Torenklanken 2012 - nr 13

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 13 | september 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Scouting Geffen zoekt Bevers Het effect van de verkeerssluis bij Boetje Mede op aandrang van Dorpsraad Geffen is in het voorjaar een verkeerssluis geplaatst in de Dorpstraat, ter hoogte van café Boetje. De bedoeling van de dorpsraad was om de algemene verkeersveiligheid in de straat te vergroten en met name de risico’s voor de cafébezoekers en terrasgangers te verkleinen. Nu de sluis er een aantal maanden ligt, wordt het tijd om een voorlopige balans op te maken. De dorpsraad wil graag weten of het object bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid in de 30-kiolometerzone die de Dorpstraat feitelijk is. Wordt het passerende verkeer voldoende in snelheid gematigd? Zitten de bezoekers van het café veiliger? Hoe beleven fietsers de sluis? Moet een dergelijke voorziening ook bij de andere cafés aan de Dorpstraat komen? Graag horen wij van weggebruikers, omwonenden en cafébezoekers wat hun ervaringen zijn. Reacties kunnen gestuurd worden naar info@dorpsraadgeffen.nl of middels een briefje in de bus van Dorpsplein 11 in Geffen. Op 1 oktober maakt de dorpsraad de balans op en treedt daarna in overleg met de gemeente over een vervolg van het verkeersproject.

Ben jij tussen de 5 en 7 jaar oud en vind je het leuk om te knutselen, te spelen, proefjes, bosspellen, speurtochten en nog veel meer leuke activiteiten te doen kom dan eens kijken op onze draaiochtend. In het nieuwe seizoen kun je ons weer vinden in het dorp Hotsjietonia tussen de andere dorpsbewoners, Stuiter, professor Plof, Rozemarijn, Bas Bos, Rebbel, Stanley Stekker, Sterre, Steven, Noa en Keet en Fleur Kleur. Iedere dorpsbewoner heeft zijn eigen interesses en sterke punten. Door iedere week met een andere dorpsbewoner mee te kijken leren we ze dan ook steeds beter kennen. De Bevers draaien iedere zaterdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur in onze Blokhut “de Bolero”, Kloosterstraat 20 in geffen. De Bevers zijn onze jongste speltak, maar mocht je wat ouder zijn dan kun je natuurlijk ook eens komen kijken bij Scouting Geffen. De Welpen 7 t/m 11 jr maandag 18.00 tot 20.00 u. De Scouts 12 t/m 15 jr donderdag 19.30 tot 21.30 u. De Explorers 16 t/m 18 jr vrijdag 19.30 tot 21.30 u. Mocht je in het nieuwe seizoen bij de Bevers of bij een andere speltak willen komen kijken gelieve dan eerst even contact op te nemen met Frank Draad, tel: 0735325742 of mail: frankenmariannedraad@home.nl Ook voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Draad of neem een kijkje op de website www. scoutinggeffen.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 07 sept. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 09 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Nat. Ziekendag) di. 11 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 14 sept. 19.00 u. * avondmis za. 15 sept. 12.30 u. Huwelijksviering Roy van Heesch en José van der Doelen zo. 16 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 18 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 21 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 23 sept. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk (Vredesweek) di. 25 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 28 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 30 sept. 09.30 u. H.Mis + kinderkerk m.m.v. PP (zilveren jubileum PP) (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel!

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: augustus 2012: Floris van Bergen,Tess Westerlaken, Fenn Coppens. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 13 aug. 2012: Diny van Rooij - van Lee, 64 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

COMPUTERHOEK GEFFEN “Inhaalslag door ouderen” Nederlandse 55-plussers stappen in hoog tempo over op internetbankieren. Vorig jaar deed al 60 procent bankzaken via de computer, drie jaar eerder was dat pas 47 procent. De ouderen zijn bezig aan een snelle inhaalslag. Dankzij hen loopt Nederland met Finland en Zweden voorop in de Europese Unie. Bijna vier op de vijf Nederlanders bankiert via internet. Dit kon men lezen in Brabants Dagblad van 2 augustus j.l. Als men dan ook bedenkt dat 94 procent van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting heeft, dan zijn het internetten, e-mailen en internetbankieren niet meer uit ons leven weg te denken, ook niet voor degene die de 50 - 55 jaar zijn gepasseerd. Zie, je kunt bijna geen courant of tijdschrift meer openslaan of je wordt verwezen naar een website of naar een link waar men dan uitgebreider informatie kan verkrijgen of om een bestelling of aanmelding te doen. Het internet is niet alleen voor jongeren, maar ook de ouderen kunnen hiermee hun voordeel doen zonder afhankelijk te zijn van anderen. Er is al een grote groep 55-plussers die al veel doet met internet. Die mailt of googlet, en ook meerdere toepas-

singen gebruikt, zoals skypen, foto’s of bijlagen verstuurt of zijn betalingen of sparen regelt doormiddel van internetbankieren. Het is waar “Met Internet vergroot je je wereld”. Natuurlijk bij meerdere ouderen heerst nog computervrees, maar wij kunnen je helpen. Bij Computerhoek Geffen geven wij begeleiding om te leren omgaan met de computer, zodat je echt de leuke kanten van internet leert kennen. Je krijgt dan persoonlijk instructie van een vrijwilliger en de uitleg wordt “één op één” gegeven. Je kunt hier terecht om in je eigen tempo te leren omgaan met de computer. De vrijwilliger doet dit gratis, dus voor de kosten hoeft je het niet te laten. Wij zorgen dat je al voldoende met de computer kunt omgaan, zodat al gauw kunt mailen en internetten en de leuke mogelijkheden daarvan ziet. In september 2012 starten we weer met het geven van deze begeleiding. Voor aanmelding of informatie, bel dan: Albert van Santvoort, tel. 53 22 141 of Jan Ceelen, tel. 53 22 258.

Gevonden Bij ons in de tuin zat op maandag 27 augustus een grasparkietje. Hij is blauw met geel, en wij denken dat hij van iemand is, omdat hij nog een ander kenmerk heeft. Mist u dit parkietje? Kunt u bellen met: Fam Verstegen 073-5326441

E.G.A. Afslankclub te Geffen De hele maand september 25% korting op inschrijfgeld meer info 06 30980798 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Dorien van Haren - Rens (44 j.) Ze is geboren in Alverna en woont met haar man Marcel en de kinderen Marijn en Pleuntje in Overasselt. Dorien van Haren is activiteitenbegeleidster in zorgcentrum De Heegt op maandag en vrijdag, en in zorgcentrum Sint Jozef in Oijen op dinsdag en donderdag. Voorheen werkte ze als verzorgende in een verzorgingshuis in Lent, maar moest vanwege een beenbreuk noodgedwongen omscholen.Aanvankelijk begon ze met individuele activiteiten met cliënten: een praatje maken, wandelen of samen iets creatiefs doen. Ze solliciteerde bij Brabant Zorg en verzorgde een jaar lang dagactiviteiten in de serviceflat Sterrenbos in Oss; vervolgens werd ze aangenomen als activiteitenbegeleidster in Oijen voor 21 uur. Ze kreeg daar minder uren toegewezen en kon zodoende tijdelijk in huize De Heegt, Petra Bakker vervangen, die met ziekteverlof was. Het zag er naar uit dat Petra niet meer zou terugkomen en zo kreeg Dorien de maandag en vrijdag in De Heegt. Petra is inmiddels weer in de running in huize Heelwijk. Dorien coördineert de activiteiten en evenementen voor de cliënten. Ze maakt de planning, lanceert ideeën en onderhoudt het contact met de vrijwilligers die vrijwel alle activiteiten begeleiden. Dit alles is in samenwerking met de vrijwilligers. Medewerkster Yvonne, die heel creatief is, wordt eveneens ingeschakeld, zij regelt vooral de hobbyactiviteiten en geeft mensen individueel aandacht. De bewoners van de Heegt en de aanleunwoningen krijgen een ruim aanbod van bezigheden voorgeschoteld: er is elke middag vanaf 14.00 uur iets te doen. Ook ouderen van buitenaf mogen aansluiten. Op maandagochtend geheugengym voor een groep van maximaal 10 personen. Een keer in de maand is er een kook- of bakactiviteit op maandagmiddag. Op dinsdagmiddag in de oneven weken kan men sjoelen en in de even weken barakken. “Dat laatste is een leuk spel met veel competitiestrijd”, vindt Dorien. Woensdagochtend is de wisselochtend met diverse activiteiten zoals bloemschikken, handverzorging e.a. en ‘s middags kunnen de mensen hobbyen. Een keer per maand is de woensdagmiddag voor bingo gereserveerd. Donderdagochtend is er meer bewegen voor mindermobile ouderen. Dit wordt georganiseerd door het RIGOM en in de huiskamer van de Heegt gehouden. Donderdag ‘s middags is het kaartkienen en op vrijdag twee keer per maand liederentafel. Een keer per jaar houden ze een vakantieweek en de avonddriedaagse is zojuist achter de rug. Tussendoor worden er diverse optredens geregeld. Dorien zou graag nog een aanvulling hebben op deze activiteiten op dinsdagochtend, namelijk het voorlezen

van de krant! “De ouderen prikkelen tot gesprekjes rond het (regio)nieuws, de politiek en andere actuele onderwerpen, is heel belangrijk,” zegt Dorien, “dan blijven ze ‘bij de tijd’!” Wie - oh - wie, voelt zich geroepen om dat te komen doen! Meld je aan bij Dorien! “Vrijwilligers kunnen zich sowieso aanmelden, want we kunnen overal begeleiders voor inzetten!” Wat moeten ze in hun mars hebben? “Feeling met de ouder wordende mens”, antwoordt Dorien resoluut. Dorien vindt dat ze een leuke baan heeft. Het stimuleren van de cliënten om actief bezig te zijn is “een feest” om te doen! “Je krijgt veel voldoening terug als je de mensen ziet genieten. Ze zijn blij en dankbaar!” Zo ook de afgelopen kermis. Spontaan ontstond er ‘een match’ tussen de organiserende Stichting Horeca Geffen en de leiding van de Heegt. De senioren waren welkom op maandagmiddag in de tent en/of op het terras. Ze kregen oliebollen en een gratis consumptie. Helma (café Govers) regelde ‘s morgens nog accordeonist Jo van Berkum uit Oss, die graag voor de ouderen een deuntje kwam spelen, waardoor de gezelligheidsfactor hoog was! De mensen konden lekker meedeinen en -zingen met de liedjes van weleer. Meneer Elberse waagde zich als enige bewoner met Dorien in de draaimolen! Dat was een prachtige herinnering aan lang vervlogen jeugdjaren!

Als u bij de ouderen van Geffen hoort en zelfstandig woont en u denkt: wat leuk, ik zou ook wel eens mee willen doen met een activiteit, dan kan dat. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en ook hoe meer (andere) contacten onze bewoners hebben,” zegt Dorien. Er hangt een maandlijst met activiteiten, data en tijden in het zorgcentrum en in de vitrine in de gang van het Oude Klooster (tegenover de kapel). U kunt ook een maandlijst in de brievenbus ontvangen, als u daar prijs op stelt. Bel op maandag of vrijdag tussen 09.00 u - 16.30 u. naar huize Heegt: 073 5321264 en vraag naar Dorien van Haren. 7


Rond de Dorpspomp De man van het jaar 2011 is en blijft: Gilbert van de Meulenreek. Dat zal ook dit jaar weer gebleken zijn. Hij stond te pronken op de kiosk en heeft beslist de nieuw gekozene als eerste gefeliciteerd. Als ik dit schrijf 27 augustus 2012 zit “Effe noar Geffeâ€? er al weer op. Ik kan er alleen maar over dromen en zie mooi weer en beleef weer de wonderlijkste dingen. Ik voel nog de hand van de dorpspastoor en de kus van de nunnekes, de lach van de Weeuwkes, de groet van alle boerinnekes, de blijde gezichten van het comitĂŠ. De Effe noar Geffe-krant was weer bijzonder.Veel mooie foto’s met verleidelijke beschrijvingen. Het etaleert weer eens de bijzondere kwaliteit en inzet van het bedrijfsleven. Om trots op te zijn. Met grote aandacht is weer het poppendorp langs de Rijksweg tot leven gebracht. We gaan er de volgende keer uitvoerig over vertellen. Op 8 september zijn er al weer voor de 2e keer audities gehouden voor het theater-totaal-programma. “IN DE BASISâ€?. 150 Deelnemers: zangers, zanggroepen, spelers, speelsters, waarin opgenomen, een gemengd koor van 25 personen, die moeten allemaal verschijnen voor een jury. Gelukkig weet de cultureel regisseur, Peter ter Aar, alle kandidaten op hun gemak te stellen, zodat iedereen de kans krijgt haar/zijn talenten te tonen. Er komt ook een schaduwgroep, die als vervangers van spelers kan

Â? Â…

optreden. Een en ander kunt U vinden in: www.in-debasis.nl. Dromen over de toekomst: “Geffen als bouwplaatsâ€? Geffen krijgt een nieuw aanzien. De H. Schoutenstraat wordt een heerlijke straat met elkaar afwisselende bebouwing en fraaie straatversiering, Klavertje Vier krijgt mooie bungalows met een visrijke vijverpartij, de Lambertusstraat wordt verrijkt met seniorenwoningen rondom een speelplek. De Heegt krijgt voldoende aanleunwoningen. De rondweg wordt helemaal herzien en uitgebreid en het vrachtverkeer wordt geweerd. De werkelijkheid is toch om te vrezen!! Opgestapelde rijtjeshuizen, woningbouw uit de jaren 2000. Elk stukje grond wordt benut.Alles ten behoeve van Mooi-land en andere Projectbevuilers. Waar zijn we beland. Samengaan met Bernheze is gelukkig voorbij. Kunnen we efkes ademhalen. Op naar een andere indeling? Zeg het maar!!! Maasdonk handhaven, heeft dat zin!!! Heel het spul naar Den Bosch of weer splitsen!!! Hadden wij bij de verguisde enquĂŞte maar kunnen invullen, dat Geffen bij Oss moet,Vinkel naar Heesch mag en Nuland naar Den Bosch gaat. Er zijn wel pogingen gedaan dit te vermelden, maar dat bleef kennelijk onopgemerkt. De bewering dat veel van de bewoners van de kernen dit willen is niet beantwoord, al zijn er nogal wat redenen toe. De stamtafel neigt er toch toe om alles bijeen te houden en richting Den Bosch te kijken. Ja. Ja??? zegt menâ€? De Raad is aan het woord!!! Is dat wel waar??? Heeft de gemeenteraad van Maasdonk nog het recht om uitspraken te doen in deze zaak? Dat recht is

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


weggeëbd, verspeeld door de interne verdeeldheid. Er wordt daarvan ook geen eensluidende beslissing verwacht. Het naderend faillissement van het grondbedrijf blijft Geffen en Maasdonk bedreigen. Moeten we nog een verkiezing afwachten of zit de provincie Maasdonk op de hielen? Het heeft er de schijn van dat in het provinciehuis geforceerd beslissingen zullen worden genomen en dat zal ingrijpende veranderingen te weeg brengen. Ook de parochie meldt zich via pastoor van D. v. Dijk. Hij ziet zoveel gelovigen de kerk voorbijfietsen: De kerk deugt niet, de Bisschop deugt niet, de Paus deugt niet en de Leer deugt niet. De pastoor doet zijn best. Hoe kan dat toch?! De kerk in gevaar. Er is veel veranderd dat wel. In de Sacramenten zijn de gelovigen partij geworden. De vorm is veranderd, soms onherkenbaar.Tradities moeten heroverd worden en veilig gesteld worden. De kerk had voorheen een veroordelende, een beschuldigende vorm voorzien van aflaten met een eindeloos aantal verboden. Het autoritair gezag is verdwenen. De kerk heeft minder invloed op het maatschappelijk gebeuren. Er is roep naar eenvoud. Men is wars van alle pracht en praal. De kerk heeft geen mogelijkheden meer om iedereen te bereiken. De opgroeiende jeugd zoekt veelal een andere weg. Het lijkt onomkeerbaar.Toch, en toch!!! zijn er veel gelovigen, veel die de weg van het Evangelie onderschrijven. Die gelovig leven. De kerk zal door de goede Geest gedreven een weg vinden om uitnodigender te zijn. Maar de kerk zal niet dezelfde zijn. 2000 jaren waren er nodig met de bitterste en zwaarste gevechten en procedures om de kerk van nu, de “ware” kerk van Christus te doen zijn. Er moet nog veel veranderen. De interne verdeeldheid speelt een rol. De visie op andere religies vraagt aandacht. Die unieke, universele gebondenheid, de kerkelijke hiërarchie kan hij en mag hij ook niet wegcijferen. Zijn uitnodiging gaat ons ter harte.Wie weet een antwoord op zijn hartstochtelijke, vriendelijke, vraag. Je zou het kunnen verwoorden als”Laat me niet in de steek”. Wij bewonderen zijn inzet en integere werkwijze en zouden hem graag moed inspreken en we zijn ervan overtuigd,

mijnheer pastoor, dat U overal welkom bent. !!! Op zondag 23 september presenteert zich weer het koor EXPRESZO in de Koppellinck, samen met kwartet “Gist” en Judith en Jan v. Krey; let wel op de middag om 14.30 uur. Het koor viert haar 10-jarig bestaan. Proficiat en succes!!! Van stamtafel 367. Voor op en of aanmerkingen de Prins tel.0412-640982. Volgende zitting 9 september , weer na de hoogmis en weer in café Govers. Hauw Doe. Ut kûmt goet en Ut gû oe goet.

GESLAAGD Miriam Bouwens heeft na 5 jaar deeltijdstudie, naast haar reguliere baan, de volgende diploma’s behaald: Basis Kennis Boekhouden, Basis Kennis Calculatie, Praktijk Diploma Boekhouden en Moderne Bedrijfsadministratie. Leonie Steijvers heeft haar PABO diploma gehaald via het zij-instroom traject op de Fontys PABO in Eindhoven. Dit heeft ze gedaan naast haar fulltime baan op het Stedelijk VSO ‘s-Hertogenbosch. PROFICIAT!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 9


Albert van Orsouw gildekoning SintJorisgilde Geffen Op de zonnige eerste kermisdag hield het Sint-Jorisgilde Geffen haar jaarlijkse teerdag. Deze dag begon met een H. Mis met gilde-eer en een optocht door de kern van het dorp. Na de lunch stond de dag in het teken van het ‘koningschieten’. Dit evenement werd gehouden bij molen Zeldenrust aan de Elzendreef. Onder grote belangstelling werd daar de wedstrijdvogel op een molenwiek aangebracht. Om de vogel te ‘vrijen’ werden de eerste schoten gelost door wethouder R. v.d.Ven, die de beschermheer burgemeester R. Augusteijn verving, de gildeheer pastoor D. van Dijk en (oud)-koning Tonny van Erp. Hierna streden de gildeleden met hun kruisboog om de vogel, die op 13 meter hoogte hing, naar beneden te halen. Na ca. 70 rake schoten gaf de gipsen vogel het op en viel het laatste stukje, geveld door een schot van Albert van Orsouw. Deze schoot zich hiermee voor een tweede keer tot gildekoning. Na de felicitaties van de aanwezigen, werd hem op het terrein voor de molen de koningsmantel en koningsvogel omgehangen en werd hem eer betoond door de vaandrig en de vendeliers. Na de ceremonie werd een nieuwe vogel op de molenwiek bevestigd voor het prijsschieten. Toen ook deze vogel geschoten was, vertrok het gilde naar haar gildehuis voor een gezellige teeravond.

AANBIEDEN OPBRENGST BURGERKONINGSCHIETEN Het Sint-Jorisgilde houdt jaarlijks de activiteit Burgerkoningschieten. Hierbij wordt door mensen die bereid zijn € 5,00 te betalen geschoten met kruisboog op de wip om de titel ‘Burgerkoning’. Burgerkoning 2012 is Frank van Griensven (de post). Tijdens de jaarvergadering wordt door gildeleden altijd vastgesteld aan welk goed doel de opbrengst van inschrijving en verkochte consumpties besteed zal worden. Dit jaar was door de gildeleden gekozen om een bijdrage, met een maximum van € 500,00, te leveren aan de restauratie van het glas-in-lood raam dat in de trappenhal van de oude Aloysiusschool heeft gezeten. Heemkundewerkgroep Vladerack heeft het raam kunnen redden van de sloop, maar het is in een erbarmelijke staat. Restauratie gaat dan ook veel geld kosten, het zal daarna echter een mooie plaats krijgen in MFC De Koppelinck. Op zondag 26 augustus was de heemkundewerkgroep uitgenodigd in het gildehuis om de cheque, dit keer met het maximale bedrag, in ontvangst te nemen. Hoofdman Jan van der Heijden benadrukte tijdens zijn korte speech het belang van het behoud van een dergelijk kunstwerk dat veel Geffenaren nog kennen. Hij wenste de heemkundewerkgroep dan ook veel succes om het benodigde geldbedrag voor de restauratie bij elkaar te krijgen. De cheque werd in ontvangst genomen door de voorzitter van Vladerack Gerrit van den Helm en door lid van de restauratiewerkgroep Frans Rovers. Gerrit zei in zijn dankwoord dat het zeker in goede aanzet is en zeker een stimulans voor de werkgroep. Hetty Verhoeven Sint-Jorisgilde (www.gildegeffen.nl)

10


mer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

STICHTING BEHOCA, “de missie van Melissa”! “BEHOCA” staat voor Belief, Hope and Care. Het geloof en de hoop op goede zorg voor straatkinderen in Kenia is in gang gezet door Melissa Kreps met acties om in eerste instantie een startkapitaal in te zamelen; deze acties vorderen gestadig. Maasdonk laat zich van de goede kant zien. In de maand september is er een actie bij keurslager Ton van Tuijl. Deponeer uw kassabon in de daarvoor bestemde doos in de winkel. Ton doneert dan 1% van het totaalbedrag aan de Stichting van Melissa. Diezelfde actie houdt hij al voor verenigingen, maar misschien wilt u in deze maand de bon(nen) een keer bestemmen voor BEHOCA, oftewel voor een goed bestaan van straatkinderen in Mombasa! Doe het wel vóór 1 oktober, want daarna runt een nieuwe eigenaar de slagerij.Van harte aanbevolen. In dezelfde maand kunt u ook uw lege flessenbonnen bij Albert Heijn in Nuland doneren. Een klein gebaar om een grote wens in te willigen! Bij voorbaat dank! Voor informatie of ideeën voor acties kunt u bellen of mailen met Melissa: 06 - 54684275 of melissa_kreps@ hotmail.com Het bankrekeningnummer van de Stichting is: 13.50.40.205 (Rabobank) t.n.v. Stichting Behoca.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnum11


KBO informatie Afdeling Geffen 50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN Op veler verzoek organiseren wij weer een bustocht en wel op WOENSDAG 19 september 2012 KEMPISCHE KERKEN- ENN KAPELLENROUTE Programma: 12.00 uur vertrek vanaf Het Oude Klooster 13.30 uur koffie met vlaai in het Streekmuseum Acht Zaligheden 15.00 uur kerken- en Kapellenroute onder leiding van een gids 18.00 uur 3-gangen-diner restaurant De Kruidenlucht in Casteren 19.30 uur vertrek huiswaarts 20.30 uur thuiskomst in Geffen De kosten van dit uistapje bedragen: Bij 35-39 deelnemers € 52.50 per persoon Bij 40-44 deelnemers € 49.50 per persoon Bij 45-50 deelnemers € 48.00 per persoon In deze prijzen is inbegrepen: - vervoer per luxe touringcar - koffie met vlaai - rondrit onder leiding van gids - reisverzekering - 3-gangendiner - 1 consumptie Inschrijving staat open voor alle senioren. Mondelinge of telefonische opgaven kunnen niet in behandeling worden genomen. Wij deden ons best weer iets leuks te organiseren en rekenen graag op een grote deelname, wat voor ons allen het voordeligst is. WIJ WENSEN U ALLEN EEN HEEL GEZELLIGE DAG TOE! Christine tel. 5322258 / 06-25341533 Ton 06-22028453 50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN 3-DAAGSE herfst-VAKANTIEREIS NAAR DE VELUWE Geachte Dames en Heren, Opnieuw in samenwerking met Effe Weg/Gebo kunnen wij U het volgende aanbieden! Nog even een meerdaags uitstapje voordat weer de lange winter begint!!! DRIE DAGEN VELUWE Woe. 3 t/m vrij. 5 oktober 2012 Reisdagen: 12

Programma: Woensdag 8.30 uur vertrek vanaf het Oude Klooster om een mooie Veluwe tocht te maken. Een prachtige rit met afwisselend landschap; aan de ene kant de IJssel, aan de andere kant de herfsttinten van de Veluwe.We brengen een bezoek aan het Veluwe streekmuseum, Ca 17.00 uur aankomst in Hotel Dennenhoeve in Nunspeet alwaar inchecken, kamerverdeling en daarna staat het diner klaar! Donderdag bezoeken we de Hanzestad Kampen of mooie route over Utrechtse Heuvelrug. Vrijdag terugreis, voor het programma van deze dag zijn we nog in overleg. 17.30 uur afscheidsdiner 19.00 uur vertrek huiswaarts Ca 20.00 uur terugkomstkomst in Geffen ____________________________________________ De kosten voor deze reis bedragen € 211,00 p./persoon De reissom is inclusief: - 2 overnachtingen in een 2-persoonskamer in hotel Dennenhoeve - Reis op basis van halfpension (Ontbijt en diner) - Vervoer per Tourist Class touringcar voorzien van airco en toilet - 2 consumpties - Reis- en annuleringsverzekering ad € 10,00 - Entree en rondleiding Veluwe Streekmuseum - Koffietafel - Muziekavond - Afscheidsdiner De reissom is exclusief toeslag 1-persoonskamer ad € 45,- per persoon voor 2 nachten, en exclusief niet genoemde excursies en entreegelden. Bij de prijsbepaling is uitgegaan van minimaal 35 deelnemers! ____________________________________________ Inschrijving staat open voor alle 50-plussers. U mag dus ook gerust familieleden, vrienden of kennissen meenemen, dit mede om zeker aan 35 deelnemers te komen maar vooral voor verhoging van de gezelligheid. Wij zien U graag als onze gasten die dagen en vragen U middels aangehechte strook in te schrijven voor 8 september a.s. Denk er aan vol = vol en wie het eerst komt het eerst maalt!!! Te late en/of mondelinge en/of telefonische opgaven kunnen niet in behandeling worden genomen! Strookje inleveren en/of info bij Uw reiscommissieleden: Christine Ceelen, Simon vd Berghstr. 48, tel. 5322258 Ton Jonkers, Simon vd Berghstr. 8, tel. 5322005 WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS REEDS BIJ VOORBAAT GOEDE REIS EN VEEL GEZELLIGHEID. Uw reiscommissie


Naam ..................................... Adres ............................................. Postcode en woonplaats ..................................... Geboortedatum: ............................. (uzelf) en ............................. (Uw partner) (voor verzekering) Geeft zich op voor deelname aan de 3-daagse vakantiereis van KBO 3 t/m 5 okt. a.s. met 1 of 2 personen (doorstrepen wat niet van toepassing is aub) en machtigt de penningmeester de verschuldigde reissom van zijn/haar rekening af te boeken omstreeks 20 september a € 211,00 per persoon Vraagt 1-persoonskamer a € 45,00 ja/neen

BELONING

bankrekeningnummer ............................... ............................. (handtekening)

Bel of e-mail ons of neem contact op met Akker Makelaardij te Heesch. Alvast bedankt.

Ik/wij heb(ben) zelf een reis- en annuleringsverzekering en mogen derhalve € 10,- per persoon in mindering brengen op de reissom. JA/NEEN (aangeven wat U wilt) Als U onverzekerd op reis gaat, zijn de eventuele financiéle gevolgen geheel voor U!!! Heeft U een dieet? Zo ja wat?.................................................

Fam. Suppers Kastanjehof 55 5386 GN GEFFEN 06-20308308 msuppers@planet.nl

Wat neemt U mee: een rolstoel/rollator/scootmobiel? (doorstrepen wat n.v.t. is) Opgave van een eventuele volgende deelnemer die niet Uw partner is. Naam ............................................. Adres ............................................ Postcode en woonplaats .................................................. Geboortedatum .................................. Bankrekeningnummer .............................. Heeft zelf een reis- en annuleringsverzekering en mag dan € 10.00 in mindering brengen op de reissom JA/ NEEN Handtekening .................................... Dieet? Zo ja wat: ................................................ Wat neemt U mee: een rolstoel/rollator/scootmobiel?

Voor een ieder met MS, een collectant in de bres

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

Breng jij ons in contact met degene die ons huis aan de Kastanjehof 55 in Geffen koopt? Dan krijg jij van ons, zodra de overdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, een beloning van €1.000,--.

Akker Makelaardij ‘t Dorp 126 5394 MD HEESCH 0412-474687 www.akkermakelaardij.nl

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker.Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek. Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd. Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten. Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron. De collecteweek is van 19 t/m 24 november. Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39. Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis. Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank! 13


DE (KERMIS)TENT! Stichting horeca Geffen kan tevreden terugkijken op een geslaagde kermisontmoeting van jong en oud in en om de tent op het Aloysiusveld. Anja de Haas en Helma van den Berg doen verslag.“Het is flink aanpakken met z’n allen, maar het is ‘kei leuk’! De kermis heeft een wat ander karakter dan carnaval: in het laatste geval zijn onze nachten wat korter, met de kermis is het wat rustiger voor ons en kunnen we zelfs wat buurten met de mensen.” Op vrijdag tussen 19.00 en 21.00 u. was het genieten voor de bezoekers met een beperking. Diverse organisaties en groeperingen uit de omgeving hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Iedereen kreeg vijf bonnen voor een kermisattractie plus een frietje met een consumptie. Een goed gebaar en zeer gewaardeerd! Op zaterdag en zondag was het heerlijk terrasweer. De bands trokken publiek uit de wijde omgeving. Op maandagmiddag waren de bewoners van huize De Heegt present die getrakteerd werden op oliebollen en een consumptie.Accordeonist Jo van Berkum uit Oss zorgde voor extra sfeer en bracht de stemming er goed in. Op dinsdagavond was er om 22.30 uur mooi vuurwerk gesponsord door de kermisexploitanten en de horecastichting. Voordat dat echter kon worden ontstoken, moesten alle auto’s van het terrein verwijderd worden. Daar was Paul van den Hanenberg druk mee: waar zitten of lopen de eigenaren? Het lukte hen op te sporen, maar de laatste auto’s langs de kant van de weg werden maar niet opgehaald... die bleken van de horeca-uitbaters zelf te zijn...! “We zijn één pot nat,” zegt Helma “na twee keer carnaval en twee keer kermis zijn we goed op elkaar ingespeeld met het organiseren. Ieder heeft zijn eigen taken: aggregaten, toiletten, drank, eten, personeelsplanning, bewaking e.a. Incidentjes worden in de kiem gesmoord. De tent trekt veel bezoekers uit de omgeving. “Ook onze eigen jongeren kunnen we binnen de grenzen houden en dat is vooral met carnaval heel fijn!” zegt Anja. “We kregen leuke reacties zoals: we hebben weer een lekker ouderwetse kermis gehad en (oude) bekenden kunnen ontmoeten.” Natuurlijk kunnen ze niet aan ieders wensen voldoen, maar de Stichting is tevreden. “Met de grote feesttent hebben we twee Geffense evenementen goed op de kaart gezet, die anders wellicht waren doodgebloed.” Na de ‘luidruchtige’ kermis van vorig jaar was er nu geen sprake van geluidsoverlast. Meetpalen registreren de decibels en bij een overschrijding krijgt de DJ een sms-je zodat hij het geluid kan terugdraaien. “We voldeden prima aan de eisen en hadden dit keer geen enkele wanklacht.Toegegeven: er zat een andere DJ aan de knoppen en de wind stond richting Nuland!”

14

Een verbeterpuntje: er moet meer bekendheid worden gegeven aan de openingstijden van de kermis. Men wist niet dat die op vrijdag voor iedereen begon. Ook is de feesttent overdag geopend als de kermis aanvangt, dat moet nog beter gaan lopen. Voorlopig succes verzekerd dus, tenzij er een plek beschikbaar blijft voor de tent! Die moet wel om en nabij de kermisattracties staan. Een creatieve uitdaging voor de gemeente en de Stichting Horeca Geffen...

Het Nulands Gemengd Koor optreden in De Koppellinck Op zondag 9 september zal Het Nulands Gemengd Koor een concert verzorgen in de Koppellinck, Kloosterstraat 4 te Geffen. Aanvang 14.00 uur. Duur concert 1 uur exclusief een pauze. Gratis toegang.Algehele leiding: Mathieu van der Burgh, dirigent. Pianobegeleiding Margret Bekkers. Het koor brengt een gevarieerd programma met o.a. bekende liederen uit musicals en hedendaagse en vroegere songs. U bent van harte uitgenodigd even bij ons te gast te zijn. En misschien zingt u graag en wilt u lid worden van ons koor? Wij zoeken nog steeds uitbreiding bij zowel de dames, als vooral bij de heren. Kijk op de website van het koor voor meer informatie: www.hetnulandsgemengdkoor.nl Bart Gevers, Voorzitter Het Nulands Gemengd Koor


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Prinses Beatrix Spierfonds De week van 9 t/m 15 september is de collecteweek voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Wat is een spierziekte? Lopen, kijken, zoenen, drinken, ademhalen, opstaan, etc, overal gebruik je spieren voor. Dat gebeurt doordat de hersenen een signaal doorgeven aan een spier. Bij mensen met een spierziekte gat er ergens in dit proces iets mis waardoor er krachtverlies en verlammingen optreden. De aard en de ernst verschilt per persoon. Er zijn bijna 600 verschillende soorten spierziekten. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Daarvoor steunt het fonds wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, behandeling en genezing van spierziekten. Met een goede collecteopbrengst kunnen we bijdragen aan het nastreven van het ultieme doel. Contactpersonen: Peter van Veghel ((5322209) en Ina Megens ((5323647)

10 jaar UAC Cameroon Al vele jaren maakt MOV Nuland samen met UAC Nederland zich sterk voor UAC Cameroon. Een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor goed onderwijs voor de kinderen in Buea. Afgelopen jaar was het 10 jaar geleden dat daar het eerste klasje begon; 11 kinderen zittend op de grond in een klein gehuurd houten lokaaltje zonder didactische middelen om goed onderwijs mee te kunnen geven. Nu 10 jaar later hebben we met eigen ogen weer kunnen zien hoe goed ons geld al die jaren terecht is gekomen! 629 kinderen in prachtige nieuwe klaslokalen op een echte schoolcampus met o.a. mogelijkheden tot houtbewerking, handwerklessen, computeronderwijs en werken in de schooltuin. Kortom een unieke school in de omgeving. De resultaten van de schoolexamens laten dit ook zien, een slagingspercentage van 98% in juni 2012. Voor deze organisatie willen wij ons graag in blijven zetten! Daarom organiseren UAC Nederland en MOV Nuland ook dit jaar weer een fiets- wandeltocht. Deze tocht zal plaatsvinden op zondag 16 september 2012. De opbrengst van deze dag zal geheel ten goede komen aan de school in Kameroen. Start vanaf café Kerkzicht te Nuland Fietsen: 20 of 40 km Wandelen: 8 of 15 km Vertrek tussen 9.00 en 13.00 uur www.uacnederland.nl MOV Nuland p/a Singel 9, 5391 KD Nuland

16

GEFFE CITY!!! Na een knallende opening op maandagmorgen van het ontploffen van de kluis kon deze zonovergoten jeugdvakantieweek niet meer kapot!! Er waren ongeveer 250 kinderen de hele week aanwezig die bezig gehouden werden door 120 personen die als leiding op de groepen waren ingedeeld. Petje af voor al onze groepsleiding!!Tijdens de week zijn wij ook nog bijgestaan door ruim 100 vrijwilligers, ook hiervoor onze hartelijke dank! Ook de ouderkijkavond was weer drukbezocht. Alle aanwezigen konden onder het genot van een koel drankje genieten van alle acts op het podium! Alle jeugdleiding werd door ons bij binnenkomst voorzien van een aantal munten en de jongeren boven de 16 jaar kregen een bandje om zodat ze een alcoholisch drankje konden krijgen aan de bar. Zo proberen wij toch het alcoholgebruik onder de 16 jaar uit te sluiten. Op vrijdag was er weer een spetterende afsluiting waarna de vaste kern met enkele ouders aan het opruimen van het terrein konden beginnen. Uiteraard was er ‘s avonds weer het slotfeest wat ook drukbezocht werd in café Boetje die speciaal voor deze gelegenheid zijn café beschikbaar had gesteld. Ook hier werkten wij weer met bandjes voor de leiding boven de 16 jaar. Doordat het tegelijkertijd kermis was, was de jeugd al vrij vroeg het dorp in getrokken en konden wij deze avond op een redelijke tijd afsluiten. langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons tijdens deze geweldige week heeft bijgestaan, met name alle groepsleiding, alle vrijwilligers, alle sponsors en natuurlijk Ad en Rita van Erp voor het beschikbaar stellen van het terrein. DE foto’s van deze week zijn te bekijken op de site van café Boetje. www.caféboetje.nl bestuur jeugdvakantiewerk Geffen

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


column aanzet Sociaal raadsliedenwerk helpt bij consumentenzaken Het Sociaal raadsliedenwerk wijst u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen.Voor Geffen vindt u hun kantoor in het Anton Jurgenshuis aan de Schadewijkstraat 6. U kunt dagelijks terecht na het maken van een afspraak (0412623880). Het raadsliedenwerk is een onderdeel van Aanzet evenals het algemeen maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk en het jeugdpreventiewerk. Uit de praktijk van de Sociaal Raadsman... Na een scheiding Een scheiding is verdrietig zeker als er kinderen in het spel zijn. En als de scheiding eenmaal is uitgesproken kom je ook praktische strubbelingen tegen. Zo ook met Natasja, een alleenstaande moeder met 3 kinderen die op het spreekuur kwam. Natasja had geen idee waar ze recht op had. Ze werkte parttime en had een laag loon. Ik heb met haar bij de gemeente een aanvulling gevraagd. Verder had ze recht op belastingkortingen zoals alleenstaande ouderkorting. Ze kon huurtoeslag aanvragen omdat haar huur voor haar inkomen te hoog was. Natasja moet nu ook zelf verzekeringen afsluiten die voor haar scheiding nog op beide namen stonden. Ik heb met haar een brief opgesteld die ze kon sturen naar de diverse verzekeringsmaatschappijen. Kortom; veel administratief en juridisch gedoe waarbij Natasja alle hulp kon gebruiken. Ook voor dit soort vragen kunt u terecht bij de sociaal raadslieden. Zij helpen u met het invullen van formulieren en aanvragen van voorzieningen. Ook geven ze u advies over allerlei financiële vragen en schrijven ze brieven en bezwaar-en beroepsschriften. Andre van Mierlo, Sociaal Raadsman

Swingend optreden NOIZ bij tropische temperaturen Zondag 19 augustus, de warmste dag van het jaar, heeft popkoor NOIZ weer een spetterend optreden gegeven in de Kiosk in Oss. Ondanks de tropische temperaturen zat de sfeer er bij zowel NOIZ als het publiek goed in! Hoewel ook de temperatuur bij de koorleden behoorlijk opliep, hebben zij qua zang en choreografie alles gegeven wat zij in zich hadden. En met succes! Het publiek heeft dan ook, lekker liggend in de schaduw op het gras, genoten van de zang- en danskunsten van NOIZ. Heeft u het optreden gemist maar zou u er een volgende keer graag bij zijn? Of heeft u zo genoten dat u NOIZ snel weer wil zien? Zondag 9 september zal NOIZ te

18

zien zijn bij Heesch Presenteert (15.00-15.45u) en een week later, op zondag 16 september, bij Fantastival in Oss (13.00-14.40u). NOIZ zoekt op dit moment (vooral) nog heren en sopranen en een drummer en gitarist. Kijk voor meer optredens en andere informatie over popkoor NOIZ ook op de website: www.popkoornoiz.nl.

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Rottenrijk, Prinsonthulling in ‘t Haasje 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 12 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering in ‘t Oude Klooster 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 DeGeffense Kwis, 18.00 uur vragen ophalen in de Koppellinck


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern20

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Webmail: secr@seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.