Torenklanken 2021 - nr 13

Page 1

59e jaargang | nummer 13 | juli 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Afgelopen week hebben we voor het eerst in lange tijd weer een openbare vergadering kunnen organiseren. Ondanks dat de meeste mensen ons over het algemeen digitaal of telefonisch weten te vinden, is de fysieke openbare vergadering toch een belangrijk onderdeel van ons functioneren. Op deze avond hebben we vooral stilgestaan bij de vragen van de aanwezigen, aangezien dat dit stuk is geschreven voor de vergadering kunnen we hier geen verslag van doen.Verder stonden de ontwikkelingen voor de nieuw te realiseren woonwijk ’t Veld en de herontwikkeling van ‘t Dorpshart op de agenda. ‘t Veld Voor dit plan is de gemeente op dit moment druk bezig met het afronden van het stedenbouwkundig plan om in het najaar een ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Op dit plan kun je dan, indien gewenst, zienswijze indienen. ‘t Dorpshart De verdere uitwerking van de plannen rondom het Dorpsplein zal na de zomer worden opgestart. Alle Geffenaren kunnen dan hun voorkeuren, inzichten of opmerkingen kenbaar maken tijdens fysieke bijeenkomsten of digitaal. Uiteraard is dit afhankelijk van de ontwikkelingen van het COVID-19 virus dat nu al zolang ons leven beheerst. De komende weken staat de zomervakantie voor de deur. Een periode om te ontspannen en de accu weer op te laden. We hopen dat iedereen toch zijn of haar

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

geplande vakantie kan vieren, ondanks de stijgende coronagetallen. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen in september weer een openbare vergadering te kunnen organiseren. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!

De redactie van Torenklanken wenst haar lezers en adverteerders een fijne vakantie

KOPY INLEVEREN VOOR:

6 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073 – 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 23 juli 19.00 u. avondmis za. 24 juli 19.00 u. H. Mis t.g.v. Roggemaaien op het Arboretum. Bij slecht weer is de viering in de kerk. zo. 25 juli 09.30 u. H. Mis vr. 30 juli 19.00 u. avondmis zo. 01 aug. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Jo van Herpen, namens de parochie 1e jaargetijde Pieta de Louw – van Erp, namens de parochie vr. 06 aug. 19.00 u. avondmis zo. 08 aug. 09.30 u. H. Mis vr. 13 aug. 19.00 u. avondmis zo. 15 aug. 09.30 u. H. Mis (Maria Ten Hemelopneming) 1e jaargetijde Bert Huismans, namens de parochie vr. 20 aug. 19.00 u. avondmis zo. 22 aug. 09.30 u. H. Mis vr. 27 aug. 19.00 u. avondmis zo. 29 aug. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Bernard Schuurmans, namens de parochie 1e jaargetijde Toos van Bergen, namens de parochie vr. 03 sept. 19.00 u. avondmis zo. 05 sept. 09.30 u. Openluchtmis Molenfeesten. Bij slecht weer is de viering in de kerk.

vr. 10 sept. 19.00 u. avondmis zo. 12 sept. 09.30 u. H. Mis (Ziekenzondag) m.m.v. GK WIJ DANKEN Sjan Vissers, die na 17 jaar zeer trouwe dienst, afscheid gaat nemen van de vormselwerkgroep. Een speciaal woord van dank voor deze jarenlange inzet voor onze jongeren in de geloofsgemeenschap. WIJ VERWELKOMEN Peter Peters, als vrijwilliger in onze Geffense geloofsgemeenschap. Peter gaat de werkgroep Tuin- en Begraafplaatsonderhoud versterken. Van harte welkom, we zijn heel blij met alle hand- en spandiensten van onze vrijwilligers.

UPDATE PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER Kijk voor een uitgebreide versie van het protocol op www.bisdomdenbosch.nl Passe Partout en het Gemengd Koor uit Geffen zullen na de vakantieperiode hun gezangen weer laten horen in onze erediensten, als de coronamaatregelen het toelaten. DIGITALE WORKSHOPS Dinsdag 14 september 19.30 uur: Familiepastoraat op maat (max. 15 personen).Aanmelden t/m 13 september. Woensdag 29 september 19.30 uur: Familiepastoraat op maat (max. 15 personen).Aanmelden t/m 28 september. U kunt zich aanmelden door een email te versturen naar aanmelding@bisdomdenbosch.nl onder vermelding van uw naam en de naam en datum van de workshop. In de ochtend van de dag waarop de workshop gegeven zal worden, ontvangt u de digitale link voor toegang tot de workshop om 19.30 uur. KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. Tussenstand juli 2021: € 16.545,85. 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. GEDOOPT in juli: Wies van der Zande, Suus Stadhouders,Tessa Raaymakers. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

WIJZIGING ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Op zondag 12 september a.s. willen wij weer gaan starten met gezellig samen koffie drinken. Helaas zijn we genoodzaakt te stoppen met samen tafelen, u kunt zich aansluiten bij de andere instanties die wel gezamenlijk eten. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! MEDEDELING Na de bouwvakvakantie, zullen de urnenmuren op onze begraafplaats worden gerestaureerd. De nabestaanden die erbij betrokken zijn, zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd. KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

De mooiste momenten buiten.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 3 juli 2021: Dina van de Ven – Langens, 98 jaar.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

5


ROND DE DORPSPOMP

Zondag 11 juli 2021. Stamtafel nummer 552. De laatste Stamtafel voor de vakantie. Pastorie We raken niet uitgepraat over de pastorie. Aangeschoven zijn Marie-Therese Janssen en Jan van Kreij van de SP Oss. Op initiatief van de landelijke SP is men gestart met de ontwikkeling van een zorgbuurthuis in de wijk Schadewijk. Dit zorgbuurthuis wordt gerealiseerd in een oude school (het Hageltje), waar maar liefst 15 appartementen worden gerealiseerd. De huur zal lager worden dan de huursubsidiegrens, dus voor iedereen betaalbaar. Het Verdihuis zorgt voor de maaltijdvoorziening. De buurt speelt een erg grote rol in de organisatie en de realisatie, denk aan het bijhouden van tuinen, organisatie van koffie bijeenkomsten, biljarten etc. Ook

is in dagbesteding en laagdrempelig ontmoeten voor de buurt zelf voorzien. In de school waar de mensen uit de Schadewijk hun jeugd hebben doorgebracht kan men nu oud worden en de zorg ontvangen die men nodig heeft. Samen met Patrimonium, welke het vastgoed voor haar rekening neemt, zorgorganisatie Interzorg en de buurt wordt dit initiatief verder uitgewerkt. De bedoeling is dat in september het bestemmingsplan in procedure komt. Mooie plannen, waarvoor onze complimenten. In Geffen zou een dergelijk initiatief in bijvoorbeeld de pastorie ook kunnen slagen, maar wie pakt deze bal op? Geffen Zorgt zou de diverse organisaties bij elkaar kunnen brengen. Ook kan een inventarisatie worden gemaakt van het aantal WMO indicaties. Jozefoord is ook aan het rondkijken, waarbij ook wordt gekeken naar de pastorie. We zien kansen genoeg voor de pastorie, maar dan moet er wel het spreekwoordelijke “garen op de klos”. Pompzwengels De Pompzwengels hebben een muzikaal intermezzo verzorgd, onder het motto “muziek in het dorp”. Mooi dat dit weer kan plaatsvinden.

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Zeskamp Meer dan 300 kinderen hebben meegedaan aan het Zeskamp. Het was goed georganiseerd, zoveel mogelijk Corona-proof.Tafels en banken werden toegewezen.Alleen kinderen t/m 17 jaar werden toegelaten en ouders slechts als begeleider. Kermis Geffen We begrijpen dat de horeca het toch gaat proberen. Alhoewel er vanuit de gemeente nog niet voldoende duidelijkheid is, moest men de apparatuur al vast leggen. Als het doorgaat, dan uiteraard met de toegangscontrole app. Openbaar Vervoer Het is slecht gesteld met het openbaar vervoer. In het weekend en ’s-avonds binnenkort geen bussen meer.We verlangen terug naar de Buurtbus, die onder het eigen succes ten onder is gegaan.We hopen dat de verplaatsing van Oss-West richting Geffen doorgaat, waarmee er in ieder geval een station in de buurt komt. MFC de Koppellinck De verbouwing zal iets later plaatsvinden. I.v.m. aanvoer van materialen zal de verbouwing in september/oktober starten. Het streven is om in januari gereed te zijn. We komen t.z.t. een keer op locatie Stamtafelen. De school blijft vooralsnog met één extra klas gebruik maken van

de ruimte die voorheen aan het Beertje werd verhuurd en ook andere huurders en initiatieven hebben zich gemeld. En verder… - is er sprake van toenemende rotzooi in en om de afvalbakken, met name op het Dorpsplein - is er door parkeren op de F59 met name in de Bredeweg en Vlijmstraat hinder voor fietsers - wordt de zoen & zoefstrook bij de Koppellinck binnenkort beter zichtbaar - lijkt het Tiny Forrest in de Oorsprong van de baan - is de bakfietsenrace tijdens de Molenfeesten een opmaat naar een nieuw jaarlijks evenement, zoals dat vroeger in Lith werd georganiseerd? - bestaat WIK in december 60 jaar, wat wordt gevierd met “Cirque du WIK” in de Geer - heeft er op de Biescamp een snack-toernooi plaatsgevonden, ter vervanging van het snert-toernooi - feliciteren wij de in totaal 17 vormelingen van parochie de Goede Herder Stamtafel De volgende Stamtafel vindt plaats op zondag 5 september a.s. Wilt u deelnemen, stuur dan een mailtje naar Stamtafel@torenklanken.nl. Ook reacties zijn op dit mailadres welkom!

Zorg altijd bij u in de buurt

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Wim Strik; 66 jaar, hij woont in de Lambertusstraat 1. Een herinnering aan Geffen: Als Nulandse jongen met Nulandse vrienden, meestal ’s-avonds, voetballen op de velden van het Geffense Nooit Gedacht. Regelmatig werden we door meester Velthuis of anderen van het veld “weggejaagd”. 2. Dit zou anders moeten: De leefbaarheid binnen het dorp in stand houden. Als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel winkels er de afgelopen jaren gesloten zijn! Ook dat er voldoende betaalbare huur en/of koopwoningen aangeboden worden. Vooral voor de jonge starters, zodat zij niet, noodgedwongen, vertrekken naar andere plaatsen. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk: De jeu de boules banen onder de grote kastanjebomen voor de voormalige Mariaschool. Wanneer je daar langs komt, terwijl men er aan het spelen is, levert dat een tafereel op, wat de gemoedelijkheid van het dorp weergeeft.

uithangbord voor Geffen. Daarnaast heeft Geffen nog veel meer te bieden. Wat te denken van o.a. de fraai gerestaureerde Maria Magdalena kerk, de damesafdeling van Nooit Gedacht... 8. Bewondering voor… Alle hulpverleners. Vooral in het afgelopen anderhalf jaar hebben zij het voor hun kiezen gehad. 9. Geffen is voor mij… het dorp waar ik, samen met Els woon, in één van de mooiste straten van Geffen. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: Wat mij betreft hoeft het niet persé een financiële bijdrage te zijn. Denk aan het zich sterk maken voor betaalbare huur en/of koopwoningen. Denk aan het terugbrengen van de kermis naar het centrum van het dorp (daar waar de kermis thuishoort). Onderzoek of deze, naar voorbeeld van de gemeente Uden, op meerdere plaatsen kan staan; bijvoorbeeld op het Dorpsplein, Aloysiusplein, veldje bij de sporthal, veldje voor / bij de Trudostraat.

4. Een mooi mens: Judith Strik. Zoals zij in het leven stond. Uit het voorwoord van haar boek “Buitenspel gezet”: “Ik wil herinnerd worden, niet alleen door mijn familie en vrienden, maar ook door mensen uit mijn omgeving die kracht en positiviteit uit mijn ervaringen kunnen halen”. Helaas is zij ons veel te jong ontvallen. 5. Jammer dat … Carnaval en kermis niet meer in het centrum gevierd worden. 6. De leukste club: Voetbalvereniging Nooit Gedacht. Een vereniging voor jong en oud. Ik heb daar een flink aantal jaren een actieve bijdrage mogen leveren met vele hoogtepunten en helaas ook enkele dieptepunten. 7. Ons visitekaartje: Uiteraard is “Effe noar Geffe” misschien wel het grootste

9


GELOOF ONDER WOORDEN (68) Vijf verrassende plekken waar je God kunt vinden deze zomer. Laure Kelly Fanucci is auteur van verschillende boeken over geloofsopvoeding. Bij deze enkel citaten van haar, rond het thema zomervakantie. Aan het water: Als je tijd doorbrengt aan zee, verleg je gedachten dan eens van het water naar de God die eens op dat water wandelde. Bid eventjes tot Jezus die dichtbij het water verbleef: Bijbel: Mc.2,13 “Een andere keer ging Hij naar de oever van het meer; al het volk kwam naar Hem toe en Hij onderrichtte hen”. Etend in de buitenlucht: Wanneer we denken aan de etende Jezus, zien we vaak het Laatste Avondmaal in de bovenzaal voor ons. Maar Jezus at ook heel vaak buiten: wonderbaarlijke maaltijden waarbij Hij duizenden mensen te eten gaf, of gewoon op een middag waarop Hij samen met vrienden at. Doet ons misschien denken aan het eten buiten tijdens de vakantie. Bedenk dat Christus zelfs een maaltijd bereidde op de ochtend na zijn verrijzenis en dat elke picknick of maaltijd bij een kampvuur tot een gebed kan leiden: (Joh . 21,12) “Jezus zei hun: ‘Komt ontbijten”) Onder de sterrenhemel: Kinderen luisteren vaak naar een verhaal bij een kampvuur, bijvoorbeeld onder sterrenhemel. Ons geloof kent ook veel verhalen die te maken hebben met de sterren: de schepping van de hemel in boek Genesis, Gods belofte aan Abraham dat zijn nageslacht talrijk zou zijn als de sterren, en de ster die de drie wijzen naar Bethlehem leidde. (Psalm 8,45) “Als uw hemel ik zie – uwer vingeren werk, maan en sterren die Gij daar stelde, wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat, het menskind dat Gij hem aanziet? ‘. Tussen de bloemen: Kinderen geven soms een zelf geplukte bos paardenbloemen aan moeder. Elke met trost overhandigde bos herinnert me eraan schoonheid te zien in alles wat God om ons heen heeft geplant, zelfs onkruid. Kleur en geur van de schepping. Dat mogen ons inspireren tot gebed en lofprijzing: (Mt. 6,28-29) “Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen”. Op vakantie: Jezus en zijn leerlingen waren vaak onderweg. Hoewel hun reizen in niets op vakantie leken, kan elke kans om iets nieuws te zien of ergens anders te verblijven onze ogen openen om God op een andere

10

manier te leren kennen. Als je je koffers pakt voor een vakantie, neem dan ook de geest van de leerlingen mee die op weg waren naar Emmaüs: (Lc. 24,32) “Toen zeiden ze tot elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”. Eigenlijk kun je God op velen momenten van het leven ontmoeten. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

PERSBERICHT

Directeur Muzelinck Laura Wijnbelt vertrekt op 1 november Na ruim 6 jaar neemt directeur-bestuurder van Stichting Muzelinck, Laura Wijnbelt, afscheid. Haar opdracht was destijds om een vitaliseringsplan ten uitvoer te brengen. In de afgelopen jaren heeft Wijnbelt gebouwd aan wat Muzelinck nu is: een Centrum voor de Kunsten dat midden in de samenleving staat en zich met passie inzet voor kunst- en cultuurbeoefening. In nauwe samenwerking met het onderwijs, zorg- en welzijnspartners en andere culturele partners. De hersteloperatie kostte veel kruim, zegt Wijnbelt op 14 juli 2017 in het Brabants Dagblad. ,,Als je begint, denk je vrij snel te weten wat de financiële situatie is, maar dat viel tegen. De berg die we moesten opruimen wordt steeds kleiner, onze energie om iets moois neer te zetten groter.” De eerste jaren heeft Wijnbelt Muzelinck financieel op de rit gezet. Nu staat er een stevige organisatie met een solide koers die klaar is voor de toekomst. Hiermee is voor Wijnbelt het juiste moment aangebroken voor een nieuwe stap. In opdracht van de Raad van Toezicht zal door een extern bureau op korte termijn een wervings- en selectieprocedure worden opgezet voor een nieuwe directeur-bestuurder van Muzelinck.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN “Zo mar een goed gevoel in Geffen” Bovenstaande zin heeft betrekking op een bezoek van mij op een doordeweekse dag aan de huiskamer van het Oude Klooster. Je ziet dan dat de leden van de KBO weer de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan verschillende activiteiten zoals biljarten, handwerken, koersbal, fietsen en Jeu des Boules, dit is een prachtig gezicht. Alle leden hebben deze activiteiten tijdens de afgelopen periode echt gemist. Ook merk ik dat er spontaan nieuwe leden komen biljarten. Deze ontwikkeling juichen wij als bestuur alleen maar toe en het moet vanzelfsprekend zijn dat de drempel van het Oude Klooster voor elke 50-plusser zeer laag moet zijn. Iedere (jonge) oudere moet zich vrij voelen om bij ons binnen te lopen, al is het alleen maar voor een praatje of een kop koffie. Er gaat namelijk niets boven een goed gevoel dat je in een dorp woont waar “ons kent ons” nog steeds aanwezig is. En word je lid, dan zijn de kosten zeer laag namelijk € 25,per jaar.We organiseren ook jaarlijks een aantal gezellige bijeenkomsten, zoals kerstviering of jaarvergadering Een paar interessante feitjes op een rij over onze mooie vereniging: - We hebben op dit moment > 330 enthousiaste leden - We staan open voor nieuwe en jongere aanwas van 50-plussers - Naast activiteiten als fietsen, biljarten, koersbal, denken we ook mee over het leefgenot in Geffen. - Als lid van onze vereniging kun je actief participeren in de vraagstukken wonen en handelen in Geffen. Wij streven naar een actieve vereniging waarbij alle leden hun steentje bij kunnen en mogen bijdragen in een mooier Geffen voor nu en de toekomst, dat is de koers van KBO Geffen. Recent hebben we als bestuur weer een ouderwetse vergadering gehad waar vele van bovenstaande punten zijn besproken, een verslag hiervan volgt snel. Ook komt er, als het verantwoord is, in het najaar weer een jaarvergadering voor alle leden, u ben ter van harte welkom.

Reiscommissie: Er zijn nog weinig reacties voor onderstaande activiteiten. Denk er nog eens over na, we houden ons aan de dan geldende adviezen. De passiespelen in Tegelen.Van 3 juli tot 5 september zijn er regelmatig voorstellingen, deze kunt u vinden op de site. Op 15 augustus is er een speciale voorstelling voor senioren. Als u belangstelling hebt om mee te gaan met KBO Geffen, kunt u bellen naar Wilhelmien van Dijk, tel. 06 22437660 of mailen naar wilhelmie.vandijk@gmail.com of. Bij voldoende belangstelling gaan we vervoer regelen. Kosten toegangskaart is € 40,-. Kosten vervoer is afhankelijk van het aantal deelnemers. Van de Klooster mode in Boskoop. Op 23 september willen we hierheen gaan, met een bus met max. 30 personen. We worden om 10.15 uur verwelkomd met een kopje koffie met iets lekkers. Voor de lunch mogen we genieten van een modeshow. Na de lunch, is inbegrepen, kunt u rondkijken en evt. uw winterkleding aanvullen. Om 15.15 uur gaan we weer huiswaarts. Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden d.m.v. € 35,- te betalen op rek.nr NL82 RABO0111003342 tnv van KBO reizen. Bij het niet doorgaan van dit uitstapje storten we het gehele bedrag terug. Oude Klooster: Onze vrijwilligers in het Oude Klooster hebben ook vakantie van 23 juli-8 augustus. Het Oude Klooster is dan gesloten. Het bestuur van KBO Geffen wenst iedereen een gezellige zomer.

Met vriendelijke groet, Riny van den Akker Voorzitter KBO Geffen Oproep Onze fietsclub is op zoek naar een zogenoemde kartrekker. De club enthousiaste fietsers wordt steeds groter wordt en er zijn mensen nodig om dit in goede banen te leiden. Houdt u van fietsen en vindt u het leuk om een spin in het web te zijn, meldt u zich dan bij Jan en Christine Ceelen (073-5322258).

11


ANS GROOT (63 JAAR) NEEMT AFSCHEID VAN BASISSCHOOL DE WISSEL Meer dan veertig jaar maakte Ans de rit naar Geffen vanuit Elshout, om de kinderen te onderwijzen op de Mariaschool en later De Wissel. Nooit met tegenzin. Bij haar afscheid schrijft ze een ingezonden brief aan alle kinderen die ze in de klas heeft gehad. Dag lieve, leuke, blije, drukke, vrolijke, vragende, spelende, lerende , creatieve, sportieve, grappige Geffense kinderen, die ik gedurende 41 jaar in de klas mocht hebben. Intussen zijn heel veel van jullie al zelf papa en mama, die ik ook heb mogen begeleiden. Ik heb erg van jullie genoten, want kinderen zijn altijd leuk! Het jonge kind is altijd in ontwikkeling en dat zorgt steeds weer voor verrassingen. Op school is het iedere dag anders. Ik zal veel van jullie uitspraken en gedragingen niet gauw vergeten. Toen ik pas in Geffen kwam, spraken sommigen van jullie dialect. “D’n ollinge dag”…, ik wist echt niet wat dat voor een dag was… En wat ik ook apart vond: dat meisjes soms ook ‘de aanspreektitel hij’ meekregen… Mijn leukste herinneringen waren de maandafsluitingen, die we lange tijd hadden. Ook het bezoek met groep 8 aan de open dagen van Hooghuis-West, was vooral voor de meiden genieten, met de meisjesberoepen, die daar werden gedemonstreerd. En bij Hooghuis-Zuid stond zowaar een paard in de gang… Groep 8 was mijn favoriete leeftijdsgroep. Ik kon met jullie dan alles goed bespreken. Ik zei op de eerste dag altijd: het laatste jaar is het gezelligste jaar. Maar het is ook een spannend jaar: citotoets, schoolkamp en schoolkeuze. Rekenen en geschiedenis zijn mijn lievelingsvakken. Ik hoop dat jullie veel onthouden, van wat we allemaal op de basisschool hebben geleerd en beleefd. Want de basis is het begin van nog veel meer jaren leren en studeren. En daarna mag je een vak kiezen dat je leuk vindt. Misschien wel meester of juf! En als je lekker in je vel zit, dan komt de rest vanzelf. De coronajaren waren niet leuk. Ik heb jullie en je ouders toen veel te weinig echt kunnen zien. Petje af voor jul12

lie ouders, die ook mee moesten doen met het digitale onderwijs en jullie van alles moesten uitleggen. Ik vind het leuk dat ik zolang in Geffen heb mogen werken, want Geffen is een gezellig dorp en er zijn altijd heel veel activiteiten. Ik ga nu afscheid nemen van De Wissel en heb echt respect voor alle ouders en bewondering voor de kinderen en mijn collega’s. Ik wens jullie alle goeds op je verdere levenspad, waar heus wel hobbels in zullen zitten, maar probeer die te overwinnen. En… ik heb het jullie vaak gezegd:‘Het leven is niet altijd eerlijk. Onthoud de mooie momenten en blijf positief!’ Ik ga nu genieten van dingen die ik leuk vind om te doen: puzzelen, lezen, fietsen, gezellige activiteiten ondernemen met mijn familie en vrienden en natuurlijk ritjes maken op de motor met mijn motorclubje… Liefs van juf Ans Klassenfoto van Ans: groep 5a

OOK YOLANDA WELLING (65 JAAR) GAAT MET PENSIOEN BIJ DE WISSEL Yolanda is begaan met de kleinsten van groep 1-2. Ze heeft altijd kleuters gehad op de Mariaschool en later op De Wissel; ze was 20 jaar in Geffen. En nu mag ze gaan genieten van de tijd, dat niet alles meer op uur en tijd hoeft, want, zoals het een van haar kleuters zo grappig verwoordde: “Jij bent geslaagd voor het werken!” Yolanda beantwoordde enkele voorgelegde items: Blij: dat alles weer een beetje “normaal” gaat verlopen


Leukste herinneringen: als de hele piazza vol zit met alle groepen o.a. bij het Sinterklaasfeest, het welkomstkomlied voor Sint zingen en Sint met zijn pieten binnenkomt (en twee van die pieten zijn dan je eigen kinderen), en je ziet dan die snoetjes en de rode wangetjes van de kleuters, dan krijg ik altijd een brok in mijn keel. Ook tijdens de Kerstviering, ‘s avonds in het donker, is het aandoenlijk om te zien hoe de kinderen genieten met die twinkeloogjes. De ouders die iets lekkers gemaakt hebben. De ouders die het kerstspel spelen. Het gezellige eten in de klas. Wauw, dat is een lekker sfeertje. We hebben ook een keer een film opgenomen voor het Sinterklaasverhaal. Letterlijk met een paard in de gang. Mijn kinderen Marieke en Thomas liepen erachteraan met een doos, om de poep op te vangen.

kinderen alles wat ze nodig hebben om later volwaardig te kunnen functioneren. Ze leren gevaren in te schatten en oefenen lichamelijke vaardigheden, Ze leren sociaal gedrag te interpreteren. Door te spelen worden kinderen weerbaarder. Wij zijn de stimulator en begeleider. Laat de kinderen aub zo lang mogelijk kleuter zijn en heerlijk spelen en ontdekken.

Mooiste vak: dat is vertellen. Hier ga ik helemaal in los!

Tijd voor hobby’s: veel tijd doorbrengen met mijn man en de (klein)kinderen.We willen op termijn nog een reis naar Amerika maken. Hier komt nu tijd voor en zijn we niet meer van de vakanties afhankelijk.

Testen en toetsen: gelukkig hoeven we dat bij de kleintjes niet meer te doen. Dit is niet des kleuters en er werd ook alleen maar het cognitieve aspect getoetst en niet het sociaal emotionele, de motoriek e.a. Jammer dat: we het afgelopen anderhalf jaar vanwege corona, op een andere manier hebben moeten werken: lockdown, thuisonderwijs en beeldbellen. We hebben de kinderen en de ouders veel te weinig kunnen zien. Respect en bewondering voor: de ouders, kinderen en collega’s, voor de manier waarop ze met de afgelopen tijd zijn omgegaan. Er is toch heel veel veranderd en het heeft een zware stempel gedrukt op school- en thuissituaties.

Lerarentekort: dat is een grote zorg. Het vak moet aantrekkelijker gemaakt worden. Niet steeds geld geven, maar betere salarissen, waarbij geen verschil gemaakt wordt met het voortgezet onderwijs. Ik zal missen: de schoolkinderen! Hun vrolijkheid en hun onbevangenheid. Geen dag is hetzelfde. En ook de gezelligheid van de collega’s.

Wil nog graag: in goede gezondheid gaan genieten van de tijd die komen gaat. Klassenfoto van Yolanda: Sesamklas groep 1/2A

Onderwijs op maat: dat is goed geregeld bij de kleuters, ieder kind mag op eigen niveau werken. Hoogtepunt: (privé) de geboorte van kleinzoon Senne, waarvan ik straks nog meer kan gaan genieten. Dieptepunt: alles wat te maken heeft met de coronapandemie. Typisch Geffen: De Wissel. De pomp. De kerk. Effe noar Geffe. Het jonge kind is: gewoon geweldig om mee te werken. Het ontwikkelt zich door te spelen. Van spelen leren

13


K L E U R P L A AT


NIEUWS VAN KOM D’R IN

TOFFE PEER!

Helaas, het is (bijna) zover…. Peer van Haaren gaat Geffen verlaten en dus ook Kom d’r in. Wat jammer vinden we dat! Hij heeft veel voor ons betekend met zijn wekelijkse Tai Chi lessen. Een geheel nieuwe ervaring voor velen van ons. Aansluitend was er altijd tijd voor fijne en inspirerende gesprekken. Niets was te gek en alles was bespreekbaar dankzij de zeer goede sfeer. Peer, kei bedankt namens Kom d’r in en het Tai Chi groepje. We zullen je zeker missen, maar wensen je een hele mooie toekomst in “Wat Een Heerlijk Land “(WEHL)

Land). Gemeente Doetinchem, in de Achterhoek. Hoe graag ook, het is ten ene male onmogelijk voor mij om iedereen persoonlijk gedag te komen zeggen.Vandaar dat ik dat vanaf deze plek doe. Ik wens iedereen, niemand uitgezonderd, het allerbeste. Wellicht ontmoeten we elkaar nog eens met Effe noar Geffe. Een uniek evenement waar ik hele goede herinneringen aan bewaar. Hartelijk dank zoals jullie mij in jullie dorp hebben opgenomen. Warme groeten, Peer van Haaren. Het ga jullie allen bijzonder goed. Voor het rooster van juli zie: de vorige Torenklanken. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en blijf gezond! Werkgroep leden Kom d’r in

-------------------------------------------------------------------Tweemaal Bijna… Bijna 6? jaar woon ik met veel genoegen in Geffen. Als geboren Veghellaar voelde ik me hier vrij snel ‘thuis’. De taal bleek niet veel af te wijken en verstonden we elkaar in ons eigen en mooie Brabantse dialect. Gedurende mijn leven heb ik in/op diverse plaatsen gewoond. Zowel in Nederland, als vele (exotische) plekken buiten Europa. Maar waar ik me ook bevond, ik was altijd geïnteresseerd in de mensen, de plaats en de omgeving. Na vele omzwervingen kwam ik dus in Geffen terecht en wel in het grootste huis aan het Dorpsplein. Ook in Geffen heb ik me ontvankelijk en open opgesteld en heb daarom in die jaren veel mensen ontmoet. Op bezoek in het nieuwe onderkomen van het St. Joris Gilde zei iemand tegen mij: “Peer, ik ben geboren en getogen in Geffen, maar ik denk niet dat 85-90% van de Geffenaren mij kent. Jou kent bijna iedereen!” Natuurlijk zullen de meesten mij voornamelijk kennen vanwege mijn niet alledaagse verschijning. Maar… Bijna ga ik Geffen verlaten en verruil het voormalige gemeentehuis voor een echte woning: een hoekhuis van een blok van vier in Wehl (Wat Een Heerlijk

15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Pedicure Arianne van Nistelrooij Elzendreef 7

-

Palmstraat 20

5386GR Geffen

-

5342AP Oss

06-51309207 contact@pedicure-geffen.nl www.pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënen

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


A LA NINA, EEN EN AL LEVENDIGHEID

De ballonnen staan nog voor de deur in de kleuren van de nieuwe naam. Hairstation a la Nina. De naam -A la Nina- verraadt al veel over de eigenheid die ik aantref als ik Nina in gesprek zie met een klant. Opgewekt en betrokken. Ze nodigt me uit om aan de keukentafel ons gesprek te voeren. Ook dit a la Nina. Ze maakt een kopje Cappuccino voor me, stijlt ondertussen nog even gauw haar haren waar nog geen tijd voor is geweest en beantwoordt de vragen van een werkneemster. Dit alles in 1 minuut tijd. Ik kijk gefascineerd toe. “Dit is mijn vrije dag”, zegt ze langs de neus weg. Dan gaat ze zitten en begint te vertellen over haar avontuur dat begon op 2 maart. Eigenaar worden van een goedlopend kapsalon en dat op 21-jarige leeftijd. Ik kan niet anders dan daar heel veel bewondering voor hebben. Al 7 jaar werkte Nina van Griensven bij deze kapsalon die voorheen Koppig heette. Nina is het oudste kind van Willem en Angelique van Griensven.Vader

Willem is ook een gedreven ondernemer bijgestaan door moeder Angelique. Het ondernemerschap heeft Nina dan ook in het bloed en moeder helpt ook hier mee achter de schermen. Dat is hard nodig anders had ze dit avontuur niet kunnen beginnen. Nina vertelt dat ze altijd het gevoel heeft gehad om voor zichzelf te willen beginnen. Toen de mogelijkheid zich aandiende om Koppig over te nemen was het eigenlijk vrij snel beslist. Ze ging het doen. Ze nam het bedrijf over inclusief alle werknemers. Nina werd van collega, bazin. De verstandhouding tussen het personeel is goed en daardoor voelt ze zich ook gedragen. Ik voel me niet als een bazin zegt ze, we doen dit met z’n allen. Zowel met de werknemers als met de klanten die mij ook enorm steunen. Soms moet ik nog wel wennen als er gebeld wordt en ze vragen naar de baas. Dan wil ik bijna zeggen:“Ik zal ze even roepen”, vertelt ze lachend. Nina ging van een vrij rustige tijd in de lockdown naar hurry up toen op 3 maart de kappers weer open mochten. “Ik heb een week lang zowat dag en nacht gebeld met de klanten om iedereen ingeplant te krijgen”. Het is vanaf het begin af aan vol gas. Ik vraag haar of ze nog wel aan haar rust toe komt. Ze zegt:“Ik volg cursussen en gek genoeg vind ik daar rust in. Op school vroeger was ik niet bezig met leren, maar nu geeft het me rust. En ik woon samen met mijn vriend Nick die mijn steun en toeverlaat is. Bij hem kan ik ook tot rust komen”. Maar Nina is een spring in het veld, energiek en niet bang. Ze heeft het lef om te zijn wie ze is. Zo kon je haar bijvoorbeeld weleens in de Jumbo aan treffen met knalroze haar. Dat vond ze mooi dus dat deed ze. Die lef heeft ze en met die lef stapt ze in haar nieuwe avontuur. En ik heb alle geloof in haar en haar bedrijf. Een bedrijf a la Nina. Nina, heel veel succes!

17


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Woensdag brooddag Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Wit en bruin

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

3+1 gratis Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf

Wij verzorgen voor u:

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


FESTINA LENTE Op 1 juli jl. was het vijftig jaar geleden dat Henk (72 j.) van Gerry (71 j.) van Dinther in het huwelijksbootje stapten. Om dat uitgebreid te vieren, zat er toen nog niet in, maar de kinderen zorgden voor een verrassende dag… Henk is de zoon van Wout van Dinther en Leen van Erp. De oudste van vijf jongens: Henk, Gerrit, Jo, Piet en Frans. Hij groeide op in de Bergstraat en had met zijn broers een onbezorgde jeugd op de boerderij, want de jongens hadden een extra ‘oppas’ in de persoon van tante Mieke, die bij hen inwoonde. Henk: “Boer worden, dat hoefde niet van ons vader, want hij was zelf ook liever geen boer geworden. Hij stimuleerde het dus erg om iets te gaan leren wat je leuk vond.” En dat resulteerde erin dat de vijf zoons ieder hun eigen vakbekwaamheid ontwikkelden. Ze hadden alles in huis: een metaalbewerker, een loodgieter, een timmerman, een stoffeerder en een metselaar. Henk begon als smid en ging werken bij Kees van Erp (‘de Smid’) in de Kerkstraat. Eén van zijn vaste werkjes werd het smeren en onderhouden van het uurwerk van de kerk. En met kerstmis moest hij zorgen dat de kerstverlichting in de kerk in orde was. Na 5 jaar stapte Henk over naar de Aluminiumgieterij Brabant Allucast in Oss. Daar werkte hij zich in 41 jaar arbeid op van monteur, voorman, hoofd technische dienst tot productieondersteuner, waarbij met robots gewerkt werd. In zijn laatste jaren bij het bedrijf loste hij veelal problemen op bij de klanten. Geen wonder dat Henk altijd bezig is met iets creëren, iets uitdokteren, iets zo maken dat het handig werkt. Een echte Willy Wortel! Gerry is de dochter van Jan en Grada Hanegraaf - van Nistelrooij. Het gezin telde vier kinderen: Stepha, Anny, Gerry en Henri. Gerry: “Bij ons op de boerderij was er altijd werk en wij moesten bij alles meehelpen, op het land en koeien melken.Vóór de middag vader helpen en na de middag moeder bij het huishoudelijk werk. Het paard speelde een grote rol in ons gezin. Vader had een paard om te werken en kocht een paard voor ons om op de rijden. We leerden dat paard allerlei kunsten. We legden het paard op de grond, waarbij zus Stepha zijn hoofd vasthield, plank erover en dan fietste ik erover heen! Het paard kon zelfs aan tafel iets opeten. Na de huishoudschool ging ik werken op Jozefoord”. Henk en Gerry leerden elkaar kennen bij het dansen in zaal Govers. Ze trouwden en kregen vier kinderen: Sandra, Dennis, William en Bas. Het gezin werd uitgebreid met hun partners en de negen kleinkinderen Raoul, Joris, Kaat, Mies, Wouter, Niels, Bart, Bas jr. en Frits maakten het

geluk compleet. Henk en Gerry pasten vaak op de kleinkinderen. Henk: “Dat is geweldig spul, je mag hen mooi ondeugend maken en dan weer met hun vaders en moeders meegeven…” De eerste juli van dit jaar kwam in zicht. “We moesten om half 10 in de ochtend klaarstaan en we hoefden maar één kan koffie te zetten. De kinderen en kleinkinderen kwamen ons verrassen met taart en champagne.Vervolgens via een omweg naar broer Frans van Dinther, waar een tent was opgezet, waarin we onze broers en zussen aantroffen en er gezellig werd geborreld en geluncht. De laatste feestplek was bij Bas, waar de feestdag werd afgesloten met een barbecue plus borrel. Eer ware verrassing!” Het gouden paar kijkt terug op mooie jaren samen. Ze hebben gezamenlijk veel activiteiten zoals wandelen, fietsen, vrij golfen en zwemmen. Gerry houdt het huis en de tuin in orde, alleen het bomen snoeien doen ze samen. Henk is een bezig baasje. Hij is molenaar op molen Zeldenrust, erelid bij de brandweer, repareert elektrische apparaten en gaat graag vissen en fotograferen. Zijn lijfspreuk: Zorg dat je na je reguliere, werkzame leven iets om handen hebt! En daarom prijkt er ook op zijn hobbyschuurtje in de tuin een houten plank met de slogan ‘Festina Lente’ hetgeen betekent: ‘Haast u langzaam’. Van harte proficiat!

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


GÉÉN TINY FOREST OP ’T EI IN GEFFEN Op 18 mei jl. is er een online informatiebijeenkomst geweest over de mogelijke komst van een Tiny Forest (Klein Boss) op ’t Ei in de Oorsprong. Er is toen afgesproken een inventarisatie te houden onder de buurtbewoners. Uit deze inventarisatie is gebleken dat er geen behoefte is aan een Tiny Forest op ‘t Ei. Bewoners geven onder ander aan dat er is bewust gekozen voor het open karakter van ’t Ei. De mening van de bewoners wordt gerespecteerd.

het reuze naar hun zin hebben. Er is nu volop tijd voor de kinderen, kleinkinderen, fietsen en leuke uitstapjes. Zondag 4 juli hebben ze met hun geliefde familiekring (op gepaste coronawijze) hun ‘Gouden’ feestje in zaal ’t Tunneke in Heesch gevierd. Foto: Edwin van Zandvoort /photo-prestige

HARRY EN GERDA ROVERS- VAN HELVOORT 50 JAAR GETROUWD HEESCH - Geffenaar Harry Rovers (73) en de Vinkelse Gerda van Helvoort (71) hebben elkaar in 1966 tijdens een van de dansavonden ontmoet bij Café de Toekomst van ‘Toontjes’ in Vinkel. Het was liefde op het eerste gezicht en hun verkering, die vijf jaar zou gaan duren, was een feit. Op 2 juli 1971 zijn ze in het huwelijksbootje gestapt en hebben hun trouwfeest gehouden in Café de Toekomst waarvan inmiddels broer Piet Rovers, samen met zijn vrouw Dinie, de uitbaters waren. Na hun trouwen hebben Harry en Gerda jaren aaneen tijdens de dansavonden vanuit de friettent bij de Toekomst gewerkt. Dagelijks was Harry, ruim 25 jaar, werkzaam bij kabelbedrijf Christ van Helvoirt in Berlicum en in latere jaren is hij als uitvoerder in dienst geweest bij Heijmans Rosmalen. Gerda had haar werkzaamheden in de gezinszorg. Na haar trouwen is ze gestopt met haar werk in de zorg. Harry en Gerda zijn gaan wonen in Geffen alwaar een dochter en zoon werden geboren, een heuse ‘rijkeluiswens’’. Dochter Diana (42) woont samen in Boekel met Jasper en hebben drie kinderen, Vinz, Sophie en Daan. Zoon Bart (39) is samen met Charlotte woonachtig in Geffen en hebben twee zonen, Luuk en Noud. Zowel Harry als Gerda hadden het horecabloed door hun aderen stromen.Als een rode draad loopt Cafe-Zaal de Gouden Leeuw uit Geffen door hun werkzame leven. Jarenlang was het was bijna een ‘thuis’ voor hun. Harrie werkte 25 jaar als ober bij alle feesten en partijen en Gerda was in al die jaren de drijvende kracht in de keuken waar zij in al haar bescheidenheid als een volleerde chef-kok de scepter zwaaide. Prachtige bruiloftsfeesten heeft ze culinair mogen verzorgen waar vooral de intens grote jaarfeesten van bouwbedrijf van Wanrooij haar in het bijzonder zijn bijgebleven. Sinds 2020 wonen ze aan de Kerstraat in Heesch waar ze

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 59 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart … #Corona in Geffen Het gaat de goede kant op; steeds meer Geffenaren, óók onze jongeren, zijn gevaccineerd. Er komen weer #Molenfeesten in het eerste weekend van september! Hopelijk gaat het vaccineren ondertussen onverminderd door, maar blijft iedereen op zijn/haar tellen passen (vooral óók op vakantie over de grens); blijf gezond! #Kap monumentale lindeboom Een 100-jarige Hollandse Linde op het perceel Berkenboog 37 wordt binnenkort gekapt. De mooie linde markeerde vroeger het boerderijtje van wijlen ‘Hasje Poellie” en staat om die reden op de lijst van Bijzondere Bomen. Uiteraard heeft Bomenkap? Nee! Geffen bezwaar aangetekend tegen de kap (net als Heemkundegroep Vladerack e.a. overigens). Uit nader onderzoek blijkt, dat de stamvoet ernstig is aangetast door korsthoutskoolzwam en dan is het (soms kán het niet anders): helaas, pindakaas! #Reconstructie Papendijk Van begin maart tot voor kort was de Papendijk tussen huisartspraktijk en brandweerkazerne i.v.m. ‘groot onderhoud en herinrichting’ afgesloten voor alle verkeer. Uiteindelijk hebben we er iets moois voor terug gekregen. Wat ons deugt doet, is dat de nog aanwezige bomen aan de oostzijde gespaard zijn gebleven. Helaas ’moest’ een indrukwekkende eik sneuvelen … Onze welgemeende complimenten voor de gemeente Oss en aannemer Van de Haterd! #Participatie bij Dorpshart en woonwijk ’t Veld i.o. Wij ergeren ons bij deze twee belangrijke projecten voor Geffen aan het ontbreken van een duidelijk participatieen communicatieplan. Zo verbaast het ons dat de Raad van Oss de ‘Gebiedsvisie voor de te bouwen woonwijk ’t Veld te Geffen’ zónder vragen of opmerkingen in de Adviescommissie unaniem afhamert.Wethouder van der

Schoot (CDA) schermt telkenmale met ”positieve adviezen” van Dorpsraad Geffen, maar omdat die al anderhalf jaar niet (openbaar) vergaderen, kunnen wij dat niet fact-checken. En de Osse Raad? Die slikt alle PrietPraat van het College als zoete koek, want: ’Bouwen! Bouwen! Bouwen!’ is ineens het devies. De Raadsverkiezingen van maart 2022 staan voor de deur. Essentiële stappen in de #Omgevingswet worden ‘gewoon’ overgeslagen! En, hoe wrang het ook klinkt: een Coronacrisis is slecht voor de volksgezondheid, maar ook voor de democratie!!! De Omgevingswet vraagt van een gemeente om de participatie met haar burgers ”vroegtijdig en bewust” op te pakken. Het organiseren van participatie is verplicht bij een omgevingsvisie, Je zoekt samen-werking met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. Bewoners, bedrijven en organisaties die een omgevingsvergunning aanvragen, moeten aangeven hoe zijn de omgeving hebben betrokken bij de plannen. Bij het project het #Dorpshart wordt er van quitte af aan (tót verkiezing bestemming raadhuis) volop geparticipeerd. Onder het mom van ’ér kan niks meer’ stopt die plotseling (Corona), maar de planvorming + besluitvorming vinden tóch plaats. Momenteel is er een schimmig proces gaande met o.a. Jumbo dat misschien leidt tot meer parkeerplaatsen in ‘t dorpshart?

Bij het project #hetVeld wordt het lumineus idee om een forse wijk te bouwen (250 huizen is immers proportioneel voor een dorp met 2.000 huishoudens) gedropt via een artikel in het Brabants Dagblad. Er wordt niet eerst Geffen-breed gekeken WAAR het beste wel/niet gebouwd kan worden in het dorp en WAT er straks komt, wordt sterk bepaald door een klein comité met stevige (over)vertegenwoordiging bouwbedrijven en één lid Dorpsraad Geffen. Participatie? Onvoldoende! Omdat het ’écht niet anders kan’ (wéér Corona), wordt er twee keer een enquête ingezet om ’te meten wat ’de Geffenaar’ wil … Wij hadden u nog iets willen influisteren over de miljoenen van het Geffens #Groenfonds, de broeders en zusters (?) van de #Stamtafel en het functioneren van onze #Dorpsraad maar helaas; ons A4-tje is vol … Vragen, opmerkingen óf een Bijzondere Boom aanmelden? Bel ’t Rooi Hundje tel: 06-53916725

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.