Torenklanken 2014 - nr 14

Page 1

✠52e jaargang | nummer 14 | september 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

De Ontmoeting Voor een gezellige woensdagochtend in Geffen De Ontmoeting is een inloop voor alle volwassenen uit Geffen die het leuk vinden om anderen te ontmoeten. Elke woensdag vindt dit plaats. U bent dan harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur in het Oude Klooster (ingang Kloosterstraat). De Ontmoeting is een initiatief van Seniorenraad Maasdonk en werkt hierbij samen met KBO Geffen, ZiekencomitĂŠ de Schakel, Stichting het Oude Klooster, BrabantZorg en Rigom. Meer weten? De Ontmoeting is ook op internet te vinden. Op de website www.activiteitendeontmoeting.nl vindt u meer informatie.

CONCERT WOU ORKEST In 2009 werd het WOU orkest opgericht waarin de opleidingsorkesten van WIK, ODIO en Union samen speelden. Jaarlijks werd er opgetreden op Rondje Nuland, Speulen en Spullen in Vinkel en Effe noar Geffe. Ook werd het WOU orkest een aantal keren beoordeeld op de Maaslandontmoeting. Een moeilijke kluif voor de jury, een combinatie van harmonie en fanfare.Voor de deelnemers is dit gelukkig nooit een belemmering geweest, het speelplezier stond altijd voorop. De gemeentelijke herindeling die er aan zit te komen is aanleiding geweest om het bestaan van het WOU orkest te evalueren. Na 5 succesvolle jaren gaat men het

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

project WOU orkest feestelijk afsluiten.WIK, ODIO en Union zijn de gemeente Maasdonk dankbaar voor de geboden steun in de afgelopen 5 jaren. Ook Stichting Maasdonk Helpt en de Rabobank is men dankbaar voor hun geldelijke bijdragen. Mede dankzij hun steun kon er leuke bladmuziek aangekocht worden en is het project WOU orkest zeer succesvol geweest. Veel jonge leden hebben kunnen ervaren hoe leuk het is om in een groot orkest muziek te mogen maken. Nu het project word afgesloten zullen deze leden in het opleidings-orkest van hun eigen vereniging muziek blijven maken. De drie muziekverenigingen verwachten binnen de nieuwe gemeente ook weer nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Om op een leuke manier afscheid te nemen van het WOU orkest word er een ontspanningsmiddag georganiseerd waarvoor alle (oud) leden van het WOU orkest zijn uitgenodigd. Zij worden verwend met een hapje en een drankje maar zullen eerst nog voor het laatst een WOU concert gaan verzorgen! Wat: WOU concert Waar: vakantiepark Dierenbos te Vinkel, ingang via de receptie, gratis toegang. Wanneer: zondag 28 september 14.00 uur Het WOU orkest zal met een grote groep van ruim 50 muzikanten optreden in een mini concert, met mooi weer spelen ze op het buitenpodium. Het zou fijn zijn als het WOU orkest voor een groot publiek kan spelen dus iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren. Alle mensen die het WOU orkest mogelijk hebben gemaakt; namens WIK, ODIO en Union hartelijk bedankt!

KOPY INLEVEREN VOOR:

22 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel.

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 19 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 21 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 23 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 26 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 28 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk (Vredesweek) di. 30 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 03 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 05 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De stand (per 20 februari) is € 16.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de,

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 5 sept. 2014: Hans van Schijndel, 67 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM / RONDLEIDINGEN Een vernieuwde werkgroep gaat de rondleidingen in de kerk en het kerkmuseum verzorgen.Wij zijn blij met de jongeren die in deze groep willen participeren. Op de foto: vooraan v.l.n.r.: Arnout van Erp, Jeroen van Erp, Hugo van der Zande en Gert-Jan Verstegen.Achteraan v.l.n.r.: Hans van Leeuwen, Gerrit van den Helm, Ruud Verhagen, Peter van Erp, Leny Romme,Wim van Woensel en Frans Rovers. (Niet op de foto: Marja van Kreij) Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

DE NIEUWE PAROCHIE, STAND VAN ZAKEN Nu we al langere tijd op weg zijn naar de vorming van de nieuwe parochie willen we u graag gezamenlijk vanuit de zes gemeenschappen bijpraten over de stand van zaken. Na een uitgebreide en langere tijd van kennismaken met elkaar zijn we gestart met overleg op ieder gebied van de huidige en de nieuwe parochie en zijn een aantal dingen met elkaar doorgesproken en op een rij gezet. Wat we steeds benadrukt hebben, en nu nog, is dat we uitgaan van de gelijkwaardigheid van alle zes de parochies en dat we zo lang mogelijk de plaatselijke geloofsgemeenschap intact willen laten met hun huidige gebouw. Dit betekent dat er een inventarisatie is gemaakt van groepen mensen, vrijwilligers, vieringen en gebouwen om tot een overzicht te komen van hoe we er ieder op zich en dus met elkaar voor staan. Er zijn regelmatige bijeenkomsten van het pastorale team, de pastoraatsgroepen en de besturen en we zoeken naar wat samen kan en al samen gaat en tegelijk kijken we naar wat er ter plaatse is en blijven kan. De balans tussen deze twee is toch even zoeken en dat zal blijven ook na de fusiedatum van 1 januari aanstaande. Vanuit het bisdom bestaat er geen ruimte om er langer over te doen maar wel om na deze datum de eigen nieuwe parochie verder vorm te geven. Daarom is 1 januari 2015 geen eindpunt maar een beginpunt van een steeds intensievere samenwerking op alle gebieden van het samen kerk zijn. We zullen op die datum het pastorale team, de pastoraatsgroep en het parochiebestuur voor de nieuwe parochie rond moeten hebben en van daaruit kunnen we verder. Zoals het er nu voor staat zal het team zijn opgebouwd uit Fr. Ouwens als pastoor en G. Verbakel en D. van Dijk als pastoor in solidum en A. Bergsma als pastoraalwerkster. Gelukkig mogen we ook nog rekenen op de vaste assistentie van iedereen die er nu ook al is en dat is een

heel fijne gedachte voor ons allemaal. De pastoraatsgroep zal worden samengesteld uit één persoon per geloofsgemeenschap en dus zes leden tellen en het bestuur uit twee personen per geloofsgemeenschap en dus twaalf leden groot zijn. Zoals gezegd doen we samen wat er kan en blijft er lokaal zoveel als er mogelijk is en dat geldt ook voor de financiën. Iedere geloofsgemeenschap zorgt in principe en allereerst voor zichzelf op materieel gebied en de overkoepelende kosten zullen volgens een verdeelsleutel samen worden betaald. Bij dit laatste moet U vooral denken aan de kosten van de beroepskrachten van het team. Er is op dit moment al veel werk verzet door een aantal vrijwilligers samen met het team en dat geeft hoop voor het vervolg omdat zovelen met onze parochies zijn begaan! Ook al heeft U er nog niet veel van gemerkt dat wil niet zeggen dat we niet goed op weg zijn en dat we niet proberen om er voor iedereen het beste van te maken en dat doen we vanuit geloof in die Blijde Boodschap en die zal ons ook kracht blijven geven. Samen staan we sterk en ons uitgangspunt blijft het welzijn van de lokale geloofsgemeenschap en daar staan we voor! Misschien dat dingen dan soms anders georganiseerd worden dan u zou doen of graag heeft en dat mag u dan zeker laten horen, maar we moeten soms gewoon doen wat we kunnen dus we vragen net zo goed ook om uw begrip! Namens team, pastoraatsgroepen en besturen beoogd pastoor Fr. Ouwens

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Sonja van Esch (61 j.) Ze wilde zo ontzettend graag het gewone rijbewijs halen... Sonja van Esch en haar man Tiny doen aan sjoelsport en Sonja speelt ook wedstrijden. De club in Nuland waarvan ze lid waren en die nog slechts enkele leden telde, werd opgeheven nadat het clubhuis Kerkzicht afbrandde. Sonja was al lid in Beneden Leeuwen en Tiny moest steeds ‘verplicht’ mee als chauffeur. Daarom was er de wens bij Sonja om zelf haar rijbewijs te halen, hetgeen geen gemakkelijke opgave was, omdat ze een lichamelijke en geestelijke beperking heeft. Sonja “Met mijn 6e jaar was ik betrokken bij een ernstig auto ongeluk. Zes weken lag ik in het ziekenhuis en daarna heb ik alles weer opnieuw moeten leren.” Twee pogingen om het rijbewijs te halen in 1995 en 2006 mislukten, ze kreeg te horen dat ze maar beter kon stoppen en dus reed ze alleen in haar eigen brommobiel, het 45 km. wagentje. Op de zwemclub van het Rigom kwam in 2013 het onderwerp weer ter sprake en Sonja besloot om nog één keer te proberen het begeerde rijvaardigheidsbewijs in haar bezit te krijgen. Maar wie wilde de lessen geven, want bij meerdere rijscholen ‘paste ze niet in het systeem’! Rijschool Hazendonk in Rosmalen, gerund door Vader Piet en zoon Mark, durfde het aan. Sonja: “Piet en later Mark hadden heel veel geduld met me! Allereerst was ik veel te bang en die angst moest eerst overwonnen worden. ‘Gewoon doen wat ik zeg’ was Piet zijn advies. En warempel, na drie maanden begon ik het leuk te vinden en in oktober 2013 werd het theorie examen aangevraagd.Theorie is moeilijk, ik heb er hard voor geleerd. Nieuw is bijvoorbeeld ‘gevaar herkenning’. Je moet binnen 5 seconden antwoorden: remmen, gas loslaten of doorrijden. In de praktijk moet je immers ook snel kunnen reageren in bepaalde situaties.” Sonja slaagde de tweede keer voor het theorie examen. In januari 2014 werden de formulieren opgestuurd om op examen te kunnen: een eigen verklaring plus een doktersverklaring. Het CBR reageerde pas eind mei: Sonja mocht op examen, maar het werd dan een faalangstexamen. Zo’n examen is sinds 2010 mogelijk. Alle rij-instructeurs moeten tegenwoordig een opleiding volgen om met faalangst om te gaan, maar de meeste rijscholen doen er verder niets mee. Bij het faalangstexamen is het allemaal iets geduldiger, de (tijds)druk is er een beetje af. Voorafgaand aan het rijexamen is er een gesprekje en word je op je gemak gesteld.Tijdens het rijden mag je, indien nodig, 5 minuten stoppen in de bebouwde kom. “Dat heeft allemaal echt geholpen,” zegt Sonja, “ik was tijdens de rit heel rustig. De zenuwen kwamen pas in de zaal, toen de uitslag

bekend werd gemaakt!” Sonja slaagde op 13 augustus jl. en trots toont ze het nieuwe rijbewijs met code 42, dat betekent dat ze alleen in een automaat mag rijden. Ze kan nu zelfstandig naar de sjoelwedstrijden, waarvoor ze soms naar Barneveld en Wezep (bij Zwolle) moet rijden. Op bijgaande foto is Sonja net geslaagd. Sonja: “Ik sta er op als:Wow... hier ben ik dan... eindelijk is het gelukt en is mijn wens vervuld...!” In dit gesprekje wilde Sonja duidelijk maken dat het onmogelijke soms echt wel mogelijk is......!

(lokaal tarief)

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

7


Cremers tapijt & gordijnen Wij hebben een uitgebreide collectie tapijt- en vinylrollen op voorraad

Berkdijk 11 ma di t/m do Sint-Michielsgestel vr koopavond (bedrijventerrein Venkant) za T. 073-5514311 E. cremerstapijtengordijnen@hetnet.nl

13.00 - 17.00 uur 09.00 - 17.00 uur 09.00 - 20.00 uur 10.00 - 16.00 uur

raamdecoratie decoratievloerkleden marmoleum

laminaat vloerkleden pvc-vloeren antislip-vinyl

www.cremerstapijtengordijnen.nl

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen

Losse advertenties tussen de tekst 073-5320531 • info@wolberg.nl

1/8 pagina www.wolberg.nl e 16,-- 1/2 pagina e 38,-1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,-di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


FUSIE RABOBANK BERNHEZE MAASLAND EN RABOBANK OSS E.O. EEN FEIT Heesch - Op donderdag 4 september stemden de ledenraden van Rabobank Bernheze Maasland en Rabobank Oss e.o. unaniem in met het fusievoorstel. Vanaf 1 december 2014 is de nieuwe Rabobank Oss Bernheze een feit. De nieuwe bank voert als ondertitel ‘Coöperatief actief sinds 1897’ en ziet het als haar opdracht om het oorspronkelijk gedachtegoed van Rabobank veilig te stellen; ‘mensen helpen hun ambities te realiseren’. De afgelopen maanden hebben beide banken, in nauwe samenwerking met hun ledenraden, hard gewerkt aan de voorbereidingen in aanloop naar deze fusie. Dit resulteerde in mei in de ondertekening van de intentieverklaring, en nu ook in de officiële instemming tot fuseren. De komende maanden wordt door beide banken gewerkt aan de operationele realisatie van de fusie. Meer ruimte voor hoogwaardige dienstverlening en lokale betrokkenheid Met de fusie heeft de bank een helder doel voor ogen: een bank die zo krachtig en goed georganiseerd is, dat ze dichtbij kan blijven en de uitdagingen van morgen aan kan. De fusiebank gaat meer ruimte bieden aan hoog-

waardige dienstverlening en lokale betrokkenheid. De nieuwe bank biedt voor klanten en leden de voordelen van een professionele, efficiënte organisatie met een sterke coöperatieve grondslag. De bank kan specialismen bieden, een brede bereikbaarheid met daarbij zoveel mogelijk herkenbare gezichten en vaste aanspreekpunten. Een sterke lokale aanwezigheid blijft zich uiten in plaatselijke activiteiten, kennisoverdracht aan ondernemers, ambassadeurschap van alle medewerkers en maatschappelijke fondsen. Fondsengelden die de bank maximaal wil inzetten ten gunste van duurzame ontwikkeling van de (sociaal-)economische leef- en werkomgeving. Geen wijzigingen in openingstijden huidige kantoren De fusie heeft geen gevolgen voor de huidige vestigingen en de openingstijden daarvan. Beide hoofdkantoren blijven hun deuren openhouden voor klanten. Er worden speciale regionale teams gevormd om de persoonlijke verbinding, de kracht van de Rabobank, met de stad en dorpen te kunnen behouden en versterken. De nieuwe bank heeft een geprognotiseerd balanstotaal per 1 december 2014 van € 3,4 miljard. Het effect van de fusie op het aantal medewerkers is minimaal gezien het feit dat de bank er voor kiest de rentabiliteit van de fusie om te zetten in meer service en aandacht voor haar klanten.

9


ROND DE DORPSPOMP 31 augustus: de laatste dag van de maand augustus en een natte dag, gelijk bijna alle voorafgaande dagen in augustus. De Stamtafel kwam bijeen. Deze keer is Ine(ke) van der Vloet te gast. Ineke is het vrouwelijk boegbeeld van de Rabobank voor Geffen maar nu speciaal gekomen als lid van het comité “Geffenaar van het jaar”. Met haar praatten we over het heden en de toekomst van de traditie om elk jaar een andere Geffenaar van het jaar te benoemen. De onthulling is dan nog niet geweest en dus zijn we nieuwsgierig. Slinkse vragen mochten Ineke niet verleiden om de uitverkorene van dit jaar al te noemen. Ze vertelt dat het comité de laatste voordrachtformulieren maar moeizaam binnen krijgt. Er moet dan ook nogal eens en bij herhaling worden nagebeld. Dat zou toch niet nodig moeten zijn. Opvallend is dat het puntenaantal van de gekozen persoon elk jaar weer ver boven dat van de overige kandidaten uitsteekt en dat er meerdere namen in de lagere regionen zijn die elk jaar weer terugkeren. Maar het is een leuke bezigheid. De organisatie van de feestelijkheden rondom de bekendmaking op zaterdagavond valt buiten die van Effe noar Geffe. Hoofdsponsor is de plaatselijke middenstand: “Ondernemend Geffen”. Rabobank en Effe noar Geffe sponsoren mee. Er is ook kritiek. De presentatie moet wat opgelapt worden, meer ‘show’ en inhoud. Ook moet er na Effen noar Geffe veel meer aandacht zijn voor de nieuwe Geffenaar van het jaar; na verkiezing en huldiging blijkt hij of zij in de praktijk weinig of niet betrokken te worden bij evenementen in het erop volgend jaar. Hij of zij zou immers een rol kunnen hebben om een Geffens evenement meer kleur te geven. Niettemin is de eer om te worden verkozen bij betrokkenen altijd duidelijk voelbaar geweest. De toekomst van het spektakel staat op de tocht. Oss heeft lauw gereageerd na te zijn gepolst over medewerking. We moeten het mede daarom zelf wat meer oppeppen, denken wij. Vroeger ging de bekendmaking samen met presentaties van en door Geffense artiesten. Zang, muziek, dans, schilderkunst, beeldhouwkunst, enz. vanuit ons eigen dorp kwamen aan bod. Het werden mooie avonden. Helaas zijn deze extra’s langzaamaan weggedrukt door ander vertier op en rondom het Dorpsplein. Ooievaars hadden het hier extra druk. Zo’n acht à tien fladderden voor Effe noar Geffe dagen lang onrustig rond bij molen Zeldenrust. Wat zochten ze? Proviand voorde vlucht naar het zuiden of dachten ze misschien deze keer op de foto te komen? Met de molen en met 10

Jan en alleman op het voorblad van de nieuwe Effe noar Geffe-krant? Neen, die krant pronkt ditmaal op het voorblad met een aandoenlijk lief meisje bij een kalfje. De editie van dit jaar is overzichtelijk, op tijdschriftformaat. Evenwichtig opgebouwd met korte verhalen, artikelen van en over deelnemers en reclames. Maar het woord “boerenmert” zul je vergeefs zoeken; evenals het woord “braderie.” Nieuwe tijden. Elk jaar toch weer een kleine verschuiving om Effe noar Geffe aantrekkelijk te houden. Op zaterdag 6 september beleefden we “De Man-Vrouw-van-het jaar 2014. Om 20.00 uur stroomde het Dorpsplein al vol. De draaimolens en de schommels kenden al rijen wachtenden, er klonk muziek vanaf de kiosk. De stemming groeide, er werden namen gegokt, mis en weer mis,... wachten, wachten. Er waren nog veel kinderen en jongeren op het plein, toen rond 21.30 uur de fanfare arriveerde en het geheime comité in de openbaarheid trad en de burgemeester het woord nam met de mededeling: het is een man en werd de betekenis van de persoon genoemd, meervoudig geroemd, wat door iedereen met een luid applaus werd beaamd. Ruud Verhagen is zijn naam. Ruud is de geschiedenisprofessor van Geffen. Theo Prinssen heeft hem destijds al op weg gestuurd naar oude Geffenaren om hun verhalen te vertellen. Met grote trots roemt hij zijn oud-leerling. Gelukkig was de ceremonie duidelijk ingekort. Al zagen we wel een ontroerde burgemeester voor het laatst deze taak vervullen. Daarna had de feestelijke receptie plaats en bleef het tot in de late uurtjes duren.We hopen onze Ruud dit jaar bij vele feestelijkheden te mogen begroeten. We bleven gevangen in een feestelijke sfeer, waar geen einde aan leek te komen. Er was ook geen ontsnappen mogelijk, want het zingende, klinkende, dorpsplein was beladen met plezierige, genietende en lachende Geffenaren. We moeten naar het echte jaarfeest, de Oude Boerenmert, nu omgedoopt tot Effe noar Geffe met de naam: “een Brabants Dagje uit”. In de ochtendmis om 9.30 uur werd het al beklonken, deze mert, deze Brabantse Dag gaat slagen. “Waor godde heen, waor godde heen”. Het mooie weer moet veel mensen lokken. Er was dankbaarheid voor leven en welzijn, en er waren welkomstwensen op weer een geslaagd feest voor de 38e keer. De drukte nam al gauw toe, de tram met genodigde oudjes ging weer rijden door het parcours, de heraut te paard met adellijk gevolg meldde het begin van de mert en alles watter/um/heen is. Wat een wonder, zo kun je het wel noemen, begon zich weer te voltrekken. Het begon met de traditionele opening bij sporthal “De Geer” waar de scheidende burgemeester zijn collega Mevr. Buys bij betrok en waar Bert van Laarhoven, de gemeente Maasdonk en vooral ook de gemeente Oss roemde voor de hartelijke, en daadwerkelijke medewerking op alle fronten. De intieme opening vond plaats in het gemeentehuis, waar deze keer ook veel burgemeesters, studiegenoten, raadgevers, collega’s


rond de nieuwe gemeente, waar burgemeester Augusteyn gaat werken, aanwezig waren, ook raadsleden uit de gemeente Oss, en verder oudgedienden, de man van het jaar, en de ijverige juryleden, die een zware taak wachten.We waren getuigen van weer een onvergetelijk feest met allemaal blije mensen. Overal was het druk, en overal warme belangstelling. Het paardencircus was deze keer helemaal bijeen gebracht op de ruimte voor “De Geer” met: Friese paarden, Belse Knollen, Voltige kunstenaars, en Paardje rijden enz. . Het boerderijtje “Het Veld” kreeg weer alle belangstelling, als ook de bakker bij de oven , de koffieleut rond huize “De Geer” was topvermaak, het keindervermaak op de kermis, in de Smidse en bij de keinderboerderij is om te roemen, zoveel aandacht wordt daaraan besteed, het is een dik compliment waard aan alle medewerkers. Helaas kwamen enkele zaken een beetje in de verdrukking. De poppenkast werd bijna weggeduwd, en de diverse muziekjes overschalden elkaar hier en daar. De rijk gevulde straten werden een deinende massa van plezier en vrolijkheid. Je komt ogen en oren tekort om alles te zien, gelukkig maar dat het rond de dieren, de geiten, de schapen, de kippen, de konijnen, de vogels, de vissen, waarbij we nog insecten missen, het wat minder druk was. Het meest verleidelijk blijft toch de Veiling der emoties. De grappen van het duo, het talentvolle gezang van meedeiners en de optredens daar van o.a de Pompzwengels. Geffen kan trots zijn op de 38e Effe noar Geffe. Wij feliciteren Bert van Laarhoven met zijn overtuigende wijze van leiding geen aan dat schitterende comité en de manier waarop hij telkens een waardige tolk is en hun daadkracht kan overdragen. Proficiat. Gelukkig lazen we in het Brabants Dagblad van 8 sept. j.l . een keurig verslag van “Effe noar Geffe”. Geffen staat weer op de kaart. Dan gaat het nog even over de actie “Coöperatief dividend” van de Rabobank. Daarmee kunnen verenigingen en instellingen een geldbedrag winnen voor een eigen project. Leden van de bank brengen hun stemmen uit op een van de projecten. Bij de actie van vorig jaar is er geen Geffens initiatief beloond; door te weinig stemmen. Voor de actie van dit jaar is uit Geffen zelfs nog niet één aanmelding ontvangen (stand 31 augustus). Wat weerhoudt Geffen om mee te doen en wat de vele Geffense Rabobankleden om een voorkeur bekend te maken? Hun deelname is cruciaal! Zonder Geffense stemmen zal een Geffens plan nooit een goede kans krijgen. Maasdonk, nog even. Onze eerste burger zet zijn energie al enige weken opnieuw in voor Hardinxveld-Giessendam. Daar verder opbouwen, hier afbouwen. De grotere problemen van Maasdonk worden nu toch al aan de bestuurders van Oss en Den Bosch voorgelegd. Onze burgemeester is inderdaad bijna “klaar”. We kunnen nu constateren dat deze burgemeester de problemen van Maasdonk van meet af aan goed heeft aangepakt en dat zijn begeleiding naar de nieuwe gemeentelijke indeling

heeft getuigd van kundigheid. Het gemeentehuis wordt leger en leger.Wie er het licht zal uitdoen bij de overgang van Oudjaar naar Nieuwjaar weten we niet maar het moet toch wel een beetje feestelijk gebeuren! Van Stamtafel 409.Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Bij de volgende zitting is de stamtafel op reis. (wij gaan nog na welke zaken nog aan de orde moeten komen rond “Effe noar Geffe”. Breng voor 15 sept. a.s. uw stem uit op een wellicht nog te vormen idee voor de Geffense gemeenschap bij de Rabobank). Ut Gu oe goet en ut kumt goet. Hauw Doe.

BADMINTONCLUB GEFFEN Wilt u na de zomervakantie lekker gaan sporten dan kan badminton zeker iets voor u zijn. Badminton Club Geffen geeft daarvoor een betaalbare mogelijkheid. Als u voor 15 oktober 2014 lid wordt hoeft u géén inschrijfgeld te betalen. De contributie voor senioren bedraagt € 110,- en voor junioren € 60,- voor een heel seizoen (augustus t/m mei). U mag 3 maal gratis proberen of deze sport iets voor u is. Het spel is leuk voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Elke donderdag spelen de senioren van 20:00 tot 22:30 uur en de jeugd van 20:00 tot 21:00 uur in sporthal “de Geer” in Geffen. Voor het uitproberen kunt u gebruikmaken van een racket van de club. Na het sporten is er de gelegenheid om gezellig in de kantine nog wat na te kletsen en wat te drinken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.badmintonclubgeffen.nl of bellen naar Marianne van Sambeek: 073-5322409 (voorzitter).

11


GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken. PUBLICATIES ALGEMEEN Laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte Rijden in een elektrische auto is zuinig, schoon en comfortabel.Veel Nederlanders weten dat.We zien dan ook steeds meer elektrische auto’s op de weg. Helaas is het 12

opladen van deze auto’s niet voor iedereen even gemakkelijk. E-rijders die niet kunnen parkeren en opladen op eigenterrein zijn aangewezen op openbare laadpalen. De provincie Noord-Brabant en Netbeheerder Enexis werken op dit moment aan de realisatie van een uitgebreid netwerk van openbare laadpalen. Vanuit dit provinciale proefproject kunnen we als gemeente mogelijk één openbare laadpaal plaatsen. Om aanspraak te maken op een laadpaal dient de gemeente eerst een aanvraag te krijgen van een e-rijder. Onder e-rijders verstaan wij eigenaren en berijders van volledig elektrische en hybride elektrische auto’s. Voorwaarden Laadpalen uit het proefproject worden toegewezen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: • De e-rijder heeft geen mogelijkheid om te parkeren en laden op eigen terrein; • De aanvrager bezit of maakt gebruik van een elektrische auto. De uiteindelijke locatie van de openbare laadpaal wordt bepaald door de gemeente in overleg met de aanbieder van de laadpaal. De gemeente streeft om de laadpaal binnen een loopafstand van 300 meter van het aanvraagadres te plaatsen. De laad- en servicekosten voor het gebruik van de laadpaal zijn voor de rekening van de e-rijders. Als meest logische plaatsingslocatie wordt uitgegaan van het Dorpsplein te Geffen. Een verzoek indienen E-rijders kunnen een verzoek voor een openbare laadpaal indienen bij bureau Civiel- en Cultuurtechniek van de gemeente Maasdonk of via Postbus5@maasdonk.nl. Daarbij dient u de volgende informatie aan te leveren: • uw aanvraagadres; • een verklaring waaruit blijkt dat u op het aanvraagadres woonachtig bent; • een verklaring waaruit blijkt dat het aanvraagadres niet over een parkeergelegenheid op eigen terrein beschikt (zoals een oprit, garagebox, etc.); • een verklaring waaruit blijkt dat u een elektrische auto bezit of daarover beschikt (zoals een kopie kentekenbewijs of een berijdersverklaring van een leasemaatschappij). Het verstrekken van een ondertekend aankoopcontract is ook mogelijk. Daaruit dient te blijken vanaf welke datum u beschikking krijgt over de elektrische auto. Na ontvangst van het verzoek reageert de gemeente zo snel mogelijk of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Door het beperkte aantal beschikbare laadpalen binnen het proefproject biedt het indienen van een verzoek geen garantie op daadwerkelijke plaatsing van een laadpaal. E-rijders die voldoen aan alle eisen worden op een wachtlijst geplaatst. Zodra de gemeente een paal


krijgt toegewezen, krijgt de nummer één op de lijst een openbare laadpaal in de buurt van zijn huis. Enzovoorts.

tocht, maar zeker niet zo zwaar als het leven van een Duchenne patiënt.”

Een afscheidsboek voor ieder woonadres Meerdere keren is hier op de gemeentepagina aandacht besteed aan het afscheidsboek dat door de gemeente en omroep Vladeracken cadeau zal worden gedaan aan de inwoners van Maasdonk. De samenstelling van het boek vordert gestaag en het is de bedoeling dat in december op elk woonadres in Maasdonk een exemplaar wordt bezorgd.

Gulle bijdrage De doelstelling van Rob is om € 2.500,00 sponsorgeld op te halen voor Duchenne spierdystrofie. Rob:“Mijn werkgever, Drukkerij Wihabo, omarmde mijn initiatief en samen hebben we de sponsoring voor elkaar gekregen. Naast Wihabo waren ook heel veel van onze klanten meteen enthousiast en hebben een gulle bijdrage gedaan.”

Helpt uw vereniging ook mee? Om het afscheidsboek bij elk woonadres te krijgen, wordt de hulp gevraagd van verenigingen in Maasdonk. Voor deze hulp wordt een vergoeding voor de clubkas beschikbaar gesteld. Als uw vereniging wil meehelpen met de bezorging van het afscheidsboek kunt u zich hiervoor aanmelden bij de gemeente Maasdonk afdeling communicatie: msalden@ maasdonk.nl De aanmelding sluit op 1 oktober.

Waar doet Rob het voor? Duchenne is een ernstige spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. De spierkracht neemt steeds verder af en de meeste patiëntjes kunnen rond hun twaalfde niet meer lopen. Uiteindelijk verzwakken ook de ademhalingsspieren en de hartspier. Dat maakt de ziekte dodelijk.Vaak worden de kinderen niet ouder dan 30 jaar.

SPORTIEVE VRIJWILLIGER GEZOCHT Voor een jongen (1998) met ADHD en PDD-NOS zoeken we vervoershulp. Wie brengt hem van Geffen naar de Atletiek in Vught? Tevens vraagt hij iemand die met hem in de bossen wil trimmen. Om zijn ouders te ontlasten is een oppashulp ook zeer welkom. Voel jij je aangesproken? Meer informatie via info@blinkuit.nl, 088 7540400 Voor meer vacatures bij u in de omgeving zie ook www. blinkuit.nl/vrijwilligers/vacatures

Wilt u ook sponsoren? Ook u kunt Rob sponsoren. Iedere bijdrage, van klein tot groot, is welkom.Via de sponsorpagina www.duchenneheroes.nl/robvannistelrooy kunt u een bedrag naar keuze doneren door het afgeven van een eenmalige machtiging. Uw bijdrage wordt meteen meegenomen in het totaalbedrag wat Rob verzamelt voor Duchenne Heroes. Zo kan iedereen de voortgang van zijn sponsorwerving volgen. Ook kunt u een persoonlijk bericht achterlaten op zijn pagina. “Ik wil hierbij alvast iedereen bedanken die mij gesponsord heeft of mij nog gaat sponsoren”, besluit Rob zijn verhaal. “Samen trappen we deze rotziekte de wereld uit!”

ROB VAN NISTELROOY FIETST DUCHENNE HEROES “Een gezond kind heeft duizend wensen, een ziek kind heeft er maar één...” 700 kilometer, 7 dagen, 1 doel: op 14 september is Rob van Nistelrooy uit Geffen gestart met Duchenne Heroes, een loodzware mountainbiketocht voor kinderen met de ziekte van Duchenne. “Na een oproepje op Twitter van mijn neef Hans Brouwers om mee te doen aan Duchenne Heroes, is het balletje gaan rollen”, vertelt Rob. “Nu, een kleine 7000 trainingskilometers later is het zover. In zeven dagen fiets ik samen met ruim 300 andere deelnemers ruim 700 kilometer van Givet in Frankrijk naar Nijmegen. Zeven loodzware etappes dwars door de ruige Ardennen. Elke dag fiets ik een etappe van 100 kilometer, om op 20 september in Nijmegen te finishen. Het is een zware 13GEFFEN - OSS - VINKEL - LANUCIA...!! Martina en Jan van Dinther kijken terug op 50 jaar huwelijk. Beiden komen ze uit een gezin van 13 kinderen en dus weten ze wat meehelpen, klaarstaan en werken is! Martina Lepoutre (72 j.) is de dochter van Toon Lepoutre en Dina van Dijk, de middelste in het gezin: Anny, Maria, Jan (†),Theo (†),Toos,Tiny (†), Martina, Piet, Joke (†), Jo, Cisca, Henk en Jos (†). “Ik ben een laatbloeier,” vindt Martina. “In de 4e klas van de lagere school lag ik door ziekte een half jaar op bed, ik had net geen TBC; daarna ging ik nog een half jaar halve dagen naar school.” Vervolgens bleef ze thuis, om mee te helpen in de huishouding, hetgeen in die tijd aan veel meisjes werd toebedeeld. Ze mocht niet naar de huishoudschool want daar was het volgens moeder ‘niks dan gekheid uithalen’! Martina mocht wel particulier naailessen gaan halen. Toen haar jongere zus Cisca thuis mee kon helpen, begon Martina aan de opleiding voor gezinsverzorgster in Nijmegen.“Wat ik verdiende? Ik weet het niet, daar had ik geen interesse in, want je moest je loon thuis afgeven.” Ze mocht wel sparen en zo spaarde ze een ring voor Jan, met wie ze verkering kreeg. Jan van Dinther (74 j.) is geboren in Oss, zoon van Kees van Dinther en Jans Faassen. Ook hij is de middelste van de dertien: Leo (†), Annie, Alda, Gerrit, Frans, Mien, Jan, Cor, Bert, Theo (†), Servan, Jos en Jo. Vader ging door het leven als ‘Kees d’n boer’, hij was marktmeester, maar verkocht agrarische producten aan huis. “Go mar noar d’n boer,” zeiden de mensen en zo is die naam ontstaan. Jan: “Sommigen dachten dat het onze echte achternaam was!” Jan leerde voor elektricien; hij wilde eigenlijk wel timmerman worden maar vader vond het andere ambacht ‘wat mooier klinken’! “Tja, je deed wat je ouders voorstelden...!” Op de avondschool volgde hij de opleiding tot aspirant monteur en sterkstroom monteur. Hij werkte in Oss bij Wim Osseman, Nolten en Verhoeven met onderbreking van zijn diensttijd.Als hobby repareerde Jan, van jongs af aan al grasmachines en hij verkocht er ook. Martina en Jan trouwden op 7 augustus 1964 en gingen inwonen in het huis van notaris Stassen, die alleen woonde in de Molenstraat. Martina moest dan wel voor de notaris zorgen. “Ik was een beetje bang van die man...!” Ze woonden er drie jaar, tot de tijd dat de notaris op 61-jarige leeftijd stierf. Jan en Martina kochten daarna een woning in de Kromstraat in Oss, waar ze acht jaar woonden. Intussen groeide de ‘grasmachine-hobby’ uit tot een waar bedrijf dat Jan met zijn zoons Christian en Edwin opzetten in 1975 in de Heihoek in Oss. Edwin nam later het bedrijf over en runt nu nog de gereedschapslijperij ‘ t Woud op de grens van Geffen en Oss.

Jan en Martina konden toen ‘gaan genieten’! Na enkele jaren op en neer pendelen naar Spanje kochten ze daar een huis in het dorpje Lanucia, nabij Benidorm.“Het is er heerlijk weer om te overwinteren en we wandelen daar graag in de bergen,” zegt het gouden paar. Bovendien spreken ze na 20 jaar inmiddels goed Spaans. In de Hollandse zomer wonen ze in de Geranium in het bungalowpark ‘t Soperse Bos, nabij het Dierenbos, voorheen Vinkeloord. Daar kunnen ze dan weer genieten van hun (schoon)kinderen Christian en Delicia, Edwin en Hanneke en de kleinkinderen Ylin, Teun en Koen. Waar zijn ze meest ‘thuis’? Voor Martina is dat toch wel in Nederland, voor Jan maakt het niet zo’n groot verschil: “Je kunt van beide culturen genieten en via de laptop is de wereld klein, nietwaar...!” Ook een Geffens gevoel is merkbaar... Omdat Jan een tijd geleden best wel ziek is geweest, willen ze terugkeren op Geffens of Oss grondgebied, de huizen in Spanje en Vinkel staan te koop. (Belangstellenden kunnen bellen of mailen: 073-5324925 of dinloup@live.nl) Martina en Jan zijn dankbaar: “We hebben een fijn gezin, een mooi bedrijf gerund en we zijn nog gezond om allerlei activiteiten te ondernemen en dat is een hele rijkdom!” Proficiat!

ZORGCENTRUM “DE HEEGT” toont ons de nieuwe wintermode Het is herfst! De verwarming staat misschien al weer aan; ‘s morgens is het lekker fris buiten en ‘s avonds gaan de gordijnen weer dicht. Tijd om de kast in te duiken”en onze winterkleding te pakken. In zorgcentrum “De Heegt” weten ze alles over de nieuwe najaars- en wintermode; de dames van EURO MODE zijn er weer op woensdag 1 oktober a.s. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen. Tot 1 oktober a.s., de koffie staat klaar. 15VERRASSING FLIEREFLUITERS NIEUWE SLAGWERKDOCENT W.I.K. De slagwerkgroep van muziekvereniging W.I.K. heeft sinds het begin van het schooljaar een nieuwe instructeur. Zijn naam is Marcel van Vught en hij gaat tevens de slagwerkopleidingen binnen W.I.K. voor zijn rekening nemen. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Chiel Zomer die ruim 7 jaar in trouwe dienst is geweest bij W.I.K. Marcel van Vught is werkzaam als docent voor de regionale drumschool ‘Rythm Impact’ uit Berlicum. Naast lesgeven is hij ook actief als slagwerker in diverse uiteenlopende formaties van jazz, latin, commerciële muziek tot aan harmonie, fanfare en bigbands. Ook verzorgt hij workshops voor scholen en bedrijven. Kortom een muzikale duizendpoot die met open armen bij W.I.K. is ontvangen! Meer info over Marcel en onze muzikale opleidingen vind je op www.wikgeffen.nl

Zaterdag 6 september hadden de Flierefluiters hun eerste clubmiddag na de vakantie, eerst was er spel en video kijken. Ieder genoot en was weer blij om elkaar weer te zien na de vakantietijd. Maar er kwam nog onverwachts bezoek die ons kwam verrassen. Het was Peter Verkuijlen die werkt al vele jaren bij Van Wanrooij Keuken en badkamerspecialisten in Tiel. Peter mocht namens personeelsverenging ‘van Wanrooij Tiel’ ons een cheque overhandigen want zij hadden nog wat geld overgehouden. Dus wij kregen een cheque ter waarde van 250 euro aangeboden. Daarom willen alle Flierefluiters De Personeelsvereniging van Van Wanrooij Tiel Hartelijk Bedanken voor deze gulle gaven.

GEZELLIGHEID OP DE KINDERSPEULPLOATS! Tijdens Effe noar Geffe hebben heel veel kinderen op de muzikale Kinderspeulploats ‘de Smidse’ een kijkje genomen bij de mooie kraampjes, gelachen in de hooiberg, op onze koeien geklommen, in de zweefmolen gezeten, bingo gespeeld en getrommeld! Het was een gezellige kinderspeulploats. Zoals beloofd, in deze Torenklanken de goede oplossing en de winnaar van de Spi-Spa-Speurtocht. Het woord was ‘klokkenspel’. De winnaar is Sven Beekmans uit Geffen.Van harte proficiat! Alle kinderen die een kinderkraampje hebben bemand, hebben dit jaar flink geknutseld en mooie zelfgemaakte spullen in het thema ‘muziek’ verkocht! We hadden dit jaar drie prijswinnaars: 1e prijs: Anoek en Isabel 2e prijs: Lot, Han, Fien, Anne, Bart en Koen 3e prijs: Laura en Elina Alle andere kinderen: Nikki, Suzanne, Daniëlle, Nova, Manon, Guus, Saartje, Renske en Roxan, Terry en Zoë, bedankt voor jullie geweldige inzet en creativiteit! Christel, Inoeska, Laura, Janneke en Lonneke geven het stokje door aan een nieuwe kinderwerkgroep. Iedereen bedankt voor heel veel Effe noar Geffe plezier op de kinderspeulploats in de afgelopen jaren! De Kinderspeulploats wordt mede mogelijk gemaakt door Hanex en Levix.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


NIEUWE E.H.B.O. CURSUS De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen, Nuland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2014/2015 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 14 lessen van 2 uur. In de nieuwe cursus zit ook de opleiding AED/hartreanimatie. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten en instructeur. De kosten bedragen all-in € 175,-. Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 15 oktober bij; Riekie van Erp te Geffen rikie.vanerp@kpnmail.nl 073-532 1098 Yvonne van Ieperen te Nuland yvonnevandervoort@home.nl tel. 073-532 2048 Albert van den Elzen te Vinkel albertelzen@home.nl tel. 073-532 1809

ZOMERKAMP SCOUTING GEFFEN ECHTERNACH Het afgelopen seizoen hebben we het dertig jarig bestaan van scouting Geffen gevierd. In veel van onze activiteiten hebben we hier aandacht aan gegeven voor onze eigen leden, ouders, Geffense gemeenschap en regionaal. Wij kijken als scouting Geffen dan ook terug op een geweldig seizoen met natuurlijk, voor ons zelf, de grote finale het gezamenlijk zomerkamp in Luxemburg. In de eerste week van de schoolvakantie verbleven we met alle speltakken op een groot kampterrein in de prachtige omgeving van Echternach. De leden hebben een druk programma gehad, gevuld met wandeltochten, kastelen, kanoën, zwemmen en klimmen. Na een geweldige spelmiddag en BBQ op de vrijdag was de week alweer voorbij. De volgende dag zijn we dan ook weer met een grote touringcar terug naar Geffen vertrokken. Al met al, heeft het op iedereen een onuitwisbare positieve indruk gemaakt. Voor de volledige verslagen verwijs ik u naar onze website: www.scoutinggeffen.nl. Het zomerkamp was in deze vorm niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren en we willen ze dan ook graag bedanken: Gebr.Van de Wetering (verzorging transport materiaal), Berkel Bouw BV (sponsoring touring car),Van Wanrooij Bouw (sponsoring afsluitende BBQ), Daavision BV, Bosch car service Mark van Schijndel, PK Vloeren,Tandartsen-

18

praktijk Geffen, Triple A administratie, Mercachem, Tuin en Gras, Dierenspeciaalzaak Bart de Kinderen, Schoones Transmissies, H. van Zandvoort Electrotechniek, IenG Events, Van de Pol Glasservice, Jan v/d Heijden Plafondsystemen, Van der Doelen Assurantiën, Rabobank Maasland, Levix, Tonny Jansen, Kapsalon Koppig, Sanne Bloem- en interieurstyling, Ons Salloneke, Optiek Stefan, Colhof, Keurslager van Tuyl, Cadeau shop Wilma, Warenhuis Bosch van Erp, Stadhouders Hoveniers, Spierings Schoenen en sportmode, Drukkerij Wihabo en Heurkens & van Veluw Namens alle leden van scouting Geffen bedankt! Wil je lid of leiding worden bij scouting Geffen, kijk ook dan op onze website!

VAN ZANTVOORT TIMMERWERKEN SPONSORT NOOIT GEDACHT 5 Aan het begin van dit nog prille voetbalseizoen werd Nooit Gedacht 5 helemaal in het nieuw gestoken door Van Zantvoort Timmerwerken. Dit Geffense bedrijf verbond zich bovendien als nieuwe goudsponsor aan Nooit Gedacht. Van Zantvoort Timmerwerken heeft zich gespecialiseerd in de bouw en renovatie van woningen en bedrijfspanden. Met vakkennis, veelzijdigheid en flexibiliteit als krachtig fundament realiseert Van Zantvoort Timmerwerken ieder project - van een uitbouw tot een compleet nieuwe woning of bedrijfspand - van het ontwerp tot en met de oplevering samen met de opdrachtgever. Ook voor kleine of grote renovaties bent u bij Van Zantvoort Timmerwerken aan het juiste adres. Meer informatie over Van Zantvoort Timmerwerken op www.vanzantvoorttimmerwerken.nl Nooit Gedacht 5 startte het seizoen met twee overwinningen in het bekertoernooi. Op eigen veld werd met 5-2 gewonnen van OSS’20 8 en in Oss bleek Nooit Gedacht 5 met 1-5 te sterk voor Ruwaard 5. Nooit Gedacht bedankt Van Zantvoort Timmerwerken voor deze sponsoring! Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Zorg voor voldoende starterswoningen om de vergrijzing van de dorpsgemeenschappen tegen te gaan.

MANIFEST Waarom een manifest ? Met ingang van het jaar 2015 houdt de gemeente Maasdonk op te bestaan en daarmee ook de Seniorenraad Maasdonk (SrM). De SrM vindt het belangrijk dat de belangen van de senioren in de kernen Geffen, Nuland en Vinkel ook in de toekomst goed worden behartigd. Dit manifest geeft daartoe een voorzet. De SrM hoopt dat deze voorzet actief wordt opgepakt door de spelers, van wie dat met ingang van januari 2015 mag worden verwacht.Vooral wordt hierbij gedacht aan: * de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss; * de professionele instellingen op het terrein van welzijn, wonen en zorg, die in de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss actief zijn; * de woningbouwcorporaties, die actief zijn in Geffen, Nuland en Vinkel; * de seniorenraden in ‘s-Hertogenbosch en Oss; * de dorpsraden van Geffen, Nuland en Vinkel. De SrM rekent op deze organisaties, in het belang van de senioren in Geffen, Nuland en Vinkel. Onderstaande punten uit het Manifest zijn gebaseerd op meerdere onderzoeken, verkenningen en werkbijeenkomsten, die door de SrM zijn geïnitieerd en georganiseerd. Het gaat om: * Het behoefte onderzoek senioren gemeente Maasdonk door Prof dr. M Kardol (april 2012); * Het programma ‘Senioren aan zet’ door de Seniorenraad Maasdonk (juni 2013); * Visie op de huisvesting van de senioren in de gemeente Maasdonk door de Seniorenraad Maasdonk (mei 2013) * Werkbijeenkomsten met partners zoals Brabant Zorg, Brabant Wonen, Mooiland, Sint Jozefoord, gemeente Maasdonk, Rigom en anderen (in november 2013 en april 2014). 1 Speel in op de sterke vergrijzing van Geffen, Nuland en Vinkel met een gericht seniorenbeleid De kernen Geffen, Nuland en Vinkel vergrijzen sterk, zo laten de bevolkingsprognoses zien. Het is zaak hierop tijdig in te spelen door per kern beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit is temeer van belang, omdat senioren langer zelfstandig zullen wonen en er steeds meer een beroep wordt gedaan op de inzet van familie, buurt en sociale verbanden in de directe omgeving. Dat vraagt om een maatwerk-aanpak per kern, die ook in nauwe samenspraak met de inwoners van die kernen vorm zal moeten krijgen. 20

2 Realiseer in de kernen Geffen en Nuland woonservicegebieden In een dergelijk woonservicegebied kan aan senioren een scala aan woon- en zorgvoorzieningen worden geboden, variërend van zelfstandig wonen zonder hulp tot verpleegtehuisbedden in de zwaardere zorgcategorieën. Voor Geffen is de omgeving van de Heegt en het Oude Klooster een uitgelezen locatie. Voor Nuland is dat de omgeving van het Martinushuis en de bejaardenwoningen in de Burgemeester Teunissenstraat. 3 Bouw de voorzieningen in en nabij de ‘De Groeiring’ in Vinkel uit Een volwaardig woonservicegebied is, gelet op de omvang van de kern niet haalbaar. Met ‘De Groering’ en ‘het Zijl’ is echter een goede locatie aanwezig voor een aanbod van activiteiten en zorg voor senioren. Handhaving en uitbouw hiervan is de opgave. 4 Realiseer in de woonservicegebieden een breed aanbod van voorzieningen De opgave is om in de woonservicegebieden tot een zo breed mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten te komen. Gedacht wordt hierbij aan: * Intramurale woonvoorzieningen; Het gaat hierbij om woonzorgvoorzieningen voor mensen, die zwaardere ondersteuning en zorg nodig hebben (de zogenaamde zorgzwaartepakketten ZZP5 t/m ZZP8). * Extramurale woonvoorzieningen ofwel zorgwoningen Het gaat hierbij om levensloopbestendige beschutte woningen, geschikt voor ouderen met zorgzwaartepakket (ZZP1 t/m ZZP4), maar ook om aanpasbare zelfstandige huur- en koopwoningen voor ouderen zonder zorgpakket. * Activiteitenruimten. Het gaat hierbij om een veelsoortig ruimteaanbod voor tal van activiteiten zoals: - Ontmoetingsruimte met nevenruimten, bibliotheekvoorziening. - Restaurant, mogelijk gecombineerd met de ontmoetingsruimte. - Ruimte voor bezigheidstherapie, zoals creatieve bezig heden,internetten,knutselen etc. - Dagopvang, kan ruimte bezigheidstherapie ook bij zijn betrokken. - Biljartkamer, mogelijk hoek in ontmoetingsruimte. - Kantoorruimte voor multifunctioneel gebruik door bijvoorbeeld bank, zorgverzekeraars, vrijwilligersorganisatie, - Bezinningsruimte, stilteruimte, kerkruimte.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


* Zorg en gezondheidsvoorzieningen. Gedoeld wordt hierbij op het volgende typen voorzieningen: - Huisartsenpost. - Ruimte wijkverpleegkundige. - Apotheek of uitdeelpost medicijnen. - Bloedprik-ruimte. - Fysiotherapie-ruimte. - Ruimte pedicure, logopediste, kapster. - Zorgloket gemeente en zorginstellingen. * Wijkvoorzieningen. Gedacht wordt daarbij aan: - Supermarkt, slager, groenteboer. - Pinautomaat, binnen in beschermde omgeving. - Brievenbus, postagentschap. - Drogist, kapsalon. - Gemeenschapshuis, buurthuis, klussenhulp, ruimte voor vrijwilligersorganisaties. - Parkeervoorzieningen. 5 Maak op Sint Jozefoord in Nuland ook de bouw van zorgwoningen mogelijk De locatie Sint Jozefoord kent naast verpleeghuisbedden ook zelfstandige woningen. Deze instelling heeft een bijzonder karakter: gelegen in een fraaie parkachtige omgeving en veel aandacht voor cultuur en levensbeschouwing. Sint Jozefoord kan daarmee ook een functie vervullen voor een veel grotere markt dan de eigen gemeente. Aan een specifiek segment op de woningmarkt voor senioren kan invulling worden gegeven. Dan moeten wel de mogelijkheden worden geboden om andere woningen toe te voegen aan het huidige aanbod. Gedoeld wordt op zelfstandige wooneenheden voor bewoners, die nog geen of een lichte ondersteuning en zorg nodig hebben. 6 Zorg ervoor dat in de nieuwbouw veel levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd Het adagium bij toekomstige nieuwbouwplannen moet zijn: bouw flexibele en aanpasbare woningen. De woningen moeten geschikt zijn voor de verschillende fases in het leven ofwel levensloopbestendig zijn. Met het langer thuis wonen van senioren neemt ook de behoefte aan aanpasbare woningen toe. In de huidige voorraad is dit aanbod nog beperkt. In de toekomstige nieuwbouw zal daarop dan ook sterk moeten worden ingespeeld. 7 Maak senioren bewust van de noodzaak tot tijdige aanpassing van de woning In die situaties, waar senioren steeds langer zullen blijven wonen in de eigen woning is het belangrijk dat de eigen woningen ‘levensloopbestendig’ worden gemaakt. Senioren moeten zich daarvan bewust worden. Steun bij dit bewustwordingsproces en een goede voorlichting kunnen helpen om de aanpassing van de eigen woningen tijdig te realiseren. 22

8 Ondersteun vrijwilligers en mantelzorgers krachtig De leefsituatie van senioren wordt in de toekomst steeds meer bepaald door de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Die zullen dan ook in de positie moeten zijn om deze rol ook daadwerkelijk op te pakken. Een stevige ondersteuning van deze rol vanuit gemeente en professionele instellingen kan hierbij helpen. 9 Zorg voor een aanspreekpunt in de overgangssituatie Het is belangrijk dat in de overgangssituatie een herkenbaar aanspreekpunt wordt gerealiseerd waar senioren vragen kunnen stellen en informatie kunnen verkrijgen. 10 Werk samen vanuit de eigen rol Veel mensen, organisaties en instellingen hebben invloed op de leefsituatie van senioren in Geffen, Nuland en Vinkel. Allen hebben daarin ook een rol te spelen. Senioren zelf: * wees bewust van het feit dat ook de oude dag meer vanuit de eigen kracht moet worden georganiseerd en neem daarvoor ook tijdig de noodzakelijke maatregelen. De overheid als oplosser voor alle problemen bestaat niet meer. Gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss: * Ontwikkel per kern een samenhangend seniorenbeleid en doe dat in samenspraak met de bewoners en de organisaties en instellingen in de kernen. Biedt daarbij zodanige voorwaarden dat de punten uit dit Manifest ook daadwerkelijk tot uitvoering kunnen komen. Woningbouwcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties: * Opereer meer gebiedsgericht en minder instituutsgericht. Kom tot maatwerk per kern en denk daarbij vanuit het perspectief van senioren in Geffen, Nuland en Vinkel. Ieder vanuit de eigen rol, maar wel in samenwerking met elkaar. Dat is de enige kans om te komen tot uitvoering van de 10 punten uit dit Manifest. Dan ontstaan er mooie perspectieven voor de senioren in Geffen, Nuland en Vinkel.

RAAD HET AANTAL MAÏSKORRELS... Tijdens Effe noar Geffe kon je bij de stand van Dagger mar afbleft grabbelen in een reuze grabbelton van Stro. Ook stond daar een glazen pot met maïskorrels. Voor € 0,50 kon je raden wat het aantal was. Het waren er in totaal 1600! Dhr. Willie v/d Riet uit Oijen schreef maar liefst het aantal van 1599 korrels op het briefje. Hij is de terechte winnaar van een overheerlijke taart gemaakt door Conny Schuurmans van Studio Ynnoc. Iedereen bedankt voor de interesse aan onze stand en graag tot volgend jaar!


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 24

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681 | e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.