Torenklanken 2016 - nr 14

Page 1

54e jaargang | nummer 14 | september 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MAASLAND SENIOREN ORKEST EN W.I.K. GEVEN EEN HEERLIJK ZONDAGOCHTENDCONCERT

Wat is uw ideale zondagochtend? Uitslapen, uitgebreid ontbijten, de krant lezen... En vast en zeker ook muziek! Op zondagochtend 2 oktober hoeft u niet naar het Concertgebouw in Amsterdam voor het Zondagochtendconcert. U kunt gewoon in Geffen blijven! Muziekvereniging W.I.K. geeft namelijk een concert samen met het Maasland Senioren Orkest uit Heesch. Het Maasland Senioren Orkest geeft vaak concerten en zijn muzikaal van alle markten thuis. Hun repertoire bestaat uit populaire klassieke muziek, nostalgische composities, bekende melodieën uit operettes en musicals, walsen, marsen en herkenbare tunes van radio en televisie. Dus dat belooft wat! De foyer opent haar deuren om 10.30 uur. U kunt hier voorafgaand aan het concert van een heerlijk kopje koffie met een versnapering genieten. Dus, wrijf de slaap uit uw ogen en kom om 11.00 uur naar de Koppellinck. Wij zullen uw zondag muzikaal laten beginnen! Zondagochtendconcert Maasland Senioren Orkest en W.I.K. Plaats: De Piazza in de Koppellinck Tijd: 2 oktober, 11.00-13.00 uur De toegang is gratis

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

OPHEFFING MORTUARIUM IN GEFFEN Het geringe aantal opbaringen in het mortuarium van Het Oude Klooster in de laatste jaren, heeft het bestuur van de stichting Het Oude Klooster doen besluiten om het mortuarium per 1 september jl. te sluiten. De vrijkomende ruimte wordt ingericht als vergaderzaal. De grote vergaderzaal waarin o.a. computerlessen werden gegeven wordt vanaf 1 september 2016 voor de periode van één jaar, elke dag gebruikt door Zorgcentrum De Heegt als dagbestedingsruimte voor een 12-tal bewoners. Daarmee kan die zaal tijdelijk niet voor andere doeleinden worden gehuurd. Stichtingsbestuur Het Oude Klooster

INFORMATIEAVOND GEZINSHUIS In de gerestaureerde boerderij aan de Kloosterstraat wordt een Gezinshuis gerealiseerd door Zorggroep ’t Zicht voor mensen met autisme, een psychiatrische aandoening of andere beperkingen. De directie van ’t Zicht wil de Geffenaren en met name de buurtbewoners, graag nader informeren over de gang van zaken in dit nieuwe Gezinshuis. Daartoe zal een informatieavond gehouden worden in café zaal ’t Haasje in Geffen op dinsdag 27 september van 19.30 uur tot 21.30 uur. U kunt zich aanmelden via: tanja.verstappen@zorggroeptzicht.nl Meer informatie vindt u op de website: www.zorggroeptzicht.nl

KOPY INLEVEREN VOOR:

26 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 23 sept. 19.00 u. * Woord- / Communieviering zo. 25 sept. 09.30 u. + Woord- / Communieviering m.m.v. PP + kinderkerk (Vredesweek) vr. 30 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 02 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 07 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 09 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gregoriaans koor uit Heesch + kinderkerk EFFE NOAR GEFFE We hadden de eer in de Eucharistieviering bisschop De Korte te ontmoeten!

OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Tussenstand per 26 maart 2016 is € 14.250,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: augustus 2016: Lenn Pels, Meike van Zantvoort, Vajén Neuteboom. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30-12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name

van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen BEKIJK OP ONZE WEBSITE: De filmpjes van de inzegening van het gerestaureerde bevrijdingsraam en het Roggemaaien 2016 bij het Arboretum. www.parochiegeffen.nl Met dank aan Jan Verburgh. Hallo Dames

GYM/BETERBEWEGEN, Wij hebben een gymclubje en doen onder deskundige leiding aan beter bewegen. Wij willen graag wat dames bij onze groep hebben. Iedereen kan met ons meedoen, als je niet meer aan de zwaardere gym/sport kunt deelnemen is het een mooi alternatief om bij onze groep te komen. Het is geschikt voor alle leeftijden, zelfs al vanaf 40/50 jaar. Wij gymmen op de donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur. Onze 1ste gymles is begonnen op 8 september Loop rustig op een donderdagmorgen binnen om een kijkje te nemen u mag ook rustig ’n keertje gratis meedoen. Voor meer informatie kun je bellen naar Mariet v. Ewijk, Vinkel 073-5323764 of Mieke v. Lieverloo, Geffen 073-5323793 Groetjes namens onze gymdames

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 5


HUIDGERICHT Huid- en Oedeemtherapie Professioneel & Contracten met alle zorgverzekeraars

jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Evt. aan huis, zonder extra kosten

st

Vocht/Oedeemtherapie

Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61

Ontharen Contactgegevens: Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 06 222 60 350 E: info@huidgericht.nl W: www.huidgericht.nl

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Woensdag brooddag

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Tanja Verstappen (49 j.) Het is u wellicht al opgevallen: de renovatie van de langgevelboerderij aan de Kloosterstraat nadert zijn afronding. Per 1 november 2016 zal dit prachtig verbouwde huis bewoond gaan worden. Rien van Mensvoort van Bouwbedrijf van Rooij leidt me rond in een – bijna voltooid – veelbelovend, ruim woonhuis voor de bewoners. Rien: “Aan de voor- en de twee eindgevels is bijna niets veranderd. De achtergevel is gerenoveerd met houten wanden, de gehele rietenkap is vernieuwd. Op de benedenverdieping zijn 3 huiskamers en 2 keukens gerealiseerd en boven zijn de slaapkamers met ieder hun eigen dakkapel. Er bevinden zich ook nog 3 badkamers op de 1e verdieping. Doorheen het gehele huis zijn de authentieke spanten zichtbaar verwerkt. De balken zijn gestraald en geïmpregneerd en brandvrij afgekit. Er worden nog twee garages/ bergingen bijgebouwd aan de achterkant.” Een keurig geheel dat rust en ruimte uitstraalt, met enige ‘stoerheid’ vanwege de oude balken in het huis en de monumentale bomen in de nabijheid van de woning. De toekomstige bewoners mogen trots zijn op dit prachtige gebouw. En dat zijn ze ook echt, zegt Tanja Verstappen, die samen met haar man André van de Veerdonk de directie vormt van Zorggroep ’t Zicht. Deze organisatie gaat op Kloosterstraat 36-38 een gezinshuis creëren, een bijzondere vorm van beschermd wonen voor (jonge) mensen tussen 12 en 24 jaar die kampen met autisme, een psychiatrische aandoening of andere beperkingen. Er is voldoende plaats voor de bewoners en er is een logeerkamer. Tanja: “De zorggroep is ontstaan in 2009. De ervaring met onze eigen kinderen en pleegkinderen was een inspiratiebron om deze vorm van zorg op te starten. Inmiddels hebben we drie gezinshuizen in Oploo, Reek en nu dan in Geffen en een Kloosterhuis, het voormalige Benedictinessenklooster in Oss, met in totaal 60 bewoners. Elk huis heeft een eigen coördinator en een vast team van medewerkers met een opleiding SPH. In Geffen is Carolien Wassenberg de coördinator. Onze mensen kunnen niet thuis wonen en ook niet in een instelling. Het behandeltraject is afgerond en dat moet in praktijk gebracht worden. De stap naar zelfstandig wonen is te groot en onze gezinshuizen zijn een welkome tussenfase, met zorg op maat. Er kan, indien nodig, doorgestroomd worden naar andere locaties. De bewoners behoeven een zeer gestructureerde manier van leven, een warm thuis, een ritme van een gewone familie.We zien het wonen in een gezinshuis als in een groot gezin: de kinderen en jongeren gaan naar school, ze werken of doen dagactiviteiten. Ze hebben daarnaast thuis allemaal hun taken (boodschappen doen, koken, huishoudelijk werk), die ze altijd samen met de begeleiding uitvoeren.”

Bij ’t Zicht ligt de nadruk op: letterlijk en figuurlijk ruimte creëren om te zijn wie je bent in een veilige omgeving met je plussen en je minnen. De naam van de zorggroep geeft het aan: Je kunt zicht krijgen op iets, een gedragspatroon of een verborgen talent. Maar ook: inzicht krijgen in wie je bent en wat je wilt. En niet in de laatste plaats: uitzicht hebben op toekomstperspectief. Deze vorm van zorg blijkt effectief, gezien de vele aanmeldingen die men krijgt. De directie van ’t Zicht wil de Geffenaren en met name de buurtbewoners, graag nader informeren over de gang van zaken in dit nieuwe Gezinshuis. Daartoe zal een informatieavond gehouden worden in café zaal ’t Haasje in Geffen op dinsdag 27 september van 19.30 uur tot 21.30 uur. U kunt zich daarvoor aanmelden via: tanja.verstappen@ zorggroeptzicht.nl Meer informatie vindt u op de website: www.zorggroeptzicht.nl Ook zijn vrijwilligers van harte welkom om het personeel te ontlasten. Mensen die koffie/thee willen schenken, helpen bij huishoudelijke taken of creatieve activiteiten. En er is behoefte aan een chauffeur, die de bewoners van de Zorggroep vervoert van het Gezinshuis naar andere locaties. “Deze vrijwilligers hoeven geen zorgopleiding te hebben, maar een open hart en affiniteit met onze bewoners,“ zegt Tanja.“Het is niet geheel vrijblijvend, we moeten wel op hen kunnen rekenen.” Meld je aan als vrijwilliger via bovenstaand e-mail adres, als je denkt: ‘Dat is wel iets voor mij!’ Gewoon doen!

HAPJESSERVICE DE GEZUSTERS heeft niet stilgezeten. Wij hebben ons assortiment vernieuwd.Verrassende nieuwe hapjes en heerlijke traditionele hapjes. Maar ook de high tea is in een nieuw jasje gestoken. Vraag naar ons assortiment via: degezusters@outlook.com of bel 06 51744995 7


ROND DE DORPSPOMP

De dorpspomp gaat dit keer over twee stamtafels; eentje vóór en eentje na Effe Noar Geffen. Maar er gebeurde meer in ons mooie dorp. De kermis Geffen genoot dit jaar van mooi kermisweer. De kermistent op het Geerplein lokte veel gasten. Zelfs de ouderen uit de buurt genoten van de drukte en van de muziek. Een bijzonder gezellige matinee op de maandag herinnerde aan het ouderwetse kermisplezier. De verzorging door de horeca was perfect. De hele kermis was leuk ingedeeld en werd druk bezocht. Het was een heerlijke ervaring de tent weer in het centrum van het dorp te hebben. Jeugdvakantieweek De week is weer keurig voorbereid. De keukenwagen en de vele vrijwilligers stonden gereed. Het werd een mooie feestweek in de laatste vakantieweek. De jeugd kan weer fris en fruitig het volgende schooljaar in. De Fietssnelweg De meningen blijven verdeeld over de fietssnelweg door het dorp. De ene klaagt vooral over overlast: het verkeer moet zich hier en daar aanpassen; de bewijzering is onduidelijk of soms afwezig en er zijn slecht gemar-

keerde overgangen. We blijven ons af vragen waarom er niet gekozen is voor oplossingen langs de spoorlijn. Anderen die de route gefietst hebben zijn heel positief over snelheid en wegligging. De toekomst zal het leren. Effe noar Geffe Het roggemaaien vond plaats bij het Arboretum en dat bleek een heel gezellige omgeving, waar alles in feeststemming bij elkaar blijft en de mooie zitjes verlokten tot aangenaam verpozen. Er werd volop genoten van de amusante “voorschik” op “Effe noar Geffe”. Hoera. Onze complimenten voor de weer zeer verzorgde huisaan-huis-krant met daarin de route en het programma. We prijzen de uitgave van het historisch boekwerkje voor alle Geffenaren. Keurig verzorgd; licht en luchtig. Voor de ‘zwaren’ onder ons een wel erg beknopte samenvatting waarin niet alles tot z’n recht komt, maar voor de meesten een mooi door- en terugbladermoment. Het was een bijzonder gezellige editie met verrassend mooi weer. De opkomst van betalende gasten viel wat tegen; soms helpen voorspellingen niet om mensen uit de tent te lokken.Voor de terrassen maakte dat niet veel uit. Minder gasten met meer omzet was de boodschap. Het episch centrum bevond zich wederom rondom de veiling; we zullen de Weuwkes gaan missen.We merkten dat er inderdaad meer beleving op straat was. Zo maakte de varkensman veel indruk. Muzikaal maakte Heavy Hoempa helemaal de blitz. Als zij speelden raakten de straten verstopt, viel de verkoop stil en beleefde het publieke mooie momenten.

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


Het Hoog Bezoek vermaakte zich prima. Zowel de bisschop als de commissaris van de koning kwamen te laat op hun volgende afspraak. De Bossche burgemeester was gekomen zonder uitnodiging. En we hebben weer een mooie Geffenaar van het jaar; die bekend gemaakt werd op een sfeervolle, zwoele zaterdagavond. Dood gaan Het mortuarium in het “Oude Klooster” is ontmanteld; het was niet langer rendabel en veel mensen kiezen voor andere oplossingen of blijven tijdens hun laatste dagen thuis. De ruimte wordt aangepast voor andere zaken; het bleek kennelijk niet meer nodig. Wij herdenken ex-Geffenaar Wim van de Haterd, gestorven in Oss, 84 jaar en sinds 1987 weduwnaar dan Diny Cremers. Wim was een voortreffelijk Geffenaar en was benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, was reserve officier bij het corps commando’s en hij ontving grote waardering voor zijn inzet voor de Brandweer in Venlo en de diverse aanverwante opleidingen, kreeg daarvoor de Gouden Legpenning en werd internationaal onderscheiden. De toekomst van de boerenstand Op 11 september hadden we een zware agrarische delegatie op bezoek. Peter van Zandvoort uit de polder, Jos van Uden uit de hei (en bestuurslid van ZLTO) en Peter de Groot van de Rabobank brachten veel wijsheid aan tafel. Onze conclusie was dat ‘boeren’ tegenwoordig veel ingewikkelder is dan vroeger omdat je steeds meer heren en dames moet dienen.“Je mag steeds minder en je moet steeds meer” was een gevleugelde uitspraak die alles goed samenvatte. Burgers in de supermarkt willen goei spul voor weinig geld; Burgers als actievoerders zijn kritisch op dierenwelzijn en gezondheid. De supermarktketens zijn oppermachtig en matigen de prijzen. Enerzijds wordt de markt losgelaten en schieten de prijzen alle kanten op; anderzijds blijft er nog steeds overheidsregulering. Die combinatie maakt het ingewikkeld. De Nederlandse boeren leveren topkwaliteit en dat wordt overal erkend (behalve in ons eigen land volgens sommigen). De wereldbevolking gaat de komende jaren sterk groeien en dan zal die kwaliteit hard nodig zijn om al die monden te voeden.Tegelijkertijd zie je veel teruggang en boeren die willen stoppen. De leegkomende agrarische panden leveren de komende jaren grote problemen op en gemeenten en provincie denken nu al na over oplossingen. De gebouwen hebben weinig waarde meer, omdat ze vaak verouderd zijn. Alleen de grond blijft het goed doen. Opruimen lijkt het beste; want andere bedrijven in het buitengebied leveren weer nieuwe problemen op. En je kunt niet overal gaan boerengolven. Je ziet ook een groeiende tegenstelling tussen burgers en boeren. De ZLTO doet er alles aan om in gesprek te blijven en te laten zien hoe boeren positief bijdragen

aan de maatschappij en hard werken aan dierenwelzijn. Je ziet ze steeds meer of manifestaties, op twitter en in de brede maatschappelijke discussie.Aan de andere kant zijn de eisen hier wel erg hoog en zijn het de overheidsvoorschriften die sommige boeren de das om doen in de mondiale concurrentiestrijd. De prijzen lijken gelukkig weer wat aan te trekken. De ‘varkenscyclus’ bewijst elke keer weer zijn (of haar?) gelijk. Als je niet oplet zijn boeren vooral een speelbal van andere organisaties.Alleen als het lukt om de samenwerking in de keten te zoeken en daar meer te sturen gaat het beter. En dan blijkt een groot deel van onze productie ook nog bestemd voor de export en importeren supermarkten weer veel spullen uit andere landen. Laat we het toch gewoon wat dichter bij huis zoeken; dat scheelt ook weer veel verplaatsingskosten. Het ‘livarvarken’ is een mooi voorbeeld van kwaliteitsverbetering en meer sturing op imago. Eet meer streekproducten is het motto van deze regio; daar houden we ons aan! U bent weer van harte welkom op de volgende stamtafel op 25 september in Café Govers.

GEVONDEN

Een sleutel. In de Abelenstraat ter hoogte van nr 23. De sleutel lag in de goot. Af te halen bij fam. de Haas, Abelenstraat 23, 0735324669

DIERENDAG

KOEKJES BAKKEN Kom op dinsdag 4 oktober tussen 14.00-17.00 uur Dan maak jij voor je huisdier de allerlekkerste snack! KOEKHAPPEN VOOR DE HOND Neem op 4 oktober je hond mee, dan kan deze heerlijk komen koekhappen. HIGH TEA VOOR JE KNAAGDIER Voor je konijn, cavia, hamster of muis staat er op 4 oktober een heerlijke high tea klaar. Dat wordt smullen! DIERENDAG PRIJZENRAD Op zaterdag 1, maandag 3 en dinsdag 4 oktober mag u zelf uw korting draaien op uw aankopen tot 20% korting!

Zie voorwaarden WWW.DIERENSPECIAALZAAK-DEKINDEREN.NL

9


IDA LOEFFEN - VAN GRIENSVEN 100 JAAR Ze is geboren en opgegroeid in Geffen, haar ouderlijke woning (boerderij) stond op Kloosterstraat 21. Ida Loeffen - van Griensven (in de familie bekend als tante Ietje) werd op 3 september jl. 100 jaar! Zij is de dochter van Jan van Griensven, alias ‘Jan van Drieskes van Gert Gèpe’ en Nicolasina van Bergen (‘De Krab’). Ida had een ouder zusje Marie (1915) en na haar zijn nog twee kinderen geboren Andries en Cornelia, die beiden in hun eerste levensjaar stierven. “Mijn vader had twee dochters, waarmee hij het werk op de boerderij moest doen,” zegt Ida,“het ging misschien wel wat langzamer, maar het is altijd goed gegaan!” Dat ze ‘mè de klumpkes noar school ging’ herinnert ze zich ook nog goed. Ze werkte als jong meisje bij Piet ‘de Corrie’ (Van Erp) in de huishouding en bij de familie Cremers (de buren) heeft ze ook geholpen. “Als daar een kindje geboren werd, dan waren wij de eersten die dat hoorden.” We bekijken oude foto’s met de loep en daarvan herkent ze nog veel personen. Op 11 april 1945 trouwden Ida en haar zus Marie tegelijkertijd: Ida met Tinus Loeffen uit Oss en Marie met Mies van den Hanenberg uit Vinkel. Marie en haar man bleven in het ouderlijke boerderij wonen en Ida en Tinus betrokken een huurboerderij tegenover de kerk in Teeffelen. In 1958 verhuisden ze naar een nieuwe boerderij in de polder, in het kader van de ruilverkaveling. Ze kregen 6 kinderen: Marcel, Josien, Jan, Leo, Riky en Antoontje (†) die na elf maanden overleed. “Een kindje verliezen, dat gun je niemand,” zegt Ida. Het was altijd werken op de boerderij, ook moeder de vrouw hielp, naast het huishoudelijk werk, mee op de boerderij. In Geffen op de Gement hadden Tinus en Ida nog een stukje grond liggen van vader Jan van Drieskes. Marinus Romme hield het jong vee daar een beetje in de gaten, omdat ze in die tijd met de fiets van Teeffelen naar Geffen moesten komen. Het gezin Loeffen breidde zich uit met de schoonkinderen Ine,Ton (†), Idy, Carla en Henk. Marcel en Ine namen de boerderij over en Ida en Tinus gingen in een bungalow wonen in het dorp. Tinus overleed op 73-jarige leeftijd. Ida sloeg zich er als weduwe goed door. Ze werd (over)grootmoeder van 11 klein- en 18 achterkleinkinderen. 10

Met haar 80 jaar reisde ze nog met de trein naar Breda en Arnhem, om haar dochters te gaan bezoeken en tot haar 90e woonde ze zelfstandig. Ze hield een grote tuin bij en teelde groente. Toen zorg nodig was wilde ze terug naar Geffen en sinds 2007 woont ze in zorgcentrum De Heegt. Ook daar is ze actief met puzzelen, kaarten en kienen, aan veel huisactiviteiten doet ze mee. Ondanks dat een van haar benen gedeeltelijk geamputeerd is, heeft ze een goede gezondheid. Alleen het zien en horen is de laatste jaren slechter geworden, maar met haar verstand is niets mis! Honderd jaar worden is bijzonder. Het zit wel in de familiegenen, want Ida’s ooms en tantes van Griensven zijn ook allemaal oud geworden. Wat was het mooiste in die 100 jaar? Resoluut antwoordt ze: “Het leven!” Het eeuwfeest van Ida werd op twee verschillende dagen gevierd: op 3 september met ooms en tantes en de bewoners van De Heegt waarbij burgemeester Buijs op bezoek kwam en op 10 september was er een zeer druk bezocht feest met familie en vrienden.“De burgemeester zal wel meebetalen aan het feest,” dacht Ida! Op Effe noar Geffe brachten de commissaris van de Koning Wim van der Donk en bisschop Gerard de Korte een spontaan bezoek aan de 100-jarige Ida! Gekscherend werd opgemerkt door de kinderen: “Alleen de Koning en de Koningin zijn niet geweest op het feest van ons moeder!” Ida is trots op haar gezin, op het boerenbedrijf dat inmiddels door twee kleinzonen wordt gerund en op alles wat de kinderen hebben bereikt. De kinderen Loeffen daarentegen zijn trots op hun pittige, dappere, brutale, sterke moeder! Torenklanken feliciteert mevrouw Loeffen van harte met deze bijzondere mijlpaal


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN OPROEP AAN ALLE GEFFENAREN Als je lid bent van de RABO bank ontvang je begin oktober a.s. een stemkaart waarmee je 5 stemmen kunt uitbrengen om een vereniging te ondersteunen. Nu al verzoeken wij jullie deze stemmen niet verloren te laten gaan en te stemmen op een Geffense vereniging die deelneemt aan de Rabobank Clubkas Campagne. Welke verenigingen dat zijn, en hoe je geholpen gaat worden als je zelf geen computer hebt om te kunnen stemmen, daarover volgt nog uitvoerige informatie. Met name ook in de volgende Torenklanken. Daarop vooruitlopend durven wij nu al te vragen straks 1 stem, of maximaal 2 stemmen uit te brengen op KBO afd. Geffen en de overige stemmen op andere Geffense verenigingen. De KBO afd. Geffen gaat van de opbrengst van jullie stemmen een mooi Nieuwjaarsconcert 2017 organiseren voor onze ouderen. Geffenaren, alvast bedankt voor jullie stemmen, ook namens de andere Geffense verenigingen. Namens het bestuur KVO afd. Geffen Antoon Romme, voorzitter tel. 06-57320917 email: a.romme@ziggo.nl

Opgave voor 30 september. Christine Ceelen, 5322258 reizenkbogeffen@ziggo.nl Tineke Willemse, 5323412 ttwillemse@home.nl Ton Jonkers, 5322005 kboreizenton@kpnmail.nl Wilma van Nistelrooy, 6892946, jwvannistelrooy@ gmail.com Verder willen we de volgende zaken onder uw aandacht brengen: * In 2017 gaan wij, bij voldoende belangstelling, een 5 daagse reis naar Berlijn organiseren. Hier kunt alvast rekening mee houden bij het plannen van uw vakantie. * Op zondag 6 november vindt in Brabanthallen ‘sHertogenbosch het grootste dansfeest van Nederland plaats! Non stop genieten Tijdens Meet & Dance kun je non stop genieten van de beste muziek en vrij dansen onder begeleiding van de allerbeste orkesten en artiesten. In 5 verschillende zalen en op 12 dansvloeren kun je 7 uur vrij dansen! Mochten er heel veel Geffenaren naar toe gaan, kunnen we kijken of we gezamenlijk kunnen gaan, dan regelen we een bus. Maar iedereen moet wel zelf zijn tickets bestellen. Voor informatie of aanmelden, zie de telefoonnummers hierboven.

REIZEN VOOR 50 PLUSSERS KBO Reiscommissie 50 plus verzorgt voor haar leden een uitstapje naar Het Paddenstoelenhuis in Berghem Op woensdag 12 oktober maken we een uitstapje naar het Paddenstoelenhuis in Berghem. De familie van Vorle ontvangt ons om 14.00 uur met koffie/thee en iets lekkers. Vervolgens een presentatie en rondleiding op de Paddenstoelenkwekerij. Glaasje paddenstoelenbouillon Proeverij van drie kleine hapjes en een drankje in het Paddenstoelenhuis.Alle bezoekers ontvangen een bakje kastanjechampignons (250 gr.) voor thuis. Vertrek rond 13.15 uur en u bent ongeveer om 17.00 uur weer terug. De kosten voor dit uitstapje zijn € 13,00 pp. Vervoer per auto/ personen/ meerijden of hoeveel personen kunt u meenemen. Chauffeurs die mindervalide mensen willen meenemen graag aanmelden. Per fiets vertrek vanaf het kerkplein om 12.45 uur (aangeven bij opgave) Personen die meerijden betalen een vergoeding aan de chauffeur

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


Gym Vereniging Geffen Nieuwe trainster GVG streetdance Met trots kunnen we melden dat we een nieuwe enthousiaste trainster hebben gevonden voor onze streetdance lessen, nl Milou van Dooren-Weekers. Milou stelt zich graag even aan iedereen voor; Heb je interesse in een proefles dan ben je vanaf woensdag 7 september van harte welkom. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij in beide groepen. Woensdag 18.30 tot 19.15 uur.,groep 1 Woensdag 19.15 tot 20.00 uur, groep 2 Locatie: De Koppellinck Aanmelden voor een proefles kan via www.gym.ver. geffen@gmail.com of Hallo allemaal! Een naam zegt misschien niet veel; dus wie of wat ben ik dan?

met school leefde ik een heus dansrooster na en genoot ik van diverse stijlen. Helaas kon mijn lichaam hier minder van genieten dan mijn geest, waardoor de Hbo-opleiding niet haalbaar was wegens allerlei blessures. In die periode kwam er veel vraag naar hiphop- en streetdance-docenten. Ik zag mijn kans en volgde de twee opleidingen bij ‘Tec2TEACH’, waarna ik me ‘master in de hiphop’ mocht noemen. Toen begon het grootste avontuur in mijn leven: Off Limits! Met een klein groepje kids startte ik mijn eigen onderneming; een droom die uit kwam. In combinatie met Off Limits gaf ik les voor veel andere scholen in Brabant, o.a. in Nuland, Berlicum, Vught,Veghel, Helmond, Eersel en natuurlijk Eindhoven. Nu ik mijn eigen dansschool verkocht heb aan een zeer gerespecteerde collega, kan ik me volledig richten op mijn studie ‘Nederlands recht’ en het verzorgen van toffe danslessen voor andere scholen. Zo ook in Geffen; ik heb daar ontzettend veel zin in! Ik hoop jullie te mogen ontmoeten in een van de stoere streetdance-lessen! Tot snel! Milou Heb je interesse in een proefles dan ben je vanaf woensdag 7 september van harte welkom. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij in beide groepen. Woensdag 18.30 tot 19.15 uur Groep 1 19.15 tot 20.00 uur Groep 2 Locatie: De Koppellinck Aanmelden kan via www.gym.ver.geffen@gmail.com of www.gvg.jouwweb.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Ik ben een levensgenieter, danseres en natuurlijk ondernemer. Een persoon met een missie, een doel. Lukt het niet rechtsom, dan vast wel linksom. Mijn levensmotto: ‘The sky is the limit’! Mijn naam is Milou van DoorenWeekers en ik ben 28 jaar. In mijn kindertijd volgde ik jarenlang toffe lessen van inspirerende docenten bij zowel het CKE als balletstudio Valentijn in Eindhoven. Mijn hart lag bij de moderne dans. Toen ik 15 jaar was, startte ik bij de Fontys Dansacademie in Tilburg met mijn vooropleiding. Tijdens deze intensieve, maar fantastische opleiding, werd je voorbereid op de HBO-dansopleiding. In combinatie 12

Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


MASSAAL VOND JONG EN OUD DE WEG NAAR DE TENT!

Hoe zou dit gaan uitpakken was de vraag en angst van diverse Geffenaren. De tent bij sporthal “De Geer” was het onderwerp van gesprek! Negatief-positief-angst voor geluidsoverlast enz. enz. Ik denk dat de meesten nu wel kunnen spreken van een geslaagde kermis voor jong en oud.Aan alles was gedacht; geluidskastjes met metingen erop, security die ook nog eens de omgeving schoon hield en de leeftijd voor de drank controleerden, brieven voor een inspraakavond waarop iedereen de kans kreeg om zijn of haar zegje te doen. De samenwerkende horeca (met name: Anja en Ernie, Arie en Anouska, Helma en Paul, Boet en Laura) die regelmatig vroegen :“Als er iets is, dan melden graag. Wij willen geen buurtoverlast”. Dan de uitnodiging aan de buurt met wederom de bejaarden uit De Heegt, wij waren allemaal welkom op kermismaandag vanaf 14.00 uur! Daar werd massaal gevolg aan gegeven en om half drie zat de tent behoorlijk vol, binnen zowel als buiten! Wij werden ontvangen met koffie/thee en luxe bonbons gevuld met slagroom. Anja van ‘t Haasje fietste een aantal keren op en neer voor de oliebollen, vers van de pers en of het nog niet genoeg was werden er tijdens de borrels en het fris diverse snacks geserveerd. Het werd een gezellige middag waarbij het aan niets ontbrak en waarop de laatsten pas om zes uur huiswaarts keerden! Dit alles verzorgd door deze personen en een klein gastje van zeven jaar die al die dagen niet weg te slaan was en waarvoor Helma in deze drukte ook nog even een T-shirt maakte met de tekst NIX erop net zoals het personeel! Hij was apetrots. De muziek, de sfeer, de belichting echt een groot harmonisch feest. Geffen is rijk dat ze de jeugd zo veilig en fantastisch kunnen vermaken! BEDANKT HORECA voor al jullie voorbereidingen en de positieve zin om dit zo te willen doen! Je kon merken dat het motto was: We gaan ervoor! Dikke duim, dat mag gezegd worden! Marianne Lepoutre, buurtbewoonster

STICHTING HUIFBED DE MEIERIJ

Tijdens de 40e editie van Effe noar Geffe 4 september j.l., kon men bij de stand van Stichting Huifbed de Meierij een ritje ervaren met het huifbed. Huifbedrijden is een speciale manier van paardrijden voor mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking waarvoor gewoon op het paard zitten niet mogelijk is.

Huifbedrijden biedt deze mensen een bewegingsactiviteit waarbij de beweging en de warmte van de paarden zorgt voor de totale fysieke en mentale ontspanning. Daarnaast had men ook de mogelijkheid om te raden hoeveel paardensnoepjes er in een grote glazen pot zaten. De Familie Prins uit Berkel Enschot raadde het exacte aantal van 308 stuks. Hiermee zijn zij de winnaars van een huifkarrit voor 10 personen. Wij wensen de familie Prins een prachtige middag toe op de huifkar en willen graag het bestuur en alle vrijwilligers van Effe noar Geffe bedanken voor weer een onvergetelijke dag.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


WE HEBBEN EEN RIJK LEVEN GEHAD! Ze hinkten op twee benen: Geffen en Vinkel… de kinderen zaten in Vinkel op school en zelf waren ze actief in het verenigingsleven van Geffen… Wim (77 j.) en Riek (76 j.) Ketelaars kijken dankbaar terug op 50 mooie jaren samen, waarin ze letterlijk en figuurlijk ‘goed geboerd’ hebben. Wim is de oudste zoon van Toon Ketelaars en Leen van Erp, na hem kwamen nog twaalf kinderen: Riek, Sjan, Martien†, Claar, Marinus, Ad†, Piet, Louis, Ton, Maria, Marleen en Bernadette. De eerste acht kinderen zijn geboren in de Papendijk, achter de boerderij van de familie Ketelaars (op de plek tegenover de ingang van de Weverstraat). De andere vijf kinderen zijn geboren in de Weverstraat, wat later de Heikestraat is geworden. Jaren later bouwden Toon en Leen een eigen huis aan de Papendijk naast de boerderij van de familie Ketelaars. Jammer genoeg heeft Toon daar nog slechts 3 jaar mogen wonen, hij stierf plotseling op 68-jarige leeftijd. Wim herinnert zich nog veel van de geboortes van zijn broers en zussen. Hij ging met zijn 14e jaar van school af: “Ik wilde niet meer leren, wilde graag thuis werken op de boerderij. Daar heb ik later toch wel spijt van gehad, maar ik heb me verder ontwikkeld op de avond-winterschool met diverse cursussen op landbouwgebied. Daar heb ik veel geleerd.” Als oudste zoon moest Wim ‘de weg naar volwassenheid banen’ voor de twaalf die nog volgden! Met zijn bijbaantje, erwten lossen bij Zwanenberg in de nachtploeg, verdiende hij zijn brommer. Riek is de dochter van Hein Nooijen en Bertha van den Broek en geboren en opgegroeid in Vorstenbosch. Met haar zus Mien vormt ze een tweeling en ze heeft nog twee broers Gerrit en Jan.“Ik heb een mooie jeugd gehad, we mochten heel veel thuis. Als tweeling ben je altijd samen. Mijn tweelingzus en ik trouwden allebei met een boer! Ook nu nog spreken we elkaar elke dag!” Riek volgde na de lagere school nog de VGLO, de naaischool en ging daarna in vele gezinnen werken in de huishouding. Wim en Riek trouwden op 6 augustus 1966 en begonnen een boerderij aan de Weverstraat (locatie huidige Heikestraat). Ze kregen vier kinderen Liesbeth, Leonie, Ton en Roland. De begintijd van hun huwelijk was de tijd zonder telefoon en auto. Riek herinnert zich nog goed hoe ze met haar oudste dochtertje naar haar ouders in Vorstenbosch fietste, Liesbeth lag in de reiswieg, achter op de fiets! In 1972 verhuisden ze naar de Koksteeg in Vinkel en woonden daar 27 jaar. Toch bleven Wim en Riek op Geffen gericht. Wim was voorzitter en secretaris van de RKJB, (latere KPJ) en bestuurslid van de NCB (latere ZLTO). Hij was lid van 14

de sportclub en deed mee met de veteranensportdag. Riek was lid van de Geffense KVO, is nog steeds lid van de dansgroep De Toëllies en de Vinkelse gymclub en ook is ze lid van het Dameskoor. Samen waren ze lange tijd lid van Volksdansgroep De Vlijt. Wim en Riek wonen sinds 1999 weer in de Weverstraat, maar nu op een ander huisnummer. Ze genieten van een mooie oude dag en vooral van hun twaalf kleinkinderen, waar ze ook altijd op gepast hebben: Tim, Evelijn, Myrthe,Tom, Reinier, Gijs, Dirk, Suze, Fleur, Laurie, Rens en Merith. Wim kan de boerderij nog niet loslaten en is regelmatig te vinden ‘op de misse en de landerijen’ van de boerderij van zoon Roland. Wim: “Het boeren in deze tijd is niet meer te vergelijken met onze tijd.” Samen houden ze van reizen, ze hebben de tijd dat ze niet op vakantie konden, ruimschoots ingehaald met bezoeken aan onder andere Canada, Oostenrijk, Rusland, Noorwegen, Sicilië, Spanje en de steden Parijs, Rome en Lourdes. Ook fietsen ze nog regelmatig in Nederland en hebben ze mooie herinneringen aan hun fietstochten in Duitsland. “We hebben een rijk leven gehad: een goede jeugd, een fijn gezin en nu een mooie oude dag! We zijn echte genieters!” zeggen Wim en Riek. Het gouden feest werd uitgebreid gevierd met een heel gezellig feest voor iedereen die hen lief is. Ze ontvingen veel gelukwensen en willen daar graag iedereen voor bedanken! Proficiat!


CHAMPAGNETOOST VOOR DE GEFFENAAR VAN HET JAAR! Hij is toegevoegd aan de eregalerij van Geffenaren, de 23e Geffenaar van het Jaar: Hans Hoeben, 59 jaar. Hans geeft zijn indrukken weer van die prachtige zaterdagavond, de vooravond van de 40e Effe noar Geffe: “Op de eerste plaats is het natuurlijk heel bijzonder dat je wordt verkozen. Er zijn immers zoveel anderen die ook heel veel vrijwilligerswerk verzetten. Omdat deze verkiezing vanuit de Geffense gemeenschap komt vind ik het ook een echte eer. De zaterdagavond start met het afhalen thuis door WIK, de commissie en diverse Geffenaren van vorige jaren. Samen met onze kinderen en kleinkinderen op de muziek naar het dorpsplein is een heel leuk begin. En dan zie je die grote groep mensen op het plein staan. Even nog wachten want wethouder René Peters gaat eerst Chrisjan van Dinther (2015) decoreren. En dan wordt bekend gemaakt wie de Geffenaar van het jaar 2016 is. Het applaus mag je in ontvangst nemen, maar ook felicitaties van René Peters, Willibrord de Veer en Bert van Laarhoven. Met daarbij een heel mooi schilderij, veel bloemen, een drankje en de kop van een koe van de kunstkring die ik nog mag gaan schilderen. En als we dan het podium hebben verlaten volgen vele hartelijke felicitaties van familie, vrienden en heel veel Geffenaren. Telkens ook met heel warme woorden. Het is gezellig op het plein en dus is het al snel twee uur in de nacht voordat we te bed gaan. De zondag begint al vroeg. Om kwart over zeven staat Willibrord voor de deur met de cadeaus en bloemen. Even bijpraten en dan klaar maken voor de H. Mis. Jammer genoeg niet in de buitenlucht, maar in de kerk is het ook heel mooi, zeker toen halverwege de zonnestralen door de glas-in-loodramen de kerk in vielen. Een mooi plaatje dat nog eens laat zien hoe mooi onze kerk is. De restauratie is echt niet voor niets geweest. En het is dus ook belangrijk dat we deze de komende jaren gaan voltooien. Het kruis komt hopelijk weer snel op de gerestaureerde toren te staan. Op het einde van de H. Mis mag ik nog een daverend applaus in ontvangst nemen van de kerkgangers. Ook dat geeft een warm gevoel. Even later mogen we in een rijtuig stappen, op weg naar het dorpsplein voor de officiële opening. Onderweg hoor je vaak proficiat roepen. Op het dorpsplein maak je de opening van heel dicht mee. De zon lacht, de mensen lachen en ons gilde verricht een mooie vendelgroet. Dan lopen we richting Koppellinck. Onderweg telkens weer Geffenaren die mij en Antoinette feliciteren en ‘effe buurte’. De markt loopt dan al aardig vol. Ik vond het mooi om te zien hoeveel belangstelling onze commissaris van de koning, de bisschop, de burgemeester, oud-burgemeester van Maasdonk en de pastoor hadden

voor de bezienswaardigheden van Effe noar Geffe, maar ook vooral voor de Geffense mensen, zo ook voor onze bewoners van de Heegt. In de Koppellinck natuurlijk enkele warme woorden van de commissaris en van de burgemeester en felicitaties aan Effe noar Geffe voor de 40ste editie. Na een toost op dit jubileum konden we tot aan de koffietafel onze eigen weg gaan. Daar kwamen we ook onze kleinkinderen tegen en natuurlijk moest toen even een foto gemaakt worden. Onderweg kregen we vele felicitaties en ook toen weer overal even buurten. Om half twee mochten we aanzitten aan de koffietafel georganiseerd door de Boerenbruidsparen. Deze kenden we natuurlijk al vanuit het verleden, en was ook nu weer prima verzorgd. Een borreltje, lekkere boterhammen met spek en worst en even rustig zitten. Hierna waren we geheel vrij om te gaan en te staan waar we wilden. Lekker eens een keer op je gemak de hele markt rond. Met weer veel warme reacties. Het was geweldig. En op het eind, toen het opruimen van de markt al volop aan de gang was en wij nog met een paar mensen aan het napraten waren kregen we nog een verrassing van Johan van Herpen en Rens van Wanrooij. Spontaan kwamen ze de dag nog even afsluiten met een glas champagne. Dat ging er wel in. Nog een keer proosten op een onvergetelijk weekend. En toen met een voldaan gevoel richting huis. Effe noar Geffe 2016, wat hebben we toch allemaal weer geboft.” Geffen bedankt.

DANKWOORD Graag wil ik iedereen danken voor de vele felicitaties die ik mocht ontvangen naar aanleiding van de toekenning van de eretitel Geffenaar van het Jaar 2016. De commissie bedankt, bestuur Effe noar Geffe bedankt en Geffenaren bedankt. Samen met Antoinette heb ik mogen genieten van een prachtig weekend. Hans Hoeben, Geffenaar van het jaar 2016

15


Meld je aan voor 1 oktober!

Rabobank Clubkas Campagne

Kom in actie en meld jouw club aan!

Doe mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van onze bank geven hun stem aan de clubs die meedoen. Meld jouw club vóór 1 oktober 2016 aan en laat weten waar de bijdrage naartoe gaat!

Lees de voorwaarden en doe mee via www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Steeds meer filmliefhebbers weten Filmhuis De Pas te vinden, bezoekers komen uit de regio maar ook van daarbuiten. Voor nét die ene film, maar ook voor de gemoedelijke sfeer. Filmhuis de Pas vertoont films met een boodschap, vaak valt er wat te lachen en soms rolt er een traan. Maar er is altijd stof tot nadenken of om, onder het genot van een drankje, na te praten in het café. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar áltijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘A walk in the woods’ Maandag 10 en dinsdag 11 oktober, aanvang 20.00 uur Mooie, humoristische film met o.a. Robert Redford en Nick Nolte

Ze besluit het fatale bericht niet te delen met haar familie en vrienden om zo op haar eigen wijze en tempo afscheid te kunnen nemen van al wat haar dierbaar is. Ze stelt een lijst op van dingen die ze nog wil gaan doen, zoals diverse boodschappen inspreken voor haar dochtertjes, met een andere man slapen en valse nagels dragen. Daarnaast gaat ze op zoek naar een nieuwe partner voor haar man en moeder voor haar kinderen. Haar bestaan neemt een radicale wending en Ann ontdekt in de laatste maanden van haar leven, dat ze meer moed bezit dan ze dacht. ‘My life without me’ is een prachtige film over de liefde en het afscheid moeten nemen van mensen. Een ontroerende film zonder een spatje vals sentiment. Alvast voor in uw agenda: * 25 en 25 oktober (herfstvakantie), 13.30 uur: Kung Fu Panda 3 (kinderfilm) * 6 november, 15.30 uur: Publieke Werken * 14 en 16 november, 20.00 uur: Suffragette * 27 november, 15.30 uur: Mountains may depart

Schrijver Bill Bryson gaat met zijn jeugdvriend Katz een groot avontuur aan. De twee oudere, ongetrainde mannen maken, ondanks vele bezwaren, samen een zware tocht door de Amerikaanse wildernis. Op dit 3.500 km lange wandelpad krijgen ze het aan de stok met elkaar, met de natuur en diverse opmerkelijke reisgenoten.A Walk in the Woods is een ontspannen film met humor en mooie natuuropnamen.

Kaarten à € 5,- (kinderfilm € 4,-) zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

‘My life without me’ Woensdag 19 oktober, aanvang 20.00 uur Film in het kader van ‘Oktober, borstkankermaand’ Zo mooi, zo blond en zo ten dode opgeschreven. Het overkomt Ann wanneer ze op haar drieëntwintigste te horen krijgt dat ze terminale kanker heeft. En zij maar denken dat ze zwanger is. Ann is sinds haar zeventiende gelukkig getrouwd met Don en moeder van Patsy en Jenny.

17


NIEUW: OEDEEMTHERAPIE EN HUIDTHERAPIE Weg met acne op een professionele manier! Last van vermoeide benen? Huidgericht is een praktijk voor huid- en oedeemtherapie. Ilona Kling & Irene Kusters zijn paramedici met uitgebreide en specifieke kennis over de huid en ophoping van vocht (oedeem). Huidgericht is gevestigd aan Graafseweg 60 in ‘s-Hertogenbosch, 15 minuutjes rijden vanuit Geffen. Behandelingen waarvoor u bij Huidgericht terecht kunt zijn onder andere: - Acnetherapie: actieve en rest acne - Aanmeten steunkousen: zonder extra kosten, ook aan huis - Oedeemtherapie: ophoping van vocht - Wondzorg - Ontharen: donkere en lichte beharing - Littekentherapie: pijnlijke en/of verkleefde littekens Tip: Last van Acne? Wees voorzichtig met zelf ‘knijpen’. Wanneer dit onjuist gebeurt, kunnen er littekens ontstaan. Last van vermoeide benen? Oedeem, een ophoping van vocht, is vaak als eerste te herkennen aan gezwollen enkels. Bovendien gaat oedeem vaak gepaard met een zwaar, moe of rusteloos gevoel in de benen (restless legs). Waarom naar Huidgericht? - Ook in de avonden geopend - Ook op zaterdag geopend - Gratis intake en gratis parkeren - Professionele en eerlijke zorg - Contracten met iedere zorgverzekeraar Tevens kunnen bepaalde behandelingen, zoals steunkousen aanmeten, aan huis worden uitgevoerd, zonder extra kosten. Ervaring van anderen: Onze eerlijkheid, de tijd die we voor jullie nemen en de flexibiliteit resulteert in vele positieve reacties:“Hele deskundige en vriendelijke hulp en ook zeer tevreden over het resultaat“ en “Zeer vriendelijke en deskundige specialiste. Ik voelde me op mijn gemak en in goede handen, zonder tijdsdruk en antwoord op al mijn vragen. Heel tevreden.” Huidgericht voert ook behandelingen uit ter voorkoming van huidveroudering. Denk bijvoorbeeld aan rimpels. De behandeling gebeurt altijd zonder het gebruik van injectables. Daarnaast kunt u vragen naar een vrijblijvend huid- en productadvies.

18

Vergoeding: Huidgericht heeft met alle zorgverzekeraars contracten. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden, worden behandelingen vergoed. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: Ilona Kling: 06-222 60 050 Irene Kusters: 06-222 60 350 info@huidgericht.nl www.huidgericht.nl

EHBO CURSUS START 20 SEPTEMBER 2016 IN GEFFEN Wist u dat veel kleine ongevallen thuis of in verenigingsverband gebeuren? Wanneer je niet weet wat je in zo’n geval moet doen, dan kan de paniek snel toeslaan. Een EHBO-er weet in een dergelijke situatie hoe te handelen en hoe zeker niet gehandeld mag worden. Hij weet de rust te bewaren en het slachtoffer gerust te stellen. Vanaf 20 september 2016 organiseert EHBO vereniging Geffen een nieuwe cursus in de eerstehulpverlening. Deze cursus gaat op de diverse onderdelen van de EHBO in, zoals reanimatie en AED, beademing, bewusteloosheid, verstikking, vergiftiging, botbreuken en het aanleggen van verbanden. Onze kaderinstructeur geeft de EHBO cursus op de volgende dinsdagavonden van 20:00 tot 22:00 in ‘t Oude Klooster in Geffen: • 20 september 2016 • 18 oktober 2016 • 8 en 22 november 2016 • 17 en 31 januari 2017 • 14 februari 2017 • 7 en 21 maart 2017 • 4 en 18 april 2017 • 2 en 9 mei 2017 De cursus wordt afgesloten met een examen (voorlopig gepland op 16 mei 2017), dat bij slagen een geldig EHBO diploma oplevert. U bent dan tevens tot het eind van het seizoen lid van onze vereniging.?De kosten voor de cursus zullen slechts €175,= bedragen. Dit bedrag is inclusief het examen, een eerstehulplesboek, het gebruik van materialen en het kopje koffie of thee. Er zijn nog plaatsen vrij. Dus wanneer u interesse heeft (ook als u de eerste les heeft gemist), neem dan zo snel mogelijk contact op met Marina van Venrooij (tel: (073)6895709)?U kunt u natuurlijk ook direct via internet aanmelden (www.ehbogeffen.nl) EHBO vereniging Geffen


DE PLUS WANDEL4DAAGSE VAN ALKMAAR

Tijdens de 10e jubileumeditie van 18 juni t/m 21 juni,werd de 25 km gelopen door: Arina Romme en Ad de Lange Van de 6500 wandelaars liepen er 384 wandelaars voor de 10e keer.

DE 100STE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN

Eindelijk was het dan zover, de 100ste editie van de Nijmegense Vierdaagse. Die werd gehouden van 19 juli t/m 22 juli 2016. De Vierdaagse werd in 1909 door enkele officieren opgericht en kwam dus voort uit het leger. Er deden toen 296 militaire en 10 burgers mee. Enkele belangrijke jaren uit de wandelmarsgeschiedenis; In 1928 kwamen de eerste internationale deelnemers aan de start. In 1932 kwam de Vierdaagse voor ’t eerst op de nationale radio. In 1936 werd er voor het eerst over de nieuwe Waalburg gelopen. In 1946 werd de eerste Vierdaagse na de oorlog gelopen het was de 30ste editie. In 1962 werd voor het eerst het militair Vierdaagsekamp Heumensoord betrokken. In 1970 werden de eerste Zomerfeesten georganiseerd. In 1975 werd de Vierdaagse bijgeboekt in het Guiness Book of Records. In 2006 werd een dieptepunt beleefd in de historie, de 90ste Vierdaagse moest na één dag worden afgelast ten gevolge van het te warme weer. In 2016 werd de 100ste Vierdaagse gelopen. Op zaterdag 9 juli klonk in alle provinciehuizen van Nederland het startschot voor de stertochten, groepen wandelaars brachten in estafette hun provincievlag naar Nijmegen en kwamen zondag 17 juli daar aan. Rondom de jubileumviering werden er ook enkele extra afstanden gelopen, zoals de 55 km per dag. Maar ook een ereronde, 100 wandelaars liepen de 50 km extra. Bij het ophalen van de startkaart kregen alle deelnemers een speldje en een rugtas cadeau met het embleem van de 100ste Vierdaagse erop. Dinsdag was het dan zover, voor de start sprak marsleider en voorzitter Johan Willemstein een feestelijk woordje tot ons en we telden

met zijn allen af tot het startschot kon worden gegeven door de heer Jansen, de vroegere voorzitter en de slingers werden de lucht ingeschoten. Vol goede moed gingen we op weg naar de finish op de Via Gladiola. De dag van Elst was voor vele een warme en zware dag, want de Ooster-houtsedijk en de Waalbrug waren lang en zonder schaduwplekken. De EHBOmedewerkers hadden hun handen vol aan de slachtoffers van de warmte. Woensdag was het 34 graden, maar was de route op deze Roze Woensdag aangenamer door de vele schaduwplekken onderweg. De organisatie en het publiek zorgden voor verkoeling op verschillende manieren. Ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd. In veel plaatsen heerste een gezellige sfeer, met in Nijmegen de Roze Woensdagviering. Donderdag, de dag van Zeven Heuvelen. Bij de militaire begraafplaats werden herdenkingen gehouden en kransen neergelegd door groepen militaire uit verschillende landen. Op vrijdag werd de warmte even verdreven door wat fikse buien, maar later kwam het zonnetje er weer doorheen en kon alles weer opdrogen. Dat was ook aangenamer voor het publiek, die weer in grote getale aanwezig waren. Wegens het jubileum was ook Koning Willem Alexander op bezoek, in de plaatsen Cuijk en Nijmegen. We konden een zonnige Vierdaagse afsluiten als een prachtig jubileum en ons felbegeerde Vierdaagse kruisje in ontvangst nemen.Voor de gene die moesten afhaken of stoppen na deze feestelijke editie, volgend jaar weer een nieuwe kans of succes met de nieuwe uitdagingen. Deze wandelaars volbrachten de 100ste Vierdaagse; (30-km lopers) Betsy v. Heesch, Gerrit v. Heesch, Piet Cremers, Hans v. Nistelrooij, Marijke v. Galen, Antoine Jansen, Tilly Hendriks, Berend v.d. Laar, Lia v.d. Laar, Annie v.d. Heijden, Frasia Loeffen, Thea v. Oort, Corrie Hondong. (40-km lopers) Monique v. Alem, Hans v. Leeuwen, Theo v. Uden,Yvonne v. Esch, Mark v.d. Doelen, Charles v. Herpen, Rene v. Griensven. (50-km loper) Jan v. Bergen. Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. Een Vierdaagse loopster

HUISHOUDHULP GEZOCHT? Wij zijn op zoek naar een hulp in de huishouding voor circa 2,5 uur in de week. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 06-40318895. Groeten Floor en Maikel

19


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Zorg dichtbij en vertrouwd

team Geffen Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

www.thuiszorgpantein.nl

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

Wij bieden: •

Cultureel centrum de Pas

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Voelt beter

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


HET WISSELSCHILD VAN DE GEMEENTEKONING OSS BLIJFT IN GEFFEN Op zondag 11 september jl. ontving het Sint-Jorisgilde Geffen leden van de gilden van Ravenstein, Huisseling, Maren-Kessel en Oss met koffie en krentenbrood in haar gildekamer. Die dag zou opnieuw geschoten gaan worden voor de titel ‘koning van de gemeente Oss’. In totaal 39 gildebroeders en –zusters schreven in voor de wedstrijd. Na de loting van de schietvolgorde ging men in optocht met ruim 60 gildeleden naar de Elzendreef. Daar werd in een lange rij driemaal rondom molen Zeldenrust getrokken om de vogel, die al op een molenwiek was bevestigd, te vrijen. Door wethouder René Peters van de gemeente Oss en oud-gemeentekoning Hetty Verhoeven werden de openingsschoten verricht. Daarna werd de koningsketting aan de onderste molenwiek gehangen en was de titel van gemeentekoning vacant. Er werd geschoten met de kruisboog op de gipsen vogel. Die hield het lang vol, maar na ruim 2,5 uur en in totaal 160 schoten, waarvan 118 rake, begaf hij het en viel zijn prachtige staart van pauwenveren als laatste stuk naar beneden. Dit alles werd door de gildeleden die niet mee schoten en door de bezoekers met belangstelling gevolgd. Harry Peters van het Sint-Jorisgilde Geffen was de gelukkige schutter. Hem werd na een vendelgroet door de vendeliers het wisselschild omgehangen. De vaandrig overvendelde hem met het vaandel, waarna er werd getoost met de koningswijn op de nieuwe koning. Na hartelijke felicitaties van alle aanwezigen was er nog tijd om na te praten onder het genot van een drankje over strijd om het koningschap waar Harry een jaar lang van mag genieten.Volgend jaar zal hij zijn titel mogen verdedigen in Ravenstein, want dan wordt daar de wedstrijd gehouden.

SENIORENDAG BIJ SINT JOZEFOORD EEN GROOT SUCCES! Op dinsdag 30 augustus heeft alweer de vierde Seniorendag plaatsgevonden op het terrein van Sint Jozefoord in Nuland: het wordt inmiddels een prachtige traditie waar veel senioren naar uitkijken. Samen met de KBO’s uit Geffen, Nuland en Vinkel en zo’n 60 vrijwilligers werd een gezellige dag georganiseerd voor 150 senioren uit Geffen, Nuland en Vinkel. De dag stond in het thema van Samen Genieten.

Deze dag wordt georganiseerd in de zomerperiode, omdat veel senioren dan alleen thuis zitten. Familieleden zijn met vakantie en de activiteiten van verenigingen liggen tijdelijk stil. Tijdens de dag, die begon met een Heilige Mis in de tent die voorgegaan werd door pastoor Verbakel, konden de ongeveer 150 deelnemers genieten van muziek, eten en drinken en een leuke quiz. De dag werd afgesloten met een loterij met vele leuke prijzen, geschonken door de lokale middenstand. Het was een bijzonder geslaagde dag, die mede mogelijk is gemaakt door de hulp van vele sponsoren en vrijwilligers. De KBO’s uit Geffen, Nuland en Vinkel en Sint Jozefoord bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet en de ondernemers uit Nuland, Geffen en Vinkel van harte voor de gulle sponsoring, waarmee deze dag weer mogelijk werd gemaakt.

21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Maak uw voeten zomerklaar

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Maak uw voeten zomerklaar

LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Maak uw voeten zomerklaar Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Maak uw voeten zomerklaar Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Voor een perfecte rijopleiding

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

www.vandersangentuinhout.nl

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


PIET VAN ERP WEER KONING SINTJORISGILDE Zondag 14 augustus:kermiszondag. De dag van het koningschieten bij het Sint-Jorisgilde. Een dag die begon met het ophalen van de koning met de gebruikelijke ontvangst met een brandewijntje met kandij; de sfeer zat er meteen goed in. Piet en Tonny ontving het gilde niet alleen gastvrij, maar boden ook nog een mooi wisselschild aan voor de gemiddelde schutter van de interne competitie. Daarna ging het gilde in optocht op weg naar de kerk voor een H. Mis met eveneens een fijne sfeer, zij het enigszins anders. Na de mis was er koffie, het aanbieden van de heel mooie koningsvogel met pauwenstaart en de prijsvogel, het voorlezen van de reglementen en de loting voor de schietvolgorde van de deelnemers. Een prima koffietafel legt dan een goede ondergrond voor de schietwedstrijd bij de molen, waar eerst drie keer omheen wordt gelopen om de vogel te vrijen. De openingschoten van de voorzitter van de Dorpsraad Hans Hoeben, gildeheer pastoor Van Dijk en koning Piet van Erp waren meteen goed raak. Dankzij de pastoor was de vogel al meteen een vleugel kwijt. Negen schutters schoten mee en na het 54e schot lag het laatste stuk van de vogel, zijn prachtige staart van pauwenveren, in de heg en is Piet van Erp voor het tweede jaar op rij weer koning. Dat betekent dat, als hij volgend jaar weer koning schiet, tot keizer van het gilde gekroond zal worden. Een titel voor het leven. Na het bevestigen van de prijsvogel voor het prijsschie-

ten werd eerst de ceremonie van de installatie van de (oude) nieuwe koning gehouden. Het prijsschieten met vijftien deelnemende schutters kon beginnen. In de vogel zaten drie grote cijfers verstopt. Degene die een stuk van de vogel met een cijfer afschiet, heeft een prijs. Men had wat moeite met het vinden van de cijfers, maar ook dat kwam tot een goed einde. Na het opruimen van de tent en alles wat erin en om stond, ging het richting gildehuis. Daar waren de ceremoniĂŤn van het toosten met de koningswijn en het aanbieden van het koningsbier in een klein vaatje, waar Peter Berkel iets moois van had gemaakt. Ter afsluiting was er een heerlijk buffet. RUITERSPORTVERENIGING

ReĂźnie - Jubileum Ruitersportvereniging De Zilverhoef uit Geffen bestaat 40 jaar! Op 1 oktober 2016 bestaat Ruitersportvereniging De Zilverhoef 40 jaar*! Een feestelijk moment dat wij uiteraard niet zomaar voorbij willen laten gaan. Samen met leden, oud-leden, vrienden van De Zilverhoef en verenigingen van Kring Hart van Brabant willen wij dit op zaterdag 1 oktober 2016 vieren. Op zaterdag 1 oktober zijn er vanaf 16.00 uur diverse activiteiten en shows te zien op ons terrein achter de Heesterseweg 30 te Geffen onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen is welkom. Ook is het voor de oud-leden weer leuk om elkaar na jaren weer te zien.Aansluitend aan het middagprogramma is er een feestavond. Heb je zin om te komen? Graag een berichtje sturen, zodat wij ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Stuur dit berichtje naar marcenaddie@ ziggo.nl met je naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Bellen kan ook naar Addie van der Doelen, 073-5327181. Tot ziens op zaterdag 1 oktober 2016. Bestuur Ruitersportvereniging De Zilverhoef Geffen Rijvereniging de Zilverhoef Terrein: Heesterseweg (achter huisnummer 30) 5386 KT Geffen E-mail: Dezilverhoef@gmail.com *de vereniging bestaat langer dan 40 jaar, maar is pas 40 jaar geleden officieel aangesloten bij de NKB (nu KNHS) 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl tel: 085-2731885 Internet www.vanderdoelenassurantien.nl info@vcfopleidingen.nl

Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

www.vcfopleidingen.nl

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


FEESTMIDDAG ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Deze was georganiseerd op woensdag 7 september in ‘t Oude Klooster. En wat hebben we genoten. De biljart en kaartzaal zaten geheel gevuld met een kleine 60 muziekliefhebbers. Hoofdmoot van het hele gebeuren was natuurlijk het optreden van Pop en Soda. Een muzikaal echtpaar uit de Kruisstraat te Rosmalen, die ons muzikaal drie uur aan ‘n stuk geweldig vermaakten. Hun repertoire was van Jantje Koopmans tot Ray Charles maar ook Elvis en Jim Reeves waren hen niet vreemd. Een volle zaal heeft er echt genoten van André Hazes, Marianne Weber, Zangeres zonder Naam en Corrie Konings. Eenieder zong mee met de songs van Rocco Granata, Lieve Heer heb Medelij, de Smokkelaar van Johnnie Hoes en Westenwind van de Cats. De consumpties en vele lekkere hapjes werden geserveerd door een zestal fanatieke vrijwilligers, deze wisten trouwens de goede sfeer er prima in te houden. Tot slot werd voor onze 100jarige Maria Loeffen nog Het Lang Zal Ze Leven ingezet. Deze feestmiddag georganiseerd door het Ziekencomité en was er eentje om nooit meer te vergeten en natuurlijk voor herhaling vatbaar!! Afz; Joop van Dijk

METAMORFOSE WERELDWINKEL HEESCH De laatste vakantieweek van de wereldwinkel is er door vele vrijwilligers kei hard gewerkt om de winkel te restylen. Het resultaat mag er zijn. Een voorproefje ziet u al op de foto, maar het is zeer zeker de moeite waard om binnen een kijkje te komen nemen. De inkoopgroep heeft tijdens de vakantie ook niet stil gezeten. Zij hebben een zeer vernieuwend en verrassend assortiment in kunnen kopen. Het wacht op u in onze prachtige, frisse en verrassende cadeauwinkel met thema’s als: Liefde, Geluk en Herinneringen. Dat wordt aangenaam winkelen. En weet dat u een cadeau met een meerwaarde koopt. De medewerkers zijn trots op het resultaat en kijken er naar uit om u te verwelkomen. Openingstijden Maandag t/m vrijdag van half 2 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. Vanaf 1 september is de Wereldwinkel ook op vrijdagochtend open.

ROMMELMARKT NULAND De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 1 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden . Ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 1 oktober van 9.00uur tot 14.00 uur Graag tot ziens op 1 oktober

SCHILDEREN EN TEKENEN Zaterdag 17 september gaat de cursus schilderen en tekenen weer van start. Voor geïnteresseerden is het mogelijk een gratis proefles te volgen. De lessen worden gegeven in eigen atelier aan de Leiweg. Bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk op een andere dag lessen te volgen. Men kan hiervoor contact opnemen met: Ingrid Menge Leiweg 10, 5386 KR Geffen ingridmenge@hetnet.nl Tel 06 146 369 46 www.ingridmenge.nl

SINT JOZEFOORD WEDEROM GENOMINEERD VOOR “BESTE WERKGEVER 2016” Sint Jozefoord is ook dit jaar weer genomineerd voor de titel “Beste Werkgever 2016”. Bij de zorgorganisaties behoort Sint Jozefoord zelfs tot de top 3 en is het de best presterende zorginstelling in Noord-Brabant. Vorig jaar won Sint Jozefoord in de categorie van kleine werkgevers.Toen beloonden de medewerkers de organisatie met een met een score van 9,0 voor de betrokkenheid. Hoe hoog Sint Jozefoord dit jaar is geëindigd, wordt bekendgemaakt tijdens het Beste Werkgevers event, op 4 oktober. Aan het onderzoek van Effectory en Intermediair hebben 318 organisaties meegedaan. De eindklassering van de organisaties is gebaseerd op het oordeel van de eigen medewerkers. 25


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


MUZIEK, DANS EN HULDIGINGEN!

Ter afsluiting van het muzikale seizoen 2015-2016 was er op zondag 17 juli in De Koppellinck weer een fantastische voorspeelochtend van muziekvereniging W.I.K.. Onder grote belangstelling van familie en andere geïnteresseerden traden de leerlingen en majorettes van W.I.K. op. Ook het opleidingsorkest gaf ‘acte de présence’. Extra speciaal was dat er een spetterend optreden verzorgd werd door de leerlingen die aan de drumclinic van BSO ’t Beertje hebben deelgenomen. Het was die ochtend weer opnieuw duidelijk dat Geffen een grote hoeveelheid talent bevat!

allerbeste vrijwilliger is van de gemeente Oss. Wat ons betreft verdient ze deze titel zeker! W.I.K. is super trots op deze mensen, van harte proficiat!! Naast alle optredens werden er verschillende mensen in het zonnetje gezet. Naomy Schuurmans en Janine van Erp hebben een oorkonde ontvangen omdat zij maar liefst 12,5 en 10 jaar lid zijn van de majorettes. Een bijzonder jubileum bij de majorettes! José Versteegen kreeg het zilveren insigne van de muziekbond toegekend wegens haar 25-jarig lidmaatschap bij de fanfare. Ze is een drijvende kracht achter de schermen van de vereniging en speelt ook nog eens de sterren van de hemel op haar bugel. Majorettes Marlin, Jaimy, Hannah, Sophie, Marit, Elin, Lonne, Loes en Lieke ontvingen hun A-diploma. Hiervoor zijn zij op acht onderdelen beoordeeld en lieten het publiek zien wat ze allemaal al kunnen met hun baton. Eén huldiging was wel heel speciaal. Ans de Poot ontving uit handen van wethouder Kees van Geffen ‘De Gouden Oogappel’. Dit is tevens een nominatie voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ van de gemeente Oss. Ans kreeg deze onderscheiding en nominatie voor het vele vrijwilligerswerk dat zij verricht voor o.a. W.I.K., de Koppellinck en de parochie. In december is het Vrijwilligersgala in de Lievekamp en horen we of Ans de

WIE WAT WANNEER OKTOBER 09 Sint-Jorisgilde, landjonkerdag/jeu de boules bij JBC 10 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 07 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 13 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 Ziekencomite De Schakel; Kerstviering, Oude Klooster 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie) 27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. 28

Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.