Torenklanken 2021 - nr 15

Page 1

59e jaargang | nummer 15 | september 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WOONWIJK ’T VELD IN GEFFEN Graag informeren wij u weer over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg in Geffen. Daar willen we ongeveer 250 woningen in verschillende prijsklassen bouwen. Stedenbouwkundigplan De gemeenteraad stelde de gebiedsvisie op 8 juli vast. Met deze gebiedsvisie als kader maakten we een concept stedenbouwkundigplan. Dit concept stedenbouwkundigplan is alleen voor de nieuwe woonwijk ’t Veld. En is gedetailleerder dan de gebiedsvisie. Eind mei deelden wij met u het concept van het stedenbouwkundigplan.Via een digitale enquête heeft iedereen een reactie of aanvulling aan ons door kunnen geven.Wij ontvingen weer veel reacties. Hartelijk dank daarvoor! De reacties gebruiken we om het definitieve stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan te maken. De resultaten van de tweede enquête kunt u bekijken op: www.oss.nl/tveldgeffen. Archeologisch proefsleuven onderzoek Ter voorbereiding op het nieuwe en definitieve bestemmingsplan doen we allerlei onderzoeken. Ook voor archeologie. Hiervoor gaan we een onderzoek doen met proefsleuven. Dit onderzoek vindt plaats in het gehele plangebied. Het bedrijf Archol voert dit onderzoek uit. Hiernaast vindt u een kaartje de locaties waar ongeveer onderzoek plaatsvindt:

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Hoe gaan we verder? We werken verder aan het bestemmingsplan. En de daarvoor benodigde onderzoeken. Wij verwachten het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2021 ter inzage te leggen. Dat gaat ook de inspraakprocedure in. Hierover geven we u later meer informatie. Vragen? Heeft u vragen over deze ontwikkeling? Neem dan contact met mij op via e-mailadres: a.zaadnoordijk@oss.nl. Ook kunt u contact opnemen met de dorpsraad via: info@dorpsraadgeffen.nl Voor actuele informatie over de ontwikkelingen kunt u kijken op: www.oss.nl/tveldgeffen

BERICHTJE VAN RIVED Allereerst willen we het Sint Jorisgilde en iedereen, die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de opbrengst van het Burgerkoningschieten, heel hartelijk bedanken. Dan is het al weer herfst en misschien moet je plaats maken voor winterkleding. Dat zou dan goed van pas komen voor onze volgende kledinginzameling. Je kunt je bruikbare kleding, tassen en schoeisel inleveren op zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 14.00 uur in de Koppellinck. Graag tot dan.

KOPY INLEVEREN VOOR:

11 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. Met ingang van vrijdag 8 oktober is de vrijdagavondmis weer in de kapel van het Oude Klooster. vr. 01 okt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 03 okt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. Passe Partout 1e jaargetijde Bets Steenbergen - Ottings, namens de parochie 1e jaargetijde Kees van Wanrooij, namens de parochie vr. 08 okt. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 10 okt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 15 okt. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 17 okt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 22 okt. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 24 okt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. Passe Partout WIJ FELICITEREN Tonny van Erp - van der Doelen met het behalen van de eretitel Geffenaar van het Jaar 2021. Ook aan onze geloofsgemeenschap draagt Tonny haar steentje bij als vrijwilliger. Van harte proficiat! KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. Tussenstand juli 2021: € 16.545,85. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

DANKBETUIGING Op 11 augustus 2021, in de leeftijd van 97 jaar, overleed onze lieve moeder en (over)grootmoeder Sien Heesakkers-van Nuland. Ons mam woonde de laatste 8 jaar op Hof van Hintham waar zij verpleegd werd. Daarvoor woonde ze aan de Veldstraat, dat later Berkenboog werd. Wij zijn heel dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben. Wij willen iedereen hartelijk danken voor het getoonde medeleven in welke vorm dan ook. Het heeft ons goed gedaan. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Heesakkers

GEVRAAGD Hulp in de huishouding gevraagd Aub contact opnemen met 073-5321977

Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl 5


ROND DE DORPSPOMP nr 554

Buiten is het een frisse zondagmorgen. Om dan op een stoel van het terras voor De Gover te zitten lijkt aantrekkelijk, maar de Stamtafel vindt het te koud en zit toch weer binnen. Iedereen is er aangezeten op een hoge kruk aan een hoge tafel, op onderling anderhalve decimeter afstand naast elkaar. Voorzitter Karin neemt het voortouw en zo gaat voor de vijfhondervierenvijftigste keer het laatste Geffens wel en wee weer onverbloemd over tafel. De Heegt De verbouwing van zorgcentrum De Heegt is al weer enige tijd achter de rug en nu komen er berichten van oudere bewoners van De Pijler - zoals het complex aanleunwoningen nu wordt genoemd- over de nieuwe situatie waarin deze bewoners zijn komen te verkeren. Zij voelen zich in de steek gelaten. Voorzieningen die

voorheen voor hen golden en waarvoor De Heegt verantwoordelijk was, zijn door de nieuwe organisatie weggevallen. Het Brabants Dagblad heeft hier over geschreven. Brabant Zorg en Brabant Wonen hebben geen goede oplossingen bedacht. Drie gebouwen, dat van De Heegt, Het Oude Klooster en De Pijler zijn aaneen gebouwd in een soort U-vorm. Elk van de drie heeft een andere eigenaar en ander beheer. Wie het nu voor de ouderen van De Pijler moet opnemen is onduidelijk. Huiseigenaar Mooiland is immers alleen maar verhuurder. Maar er is nog iets. Toen de verbouwing begon is het brandalarmsysteem dat voor het cluster van de drie gebouwen tegelijk werkte en dat werd beheerd vanuit het gebouw van De Heegt onverwacht geheel buiten werking gesteld. Dat heeft ertoe geleid dat er enige tijd geen alarmering mogelijk is geweest en er uiteindelijk voor elk gebouwdeel apart een eigen systeem is aangebracht. Maar elk daarvan is van een andere leverancier en niet op elkaar afgesteld. Coördinatie? Daar is blijkbaar niet bij stilgestaan. Er is nóg meer. Voor een bezoeker is het lastig om de weg te vinden. Het gebouw De Heegt is gesitueerd aan

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


de Veldstraat, De Pijler aan de Heegt (hier is het pad een echte straat met deze naam), de ingang van De Pijler en zijn brievenbussen zijn in de Kloosterstraat. Zoek het maar uit. Post- en pakketbezorgers worden er tureluurs van. Rommel op straat Rotzooi op straat of in het buitengebied? Kapotte lantaarnpaal? Of ander ongenoegen? Je kunt de gemeente tippen en vragen de kwestie op te lossen. Per meldingsformulier. Zo nodig kan de BuitenBeterapp worden gebruikt. Ervaring: Oss vraagt zoiets online te melden, bevestigt ontvangst maar meldt de oplossing niet terug. Den Bosch doet het op zijn gebied beter: werkt ook met een online meldingsformulier maar de gemeente komt snel in het geweer en informeert je over de oplossing. Dat geeft een beter gevoel. Het Aloysiusraam Onze Gilbert, vertegenwoordiger van de Stamtafel bij uitstek, wil een actie starten om het gebrandschilderde Aloysiusraam dat nu in De Koppellinck hangt te verplaatsen naar het Aloysiusplein. Dat zou meer recht doen aan de geschiedenis, aan de schoonheid van het raam en aan dat plein, want daar heeft voorheen de Aloysiusschool gestaan. In de vorige Dorpspomp hebben we al laten weten dat dit om verschillende redenen niet bij iedereen tot enthousiasme heeft geleid. Daarbij is de vraag opgeroepen of we dan ook zouden moeten denken aan de productie van een Mariaraam, te plaatsen op de plek waar voorheen de Mariaschool heeft gestaan, lees: bij De Koppellinck. Beide plannen zijn voorlopig in de ijskast gezet. Woningbouw in Geffen Het bestemmingsplan ’t Veld heeft op een aantal van 250 nieuwe woningen er slechts 10 procent van voorbestemd in het kader van de sociale woningbouw. Dat wordt voor jonge en oudere Geffenaren zeer magertjes bevonden. De vraag doet zich ook landelijk voor en ook waar het initiatief of de wet blijft om alom de trend te keren om beter gesitueerden op deze wijze te bevoordelen en van de nood een verdienmodel te kunnen maken. Een politieke aangelegenheid die misschien bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een rol kan spelen.We zullen afwachten wat Oss op dit terrein gaat presteren. Voor Geffen zou voor een snelle oplossing misschien gedacht kunnen worden aan de plaatsing van zogenoemde ‘Tiny houses’, kleine, tijdelijke doch handige woninkjes die snel te plaatsen zijn op geschikte terreinen. Maar zulke plannen vereisen ook de aanleg van nieuwe infrastructuur (water, elektriciteit, gas, riolering, wegen, enz.) en maakt de voorbereiding en realisatie toch niet zo eenvoudig.

Carnaval 2022 Het lijkt erg stil rondom plannen die nu van de grond moeten komen voor het carnaval van volgend voorjaar. Thema? Elf elf? Voorbereidingen optocht? Maar misschien horen we er binnenkort wél van. De Roap-organisatie is wel al druk doende, zo vernemen we. Voor de uitgestelde bijeenkomsten met oudartiesten van de Roap zijn al nieuwe data bekend: 8 en 9 april 2022. De betrokkenen vinden De Koppellinck nog steeds ongeschikt voor een Roap-avond. De goede sfeer is er niet, het zitten op de harde ‘traptreden’ onplezierig en een sfeervolle, gezellige nadronk niet mogelijk. Het zou er misschien al een veel betere kans maken door verbouwing van de plaza: traptredensysteem weghalen en op de vrijgekomen begane grond een zaalruimte met stoelen inrichten; maar ook: boven de begane grond vanaf verdiepingsniveau een overhangend ‘plateau’ creëren met uitzicht op het toneel. Zoals in menig theater voorkomt. Stamtafel nodigde uit… De Stamtafel heeft geruime tijd geleden aangekondigd om gedecoreerde Geffenaren uit te nodigen voor een bijeenkomst. Dat moest uiteindelijk worden uitgesteld vanwege de coronabeperkingen en online bijeenkomen is dan niet te doen. Maar het is niet vergeten, dus we hebben het in onze oren geknoopt. Ten slotte - de verbouwvergunning voor de Gouden Leeuw om appartementen te creëren is verleend, dus het kan beginnen…… - de Pompzwengels hebben voor hun vrienden en zichzelf op het arboretum een geslaagd Zwengelfeest gehouden. - worden steeds meer winkels omgebouwd naar woningen. - komt er een horecazaak in het “Het Raadhuys”. - Is de volgende Stamtafel op 10 oktober 10:30 uur Café Govers.

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


STUURGROEP VITALE VERENIGING Beste bestuurders en andere betrokkenen, Graag nodigen wij jullie uit voor een nieuwe bijeenkomst voor Geffense verenigingen op maandag 4 oktober van 19.30 tot 21.00 uur bij voetbalvereniging Nooit Gedacht. Wij kijken er naar uit om jullie allemaal na lange tijd weer persoonlijk te ontmoeten en een vervolg te geven aan het proces waarin we de samenwerking met elkaar willen uitbreiden en versterken. Doel van de avond Tijdens de bijeenkomst willen we elkaar weer wat beter leren kennen, zodat samenwerken makkelijker wordt en verenigingen gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring. Dat doen we deze keer rondom het thema “Vrijwilligers”. Hoe kunnen we door samenwerking meer vrijwilligers vinden, binden en behouden? Welke doelgroepen zijn nog niet of nauwelijks actief als vrijwilliger en hoe zouden we hen kunnen motiveren en enthousiasmeren? Daarnaast zullen wethouder Kees van Geffen en beleidsmedewerker Katja Brooijmans van de gemeente Oss aanwezig zijn om ons te informeren over het nieuwe beleidskader vitale verenigingen. In overleg hebben we besloten dat er in Geffen geen uitgebreide werksessie nodig is over dit beleidskader, zoals in de andere kernen van gemeente Oss. Dit omdat wij al 3 jaar werken aan vitale verenigingen. De wethouder zal een toelichting geven op het beleidskader waarna de verbinding wordt gezocht met de aanwezige verenigingen door met elkaar in gesprek te gaan wat het beleidskader betekent voor de verenigingen, waarom dit belangrijk is en waar er nog mogelijkheden liggen voor de Geffense verenigingen.

o Korte rondvraag: “Hoe is de start van het nieuwe verenigingsjaar verlopen? - 19:50 uur: Update materialenlijst Geffen.nl - 20.00 uur: Brainstromsessie: “Hoe kunnen we door samenwerking meer vrijwilligers vinden, binden en behouden?” - 20.30 uur: Korte pauze - 20.40 uur:Toelichting beleidskader Vitale verenigingen Gemeente Oss o Korte presentatie door Wethouder Kees van Geffen & Beleidsmedewerker Katja Brooijmans o Ruimte voor vragen over het beleidskader - 21.00 uur: Informele afsluiting Aanmelden Aanmelden kan per e-mail naar vitaleverenigingen@ geffen.nl. Gelieve dit uiterlijk 27 september te doen en vermeld daarbij s.v.p. ook welke personen namens jullie vereniging aanwezig zullen zijn. Heeft u nog aanvullingen voor de materialenlijst? Ook deze ontvangen wij graag via ons mailadres. Met vriendelijke groet, Namens Stuurgroep Vitale vereniging, Ties Raijmakers, Mari Strik, Mirjam Krijnen, Michel van Nistelrooij, Astrid Eikenaar, Frank Draad en Hans Willemsen

Wij zoeken collega's! Pak die leuke bijbaan bij Pakhuis 86! Vacature

Chauffeur/koerier 's Avonds beschikbaar In het bezit van rijbewijs B

Programma - 19.15 uur: Ontvangst met koffie & thee - 19.30 uur: Opening door de stuurgroep

Energie & spierkracht om te tillen en te sjouwen Vacature

Nachtdienst buddy Ondersteunend werk (o.a. productie, inpakken) op ma & di Verantwoordelijk & betrouwbaar Werktijden van 22.00 tot 06.00 uur

Kom werken bij Pakhuis 86! Stuur een e-mail naar werken@pakhuis86.nl of vul het aanmeldformulier in op www.pakhuis86.nl tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

Vragen over onze vacatures? Bel voor meer informatie naar 073 - 534 07 00 Het Geffens Veld 4, 5386 LL Geffen | www.pakhuis86.nl

9


“EETPUNT DE ONTMOETING” GEFFEN Na een lange periode van coronamaatregelen, en het niet meer gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het zorgcentrum De Heegt, zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden, om het gezamenlijk eten voor 60 plussers op de derde donderdag van de maand om 17:30 uur een vervolg te kunnen geven. We hebben Richanne van het Eethuys ’t Akkertje 2.0 bereid bevonden om voor ons elke derde donderdag van de maand twee keuzemenu’s te presenteren in de feest/eetzaal van Het Eethuys ’t Akkertje 2.0 Op donderdag 16 september gaan we voor het eerst om 17:30 uur weer gezamenlijk bij Het Eethuys ’t Akkertje 2.0 dineren. Het eten zal direct vers uit de keuken worden opgediend door onze eigen vaste vrijwilligers. Zin om gezellig met ons mee te komen eten, dan graag aanmelden voor de 2de donderdag van de maand. Dit kan op woensdagochtend bij De Ontmoeting in het Oude Klooster tussen 09.30 - 11.30 uur of op woensdagmiddag bij: Marijke Nieuwenhuis, De Heegt 9 5386 AV Geffen, Tel 073-5324424/ 06-24599089

EERSTE HEILIGE COMMUNIE Hallo ouders en jongens en meiden van groep 4, Groep 4 is toch altijd een beetje speciaal. Jullie mogen dit schooljaar de Eerste Heilige Communie doen. Samen met jullie willen wij leuke, interessante en gezellige bijeenkomsten organiseren waarin iedereen wordt klaargestoomd voor het grote feest van de Eerste Heilige Communie. Wij hebben er zin in! Jullie ook? Het aanmelden van de communicant kan via het volgende mailadres: communiewerkgroepgeffen@outlook.com Bij de aanmelding graag de volgende gegevens doorgeven: - Voornamen communicant - Roepnaam communicant - Achternaam communicant - Adres communicant - Telefoonnummer van de ouders/verzorgers - Eventuele allergieën We willen u vragen om de aanmelding uiterlijk 4 oktober a.s. te verzenden. Voor deelname aan de Eerste H. Communie is het gewenst dat u in de Parochie woont en er bent ingeschreven. In aanloop naar de communie zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren voor de communicanten. De bijeenkomsten worden op woensdagen gehouden. De datums en tijden van deze bijeenkomsten ontvangt u uiterlijk 15 oktober a.s. 10

Goed om nu alvast te weten zodat u het kunt noteren. De Eerste Heilige Communie zal dit jaar plaats vinden op zondag 22 mei 2022 om 12:00 uur. Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van €30,00 per communicant. Deze bijdrage mag u aan uw zoon/dochter meegeven in een enveloppe, voorzien van de naam van de communicant tijdens de eerste voorbereidingsbijeenkomst. De Communiewerkgroep bestaat momenteel uit drie leden. Om alles in goede banen te begeleiden vragen wij uw hulp. Bij het verstrekken van het programma wordt aan u gevraagd welke bijeenkomsten u kunt helpen.Wij hopen op uw medewerking hierbij. Wij hopen u met deze brief voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Gedurende het jaar krijgt u aanvullende informatie m.b.t bijeenkomsten en de Communievering. Mocht u nu vragen hebben m.b.t. de Communieviering of de bijeenkomsten voorafgaand aan de Communieviering, stel deze gerust. Dit kan via het eerder genoemde email adres. Hartelijke groeten, Namens de Communiewerkgroep: Ingrid van Kreij, Suzan Ketelaars en Astrid Eikenaar

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 1 oktober gezamenlijke wandelen, start om 13.30 uur bij ’t Oude Klooster 14 oktober: Bingo, deze datum kan nog veranderen. 20 oktober: filmmiddag 29 oktober: jaarvergadering in de Koppellinck 20 november: Sound of Music 30 november: van de Klooster mode Jaarvergadering: 29 oktober In de vorige Torenklanken stonden twee data vermeld voor de jaarvergadering. Dit moet zijn 29 oktober:Voor de jaarvergadering graag aanmelden bij: Henriette. v. Erp Tel. 5322058 of famvanerpvandehoek@hotmail.com, Activiteiten: Prijskaarten wordt donderdag 30 september weer opgestart in de grote zaal in het “Oude Klooster”. Vrijdag 1 oktober starten we met wandelen.We vertrekken bij het Oude Klooster om 13.30 uur. Fietsen op woensdag gaat door zolang het weer het toelaat. De maandelijkse bingo gaat waarschijnlijk de tweede donderdag van oktober, 14 oktober, ook weer plaatsvinden maar die datum is nog niet zeker. Filmmiddag op 20 oktober:We hebben weer een leuke film voor u uitgezocht, dus zet deze datum vast op de kalender. Sound of Music op 20 november: Velen van ons hebben deze film al verschillende keren gezien, nu kunnen we naar de musical. Op zaterdag 20 november gaan we met een bus naar Tiel, naar de musical Sound of Music. De bus vertrekt om 17.30 uur bij de ingang van de aanleunwoningen, Kloosterstraat 7. Rond 23.00 uur zijn we weer in Geffen. Kosten € 65, dit is inclusief de busreis. Er kunnen maximaal 40 personen mee. Als u mee wilt, kunt u zich aanmelden voor 30 september d.m.v. € 65,- te betalen op rek.nr NL82 RABO0111003342 t.n.v. KBO reizen. Van de Klooster mode in Boskoop. Op 30 november, was 23 september, gaan we met de bus naar Boskoop.Vertrek om 9.00 uur op Kloosterstraat 7. We worden om 10.15 uur verwelkomd met een kopje koffie met iets lekkers.Voor de lunch mogen we genieten van een modeshow. Na de lunch, is inbegrepen, kunt u rondkijken en evt. uw kledingkast aanvullen. Om 15.15 uur gaan we weer huiswaarts. Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden d.m.v. € 25,- te betalen op rek.nr NL82 RABO0111003342 t.n.v. KBO reizen. Bij het niet doorgaan van dit uitstapje storten we het

gehele bedrag terug. We adviseren om uw bewijs van vaccinatie mee te nemen of een negatief testresultaat. En een mondkapje meenemen voor in de bus. GOED OUD WORDEN IN GEFFEN... HOE DOEN WE DAT? Deze vraag heeft het KBO bestuur zichzelf gesteld naar aanleiding van het bericht dat er een nieuwe wijk gebouwd gaat worden. Een aantal vragen komen bij ons op waarop wij zo “een twee drie” geen pasklaar antwoord kunnen geven. Daar hebben wij de inwoners van Geffen voor nodig omdat het ons immers allemaal aan gaat.Wat wil de gemeente Oss en wat zien wij als onze ideale woonomgeving? Worden er ook huizen gebouwd voor senioren, huizen in de sociale sector, betaalbare woningen voor onszelf of voor de Geffense jeugd? Kortom: vragen waarop wij als betrokken Geffenaren een antwoord op willen. Daarover zullen we in alle openheid in gesprek gaan met alle partijen die ons van dienst kunnen zijn. In eerste instantie zijn er contacten met onze Dorpsraad en Geffen Zorgt. Samen kunnen we immers veel!! Voor de oudere medemens verandert er vaak veel. Bij het stijgen van de leeftijd van onze inwoners zal de vraag naar passende zorg alleen maar groeien. Deze zorg is te vinden op allerlei plaatsen, voor ieder wat wils, zou u denken. Als we maar om ons heen kijken… maar zo eenvoudig is het niet. Wij willen allemaal graag oud worden en zelfstandig blijven… Dat is met enige hulp van buiten vaak lang mogelijk, maar soms ook niet. Heel veel ouderen van nu of ouderen van de toekomst willen hun kinderen of andere mantelzorgers niet altijd belasten met het een en ander. De ouderen of toekomstige ouderen zijn anno 2021 heel goed in staat hun woon en zorgwensen te bespreken, maar of deze dan ook te verwezenlijken zijn is maar de vraag. Echter… hiertoe zijn wij zelf mede aan zet. Wij zullen zelf onze huidige woning aan moeten passen, onze woning kunnen ruilen tegen een kleiner onderkomen. Vaak willen wij in onze eigen omgeving oud worden, maar dat vraagt aanpassingen. Dat vraagt ook beleid en medewerking van de gemeente, de dorpsraad, de woningcorporatie, welzijnsorganisatie, gezondheidszorg en bankinstellingen. Dat vraagt inzet van velen die hetzelfde doel voor ogen hebben: GOED OUD WORDEN IN GEFFEN……… Hebben wij uw belangstelling gewekt en uw zinnen geprikkeld en wordt u binnenkort 60 jaar of ouder dan kunnen wij als KBO vast en zeker voor u veel betekenen. KBO Brabant kijkt over onze schouder mee en geeft ons adviezen en onderhoudt namens ons de contacten met m.n. de gemeente Oss en andere partijen. Op deze manier is Geffen in goede handen!!! 11


GELOOF ONDER WOORDEN (70) De wereld zonder God: religie en wetenschap. We leven in een tijd, met heel veel meningen, en het lijkt of de corona -crisis de samenleving in tweeën spitst. Ieder heeft zijn mening, wat natuurlijk mag. Zo denken velen dat religºie en wetenschap continu met elkaar in strijd liggen. In de 17e eeuw, zou het wetenschappelijk denken in de Griekse oudheid op zijn gekomen, als het ware opnieuw zijn geboren. Met deze veronderstelling wordt een idee geschapen en in stand gehouden, dat het geloof (religie) en wetenschap elkaars vijanden zijn, in oorlog, en dat God bij elke stap die de wetenschap zet, terrein verliest. De uitkomst moet uiteindelijk een wetenschappelijke wereld zijn, waarin geloof in God verleden tijd is. Echter na het tijdperk van de tweede Wereldoorlog en het communistische atheïsme met miljoenen doden tot gevolg, zou iedereen kunnen weten dat wetenschap uit zichzelf geen moraal heeft. Wetenschap is niets anders dan een instrument.Afhankelijk van bepaalde heersende ideologie zal wetenschap ten goede of ten kwade worden gebruikt. Juist de gewelddadige twintigste eeuw had ons moeten bevrijden van de diverse conflicten. Juist, door de religieuze ontgoocheling, die het Joodse volk door de Holocaust had meegemaakt kwam er een God-is-dood- theologie op. Hierdoor kon de gedachte over conflicten overleven, ondanks het feit dat die al menigmaal wetenschappelijk weerlegd is. Misschien moeten we denken aan de Bijbelse parabel van de verloren zoon. Hoever moest deze zoon weggezonken zijn, voordat hij naar zijn vader terugkeerde? De vraag rijst, juist ook in onze tijd; hoever moet onze wereld wekzinken voordat ze zich weer richt op God de Vader? Het verrassende is dat de vader in de parabel zijn zoon liet gaan. Hij hield hem niet tegen, en kreeg zelfs alle bezittingen mee. Zo heeft de Westerse wereld gekozen voor wetenschappelijke vrijheid zonder God, met tegenstrijdige waarheden, en heeft de wereld vervolgens de bezittingen van de aarde verkwist met een milieucrisis, een coronapandemie en toenemende politieke instabiliteit tot gevolg. Er is geen conflict tussen geloof en wetenschap. Deze mythe overleeft omdat sommigen er voordeel bij hebben. Zij worden kunstmatig in leven gehouden door hen die zich niet gebonden willen weten door een hogere moraal en door hen die financieel voordeel halen uit correcte toepassingen van wat wetenschappelijk kan. Niet alle oorlogen zijn in naam van het geloof. Zal onze huidige wereld als een verloren zoon ooit terugkeren naar de Vader? Wanneer we beseffen dat de wereld uit mensen bestaat en dat mensen zich kunnen bekeren, dan…dan is er altijd hoop. Helaas kom ik er weer op terug, het blijkt dat steeds meer jongeren in psychische problemen komen, het ontbreekt hun aan een levensdoel. Ze blijven steken in 12

hun eigen overtuigen en durven niet te vertrouwen, op iets wat ze niet zien. De vraag is dan, durf je, je open te stellen, voor iets bovennatuurlijks. Ons leven op aarde vervult niet altijd onze verwachtingen. Daarmee geef ik geen Gods garantie, maar het is het proberen waard. Vrede en alle goeds toegewenst onder Gods zegen en genade. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

DE KOE IN DE SCHUTSKOOI Er waren vele beperkingen tijdens de pandemie waar ook wij mee te maken hadden. Toch zijn drie van onze leden op gepaste afstand aan de slag gegaan en heeft de koe in de schutskooi aan de Elst heeft een ware metamorfose ondergaan. De lakenvelder is na grondig schuren, plamuren en verven een prachtige roodbonte Brabantse koe geworden . Wandel of fiets er eens langs dan kun je koe “Sien” bewonderen. Heemkundewerkgroep “Vladerack”


EFFE OVER GEFFE

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Hier spreekt: Jessica van Wanrooij, 44 jaar, zij woont in de Runrotstraat. 1. Een herinnering aan Geffen Als kleuter in ‘Klavertje Vier’ en later in de zesde klas weer in ‘Klavertje Vier’ omdat de Aloysiusschool werd verbouwd. Met de klas veel lol gehad daar. Carnaval vieren bij de Bonklaar en daar eindeloos rondjes lopen, knakworsten eten en ranja drinken. Balverstoppertje met alle kinderen aan de Runrotstraat, dat kon toen nog omdat er weinig verkeer was. 2. Dit zou anders moeten Er zouden meer plekken moeten komen voor de jeugd om carnavalswagens te bouwen en/of elkaar te ontmoeten. En het Dorpsplein heeft nu wel een erg treurige aanblik, mooi als dat wordt aangepakt. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Runrotstraat waar ik al heel mijn leven woon. Eerst bij mijn ouders en nu met mijn man Gertjan en onze kinderen Armin en Donna. En het Arboretum, een mooie plek om te wandelen of te sporten. 4. Een mooi mens Ik kan niet kiezen, mijn familie en vrienden zijn mooie mensen.

5. Jammer dat … Er steeds minder winkels in Geffen zijn. Vooral op de Novalux pak ik nog regelmatig mis. 6. De leukste club Er zijn veel leuke clubs binnen Geffen. Nooit Gedacht, Scouting maar ook de Gymvereniging zijn mooie clubs met bevlogen en betrokken mensen. 7. Ons visitekaartje Jaren geleden bloeide de carnaval in Geffen een beetje dood. Het initiatief om een grote tent te zetten tijdens de carnaval is een mooi voorbeeld van hoe dat gaat in Geffen. En daarnaast is Effe noar Geffe een mooi visitekaartje. Jammer dat het dit jaar wederom niet door kon gaan. 8. Bewondering voor… Alle mensen die zich belangeloos inzetten voor onze jeugd. 9. Geffen is voor mij… Een mooi dorp waar ik me thuis voel, waar veel georganiseerd wordt en veel gezelligheid is. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: Er zou meer mogen komen voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van! Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

13


DE BELEVING VAN DE EER Tonny van Erp - van der Doelen (70 jaar) beleefde op de eerste zondag van september een bijzondere dag. Ook al was het dit jaar een alternatieve Effe noar Geffe XS, voor haar was het XXXL. Ze laat ons meegenieten van haar belevenis van deze stralende, zonnige dag. Tonny: “Het begon met een druk bezette openluchtmis met een mooie overweging door gastcelebrant pater Toon van Kessel: ‘We moeten met onze eigen talenten samenwerken en dan kun je samen veel bereiken’! Stemmige muziek door W.I.K. en af en toe een koe die zich al liet horen. Henri van Schijndel zong het mooie lied over het Geffen uit mijn kindertijd. Een vertrouwd sfeertje als start. Gezellige koffiebijeenkomst met lekker krentenbrood, waar veel Geffenaren van genoten. Inmiddels waren mijn kinderen en kleinkinderen aanwezig en broer en zus. Dit gaf al vragende en knikkende gezichten. De opsomming van de activiteiten van de Geffenaar 2021 door wethouder Thijs van Kessel, bracht steeds meer herkenning in mijn omgeving. Onder luid applaus mocht ik naar het podium lopen, met kippenvel, heb ik dit allemaal verdiend? Daar sta je dan ongeveer op de plek waar mijn blik op de wereld voor het eerst groter werd, mijn voormalige kleuterschool. Na Thijs van Kessel, mooie woorden door Jurgen van Nistelrooij van de werkgroep Geffenaar van het Jaar, met tevens een dankwoord aan Henk Martens, die na vele jaren afscheid nam van deze werkgroep. Tot slot een hartelijk woord van Chrisjan van Dinther, voorzitter Effe noar Geffe. Ik stond er met tranen in mijn ogen en een brok in mijn keel, en was blij dat ik een dankwoordje had kunnen voorbereiden, omdat ik vooraf was geïnformeerd. Vervolgens geen receptie vanwege corona, maar toch een gezellig en ontspannen samenzijn met allemaal Geffense mensen rondom de bakoven. In enkele uurtjes veel felicitaties en positieve reacties gehoord. Heel attent dat een aantal gildeleden, die tijdens de pauze van een gildeactiviteit (gilde had andere activiteit) kwam feliciteren. Tegen 15.00 uur gingen we met leuke attenties, o.a. een treffende tekening gemaakt door Tessa van der Vloet, richting de Rietkamp. De opruimploeg van Effe noar Geffe verraste ons aldaar met twee melktuiten opgemaakt met bloemen, die na een week nog staan te pronken bij de ingang van ons huis. Op de app en mail verschenen veel reacties en via anderen hoorde ik dat ook op Facebook werd gereageerd. ’s Avonds vierden we buiten een klein feestje en moe, maar heel tevreden over zo’n geweldige dag, naar bed. Op maandagochtend vanaf 10.00 uur tot ’s avonds mocht ik veel bezoek ontvangen. Het flinke krentenbrood, dat ik kreeg kwam heerlijk van pas. Boodschappen halen duurde langer vanwege de vele gesprekjes / felicitaties.

14

Ook de brievenbus klepperde regelmatig. Kaarten die soms rake teksten bevatten. Dinsdag nog reacties van buiten Geffen, vanwege het artikeltje in de krant. Op straat wordt je een proficiat toegeroepen! Stralend, trots op de eretitel dankzij mijn werkzaamheden, die ik met liefde en plezier heb gedaan. Voor mij is vrijwilligerswerk een stukje zingeving aan mijn leven geven. Vrijwilligerswerk betekent soms ook mensen teleur stellen, je kan het niet iedereen naar de zin maken, je krijgt kritiek. Maar deze onderscheiding laat zien dat er veel Geffenaren zijn, die het vrijwilligerswerk zien en waarderen.”

BRIDGECLUB NULAND SPEELT VANAF SEPTEMBER OP WOENSDAGMIDDAG! Bridge is een leuk kaartspel, dat je speelt met een vaste partner. Het is niet echt moeilijk, zeker niet als je al kunt rikken of klaverjassen. Nuland kent al sinds 1992 een eigen bridgeclub. Die heeft altijd gespeeld op woensdagavond in het Leeuwke. Maar vanwege de coronacrisis gaat men vanaf september op woensdagmiddag spelen in de Meent.Van 13.30 tot 17.00 uur. De bridgeclub heeft 44 leden. Er heerst een gezellige sfeer tijdens het bridgen, het winnen is niet het belangrijkste. Er wordt niet om geld gespeeld, hoogstens voor de eer. Doordat de zaal in de Meent groter is dan in het Leeuwke kan met meer koppels gespeeld worden. Daardoor is er in de Meent ruimte voor nieuwe leden.Voor nieuwe leden wil de bridgeclub een cursus bridge gaan organiseren. Kun je al bridgen en lijkt de woensdagmiddag een aantrekkelijke tijd dan ben je vanzelfsprekend ook van harte welkom. Geïnteresseerden zijn zeker welkom. U hoeft zich niet als koppel op te geven want er is kans dat er een speelpartner aanwezig is. Heeft u belangstelling neem dan contact op met Wouter Boon (wedstrijdleider) tel 0735325147 of Jan Voermans (voorzitter) tel 0653 794480)


NIEUWS VAN KOM D’R IN We gaan langzaamaan weer terug naar het oude “normaal”. Dat betekent dat we de anderhalve meter afstand in onze huiskamer los kunnen laten. Als deze Torenklanken uitkomt, zal het waarschijnlijk ook duidelijk zijn welke regels nog wel voor Kom d’r in van toepassing zijn. Wij zullen dat zo snel mogelijk communiceren. We hopen wel dat iedereen zich houdt aan de regels die nog gelden, zoals geen handen geven, regelmatig de handen wassen of ontsmetten en niet naar Kom d’r in komen als je verkouden bent of koorts hebt of als je in quarantaine moet vanwege ziekte van een huisgenoot of in afwachting bent van een corona testuitslag. We vertrouwen er ook op dat onze vrijwilligers en gasten gevaccineerd zijn, corona hebben gehad of recent negatief getest zijn. Zo niet zorg dan dat je extra maatregelen neemt om anderen te beschermen. We willen graag een veilige omgeving creëren voor onze gasten!! We hopen wel dat iedereen respect heeft voor elkaar. Dinsdag 5 oktober is er ’s avonds sjoelen. Iedereen die het leuk vindt om daaraan mee te doen is van harte welkom! Woensdag 27 oktober hopen we weer een Wereldproeverij te organiseren. Er zullen daarvoor intekenlijsten in Kom d’r in komen te liggen.Verdere informatie volgt in de volgende Torenklanken. OPROEP Door de verhuizing van Peer is de Tai Chi groep op woensdagavond gestopt. Ken je iemand die op vrijwillige basis de Tai Chi lessen zou willen geven? De groep zou dan weer door kunnen gaan. Info en aanmelden komdrin. geffenzorgt@gmail.com De dansgroep die tijdens het “koffie-uurtje” op dinsdagochtend LINE DANSEN op allerlei soorten muziek deed, wil ook graag weer starten.Voorwaarde daarvoor is dat er iemand is die deze danslessen wil begeleiden en er voldoende deelnemers zijn. Weet je iemand die ervaring heeft met Line- of Countrydansen, laat het ons dan weten. Er is ook ruimte voor nieuwe mensen die aan dit dansen willen mee doen, ook als ze nog geen ervaring hiermee hebben. Meld je daarvoor aan via ons email adres of loop op dinsdagochtend even binnen. De volgende Torenklanken komt pas uit op 20 oktober. Houd onze facebook pagina en Geffen.nl in de gaten voor eventueel eerder nieuws.

HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” op zoek naar nieuwe leden !

Wij zijn een handwerkclub die al vanaf 1984 in het Oude Klooster bestaat. Eerst onder “Ons Welzijn” en inmiddels onder de KBO. We vinden gezelligheid zeker zo belangrijk als het handwerken zelf. Het is een clubje van nu nog maar 10 personen, ook omdat we in de coronatijd afscheid moesten nemen van maar liefst 5 leden. We zijn elke maandagmiddag van half 2 tot half 4 bezig met breien, borduren, mandela’s kleuren, kaarten maken enz. Alles in een rustig tempo en in een ongedwongen sfeer, terwijl het kletsen en buurten over vroeger en nu ook belangrijk is. Dus ben je ouder dan 55, wil je gezellige middag hebben en ben je graag onder oudere mensen, kom dan gezellig meedoen! Namens “De Nijvere Handen” Marijke van Galen en Antoine Jansen

15


Dagbesteding in Bijenteeltmuseum Ecopoll, Honderden keren ben ik langs het Bijenteeltmuseum of wel Ecopoll in de Leiweg gelopen de afgelopen 5 jaren. Ik vroeg me altijd al af, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit van binnen en wat doen ze nou eigenlijk daar? Mag je zomaar naar binnen lopen? Daar heb ik sinds vorige week antwoord op gekregen. Ik werd uitgenodigd door Jasper Schuurmans, zoon van Robert en Thea Schuurmans uit de Leiweg, om in het bijenteeltmuseum zijn verhaal op te mogen tekenen. Dit onder het genot van een flinke bak lekkere koffie. Bij binnenkomst van het museum viel me al meteen op hoe warm en huiselijk het er was. Ook al was het in de avond, ik kon de bedrijvigheid van die dag nog voelen en eerlijk gezegd was ik verrast. Ik zag dat nooit vanaf de buitenkant. Dus ik was nieuwsgierig naar het verhaal van deze bijna 28-jarige initiatiefnemer. Jasper begon te vertellen In eerste instantie was dit museum en de imkerij een idee van ons pap. Ik zei nog tegen hem,“ik ga daar niet in mee werken, het is jouw imkerij, maar langzaam werden er zich elementen aan toe gevoegd. Moeder Thea wierp de vraag op, “kunnen we niet iets maatschappelijks doen?” En daar had Jasper, zelf afgestudeerd verpleegkundige, wel oren naar. Er werden bij Pa en Ma Schuurmans aan de keukentafel dagdelen ingepland waar ze mensen met uiteenlopende (psychische) problemen ontvingen. Er worden activiteiten met elkaar gedaan zoals onder andere biljarten, kaarten, jeu de boules, knutselen, rummikub, schilderen, wandelen etc. Al gauw was de keukentafel te klein en vertrokken ze naar de garage. Maar de garage was in de winter koud en ook al snel te klein en vandaaruit kwam het idee om de dagbesteding over te brengen naar het bijenmuseum. Een oud teamleider van Jasper inspireerde hem en al snel had Jasper de hele organisatie op poten gezet. Hij zocht alles uit zoals bijvoorbeeld indicaties (budget om naar dagbesteding

16

te gaan) via WMO, WLZ en PGB. Ook moest de organisatie professioneel en goed in elkaar worden gezet, daarvoor werd alles in het werk gezet en sinds al een aantal jaren beschikt de dagbesteding van Jasper over het felbegeerde ISO 9001 kwaliteitscertificaat. Zo ontstond er dus een nieuw bedrijf in het bestaande Bijenteeltmuseum; namelijk Zorgimkerij Ecopoll. En vanaf de eerste dag is dat een bedrijf met vele bezige bijen zeg maar. Beide bedrijven maken samen gebruik van dezelfde ruimte. Vier dagen per week wordt er op dit moment dagbesteding aangeboden aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt hebben of juist willen re-integreren in de arbeidsmarkt, maar ook mensen die een beginnende vorm van dementie hebben of eenzaam zijn. Er komen dan ook gasten in de leeftijdscategorie tussen de 28 en 93 jaar. Dit wordt mogelijk gemaakt door zorgprofessionals, stagiaires en vrijwilligers. De groepen worden klein en overzichtelijk gehouden en altijd wordt rekening gehouden met de samenstelling van de groepen, zodat het rustig en overzichtelijk blijft voor zowel gasten als zorgpersoneel. En er zijn nog meer mogelijkheden voor de gasten om passende dingen te doen die ze leuk vinden, zoals handwerken, werken in de groentetuin, bloementuin onderhouden, schilderen, mozaïeken, breien/haken, vogelkooitjes en insectenhotels maken. De gasten kunnen aangeven wat men graag doet, de medewerkers zorgen ervoor dat de wensen worden afgestemd op de mogelijkheden, er wordt dan ook echt naar elk individu gekeken. Ook maken ze met elkaar uitstapjes en werd met de groep onder andere het Glasblazersmuseum in Leerdam bezocht. En juist de meest simpele dingen zijn van groot belang; zoals bijvoorbeeld gewoon de was mee opvouwen door iemand met Alzheimer. Het mooie is dat deelnemers van de dagbesteding elkaar inspireren en zelf met ideeën komen. Zoals bijvoorbeeld het maken van een scorebord voor de Jeu de Boules wedstrijden. En dat bord wordt dan weer gemaakt door iemand die daar handig in is. Het is de kunst om te luisteren naar wat deze mensen bezighoudt om daar vervolgens op in te spelen. De activiteiten zijn niet alleen in het museum, maar ook is er een zee aan ruimte om het museum waar gasten zelfstandig of onder begeleiding


kunnen vertoeven. Behalve een grote groentetuin zijn er ook vele dieren zoals mini ezels en geitjes. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld lammetjes en een veulentje die ook door de gasten worden bezocht en verzorgd. Iedereen is vrij om binnen en buiten te bewegen. Voor onze dagbesteding zijn Jasper en Thea altijd op zoek naar vrijwilligers die graag een keer willen meehelpen. Heel dankbaar werk en altijd heel gezellig. Neem gerust contact op of loop gewoon binnen; de deur staat altijd open. Om daar meer over te weten mag je dus gewoon binnenlopen om een bakske koffie te drinken en eens rond te kijken en een praatje te maken. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de dagbesteding geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. En ik kan je zeggen, het is zeker de moeite waard. Succes Jasper met je mooie werk En dan nog even dit; Zorgimkerij Ecopoll doet mee met de ‘Week tegen de eenzaamheid’ van 30 september tot en met 7 oktober en nodigt u uit om op de koffie te komen.Tijdens de ‘Week tegen eenzaamheid’ staan ontmoeting en verbinding centraal. Nieuwe contacten opdoen is iets wat mensen vaak moeilijk vinden. Waar kom je tegenwoordig nog nieuwe mensen tegen, of waar blaas je oude contacten nieuw leven in? Bij Zorgimkerij Ecopoll bijvoorbeeld, aan de Leiweg 5c te Geffen! Wij nodigen iedereen, jong en

oud, uit om ons te bezoeken. Wij zorgen voor koffie of thee en iets lekkers om gezellig met elkaar in gesprek te gaan of gewoon te genieten van wat er allemaal te zien is. Graag vooraf aanmelden via zorgimkerij@ecopoll.nl of via 06-20431610. U bent op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag welkom tussen 10.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.

ROAPLIED Na het online feestje van begin dit jaar, gaan we dit carnavalsseizoen gelukkig weer voor een fysieke editie van het Roaplied.Wij kunnen in ieder geval niet wachten en zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen. De muziekinstrumenten worden weer voor de dag gehaald, de ballonnen zijn besteld en alle deelnemers-bordjes worden weer afgestoft. De dames van Kloar’n Onzin hebben in dit bijzondere jaar extra lang van hun winst uit 2020 kunnen genieten, maar zullen op zaterdag 5 februari 2022 toch echt weer de strijd aan moeten gaan met onze fanatieke Roaplied-deelnemers. Altijd al een keer op het podium willen staan met jou/ jullie eigen carnavalsnummer? Grijp je kans en doe dit jaar mee met het Roaplied! Je kunt je opgeven via roaplied@rottenrijk.nl

Zorg voor betekenis Vind jouw baan bij Sint Jozefoord. werkenbijjozefoord.nl

‘Samen wandelen of in een fotoboek kijken, dat zijn échte geluksmomenten.’

Lokaal en kleinschalig

Bosrijke omgeving

Échte persoonlijke aandacht

- Ilona

17


EEN MOOI BEDRAG VOOR DE STICHTING RIVED Op donderdagavond 16 september jl. was het een gezellige drukte in de Gildekamer van het Sint-Jorisgilde. Gasten waren Harrie en Dianne van Erp van de Stichting RIVED en burgerkoning van het gilde Eddie van Lokven. De reden was dat Eddie de cheque met daarop vermeld de opbrengst van het burgerkoningschieten ging aanbieden aan de Stichting RIVED. Dianne nam de cheque in ontvangst met de vermelding dat ze op dit moment contact hadden met de mensen in Kenia om een nieuw project op te starten. RIVED heeft verschillende projecten voor meisjes en vrouwen in twee grote sloppenwijken van Nairobi. Het bedrag was een goed begin hiervoor. Het was dan ook het mooie bedrag van € 550,00, bijeengebracht met de inschrijving van de schutters, de opbrengst van de consumpties en donaties van aanwezigen die niet wilden schieten, maar wel iets geven. Het Sint-Jorisgilde dankt iedereen die een steentje hieraan heeft bijgedragen.

RABOBANK ZET ZICH IN VOOR HET VERSTERKEN VAN CLUBS EN VERENIGINGEN

Clubs en verenigingen in Oss Bernheze vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Op 6 september is het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport weer gestart. Een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken.

18

Campagne voeren Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen uit Oss Bernheze die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo Bankieren app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis of gezond voedsel in de kantine. Versterken van het club- en verenigingsleven Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen evenals de inkomsten. “Nederland is kampioen verenigen. Clubs en verenigingen bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn,” vertelt Peter de Bruin, Directeur Coöperatieve Rabobank. “Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en Rabo ClubSupport.” Inschrijving gestart Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start er een landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbenden deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank leden start op 4 oktober en in november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank. Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op https://www.rabo-clubsupport.nl/


ONDERZOEK BODEMSCAN KERK 1680-2021 De voorlopige versie van het bodemonderzoek in de H. Maria Magdalena kerk is uitgegeven door de Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie. Discussies m.b.t. beantwoording van de onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen volgen. De eerste resultaten van het bodemscanonderzoek zijn al bekend. Vooral van de jaren 1964-2021 kunnen we met 100% zekerheid vaststellen wat we onder de vloer van de kerk zijn tegen gekomen. Vooral de reflecties in de zijbeuken en middenschip geven aan dat er in deze periode veel leidingen tevoorschijn zijn gekomen. (zie foto plattegrond kerk). 1963-1965 leidingen voor verlichting en geluidsinstallatie. 1963-1965 leidingen voor CV- installatie. 1969-1970 leidingen voor de twee nieuwe luidklokken en de voor astronomische Europese tijdklok. 1969-1970 leidingen voor gehoorgestoorden in de zijbeuk. 1969 1970 leidingen voor kerktelefoon en pastorie, tvverbinding huize de Heegt en aanleunwoningen. 2008-2010 leidingen voor nieuwe duurzame verlichting en wandcontactdozen in de gehele kerk. 2009 2010 leidingen voor nieuwe geluidsinstallatie. 2019-2019 leidingen voor glasvezel voorbereiding internet voor livestreaming 2020-2020 leidingen voor 300 meter Netwerkkabel STPCAT voor camera’s en beveiliging. 2020-2021 leidingen voor de eerste live streamuitzending vanuit onze mooie H. Maria Magdalena Kerk. Voor wie het nog niet weet: elke zondag live streaming van 09.30 -10.30 uur en bij speciale vieringen. Zie: website https://www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk of zoek via You Tube Uit betrouwbare bron

GroenLinks Oss e.o. zoekt raads- en bestuursleden (m/v)

GEFFEN - Over ruim een half jaar zijn er opnieuw verkiezingen: op 16 maart 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad voor Oss. Op dit moment heeft de afdeling Oss 2 raadsleden, Dolf Warris en Ester Bos - Faassen. Met een goede campagne gaan we volgend jaar voor minstens datzelfde aantal; daarom zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste kandidaten!

Misschien heb je zelf belangstelling, of wie weet wil je een ander voorstellen. Dat kan zelfs iemand zijn die (nog) geen lid is, maar wel het gedachtengoed van GroenLinks een warm hart toedraagt. We zoeken niet alleen mensen voor de bovenste plaatsen op de lijst, maar voor de kandidatenlijst als geheel. Daarnaast hebben wij nog een vacature in het afdelingsbestuur.We streven bij GroenLinks altijd naar een grote diversiteit qua leeftijd, sekse en achtergrond en het is natuurlijk prettig als bij onze partij alle kernen van Oss goed vertegenwoordigd zijn. Ben jij geïnteresseerd, mail dan naar Lilian Tan - Blommers, GroenLinksOss@gmail.com maar jij mag ook mij eerst even bellen voor meer informatie: 073-532 4628 (Charles) 19


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Pedicure Arianne van Nistelrooij Elzendreef 7

-

Palmstraat 20

5386GR Geffen

-

5342AP Oss

06-51309207 contact@pedicure-geffen.nl www.pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënen

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


HET LIEFST BIJ DE KLANT AAN DE KEUKENTAFEL

integriteit. We krijgen ook regelmatig controle van het AFM.”

Ze is opgegroeid aan de Koksteeg in Vinkel, woont, net als haar broer en zus, met plezier in Geffen (nu pap en mam nog!) en gaat de lang gekoesterde wens om zelfstandig een bedrijf te runnen, gestalte geven. Kristy van Hoof (33 jaar) is een echte multitasker. Een onderneming opstarten, drie dochters groot brengen samen met haar partner, een huis verbouwen en dat dus allemaal tegelijkertijd. Daarnaast is ze erg perfectionistisch (al vindt ze zelf dat dit wel meevalt). Met haar 12 jaar lange ervaring in de financiële dienstverlening was het nu tijd om zelf een bedrijf te gaan opstarten. Ze heeft een prima ‘rechterhand’ op kantoor in de persoon van Anne-Marie Gloudemans - Maas (60 jaar) met nog veel meer jaren ervaring in de financiële sector. Niets is Anne-Marie te veel en de klant staat op nummer één. Kristy volgde na de middelbare school de studie Management, Economie en Recht aan de Avans Hogeschool in Den Bosch, liep stage bij de ING-bank en werkte daarna enkele jaren bij tussenpersoon Colhof.Vervolgens werkte ze 10 jaar bij ING. Kristy: “ING wil zijn werknemers altijd wel stimuleren om naar de toekomst te kijken en zo kwam het moment voor mij om zelfstandig ‘HOOF Hypotheken Verzekeringen’ te beginnen. Kristy beseft dat haar branche lange tijd een ‘stoffige, oude, grijze mannenwereld’ was en dat imago probeert ze met haar bedrijf weg te poetsen. “We proberen het leuk te houden. Men wordt in ons land verplicht tot een aantal verzekeringen, maar je kunt het ook omdraaien: ben blij dat er bepaalde zaken te verzekeren zijn. Zelfs je leven kun je verzekeren, zodat je je nabestaanden goed achterlaat. We werken als tussenpersoon samen met diverse maatschappijen en banken waar we een goed gevoel bij hebben.We kijken breed en maken altijd vergelijkingen met meerdere partijen. Sommigen banken en verzekeraars werken alleen via tussenpersonen, we hebben vaak een gunfactor. De grote banken verdwijnen uit de dorpen en daarom is het fijn dat ons soort bedrijven letterlijk en figuurlijk dichtbij huis zijn. Wij houden van persoonlijk contact, spreken begrijpelijke taal en willen graag bij de klant aan de keukentafel de gesprekken voeren, ook ’s avonds. We vinden het belangrijk om een klik te hebben met de klanten, zij leggen immers hun gehele financiële situatie bloot. Uiteraard vinden we het ook gezellig als je langs komt bij ons op kantoor. We krijgen te maken met jong en oud, starters, doorstromers, we belenen overwaarde of sluiten hypotheken over. We doen altijd meerdere voorstellen. Alles moet transparant zijn. De Autoriteit Financiële Markten verleent vergunningen en doet onderzoek naar

Bij bedrijfsverzamelgebouw De Florijn aan het Dorpsplein in Geffen, met inmiddels acht bedrijven, vond Kristy een mooie kantoorruimte. Met ondernemers die elkaar kunnen versterken. “Hoe mooi is het als mensen in één pand een huis kunnen zoeken bij de makelaar, bij ons hypotheek en verzekeringen afsluiten en bij de notaris belangrijke zaken laten vastleggen. Ook is het handig als bij vragen iemand van het administratiekantoor aanschuift”, aldus Kristy. “En…” zo vindt ze,“het wordt hier op deze plek steeds mooier en levendiger met een nieuw dorpsplein en een lunchroom bij het nog te bouwen appartementencomplex Raadhuys!” Een hartelijk welkom dus aan deze startende ondernemer! Deze keer niet iemand die Geffen verlaat, maar Geffen komt verrijken! Op 1 september jl. werd ‘HOOF Hypotheken Verzekeringen’ op feestelijke wijze in gebruik genomen, waarbij de kinderen het gouden lint mochten doorknippen. Zie info: www.hoofgeffen.nl E-mailadres: info@hoofgeffen.nl Tel. nr. 073-4100001.We zijn ook te vinden via Facebook en Instagram

21


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Woensdag brooddag Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Wit en bruin

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

3+1 gratis Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf

Wij verzorgen voor u:

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GEFFENAREN BEDANKT! Een super dank je wel voor al die helpende handen, die mij terzijde staan en die zoveel mogelijk maken voor een gezellig en mooi Geffen!!! Dankzij hun hulp stond ik zondag 5 september op het podium!! Dank voor alle verenigingen die mijn naam noteerden op het aanmeldingsformulier Geffenaar van het jaar 2021. Iedereen bedankt voor je felicitatie via kaart, mail of app, je bloemen of attentie!!! Ik ben een trotse Geffenaar 2021 en hoop op deze manier uit te dragen dat het vrijwilligerswerk in Geffen wordt gezien en gewaardeerd. Word je gevraagd voor een vrijwilligerstaak: Kijk dan niet meteen met een zorgelijke ja-maar-blik, maar… met een enthousiaste ja-en-houding. Het vrijwilligerswerk geeft je veel voldoening en verruimt je blikveld. Ik ben er in ieder geval een rijker mens door geworden. Tonny van Erp - van der Doelen Geffenaar van het jaar 2021

COMPUTERHELPDESK GEFFEN Tijdens de corona-periode werd ons allen de boodschap ingehamerd “thuis blijven en afstand houden” en zo werden we daardoor meer op ons zelf teruggeworpen. In deze periode zijn we ook veel meer genoodzaakt geworden om gebruik gaan te maken van het digitale apparatuur. Door beperking in onze bewegingsvrijheid en het contactverbod werden we al of niet gedwongen meer de telefoon, onze computer, tablet of mobiel te gaan inzetten. Denk maar eens aan onze kinderen/studenten die hebben lange tijd , zelfs nog tot nu toe, in verbinding met school en universiteit online de lessen en colleges moeten volgen. Hoeveel van ons werden ter vermijding van contacten genoodzaakt thuis op de computeronline hun werk te gaan doen. Denk nog maar eens aan dat we bij de verschillende Instanties en kantoren, vaak omdat de telefoonverbindingen over bezet waren, online onze afspraken moesten maken ter voorkoming dat het er te druk zou worden. Ook vanwege de winkelsluitingen moesten en gingen we ook met z’n allen veel meer online onze inkopen en boodschappen doen. De pakketbezorging heeft zeer drukke tijden gekend. Onze jeugd die thuis van school moest blijven, ging maar te graag achter de computer om veel en soms wel intensief computerspelletjes te spelen. Wij konden geen bezoeken bij familie of kennissen afleggen, ook allerlei activiteiten waren weggevallen en om toch onze contacten te behouden waren we meer aangewezen om gebruik te gaan maken van onze computer, tablet of ons

mobieltje om te beeldbellen, mailen of om te gaan app’en Naar wij vernemen en ook de vragen die naar ons komen, constateren we dat door deze ontwikkeling veel mensen die niet of minder goed met met dit digitale apparatuur kunnen omgaan toch de nodige problemen ondervinden, omdat ze hierdoor op dit terrein in meerdere mate afhankelijk worden van kinderen, familie of anderen. Computerhelpdesk wil en kan, om de gevolgen van deze coronacrisis enigsinds te verzachten, u hierbij helpen om meer zelfverzekerd met je pc, laptop, tablet of mobieltje \ om te gaan. Deze begeleiding geschiedt ongeacht de benodigde tijd geheel naar ieders tempo en belangstelling. Deze begeleiding is een activiteit van de KBO Geffen en is toegankelijk voor haar leden en ook niet-leden en is ook nog eens geheel gratis. Alleen van uw kant is wel wat moed en moeite nodig. Sons kan er een aanmoediging door de familie u al aardig helpen. Computerhelpdesk start met deze begeleiding weer op maandagmiddag, 11 oktober a.s. om 13.30u in de vergaderzaal in het Oude Klooster. U kunt zich of door een van uw familieleden hiervoor aanmelden bij Albert van Santvoort, tel. 073-5322141 of 0615124657.

Op de koffie bij Sint Jozefoord Sint Jozefoord doet mee met de Week tegen de eenzaamheid (30 september tot 7 oktober) en nodigt u uit om op de koffie te komen. Tijdens de Week tegen de Eenzaamheid staan ontmoeting en verbinding centraal. Nieuwe contacten opdoen is iets wat mensen vaak moeilijk vinden. Waar kom je tegenwoordig nog nieuwe mensen tegen, of waar blaas je oude contacten nieuw leven in? Bij Sint Jozefoord, bijvoorbeeld! Wij nodigen iedereen, jong en oud, uit om op bezoek te komen bij Sint Jozefoord, bij één bewoner, om precies te zijn. Wij zorgen voor de koffie of thee én lekkere gebakjes om samen van te genieten en het spreekwoordelijke ijs te breken. Hoe geef ik me op? Bel naar de receptie van Sint Jozefoord om u op te geven: 073 5 342 342. U bent de hele week welkom, tussen 9 uur en 11 uur en tussen 14 uur en 16 uur. Opgeven kan tot 28 september.We zien u heel graag verschijnen! 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


DE FLIEREFLUITERS EN RABO CLUBSUPPORT

HET AFSCHEID VAN GROEP 8, Wat was het mooi, Leuk, gaaf en erg geslaagd. Na een corona jaar waar weer niks mocht en kon, waren de kinderen al erg blij dat ze op schoolkamp konden, maar wij als klassenouders wilden de kinderen toch wel heel graag een mooi afscheid geven van de basisschooltijd, met hulp van heel veel ouders, werden er werkgroepjes gevormd en daaruit ontstonden de leukste ideeën. Maar met ideeën alleen kom je er niet, ze moeten dan ook nog uitgewerkt gaan worden en dan is het fijn als je in een dorp zoals Geffen, heel veel hulp en medewerking krijgt van mensen en bedrijven. Daarom alsnog een grote Dank je wel aan: Oudervereniging v/d Wissel, André Schuurmans, Wihabo, Bennie Romme (Gouden Leeuw), Richanne Steenbergen (’t Akkertje), Michel van Nistelrooij, Xander Smit (Heurkens & van Veluw BV), Arie Jagers (De Geer), BRoversbouw, Eric Verhagen (Percussie4Fun), Esther Perry - Rens - Jan (Stichting Rottenrijk), Gert-Jan (op de tractor), Tini Heijmans (Nooit Gedacht) en de Jumbo. De Kinderen hebben genoten en wij als ouders ook!! SUPER!!

Het laatste anderhalf jaar hebben jullie helaas weinig over over de Flierefluiters voorbij zien komen. Corona heeft onze club ook stil gelegd, maar langzaam aan gaan wij weer denken aan opstarten. Onze leden zijn er al lang aan toe om weer leuke dingen te gaan doen en vooral gezellig te kunnen genieten van de zaterdag middagen met elkaar. De truckruk en misschien zelfs ook het carnaval zit er helaas nog niet in, maar we zijn al volop aan het denken voor andere mooie en vooral veilige invullingen voor onze clubmiddagen. En natuurlijk kunnen we daarbij alle financiële steun goed gebruiken. Daarom vragen we of je, indien je Rabobank lid bent, eens door het lijstje wilt lopen tot je stichting de Nulandse Flierefluiters tegen komt. Elke stem is welkom!! Alvast bedankt namens al leden en zeker ook die uit Geffen waarvan jullie er vast wel een aantal kennen.

PERSBERICHT

Dag van de Duurzaamheid in Oss op 9 oktober Op zaterdag 9 oktober vieren wij de Dag van de Duurzaamheid! Er is weer een leuke duurzame inspiratiemarkt voor ouders én kinderen in NME-centrum De Elzenhoek. Zet de datum alvast in uw agenda! Van 12.00 tot 16.00 uur kunt u inspiratie opdoen om thuis praktisch aan de slag te gaan met duurzaamheid. Ook de kinderen kunnen zich (duurzaam) vermaken. Er is wat lekkers te krijgen bij gezellige eetkraampjes. En niet te vergeten: de Drummende Vuilnismannen komen langs voor een muzikaal spektakel! Alvast een kleine greep uit het programma: • Makkelijke moestuin • Het Grote Afvalspel • Zon op je dak • Vogelhuisje maken • Tuin van de Toekomst • Energiecoach • Tegelwippen • Woningisolatie • Band op spanning • Vissen naar plastic in de vijver De inspiratiemarkt en alle activiteiten zijn in de buitenlucht. Het complete programma komt binnenkort online. Houd www.DuurzaamOss.nl in de gaten! Officiële datum Officieel is de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober. Maar in Oss vieren we dat een dag eerder. 25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 61 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart … Editie 60 heeft u in Torenklanken helaas gemist. Die hadden wij per ongeluk één dag te laat aangeleverd, zie Facebook…

een doorn in het oog, dattie eigenlijk nauwelijks gebruikt wordt.Wat let bijvoorbeeld blaaskapel de Pompzwengels, de Slagwerkgroep of het Jeugdorkest van ‘Willen Is Kunnen’ om bij mooi weer eens lekker in de frisse buitenlucht te repeteren of, nóg mooier, ‘gratis en vûr niks’ een spontaan optreden weg te geven aan ‘t Geffes Volluk? Ook ExpresZo en het Groot Koor mogen zich gerust aangesproken voelen! Is er niet een Stichting Muziekkiosk geweest of bestaat die zelfs nog? Werk aan de winkel!

Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad (Rund um das Haus of elders) en dat u er weer flink tegenaan kunt: op school, op uw werk en in uw vrije tijd! #Corona in Geffen Volgens de overheid is 77% van alle Nederlanders volledig gevaccineerd. Dat percentage zal in Geffen niet veel lager/hoger zijn. 77% is een héle mooie score, maar we zijn er nog niet! Ruim een kwart van de beschikbare IC-bedden zijn (nog steeds!) bezet met coronapatiënten. Naar wordt gefluisterd zijn dit nagenoeg allemaal ongevaccineerden … Of de ons opgelegde #beperkingen m.i.v. 20 september wel of niet versoepeld worden, is nu nog onduidelijk; blijf gezond! #Geffens Veld en #Dorpshart Akelig stil geweest de voorbije maanden rond deze twee belangrijke projecten in #Geffen Misschien vindt u dat logisch, want vakantie? Wij niet, want de ambtelijke molens draaien altijd door! En in het derde kwartaal van 2021 (en dat eindigt op 1 oktober as.) worden er knopen doorgehakt, zo heeft de gemeente Oss beloofd … Wordt vervolgd?

#De Wiel Vanmorgen nog ff langs De Geffensche Wiel gekuierd. Dit jaar géén lelijke gele borden erbij met “Let op: Blauwalg!!!”. Niet omdat de problemen van de 141-jarige Geffensche Wiel zijn opgelost, maar vanwege een extreem nat voorjaar, gevolgd door een #kwakkelzomer ... Wél regelmatig wat jongens met een bamboehengeltje op de loopbrug gespot, wat doet vermoeden, dat er tóch nog leven in De Wiel zit … Wij hadden u nog iets willen influisteren over de miljoenen van het Geffens #Groenfonds, de broeders en zusters (?) van de #Stamtafel en/of nut en functioneren van de #Dorpsraad maar helaas; ons A4-tje is vol … Vragen, opmerkingen óf een Bijzondere Boom aanmelden? Bel ’t Rooi Hundje tel: 06-53916725

Kiosk op ‘t Dorpsplein #Kiosk Toen Geffen 700 jaar bestond, verrees dees skôn kiosk uit de grond. Initiatief van onder andere Rob van Reijmersdal met medewerking van vele Geffense handjes en sponsoren. Gelukkig blijft de kiosk gespaard in de plannen voor het nieuwe Dorpshart, maar het is ons

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 28

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.