Torenklanken 2022 - nr 15

Page 1

POMPOENENJACHT

Ook dit jaar is er weer een pompoenenjacht in Geffen! Zaterdag 29 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur kun je meedoen.

Hoe doe je mee?

• Meld je aan als pompoen/snoepadres via de Facebookpagina Pompoenenjacht Geffen d.m.v. een pb of doe een briefje in de bus bij Lambertusstraat 5.

• Op 29 oktober wordt er een kaart op facebook ge plaatst met alle adressen die zich hebben opgegeven.

• Versier je huis en/of tuin in Halloweenstijl.

• Plaats een pompoen met een lichtje of kaarsje erin voor het raam of buiten in de tuin. De kinderen weten dan dat ze langs mogen komen.

• Leg buiten op een tafeltje iets (gezonds) lekkers neer voor de kinderen of laat ze ouderwets aanbellen;-)

• En geniet vooral van alle verklede kinderen die voorbijkomen.

Ga je op pompoenenjacht? Meld je dan aan voor het eve nement (via het Facebookevent of ook met een briefje) Trek je aller engste/allermooiste Halloween kostuum aan en ga 29 oktober op pad.

De routekaart komt 29 oktober op de Facebookpagina te staan. Loop je mee en heb je geen Facebook? Laat het weten bij aanmelding via het briefje.

En niet te vergeten, plaats een foto van jezelf op de Facebookpagina van pompoenenjacht Geffen, voor de origineelste foto is er wat leuks/lekkers te winnen. De winnaar wordt 31 oktober bekend gemaakt!

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid.

Als dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je dorpsbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de dorpsraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veilig heid in jouw dorp.

Jouw kennis en ervaring gebruik je in deze gesprekken. Daarnaast adviseren wij, als de dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Zo wordt ons dorp nóg fijner om te wonen!

Je bent dorpsraadslid voor een periode van vier jaar. Vanaf nu tot en met februari 2026.

Denk je dit is iets voor mij! Of denk je iemand te ken nen, geef het door zodat wij contact op kunnen nemen. Wil je je aanmelden als dorpsraadslid? Neem dan contact op met de wijkcoördinator: Melanie van Erp, telefoon 14 0412 of mail naar: me.van.erp@oss.nl. óf info@dorpsraadgeffen.nl.

Voor meer informatie neem je contact op met de voorzitter van de Dorpsraad: Hans Hendriks, telefoon 06-53366587, mail: info@dorpsraadgeffen.nl

1 KOPY INLEVEREN VOOR: 3 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60e jaargang | nummer 15 | september 2022 redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.050 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983 JAAR 601962 2022 DORPSRAAD GEFFEN
Kom voor advies en service langs bij een van onze winkels Geffen Dorpstraat 46 073 534 13 25 Oss Molenstraat 25 0412 69 20 90 Uden Pastoor Spieringstraat 11 0413 33 15 36 's Hertogenbosch Tinnegieter straat 32 073 644 05 76 De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60 HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nuGEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE 073-5325786 info@aannemersbedrijfvangriensven.nl Leiweg 2a • 5386 KR Ge en • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl revalidatie sto ering HEPA CARE Creatieve sto ering voor de Gezondheidszorg

Geloofsgemeenschap

Heilige Maria Magdalena Geffen

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena

Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216

email: info@geffendgh.nl www.parochiedgh.nl

morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK pa rochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. Tussenstand Kerkbalans september 2022: € 15.510,82. Dank voor uw bijdragen.

OPGAVE MISINTENTIES

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE

U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart of avondwake. Voor een doop , huwelijks- of jubileumvie ring: zie onderstaande blokjes.

Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder.

De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl

Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

LITURGISCHE KALENDER

wijzigingen onder voorbehoud

De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream.

Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

vr. 30 sept. 19.00 u. avondviering in de kapel

zo. 02 okt. 09.30 u. Viering m.m.v. GK

vr. 07 okt. 19.00 u. avondmis in de kapel

zo. 09 okt. 09.30 u. H Mis m.m.v. PP

1e jaargetijde voor Mien van Venrooij-van Delft namens de parochie

vr. 14 okt. 19.00 u. avondviering in de kapel zo. 16 okt. 09.30 u. H Mis m.m.v. GK

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN:

15 september 2022: Jan van Dinther, 86 jaar

19 september 2022: Wim Romme, 45 jaar

DIERENZEGENING OP WERELDDIERENDAG 4 OKTOBER

Kom met uw hond, poes, kanarie, ezel of welk huisdier dan ook, naar de Dierenzegening in Geffen. Diaken Hans van Bemmel, broeder franciscaan, zal de dieren zegenen, iets wat past bij zijn kloosterorde.

De locatie is: de tuin bij huize de Heegt tegenover de aanleunwoningen. Iedereen is welkom aldaar op Wereld dierendag dinsdag 4 oktober om 14.30 uur.

KERKBALANS 2022

Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van

De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386.

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formalitei ten rond de doop. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem.

GEDOOPT in september 2022: Jur Stadhouders, Lana Swanenberg

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de forma liteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120.

Er is geen gezamenlijke voorbereiding, maar een persoonlijk gesprek met de priester / diaken.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160.

Voor het ontvangen van de ziekencommunie of zieken bezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65.

3
Hans Romme info@papenhoeve.nl W everstraat 4A 06 19556083 ww w.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen Floor Janssen 06 40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:  Juridisch advies  HRM beleid  Ontslag  Mediation  Begeleiding bij langdurig verzuim www.jagers-asbestinventarisatie.nl Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18 Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAF -

PLAATS

De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.

In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMINGRONDLEIDINGEN

Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com

RESTAURATIE KERKGEBOUW

Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bij drages die 100% voor het prachtige rijksmonument wor den ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS

De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714.

De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht.

Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

Bij Ons Achter is op zoek naar vrijwilligers. Zoek jij leuk vrijwilligers werk dan ben je Bij Ons Achter aan het juiste adres. Misschien is chauffeur voor onze dagbesteding iets voor jou.

Niet alle bezoekers kunnen op eigen gelegenheid van en naar Bij Ons Achter komen. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar als ondersteuning!

Wat ga je doen: vervoeren van bezoekers van en naar Bij Ons Achter. Onze Bezoekers komen om 10.00 uur Bij Ons Achter (ritten tussen 9.30 en 10.00 uur) en gaan om 16.00 uur naar huis (ritten tussen 16.00 en 16.30 uur). Interesse? Neem contact met ons op: Wil je graag wat anders doen? Neem ook contact op. www.bijonsachtergeffen.nl

T: 06-15103977 | M:info@bijonsachtergeffen.nl

DANKBETUIGING

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties in welke vorm dan ook, voor ons 60 jarig huwelijk.

Henk en Sjaan Langens

5
De mooiste momenten buiten. www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

Stamtafel 574 in de stromende regen. We hebben er lang naar uitgekeken dus we klagen niet; goed dat de droogte voorbij is. De klimaatverandering wordt serieus. Onze gedachten zijn vooral bij onze aangezetene Wim Romme, die veel te jong in het hospice aan zijn laatste strijd bezig is.We wensen Wim en zijn familie veel sterkte in deze zware tijd.

Foutje en aanvulling

Nog een foutje herstellen uit het vorige verslag: de om-

uw advertentie op deze plaats?!

informeer naar de mogelijkheden:

E. torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

gekeerde vlag hing niet bij het scouting gebouw maar op Effe noar Geffe. Uiteindelijk is het netjes opgelost. We waren bij het stuk over Effe noar Geffe vergeten de prijswinnaars voor de mooiste stands te feliciteren: Café Govers bij de horeca, Wilma bij de winkels en de Zündappvereniging bij de clubs. Fijn dat jullie er zoveel werk van maken!

Duurzame polder

Op onze opmerkingen over de windmolens kregen we veel reacties. Mensen vinden het een goed plan om mee te kunnen doen en/of een deel van de opbrengst voor een goed doel te besteden. Het windmolencollectief is daar zeker toe bereid. Er worden al nieuwe beroepen geboren: Wind- en zonneboeren. Er zijn ook waarschuwingen: het moet wel passen binnen de afspraken die

& stomerij service

Kleding op maat maken voor dames en heren.

Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur.

vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

Voor al uw familie- verenigings- en handelsdrukwerk.

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties.

Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis.

Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes.

Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

Onderhouds

ROND DE DORPSPOMP
1e klas
’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 87 04 97 95 Royalkledingreparatie@gmail.com Roy Romme Den Oven 35 Mob.: 06 11 36 62 82 5386 EW Geffen rommehoveniers@home.nl Nederland Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 Fax 0412 - 63 72 06 www.vdweteringtransport.nl Gebr. van de Wetering NAS Telefoon Fax Website Mail Wij verzorgen voor u: * verlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren * het bouwen van separatiewanden gipsblokken, gasbeton * het aanbrengen van * het aanbrengen van * het aanbrengen van
WIHABO DRUKKERIJ

de politiek gemaakt heeft over het aantal windmolens. En we moeten alert zijn dat het niet alleen gaat over windmolens, maar ook over natuurcompensatie en het tegelijk versterken van de biodiversiteit. Kortom: ingewikkeld en het wordt vervolgd; op de eerste plaats tijdens de bijeenkomsten voor de omwonenden, die er binnenkort zijn.

Landschapsbeheer Maasdonk op bezoek De vrijwilligers van landschapsbeheer komen hun activi teiten toelichten. Landschapsbeheer Maasdonk is actief in Geffen, Nuland en Vinkel werkt veel samen met Oss, maar is een eigen stichting met meer dan 25 vrijwilligers die nieuwe natuur aanleggen en onderhouden. Er is de laatste tijd veel natuur bijgekomen in ons buitengebied, zoals bij de Molen, bij het Spoorpad, rondom de Leiweg en ook een fruitgaard langs de Heesterseweg. Er komt nog meer bij omdat Oss steeds meer pachtgronden wil omzetten in natuur.We vinden het prachtig! De nieuwe groenstrook tussen Kraaijeven en Arboretum is nog een twistpunt: moet er nu wel of niet een wandelpad komen, wat altijd bedoeling is geweest? Wij zouden dat wel mooi vinden, een klein olifantenpaadje zonder verharding en zonder drukte om weer mooi net als vroeger over dit oude pad te kunnen dwalen. In het onderhoud wordt een keer in de maand op maandag en op zaterdag gewerkt door de vrijwilligers. Maar aan de Wiel gaan ze niet beginnen, want dat is ‘binnen de bebouwde kom’ en dat laten ze aan de gemeente over. Fijn dat er zo’n grote groep mensen werkt aan het mooier maken van ons buitengebied. Een groot project is momenteel het restaureren van de wand voor oeverzwaluwen in de Geffense bosjes. Die moet goed toegankelijk blijven voor deze mooie beestjes. We merken het resultaat ook doordat we steeds meer vogels en andere dieren zien. Zelfs de zeldzame notenkraker is al in Geffen gesignaleerd.

Geffenaar van het jaar Ronny Langens sluit aan en vertelt uitvoerig over zijn mooie dag op Effe noar Geffe. Dat hij het fijn vond dat hij het al wat langer wist, zodat hij zich goed kon voor bereiden. Hij is overdonderd door de felicitaties, kaartjes en gesprekken tijdens de jaarmarkt. Ronny: “als ik alles opgedronken had wat ik aangeboden heb gekregen was ik nooit meer thuis gekomen”. Een goeie winnaar volgens de stamtafel; we hadden het drie jaar geleden als voorspeld toen hij bij de 500ste stamtafel gekozen werd tot jong Geffens talent. Ronny vond de huldiging op zondagochtend een prachtige ambiance omdat de Geffenaar hier even alle aandacht heeft. Dat is op za terdag vaak wat lastiger. En tenslotte: hij is erg blij met de waardering, maar benadrukt dat “je het nooit alleen doet”. Alleen door samenwerken kan er iets moois van de grond komen. En zo is het!

Tenslotte…

• Weet ook landschapsbeheer niet te vertellen hoe de gelden uit het groenfonds besteed zijn of worden. Hoe krijgen we hier zicht op?

• Denken we dat de bakfietsenrace misschien beter tot z’n recht komt als zelfstandig evenement.

• Krijgt de Koppellinck volgens jaar een mooi carnavalsgehalte met o.a. Recht vur zunne Roap, het roaplied en stukjes jeugdcarnaval. Nu de seniorentent nog!

• Is de Maasdonkfietsroute gemoderniseerd en doet die nu ook het Arboretum en de Vinkelse molen en de nieuwe fietsbrug over de Wetering aan. Gaat allen fietsen!

• Het gerucht gaat dat het gemeentehuis vanaf 30 sep tember gesloopt gaat worden.

• Bouwbedrijf Van Wanrooij verdwijnt stilaan uit Geffen en verhuist naar Den Bosch. Ze hebben nog geen concrete plannen voor het kantoor. Onze tips: teruggeven aan de natuur of een woongroep voor senioren; het is daar een mooie woonplek. Begin volgend jaar horen we meer is beloofd.

• Bij WIK is de samba goed gevallen en we vernemen dat dit een vervolg krijgt. We zijn benieuwd.

• Zijn we op de zondag na het verschijnen van deze Torenklanken om half elf weer present bij café Govers. Loop gerust eens binnen.

Daags na stamtafel 574 kregen we te horen dat Wim Romme op 45 jarige leeftijd is overleden. We gedenken Wim als een actieve aangezetene van de stamtafel, die met de nodige humor zijn bijdrage leverde. Wim had vaak een duidelijke mening, die hij op zijn heel eigen manier inbracht. Zeker als het ging over de toekomst van de boerenstand, het buitengebied of de windmolens. We hebben veel respect voor moedige manier waarop hij jarenlang omging met zijn aangekondigde dood en we wensen de familie veel sterkte bij dit zware verlies.

7
Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen www.tr-electronic.nl De ideale werkplek in het centrum van Geffen! www.triple-a-administratie.nl Doelgerichte aanpak Korte, sterke analyses Eerlijke adviezen Creatieve ideeën Strakke ontwerpen Dorpstraat 18b, Geffen www.creativos.nl www.frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen T: 0412 665 666 E: Geffen@pphnotarissen.nlwww.pphnotarissen.nl BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Dim van de Put Gery Wijgerse Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408 NIEUW: Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers! Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

EFFE OVER GEFFE

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Hugo van der Zande, 33 jaar, hij woont in de Elshof.

1. Een herinnering aan Geffen

Eindejaarskamp NG, carnaval, helpen bij Jeugdvakantie werk.

Al die mooie Geffense evenementen!

2. Dit zou anders moeten

De laatste vraagstelling hieronder (bijv.:“wat kun jij doen om Geffen nog gezelliger te maken?”)

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk

De Aloysiusschool. Vrienden gemaakt, veel gespeeld en geleerd.

4. Een mooi mens

Joost van Benthem, van Raoul en Gerla’s.

5. Jammer dat …

We soms te weinig kijken naar wat wél goed gaat.

6. De leukste club

Ik heb niets met golfen.

7. Ons visitekaartje

DJ Smekkie, een voorbeeld voor jong en oud.

8. Bewondering voor…

Tiny Heijmans

9. Geffen is voor mij…

Iets om trots op te zijn

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: een groepsfoto van het voltallige bestuur van de Rooi Oortjes. Daar wordt Geffen beter / mooier / so cialer van!

Op de foto: Laureen (L) en Lotje (R), trainers van de cursus. Lijkt het je leuk om als bijbaantje op te passen op kinde ren en ben jij ouder dan 12 jaar? Dan kun jij in november je oppasdiploma halen! In drie bijeenkomsten leer je alles over oppassen op kinderen. Je leert over veiligheid en omgaan met kinderen. Maar ook: hoe maak je bijvoorbeeld goede afspraken met het gezin waar je gaat oppassen? En wat doe je als het oppaskind niet luistert?

Dat en nog veel meer ga je leren in de cursus, waarna je een echt oppasdiploma krijgt! De cursus is gratis en wij zorgen voor drinken en wat lekkers. Samen maken we er leerzame én leuke bijeenkomsten van.

De bijeenkomsten zijn op woensdagavond 2, 9 en 16 november van 19:00-20:30 in de Koppellinck. Meedoen of meer weten? Neem contact op met Lotje. App of bel 06-35111846, stuur een PB naar @ opbouwlotje op Instagram of mail naar lotje.berkers@ ons-welzijn.nl

Ernis Schilderwerken B.V.

31C 5386 AW Geffen

T. 073 532 3400

info@ernis.nl W. ernis.nl

9
Veldstraat
E.

EFFE IN GEFFE

Melissa Kreps was effe in Geffe.Tijd om uit te rusten en even geen ‘mum’ te zijn van een flink gezin!

Jawel, ze stond zelf achter de kraam op Effe noar Geffe, met o.a. maskers en tasjes door lokale Keniaanse men sen gemaakt. De armbandjes hadden de jongens van BeHoCa zelf gemaakt.

Momenteel zorgt ze voor 27 jongens, waarvan 18 in haar opvanghuis. De anderen zitten voor studie op kostschool. Dit jaar doen drie jongens eindexamen op de middelbare school, om vervolgens op de universiteit verder te studeren. Daar is Melissa maar wat trots op. De jongens die bij haar binnenkomen blijven de eerste 3 maanden bij haar thuis, zodat ze Engels spreken als ze naar school gaan. Daarnaast werken ze aan: persoonlijke verzorging, respect voor elkaar en ieder heeft twee extra individuele doelen. Ze werkt met een beloningssysteem en ze kunnen ook extra zakgeld verdienen.

Voor wat betreft de nieuwe woonplek, is het land aange kocht. Ze wonen 10 minuten van deze plek en er wordt volop door de jongens zelf aan allerlei dingen gewerkt, om vooral zelfvoorzienend te kunnen zijn.

Ze telen mais en bonen en hebben kippen en ganzen. Het plan is om in de toekomst tilapia te gaan kweken.

Er is een waterpomp geslagen van 73 m. diep, er zijn toiletten gebouwd en er is een drupsysteem om te sproeien.

Met het huis zelf wil het nog niet vlotten, de Afrikaanse molens draaien langzaam…

De tekeningen, begroting en vergunningen moeten een lange weg afleggen…

Heel intensief allemaal, maar toch wil ze telkens graag weer terug. Ze heeft nu een heel fijn team en dat is belangrijk om alles in goede banen te leiden. Vrijwilligers en stagiaires zijn van harte welkom.

BeHoCa krijgt veel steun uit Nederland o.a. een jaarlijkse donatie van Uden Wereldwijd.Van Stichting Wereldwijd voor Kinderen kreeg ze de zonnepanelen waar de waterpomp op werkt. Ook de lokale Ronde Tafel van Mombasa - die samenwerkt met de Landelijke Ronde Tafel van Nederland - sponsort gedeeltelijk de schoolkosten op de basisschool. Ook Geffen blijft steunen met maandelijkse bijdragen, met de lege flessenbonnenactie bij de Jumbo en andere donaties. Daarvoor is Melissa erg dankbaar, want ook in Kenia is alles duurder geworden.

In november houden we in Geffen weer onze schoenen doosactie voor BeHoca, waar de jongens altijd weer naar uitzien. Probeer de dozen praktisch te vullen, met on dergoed, verzorgingspullen voor jongens en schrijfgerei.

In mei volgend jaar bestaat het Opvanghuis BeHoCa 10 jaar!

Een ware prestatie, waar vooral Melissa, haar ouders en broers een groot aandeel in hebben gehad.

10

Belangenvereniging Senioren Geffen, afgekort BSG Ons nieuwe email-adres is: BSG.Geffen@gmail.com Website: www.bsg-geffen.nl

Onze webmasters hebben hard gewerkt, het is de moeite waard om onze site eens op te zoeken. Ook de geplande activiteiten staan hier op, zoals Tina Turner. We kunnen u nog niet vertellen hoeveel inschrijvingen we hiervoor hebben, loopt nog. Maar zeker is dat u een leuke avond zult hebben.

24 november naar de musical TINA TURNER

Mocht u nog belangstelling hebben, kunt u informeren bij Wilhelmien van Dijk of er nog kaartjes zijn. Tel. 0622437660 of 0412-639302

95 Euro per persoon, hierbij inbegrepen zijn;

- Vervoer per tourist-class touringcar van en naar Utrecht vanuit Geffen

- 1e rang toegangsticket voor de voorstelling van don derdag 24 november 20.00 uur.

Vrijdag 29 oktober stamppotbuffet: Vertrek om 9.45 uur bij Kloosterstraat 7. ( ingang aanleunwoningen)

Om 10.30 uur worden we in het Strohotel Aalshof in Haps ontvangen met koffie met gebak, hier krijgen we een rondleiding en uitleg over de kip en het ei.

We vertrekken rond 12.30 uur richting Escharen waar we om 13.15 uur worden verwacht bij de Brouwketel voor ons stamppotbuffet, inclusief een drankje. Om 14.45 uur gaan we weer naar Geffen terug.

Dit uitstapje kost u € 55,- p.p.

Als u mee wilt, graag vóór 10 oktober betalen op: bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO Geffen.

Betaald is aangemeld. Wel graag uw adres en tel. nr. vermelden.

HALLOWEEN SPOOKTOCHT

Beste allen, Dit jaar staat een Halloween spooktocht op het pro gramma bij buurtvereniging d’n Berg. Een superleuk en spannend evenement om aan mee te doen. Dus geef je hiervoor op en beleef d’n Berg op een andere manier. Al wandelend zal Halloween jullie een mooie avond bezorgen.

Wanneer: 4 november 2022

Waar: Bergstraat 33, familie van Erp

Hoe laat: van 18:30 tot 20:30u en van 19:30 tot 22:00u Opgeven: via mail buurtdnberg@gmail.com, graag voor 5 oktober!

Eigen bijdrage: 2,50 euro per persoon en 1 euro voor een consumptie

Er wordt een korte en een lange route georganiseerd, vandaar de twee starttijden. De eerste starttijd is voor kinderen tot 12 jaar. Voor de kinderen tot 12 jaar dien je zelf voor begeleiding te zorgen. De tweede starttijd voor kinderen ouder dan 12 jaar. Dus laat ook even weten bij welke groep je wil aansluiten?

Hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus wees welkom! We hopen jullie allemaal te zien op 4 november.

Groet, bestuur buurtvereniging d’n Berg

WIE WAT WANNEER

OKTOBER

03 Kaartavond De vrolijke rikker, 19.00u Oude Klooster

NOVEMBER

07 Kaartavond De vrolijke rikker, 19.00u Oude Klooster

28 Kaartavond De vrolijke rikker, 19.00u Oude Klooster

11
BSG INFORMATIE AFDELING GEFFEN
KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl Reparatie en vermaken van kleding en: » Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding » Handdoek met naam of logo » Rompertje met naam bij geboorte » Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding » Standaard, of op maat gemaakte, emblemen » Haak, borduur en breiwerkzaamheden » Strijkservice Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service • Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden www.autobandenservicegeffen.nl Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

KOM D’R IN

Let op: vrijdag 7 oktober vervalt de inloop i.v.m. de Nationale Voorleeslunch! (zie vorige Torenklan ken) Voor de Nationale Voorleeslunch, die dit jaar bij Kom d’r in wordt gehouden is slechts plaats voor een beperkt aantal gasten. Als deze Torenklanken verschijnt weten we of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Mocht je belangstelling hebben maar er geen plaats meer zijn, geef je dan toch op. Bij veel belangstelling willen we proberen een dergelijke activiteit nog eens te organiseren.

7 Oktober is het ook Nationale Ouderendag, misschien een aanleiding om eens iets extra’s te doen voor oude ren in je omgeving?

Crea- activiteiten: donderdag 6 en 20 oktober van 14.00-16.00 uur en dinsdag 11 en 25 oktober van 19.0021.00 uur. Aanmelden kan via het inschrijfformulier in Kom d’r in. Je mag ook komen kijken zonder aanmelding. De koffie staat klaar!

Repair Café: 28 oktober 14.00-16.30u. Het wordt weer eerder donker. Is je fietsverlichting nog in orde?

Heb je nog spullen die gerepareerd kunnen worden? Gooi ze niet weg maar kom langs bij ons Repair Café.

Wereldproeverij: Woensdag 26 oktober is de vol gende wereldproeverij. Wil je mee eten, dan kun je je aanmelden via de inschrijflijst bij Kom d’r in of via ons email adres: komdrin.geffenzorgt@gmail.com We hebben mensen met veel verschillende nationaliteiten in Geffen. Ken je iemand die het leuk vindt, om ons kennis te laten maken met de keuken uit zijn /haar land van herkomst en om voor ons te koken samen met onze kookgroep? Laat het ons weten!

DE VROLIJKE KAARTERS

De naam zegt het al: gezellig een potje kaarten is een leuke hobby, ook al kan het er soms wel eens fel aan toegaan.

De Vrolijke Kaarters komen in de wintermaanden in het Oude Klooster maandelijks bij elkaar om te rikken en te jokeren.

De volgende data zijn gepland: de maandagavonden 3 oktober, 7 november en 28 november, aanvang steeds om 19.00 uur in Het Oude Klooster.

Wij zijn op zoek naar iemand die goed kan omgaan met de computer en social media zoals Facebook, Instagram. Vind jij het leuk om een Facebookpagina voor ons op te zetten en te beheren. Publicaties te verzorgen in Torenklanken en andere com municatiemedia? Het is dan fijn dat je weet wat er speelt bij Kom d’r in. Onze werkgroep is een gezellig clubje dat één keer per 4 weken op donderdagavond bijeenkomt. Je bent daar van harte welkom! Stuur een berichtje naar: komdrin. geffenzorgt@gmail.com

Voor de zaalhuur en een kopje koffie vragen we een bijdrage van € 3,00.

Kom gerust eens een keertje kijken als je van kaarten houdt.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Contactpersoon: Tiny van der Doelen, tel. nr. 0735341524.

13 NIEUWS VAN

Op z’n Van Wanrooijs

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij
201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1 18-12-2020 10:17:35 Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch T F 0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01 E info@soestacc.com W www.soestacc.com Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1 Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a • RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13 Frank Hanegraaf Chris-Stan van Daal Nicole Hanegraaf • Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

GEFFENAAR VAN HET

RONNY LANGENS

JAAR 2022:

Hij werd via social media gefeliciteerd door (oud)pas toor Spijkers en (oud)diaken Wim van Herwijnen:Trots op ‘hun’ misdienaar/acoliet en lid van het kinder- en jeugdkoor.

Daarmee is het vrijwilligerswerk van Ronny Langens (41 jaar) al begonnen, van jongs af aan meedoen, want daartoe werd hij gestimuleerd door zijn ouders Frans en Ria. Daarna volgt er een lijst van activiteiten en initiatieven in diverse Geffense verenigingen en werkgroepen. KPJ: 25 jaar lid, handballer, jeugdleider, websitebeheer, clubblad, grashandbaltoernooi, openingsfestiviteiten bij het nieuwe clubgebouw, helpen bij de zeskamp, veteranensportdag van het afgelopen jaar (de laatste in de regio, maar wellicht kunnen we daar op EnG in 2023 iets van terugzien!). Carnaval in het Rottenrijk: Wagenbouwer, loopgroepen, ROAPLIEDcommissie (echt leuk om te doen!), begeleiden Stroattoetoeren. Effe noar Geffe: opbouwen stropoppen, om 5 uur ’s ochtends stro lossen voor de aankleding. Maar ook Broeliepop, ‘Sint z’n maatje’, en ‘eigen’ projectjes zoals de schaatsbaan en de zwarte optocht in coronatijd.

Maar Ronny haast zich te zeggen: “De rode draad doorheen al deze activiteiten is, dat je nooit iets alleen doet, maar juist met werkgroepen of vereniging en met vrienden. Met ons clubje van vier (be)denkers en doeners Gert, Roy, Rien en ik doen we eigenlijk alles samen of in ieder geval in overleg.”

En tussen alle (vrijwilligers)bedrijven door, werd er ook nog een nieuwe woning gebouwd… Een warme dag!

Ronny kreeg met recht (als jongste!) een ereplaatsje in de rij van Geffenaren van het Jaar. Met partner Ans van der Lee, de tweelingdochters Merle en Jente en zoon Thijs mocht hij genieten van een prachtige dag.

“We waren voorbereid (dat is ook best prettig), want na de onthulling gaat de dag in sneltreinvaart. Alleen de schoonfamilie werd ingelicht. Om vervolgens na de openluchtmis op het podium onthuld te worden. Overladen met mooie woorden en cadeaus werd er nog een vendelgroet gebracht door het Sint Jorisgilde. Nog maar net van het podium af mochten we met z’n allen in de koets voor een rondtocht over het parcours. Na de rondtocht mochten we met de gekregen ‘strippenkaart’ een ronde maken langs alle kramen, ambach ten en horecapunten. Tijdens deze ronde werden we bedolven onder de felicitaties. Zoveel dat je er bijna ongemakkelijk van zou worden. Heel veel handen schud den maar ook mensen die je toeroepen tot een volle friettent die je toezingt…

De middag was eigenlijk te kort om de hele route te voltooien, dat is dan ook helaas niet gelukt.

We hebben een geweldige dag gehad en kijken er met veel plezier op terug.

Ook de week erna ontvingen we nog kaarten en bloe men thuis. Dit hadden we allemaal nooit verwacht. Het is leuk om met elkaar iets te doen en ja, dat kan niemand alleen, je doet het altijd samen.

We willen graag iedereen bedanken die er voor ons zo’n mooie, warme dag van gemaakt heeft. Dank, Dank, Dank!!!”

15
tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl
Geffen, Aloysiusplein 1 Hallo laagste prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 18.00 uur Telefoon: 073 5340400, Fax: 073 5340499 Internet: www vanwanrooij.nl E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Inter net www.vanderdoelenassurantien.nl Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

11 september hadden we onze zomerkampioen huldiging en de jaarlijkse feestdag met barbecue en vrij boulen op het gras. Wat vroeger in het jaar dan we gewend zijn maar met heel mooi weer en op een prachtige locatie opgeluisterd door mooie muziek.

De zomerzondag competitie:

1e Theo v Uden

2e Leo Renders

3e Joke v Dijk

4e Gerard Schuurmans

5e Sjannie Schuurmans

6e Gerard vd Zanden

7e Rien de Veer

8e Hans Huibers

Bij de zomeravondcompetitie:

1e Theo v Uden

2e Leo Renders

3e Theo v Wanrooij

4e Ton Broeksteeg

5e Gerard Schuurmans

6e Herbert Steffner

7e Richard Schuurmans

8e Toon Loeffen

Het was wederom supergezellig.We hadden een prach tige dag en kijken alweer uit naar de winter competitie die start in oktober en doorgaat tot in maart. Maar eerst komt nog de Regiobokaal competitie bij de Geffense Plas op 17 september.

Strandtoernooi

Het 7e strandtoernooi van JBC Geffen aan de Geffense Plas werd een echt strandtoernooi. Zonder uitgelegde banen. Het water was zover gedaald dat we een zee van ruimte hadden.

Wie de tos gewonnen had kon een plaats zoeken om de wedstrijd te spelen.

Er gingen 26 teams de strijd met elkaar aan op een wonder boven wonder bijna droge dag met veel zon. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind.

Hieronder vind je de 1e t/m de 10e plaats.

1e Gerard en Toon Schuurmans - JBC Geffen

2e Theo de Kleijn en Gerrit Huggers - Le Sud Zeeland

3e Lambert en Sjan v Breda - Le Jeteur

4e Ton Broeksteeg en Rien de Veer - JBC Geffen

5e Henk en Kathy vd Hogen - Le Jeteur Schaijk

6e Peter v Summeren en Frans Bollen - Le Jeteur

7e Mary v Zutphen en Martien Dreesen - Le Sud Zeeland

8e Leo de Klein en Mary vd Hogen - Le Sud Zeeland

9e Toon Loeffen - JBC Geffen en Theo Loeffen - Le Jet eur Schaijk

10e Martien Siebers en Ad vd Bruggen - Le Jeteur Schaijk

Perry en zijn team van de Geffense Plas, hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. En iedereen die aanwezig was en er daardoor voor zorgde dat het een succes is geworden. Het was een mooie en sportieve dag. Met spelers uit Zeeland, Uden, Grave, Schaijk en Geffen.Wat ons betreft, op naar volgend jaar.

Er zijn foto`s op www.jbcgeffen.nl

Groeten, het bestuur van JBC Geffen

17
HOUVAST bij laten gaan Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is. Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl BLOEMENIk hou van... www.ikhouvan-bloemen.nl Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag! kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN 15%OntvangKorting! ACTIECODE: TORENKLANKEN Voor iedere gelegenheid een passend kado! Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. Voor al uw bloemwerk! Openingstijden: Ma: 9.00 tot 18.00 Di: 9.00 tot 13.00 Wo: 9.00 tot 18.00 Do: 9.00 tot 18.00 Vr: 9.00 tot 18.00 Za: 9.00 tot 16.00 Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683

ROOI OORTJES NR. 81

Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart ...

#Geffensche Plas

Er zijn ontwikkelingen rond De Geffensche Plas. De overeenkomst met Perry van Casteren is afgekocht en het wensenlijstje voor nieuwe beheerders steeds duidelijker. “De natuur is de kracht van de Geffensche Plas”, staat in een lijvig beleidsstuk.“Moerasachtige overgangszones tussen bos en water ontbreken grotendeels en betekenen een meerwaarde. Het bos moet behouden blijven en het water en de zandstranden schoon gehouden.”De gemeente Oss wenst een goed restaurant of hotel dat ”gedurende het hele jaar in de middag en avond open is”. Tot slot blijft er een mogelijkheid voor festivals en andere activiteiten, maar ”met de buurt is afgesproken dat er maximaal twee keer per jaar een evenement is met versterkte muziek.”

te gaan als ruim 30 jaar geleden met Van Casteren; een ezel stoot zich geen 2 x tegen dezelfde steen!

#Brief Stichting HoReCa Geffen

Naar aanleiding van Rooi Oortjes 14/09/22 stuurt prominent lid van de Stichting HoReCa ons een WhatsApp bericht: de schrijver geeft aan, dat het NIET hun idee is om de bekendmaking van De Geffenaar van het Jaar (GvtJ) te verzetten naar de zondagochtend (Wij suggeren volgens de schrijver ten onrechte dat het om de #drankomzet gaat), maar van Stichting Effe noar Geffe en de werkgroep Geffenaar Van Het Jaar zélf. Wij nemen dit voor kennisgeving aan en blijven verzetten bekendmaking GvtJ betreuren …

De Boerenbruiloft is in de beleving van de Stichting HoReCa Geffen zeker níet door hen ”de nek omgedraaid”, maar zij hebben zelf besloten ermee te stoppen. Waarvan akte.

Tenslotte meldt de briefschrijver nog nieuws, dat ons als hoempapamuziek in de oren klinkt: HoReCa Geffen ziet wél degelijk in dat er in het Rottenrijk (nog) té weinig actie is voor iedereen van 44+ tot 88+, die zich niet (meer) thuis voelt tussen de feestende jongeren in de grote feesttent: ”Er wordt aan een oplossing gewerkt!”

Uiteraard delen wij van CV Rooi Oortjes het idee dat buiten de afrastering de natuur op de eerste plaats komt. Ook lijkt De Geffensche Plas uitermate geknipt voor een mooi restaurant, eventueel met een feestzaaltje erbij. Bij het Bomenpark in Heesch lukt dat ook uitstekend, dus waarom dáár niet???

Een hotel of camping echter zien wij he-le-maal niet zitten. Dat staat haaks op de ambitieuze natuurambities> Is er wel behoefte aan hotels in Oss? De mooie hotels, die Oss ooit had (City Hotel, Naaldhof), worden inmiddels bewoond door arbeidsmigranten…

Wij zijn benieuwd wie uiteindelijk de nieuwe pachters worden, maar hopen niet dat de gemeente Oss zó dom is om opnieuw zo’n ‘eeuwigdurende overeenkomst’ aan

#Koppellinck

Goed nieuws uit de eerste hand over De Koppellinck; carnavalsstichting ‘t Rottenrijk gaat met al haar activiteiten naar het Multi Functioneel Centrum (MFC); dus voortaan het Elf Elf-bal met prinsonhulling + receptie, Roaplied en Recht Vûr Zunne Roap (RvzR) in De Kop pellinck!

Fijn, want we hebben niet voor niks zo’n mooi MFC in Geffen; dat dient te worden benut!

Kritiek, complimenten of vragen?

Bel ’t Rooi Hundje, tel: 06-5391 6725

Strandbad + paviljoen De Geffensche Plas (foto website BD) Feesttent Carnaval, straks op het evenemententerrein bij De Vlijt (foto Rottenrijk)
19

WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoed gevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald. Voor het plan nen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl

Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050

DE HEEGT - BRABANTZORG

Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264

Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555

Thuiszorg en De Heegt

Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555

De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE

Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum

Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631

Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764

Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet: www.belle-vie.nl, email: info@belle-vie.nl Facebook en Instagram

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF

Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455

Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof.

LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums

Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl

THUISZORG PANTEIN

T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl

TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHO

VEN DIAGNOSTISCH CENTRUM

Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.

DORPSRAAD GEFFEN

Secr.: Runrotstraat 27a, 5386 CT Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK

Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur

Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur

MFC de Koppellinck

Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl

Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl

PRAKTIJK VANDAAGOEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK

Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com

FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT

Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit

HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl

Afspraken/reserveringen:

Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl

Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com

DE ONTMOETING

Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING

Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0

APOTHEEK MAASDONK

Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499

Website: www.apotheekmaasdonk.nl

Uw gezondheid vinden wij van belang!

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten.

Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780).

KOM D’R IN

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.30 en zondag van 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6

DE GEFFENSE EETKAMER;

Gezellig samen eten, helemaal verzorgd.Van ma. t/m za. vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In. Aanmelden bij Tonny van Erp 0735321955 of Tineke Willemse 0610758924.

OUDERENADVISEUR

“De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

SINT JOZEFOORD

Sint Jozefoord biedt wonen met zorg voor ouderen. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp, wijkverpleging, dagbesteding en maaltijd aan huis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 073 5342 342 of info@jozefoord.nl.

VAN DE REDACTIE

Website:

www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem

jan-willem@talvimediacentrum.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van adver tenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.

20