Torenklanken 2012 - nr 15

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 15 | oktober 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR TORENKLANKEN In de week van 22 t/m 27 oktober a.s. wordt de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad Torenklanken gehouden. Collectanten komen dan weer bij u aan de deur voor een gift in de collectebus. Zij kunnen best nog wat hulp gebruiken. Wie is bereid om een paar uurtjes te collecteren voor Torenklanken? U kunt zich aanmelden bij: Diny van Zuijlen, tel. 532 3217 of Kees Jongeneelen, tel. 5321146. Zoals u weet verschijnt Torenklanken 20x per jaar en wordt gratis bij iedereen thuis bezorgd. De redactie is voor haar inkomsten afhankelijk van de adverteerders, subsidie van de gemeente én de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Dit jaar vieren we het 50 jarig bestaan van Torenklanken, een bijzondere mijlpaal voor ons Dorpsblad. Mogen wij daarom op een gulle gift van u rekenen? Namens de redactie van Torenklanken Kees Jongeneelen

ONTHULLING HERDENKINGSMONUMENT Zaterdag 20 Oktober 2012 Nadat vorig jaar juli de bekende bronzen vogel van zijn sokkel is verdwenen heeft het gemeentebestuur besloten om in samenwerking met Heemkundewerkgroep Vladerack, het Gilde Sint Joris en kunstenares Inez Hegeman te komen tot een nieuw herdenkingsmonument op dezelfde plaats als het oude.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Het is een geheel nieuw kunstwerk geworden, waarbij wel het thema “vogel” is behouden. Ook is besloten de namen van de gevallenen en de Geffense slachtoffers van oorlogsgeweld in steen terug te laten komen bij het kunstwerk. Daarnaast heeft Ruud Verhagen een boek geschreven over de oorlog in Geffen en omgeving, met speciale aandacht voor hen, die hierbij het leven lieten. Het is een prachtig boekwerk geworden met vele unieke foto’s en verhalen van betrokkenen en nabestaanden. Het officiële programma van zaterdag 20 oktober is als volgt: 14:00 uur: Herdenkingsviering in de parochiekerk met medewerking van fanfare W.I.K. en het gilde Sint Joris. Voorganger Pastoor van Dijk. 14:45 uur: tocht naar het monument, begeleid door de fanfare en het gilde. 15:00 uur: Onthulling van de namen door nabestaanden en het kunstwerk door Burgemeester Augusteijn, waarna kranslegging, de Last Post en het Wilhelmus. 15:30 uur: bijeenkomst in de Koppellinck, waar een uitgebreide tentoonstelling is ingericht over de oorlog en waar het boek zal worden gepresenteerd en overhandigd aan Ruud Verhagen. De Gemeente zal het boek tevens aanbieden aan onder andere nabestaanden. Het boek is nadien te koop via Heemkundewerkgroep Vladerack. Nadere gegevens hierover volgen nog. Natuurlijk bent u allen van harte welkom bij de gehele programma op deze zaterdag.

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 05 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 07 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 09 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 12 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 14 okt. 09.30 u. Woord-Com.viering m.m.v. GK + kinderkerk di. 16 okt. geen avondmis in de kapel vr. 19 okt. 19.00 u. * avondmis za. 20 okt. 14.00 u. Herdenkingsbijeenkomst t.g.v. nieuwe oorlogsmonument m.m.v. W.I.K. zo. 21 okt. 09.30 u. H.Mis + kinderkerk m.m.v. PP (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op dinsdag 16 oktober vervalt de avondmis in de kapel UITBREIDING PAROCHIEBESTUUR Per 1 juli zijn de heren J.H Hoeben (Hans) en G.M. van den Helm (Gerrit) benoemd tot leden van het parochiebestuur H.M. Magdalena in Geffen. We zijn blij met deze uitbreiding van ons bestuur. Functieverdeling is nu als volgt: voorzitter: pastoor Van Dijk, penningmeester: Hans Hoeben, bestuursleden: Kees van Alphen, Frans Rovers, Gerrit van den Helm. NIEUWE KOSTER Hans van Leeuwen heeft zich bereid verklaard om koster te worden in onze kerk, onze dank daarvoor!

Na het plotselinge overlijden van koster Jan van Schijndel heeft Frans Langens de honneurs waargenomen als koster. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor, een koster is immers onmisbaar bij alle vieringen. Frans zal reserve koster blijven voor de doordeweekse vieringen. Daarnaast hebben we nog onze weekendkosters, trouwe vrijwilligers die beurtelings op zondag aanwezig zijn. Deze groep is recentelijk uitgebreid met Pim Koenen en Perry Emons. AANMELDING EERSTE COMMUNIE In oktober gaat de voorbereiding van de Eerste Communie weer van start. De ouders van de kinderen van groep 4 van basisschool “De Wissel” krijgen een uitnodiging voor de aanmeldingsavond. Van de kinderen die buiten Geffen op school zitten, hebben we geen gegevens en die kunnen we dus geen persoonlijke uitnodiging sturen. Dit bericht is dus vooral voor hen bedoeld. De aanmeldingsavond voor de Eerste Communie is op woensdag 10 oktober om 20.00 uur in de bovenzaal van Het Oude Klooster (de pijlen wijzen u de weg). Op woensdag 24 oktober is de eerste kennismakingsbijeenkomst van 12.30 - 14.00 u. in de bovenzaal van Het Oude Klooster. De Eerste Communieviering wordt gehouden op zondag 2 juni 2013. KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: September 2012: Elin van Oort HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

GEZOCHT!!! Dansmariekes! Wij willen graag een Dansmariekegroep gaan oprichten. En natuurlijk willen wij weten of hierin interesse is. Ben jij dat “Dansmarieke” met de leeftijd vanaf 5 tot 12 jaar en wil je graag dansen en optreden, met name tijdens de Carnaval. Schroom dan niet en geef je op! Onze training zal op dinsdagavond plaats gaan vinden in de Koppellinck van 18.15 t/m 19.15 uur. Je kunt ook eerst een paar keer komen kijken en natuurlijk meedoen of dit echt iets is wat jij wilt. Heb je nog vragen of wil je meer informatie, kun je hiervoor terecht bij Jenny Guns, E-mail: markjennyguns@ gmail.com Mededeling

Prinses Beatrix Spierfonds In de week van 9 september is de jaarlijkse collecte gehouden. Door de enthousiaste medewerking van de collectanten en de giften van de inwoners van Geffen is een mooi resultaat behaald: Opbrengst collecte 2012 is € 1391,51. Het Prinses Beatrix Spierfonds dankt de inwoners van Geffen voor hun gift en alle collectanten voor hun enorme inzet.

5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Imke van Lith (20 j.) Ze wilde na haar schoolperiode graag met kinderen en dieren werken... deze wens is in vervulling gegaan. Imke van Lith zat op de peuterspeelzaal en de kleuterschool in Geffen en volgde daarna onderwijs op “Het Baken” in Oss en op de Herman Broerenschool / Stedelijk VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) in Rosmalen. Leny Romme is als stagebegeleidster werkzaam op het stagebureau van het VSO en belast met de taak om in samenwerking met de leerlingen en hun ouders naar een passende werkplek te zoeken, als de 20-jarige leeftijd van de leerling nadert. Bij het zoeken van een stage wordt uitgegaan van de interesse en de mogelijkheden van de leerling. Ze kunnen uitstromen in: arbeidsmatige dagbesteding, sociale werkvoorziening, of werken in een regulier bedrijf met begeleiding van een jobcoach. Het gebeurt ook dat leerlingen doorstromen naar vervolgonderwijs zoals een ROC. Voor Imke zochten ze naar mogelijkheden in de buurt en ze kon stage lopen bij de naschoolse opvang van kinderdagverblijf “Joepie” in Nuland. Daarnaast heeft ze ook stage gelopen bij zorgboerderij familie Huismans in Nuland. In haar laatste schooljaar kon ze voor een stageplaats terecht op basisschool “De Wissel” in Geffen. De stage van zowel zorgboerderij familie Huismans, als basisschool “De Wissel” is nu omgezet in een werkplek voor Imke in het kader van arbeidsmatige dagbesteding. Imke werkt nu drie dagen op de zorgboerderij en anderhalve dag op de basisschool. Leny: “Vooral deze laatste werkplek is bijzonder omdat het nog niet veel voorkomt dat reguliere bedrijven ruimte scheppen voor arbeidsmatige dagbesteding. Het is prachtig dat basisschool “De Wissel” hierin voorop loopt en dat er zo aan meegewerkt wordt dat mensen met een beperking kunnen integreren in de samenleving. Iedereen heeft zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Het gaat erom dat we elkaar leren kennen en waarderen.” Imke glundert als ze over haar werk vertelt.“Op de zorgboerderij ga ik eerst altijd mijn eigen zebravinkjes voeren en verzorgen; die heb ik voor mijn verjaardag van André en Keetje Huismans gekregen! Ik schrijf mensen in, die aankomen op de camping, verzorg de dieren en ik zet koffie en thee. Helpen in het campingwinkeltje is ook erg leuk. Daar worden onze zelfgemaakte spulletjes verkocht. André en Keetje zijn nu ook nog een groentekas aan het maken.” Op de basisschool is ze klassenassistente in de kleutergroep van de leerkrachten Mariska en

Tonny en ze helpt de conciërges Chris en Anton mee. Imke:“Ik mag koffie en thee rondbrengen, de vaatwasser in- en uitruimen, kopiëren en in de klas kinderen helpen, voorlezen, plakpotjes vullen en namen op blaadjes en feesthoedjes zetten. De kinderen noemen me “Juf Imke” en dat vind ik heel leuk!” Juffrouw Hélène begeleidt Imke, alsmede de leerkrachten en conciërges die Imke moeten aansturen. Op maandagochtend beginnen ze met werkoverleg. “Als ik iets niet weet, mag ik het altijd vragen aan juffrouw Hélène,” zegt Imke. Ouders Gerrie en Hans van Lith, zijn net als hun dochter heel enthousiast over de dagbesteding van Imke. “Ze zit precies op de goeie plekken, we zien haar groeien in zelfvertrouwen. Ze wordt heel goed opgenomen in het schoolteam en verrast met kleine dingen: Op haar verjaardag kreeg ze een mooie bos bloemen!” Na een half jaar is er een evaluatie en Imke en haar ouders hopen dat ze deze plaatsen van de dagbesteding mag behouden. Daarnaast hebben ze nog een wens: dat Imke in december definitief in haar nieuwe woning in Berghem kan gaan wonen. Zij maakt deel uit van een groep van meisjes die het “Kompashuis” met 24-uurs zorg gaan bevolken, maar wachten nog op twee medebewoonsters om te kunnen starten. Imke is er nu nog alleen in het weekend. Weet of ben je iemand die hiervoor interesse heeft, kijk dan op www.kompasvof.nl onder de rubriek “contact”. Imke heeft haar kamer al naar eigen smaak met veel kleuren ingericht en gezellig gemaakt met een ‘boom vol dieren’! Verder zit ze echt niet stil, ze verveelt zich nooit. Ze houdt van computeren (zus Lieke leerde haar typen), t.v. kijken, tekenen, kaarten maken, lezen (de schrijfsters Carry Slee en Francine Oomen zijn favoriet), knutselen, thuis de konijnen verzorgen, leuke dingen doen met vriendinnen en natuurlijk om de veertien dagen actief zijn bij de Flierefluiters!

7


Rond de Dorpspomp

De verkiezingsuitslag in Geffen laat zien dat Geffen erg veel stemt op de VVD nl. 31% en dat de PVDA hier maar 16,2% scoort. Dat roept vragen op. Zijn de arbeiders thuis gebleven? Is de PVDA hier onbekend? Immers het landelijk gemiddelde wijst een gelijke stemming uit. Hier valt wat te halen voor de PVDA. Het CDA komt op 12,4% en volgt wel de landelijke uitslag. De PVV blijft verrassen met 14,4% en is daarmee de 3e partij ook in Geffen. D66 scoort 5%, Groenlinks 1% en tot onze verrassing haalt de partij 50-Plus hier 2,4%. Bij de overige partijen valt de Partij voor de dieren op met ruim 0,6%. De overigen zijn te verwaarlozen. Het is nu wachten op de nieuwe regeringscoalitie. De uitslag en de doelstellingen daarvan zullen zeker van invloed zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezing in Geffen in 2014. Er is geen zinnig woord te melden over de toekomst van Maasdonk. Alle deuren worden dicht gehouden. De commissaris van de koningin en gedelegeerden waren op bezoek bij de gemeenteraad van het “voormalige “Maasdonk. Is er advies gegeven? Is er een richting bepaald? Is er naar de toekomst gekeken? Wachten ons verrassingen? We kunnen alleen maar gissen. Wacht eens even!!! De commissaris komt niet zomaar naar de gemeenteraad. Maar men zwijgt. Het is wellicht onverteerbaar.

Â? Â…

Zou de gemeenteraad het zwijgen zijn opgelegd? Wij gaan er nu maar vanuit, dat de raad voor eeuwig met “onverdiendâ€? pensioen gaat en zich buitenspel heeft gezet. Dat Maasdonk wordt verdeeld lijkt “mijâ€? duidelijk. De meerderheid van de stamtafel wil de janboel echter bijeen houden. Er komt een nieuwe volksraadpleging. Geffenaren gaan zelf de keuze bepalen. En dat wordt hoog tijd, na al die verwarring. Kom maar op met die enquĂŞte en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De gemeenteraad mag zich in oktober wel gaan buigen over de 11 bezwaren tegen het centrumplan. Het wordt een fluitje van een cent wordt beweerd. Gemeenteraad laat je niet beĂŻnvloeden door een paar vuurtjes stokers en wijs deze ongerijmde klachten af, die met beter-weten en een raar etiketje dit gedoe oprakelen. Er wordt geen verstoring van de uitvoering meer gedoogd. Er is beter nieuws, bijna niet te beschrijven nieuws. Het 10-jarig bestaan van ExpresZo heeft zoveel indruk gemaakt en mij tot in mijn diepste gevoelens getroffen. Ik heb tranen gehuild bij het ADAGIO gespeeld door Saxofoonkwartet GIST. Ik kon geen woord meer uitbrengen. Wat een schitterend programma heeft ExpresZo gepresenteerd bij haar jubileum. ExpresZo in Rosso heeft mijn grootste waardering gekregen door het unieke optreden met zo’n grote overgave, zo’n overtuigende zeggingskracht, uitbeelding en perfectie, dat het wordt tot een onvergetelijk moment in mijn bestaan. Het “roodâ€? kan verblinden, maar ook harten openen. Liederen als: Omarm me, Een nacht als deze, Ik heb je lief, Brabant, Moeder Aarde, Go like Elijah (Blijf Hoop

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


houden) en de “Intense Overweging” in Sonate heeft me verrijkt. Gelukkig kon ik even op adem komen bij La Cucarracha, wat echt opvrolijkte en het feest onderstreepte. Als daar nog bijkomt een schitterend combo dat de liederen begeleidde en het optreden van de jeugdige Judith van Kreij met de wegvliegende naar bevrijding verlangende vogel in “Blue Bird” en, ik ben je aan het verliezen in “I´m Losing you” dan raakt toch elk gemoed vol. Een jong talent om aan alles te voldoen en ons te doen jubelen. Daarbij komt nog: Het optreden van Gist, een verrijking in ons muziekervaren.Wat een puurheid, schoonheid, beheersing, zuiverheid in dynamiek en geconcentreerd ritme werd daar ten tonele gevoerd. Ik roemde al het Adagio en het kunststuk Michelangelo, Walk the Lines (blijf binnen de lijntjes) met verademende stukjes als het opwindende Tiger rag en Popeye Tune en de strelende hoop in “Where Eagles Sing” (Waar de adelaar zijn hoogste lied zingt). De hele zaal werd tot een galmende juichende, diep bewogen dankklank. Met grote letters schrijf ik: DANK AAN ALLEN!!! Je hebt mij en velen rijker gemaakt. Moeten we nu weer gaan schrijven over een klein misverstandje in de horeca en de verbannen Boet. Het zijn wondjes in de operatie waar van de littekens nog lang zichtbaar blijven maar waarvan de patiënt genezen is verklaard. Het gaat zijn gangetje, dus laat maar. De branden, die ons verontrustten in Geffen en Nuland. De goden zij geprezen, dat er geen persoonlijk letsel plaats vond en dat de gevolgen overzichtelijk zijn, maar wel grote problemen oproepen. De paniek heeft velen getroffen en tot zorg aangezet. We zoeken naar vluchtwegen en zorgen voor brandmelders . De brandweren hebben zich tot het uiterste ingezet. Ware en wonderlijke verhalen doen zich de ronde, als een hond die het vuur ontsteekt met een aansteker, het gilde-zilver dat in doodsangst wordt gered, de verkeerde in- en uitgangen, die mensen in nood nemen.We moeten behoeden, dat geen kinderangst wordt aangewakkerd. Branden zijn toch zeldzaam geworden. We maken ons zorgen omtrent de leegstand van winkelpanden. Als Maasdonk alle ophanden zijnde woningbouw verwezenlijkt heeft, groeit het aantal inwoners en daarmee de koopkracht. Het heeft inderdaad teveel tijd nodig.We maken ons zorg over de O.Z.B de onroerend -goed -belasting. De vaststelling van de WOZ-waarde roept zorgen op en vraagt om eens goed na te gaan op welke gronden de taxatie is geschied, immers het blijkt afleesbaar van de omgeving en de opbrengst van vergelijkbare woningen. De waardedaling van panden houdt meestal gelijke tred met de aangekondigde verhoging van de O.Z.B., maar toch is het weer een aanslag op onze portemonnee. Het buitengebied rond Kouwe Noord en de Bergstraat gaat bebouwd worden.Vreemd genoeg heeft daar Makelaar van de Akker uit Heesch zich ontpopt als

projectontwikkelaar en heeft de gemeente Maasdonk, die kennelijk in geldnood verkeert, maar al te snel 13 grondgebonden bouwvergunningen verleend aan van de Akker uit Heesch en daarmee is twijfel gezaaid omtrent de doelstellingen van een makelaar, die handelt in bestaande woningen en dan ook weer gaat zorgen, dat er woningen bijkomen, waarvan wij vinden, dat een en ander op gespannen voet staat met elkaar. We vragen ons af, of dit te rijmen valt. De Koppellinck krijgt gelukkig aandacht om het meer toegankelijk te maken. De toegang, het invalidentoilet, de liftsituatie en de bereikbaarheid van het toneel worden onder de loep genomen. De fietsenstalling en parkeerruimte zijn intussen verbeterd. Het is wel benauwend te zien, dat de overgebleven graspartij ook maar als parkeermogelijkheid wordt gezien. Foei!! Ook ontbreekt hier en daar nog de zonwering en werkt het luchtbehandelingsysteem soms onvoldoende. Er is goede aandacht voor, wat te prijzen valt. De zorg voor de aankleding van de rotondes kan geprivatiseerd worden. Van stamtafel 369.Voor op-en of aanmerkingen, de prins tel. 0412-640982. Volgende zitting op 7 oktober, weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Het gü oe goet en ut gü oe oet. Hauw Doe.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 9


10

S

BOUNCING BEATS

BOUNCING BEATS

BOUNCING BEATS STAGE met o.a.: Space Pirates | DJ Kitstar DJ Dampu | DJ Robert Swanenberg feat. Ricko V.E

Dearworld | Flowfabriek | Heartbox DJ Stephan | Don Pierro

BOUNCING BEATS

TICKETS: www.strooipop.nl

IUM

4

POD

ROWWEN HÈZE

ZATERDAG 6 OKTOBER

Rattlesnake Shake Lijn 7 TV Show Robby Lee Mr.Orange | Time Machine

GRATIS ENTREE

ZONDAG 7 OKTOBER

Festivalterrein Molen de Vlijt | Papendijk, Geffen


Derde editie festival op zaterdag 6 en zondag 7 oktober met o.a. Rowwen Hèze

Strooipop: een geweldig festival voor jong en oud!

In het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 oktober vindt de derde editie van het Geffense festival Strooipop plaats. Op het festivalterrein bij Molen de Vlijt kunnen bezoekers dit jaar optredens verwachten van o.a. Rowwen Hèze, Dearworld, Flowfabriek, DJ Stephan, Don Pierro, RattleSnake Shake, Robby Lee, Lijn 7 TV Show, Time Machine, DJ Kitstar, DJ Dampu en DJ Robert Swanenberg feat. Ricko V.E. Vier podiums Mede door het succes van de voorgaande twee edities is Strooipop dit jaar opnieuw gegroeid. Zo vind je op het sfeervol ingerichte festivalterrein vier verschillende podiums. Het programma van de Main Stage is gevuld met prachtige namen van grote en regionale artiesten. Zo komt elke muziekliefhebber in de grootste tent van Strooipop ruimschoots aan zijn trekken. Nieuw op Strooipop is de Bouncing Beats Stage, speciaal voor de liefhebbers van dance-, trance-, en clubmuziek. De programmering op deze stage is tot stand gekomen in samenwerking met Bouncing Beats Nuland. Ben je juist een liefhebber van gezellige feestmuziek? Van lekkere meezingers? Hou je van een feestje? Dan moet je zeker een kijkje gaan nemen in het Bavaria Feestcafé! Verschillende DJ’s maken er in dit gezellige café een mooi feestje van met de beste feestnummers. In het Tejater van Strooipop is het lachen, gieren en brullen geblazen met optredens van met name lokale stand up comedians. Rowwen Hèze Net als vorig jaar - toen met Go Back To The Zoo - komt er ook dit jaar een band met grote naam naar Geffen. Op zaterdag 6 oktober zal de Limburgse formatie Rowwen Hèze een spetterend optreden verzorgen op de Main Stage van Strooipop. Rowwen Hèze is in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot één van de grote acts in de Nederlandse popmuziek. Ze zullen tijdens Strooipop zeker een paar liedjes spelen van hun net uitgebrachte CD GEAL. Een garantie voor een geslaagde zaterdagavond! Zondagmiddag Op zondagmiddag gaat Strooipop vanaf 13.00 uur vrolijk verder. Op het festivalterrein bij Molen de Vlijt kun je volop nagenieten van de geweldige zaterdagavond met diverse optredens op de Main Stage. Dit jaar zijn Rattlesnake Shake, Mr. Orange, Lijn 7 TV Show, Robby Lee en Time Machine van de partij. Ook voor de jongste bezoekers is er deze middag van alles te doen. Naast een speelplaats zijn er diverse extra kinderattracties zoals luchtkussens en een draaimolen. En juist dat maakt

Strooipop tot een veelzijdig evenement: voor jong en oud een geweldig festival! Tickets Op zondag 7 oktober is de toegang geheel gratis en de kaartverkoop voor zaterdag 6 oktober is inmiddels van start gegaan. Kaarten à € 20,00 zijn verkrijgbaar bij Café Boetje (Geffen), Bosch van Erp (Geffen), Esso Hanex Berghem, Shell Hanex de Ruwaard (Oss) en CD Kiosk (Oss). Online bestellen kan ook, op www.strooipop.nl. Aan de kassa kosten de entreekaartjes € 25,00 Kijk voor meer informatie en het volledige programma ook op www.strooipop.nl

Effe noar Geffe actie “Wie verdient er volgens jou een bloemetje?” ook dit jaar weer groot succes! Tijdens Effe noar Geffe zijn er dit jaar ruim 1200 briefjes ingevuld voor mensen die een bloemetje verdienen. Zo hadden we heel veel lieve opa’s en oma’s, vele zieken die een bloemetje verdienen, mensen die zich voor goede doelen inzetten en veel grappige reacties. Het was dan ook weer erg lastig om een keuze te maken De vijf winnaars zijn: Dieke Gerritsen verdient een bloemetje, omdat “ze vorige jaren altijd bij Effe noar Geffe was maar maandag haar vijfde chemokuur had en dit jaar dus niet kon komen. Dit vond ze zo erg dat ze donderdag zat te huilen op de bank” R.Gerritsen Stan van het studieorkest verdient een bloemetje, omdat “hij zo’n enthousiaste dirigent is bij de WIK” Angela Smits Dochter Jessica verdient een bloemetje, omdat “Ondanks veel tegenslagen 100 kilo is afgevallen en nu een mooie toekomst opbouwt als verpleegkundige” Helma van de Berg Angela Albers verdient een bloemetje, omdat “Het geweldig is dat zo’n jonge meid zich inzet voor de stamceldonatie” C. van Hooft, Elly van Laarhoven Munne eige mins verdient een bloemetje, omdat “hij al 31 jaar goed veur me zurgt en me nog nooit afgeslagen hi” Bep van de Berg 11


HET IS EEN VOORRECHT OM GOUD TE HALEN! De kinderen uit de gezinnen van Ties Heijmans en Marie van Laanen en van Ien (Marinus) van der Doelen en Anna van Dijk trokken met elkaar op. Harrie Heijmans (82 j.) en Fien van der Doelen (81 j.) vonden elkaar voor het leven en vierden onlangs hun gouden huwelijksfeest. Met plezier kijken Harrie en Fien terug op hun kinderen jeugdjaren. “We speelden verstoppertje, ‘leste lange’ (tikkertje) en dètje kletsen: een cent op een platte steen moest omgegooid worden met een ‘scheut’ (grote knikker). Als je dat voor mekaar kreeg, mocht je de cent houden! Ook voetballen met de jongens van Has van Tuijl en Has Schuurmans was favoriet. Toen we wat groter werden werd er volop gekaart.” Harrie was als oudste, de gedoodverfde boerenzoon die vader zou opvolgen. Op den duur was het boerenbedrijf niet meer rendabel. Harrie ging achtereenvolgens werken bij de Gebr. van Ballegooij (gazons maaien), bij wegenbouwer Cor de Veer, bij de Heidemij en bij Bekkers (schoonhouden van de machines). Fien werkte na haar lagere schooltijd bij de nonnen in Eindhoven en later in Amsterdam. “Er was een duidelijk verschil tussen die twee tehuizen,” zegt Fien. Aan Eindhoven heeft ze geen goede herinneringen: “We kregen niet genoeg te eten en de brieven die we naar huis stuurden (de meisjes verbleven er 3 maanden achtereen en mochten dan een week naar huis) werden door de zusters eerst gelezen. Ook de weeskinderen die er woonden werden hard aangepakt. In Amsterdam, waar veel Geffense meisjes werkten, was het beter, daar waren de zusters erg bezorgd voor ons. Daar had ik wel willen blijven, maar ik moest uiteindelijk naar huis komen, omdat ze thuis bang waren, dat ik niet meer terug zou komen uit de grote stad.” Fien werkte vervolgens nog bij dokter Wasman en in het (oude) ziekenhuis in Oss. Daarna was ze thuis nodig om moeder te helpen. Harrie en Fien trouwden op 30 augustus 1962. Ze gingen wonen in een nieuwe ‘kippenkooi’ bij het ouderlijk huis van Harrie. Later namen zij de boerderij over en bouwden vader en moeder Heijmans een nieuw huis. Harrie en Fien kregen drie kinderen: Marja en Ina, een tweeling, en zoon Martin. De gemeente kocht de boerderij en omliggende grond en Harrie en Fien gingen wonen in de Dorpstraat, een dubbele woning, die intussen al weer plaats gemaakt heeft voor huizen met appartementen erboven. De derde woonplek werd de Kastanjehof, waar ze 15 jaar woonden en sinds 2 jaar wonen ze nu in een aanleunwoning. Indicatie daarvoor was een beginnende gezichtsbeperking van Harrie. Hij kon zich dan zijn 12

wandelrondje Veldstraat - Lambertusstraat - Harrie Schoutenstraat - Dorpstraat nog aanleren. Een leesapparaat in huis biedt hulp bij het lezen van de krant e.a. Foto’s kan hij hiermee helaas niet zien.“Ik luister veel naar de radio, vooral naar muziekprogramma’s.” Fien heeft een scootmobiel vanwege een longaandoening. Bij KBO-activiteiten doet Harrie mee, wat hij kan. Ondanks de beperkingen in het leven denken ze beiden positief: “We hebben goud gehaald en er zijn veel paren die zover niet komen!” Ze genieten van hun kinderen en kleinkinderen: Ina en Theo met hun kinderen Mandy, Eline en Laurien, Marja en Jos met Lisa, Dennis en Jolien en Martin en Miranda met Max en Melanie. Een volle tafel met kaarten duidt op veel gelukwensen voor het gouden paar. Ze kijken terug op een mooi feest bij de Gouden Leeuw met een serenade van W.I.K. De dansen van de majorettes kregen speciale aandacht, want daar draagt kleinkind Lisa haar steentje aan bij! Proficiat!

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


mer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur

heegtercourant Oktober Beste mensen, Via deze weg willen wij u voortaan op de hoogte houden van de wat grotere activiteiten wie georganiseerd worden in de huiskamer van de Heegt. U bent van harte welkom om mee te genieten van deze activiteiten. Natuurlijk bent u ook welkom tijdens de andere activiteiten. Op woensdag 17 oktober komt Euromode met de nieuwe herfst/wintercollectie er wordt tevens een modeshow gehouden. Bent u benieuwd naar de nieuwste mode. U bent van harte welkom in de huiskamer van de Heegt. Entree gratis, u betaald wel uw eigen kopje koffie of thee. Op 25 oktober vanaf 19.00 uur is er een optreden van de Bandola’s. U bent van harte welkom. Kosten zijn € 3-, cliënten van de Heegt.Voor de overige bezoekers vragen wij € 4-, dit is inclusief een kopje koffie, drankje en hapje. Schroom u niet om te komen en geniet van dit gezellig samen zijn. We zien u graag komen en de koffie staat voor u klaar. Vriendelijke groeten Dorien van Haren. (activiteitenbegeleidster van de Heegt in Geffen)

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnum13


Gratis seminar

‘Verras, Verander en Verover’ Voor alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.

Maandag 8 oktober 2012 vanaf 20.00 uur Cultureel Centrum de Pas Heesch

Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar met spreker René Boender op maandagavond 8 oktober in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Deze bijeenkomst is, inclusief de netwerkborrel, gratis toegankelijk voor alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving. René Boender is al ruim tien jaar een veelgevraagd spreker. Hij treedt op over de hele wereld en weet zijn publiek te raken en te motiveren tot meer (zakelijk) geluk. Als brain-agent is hij betrokken bij de meest uiteenlopende projecten van grote en kleine bedrijven. Hij inspireert vele captains of industry en schreef twee bestsellers: ‘Great to Cool’ en ‘Generatie Z’. Laat u inspireren door René Boender, ontmoet andere ondernemers en ga op weg naar doelgerichte verandering. Programma: 20.00 uur 20.30 uur

Ontvangst Welkomstwoord

20.45 uur 21.30 uur

René Boender: Verras, Verander en Verover! Gelegenheid tot vragen stellen

21.45 uur

Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden kan op www.ondernemerslokaal.nl. Klik op de banner ‘Verras, Verander en Verover’ en schrijf u in. Wacht niet te lang met aanmelden zodat u zeker bent van een plaats. Het Ondernemerslokaal: hét kennisnetwerk voor ondernemend Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.

René Boender


TORENKLANKEN 50 JAAR Het woord is aan: Gilbert van de Meulenreek, Geffenaar van het 2011. Wie was er eerder? 50e jaargang van de Torenklanken, tja, ik kan er niet uithalen wanneer de eerste van de, ik denk toen , stencilmachine af rolde, dus ik weet niet wie er eerder was, de Torenklanken of ikke zelf, ik ben tenslotte op 31 mei van dit jaar ook 50 geworden. Ik vind het een eer dat Torenklanken mij gevraagd hebben om een stuk in één van deze jubileum uitvoeringen te schrijven. 50 jaar Torenklanken, hoeveel vrijwilligers hebben hier al aan mee gewerkt, staan we er wel bij stil als we dit lezen, ik bedoel je kunt er een stuk voor schrijven maar het moet wel ergens geplaatst worden, er moeten rekeningen gemaakt worden, teksten moeten gecontroleerd worden, enzovoorts. Dus voor wie dit nu leest, tja er is al heel wat werk verzet nadat ik dit getypt heb. En dat al 50 jaar lang.Vraag jij je wel eens af, wanneer of wat kun je herinneren van vroeger van de Torenklanken. Eerlijk is eerlijk toen ik jong was, ach, Torenklanken, dat is iets voor oudere, moet eerlijk zeggen, het is ook moeilijk om de jeugd te motiveren om het te lezen dus wat er vroeger in stond, welke categorieën ik zou het niet weten uiteraard het e.e.a. betreft de kerk en de agenda enzovoorts, maar wat mij is bij gebleven en corrigeer me als het niet zo is, de advertentie van atelier Schouten op de achter kant, of verwar ik me nu met de Le Coureur van de Windmolens. Ach wat maakt het eigenlijk uit, ik ben iemand die het liefste vooruit kijkt, wat geweest is, is geweest maar trots op van wat we gehad hebben. Graag wil ik jullie meenemen in het fenomeen Stamtafel. Een groep mensen die het wel en wee bespreken van Geffen. Geffense mensen? Ja eigenlijk wel, okay er zijn mensen die niet in Geffen geboren zijn maar wel hun hart aan Geffen hebben verpand en er iedere keer weer bij zijn. Om de 2 weken in café Govers na de hoogmis. Alles wordt er besproken, en waar ik trots op ben is de manier hoe het verslag, “De Dorpspomp” tot stand komt, een kakofonie van geluiden, en daar wordt dan een verhaal van geschreven, d’n Prins, ik mag Theo zeggen haha, maakt er op zijn leeftijd toch maar weer een mooi verhaal van op zijn manier, met wel of niet een gedicht er bij, hij zou zijn gedichten is in een bundel moeten zetten.Vaste zaken die jaarlijks terug komen is het uitnodigen van Prins Carnaval met zijn Adjudant, de lintjes van Geffen, de Geffenaar van het Jaar en ieder jaar de voorzittersbijeenkomst. Een leuke is dan, als de nieuwe prins carnaval binnen komt zegt Theo, “gè zet unne prins, mar ik ben de Prins” en die blijft leuk. 50 jaar Torenklanken, reden voor een feest? Tuurlijk, maar wie geef je die mosterd dan?? Haha, geintje ik kan niet anders zeggen dat ik als Geffenaar keij bleij ben dè ut bestu. De volgende 50 jaar, goh hoe zou het er dan uit zien, wie

drukt het wie zet het in elkaar, wie bezorgt het, hoeveel bladzijden kent het dan.Ach allemaal “rikrooijen” zou ik zeggen, als we als Geffenaren er voor gaan zal dit nog lang blijven bestaan, en ik wil langs deze weg alle mensen die in welke vorm dan ook hier aan mee gewerkt hebben bedanken. Namen noemen heeft geen zin want dan vergeet je altijd iemand.Torenklanken, eigenlijk zou je de woorden even moeten scheiden, dan krijg je toren en klanken, ik ben er niet bij geweest, maar het zou zo maar eens een klank zijn geweest onder de toren die tot dit mooie dorpsblad hebben geleidt. Misschien wordt het ooit digitaal, en om te voorkomen dat deze naam ooit weg gekaapt zou worden heeft de stamtafel www. torenklanken.nl vastgelegd, alwaar we nu de dorpspomp al opzetten, en wie weet de Torenklanken digitaal, voor al die mensen die Geffen uit zijn, maar wel op de hoogte willen blijven. Ik ken mensen in het buitenland wonen en reageren op de Dorpspomp omdat deze digitaal staat, dus wie weet. Toekomst of werkelijkheid, we zullen het zien, ik hoop dat ik over...... ach we zullen maar geen jaren invullen, maar dat ik het nog lang wil volgen is een feit. Groetjes Gilbert

15


EEN GELUKKIG LEVEN SAMEN! Hij is er eentje van Grad ‘de Zwarte’, geboren en getogen aan de Weverstraat in Geffen... en zij groeide op in het buitengebied “De Koolhof” in Berlicum. Henk Langens (76 j.) zoon van Grad Langens en Marie Steenbakkers en Sjaan (74 j.) van de Ven, dochter van Marinus van de Ven en Mina van der Heijden vierden hun gouden bruiloft. Een mijlpaal om terug te kijken. Henk vertelt over z’n opa die de ‘romkar’ reed met een zwart paard (vandaar hun bijnaam)... over zijn vader en oom Piet die bier rondbrachten voor brouwer Harrie Schouten en waarbij hij als 11-jarig jongetje de flesjes mocht vullen... over het kruidenierswinkeltje dat zijn moeder runde aan huis... en hoe hij en zijn broer Piet moesten meehelpen op de boerderij: met de vrachtfiets koren naar de molen brengen en melken leren, samen met zijn zus Mien. “Toen ik 14 jaar was, ging ik werken op de groentefabriek Vigor: appels en peren schillen; ik weet nog precies dat ik er ƒ 9,45 per week mee verdiende. Iets leren was niet aan de orde,” zegt Henk. “Ik heb er ‘goeie schik’ gehad, we voetbalden tussen de middag.” Helaas ging het bedrijf over de kop en Henk ging werken bij Hartog. “Op de vulafdeling ‘pork’ inpakken en drie jaar lang naar de avondschool om het vak uitbenen te leren. De runderen en varkens moesten tot op het vlies worden uitgebeend.” Na elf en een half jaar schakelde hij over op de bouw, hetgeen ze thuis eigenlijk niet goed vonden, omdat het werken op de fabriek goed verdiende en de bedrijfsorganisatie goed in elkaar zat. In de bouw moest je in weer en wind werken en dat zou ‘meer afzien’ betekenen. Bij bouwbedrijf Van Schijndel leerde Henk voor kraanmachinist en behaalde zijn diploma in 1982. Sjaan woonde in een straatje van 600m. waar alleen hun huis stond. Dat huis brandde in het begin van de oorlog af en het gezin betrok tijdelijk een noodwoning. Een paar jaar later werd een nieuw huis gebouwd, met de naam “Koolhof” op het dak. Dat huis staat er nog. Sjaan herinnert zich nog veel dingen: “Twintig minuten lopen naar school, eerst naar de mis en dan op school je boterham opeten... in de oorlog vluchten door de beek,

16

waarbij iemand een baby in het water liet vallen, maar gelukkig is dit kindje niet verdronken... in drie verschillende schuilplaatsen gezeten... en ze weet nog van het Geffense oorlogsslachtoffer Jan Schuurmans, oom van Hein Schuurmans. Sjaan volgde na de lagere school het V.G.L.O. waar ze ook Engelse les kreeg. Vervolgens ging ze naar de modevakschool in St. Michielsgestel die ze afrondde als costumière: “Alles maken van papier!” Op 14-jarige leeftijd ging Sjaan werken in een zaak waar ze huishoudelijke apparaten verkochten en hielp daar tevens in het gezin.“In die tijd werden er diverse demonstraties gegeven van wasmachines, stofzuigers en liquidijzers (blenders). Ik moest ook rekeningen rondbrengen en op de fiets naar de reparateur in Den Bosch waar de kapotte radio’s werden gemaakt.” Daarna werkte ze op naaiatelier Enci in Den Bosch en na 5 jaar maakte ze de overstap naar de administratie van Rijkswaterstaat. Henk en Sjaan trouwden op 30 augustus 1962 en gingen wonen in een houten woning in de Weverstraat tegenover het ouderlijk huis van Henk. Henk:“Ik wilde in de onbewoonbaar verklaarde woning van Piet (‘de Kees’) van Nuland gaan wonen, hopende op subsidie na krotopruiming, maar daar mocht ik niet in. Ik huurde daarom een keet van Jan van Schijndel (zelf afbreken en weer opzetten) voor ƒ 5,00 in de week. Intussen werd het huis van Van Nuland afgebroken. Ik bouwde uiteindelijk (zonder subsidie) ons eigen huis aan de huidige Heikestraat; ome Jas had de stenen zelf gemaakt. Binnen 5 maanden was het huis gereed met hulp van familie en vrienden. Zelf hielp je later hen weer.” Henk en Sjaan kregen twee dochters: Milly en Jeanine. Het gezin werd uitgebreid met schoonzoons Hans en Timothy en de kleinkinderen Mitchell en Sharona maakten het geluk compleet. Henk was lid van de Politiehondenvereniging “De Trouwe Helper” en tot op heden een nog ‘meevliegende’ duivenmelker, waarbij hij met heimwee denkt aan de tijd van de nostalgische duivenklok! Henk verzorgt beurtelings met Toon van Nuland en Antoon Lepoutre de dieren en het weitje “Het Elshofje”. Een hint: de dieren mogen wel gevoerd worden, maar liefst met eetbare dingen, koffiezakjes lusten ze niet!! Bij Sjaan staat sport hoog in het vaandel: twee keer per week is ze actief op de tennisbaan. Wandelen, fietsen, zwemmen, in de tuinwerken en computerkaarten doen ze beiden graag. Dit laatste onder het genot van een glaasje rode en witte wijn. Leuke dingen doen, samen met het gezin, mag zeker niet onvermeld blijven, zoals de vakantie naar Zwitserland, afgelopen zomer. Henk en Sjaan zien er jeugdig en zeer fit uit. Ze zijn daar dankbaar voor: “We hebben geluk gehad dat we geen ernstige dingen hebben meegemaakt.” Daarom mocht er terecht feest gevierd worden waarbij


de kinderen een originele levensloop hadden samengesteld: op de tafels waren kaartjes te lezen met veel “wist-u-datjes” van het gouden paar. Men zag veel karaktertrekken van de gouden bruid en bruidegom, voorbij komen! Proficiat aan een rustig, bescheiden gouden paar, dat vooral thuis ‘goeien aard’ heeft!

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de hartelijke belangstelling die wij genoten hebben bij ons 50-jarig huwelijksfeest. De vele kaarten, telefoontjes en bloemen, maar ook de felicitaties die wij onderweg kregen, hebben deze dag onvergetelijk gemaakt.

inspireren door mooie, boeiende, verrassende en soms andersoortige tekeningen, verhalen, foto’s en voorbeelden. En stiekem hopen we, dat ook ouders enthousiast meedoen, en samen met de kinderen reageren op onze site. De kleintjes willen graag voorgelezen worden, en hebben soms wat hulp nodig bij het te vondeling leggen van een boek. Ouders kunnen ervoor zorgen, dat een boek niet in de regen ligt, of weggeblazen kan worden door de herfstwind. Alles op een zo speels mogelijke manier. En... op 1 december 2012 is het project gesloten. We verwachten dan alle boeken weer terug op school. Ook daarbij kunt u de kinderen een handje helpen. Het kinderzwerfboek is geen school, geen straf, het is VERRASSING EN PLEZIER !

Henk en Sjaan Langens

ExpresZo in Rosso

Tijdens de Kinderboekenweek stuurt basisschool De Wissel heel veel kinderboeken uit zwerven door Geffen. Het project gaat over verrassing en leesplezier: bij de speeltuin, in een winkel, of gewoon in je eigen brievenbus, vind je populaire en grappige boeken, boeken met heel speciale prenten, technische boeken, praktische doeboeken, versjesboeken, prenten- en voorleesboeken. Het kinderzwerfboek-project werkt als volgt: Een kinderboek krijgt een zwerfsticker bovenop het boek, en een gebruiksaanwijzing binnenin. Wie een zwerfboek vindt, neemt het mee. Wie dat leuk vindt, kan op www.bsdewissel.nl een reactie plaatsen. Daarna wordt het boek OPNIEUW te vondeling gelegd, en kan de volgende vinder het boek meenemen. Alles is tweedehands, dus soms vind je boeken die niet meer te koop zijn en nog in vorige boekkaften gehuld zijn. Dat hindert niet: het verhaal blijft immers zijn waarde behouden! Het gaat er in dit project natuurlijk vooral om, om kinderen aan het lezen te krijgen. Kinderen te inspireren.Te

Wat hebben wij genoten van het ExpresZo in Rosso concert op 23 september in de Koppellinck! Met het openingslied ROOD van Marco Borsato werd de toon gezet en was de Koppellinck in een rode gloed gehuld. Er werd met passie het nummer OMARM ME van Blof gezongen en andere nummers volgden. Hierna speelde het saxofoonkwarted GIST met hun saxofoons de sterren van de hemel.Van Michelangelo 70 van Astor Piazolla tot Popeye Tune, het was oorstrelend. Wat is er een talent in Maasdonk en wat een voorrecht om daarvan te mogen genieten in Geffen. Dan zingt Judith van Kreij adembenemend mooi solo begeleidt door haar vader Jan op de piano het lied BLUEBIRD van Sara Bareilles en I’ m losing you. Het publiek reageert enthousiast en na de optredens klinkt er een daverend applaus. Complimenten voor dit uitstekend verzorgde concert. Pierre Konings, voorzitter verenigingsplatform Geffen.

80 van de Langstraat Deze kanjers liepen de lange afstandsmars “de 80 van de Langstraat” op 8/9 september in Waalwijk. Betsy v. Heesch,Thea v. Oort, Maria v. Hinthum,Yvonne v. Esch en Angela Alberts. Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. 17


Hanex steunt Stichting Behoca met opbrengst touwtrekstand Carnavalsvereniging “De Nakomertjes” organiseert ook dit jaar weer hun jaarlijkse quizavond.

Dit doen we sinds de tweede helft van de zestiger jaren bijna onafgebroken, dus met recht mag gezegd worden de oudste quiz van Geffen. De avond vindt plaats op maandag 29 oktober 2012 in de grote zaal van de Gouden Leeuw en vangt om 19:00 uur aan. Er kan ingeschreven worden door; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. Het inschrijfgeld bedraagt per team € 20,00. Uw inschrijving wordt graag tot en met zondag 14 oktober tegemoet gezien door: Harry van Erp Papendijk 2a, 5386 EC Geffen, tel. (073) 532 43 71 of Maria Schuurmans Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, tel. (073) 532 46 87 De onderwerpen zijn: allerlei, muziek, radio, tv en film, regio sport, vervoer, op het moment van dit schrijven is er nog onduidelijkheid over de zesde rubriek, Het schriftelijk gedeelte kan dit jaar door alle aanwezigen gemaakt worden. De score’s van de teamdeelnemers tellen mee voor de rangschikking. Voor de beste score van de overige aanwezigen wordt een prijs beschikbaar gesteld. Misschien is dit wel een mooie gelegenheid om uw kennis voor de Geffense kwis te testen. We hopen, evenals andere jaren weer op deelname van vele teams, en daarnaast, dit jaar vele toeschouwers te mogen begroeten. Neemt u niet deel, dan bent u toch van harte welkom op deze quizavond, de toegang is gratis. De quizcommissie 18

Op zondag 2 september stond Hanex Carwash met een touwtrekkraam op Effe noar Geffe, het jaarlijkse ‘Brabantse dagje uit’ in de dorpskom van Geffen. De opbrengst van deze touwtrekkraam wordt traditioneel in zijn geheel geschonken aan een goed doel. Dit jaar was dat de Stichting BeHoCa van de Geffense Melissa Kreps. Deze stichting zet zich in om straatjongens in Kenia een warm en welverdiend thuis te geven en Melissa gaat zich daar vestigen om dit te realiseren. Zij heeft hiervoor een startkapitaal nodig, en het opgehaalde bedrag van € 225,00 was dan ook zeer welkom. Om ook de continuïteit van de opvang van de straatjongens te kunnen waarborgen, is Melissa op zoek naar donateurs die maandelijks een bedrag willen overmaken om ervoor te zorgen dat de jongens ook in het opvanghuis kunnen blijven voor langere tijd. Wilt u Melissa steunen? Kijk voor meer informatie op de website: www.behoca.nl.

Op de foto: Rob van Herpen, directeur van Hanex Tankstations en Carwash, overhandigt de cheque aan Melissa Kreps van de Stichting BeHoCa. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


begeleiding maakt jouw bewegingsmoment compleet. WIJ ZEGGEN: “DOEN”!

Wat is Indoor Cycling? Het is staand of zittend fietsen, op een speciale fiets, onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur, op motiverende muziek. De weerstandsknop op de fiets maakt Indoor Cycling geschikt voor alle leeftijden en conditieniveaus; je bepaalt immers zelf de weerstand en trainingsintensiteit. Werken aan je conditie en snel en effectief resultaat sorteren? Dan is Indoor Cycling iets voor jou, want... Wat is het effect van Indoor Cycling? ...door het trainen van de beenspieren, train je de grootste spiergroep in je lichaam. Door deze trainingsvorm worden je beenspieren beter doorbloed en neemt de belastbaarheid ervan toe. Door de toename van de doorbloeding verbetert ook het zuurstoftransport in de spieren. Naast het lokale effect op de beenspieren is er ook het algemene effect op de conditie. Deze neemt na verloop van tijd ook toe wat zich uit in een vergrote longinhoud en een verbeterde hartfunctie. Kortom, winst, alleen maar winst voor jouw conditionele gesteldheid. Je voelt je fitter en fitter met de week, en dat alles op eigen intensiteit en belastbaarheid. Door het wisselende tempo, de wisselende staande of zittende oefeningen en het gebruik van de weerstandsknop, ontwikkel je een positief (trainings-) effect op het hart- en longsysteem. Naarmate je langer traint, duurt het langer voordat je spieren verzuren. Je kunt dus langer en meer onder een toenemende belasting volhouden. Wat is het verschil met fietsen? Bij Indoor Cycling heb je niet te maken met weersomstandigheden of invloeden van buitenaf. De fiets staat stabiel op de grond, je hoeft niet te sturen en er is geen, let op: GEEN wind! Nooit last van tegenwind, echter ook geen afkoeling van de rijwind... maar hierdoor verleg je ook je eigen grenzen. Luisteren naar het eigen lichaam, en dat dus ook naar eigen vermogen belasten met behulp van de weerstandknop. Elke keer een beetje meer, meer winst. Wat weerhoudt jou? Fietsen kunnen we nagenoeg allemaal. De conditie is eigenlijk al lang niet meer wat het moet zijn. Altijd wel een ander excuus, maar... wie nu geen tijd maakt om aan zijn of haar conditie te werken, zal vroeg of laat tijd moeten maken, om meer van die mindere conditie in te leveren! Bij ons train je op eigen intensiteit in een prettige omgeving met airco. Motiverende muziek en een goede 20

Wat ga jij doen? Één, twee, drie uur in de week? Geen idee? Kom dan eens vrijblijvend kennis maken met Indoor Cycling binnen ons Sport Medisch Centrum. Je wordt gedegen begeleid, zodat je snel van een verbeterde conditie kunt genieten. En wees eerlijk, je weet allang dat je wat meer zou moeten bewegen, nou nog doen! Kom vrijblijvend een keer binnen. maandag en dinsdag van 20.00 - 21.00 uur; woensdag van 20.00-21.30 uur; donderdag van 19.00 - 20.00 uur; vrijdag van 09.00 - 10.00 uur; zaterdag van 09.00 - 10.00 uur; zondag van 09.30 - 10.30 uur (v.a. oktober 2012). Namens het Indoor Cycling team Move2BFit Robert Rovers, André Stolk www.move2bfit.nl Papendijk 12 Geffen 073-5327472

Persbericht Maak zelf je eigen wijn, bier of likeur Binnenkort start bij Wijn, bier en likeurmakers gilde “Rivierenland” weer nieuwe beginners cursussen. Een mooie kans om een lekkere hobby aan te leren. Oktober wijnmaand, niet alleen druiven maar ook appels, kersen, bessen of rozenbottels zijn enkele ingrediënten die gebruikt kunnen worden om wijn of likeur van te maken. Heel veel vruchten die we zelf in de tuin hebben kunnen we hiervoor gebruiken. Een cursus eigen speciaal bier brouwen hoort ook tot de mogelijkheden. Het Gilde “Rivierenland” is thuis in ‘t Spectrum te Schijndel, waar op de laatste vrijdag van de maand een bijeenkomst word gehouden. In deze bijeenkomst wordt kennis uitgewisseld (wat een belangrijke plaats inneemt), maar ook het proeven en beoordelen van elkaars dranken. Leden komen uit een ruim gebied van Zaltbommel tot Eindhoven en van Oisterwijk tot Wijchen. Voor informatie kunt u terecht bij: Bert Pollaert Wilhelminasingel 46 Berghem Tel. 06 10344525 e-mail pollaert@caiway.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Persbericht Alzheimer Café Oss-Maasland Belevingsgericht omgaan met mensen met dementie. Op maandag 8 oktober is Anita van den Wijngaard gastspreker in het Alzheimer Café Oss-Maasland. Anita werkt als consulent belevings-gerichte zorg bij BrabantZorg. Zij geeft omgangsadviezen aan mantelzorgers van mensen met dementie. Dementie gaat gepaard met een veranderingen in het gedrag van mensen met dementie. Bijvoorbeeld herhalend vragen om naar huis te gaan, terwijl hij gewoon in zijn eigen huis verblijft. Wat gaat er om in zijn hoofd? Wat denkt hij, wat voelt hij? Hoe kun je daar dan het beste op reageren? Corrigeren of ontkennen van het gevoel kan leiden tot onrust, verdriet of agressie. Een belevingsgerichte benadering is een manier van omgaan die aansluit bij de gevoelens van mensen met dementie. Ingaan op de beleving geeft een gevoel van veiligheid en rust. Iedereen is van harte welkom. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang en een kopje koffie zijn gratis. Hoe laat en Waar? Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. In ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Het is na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Maasland en RIGOM i.s.m. BrabantZorg en Thuiszorg Pantein. Voor meer informatie: Eef Rubbens, bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

PERSBERICHT Agrarische kinderopvang? Gezond en Veilig! Kinderopvang op de boerderij biedt veel voordelen. Kinderen zijn veel buiten, bewegen meer, zijn vaak socialer en leren hoe zij moeten omgaan met dieren. Helaas kunnen kinderen door dat contact met dieren soms ziek worden, maar bijvoorbeeld ook door omstandigheden op en rondom de opvanglocatie. Met de juiste voorzorgsmaatregelen zijn deze risico’s echter makkelijk te voorkomen. De GGD Hart voor Brabant,VAK en ZLTO ontwikkelden brochures om zowel ouders als eigenaren van agrarische kinderopvang hierover te adviseren. 22

Op 4 september jl. vond de presentatie plaats tijdens een workshop voor agrarische kinderopvanglocaties in Zuid-Nederland. Tijdens de workshop bleek dat agrarische kinderopvanglocaties veel doen om een zo gezond en veilig mogelijke kinderopvang te bieden. Een eigenaar merkte op:“Deze bijeenkomst zorgt ervoor dat je je weer eens bewust wordt van de mogelijke risico’s. Ik vind het prettig dat de folders daarnaast ook inzoemen op de positieve aspecten van opvang op de boerderij. Je kunt risico’s nooit helemaal uitsluiten maar wel zoveel mogelijk voorkomen, doordat wij als ondernemers volgens de HKZ-formule werken”. Brochure voor ouders Ouders van kinderen die (mogelijk) naar agrarische kinderopvang gaan, vinden in de folder volop informatie over de voordelen van contact met dieren en een groene omgeving, maar ook over de mogelijke risico’s op het gebied van infectieziekten, veiligheid en milieu. De folder kan dienen als leidraad voor een (oriënterend) gesprek met de eigenaar van de kinderopvang. Op deze manier kunnen ouders een bewuste keuze maken voor agrarische kinderopvang. De brochure is te downloaden op de website van de GGD Hart voor Brabant: www. ggdhvb.nl/mijnkind. Daar vindt u nog meer informatie over kinderopvang, zoals rapporten van inspecties die de GGD uitvoert bij kinderopvanglocaties in MiddenBrabant, regio ‘s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost. Informatie voor eigenaren kindercentra De brochure voor eigenaren van kinderopvang op de boerderij bevat een aantal adviezen om gezondheidsrisico’s, zowel voor kinderen als eigen personeel, zo klein mogelijk te houden. Elk kindercentrum is bij wet verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te stellen en deze beschikbaar te stellen aan ouders. De brochure voor houders is te downloaden op www. ggdhvb.nl/kinderopvang. Meer informatie Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met de GGD Hart voor Brabant: 073-6404077. De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

e 16,e 27,e 38,e 65,-


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern24

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.