaties uit de gemeente Oss informatieavonden over uiteenlopende thema’s. Bijvoorbeeld logopedie, regels en grenzen stellen, kinder-EHBO, gezondheid en de digitale wereld. Aanbod en aanmelden Het aanbod is gericht op ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Alle ouders zijn bij alle themaavonden welkom, ook ouders zonder of met een andere kinderopvang. De toegang is gratis. Interesse in (één van) de thema’s? Aanmelden kan bij de desbetreffende kinderopvangorganisatie die de thema-avond organiseert of via de website Kleurrijk Ouderschap: www.kleurrijkouderschap.nl Hier staat ook alle informatie over de Week van de Opvoeding. Leven lang leren Alle kinderopvang (dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) werken sinds kort samen om een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke onderwijsvisie ‘een leven lang leren’. Het aanbod voor de Week van de Opvoeding is in onderlinge samenwerking tot stand gekomen. De intentie is om de week gezamenlijk te blijven organiseren. Kijk voor meer informatie op www.kleurrijk-ouderschap.nl

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 06-23602945, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.