Torenklanken 2020 - nr 14

Page 1

58e jaargang | nummer 14 | september 2020

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NIEUWS VAN RIVED Hallo allemaal,

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

HEEL GEFFEN STEMT! DAT ZOU MOOI ZIJN! WAAROP DAN WEL? LEES HET ARTIKEL VERDEROP IN DEZE TORENKLANKEN

Het is even geleden dat wij iets van ons hebben laten horen. In Torenklanken nr. 7 moesten we meedelen dat onze kledinginzameling van 9 mei niet door kon gaan vanwege de coronacrisis. Nu kunnen we melden dat er op 31 oktober een kledinginzameling plaats vind, zoals gebruikelijk van 10:00 tot 14:00 uur. Dan kun je weer oude bruikbare kleding, maar ook schoenen en tassen bij de Koppellinck brengen. We hopen dat je het voor ons hebt kunnen bewaren. Misschien heb je al op facebook gezien dat er een waterproject in de sloppenwijk Kibera voltooid is. Rived heeft daar een belangrijk aandeel in gehad. Dit bestaat uit een voorziening met twee opslagtanks met de benodigde leidingen voor drinkwater. En een opslagtank voor opvang van regenwater om de was te kunnen doen en het voor het doorspoelen van het toilet. De drinkwateropslagtanks zijn nodig omdat het waterleidingnet er niet altijd in drinkwater kan voorzien. Ons volgende project is in de wijk Mathare een onderkomen realiseren voor allerlei activiteiten. Zo kunnen kinderen hun huiswerk maken omdat dit thuis soms erg moeilijk is, maar ook kan het gebruikt worden voor lessen en opvang van kinderen. Met vriendelijke groet, Rived

KOPY INLEVEREN VOOR:

21 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag: OPENINGSTIJDEN

17.30 uur P.10.00 van -Schijndel Sport- enZaterdag: bedrijfskleding: 09.00 - 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen

Zaterdag:

T: 073- 14.30 890 5990 09.00 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073 – 5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud (voorlopig) geen kinderkerk en geen uitzending van de vieringen op zondag en vrijdag. De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk vr. 18 sept. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 20 sept. 09.30 u. H. Mis vr. 25 sept. 19.00 u. avondmis in de kerk 1e jaargetijde Nico van Rooij, namens de parochie zo. 27 sept. 09.30 u. H. Mis, na de mis is er koffie vr. 02 okt. 19.00 u. Vormselviering in de kerk Deze viering is alleen voor de vormelingen en hun gezinnen. zo. 04 okt. 09.30 u. H. Mis WIJ DANKEN Toos van Tuijl - Lepoutre voor haar jarenlange inzet als collectant voor onze geloofsgemeenschap. Zij heeft te

kennen gegeven te willen stoppen. Nieuwe collectanten, lektoren en/of communie-uitdelers zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via info@geffendgh.nl KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans eind augustus 2020: € 16.367,49 OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073 – 5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: jose-

3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


vwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 26 augustus 2020: Toos van Bergen - Pennings, 88 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073 – 5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

geschreven. Daarin legt hij een directe link tussen de situatie van vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan. Ook legt Franciscus een link naar de huidige Covid19 pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: ‘Wanneer men het heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheemden’. De paus wil daarmee aansporen om vluchtelingen en migranten te leren kennen en daardoor te begrijpen, hij wil dat ze worden gezien als naasten om hen zo beter te kunnen dienen. Franciscus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen onderscheid tussen mensen maakt”. Lees de complete boodschap van paus Franciscus op RKK.nl, de officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Zorg altijd bij u in de buurt

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073-5322249 of 06-55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. WERELDDAG VAN DE MIGRANT EN DE VLUCHTELING Zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 533.

Op de ochtend van Effe vur Geffe is het stralend Effe noar Geffe weer. Onder een strak blauwe lucht ligt het festivalterrein bij Molen Zeldenrust er prachtig bij. De Nulandse pastoor sluit de openluchtmis met warme woorden af; de burgemeester struint rond onder een Brabantse Poffer; Fons van Schijndel zingt de Geffense variant van Het Dorp alsof hij het elke dag doet. De aangezetenen verspreiden zich over een aantal tafels en houden de 1,5 meter keurig in acht. We beginnen met de Grapperhaushouse op de telefoon. En dat is weer even genoeg Corona. Petra van Erp en Effe vur Geffe We hebben een terechte Geffenaar dit jaar. Onze duizendpoot Petra heeft het dik verdiend. De moeder van de roap, helper bij WIK, de zonnebloem, Geffens Volk; voorzitter van de KPJ. Oss had het eerder door, want in 2015 kreeg ze al eens het gouden oogappeltje voor actieve vrijwilligers.Voorzitter Chrisjan van Dinther komt nog even langs om te vertellen dat iedereen het goed naar de zin heeft bij deze kleine versie van ons jaarfeest en dat de Coronaregels goed en op ontspannen wijze zijn toegepast. We denken dat ook deze variant weer nieuwe mogelijkheden voor Effe noar geffe opgeleverd heeft en misschien komen ze hier volgende jaar weer terug. Is spreiding over verschillende locaties met ieder een eigen thema niet een mooie modernisering? We horen dat bekend is dat een jonge Nulander brand heeft gesticht bij de stropoppen. De meningen over de aanpak zijn verschillend.Aan de ene kant aangifte doen en straf; aan de andere kant een stuk heropvoeding. We zijn het er allemaal over eens dat we dit wel serieus moeten nemen; het is geen grap. Boek 44ste roap De boekpresentatie is goed verlopen en er ligt een prachtig boek, waarin elke 11 jaar een andere kleur laat zien. Dorpschroniqueur Ruud Verhagen heeft weer een mooi werk afgeleverd. Bij Wilma te koop voor 15 euro zo lang de voorraad (500) strekt. Inmiddels is ook bekend dat de speciale 44ste editie helaas niet doorgaat omdat er geen leuk en veilig feest te vieren is met die anderhalve meter. Wijkagenten op bezoek Geffen heeft een tweede wijkagent gekregen en daar zijn we blij mee. De nieuwe wijkagent Janny de Vet komt kennismaken samen met Wim Kluessjen, die dit werk al drie jaar doet. Janny heeft er al veertien jaar opzitten in Veghel

en Boxtel en kiest bewust voor de rol van wijkagent omdat je daarmee beter kunt voorkomen dat er iets gebeurt. Goede contacten opbouwen met de mensen in de dorpen en daarmee aan preventie werken. Ook aan de slag met jeugd en jongeren. Als we Wim vragen wat de grootste problemen zijn, komt de drugsproblematiek nadrukkelijk naar boven. Drugsgebruik, drugshandel en de steeds grotere criminaliteit die hier mee samenhangt is een grote uitdaging; ook in Geffen. De politie is blij met de samenwerking met de Geffense Dorpsraad, wat ze zeer waarderen. Op de website van de Dorpsraad kun je ook hun emailadressen vinden; neem gerust contact met de wijkagenten op, dat wordt zeer gewaardeerd.

En verder - Zien we het wel zitten om in het ‘parkeer-ei’ bij de school een klein bosje (Geffens voor tiny forest) aan te leggen. - Betreuren we het vertrek van Ad Romme bij de Koppellinck vanwege de koppigheid van WIK.Ad heeft altijd hard gewerkt en je kon altijd een beroep op hem doen. - Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger. Melden bij vicevoorzitter Ans van Erp. - Schijnt er ergens een voedselbos aangelegd te worden in het buitengebied. Gezellig straks samen peren en pruimen plukken. - Is het op 19 september ‘world clean up day’; de dag dat we samen ons dorp schoonmaken. Om tien uur kun je materiaal ophalen bij de Koppellinck en kan de rotzooi daar ingeleverd worden. Wel vooraf jezelf aanmelden via oss.nl/afval. - Zien we elkaar weer op 20 september rondom het grote biljart bij café Govers.

GEVRAAGD Ik zoek een dame of heer die een paar keer per week mijn hond kan uitlaten! Ik woon in het centrum van Geffen. Mag ook een scholier zijn. Inl. 06-51335802.

7


De ideale werkplek in het centrum van Geffen! Prettige werkomgeving, professionele uitstraling en een fantastische locatie!

Maak kennis met alle

enthousiaste ondernemers van De Florijn!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Pinkse Philips Huberts notarissen

TR-Electronic

Creativos Reclame

Het open karakter van de kantoren en de collegiale sfeer zorgen voor een plezierige werkomgeving!

Bouwkundig Ingenieursbureau Vermulst

Triple A Administratie

Quality People Europe

Lees meer over deze ondernemers op onze nieuwe website:

www.deflorijngeffen.nl


HEEL GEFFEN STEMT…

RENOVATIE KAPEL

Dat zou mooi zijn! En waarop dan wel? Op het goede doel van Geffenaar Melissa Kreps (Stichting BeHoCa), dat aangemeld is voor de ACTIE WARM HART van KRO-NCRV. Stichting BehoCa is aangemeld, omdat Melissa (met steeds nieuwe plannen, die nodig zijn) bezig is met de aankoop van een stuk grond in Matuga (Kenia) waarop ze een eigen huis willen bouwen. Melissa vertelt: “Sinds eind juli huren we al een cottage met uitzicht op dat stuk grond. Het is daar ontzettend groen en er is veel ruimte. De jongens van het opvanghuis kunnen er heerlijk voetballen en rondrennen. De locatie is rustig en er zijn dus minder prikkels in de omgeving, zodat ze geen foute beslissingen kunnen nemen. Het hebben van een eigen BeHoCa-huis komt steeds dichterbij. Het is een spannende stap die we gaan maken, maar ook eentje die hard nodig is.We willen uiteindelijk zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. De groentetuin die ons kan voorzien in eten voor onszelf en voor de verkoop, de koeien en geiten die melk geven, de fruit- en cashewnotenbomen die zorgen voor de snacks die onze jongens zo graag eten. Toekomstplannen zijn om de natuur te gebruiken: koeien- en geitenpoep voor gas, de zon voor elektriciteit en water. Via zonne-energie willen we water gaan oppompen. Ook kunnen we regenwater opvangen om deze daarna weer te gebruiken voor de groentetuin en de dieren. Het is geweldig dat de eerste donaties al zijn binnengekomen om de bouw te financieren.” Op de website https://warmhart.kro-ncrv.nl vindt u alle goede doelen die zijn aangemeld. U kunt dan op uw favoriete doel stemmen. Eén stem per e-mailadres. U kunt stemmen van 10 september t/m 14 november 2020. U mag natuurlijk ook een eigen donatie doen op IBAN NL26 RABO 0135 0402 05.

De renovatie van de kapel in het Oude Klooster is voltooid. Met dank aan de gemeente Oss en Stichting Het Oude Klooster is er stuc – en schilderwerk verricht en de verlichting is vernieuwd. Ook een woord van dank aan de vrijwilligers die hebben geholpen met aanvullende werkzaamheden, zodat de kapel er weer een tijd tegen kan. De avondmis op vrijdagavond is voorlopig nog in de kerk, omdat we daar beter afstand kunnen houden. Iedereen die dat wenst, kan weer een kaarsje bij Maria ‘Altijddurende bijstand’ in de kapel ontsteken en een intentie in het boek achterlaten.

Wij houden u op de hoogte van de actie.

OPPASSER NODIG? Hoi, wij zijn Julia van Bergen (15 jaar) en Emma van Bergen (14 jaar). Wij zoeken een oppasadres bij kinderen vanaf 3 jaar oud, om wat bij te verdienen.We kunnen op maandag na 20.30uur, dinsdag vanaf 19.00uur, woensdag vanaf 19.00uur, vrijdag na 20.30 uur, en in het weekend. In de omgeving Geffen.Wij zouden het super leuk vinden om bij jullie te komen oppassen! Telefoonnummer Julia van Bergen: 06-22056236 / email adres: juliavanbergen@icloud.com

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE 9


DE POLDER MAG GEEN WINDTURBINEPARK WORDEN! Zoals de plannen nu bij de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch op de tekentafel liggen, komen er straks 49 (!) windmolens in de polder te staan met een hoogte van 245 meter. De hoogste van Nederland! Natuurlijk is iedere burger voor het terugdringen van de CO2-uitstoot en voor duurzaam, maar: - Windmolens hebben wind nodig. Oss ligt in een windarm gebied, dus er moet 330 miljoen subsidie bij, die de burger uiteindelijk moet betalen. - Het hele natuurlandschap in de polder wordt omgebouwd tot één groot windturbinepark met beton, leidingen en toevoerwegen. - Dit gaat ten koste van onze mooie polder met wild, vogels en flora. - Windmolens geven veel overlast met slagschaduw, geluid, trillingen en fijnstof. Dit heeft een negatief effect op onze gezondheid. Hoe hoog is nu eigenlijk 245 meter? Wie zijn wij? Wij zijn enkele bezorgde inwoners uit Geffen die op zoek zijn naar andere bezorgde inwoners uit Geffen. Samen kunnen we als groep proberen deze plannen te stoppen. Er is nog veel hulp nodig. Doet u mee? Wat willen we? - We willen een petitie starten door middel van flyeren en de handtekeningen aanbieden aan de gemeente Oss en de Provincie. - De politiek moet er van worden overtuigd dat het huidige plan van tafel moet. 10

Andere mogelijkheden? Er zijn andere mogelijkheden om duurzame energie te realiseren. Binnen de gemeente Oss staan enorm veel bedrijfspanden en -hallen.Als we de genoemde subsidie inzetten om deze daken vol te leggen met zonnepanelen en eventueel de wanden van deze hallen bekleden met zonnepanelen, dan zijn de windmolens en zonneparken niet meer nodig! Actiegroep Behoud Lithse Polder heeft een duidelijk filmpje gemaakt, waarop de impact goed zichtbaar is. U kunt dit bekijken op: https://youtu.be/LMN542IVVEc Wij hopen dat vele Geffenaren, maar ook familie en vrienden de petitie gaan tekenen! Binnenkort ontvangt u een flyer in de bus. Op dit moment zijn al twee regionale werkgroepen bezig met actievoeren tegen de windmolens, t.w. Groeninzicht. nl en BehoudLithsepolder.nl. Wij zijn nog in de opstartfase (zie Facebook Behoud de Polder), maar kijk alvast op hun websites voor meer informatie of mail naar behouddepolder@gmail.com Samen staan we sterker!!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste leden van de KBO, in augustus zijn al weer een aantal groepen gestart met hun activiteiten in ’t Oude Klooster. Bij het eerste contactmoment bleek dat het sociale aspect enorm belangrijk is.Wat hebben onze leden elkaar gemist! Wij hopen dan ook van harte dat het Oude Klooster open kan blijven, ook als Corona onverhoopt weer opnieuw de kop op zal steken. Dit is enkel mogelijk als iedereen zich houdt aan de regels welke van cruciaal belang zijn voor onze eigen gezondheid en die van de ander. De vijfdaagse reis in oktober gaat door. Met alle adviezen van het RIVM is rekening gehouden en als er iets op het programma stond dat niet veilig is, wordt er een alternatief geregeld. Mocht u als deelnemer vragen hebben, kunt u bellen naar Brabant Expres. Het telefoonnummer staat op de factuur die u hebt gekregen.

winkels verdwijnen. 6. De leukste club Nooit Gedacht. 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe, we hebben het dit jaar gemist. 8. Bewondering voor… Ons mam die op jonge leeftijd ons pap verloor en ons met liefde heeft grootgebracht. 9. Geffen is voor mij… Thuis 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan de mensen die het hard nodig hebben.

De fietscommissie start nog niet op, u hoort wel van hen als dat weer gebeurt. Wij wensen ieder een mooie nazomer toe… De zieken onder ons wensen wij een spoedig herstel en onze grootste wens is: BLIJF VOORAL GEZOND

EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Hier spreekt: Jason van de Haterd, 51 jaar, hij woont in de Johan van der Slootstraat. 1. Een herinnering aan Geffen Vroeger crossen met vrienden op de brommer op de vuilnisbelt, waar nu het arboretum is. 2. Dit zou anders moeten Een gezellig dorpsplein met terrassen en groen. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Vlijmdstraat waar ik geboren ben en ben opgegroeid met familie van de Haterd. 4. Mooie mensen Ons pap Louis van de Haterd en ons mam Pat van de Haterd-Humphries. 5. Jammer dat … Er mooie oude gebouwen verdwenen zijn en dat de

11


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GEERT-JAN SCHOONIS DRAAGT ZIJN FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK OVER

De fysiotherapeuten op de foto bij de molen…wat is het verband? Geert-Jan Schoonis (63 j.) stopt met zijn fysiotherapiepraktijk en zijn nieuwe hobby wordt vrijwilliger molenaar, teneinde onze molens in beweging te houden. Roelf Loeffen (l) 55 jaar en Evert Visschers (r) 64 jaar, nemen het stokje over om onze lichamen in beweging te houden… Geert-Jan Schoonis was de laatste 35 jaar een bekend gezicht in Geffen. Hij rondde zijn opleiding als fysiotherapeut af in 1984 en begon in 1985 voor enkele dagdelen in de fysiotherapiepraktijk van Paul van Mook in Geffen; daarnaast werkte hij als fysiotherapeut bij Vita Nova in Oss. In 1989 nam hij de praktijk van Van Mook over en begon zelfstandig in 1990. Sinds 1991 verricht hij zijn werk in het Oude Klooster, dichtbij het zorgcentrum waar velen de weg naar zijn praktijk vonden. Nu, bijna aan de pensioengerechtigde leeftijd gekomen, vindt Geert-Jan het een goed moment om zijn praktijk over te dragen en zal per 1 oktober 2020 stoppen. “Ik heb een heel fijne tijd gehad in Geffen. Met de cliënten, maar ook met de huisartsen. Bij contact kreeg ik direct respons en ik ben erg blij met het vertrouwen dat iedereen me steeds heeft geschonken. Evert Visschers en Roelf Loeffen gaan per 1 oktober de praktijk overnemen. Zij zijn al eigenaren van Move2Bfit fysiotherapie met vestigingen in Geffen, Nuland en Vinkel en samen verantwoordelijk voor het deel fysiotherapie. Het fitnessdeel is losgekoppeld en is in handen van Roelf. Fysiotherapie Move2BFit beschikt over fysiotherapeuten met diverse specialisaties (ook op Masterniveau), maar nog niet over een Geriatrie-fysiotherapeut. Sanne is een net afgestudeerde fysiotherapeute met het interessegebied ouderen. En Demi heeft drie jaar ervaring en is net gestart met de Masteropleiding Ge-

riatriefysiotherapie. Zij zullen de nieuwe gezichten worden in de praktijk, naast de Cesartherapie van Lisa Mols die al op deze locatie (bij Geert-jan) werkzaam was (zelfstandig vanuit paramedische praktijk vandaag). Graag willen de nieuwe eigenaren zich ook op deze locatie in de toekomst gaan richten op uitbreiding met kinderfysiotherapie. Fysiotherapie Move2BFit biedt ook zaterdagochtend- en avondopenstellingen aan. Geert-Jan heeft zijn cliënten al voorbereid ‘dat ze erop vooruit gaan’ met leuke meiden als therapeuten. Evert en Roelf geloven dat de uitbreiding tot straks 6 locaties, toekomst heeft. De ouderen blijven langer thuis wonen en Geffen behoudt haar fysiotherapiepraktijk en dat betekent weer een behoud van de leefbaarheid van het dorp. Geert-Jan vindt het jammer dat er in verband met de coronacrisis, geen gelegenheid is voor een officieel moment van afscheid met de cliënten en collega’s. Maar… iedereen is welkom op de molen Prins van Oranje in het mooie plaatsje Buren in de Betuwe, waar hij om de 2 weken op zondag in opleiding is. Behalve de oude technieken die het draaien van de molen interessant maken heeft Geert-Jan ook nog het rijden met oude Fordjes als zijn passie, dus hij zal zeker zijn ‘nieuwe tijd’ prima met zijn hobby’s kunnen vullen.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


NIEUWS VAN KOM D’R IN

De vrijdagmorgen en zondagmiddag inloop draait goed en de mensen zijn blij dat ze weer “op de koffie” kunnen en een luisterend oor vinden. Op 10 september hebben we een vrijwilligers overleg en misschien kunnen we daarna weer opstarten op de dinsdagmorgen als er meer vrijwilligers bereid zijn om weer mee te draaien. Ook is er op 22 september een bijeenkomst voor deelnemers en vrijwilligers voor het opstarten van het eetpunt, maar nu voortaan bij Kom d’r In in de Koppellinck. Dus kom in elk geval even luisteren op 22 september.

Vertrek van onze voorzitter Zoals u wellicht in de pers hebt kunnen lezen heeft Ad Romme besloten om zijn bestuursfunctie en zijn voorzitterschap om voor hem moverende redenen neer te leggen. Wij zijn Ad Romme heel veel dank verschuldigd, zonder Ad waren we niet zo ver gekomen als we nu zijn. Het is jammer dat wij Ad zijn kennis en kunde moeten missen, temeer omdat we nu aan de vooravond staan van een ingrijpende verbetering van het gebouw welke door Ad zo gewenst is. Ad, hartelijk dank voor jouw tomeloze inzet! Bestuur en vrijwilligers MFC de Koppellinck

DANKBETUIGING Bij deze willen wij graag iedereen bedanken voor de steun en het enorme medeleven dat wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze prachtige dochter en lieve zus Ize de Langen

Voor het repareren en vermaken van kleding. Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het borduren op textiel met professionele borduurcomputers. Wij kunnen een ontwerp voor u maken of werken vanaf uw afbeelding, foto of logo. Deze digitaliseren we en zetten dit om naar professionele borduurbestanden. Ook voor losse emblemen.

Gratis haal en breng service

Ons huis is gevuld met kaarten, bloemen en kaarsjes. Het verdriet van iedereen is tastbaar geworden. Het was fijn om te zien en te voelen hoe geliefd Ize was en hoezeer iedereen nu met ons meeleeft. We zullen haar enorm gaan missen! Liefs, Jeroen, Mariska en Fenna de Langen.

van maandag t/m vrijdag 07:00 tot 21:00 uur Bel KledingVermaak: 073 – 82 24 525

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


ROOI OORTJES NR. 44 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, Bottenkraker Asse, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart. # Corona Hoewel het aantal besmettingen landelijk stijgt, lijkt het virus in Geffen en omgeving gelukkig redelijk onder controle: alle voorzieningen zijn weer open, Stamtafel Geffen komt weer bijeen, we kunnen op zondag weer ter kerke. Zélfs Dorpsraad Geffen kondigt aan in september heel misschien weer een openbare vergadering te organiseren … Maar hoe gaat het ‘straks’ verder? Worden we in het najaar verrast mi een #TweedeGolf? Hoe moet het mi 44 joar ”Recht vûr Zunne Roap” én vieren we wél of gin Carnaval in 2021?

#Effe vûr Geffe #Corona of niet; op zaterdag 5 en zondag 6 september organiseerden St. Effe noar Geffe en St. HoReCa Geffen een dorpsfeest voor jong en oud aan de rand van Den Elshof. Volgens ons waren de Molenfeesten 2020 #Corona-Proof én een groot succes! # MFC De Koppellinck Half augustus lezen we in één week twee flink artikelen in het regiokatern van het BD over MFC De Koppellinck. In het eerste bericht licht wethouder F. den Brok (VDG) toe waarom er € 316.420,- in het dorpshuis geïnvesteerd

wordt om een tweede trap naar de eerste verdieping en een afgesloten horecagedeelte met actuele ventilatie te realiseren. Blijkbaar voldoet de huidige ventilatie in het pas 10 jaar oude gebouw niet? Curieus. Net als het feit, dat er dik 3 ton in een MFC wordt gepompt, dat een magere bezettingsgraad kent. Mogelijk nóg opmerkelijker is een uitgebreid interview met Ad Romme, voorzitter van de Beheersstichting De Koppellinck, waarin deze zijn vertrek toelicht. Ad heeft ‘t he-le-maal gehad met muziekvereniging WIK, dat er volgens hem ”een potje van maakt” en dat ”gemaakte afspraken over huur en gebruik van ruimtes structureel niet nakomt.” MFC De Koppellinck kent een moeizame historie. In het najaar van 2010 wordt het in gebruik genomen door de basisschool en enkele verenigingen. De meeste clubs in Geffen laten het pand links liggen, vanwege de hoge huurprijs. Zo begint jaren getob met onderbezetting en tekorten. Na een herstart in 2017 met een nieuwe, heldere organisatiestructuur en frisse bemanning gaat het crescendo met het MFC.Ad Romme steekt als vrijwillig voorzitter zijn hele ziel en zaligheid in het aansturen van de Beheerstichting. Héél erg jammer, dat (óók) Ad het bijltje erbij neerlegt; helaas gingen veel bevlogen Geffenaren (m/v) hem voor … # Afvalinzameling Oss Met een uitgebreid artikel in het BD lanceert wethouder Johan van de Sloot (CDA) zijn ”nieuwe” afvalstrategie voor Groot Oss. Voor ons in Geffen niks nieuws, want reeds in Maasdonk zijn wij tot 2015 opgevoed met het idee ”De vervuiler betaalt” (Diftar), wat maakte dat burgers toen hier zelfs minder dan 100 kg p.p. per jaar aan restafval (grijze kliko) aan de straat zetten. In heel Groot Oss is dit bijna het dubbele (195 kg p.p. per jaar) en het is logisch dat dit zó niet langer kan … Waar de gemeente het Diftar-systeem nog weghoonde in 2014, zijn de gemeenteraad en Van de Schoot nu als een blad aan de boom gedraaid; m.i.v. 2022 (2021 staat in het teken van ’gewenning en proefdraaien’) gaan we Diftar tóch invoeren. Dit zal zeker niet zonder slag of stoot gebeuren; in Oss worden de messen alvast geslepen; burgers worden min of meer gedwongen: óf afval strikt(er) scheiden óf (véél) meer betalen. Niet iedereen is daar happy mee, maar als de gemeente Oss op haar handen blijft zitten (zoals de afgelopen 5 jaren), dán rijzen de kosten he-le-maal de pan uit! Waar wij wel grûwlûk van balen, is dat de oranje kliko in Geffen helaas verdwijnt … In het kader van een experiment hebben wij die in Geffen als enige kern in Groot Oss gehad. Uit onderzoek (steekproeven) blijkt, dat burgers niet alleen verpakkingsmaterialen in deze kliko gooien, maar helaas ook ander afval. Dit betekent dat wij in Geffen straks ook 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


(weer) met de gratis, doorzichtige, plastic zakken in de weer moeten.

Welkom in ’Zonnedael’ voorheen ’t Geffensch Veld # Bouwactiviteiten buitengebied Tot onze verbazing verrijst er aan het begin van het fietspad achter het Smousse Kerkhof (tegenover de Zolder) nóg een grote woning in het inmiddels al behoorlijk volgebouwde Geffensch Veld, dat overigens inmiddels door de bewoners zelf (?) is omgedoopt tot ’Zonnedael’; dezelfde naam als de luxe woonwijk van de a-sociale familie Flodder in de gelijknamige films en tv-serie van regisseur Dick Maas. Onlangs wijdde de rubriek ’PrietPraat’ in maandblad de Streekwijzer (en op sociale media) in een rake column van Janus ook uitgebreid aandacht aan de vele bouwactiviteiten in ons ooit zo fraaie Geffens buitengebied. Waar eindigt dit Dorpsraad Geffen, gemeente Oss?

“D’N UITSTEK” Het nieuwe gebouw van de scouting, het gilde en jvw draagt nu de naam: d’n uitstek. Bij de opening werd er een prijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van een nieuwe naam. Daar is uiteindelijk door alle drie de verenigingen uit velen namen gekozen voor d’n uitstek. Prijswinnares Anemone Romme vond dit een mooie toepasselijke naam voor een plek waar de drie verenigingen bij elkaar komen. Wij feliciteren Anemone en willen graag iedereen bedanken voor de vele inzendingen. We zullen de nieuwe naam met “trots” gaan dragen.

Wij hadden u nog graag iets willen influisteren over dorre bomen op het #Arboretum en mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, maar dat doen wij misschien volgende keer … ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

GEVRAAGD Gevraagd hulp in de huishouding 1 x in de 2 weken ongeveer 6 uur of 3 uur per week. Inlichtingen 06-51335802.

40 jaar

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.