Torenklanken 2019 - nr 14

Page 1

57e jaargang | nummer 14 | september 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Het is weer tijd voor disco. Voor wie: kinderen uit groep 5 en 6 Wanneer:Vrijdag 13 September van 19.00-20.30 uur Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw Het kost 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je 2x fris, en 1x chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Let Op: de deur gaat pas echt om 19.00 uur open. Zorg misschien vast dat je het telefoonnummer van je ouders bij hebt. Dan ben je sneller binnen. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

NA-ZOMEREN….

nog even genieten van de zon!

Maar het weer kan nu ineens omslaan en dan is er de herfst; bladeren die van de bomen vallen en het wordt sneller donker buiten.Tijd om ons te gaan voorbereiden op de koudere dagen: de herfst en de winter.We maken het gezellig in huis, “duiken” de kast in en halen onze truien en vesten weer tevoorschijn. Wat dragen we deze winter? In zorgcentrum “De Heegt” krijgen we een voorproefje van de nieuwe najaars- en wintermode. Op WOENSDAG 2 OKTOBER A.S. komen de dames van EURO MODE met hun nieuwe mode-collecties.Tijdens de modeshow krijgen wij een goed beeld: veel kleur, veel comfortabele materialen en véél combinatie-mogelijkheden.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

De modeshow start om 15.00 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de show te kijken en te passen. De koffie staat klaar, tot 2 oktober

KOM GENIETEN OP HET ZWENGELFEEST Lekker fietsen in de omgeving voor het goede doel... Luisteren naar muziek, dei je in beweging houdt... Jeu de boulen op de molenberg... Laserschieten onder toezicht van gildeleden... Informatie opdoen bij de kraam van Imkerij EcoPoll... Dat zijn de ingrediënten voor een, hopelijk zonnige, zondag! Kom op zondag 15 september meegenieten. Inschrijven voor de fietstocht (ongeveer 40 km.) tussen 10.30 en 11.30 uur op het kerkplein. Vanaf 13.00 uur klinkt er ‘bloasmuziek’ bij de molen de Zeldenrust en kun jeje sprotieve kwaliteiten testen en gezellig een glaasje drinken. De Pompzwengels huldigen tevens Maninka van Rooij en Antoine Schuurmans als zilveren jubilarissen. Komt dat zien!

KOPY INLEVEREN VOOR:

16 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.geffendgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE: NIEUWE SITUATIE IN GEFFEN Gastvrouw Toos blijft voorlopig nog op de pastorie. Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen van 08.00 u. tot 11.00 u.: tel. 073 – 5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, nog gewoon in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het nieuwe e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl De e-mailadressen: pastoor@parochiegeffen.nl en info@ parochiegeffen.nl zullen op termijn komen te vervallen. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 13 sept. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 15 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk Na de mis start fietstocht GoedGevoelGeffen op het kerkplein + Zwengelfeest bij eindpunt molen Zeldenrust vr. 20 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 22 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Vredesweek) vr. 27 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 29 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk PAROCHIEMAGAZINE LATER BEZORGD Omdat er te weinig exemplaren waren afgeleverd, is het Parochiemagazine van De Goede Herder pas na Effe noar Geffe bezorgd. Onze excuses voor het ongemak. KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van

waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 20 augustus 2019: Wim Heijmans, 97 jaar 22 augustus 2019: Ria Schouten - Debertrand, 94 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

COMPUTERHELPDESK GEFFEN Met veel gemak wordt tegenwoordig van ons verwacht dat we over een redelijke digitale vaardigheid beschikken. Denk maar eens aan e-mailen, internetbankieren, je ergens voor inschrijven of het maken van een afspraak bij de gemeente of bij de huisarts enz. De computer, tablet of mobieltje zijn bijna onmisbaar

geworden. Lukt je dit nog niet of niet goed, wij willen je dan daarbij helpen. Bij de Computerhelpdesk kun je terecht met al je vragen of problemen met het omgaan van je computer, laptop, tablet of je mobieltje. Op de volgende maandagen zijn we daarvoor weer beschikbaar; 7 oktober, 21 oktober, 11 november, 25 november, 9 december In “Het Oude Klooster”, Kloosterstraat 7 te Geffen vanaf 13.30u tot 16.30u. Aan deze inloop en onze hulp zijn geen kosten verbonden. Computerhelpdesk is een activiteit van KBO. (ook voor niet-leden) Voor info, bel dan Albert van Santvoort, 073-5322141 of 0615124657

SCHUIMPARTY 21 september van 14.30 t/m 17.30 uur Voor het hele gezin! (dus ook vaders en moeders) Zet ‘m in je agenda. Lekker schuimen en dansen bij het KPJ-gebouw. Entree is gratis. DJ Joris (van Efteling Kids Radio) komt ook! P.s. houd onze facebookpagina in de gaten i.v.m. slecht weer (want dan gaat het niet door)

DANKBETUIGING Wij willen iedereen uit de grond van ons hart danken voor alle mooie dingen welke mijn man Piet, ons pap en opa mede dankzij jullie heeft mogen ervaren in zijn leven. Wij voelen ons gesteund en zijn geraakt door zo veel medeleven en betrokkenheid rondom zijn overlijden en de grote belangstelling bij de afscheidsviering in onze parochiekerk. Dank jullie wel hiervoor !

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Blijvend afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Inspirerende gezonde recepten? Afvallen met succesvolle tips? Geen hongergevoel ervaren?

Zet de eerste stap en neem contact op met Puur Petri!

MFC De Koppellinck 06 1073 1162 info@puur-petri.nl www.puur-petri.nl

Corry de Haas-van Venrooij, kinderen en kleinkinderen

5


Gezelligheid & Kwaliteit Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


zou dit bevestigen.Vandaar dus.

ROND DE DORPSPOMP nr. 512

Het is 1 september 2019. De Stamtafel wil op de gewone aanvangstijd samenkomen op het terrein van het Rottenrijk van Effe noar Geffe, voor de tweewekelijkse update. Maar als de voorzitter de start wil maken blijken enige Stamtafelaars alsnog te zijn opgegaan in de menigte die het ernaast gelegen terrein van de openluchtmis verlaat. Daarom krijgt de schrijver van deze Dorpspomp het verzoek om op deze stralende dag vooral te schrijven over Effe noar Geffe.Wel een leuke maar niet zo’n eenvoudige opdracht; het resultaat komt hierna. Bart de Kinderen koninklijk onderscheiden Geffen heeft er een nieuw lid van de orde van OranjeNassau bij, onze Bart de Kinderen. Na 26 jaren inzet bij de vrijwillige brandweer een verdiende koninklijke onderscheiding. Bart heeft met hart en ziel bijgedragen aan een veilig Geffen, zo laat de burgemeester weten bij het uitreiken van de versierselen. Dat vindt de Stamtafel ook. Na de droge lintjesregen in Geffen van april jl. is het tevens een verademing dat er toch nog Geffenaren zijn die een lintje verdienen. De Stamtafel feliciteert Bart van harte met zijn beloning! Geffenaar van het jaar Dat wordt Ferrie Verhoeven: Geffenaar van het jaar 2019. Hij verkrijgt, zo is gebleken, een meerderheid van stemmen van de Geffense verenigingen en maatschappelijke organisaties die zijn benaderd voor het uitbrengen van hun stem op ten minste drie kandidaten die zij zelf voorstellen. Wethouder Johan van der Schoot mag de uitslag op de avond voor Effe noar Geffe vanaf de kiosk luide bekend maken. Hij memoreert onder meer de belangrijke verdiensten van Ferrie voor de gemeenschap Geffen: archivaris van de parochie, van het Sint Jorisgilde, van heemkundewerkgroep Vladerack, fotograaf voor parochie en heemkundewerkgroep, lid van het kerkbestuur en stamboomonderzoeker. Maar vooral als een stille kracht. Ferrie voelt zich zeer vereerd. De Stamtafel feliciteert Ferrie bij deze met zijn onderscheiding en hoopt hem binnenkort een keer aan de Stamtafel aan te treffen! De Stamtafel vraagt zich af of je als Geffenaar van het jaar bent, dat dan ook voor slechts één jaar bent? Neen, zo denken we. Er wordt weliswaar een jaartal gekoppeld aan de feitelijke benoeming maar wij vinden dat je dan ook (een) Geffenaar van het jaar voor het leven bent. Het is een jaarlijks uitgedeelde titel die ze niet van je kunnen afnemen. Een speldje dat je na één jaar ontvangt

Effe noar Geffe 2019 Geffen ziet eind augustus al dagenlang groen van de vlaggen voor het aanstaande top-evenement van het jaar. Deze groene opwarmers doen je wat. Ook de overal verspreide Effe noar Geffe krant heeft zijn doel niet gemist. Goede lay-out en sterk uitnodigingsgerichte berichten en advertenties; dat werkt. Op de ochtend van het evenement is Geffen voor de 43e keer al vroeg klaar om zijn gasten hartelijk te ontvangen. En voor de 43e keer wordt het een succes van klasse! Wederom begenadigd door prachtig weer en ook gelokt door een uitdagend programma hebben duizenden bezoekers een mooie dag beleefd. Dolend door de grote hoeveelheid bezoekers merk je dat de stemming er echt goed in zit. Het is druk maar toch niet te vol en zeer gezellig. Er is zoveel te doen en te zien dat deze beschrijving in elk geval tekortschiet voor wat betreft volledigheid. Dat er vele prachtige presentaties niet zijn genoemd moet u de schrijver van deze editie maar niet kwalijk nemen. Maar sowieso wordt bij deze niet vergeten de organisatie van het evenement te complimenteren voor het behaalde succes! De miljoenste bezoeker is gekomen, in de confetti gezet, omgeven door slingers en verwelkomd door een aantal jongedames. Het blijkt een gezin uit Heesch te zijn dat zich voor het eerst naar Effe noar Geffe is gekomen. Het is duidelijk aangenaam verrast en krijgt als cadeau een goed gevulde boodschappentas met streekproducten mee. Wie van de drie gezinsleden nou precies die miljoenste was, zal nooit meer duidelijk worden. In 43 keer een miljoen bezoekers betekent overigens een gemiddeld aantal van ruim 23.000 per keer. Dat getal mag er zijn en zegt ook een hoop over de mooie prestaties in de voorafgaande jaren! Voorzitter Chrisjan van Dinther opent het evenement op het Dorpsplein -voor de gelegenheid nu even ‘60-plein genoemd- en verwelkomt de aanwezigen. Daarna prijst wethouder Johan van der Sloot de inzet van alle betrokkenen, de vernieuwde opzet en de bijzondere durf die Geffen kenmerkt om zo’n groot project zelf ter hand te nemen. Effe noar Geffe is in van oudsher een boerenmarkt, qua opzet.Vele dieren zijn erbij om die sfeer levendig te houden.Al gaande ontmoet je op het parcours wandelende of waggelende ganzen, varkens en alpaca’s. Maar er zijn ook zwemmende eenden en gekooide fretten, konijnen en diverse vogels. Natuurlijk ook paarden, koeien. De Stamtafel ziet er zijn symbool: de uil. Zowel live als in hout gebeiteld. Voor de kinderen is er ook een hoop te doen. Gratis kermisattracties, poppenkast, hooi ruimen, smullen, zo lang mogelijk op een balansmotor zitten, verkleedwed7


strijd. Voor de ouderen ook: terrasjes om uit te rusten met een drankje en een hapje. Het onderliggend thema van deze dag is Rock ’n Rollen. Dat wordt duidelijk geïllustreerd met een openingsshow door de Ker-Rolls uit Kerkdriel, een gezelschap van vele jonge meisjes en enkele jonge jongens die samen een uiterst fraaie voorstelling geven met diverse dansen op muziek en rolschaatsen. Charme ten top. De Ker-Rolls bestaan nu al 62 jaar! Bekende muziekthema’s worden in dansen ‘verbeeld’. Met de “The lion sleeps tonight“, waarin een leeuwenvel met kop een rol speelt eindigt de voorstelling. De groep heeft 95 leden, een ongelooflijk groot aantal als je ziet hoe perfect alle groepsleden zich presenteren. De oudste is 31 jaar, veruit de meesten ogen jonger dan 20 jaar. De hele dag zijn er shows en kunnen bezoekers tussendoor zelf rolschaats rijden. Een groot aantal orkesten met zangers dragen hier en daar geweldig bij aan het plezier om erbij te zijn. Nostalgische hits uit de 60’er en 70’er jaren, ook van het Country & Western-repertoire schalmden live over het Dorpsplein, Aloysiusplein, bij De Heegt, bij zaal Govers, Koppellinck, de veemarkt en in de Dorpstraat. Telkens een genot om naar te luisteren en te kijken. Een bijzonderheid is een Ghanese muzikant die op een zogenaamde kora speelt, een instrument dat zo’n beetje de combinatie lijkt van een grote mandoline-achtige gitaar en een kleine harp. Het instrument heeft een aangenaam geluid en de bespeler heeft er dan ook enkele van in de verkoop. Prijs? Nummer bellen. Opmerkelijk, de eerste tentoonstelling van Van Tosse, landschapsbeheer in Oss. Kinderen kunnen er zelf vogelhuisjes in elkaar zetten door plankjes met spijkers aan elkaar te timmeren. Daarnaast veel informatie over

BEZORGERS GEZOCHT! Een bijbaantje en lichaamsbeweging Een prima zakcentje verdienen en tegelijkertijd wat broodnodige lichaamsbeweging opdoen? Dat is mogelijk met het wekelijks bezorgen van Weekblad Regio Oss in Oss en omgeving. Maar dat is nog niet alles. De nieuwe bezorger mag tevens rekenen op een handige en degelijke fietstas en een kekke jas die op regen en wind is berekend. Niet alleen jongeren vanaf 13 jaar mogen reageren, ook volwassenen, vutters of bijvoorbeeld KBO-leden die de kas van de eigen club willen spekken kunnen natuurlijk in een wijk of straat wekelijks op pad met Weekblad Regio Oss.

fauna en flora in en rondom Oss. Terug van weggeweest, maar eenmalig: de Revuo’s: humor en zang, geweldig! Ten slotte • De PBC Geffen (Old Time Brommer Club), ook aanwezig bij Effe noar Geffe, bestond in 2018 10 jaar, nu dus alweer 11. • Aan de Solex Race 2019 deden zeven Geffense teams mee; daarvan kwam één, ‘t Lupt zoals ‘t lupt’, op de achtste plaats. De opbrengst gaat naar KIKA en bedraagt circa € 20.000,- . • Volgende Stamtafel: op 15 september aanstaande, 10:30 uur, café Govers

DANKWOORD We willen graag iedereen bedanken die betrokken is geweest tijdens het ziekbed en het overlijden van: WIM HEIJMANS Speciaal Dr. Berkelaar en Dr. Anneke en het personeel van Duinzicht op Sint Jozefoord. Ook de familie, biljart- en vogelvrienden, buren en iedereen die we misschien vergeten zijn, voor alle bezoekjes aan ons pap. Het was hartverwarmend, zoveel lieve kaartje die we mochten ontvangen, het deed ons goed. Fam. van Druenen-Heijmans Fam. Ploegmakers- Heijmans

GEZOC BEZOR HT! GERS IN DORP GEFFE N

Waar de bezorger aan moet voldoen? Motivatie is het belangrijkste; de lezer moet erop kunnen vertrouwen dat Weekblad Regio Oss op tijd in de bus valt. Geïnteresseerden kunnen meteen aan de slag als ze willen.

Aanmelden kan via Uitgeverij Talvi Tel. 0413-74 59 83 bezorging@uitgeverij-talvi.nl

8


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. U leest de mening van: Koen Bongers (33 jaar), hij woont in de Vlijmdstraat. 1. Een herinnering aan Geffen. Bij het 75-jarig bestaan van Nooit Gedacht mocht ik invallen in de wedstrijd tegen PSV en speelde ik Affelay per ongeluk door de benen. Ik heb ook veel plezier gehad op alle edities van Strooipop, op die van 2015 na, waar ik helaas niet bij kon zijn.

7. Ons visitekaartje Ik was trots toen ik in het revalidatiecentrum in Tilburg lag dat er mensen daar Effe noar Geffe kenden. Ook zetten de dames in het vrouwenvoetbal, Geffen steeds meer op de kaart 8. Respect voor… Meike Raijmakers mijn vriendin, voor de persoon die ze is, en Gert-Jan en Karin Timmermans. Omdat ik bij hen mag meehelpen op de administratie, word ik toch meer betrokken in de maatschappij 9. Geffen is voor mij... een plek waar ik thuis kan komen na een mooie vakantie.

2. Dit zou anders moeten. Ik vind het jammer dat ik op mijn scootmobiel steeds vaker moet uitwijken voor zwerfafval zoals blikjes en flesjes. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Ik ben erg blij met de hulp van dorpsgenoten voor onze “skyline” oftewel de Geffense kerk. 4. Een mooi mens Ik kan een Torenklanken vullen met mooie mensen die in Geffen wonen, maar als ik één persoon moet noemen zeg ik Carli Bongers: Held. 5. Jammer dat. niet iedereen beseft dat wij als Geffenaren ook de lokale bedrijven moeten steunen. Natuurlijk kopen wij ook via internet, maar alleen als het niet anders kan en het niet verkrijgbaar is in Geffen. 6. De leukste club Nooit Gedacht heeft me enorm geholpen bij mijn mentale weerbaarheid, en doet dat nog steeds, maar op dit moment is de leukste club de Geffense Kwis.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 12 september: bingo-avond in ’t Oude Klooster 27 september: bezoek Doveninstituut st Michielsgestel 2 oktober: lezing over veilig thuis wonen. 18 oktober: halve busdagtocht naar oorlogsmuseum Overloon Beste leden van de KBO, Effe noar Geffe is voorbij, het was weer een prachtige dag met het fijnste weer wat je maar kunt hopen. De openluchtmis helpt denk ik toch, de weergoden zijn ons zeer terwille. Hopelijk kunnen we een mooie nazomer genieten. Ga er eens op uit met de fiets, misschien is het gezellig met z’n tweetjes, zie onderstaande oproep: Duo-fiets Enkele maanden geleden hebben we van de gemeente Oss een tweede duo-fiets gekregen. Nu zijn wij op zoek naar mensen, die graag fietsen en dit een of twee keer per maand samen met iemand willen doen. Het hoeft niet ver te zijn, en heel belangrijk, hard trappen is niet nodig want er zit ondersteuning op. Zou u dit leuk vinden en er wat meer over willen weten, kunt u bellen naar Ber Visser, tel. 5322054 of 0657728287. BELANGRIJK NIEUWS RABO CLUBKASCAMPAGNE 2019 In september begint ook de RABO-CLUB SUPPORT, hier kunt u als lid van de Rabobank vanaf 27 september stemmen op uw eigen club, om een bedrag te krijgen voor een leuke activiteit. Vorig jaar kregen we genoeg om een mooie kerstviering te verzorgen. In de volgende Torenklanken vindt u daarover meer informatie. Activiteiten: 27 september: bezoek Doveninstituut Kentalis in st Michielsgestel. Deze zit vol. Als er nog veel mensen meewillen, kunnen we in het voorjaar een tweede tocht organiseren. 2 oktober lezing over veilig prettig thuis wonen Presentatie door de brandweer van Geffen over Veilig Prettig Thuis wonen. De mensen van de brandweer vertellen u over de top 5 brandoorzaken en hoe u die kunt voorkomen, het snel ontdekken van brand en veilig vluchten. En eenvoudige maatregelen die u zelf kunt nemen om brand te voorkomen De middag begint om 14.00 uur met koffie/thee en de presentatie begint om 14.30 uur tot ong 16.00 uur in “t Oude Klooster. 10

Opgeven voor woensdag 27 september bij Henriette v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@ kpnplanet.nl 18 oktober: bustocht naar oorlogsmuseum Overloon. We vertrekken met de bus om 13.00 uur bij ’t Oude Klooster in Geffen.We rijden met Brabant Expres naar het oorlogsmuseum in Overloon, waar we tot 17.00 uur de tijd hebben om alles te bekijken, en worden tussendoor ook nog eens verwend met koffie of thee en een stuk taart. Rond 17.00 uur rijden we naar de plaats Zeeland waar we in ’t Witte Huis genieten van een driegangen diner. Verwachting is dat we rond half acht weer in Geffen zijn. Opgave voor deelname voor 20 september door betaling van € 55,50 per persoon op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. We gaan ook in 2020 weer met Brabant Expres op vakantie. Van 17-21 mei naar West-Vlaanderen. Zondag 17 mei: vertrekken we naar Blankenberge, we gaan via Antwerpen waar we de vogeltjesmarkt bezoeken. Maandag 18 mei gaan we op bezoek bij Jule Destrooper, een koekjesfabriek waar ze de lekkerste koekje van de Benelux maken. En we maken met het toeristentreintje een toer langs de Belgische badplaatsen. Dinsdag 19 mei hebben we de ochtend vrij, en na de middag gaan we terug in de tijd. Hiervoor zien we het zeer indrukwekkende Tyne Cot, een begraafplaats uit de eerste wereldoorlog. Na het diner op de markt in Ieper wandelen we naar de Menenpoort, waar ter herinnering aan de eerste wereldoorlog iedere avond om 20.00 uur de Last Post wordt geblazen. Woensdag 20 mei gaan we een dag naar Brugge. Donderdag 21 mei gaan we weer huiswaarts. Maar onderweg bezoeken we Gent en maken een rondvaart door de grachten van Gent. Daarna eerst nog een heerlijk diner voordat we huiswaarts gaan, en tegen de avond zijn we weer in Geffen. Deze reis kost u, bij deelname van minimaal 30 personen € 429,- p.p. Toeslag eenpersoons kamer € 79,-.èn is inclusief: -Vervoer en begeleiding van ervaren chauffeur/reisleider.


-Opstappen in uw woonplaats -4 nachten verblijf , 4 x ontbijt en 3x diner in uw hotel. -Muziek en dansavond in uw hotel. -Bezoek Antwerpen, Blankenberge, De Panne, Oostende, en rondrit toeristentreintje. -Bezoek Gent, inclusief boottocht. -Bezoek Brugge, inclusief diamantmuseum en Brouwerij. -Bezoek Jules Destrooper koekjesfabriek + proeverij -Kusttoer West Vlaanderen. -Bezoek Ieper, Tyne Cot en Last Post incl. diner in centrum Ieper. -Toeristenbelasting. -3-gangen diner ter afsluiting. Heeft u belangstelling en wilt u graag uitgebreidere informatie, kunt u bellen naar Tineke Willemse tel. 0610758924.

GELOOF ONDER WOORDEN (31) Gedoopt zijn. Naar het water gaan is een levenservaring. Wie gelooft in God de Vader verlangt naar het water van de doop, want God is de bron van het leven. Door de besprenkeling met water en het uitspreken van het geloof bij het doopsel worden we ondergedompeld in die liefde die van ieder mens naar het beeld van Jezus een kind van God maakt.Tijdens de doop van Jezus zei God: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind’ (LC 3,22) Zo spreekt God bij elke doop: ‘Jij bent mijn kind, vandaag geef Ik je mijn leven’. De onderdompeling in het water betekent ook het risico van de dood. De ware doop van Christus was zijn dood, toen Hij verdween . Maar God heeft hem teruggeroepen tot het eeuwige leven. Wanneer we om de doop vragen laten we zien dat we één met Christus willen zijn, ons leven willen leiden zoals Hij deed, met alle risico’s van het geloof en de liefde, dat we op God vertrouwen en ons leven winnen door het weg te geven.Tot slot betekent het dat we geloven in de vergeving van God die de schulden uit het verleden omzet in nieuw leven, ‘zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping’ (2 Kor 5,17). De doop is een nieuwe geboorte ‘uit water en geest’ (Joh 3,5). De heilige Geest van God en van Jezus komt over de gedoopte, een onweerstaanbare kracht als het vuur of de wind, en vrede en zachtheid als de duif. Het is de geest van profetie die de Kerk opbouwt. Je wordt christen door binnen te gaan in het paasmysterie van Jezus die blijft voortleven in de Kerk. Deze inwijding in het christelijk leven vindt plaats door de drie initiatiesacramenten van doop, vormsel en eucharistie. Gedoopt ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’. Gedoopt worden ‘in de naam van Jezus’ betekent: uit de handen van Jezus zelf, om persoonlijk verbonden te zijn met Christus’. Het doopsel is een goddelijke handeling, heilig (een sacrament).

Jezus zegt dat de Vader en Hijzelf bij de mensen verblijf zullen nemen, die hun hart openstellen voor de werking van de Geest (Joh 14,21). De gedoopte christen is onder ‘gedompeld’ in het mysterie van God, de andere formulering die bij het doopsel wordt gebruikt, legt dat mooi uit:‘in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’(Mt 28,19). Het is duidelijk dat het doopsel geloof veronderstelt, geen volmaakte kennis van het Evangelie. Het wezenlijke van het geloof is het onvoorwaardelijke vertrouwen in Jezus Christus en kennis van de Drieeenheid. Wanneer dit aanwezig is in het hart van de nieuwe christen, dan is hij klaar voor het doopsel. De ontmoeting in het licht van God zelf laat het kwaad dan in de mens zit duidelijk uitkomen. De vraag om het doopsel veronderstelt berouw over onze fouten en doopsel is de vergeving van alle zonden. De christen treedt dan ook binnen in de door Christus gewilde gemeenschap, het nieuwe volk van God dat openstaat voor alle volken. In de Handelingen viert Lucas deze warme broederschap van de eerste gemeenschap van Jeruzalem: “ De grote groep gelovigen was één van hart en ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde’ (Hnd 4,32).Wat heeft ons geloof toch mooi idealen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


NIEUWS VAN KOM D’R IN Bij Kom d’r in zijn ruim 30 vrijwilligers actief. Zes mensen vormen de werkgroep van Kom d’r in. Daarnaast zijn er een aantal mensen actief betrokken bij het begeleiden en vorm geven van de activiteiten en is er een groot team van enthousiaste gastvrouwen. Deze gastvrouwen laten we in deze Torenklanken graag aan het woord om jullie enthousiast te vertellen over de activiteiten in Kom d’r in. Kom d’r in is een gezellige en laagdrempelige plek in de Koppellinck van en voor alle inwoners van Geffen. Daar kun je elkaar ontmoeten en gewoon wat buurten onder genot van een kopje koffie of thee. Dinsdagmorgen is er een gezellige inloop met line-dans, daar kun je gratis aan meedoen als je zin hebt, alleen koffiedrinken en kijken mag ook. Dinsdagavond 2 keer in de maand wordt er geknutseld er worden hele mooie dingen gemaakt met begeleiding. Woensdagavond is er Tai Chi, dat houdt in de oefeningen met intentie doen en na afloop is er altijd tijd voor een goed gesprek Elke laatste woensdag van de maand hebben we een wereldproeverij: dit is buitenlands eten mede gemaakt door mensen uit verschillende landen.Als er nog mensen zijn die hun kookkunst willen delen met ons: kom d’r in. Je kunt je ook aanmelden om mee te eten, de kosten zijn € 5.- p.p. De 1ste en de 3de donderdag van de maand gaan we ‘s middags weer leuke dingen maken, het is er altijd gezellig en voor ieder wat wils. Vrijdagmorgen is er een vrije inloop en komen wande-

laars een kopje koffie of thee drinken, daar kun je ook bij aansluiten. De start is bij de Koppellinck: de 10 km start om 9.00u en de 5 km start om 9.30u Op zondagmiddag is er ook een inloop van 14.00 tot 16.00, dan wordt er gesjoeld of ’n spelletje gespeeld en het is er altijd gezellig Ook is er één keer in de maand op vrijdagmiddag een Repair Café waar je kapotte spullen kunt laten repareren. En eenmaal per maand is er een schildermiddag voor de kinderen van groepen 4, 5 en 6. Kinderen wel van tevoren aanmelden.Vol is vol. Er is veel te doen en te beleven dus kom gerust ’n keertje langs bij Kom d’r in. Gastvrouwen van kom d’r in Het rooster voor de maand september vind je in de vorige Torenklanken

DANKWOORD Iedereen hartelijk bedankt voor de bezoekjes tijdens het ziekbed en overlijden van Gerard van de Wouw Het was hartverwarmend, met name Familie, vrienden en Vogelaars, het deed ons goed! Ook een woord van dankbaarheid gaat uit naar Medewerkers van Pantein, Huisartsenpraktijk Hap Nuland in het bijzonder Dr. ten Haaf. Fam vd Wouw, Dorpstraat

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROOI OORTJES XXIV Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. In de vakantie ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, op terrassen bij Effe noar Geffe én natuurlijk rondom De Geffensche Wiel. # DeGeffenscheWiel De bewoners rondom De Geffensche Wiel trekken zelf het initiatief naar zich toe. Er is een brandbrief aan de Groewd Osse gemeenteraad gestuurd om de situatie in en rondom de ”Groene Gifvijver” (opnieuw)onder de aandacht te brengen. Een kopie ervan ging naar Dorpsraad Geffen, waar wij de erbarmelijke situatie van de erg lage waterstand (erwtensoep) en de gortdroge kades ook al diverse keren aankaartten. 17 september gaan omwonenden inspreken in de openbare raadsvergadering.Wij adviseren ze om vooraf (ook) Waterschap Aa en Maas om advies te vragen over (on)mogelijke oplossingen. Heel veel succes! # PastoorGate Na de verhuizing van onze geliefde pastoor David van Dijk naar Reusel, kwam pastoor Van Roosmalen ”invliegen” om de eucharistievieringen op zondag om 9.30 uur voor te gaan. Hoewel hij dat volgens ons uitstekend deed, had de neije pastoor binnen 4 weken zijn hielen alweer gelicht. Hoe kan dat nou? Was het de negatieve publiciteit in het Brabants Dagblad, die hem dat deed besluiten? Had Van Roosmalen ruzie met Gerrit, Diny of Passe Partout? We weten ’t echt nie, mar zèn grûwlûk neijsgierrig. Hoe ’t precies zaat, heuren we vast mi Recht Vur Zunne Roap, wâ ôk in 2010 gewoon bij “Zin in Geffen” gehouden wordt, he ‘k van Bennie zelf geheurd. Gelukkig is good-old pastoor Verbakel meteen in het gat dat Van Roosmalen gesprongen, toen die het hazenpad koos. Stond er trouwens ôk wir een groewd stuk in het Eindhovens Dagblad (dag later in het BD) over pastoor David van Dijk.Wij vonden het een raar verhaal.Van Dijk moet natuurlijk zelf (ook) opletten, wattie allemol vertelt, mar de journalist hoeft doar toch gin sensatieverhaal van te maken? De redactie van een krant hi toch ôk een eigen verantwoordelijkheid? Als pastoor David van Dijk heimwee krijgt, is hij in Vinkel en Geffen (weer) welkom!

# WindmolensGroewdGeffen O.a. omdat windenergie meer oplevert dan zonneenergie én minder ruimte in beslag neemt, zijn wij positief over ideeën om in de polders tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch windmolens te plaatsen. Of het er ook echt zóveel moeten zijn en of de molens niet beter (ook) langs de A59, de A50 en op industrieterrein Vinkel-Noord moeten komen, dáár zijn wij nog niet uit. Maar windmolens in Geffen-Zuid (nieuw industrieterrein) en óók in GeffenNoord (polder) is, net als voor de heren en de dames van de Stammtisch onacceptabel! # RijksmonumentPastorieGeffen Nadenken over een toekomstige bestemming mag gelukkig @IedereenInGeffen. Kleinschalige gezinsopvang gehandicapten, jongeren, dementerenden of andere zorgbehoeftigen zien wij héél erg zitten. Daarvoor zijn wij op zoek naar financiers! Agge iemès wit? Subiet bellen!

# GrutsOpGeffen Hoewel geen van onze leden ôk maar enige hand- of spandienst verleent in de voorbereiding op en/of tijdens Effe noar Geffe; (ôk) wij liepen op 1 september 2019 as ”unnen hond mi 7 staartjes” dur ’t dorp. Mi onze mechesterse boks kuierden wij rond. En we zagen dat het goed was; HEEL ERG GOED zelfs; stichting EFFE NOAR GEFFE mi Theo, Bert,Anita,Toon, Chrisjan, Boet, Henk, nog inne x Bert en véle, véle, véle anderen; wij zetten onze boerenpet af en maken een héle diepe buiging. CHAPEAU!!!!!! Natuurlijk hadden wij u ook nog wel iets willen influisteren over #NeijePapendijk, #GeffenschToetsenbordTerrorisme, #VacatureGroenLinks #DommeWethoudersOss én het be-la-che-lijk lange reces van #DorpsraadGeffen, maar dat doen wij mss een volgende keer! ’t Rooi Hundje 06-5391 6725

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


GILDETENTOONSTELLING GROOT SUCCES Het was het vele werk meer dan waard: de gildetentoonstelling tijdens ‘Effe noar Geffe’. Gildebroeders Ben Vissers en Ferrie Verhoeven hebben veel manuren gestoken in de opzet van de tentoonstelling, het uitzoeken en printen van foto’s en materiaal verzamelen voor de huiskameropstelling. Maar ook het laserschieten en de film die gemaakt is door Jan Verburgh van de kringdag in mei bij molen de Vlijt, waren een groot succes.Twintig jaar Sint-Jorisgilde, twintig jaar activiteiten, het leverde duizenden foto’s op. Gelukkig waren er ook veel handen voor de aankleding buiten naar de ingang en later bij het afbreken en netjes opruimen van de tentoonstellingsmaterialen. Echter niet alles wordt opgeruimd of afgebroken, want tijdens de Open Dag van Heemkundewerkgroep Vladerack in oktober kunt u nog eens op uw gemak een aantal van de fotoborden bekijken. De precieze datum zal tijdig worden bekend gemaakt. Ook daar bent u van harte welkom. En het Sint-Jorisgilde? Dat gaat meteen na de tentoonstelling verhuizen naar Weverstraat 33.

opvang zorgen dat er schoon drinkwater is. Dit doen wij door een watertank te plaatsen en deze aan te sluiten op het waternet van de regering. Met deze watertank kunnen kinderen dus gebruik maken van schoon drinkwater en kan er gezonder gekookt worden voor deze kinderen. Daarnaast gaan wij ook zorgen voor de opvang van regenwater. Met regenwater kunnen kinderen zich wassen en kan de wc doorgespoeld worden. Volg de vorderingen van dit project op facebook. We willen jullie ook laten weten dat je ons kunt steunen door online inkopen bij diverse webwinkels zoals bol. com, wehkamp, mediamarkt of AH, via de site van www. sponsorkliks.com te doen. Het is zelfs mogelijk om de app van sponsorkliks te downloaden op je telefoon. Vul bij deze site RIVED in als doel dat je wilt steunen. Daarna kun je via deze site naar de webshop van je keuze. Je betaald niets meer, maar de leverancier betaald een bepaald percentage aan ons. Een mooie aanvulling voor onze projecten. Natuurlijk zijn jullie ook benieuwd naar onze volgende kledinginzameling: Zaterdag 26 oktober a.s. in de Koppellinck van 10:00 tot 14:00 uur Ruim je kledingkast op en breng oude bruikbare kleding, schoenen en linnengoed. Alvast bedankt.

LAATSTE NIEUWS VAN RIVED Effe noar Geffe is nog maar net voorbij en wij zijn alweer druk voor onze volgende kledinginzameling. Maar allereerst willen wij iedereen bedanken die onze kraam bezocht heeft en door middel van het kopen van water ons project in Nairobi steunt: In de grootste sloppenwijk van Nairobi, Kibera, willen wij bij een school en

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


AANKONDIGING

Informatiebijeenkomst Slaap en Slaapproblemen Bijna één op de vier Nederlanders kampt met slaapproblemen. Een gezonde slaap is van groot belang om goed te kunnen functioneren.Wanneer slaapproblemen langer aanhouden, heeft dit vaak grote invloed op het dagelijks leven. In samenwerking met huisartsenpraktijk Vinkel en Nuland organiseren wij daarom deze informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond en functie van normale slaap en over veel voorkomende factoren die de slaap kunnen verstoren. Dit geeft u meer inzicht in uw eigen slaapproblemen en eventuele factoren die deze problemen veroorzaken of in stand houden. Ook kan het u helpen bij het voorkomen van slaapproblemen. Daarnaast bespreken we gezonde en minder gezonde gewoonten rondom het slapen en de do’s en don’ts bij het gebruik van slaapmedicatie. U krijgt tips en adviezen om beter te kunnen slapen. Datum: Woensdag 23 oktober 2019 Tijd: Inloop 19.15, start bijeenkomst 19.30-21.00 uur Locatie: ’T Zijl, Zijlstraat 2 Vinkel Kosten: Gratis Aanmelden kan tot 19 oktober via: lisa@praktijkvandaag.com Graag tot dan! Mario Schultz-Eltink (praktijkondersteuner GGZ), Lisa Mols (slaapoefentherapeut), Lisa Konickx (openbaar apotheker)

nog steeds lid van Noiz.” Als bestuursvoorzitter van het eerste uur heeft Stam het koor in de afgelopen jaren zien groeien, vooral in kwaliteit en volwassenheid. Popkoor Noiz is inmiddels een graag geziene act op diverse evenementen in de regio. In de afgelopen jaren deed het koor zelfs een aantal keer succesvol mee aan een (nationale) korenwedstrijd. Stam: “Wat - gelukkig - niet veranderd is, is het plezier en de energie die we uitstralen tijdens het zingen. Dat is wat Noiz uniek maakt.” Voor haar tienjarig jubileum wilde Noiz graag iets speciaals doen. Waar het koor de afgelopen jaren al een aantal theateroptredens gaf, kwamen zij nu uit op iets bijzonders: een eigen festival. Voor het ‘Noiz & Friendz festival’ nodigden zij bevriende koren, bands en andere verenigingen uit de regio uit voor een middag- en avondvullend programma in openluchttheater Hoessenbosch. “Bij Noiz zijn we niet bang om eens iets ‘anders dan anders’ te doen. Dit festival is ons verjaardagsfeestje en het is super om dat met muzikale vrienden te kunnen vieren,” aldus Stam. Na tien jaar geeft Stam het voorzitterschap deze zomer door: “Nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën. Ik denk dat dat goed is voor elke vereniging, dus ook die van ons ”. Het Noiz & Friendz festival vindt plaats op zaterdag 14 september vanaf 15.00 uur in Openluchttheater Hoessenbosch in Berghem. Gedurende de middag en avond treden diverse acts op op drie podia: Kidz, Bandz en Friendz. Zo is er onder andere kindertheater, een dansworkshop door Remix, optedens van de bands Dude en Lijn 99 en popkoren als d’Accord en Multivox. Het festival wordt geopend en afgesloten door Popkoor Noiz zelf. Kaarten zijn te bestellen via de website van Noiz (www.popkoornoiz.nl/festival) en kosten €12,50 voor volwassenen en €5,- voor kinderen t/m 12 jaar.

POPKOOR NOIZ VIERT 10-JARIG JUBILEUM MET FESTIVAL IN HOESSENBOSCH Het Heesche Popkoor Noiz beleeft dit jaar haar tienjarig jubileum. Om dat te vieren pakt het koor groots uit: op zaterdag 14 september organiseert Noiz het ‘Noiz & Friendz’ festival in openluchttheater Hoessenbosch in Berghem. Samen met bevriende koren, bands en muziekverenigingen uit de regio beloven zij er een muzikale middag en avond voor jong en oud van te maken. Een koor gericht op jongeren, popmuziek en kwaliteit; dat was er tien jaar geleden niet in omgeving Heesch. En dus besloten Jacco Stam en Sander Wijnen in 2009 een nieuw koor op te zetten. Een spannende uitdaging want, slaat het aan? Inmiddels kan Stam die vraag met een volmondig ‘ja’ beantwoorden:“We hadden het geluk dat de meeste leden bleven hangen, veel van hen zijn

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.