Torenklanken 2018 - nr 14

Page 1

56e jaargang | nummer 14 | september 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2018 Vanuit de coöperatieve gedachten van de Rabobank slaan de verenigingen van Geffen de handen in één zoals voorgaande jaren. Een coöperatie is het vergroten van economische macht en het behalen van schaalvoordeel. Dit is ook het belang van de verenigingen uit Geffen! Voor het jaar 2018 krijgt ieder Rabobank lid weer 5 stemmen. Rabobank Oss Bernheze stelt voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018 € 300.000,- beschikbaar. Je kunt echter maar 1 stem uitbrengen op je favoriete vereniging (voorheen 2), dit in de periode van 11 september t/m 24 september 2018. Alle 5 de stemmen dienen uitgebracht te worden en is het niet mooi om ook om op een andere vereniging uit je eigen dorp Geffen te stemmen? Hier ontstaat het Geffens gevoel. In het jaar 2017 was een stem € 4,50 waard, wat een leuk bedrag is voor een vereniging. Op welke Geffense vereniging stem jij?

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Wij rekenen op u! AED beheer Geffen Nooit Gedacht Arboretum Geffen Rottenrijk Brandweer vereniging Ruitersportvereniging De Zilverhoef Evenementen stichting Geffen scouting Geffen Gymvereniging Geffen GVG Sint-Joris Gilde Jeugdvakantie week Geffen Torenklanken KBO Geffen Tennisvereniging deVlijmd Landschapsbelang Maasdonk W.I.K. Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR:

17 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 14 sept. 19.00 u. * Woord- en Communiedienst zo. 16 sept. 09.30 u. + Woord- en Communiedienst m.m.v. GK + kinderkerk Vanaf 10.30 uur start fietstocht GoedGevoelGeffen vr. 21 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 23 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (Vredesweek) vr. 28 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 30 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk Riet Ruijs - van Doveren 1e jaargetijde namens de parochie Theo Prinssen 1e jaargetijde namens de parochie DE TORENKLOKKEN… moeten helaas tijdelijk zwijgen in verband met het restaureren van de torenspits. In oktober zullen ze weer prachtig luiden in een veilige klokkenstoel. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Let op: Intenties uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00.

De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073- 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073- 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is

3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

De Oorsprong: foto Rien van Wanrooij

team Geffen Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer: Adri en Els Sandee, 79 en 74 jaar, zij wonen in de Molenberg. 1. Een herinnering aan Geffen: Wij wonen 10 jaar in Geffen maar komen er al 20 jaar omdat onze dochter hier al woonde. Een mooie herinnering is dat het Zeeuws jongenskoor uit Goes kwam zingen in Geffen. Wij waren dan aanwezig! 2. Dit zou anders moeten: De trottoirs, ze zijn in het centrum niet zo geschikt voor ouderen met een rollator. 3. Een bijzonder gebouw: Voor ons is de Maria Magdalena Kerk een dierbare plek. Prachtig gebouw zowel buiten als binnen. Bijzonder fijn dat je er door de week ook een kaarsje kan laten branden. 4. Een mooi mens: Onze achterbuurvrouw Marietje van Rosmalen. Zij is een lieve en gastvrije vrouw! 5. Jammer dat: Het kinderkoor is opgegeven, dit was ook een goede opstap voor de jeugd om zich betrokken te voelen bij het kerkelijk leven. 6. De leukste club: Is het Gemengd Koor, daardoor kregen we sociale contacten waar veel vriendschap ontstond. 7. Ons visitekaartje: Ons openstellen voor de Geffenaren en aanwezig te zijn bij het Roggemaaien en Effe noar Geffe enz. Wij voelen ons Zeeuwse Geffenaren! 8. Bewondering voor: Diny van Wanrooij-Romme. Zij heeft op een bewonderingswaardige manier het Gemengd Koor weer verder geholpen toen de dirigent Theo Prinssen ziek werd en overleed. 9. Geffen is voor ons: Een plaats waar we ons als Zeeuwen goed thuis voelen. 10. Een goed idee is wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan WIK voor opleiding van jonge muzikanten. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

EFFE OVER GEFFE

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


ROND DE DORPSPOMP 492

Het is even wennen, de dagen na de zomervakantie.Voelt alles weer gewoon? Ja, maar het ongewone blijft boeien. En dat komt in de Stamtafel nogal eens ter sprake. Deze keer was dat Effe noar Geffe. Een geweldige ervaring. Deze 492e bijeenkomst van de Stamtafel was “op” Effe noar Geffe. Gezeten tussen twee podia met muziek was het letterlijk wel even de koppen bij elkaar steken. De decibellen vlogen ons om de oren. Desondanks is toch een agenda afgewerkt en een goed resultaat bereikt. Als bijzondere gast was daarbij aanwezig Mien van der Doelen die met steun van zoon Mark haar dag bij Effe noar Geffe bij ons begon. De kermis De vorige Dorspomp heeft er al iets over gezegd. Maar er is andermaal geërgerd gepraat over de schandalige vernielingen en het nodeloos gedoe met kliko’s na afloop van de kermis waarmee sommige in vandalen veranderde Geffenaren of liever: zatlappen de bewoners in de omgeving een dubieus aardigheidje bezorgden. Er was nog iets dat opviel: het Akkertje was wat slecht bereikbaar door het meubilair dat op de straat was geplaatst. De kermis zelf was een echte kermis met leuke attracties en een gezellige sfeer. Het gebruik van de Dorpstraat vanwege ruimtegebrek op het Dorpsplein viel op zich in goede aarde. Daarover blijft niks anders dan te melden dat het eenieder goed beviel. Maar over sommige gasten na afloop?

nog veel meer projecten zijn met Harry’s inzet tot een succes geworden; uiteraard niet zonder medewerking van vele anderen maar een begeesterd iemand als Harry kan dan niet worden gemist. De Stamtafel feliciteert hem bij deze van harte met zijn benoeming. De huldiging bij de kiosk begon helaas wat rommelig. De opkomst van de gekozene naar wie iedereen dan halsreikend uit ziet moet bij de bekendmaking wat meer égards hebben. Even vóór de aankomst van de Geffenaar van het jaar werd op de kiosk het nieuwe boek van Ruud Verhagen gepresenteerd “Het gele gevaar”. Het boek behandelt de geschiedenis van de Geffense wielerclub de Windmolens. Drie pioniers waren uitgenodigd om een exemplaar van het boek in ontvangst te nemen. De Windmolens waren een overweldigend succes in de wielerwereld. Geel was hun favoriete kleur.Vandaar de naam van het boek. Het is te koop bij heemkundewerkgroep Vladerack.

Het glasvezelproject De kogel is door de kerk, zo kun je het noemen.Trined en E-fiber hebben op verschillende wijzen laten weten dat het glasvezelproject doorgang zal vinden. Er zal in december worden begonnen met de feitelijke aanleg. Eerst moeten er nog voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Wat dat allemaal voorstelt is niet duidelijk maar zo zou er nog overleg met de overheid nodig zijn.Wij dachten dat dat al achter de rug was, gezien de lange periode van uitstel en zonder bericht afwachten.

Effe noar Geffe 2018 Begenadigd door fantastisch mooi weer werd het ook dit jaar -de 42e keer- een schitterende gebeurtenis. Het zat goed met de invulling van het programma. Het was een waar genoegen om Geffenaren in klederdracht, exposities, musici, ambachten, paardendressuur, kunstenaars, theatervoorstellingen, terrassen, frietkramen en nog veel meer te zien. Veel winkels deden mee met versierde en aangeklede panden en verkoop van hun waar. Ouderwets gezellig. Ook veel leuks voor de kinderen (en daarmee ook voor de ouders en voorbijgangers) te zien zoals draaimolens, kinderspeelplaats, dieren leren kennen, spellen, klimrekken, treintje rijden en als zelfwerkzaamheid het stokken versieren (met een pop in top; pap moest er wel bij helpen zolang hij de hamer niet op eigen vinger sloeg). We zagen de Zusjes van Geffen en de musici van WIK over het parcours trekken. We dreigden te struikelen over een vijf- of zestal voortsjokkende zwijntjes die, begeleid op het parcours, zich vooral bezighielden met het besnuffelen van de bestrating. We zagen calèches die door prachtige paarden werden voortgetrokken. En dat was nog lang niet alles... De organisatie had het perfect voor elkaar en verdient alle lof!

Geffenaar van het jaar 2018 Op de avond voorafgaand aan de topdag van Effe noar Geffe is traditiegetrouw -en nu voor de vijfentwintigste keer- de Geffenaar van het jaar bekend gemaakt. Harry Peters, welbekend als een gedreven persoon die al vele initiatieven in het belang van Geffen heeft ontwikkeld en uitgevoerd, is de trotse gelukkige. Wethouder Van der Schoot las vanaf de kiosk de lijst met zijn prestaties voor en die zijn niet mis.Arboretum, kerkrestauratie, gilde en

Het Dorpsplein en het voormalige gemeentehuis In onze volgende Stamtafelbijeenkomst, op 16 september, staat het voorstel over de toekomst van gemeentehuis en Dorsplein wederom op de agenda. Dit in Geffen goed ontvangen voorstel dat -kort gezegd- afbraak betekent van het gemeentehuis en de uitbreiding van het Dorpsplein met de vrijkomende ruimte en de herinrichting van het vergrote plein met groen, wordt dan verder besproken. 7


Ten slotte - Gehoord: de pastoor lijkt niet ongevoelig te zijn voor vertrek naar elders als daar voor hem een betere behuizing ter beschikking is dan die in de Geffense pastorie. Dit signaal mag wellicht worden aangemerkt als een wenk aan de parochie om de behuizing hier onder de loep te nemen. - Volgens het Brabants Dagblad zal VodafoneZiggo vanaf 2020 sneller en stabieler internet aan zijn klanten leveren, naar zeggen op glasvezelsnelheid.

ROGGESCHOOF

Geffens speciaalbier met Rogge van ’t Geffens Veld Tijdens Effe noar Geffe stelden de roggemaaiers met trots hun eigen ambachtelijk gebrouwen speciaalbier voor aan het publiek. Roggeschoof werd op zaterdag 1 September officieel ingewijd door pastoor David van Dijk. De hele roggeclub proostte trost op de Roggeschoof!!

Volgende Stamtafel Op 16 september 2018 in café Govers, om 10:30 uur. We hopen dan Harry Peters als de nieuwe Geffenaar van het jaar te mogen verwelkomen. Ook u bent van harte welkom.

DANKBETUIGING Vele, heel veel kaarten.Veel telefoontjes.Veel bezoek aan huis.Velen van u waren in de Kerk bij de uitvaartdienst van mijn lieve vrouw ANNIE. Hartelijk dank daarvoor. Speciaal woord van dank aan Pantein team Geffen, Huisarts mevr. van der Heijden en Pastoor D. van Dijk en ziekencomité De Schakel voor hun intensieve zorg en steun. Gerrit Schuurmans

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 8

In het bier zit rogge van ’t Geffens veld verwerkt. Rogge die door de roggemaaiers met zicht en bèrhoak gemaaid is en daarna met de dorsvlegel gedorst. “Roggeschoof” viel goed in de smaak op het speciaalbierterras van café Boetje. Het is een frissmakend blond bier, ligt zoetig met een klein zuurtje van de rogge. Het bier is licht kruidig door de gist met een ondertoon van laurier en tijm. Alcoholpercentage 5.5% Roggeschoof is na Effe noar Geffe te koop bij Wilma’s kadoshop & slijterij en bij de Bierhoeder Speciaalbierwinkel in de Schakel 15 te Oss. In kleine flesjes en grote van 75cl . Het speciale Roggeschoofglas maakt de beleving compleet.

Komt het zien en horen! Zondag 16 september v.a. 13.00 uur bij molen De Zeldenrust.


DORPSRAAD GEFFEN Nieuw speeltoestel, wie denkt mee? Vanuit onze gebiedsbeheerder Pascal Peters hebben we vernomen dat het houten speeltoestel in de speeltuin aan de Lambertusstraat aan vervanging toe is. Het toestel is inmiddels meer dan 15 jaar oud en het vele spelen heeft zijn sporen nagelaten. De vraag van Pascal is: ”Hoe pakken we dit met de omwonenden op?”. De gemeente wil graag een passend speeltoestel plaatsen dat ook aan de wensen voldoet. De oproep op onze Facebook pagina maakte al veel reacties en emoties los. Uiteenlopend van voorkeuren voor toestellen, kleuren en andere wensen. Ook het oude Indianenkamp heeft nog warme herinneringen bij veel Geffenaren. De speeltuin heeft de afgelopen decennia al vele gezichten gehad, maar hoe gaat de speeltuin er de komende tien jaar uit zien? Wie pakt de handschoen op en stapt naar voren om hierover met ons en de gemeente concreter over na te denken? We zoeken een groepje mensen, liefst zelf met kinderen, die zich willen verdiepen in de diverse mogelijkheden en zo tot een speeltoestel komen dat ook aan de wensen voldoet. Anders lopen we het risico dat er een speeltoestel komt dat iedereen nu net niet wil. Er is wel enige haast geboden, aangezien het nog in het budget van dit jaar moet worden geboekt.

online een afspraak te maken, een recept aan te vragen of een e-consult met de huisarts te starten. • Het inmiddels mogelijk is om nieuwe labuitslagen in te zien in Mijngezondheid.net? Uw huisarts zal hierbij ook een toelichting geven bij de uitslag. • Als u hier ook gebruik van wil maken u zich kan aanmelden via onze website www.huisartsenpraktijkgeffen.nl en dan klikt op “Uw dossier”. Artsen en assistentes huisartsenpraktijk Geffen

KOM GENIETEN OP HET ZWENGELFEEST Lekker fietsen in de omgeving voor het goede doel… Luisteren naar muziek, die je in beweging houdt… Jeu de boulen op de molenberg… Laser schieten onder toezicht van gildeleden… Informatie opdoen bij de kraam van Imkerij EcoPoll… Dat zijn de ingrediënten voor een, hopelijk zonnige, zondag! Kom op zondag 16 september meegenieten. Inschrijven voor de fietstocht (ongeveer 40 km.) tussen 10.30 en 11.30 uur op het kerkplein. Vanaf 13.00 uur klinkt er ‘bloasmuziek’ bij molen de Zeldenrust en kun je je sportieve kwaliteiten testen en gezellig een glaasje drinken. De Pompzwengels huldigen tevens Ricardo Caspers als zilveren jubilaris. Wees welkom!

Dorpsraad Geffen

NIEUWS UIT DE PRAKTIJK Graag willen wij u op de hoogte brengen van het laatste nieuws uit de praktijk: Wist u dat: • Wij inmiddels het keurmerk van de NHG praktijkaccreditatie behaald hebben • De praktijk een eigen facebookpagina heeft? Deze vindt u op www.facebook.com/huisartsenpraktijkgeffen. • Onze assistente Lisanne met zwangerschapsverlof gaat en zij de komende maanden wordt waargenomen door Geri en Joyce. • Wij een ideeënbus in de wachtkamer hebben hangen en wij graag van u horen als u ideeën of tips heeft. • Inmiddels ruim 200 patiënten zich hebben aangemeld via Mijngezondheid.net? Zij hebben de mogelijkheid

Batterij Service Nieuwe batterije in zetten van: • Horloge’s • Sleutels • Afstandsbediening Etc. Ria Bosch van Erp Kerkstraat 8 | Geffen | Tel. 06 230 806 09 9


NEGENDE EDITIE STROOIPOP

Festival met verrassend artiestenpalet, 15 & 16 september 2018 Strooipop: Hét gezelligste festival van Brabant! De nieuwe datum voor Strooipop Festival 2018 in Geffen werd bekend gemaakt tijdens Carnaval: dit jaar staat het weekend van 15 & 16 september garant voor een knallend feest! De grote variatie aan artiesten en bands zal iedereen verrassen. Om maar meteen met de hoofdact te beginnen: Boef staat zaterdag 15 september op de mainstage van Strooipop. Met meer dan 106.000 volgers op facebook, 580.000 abonnees op youtube en 980.000 volgers op Instagram is rapper Boef ontzettend populair. “Op 9 mei jl. is Rapper Boef uitgeroepen tot de grote winnaar bij de FunX Music Awards. Die avond werd in Paradiso, Amsterdam voor de vijfde keer de belangrijkste Nederlandse urban muziekprijzen uitgereikt. De 24-jarige artiest ging net zoals vorig jaar met de meeste prijzen naar huis. Hij werd uitgeroepen tot artiest van het jaar, en daarnaast won de rapper ook nog drie andere awards voor beste video, beste MC en beste samenwerking. Die laatstgenoemde prijs deelt hij met Ronnie Flex.” (Bron: NOS) De video van zijn hit in 2017 “Habiba” is op youtube inmiddels meer dan 49 miljoen keer bekeken en bij de hit “Antwoord”, staat de teller nu op bijna 14 miljoen. Zijn laatste hit, “Drama” dateert van juli jl. en is nu al meer dan 11 miljoen keer bekeken op youtube. Het Strooipop terrein biedt plaats aan 3 podia met ieder een eigen thema. Zo wordt niet alleen de jongere doelgroep op haar wenken bedient met populaire rappers en DJ’s, ook liefhebbers van het Nederlandstalige lied kunnen genieten van een aantal bekende artiesten op het podium. De populaire zanger Henk Dissel zal op zaterdag het publiek vermaken, waar de zondag, met optredens van Brian Voet en Robby Lee, een ouderwets gezellige middag zal worden. Blikvanger op het terrein is een grote, gele duikboot die podium biedt aan populaire, jonge DJ’s. Net als vorig jaar is er een speciaalbier bar, is ook Skoften Sloopservice er weer bij én zijn De Kraaien uitgenodigd op het podium. Ook kunnen we zoals altijd rekenen op een spectaculaire set van Smekkie en DJ Wout. Flabbergasted, Loco Discoshow, Feestbroeders, Qualawaai, Chris Deluxe, Delistic en de Rubberen Schuurboten maken het geheel compleet. Strooipop, hét gezelligste festival van Brabant! Online kaartverkoop is inmiddels gestart. De Early Bird tickets waren snel uitverkocht. Reguliere tickets zijn nog verkrijgbaar voor € 19,50 incl. BTW. Koop meteen ook online consumptiemunten met korting. Op zaterdag hanteert Strooipop een minimale leeftijd van 16 jaar. Op zondag is het festivalterrein voor iedereen GRATIS toegankelijk. 10

Volg Strooipop Festival 2018 via Facebook en Instagram voor spectaculaire acties. Kijk voor meer informatie, tickets en het volledige programma op www.strooipop.nl.

BAS VAN DER GOOR OP BEZOEK IN KOM D’R IN Vrijdag 24 augustus is Bas van der Goor naar Kom d’r in gekomen om de wandelaars van de Huisartsenpraktijk Geffen een hart onder de riem te steken en ze te informeren over de landelijke bijeenkomst in Amsterdam op zondag 30 september, waarvoor hij alle wandelaars van harte uitnodigde. Sinds 20 april wandelt een groep van ruim 20 mannen en vrouwen iedere vrijdag ochtend samen met de huisarts Janneke van der Heijden en praktijkondersteuner Ingrid in het kader van de Landelijke Diabetes Challenge, een initiatief van de Bas van der Goor Foundation. De doelstelling is het verbeteren van de gezondheid en het fit-zijn gevoel. Bas geeft aan dat daarbij het samen doen en de gezelligheid erg belangrijk zijn om het vol te houden. De wekelijkse afsluiting van de wandeling bij Kom d’r in met een kopje koffie sluit daar goed bij aan. De sfeer is daar heel gezellig en er wordt veel gelachen. Wij van Kom d’r in zijn erg blij dat we op deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan dit bijzondere project. We wensen de wandelaars succes met het laatste stuk en een sportieve, maar vooral gezellige dag op 30 september in Amsterdam bij het festival als afsluiting van de Challenge. We hopen dat jullie daarna samen doorgaan met wandelen en jullie blijven natuurlijk welkom voor een kopje koffie in Kom d’r in!

STICHTING RIVED Net terug van vakantie troffen we enkele keren een zak voor kledinginzameling in de brievenbus. Graag maken wij u attent op de kledinginzameling van RIVED op 27 oktober a.s. Wij hopen dat u niet alles al weggedaan heeft en er voor RIVED nog wat over is.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda : 13 september: Bingo-avond 25-26-27 september: driedaagse vakantie naar Valkenburg 10 oktober: bezoek Lia de Haas 17 oktober: filmmiddag 25 oktober: lezing notaris over erfrecht, levenstestament schenkingen ed. 31 oktober: op bezoek bij René Peters en rondleiding Tweede Kamer. 7 november: stamppottentocht BELANGRIJK NIEUWS RABO CLUBKASCAMPAGNE 2018 Beste leden, dankzij uw stem op de KBO kunnen wij elk jaar een mooie Kerstviering houden. Dus wij rekenen weer op jullie allen en jullie stem ! Dit jaar zijn er wel een paar dingen anders geworden: * De stemperiode is vervroegd van 11 september tot 24 september 2018. * Je mag nog maar 1x op dezelfde vereniging stemmen en je moet daarom 5 verenigingen aanwijzen waaraan je 1 stem geeft.Wordt het wat te ingewikkeld, dan helpen wij jou graag. Zet hieronder 5x een streepje onder de verenigingen die jouw voorkeur hebben. KBO Geffen - AED beheer Geffen - Arboretum Geffen - Brandweer vereniging - Sint-Joris Gilde - W.I.K. Geffen - Evenementen stichting Geffen - Landschapsbelang Maasdonk - Gymvereniging Geffen GVG - Jeugdvakantie week Geffen - Nooit Gedacht - Rottenrijk - scouting Geffen - Torenklanken - Tennisvereniging de Vlijmd- Ruitersportvereniging De Zilverhoef Lever deze brief MET DE STEMKAART VAN DE RABOBANK dan in bij een van onze bestuursleden Will van Leeuwen, Jos van Bergen, Corrie Hondong, Tineke Willemse, Henriette van Erp, Antoon Bierings, Antoon Romme of bij de activiteitencie. Alice van de Haterd en Jeannette van Zandvoort of in onze brievenbus in het halletje van het Oude Klooster. Wij zorgen dan dat er conform jouw opgave gestemd wordt. Mag ik jullie allen, nogmaals, namens het bestuur vragen 1 stem uit te brengen op onze KBO afdeling. Wij gaan van de opbrengst er iets moois mee doen voor jullie! Alvast hartelijk bedankt voor de genomen moeite. Vr. gr. Antoon Romme tel. 073-5322401 (overige adressen en tel.nrs. bestuursleden kunt u vinden in het Jaarboekje 2018. Bezoek Lia de Haas: 10 oktober gaan we naar Lia de Haas.

Vorig jaar was een groot succes, maar niet iedereen kon mee. Dus, gaan we gewoon nog een keertje. We verzamelen om 13.15 uur bij sporthal de Geer. Kosten 18,50 euro. U wordt de hele middag verwend met koffie/thee, een hapje en een drankje en u bent rond 18.00 uur weer in Geffen. Indien u mee wilt, graag voor 20 september aanmelden door middel van 18,50 euro over te maken op: bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 tnv KBO Reizen. Graag uw adres vermelden en of u kunt zelf kunt rijden of mee wilt rijden. Lezing notaris mevrouw Grunekke op donderdag 25 okt. Odette Grunekke komt de avond verzorgen. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Bij binnenkomst krijgt u koffie of thee, om om 19.30 uur begint de notaris met haar lezing over erfrecht, levenstestament schenkingen en wat er nog meer actueel is. Na afloop kunt u vragen stellen en eventueel een consumptie voor eigen rekening nemen . Opgeven bij Corrie Hondong tel 5323123 email.famhondong@kpnplanet.nl of bij Henriette.v.Erp tel 5322058 email famvanerpvandehoek@hotmail.com Bezoek Tweede Kamer: 31 oktober gaan we op bezoek bij René Peters in de Tweede Kamer. 10.30 uur vertrekken we van Geffen naar Den Haag, waar we rond 13.30 uur hopen te arriveren bij de Tweede kamer. 13.00 -16.00 uur: bezoek René Peters, rondleiding tweede kamer en Binnenhof. Om 16.00 uur vertrekken we naar Geffen en hopen rond 18.15 uur bij ’t Akkertje 2.0 aan te schuiven voor een lekker diner. Indien u mee wilt, graag voor 1 oktober aanmelden door middel van 40 euro over te maken op: bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 tnv KBO Reizen. Bij minder dan 30 aanmeldingen gaat de reis niet door en krijgt u uw geld terug. Zwengelfeest betekent gezelligheid, zoals we dat in Geffen kennen!

11


Een schone auto ÉN tijd voor een familiemoment?

HET KAN!

DÉ HAAL- EN BRENGSERVICE VOOR HET WASSEN VAN JE AUTO. Vanbinnen en –buiten schoon in 1,5 uur.

V R AG E N? Stel ze via

Reserveer online: www.jeautospikenspan.nl


NIEUW IN DE REGIO: DÉ HAAL- EN BRENGSERVICE VOOR HET WASSEN VAN JE AUTO

Autoliefhebbers heel blij met komst Spik & Span Sinds kort hoeft u voor het autowassen niet meer de deur uit. Sterker nog, u hoeft zelfs geen vinger meer uit te steken, terwijl uw auto er toch ‘tip top’ uit komt te zien. Voor slechts 39,50 euro zorgen de professionals van Spik & Span hiervoor. Spik & Span is dé haal- en brengservice waarbij uw auto deskundig vanbinnen én vanbuiten gewassen wordt. De auto wordt opgehaald bij u thuis, op het werk of op een andere gewenste locatie in de regio en binnen anderhalf uur weer netjes en stralend schoon op dezelfde locatie afgeleverd. Aangenaam verrast Bij Spik & Span wordt uw auto dicht bij huis en bij een zorgvuldig gekozen carwash gewassen. Dat gebeurt goed en grondig, zodat u aangenaam verrast zult zijn over het eindresultaat.Als u minimaal 24 uur van tevoren naar de website www.jeautospikenspan.nl gaat, kunt u dit in enkele eenvoudige stappen regelen. Op de website leest u alle bijzonderheden. Zo treft u er de eerdere ervaringen van autobezitters aan, de ‘veelgestelde vragen’ en krijgt u een helder beeld van het totale proces. Compleet verwenmoment Enkele weken geleden is Spik & Span gestart in de regio Oss/Heesch.Al direct bleek dat deze autowasservice in een grote behoefte voorziet, waardoor het Spik & Spangebied inmiddels is uitgebreid naar Veghel. Bedrijfsleider Roel Peters daarover:“We hadden al het nodige onderzoek vooraf gedaan, en het is natuurlijk fantastisch dat we zo’n vliegende start mogen beleven. We bieden dan ook een compleet verwenmoment aan waar mensen blij van worden. Het is toch ook geweldig dat alles voor je geregeld wordt, zonder dat je je er druk over hoeft te maken? Er zijn maar weinig mensen die plezier beleven aan het poetsen van hun auto; nu wordt dit grondig en professioneel gedaan voor slechts enkele tientjes”, aldus de energieke manager. Kies dus gauw het ideale verwenmoment voor uzelf en uw auto op www.jeautospikenspan.nl. De professionals van Spik & Span staan voor u klaar!

COMPUTERHOEK GEFFEN Nu de najaarsdagen weer naderen, kunnen 55-plussers op de maandagmiddagen weer gebruik maken van onze hulp in de Computerhoek.Tijdens deze middagen geven wij dan begeleiding om te leren omgaan met het digitale apparatuur van deze tijd. Dit kan zijn een computer, een laptop, een Ipad of een andere tablet met een andere besturing of de zeer populaire smartphone (mobieltje). Tijdens deze begeleiding worden de basisvaardigheden voor het gekozen apparaat redelijk eigen gemaakt zodat kan worden omgegaan met e-mail voor het gebruik van de inkomende en uitgaande berichten, het bewaren het verzenden van foto’s of dergelijke, ook het opzoeken van informatie op internet, het schrijven van brieven en of internetbankieren. Veel wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van de tablet of het mobieltje omdat deze handzaam, gemakkelijker en iets sneller zijn in hun mogelijkheden dan de pc. Uiteindelijk geven deze apparaten je een zelfredzaamheid en daar gaat het tegenwoordig al vaak om wil je in verschillende zaken niet afhankelijk zijn van anderen. Wij, van de Computerhoek, kunnen je hierbij helpen, we hebben de beschikking over het nodige appåaratuur, een goede internetaansluiting en zeker het belangrijkste de vrijwilligers die je met veel geduld op weg kunnen helpen. Heb je interesse en of wil je info, bel dan gerust naar: Albert van Santvoort, tel. 073-5322141 of 06-15124657.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

Een professional van Spik & Span haalt uw auto op.

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


HOE IN TE LEVEREN

WAT HOORT ER BIJ?

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

PLASTIC VERPAKKINGEN

BLIK

DRINKPAKKEN

• Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc. • Knijpflessen voor sauzen, olie etc. • Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep • Verpakking van kaas, vlees en vis • Bekers voor yoghurt, vla en ijs • Bakjes voor salade, groente en fruit • Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc. • Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas • Plastic tasjes en zakjes • Plantenpotjes • Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels, schroefjes e.d.)

• Drankblikjes (voor frisdrank, bier en dergelijke) • Stalen siroopflessen • Conservenblikken (soep, pastasaus, groente & fruit) • Aluminium schaaltjes van levensmiddelen

• Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn • Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt • Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

Zorg dat alle verpakkingen LEEG zijn. • Doppen en deksels mogen blijven zitten. • In de zak, container of ondergrondse containers bij winkelcentra. • Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl voor informatie over afval scheiden. • Voor de ophaaldagen zie: www.mijnafvalwijzer.nl of gebruik de app AfvalWijzer.

info, tips en meer op oss.nl/afval


Waarom verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken scheiden? Verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken kunnen we goed hergebruiken. Plastic verpakkingen

worden verwerkt tot korrels die de basis zijn voor nieuwe plastic producten zoals emmers,

straatmeubilair en fleecetruien. Blik kunnen we eindeloos hergebruiken. Een gebruikt blikje wordt omgesmolten. Hier worden nieuwe producten van staal en aluminium van gemaakt. Bijvoorbeeld om te verwerken in auto’s of fietsen. Van drinkpakken wordt onder meer toiletpapier gemaakt.

Is grondstof voor: • Plastic flesje • Bermpaal • Fleecetrui • Emmer

Is grondstof voor: • Frisdrank blikje • Fiets • Auto

info, tips en meer op oss.nl/afval

Is grondstof voor: • WC rol • Kartonnen dozen • Papieren zakken


Activiteiten Sint Jozefoord oktober Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Woensdag 26 september 14.30 uur: Concert Ons Muziekske Dit gezellige koor met orkestje uit Berlicum komt ons restaurant vullen met vrolijke klanken. Het repertoire dat ze spelen mag je best breed noemen naar soort en stijl, van “Feestmars” tot “Blauwe Donau” en van “Chodounska” tot een Tangomedley. Donderdag 11 oktober 19.00 uur: Concert Trampolinoos De Brabantse editie van de Jostiband komt gezelligheid brengen bij Sint Jozefoord. Muziek maken en zingen, voor iedereen die wilt luisteren. Woensdag 24 oktober 19.00 uur: Accanto Accordeonmuziek ‘Acc’ in Accanto staat voor accordeon. ‘Canto‘ in staat voor cantare ( zingen). Enkele accordeon-spelers spelen met groot enthousiasme licht klassieke muziek, bekende melodieën en volksmuziek. Een feest om naar te luisteren én naar te kijken!

tig jaar geleden hadden ze nog de souplesse van jonge goden. En iedereen beaamde het: ‘Veul volk langs de lijn op de Biescamp, drie rijen dik!’ Jan Toelen was trainer en Jan Broeksteeg grensrechter. Nico Rovers was de goalgetter en Tiny van Nistelrooij de ‘technisch meester’. Gebroederlijk snelden Rien en Cor (‘Der Bomber’) van Wanrooij in de voorhoede over het veld en Jan en Peter Gabriëls op het middenveld in samenwerking met André van Wanrooij en Rien Damen. De backs die ‘stonden er’: Antoon van Lith, Jan van de Haterd, Tiny van der Heijden, Jo Schutjens. De consumptiebonnen kwamen na afloop van de wedstrijd van sponsor Jan Bouwman en om zeven uur ’s avonds waren ze netjes thuis, op tijd voor StudioSport. Veel anekdotes komen boven drijven, ook de echtgenotes hebben zo hun verhalen. Nestor Tiny van der Heijden doet een woordje, op humoristische wijze, zoals hij dat veertig jaar geleden ook al deed. Hij kreeg de lachers op zijn hand. Het zat hem nog niet lekker dat hij indertijd plaats moest maken voor nieuw talent, in de persoon van Jo Schutjens, die hem (als duivenmelker) ‘onder zijn duiven schoot’… Als ‘het toefje op de taart’ verrasten De Pompzwengels het gezelschap met vrolijke feestmuziek, uiteraard geregeld door bassist Antoon van Lith. Extra gezelligheid! Muzikant Willie van Erp, een groot fan van dit team, kwam aanzetten met een oude bal, die al flink wat lucht verloren had, maar waar hij graag een handtekening op wilde hebben van iedere oud-voetballer. Natuurlijk werd er wederom een teamfoto gemaakt, met iedereen op dezelfde plek als destijds… toen geluk nog heel gewoon was…

EEN ROOD-WITTE REÜNIE Ze promoveerden in het seizoen 1976-1977 van de 3e naar de 2e klasse en behaalden net niet de promotie naar de 1e klasse… Het eerste elftal van Nooit-Gedacht dat dat presteerde, wilde daarover nog wel eens nabuurten.André en Louisa van Wanrooij nodigden iedereen uit om een reünie bij hen thuis te houden onder het genot van een drankje en een hapje. Als dank voor de gastvrijheid werden aan het gastpaar, veel mooie, rood-witte bloemen aangeboden. De oud-spelers waren allemaal aanwezig, op Henny van Schijndel na, de toenmalige reservekeeper. Leider Frans van den Hurk kon ook niet aanwezig zijn.Verzorger Floor van Hoesel is overleden. Gerard de Klein (keeper) toont op groot scherm, foto’s van weleer van de toenmalige ‘sterspelers’. Jawel, veer16

Foto voorste rij v.l.n.r.: Jan van de Haterd, Peter Gabriëls, Nico Rovers, André van Wanrooij, Rien van Wanrooij. achterste rij v.l.n.r.: Jan Broeksteeg, Gerard de Klein, Antoon van Lith, Cor van Wanrooij, Rien Damen, Tiny van der Heijden, Jo Schutjens,Tiny van Nistelrooij, Jan Toelen. Jan Gabriëls staat niet op de foto


Zaterdag avond met Effe noar Geffe hebben we een kleine enquête gehouden onder de mensen die bij ons langs kwamen. 95% van de ondervraagden kent Kom D’R IN via Torenklanken of mond-op-mond reclame. Velen dachten echter dat we er alléén zijn voor de ouderen. Maar we willen er zijn voor ALLE Geffenaren, jong en oud. Dan moeten de ideeën natuurlijk niet alleen van ouderen komen, maar ook van de jonge(re) Geffenaren die ons laten weten welke activiteiten hen zouden interesseren. Dus, denk erover na en laat het ons weten. Wij hebben de ruimte, de koffie en de thee. De ideeën moeten van jullie komen ! Zie de openingstijden op het bijgaande rooster. WIST JE DAT: * Er nu ook een inloop is op zondagmiddag. Je kunt binnen lopen voor een praatje en een kopje koffie of thee * De crea-activiteit nu om de week op dinsdagavond en op dondermiddag is. * Vrijdag 28 september het Repair Cafe start in Kom d’r in. (zie elders in Torenklanken) * Het nodig is om je voor de Wereldproeverij en voor de Crea- activiteiten 1 week te voren in te schrijven bij Kom d’r in. Je kunt dan ook zien wat het thema van de maaltijd of de creatieve activiteit is. * Tai Chi eind September stopt. Dus als je nog een keer mee wilt komen doen moet je snel zijn. * We willen kijken of er animo is voor basislessen computeren. Dus echt voor mensen die nog niets of maar heel weinig op de computer doen. U kunt zich mondeling opgeven bij KOM d’r IN of per email: komdrin.geffenzorgt@gmail.com

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven in welke vorm dan ook bij het ziek zijn en overlijden van onze broer, zwager en oom Evert Boerdonk Een speciaal woord van dank voor de fantastische ondersteuning en begeleiding zijn voor het:Thuiszorgteam De Heegt, Hospice De Duinsche Hoeve en de huisartsen Dr. van Cruchten en Dr. Faassen Fam. Boerdonk Fam. Meuwsen

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 17


BRIDGE CURSUS IN GEFFEN De Geffense bridgeclub “Geffens Doublet” bestaat al 27 jaar. Dat is heel mooi natuurlijk, maar dat betekent wel dat de leden van het eerste uur of overleden zijn of een leeftijd gaan bereiken dat zij met competitie bridge gaan stoppen. Daarom zijn er in tegenstelling tot enkele jaren geleden weer vrije plaatsen voor nieuwe leden beschikbaar. Voor echte kaarters is het afspelen bij bridge geen enkel probleem Slagen maken kan elke geroutineerde kaarter Bridge is een heel systematisch spel. Het is dus verstandig een goede cursus te volgen om het bieden onder de knie te krijgen.Wel is het zo dat je met “slechte kaarten” toch goed kan scoren. Bridge is nl een puntenspel en met de cursus leer je daar alles over. In Vinkel zijn de laatste 3 jaar twee cursussen bridge gegeven. Geffen is meer dan twee keer zo groot en Geffense kaarters zijn denk ik toch minimaal even slim als Vinkelse. Geffen moet toch 16 tot 20 man voor en cursus kunnen leveren. Wij streven naar cursus op de maandag avond. Een cursus bestaat 2x 10 lessen en 2 daar bij behorende cursus boeken. En kosten per cursus zijn 85 euro. per 10 lessen. “Geffens doublet” biedt de mogelijkheid na de eerste tien cursus lessen, met de eigen lesgroep in een eigen lijn een competitie te spelen en U ondersteuning te bieden op onze dinsdagse speel avonden. Geef u op voor de cursus bij de voorzitter van “Geffens Doublet”: Aart Smit, Veldstraat 3 in Geffen tel 073 5322221. Met naam adres en telefoon nr. IK ga er van uit, dat ook dit, zoals wij in Geffen gewend zijn gaat lukken. Ook mensen uit plaatsen uit de omgeving zijn uiteraard welkom. Tot ziens aan de bridgetafel, Aart Smit

START REPAIR CAFÉ GEFFEN Na maanden van voorbereiding staat op 28 september de opening van het Geffense Repair Café gepland. Tijdens deze bijeenkomst staan enthousiaste, deskundige vrijwilligers klaar om jullie van dienst te zijn met de reparatie van kleine elektrische apparaten en het in bedrijf stellen van computerapparatuur en telefoons. Maar ook voor reparaties van houten speelgoed en kleine fietsreparaties. Het repaircafé zal elke laatste vrijdag van de maand plaats vinden in Kom d’r in van 14.30 tot 17.00 uur. De deskundige club mannen die het Repair Cafés gaan begeleiden zijn; Jan Ceelen, Ton Tijs, Peter Peters, Jan Voermans en Gerard van der Heijden. 18

Repair Cafés zijn bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Je neemt thuis kapotte spullen vanuit thuis mee en in het Repair Café ga je samen met de deskundigen aan de slag zodat je er zelf ook nog wat van opsteekt. Indien er onderdelen vervangen moeten worden, zal je op advies van de deskundigen deze onderdelen zelf aanschaffen. Heb je niets om te repareren, kom dan langs voor een kop koffie of thee. Waarom een Repair Café? In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatie- kennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij. In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteits- verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen! Laten we van dit geweldige initiatief een succes maken! We zien jullie graag op 28 september of tijdens een ander Repair Café. Het Repair Café is een initiatief van Geffen Zorgt.


Three billboards outside Ebbing Missouri Maandag 17 en dinsdag 18 september, aanvang 20.00 uur. €5,Misdaad/drama 1.55uur Op 3 billboards net buiten Ebbing in Missouri staan plots opvallende teksten. Deze zijn geplaatst door Mildred om aan te kaarten dat de moordenaar van haar dochter Angela, die zeven maanden eerder werd verkracht en vermoord, nog niet is gevonden. Chief Willoughby leidde het onderzoek naar haar dood maar tot op heden is er nog geen dader gepakt. Op een van de billboards noemt Mildred de chief bij naam. Dit leidt tot enorme commotie in het plaatsje. De politie wil het liefst dat de billboards worden weggehaald, maar Mildred heeft legaal gezien het recht om deze teksten erop te zetten. En zij houdt voet bij stuk. Three Billboards Outside Ebbing Missouri, een misdaaddrama dat verlies, woede en (wan)hoop op een duister komische wijze de revue laat passeren, heeft diverse prijzen gewonnen. OPENINGSFILM NAJAAR 2018 Nog meer willen zien? Zie https://www.de-pas.nl/agenda/film

NA EEN GEWELDIGE ZOMER... We horen het in onze omgeving vaak zeggen “Na een geweldige zomer komt vaak een strenge winter”! En wat hebben we een fantastische zomer gehad! Misschien willen we nog niet denken aan de herfst, liever even genieten van die mooie september-maand. Maar we merken het wel aan de natuur, ’s ochtends is het al een stuk frisser als we buiten komen en de dagen worden weer korter. Tijd om ons voor te bereiden op de komende winter. Dat gaan we ook doen in zorgcentrum “De Heegt”.Wij kijken naar de nieuwe najaars- en wintermode.WOENSDAG 17 OKTOBER AS komen de dames van EURO MODE met hun mode-collectie. Tijdens de modeshow krijgen we een goed beeld van de nieuwe najaars- en wintermode. We laten ons verrassen! De modeshow begint om 15.00 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de show te kijken en te passen. De koffie staat voor u klaar, tot 17 oktober.

EINDELIJK KONING VAN HET SINTJORISGILDE! Het was een mooie zomerdag voor het Sint-Jorisgilde Geffen, maar vooral voor onze vaandrig Jos Coppens, die 12de augustus jl. Na een sfeervolle H. Mis met onze gildeheer pastoor van Dijk als voorganger, een korte optocht voorafgegaan door standaardruiter Piet van de Wetering op Falco en een prima lunch, ging het gilde naar molen Zeldenrust voor het schieten van een nieuwe gildekoning. Na driemaal rond de molen gelopen te hebben, werd de koningsvogel op een molenwiek gemonteerd en de wiek dwars op de molen gezet. De vogel werd gevrijd (volgens middeleeuwse traditie van boze geesten ontdaan) door de eerste schoten van achtereenvolgens de gildeheer pastoor Van Dijk, afgevaardigde van de dorpsraad Rob, burgerkoning Henk, keizer Piet en koning Albert. Jos, niet alleen vaandrig maar ook wapenmeester, hielp bij het spannen van de boog en het opleggen van de pijl. Hij kon op dat moment nog niet bevroeden dat hij van die vogel het laatste stukje naar beneden zou schieten. Vijf deelnemers schoten om de titel ‘koning’ en na 72 rake schoten gaf de vogel de geest. Het goed rake schot van Jos Coppens deed het laatste stukje vallen en Jos was na 14 jaar eindelijk KONING. Hij werd op het veld meteen geïnstalleerd door de Hoofdman en oud-koning Albert van Orsouw en met het vaandel ingevendeld door de interim-vaandrig Harry Peters. Voor Jos kan een mooi jaar, dat begon met zijn inzegening in de parochiekerk op zondag 26 augustus jl., beginnen. Een jaar waarin hij het gilde op veel plaatsen zal vertegenwoordigen. Het Sint-Jorisgilde heeft nu wel een probleem: wie wordt onze tijdelijke vaandrig?

19


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


DE MANTELZORGMAKELAAR

Dementie Café op 25 september bij Sint Jozefoord Nuland Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven zoals reiskosten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor uw naaste, zoals de eigen bijdrage vanuit het CAK. Er zijn verschillende regelingen, die van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie waar u – als mantelzorger – mee te maken kunt krijgen. Op deze avond neemt Erica van Schijndel, mantelzorgmakelaar, aan de hand van het Financieel Zakboekje van Mezzo diverse regelingen met u door. Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun directbetrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Wanneer wordt het gehouden? Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp Dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. Praktische informatie: Locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd:Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal. Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren.

De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland,Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij voorkeur 1 week van tevoren aan te geven bij Sint Jozefoord.Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl.

TAPTOE HARMONIE UNION Al veertig jaar lang organiseert Harmonie Union één keer in de vijf jaar een taptoe op het Kerkplein van Nuland. De voorbereidingen voor de achtste editie zijn inmiddels in volle gang. Dit keer belooft het op zaterdagavond 15 september weer een indrukwekkend spektakel te worden. Op deze avond krijgt het publiek een verrassend programma aangeboden met deelname van Showkorps de Bazuin uit Leerdam, Firebrigade Pipes & Drums uit Gemert, Showkorps Exempel uit Empel en Jong Exempel uit Empel. Daarnaast treedt het Gilde St. Antonius Abt aan om de Vendelgroet te brengen. En tot slot treedt ook Harmonie Union op met haar orkest, slagwerkgroep en met de majorettes, die voor de gelegenheid samen met de majorettes van Fanfare WIK uit Geffen een spetterende show zullen neerzetten. Met de bezoekende korpsen wordt het publiek korpsen voorgeschoteld die zich kunnen meten met de absolute wereldtop getuige hun uitmuntende presentaties tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Tijdens het laatste concours in 2017 hebben daar de showkorpsen de Bazuin en Exempel beiden een eerste plaats behaald. Wij verwachten dan ook een bijzonder mooie voorstelling van deze verenigingen. De deelnemende verenigingen zullen vanuit diverse hoeken van Nuland hun opwachting maken.Tijdens het voorprogramma dat om 20.15 uur van start gaat, marcheren zij allen richting het Kerkplein om zich daar één voor één te presenteren. Daarna zal om 21.00 uur de Taptoe van start gaan met het herkenbare Taptoesignaal. Voor bezoekers zijn er rondom het Kerkplein zowel staanplaatsen als zitplaatsen op de tribune. Voor een zitplaats is het verstandig van te voren een kaartje te kopen. Deze kosten €15,- per stuk en kunnen via onze website (www.harmonieunion.nl) of bij Albert Heijn Nuland gekocht worden. De entree voor de staanplaatsen is €3,- en hiervoor hoeven vooraf geen kaarten gekocht te worden. Dit kan ter plekke. Zoals trouwe bezoekers van Union gewend zijn, zal er weer sprake zijn van een perfecte organisatie met voldoende tribunes, een mooie lichtshow en een boeiend programma met als stralend middelpunt de Nulandse parochiekerk. Wij hopen u dan ook te zien op zaterdagavond 15 september, om 20.00 uur op het Kerkplein. 21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 12 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 16 Sint-Jorisgilde: gemeentekoningschieten in Huisseling 16 Fietstocht Goed Gevoel Geffen 19 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 26 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster OKTOBER 03 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 08 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 11 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 17 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 18 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 24 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 27 Kledinginzameling Stichting RIVED 31 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 05 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 07 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 08 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 14 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 15 Goed Gevoel Geffen Bingo Avond 21 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 28 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster DECEMBER 05 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster

PERSBERICHT

31-08-2018 Geffen, Nuland, Vinkel en de Kruisstraat krijgen glasvezel? Alle inwoners en bedrijven in Geffen, Nuland,Vinkel en de Kruisstraat krijgen glasvezel. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen de gemeente Oss, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de vele ambassadeurs, alle providers en E-Fiber. De werkzaamheden zullen ongeveer 1 jaar in beslag nemen. Eric Vos van E-Fiber: “Wij hoeven gelukkig geen beloftes te doen, wij garanderen voor iedere gebruiker van ons netwerk een snelle, betrouwbare en stabiele internetverbinding voor nu en in de toekomst. En wat ons betreft gaan we verder met de vraagbundeling en uitrol in de rest van Oss en ’s-Hertogenbosch.” Aanleg De voorbereidingen voor de aanleg zijn al gestart, zodat er in december van dit jaar echt begonnen kan worden. E-Fiber en de providers TriNed, SNLR en Tweak bieden de inwoners tijdens de aanlegperiode de mogelijkheid om over te stappen zonder activeringskosten.

Het enige wat zij dan moeten doen is alvast kiezen bij welke provider men een abonnement wil afnemen. De mogelijkheden van providers kan men vergelijken via iedereenglasvezel.nl/keuzehulp. Over glasvezel? Met een glasvezelnetwerk profiteert iedereen van snel internet, haarscherpe TV beelden en kraakhelder geluid. Het netwerk heeft een enorme capaciteit en is geschikt voor alle (on)denkbare oplossingen als zorg op afstand, slimme thermostaten, thuiswerken en nog veel meer. Het netwerk is stabieler, sneller en betrouwbaarder dan de huidige traditionele koperkabel. Toekomstbestendig? Frank den Brok, wethouder gemeente Oss, is blij met deze volgende stap richting een toekomstbestendig netwerk:“Internet maakt een steeds groter deel uit van ons leven. Snel en betrouwbaar internet is daarom nu en in de toekomst onmisbaar voor onze inwoners, scholen en bedrijven. Ik ben daarom blij dat E-Fiber glasvezel in Geffen wil aanleggen.” Wethouder Mike van der Geld, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch, is blij dat nog dit jaar daadwerkelijk met de aanleg van het glasvezel gestart wordt. In het bijzonder voor de bewoners en bedrijven in dit deel van onze stad zodat zij kunnen kiezen straks voor een toekomstbestendig netwerk. Over E-Fiber? E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van glasvezel. E-Fiber vindt dat iedereen in Nederland recht heeft op snel en betrouwbaar internet. Waar je ook woont, in een stad, dorp of buitengebied. Daarom investeert?E-Fiber in infrastructuur, innovatie, techniek én in mensen. Om zo een uniek ‘open’ glasvezelnetwerk aan te leggen waarop iedere provider zijn diensten mag leveren. E-Fiber heeft de ambitie om de aankomende 3 tot 5 jaar minimaal 500.000 adressen in Nederland te voorzien van een glasvezelaansluiting.

JUBILEUMCONCERT Zangvereniging “Ons Genoegen”, het koor van KBORuwaard, bestaat dit jaar 40 jaar. Om dit te vieren geeft het koor op zondag 7 oktober 2018 om 14.30 uur een Jubileumconcert in d’n Iemhof. De internationaal bekende sopraan Francine van der Heijden zal dit concert met haar optreden extra glans geven. Het geheel staat onder muzikale leiding van dirigent Henk van der Sanden. De zaal is vanaf 14.00 uur open. Kaarten á € 7,50 zijn vanaf 20 september verkrijgbaar bij Boekhandel Derijks, Walstraat 8 en bij Bruna, Winkelcentrum De Ruwert of op 7 oktober aan de zaal. 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


WANDEL4DAAGSE De Plus Wandel4daagse van Alkmaar, van 20 juni - 23 juni 2018, het was de 12de editie. De omgeving van Alkmaar is met haar afwisselende natuur een waar wandelparadijs. Deze Geffense wandelaars liepen daar de 20km per dag; Arina Romme - Christel de Langen - Ad de Langen De Vierdaagse van Nijmegen, van 17 juli - 20 juli 2018, het was de 102de editie Met maar liefst 84 nationaliteiten ging de Vierdaagse van Nijmegen van start, dat was een record. Een enorm aantal, als je bedenkt dat er wereldwijd 196 internationaal erkende, onafhankelijke staten zijn. Nooit eerder deden er deelnemers uit Eritrea, Gambia, Oman, Palestina en Tanzania mee. De nationale vlaggenparade op het Traianusplein breidt nog steeds verder uit. De Vierdaagse is een kleurrijk gebeuren, maar ook trok er een grijze golf door en rond Nijmegen, want 55.8 procent van de deelnemers is ouder dan 50 jaar. Drie deelnemers waren sportieve senioren van 91 jaar en ouder. Er waren dit jaar totaal 51.130 mensen ingeschreven, maar het limiet was 47.000, dus 4130 mensen waren uitgeloot. Dat is heel zuur als je daarna hoort dat er toch een slordige 6 procent van de deelnemers op het laatste moment besluiten om niet mee te doen. Als debutanten deden 245 jongens en 185 meisjes mee die in 2006 zijn geboren. Een week van te voren hadden de buitendiensten van de gemeenten rondom Nijmegen het nog druk met het bestrijden van de eikenprocessierupsen, zodat de wandelaars geen huiduitslag kregen. De eerste dag, blauwe dinsdag met veel blauwe versierselen langs de weg. De omwonende van de route hadden hun tuinmeubilair naar de straat gesleept en zaten eerste rang. Het was een hete dag en de EHBO medewerkers hadden weer een drukke dag. Een lekker verkoelend ijsje van AH smaakte dan ook uitstekend. De rose woensdag had gelukkig veel schaduwplekken, maar liep niet zo gesmeerd na terugkomst in Nijmegen, wegens dansende kooi -en podiumdansers ontstond er een file en dat was niet prettig voor de wandelaars met die hitte. Daarna stonden er onderweg voor de lopers weer verfrissende sproeiers klaar, het publiek is altijd in de weer. Er liep ook een Vteam mee, een organisatie waar binnen de honderd meest jonge deelnemers uit binnen- en buitenland met hun begeleiders als groep samenloopt. De donderdag, de dag van “De Zeven Heuvelen” ging goed, want als je van te voren zelfgebakken bananenbrood krijgt van je kleinkind,dan merk je niets van die heuvels. Hoe de mensen soms meelopen daar keken we nog steeds van op, er liep een mevrouw mee met een kunstbeen, en een op blokhakken en een man op klompen. Sinterklaas

was dit jaar al vroeg in ons land, hij zwaaide elke dag de wandelaars uit, zijn liedjes werden ook al gezongen. De laatste stralende dag met 29 graden verliep weer gezellig. Het plaatsje Linden werd dit jaar weer op een ludieke manier versierd door de inwoners voor het thema “Linden’s Beach” waar de 50km en 40km lopers van konden genieten. Het was weer een groot feest onderweg en zeker in Malden, daar was de route omgedoopt tot Via Maldiola, met veel muziek en massaal aanwezig publiek. Het laatste stuk over Via Gladiola was het hoogte punt van deze Vierdaagse en konden deze Geffense wandelaars daarna hun medaille weer in ontvangst nemen. 50 km Erik v. Krey, Willem Cremers, Jan v. Bergen 40 km Gerda v.d. Akker, Astrid Bemelmans, Marian Leyten, Denise v.d. Vossenberg, Bart v. Venrooy, Yvonne v. Esch, Charles v. Herpen, Mark v.d. Doelen, Geert Stofmeel,Tom Thomassen, Elly Thomassen,Tonnie v. Dinther, Rene v. Grinsven 30 km Betsy v. Heesch, Gerrit v. Heesch, Piet Cremers, Theo v. Uden, Hans v. Nistelrooy, Jo Spierings,Tilly Hendriks, Thea v. Oort, Corrie Hondong Een Vierdaagse wandelaarster

GOSPELTRIO OSS Het Gospeltrio Oss is gevraagd dit jaar deel te nemen aan het project “Theater van de Stad” van theater De Lievekamp. In dat kader zullen wij optreden op zaterdag 29 september a.s. Het optreden zal plaatsvinden om 20.15 uur in Theater Marag, ingang aan de achterzijde van De Lievekamp. De entree bedraagt € 5,en kaarten kunnen worden besteld bij De Lievekamp (0412-648922). Meer informatie vind u op de website van De Lievekamp. www.lievekamp.nl

25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHTEN

MARS LANGS DE ZUIDERWATERLINIE: VIER ETAPPES DOOR OSS Van 16 tot en met 23 september 2018 trekken wandelaars en natuurliefhebbers ’s avonds langs de Zuiderwaterlinie tussen Grave en Bergen op Zoom.Vier etappes van 10 km gaan door de gemeente Oss: Ravenstein - Megen op 17 september, Megen - Oijen op 18 september, Lithoijen - Megen op 19 september, Maren-Kessel – Empel op 20 september. Meedoen is gratis.Wandelaars genieten van het prachtige landschap en van smakelijke verrassingen onderweg. Hoe kun je meedoen? De etappes starten om 18.00 uur (verzamelen om 17.30 uur). De wandeling eindigt om 20.30 uur; daar is vervoer naar het startpunt geregeld. Dit zijn de opstappunten voor de Osse etappes: - 17 september: start De Keurvorst (Ravenstein); eind: Acropolis (Megen) - 18 september: start Acropolis (Megen); eind: Bierbrouwerij Oijen - 19 september: start Restaurant Raadhuis (Lithoijen); eind: Brasserie Oud Maren (Maren-Kessel) - 20 september: start Brasserie Oud Maren (MarenKessel); eind: De Lachende Vis (Empel). Meer informatie en aanmelden voor de Mars langs de Zuiderwaterlinie: www.zuiderwaterlinie.nl/de-mars. Wat is de Zuiderwaterlinie? De Zuiderwaterlinie is 165 km lang en loopt dwars door Brabant: van Bergen op Zoom naar Grave. De Mars langs de Zuiderwaterlinie loopt in twee richtingen. Op de laatste dag - zondag 23 september - ontmoeten de wandelaars van de laatste etappes elkaar in Heusden. Deze linie is van oorsprong een historisch verdedigingswerk. Onze voorvaderen voerden oorlogen met water als wapen. Zij bouwden een indrukwekkend stelsel van waterlinies. Kwam de vijand te dichtbij? Dan lieten zij het land onderlopen.Vestingbouwer Menno van Coehoorn was daar heel goed in. Hij ontwierp ruim tweehonderd jaar geleden een indrukwekkend stelsel van aaneengesloten waterlinies met forten en schansen. Dat noemen we nu de Zuiderwaterlinie. www.zuiderwaterlinie.nl INKOOP VAN JEUGDHULP GOED VERLOPEN, NU ORGANISATIE VERBETEREN Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop en organisatie van jeugdhulp. In de regio

Noordoost-Brabant werken 16 gemeenten hiervoor samen. Bureau Significant heeft deze samenwerking en de wijze van inkoop onderzocht.Volgens het rapport is de overgang van de inkoop van jeugdhulp van het Rijk naar gemeenten in onze regio geslaagd. Nu moeten we werken aan verbetering van de kwaliteit via een effectievere organisatie van de samenwerking rondom jeugdhulp. Complexe verandering In het begin van de samenwerking was het heel belangrijk dat er continuïteit was voor jeugdigen die jeugdhulp ontvingen. En dat we als regio deze nieuwe taken als gemeenten goed met elkaar en met de jeugdhulpaanbieders organiseerden. Dit is goed gelukt. We wilden de jeugdhulp ook efficiënter en effectiever maken. Dit laatste is nog niet klaar. Dit is in heel Nederland te zien. Zulke complexe veranderingen kosten tijd. Van continuïteit naar verbetering kwaliteit vanaf 2020 Nu deze nieuwe taak bij de gemeente is geland, willen we vooral inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarvoor gaan we opnieuw bekijken welke wijze van regionale samenwerking en inkoop hier het beste bij past. Het rapport geeft hiervoor verbeterpunten. Begin 2019 besluiten de gemeenteraden over het vervolg van de regionale samenwerking en de wijze van inkopen vanaf 2020. PUBER EN POEN VOOR OUDERS De gemeente Oss en de Rabobank Oss Bernheze organiseren op maandag 1 oktober 2018 een informatieavond over pubers en geld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Omgaan met geld Kinderen leren omgaan met geld is voor veel ouders een lastig onderwerp. Want hoe zorg je ervoor dat je puber verstandig met geld omspringt? Nu en in de toekomst? En hoe zorg je ervoor dat je kind niet toegeeft aan onverstandige aankopen en groepsdruk? Tips en informatie Theatergroep Mangrove speelt tijdens de informatieavond lastige situaties na die gaan over geld. Na elke sketch geeft Annelou van Noort, zakgeldexpert en schrijver van het boek Tel je geld, waardevolle tips over hoe je je puber financieel zelfstandiger kunt maken. Aanmelden Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in de gemeente Oss ontvangen begin september persoonlijk een uitnodiging voor deze avond. Daarin staat meer informatie over het programma en aanmelden. 27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 28

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.