Torenklanken 2012 - nr 14

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 14 | september 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

OPEN DAG OMROEP ‘VLADERACKEN’ EN HEEMKUNDEWERKGROEP ‘VALDERACK’ Op zaterdag 29 september 2012 gaan van 15:00 uur tot 19:00 uur de deuren van de kelders onder het gemeentehuis te Geffen open voor een bezoek aan de verenigingen die daar gehuisvest zijn. Een gezamenlijke open dag van de omroep en de heemkundewerkgroep. U kunt een kijkje nemen in de studio en van dichtbij meemaken hoe de uitzending de lucht in gaat. U wordt geïnformeerd over de techniek, u maakt kennis me de mensen achter de knoppen en achter de microfoon. Misschien wordt u wel gevraagd voor een interview... Bij de heemkunde kunt u rondneuzen in honderden mappen met foto’s uit ons mooie dorp, in een zeer uitgebreide krantenarchief, in de doop- en huwelijksregisters, in alle nummers van Torenklanken van de eerste tot aan de laatste uitgave, in mappen met meer dan 10.000 bidprentjes en in boeken over Geffen en zijn inwoners. Daarnaast kunt u misschien wel meer te weten komen over uw voorouders, kennis maken met oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen.Als klap op de vuurpijl hebt u de laatste kans om de prachtige tentoonstelling over Ruud van Nistelrooij te bezichtigen. U kunt van de ene in de andere ruimte lopen omdat zij verbonden zijn via een gezamenlijk keukentje, waar we graag voor een kopje koffie of thee zorgen. U ziet: voor elk wat wils en zeer interessant voor jong en oud. Tot ziens in de kelders op zaterdag 29 september!

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Roaplied op Strooipop Op zondag 7 oktober tijdens de 3e editie van Strooipop, organiseert het Roapliedteam een “vrije inloop”. Voor alle vaste deelnemers, nieuwkomers, juryleden, bestuursleden Rottenrijk en geïnteresseerde zal onder het genot van een kop koffie gebrainstormd worden over het komende Roaplied festival. Het Roaplied team zal hun eigen ideeën kenbaar maken en daarna is iedereen vrij om zijn of haar idee, voor een nog beter Roaplied festival aan ons voor te stellen. Het doel is om met elkaar nieuwe ideeën op te doen, reeds bedachte ideeën verder uit te werken of te verbeteren. Dus heb je een mening of wil je een keer mee doen met het Roaplied festival kom dan op zondag 7 oktober a.s. om 12.30 u naar het Strooipop terrein aan de Papendijk in Geffen. Rond de klok van half twee, twee uur willen we afsluiten en gaan genieten van de 3e editie van Strooipop.Tot dan. Roapliedteam 2013

Ter info: Roaplied festival 2013 Zaterdag 12 Januari 2013, Gouden Leeuw Geffen www.rottenrijk.nl aanmeldenroaplied@rottenrijk.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


Let op: u ontvangt hiervoor geen persoonlijke uitnodiging, dus zegt het voort, zegt het voort!

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 21 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 23 sept. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk (Vredesweek) di. 25 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 28 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 30 sept. 09.30 u. H.Mis + kinderkerk m.m.v. PP (zilveren jubileum PP) di. 02 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 05 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 07 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) ZILVEREN JUBILEUM PASSE PARTOUT Op zaterdag 22 september viert Passe Partout haar zilveren jubileum.Wij wensen de leden, dirigent, organist en muzikanten hiermee van harte proficiat! Passe Partout is niet meer weg te denken in onze parochie. Trouw verzorgt het koor maandelijks de zondagviering en daarnaast zingen ze regelmatig in de avondwake of luisteren een huwelijksviering op. Op zondag 30 september om 09.30 uur verzorgen ze hun jubileumviering in de kerk. U bent van harte welkom! PAROCHIEAVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS Zoals gebruikelijk houden we jaarlijks een dankavond voor alle vrijwilligers en medewerkers van de parochie. Deze wordt dit jaar gehouden op vrijdag 26 oktober. Om 19.00 uur is de H.Mis in de kapel en aansluitend wordt u verwacht in de benedenzaal van Het Oude Klooster.

KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. HET DUURT NOG EVEN, MAAR... in 2014 organiseert het bisdom ‘s-Hertogenbosch een diocesane bedevaart naar Lourdes! Na de succesvolle reis naar Rome in 2009, is in 2014 Lourdes de plaats van bestemming. Hebt u interesse, noteer de data alvast in uw agenda: van 26 april t/m 3 mei 2014. VNB-Reizen uit ‘s-Hertogenbosch organiseert de reis. U kunt reizen per TGV, vliegtuig of bus. Hoofdaalmoezenier van deze bedevaart is pastoor-deken Theo van Osch. Nadere berichtgeving volgt.

neer te zetten te klein en waren er ook te weinig fietsenrekken. De fietsenstalling is nu veel ruimer en veiliger. Er zijn ook zogenaamde ‘verrekesruggen’ neergelegd zodat er geen auto’s op kunnen rijden. Dat is wel even oppassen omdat die niet altijd goed opvallen, met name als het wat donkerder is.Wellicht voor de duidelijkheid wit schilderen. Ook zijn er twee invalidenparkeerplaatsen gemaakt bij de hoofdingang van de Koppellinck. De bereikbaarheid van dit openbare gebouw is hierdoor verbetert wat een goede zaak is. De Koppellinck wordt na de zomervakantie weer intensief gebruikt door de verenigingen. Ook de theaterproductie in-de-basis houdt audities en oefent in de Koppellinck. Geweldig! Pierre Konings, voorzitter verenigingsplatform Geffen

Extra Fietsenrekken Bij De Koppellinck Bij de verenigings- en hoofdingang van De Koppellinck zijn extra fietsenrekken geplaats door de gemeente Maasdonk. Er wordt al volop gebruik van gemaakt. Met name bij de verenigingsingang was de ruimte om fietsen

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor hun belangstelling en medeleven na het overlijden van onze zus Mien van Beekveld. Een speciaal woordje van dank aan haar buurtgenoten, de groep samen-tafelen en Pastoor van Dijk. Broer en Zussen van Beekveld

Voor al uw kleding Voor al uw kleding Reparatie Reparatie

Vandaag gebracht

Vandaag gebracht

morgen klaar.

morgen klaar.

Grady van Dinther

Grady van Dinther

Molenstraat13 13Geffen Geffen Molenstraat

Tel. 0735322822 Tel. 0735322822

0630841470 0630841470 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Ton (42 j.) en Marianne (41 j.) van Tuijl In 1995 namen ze de slagerij over van Jo van Linder en nu, na 17 jaar noeste arbeid, dragen ze het slagersmes over aan Jeroen Keizer.

Ton en Marianne van Tuijl hadden sinds drie jaar hun zaak stilzwijgend te koop staan. Het personeel werd daarvan op de hoogte gebracht. Het is een gegeven voor een zelfstandig ondernemer, dat er vele uren per dag gemaakt moeten worden. Voor de ambachtelijk slager geldt eveneens dat, wanneer anderen een vrij weekend of een feestdag hebben, bestellingen klaar gemaakt en bezorgd moeten worden voor barbecue of buffet. Meer tijd voor het gezin was de drijfveer om het roer om te gooien en een pas op de plaats te maken. Om 04.00 uur ‘s ochtends begon de werkdag van Ton al. De toonbank werd gevuld en de winkel opende om 07.00 uur. Daarna ging Ton, samen met Jo van Linder - die van het begin af, na de overname heeft meegewerkt - het vlees verwerken. Bestellingen voor particulieren en de horeca werden klaargemaakt. Jo zal nu samen met Ton en Marianne ook afscheid nemen van ‘zijn’ slagerij. Is er toekomst voor de dorpsslagerij? “We zijn begonnen met drieën en ons personeelsbestand is uitgegroeid tot 10 man personeel, waarvan 5 vaste krachten, dat zegt genoeg,” vinden Ton en Marianne. “Ook onze beide ouders boden een helpende hand in en om de zaak. De klant wil gemak en kwaliteit en mede daardoor is het vak bewerkelijker geworden. Een breder assortiment duidt op specialisme. De maaltijden worden in een echte bedrijfskeuken bereid. De ambachtelijk slager verwerkt ‘het beste vlees’, ook gezien de voeding, leefruimte en rust van de varkens en runderen. Er is een kwaliteitsverschil met de supermarkten. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan, maar dat betaalt zich uiteindelijk dus terug.” Ton en Marianne wilden bewust hun zaak aan een slager

verkopen om verschillende redenen: “We wilden allereerst dat Geffen/Maasdonk een slagerij zou behouden (er komen veel klanten uit Nuland en Vinkel). Ook voor het personeel en financieel gezien was een nieuwe slager in de zaak aantrekkelijker. Per 1 oktober gaat Jeroen Keizer (47 j.) uit Kerkdriel de zaak overnemen. Hij heeft 12 jaar lang een eigen slagerij in Loosdrecht gehad. Het vertrouwde personeel blijft hetzelfde en ook Marianne wil graag haar werkdagen behouden. Ton en Marianne gaan in de maand oktober nog meehelpen met Jeroen.Tot januari 2013 zal de naam Van Tuijl, keurslager nog gehandhaafd blijven. “Daarna ga ik bekijken wat ik ga doen,” zegt Ton. Hij wil wel in het slagersvak blijven, daar heeft hij immers voor geleerd; echter niet meer de 80 tot 90 uur per week! Ton en Marianne beseffen terdege dat ze het alleen niet gekund hadden.“Fijn, vakbekwaam, gezellig personeel en trouwe klanten hebben er mede voor gezorgd dat we een goed lopende zaak hadden. Ze hebben onze manier van werken geaccepteerd.” Graag willen ze daarom iedereen bedanken, voor het geschonken vertrouwen en de nieuwe eigenaar veel succes toewensen. Wat betreft het Keurslager spaarsysteem, dat blijft gewoon doorgaan. Er kunnen gewoon punten worden doorgespaard en artikelen worden besteld. Kortom, hier verandert dus niets aan. De kassabonnen die altijd konden worden ingeleverd als sponsoring voor de Maasdonkse verenigingen, kunnen nog tot 1 oktober worden ingeleverd. Dat kan ook in de doos op de toonbank voor Stichting BeHoCa van Melissa Kreps. In de laatste “Van Tuijl”-week (week 39: 24 t/m 29 september) ontvangen de klanten als dank een kleine attentie.

Vierdaagse loopster Nog een vergeten Vierdaagse loopster, ook gelukwensen voor Gerda v.d. Akker, zij liep de 40 km.

7


Rond de Dorpspomp

“EFFE NOAR GEFFEâ€? moet je beleven!!! Voor de 36e Keer. Wat een feest!!! Wat een bewondering. Het strooipoppendecor is grotendeels verdwenen. De sfeer hangt er nog. Die grote EENHEID, die Geffen uitstraalt is uniek en mirakels te noemen. Geffen heeft een plaats verovert in de wereld van wonderen. Zie die duizenden blije kinderen bij de Smidse, zie de waaghalzen bij de Scouting, proef de warmte bij de opgediende botterham mi spek, zult of worst. De opgroeiende vermaken zich bij de muziek en de kermisattracties, de demonstranten krijgen veel goede aandacht, de monikaspeuler speelt zijn mooiste deuntjes, de draaiorgel tuurreluurt zijn lieve klankjes. volksliedjes klinken overal. Maar vooral die duizenden blijde gezichten. De verbazende lach. Hoe kan het bestaan!! We zijn zo trots op Geffen. O ja, de zaterdag 1 september daar begon het spektakel al. Heel het Dorpsplein vol verwachting. De muziek zweepte ons op. Het koortsachtig heen en weer lopen van mensen in hoofse kledij. We kopen nog wĂ bunnekes. Waarvoor weten we niet, dat doet er ook niet toe. Wie is het?? Eindelijk daar klinkt de fanfare. Jan Meulepas komt te voorschijn. We zien onze ouwe pastoor met een brede grijnslach. De Meulenreek loopt heen en weer. De Burger klimt noar boven. Nog niemand? Hij roept de naam: INE GROOS!!!

Â? Â…

Och heremetijd, die heeft het echt verdiend. De commissie neemt de kiosk in bezit. Een groots applaus klinkt. De microfoon wordt nog eens flink oangezet. Ine en d’r bruur treije naar boven.We horen haar verdiensten. Een lange rij van secretariaten rolt aan ons voorbij, 42 Dienstjaren bij Organon, dicht bij de ontwikkeling van medicijnen, in de weer voor jongeren en een eindeloze rij verdiensten voor de Carnaval en Het Rottenrijk. De Prins kreeg het bekant te koot toen ie van haar de GOEIE ROTTENRIJKER kreeg in 1998. Die poetst ie nog elke dag op. Ze zat in het schoolbestuur, secretaris bij Geffen 700, bij de Dorpsraad, de Seniorenraad. Ze duu alles voor de mjuusikuls, ‘t toneel, en nou wer vur “IN-DE-BASISâ€?. Ze duu alles veur Geffe en is daarbij bescheiden. Ze straalt warmte uit, toont betrokkenheid bij alles en heeft een vanzelfsprekende eenvoud. Haar uitnodigingen zijn omfloerst met een uitdagende gemoedelijkheid en een plezierigheid met een bedwelmende overstelpende gastvrijheid. Haar ergens “tegenkomenâ€? geeft een gevoel van bevrijding. Daarom Ine duizendmaal proficiat, honderdduizendmaal gekust van ons allen. Gelukkig vulden op die avond 1 september velen die dankbare opdracht. Elke stamtafel weet zij ook weer te vullen met haar typische glimlach haar innemende hartelijkheid. Haar eigen uiltje staat dan ook op tafel. Ge kunt nie gemist worren. Nooit mer!!! Theo Prinssen kreeg ook een oorkonde bij de officiĂŤle opening op zondagmorgen uit handen van de onvolprezen, niet genoeg te prijzen, voorzitter van “Effe noar Geffeâ€? Bert van Laarhoven voor zijn tomeloze inzet voor DE JOARMERT. Da ge bedankt zèt dè witte!! Er

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


werden weer handen geschud, die nog werrum waren van die ander hulde en durrum nog lekkerder!!! We hebben weer genoten van de het joarfest. ‘t stont er allemoal wer moi op. Het beWeuwde Erfhuis waar zòn plekploats mi dur bedenksels, dur levensliedjes en veural de wer overdonderende overweldigende staaltjes Volksmusica van de Pompzwengels. En ... ook de zooi was meteen weer opgeruimd. Complimenten aan alle medewerkenden maar vooral aan het comité onder die voortreffelijke leider. Het wonder is wer geschied. Maar hoe kan het bestaan. De Horeca, zo eensgezind, zo vooruitstrevend, zo zeker op koers naar een nieuwe toekomst. Nou is d’n Boet op de verkeerde toer. Hij is in de war. Dat Duits gedoe maakt hem van streek. Hij heeft spijt, dat is zeker. Iets gedaan wat niet mag. Buiten “het putje” gepist. Hij doet al boete horen we. In de krant stond al iets over uitsluiten, dieje buitenlander.Wij hopen toch maar dat het een grapje is, anderzijds blijft de horeca-groep kwetsbaar, zolang er geen goede toezichthouder is.Verder willen wij het niet kunnen en kunnen wij ook niet begrijpen, dat d’n Boet, die toch graag voorop loopt, in de fout is gegaan. Heel Geffen wacht op verzoening en we kijken bleekjes en ontdaan naar de krant of die weer eens de zaak op gaat ruien.We gaan slapen met: Er is niks aan de hand, want de eerste stappen naar die geweldige eenheid in Geffen is duidelijk medegezet door de HORECA en daar blijven we op vertrouwen, Geffen EEN moet van alle kanten schitteren!!! We moeten nog prijzen uitdelen: 1e Prijs :Vladerack met “RUUD”in de Raadzaal. 2e Prijs Scouting met hooghalzerij en 3 Rottenrijk op KLOMPEN samen met Nooit Gedacht. En bij de bedrijven:Wilma’s Kadoshop ,Tonnie Jansen met zijn FIETSERIJ en het stoute Boetje met het aantrekkelijke boetekleed. We maken toch maar een paar opmerkingen: De woonwagengroep was weer een geweldige vondst. De muziekkeuze kan beter.We missen een groep met echte dieptemuziek:‘n Folkloristische groep of een groep rond een troubadour, waar je aandachtig naar luistert, waar je iets van mee wilt nemen, b.v.: Een mooie CD voor thuis en voor morgen met daarop de tekst: Effe noar Geffe 2012. Sorry, Sorry Bert: Het was overigens, heel bijzonder GOED!!!

Het Zomerpodium te Heesch vonden we heel mooi, al was het veel na-aperij van WIKEND 50 JAAR. Veel bewondering voor de dirigent Rob Reijmersdaal en zijn zangeressen en zangers, maar ook applaus voor het voortreffelijk koor. met een puik orkest... We genoten van de zang en uitbundige, voortreffelijke dansacts. Let wel:... het waren bijna allemaal Geffenaren die uitblonken en schitterden bij het Rabobankfeest voor alle Maaslanders te Heesch op 7, 8 en 9 sept. Daarna barstte de Toren van Babel open. De toekomst van Maasdonk lag aan duigen in plaats van ter discussie, werd het een wir-war van geluiden: Naar den Bosch. Dat Nooit. Luister naar de bevolking. Geen Raadswijzer meer. We moeten nu zelf beslissen. Vinkel en Heesch moeten omwille van het industrieterrein naar Den Bosch. Geffen vecht je vrij. Houd de boel toch bij elkaar. Om de dooie dood niet, never en nooit nie. Over mijn lijk. De burgemeesters hebben ons misleid. Er is maar een goede oplossing. Maasdonk ontbinden en nooit meer verbinden. Wachten op inzicht, uitzicht. De schreeuwers eisten doorgang: recht naar Den Bosch en niet anders. O73 Is het enige wat klopt, de rest maakt alleen maar Bossche herrie. Het lawaai verstomde en daarmee is de stamtafel weer vol. Voor op- en of- aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. De volgende zitting 23 sept. a.s. weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Het gû oe goet en û kûmt goet. Hauw Doe

DIERENDAG

Kom

WOENSDAG 3 OKTOBER van 13.00 – 18.00 uur

KOEKJES BAKKEN dan heb jij op 4 oktober het aller lekkerste cadeau voor je eigen huisdier

Van 24 september t/m 6 oktober

Speciale dierendag acties! Zie onze website voor alle acties

9


TE KOOP / INRUIL MOGELIJK ! Runrotstraat 8 te Geffen

Op mooie locatie gelegen vrijstaand woonhuis met garage en inpandige praktijkkantoorruimte (ca.30m²). Het bouwjaar is 1971 en 2006, de totale inhoud van de woning bedraagt circa 575m³ en is gelegen op een perceel van 425m². De woning is goed onderhouden en heeft een multifunctionele ruimte welke geschikt is voor diverse doeleinden. Te denken valt aan: slaapkamer en badkamer op de begane grond, kantoor of praktijk aan huis, speelkamer etc. etc. Deze ruimte is ook te bereiken via een eigen ingang. De verkopers van deze woning zijn bereid om deze woning tegen een goedkopere woning in te ruilen. Neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie: Tel: 0413 291523 of info@ketelaarsvanzutphen.nl Zie ook www.funda.nl en www.ketelaarsvanzutphen.nl Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

10


KBO informatie Afdeling Geffen FILMMIDDAG Woensdagmiddag 26 september a.s. starten wij om 13.30 weer met de filmmiddagen. U wordt welkom geheten in de grote zaal van het Oude Klooster door onze gastvrouw Lies van Dinther. Martien Romme verzorgt weer de presentatie van de films en Jan Ceelen zorgt voor de techniek. De films gaan over de vroegere leefwijzen in twee van onze provincies waardoor er voor onze ouderen veel herkenbare beelden zullen zijn. De middag eindigt om ongeveer 15.30 uur. Zoals gebruikelijk is de koffie of thee gratis. U bent van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.

Popkoor NOIZ zoekt nog nieuwe leden! Er is nog ruimte voor nieuwe leden bij popkoor NOIZ! Het koor is na de zomervakantie weer vol energie van start gegaan. Zoekt u nog een (nieuwe) muzikale uitdaging? Houdt u van zingen? Kom dan eens kennismaken op één van onze repetities op de vrijdagavond in OBS Delta in Heesch. Popkoor NOIZ, een regionaal en relatief nieuw popkoor met zo’n 30 leden tussen ongeveer 22 en 42 jaar oud uit onder andere Oss, Heesch, Den Bosch en Nijmegen. NOIZ zingt zonder bladmuziek en ondersteunt haar nummers met een eigentijdse choreografie, waardoor zij niet alleen voor het oor, maar ook voor het oog een ware lust is. Kijk voor meer informatie over NOIZ op www.popkoornoiz.nl.

Antoon Romme, voorzitter KBO GEFFEN - BEDEVAART op vrijdag 19 oktober a.s. naar Bedevaart Zoete Moeder van den Bosch. FIETSERS: vertrek om 8.30 uur vanaf het kerkplein autogangers: op eigen gelegenheid. tip: neem lunchpakket mee of zie programma. Programma: 09.45 uur theater aan de parade koffie of thee 10.45 uur Eucharistieviering na afloop lunch in theater 13.45 uur rozenhoedje met zanghulde en lof. 14.45 uur sluiting kosten: € 15,00 voor tekstboekje, koffie en lunch. Bij slecht weer gaat ieder op eigen gelegenheid. Opgave voor deelname voor 1 oktober a.s.!!!

Bedankt Langs deze weg willen we iedereen bedanken die geholpen heeft ons Gouden Huwelijk tot een onvergetelijke dag te maken. Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en persoonlijke felicitaties die we mochten ontvangen. Ook namens onze (klein) kinderen. Tiny en Truus Heijmans v.d. Hurk

Uw Reis- en Fietscommissie

Laura dans,voor iedereen! Laura Dans is al jaren dé dansschool van Geffen! Elk jaar trainen er meer dan 160 dansers voor een spetterende eindshow! Sinds enkele jaren geeft Laura Dans ook les aan jongens! Ben of ken jij een stoere boy die graag wil leren hiphoppen? Of ben je de 30 gepasseerd, en zou je het leuk vinden om te leren streetdancen met vriendinnen? Of wil je toch graag op Zumbales? Alles is mogelijk en iedereen vanaf 4 jaar is welkom! Voor meer informatie: www.lauradans.nl Je kan Laura Strik ook bereiken per mail: laura@lauradans.nl of per telefoon: 06 27 19 67 48. Tot Dans!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


mer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnum12

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur 20 jaar VluchtelingenWerk: expositie over werkzaamheden In het gemeentehuis in Geffen is de hele maand september een foto-expositie van Vluchtelingenwerk te bezichtigen. Om het 20 jarig bestaan van deze organisatie te vieren zijn enkele exposities ingericht. Op deze manier kan iedereen kennis maken met de activiteiten van deze organisatie. Vluchtelingenwerk Oss is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen en hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Zij begeleidt alle vluchtelingen die in de gemeente een Oss en Maasdonk komen wonen. Gemiddeld zijn dit zo’n 200 cliënten per jaar. De vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om de vluchtelingen te begeleiden bij het vestigen in de gemeente en bij hun verdere integratie. Dit doen zij via de spreekuren, waar de vluchtelingen met allerlei vragen terechtkunnen, maar ook bij de mensen thuis. Om het werk dat Vluchtelingenwerk verricht onder de aandacht te brengen, zijn er op verschillende plaatsen in het werkgebied exposities ingericht. Zo zijn er ook exposities ingericht in het gemeentehuis van Oss, in de Muzelinck en in de Groene Engel en in bibliotheken in Oss, Lith, Ravenstein en Berghem. Kom een kijkje nemen! De dementieconsulent is er ook voor Maasdonk! Omdat we ouder worden, krijgen steeds meer mensen met dementie te maken. De zorg thuis voor mensen met een ‘beginnende’ dementie is zwaar.Vaak is niet eens duidelijk of het wel om een dementie gaat. Emotioneel, geestelijk en praktisch wordt er veel van de omgeving gevraagd. Ondersteuning hierbij kan van grote betekenis zijn voor zowel partner, kinderen en naaste familie als voor de dementerende zelf. Doel van het werk van de dementieconsulent De functie is ingesteld om in een vroegtijdig stadium continuïteit te bieden op het gebied van informatie, advies, steun, psychosociale begeleiding en bemiddeling. De functie moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg thuis, de kwaliteit van leven voor dementerende en mantelzorger en aan het voorkomen van onnodige opname.


De dementieconsulent als vaste begeleider Vanaf het begin van het dementeringsproces tot aan een eventuele opname kan de dementieconsulent de cliënt en mantelzorger begeleiden en ondersteunen. Zij helpt bijvoorbeeld bij het zoeken naar en afstemmen van een adequaat aanbod voor de hulpvragen. De consulent functioneert daarbij als een vertrouwenspersoon, adviseur en pleitbezorger tijdens het hele zorgproces in de thuissituatie. Twee dementieconsulenten binnen de regio Maasland De dementieconsulenten Thea Pittens en Christine Broeksteeg zijn HBO-opgeleide hulpverleners. Het accent van de taken van de consulent ligt op ondersteuning van de mantelzorgers en het zorgen van continuïteit in begeleiding en zorgaanbod in de thuissituatie. Uiteraard kunnen ook hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor een dementerende bij de consulent terecht met hun vragen. De consulent werkt in afstemming en nauwe samenwerking met het Rigom, de GGZ, thuiszorg en huisartsen. Zonder indicatie Kenmerkend is dat de dementieconsulent zonder enige indicatie door een dementerende, een mantelzorger of hulpverlener ingeroepen kan worden. Kosten Er zijn er voor de cliënt géén kosten verbonden aan de inzet van de dementieconsulent. Het project wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Contact en informatie De dementieconsulenten zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 0412- 622678. U kunt ook gebruik maken van het inloopspreekuur op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur of op afspraak. De locatie is gevestigd aan de Raadhuislaan 13 Oss (tegenover het gemeentehuis).

Nieuwe E.H.B.O. cursus De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen, Nuland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2012/2013 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 14 lessen van 2 uur. In de nieuwe cursus zit ook de opleiding AED/hartreanimatie. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven

worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten en instructeur. De kosten bedragen all-in € 150,Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 15 Oktober bij; Riekie van Erp te Geffen Rikie.vanerp@kpnplanet.nl, 073-532 1098 Yvonne van Ieperen te Nuland yvonnevandervoort@home.nl, tel. 073-532 2048 Albert van den Elzen te Vinkel albertelzen@home.nl, tel. 073-532 1809

Sfeervol optreden Nulands gemengd koor in de Koppellinck Op Zondag 9 september heeft het Nulands gemengd koor een sfeervol concert gegeven in de Koppellinck. Al vroeg kwamen de koorleden op deze zonnige zomerdag een kopje koffie drinken in de Koppellinck en daardoor was het van meet af aan gezellig. Op de tafels stonden bloemen, er brandde een kaarsje en ook de knabbelnootjes ontbraken niet. De piano, geleend van muziekschool Maasdonk was speciaal hiervoor gestemd en er was geen valse noot te horen. Voor het eerst was er een scootmobiel op het podium via backstage: het is een steile helling maar met flink gas geven lukte het. Met veel passie werden liederen en medley’s gezongen uit bekende musicals, zoals Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat en uit films bijvoorbeeld het lied May it Be van de film The lord of the rings. Door de inspanning van het zingen werd menig zweetdruppeltje weggedept. De dirigent vertelde mooie achtergrondverhalen bij de liederen zodat het publiek helemaal in de stemming was. Toeschouwers en koor genoten volop van dit mooie zondagsconcert! Pierre Konings, voorzitter verenigingsplatform Geffen

Bedankt!!!Bedankt!!!Bedankt!!! Via deze weg wil ik namens de cliënten van de Heegt de organisatie van Effe noar Geffe bedanken voor de geweldige dag. Samen met de mensen van de aanleunwoningen, ouderen uit Vinkel en Nuland hebben we genoten van deze dag. Bedankt de cliënten van de Heegt 13


Gratis seminar

‘Verras, Verander en Verover’ Voor alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.

Maandag 8 oktober 2012 vanaf 20.00 uur Cultureel Centrum de Pas Heesch

Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar met spreker René Boender op maandagavond 8 oktober in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Deze bijeenkomst is, inclusief de netwerkborrel, gratis toegankelijk voor alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving. René Boender is al ruim tien jaar een veelgevraagd spreker. Hij treedt op over de hele wereld en weet zijn publiek te raken en te motiveren tot meer (zakelijk) geluk. Als brain-agent is hij betrokken bij de meest uiteenlopende projecten van grote en kleine bedrijven. Hij inspireert vele captains of industry en schreef twee bestsellers: ‘Great to Cool’ en ‘Generatie Z’. Laat u inspireren door René Boender, ontmoet andere ondernemers en ga op weg naar doelgerichte verandering. Programma: 20.00 uur 20.30 uur

Ontvangst Welkomstwoord

20.45 uur 21.30 uur

René Boender: Verras, Verander en Verover! Gelegenheid tot vragen stellen

21.45 uur

Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden kan op www.ondernemerslokaal.nl. Klik op de banner ‘Verras, Verander en Verover’ en schrijf u in. Wacht niet te lang met aanmelden zodat u zeker bent van een plaats. Het Ondernemerslokaal: hét kennisnetwerk voor ondernemend Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.

René Boender


En dan ben je zomaar ineens de Geffenaar van het Jaar... Toen ik door de secretaresse van de burgemeester gevraagd werd om de stand van zaken rond de productie over Ruud van Nistelrooy te komen toelichten kon ik niet weten dat ook de voorzitter van de Stichting Geffenaar van het Jaar bij dit gesprek aanwezig zou zijn. Goed voorbereid ging ik naar het Gemeentehuis want ik zou de burgemeester wel eens laten zien op welke manier wij Geffen willen promoten! Het liep allemaal anders. De burgemeester vertelde dat ik de Geffenaar van het Jaar 2012 was en dat hij het, gezien het grote aantal nominaties, zeer terecht vond. Het is niet gebruikelijk dat je van te voren weet dat je het bent geworden, maar omdat ik alleen ben moest ik het wel weten want je moet natuurlijk wel thuis zijn als ze je op komen halen. Geweldig trots was ik en ik heb een hele week met een grote glimlach rondgelopen. De week vóór Effe noar Geffe waren er nogal wat bijeenkomsten en ik heb aan de Stamtafel bij de 60-jarige reünie, bij het St Joris Gilde, bij de productievergadering en bij de vergadering van de paardenfokdag zitten liegen en mee zitten rikrooien wie de Geffenaar van het Jaar 2012 zou worden. Nooit had ik gedacht dat ik zo geweldig toneel kon spelen. Gelukkig had ik het al wel tegen mijn broers kunnen zeggen want ik moest zeker weten dat zij erbij zouden zijn. Onze Jan zou me begeleiden en onze Frank zou op het plein zijn. Ik heb nog een nieuw kleedje gekocht en pumps (!) want ik heb geen Effe noar Geffe kleren. Ik denk toch dat ik die ga aanschaffen want het is een prachtig gezicht al die mensen in traditionele boerendracht. De Stichting Geffenaar van het Jaar regelt alles en legt ook goed uit wat er allemaal te gebeuren staat. Zij nodigen ook, maar pas op de dag zelf, de mensen - uit je directe omgeving - uit. Zaterdagavond 1 september 2012; ik hoorde de W.I.K. en wist dat ze voor mij kwamen. Het is heel bijzonder om je dat te realiseren want natuurlijk ben ik wel druk met allerlei dingen maar zonder alle clubjes waar ik in zit zou ik achter de geraniums zitten en doodongelukkig zijn. Samen met de W.I.K. nog een rondje Geffen gelopen (op pumps!) en dan wordt je naam genoemd als de Geffenaar van het Jaar 2012. Het applaus en de felicitaties, de bloemen, het cadeau van de sponsors van de Stichting, het schilderij van Joke Kappen met “mijn” molen en de opmerking dat het een terechte keus is, zijn hartverwarmend. Dat het je zo van harte gegund wordt is zo fijn om te horen! Pastoor Spijkers nodigde me meteen uit voor het jaarlijkse uitje en dan hoor je ook bij die bijzondere groep mensen die je voorgegaan zijn. De K.V.O. nodigt je uit voor de koffietafel op zondag en heel veel mensen schudden je de hand. Tot in de kleine uurtjes heb ik genoten. De Stichting Geffenaar van het Jaar zorgt dat de cadeaus,

bloemen en flessen wijn thuis worden gebracht. Je kunt dus zorgeloos genieten van alles en ik heb zelfs nog een dansje gedaan. Op zondag 2 september wordt je dan nog eens in het zonnetje gezet. Na het bijwonen van de Heilige Mis volgt er een rijtoer door Geffen en daar zit je dan. Ik voelde me een beetje de koningin van Geffen en was zo trots als een pauw op Geffen en de organisatie van Effe noar Geffe want alles zag er weer piekfijn uit. De zon scheen en het was al druk aan het worden. De officiële opening met de oorkonde voor Theo Prinssen was een feestje en het lijkt dan nog steeds op een doorlopende receptie waarvan jij het middelpunt bent. De koffietafel was erg gezellig en er was volop lekker brood, zure zult en een goei bakske koffie. Nu, op deze 2de dag na DE dag, ben ik alleen en heel dankbaar voor de eer, de mooie krantenberichten, de cadeaus en de kaarten, de e-mails en de jam. BEDANKT Geffenaren en kom gerust langs om samen met mij naar “mijn” molen te kijken. Een groet van een heel gelukkige Ine Groos

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op. Let op: u wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Redactie Torenklanken 15


HET IS HIER ALTIJD MOEDERDAG... Bovenstaande titel duidt op een mooie bloementuin bij Tiny en Truus Heijmans: “Altijd een bloemetje uit eigen ‘hof’ op tafel!” Tiny (76 j.) en Truus (75 j.) vierden hun gouden huwelijksfeest. Ze kijken dankbaar terug op een fijne jeugd én op 50 mooie jaren samen. T i ny i s d e zoon van Ties Heijmans en Marie van Laanen, geboren in Geffen aan de Runrotstraat en komend uit een gezin van elf kinderen, waarvan er één slechts één dag heeft geleefd. “Het was bij ons thuis vrijheid, blijheid, terwijl we ieder onze taken hadden, wat in die tijd gebruikelijk was,” vertelt Tiny.“Helpen op de boerderij, eieren uithalen,‘de misse grieselen’... er was altijd wel werk voorhanden.” Na de lagere school ging hij naar de Landbouwschool, want dat hoorde bij een boerenzoon. Echter Tiny’s oudste broer Harrie zou thuis de boer worden en een beoogde boerderij van een tante wilde Tiny niet gaan runnen. Dus ging hij na zijn diensttijd van anderhalf jaar patrouille lopen in Nieuw Guinea, werken bij Zwanenberg; eerst op de groentefabriek en later in het technisch magazijn. Daar maakte hij de veertig jaar vol. “Ik heb er nooit een hekel aan gehad om te gaan werken!” Truus is de dochter van Jan van den Hurk en Jans Brands, geboren in Oss in de Heihoekstraat. Ook zij komt uit een gezin van elf kinderen, waarvan er één jong stierf. “We hebben thuis altijd veel schik gehad, aanvankelijk woonden er slechts twee gezinnen in de straat en die hadden een hechte band met elkaar.” Na de lagere school volgde Truus de Huishoudschool en ging vervolgens dienen in een Indonesisch gezin in Oss.Toen het gezin verhuisde naar Den Bosch verhuisde Truus mee en woonde daar de hele week. In het weekend kwam ze naar thuis tot en met de maandagochtend, want dat was immers thuis de wasdag! Maar liefst 23 jaar was ze de hulp in de huishouding in het gezin van 7 kinderen, 2 pleegkinderen en gedurende een korte tijd een zieke oma in huis. Er is nog steeds contact: Truus gaat wekelijks bij de 86-jarige moeder van het gezin op bezoek. Truus en Tiny trouwden op 24 augustus 1962 en bouwden ‘een kippenkooi’ vlakbij Tiny’s ouderlijk huis, waar ze in gingen wonen. “Daarin zitten ramen van de toen

16

afgebroken kleuterschool, die op de plek van het huidige Oude Klooster stond. Ze woonden er twee jaar en dochter Ans werd daar geboren. De vergunning voor het bouwen van een huis had in die tijd nogal wat voeten in aarde. Omdat kleine Ans in de winter bijna ‘bevroor’, gaf burgemeester Van Zijl toestemming voor het bouwen van een nieuw huis op dezelfde locatie. Broers van Truus en Tiny bouwden mee. “Elkaar helpen met dichte portemonnee, was heel gewoon in die tijd.” In het nieuwe huis werd zoon Tiny jr. geboren. Tiny en Truus hebben mooie jaren beleefd. De schoonkinderen Hans en Meike gingen deel uitmaken van het gezin en later de kleinkinderen Gerdiene, Annika, Gerald, Sander en Chris. Ondanks beperkingen is het gouden paar nog zeer actief: KBO-activiteiten, tuinieren, groente en fruit verbouwen, handwerken, koperpoetsen in de kerk en acte de présence geven bij de muziekevenementen van het gezin van Ans en de voetbalactiviteiten van Tiny’s gezin. “De minder mooie dagen gooien we opzij en de goede nemen we mee,” zo is het devies van het gouden paar. “We mogen er gerust bij stilstaan als we weer gezond thuiskomen na een ziekenhuisopname,” vindt Truus, die heel veel ziekenhuisopnames mee heeft moeten maken. Vandaar dat het voor hen vanzelfsprekend was om de feestdag met een H.Mis te beginnen. “Het enige wat misschien hetzelfde is als vijftig jaar geleden is de zandweg voor jullie deur,” sprak de pastoor in zijn woordje tot het paar, duidend op het feit dat hij in verband met wegwerkzaamheden, hun woning slechts lopend door het zand kon bereiken... Het mooiste waar Tiny en Truus op terugkijken is de gezelligheid van de zondagochtend, wanneer kinderen en kleinkinderen trouw op bezoek komen. “Onze ouders zijn familiemensen”, zegt dochter Ans desgevraagd. “Zieke familieleden worden trouw bezocht en ze zijn altijd attent bij verjaardagen en andere gedenkdagen.” Dat ze attent zijn, kan ik ter plekke beamen: de koffie voor de wegwerkers staat dagelijks klaar! Proficiat!


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer: Gebr.Van de Wetering. Ondernemende mannen zijn het: Piet (65) en Christian (36) van de Wetering. 24 Uur per dag zijn ze bereikbaar om het werk voor hun bedrijf goed te laten verlopen. En werkzaam in de transport- en afvalbranche is dat een drukke baan. Het transportbedrijf werd in 1918 opgericht door Piet van de Wetering (grootvader van Piet). Met paard en wagen werden toen kolen, hout en zand voor fabrieken vervoerd. Dat ging met veel kleinere hoeveelheden dan tegenwoordig. “Zo’n paard kon natuurlijk niet heel veel trekken”, vertelt Piet. “Zand werd in kleine delen, soms maar een halve kub per keer, vervoerd naar de klant.” In 1946 namen Christianus (vader van Piet) en zijn broers het bedrijf over. Behalve het bedrijf ontwikkelde ook de techniek zich. In 1949 kwam de eerste vrachtauto in het bedrijf en in 1956 werden de laatste paarden verruild voor de ronkende motoren. In 1972 was het de beurt aan Piet, en zijn broer Tonnie, om het familiebedrijf over te nemen. Onder leiding van Piet en Tonnie is het familiebedrijf de afgelopen jaren verder gegroeid. Waar grootvader Piet startte met paard en wagen is het bedrijf tegenwoordig niet alleen in de transportsector werkzaam, maar ook in de afvalverwerking (Milieuservice Oss). “In principe zijn we in de hele keten van de bouw actief”, legt Christian uit. “ We vervoeren de materialen naar de bouw toe en leveren containers voor het afvoeren van het bouw- en sloopafval en verwerken deze op onze eigen locatie. Het wagenpark telt inmiddels 8 vrachtauto’s, er zijn 5 medewerkers in dienst en daarnaast wordt af en toe nog gewerkt met ZZP’ers. Vanwege de ontwikkelingen is het bedrijf sinds 1999 gevestigd op bedrijventerrein De Elzenburg in Oss.Waar de Gebr.Van de Wetering een professionele afvaloverslag hebben. Ze beschikken over een provinciale afvalstof-

fenvergunning, waardoor ze bijna alle afvalstoffen kunnen opslaan. Het bouw- en sloopafval wordt hier gesorteerd, klaar gemaakt en vervoerd naar de verwerkers.“Slechts 5% van het totale afval kan niet meer worden hergebruikt. Het overige wordt allemaal nuttig gebruikt”, vertelt Christian. Zo wordt oude vloerbedekking en tapijt bijvoorbeeld gebruikt om de ovens van cementfabrieken te stoken. “Het loont dus echt om afval te scheiden”, vult Piet aan. “En het is dan voor ons de uitdaging om het afval zo milieuvriendelijk weg te zetten.” De milieuwetgeving verandert continue. Voor Piet en Christian is het daarom zaak om alle ontwikkelingen in de sector op de voet te volgen. Als voorzitter, van een groep afvalverwerkers in Noordoost Brabant, zorgt Piet dat hij tijdig de nodige kennis vergaart en daar met zijn bedrijf op kan inspelen. Ook het bedrijf blijft in ontwikkeling. De nieuwe generatie, in de figuren van Christian en Niels (zoon van Tonnie), staat inmiddels gereed om het familiebedrijf voort te zetten. Piet vindt het werk echter ook nog altijd leuk en uitdagend en blijft daarom ook na zijn 65ste met veel plezier actief binnen Gebr.Van de Wetering. Meer weten over de transport- en/of afvalmogelijkheden van de Gebr.Van de Wetering? Neem dan een kijkje op www.vdweteringtransport.nl of neem contact met Piet of Christian op. Zij vertellen u graag meer over hun bedrijf.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

17


De organisatie van “de Geffense kwis” testte op ludieke wijze tijdens Effe noar Geffe de Geffense bevolking of ze wel kundig genoeg zijn om aan de quiz deel te nemen. Conclusie: het gaat er om spannen op 30 december! We zijn erachter gekomen dat er héél veel slimme mensen zijn in Geffen. De organisatie van “De geffense kwis” heeft tijdens Effe noar Geffe de quiz gepromoot. Op een ludieke manier werden mensen getest of ze wel slim genoeg zullen zijn om mee te doen met “de Geffense kwis”. Men moest eerst aangeven bij welke groep mensen men dacht te horen. Er kon een keuze gemaakt worden uit slimme mensen, hééél slimme mensen, mensen die veel weten, of mensen die denken veel te weten, mensen met een groot hoofd, mensen met een volle kop of betweters. Aan elke categorie was een ludieke vraag verbonden.Aan de hand van het gegeven antwoord kon de organisatie beoordelen of men wel slim genoeg is om aan de quiz te kunnen deelnemen. Als bewijs van deelname kreeg men een sticker op de kleding geplakt met “geschikt, “ongeschikt”of “een beetje ertussen in”. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er inderdaad heel veel slimme mensen zijn in Geffen. Het belooft op 30 december een spannende nek aan nek race te worden. Een enkele keer moesten we concluderen dat een persoon nog een beetje moet oefenen en gaven hem of haar dan een sticker met “een beetje ertussen in”. Als “ongeschikt” werd natuurlijk bijna niemand bestempeld. Aan deze mensen werd het advies gegeven om alvast eens rond te gaan kijken in hun kennissenkring of daar misschien nog slimmeriken bij zitten. Zodat ze toch een ijzersterk team kunnen samenstellen. Dat geldt sowieso voor iedereen. Voor je het weet breken de lange donkere avonden weer aan. Dan is het tijd om je hersens te laten kraken op de vragen van de eerste editie van “de Geffense kwis”. Ga daarom nu alvast aan de slag en stel een team samen waarmee je denkt de strijd te kunnen aan gaan. Probeer op 30 december in teamverband een gooi te doen naar

18

de titel “slimste Geffenaar “.Want zeg nou zelf; dáár wil je toch zeker voor gaan! Je kunt aanmelden vanaf 1 november via de website www.degeffensekwis.nl. De kosten zijn €15,- per team. Op de site vind je ook informatie over bijvoorbeeld aanvangstijden, een uitgebreide quizuitleg, en aanvullende informatie . Kijk er maar eens rond. Ook worden daar ter zijner tijd de categorieën bekend gemaakt waarover de vragen zullen gaan. Dan weet je een beetje wat je te wachten staat. Ook op facebook en twitter zal dit te vinden zijn.

GEZELLIGHEID OP DE KINDERSPEULPLOATS! Tijdens Effe noar Geffe hebben heel veel kinderen op Kinderspeulploats ‘de Smidse’ een kijkje genomen bij de mooie kraampjes, gelachen in de hooiberg, op onze koeien geklommen, in het luchtballonnetje gezeten en al spelend de vier seizoenen beleefd! Iedereen heeft ook genoten van het optreden van de band Soundcheck! Zoals beloofd, in deze Torenklanken de goede oplossing en de winnaar van de Spi-Spa-Speurtocht. Het woord was ‘sneeuwvlokje’. De winnaar is Thijs van de Heuvel uit Geffen.Van harte proficiat! Alle kinderen die een kinderkraampje hebben bemand, hebben dit jaar flink geknutseld en mooie zelfgemaakte spullen verkocht! De prijsuitreiking was als volgt: 1e prijs: Lot, Han en Fien Sluiter en Anne, Bart en Koen Krijnen 2e prijs: Fenna van der Donk, Nina van Dinther en Iris van Erp 3e prijs: - Cato en Anouk Braakhuis en Pepijn van Uitert - Marit Bemelmans, Nica van Pelt en Sofie van Breda - Nena Suppers en Joyce Dromers - Kim van de Ven en Terry van Ballegooij - Daan van der Heijden, Thijs Pepers en Stijn en Jesse Schuurmans Nogmaals gefeliciteerd allemaal en hopelijk tot volgend jaar!


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


SINT JORIS GILDE GEFFEN SCHOLENPROJECT Het Sint Joris Gilde ontvangt op dinsdag 25 sept, donderdag 27 sept. en vrijdag 28 sept. de groepen 6 tot en met 8 van de basisschool “De Wissel”uit Geffen. De groepen worden s`morgens opgehaald om 8.45 uur en s`middags om 13.15 uur door gildeleden in tenue die hen naar het gildehuis begeleiden. Hier gaan zij deelnemen aan 4 activiteiten, te weten: Fototentoonstelling Met ook aandacht voor het gildezilver, de gildeattributen en uitleg over de gilde geschiedenis via een film “Daor hedde de Guld”. Vendelen Elke leerling leert enkele slagen te vendelen. Schieten Ze mogen onder begeleiding schieten met een windbuks die vast is gemonteerd aan de mast waardoor de veiligheid gewaarborgd is. De winnaars van elke groep worden uitgenodigd op zondag 30 september de Open Dag van het Gilde voor alle Geffenaren waar de leerlingen kunnen laten zien wie werkelijk de beste schutter is. Jeu de boules Op twee jeu de boules banen spelen de leerlingen een wedstrijdje en leren daarbij de spelregels. Uiteraard wordt er voor een drankje en een hapje gezorgd voor de jeudige deelnemers. Wij hopen op zeer leerzame dagen voor de jeugd van de basisschool.

Vrijwilligers: het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord Afgelopen maand heeft zich iemand gemeld, die graag de secretaris van de dierenweide wil worden. Dat is een hele mooie aanwinst om de activiteiten die de vele vrijwilligers voor de dierenweide verrichten extra te ondersteunen.Van deze intensieve vrijwilligersactiviteiten kunnen alle bewoners, bezoeker en iedereen die naar Mariaoord komt genieten. Bent u al eens achter langs deze weide gelopen zodat u de zwarte zwanen met hun jonkies kunt bewonderen? Als u iets met dieren heeft dan kunt u zich bij ons aanmelden als vrijwilliger voor de dierenweide! Wij zoeken hiervoor nog enkele vrijwilligers. Veel bewoners van Mariaoord zoeken een vrijwilliger om met hen een praatje te maken, kopje koffie te drinken of een ommetje te maken. Samen naar de dierenweide en daar van alle dieren genieten klinkt zo simpel. Maar dan is er wel een vrijwilliger nodig om dit met de bewoner(s) te doen. Kunt u een uurtje per week 20

aandacht aan onze bewoners schenken en dit met hen mogelijk maken? Onderstaand treft u het bijgewerkte overzicht van andere vacatures aan. Zit je op school en zoek je een maatschappelijke stage? Stuur dan een mailtje naar y.maaijen@vivent.nl en dan stuur ik je een stage aanbod toe.Werkzaamheden: hulp rondom de maaltijd en sociaal met bewoners bezig zijn. Je kunt op het overzicht je eigen tijdvak kiezen om stage te lopen. Je kunt met meerderen op dezelfde tijd stage lopen, maar nooit samen op een afdeling. Vacatures per 01-09-2012 Afdeling ‘t Ven - besloten afdeling • Zoekt diverse vrijwilligers die bewoners willen bezoeken. Bieden van sociaal contact “iets of iemand voor een ander willen betekenen”. Samen bezig en een “maatje” willen zijn. • Gastvrouw of -heer voor de avonden, 17.00 - 21.00 uur. Taken: aanwezig bij eten, vaatwasser in of uitruimen, met bewoners koffie drinken of spelletje doen, praatje maken. Afdeling Kattenbosch - besloten afdeling • Diverse vrijwilligers die bewoners bezoeken en/of met hen (in rolstoel) gaan wandelen, praatje maken, individuele aandacht geven. Een speciaal verzoek voor de woensdag 10.00-12.00 uur. • Nieuw op te zetten: clubje van vier vrijwilligers die samen op een vaste ochtend ( elke ochtend is mogelijk) met bewoners (met rolstoel) gaan wandelen. Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur. • Vrijwilligers die met enkele mannelijke bewoners activiteiten ondernemen (b.v. biljarten), of gezelschap houden en een praatje maken. • Ondersteuning bij handwerk- hobbyclub op donderdag 10.00-12.30 uur. Afdeling Heeseind - revalidatie afdeling • Gastvrouw of -heer op woensdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur. Koffie/thee schenken, praatje maken, spelletje doen, hand- en spandiensten verrichten. Afdeling Sprokkelbosch, N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) • Twee bewoners zoeken een vrijwilliger om “samen iets kunnen ondernemen” zoals wandelen, praatje maken, iets drinken in restaurant. Er bestaat behoefte aan sociaal contact. Duur activiteit: ongeveer 1 uur. Tijdstip van ontmoeting is onderling af te stemmen. • Wie wil samen met een bewoner van Sprokkelbosch naar zijn huis op maandag van 10.00 - 13.00 uur? Afdeling Krommenhoek • Een bewoonster met afasie (niet kunnen praten) zoekt iemand die met haar wil wandelen en koffie drinken.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Afdeling Wamberg • Voor elke avond van de week wordt een gastheer of -vrouw gezocht.Tijdstip: aanvang zes uur of half zeven tot ongeveer 8 uur/half negen. Taken: extra aandacht aan bewoners geven, koffie schenken, sociale praatje, spelletje doen. • 7 individuele “maatjes” vrijwilligers voor bewoners om samen gezellig bezig te zijn. • Op donderdag van 10.00 - 12.30 uur op de afdeling ondersteuning bieden bij activiteit wellness, zoals gezichtsverzorging, nagels laken, voetenbadje geven.

• Per eind september a.s. en eind december op dinsdag van 13.45 - 17.00 uur 1 vrijwilliger voor de internetclub. Taak: bewoners begeleiden bij het internetten. • De dagbehandeling jonge mensen met dementie zoekt iemand die thuis is in fotografie en -bewerking op pc om hier samen met bewoners aan te werken. In overleg dagdeel afstemmen. • De hobby club van activiteiten begeleiding zoekt op woensdag van 09.45 - 12.30 uur iemand die bewoners mee wil halen en brengen naar deze activiteit en hier verder ook bij ondersteunen.

Andere aanvragen • Begeleiding naar kerkdiensten. Bewoners ophalen (met rolstoel) op afdeling en naar de Burchtzaal voor de kerkdienst brengen. Samen de dienst beleven. Na de dienst de bewoners weer terugbrengen naar zijn/ haar afdeling. Zondagen 10.00 - 12.30 uur. • Iemand die hand- en spandiensten voor de kapel wil verrichten. Dit is een tijdelijke aanvrage i.v.m. ziekte. Duur inzet: 2 x 30/45 minuten per week, afstemming dagdelen in overleg • Vrijwillige zangers/zangeressen voor het kerkkoor van Mariaoord. Tijdstip: 2e en 4E zondag van de maand, Kerstavond en tijdens de Paaswake.Tijd: 10.00 - 12.30 uur. • Iemand die mee denkt over invulling van belangrijke kerkdiensten (Kerst, Pasen etc.) • Dierenweide.Tijd 09.00 - 13.00 en 13.00 - 16.00 uur. Verzorgen/onderhoud van de dieren en dierenweide, afgestemd met andere vrijwilligers. Cliënten of bewoners, alleen op verzoek van afdeling, bij dierenweide betrekken. • Op vrijdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur: vrijwilligers voor liederentafel die in de Burchtzaal plaats vindt. Bewoners van diverse afdelingen (met rolstoel) naar de Burchtzaal brengen en na afloop weer terug naar hun afdelingen. Samen van muziek genieten, eventueel meezingen. Verrichting hand- en spandiensten kan gevraagd worden. • Op woensdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur: vrijwilligers voor de klassieke muziek. Bewoners van diverse afdelingen(met rolstoel) naar zaal van de activiteiten begeleiding brengen en na afloop weer terug naar hun afdelingen. Samen van klassieke muziek genieten en soms hand en spandiensten verrichten. • Op donderdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur zijn 3 maal per maand vrijwilligers nodig om bewoners van diverse afdelingen (met rolstoel) naar de Burchtzaal te brengen en na de voorstelling aldaar weer terug naar eigen afdeling. Door het ontspanningsfonds worden op deze dag in de Burchtzaal verschillende grootschalige activiteiten georganiseerd (o.a. optreden van artiesten). Omdat zo veel bewoners deze activiteiten bijwonen worden nog 2 vrijwilligers gezocht.

Voor alle geplaatste vrijwilligers geldt, dat professionele krachten aanwezig zijn. U kunt daarom - indien nodig - altijd ter plekke op vaste medewerkers terugvallen. Voor praktisch alle individuele contacten met bewoners (samen wandelen, praatje maken etc) geldt, dat u zelf met bewoner een vast tijdstip af kunt spreken om naar Mariaoord te komen. Iedere vrijwilliger krijgt een eigen contactpersoon (een vaste medewerker van de afdeling waarvoor hij zich inzet) toegewezen. Als vrijwilliger bent u verzekerd tegen collectieve aansprakelijkheid en ongevallen tijdens uw inzet op Mariaoord; krijgt u 30 km woon-werkverkeer vergoed. Als vrijwilliger krijgt u welgemeende dankbaarheid van de bewoners terug! Als u nog meer wil weten, neem dan s.v.p. contact op met: Yvonne Maaijen, coördinator vrijwilligerswerk Mariaoord aanwezig maan-, dins- en donderdag Telefoon: 073-6454171, e-mail y.maaijen@vivent.nl Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen

22

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) 29 open dag Omroep em Heemkundewerkgroep OKTOBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 onthulling nieuw herdenkingsmonument 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Rottenrijk, Prinsonthulling in ‘t Haasje 24 intocht Sint Nicolaas in Geffen 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 12 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering in ‘t Oude Klooster 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 DeGeffense Kwis, 18.00 uur vragen ophalen in de Koppellinck


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern24

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.