Torenklanken 2017 - nr 14

Page 1

55e jaargang | nummer 14 | september 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rabobank Clubkas Campagne:

STEM EFFE OP GEFFE!

Voor het derde jaar op een rij hebben we met een groot aantal Geffense verenigingen de handen ineen geslagen om uw stem, als Geffens Rabobank lid, te laten gelden tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Als Geffense verenigingen zijn wij trots op deze samenwerking en na 3 jaar kunnen we wellicht van een traditie spreken. De Rabobank Oss-Bernheze steunt jaarlijks de verenigingen in de verschillende kernen d.m.v. deze campagne. Dit jaar stellen zij wederom €300.000,- beschikbaar.Voor de Geffense verenigingen zou een aandeel hiervan erg welkom zijn! En dus hebben we uw hulp nodig! Bent u niet alleen klant van de Rabobank, maar ook lid dan ontvangt u begin oktober een stempas. Hiermee kunt u gemakkelijk 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging. U kunt uw stem uitbrengen van 9 tot en met 23 oktober. Welke Geffense vereniging draagt u een warm hart toe? Laat uw stem niet onbenut, maar “Stem Effe op Geffe”. Bedankt alvast! AED Beheer, Arboretum, Brandweervereniging, De Zilverhoef, Evenementenstichting, Gilde, Gymvereniging, Jeugdvakantiewerk, KBO, Landschapsbelang Maasdonk, Nooit Gedacht, Rottenrijk, Scouting,Tennisvereniging de Vlijmd, Torenklanken en WIK.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Op de zondagmiddag 1 oktober 15.30 u, op het festival terrein van Strooipop, uiteraard weer met mooi weer, zal er een dienstenveiling gehouden worden. Tussen de optredens van livemuziek zullen de wereld bekende veilingmeesters Peter Hermsen en Hans van Rosmalen, met de bekende professionaliteit en slappe klets, alle kavels onder hun hamer krijgen. Iedereen mag bieden op de leuke ludieke kavels, allemaal aangeboden voor het 44-jarig bestaan van het Rottenrijk. Zorg dat je erbij bent, dit mag je niet missen! De opbrengst gaat gebruikt worden voor het opzetten van een bouwschuur voor de carnavalswagens en of andere activiteiten voor de carnavalsjeugd van Geffen. Kom kijken, kom luisteren en kom bieden, dat wordt gewoonweg genieten! Tot zondagmiddag op het terrein van strooipop!

DIENSTENVEILING Het volgende feestelijke evenement in het kader van het 44 jarig bestaan van het Rottenrijk staat voor de deur. Dit keer in samenwerking met het wereldberoemde evenement Strooipop, een diensten veiling.

KOPY INLEVEREN VOOR:

25 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 23 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 24 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 29 sept. 14.00 u. Huwelijksviering van Mari Raaij makers en Mariska Buijs vr. 29 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 01 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 06 okt. 19.00 u. * avondmis WIJ FELICITEREN Ans de Poot - Heijmans, met haar uitverkiezing tot Geffenaar van het Jaar. Ook in onze geloofsgemeenschap is Ans volop actief!

vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan Kerkbalans.We gaan óp naar een streefbedrag van vijfentwintigduizend euro. Dat moet kunnen in Geffen. Bouw mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: augustus 2017: Geralda van Hintum, Filou Richters. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216

KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaan-

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


den zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

DE GEZUSTERS

hebben hun assortiment vernieuwd. Nieuwe hapjes, nieuwe gerechtjes en allemaal uit eigen keuken. Vraag naar ons assortiment door te mailen naar degezusters@outlook.com of bel 0651744995.

POPKOOR NOIZ ZOEKT EXTRA LEDEN UIT GEFFEN Popkoor NOIZ organiseert op 29 september en 6 oktober een open repetitie. We zijn daarbij op zoek naar leden uit omgeving Geffen.Want ook al repeteren we in Heesch, onze leden komen uit de hele omgeving. Op dit moment hebben we al 1 lid dat uit Geffen komt, maar uitbreiding is welkom. En vervoer zou dus geen probleem hoeven zijn!! Alle mannen en vrouwen die tussen de 25 en 45 jaar zijn en van moderne popmuziek houden zijn bij ons van harte welkom. Een repetitie van popkoor NOIZ is een energiek en ontspannend begin van je weekend! Je bent van harte uitgenodigd op vrijdag de 29e om 19.15 uur bij onze nieuwe repetitielocatie in basisschool “De Toermalijn”/”De Delta” (aan ’t Vijfeiken 36 in Heesch). Wij zorgen dat je je tot 21.45 uur niet hoeft te vervelen. Wij laten je zien hoe een repetitie in zijn werk gaat. Je kunt sfeer proeven, met de dirigent kennismaken, enthousiast worden van onze nummers: kortom je krijgt een echte eerste indruk! Het is leuk als je beide data aanwezig bent, dat levert het meest complete beeld op. Aanmelden mag, maar hoeft niet. En uiteraard mag je ook iemand meenemen! Tot de 29e!

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

DIERENDAG

KOEKJES BAKKEN Kom op woensdag 4 oktober tussen 14.00-17.00 uur Dan maak jij voor je huisdier de allerlekkerste snack! KOEKHAPPEN VOOR DE HOND Neem op 4 oktober je hond mee, dan kan deze heerlijk komen koekhappen. HIGH TEA VOOR JE KNAAGDIER Voor je konijn, cavia, hamster of muis staat er op 4 oktober een heerlijke high tea klaar. Dat wordt smullen! DIERENDAG PRIJZENRAD TOT 20% KORTING ! Op zaterdag 30 september, maandag 2, dinsdag 3, woensdag 4 oktober mag u zelf uw korting draaien op uw aankopen! Zie voorwaarden: WWW.DIERENSPECIAALZAAK-DEKINDEREN.NL

Voelt beter

5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Sigi Pennings (33 j.)

‘Verantwoord en gezond afvallen zonder poeders, pillen of shakes. Gezond eten en kilo’s kwijtraken hoeft niet ingewikkeld te zijn. Ik wil je daar graag bij helpen.’ Dat lees je op de – nog te voltooien – website van Sigi Pennings, gewichtsconsulente. Ze geeft niet alleen voedingsadvies op het gebied van overgewicht, maar ook ten aanzien van gewichtstoename of gewoon gezonder willen eten.“Jezelf lekker in je vel voelen, is het eigenlijk,” zegt Sigi. Haar beroep was administratief medewerkster op een internetbedrijf. Omdat er weinig duidelijkheid meer was, kwam ze bij het zoeken naar vacatures de opleiding Gewichtsconsulente tegen. “Het fascineerde me”. Zelf is ze mager, maar om haar heen werd er wat af gelijnd. Na een gesprek met een gewichtsconsulente was ze nog steeds enthousiast en startte de opleiding. Sigi volgde de opleiding bij LOI, die afgesloten werd met een praktijk dag en twee examens. Kennis van het menselijk lichaam, het begeleiden en motiveren van cliënten en informatie over het starten van een eigen praktijk, kwamen aan de orde. Samen met Michael van den Heuvel (personal coach) heeft ze een programma van 12 weken opgezet, de actie ‘After summer’ is nu gestart. Hij geeft sportadvies en zij voedingsadvies. Sigi is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Zij biedt voor belangstellenden een pakket van 8 weken aan (losse afspraken kan ook). “Allereerst is er een intakegesprek, wat zijn je wensen. Dan bekijken we samen het eetpatroon. Op basis van gewicht, lengte en beweging kun je berekenen hoeveel kilocalorieën iemand nodig heeft.Van daaruit stel ik een weekmenu samen, dat zoveel mogelijk lijkt op wat je al at. Ik hou in de gaten dat er genoeg eiwitten, koolhydraten en vetten in zitten, die heb je alle drie nodig. Je mag alles hebben, zelfs een keer een frietje, maar we moeten ‘back to basic’. Zes keer per dag eten, drie maaltijden en drie tussendoortjes. Daarna evalueren we wekelijks hoe het gaat en komen er eventuele aanpassingen. Ik geef mijn cliënten steeds meer vrijheid, ze moeten tenslotte zelf verder kunnen. Het afvallen moet geleidelijk gaan, zo’n halve kilo tot een kilo per week. Eventueel kunnen ze daarna maandelijks komen wegen. Ze mogen altijd kosteloos bellen of mailen voor advies. Het is geen dieet, maar een levenswijze die men moet aannemen. Je moet het volhouden en bewuster bezig zijn met je voeding,” aldus Sigi. Ze veegt Montiac, Hartstichting dieet (dat helemaal niet van de Hartstichting komt!), Dr. Atkins, de Cambridge shakes en soortgelijke afvalmethodes, van de tafel. Naast het voedingsadvies raadt ze aan een half uur per

dag te bewegen. Dat hoeft niet altijd lopen en fietsen te zijn, trappen lopen, schoonmaken en werken in de tuin is ook bewegen. De praktijk van Sigi, aan huis op Den Oven 48, is geopend op maandag en dinsdag van 18.00 u. tot 21.00 u. Iedereen wordt individueel benaderd en ze mag geen middelen verkopen. Wil je nu echt eens actie ondernemen om gezond af te vallen: neem dan vrijblijvend contact op met Sigi via info@gezondgewichtsigi.nl of tel.nr. 06-20140626. Bij verschillende zorgverzekeraars is een vergoeding mogelijk, als het in het aanvullend pakket zit.

7


ROND DE DORPSPOMP 472

De scholen zijn weer begonnen, de vakanties zijn voorbij. Dan is het tijd voor kermis en Effe noar Geffe. Kermis Over de kermis hebben we in de vorige Dorpspomp al wat geschreven maar nu merken we dat er over geluidoverlast vanuit de tent -ja of nee- verschillend is gereageerd. Er is een moment geweest dat het geluid de tent uit knalde maar dat is na onmiddellijk ingrijpen gestopt. En ja, als je er dichtbij woont dan hoor je vanzelf wat. Dat kan gezellig zijn of voor anderen misschien hinderlijk maar is dat meteen overlast? De plek waar de tent stond en de tent zelf bleken niet bevredigend; dus volgend jaar zal er wel een andere oplossing zijn. Geffenaar van het jaar Het is zaterdagavond voor Effe noar Geffe. Een grote menigte verzamelt zich op het Dorpsplein in nieuwsgie-

rige afwachting van wie het deze keer zou zijn geworden. Sommigen weten het al ‘zeker’. En presentator Jan van Ravenstein die tezamen met wethouder Annemieke van de Ven de kiosk ‘op’ de kiosk staat stelt hen niet teleur: Ans de Poot. Het is eigenlijk geen wonder dat de keuze eens op haar moest vallen. Zij was aI gelauwerd om haar geweldige inzet als vrijwilliger door de gemeente Oss. Dat wil wat zeggen. Maar Geffen vindt dat ook en het was de hoogste tijd om dat eens te laten blijken. De Stamtafel zal haar binnenkort uitnodigen om haar ervaring te vernemen. Ans, proficiat! Effe noar Geffe Nostalgie en Brabants, hand in hand. Het kroonjuweel van het jaar. De 41e editie kende prachtig weer, was aantrekkelijk en werd druk bezocht.Al vroeg stroomden de ‘buitenlanders’ toe, op de Papendijk vormde zich richting Geffen een file van auto’s. Niettemin waren deze gasten snel op een parkeerplek want verkeersregelaars zorgden dan ook voor een ordelijke doorstroming. Een zeer gevarieerd aanbod van attracties. Muziek, ambachten, dansen, stoommachines, dieren, paardenshow, koren, straattheater, gezellige terrassen, kinderspelen met stoomtrein en nog veel meer. De belangstelling voor

Losse advertenties tussen de tekst

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


de kinderattracties was opmerkelijk groter dan vorige keren. Dat zal zijn gekomen doordat voor de kinderen nu vooral het Dorpsplein, een meer opvallende plek, was gekozen. Met terrassen voor de ouders. Muziek kwam uit vele hoeken.Van goede kwaliteit. Onderlinge storing van verschillende muzikale prestaties door te korte afstanden is er deze keer niet geweest. Wel was er een standhouder die zijn verhaal niet kwijt kon zodra nabij zijn stand een nieuwe deun werd ingezet. Toen de kapel van WIK op enig moment over het parcours liep kwamen in tegengestelde richting de loslopende varkens aangesjouwd. Echter, musici noch varkens bleken van plan voor elkaar uit te wijken. Gevolg was dat de varkens zich verspreidden tussen de benen van de dames en heren musici. Dat moet een merkwaardig gevoel onder de gordel zijn geweest. Toen stopte de blaaskapel maar met blazen want voor geknor had het notenschrift geen muziekregel en diervriendelijke oplossing. Heeft iemand hiervan een filmpje? Het opruimen van de materialen en afval na afloop verliep opmerkelijk snel en goed. Dat is op zichzelf een compliment waard. De prijzen voor de beste prestaties zijn, anders dan in vorige jaren, een week later, op 9 september, feestelijk bekend gemaakt. Reden van het uitstel: het wachten op de uitslag aan het einde van de dag, meteen na afloop, gaf teveel problemen. De prijswinnaars van deze keer Effe noar Geffe zijn: De Wisselklomp: gewonnen door Sanne voor “de mooiste kraam”. Prijs voor “mooiste terras”:Terras Boet Veemarkt vooral voor de sfeervolle aankleding en het functioneel gebruik van hooibalen. Prijs voor presentaties door verenigingen: Eerste prijs: Het Rottenrijk, voor de grote belangstelling voor een loterij en de aandacht voor zijn 44-jarig bestaan. Tweede prijs: gedeeld: Zorgboerderij de Molengraaf, voor een goed verzorgde kraam met materialen en producten die op een boerenmarkt thuis horen en de gretig afgenomen appeltjes. Scouting Geffen: het klauterwerk waarop vooral jong zich mochten uitleven. Met marshmallowtoetje. Complimenten voor bestuur, werkgroepen, deelnemers en andere vrijwilligers die er wederom een aantrekkelijk en goed georganiseerd feest van hebben gemaakt! Mè un leeg kofferke Zo heet het prachtige nieuwe boek van Ruud Verhagen waarin hij schrijft over jonge kinderen uit arme Oostenrijkse en later ook Duitse gezinnen die tussen 1947 en 1957 zo’n maand of drie te gast waren bij Geffense gezinnen. Om aan te sterken. Oudere Geffenaren zullen dit zich zeker herinneren. Het is een mooie uitgave geworden waaraan Ruud zo’n jaar heeft besteed om de nodige informatie bijeen te brengen. Dat is een hele

klus gebleken. Aanleiding was een verzoek aan hem om zich in te zetten voor het opsporen van één van die kinderen. Dat deed hij en slaagde erin de gezochte te vinden. Daarmee verzamelde hij ook informatie over de andere kinderen in Geffen en dat werd zo veel dat er een boek over te schrijven was. Te koop bij o.a. Boschvan Erp, kosten € 15,-. Schout van Geffen Mysterieuze verhalen over de vrijstaat het “Land van Ravenstein” en over de benoeming van een bekende Geffenaar tot schout van Geffen doen de ronde.Tijd om die Geffenaar op te sporen en te doen bekennen wat dit allemaal betekent. Hij blijkt ook aangezetene van de Stamtafel te zijn dus is het mogelijk om deze warrige kwestie te ontrafelen. Gilbert aan het woord. Wij hebben er nog niet alles van begrepen maar het lijkt erop dat een aantal VIP’s die in de gemeente Oss wonen, een ludieke opdracht aan zichzelf heeft gegeven om het Land van Ravenstein op te richten of aan de vergetelheid te onttrekken door die naam te vestigen. “Land van Oss” klinkt niet zo goed, vindt men, mede daarom “Ravenstein”. De grens van dit land is wel dezelfde als die van de gemeente Oss. Een plan voor externe uitbreiding door een verovering op bij Geffen liggend terrein, aan de zijde van Den Bosch, zou er al zijn. Het land van Ravenstein beoogt onder meer de toeristisch aantrekkelijkheid te vergroten en de bestaande tradities in stand te houden. De naam Ravenstein is gekozen op historische gronden. Het overkoepelend orgaan, de Landsraad, heeft al van zich laten horen. Deze raad claimt een bedrag van 34 miljoen Euro bij de kabinetsformateur om een op last van de regering in 1818 gesloopt kasteel te kunnen herbouwen. Die afbraak leidde tot geestelijke en materiële nood, zo heet het. Voor handhaving van de goede orde heeft of krijgt elke woonkern een schout met een taak. Zo moet deze een verblijfsvergunning verstrekken aan eenieder die vanuit het buitenland zich binnen diens kern wil vestigen. Hoe dat dan allemaal moet is nog niet bekend. Horen we er nog van? Jonge ZZP’ers De Stamtafel heeft de vorige keer een jonge ZZP’er aan tafel gehad die heeft verteld over zijn motivatie en ervaringen. Dat stemde tot nadenken. Want er moeten in Geffen meer jonge, al of net begonnen ZZP’ers zijn van wie de bekendheid nog niet groot is en die het verdienen om wat meer bekendheid te krijgen, onder meer door zich te presenteren. De Stamtafel wil hier iets aan doen, voorlopig door zo’n jongere in een Stamtafelbijeenkomst aan te laten schuiven. Omdat niet bekend is of hiermee slechts enkele of tientallen energieke jongelui in het vizier komen beperken we ons voorlopig tot een aanmoediging om aan de Stamtafel op ontspannen wijze je verhaal te doen. Uiteraard volgt dan een soort kort “verslag” in To9


renklanken in deze rubriek.We komen er binnenkort op terug.Wie zich aangesproken voelt kan reeds nu contact opnemen via E-mailadres: stamtafel@torenklanken.nl.

VEILING W.I.K. LEVERT MOOIE OPBRENGST VOOR STICHTING RIVED

F59 De discussie rondom het beschermde fietspad F59 kabbelt door. Het heeft nog niet het succes opgeleverd dat men ermee had beoogd. Het pad bestaat nu ongeveer één jaar en het enthousiasme varieert van ‘geweldig’ tot ‘valt tegen’. De pluspunten zijn dat er inderdaad grote stukken zijn die een snellere en veiligere rit mogelijk maken, maar ook dat die stukken jammer genoeg niet op elkaar aansluiten. Ook zijn er nogal wat moeilijke kruispunten. Ronduit schandalig is het gedrag van sommige medegebruikers. Zo horen we van het hinderlijk van achteren kleven en opjagen door busjes die werknemers van huis halen of ernaar toe brengen. Scheurijzers zijn er ook nogal eens.Verder is niet iedereen even blij met opstaande randen in het midden. Ook het tracé in de kom van Geffen is niet populair. Maar degenen die langere ritten maken zijn overwegend mild in hun oordeel. Er is al een en ander verbeterd.

Met Effe noar Geffe zat het weer mee. Het aantal bezoekers zat heel erg mee. Maar de veilingopbrengst voor stichting Rived, die zat pas echt mee! Onze veilingmeester heeft samen met zijn stagiaires € 1.870,- opgehaald. Dit bedrag wordt besteed aan projecten in Kenia gericht op kinderen, jongeren en ongewenst zwangere en mishandelde vrouwen. Gewapend met de cheque toog de vicevoorzitter van W.I.K., Johan van Herpen, naar familie Van Erp. Natuurlijk waren zij zeer verheugd met deze bijdrage. Zij hebben in geuren en kleuren verteld hoe de stichting werkt en waar het geld aan wordt besteed. En daar krijgt de W.I.K. een warm gevoel van. Wij wensen de familie van Erp veel succes bij hun goede werken! Natuurlijk willen we ook graag onze veilingmeester bedanken, die met zijn zoetgevooisde stem alle snuisterijen aan de man bracht. En zijn stagiaires niet te vergeten: zij brachten wat extra kleur aan deze zonnige dag. En natuurlijk waren we heel blij met de gezellige smartlappen van onze eigen Petossiman. En met Sneeuwwitje, die samen met haar side-kick uit het verre sprookjesoss naar Effe noar Geffe toog. En zonder sponsoren wordt het ook een stuk moeilijker om zo’n mooi terras te realiseren. Dus aan alle medewerkers van binnen en buiten de W.I.K.: heel erg bedankt! Tot de volgende Effe noar Geffe!

Ten slotte - hopen we volgend jaar ook iets over de jeugdvakantieweek te melden; deze keer waren we er gewoonweg te laat bij. - was de ingang van het appartementengebouw aan de Smidse met Effe noar Geffe gebarricadeerd en de postbussen afgeplakt, niet tot genoegen van bewoners. - Voor de Gouden Leeuw, alias Zin in Geffen, lijkt een nieuwe uitbater in beeld te zijn. - is er een Dokter Jansenhof gecreëerd in de nieuwbouw; deze dokter was vanaf 1933 veertig jaren de man die voor de mensen in Geffen en omgeving dé huisarts en verloskundige was en geliefd was bij zijn patiënten. - was er op 10 september applaus vanuit het café voor de Stamtafel voor de uitmuntende kwaliteit van het zingend Stamtafelkoor dat fanatiek zijn slotlied galmde. - Volgende maal Stamtafel: zondag 24 september 2017 om 10:30 uur in café Govers. E-mailadres: stamtafel@torenklanken.nl

10


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: Oktober 18 oktober filmmiddag 25 oktober: bezoek Lia de Haas Effe noar Geffe is weer voorbij, het was een gezellige dag met prachtig weer. Een aantal van onze ouderen hebben de markt per treintje bekeken, is weer eens wat anders. De zaterdag voor “Effe noar Geffe” hadden we weer onze traditionele scootmobielen tocht. De weergoden waren ons weer goed gezind evenals diverse sponsoren uit Geffen, Nuland en Vinkel. Na koffie met warme appelflap is er in Vinkel een partijtje jeu de boules gespeeld door een aantal deelnemers en na een prachtige tocht richting Berlicum hebben de mensen genoten van een heerlijk driegangendiner en elkaar. Volop buurt, een prachtige route met zorg uitgezet door vrijwilligers, voldoende begeleiding en gastvrijheid kon eenieder weer op het eind van de middag tevreden huiswaarts keren. Dank je wel aan sponsoren, vrijwilligers en K.B.O. voor hun bijdrage aan deze mooie dag. Rabobank Clubkas Campagne: Voor het derde jaar op een rij hebben we met een groot aantal Geffense verenigingen de handen ineen geslagen om uw stem, als Geffens Rabobank lid, te laten gelden tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.Als Geffense verenigingen zijn wij trots op deze samenwerking en na 3 jaar kunnen we wellicht van een traditie spreken. De Rabobank Oss-Bernheze steunt jaarlijks de verenigingen in de verschillende kernen d.m.v. deze campagne. Dit jaar stellen zij wederom €300.000,- beschikbaar.Voor de Geffense verenigingen zou een aandeel hiervan erg welkom zijn! En dus hebben we uw hulp nodig! Bent u niet alleen klant van de Rabobank, maar ook lid dan ontvangt u begin oktober een stempas. Hiermee kunt u gemakkelijk 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging. U kunt uw stem uitbrengen van 9 tot en met 23 oktober. Welke Geffense vereniging draagt u een warm hart toe? Ook KBO Geffen heeft zich hiervoor aangemeld. Wij vragen een bijdrage om een Culturele Kerstavond met muziek, zang, en gedichten en verhalen over de Kerstgedachten te organiseren. Het liefst zien wij dat u ook twee stemmen op de KBO uitbrengt, maar er zijn diverse goede projecten in Geffen die ook uw stem verdienen. Laat uw stem niet verloren gaan, Geffen verdient het . 50+REIZEN KBOGEFFEN Senioren_expo 2018 De inschrijving voor de senioren-Expo op woensdag 17 januari 2018 is verlengd tot 25 september.

U kunt voor 7 euro naar de senioren-Expo in Veldhoven. U vertrekt in Geffen en komt weer terug in Geffen met een bus, geregeld vanuit KBO kring Oss. In de bijlage bij de ONS kunt u lezen, hoe u zich kunt aanmelden. We hebben voor u op 25 oktober een uitstapje naar de studio van Lia de Haas in Rosmalen gepland. Er is plaats voor 40 personen.Als er veel meer aanmeldingen komen, proberen we een extra middag te regelen. Programma is als volgt: * 13.30 u.Vertrek bij het kerkplein. Indien nodig, wordt u thuis opgehaald. * 14:00 u. Ontvangst met koffie/thee met een traktatie. Zelf gebakken cake, krentenbrood-peperkoek met “goei boter” en een lekker bonbonnetje. * 14:30 u. Aanvang concert * 15:15 u. PAUZE, met pauzedrankje. Er is van alles: frisdrank, pilsje, wijntje, advocaatje met slagroom… of nog koffie/thee en wat geknabbel. * 15:45 - 16.20 u. 2e deel concert Daarna bezichtiging met uitleg van de opname studio, waar veel bekende Nederlanders, Belgische en internationale muzikanten hun cd’s opnemen. Aan de hand van fotoboeken/wanden worden verhalen verteld over de bijzondere muzikale reizen van Lya en Hennie (Las Vegas, Hollywood, Georgie, Brabantse theaters, Frankrijk, Italië) * 17:20 u. Tot slot een heerlijke kom verse “oma”soep, en een lekker worstenbroodje. We sluiten af met een meezinger, en dat zal tussen 17.30 en 18.00 u. zijn. U kunt aan dit bezoek deelnemen door betaling van € 18,50 op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 van KBO Reizen VOOR 20 september. Graag vermelden of u mee rijdt of zelf rijdt en uw adres. Programma 2018 In november gaan we, samen met de activiteitencommissie, het programma voor 2018 maken. Mocht u een leuk idee hebben of nog graag ergens hen gaan, laat het ons dan weten. Wij organiseren namelijk het liefst iets waar veel belangstelling voor is, zodat we veel mensen een leuke dag kunnen bezorgen.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 11


JODY HANTEERT AL 20 JAAR HET SLAGERSMES Poetshulp Wanneer ze de jaren terug gaat tellen schrikt Jody Manders – Kerkhof er zelf van. Ze moet op haar nog jeugdige leeftijd al terug naar de telling vanuit de vorige eeuw.“In 1997 ja, toen ben ik begonnen met poetsen bij Ton en Marianne van Tuijl. Daar achter in de werkplaats is mijn carrière begonnen. Leuk werk, en dat kwam dus echt niet door de werkzaamheden met al dat vet en (voor de leek) heel vieze bakken. Het was meer een combinatie van het een met het ander. Het samenwerken met Ton, Marianne en de collega’s dat was echt mijn ding. Dat was vaak zo gezellig,” zegt Jody. Ze heeft zich als het ware van de werkplaats naar de winkel ‘gepoetst’ en zo promotie gemaakt. “Een jaar daarna was ik officieel in het team opgenomen als verkoopster. En ik weet nog dat ik zo trots was als een pauw”, lacht ze. Wisseling Oktober 2012 was toch wel een gedenkwaardige dag. Ton en Marianne hadden de slagerij verkocht. “Ruim 14 jaar heb je lief en leed gedeeld in je werk, maar ook privé was het voelbaar. Zeker wanneer de lijntjes op de werkvloer zo kort zijn als bij ons. Ik doe dit werk nu, in dezelfde slagerij, twintig jaar. Maar in alle eerlijkheid durf ik wel te zeggen dat ik, wanneer ik om welke reden dan ook, hier zou moeten stoppen (ik hoop het dus nooit hé) ik volgens mij niet meer in een andere slagerij zou gaan werken. Ik ben bang dat het nooit meer zal zijn zoals het nu is”, zegt Jody. In feite deelt ze hiermee een prachtig compliment uit aan zowel haar oude als haar nieuwe werkgever. Jeroen Keizer zwaait sinds oktober 2012 door de overname met verve de scepter over de slagerij. Jody en haar collega’s hebben het uitstekend naar hun zin. “Och weet je, met Jeroen aan het roer is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd”, zegt Jody. Slagerij “Ze vragen weleens waarom ik toch voor die koude slagerij heb gekozen en niet voor een modezaak, drogisterij of andere ‘warme’ winkel. Voor mij was het als vanzelfsprekend eigenlijk. Ik ‘mocht’ naast mijn poetswerk soms even helpen in de winkel. Prachtig vond ik dat. Vanaf dag één heb ik het leuk gevonden. Ik heb daarna aan de Slagersvakschool de opleiding verkoper vlees- en vleeswaren gedaan, om de kneepjes van het vak goed onder de knie te krijgen. En weet je, dan rol je er eigenlijk als vanzelf in. In de winkel proef je dan het contact met de klant, wat ik tot op de dag van vandaag nog het allerleukste vindt. Je bouwt als het ware een soort vertrouwensband op. Het merendeel van de klanten ken ik al jaren en van een groot deel weet ik bijna precies, als ze bij ons binnenkomen, wat ze op hun boodschap-

12

penlijstje hebben staan”, zegt Jody. De goedlachse Jody staat middenin haar werk, ze straalt de liefde voor haar werk ten volle uit. Dat was zeer zeker ook merkbaar tijdens haar jubileum toen ze, vanwege haar feestje, vele warme felicitaties en cadeautjes mocht ontvangen. Werksfeer Wanneer we samen op een moment even terug gaan in herinnering valt Jody even stil.“Twintig jaar terug, ik was nog maar 16 jaar toen ik begon. Een ukkie was ik en je denkt iets te weten, maar nu weet je anders. Ik heb toen heel veel geleerd van mijn collega’s, Manoe, Chantal en Sandra. In het begin, tijdens mijn poetscarrière, kwam ik uit school en ging ik met een snelle hap achter de kiezen in een sneltreinvaart door naar de slagerij. Bang dat ik iets zou missen. Zo’n 10 jaar later, in 2007, is onze dochter Naomi geboren. Tot aan de 36e week heb ik gewerkt en met regelmaat kreeg ik de vraag of ik niet bang was dat ik achter de toonbank zou gaan bevallen”, zegt ze met een lach. Na mijn zwangerschapsverlof ben ik minder uurtjes gaan werken om zo meer tijd te hebben voor Naomi. Inmiddels ben ik weer twintig uur, met groot plezier actief. “Mooie jaren, ze zijn echt omgevlogen”, zegt Jody met enige emotie in haar stem.

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Ziekencomité De Schakel bedankt alle inwoners van Geffen voor hun bijdrage aan onze jaarlijkse collecte waarvan de opbrengst dit jaar e 1.421,21 was. Van dit mooie bedrag kunnen wij weer enkele feestmiddagen organiseren en vele mensen bezoeken. Verder willen wij ook graag de vrijwilligers bedanken die ons geholpen hebben met collecteren. Zonder hen was dit anders niet gelukt. Nogmaals onze dank hiervoor. Ziekencomité De Schakel


Achtste editie festival in Geffen van vrijdag 29 september t/m zondag 1 oktober 2017

STROOIPOP: HÉT GEZELLIGSTE FESTIVAL VAN BRABANT!

Op vrijdag 29 september, zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 vindt de achtste editie van Strooipop plaats op het festivalterrein bij Molen de Vlijt. Geffen stelt zich open voor alle soorten festivalbezoekers door een aanbod van een breed scala aan bands, DJ’s en artiesten. Echt een festival voor iedereen! Anders dan de vorige edities, is Strooipop festival 2017 op vrijdag en zaterdag toegankelijk vanaf 16 jaar. De zondag blijft gratis voor iedereen. Strooipop heeft dit jaar wederom drie verschillende podia; de Mainstage en de Dance Area zijn inmiddels bekend. Nieuw dit jaar is de WTF container op vrijdag en de Speciaalbierenbar op zaterdag… Het hele weekend kunnen bezoekers, jong en oud, volop genieten van een mix aan optredens. Niet alleen professionele artiesten met (inter)nationale bekendheid zoals Mark with a K, Django Wagner en Mental Theo betreden het podium, maar ook de feestband WC Experience laat van zich horen. Een feestje wordt het zeker met Qmusic Het Foute Uur en op zondag luidt de inmiddels alom bekende rockcoverband Private Label het weekend uit. Yes it’s Friday Dit jaar begint Strooipop op vrijdagavond 30 september vanaf 18:00 uur met een spetterende line-up. Django Wagner, Skoften Sloopservice, The Allstarz en Mental Theo trappen het geweldige festivalweekend af op de Mainstage. Met ondersteuning van DJ Wout garantie voor een weergaloze feestavond met Nederlandstalige meezingers, vette early hardcore, stampende feestmuziek en ouderwets hakken, zagen en beuken om de avond af te sluiten.

Family Sunday Op zondagmiddag 1 oktober gaat Strooipop vanaf 14:00 uur vrolijk verder met als start een dienstenveiling georganiseerd door WIK Geffen. Op het festivalterrein kun je verder volop genieten van diverse optredens van Mustang 66 en Lampegastuh. Private Label zorgt ervoor dat we knallend het weekend uitgaan. De diverse kinderattracties maken deze middag een echte familie aangelegenheid. Voor de jongste bezoekers is ook van alles te doen. En juist dat maakt Strooipop tot een veelzijdig evenement: voor jong en oud, hét gezelligste festival van Brabant! Tickets Voor vrijdag 29 september en zaterdag 30 september zijn combitickets verkrijgbaar à € 32,50. Losse tickets zijn verkrijgbaar voor de vrijdagavond à € 17,50 en de zaterdagavond à € 19,50. Online, offline, het kan allebei! Koop online ook alvast je consumptiemunten en krijg korting! Op vrijdag en zaterdag hanteert Strooipop een minimale leeftijd van 16 jaar. Op zondag 1 oktober is het festivalterrein voor iedereen GRATIS toegankelijk. Kijk voor meer informatie, tickets en het volledige programma op www.strooipop.nl.

Willibrordusweg 6, Schaijk tel. 0486-461440 Ruime keuze aanwezig van

Laat je verrassen in de WTF container… Super Saturday Op zaterdag 30 september gaan we om 18:00 uur van start en treden diverse landelijke en regionale acts op. Op de Mainstage staan optredens van WC Experience, Raymon Hermans en Qmusic Het Foute Uur op het programma. Party DJ Tom is de master van de draaitafel tussen de acts door. Liefhebbers van dance-, trance-, en clubmuziek kunnen op Super Saturday helemaal losgaan in de Dance Area. Hier zullen o.a. Mark with a K, Delistic, DJ Smekkie, Smérrig en KC Turner zich van hun beste kant laten horen. Nieuw dit jaar op de zaterdagavond is de Speciaalbierenbar. Laat het je goed smaken!

Tuinplanten

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

13


OPENING DOKTER JANSENHOF Dokter Frans Jansen en zijn vrouw Annie Fritsen kregen elf kinderen: Trees (1935), Frans (1936), Riet (1938), Willem (1938),Anneke (1940), Lidwien (1941), Liesbeth (1942), Jan (1943), Lia (1944) en Wies (1946). Paulien (1948) heeft slechts enkele uren geleefd. Acht kinderen, aangevuld met klein- en achterkleinkinderen, waren er aanwezig bij de onthulling van het nieuwe straatnaambord, vernoemd naar hun (over)(groot)vader. Het wordt voor hen een vrolijke hernieuwde kennismaking met Geffen en verhalen van vroeger borrelen naar boven. Wies: “Ik weet nog dat we bij Toi Romme gingen spelen en dat we daar een boterham met suiker en kaneel kregen. Voor ons een lekkernij, die we thuis niet vaak kregen, want onze ouders waren voor de gezonde hap!” Hans Hoeben, voorzitter van de Dorpsraad, spreekt een welkomstwoord uit, aan de familie Jansen, oud-buren, opvolgers Aart en Elly Smit, bewoners van het nieuwe hofje en belangstellenden. Hans: “Wederom vindt hier een verbinding van het verleden met het heden plaats.Wij juichen zulke initiatieven van harte toe.” Ruud Verhagen, neemt het woord namens initiatiefnemer Heemkundewerkgroep Vladerack. “In Geffen zijn maar drie straten vernoemd naar Geffense personen uit de 20e eeuw: Simon van den Bergh (grondlegger Unilever), Harrie Schouten (Bierbrouwer) en pastoor Van de Kamp. De vierde persoon, waar we nu een hofje naar vernoemen, was eveneens een bijzondere Geffenaar. Dokter Jansen werd geboren in Den Haag en verhuisde al op zeer jonge leeftijd naar Rotterdam. In 1933 kwam hij in Geffen, toen - een wat achtergebleven gebied -, waar gezondheidszorg ontbrak, een slechte hygiëne was en een hoog sterftecijfer. De nieuwe huisdokter, die ook zelf zijn medicijnen samenstelde, kreeg de bevolking van Geffen, Nuland, Vinkel (inclusief camping) en Heesch onder zijn hoede. Hij was daarmee zowat 24 uur per dag in touw. Hij vroeg voor een consult ƒ 1,00 en voor een bezoek ƒ 1,50. Bij mensen, waarvan hij wist dat ze armlastig waren, ‘vergat’ hij dit vaak te innen. Dokter Jansen bracht vernieuwing en verbetering: jeneverdrinkers aan het kraambed werden afgevoerd en handen wassen werd ingevoerd. Bij zijn afscheid hoefde de dokter geen lintje, maar had wel ooit aangegeven dat hij het wel leuk zou vinden, als er een straat naar hem vernoemd zou worden. Via kleinzoon Maarten Jansen kwam er contact met de Heemkunde en werd het plan voorbereid. Zoon Willem dankt voor het mooie initiatief en memoreert: “Meer dan 30 jaar vervulde ons pa, in zijn eentje zijn beroep, pas daarna kreeg hij dokter Visschers als assistent. Hij was een rustgevende man en deed heel graag 14

bevallingen. Dan was er immers feestvreugde in huis. Hij maakte enorme werkdagen tot in de avonduren; spreekuren vóór- en na de middag, visites aan huis, medicijnen klaarmaken. Dat moest hij zelf allemaal uitzoeken en daar hielp ons ma hem bij. Met Pasen leken de consulten wel een ruilhandel.Veel mensen zeiden: ‘Nimt een enkelt èi mee...!’ met als gevolg dat we dan thuis wel zo’n 400 tot 500 eieren te verorberen hadden!” Willem spreekt namens de familie Jansen zijn dankbaarheid uit, dat hun (over)groot)vader voort blijft leven in Geffen en onderstreept dat met een gift voor de Heemkunde.

Het straatnaambord wordt vervolgens onthuld door zoon Frans en kleinzoon Frans, Hierbij wordt opgemerkt door Ruud, dat deze onthulling vandaag (1 september 2017) precies op de dag af, 44 jaar is, nadat dokter Jansen zijn praktijk overdroeg aan zijn opvolger het echtpaar Smit-Nahon. Wil je meer weten over dokter Jansen? Zijn zoon Frans heeft een uitgebreid artikel geschreven over het gezin van dokter Jansen, dat gepubliceerd is, in Auw Neijts 2013-nr 2. In Auw Neijts 1995-nr 3 vind je het artikel ‘Een Geffenaar’ over dokter Jansen. De bewoners van het hofje ontvangen hiervan kopieën, zodat zij in ieder geval weten wie dokter Jansen was.

Op de foto v.l.n.r.: Riet, Lia en daarachter Willem, Anneke, Wies, Lidwien, Jan en Frans.


IK REGEL DE DINGEN OM MIJN WERK HEEN Haar naam zoemde al enkele jaren rond als mogelijke Geffenaar van het Jaar. Ook dit jaar zou ze het niet worden, dacht ze zelf, want de verkozenen worden meestal enkele dagen van te voren ingelicht en dat was niet gebeurd. Ans de Poot (54 j.) werd volkomen verrast. Haar kinderen hadden het goed geregeld. Als tambour-maître van W.I.K. kreeg ze een naam opgegeven waar ze naar toe moesten lopen. Halverwege de route werd ze plots uit de fanfaregroep geplukt, om zichzelf maar snel te gaan omkleden… In de gemeente Oss hadden ze Ans al eerder ‘ontdekt’, ze ontving een ‘gouden oogappel’ en werd de vrijwilliger van het jaar 2016 in Oss. Wethouder Annemiek van de Ven sprak over een potige tante, die veel activiteiten in veel verenigingen op haar lijstje heeft staan: W.I.K., jeugdvakantiewerk, bardienst Koppellinck, Geffes Volk, Passe Partout en die diverse collectes loopt. Ans: “Meestal rol je van de ene in de andere activiteit, vaak via de kinderen.” Waarom kan er bij heel veel vrij-

willigers altijd nog wel iets bij? “Dat ligt ook aan het type mens. Ik regel de dingen om mijn werk heen,” zegt Ans, die als verzorgende IG op een psycho geriatrische afdeling werkt op Jozefoord en nog wisselende diensten heeft ook. “Vrijwilligers zijn tegenwoordig moeizaam te vinden, maar ze zijn er wel. Op projectbasis lukt het nog wel aardig. Functies opdelen is ook een mogelijkheid, met tweeën één taak op je nemen. In besturen en commissies gaat het ook om de samenwerking.Als je van elkaar op aan kunt, is het een zegen om je ergens voor in te zetten!” De bekroning van die enorme inzet was fantastisch.Ans kreeg heel veel hartverwarmende, positieve reacties op de zaterdag en zondag van Effe noar Geffe. Ans: “De zondag heb ik optimaal kunnen beleven, normaal ben ik veel vermoeider, want dan ben ik, dik de klok rond, bezig bij de W.I.K. Ik heb nu volop genoten van de markt met alle activiteiten. De openingstoer in het rijtuig was heel speciaal. Jammer dat we de trouwkoe hebben gemist. De koe en zijn koetsier waren eerder naar huis gegaan, vanwege vermoeidheid van de koe. Ook na het weekend werden me nog vele ‘Proficiats’ toegeroepen, toen ik door het dorp fietste.” Ans bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan haar uitverkiezing, van harte, mede namens haar man Hans, de kinderen Gerdiene & Joost, Annika & Theo en Gerald en kleinkind Lize.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


De beste vrouw voor zowel de zondag- als de avondcompetitie was dit jaar Sjannie Schuurmans. We hadden een prachtige dag mede dankzij Piet en Mieke Ketelaars. Dank je wel. 10 September hadden we onze zomerkampioens huldiging en de jaarlijkse feestdag met barbecue. En uiteraard veel jeu de boulen. Dat alles werd dit jaar voor het eerst opgeluisterd door onze DJ Lambèr. Tussendoor was er een optreden van 2 tiroler dijen kletsende mannen. Deze werden ondersteund door meezingende en klappende enthousiaste leden. Halverwege de dag worden de kampioenen gehuldigd, dat waren deze keer bij de zomerzondagcompetitie: 1e Theo v. Wanrooij 2e Leo Renders 3e Piet Ketelaars 4e Theo v. Uden 5e Gerard vd Zanden De poedelprijs ging naar Tonnie Schuurmans

Bij de zomeravondcompetitie: 1e Leo Renders 2e Henk vd Heijden 3e Herbert Steffner 4e Gerard Schuurmans 5e Theo v. Wanrooij De poedelprijs ging naar Mari v. Wanrooij

Groeten van het bestuur van J.B.C. Geffen

DANKBETUIGING Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven, de mooie woorden van troost, de vele kaarten en bloemen, bij het overlijden van mijn maatje, onze broer en zwager WIM VAN DEN HANENBERG. In het bijzonder een woord van dank aan de huisartsenpraktijk Geffen. Uw medeleven was voor ons een grote steun. Gerrie, familie Van den Hanenberg, familie Van de Wouw

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


DE HEEGT

WIE WAT WANNEER

Ook dit jaar hebben wij weer een super Effe noar Geffe gehad. Onze bewoners hebben genoten van de open luchtmis, de huifkar en het treintje maar ook zeker van de Brabantse koffietafel.

SEPTEMBER 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 29 KPJ Go, Spooktocht groep 6, 7 en 8 OKTOBER 01 Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag op de jeu de boules banen van JBC 02 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 20 KPJ Go, Disco groep 4 en 5 NOVEMBER 01 Start inschrijving Geffense Kwis 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster DECEMBER 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 30 Geffense Kwis 2018 JANUARI 19 Prijsuitreiking Geffense Kwis

Tijdens deze dag hadden wij ook een kraam waar men de leeftijden van onze 6 mannelijke bewoners kon raden. Deze gezamenlijke leeftijd is 524. Dit is door 2 personen geraden en deze prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs al in ontvangst genomen.

NATIONAAL MS FONDS

Namens de bewoners van “de Heegt” erg bedankt voor deze fantastische dag.

ROMMELMARKT NULAND

De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 7 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 7 oktober van 9.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 7 oktober

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen. Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS! 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


‘WONEN MET DEMENTIE, THUIS OF OP JOZEFOORD’ Dementie Café op 26 september 2017 bij Sint Jozefoord Nuland Hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk prettig én veilig thuis wonen? Welke mogelijkheden zijn er op dit gebied? Joyce Fisscher (onderzoeker van de TU Eindhoven, en betrokken bij Jozefoord rond domotica) en ergotherapeute Elske van Hirtum, vertellen hoe je met dementie zo lang mogelijk in je eigen omgeving kunt blijven wonen, op een veilige en comfortabele manier. Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun direct betrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Wanneer wordt het gehouden? Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp Dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. Praktische informatie: Locatie: Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd:Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal. Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren. De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis.Vooraf

aanmelden is niet verplicht. Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland, Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij uw aanmelding, bij voorkeur 1 week van tevoren, aan te geven. Voor aanmelding, of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl Landelijk hoogste opbrengst nóg hoger

SAMENLOOP VOOR HOOP HEESCH: definitief 330.017,96 euro voor het KWF!

Het werd tijdens de slotceremonie al benoemd: Heesch heeft veruit de hoogste opbrengst die een SamenLoop ooit in Nederland heeft gerealiseerd. Maar de landelijk hoogste opbrengst van de SamenLoop voor Hoop Heesch is nóg verder naar boven bijgesteld. Het definitieve bedrag is 330.017,96 euro. Voorzitter Petra van Teeffelen was al verguld toen op 11 juni het recordbedrag werd gerealiseerd. Dat de opbrengst nog verder zou oplopen was bekend, maar dit bedrag heeft toch ook haar verrast. Definitieve berekening “We wisten wel dat het op 11 juni bekendgemaakte bedrag van 304.658 euro nóg hoger zou worden. Dat is eigenlijk bij alle SamenLopen zo. Niet ieder teamlid had de kans om vóór de deadline zijn of haar opbrengst te storten. Bovendien kwamen er na onze deadline van 11 juni nog opbrengsten binnen van spullen die na deze datum verkocht zijn, zoals bijvoorbeeld de artikelen uit onze SamenLoop-winkel. Deze is nog tot 17 juni open geweest. Ook zijn er nog nieuwe donaties gedaan.Vandaar deze definitieve berekening.” Petra van Teeffelen:“Een prachtig cadeau voor KWF Kankerbestrijding, maar zeker ook een mooi cadeau voor ons dorp én voor allen die hieraan hebben meegewerkt”. Over SamenLoop voor Hoop SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Het evenement vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Relay for Life, zoals het daar heet, wordt al sinds 1985 georganiseerd. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot het grootste fondsenwervende evenement ten bate van kankerbestrijding. Inmiddels vinden er jaarlijks meer dan 6.000 wandelestafettes plaats verspreid over tientallen landen. Voor 2018 staan er in onze directe omgeving twee SamenLopen op de rol: Zeeland op 23 en 24 juni en Uden op 22 en 23 september.

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Leerlingen Kentalis en Het Hooghuis maken kunstwerk om start ‘samen naar school’ te vieren. Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) van Kentalis Compas in Sint-Michielsgestel gaan sinds 28 augustus 2017 naar de nieuwe school voor praktijkonderwijs Het Hooghuis De Singel. Door meer samenwerking tussen Kentalis en Het Hooghuis kunnen nu alle leerlingen met TOS uit Oss en omgeving onderwijs volgen bij een gewone middelbare school. Om dit te vieren, maakten de leerlingen woensdag 6 september een kleurrijk kunstwerk. Zo brachten ze op creatieve manier de samenwerking in beeld.Wethouder Kees van Geffen, voorzitter Raad van Bestuur Kentalis Henk Bakker, lid centrale directie Het Hooghuis Jeroen Donders en directeur Kentalis Compas College Erik Schraven maakten het kunstwerk samen met de leerlingen compleet door verbindende puzzelstukken toe te voegen. Hans Terpstra, directeur De Singel: ‘We willen vooral dat alle leerlingen mee kunnen doen op onze school, bij alles wat we doen. En het liefst doen we dat samen; dát is passend onderwijs. ’ Gewoon onderwijs mét ondersteuning Sinds 2016 volgen leerlingen met TOS van Kentalis Compas bijna alle lessen op verschillende locaties van Het Hooghuis, met ondersteuning van Kentalis. Bij de praktijk De Singel krijgen sinds dit schooljaar ook leerlingen van Kentalis les die volledig speciaal onderwijs nodig hebben. Zo kunnen alle leerlingen met TOS in Oss en omstreken onderwijs volgen in het reguliere voortgezet onderwijs. De gemeente Oss juicht het samengaan van Het Hooghuis en Kentalis toe vanuit de wens voor passend onderwijs voor iedereen en dat zo dicht mogelijk bij huis.

Eigentijdse school Het nieuwe schoolgebouw is op 6 juli 2017; het is een eigentijdse school met 14 praktijkgerichte ruimtes, 12 ruime theorielokalen, 2 goed toegeruste computerlokalen en veel aandacht voor verbinding met arbeidsmarkt. De Singel is voor alle leerlingen een uitstekende omgeving om arbeidsvaardigheden en competenties te ontwikkelen en zo goed voorbereid aan een baan te beginnen.

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2017

Nr. Kopy voor Verschijnt op 15 25 september 04 oktober 16 09 oktober 18 oktober 3 weken 17 30 oktober 08 november 18 13 november 22 november 19 27 november 06 december 20 11 december 20 december

Jos van den Ouweland, teamleider Het Hooghuis: ‘De leerlingen hebben nu een dikke week samen les op De Singel. Vooral in de praktijklessen zien we dat ze makkelijk samenwerken. Dat gaat heel harmonieus.’ Voordelen De samenwerking heeft veel voordelen. Leerlingen met TOS gaan naar een ‘gewone’ school dicht bij hun huis. leerlingen van beide scholen treffen elkaar dagelijks op het ‘dorpsplein; het hart van de praktijkafdelingen. Daaromheen is er onder andere een winkel, een garagebedrijf, een groenbedrijf en een kapsalon. Ook voor leerkrachten zijn er voordelen. Medewerkers van Het Hooghuis leren van de speciale kennis van Kentalis-medewerkers en gebruiken dat voor andere leerlingen.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 06-23602945, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.