Torenklanken 2013 - nr 14

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 14 | september 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Opslag ruimte gezocht Voor de opslag van de houten palen, die we voor de Veemarkt gebruiken en 2 boeren karren met materialen van “ons” boerderijke, zijn we op zoek naar opslagruimte. We zoeken afdak of schuur van ± 10 x 15 meter. Hoeft niet afsluitbaar te zijn wel droog. Bel als je iets weet of hebt naar Bert van Laarhoven 06-51.56.63.74 Bestuur Effe noar Geffe

Nieuwe wintermode in zorgcentrum “De Heegt” Met weemoed denken we misschien nog even terug aan die mooie zomer, maar het is toch echt herfst buiten! ‘s Morgens is het al koud en ook de verwarming mag weer aan: “Tijd voor onze wintermode!” Ook nu geeft het winter-mode-beeld veel mooie, warme stoffen; kleur en kleurrijke dessins domineren het modebeeld. In zorgcentrum “De Heegt” kunnen we ons voorbereiden op de komende winter. De dames van Euro Mode zijn er weer op woensdag 9 oktober a.s. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen. Tot 9 oktober a.s. in “De Heegt”, de koffie staat klaar!

COMPUTERHOEK GEFFEN In het Brabants Dagblad van woensdag, 10 juli, werd als kop van een artikel geschreven; “Ook 90-jarige kan swipen en skypen” -Dit in het kader van dat de zorgorganisaties op zoek zijn naar manieren van het

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

verlenen van zorg op afstand. Pantein heeft gekozen voor “beeldzorg”. In dit artikel wordt beschreven wat de ervaringen zijn bij gebruik van de computer bij het contact met hun cliënten. Doch bij het gebruik van de computer zijn de mogelijkheden talrijk. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan de programma’s internetten, e-mailen, internetbankieren, tekstverwerking (brieven of verslagen schrijven), skypen(beeldcontact), downloaden van, het versturen en bewaren van documenten, van foto’s, en of muziek, enz.. Bij het gebruik van de computer kennen we tegenwoordig verschillend apparatuur, zoals o.a. de desktop (vaste opstelling), de laptop, de iPad, iPhone, smartphone enz., de ontwikkeling staat niet stil. De jongeren groeien op met het gebruik van de computer zoals op de school, bij het maken van hun huiswerk, in de bibliotheek en door het gebruik van hun mobieltje. Doch al voornoemde toepassingen zijn niet alleen voor jongeren, maar ook de 55-plussers kunnen hiermee hun voordeel doen zonder dat zij afhankelijk zijn van anderen. Bij Computerhoek Geffen geven wij begeleiding aan de 55-plussers om te leren omgaan met de computer, zodat je echt een aantal mogelijkheden van het computergebruik leert kennen. Hierbij krijg je dan persoonlijk instructie van een vrijwilliger en de uitleg wordt “één op éen” gegeven, zodat je in eigen tempo leert omgaan met de computer en al gauw de leuke mogelijkheden daarvan ervaart. We gaan nu eind september weer van start met het geven van deze begeleiding. Heb je interesse? Bel dan voor aanmelding of informatie: Albert van Santvoort, tel. 53 22 141 of Jan Ceelen, tel. 53 22 258

KOPY INLEVEREN VOOR:

23 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 20 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 22 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Vredesweek en start MOV fietstocht) di. 24 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 27 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 29 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 01 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 04 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 06 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel.

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 26 aug. 2013: Frans Schuurmans, 81 jaar 27 aug. 2013: Martha van der Doelen - van Erp, 90 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl BEDEVAART WITTEM Het klooster Gerardus Majella in Wittem is een pleisterplaats voor de ziel. Op zondag 13 oktober wordt de jaarlijkse bedevaart naar Wittem gehouden. Er zijn liturgische vieringen, een bidtocht door de tuin, u kunt een bezoek brengen aan de Kloosterboekenwinkel en de tentoonstelling in de Bibliotheek bezoeken. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


Vanuit Oss vertrekt de bus om 07.45 uur bij het Golfslagbad, Euterpelaan 1 in Oss. Als u liever later vertrekt kunt u ook in Den Bosch opstappen bij station Oost om 09.00 uur. We zijn om 20.30 uur thuis. Kosten € 25,00. Voor informatie en opgave (vóór 26 september) kunt u terecht bij Ria van Gogh tel. 5321592.

Kardinaal Simonis op bezoek Een tijdje geleden was kardinaal Simonis te gast bij ons in Geffen, en pas geleden sprak ik hem nog. Hij was onder de indruk van onze kerk, van het aantal kerkbezoekers, van het koor en hij zei me; “Ik bewaar daar een hele goede herinnering aan, het was een mooie viering, en de mensen die ik gesproken heb waren hartelijk en vriendelijk, ik vond het een mooie gemeenschap”. Naast dat we dit in onze broekzak kunnen steken (al kost het mij een grote oleander, want daar was hij onmiddellijk verliefd op en de volgende keer als hij op de koffie komt een goeie sigaar) vind ik het ook belangrijk dat het visitekaartje van de parochie het predicaat gastvrij draagt. Een geloofsgemeenschap staat of valt bij het feit hoe ze met mensen omgaat, je kunt jezelf nog zo katholiek, modern of ruimdenkend voelen als je wilt, maar dat uit zich in de praktijk. Aan het kruis omarmde Christus de mensen, Hij sloot niet buiten, en volgens mij is dit dus ook onze opdracht. Ik hoop dat we daar samen steeds

iets goeds van weten te maken, want katholiek betekent algemeen, voor de wereld, de Kerk van Jezus Christus die mensen toelaat en welkom heet, een kerk die een thuis van mensen mag zijn. Fijn dat kardinaal Simonis zich bij ons thuis heeft gevoeld. Met hartelijke groet, Pastoor Van Dijk

Dankbetuiging Graag willen wij iedereen bedanken voor alle goede zorgen voor ons moeder, oma en overgroot oma. Leen van Dinther van Erp Uit alle blijken van medeleven die wij mochten ontvangen bij haar overlijden bleek nog eens dat zij in deze omgeving meer dan gemiddeld bekend stond. Graag was ze altijd met mensen bezig, en zij vond het heel fijn om mensen om zich heen te hebben. Daarom willen wij u graag nogmaals bedanken met een van haar eigen uitspraken. Fijn dé ge dur waart en bedankt!! Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Van Dinther.

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Bep Janssen - de Bont (84 j.) Een praatje met een van de bewoners van zorgcentrum De Heegt... Ik ben te gast bij mevrouw Janssen - de Bont, op woensdagochtend altijd vergezeld door vrijwilligster Rikie van Erp: “Het klikt tussen ons, misschien komt dat wel, omdat we allebei geen zusjes hebben...!” Bep de Bont is geboren in Oss en samen met haar man Jan Janssen runde ze een slagerij in de Hooghuisstraat. Ze kregen zes kinderen: Nanny, Ine, Miriam, Saskia, Monique en Piet. “Toen Piet geboren werd geloofde ik bijna niet, dat we na vijf dochters een zoon kregen!” zegt Bep. Toen haar man op 47-jarige leeftijd stierf, zette ze de winkel voort samen met het personeel. De kinderen hielpen mee in de winkel. “Op zaterdag kregen ze traktement, maar daar moesten ze wel voor werken: vleeswaren snijden of de winkel schrobben.” De kinderen gingen studeren en omdat niemand de winkel wilde overnemen, werd de zaak verkocht. Bep: “Ik miste de winkel heel erg want ik was een echte zakenvrouw en had graag contact met mensen.” Het verlies van haar kleinkind Jan was aangrijpend: “We houden elk jaar een herdenking, hij hoort er nog gewoon bij.” Ook haar schoonzoon Wim de Bruijn is enkele jaren geleden, veel te jong, plotseling overleden. Ondanks dit verdriet blijft Bep optimistisch in het leven staan. En zo kwam mevrouw Janssen - de Bont drie en een half jaar geleden naar huize De Heegt.“Het is hier prettig wonen, ik heb het heel goed naar mijn zin. Het eten (we mogen ter plekke kiezen uit twee menu’s) en de verzorging zijn prima. De Geffense mensen moeten wel altijd even wennen als er iemand ‘van buiten’ komt. Ge moet ‘gewoon’ doen en het liefst dialect spreken...!” Rikie: “Mevrouw doet aan heel veel activiteiten mee in het zorgcentrum en dat is leuk. Geheugengym vindt ze heel interessant, en dat wordt fanatiek gespeeld op maandagochtend. Op maandagmiddag zit ze bij “De Nijvere Handen” te handwerken; ze maakt momenteel een schouderdoek. Op dinsdag is het sjoelen. Op woensdagochtend kom ik haar gezelschap houden. We buurten samen veel en gaan graag wandelen waarbij we veel bekenden tegenkomen.We ‘hobbelen’ ook over de markt, want gewoon wandelen gaat daar echt niet op die keien...!” Na de middag is Rikie er om te assisteren

op de hobbymiddag. Op donderdag is het kaartkienen. Mevrouw Janssen - de Bont was ook een voorvechtster om gebruik te mogen maken van de grote huis afwasmachine, na afloop van het kookclubje.“We bleven altijd met een grote afwas zitten en moesten dan zelf afwassen. Het is onzin dat dan die machine niet gebruikt mag worden.” De bewoners van De Heegt hebben ook weer een gezellige kermis gehad; alles keurig verzorgd door de Geffense horecaondernemers: oliebollen, koffie met koeken en een drankje. Kijken is ook leuk, want in een van de kermisattracties gaan, dat durft Bep niet meer aan. Rikie gaf zich op als vrijwilliger en een van haar eerste taken was het schoonmaken van het glazen kastje, inclusief de verzameling glaswerk, van mevrouw Janssen - de Bont op kamer 23. Inmiddels is Rikie nu al twee jaar ‘de buddy’ van Bep! “Ge zit er gewoon op te kijken tot ze komt,” zegt Bep. Rikie vindt het op haar beurt leuk om mensen te helpen en gezelschap te houden. “Het is dankbaar werk!” Ze is allround: ze werkte op kantoor, paste op kinderen, heeft in de thuiszorg gewerkt en is actief bij de EHBO-vereniging. Oud-activiteitenleidster Dorien komt bij toeval binnenlopen: “Even kijken hoe iedereen het maakt!” Bep vindt zichzelf niet eenzaam: “Ik heb graag mensen om me heen, maar als ik alleen ben, kan ik me goed vermaken; ik lees de krant en tijdschriften en doe ‘mijn huiswerk’ voor de hobbymiddag.” Haar eigen kinderen komen altijd in het weekend en dan doen ze gezellige dingen. Ze geniet inmiddels van haar eerste achterkleinkind en er zijn er nog vier op komst! De studies en sportprestaties van haar kleinkinderen volgt ze op de voet! Onlangs heeft Frederique meegedaan op de Jeugd Olympische spelen met zwemmen en Vincent is profvoetballer bij FC Almere City. Het was een gezellig praatje met mevrouw Janssen - de Bont .Als er andere bewoners zijn, die graag wat vertellen, meld je dan aan (of laat je aanmelden) bij de redactie van Torenklanken: torenklanken@home.nl

Problemen met relaties, geld, instanties, school, verdriet... Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u, kosteloos, weer op weg.

0412-623880 - info@aanzet.nu - www.aanzet.nu 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp Wat een wondertje, hoe is het mogelijk, Geffen is wereldwijd bekend. 1 September 2013, weer een onvergetelijke 37e “ JOARMERT”. Een bus met oudjes uit Geldrop rijdt Geffen binnen en verbaast zich al meteen over het stro-poppen-dorp en de fotograferende toeristen. Zo waren er weer duizenden, die genoten van het spektakel, de sfeer, de gasvrijheid, de ontelbare verrassende momenten, het immer boeiende beestenspul met veel attractieve momenten, het schapenweitje met de kinderen. Het verbaast een ieder om de gemoedelijkheid, de vanzelfsprekendheid, de simpelheid. Je moet wel beseffen, dat er die dag 900 vrijwilligers werkzaam zijn en dat alle details tot in de puntjes geregeld zijn door de Kartrekkers, de Voorgangers, de Bouwgroepen enz.. Je ziet leden van het comité in alle rust door het parcours lopen met een zeer tevreden uitdrukking:“We hent wer vanmekoar.’t klopt allemoal wer, ut lupt allemoal wer” We hebben genoten op het Dorpsplein van de gezelligste ouwe kermis en de tuureluurse muziek, van de kop-van jut, de walmende zaagmachine, de auw traktoren, de minatuurtrein, de orkesten bij Jansen, de door het dorp lopende minsen van vruuger, de Bierwagen, het dorsen, de verse mik, het vliegend tapijt, ‘t Brabantse span, de Pipo’s, de stoomtrein, Riverside, Black Sell, Theodora en de Fonskes, Carli en Sjef, de Rock Stieren, een grote bonte stoet van klankjuweeltjes, om dan doodgelukkig en doodvermoeid, en hemelsblij unne stoel te vinden bij het Erfhuis. Wat een club en wat een acteurs rond het Erfhuis. De tranen biggelen nog op onze wangen bij de Smartlappen van de Rosmalekus mi aonhang; wat een pure beleving bij de “Veiling der emotie”. Dan staat Geffen effe op zijn kop en dolt en deint en schatert het toegestroomde volk en applaudisseert het met klaterende gulheid. De jury in waardigheid gearriveerd in een gedecoreerd rijtuig voorafgegaan door dokter v. Heijningen, omringd met adellijke schoonheden, te paard, deed weer haar best: De 1e Prijs verdiende de Kado-Shop en bij de de deelnemende groepen Scouting. Proficiat. Zet Geffen toch in de bloemen, want het geheel verdient de hoogste onderscheiding en daar horen bloemen bij. Zoek toch een groot stuk grond en zaai Lofdoenekes, Huldebluuikes, Lachviooltjes, Eigen geteulde Madeliefjes, en Septemberspatjes naast al het koren en zet al die lui in het altijd gewillige septemberzunneke. Comité PROFICIAT. Fantastisch, Hulde, Eer en Lof. Het is te mooi om waar te zijn. En dat was “Effe noar Geffe” in 2013. We zouden bijna de man van het jaar vergeten. Op zaterdag 31 augustus stroomde het Dorpsplein helemaal

vol. “Wie, wie” werd geroepen. Niemand... Jawel toch. De burgemeester riep naar voren de functionerende fotograaf en dat was Hans, gewoon, doodgewoon Hans, ja, Hans van Leeuwen, Hans van Will van Leeuwen, dat moet je toch weten Hans van Will van Leeuwen van Pietje de Haas uit de v. Coothstraat. Och, och en hij wist het zelf niet. Ja Will zat in het spel en dan weet je het wel. Zeer verdiend dat wel. Hans de fotograaf, de inzet voor velen, altijd bereid, intussen ook nog koster, maar al jaren functionerend in het Rottenrijk, als Prins, adjudant, raadslid, jury, jeugdleider, Roapliedorganisator. Hans van Leeuwen wordt het uithangbord van Geffen in 20132014. Hans mag Geffen overal vertegenwoordigen. We hangen een plaatje aan de Kerkdeur, de Koppellinck, het Gemeentehuis, de Kiosk, het Reclamebord. Hij mag op de 1e rij zitten. Hans verdient het en is in alle eenvoud toch overal bekend. De grote rij van huldebrengers aan Hans en het rijke applaus onder alle aanwezigen ondersteunden deze terechte onderscheiding. Ook werd op zaterdag 31 augustus de familie van oud dokter-huisarts Frans Jansen geëerd en naar het Geffens plein genodigd, omwille van de bijzondere uitgave van “Aauw - Neits” over het leven en het reilen en zeilen van Frans Jansen te Geffen met zijn vrouw Riet en de 10 kinderen.“Auw-Neits” no 2 2013 kreeg daardoor bijzondere aandacht evenals de tentoonstelling in de Raadzaal. Toch moeten we naar de politiek. Immers Geffen moet nog effe door. Het Centrumplan-Zuid is definitief goedgekeurd, maar wie begint. Alle plannen zijn rond, maar het jaartal is zoek, de schop gevonden maar nog in de lak. De grond is nog niet betaald. De rekening is onderweg, Mooi-Land is op zoek naar geld en vraagt Brabant Wonen om overname. Het is een schemerig geheel ook als je de verslagen leest, dan is alles onduidelijk en wat en hoe staat er niet in. C1000 wordt Coöp of ... nog anders. De onderhandeling is nog in onderhandeling... De gemeente Maasdonk moet die twijfelaars toch zwaar onder druk zetten, want in 2015 is de subsidie verlopen. Geffen wacht nog op een vernieuwde of nieuwe Dorpsraad intussen wordt de Seniorenraad onder dank voor de vele goede verdiensten en rijke advisering ten zeerste bedankt. We weten van de scheve stoepen en treurige woonachterstand. De naar Den Bosch-hijgende-Geffenaren hebben nog even de zwarte vlag uithangen en treuren om de steeds meer grazende Ossenaren, die het toch wel lekker vinden wat meer ruimte om zich heen te hebben. We hebben wel ervaren, dat Oss veel belangstelling heeft voor onze Joarmèrt en daarom met een rijke vertegenwoordiging aanwezig was bij de opening en viering. Ook begroeten wij graag de nieuwe tandartsen aan de poort van Geffen, Heesterseweg no 1 met de oproep: “Geffen laat je tanden zien”. Binnenkort word je gebeugeld, geïmplanteerd en wordt Geffens jeugd nog mooier. Het heet tandartsenpraktijk Maasdonk en is verwant aan 9


“friends4dents” te Rosmalen. Het fietspad Oss - Den Bosch is nog lang niet klaar.Wij wachten met ongeduld op de opening van Station Geffen en daar moeten zowel Oss, als Den Bosch belang bij hebben en Nuland mag bij ons gratis opstappen maar het instappen wel betalen. Van stamtafel 388.Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting op 22 sept. weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Ût gû oe goet en ût kûmt goet. Hauw doe.

Een Huis des Gebeds of een Huis des Gezwets? Ze zeggen dat een kerk een plaats is van rust en verstilling, maar je merkt daar toch lang niet altijd iets van, terwijl -zou je denken- mensen toch voor een stuk bezinning komen. Het valt me al jaren op, maar ook tegen eerlijk gezegd, dat er zo vaak, zo veel en zo hard gepraat wordt in de kerk, voor, tijdens en na vieringen. Ik weet nog dat ik als kind ronduit geschokt was toen mensen in de bank achter ons de hele mis moppen aan het tappen waren. Dat was tijdens de begrafenis van een vriendin van mijn moeder. Ze was 37 jaar, gestorven aan botkanker en liet een gezin met kleine kinderen na, echt een gelegenheid dus om geintjes te maken... Ik schrijf dit stukje naar aanleiding van het feit dat mensen me er op aan hebben gesproken, mensen die zich groen en geel hebben geërgerd bij bepaalde gelegenheden, want zij konden steeds “meegenieten” van het gepraat van anderen die zich nergens iets van aantrokken. Ik snap niet dat wanneer je naar de kerk komt, uit geloof of uit betrokkenheid met een bepaalde familie of gebeurtenis, dat je dan niet het respect kunt opbrengen om iets wat voor mensen heel waardevol is niet te verstoren. Het zal allemaal wel niet zo kwaad bedoeld zijn, maar is het nu zo moeilijk om een half uur, of een uur gewoon rustig en stil te zijn? Dat moet je toch ook in een bioscoop of bibliotheek, en wie haalt het in zijn hoofd om luidruchtig te zijn in een ziekenhuis? Er zijn gewoon dingen waarvan we het benul moeten hebben: Dit DOE je gewoon niet. De wereld om ons heen is vol kabaal, stilte en rust zijn vaak ver te zoeken, daarom vind ik dat een kerkgebouw, een gewijde ruimte een plaats is waar we ons kabaal en onze onrust niet naar binnen moeten brengen, we hebben gelegenheid genoeg om met elkaar te spreken, en dat mag ook. Voor mijn part hard en luidruchtig op zijn tijd, met muziek, een lach en plezier, maar wel met respect naar elkaar, al hebben we verschillende overtuigingen. Ook binnen de vieringen is er ruimte voor persoonlijke inbreng, een kwinkslag en volgens mij zijn we hier geen stijve harken. Maar als mensen me aanspreken over het feit dat ze als familielid de viering maar 10

half hebben kunnen volgen doordat mensen de hele mis hardop zaten te praten, zich hebben geërgerd aan gelach tijdens de uitvaart van hun dierbare, of dat iemand onder een uitvaart zijn mobiel opneemt en luidruchtig “gezellig” pratend de kerk uitloopt, of als je als pastoor niet boven het hard gepraat uitkomt dan mag daar best iets van gezegd worden. Ik hoop dat het ons aanzet tot nadenken, want waar ik het nu over heb heeft alles te maken met respect, een woord dat vaak gebruikt wordt, maar volgens mij moet je er niet vooral over praten, maar het gewoon doen, in de praktijk brengen. Gewoon rekening houden met elkaar, niet meer en niet minder, moet te doen zijn toch? Pastoor Pieter Scheepers vertelde me nog dat ze in hun parochies nu een stuk publiceren over uitvaarten, want na de Mis, op weg naar het kerkhof wordt er vaak volop gepraat en ook gerookt. Ook de mensen die niet naar het kerkhof gaan staan vlakbij het kerkhof dan te buurten, te lachen en te kletsen terwijl de familie nog afscheid aan het nemen is. Pastoor Scheepers zei me nog: de processie naar het kerkhof is ook liturgie, praat dan niet, bid en denk aan de lieve overledene en zijn of haar familie. Dit speelt weer meer bij Pieter dan bij mij, al merk ik het zelf ook wel bij uitvaarten die ik natuurlijk ook geregeld buiten de eigen parochies moet doen omdat er nu eenmaal weinig priesters beschikbaar zijn. Nu ik mijn hart heb gelucht weer met een hartelijke groet, Pastoor Van Dijk

bedankt Ziekencomité De Schakel bedankt alle inwoners van Geffen voor hun bijdrage aan onze jaarlijkse collecte waarvan de opbrengst dit jaar 1.706,-- euro was. Met ons 40-jarig jubileum in zicht (12 april 2014) zijn wij gelukkig te mogen ondervinden dat Geffen ons nog steeds een warm hart toedraagt! Nogmaals onze hartelijke dank. Ziekencomité De Schakel Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


KBO informatie Afdeling Geffen Filmmiddagen Woensdagmiddag 25 september om 13.30 uur start weer de 1e filmmiddag van het naseizoen. Als vanouds bent u weer van harte welkom in de filmzaal van het Oude Klooster. Gastvrouw is Lies van Dinther die het weer regelt dat er gratis koffie of thee voor jou is. Jan Ceelen verzorgt de technische kant van de filmmiddag en Martien Romme presenteert de films. Een onderwerp voor de pauze en een ander onderwerp na de pauze. Hij stelt het zeer op prijs als de leden suggesties aandragen over onderwerpen die ze graag zien. Dus spreek het “film team” of het bestuur daar gerust op aan. Een fijne middag! Scootmobielentocht Zaterdag 7 september j.l. is er weer een geslaagde scootmobielentocht georganiseerd door de KBO afdelingen Nuland,Vinkel en Geffen. Ondanks dat het wat miezerde waren de deelnemers voor 100% tevreden en hadden volop genoten van de tocht en het afsluitende etentje in Gasterij Amadeus van het verzorgingstehuis Heelwijk in Heesch. De “hete bliksem” liet zich bliksems goed smaken en was als de bliksem zo snel verdwenen. Op verzoek van Lies van Dinther, die dit jaar de kartrekster van deze tocht was, mocht ik de vrijwilligers bedanken die zorgden voor een veilige begeleiding van deze scootmobielentocht. En een dankwoord uitspreken richting de gemeente Maasdonk, in de personen van wethouder Rini van de Ven en beleidsmedewerkster Cathy van Doorn die middels een subsidie van € 500,- het gezellige etentje mogelijk maakten. Zeker in stand houden deze tocht. Namens het KBO cluster Maasdonk, nogmaals hartelijk dank aan al de vrijwilligers die bij deze tocht betrokken waren. Antoon Romme, voorzitter afd. Geffen

Effe noar Geffe 2013, grandioos!!!

nagedacht bij de schepping... Na de Mis heb ik, en met mij, vele duizenden mensen genoten, de sfeer was perfect, iedereen deed zijn of haar best, het was prachtig! Dat zo’n evenement op zo’n manier kan plaatsvinden vind ik echt een reden tot grote verwondering en dankbaarheid, echt waar! Ons pap en Helmie had ik ook uitgenodigd en wat hebben die twee genoten, ze vonden het geweldig, maar ze vinden Geffen ook echt een fijn dorp. Ons mam (helaas overleden) zei al “ik merk de ge oew eige hier echt thuis vuult, fijn!!!” Zonder dat ze Geffen echt heeft leren kennen helaas had ze gelijk, en ze voelde zich hier ook thuis, ons mam hield van gewoon en hartelijk, en dat heb ik ook met de paplepel ingegoten gekregen bij ons thuis. Gewoon en hartelijk was het met “Effe noar Geffe”, al is het natuurlijk buitengewoon dat zo’n evenement kan plaatshebben, ik zie ze dat lang niet overal klaarspelen op zijn zachtst gezegd, we mogen wat mij betreft dit evenement samen met onze kerk en de twee molens gerust op de lijst van te behouden cultuurgoed plaatsen. Tegelijk wil ik natuurlijk de nieuwe Geffenaar van het jaar van harte feliciteren, “onzen Hans”, die steeds maar weer klaarstaat, ook voor onze parochie en die altijd blijmoedig is, Hans, van harte proficiat, en van harte verdiend, ge magt der gruts op zijn, de ben ik ok... “Effe noar Geffe” was prachtig, grandioos, iedereen bedankt die er op wat voor manier ook wat voor gedaan heeft, dit evenement en de sfeer daaromheen is uniek, laten we die sfeer en de goede geest bewaren, zowel als dorp als parochie, want we kunnen niet zonder, samen zijn we hartstikke sterk! Met een hartelijke groet van een trotse en dankbare pastoor Van Dijk, het ga u allen bijzonder goed!!!

dankbetuiging Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten bloemen en bezoekjes. Vooral tijdens zijn ziek zijn, Hollo vond de vele kaarten overweldigd!! Marijke, kinderen en kleinkinderen

De temperatuur beloofde niet zo heel veel bijzonders, maar met zo veel bezoekers en met zo’n goeie sfeer was “Effe noar Geffe” dit jaar weer echt geweldig. De openluchtmis was zeer goed bezocht, want met twee volle cibories om de communie uit te reiken (en in een ciborie gaan verschillende honderden hosties) was er eigenlijk te weinig, ik heb nog flink moeten breken om iedereen Onze Lieve Heer te kunnen laten ontvangen! Ons pap zei dat het communie-uitreiken een kwartier had geduurd, een hele poos dus. Helaas zag ik ze onder de Mis enkele keren vliegen (die ######## rotwespen!), en hoewel ik een trouwe supporter ben van O.L Heer, vraag ik me toch nog iedere keer af of Hij in al Zijn wijsheid en almacht daar toch wel goed over heeft 11


Zondag 22 september MOV Fietstocht en Zwengelfeest Fiets mee met het MOV en geniet mee van het Zwengelfeest van onze Pompzwengels bij molen Zeldenrust. Alle een aantal jaren een perfecte combinatie. Eerst sportief op de fiets voor een mooie tocht door de regio en na afloop genieten van gezellige blaasmuziek bij de molen. De fietstocht: Starten: tussen 10.30 en 12.00 u. vanaf het Kerkplein Inschrijfgeld: volwassenen € 2,50, kinderen € 1,Eindpunt: molen Zeldenrust met Zwengelfeest vanaf 13.00 u. De fietstocht is ongeveer 30 km lang met enkele gezellige rustpunten waar versnaperingen te koop zijn. Op de grote rustpost zijn zelfs soep en broodjes verkrijgbaar. Je hoeft dus zelf niet met eten te sjouwen. De opbrengst van de fietstocht is geheel bestemd voor het Goede Doel. Dit jaar voor de Stichting “Bogota zonder honger”. Deze Stichting is een initiatief van onze oud-dorpsgenoot Jeannette Bijveld. Samen met Ester de Bie uit HeeswijkDinther regelt zij dit project. In Bogota, de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse Colombia hebben zij een gaarkeuken gerealiseerd waar dagelijks 220 straatkinderen, veelal weeskinderen, een warme maaltijd krijgen. Een geweldig project wat wij met de fietstocht graag steunen. Dus mensen fiets daarom mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en des te meer inschrijfgeld voor de maaltijden van de kinderen in Bogota. Verenigingen fiets mee! Er is een uitnodiging gegaan naar de contactpersonen van de Geffense Verenigingen om mee te fietsen voor Het Goede Doel. Doe je clubtenue aan of dos je ludiek uit op de fiets en je hebt kans om nog en prachtige prijs daarvoor te verdienen. Zorg dat jouw vereniging herkenbaar is, maak er iets leuks van, doe eens gek! Verenigingen die met 10 personen of meer meefietsen krijgen 50 cent korting p.p. op het inschrijfgeld. Doe mee mensen, jullie steunen een goed doel, je hoeft zelf niets te organiseren , je hebt een mooie fietstocht en daarna een supergezellige middag bij de molen. Wat wil je nog meer? Het Zwengelfeest Bij de molen kunt u vanaf 13.00 uur genieten van het Zwengelfeest. Ook al heb je niet mee gefietst kom dan toch naar de molen. De toegang is gratis. De muzikanten laten ons proeven van een zonnige Oostenrijkse vakantiesfeer. Er is een gezellig terras ingericht waar u kunt genieten van een welverdiend kopje koffie

12

of een koud glas bier wat natuurlijk met muziek wordt omlijst. Met molen De Zeldenrust op de achtergrond zal het weer een prachtig geheel vormen. Het programma: 12.30 uur: Opwarmertje: Om ervoor te zorgen dat u bij binnenkomst met muziek wordt onthaald, zetten we alvast een cd’tje op. Ondertussen maken de muzikanten zich klaar om van start te gaan. 13.00 uur: Start Zwengelfeest. De eerste kapel gaat beginnen. 13.00-15.00 uur: De Pompzwengels en de Bônlander Hofkapel uit Herpen vullen de omgeving met hun muzikale klanken. 15.00 -16.00 uur: Optreden van troubadour Henk Habraken uit Heeswijk Dinther We houden tevens een loterij voor Het Goede Doel waarbij u prachtige zolderprijzen kunt winnen. Tevens maken we de winnaar bekend van de groep / vereniging die het mooist uitgedost heeft meegefietst. 16.00-17.00 uur: De Pompzwengels laten nog een keer van zich horen. Tot ziens op zondag 22 september! Werkgroep MOV Geffen - Blaaskapel De Pompzwengels

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf.

Hallo gespuis van Geffen, Wat hebben we weer een leuke week achter de rug. De piraten die de schat kwijt waren... Gelukkig hebben de Geffense kinderen geholpen om deze weer terug te vinden. We hebben mooie hutten gebouwd, leuke spellen gespeeld en een leuke dagje weg gehad. Dit alles is mogelijk gemaakt door de vele sponsoren die wij natuurlijk erg dankbaar zijn. We hebben van de Rabobank een mooi bedrag mogen ontvangen dankzij de vele stemmen van alle leden. Hiervoor hebben we veel bouw- en spelmateriaal aangeschaft die al goed gebruikt zijn in de JeugdVakantieWeek van dit jaar. Op onze facebook pagina kunnen jullie de foto’s bekijken en van elke dag een verslag lezen. Tot volgend jaar. Bestuur JVW Geffen

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

!

DIERENDAG� Kom�

WOENSDAG�2�OKTOBER� van�13.00�–�17.00�uur�

KOEKJES�BAKKEN�

INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100.

dan�heb�jij�op�4�oktober�� het�aller�lekkerste�cadeau�� voor�je�eigen�huisdier.� � Van�maandag�23�september�� t/m�zaterdag�5�oktober�

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Speciale�dierendag�acties!� Zie�onze�website�voor�alle�acties� !

13


Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl

14


De beleving van Hans van Leeuwen, Geffenaar 2013 Effe noar Geffe: een prachtige dag. Ieder jaar weer dankzij de saamhorigheid en inzet van gigantisch veel vrijwilligers.

pad geweest.Wat spreek je dan veel mensen, je ruikt de dieren, je proeft de zon, je beleeft Effe noar Geffe ten volle, je geniet, je voelt de sympathie. De dagen na Effe noar Geffe genoten wij nog na van bloemen, e-mails en kaarten, een volle emmer jam en vele welgemeende felicitaties. Als mens doet je dat zo goed, wetende dat jij zeker niet de enige bent die als vrijwilliger samen met anderen plezier beleeft aan heel veel verschillende activiteiten die een klein dorp als Geffen groot maken. Die soms inspanning kosten, maar veel vaker positieve energie geven. Wij willen daarom iedereen heel hartelijk bedanken voor vriendschap, betrokkenheid en meeleven met een trotse Geffenaar en zijn vrouw. Hans en Will Hallo quizliefhebbers en andere belangstellende.

Een dag voor, maar zeker ook door Geffenaren, die stuk voor stuk, op welke manier dan ook, hun schouders zetten onder de organisatie van dit prachtige evenement. Samen kunnen we veel. Dit jaar mocht ik als een van de vele Geffense vrijwilligers weer genieten. En hoe! Op zaterdagavond toog ik, zoals ieder jaar weer, met fototoestel en familieleden naar het plein om te horen welke Geffenaar uitverkoren was tot Geffenaar van het jaar 2013.Wij zijn altijd heel benieuwd wie de gelukkige is. Het is en blijft verrassend, zo ook dit jaar. Er zijn immers zoveel stille werkers in ons dorp en het is maar net de vraag welke vrijwilliger gekozen wordt door de vele verenigingen die ons dorp rijk is. De bal kan vele kanten op... Laat mij dit jaar toch uitverkoren zijn... Stomverbaasd hoorde ik mijn naam noemen door burgemeester Augusteijn en toen verliep alles heel snel. Het fototoestel werd mij ontnomen en ik betrad de kiosk. Geweldig zoals alles verliep: De zoals altijd muzikale klanken van WIK, de grote hoeveelheid mensen die mij die avond feliciteerde, de mooie aquarel met de molen en op de achtergrond onze parochiekerk, â‚Ź 500,00 van de Geffense ondernemers, te besteden aan een goed doel, de bloemen, het hartelijke onthaal. Wat mij altijd bij zal blijven zijn de vele handen en gelukwensen van al die andere vrijwilligers en overige Geffenaren die je dit feestje van harte gunnen. En dat het een feest was mag ieder weten. Dit jaar ben ik voor het eerst zonder videocamera op

Op maandag 28 oktober 2013 vindt de jaarlijkse quizavond van carnavalsvereniging De Nakomertjes weer plaats. Noteer deze datum alvast in je agenda, nadere informatie volgt in de volgende Torenklanken. De quizcommissie.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Patrick Bekkers Werk- en Bedrijfskleding

OPRUIMING!! Wegens uitlopende modellen, hebben wij een opruiming met de volgende artikelen, LET

OP ---) OP = OP

KAKI STRECH SPIJKERBROEK 1 voor € 14.95, 2 voor € 25,Blauwe Spijkerbroek REGULAR BRAMS PARIS (ouder model) 1 voor € 12.50, 2 voor € 20,Schoenen van BATA INDUSTRIALS Modellen: Bermuda, Manhattan, Trinidad, Chicago, Bremen, Panama, Rotterdam, Fulda, Trenton, Maya Baltimore. PRIJS € 39.95 Schoenen van DOUBLE FORCE / Go Safe PRIJS € 39.95

Openingstijden WINKEL, KLOOSTERSTRAAT 5 GEFFEN Ma GESLOTEN Di 17:00-20:00 Wo 17:00-20:00 Do 17:00-20:00 Telefoonnummer 073-5327845 Vr 16:00-20:00 info@bekkerskleding.nl Za 10:00-16:00


GEZELLIGHEID OP DE KINDERSPEULPLOATS! Tijdens Effe noar Geffe hebben heel veel kinderen op Kinderspeulploats ‘de Smidse’ een kijkje genomen bij de mooie kraampjes, gelachen in de hooiberg, op onze koeien geklommen, in het luchtballonnetje gezeten en zijn ze al spelend ondergedoken in onze onderwaterwereld! Zoals beloofd, in deze Torenklanken de goede oplossing en de winnaar van de Spi-Spa-Speurtocht. Het woord was ‘inktvis’. De winnaar is Thies van der Doelen uit Geffen.Van harte proficiat! Alle kinderen die een kinderkraampje hebben bemand, hebben dit jaar flink geknutseld en mooie zelfgemaakte spullen in het thema verkocht! We hadden dit jaar drie eerste prijzen voor: Lot, Han, Fien, Elina, Laura, Daphne, Julia, Susan, Nikki, Daniele en Anouk. Proficiat! Alle andere kinderen: Femke, Lieke, Marit, Marit, Nika, Sofie, Anouk, Manon, Dana en Nienke: Bedankt voor jullie inzet en creativiteit! Het was een gezellige Kinderspeulploats. Hopelijk tot volgend jaar! De Kinderspeulploats wordt mede mogelijk gemaakt door Hanex en Levix.

Geffense kwis op Effe noar Geffe Ben je ons ook tegengekomen tijdens de 37ste editie van Effe noar Geffe? Heb je ons goed bekeken en gezien wat we als tuinmannen mee te zeulen hadden? Het kan zo maar zijn dat er antwoorden voor het oprapen lagen. Met onze groene vingers, ons moestuintje op de fietskar en een heleboel moeilijk te beantwoorden ludieke vragen zijn we de mert op gegaan om eens te kijken of de potentiële quizkandidaten groene vingers hadden. En of ze wat wisten over rare snijbonen, apenkolen, zuurpruimen, en oogappels. De grote vraag is natuurlijk of we kwissent Geffen op het verkeerde been hebben gezet, of dat jullie je oren en ogen niet onverdienstelijk de kost hebben gegeven. Nu

is dat voor jullie een vraag en voor ons een weet. Het kan in ieder geval geen kwaad om onze hintjes alvast op te slaan op jullie harde schijf.Wie weet komt het straks in december nog goed van pas. Voor je het weet is het weer zo ver en gaat de 2de editie van de Geffense kwis van start.Wij zijn al weer druk bezig met de organisatie en hebben een begin gemaakt met de vragen. Natuurlijk wil je dit niet gaan missen. Zet daarom vast in je agenda: 30 december 2013, Geffense Kwis, en 17 januari 2014, zinderende quizuitslag in de Koppenlinck! Ga nu vast aan de slag. Stel een ijzersterk team samen, of leg je team van vorig jaar eens onder de loep. Zijn er verbeterpuntjes? Kan er nog extra kennis aan toe gevoegd worden door middel van een extra slim nieuw lid te sjatteren. Natuurlijk wil je revanche nemen. En dat hoeft niet altijd om de eerste plaats te gaan! Nee, al eindig je maar hoger als je vrienden, je buren of je schoonfamilie, of verbeter je gewoon je eigen persoonlijke record. Vanaf 1 november start de inschrijving weer. Je meldt je heel makkelijk aan via de website. www.degeffensekwis.nl

Jeugdmuziekdag Op zondag 29 september a.s. zullen er vanaf 10.30 u muzikale klanken te horen zijn vanuit ‘t Zijl. Voor de tweede keer organiseert Harmonie ODIO een jeugdmuziekdag.Vorig jaar was het nog in de tent tijdens Speule- en Spullenmarkt, dit jaar is ‘t Zijl de locatie waar een groot aantal jeugdige muzikanten elkaar zullen treffen. Het geeft toch meer stimulans als je weet dat alles wat tijdens repetities geoefend wordt, ook aan ander publiek ten gehore gebracht kan worden. Tijdens dit treffen staan steeds orkesten op het podium, die normaal niet aan elkaar verbonden zijn. Deze kunnen dan om en om een paar nummers spelen, om vervolgens plaats te maken voor 2 volgende opleidingsorkesten. Op deze manier is er voldoende afwisseling denken wij. Onze gasten zijn: St. Lambertus Nistelrode met hun jeugdslagwerkgroep. Hartog Oss komt met een pieporkest en slagwerkgroep en het opleidingsorkest van Heineken Den Bosch zal van de partij zijn. Maar natuurlijk kunt u ook komen genieten van onze eigen jeugdslagwerkers, Young’O en het W.O.U. jeugdorkest, bestaande uit leden uit de drie kernen van Maasdonk. Graag verwelkomen wij u op zondag 29 september vanaf 10.30 u in ‘t Zijl, want spelen voor publiek is natuurlijk nog leuker. 17


Tijdens Effe noar Geffe nergens zo gezellig als op het WIK-terras We hadden prachtig weer, het terras was goed gevuld en de sfeer was opperbest; kortom muziekvereniging W.I.K. kan terugkijken op een geslaagde Effe noar Geffe. In samenwerking met het Erfhuis met hun ‘Veiling der Emoties’ verzorgde W.I.K. voor de 4e keer het terras voor de Koppellinck met entertainment, een natje en een droogje. Dit jaar was onze Geffense radio DJ ‘de Petôssiman’ van de partij. In zijn eigen vertrouwde en humoristische stijl vermaakte hij het publiek met muziek en slappe klets. Radio maken zit in zijn bloed en dat was goed te horen! Peter, da ge bedankt zèt, dè witte! Een andere nieuwkomer was de zeskoppige muziekformatie ‘Kryner Beat’. De verschillende bekende popnummers (met een Oostenrijks sausje) gingen er bij het publiek goed in. Er werd volop mee geswingd. Daarnaast gaven het Maasdonkse WOU -orkest onder leiding van onze eigen Stan Smits (zie de foto) en blaaskapel de Pompzwengels acte de presence. Natuurlijk was de bijdrage van de leden van het Erfhuis onmisbaar op deze gezellige dag. Er werd flink geboden op de oude kitscherige spullen/ collectoritems die geveild werden. Men zong mee met ‘Brandend zand’ en er werd kostelijk gelachen om de ‘ad hoc’ grapjes van de veilingmeesters. Top! Alle vrijwilligers en sympathisanten hartstikke bedankt voor jullie bijdrage! En natuurlijk ook onze grote dank aan alle mensen die op ons terras zijn neergestreken. De opbrengsten van de horeca komen ten goede aan het onderhoud en aanschaf van het instrumentarium van W.I.K. Daarnaast gaan alle opbrengsten van de ‘Veiling der Emoties’ naar het BEHOCA project in Kenia van onze dorpsgenoot Melissa Kreps. Kijk voor de foto’s op www.wikgeffen.nl Vuurdoop nieuwe dirigent fanfare W.I.K. Tijdens Effe noar Geffe heeft Geffen voor het eerst kennis kunnen maken met de nieuwe dirigent van W.I.K., de 31-jarige Mark van Mil uit Den Bosch. Mark van Mil heeft ruime ervaring opgedaan in de wereld van de blaasmuziek. Als dirigent is hij verbonden geweest aan zowel harmonieorkesten, fanfareorkesten en brassbands op verschillende niveaus. Hij is bijvoorbeeld 18

dirigent van fanfare OBK Drieburgen en harmonie St. Caecilia Made. In het verleden speelde hij als trompettist bij het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en Harmonie Sint Michael van Thorn. Zijn doel bij iedere vereniging is om op een gedreven, bevlogen en boeiende manier te groeien, zowel muzikaal als sociaal. Met zijn enthousiasme denken we de juiste muzikaal leider voor W.I.K. te hebben gevonden. Na bijna 8 jaren dirigentschap heeft Robbert Vos in april 2013 afscheid genomen van W.I.K. Na een sollicitatieprocedure, waarbij een selectie gemaakt moest worden uit maar liefst 32 kandidaten, hebben 4 dirigenten een proefrepetitie gedaan.Toen volgde een stemming onder de orkestleden en werd Mark verkozen tot de nieuwe dirigent van de fanfare. Jullie zullen hem snel weer eens tegenkomen in het Geffense bij een van onze optredens!

FINALE BS. DE WISSEL QUIZ 2013 Op de zaterdag voor Effe noar Geffe was het rond de klok van 19.00 uur al gezellig druk op het Dorpsplein. Ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s, bekenden en klasgenoten waren er klaar voor om de finalisten van de groepen 5-6 en 7-8 aan te moedigen. De finalisten moesten 10 vragen van meneer Joris, de directeur van bs. De Wissel, beantwoorden. Na een spannende strijd mochten Benthe Schuurmans (groep 6A) en Bram v. Bergen (groep 8B) de nostalgische kermis openen. Daarna was er nog het ren-je-rot-spel, waarbij iedere deelnemer een zakje chips kon verdienen en ook de kinderen uit de groepen 1-4 werden niet vergeten. De winnaar van dit spel was: Jesse Schuurmans (groep 8B). De drie winnaars van deze avond werden nog met een bijzondere prijs verrast. Een kinderfeestje voor 10 personen met een frietbuffet bij Boetje. Natuurlijk wordt dat super gezellig en lekker smullen!! Benthe, Bram en Jesse nogmaals van harte proficiat!! Team basisschool De Wissel


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


UITZONDERLIJKE PRESTATIE POSTDUIVENVERENIGING MAASDONK Onze vereniging Postduivenvereniging Maasdonk (gevestigd te Geffen achter de brandweer) heeft een geweldige prestatie geleverd. In het weekend van 31 augustus stond voor dit seizoen de belangrijkste wedstrijd voor de jonge duiven op het programma. Dit was de wedvlucht Orleans met een afstand van ongeveer 500 kilometer. Een fondvlucht voor de jonge duiven. Deze wedvlucht wordt de “Derby der Junioren” genoemd en is de enige zogenaamde teletekstvlucht voor de jonge duiven. Na afloop van deze vlucht komen alleen de beste duiven op teletekst te staan. De duiven werden op donderdag 29 augustus bij de vereniging ingekorfd. Daarna werden de duiven vervoerd naar Zuid-Frankrijk om op zaterdag 31 augustus gelost te worden. Echter het weer was zaterdag 31 augustus niet goed en de wedvlucht werd uitgesteld naar zondag 1 september. Op 1 september werden de duiven om 08.00 uur in Orleans gelost. Het werd een ongekend succes voor onze vereniging. In de afdeling Zuiderkempen (provincie Noord-Brabant) werden er in totaal 3.052 duiven gezet en behaalde onze vereniging de plaatsen 1 tot en met 8. De uitslag was als volgt: 1, 2, 5, 6 en 8: Combinatie van Wanrooij uit Geffen, 3: Gert-Jan Timmermans uit Geffen, 4: Cor Hanegraaf uit Nuland en 7 Gebroeders Hanegraaf uit Vinkel. De prestatie werd nog uitzonderlijker. Nationaal werden er in Orleans 15.684 duiven gelost en onze vereniging behaalde de eerste zes plaatsen. De combinatie van Wanrooij uit Geffen speelde 1, 2, 5 en 6. Gert-Jan Timmermans uit Geffen behaalde de 3de plaats en Cor Hanegraaf behaalde de 4de plaats. Op maandagavond 2 september werd deze prestatie in de vereniging gevierd. Blaaskapel de Pompzwengels zorgde voor de muzikale huldiging. Daarna werd de combinatie Van Wanrooij met hun twee hokverzorgers Rien Clement en Henri van Doorn in de bloemetjes gezet (zie foto).

Piet en Annie van Hirtum, de beheerders van het clublokaal Spoetnik van onze vereniging, hadden de Nederlandse vlag uitgehangen. (Zij sponsoren overigens ook altijd de pullen voor het bier voor de eerste prijswinnaar van iedere vlucht). Ronnie Hanegraaf, bestuurslid van onze vereniging, richtte een woordje tot de dubbele winnaar van het Nationaal concours voor jonge duiven. Hij wees terecht op de bijzondere en geweldige prestatie van de combinatie Van Wanrooij in het bijzonder en de prestatie van onze vereniging in het algemeen. Willie van Erp, secretaris Postduivenvereniging Maasdonk - Geffen

Scouting Geffen 30 jaar! Traditioneel openen we het nieuwe seizoen bij scouting Geffen op de zondag na Effe noar Geffe. Maar we zijn al sinds jaar en dag ook op Effe noar Geffe aanwezig. Dit jaar hebben we ons met een groot klim en klauterparadijs gepresenteerd. Tijdens het doorlopen van het parcours werden prachtige actiefoto’s genomen, die iedereen kan downloaden van onze website scoutinggeffen.nl. Het parcours was een grote publiekstrekker! Dit bleef niet onopgemerkt en de inzet van ons stafteam en leden werd dan ook beloond met de eerste prijs voor verengingen door de Stichting Effe noar Geffe. Zondag 8 september was het dan toch echt zover, de officiële opening van het seizoen.Alle leden hadden zich verzameld voor een middag vol sport en spel. Na een welkomstwoord en indelen van de groepjes was het tijd voor balspellen, apenkooien en zwieren aan de touwen. De tijd vloog voorbij. Het was dan ook alweer snel tijd om onze leden die naar een volgende speltak of stafteam verhuizen op traditionele wijze over te laten vliegen. Dit jaar vieren wij ook dat Scouting Geffen dertig jaar bestaat. Naast een feestelijke opening hebben we ook een nieuw logo. Tijdens het hele seizoen zullen we activiteiten organiseren voor onze leden, stafleden, de regio en het dorp. Met als grote finale een gezamenlijk zomerkamp in Echternach, Luxemburg! Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op onze website, Facebook of Twitter.Wil je lid worden, kijk ook dan op onze website! Uiteraard zullen we ook regelmatig verslag doen in de Torenklanken.

Torenklanken bedankt de Rabobank voor het steuntje in de rug. 20


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


De Uitdaging en Opbrengst voor Stichting Join4Energy Het is alweer enige tijd geleden dat wij de uitdaging aangingen om voor ons zoontje Daan Boeijen en voor de Stichting JOIN4ENERGY zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek (naar een medicijn) en het uiteindelijke doel een medicijn tegen de verschrikkelijke enegiestofwisselingsziekte waaraan ons zoontje en nog vele andere kinderen aan lijden. Toch willen we jullie nog laten weten dat het voor ons een uitdaging is geweest om zoveel mogelijk geld in te zamelen en hiermee weer een stapje dichterbij ons doel te komen. Van September 2012 tot mei 2013 zijn wij bezig geweest met ons doel en hiermee hebben wij ruim 7.500,00euro opgehaald, door middel van Sponsoring van Familie, vrienden, kennissen, Werk, Collecte, Spaarpotten actie, maar ook zeker met de hulp van Basisschool de Wissel en verschillende bedrijven zoals Stukadoorsbedrijf Romme en Hanex. Op 1 Juni was voor ons de Dag om voor het ingezamelde geld een tegenprestatie te verrichten, Dit ging helaas niet zoals we hadden verwacht, Door het slechte weer was het voor ons onmogelijk om de Mont Ventoux tot aan de top te beklimmen, Op de dag dat het evenement gepland stond werden er windstoten tot 200km per uur verwacht en doordat er veel deelnemers waren die te onervaren waren om dit te bedwingen werd er besloten dat dit jaar de top op 6km onder de oorspronkelijke top zou liggen en dat bij Chalet Reynard onze uitdaging zou eindigen. Erg jammer maar we moeten de keuze van de organisatie accepteren. Niet te min was het een hele uitdaging om toch de beklimming aan te gaan, Dennis heeft gefietst en Ik heb de berg lopend beklommen, Om 6uur in de ochtend zijn we van start gegaan en het was zwaar gezien het stijgingspercentage van 10% en de enorme wind en kou heb ik er samen met mijn wandelmaatje bijna drie uur overgedaan om bij chalet Reynard aan te komen, En net voor de top werd ik ingehaald door Dennis op zijn fiets(de fietsers gingen een uur later van start) zodat we eigenlijk tegelijk boven aankwamen, maar het was de inspanning meer dan dubbel en dwars waard het was een ervaring om nooit te vergeten, maar toch blijft er het verlangen om helemaal naar die top te kunnen klimmen, en volgend jaar zullen we zeker weer een poging wagen om naar de top te gaan en zo nog meer geld in te zamelen voor deze verschrikkelijke ziekte, waar kinderen nu nog steeds aan sterven omdat er niemand is die dit medicijn wil ontwikkelen, omdat er niet voldoende bewijs is dat het ook echt werkt, maar nog steeds sterft 50% voor hun 10e verjaardag en 70% wordt niet ouder als 18 jaar en wij als ouders van een zoontje met deze ziekte zullen blijven vechten voor meer geld en een 22

toekomst voor ons en andere kindjes al moet ik nog 10 keer die verschrikkelijk zware berg op. De uiteindelijke opbrengt van alle deelnemers die dit jaar mee hebben gedaan aan de beklimming van de Mont Ventoux was net geen half miljoen(487.594,00) we hopen volgend jaar toch wel over een half miljoen heen te gaan. We Willen iedereen die ons heeft gesteund,gesponsord en heeft meegeleefd enorm bedanken. Liefs Dennis en Debbie En ook Namens onze Daan iedereen super bedankt

Documentairefilm over Bruno Gröning Zaterdag 12 oktober 2013 in gemeenschapshuis De Meent te Nuland. Wie was Bruno Gröning? Hij leefde in Duitsland van 1906 tot 1959. Wat heeft hij gedaan? Wat betekende hij voor de mensen en betekent hij ook nu nog voor ons? Deze documentairefilm geeft ons inzichten en antwoorden. In deze indringende documentairefilm vertellen zijn tijdgenoten hun verhaal. Zij vertellen hoe zij werden genezen en welke geestelijke ommekeer dit in hun leven teweegbracht. Ook wordt duidelijk wat Bruno Grönings levensopdracht was: mensen weer in contact met God te brengen, door hen te verbinden met de Goddelijke Heilstroom, die Jezus mogelijk heeft gemaakt en die veel mensen verloren hebben. Bruno Gröning was een heler en noemde zich de kleine onderhoudsmonteur. Hij zei: ‘Ga naar de Heiland, daar ontvang je het heil en je gezondheid’. Duizenden mensen genazen door te luisteren naar zijn voordrachten. Al deze voordrachten zijn bewaard gebleven en nog steeds gebeuren er wonderen. In deze documentairefilm wordt ook blootgelegd hoe hij werd tegengewerkt door artsen en ambtenaren en hoe er door mensen misbruik werd gemaakt van een man die een eenvoudig leven leefde en de leer van Jezus volgde. Plaats: Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10 in Nuland. Tijd aanvang 13:00 uur. Gezien de lengte van de film, 5 uur, worden er een paar pauzes ingelast. Toegang vanaf: 12:30 uur Entree gratis, Koffie en thee aanwezig Voor verdere info: levensprincipes@planet.nl. En jf.vanvlaardingen@chello.nl Website: http://www.brunogroening.nl


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0024

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.