Torenklanken 2014 - nr 13

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 13 | september 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

RECTIFICATIE In het stukje van Torenklanken nummer 12, betreffende het inzamelen van de spullen voor het erfhuis op Effe noar Geffe, is een foutje geslopen. De datum voor het ophalen van de spullen door de veilingmeesters is vrijdag 5 september.

OPROEP VOOR DE GEFFENSE JEUGD VAN 15 30 JAAR De toekomst van Geffen. Jullie zijn onze Geffense toekomst! Daarom hechten wij belang aan jullie wensen en meningen t.a.v. onze toekomst. Wij willen graag met jullie hierover van gedachten wisselen. Als je belangstelling voor zo’n bijeenkomst hebt, meld je dan voor 30 september aan via info@dorpsraadgeffen. nl Naar aanleiding van deze aanmeldingen kunnen we een datum en plaats plannen. Ouders van kinderen in bovengenoemde leeftijdscategorie, wijs uw kind a.u.b. op het belang om mee te denken en mee te bouwen aan een leefbaar en mooi dorp.

OPROEP Jarenlang heeft een groep dames van de KVO tijdens Effe noar Geffe het terras bij het boerderijtje verzorgd. Wij hebben dit altijd zeer gewaardeerd. De Dames van de KVO hebben te kennen gegeven dat ze na de editie 2014 hiermee te gaan stoppen, Daarom zijn wij nu opzoek naar een groep of organisatie enthousiaste vrijwilligers die dit willen overnemen. Dit

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

kan een vriendengroep of vereniging zijn. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de Brabantse koffietafel en het “runnen” van het terras bij het boerderijtje Als U interesse heeft of meer informatie wil, neem dan contact met onze voorzitter Bert van Laarhoven tel 0651566374 Bestuur Effe noar Geffe

GEZOCHT: EEN ECHTE CARNAVALSVIERDER... ... die daar ook nog eens heel leuk over kan schrijven. De favoriete polonaiseplaat van de burgemeester, de winnaars van het Roaplied of het programma voor carnaval 2015. Je leest het allemaal in de Rottenrijker. De enige, echte Geffense krant die heel het Rottenrijk opwarmt voor de Carnaval. Wij zijn op zoek naar een echte gangmaker die het Rottenrijk, al schrijvend, in de carnavaleske sferen kan brengen. Met een flinke portie enthousiasme en creativiteit pas jij ongetwijfeld feilloos in onze Rottenrijker redactie. Misschien volg je wel een opleiding op communicatief/ redactioneel gebied en wil jij de theorie alvast in de praktijk brengen. En wat is dan mooier om te schrijven over het grootste, gezelligste feest van het jaar? Ben jij of ken jij iemand die onze redactie wil komen versterken? Dan horen wij het graag. Stuur even mailtje naar rottenrijker@rottenrijk.nl. Redactie de Rottenrijker

KOPY INLEVEREN VOOR:

8 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


onder de knie hebben en dat we hopen dat de regelmaat terug is, en dat we weer aan het begin van de maand uw bijdrage mogen incasseren.

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 05 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 07 sept. 09.30 u. Openluchtviering bij huize De Heegt m.m.v. W.I.K. (bij slecht weer in de kerk) di. 09 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 12 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 12 sept. 14.00 u. Huwelijksviering Lieke Goossens & Sander Wijnen zo. 14 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 16 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 19 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 21 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) INCASSEREN KERKBALANSBIJDRAGEN We krijgen de laatste tijd opmerkingen over het tijdstip van incasseren van uw bijdrage kerkbalans. We zullen even uitleggen waarom dit niet vlekkeloos is verlopen. Zoals u misschien weet heeft iedereen een nieuw IBAN nummer gekregen.Voor ons als incasserende partij heeft dit nummer gevolgen voor de manier van incasseren. We moeten voldoen aan de voorwaarden van SEPA, de nieuwe Europese manier van incasseren. Dit is het afgelopen voorjaar niet zonder problemen bij ons doorgevoerd. Hierdoor zijn de incasso’s zonder enige regelmaat geïncasseerd. Hiervoor onze excuses. We kunnen wel zeggen dat we het nieuwe proces aardig

KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De stand (per 20 februari) is € 16.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juli 2014: Pablo Moreno Gorsseling, Djilany van der Burgt, Suze Ruis, Yenthe Nijboer, Lieke van Heesch en Levy van den Berg augustus 2014: Izzy van Grinsven, Isa Pennings en Tijn Romme. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 2 juli 2014: Rien van Orsouw, 82 jaar 5 juli 2014: Bert van Erp, 80 jaar 9 juli 2014: Toon Rovers, 79 jaar 3 augustus 2014: Bets van der Heijden-Leijten, 84 jaar 19 augustus 2014: Marinus van Niftrik, 87 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK! Wie wil onze werkgroep kerkschoonmaak komen versterken? We hebben hiervoor een grote groep vrijwilligers, maar sommigen ‘worden een dagje ouder’. Als we de groep op peil kunnen houden, is iedereen slechts 2 of 3 keer per jaar aan de beurt! Bel of mail naar Jeanne Egelmeer: tel. 073 - 5322803 of aegelmeer@ ziggo.nl

DANKBETUIGING unne mooie mens is heengegaon... Op zaterdag 5 juli hebben we afscheid moeten nemen van mijn man, ons pap, onze schoonvader en lieve opa, Bert van Erp Het medeleven, de vele kaarten en aanwezigheid bij de avondwake en uitvaart zijn ons tot grote steun geweest. Bedankt. Siena en kinderen en kleinkinderen van Erp

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Yvo Gloudemans (14 j.) De Stichting Opkikker organiseert een dag ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat na vervelende dagen, de leuke dagen toch net iets langer duren... Aanmelding gebeurt via artsen en pedagogisch medewerkers vanuit 80 ziekenhuizen. Yvo Gloudemans heeft Duchenne spierdystrofie en werd aangemeld voor de Opkikkerdag op 7 maart 2012. Met trots toont hij een prachtig fotoboek van deze dag die hij met zijn ouders Miranda en Bert, zus Mayke en broer Jasper mocht beleven. Vooraf had Yvo zijn voorkeur mogen uitspreken over wat hij leuk vond. Mayke: “Wij mochten zelfs allemaal zeggen wat we het lekkerste eten en de lekkerste versnaperingen vonden!” Het werd een dag om niet te vergeten! Na een heerlijk ontbijt dat thuis geserveerd werd, werden ze opgehaald voor de eerste verrassing: een bezoek aan het bedrijf van Gerard de Rooy in Son en Breugel waar ze alle Dakar trucks mochten bekijken. Gerard kwam zelf ook een kijkje nemen (foto) en natuurlijk wilden ze allemaal zijn handtekening!

Na koffie met gebak, reden ze naar een bosperceel waar ze werden opgewacht door een sledehondenteam; Mathijs en Harmke waren hiervoor helemaal uit Born (Overijssel) gekomen! Allemaal mochten ze een ritje rijden en in het paviljoen was er daarna een lekkere lunch. Een ‘rustpunt’ volgde:Yvo kreeg een heerlijke hot-stone massage in Thermae Son en voor de andere gezinsleden waren er sport- en ontspanningsmassages. Op het einde van de middag volgden nog twee spannende matches op de Kartbaan in Eindhoven! Yvo reed met een begeleider in een duo-kart (foto), Jasper en Mayke reden achter een begeleider aan en de ouders

mochten zelf hun rit rijden. Daarna was er een tafel gereserveerd in het restaurant om als afsluiting samen te steengrillen. Er waren cadeaus en in het later aangeboden fotoboek, zijn alle verrassingen prachtig vastgelegd. “Fijn ook dat alles voor ons geregeld was en we zelf helemaal niets hoefden te doen behalve genieten!” zo lezen we in het verslagje van de familie Gloudemans, dat opgenomen werd in het Jaarverslag van Opkikker, met als titel: “De big smile ging niet meer weg!” Vervolgens is Yvo ambassadeur geworden van Opkikker om deze Stichting te promoten. Er zijn meer dan 2500 kindambassadeurs in de leeftijd van 7 tot 18 jaar met daarnaast ook volwassen BN-ers die de Stichting een warm hart toedragen. Elk jaar is er een ambassadeursdag voor het hele gezin. Stichting Effe noar Geffe heeft i.s.m. De Weeuwkes dit jaar Stichting Opkikker gekozen als goed doel, waaraan de opbrengst van de veiling ‘Het Erfhuis’ zal worden geschonken. Lever dus bruikbare spullen aan en doe een bod op zondag 7 september op het WIK-terras (hoek Kloosterstraat-Veldstraat)! Ook vindt u daar een doos waarin oude mobieltjes worden ingezameld eveneens voor de Opkikker. Dat kan overigens ook altijd aan het huisadres van Yvo, Acaciastraat 3.

Woonruimte te huur (tijdelijk) bestaande uit: Hal, Woonkeuken, Kamer, Slaapkamer, Buitenterras Zeer geschikt voor jong stel of alleenstaande. inlichtingen telefonisch te verkrijgen 073 5326059 7


Cremers tapijt & gordijnen Wij hebben een uitgebreide collectie tapijt- en vinylrollen op voorraad

Berkdijk 11 ma di t/m do Sint-Michielsgestel vr koopavond (bedrijventerrein Venkant) za T. 073-5514311 E. cremerstapijtengordijnen@hetnet.nl

13.00 - 17.00 uur 09.00 - 17.00 uur 09.00 - 20.00 uur 10.00 - 16.00 uur

raamdecoratie decoratievloerkleden marmoleum

laminaat vloerkleden pvc-vloeren antislip-vinyl

www.cremerstapijtengordijnen.nl

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen

Losse advertenties tussen de tekst 073-5320531 • info@wolberg.nl

1/8 pagina www.wolberg.nl e 16,-- 1/2 pagina e 38,-1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,-di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


ROND DE DORPSPOMP Na de zomer stop is het weer gezellig aanschuiven bij de stamtafel. Ieder is goed gemutst en het gesprek begint dus dan al gauw over de afgelopen zomer en dan als vanzelf de Geffense kermis. Deze is zeer goed verlopen ook al is het aanbod niet groot, toch is dit voor iedereen een mooi evenement. Menig gezin komt hier dan ook eerder voor naar huis van vakantie. Ook de feesttent was weer een groot succes, wat we wel gemist hebben is dat gezellige terras waar we aan konden schuiven aan de tafel na het bezoek van de kermis. Niet iedereen “hangt” graag.Verder was de kermis en feesttent druk bezocht en zeker het afsluitende vuurwerk was zeer geslaagd. Ook nog extra complimenten voor Greet van Dijk voor het schoonhouden van de toiletten, het zag er weer erg netjes uit. Ook is er deze zomervakantie nog een prominent persoon uit ons dorp overleden en wel Tilly Gloudemans, eigenaresse van kleding boetiek ‘t Snuffeltje. Zij had al jaren haar winkel in de Dorpsstraat en we zullen haar daar zeker missen. Prietpraat... ja Jan van Ravenstein zet het elke zondag op Facebook. Daaruit is nu ook een reactie gekomen van verschillende mensen namelijk dat er in de bouwvakvakantie weinig winkels geopend zijn in ons dorp waardoor je genoodzaakt bent om elders je boodschappen te doen. Wat natuurlijk weer jammer is voor onze eigen ondernemers, natuurlijk hebben zij ook hun verdiende rust nodig, maar met onze tegenwoordige tijd is het eigenlijk niet gewenst om te sluiten, we gaan tenslotte ook niet allemaal meer tegelijk op vakantie. Ook dit jaar deden er weer veel Geffenaren mee met de Heeswijkse solex race, goed gedaan allemaal! Jeugd Vakantie Week was afgelopen week weer voor de 31e keer en had als thema “het mysterie van het bergkristal”. Maar liefst 250 kinderen deden weer mee met deze super leuke week. Ook heel veel jeugd vanaf 13 jaar doet mee als leiding, ze zijn zeer enthousiast en zonder hun hulp als leiding geen vakantie week. Ook voor hun een dikke pluim!!! Natuurlijk zijn er ook ouders die komen helpen maar dit zijn er vaak niet zoveel. Het zou fijn zijn als ook zij hun steentje meer bij gaan dragen in het Geffense want ook hun hulp is zeer welkom en dit telt voor meerdere evenementen natuurlijk want zonder vrijwilligers begin je niet veel. Dan komen we nu ook snel weer bij de dag dat de kinderen weer naar de Wissel gaan en dan zullen zij verrast worden door het mooie glas-in-lood raam wat daar geplaatst is. De officiële onthulling zal zijn op zaterdag 13 september tijdens monumentendag.

En ook een mooie afsluiting van de zomertijd is natuurlijk Effe noar Geffe. De poppen zijn weer geplaatst, net als alle borden en spandoeken. Het feest kan alweer bijna beginnen. Het oventje is verplaats en het parcours aangepast i.v.m. de nieuwbouw, Lia de Haas is geregeld en ieder is weer druk in de weer om deze dag zo mooi en goed mogelijk te laten verlopen.We hopen op mooi weer en gaan er samen weer een mooie dag van maken. En ben jij ook zo benieuwd wie dit jaar Geffenaar van het jaar wordt? Op woensdag 10 september zal voor de eerste keer “De Ontmoeting” plaats vinden bij het Oude Klooster in Geffen. Dit is een inloop voor alle senioren uit Geffen die graag een praatje maken en daar behoefte aan hebben. En op 12 november zal er in de Koppellinck een verkiezingsdebat zijn met van 19.00 tot 20.00 uur vragen aan burgemeester Bobine Buijs en daarna Verkiezingsdebat met alle partijen. Volgende stamtafel 408 zondag 31 augustus, 21 september op locatie daarna 5 oktober weer bij café Govers. Voor op- en of aanmerkingen de prins 0412-640982 Ut kumt goet en ut gu oe goet, Houdoe!

9


BEKENDMAKING GEFFENAAR VAN HET JAAR 2014 Een mooie samenwerking tussen het Geffense bedrijfsleven en de verenigingen. Op zaterdag 6 september a.s. wordt op de “Geffense avond van Effe noar Geffe” voor de eenentwintigste keer de Geffenaar van het jaar gekozen. De onafhankelijk voorzitter van het “comité Geffenaar van het jaar”, burgemeester R. Augusteijn, zal om 21.30 uur bekend maken wie de eretitel van Geffenaar 2014 toekomt. De eenentwintigste keer en nog steeds een spannende gebeurtenis. Alle gekozenen geven aan trots te zijn op hun onderscheiding door de plaatselijke verenigingen. Ze zijn jaarlijks zoveel mogelijk present bij de nieuwe verkiezing en zijn ook steeds benieuwd wie aan hun gezelschap zal worden toegevoegd. Trots zijn zij over hun uitverkiezing omdat zij - meestal op de achtergrond - de waardering krijgen van Geffen voor hun volle en belangeloze inzet voor de Geffense gemeenschap. De keuze wordt bepaald door het Geffense verenigingsleven op verschillende terreinen, zoals cultuur, recreatie, sport, onderwijs, buurtverenigingen, religie, ouderen, gezondheidszorg en bedrijf en beroep. Meer dan 50 Geffense verenigingen dragen namen van kandidaten voor bij het Comité “Geffenaar van het Jaar”. De kandidaat met de meeste stemmen wordt Geffenaar van het Jaar. Deze objectieve procedure blijkt nog steeds goed te werken en uit de reacties blijkt dat de mensen zich veelal goed herkennen in de gemaakte keuze. De verkiezing wordt mogelijk gemaakt door bedrijvenvereniging “Ondernemend Geffen”, die tezamen met Effe noar Geffe en de Rabobank de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen. In die zin is verkiezing van de Geffenaar van het Jaar het resultaat van een mooie samenwerking tussen de Geffense ondernemers en verenigingsbesturen! Reeds vanaf 1994 wordt de uitreiking van de eretitel “Geffenaar van het Jaar” georganiseerd en is er nog meer dan voldoende belangstelling en ook goede kandidaten. Opvallende tendens is dat steeds meer jonge kandidaten worden voorgedragen. De volgende personen werden in het verleden gekozen tot Geffenaar van het Jaar. 1994 Pastoor Spijkers 1995 Piet de Haas 1996 Diny van Wanrooy 1997 Piet van Herpen 1998 Pieta de Louw 1999 Harrie Hanenberg 2000 Henk Steenbergen 2001 Jo van Wanrooy 2002 Marinus van Dinther (overleden) 2003 Els van der Heijden

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gerrit van de Helm Jan van Ravenstein Anja Verhagen Ida de Gouw-van Kreij Marjan Lepoutre Bert van Laarhoven Jan van Schijndel (overleden) Gilbert van de Meulenreek Ine Groos Hans van Leeuwen ?????????

Kom kijken en luisteren op zaterdag 6 september op de Geffense avond van Effe noar Geffe, om 21.30 uur op het Dorpsplein. Na afloop is er gelegenheid om de nieuwe Geffenaar van het Jaar te feliciteren. Comité Geffenaar van het jaar Roel Augustijn, Henk Martens, Clarien van der Heijden, Willibrord de Veer, Ineke van der Vloet.

Tentoonstelling Heemkundewerkgroep “Vladerack” tijdens Effe noar Geffe Met als titel: Bé ons út de kelder! Wederom zijn wij er weer in geslaagd om een mooie fototentoonstelling voor u samen te stellen. Op 20 borden laten wij u o.a zien: Mariaschoolfoto’s van omstreeks 1950, de restauratie van het monument van Simon van den Bergh en de feestelijke onthulling daarvan op 6 april. Werkzaamheden van het ombouwen van de snelweg in Geffen(ook alweer 10 jaar geleden), krantenartikelen van 20 jaar Maasdonk, nooit vertoonde oude carnavalsfoto’s ( zwart-wit) enz enz. Wellicht ziet u uzelf terug op een van de vele foto uit ons omvangrijke archief. De tentoonstelling is te zien in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang naast de bar op het plein. Zaterdagavond 6 sept van 19.30 tot 22.30 uur en zondag tijdens Effe noar Geffe.

DANKBETUIGING Wij hebben veel steun ondervonden bij het overlijden van ons mam, schoonmoeder, oma, overgrootoma Nel v.d. Bosch-v. Nistelrooij Hiervoor willen wij iedereen bedanken met een speciaal woord van dank aan Pastoor v. Dijk, Dr. Berkelaar, Thuiszorg Pantein. Namens kinderen v.d. Bosch, kleinkinderen, achterkleinkinderen


BEREIKBAARHEID GEFFEN TIJDENS EFFE NOAR GEFFE 2014 Omdat de bereikbaarheid van Geffen voor ons ERG belangrijk is, maar we de veiligheid voor onze inwoners en bezoekers MOETEN waarborgen willen we de bereikbaarheid van Geffen in 2014 hetzelfde regelen als in de afgelopen jaren. Het totale plan is veel gedetailleerder maar dit zijn de hoofdlijnen. 1:Voor bewoners en mensen die per auto Geffen in moeten, zijn er 2 toegangen. A: Via Pastoor van de Kampstraat (als je ten westen van de Papendijk moet zijn) B: Via Veldstraat (als je ten oosten van de Papendijk moet zijn) 2: De Papendijk is afgesloten voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer, en gaat uitsluitend naar de parkeerterreinen. Dit is noodzakelijk omdat we de rotonde (bij de brandweer) zoveel mogelijk autovrij moeten houden i.v.m. de veiligheid van voetgangers. Tevens zullen er huis aan huis, met de Effe noar Geffe krant of de Torenklanken, z.g. bewonerskaarten verspreid worden die je, als je Geffen binnen komt rijden, achter je voorruit kunt zetten. Zo is het voor onze verkeersregelaars duidelijk wie er met zijn auto de bebouwde kom in wil rijden.(Maak van deze kaarten svp geen misbruik). Eventueel benodigde extra kaarten kunnen opgehaald worden bij Sporthuis Spierings, Dorpstraat 9a te Geffen

Uiteraard gaan wij ervan uit dat iedereen zijn auto binnen de kom correct parkeert, zodat er te allen tijde voldoende ruimte blijft voor eventuele hulpdiensten (brandweer etc.) en dat er geen inritten geblokt worden. We hopen op deze manier de overlast te beperken en er samen weer een mooie Effe noar Geffe van te maken. Voor vragen en/of opmerkingen bel gerust. Groet Bert van Laarhoven 06-51.56.63.74

HET GEZELLIGSTE TERRAS VAN EFFE NOAR GEFFE Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zal muziekvereniging W.I.K. samen met het Erfhuis te vinden zijn op het prachtige, lommerrijke terras naast de Pastorie. Wij presenteren u van begin tot eind opnieuw een gevarieerd, ludiek programma zodat u zich geen moment hoeft te vervelen! Alle bekende artiesten zijn weer van de partij: Kryner Beat, het WOU-orkest, de Pompzwengels, de Petossiman en natuurlijk het fantastische Erfhuis! Dit jaar is er een nieuw onderdeel aan het programma toegevoegd. De jonge Geffense talentjes van de muzikale Windkracht 6-cursus zullen hun kunsten vertonen op het podium voor de Koppellinck. Het programma ziet er als volgt uit: 11.00 - 11.30 WOU-orkest, het jeugdorkest van Maasdonk 11.30 - 11.45 Gezellige muziek van de Petossiman! 11.45 - 12.00 Windkracht 6, Geffes muzikaal talent 12.00 - 12.30 Gezellige muziek van de Petossiman! 12.30 - 13.30 Erfhuis:Veiling der Emoties 13.30 - 13.45 Gezellige muziek van de Petossiman! 13.45 - 14.30 Kryner Beat, popmuziek in een Oostenrijks jasje 14.30 - 15.30 Erfhuis:Veiling der Emoties 15.30 - 16.00 Gezellige muziek van de Petossiman! 16.00 - 16.40 Feest met Blaaskapel de Pompzwengels 16.40 - 18.00 Erfhuis:Veiling der Emoties Naast de nodige hartige versnaperingen zoals hamburgers en peperkoek, zal ook dit jaar het (rosĂŠ)bier weer rijkelijk vloeien! Kom ook naar het gezelligste terras tijdens Effe noar Geffe en laat je verrassen door het geweldige Erfhuis, de Petossiman en fantastische muziek! 11


VAN HET BUITENGEBIED NAAR HET DORP Jan (74 j.) en Lenie (74 j.) Willemse vierden hun gouden huwelijksfeest op 3 juli 2014. Lenie van Uden is geboren in Oss, dochter van Gerrit van Uden en Nellie van de Haterd, zus van Gerda,Willie, Geert en Petra†. Lenie was als kind vaak ziek, ze kreeg op 4- en 6-jarige leeftijd een hersen- en een hersenvliesontsteking en dat betekende dat alle inspanningen gemeden moesten worden. “Ingrijpend,” zegt Lenie “ik heb geen kleuterschool gevolgd en moest zes weken in een ‘rustoord’ verblijven, hetgeen ik niet leuk vond. Er werd me steeds gezegd, dat ik later geen eigen gezin zou kunnen grootbrengen, maar mijn moeder was altijd heel trots op alles wat ik deed.” Lenie volgde na de lagere school alle naaiklassen en werkte vervolgens bij schoenenzaak Van Haren. Dat er veel meer in Lenie zat bleek later wel. Naast de zorg voor haar gezin deed ze veel vrijwilligerswerk en bekleedde bestuurlijke functies, waarvoor ze terecht een Koninklijke onderscheiding ontving in 2009. Jan is een zoon van Dorus Willemse en Jans Fransen en hij is ‘er eentje van de zestien!’ Jan: “Ik kan ze het best opnoemen van jongs af aan:André†,Theo†, Mientje, Jaantje, Jan,Toos (Canada), Jo, Harrie, Doortje,Anneke†, Mies (Canada), Rika†,Truus†, Piet†, Dina† (Canada) en Bert†. In Geffen waren er in die tijd twee gezinnen met 16 kinderen: van Dorus en Jans Willemse en van Kees en Nel van Wanrooij. Jan: “Kees zei tegen mijn vader over ‘de lange geboortereeks’:“We zullen zien wie het wint!” Het werd gelijkspel... bij de familie Willemse werden 10 meisjes en 6 jongens geboren, bij de familie Van Wanrooij 10 jongens en 6 meisjes! “Je ‘mocht’ thuis altijd werken,” zegt Jan. “Je kon zelfs kiezen uit aardappelen rapen, péjen (bieten) schrappen of het fornuis stoken voor varkensvoer; dat laatste deed ik het liefst... vuurke stoken hè! De meisjes deden al het werk binnenshuis en de jongens buiten.” Jan ging naar de LTS en leerde voor metselaar, zijn eerste baas was Muller. Al snel kwam hij erachter dat er in Duitsland meer te verdienen viel, wel ƒ 175,00 in de week en dat was flink wat meer dan in Nederland. “Moeder was daar aanvankelijk niet zo blij mee, maar vader stimuleerde me om te gaan, want hij was ook ‘in de kost geweest’ bij het werken aan de Zuiderzee en wist ‘hoe het werkte’. Later zag moeder ‘dat het goed was’ op haar bankrekening...!” Na twee jaar zwoegen in Duitsland van ‘s ochtends 7 uur tot ‘s avonds 7 uur kwam Jan terug en werkte nog 34 jaar bij Berghege. Met trots en vakkennis bouwde hij zijn eigen woning naast de woning van zijn ouders. Jan en Lenie kregen drie dochters: Jolanda, Ellen en Astrid; met later de schoonzoons Frans en Henri en de kleinkinderen Loena, Evi, Tessa, Mirne, Niels en Marit.

12

Jan heeft altijd zijn toontje meegeblazen bij de Geffense fanfare en blaaskapel en staat bij W.I.K. als “bijzonder lid” genoteerd in de analen. Geen wonder, de familie Willemse is een muziekfamilie. “Onze Piet en ik zijn begonnen bij Bergoss; bij W.I.K. speelden we op een gegeven moment met zessen: Vader Dorus op de bas, Bert trombone, Piet bariton, Mientje hanteerde de trom, André piston en ik speelde trompet. We hebben thuis samen heel veel gemusiceerd. Lenie ontwikkelde zich, zoals gezegd, als een ware vrijwilliger: ze zat in meerdere parochiegroepen, hielp mee op de basisschool als leesmoeder en brigadier, was dertien jaar voorzitter van de KVB afdeling Geffen en was actief in de Kring KVB. Na opheffing van de KVB is Lenie lid geworden van het vrouwenactiviteitengroepje dat verder wilde gaan onder de naam “Ut gu dur!” Samen gaan Jan en Lenie graag fietsen en passen ze op de kleinkinderen. Spelletjes doen is favoriet:“Ze brengen de pot met geld al mee, als ze komen!” Jan is sinds 1980 al lid van Tennisvereniging De Vlijt. Aan het einde van dit jaar vindt er een verandering plaats: ze verhuizen van de Kouwe Noord naar De Heegt 7! Dochter Astrid betrekt met haar gezin de ouderlijke woning. “Het zal wel even wennen zijn, maar we wilden allebei op latere leeftijd een woning met alles gelijkvloers.” Jan en Lenie hebben een mooi gouden feest gevierd. Eens gaf Jan aan kleindochter Marit de notatie van ‘Ut Geffes muziekske’, om ermee te oefenen. Verrassend was nu, dat zij op het feest het lied speelde op haar saxofoon voor het gouden paar, want: “O, het is hier goed, bij opa en oma......!” Proficiat


Zie ook www.gildegeffen.nl en volg ons op facebook

SINT JORIS GILDE HEEFT EEN NIEUWE KONING!

Kermis zondag 10 augustus ‘14 streden 8 gilde leden, waarvan 1 vrouw en 7 mannen om de de door hen begeerde titel, maar vooral ook functie van Koning(in). Bij het 41ste schot met een club kruisboog schoot ik, Harry Peters, het laatste restje van de gipsen koningsvogel van de molenwiek. Hoewel ik van te voren mijzelf als kanshebber zag, geeft het moment van het daadwerkelijke raak schieten en de gebeurtenissen daarna een apart gevoel. Een beetje onwerkelijk, plotseling ben je het middelpunt. Natuurlijk heb ik dat vanaf de zijkant al vaak bekeken, maar als je er zelf staat dan is dat toch even anders. Nu terug kijkend van achter mijn buro,... een geweldige ervaring en alle felicitaties!... heel hartelijk bedankt daarvoor. Wat houdt Koning zijn nu precies in? Op www.gildegeffen.nl en onze facebook pagina staan vele foto’s in relatie tot het Koning schieten en er staat beschreven wat een koning zoal heeft te doen en te laten volgens de statuten en het huishoudelijk regelement. U kunt daar ook de activiteiten rondom het Koningschieten terug vinden. Buiten de traditionele vertegenwoordiging van het gilde bij droevige en blijde gebeurtenissen en het bijwonen van de bestuurs-(overheid) vergaderingen kan en mag een koning ook een agenda hebben, zolang die maar past binnen de hedendaagse en door de leden gedragen normen en waarden. Voor mij persoonlijk zijn het mede verder vormgeven aan een eigentijds gilde en een strategie gericht op de toekomst belangrijk. Ik geloof daarbij vooral in de eigen kracht van binnen uit, een door de eigen leden gedragen vorm. Als gilde hebben we reeds in verschillende bijeenkomsten gesproken over onze sterke en zwakke kanten, onze kansen en bedreigingen en daaruit heb ik als kers verse Gilde Koning dankbaar geput om mijn speerpunten voor het komende jaar op een rijtje te zetten. • Waar ligt de (kosten) drempel voor een gilde lidmaatschap? Zoals, kledij, Koningschap, contributie en eigenwerkzaamheid. Natuurlijk brengt het nieuw te bouwen clubhuis de vraag op, wat is de beste financieringsstructuur en wat betekent dat voor de (toekomstige) leden? • Jeugd, Het speelt bij bijna alle verenigingen, dat weten we. Hoe kunnen wij als Gilde verder helpen in de groei naar volwassenheid, naar het niveau waar geven en nemen meer in balans komen? • Kerk en Gilde. De vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van de kerk en religie is voor een aantal van de huidige leden, maar zeker voor de jeugd en onze

toekomstige leden niet meer of beperkt aanwezig. Een bron van speciale aandacht voor de huidige gilde leden en daarvoor zullen wij ook actief proberen een dialoog op te zeten met onze pastoor. • Imago Wij vinden dat het gilde imago dat bij een aantal mensen leeft niet gesteund wordt door de werkelijkheid. Dat wil niet zeggen dat we nooit een biertje drinken of dat wij niet onderkennen dat de gemiddelde leeftijd toeneemt, maar we vinden dat ons Imago soms onvoldoende onderbouwd wordt en daardoor juist jongere weerhoudt om zich bij ons aan te sluiten. Het Gilde biedt zoveel extra’s, dan denk ik onder andere aan onze aanwezigheid als we er echt moeten zijn, zoals De doden herdenking, Koningsdag, Effe noar Geffe, de samenwerkingen met Scouting en Jeugdvakantiewerk, de onderlinge broederschap binnen Geffen en ver daar buiten, ook het muzikaal onderricht voor tamboers en bazuinblazers en het onderwijs bij het lichamelijk intensief vendelen, een plat vorm voor onderlinge broeder en zusterschap met aandacht voor lief en leed! Het competitie element bij geweer- en kruisboog- schieten, het jeu de boules spel door heel Brabant en ad hoc activiteiten vormen tevens een basis voor een breed opgezette activiteiten kalender voor jong en oud. • Sociale Media; Hoe bereik je de jeugd en al die mensen die zo belangrijk zijn voor onze Gilde activiteiten en toekomst? Sinds kort hebben we een facebook pagina en u kunt ons volgen op www.gildegeffen.nl.We werken met een actief team aan de verdere ontwikkeling van de social media • Met Verenigde Kracht een nieuw onderkomen realiseren. Een uniek samenwerkingsverband tussen drie verenigingen Scouting , Jeugd vakantie werk en Gilde. Een doel op zich en een aandachtspunt dat veel zal vergen van onze bestuurders en daadkracht. Dat is nogal wat, maar juist door de broederschap, de goede onderlinge verhoudingen en de wil om zich flexibel op te willen stellen ben ik er van overtuigd dat we na 2014 /2015 nog sterker staan en de fundering van het Geffens Gilde nog sterker is! Ik zie het als mijn taak daar waar nodig , mijn kennis en kunde voor de gemeenschap in relatie tot het bovenstaande in te zetten en nodig u als lezer van dit artikel van harte uit om eens nader met ons Gilde kennis te maken, fysiek of via facebook of onze website. 13


derdag 11 september 2014 is er weer een raadsvergadering en kunt u komen kijken. Bent u nieuwsgierig? Meldt u dan aan!

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken. GAST VAN DE GEMEENTERAAD IN OSS Vanaf 1 januari 2015 hoort Geffen bij de gemeente Oss. Wilt u weten hoe de gemeenteraad van Oss werkt? Dat kan bij de Gast van de Raad. Tijdens een bijzonder programma krijgt u uitleg over het raadswerk. Op don14

Programma Per keer kunnen 10 inwoners Gast van de Raad zijn. Raadsleden geven voor dat de raadsvergadering begint uitleg over het raadswerk. Zij vertellen over de gang van zaken tijdens een raadsvergadering en bespreken de agenda. Dit onder het genot van een eenvoudige maaltijd. Na afloop van de raadsvergadering kijken de gasten samen met de betrokken raadsleden terug op de vergadering. Bij iedere Gast van de Raad zijn twee raadsleden gastheer of gastvrouw. Eén vanuit de coalitie en één vanuit de oppositie. Aanmelden Wilt u zich aanmelden? Bel of mail dan naar de Raadsgriffie Oss [0412] 62 94 79, raadsgriffie@oss.nl. BEN JIJ DE STEM VAN OSS? Op 19 november 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Oss. Inwoners van Oss en Geffen mogen kiezen wie er in de nieuwe gemeenteraad komt. Promotie verkiezingen Gemeente Oss start binnenkort een promotiecampagne om de verkiezingen onder de aandacht te brengen en zoveel mogelijk inwoners te stimuleren hun stem uit te brengen. De gemeente roept inwoners van Oss en Geffen op om mee te doen aan deze campagne. Dat kan door een profielfoto te mailen naar communicatie@oss.nl.Van alle ingezonden foto’s maken we een collage en geven we de stem van Ossenaren een gezicht! Met deze collage maakt gemeente Oss promotie voor de verkiezingen op 19 november en de website www.deStemvanOss.nl. De collage is te zien in sociale media en op flyers, posters en in advertenties. Test jouw stem Op wie je moet stemmen? Dat kun je vanaf 20 oktober testen op www.deStemvanOss.nl. Er staan verschillende stellingen op over belangrijke onderwerpen voor Oss. Je kunt jouw mening en de mening van politieke partijen vergelijken met elkaar. De stellingen hebben de politieke partijen samen bedacht. DeStemvanOss.nl is een mobiele website die goed te gebruiken is op de computer, tablet en mobiele telefoon. Meer informatie: www.oss.nl/verkiezingen VRIJWILLIGERSVERZEKERING, NU EN IN DE TOEKOMST


Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor onze gemeente. Zonder de grote inzet en betrokkenheid van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet kunnen doorgaan. Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Vrijwilligers lopen tijdens hun vrijwilligerswerk namelijk risico’s. Zij kunnen schade veroorzaken of zelf schade lijden. Gemeente Maasdonk heeft daarom een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle Maasdonkse vrijwilligers. De kosten van deze “vrijwilligerspolis” zijn voor rekening van de gemeente. Alle organisaties in Maasdonk die met vrijwilligers werken, zijn met hun vrijwilligers automatisch verzekerd onder deze vrijwilligerspolis. Na de herindeling Per 1 januari 2015 vallen vrijwilligers in Geffen, Nuland en Vinkel onder de vrijwilligersverzekering van Oss of ‘s-Hertogenbosch. In grote lijnen zijn de verzekeringen en dekkingen gelijk, er zijn echter kleine verschillen.

tegelijk hebben en bij het emailleren maximaal vier. Ik kan dan de mensen echt iets leren. Ook voor kinderen vanaf 10 jaar is dit een leuke bezigheid.” Haar broers en zus hebben ook allen een (creatieve) specialiteit: Cees met licht en geluid - hoewel hij tegenwoordig met zijn vriendin Thea een B&B runt in de Alte Weinstube ‘Burg Eltz’ aan de Moezel in Treis-Karden -, Leo bewerkt hout en Jet maakt bronzen beelden. Met deze items wil Mieke nog graag een keer een “Van Zijls” ontwerp maken! Voor meer informatie: Mieke van Zijl, 06 - 25100738 of 0486 - 460445 of amavanzijl@gmail.com

Praktische informatie Maasdonkse vrijwilligers kunnen praktische informatie over hun toekomstige verzekering en informatie over de dekkingen vinden op www.oss.nl/digitaal-loket/... en www.s-hertogenbosch.nl/digitaalloket/... Heb je meer informatie nodig? Neem dan contact op met Elmy Rücker van de gemeente Oss via 14 0412 of met Carla Spekle van de gemeente ‘s-Hertogenbosch via 073 615 90 72.

GLAS-IN-LOODCREATIES VAN MIEKE VAN ZIJL Ze wilde graag een keer op Effe noar Geffe haar creaties van glas-in-lood, emaille en tiffany laten zien, een hobby die de afgelopen acht jaren uitgroeide tot een mooie collectie... Oud-Geffenaar Mieke van Zijl (65 j.) is daarom dit jaar als hobbyist present op de 38e editie van ons Brabants dagje uit voor het hele gezin! Ze demonstreert glas-in-lood technieken, waarbij ze werkt met de basiskleuren rood, groen, blauw en okergeel. Ze emailleert voornamelijk sieraden en onder andere oude stuivers en centen.“Dat is echt koper en daar kun je fijn mee werken,” aldus Mieke. De voorwerpen zijn in de kraam te bezichtigen en te koop: bloemen, houdertjes voor waxinelichtjes, engeltjes, kerststalletjes met kerstboompjes, vlinders e.a. U vindt de kraam in de Kloosterstraat tegenover het Oude Klooster (vlakbij haar geboorteplek). Mieke is woonachtig in Reek en heeft twee zoons, twee schoondochters en twee kleinzoons. Ze verzorgt workshops, kleinschalig en persoonlijk op haar huisadres.“Bij het glas-in-loodwerk, wil ik maximaal twee personen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Het Coöperatief Dividend van Bernheze Maasland

Dien nu een aanvraag in!

Verenigingen en stichtingen in de gemeente Bernheze, Maasdonk en de voormalige gemeente Lith kunnen weer een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland. Vanuit dit fonds worden projecten ondersteund die duurzame en structurele verbeteringen tot gevolg hebben voor de eigen club of stichting én voor de omgeving. Heeft u een goed idee, maar heeft uw vereniging niet de middelen om het te helpen realiseren? Dien dan nu via de website www.uwideeinactie.nl een aanvraag in; aanvragen dienen vóór 15 september 2014 bij ons binnen te zijn om nog in de selectieronde van dit jaar te kunnen worden meegenomen.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.


LACHEN, DANSEN EN SPELEN... Even weer een update vanuit het prachtige Kenia. Momenteel zit ik te kijken naar een hoop discussiërende jongens. Ze hebben namelijk een discussie over waar de stenen moeten komen te liggen, wie er aan de beurt is en wie het snelste is. De jongens hebben namelijk drie fietsen gedoneerd gekregen van een van onze vrijwilligsters. Ze zijn echt al de hele dag bezig en verzinnen steeds iets nieuws om het weer interessant te maken. Inmiddels, na een paar dagen oefenen, heeft iedereen geleerd om te fietsen. Sommige vallen nog wel eens om en schaven knieën en armen maar ze gaan gewoon door. Helaas alleen de oprit op en af omdat de weg gewoonweg te gevaarlijk is. Van dit soort momenten word ik blij.Als je bedenkt waar ze vandaan komen en wat ze hebben moeten doorstaan, dan is dit het ultieme bewijs dat ze weer lekker kind kunnen zijn. En ze doen het zo goed, ik ben zo trots op ze. Na een heleboel onrustige maanden met weglopers, terugkomers, het verkennen van de grenzen, op zoek naar liefde en duidelijkheid zit deze groep lekker in hun vel. Er wordt tegenwoordig erg veel gelachen, gedanst en vooral gespeeld. Heerlijk!! Om dit allemaal te kunnen bekostigen staan wij ook dit jaar weer op Effe Noar Geffe. We verkopen allerlei mooie spulletjes afkomstig uit Kenia en spullen die gemaakt zijn door de jongens. Ook hebben wij dit jaar weer een enveloppen loterij waar verschillende winkeliers uit Geffen en Oss prachtige prijzen voor hebben gedoneerd. Hartstikke bedankt hiervoor!!!! Elke maand komen wij namelijk nog geld tekort dus met dit soort acties proberen wij het gat steeds te kunnen dichten. Dus kom langs bij onze kraam, koop een lotje en maak kans op een mooie prijs of koop een van de mooie artikelen afkomstig uit Kenia. Kwaheri (tot ziens), tot de volgende update. Melissa Kreps

Kom in actie voor uw club, vereniging of stichting op www.uwideeinactie.nl!

COÖPERATIEF DIVIDEND 2014: dien vóór 15 september uw aanvraag in

Het is weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor ons fonds Coöperatief Dividend! Bekijk de spelregels en meld direct uw project aan op www.uwideeinactie.nl. Coöperatief Dividend: dien nu uw aanvraag in! Verenigingen en stichtingen in de gemeente Bernheze, Maasdonk en de voormalige gemeente Lith kunnen weer een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland. Namens de leden van de ledenraad van Rabobank Bernheze Maasland maken wij u hier graag op attent. Vanuit het fonds Coöperatief Dividend worden projecten ondersteund die duurzame en structurele verbeteringen tot gevolg hebben voor de eigen club of stichting én voor de omgeving. Heeft u een goed idee, maar heeft uw vereniging niet de middelen om het te helpen realiseren? Dien dan nu via de website www.uwideeinactie.nl een aanvraag in voor het Coöperatief Dividend; aanvragen moeten vóór 15 september 2014 bij ons binnen zijn. Leden beslissen mee Leden van Rabobank Bernheze Maasland beslissen zelf welke van de geselecteerde projecten een financiële bijdrage ontvangen. Een commissie uit het midden van de ledenraad maakt een selectie. Zij let daarbij op een evenwichtige spreiding in de regio, een goede verdeling van doelgroepen en een goede verhouding van de gevraagde bijdragen. Leden kunnen vervolgens hun stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De bekendmaking van de winnaars van een bijdrage uit het fonds gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst aan het eind van het jaar.

17


CURSUS SCHILDEREN Ingrid Menge, beeldend kunstenaar/docent, gaat op 8 oktober een cursus schilderen starten. Het atelier aan de Leiweg 10 in Geffen is nu klaar om er met groepen te kunnen werken in diverse disciplines. Ingrid Menge is eerstegraads bevoegd docent met meer dan 20 jaar ervaring in les geven aan volwassenen. Zij heeft haar opleiding afgerond in 1977 aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Na haar opleiding heeft ze les gegeven aan Het Hoogveldcollege (nu het Rodenborch college) in Rosmalen, de Kei (nu de Muzerije) in Rosmalen en later in eigen atelier op het terrein van Coudewater. Voor degenen die belangstelling hebben is er een mogelijkheid om kennis te maken en het atelier te bezoeken tijdens de open dagen op zaterdag 20 en zondag 28 september van 13.00 tot 16.00 uur, of eventueel op afspraak. Ook is er een brochure beschikbaar. In november wordt er een workshop georganiseerd: exclusieve kerstkaarten maken in een grafische techniek. Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website: www.ingridmenge.nl Ook is op de website meer informatie te lezen over de inhoud van de cursus.

BUURTFEEST DE ELSHOF 20 SEPTEMBER 2014

bij aanvang van de feestavond zijn gratis. Hierna kunt u consumptiebonnen kopen. Wanneer u lid bent van onze buurtvereniging krijgt u bij aanmelding een aantal consumptiebonnen gratis. Opgeven voor een of meerdere van deze activiteiten kan tot 10 september door een mailtje te sturen naar: feest@de-elshof.nl of een briefje in te leveren bij José van Heesch, Elzendreef 36. Chrisjan van Dinther, Rene van Herpen, Astrid Bemelmans, José van Heesch

UITSTAPJE NAAR HET MUZIEUM IN NIJMEGEN OP ZONDAG 6 JULI 2014 Met een groep van 18 man, volwassenen en kinderen 8+ togen we naar Nijmegen, Keizer Karelplein, alwaar het MuZIEum, het ervaringsmuseum van ZIEN en NIET ZIEN, gevestigd is. In groepjes van 6 personen word je, afgedaald in de donkere kelder, begeleid door een blinde, alwaar je dingen van het dagelijks leven gewaar wordt, zonder zicht. Diverse ruimtes, diverse thema’s kun je zo ontdekken, m.b.v. een blindenstok en op de tast. Een impressiefoto...

Net zoals vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een buurtfeest! Middagprogramma Vanaf 13.30 tot 16.00 uur gaan we met alle kinderen uit de buurt een speelobject maken van wilgentakken in speeltuin de Buitelhof. Kinderen die zich aanmelden krijgen een aantal bonnetjes die ze in kunnen leveren tegen een glaasje drinken of zakje chips.Voor de ouders is er koffie en thee aanwezig. Taartenbak wedstrijd Ook dit jaar organiseren we weer een taartenbak wedstrijd. Kinderen tot 18 jaar kunnen hun taart om 13.30 uur inleveren in de speeltuin. Om 14.00 uur is de prijsuitreiking.Volwassenen kunnen hun taart tussen 19.30 en 19.45 uur inleveren bij de Geer. Deze taarten worden beoordeeld door uw eigen buurtbewoners die op de feestavond aanwezig zijn. De prijsuitreiking hiervan is om 22.00 uur. Feestavond Vanaf 20.00 tot 1.00 uur zijn alle bewoners van de Elshof vanaf 18 jaar van harte welkom in de Geer voor een gezellige feestavond. De koffie en het gebak

18

Het is heel bijzonder om zo te ervaren hoe het is om blind te zijn. Je gehoor, je reuk, je gevoel, je tast wordt aangezet om extra alert te zijn. Daarnaast is er het kleine museum waar je nog aangepaste spelletjes blind kunt doen en een kleine tentoonstelling over hulpmiddelen (braille o.a.). Blij dat we de wereld weer met een ‘open blik’ konden betreden, gingen we een terrasje opzoeken. We wilden ons laten trakteren op een (warm) drankje en een lekkere Nijmeegse lekkernij, namelijk het “Marikenbrood” (naar het schijnt een lekker gebakje). Echter dit schijnt toch niet zo bekend te zijn in de Nijmeegse cafeetjes. Om de zoektocht maar niet al te lang meer te laten duren, streken we neer op een terras met een goed alternatief: appeltaart! Ook heerlijk!


BETROKKEN ZORG VAN KLEINSCHALIG WIJKTEAM PANTEIN De zorg verandert. Dat komt enerzijds door kabinetsplannen en bezuinigingen, maar ook door de veranderende wensen van mensen. Zij vinden het vaak prettig zelf de inhoud van de zorg te bepalen. De kleine wijkteams waarmee Pantein werkt, sluiten hier goed op aan. In Maasdonk zijn de medewerkers georganiseerd in kleine wijkteams. Teams krijgen meer verantwoordelijkheden waardoor ze goed kunnen inspelen op de wensen. Medewerkers gaan in gesprek met de klant om samen vast te stellen welke zorg de klant nodig heeft. Omdat medewerkers in kleine teams werken en vaak bij dezelfde klanten komen, kennen ze de klant goed. Dat is de kracht van het kleinschalig werken. Zorg dichtbij Wijkverpleegkundige Jet de Laat biedt met een klein wijkteam zorg in Geffen en omgeving. “Op deze manier is de zorg heel dichtbij georganiseerd. We staan dicht bij onze klanten, we regelen zelf de planning en zijn daardoor heel flexibel, aldus Jet.” “Het is fijn een band op te kunnen bouwen met klanten, doordat je dicht bij ze staat is er veel meer mogelijk. Alles is bespreekbaar. We bieden zo veel mogelijk zorg op maat. Klanten willen zo zelfstandig mogelijk blijven. Die zelfstandigheid ondersteunen wij met de zorg die nodig is. Dat stemmen we ook af met de mantelzorger. Doordat we klanten goed kennen, signaleren we snel als er iets aan de hand is, er meer zorg nodig is of dat we dat juist af kunnen bouwen. Door het veelvuldige contact blijven we goed op de hoogte hoe een klant zich voelt.” Een fijne band Mevrouw Schuurmans (53) uit Geffen krijgt elke ochtend en avond zorg van het wijkteam Geffen. Ze heeft op zeer jonge leeftijd een zwaar ongeluk gehad en is afhankelijk van de zorg. Mevrouw Schuurmans: ‘Afhankelijk zijn is nooit fijn, omdat je altijd rekening moet houden met de tijden waarop de zorg geleverd wordt. Ik ben daarom ook heel blij dat het team kleiner is geworden en we de tijden met elkaar kunnen afstemmen. De zorg sluit echt op mijn wensen aan. Ook leer je het team op aan andere manier kennen en er ontstaat een fijne band. Dat voelt voor mij heel goed.’ Vertrouwd gezicht Thuiszorg Pantein is een vertrouwd gezicht in Maasdonk. Medewerkers weten wat er in een wijk speelt, hebben contact met huisartsen, vrijwilligers en andere hulpverleners. Doordat Pantein een gevarieerd aanbod in zorg aanbiedt, kunnen medewerkers voor klanten echt van betekenis zijn bij de zorg die zij wensen. Mensen kunnen zo langer thuis wonen met de zorg die zij

nodig hebben. Voor informatie en advies kunt u bellen: 0900-8803. Ook op de website vindt u veel informatie: www.thuiszorgpantein.nl. Mevrouw Schuurmans met wijkverpleegkundige Jet de Laat

HET IS ZOVER! Het Aloysiusraam, wat door de Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ is gered voor restauratie, is geplaatst en wacht op onthulling. Dat gaat plaatsvinden met een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 13 september 2014 in MFC De Koppellinck. Het officiële gedeelte van de onthulling vindt plaats om ca. 16.00 uur. Dus heeft u hiervoor belangstelling of bent u benieuwd naar het raam na restauratie, dan bent u vanaf 15.30 uur van harte welkom. Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

19


EEN NIEUWE KONING EN EEN NIEUWE VAANDRIG VOOR HET SINT-JORISGILDE Kermiszondag 10 augustus jl. was een belangrijke en drukke dag voor het Sint-Jorisgilde. Het was de dag van het koningschieten en de dag dat onze Deken-Vaandrig zijn taak na 15 jaar overgaf aan zijn opvolger. ‘s Ochtends om kwart voor negen stond het bijna voltallige gilde bij koning Ferrie Verhoeven op de stoep om hem af te halen. Daar stond als opkikker de borrel klaar. Dit was voor Ferrie het moment om zijn koningsschild aan te bieden aan het gilde, want dat hoort erbij als je koning wordt. Na een klein half uur vertrok men in optocht naar de pastorie om gildeheer pastoor Van Dijk en diaken Van Herwijnen op te halen; zij zouden voorgaan in de H. Mis. De voormiddag heeft altijd een druk programma: korte optocht, koffie drinken, de gipsen vogels worden aangeboden en er wordt geloot in welke volgorde er geschoten zal gaan worden. Deze keer was het programma nog voller, want onze Deken-Vaandrig Henk Steenbergen gaf zijn taak officieel over aan zijn opvolger Jos Coppens. Henk deed dat met de woorden: “Zorg goed voor het vaandel en ik hoop dat je met dit vaandel net zoveel mooie dingen mag meemaken als ik”. Henk is er namelijk mee naar Rome geweest en in Oisterwijk liep koning Willem-Alexander over het vaandel. Na dit alles volgde een goede lunch en vertrok men in optocht naar molen Zeldenrust. Hier werd eerst drie keer om de molen gelopen om volgens traditie de vogel te ‘vrijen’ (vrij te maken) en vervolgens werd de vogel op de molenwiek gemonteerd. De molenwiek ging met de vogel de lucht in en de molen werd door Rien van Wanrooij in de juiste stand gezet om te kunnen schieten zonder dat de pijlen op de molen terecht komen. Het eerste schot werd gelost door de gildeheer en het volgende door de koning. Deze legt nu zijn koningsvest en koningsbreuk (vogel) af en vanaf dat moment heeft het gilde geen koning meer tot een van de schutters het laatste stukje van de vogel geschoten heeft. Het 41e schot, gelost door Harry Peters, bracht dit laatste stukje naar beneden. Dit werd gecontroleerd door de schietcommissie, Harry werd waardig bevonden door de overheid en hij aanvaardde zijn ambt met de belofte zich in te zullen zetten voor het gilde. Na de handwassing werd hem door oud-koning Ferrie de koningsmantel en -breuk omgehangen en werd hij met het vaandel door onze nieuwe vaandrig ingevendeld. Daarna kreeg Harry, staande op het vaandel, de vendelgroet van Huub Lamers en Peter van Dijk. Na dit alles was er nog tijd voor het prijsschieten en er werd een nieuwe gipsen vogel op de molenwiek gezet. 20

Dit bleek een erg taaie vogel en na ca. 130 schoten was hij nog niet geheel gevallen. Het werd te laat en er kwam een zeer dreigende onweerslucht opzetten, dus werd besloten te stoppen met schieten. In zeer korte tijd werd alles afgebroken en opgeruimd en we waren net op tijd binnen toen de hemelsluizen opgingen. Het was een stortvloed aan water dat naar beneden kwam. Voor ons niet erg, we gingen aan de ere-wijn nadat Harry zijn inwijdingsrede had gehouden. Vervolgens werd er een heerlijk warm en koud buffet opgediend en rond de klok van negen uur ging het gildehuis dicht en was iedereen moe maar voldaan naar huis.

FEESTMIDDAG NATIONALE ZIEKENDAG Woensdagmiddag 10 september a.s. organiseert Ziekencomité De Schakel weer een gezellige feestmiddag in ‘t Oude Klooster. Dit i.v.m. Nationale Ziekendag. De middag begint om 14.00 uur en er zal een optreden verzorgd worden door zangeres Dia uit Oss. Degenen die geen vervoer hebben en graag aanwezig willen zijn kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160 of Ineke van Zandvoort tel. 5321041. Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel


VOSSENJACHT SCOUTING GEFFEN Als start van het nieuwe seizoen zal Scouting Geffen op zondag 14 september aftrappen met een grote Vossenjacht. Op zondagmiddag zullen 16 verschillende vossen verstopt zijn in Geffen. De kinderen gaan op zoek naar de vossen en proberen er natuurlijk zo veel mogelijk te vinden. U hoeft dan ook niet op te kijken als u deze dag vreemde figuren of rare snuiters op ongewone plaatsen ziet. Aan het eind van de middag zullen we traditioneel de leden die naar een andere speltak gaan laten overvliegen. Dit gebeurd op het gemeenteplein omstreeks 16.00 uur. Uiteraard zullen alle leden van Scouting Geffen deel nemen, daarnaast is het ook mogelijk om aan deze activiteit deel te nemen als je denkt dat Scouting je leuk lijkt. We vragen je dan even contact op te nemen met Frank Draad (073-5325742). Je mag daarna nog vier keer vaker kosteloos komen kijken of het spel van Scouting je leuk lijkt. Ook mag iedereen om 16.00 uur komen kijken hoe we de leden overvliegen. Graag tot ziens op zondag 14 september 2014 vanaf 13.00 uur. www.scoutinggeffen.nl

SINT-JORISGILDE GEFFEN OVERHANDIGT OPBRENGST BURGERKONING SCHIETEN Op donderdagavond 10 juli 2014 om 21.00 uur is de vice-voorzitter van de restauratiecommissie H. Maria Magdalena Kerk, Gerrit van den Helm, aanwezig in het gildehuis van het Sint-Jorisgilde. Hij is uitgenodigd voor de overhandiging van de opbrengst van het Burgerkoningschieten, dat gehouden werd op eerste pinksterdag jl. De voorzitter van de restauratiecommissie is er al: Harry Peters. Door hoofdman Jan van der Heijden worden beiden verzocht de cheque van € 482,25, die door gildekoning Ferrie Verhoeven wordt overhandigd, in ontvangst te nemen. Dat doen ze heel graag, want de commissie heeft nog een begrotingstekort van ca. € 50.000,-. Harry legt uit dat er door de bouwkundige van het bisdom bij de berekening van de vorige restauratie een inschattingsfout is gemaakt met betrekking tot het dak. Dat was volgens de bouwkundige nog niet aan restauratie toe, maar dat bleek dus wel hard nodig. Daarom is de restauratiecommissie heel blij met elk bedrag, want onze mooie kerk, dit mooie monument moet het gezicht

van Geffen blijven. Hij bedankt het gilde namens de hele Geffense gemeenschap.

THEO VAN UDEN WINNAAR NACOMPETITIE BV ‘T HAASJE Zoals ieder jaar wordt na afloop van de competitie, een nacompetitie gespeeld tussen spelers, welke deelnemen aan de competitie, als ook door spelers, die niet in de competitie spelen. Ook dit jaar was dit het geval. Er speelden twee spelers mee, die nog geen lid waren van onze vereniging. Ondertussen zijn deze het wel geworden. Er werd in twee poules gespeeld: dinsdagavond en vrijdagavond. Winnaar van de dinsdagavond competitie werd Jo v.d. Heijden. Winnaar van de vrijdagavond competitie werd Theo van Uden. Hierna werd er een gespeeld tussen de nummers l en 2 van beide poules. Dit waren Gerard Clement en Renee Schutjes, die beiden als tweede waren geëindigd in hun poule. Beiden verloren hun wedstrijden met klein verschil. De finale algemeen kampioen werd een strijd tussen Jo v.d.Heijden en Theo van Uden. De laatste won deze finale met een carambole verschil en was dus algeheel kampioen. Bestuur BV ‘ t Haasje

21


OP ZOEK NAAR INSPIRATIE IN SINT JOZEFOORD Sint Jozefoord nodigt u graag uit voor het bijwonen van onze Inspiratiemiddagen. Deze middagen worden in 2014 voor het eerst georganiseerd en staan in het teken van bezieling en rust en ruimte tot nadenken. Lezing over het leven van zuster Theresia van Lisieux Vrijdag 26 september kunt u luisteren naar een lezing over het leven van zuster Theresia van Lisieux door mevr. van Bragt, een bewoonster van Sint Jozefoord. Zuster Teresia van Lisieux introduceerde in de katholieke traditie een nieuwe spiritualiteit, de ‘kleine weg’, vanuit het besef dat geloof geen verdienste is maar genade. Haar levensverhaal kenmerkt zich door grote eenvoud en onopvallendheid. Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren naar het levensverhaal van zuster Theresia van Lisieux. Datum:Vrijdag 26 september Tijd: 15.00 uur Locatie: Zaal afdeling Welzijn & Recreatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

NIEUWE EXPOSITIE IN SINT JOZEFOORD Begin augustus zijn de gangen van Sint Jozefoord verrijkt met nieuwe kunstwerken. Els Hermans, binnen Sint Jozefoord werkzaam als pedicure, bezit creatief talent op het vlak van de schilderkunst. De schilderijen tonen u afbeeldingen van personen, bloemen en dieren. Kom kijken en laat u verrassen door de kleurrijke schilderkunst, wij nodigen u graag uit. De expositie is elke dag in Sint Jozefoord te bezichtigen.

OPTREDEN VAN VROUWENKOOR ‘SIRENEN’ IN SINT JOZEFOORD Op 18 september treedt het Vrouwenkoor Sirenen voor u op in verzorgings-verpleeghuis Sint Jozefoord. Het koor brengt tijdens deze cultuurmiddag letterlijk “muziek in de huiskamer”. Vrouwenkoor Sirenen vindt zijn oorsprong in 1986, wanneer 3 vriendinnen het strijdliederenkoor Pardon oprichten. Het van oorsprong gemengde koor veranderde langzaamaan in een vrouwenkoor, omdat het aantal mannen in de loop van de jaren beneden de kritische massa daalde. In 1999 kwam het koor onder de enthousiaste muzikale leiding van Ingrid van Rooij. Zij bracht repertoire uit de wereldmuziek mee.Toen is voor het koor ook een nieuwe, toepasselijke naam gekozen: 22

Sirenen; zij zingen verleidelijk mooi en laten mannen in de golven verdwijnen... Vrouwenkoor Sirenen bestaat uit 30 vrouwen en staat nog steeds onder leiding van Ingrid van Rooij. De vrouwen zingen liederen uit alle delen van de wereld en kiezen bij voorkeur liederen die ze uit het hoofd kunnen zingen.“We zingen voor ons plezier en willen dit plezier graag in onze zang tot uitdrukking brengen.”Van mysterieus Indiaans tot uitbundig Afrikaans, van doordringende Balkanliederen tot swingend Zuid-Amerikaans, van ritmisch Caribisch tot ontroerende Finse melodieën. En natuurlijk ook af en toe een prachtig Nederlands lied. Wij nodigen u van harte uit om op donderdagavond 18 september te komen genieten van de mooie klanken van vrouwenkoor ‘Sirenen’. Het optreden start om 19.30 uur in restaurant ‘De Ontmoeting’.

TWEEDE SENIORENDAG MAASDONK OPNIEUW EEN GROOT SUCCES! Op zondag 17 augustus heeft de tweede Seniorendag plaatsgevonden op het terrein van Sint Jozefoord in Nuland. Met de KBO’s en de Seniorenraad uit Maasdonk is een gezellige dag georganiseerd voor de senioren uit Geffen, Nuland en Vinkel. De dag stond in het thema van ontmoeten. Deze dag wordt georganiseerd in de zomerperiode, omdat veel senioren dan alleen thuis zitten. Familieleden zijn op vakantie en de activiteiten van verenigingen liggen tijdelijk stil. Om half tien druppelden de eerste deelnemers van de Seniorendag binnen. Een klein uurtje later was de tent op het terrein van Sint Jozefoord aardig gevuld met zo’n 120 deelnemers. Ondanks de koude zomerdag hing er in de tent een warme en gezellige sfeer. Na de woord- en communieviering met samenzang van het koor uit Geffen, stond de koffie en thee klaar met een lekker worstenbroodje. Door een willekeurige indeling aan de tafels, werden nieuwe contacten opgedaan. Hierdoor ontstonden leuke ontmoetingen. In de middag stond bij de Maasdonkse quiz en de Oud-Hollandse spelen samenwerking voorop. Samen het gebruik van oude voorwerpen raden en het vertalen van oud Brabantse woorden. Het was een bijzonder geslaagde dag, die mede mogelijk is gemaakt door de hulp van vele sponsoren en vrijwilligers. Graag danken wij de ondernemers uit Nuland, Geffen en Vinkel van harte voor de gulle sponsoring. Seniorendag 2014, een dag waar hopelijk nog lang over nagepraat wordt. Een dag in het teken van ontmoeten, mooie momenten en herinneringen. Een dag die volgend jaar zeker weer georganiseerd zal worden! Seniorenraad Maasdonk, werkgroep ‘Zorg en Welzijn’, KBO’s Maasdonk & Stichting Sint Jozefoord


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


DE SPORTIEVE GEFFENSE WANDELAARS DE VIERDAAGSE VAN ALKMAAR WERD GELOPEN DOOR: (25km) Arina Romme, Christel de Lange en Ad de Lange in stralend zonnig weer, het ging goed en ze hebben genoten. DE VIERDAAGSE VAN APELDOORN WERD GELOPEN DOOR: (20 km) Annie .v. Heesch. (40 km) Gwen v. Zantvoort en Peter v. Kessel. Dit jaar was er een nieuwe route uitgezet. Het was een zware route door bijna allemaal bossen en weinig verharde wegen, zeker de eerste dagen met veel regen, daarna was het beter weer. DE DODENTOCHT VAN 100KM IN BORNEM (BELGIË) WERD GELOPEN DOOR: Yvonne v. Esch. Het is een grote uitdaging om 100km te wandelen binnen 24 uur, dit was al de 45ste editie van de dodentocht. Er werd in het donker door de bossen gelopen met weinig licht wat het een zware tocht maakte. DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN: We moesten deze 98ste Vierdaagse reizen met de nieuwe OV-chipkaart van de NS, dat was wennen met steeds weer in- en uitschecken. Ter compensatie kregen we op het station in Nijmegen gratis artikelen. Op de eerste dag hadden we bij Lent een aangepaste route in verband met werkzaamheden aan de Waalbrug. Omdat wandelen en natuur bij elkaar horen, is op 4 april 2014 in het Park Lingezegen in de gemeente Overbetuwe het Vierdaagse bos gepresenteerd. De jonge bomen groeien de komende twee jaar tot een prachtig nieuw bos, dat ligt aan de route van de eerste wandeldag. Deze groeiperiode staat symbool voor de opbouw naar het hoogtepunt van het jubileum: de start van de 100ste Vierdaagse op 19 juli 2016. Tevens is de jubileumslogan ook onthuld; “Wie wandelt wordt honderd.” We liepen langs water, over heuvels en door dorpen en steden, die allemaal van “hun” doortocht een feest maken. Er werd o.a muziek gemaakt door muziekkapellen, muzikanten, dweilorkesten en door de bewoners zelf. Als we over viaducten liepen reden er onder ons door toeterden automobilisten die door de wandelaars toegewaaid werden, zo zie je dat de Vierdaagse overal leeft. Veel publiek, enthousiaste mensen en volle terrassen zorgden voor veel gezelligheid onderweg, ook door onze eigen supporters, waar we blij mee waren, want ze zorgden goed voor de inwendige mens, of er werd een rugtas nagebracht die vergeten was na een rustpauze. Jammer dat Tineke v. Rijn donderdagmorgen moest besluiten niet meer te starten, zij had te veel last van de warmte. Dat was balen voor zo’n ervaren loopster. We hadden warm weer en vrijdag werd het nog warmer en daarom 24

mochten we ‘s morgens al eerder starten en er werd ook gezorgd voor nog meer waterpunten langs de route en de EHBO-posten werden versterkt. In Linden versieren vrijdags de bewoners speciaal voor de Vierdaagse al jaren hun tuinen aan de hand van een thema, dit jaar was dat “liedjes.” Een bewoonster zet al jarenlang een Elvispop in haar tuin, dat paste nu goed bij het thema. De intocht liep anders dan we hadden verwacht, vanwege de vliegramp in de Oekraïne waarbij 298 mensen zijn omgekomen waarvan 196 Nederlanders, er was besloten dat er geen muziek zou zijn tijdens de intocht van de wandelaars. Een gebaar als respect voor de slachtoffers en de nabestaande. Bert v.d. Lans 82 jaar liep voor de 67e keer de Vierdaagse uit en verbrak daarmee het twaalf jaar oude record van Annie Berkhout. Onze dorpsgenoten haalden dat record niet, maar liepen hun eigen prestaties. Er werd in het algemeen goed gelopen met hier en daar een pijntje of last van een blaar. (30-km lopers) Bets v. Heesch, Gerrit v. Heesch, Piet Cremers, Jo Spierings, Louisa v. Wanrooij, André v. Wanrooij, Marijke v. Galen, Antoine Jansen, Annie v.d. Heijden, Thea v. Oort, Frasia Loeffen, Corrie Hondong. (40-km lopers) Ad de Lange, Bart v.Venrooy,Tilly Hendriks, Monique v. Alem,Yvonne v. Esch, Hans v. Leeuwen,Theo v. Uden, Kelly v. Grinsven (50-km lopers) Rene v. Grinsven, Jan v. Bergen Alle wandelaars gefeliciteerd met het behaalde resultaat, daar mogen we trots op zijn. Veel succes voor de lopers die de 80km van de Langstraat gaan lopen. Als er wandelaars vergeten zijn, meld je dan bij de redactie. Een Vierdaagse wandelaarster

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


HARMONIE UNION START MET ‘KLEUTERLESSEN’ Vanaf 6 september starten de majorettes van Harmonie Union in Nuland met speciale ‘kleuterlessen’. Tijdens deze lessen leren de kinderen naast dansen op muziek ook allerlei trucjes met de baton. Iedereen vanaf 3 jaar is van harte welkom om op zaterdagochtend mee te komen doen! Nu denkt u waarschijnlijk, is 3 jaar niet te jong? De instructrices Sanne Korsten en Dilianne van Nistelrooij denken van niet! ‘Er is nu voor deze doelgroep nog niet veel te doen in Nuland en met deze lessen kunnen we deze doelgroep spelenderwijs kennis laten maken met dans-, bewegings- en batontechnieken. Kinderen leren door dansen de expressieve mogelijkheden van hun lichaam kennen, vergroten en toepassen. Daarnaast kunnen ze er volop hun fantasie en creativiteit in kwijt en zorgt het vaak tot meer zelfvertrouwen.’, zeggen de instructrices. De kleuterles vindt iedere zaterdagochtend van 10.30u tot 11.30u plaats in gemeenschapshuis ‘de Meent’. Op zaterdag zijn de lessen speciaal voor de kinderen van 3 tot 5 jaar. Op dinsdagavond vinden de lessen plaats voor de overige leeftijdsgroepen. ‘De laatste jaren hebben we veel bereikt met onze groepen. We hebben ons met diverse shows geplaatst voor de Brabantse- en Nederlandse Kampioenschappen’, zegt Dilianne. ‘Maar presteren is niet ons belangrijkste doel. We vinden het vooral belangrijk dat de kinderen het leuk vinden en met veel plezier naar de les komen! Majoretten is erg leuk om te doen en daarnaast ook nog eens gezond. Je bent toch uurtje aan het bewegen en sporten en dat is erg belangrijk voor kinderen’, vult Sanne aan. Met de kinderen die in september starten, werkt Harmonie Union toe naar een show die in december zal worden opgevoerd voor familie en vrienden. Harmonie Union geeft de kleuters nu de kans om het zes weken gratis te proberen en daarna lid te worden. Een mooie kans om jeugdig Nuland kennis te laten maken met dansen! Meer informatie is te vinden op www.harmonieunion.nl

“MOVIENIGHT” Harmonie ODIO organiseert op zaterdag 13 september de “ODIO Movienight”. Een concert met herkenbare 26

muziek uit allerlei films zoals Mission Impossible, Monty Python en Grease. Het concert vindt plaats op het terras van vakantiepark Dierenbos. Een mooie ambiance waar een decor zal worden gemaakt met filmbeelden van de muziek waar u naar luistert. Hierdoor wordt de muziek een geheel met de prachtige beelden uit de films. Het programma bevat twee sets van een half uur. Mocht het gaan regenen, dan verplaatsen we het concert naar binnen. U kunt parkeren bij de hoofdingang van het vakantiepark. Harmonie ODIO nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn, de toegang is gratis. Graag tot ziens op zaterdag 13 september, aanvang 21.00 uur, Dierenbos, Coppensdijk 20 te Vinkel.

HANS VAN DE MOOSDIJK BACHELOR OF MUSIC Op donderdag 3 juli was het eindelijk zover, Hans van de Moosdijk uit Vinkel mocht gaan afstuderen voor de Bachelor Klassiek Slagwerk. Na vijf jaar studie aan het Artez Conservatorium in Arnhem mocht Hans zich presenteren in zijn eindexamen concert. Het werd een prachtig concert waarin Hans zowel solo als in ensembles speelde. Het eindresultaat was een 8,5 en toelating tot de Masteropleiding, die hij in Zwolle zal gaan volgen. Naast zijn studie zal Hans als docent/dirigent gaan werken bij Rhythm Impact slagwerkopleidingen en blijft hij actief bij zijn muziekvereniging Harmonie ODIO, waar hij de grondbeginselen van het vak geleerd heeft.

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 6 en 7 Effe noar Geffe 10 Feestmiddag Ziekencomite De schakel, 14.00 uur ‘t Oude Klooster 25 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 3 t/m 5 Strooipop 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

DERDE PLAATS EK WEDSTRIJD Steve van Schijndel lid van FCC Nuland heeft Zaterdag 12 juli bij EK BMX wedstrijden in Roskill te Denemarken. Bij de 8 jarige boys de derde plaats weten te behalen. Proficiat


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 28

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681 | e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.