Torenklanken 2019 - nr 15

Page 1

57e jaargang | nummer 15 | september 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

START WERKZAAMHEDEN KLOOSTERSTRAAT GEFFEN 26 september start Aann.- Wegenbouw van Rosmalen B.V. , in opdracht van de gemeente Oss met de werkzaamheden aan de Kloosterstraat. Naast onze werkzaamheden gaan Enexis en Brabant Water leidingen vervangen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Timmermans Infra B.V. Tevens zal de glasvezelkabel worden gelegd. Waar gaan we werken? Het werk is opgedeeld in fases. Fase 1 Kruising Kerkstraat tot aan kruising Veldstraat start 26 september, duur ca. 6 weken. Fase 2 Kruising Veldstraat tot ingang tijdelijk parkeerterrein school start 31 oktober, duur ca. 7 weken. In beide fases zal eerst de verharding worden verwijderd, daarna gaan Enexis en Brabant Water hun leidingen vervangen. Als deze klaar zijn kunnen we de verharding aanbrengen. Gedetailleerde informatie over planning (of eventuele wijzigingen hierin) en bereikbaarheid krijgt u van onze aannemer en van de aannemer van Enexis/ Brabant Water. Wat gaan we doen? - Enexis en Brabant Water moeten aan beide zijden van de straat hun leidingen vervangen. - De gemeente Oss gaat de straat opnieuw inrichten volgens het eerder gecommuniceerde ontwerp. Dit ontwerp is te bekijken op www.oss.nl/plannenenprojecten ‘Kloosterstraat Geffen herinrichting’ Wat merkt u hier van?

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Wij proberen de overlast tijdens de uitvoering te beperken maar hinder kunt u wel ervaren.Wij zorgen er voor dat uw pand tijdens de werkzaamheden in elk geval te voet bereikbaar blijft. Uw pand is soms niet of slechter bereikbaar per auto. U wordt hierover geïnformeerd door de aannemers. Heeft u vragen? Voor vragen over het project (voor zover het de werkzaamheden het straatwerk betreft) kunt u contact opnemen met projectleider, de heer P. van Erp of de opzichter van het werk de heer H. Appelhof. Wij zijn allebei bereikbaar via telefoonnummer 14 0412. Voor vragen over de uitvoering en bereikbaarheid van uw pand kunt u contact opnemen met Aann.- Wegenbouw van Rosmalen B.V. dhr J. Roefs 06-20350717 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07.00u tot 17.00u). Voor vragen over de werkzaamheden van Enexis/Brabant Water kunt u contact opnemen met dhr. D. van den Bosch (Enexis) 06-21236639 Met vriendelijke groet, P. van Erp Projectleider GIBOR

KOPY INLEVEREN VOOR:

30 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.geffendgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE: NIEUWE SITUATIE IN GEFFEN Gastvrouw Toos blijft voorlopig nog op de pastorie. Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen van 08.00 u. tot 11.00 u.: tel. 073-5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, nog gewoon in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het nieuwe e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl De e-mailadressen: pastoor@parochiegeffen.nl en info@ parochiegeffen.nl zullen op termijn komen te vervallen. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 27 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 29 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 04 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 06 okt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 11 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 13 okt. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk ZEER GEWAARDEERD Elf jaar was zij een trouwe, stille kracht in onze geloofsgemeenschap. Joke Clement is met pensioen gegaan als huishoudelijk medewerkster op onze pastorie.

“Jouw werk is zeer gewaardeerd’, zo sprak Gerrit van de Helm haar toe bij het afscheid in kleine kring aan de keukentafel. “Je was ons zonnetje in huis en daar past een (zonne)bloemetje bij!” Joke heeft het – samen met Toos – goed naar haar zin gehad op de pastorie. Zij werkte eveneens 21 jaar op het Sint Janslyceum in Den Bosch en heeft ook daar inmiddels afscheid genomen. Ze gaat lekker genieten, samen met haar man Hans, van haar hobby’s en het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen. Joke, dank je wel voor je inzet! BEDEVAART NAAR GERARDUS MAJELLA (WITTEM). ‘Pleisterplaats voor de ziel’ Eucharistieviering – middagdienst met bidtocht door de tuin – bezoek Kloosterboekwinkel – tentoonstelling bibliotheek. Zondag 13 oktober 2019. Vertrek Euterpestraat Oss (Golfbad) Deelname € 25,00. Informatie bij Ria van Gogh, tel. 073 - 5321592 KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. STAND KERKBALANS PER 1-9-2019: € 19.000,00. Dank u wel voor uw bijdrage. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: September 2019: Femke Pels, Rev Kamminga.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 7 september 2019: Jo van Zantvoort - van Erp, 81 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl

Open midda g Heemkunde werkg roe p “Vladerack” op zaterdag 5 oktober. Wij zetten onze deuren weer open voor jullie. Kom eens een kijkje nemen op onze jaarlijkse open dag op de bovenverdieping van het Oude Klooster (ook goed te bereiken met de lift) Wij laten u dan zien waar we zoal mee bezig zijn. Bent u bv. geïnteresseerd in stamboomonderzoek, bidprentjes, oude en of nieuwe foto,s of ons krantenarchief dan bent u bij ons aan het goede adres. Of wilt u weten hoe de beeldbank werkt dan kunnen we dat ook laten zien. Misschien vind u de foto wel waar u al jaren naar op zoek bent...... Bekijk bij ons ook de fototentoonstelling van 90 jaar Nooit Gedacht en 20 jaar Sint Jorisgilde. Ook zijn er bij ons diverse boeken te koop, blader eens door de verschillende inkijk exemplaren. U bent van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur en de koffie staat klaar.

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Blijvend afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Inspirerende gezonde recepten? Afvallen met succesvolle tips? Geen hongergevoel ervaren?

Zet de eerste stap en neem contact op met Puur Petri!

GEZOCHT! MFC De Koppellinck 06 1073 1162 info@puur-petri.nl www.puur-petri.nl

Hulp in de huishouding voor een halve dag per week.Voor meer informatie of interesse 06-13935783 5


Gezelligheid & Kwaliteit Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 512.

Zondag 15 september 2019. Het belooft een prachtige dag te worden. Buiten op het kerkplein verzamelen zich de eerste fietsers voor de fietstocht van Goed Gevoel Geffen. Binnen in Café Govers start klokslag half 11 stamtafel nummer 512. Tonny is te gast. Effe noar Geffe In de vorige Torenklanken hebben wij al een uitgebreid sfeerverslag gedaan van Effe noar Geffe. Maar we raken er maar niet over uitgepraat.Wat een geweldig feest, het was gezellig druk. De open lucht mis, Henry van Schijndel met de door Martien Romme geschreven versie van Het Dorp. De Revuo’s, Qualawaai, Bart en Alex en nog veel meer artiesten.Trots, trots en nog eens trots op datgene wat Geffen haar bezoekers allemaal voorschotelt.Twee hele kleine kanttekeningen zijn ons wel ter ore gekomen. Hoewel er meer dan genoeg te eten is, was dat blijkbaar niet voor alle bezoekers makkelijk te vinden en een harmonisatie van de (koffie)prijzen ontbrak, maar mogelijk wordt de organisatie dan beschuldigd van kartelvorming. Complimenten voor de organisatie, de doorgevoerde vernieuwingen en nieuwe huisstijl. Gemeentehuis De gemeenteraad is positief. De kogel is door de kerk, maar helaas geen sloopkogel door het gehele gemeentehuis. In de laatste plannen wordt slechts een deel van het gemeentehuis gesloopt en blijft ‘de Puist aan het Dorpsplein’ voor een groot deel behouden. Vele rode stickers zijn er tijdens de inspraakavonden geplakt op het gemeentehuis en toch wordt het maar voor een beperkt gedeelte gesloopt. Slecht geluisterd dus. Bureau Los Stad Om Land, verantwoordelijk voor het inspraakproces, heeft van een enkeling hierdoor de naam Bureau Los Zand gekregen. Hopelijk wordt de oproep van de Dorpsraad Geffen om nog aan het plan te schaven met verve opgepakt en wordt het plan op een aantal onderdelen veranderd. Wat 30 jaar geleden met de Berlijnse muur mogelijk was, moet zeker ook met het gemeentehuis kunnen. Er is genoeg man- en machinekracht in Geffen om het in eigen beheer te doen, dus voor de kosten hoeft Oss het niet te laten. Als aandenken kunnen de brokstukken als souvenir worden verkocht. Heesch West Komt Geffen letterlijk en figuurlijk in het (verdom)hoekje van ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss? Windmolens op Heesch West en een milieucategorie van niveau 5. Voor ‘s-Hertogenbosch een ‘ver van mij bed show’, maar

voor Geffen toch angstvallig dichtbij. De Dorpsraad Geffen laat -laat- van zich horen, maar is inmiddels wel het gesprek aangegaan. Bezwaren kunnen later bij het ontwerpbestemmingsplan alsnog worden ingediend.Wij hopen dat de bestuurders verstandige keuzes maken en daarmee bezwaren en langdurige procedures voorkomen. Bijvoorbeeld door de geplande windmolens mee te nemen in de plannen voor de polder en milieucategorie 5 niet toe te staan of beter specificeren welke bedrijven er binnen de categorie wel/niet toegestaan zijn. Geffen op de schop Geffen gaat op de schop. Eind september wordt gestart met het opbreken van de Kloosterstraat, daarna is de Papendijk aan de beurt. Ook wordt er op provinciaal niveau gesproken over de fietsroute F59. Wij hopen dat dit leidt tot aanpassingen. Het is een wonder dat er nog geen hele ernstige ongelukken hebben voorgedaan. Op sommige punten binnen en buiten Geffen is het echt gevaarlijk, zoals door Crista Dollevoet namens de Dorpsraad Geffen op DTV Oss én Den Bosch perfect verwoord. Nooit Gedacht Wij feliciteren Nooit Gedacht met het 90 jarig jubileum. De oudste vereniging van Geffen lezen wij in het Brabants Dagblad. Wij verwachten echter dat de KPJ als eerste haar 100 jarig bestaan viert. Net zo vitaal als Nooit Gedacht, maar toch echt een paar jaartjes ouder. Nooit Gedacht heeft de beschikking gekregen over een prachtig kunstgrasveld.Van Harte Gefeliciteerd daarmee. Wij vertrouwen erop dat niet alleen de heren, maar ook alle dames van Nooit Gedacht, met hun trainers of nog te werven trainers, hier jarenlang plezier van gaan hebben. Met voldoende trainers en een goede accommodatie zal Nooit Gedacht haar titel ‘Pilot vereniging dames KNVB’ zeker waar kunnen gaan maken. Zwengelfeest Het Zwengelfeest georganiseerd door de Pompzwengels was een mooi evenement. Niet alleen door de prachtige optredens van de Pompzwengels, Morava uit Tilburg en de Aalander Muzikanten, maar ook door de samenwerking met ’t Gilde, JBC Geffen, Goed Gevoel Geffen en EcoPoll.Voor ieder wat wils onder een stralende zon bij Molen De Zeldenrust. Kennismaken met laserschieten bij ’t Gilde. Jeux-de-Boulen bij JBC Geffen ten bate van Goed Gevoel Geffen. Finishpunt van de fietstocht van Goed Gevoel Geffen met de inmiddels befaamde loterij. Kennis maken met de producten van EcoPoll. Goed te zien dat men elkaar weet te vinden. Praktisch Alles Groen Het is weer mogelijk om mee te doen aan de wedstrijd Praktisch Alles Groen. De gemeente Oss stelt maximaal

7


EUR 15.000 ter beschikking. De Lambertusstraat en de Trudostraat zijn in het kader van deze wedstrijd al groener gemaakt en het terrein achter Sporthal de Geer volgt binnenkort. Wie schrijft dit jaar in om een stukje Geffen groener te krijgen? Meer informatie op www. praktischallesgroen.nl Pastoor We zien in diverse media onze voormalige pastoor David van Dijk opduiken en betreuren het dat Geffen geen eigen pastoor meer heeft. Nu sinds een paar maanden pastoor Verbakel als vervanger de diensten in Geffen verzorgt en daarvoor de dienst in Nuland een uurtje naar achter heeft verschoven, kunnen wij een glimlach niet onderdrukken. De wijsheid in Geffen ophalen om die daarna in Nuland te verkondigen? Volgende Stamtafel De volgende Stamtafel is op zondag 29 september 10.30 u. in Café Govers. U bent van harte welkom! Reageren? Ons e-mail adres: Stamtafel@torenklanken.nl

DORPSRAAD GEFFEN Vrijwilligers voor deelauto voor Geffen De Dorpsraad is op zoek naar vrijwilligers voor bemensing van een deelauto in Geffen. Vanaf begin 2020 stopt vervoersmaatschappij Arriva met buslijn 161. De lijn zorgt voor een verbinding tussen Nuland via Geffen naar Oss. Helaas is er gebleken dat er te weinig reizigers zijn om deze buslijn exploitabel te houden. Naar aanleiding van dit besluit hebben we gesprekken gevoerd voor mogelijk een alternatief.Arriva staat welwillend tegenover het beschikbaar stellen van een zogenaamde deelauto. Zo’n auto kan op afspraak ingezet worden voor vervoer naar diverse bestemmingen en zorgt daarmee

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 8

voor mobiliteit. Een voorbeeld is o.a. het ziekenhuis in Uden. Als Dorpsraad willen we graag onderzoeken of dit haalbaar is. We zoeken dus vrijwilligers, in het bezit van een rijbewijs, die één of meerdere dagdelen in de week als chauffeur de afspraken willen rijden. Naast chauffeurs zijn we ook op zoek naar enkele vrijwilligers die de ritten en de groep chauffeurs willen coördineren. Wij denken aan een team van minimaal 10 personen. Als je hieraan een bijdrage wilt leveren en natuurlijk zin en tijd hebt, dan komen wij graag met jou in contact. Stuur een e-mail naar: info@dorpsraadgeffen.nl Ons voornemen is om ongeveer half november a.s. met alle belangstellenden bij elkaar te komen voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van afspraken. Dorpsraad Geffen

VERLOREN Op zondag 1 september ben ik tijdens Effe noar Geffe mijn gouden slavenarmband verloren. Waarschijnlijk in de Dorpstraat. Mocht iemand de armband gevonden hebben, neem dan contact op met de redactie; torenklanken@geffen.nl.


EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Aanmelding Eerste H. Communie 7 juni 2020

Hallo ouders en jongens en meiden van groep 4, Groep 4 is toch altijd een beetje speciaal. Jullie mogen dit schooljaar de Eerste Heilige Communie doen. Samen met jullie willen wij leuke, interessante en gezellige bijeenkomsten organiseren waarin iedereen wordt klaargestoomd voor het grote feest van de Eerste Heilige Communie. Wij hebben er zin in! Jullie ook? Kom naar onze aanmeldingsavond en geef je snel op. De aanmeldavond zal gehouden worden op dinsdag 8 oktober 2019 om 20.00u in het Patronaat (de zaal achter de Pastorie, hiervoor moet je langs de voorkant naar achteren lopen, via het pad). Wij zullen die avond kort een uitleg geven over het communieprogramma, over wat er van zowel ouder als kind wordt verwacht en nemen tenslotte de aanmeldformulieren incl. inschrijfgeld in ontvangst. De Eerste H. Communie zal dit jaar plaats vinden op zondag 7 juni 2020 om 12.00 uur. De bijeenkomsten zullen wisselend gehouden worden op maandagen, woensdagen en vrijdagen, ongeveer 1 keer per maand. Wij streven er naar dat op deze manier iedereen bij alle bijeenkomsten aanwezig kan zijn. Datums en tijden volgen op de aanmeldingsavond. Op zondag 1 december om 9.30u komt Sinterklaas naar de kerk. In deze mis stellen de communicanten zichzelf voor. Uw kind hoort hierbij aanwezig te zijn.

*Roepnaam: ..........................................................................J/M

Tenslotte: 1. In verband met de planning en organisatie vragen wij jullie op de aanmeldingsavond aan te melden. 2. Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van €40,00. Deze bijdrage graag in een enveloppe inleveren, voorzien van de naam van uw zoon/dochter op de aanmeldingsavond. 3. Voor deelname aan de Eerste H. Communie is het gewenst dat u in de Parochie woont en er bent ingeschreven.

*Achternaam:.............................................................................. *Volledige doopnamen:.............................................................. ...................................................................................................... *Geboortedatum:...................................................................... *Gedoopt op:............................................................................ *Kerk:......................................................................................... *Te.............................................................................................. *Naam ouder(s)........................................................................... ..................................................................................................... *Adres:....................................................................................... *Woonplaats:.............................................................................. *Telefoon thuis:................................ / 06................................ *Emailadres:.............................................................................. *Allergieën:...............................................................................

VERLOREN MET EFFE NOAR GEFFE: Mijn schoonzusje is een zilveren ring met veel strassteentjes verloren. Zij had hem van haar inmiddels overleden moeder gekregen. Ik hoop dat iemand hem gevonden heeft. Graag bellen naar Cintha Hulsen 073 5343210

Wij hopen op een fijne en prettige samenwerking tijdens de voorbereiding op deze bijzondere gebeurtenis. Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Deze publicatie is speciaal bedoeld voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten. De kinderen van De Wissel ontvangen op school deze brief. Hartelijke groeten, Pastoor Ouwens Namens de communiewerkgroep: Sharon van den Hurk, Loes van Wanrooij,Astrid Eikenaar, Mary van Dinther en Ingrid van Kreij

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 27 september: bezoek Doveninstituut st Michielsgestel 2 oktober: lezing over veilig thuis wonen. 18 oktober: halve busdagtocht naar oorlogsmuseum Overloon 23 oktober: Filmmiddag 8 november: Stamppotbuffet met gezellige meezing middag. Beste leden van de KBO, We hebben ons aangemeld om mee te doen met de RABObank-clubsupport. De aanmelding is geaccepteerd. Vanaf 27 september kunt u stemmen op de verenigingen die u een warm hart toedraagt. Stem vooral op de Geffense vereniging en vergeet daarbij de KBO niet. Duo-fiets Enkele maanden geleden hebben we van de gemeente Oss een tweede duo-fiets gekregen. Nu zijn wij op zoek naar mensen, die graag fietsen en dit een of twee keer per maand samen met iemand willen doen. Het hoeft niet ver te zijn, en heel belangrijk, hard trappen is niet nodig want er zit ondersteuning op. Zou u dit leuk vinden en er wat meer over willen weten, kunt u bellen naar Ber Visser, tel. 5322054 of 0657728287 2 oktober lezing over veilig prettig thuis wonen Presentatie door de brandweer van Geffen over Veilig Prettig Thuis wonen. De mensen van de brandweer vertellen u over de top 5 brandoorzaken en hoe u die kunt voorkomen, het snel ontdekken van brand en veilig vluchten. En eenvoudige maatregelen die u zelf kunt nemen om brand te voorkomen De middag begint om 14.00 uur met koffie/thee en de presentatie begint om 14.30 uur tot ong. 16.00 uur in “t Oude Klooster. Opgeven voor woensdag 27 september bij Henriette v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@kpnplanet.nl 18 oktober: bustocht naar oorlogsmuseum Overloon We vertrekken met de bus om 13.00 uur bij ’t Oude Klooster in Geffen.We rijden met Brabant Expres naar het oorlogsmuseum in Overloon, waar we tot 17.00 uur de tijd hebben om alles te bekijken, en worden tussendoor ook nog eens verwend met koffie of thee en 10

een stuk taart. Rond 17.00 uur rijden we naar de plaats Zeeland waar we in ’t Witte Huis genieten van een driegangen diner. Verwachting is dat we rond half acht weer in Geffen zijn. De bus is nog niet vol zit, u kunt zich nog aanmelden. Opgave voor deelname 1 oktober door betaling van € 55,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. 23 oktober Filmmiddag: De middag begint om 13.30 uur en de film heet: Bankier van het verzet. Het is een Nederlandse film uit 2018 van Joram Lürsen over de verzetsstrijders en bankiers Walraven van Hall en zijn broer Gijsbert van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog de financiering van het verzet verzorgden. Deze film past in deze tijd, waar overal herdacht wordt dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd. 26 december: Kerstdiner Zoals u van ons gewend zijn, hebben wij op tweede kerstdag een uitstapje per bus voor u, met daarbij een vijf-gangen diner. In de volgende Ons en Torenklanken komt meer informatie, maar u kunt hier vast naar uitkijken. We gaan ook in 2020 weer met Brabant Expres op vakantie. Van 17-21 mei naar West-Vlaanderen. Zondag 17 mei: vertrekken we naar Blankenberge, we gaan via Antwerpen waar we de vogeltjesmarkt bezoeken. Maandag 18 mei gaan we op bezoek bij Jule Destrooper, een koekjesfabriek waar ze de lekkerste koekje van de Benelux maken. En we maken met het toeristentreintje een toer langs de Belgische badplaatsen. Dinsdag 19 mei hebben we de ochtend vrij, en na de middag gaan we terug in de tijd. Hiervoor zien we het zeer indrukwekkende Tyne Cot, een begraafplaats uit de eerste wereld oorlog. Na het diner op de markt in Ieper wandelen we naar de Menenpoort, waar iedere avond ter herinnering aan de eerste wereld oorlog iedere avond om 20.00 uur de Last Post wordt geblazen. Woensdag 20 mei gaan we een dag naar Brugge. Donderdag 21 mei gaan we weer huiswaarts. Maar onderweg bezoeken we Gent en maken een rondvaart door de grachten van Gent. Daarna eerst nog een heerlijk diner voordat we huiswaarts gaan, en tegen de avond zijn we weer in Geffen. Deze reis kost u, bij deelname van minimaal 30 personen € 429,- p.p. Toeslag eenpersoons kamer € 79,-.èn is inclusief: -Vervoer en begeleiding van ervaren chauffeur/reisleider.


-Opstappen in uw woonplaats -4 nachten verblijf , 4 x ontbijt en 3x diner in uw hotel. -Muziek en dansavond in uw hotel. -Bezoek Antwerpen, Blankenberge, De Panne, Oostende, en rondrit toeristentreintje. -Bezoek Gent, inclusief boottocht. -Bezoek Brugge, inclusief diamantmuseum en Brouwerij. -Bezoek Jules Destrooper koekjesfabriek + proeverij -Kusttoer West-Vlaanderen. -Bezoek Ieper, Tyne Cot en Last Post incl. diner in centrum Ieper. -Toeristenbelasting. -3-gangen diner ter afsluiting. In de volgende ONS komt meer informatie, maar heeft u belangstelling en wilt u graag uitgebreidere informatie, kunt u bellen naar Tineke Willemse tel. 06-10758924.

BEDANKT Verrast maar vooral ook vereerd was ik om door de Geffense gemeenschap gekozen te worden tot Geffenaar van het Jaar. Een gebeurtenis die mij raakt. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor alle mooie en hartverwarmende reacties en blijken van waardering die wij, Hetty en ik mochten ontvangen. Ferrie Verhoeven

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

“DE ONTMOETING” bestaat 5 Jaar ! Woensdag 4 September jl was het precies 5 jaar geleden dat “De Ontmoeting” haar eerste inloop organiseerde. De ochtend werd feestelijk gevierd met een grote taart en een glaasje wijn dat zowel door de aanwezige vrijwilligers als de deelnemers zeer op prijs werd gesteld. Het grote krentenbrood dat we van de Dorpsraad kregen ging de diepvries in voor de week daarop. De poule van 10 vrijwilligers (5 mannen/5 vrouwen) werden hartelijk bedankt voor hun vrijwillige inzet gedurende deze 5 jaren. Met name Marijke Nieuwenhuis werd nog extra in het zonnetje gezet d.m.v. het overhandigen van een oorkonde, omdat zij al 5 jaren lang elke woensdag als eerste aanwezig is om de nodige voorbereidingen te treffen.Terwijl zij er ook voor zorgt dat de voorraad koekjes, suiker, melk, koffie etc. op peil blijft. Helaas zijn ons de afgelopen jaren ook mensen ontvallen, zowel bij de vrijwilligers als de gasten, waar wij ook even bij stil wilden staan. Afgelopen 5 jaren is deze activiteit als onderdeel van “Geffen Zorgt” een succesvolle activiteit gebleken en komen er elke woensdagmorgen tussen de 25 en 30 mannen en vrouwen bijeen in het Oude Klooster. De vrouwen zijn wel altijd ruim in de meerderheid. Daarom zou het fijn zijn als er ook meer alleenstaande mannen of echtparen van de gelegenheid gebruik zouden gaan maken om een gezellige woensdagmorgen te hebben. Er zijn geen kosten aan verbonden maar het is wel fijn dat de deelnemers toch elke week een vrijwillige bijdrage doen om het geheel draaiende te houden. De achterste zaal van het Oude Klooster is elke woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur open en we nodigen iedereen uit om op z’n minst eens een keer binnen te lopen voor een kopje koffie of thee en een koekje om van de ongedwongen sfeer te proeven en gezellig samen te zijn.

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL dichtbij en bedankt alle inwoners van Geffen voor hun bijdrage aan team Geffen Zorg

vertrouwd dit jaar onze jaarlijkse collecte waarvan de opbrengst Wij bieden: was. €1.335,61 • Verpleging en verzorging aan huis Van dit mooie bedrag kunnenHeeft wiju vragen weerof wilt enkele feestmidu meer weten? • Specialistische zorg Bel 0900-8803 • Thuisbegeleiding dagen organiseren en vele mensen bezoeken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week • Spoedzorg 24 uur per dag Verder willen wij ook graag de vrijwilligers bedanken die of mail naar: geffen@pantein.nl • Nachtzorg ons geholpen hebben met collecteren. Zonder hen was dit anders niet gelukt. Nogmaals onze dank hiervoor. www.thuiszorgpantein.nl

Ziekencomité De Schakel

Voelt beter

11


GELOOF ONDER WOORDEN (32) De zondige mens. De zonde is een reactie van de mens op de liefde en de genade van God. De zonde is het vergeten, de minachting of de weigering van de roep van God. Zonde is een woord uit het religieuze vocabulaire, verbonden met het geloof. Natuurlijk, ieder mens kan zich door begane fouten schuldig voelen voor zijn geweten. De gelovige ontdekt dat hij een zondaar is tegenover God. De Bijbel spreekt nooit over de zonde op zichzelf alleen. Uitspraken over de zondige mens staan in de context van twee andere aanvullende opmerkingen: - de mens, geschapen door God, is mooi en groot. – de mens is zondaar, omdat hij zich verwijdert van zijn ware geluk: de bondgenoot van God te zijn (Jr 2,11.13). – God heeft een oneindig geduld, Hij staat altijd klaar ons weer op te richten, te vergeven: ‘Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos ‘(Rom 5,20). Zonde en ongeloof. Zonde is een kracht die ons vervreemdt van God. Zij is het tegendeel van geloof, van het zich toevertrouwen aan God. Die zonde kan vrijwillig zijn: we weten dat horen naar het Woord van God goed voor ons is, maar in feite houden we er geen rekening mee en keren we God de rug toe. Dan stemmen we dus in met de zonde.Toch is niet ieder ongeloof zonde. Je kunt beelden van God in je meedragen waardoor je geen enkel verlangen hebt om te geloven. Voor sommige mensen lijkt God teveel op bepaalde predikers: autoritair, onmenselijk, fanatiek, pietluttig…Door deze foutieve voorstelling kiezen zij ervoor om ongelovig te zijn. Iemand die geen geloof heeft is zich niet bewust te zondigen, tegen God in te gaan, tegen een goddelijke wil die licht, geluk en heil is voor de mens. Zwak als ieder ander mens kan hij weigeren de innerlijke stem te volgen die spreekt over het goede, en over liefde en rechtvaardigheid voor allen. Zo stemt hij in met het kwaad en verraadt hij zijn verantwoordelijkheid als mens. Het is pas in het licht van het geloof dat hij de ware diepte zal ontdekken van een ‘zonde ’ die zijn relatie met God aantastte. De zondaar heeft altijd toegang tot God, de deur is nooit gesloten. Wanneer de zondige mens terugkeert naar God, dan ontdekt hij dat God zelf al op zoek was gegaan naar zijn verloren kind. Degene die terugkomt geeft gehoor aan de geheime roep van de Liefde. “Heer, breng ons weer bij U terug, en wij zullen ons bekeren; maak ons leven opnieuw zoals het vroeger was”(KL 5,21). De zonde had een afstand kunnen scheppen tussen God en ons. Maar geen enkele afstand is onoverbrugbaar: ‘Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat één van deze kleinen verloren gaat’ (Mt 18,14).Want zo spreekt de Heer tot zijn ontrouwe volk: ‘En daarom lok ik haar binnenkort weer naar Mij toe, zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek Ik tot haar hart (..) Daar zal zij weer antwoorden, zoals in de dagen van haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte’ (toen het volk zich verenigde met 12

zijn God door het Verbond van de Sinai, (Hos 2, 16-17) Bij God heeft de zonde niet het laatste woord. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

VERLENGING CONTRACT TUSSEN VAN WANROOIJ BOUW EN ONTWIKKELING EN NOOIT GEDACHT Zaterdag 7 september voorafgaand aan de opening van het nieuwe kunstgras is een nieuw tweejarig contract ondertekend tussen Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en Nooit Gedacht.Van Wanrooij is met deze contractverlenging de komende twee seizoenen hoofdsponsor van Nooit Gedacht. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat de naam van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling de komende twee jaar weer op de shirts van Nooit Gedacht 1 en de JO19-1 staat. En bedankt Van Wanrooij in het vertrouwen in onze mooie club. Naast het jubileumjaar van Nooit Gedacht viert ook Van Wanrooij dit jaar haar jubileum, namelijk 50 jaar Bouw & Ontwikkeling en 40 jaar keuken, badkamer & tegel warenhuys. Door vakmanschap, innovatie en daadkracht heeft Van Wanrooij een sterke marktpositie gekregen en kijken zij er naar uit ook de aankomende jaren mooie woongebieden te ontwikkelen.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN We zijn na de vakantie weer met veel enthousiasme gestart met onze activiteiten. In middels is het eerste ontmoetingsmoment voor ouders van basisschoolleerlingen op 20 september geweest.Voorlopig willen wij dat iedere vrijdagochtend mogelijk maken. We horen graag wat jullie ervan vinden. Ons schildergroepje voor kinderen van groep 6-7-8 van de basisschool is weer gestart met een schildermiddag en is erg enthousiast. Wil je de volgende keer ook meedoen, laat het dan weten via ons emailadres: komdrin.geffenzorgt@gmail.com Het zou ook fijn zijn als er nog een ouder of een opa /oma mee wil helpen op deze middag. Op 4 oktober is er een workshop voor de vrijwilligers van Kom d’r in, in samenwerking met het vrijwilligerscollege van Ons Welzijn.We hopen op een goede opkomst en een interessante en gezellige middag. Heb je de spullen al klaar staan voor reparatie as. vrijdag 27 september in het Repair Cafe? Onze vrijwilligers helpen je graag. Nog ideeën of vragen? Laat het ons weten! In Kom d’r in staat een ideeënbus, maar je kunt ook reageren via ons email adres! Vergeet niet in te schrijven voor onze wereldproeverij op woensdag 30 oktober, onze Turkse dorpsgenoten gaan weer voor ons koken!

MEEZINGEN IN JE MOERSTAAL:

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

In het najaar van 2019 en het vroege voorjaar van 2020 krijgt de Vinkelse molen “De Zwaan” weer bezoek van een aantal koren uit de regio. Elke 3e zondag van de maand van 13.30-16.00uur kun je gezellig meezingen met bekende en minder bekende nummers. Tijdens de pauze wordt een rondleiding verzorgt waarin je zal worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van het molenproject. Het programma is als volgt: 20 oktober 2019: 100% NL uit Uden 17 november 2019: De Borrelnoten uit Heeswijk- Dinther 15 december 2019: smartlappenkoor Wellie uit Mariaheide 19 januari 2020: Popkoor De Diva’s uit ‘s-Hertogenbosch 16 februari 2020 : MengelmOeSS uit Oss 15 maart 2020: smartlappenkoor Déheurdeva- neiges uit ’s-Hertogenbosch Vrijwilligers Stichting De Vinkelse Molen

13


ROOI OORTJES XXV

Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze speciale (25-ste!!!) editie ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in MFC De Koppellinck en natuurlijk rond het neije Dorpshart ... # PastoorGate Na een voorpagina artikel in het Eindhovens Dagblad, waarover wij vorige keer berichtten, staat er op dinsdag 10 september wéér een flink stuk over pastoor David van Dijk in een landelijk dagblad, waarin ”ons pastoorke” uitweidt over zijn voorkeur voor Hardstyle House. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ na-tien-jaar-ruzie-en-een-filmpje-heeft-reusel-de-pastordie-altijd-vloekt-lacht-en-rookt-en-house-luistert # Renovatie Papendijk – Noord Daags na Effe noar Geffe was er een ”inloop-informatieuurtje” in MFC De Koppellinck i.v.m. een rigoureuze aanpak van de Papendijk vanaf de Huisartsenpraktijk tot aan Molen De Vlijt. Uiteraard zijn wij ”efkes goan heuren”. Het plan op zich kan (ook) onze goedkeuring wel krijgen, al had het van ons uiteraard groener gemogen; het betreft hier immers de entree van ons mooie dorp én: bomen aan weerszijden (een laan) haalt de snelheid eruit. Dát kan óók bereikt met drempels, maar die wil niemand in de straat voor zijn of heur deur! Wat ons betreurt, is dat Papendijk-Noord nú al in procedure wordt gebracht, terwijl olling Geffen in het faliekant mislukte project ”Geffen Begroten” (2016) aangaf, dat het begaanbaar maken van de Dorpstraat (van De Heegt tot aan de Huisartsenpraktijk) voor voetgangers absolute topprioriteit heeft. Hier schort het volgens ons nog aan. Daarom: éérst trottoirs Dorpstraat begaanbaar maken voor ouderen, rolstoelen en kinderwagens! En pas daarna … # Vacature Groen Links Uit onbetrouwbare bron vernemen wij, dat de afdeling Groen Links Oss op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Geffense kandidaten hebben bij de partij natúúr-lijk een streepje voor; Meer weten? Bel gerust met Ossenaar Gebert Lucassen (voorzitter): 06 - 4101 4151 # Vinkel-Noord Als honderden anderen (maar dan op persoonlijke titel) hebben ook wij een zienswijze ingediend rondom de sterk gewijzigde plannen voor bedrijventerrein Heesch-West, dat wij Vinkel-Noord noemen, omdat ons buurdorp écht het afvoerputje van de grote gemeenten Den Bosch en Oss dreigt te worden.Actiegroep ”Eerlijk over Heesch-West” timmert zelf inmiddels keihard aan

14

de weg; die hebben daarbij hulp van Dorpsraad Geffen, de Geffense Stamtoffel of Rooi Oortjes écht nie noddig; heel veel suc6 gewenst met jullie acties! # Dorpshart Geffen Wij volgen behalve de drie inspraakavonden o.l.v. stedenbouwkundig bureau L.O.S. en het hoopvol resultaat daarvan (”Olling Geffen” op één lijn!) ook de procedure in de Osse politiek. Op donderdag 12 september werden de plannen uitgebreid besproken in de adviesraad Ruimte.Wat wij allang vreesden wordt daar bewaarheid; in het kader van ”een pilot” van de Gemeenteraad Oss zijn er bewust géén kaders aan L.O.S. mee gegeven. Met andere woorden; oeverloos lullen, hopen dat dit uit-eindelijk consensus oplevert (wat gelukt is; chapeau Geffen!) en dan doodleuk melden, dat er nog dekking gevonden dient te worden in de uiterst schrale begroting van Groewd Oss … wordt vervolgd! The Cremers en Daan Eikenaar # Nooit Gedacht 90 jaar Hil Geffen hittur van mee meuge genieten; op 6-7-8 september vierde Geffens grootse vereniging haar 90-jarig bestaan. Eén van de highlights van het Feestweekend was de ingebruikname van het fel begeerde kunstgrasveld, mi gruun korrels (!), langs de spoordijk. Dat werd op zaterdagmiddag officieel geopend door wethouder Kees van Geffen en Nooit Gedacht’s langst nog levende lid,Théke Cremers (90) en de jongste aanwinst der Rood-Witten, Daan Eikenaar (5), verrichten samen met een aftrap in de stromende regen de officiële openingshandeling. Er waren ruim honderd getuigen en Fanfare Willen Is Kunnen en haar majorettes zetten hun beste beentje voor. ’s Avonds was er een Dienstenveiling en daarna barstte het jubileumfeest écht los. Op dâ Fistje zijn de 2 super vrijwilligers Tiny Heijmans én Tiny Schuurmans benoemd tot Erelid van VV Nooit Gedacht: Proficiat! Natuurlijk hadden wij u ook nog wel willen bij kletsen over Fietstocht #GoedGevoelGeffen #GeffenschToetsenbordTerrorisme en #DorpsraadGeffen, maar dat doen wij wss de volgende keer! ’t Rooi Hundje 06-5391 6725


EEN ONDERSCHEIDING VOOR BART DE KINDEREN Als kleine jongen sprong hij meteen op zijn fietsje wanneer de sirene van de brandweer te horen was in het dorp. Wat later ging hij er met zijn brommer op af. Het werk van de brandweer heeft altijd al een grote aantrekkingskracht op Bart de Kinderen uitgeoefend. Maar hij wil vooral graag mensen helpen. Dat was de grootste drijfveer destijds om bij de vrijwillige brandweer te gaan. Bart (55 jaar) groeide op aan de Molenstraat in Geffen in een gezin van zeven kinderen. Een molenaarszoon is hij. Zijn vader Harrie en diens broer Nol waren ‘de mulders’ van molen De Vlijt. Het ambachtelijke malen op de molen maakte plaats voor een machinale maalderij en de verkoop van veevoer. Dat bedrijf van zijn vader heeft Bart overgenomen. Het werd uitgebreid tot de “Dierenspeciaalzaak en veevoeders”, het huidige bedrijf van Bart en Anita de Kinderen. Ze wonen aan D’n Ham en hebben twee kinderen. Dochter Maud (22) studeert in Wageningen Dierwetenschappen en zoon Luuk (20) volgt in Eindhoven een HBO ICT opleiding. Bart was al met zijn bedrijf begonnen toen hij in 1993 bij de vrijwillige brandweer ging. Nadat hij de opleiding Brandwacht 1 en 2 gehaald had mocht hij mee uitrukken. Daarna heeft Bart nog de opleiding Hoofd brandwacht en Chauffeur / pompbediende gedaan. Na 26 jaar een actief lid van de vrijwillige brandweer te zijn geweest is dit een mooie leeftijd om te stoppen. Iedereen weet dat er van een brandweerman veel mentale en fysieke kracht gevraagd wordt. Je komt voor moeilijke en soms zeer zware levensbedreigende situaties te staan. “We zijn veel reddend bezig “, zegt Bart. Met de snelweg en het spoor in de nabijheid krijgt de brandweer van Geffen regelmatig met ernstige, dodelijke ongevallen te maken. Vooral ongelukken waarbij kinderen betrokken zijn komen heel hard aan. “Tegenwoordig is er gelukkig veel meer aandacht voor de nazorg van de brandweerlieden. We hebben een B.O.T- team (Bedrijfs Opvang Team). Dan wordt alles nog eens doorgenomen en kan iedereen zijn zegje doen. Je kunt er onder elkaar over praten, wat heel goed is voor de verwerking,“ zegt Bart. Er is misschien daardoor een hechte band tussen de collega’s onderling. En natuurlijk zijn er ook luchtige meldingen zoals: ‘een hond op het ijs’, ‘een pony die tot twee keer toe in het zwembad terecht komt’. “We moesten een keer een wasbeer uit een boom halen. Dat was nog een hele toer want het beestje bleef maar van tak naar tak springen”, zegt Bart glimlachend. De Koninklijke onderscheiding heeft Bart meer dan verdiend. Naast je gezin en het bedrijf moet je soms op de meest onverwachte momenten uitrukken. Als

de pieper gaat moet Bart alles laten vallen en meteen vertrekken. Dan is Anita er om de boel over te nemen en alleen het bedrijf draaiend te houden. Samen zijn ze er voor gegaan.Allebei komen ze uit een gezin van zeven kinderen. Ze weten van aanpakken en zijn van huis uit gewend om te helpen en klaar te staan voor een ander als dat nodig is. Dat is vanzelfsprekend voor hen. Bart kijkt dan ook met voldoening terug op zijn 26 jaren bij de brandweer. Het was een zinvolle en mooie tijd. Je kunt wat betekenen en het geeft hechte vriendschappen. Bart blijft natuurlijk lid van de Brandweervereniging “Fikkie”. De saamhorigheid en gezelligheid tussen de collega’s hoeft en wil hij zeker niet missen Het afscheid als actief brandweerman was prachtig. De woensdag vóór zijn afscheid hadden collega’s een ludieke stunt met hem uitgehaald. Anita, Luuk en een aantal collega brandweermensen verrasten Bart tijdens zijn wekelijkse zwemuurtje in Oss. “Er kwamen plotseling een aantal mensen in brandweerkleding en een paar in duikpakken en met snorkels het zwembad binnen. Ik had niets in de gaten , maar ze kwamen mij zogenaamd redden”, vertelt Bart. Het officiële afscheid was op vrijdag 23 augustus. Door twee brandweerwagens werden Bart, Anita, Maud en Luuk opgehaald en naar de kazerne gebracht. Daar stond een erehaag van brandweerlieden in officieel tenue en familie. Burgemeester Wobine Buijs had een mooie speech en speldde Bart zijn onderscheiding op. Ook de commandant Rob van Dinther en Bart van Erp de voorzitter van de Brandweervereniging spraken hem toe.“En zelf heb ik natuurlijk ook nog een woordje gedaan”, zegt Bart. Namens Torenklanken van harte gefeliciteerd Bart met deze welverdiende Koninklijke onderscheiding.

15


LANDSCHAPSVERBETERING GEFFEN-OSS Korte terugblik eerdere Torenklanken Het Groenfonds Geffen (circa €2 miljoen) is bedoeld om een mooier en groener buitengebied te maken tussen Geffen en Oss. Dit als tegenprestatie van de nieuwe woningen, die hier sinds 2008 zijn gebouwd. De werkgroep Landschapsverbetering Geffen-Oss geeft invulling aan de beoogde landschapsverbetering. Inmiddels heeft deze werkgroep een lijst met ongeveer 45 projecten. Dit zijn zowel grote als kleine projecten.Aan de projecten wordt hard gewerkt door Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO), Stichting Arborteum en Natuurbeleving Geffen (SANG), Stichting Landschapsbelang Maasdonk en de gemeente Oss. (Vanuit de gemeente Oss neemt Bram Tax het stokje over van Liselore Burgmans. Zij heeft een nieuwe baan en verlaat de gemeente Oss.) Daarnaast zijn ook verschillende particulieren en (agrarische) ondernemers betrokken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Hooff: tonniehooff@ gmail.com. In de Torenklanken lichten we regelmatig lopende of gerealiseerde projecten toe. Deze keer schrijven we over hoe het programma landschapsverbetering GeffenOss zich verhoudt tot de totale landschapsontwikkeling tussen Geffen en Herpen: de Groene Long. En over een particulier project: de educatieve tuin en bijenstal van Ecopoll. Groene Long Geffen-Herpen De raad heeft in september 2017 de Routekaart GroenBlauw-Natuur (GBN) vastgesteld. Doel van de routekaart GBN is tweeledig: 1. de kwaliteit en kwantiteit van het GBN in de gehele gemeente Oss verbeteren 2. brede herkenning en waardering van het GBN door inwoners en bezoekers. In de routekaart staan ook projecten, zowel voor de gehele gemeente als voor specifieke gebieden.

Eind 2018 hebben we de Landschappen van Allure programma’s afgerond. Hieronder vallen o.a. de Landerij VanTosse, dynamisch landschap Oss (met de faunapassages en natte ecologische verbinding), uitkijktoren Herperduin en Speelbos Herperduin. Tot 2020 werkt 16

de gemeente Oss samen met Stichting Landschapsbeheer Oss nog aan de alternatieve maatregelen voor de gecancelde Natuurbrug over de N329. Dit is natuur- en landschapsontwikkeling in het gebied tussen de Nieuwe Hescheweg en de N329 (plus de directe omgeving). Kortom er is de afgelopen jaren flink gewerkt aan de Groene Long ten zuiden van Oss. Met de landschapsverbetering Geffen-Oss breiden we de Groene Long uit tot en met het arboretum in Geffen. Daarmee realiseren we een robuuste ecologische verbinding op het dekzand, die ook recreatief aantrekkelijk is. Ecopoll Robert en Thea Schuurmans hebben een imkerij en een bijenteeltmuseum aan de Leiweg in Geffen. “Wij zijn heel erg blij met de bijdrage uit het Groenfonds van de Gemeente Maasdonk, waarmee we versneld onze educatieve tuin en -bijenstal kunnen realiseren. Met de tuin zijn we al gestart en met de bouw van de bijenstal kan waarschijnlijk op korte termijn worden gestart.”

“Het ontwerpen van een tuin is vaak al een grote uitdaging en het uitzoeken van passende planten al zeker. Daarvoor hebben we contact gezocht met Pieter van Manen van Happy Bee Plant. Hij is gespecialiseerd in de aanleg van tuinen die interessant zijn voor een groot aantal (bestuivende) insecten. Daarnaast is Pieter imker en kan hij als geen ander de vertaalslag maken naar een tuin passend bij ons bijenteeltmuseum.” “Als ontwerp heeft Pieter de vormen van het pand laten doorlopen in de tuin. Dus overal kom je de zeshoekige cel uit de bijenkast weer tegen. Daarin wordt gewerkt met een variatie aan planten, die met hun wisselde bloeimomenten bijna het hele jaar door nectar en stuifmeel produceren. Ook is er rekening gehouden met verschillende niveaus, dus aan de zijkanten is vooral gewerkt met lage beplanting en naar het midden wordt het hoger, waardoor het er prachtig uit ziet. In het midden wordt vaak weer gebruikt gemaakt van passende bloeiende bomen. Sommige planten die gebruikt worden, bloeien vaak al op het moment als er geplant wordt, daarmee ontstaat er al meteen een heel ander beeld rond het museum.” “Op een goede manier zorgen voor je eigen tuin moet direct ook een gezonde bijdrage zijn voor alles wat er leeft. Bestuivende en anderen insecten hebben het moeilijk door het gebrek aan bloeiende planten. Draag ook een steentje bij en plant een bloeiende plant of struik in uw eigen tuin. Alles helpt.”


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer is aan het woord Marja van Kreij, 56 jaar, zij woont in de Molenstraat. 1. Een herinnering aan Geffen daar kan ik niet uit kiezen…. Een paar: wonen in de Dorpstraat! Als het kermis was hadden we op onze inrit een fietsenstalling :), het kampioenschap met Nooit Gedacht dames 1, de buitentoernooien van volleybalclub G’68, de kermistoernooien van G’68, Nooit Gedacht en de KPJ, thema/jubileumfeesten bij G’68 en tennisclub de Vlijmd, Recht vur zunne Roap (met Trui en wethouder Rinie van de Ven met een koe door Geffen lopen :)) en natuurlijk niet te vergeten de geweldige optredens en verkoop bij “De veiling der emoties” tijdens Effe noar Geffe. 2. Dit zou anders moeten: dat we minder snel een oordeel klaar hebben, over anderen (zeker op social media)! Dit kan bij mezelf soms ook nog beter! Laat mensen toch in hun waarde! 3. Een bijzonder(e) plek/gebouw / straat / wijk: de T splitsing Dorpstraat, Kloosterstraat en Kerkstraat. Dit vind ik echt het mooiste plekje van Geffen! 4. Een mooi mens: Tiny van Rijn - van den Berg. 5. Jammer dat: er zoveel moois in Geffen afgebroken is... het oude gemeentehuis, de kazerne, de Maria- en Aloysiusschool. Hopelijk blijft de pastorie wel!

6. De leukste club: helaas bestaat die niet meer G’68! In november 2018 toch nog gevierd dat we 50 jaar geleden zijn opgericht! 7. Ons visitekaartje: Effe noar Geffe, de Maria Magdalena kerk, Recht vur zunne Roap en het Arboretum! 8. Bewondering voor: ALLE vrijwilligers, bij sportclubs maar ook bij “Kom d’r in”, de Heegt, Heemkundewerkgroep Vladerack, etc. etc. 9. Geffen is voor mij: THUIS :) 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: weet ik niet. Doorgaan waar ze mee bezig zijn :). Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij iedereen bedanken die wat voor onze moeder, Ria Schouten, betekend heeft in de vele jaren van haar langzaam achteruit gaan tot aan haar overlijden op 22 augustus. We weten dat heel veel Geffenaren eraan hebben bijgedragen dat zij, ook toen ze aan mobiliteit en zelfstandigheid moest inleveren, kon blijven genieten van het leven, van uw vriendelijke bezoekjes, uw belangstelling, de aardigheidjes die u langsbracht. Onze bijzonder warme dank gaat uit naar de jarenlange zorg door de dames van het thuiszorg team van Brabantzorg. Wij, haar kinderen, waren geroerd door de vele blijken van medeleven, dat deed ons goed. De kinderen van Ria Schouten, Hedwig, Marc, Marleen, Willem-Peter • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

17


EEN LEUKE EN GEZELLIGE DEMONSTRATIE VOOR UTGUDUR IN GEFFEN Donderdag 5 september waren wij uitgenodigd voor een demonstratie bij Utgudur, een damesvereniging in Geffen. Om te beginnen hebben wij onze showdans gedanst, een dans die erg gewaardeerd werd. Daarna hebben wij heel veel dansen kunnen laten zien, standaard dansen, latin dansen en groepsdansen. Uiteindelijk bleek 1 uur nog krap om alles te laten zien. Na de pauze hebben onze leden met diverse dames gedanst. Ook hebben hun leden mogen ervaren hoe het is om zelf in een rolstoel te dansen. Ervaren dat je dus ook veel kunt sturen met je zit in de stoel. En ook hoe je de armen moet gebruiken, o.a. niet strak houden. Ook een mooie danshouding is essentieel voor het rolstoeldansen. Wat onze leden lieten zien was vooral dat ze heel veel plezier in het dansen hebben en echt genieten. Ook de leden die niet aan wedstrijden deelnemen komen iedere donderdagavond met veel plezier naar de Garf in Zeeland. Daar dansen we dan van 19.30 tot 22.00 uur, met een pauze om 20.30 uur. Na afloop hebben we diverse complimenten mogen ontvangen. Mochten clubs en/ of tehuizen interesse hebben in een demonstratie dan kunnen ze contact opnemen of naar de Garf komen voor een afspraak.

WAT IS KABOUTERVOETBAL? Kaboutervoetbal betekent samen met leeftijdsgenootjes sporten. Het is nog geen ‘echte’ voetbaltraining. Het plezier van samen lekker met een bal buiten bezig zijn, staat voorop. Het is goed voor de motorische ontwikkeling en kinderen maken spelenderwijs kennis met het voetballen. Wat ook belangrijk is: ze leren omgaan met elkaar in een teamsport. Voor wie? Het kaboutervoetbal is bedoeld voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar.Vanaf 5,5 jaar mogen kinderen aansluiten bij JO7. Vanuit Nooit Gedacht geven we dit op tijd door aan de desbetreffende kinderen en ouders. Hoe werkt het? De trainingen hebben een speels karakter. Ze starten en eindigen elke keer op dezelfde wijze. De trainingen duren ongeveer 45 minuten.Aan het eind van de training staat er een glaasje ranja klaar. De trainingen zijn weersafhankelijk, als het te koud of te nat is zal de training niet doorgaan. Minimaal 5 kinderen zijn nodig om de training door te laten gaan. Voetbalkleding is niet echt nodig maar wel kleding waarin kinderen makkelijk kunnen bewegen. Pas dit wel aub aan naar het weer.Voetbalschoenen zijn niet noodzakelijk! Wanneer? De trainingen starten op zaterdagochtend om 10.00 uur op sportpark de Biescamp. We starten zaterdag 21 september. Er zullen ongeveer 10-12 trainingen plaatsenvinden voor de winterstop. In de winterstop gaan we evalueren. De bedoeling is om na de winterstop, vanaf maart weer verder te gaan. Hoe zit het met lid worden en wat zijn de kosten? Er is een proefles mogelijk.Vanaf de 2e les dient er een contributie betaald te worden. De contributie bedraagt Euro 25,- per half seizoen (ongeveer 10 trainingen). Nieuwsgierig geworden en/of aanmelden? Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij Bart Hoeben (06-51095114) of Wendy van der Doelen (06-30414720). Aanmelden kan ook per mail Coordinator.jeugd@nooitgedachtgeffen.nl of kom eens langs op zaterdag ochtend op sportpark de Biescamp.

18


NIEUWE GILDEHUIS ÉN KONINGIN CONNIE INGEZEGEND Na de gildetentoonstelling tijdens Effe noar Geffe is door de leden van het Sint-Jorisgilde weer hard gewerkt aan het nieuwe gildehuis. De vloer en de zolder lagen er al een paar weken in, maar er moest toch ook een bar en een keukentje komen. Buiten werden schietbomen geplaatst en een verharding gemaakt om kogelhulzen op te vangen omdat op 21 september al de eerste kringschietwedstrijd wordt gehouden. Per 1 oktober is de huur van het oude gemeentehuis opgezegd en zijn we officieel gehuisvest in de Weverstraat. Tijd dus om Pastoor Ouwens te vragen ons nieuwe onderkomen te komen inzegenen. De pastoor zegde toe en kwam op 15 september naar Geffen voor een korte, maar mooie inzegeningsceremonie.

Daarna werd door pastoor Ouwens gezegend en werd ze buiten overvendeld met het vaandel door vaandrig Jos Coppens en zong het gilde uit volle borst de Geffense versie van het ‘Brabant were di’. Met broodjes en een drankje werd deze mooie, maar ook gezellige, bijeenkomst afgesloten en vertrok een deel van het gilde naar het Zwengelfeest om daar haar bijdrage te leveren met het lasergeweer.

IEDEREEN BEDANKT! Alles is geëvalueerd, opgeruimd en we zijn zelfs over gehuisd. Namens Jeugdvakantie willen wij alle kinderen, hulpouders en jeugdleiding hartelijk bedanken. Maar alle anderen die belangeloos hebben bij gedragen aan een geweldige week. En niet te vergeten onze sponsors: BEDANKT!! Rupsharen en onweer mocht de pret dit jaar niet drukken! We hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien op ons nieuwe terrein bij de Blokhut! En denk aan Jeugdvakantiewerk Geffen bij het stemmen bij de Rabo Clubkas Campagne!!

ROMMELMARKT NULAND

De gildeleden waren allen in vol tenue aanwezig, want pastoor Ouwens kwam ook onze nieuwe koningin Connie van der Dussen inzegenen, waarbij ook haar gezin aanwezig was. Connie beloofde met de punt van het vaandel in de hand “de geschreven en ongeschreven wetten in het algemeen en die van het Sint-Jorisgilde in het bijzonder te eerbiedigen en na te leven”.

De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 5 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden . Ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 5 oktober van 9.00uur tot 14.00 uur Graag tot ziens op 5 oktober

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 19


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


TERUGBLIK 43E EDITIE VAN EFFE NOAR GEFFE Wat was het weer een fantastische dag en wat kleurden de straten in ons dorp mooi groen met alle Effe noar Geffe vlaggen! Wat was er allemaal nieuw dit jaar? De grootste verandering; het jaren ‘60 plein op het Dorpsplein. Ouderwetse gezelligheid met een heuse rolschaatsbaan voor jong en oud en volop demonstraties van rolschaatsclub Kerrolls. De oude motoren, brommers en oldtimers werden goed bewonderd. Ook nieuw was het Natuur- en Landschapsplein in de Lambertusstraat met allerlei activiteiten voor de kinderen. In samenwerking met Gemeente Oss had Geffen de primeur met de aftrap van 75 jaar bevrijding wat de komende periode volop wordt gevierd in onze omgeving. Fantastisch straattheater trok door de straten van het parcours. Voor de kinderen weer volop vertier op de Kinderspeulploats, volledig in het thema van Ridders en Prinsessen. Rond 14.00 uur werd de miljoenste bezoeker vol spanning opgewacht aan de kassa in de Dorpstraat. De zusjes uit Geffen maakten er weer een ludiek spektakel van! Een jong gezin uit Heesch was de gelukkige, met een picknickmand vol streekproducten begon hun Brabants Dagje uit goed. Zoals andere jaren waren uiteraard weer talloze hobbyisten aanwezig om hun oude ambachten te tonen. Vertrouwde plekken als de veemarkt, met de keuring van koeien en vaarzen, de watervogels, de fretten en alle andere dieren mochten ook niet ontbreken. Het mooie weer zorgde voor volle terrassen, muziek was voor ieder wat wils. Kortom: de sfeer was geweldig! Dus zet zaterdagavond 5 en zondag 6 september 2020 alvast groot in je agenda. Hierbij willen we ook alle bedrijven, sponsoren en de vele vrijwilligers heel hartelijk danken. Jullie hulp en inzet is onmisbaar en waarderen we enorm. We hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen! Namens het bestuur van Effe noar Geffe, Chrisjan van Dinther, voorzitter Gezocht: vrijwilligers voor Effe noar Geffe 2020 Vrijwilligers zijn goud waard. Sterker nog: zonder nieuwe aanwas kunnen we het ‘klusje’ niet klaren! Wil je volgend jaar ook je steentje bijdragen (in de voorbereiding, tijdens het weekend of in de dagen erna) om zo samen dit prachtige evenement in stand te houden, dan kan je je aanmelden of meer informatie opvragen via info@ effenoargeffe.nl. Ps. Wist je dat verenigingen een vrijwilligersvergoeding krijgen?

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Woensdag 16 oktober 14.30 uur: Concert Laura de Bekker Laura de Bekker (zang, piano, gitaar) bracht eerder dit jaar bracht een eigen cd uit met daarop Nederlandstalige luisterliedjes in verschillende stijlen. Laura de Bekker is werkzaam als zangeres, zangpedagoge, vocal coach en workshopleider. Ze studeerde zang en lichte muziek aan het conservatorium in Rotterdam, en zong en speelde daarna in diverse bands. Woensdag 23 oktober 14.30 uur: Tonpraten door Hans Eijkemans Hans Eijkemans, in de ton heet hij Hannus, heeft al meer dan 20 jaar ervaring als tonprater. In het restaurant van Sint Jozefoord brengt hij zijn creaties tot leven en neemt hij u mee in zijn wereld.

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 25 GEANNULEERD Thema-avond Alcohol en Puberbrein, 19.30 u. Koppellinck, GEANNULEERD OKTOBER 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 17 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 26 Rived kledinginzameling, 10.00-14.00 uur de Koppellinck NOVEMBER 04 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 06 avond voor de jeugd bij Nooit Gedacht en Helder theater, aanvang 20.00 uur 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 18 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 21 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Superbingo Goed Gevoel Geffen DECEMBER 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Geffensekwis 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 Ziekencomite De Schakel, Kerstviering Oude Klooster 14.00uur 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster

21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


DEMENTIE CAFÉ BIJ SINT JOZEFOORD NULAND

Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren.

29 oktober 2019: Dementie en gedragsverandering

De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland,Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij voorkeur 1 week van tevoren aan te geven bij Sint Jozefoord.Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl.

De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele gedrags- of karakterveranderingen. Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie extra inspanning: een televisie-uitzending, een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen. Gastspreker is Drs.Tamara Spermon, specialist ouderengeneeskundige Sint Jozefoord. Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun directbetrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Wanneer wordt het gehouden? Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom dementie. (Let op: in december is er geen Dementie Café) De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. Praktische informatie: Locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal.

PERSBERICHT

Cursus Zorg de Baas van start in Oss Bij ONS welzijn start op 22 oktober voor de tweede keer dit jaar de cursus Zorg de Baas. Het doel van de cursus is mantelzorgers leren de balans te vinden en houden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. De cursus is gratis. Als je zorgt voor een zieke of gehandicapte partner, familie, vriend of buur, dan ben je mantelzorger. Zoals veel mantelzorgers zie je jouw hulp waarschijnlijk als vanzelfsprekend en doe je het met liefde. Maar het kan zwaar zijn. Tijdens de cursus Zorg de baas leer je hoe je de balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Onderwerpen die aan bod komen zijn: kennismaking, de balans opmaken en gevoelens herkennen, hulp en steun vragen, helpende gedachten, duidelijke communicatie en opkomen voor jezelf. Informatie De cursus is gratis en bestaat uit vijf bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst, van 9.30 tot 11.30 uur. De cursusdata zijn op (dinsdagochtend): 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december en 21 januari. De locatie is Ontmoetingscentrum Meteoor, Oude Litherweg 20, 5346 RT in Oss. Meer informatie bij cursusleiding; Hetty van Amstel- van Breda of Yvonne van Wanrooij (hetty.vanamstel@ons-welzijn.nl of yvonne.vanwanrooij@ons-welzijn.nl), ONS welzijn: 088 – 374 25 25. Aanmelden kan ook via de website www.ONS-welzijn.nl (https://www.ons-welzijn.nl/Items/nl-NL/Evenementen/ Activiteit/cursus-zorg-de-baas-voor-mantelzorgers) ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden. Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen ontdekken en inzetten voor hun omgeving. ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad. 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


PERSBERICHT

Mantelzorgers uit gemeente Oss welkom op feestavond OSS – ONS welzijn en de gemeente Oss organiseren wederom een speciale avond voor mantelzorgers in Oss. De avond vindt plaats in de Lievekamp in Oss op vrijdag 15 november en is gratis toegankelijk. Ook de persoon voor wie gezorgd wordt, is van harte welkom. Een mantelzorger zorgt voor een naaste met een ziekte of beperking. Dit kan een hele opgave zijn. Daar willen de gemeente Oss en ONS welzijn graag bij stil staan. Zij nodigen mantelzorgers van harte uit om, eventueel samen met degene voor wie zij zorgen, te komen genieten van een geheel verzorgde avond in De Lievekamp in Oss. Als blijk van waardering voor hun inzet. De avond begint om 20.00 uur en bestaat uit een optreden van het Comité Orkest. Drie doorgewinterde muzikanten brengen de grootste hits uit de top 2000 ten gehore, maar dan wel op hún manier.Tijdens de gezellige nazit in het Theatercafé verzorgt de akoestische band B4 YOU een muzikaal optreden. De avond duurt tot 24.00 uur. Aanmelden Mantelzorgers die wonen in de gemeente Oss kunnen zich aanmelden door een aanmeldformulier in te vullen. Dit aanmeldformulier kan worden opgehaald bij ONS welzijn, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, of te mailen naar dagvandemantelzorg@ons-welzijn.nl of door te bellen naar 088-374 25 25.

werking tussen verpleeghuizen in de regio NoordoostBrabant, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Doelen: de kennis en expertise van de groep oudere zorgmedewerker blijven behouden, en nieuwe medewerkers beter begeleiden waardoor uitstroom wordt beperkt. Aan het project, dat loopt van juni tot en met december 2019, werken Sint Jozefoord, Laverhof en Van Neynsel mee. Iedere organisatie plant enkele mentoren gedeeltelijk vrij voor begeleiding van nieuwe medewerkers. Zorgkantoor VGZ financiert de kosten voor de training en het vrijspelen van de mentoren van een deel van hun zorgtaak. De eerste resultaten zijn zo positief dat er de komende periode extra mentoren worden ingezet. In december wordt het project geëvalueerd en onderzoeken de organisaties of de werkwijze wordt voortgezet. Behoud van medewerkers Het doel van het project is tweeledig. In de eerste plaats het behouden van de oudere ervaren zorgmedewerker. In de tweede plaats het beter inwerken van nieuwe medewerkers, zonder dat dit de werkdruk binnen het zorgteam verhoogt. Vanaf dag één kunnen nieuwe collega’s rekenen op de steun en kennis van hun mentor: de ervaren medewerker. Marion van Berkum, mentor bij Sint Jozefoord:“Als mentor kan ik de zorgteams ontlasten door het inwerken van nieuwe medewerkers deels van ze over te nemen. Ik leg niet alleen de praktische zaken uit, maar vertel ook over de identiteit van Sint Jozefoord. Zo voelen de nieuwe collega’s zich snel verbonden met de bewoners, medewerkers en vrijwilligers.”

ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden. Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen ontdekken en inzetten voor hun omgeving. ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad.

Positieve reacties De eerste reacties zijn positief. Zowel de mentoren als de medewerkers die begeleid worden zijn enthousiast. “Voor mij was het heel fijn dat mijn mentor er was toen ik begon”, vertelt Ivan Gechevikj, zorgmedewerker bij Van Neynsel Antoniegaarde. “Dankzij haar was ik niet uren aan het zoeken en kon ik gewoon meteen mijn werk doen.”

ERVAREN ZORGMEDEWERKER;

foto: Marion maakt nieuwe collega Larissa wegwijs bij Sint Jozefoord

cruciaal voor behoud en kwaliteit zorg

Ervaren zorgmedewerkers worden ingezet als mentor, om nieuwe collega’s snel en goed wegwijs te maken binnen de organisatie. Dat is het doel van een gezamenlijk project van Sint Jozefoord, Laverhof en Van Neynsel, dat ze onder begeleiding van stichting Transvorm zijn gestart. Over de eerste resultaten zijn alledrie de zorgorganisaties tevreden. Ook Brabantzorg en Vivent sluiten zich binnenkort bij dit project aan. Het project Het project Mentorschap is onderdeel van een samen-

25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT

PERSBERICHT

Heftige buien zorgen vaak voor wateroverlast: straten of kelders kunnen bijvoorbeeld onder water lopen. Inwoners kunnen zelf helpen om wateroverlast te voorkomen. Hoe dan? Door mee te doen aan onze regentonactie.

Brievenbus verwerkt in insectenhotel Het insectenhotel is klaar! De brievenbus met routekaarten voor de Osje Route is er prachtig in verwerkt. Het insectenhotel is gemaakt met heel veel hulp van kinderen tijdens Hoessenbosch Festival. Dankzij boswachter Jorn Martens en vrijwilligers van bosbeheer gemeente Oss heeft het insectenhotel een mooie plek gekregen bij de ingang van het Klauterwoud (natuurspeeltuin op parkeerplaats bij Openluchttheater Hoessenbosch). Klimmen tussen de bomen Een van de opdrachten op de Osje Route is klimmen in de touwen tussen de bomen. Vanaf nu hangen er spiksplinternieuwe touwen! Osje Route De Osje Route is 1,5 kilometer lang. Op de route staan paaltjes met nummers in het bos om niet te verdwalen. Bij ieder nummer hoort een leuke opdracht of een interessant feitje. In het midden van de route kom je uit bij het Ganzenven, daar is een mooie picknickplaats met een uitkijktoren gemaakt. Er zijn drie verschillende routes: Osje Route, Osje Winter Route en Osje Sport Route. Meer informatie Kijk voor meer informatie en de routekaarten op: www. datisoss.nl/dat-is-osje

Iedereen een regenton

Voorkomen wateroverlast Gemeente Oss en Waterschap Aa en Maas nemen veel maatregelen om wateroverlast in de openbare ruimte te voorkomen. Waar mogelijk vervangen we stenen door groen, waardoor water makkelijker de grond in kan.We kunnen het probleem echter niet alleen oplossen: we hebben de hulp van onze inwoners hard nodig. Plaats een regenton Daarom krijgen inwoners van gemeente Oss € 20 korting op een regenton. Als u regenwater opvangt in een regenton, dan hebt u in uw eigen tuin een wateropslag. Het water dat u opvangt, komt niet in het riool terecht. Dit voorkomt overbelasting van het riool en het water hoeft niet onnodig gezuiverd te worden. Ook bespaart een regenton kostbaar drinkwater, omdat plant en dier kunnen drinken van gezond en gratis hemelwater! Ook met minder tegels en meer groen in de tuin, kan het regenwater tijdens een hoosbui veel makkelijker in de grond zakken. Koop nu een ton met korting Met de kortingsbon krijgen inwoners bij één van de deelnemende bedrijven van de gemeente Oss direct € 20 korting op een regenton naar keuze (assortiment kan wisselen per deelnemend bedrijf). * Vatenhandel Boeijen, Kortfoortstraat 22 Oss * Praxis Ussen,Venusstraat 10 Oss * Praxis Woonboulevard, Frankenweg 61 Oss * Tuincentrum Coppelmans, Frankenbeemdweg 50 Oss * Gamma, Kanaalstraat 4 Oss * Pets Place Boerenbond, Parallelweg 7c Oss * Welkoop, Molenstraat 6 Lith * Karwei, Cereslaan 9 Heesch * Tuincentrum Meijs, Bosschebaan 23 Heesch * Pets Place Boerenbond, Graafsebaan 46 Heesch * De Bouwklus, Schutsboomstraat 45 Schaijk De actie loopt van 1 t/m 31 oktober 2019 of tot het moment dat er binnen onze gemeente 250 tonnen zijn verkocht.Voor meer informatie over deze actie of voor het downloaden van de kortingsbon: www.oss.nl/groen Samen zetten we ons in voor meer groen in de buurt! De campagne Operatie Steenbreek organiseert de regentonactie in de maand oktober in gemeente Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Waterschap Aa en Maas.

Osje Route heeft nu ook een eigen hotel!

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 28

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.