Torenklanken 2020 - nr 13

Page 1

58e jaargang | nummer 13 | september 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EFFE-NOAR-GEFFE-ZONNEBLOEMEN Inmiddels zijn de hoogste Effe-noar-Geffe-zonnebloemen opgemeten, onder het genot van een Geffes neutje! Wat kunnen ze lang worden zeg... Alle ingezonden kanshebbers (top 10) kregen een aandenken. De winnaar maken we bekend op zaterdagavond van de Molenfeesten. In bijna iedere straat zie je prachtige zonnebloemen, een mooi gezicht. Alle deelnemers in Geffen (en Nuland): dankjewel voor jullie enthousiasme en strijdlust! AAN ALLE BEZOEKERS VAN DE MOLENFEESTEN Leuk als velen van jullie een boerenzakdoek dragen! En vergeet niet alvast de registratie op de achterkant van je ticket in te vullen, dat voorkomt een lange wachtrij.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Tijdstip: 12.00 uur tot 13.30 uur. Het is ook mogelijk om bv. een of meerdere vaste dagen in de week deel te nemen. Heeft u belangstelling om deel te nemen of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met: Maria Meulepas, tel. nummer 06-12928317. Gastheren en gastvrouwen gevraagd Om de warme maaltijdvoorziening te laten slagen, hebben we een aantal vrijwilligers nodig. Op dinsdag 22 september, 14.00 uur, verzorgt Ons Welzijn een informatiemiddag voor belangstellenden bij “Kom d’r in” in de Koppellinck. U kunt zich aanmelden voor de infomiddag bij: Mary Wertenbroek, tel. nummer: 06-10609384 Na de bijeenkomst kan men zich definitief aanmelden als vrijwilliger. We hopen op een goede opkomst want het eetpunt heeft pas kans van slagen bij voldoende vrijwilligers!! Werkgroep Geffen Zorgt, maaltijdvoorziening

START WARME MAALTIJDVOORZIENING BIJ KOM D’R IN Zoals u ongetwijfeld weet, wordt de Heegt verbouwd en worden in het Oude Klooster geen maaltijden meer verstrekt. Eind september hopen we te kunnen starten met de warme maaltijdvoorziening bij “Kom d’r in”, in de Koppellinck. Onder voorbehoud natuurlijk dat coronamaatregelen dat toestaan. De maaltijdvoorziening is bedoeld voor Geffenaren die het gezellig vinden om samen te tafelen en te babbelen. Op maandag t/m zaterdag zal er dagelijks een warme maaltijd geserveerd worden, kosten ongeveer 10 euro.

KOPY INLEVEREN VOOR:

7 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag: OPENINGSTIJDEN

17.30 uur P.10.00 van -Schijndel Sport- enZaterdag: bedrijfskleding: 09.00 - 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen

Zaterdag:

T: 073- 14.30 890 5990 09.00 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud (voorlopig) geen uitzending naar huize De Heegt. De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk vr. 04 sept. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 06 sept. 09.30 u. Openluchtmis bij molen Zelden- rust m.m.v. W.I.K. vr. 11 sept. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 13 sept. 09.30 u. H. Mis zo. 13 sept. 12.00 u. Eerste Communieviering met pastoor Ouwens 1e jaargetijde Jo van Zantvoort-van Erp, namens de parochie. vr. 18 sept. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 20 sept. 09.30 u. H. Mis vr. 25 sept. 19.00 u. avondmis in de KERK 1e jaargetijde Nico van Rooij, namens de parochie MOLENFEESTEN 2020 EFFE VUR GEFFE Het comité Effe noar Geffe heeft in het eerste weekend

van september toch een klein Geffens feestje voor ons in petto. In samenwerking met Stichting Horeca Geffen en in goed overleg met Gemeente Oss hebben ze de Molenfeesten 2020, Effe vur Geffe, voor ons georganiseerd. Locatie: bij molen Zeldenrust Wat/wanneer: Voor elk wat wils, verdeeld in drie tijdvakken: zaterdag 5 september van 19.00 - 01.00 uur en zondag 6 september van 09.00 - 13.00 uur en van 14.00 - 20.00 uur. Voor elk tijdvak dient u een kaartje te kopen. Het zondagochtendtijdvak begint met de openluchtmis van 09.30 uur. Bij slecht weer is de viering in de kerk. IN MEMORIAM ZUSTER M. LUCINE (Geziena Maria Antonia Masselink) 1923-2020 Op 28 juni 2020 is zuster Lucine (geboren op 8 mei 1923 in Denekamp) in Tilburg overleden op 97-jarige leeftijd. Zij was gastvrouw op de pastorie in Geffen in de tijd van pastoor Harrie van Doorn (1977-1985). Samen met pastoor Van Doorn was ze daarna nog een aantal jaren werkzaam in de M.O.O. - parochie in Oss. Zuster Lucine was een dienstbare, bescheiden vrouw, met een specifieke humor! We hebben goede herinneringen aan zuster Lucine. IN MEMORIAM BERT HUISMANS Bert was jarenlang actief in onze parochie ‘met getallen, berekeningen en penningen’. Door pastoor Spijkers werd hij al gevraagd voor de parochiële werkgroep Kerkbalans en de financiële commissie. Heel veel jaren was hij als vrijwilliger bezig met kerkbijdragen, kerktelefoon, begroting, pachten, grafrechten en kerkhof-administratie. Wij zijn dankbaar voor de vele, secure werkzaamheden, die Bert voor onze parochie heeft verricht. KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans eind mei 2020: € 14.500,OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij-van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@gmail. com Telefoon nr. 06-52088120. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Davis Schuurmans. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 30 juli 2020: Jo van Herpen, 73 jaar 1 augustus 2020: Pieta de Louw - van Erp, 86 jaar 12 augustus 2020: Bert Huismans, 97 jaar 22 augustus 2020: Bernard Schuurmans, 82 jaar

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073-5322249 of 06-55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. GELOVEN NU Heeft u soms ook de behoefte om eens echt een goed gesprek te voeren? Ontmoetingen van alledag gaan vaak over het weer, de laatste aankopen of het plaatselijke nieuws, maar doorgaans niet over kernvragen van het menselijk bestaan. Toch houdt u dat bezig. U zou wel eens in kleine kring vertrouwelijk willen spreken over zaken en dingen die er werkelijk toe doen. Dat kan! Als parochie De Goede Herder starten we ook dit werkjaar weer met een nieuwe Geloven Nu-groep. Waar geloof ik in, wat bezielt mij en wat vind ik nou echt belangrijk in mijn leven? En heeft dit iets te maken met wat ik in de Bijbel kan lezen? Als dit uw vragen zijn dan is Geloven Nú iets voor u. Geloven Nú is een eigentijdse en inspirerende methode waarin mensen op basis van Bijbelteksten met elkaar spreken over hun geloof en de levensvragen die hen bezighouden. Er wordt geprobeerd verhalen uit de Bijbel te vertalen naar het leven van nú: wat kunnen we nú met deze verhalen, wat vertellen ze ons en hoe kunnen we daar in ons dagelijks leven mee om gaan? Vanaf september kan er in onze parochie een derde Geloven Nú-groep starten. Om mee te doen is het 5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


niet nodig Bijbelkennis te bezitten of lid van een kerk te zijn. De bijeenkomsten worden gehouden óf in een pastorie/parochiecentrum óf bij een deelnemer thuis, en dat kan zowel overdag als ‘s avonds zijn, alles afhankelijk van waar de voorkeur van de groepsleden naar uit gaat. Het bijeenkomen kan één of twee keer per maand zijn. Voor meer informatie en aanmelding: a.bergsma@parochiedgh.nl of 0412-451215.

ROND DE DORPSPOMP Zondag 23 augustus 2020, Stamtafel nummer 532. In Café Govers een complete Stamtafel. Elf aangezetenen met een gast op Corona veilige afstand van elkaar. Vakantiemaanden Wij kijken terug op de vakantiemaanden. Een korte inventarisatie leert dat alle aangezetenen ons mooie Nederland niet hebben verlaten. De vakantie is gevierd in de eigen achtertuin, al dan niet met een nieuw zwembad of in een andere provincie, waarbij de provincie Zeeland toch wel favoriet bleek. Tijdens de vakantiemaanden zijn er in Geffen op diverse plekken voorbereidingen getroffen om na de vakantie zo veilig mogelijk met activiteiten te kunnen starten. De basisschool hanteert nog steeds een verbod op ouders in de school en heeft gezorgd voor meerdere ingangen. MFC de Koppellinck heeft de planning gewijzigd en afspraken gemaakt met verenigingen m.b.t. de schoonmaak na afloop van de activiteiten. Het Oude Klooster heeft afspraken gemaakt met de diverse gebruikers om het gebouw veilig te kunnen gebruiken. De bewoners van De Heegt zijn tijdens de vakantie verhuisd. ’s-Ochtends vroeg zijn de bewoners opgevangen in MFC de Koppellinck, waarna vrachtauto’s vol huisraad van De Heegt naar De Wellen zijn verhuisd. Het team van Brabant Zorg heeft gezorgd voor een afwisselend dagprogramma met leuke activiteiten.Aan het einde van de middag waren de kamers in De Wellen naar ieders wens ingericht en klaar voor gebruik. Complimenten voor de organisatie! Effe noar Geffe Chrisjan van Dinther is aangeschoven. Op 10 mei jl. was Chrisjan ook aanwezig bij de Stamtafel en gaf toen aan dat de organisatie van Effe noar Geffe niet bij de pakken neer ging zitten en op zoek zou gaan naar wat er wél kan. De actie met de zonnebloemen, waarvan men na afloop van de Stamtafel de kans hebbende deelnemers gaat bezoeken is er een voorbeeld van. Maar ook het

strooipoppendorp met een vooruitblik naar 2021.Vanuit de gemeente en de veiligheidsregio is er toestemming tot het organiseren van de Molenfeesten met maximaal 750 bezoekers per dagdeel. Er moet aan strikte voorwaarden worden voldaan, bijvoorbeeld het gebruik van vaste zitplaatsen met minimale afstand, reserveren/kaartverkoop, een gezondheidscheck en de registratie van de bezoekers. In 3 dagdelen vinden er tal van activiteiten plaats. Zo wordt de zaterdagavond als vanouds ingevuld met een terras met muziek, vindt de boekpresentatie van 44 jaar Recht vur zunne Roap plaats, is er de nostalgische kermis en wordt de Geffenaar van het jaar 2020 onthuld. Op zondagochtend de inmiddels traditionele openluchtmis met voorafgaande processie en na afloop van de mis Frühschoppen door de Pompzwengels. Maar ook de kinderspeulploats, het scouting parcours, een poppenkast en de woonwagens zullen niet ontbreken. Het zondagmiddagprogramma start om 14.00 u. met een groot terras en de band Dude, een speciaal bier terras en platenbus. W.I.K. zorgt tijdens de pauzes voor een keuze Bingo. Maar ook hier zijn er tal van elementen van Effe noar Geffe, zoals de kinderspeulploats, de kermis en tal van demonstraties van ambachten. Zonder een toegangskaartje is er geen toegang, dus het maximale aantal van 750 bezoekers kan makkelijk in de hand gehouden worden. Daarbij is het belangrijk dat deze 750 bezoekers zichzelf ook in de hand houden en de regels naleven. Onze meningen zijn verdeeld. Chrisjan doet een beroep op ieders boerenverstand en verantwoordelijkheid en doet de oproep: “Als je die verantwoordelijkheid niet kunt dragen, blijf dan thuis”. Die oproep kunnen wij alleen maar onderschrijven. Kermis Helaas was het door de hitte soms rustig, maar al met al mag de kermis 2020 toch een succes genoemd worden. Het was goed opgezet en er hing een leuke sfeer. Een vergelijk met de kermis uit de film Grease wordt genoemd. Door het afgesloten terrein en de aanwezigheid van security was het ook een veilige kermis. Het enige wat nog ontbrak was de horeca. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar op dezelfde plek maar dan inclusief een horeca voorziening. De Staat van Stasse De Staat van Stasse heeft op uitnodiging van Gilbert van de Meulenreek een bezoek gebracht aan Geffen. In het programma ‘Radio Roadtrip’ is een bezoek gebracht aan Paul Hanenberg met zijn bizons, aan Café Govers en aan onze mooie kerk. Ook was er nog een interview met oud Pastoor Van Dijk. Er stond nog meer op stapel, alleen is dit door tijdgebrek en door het feit dat de redactie van het programma de uiteindelijke agenda bepaalt, niet meer te sprake geweest. Toch mooi dat Geffen weer even op de kaart is gezet. 7


Jeugdvakantieweek Door Corona was de organisatie van Jeugdvakantieweek Geffen genoodzaakt het programma aan te passen.Waar normaal een hele week aan activiteiten kon worden georganiseerd, moest het dit jaar worden beperkt tot 2 dagen. Op de nieuwe locatie, één dag voor de onderbouw en één dag voor de bovenbouw. Maar het resultaat was er niet minder om. De kinderen hebben het echt leuk gehad. Petje af voor de organisatie ! En verder … - doet het ons deugd dat er maar liefst 18 communicantjes binnenkort hun eerste communie doen - wachten we af of de Jubileum Roap doorgang zal vinden - zijn we blij dat Geffen Zorgt binnenkort start met de maaltijdvoorziening die voorheen in ’t Oude Klooster plaatsvond - vragen wij ons af wat er met Carnaval 2021 gaat gebeuren. Neemt de carnavalsstichting op voorhand zelf een besluit of wacht men besluitvorming van hogerhand af? - verwelkomen wij Janny de Vet als nieuwe wijkagent. Binnenkort nodigen wij Janny uit om samen met collega Wim Kluessjen de stamtafel te bezoeken.

Op 20 september zitten we weer in Café Govers. Wilt u ons op 20 september bezoeken, stuur dan een mailtje naar Stamtafel@torenklanken.nl Ook reacties zijn op dit mailadres welkom!

DANKBETUIGING Graag willen we u allen bedanken voor de steun en medeleven bij ‘t plotseling overlijden van onze zoon Mike van der Biezen Al die kaarten, appjes, (nu speciale appjes met kaarsje branden in coronatijd), bloemen etc. Dit heeft ons goed gedaan en zo proberen we weer verder te gaan met mooie herinneringen. André van der Biezen Edith Lepoutre Kevin van der Biezen

WWStamtafel De volgende Stamtafel vindt plaats op zondag 6 september op het terrein van de Molenfeesten.

Flexibel werken bij Wihabo Een flexibele baan vind je bij Wihabo. Ook als werken eigenlijk niet meer hoeft. Voor onze Wihabo Pluspool zoeken we enthousiaste en flexibele collega’s die graag de handen uit de mouwen steken. Als chauffeur/koerier, begeleider én voor diverse werkzaamheden in de drukkerij.

Meld je aan voor de Wihabo Pluspool!

8

wihabo.nl/pluspool


STRAATBIEB WEER OPEN DORPSRAAD GEFFEN De vakantieperiode is voorbij en tijd om de werkzaamheden weer op te pakken. We hopen op 21 september a.s. weer een openbare vergadering te kunnen houden. Hopelijk laat de situatie met betrekking tot het coronavirus dat toe. Als je wilt komen, kijkt dan altijd voor de actuele berichtgeving hierover op onze website: www. dorpsraadgeffen.nl We hebben nog diverse punten openstaan waarover wij je dit jaar willen informeren. We noemen er enkele: groenfonds, woningbouw, dorpshart Geffen, speeltuin De Run, bloedprikken, wijzigingen in ophalen afval. Ondertussen hebben we achter de schermen een bijdrage geleverd aan het opnieuw opstarten van een warme maaltijdvoorziening. Daarnaast hebben we in de afgelopen periode een subsidieverzoek ontvangen en afgedaan. Het betreft een subsidie van € 250, - voor het organiseren van een reptielen- en roofvogelshow door KPJ Go. We blijven je informeren via onze nieuwsbrief, website en sociale media. Om het bereik hiervan te vergroten doen we een oproep om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Stuur uw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan ook geheel kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan.

Vanaf vrijdag 4 september

Na een coronapauze van 4 maanden zijn er weer allerlei boeken (volwassenen) leesboeken (jeugd) en prentenboeken (kinderen 0-9 jaar) te vinden in de Straatbiebs. Iedereen heeft zolders en garages opgeruimd, dus u mag ook boeken brengen! Vooral kinderboeken en kleuteren peuterboeken zijn heel erg welkom! Oude Klooster Sporthal Elzendreef Jumbo Apotheek Maasdonk Dorpstraat Huisartsenpraktijk Den Herd Straatbieb Geffen wordt mede mogelijk gemaakt door Dorpsraad Geffen.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken die aanwezig zijn geweest tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve vrouw Lizeth Verstappen Vissers.

We hopen elkaar weer snel te mogen treffen.Tot later! Ondanks de corona tijd was het een waardevol afscheid met een haag van mensen wat echt hartverwarmend was, een speciale dank aan familie en vrienden de huisartsen praktijk Geffen, dr. Berkelaar en dr. van der Heijden en ziekenhuis Bernhoven afd. oncologie.

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE

Perry Verstappen Bjorn Linsey en Tom Fam.Vissers Fam.Verstappen

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 9


De ideale werkplek in het centrum van Geffen!

Ben jij de volgende

enthousiaste ondernemer op deze mooie locatie?

De Florijn symboliseert op fraaie wijze de toekomst van dit moderne pand, centraal gelegen in de dorpskern van Geffen. Een ideale basis voor actieve ondernemers die tot volle ontplooiing willen komen. Hun onderneming willen laten groeien en bloeien in een florerend complex. Er zijn op dit moment nog enkele fraaie, instapklare kantoorruimten beschikbaar in ‘De Florijn’. Deze ruimten zijn instapklaar en voorzien van tapijt, plafonds, verlichting en aansluitingen elektra en UTP. De gezamenlijke ruimtes zijn voor alle huurders beschikbaar, bijvoorbeeld om met grotere groepen mensen overleg te voeren. Deze ruimten zijn compleet met installaties, afwerking en meubels. Ben jij de volgende enthousiaste ondernemer op deze mooie locatie?

Meer informatie op onze nieuwe website:

www.deflorijngeffen.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste leden van de KBO, De warme zomer loopt op een eind, hopelijk hebt u genoten van het mooie weer. Soms wel erg warm, maar de meeste tijd lekker weer. Iedereen, die de dagtocht naar Anastasia had geboekt, heeft het volledige bedrag teruggestort gekregen op zijn rekening. Misschien dat we volgend jaar weer kunnen, u hoort van ons. De vijfdaagse reis in oktober weten we nog niet of die doorgaat als deze Torenklanken wordt gemaakt. Als we iets weten, krijgt u bericht. De bewoners van de Heegt zijn verhuisd naar de Wellen in Oss, volgens de planning komen ze begin 2021 terug in hun mooie nieuwe kamers. Fijne tijd gewenst in Oss. ’t Oude Klooster Heel voorzichtig gaan we weer beginnen met onze activiteiten in “’t Oude Klooster”. Er zijn bij een aantal gangen looproutes gemaakt, om alles veilig te laten lopen. Houdt u zich hier aan, het is niet alleen in uw belang, maar ook die van de vrijwilligers. Weten is niet genoeg. We moeten het Toepassen. Willen is niet genoeg. We moeten het Doen. Ook blijft de anderhalve meter afstand houden zeer belangrijk. Als dit niet kan worden gewaarborgd, lopen we het risico dat een aantal activiteiten moeten stoppen.Als u verkouden bent of zich niet lekker voelt, blijft u thuis. Een paar activiteiten zijn alweer gestart: Biljarten behoefde de eerste week nog wat aanpassingen, zoals het aantal tafels waaraan we spelen is gewijzigd van 2 naar 3, maar loopt nu goed. Koersbal is vorige week, 27 augustus, al in de bovenzaal begonnen. Het handwerken op woensdag start op 2 september weer in de bovenzaal. Handwerken “de nijvere handen” start op maandag 7 september.

De fietscommissie start nog niet op, u hoort wel van hen als dat weer gebeurt.

DE SCHAKEL Beste mensen, Hoewel alles nu weer een beetje op gang komt, maar we wel rekening moeten houden met de regels van het “nieuwe normaal”, hebben we besloten om ook de feestmiddag in september te annuleren. We willen immers geen enkel risico nemen om iets te organiseren dat uw gezondheid in gevaar kan brengen. We zullen helaas op een andere manier aandacht moeten schenken aan onze zieken en ouderen, dus mocht u mensen kennen die hiervoor in aanmerking komen, kunt u deze altijd aan ons doorgeven. (5324160, 5321041 of 0623200462) Het is erg jammer dat er zoveel veranderd is de afgelopen tijd en dat alles nu zo moeilijk te organiseren is. We zijn wel weer begonnen met onze huisbezoekjes en ook de mensen in de verzorgingstehuizen zijn we niet vergeten. Voor nu houden we de moed erin en spreken de hoop uit dat we elkaar spoedig weer normaal mogen begroeten! Met vriendelijke groet, De schakel, Geffen Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

11


EEN BIJZONDER JUBILEUM Sjaan Heijmans – Jagers (64 j.) vierde op 1 september 2020 haar 50-jarig arbeidsjubileum bij Organon. Het is heel bijzonder dat je tegenwoordig al een gouden jubileum mag vieren op je werk, maar dan zeker als je een vrouw bent!

Een jeugdige werknemer Sjaan is één van de 9 kinderen van An en Jas Jagers en het gezin woonde aan de vroegere Rijksweg (nu parallelweg). Ze had een mooie jeugd, kon volop spelen, toen geluk nog heel gewoon was en in de kleine dingen gestalte kreeg, samen met haar broers en zussen (Jan, Theo †, Marietje †,Wim, Sjaan, Arie, Door, Marij en Antoinette). Na de lagere school en twee jaar Huishoudschool (LHNO) kwam Organon voor Sjaan in beeld. “Twee nichtjes van ome Harrie uit Heesch, werkten daar en als ze nieuwe werknemers aanmeldden, kregen ze daar zowaar 25 gulden voor!” En zo begon Sjaan, samen met haar vriendin Maria van Osch, op 14-jarige leeftijd in de bekende farmaceutische fabriek in Oss. Ze begonnen op de afdeling Verpakking, op de (laatste) jeugdafdeling, die na 1 jaar werd opgeheven, want de jongeren mochten niet meer met 14 jaar beginnen. Met vriendin Maria vierde Sjaan haar koperen jubileum. Heel bijzonder was dat alleen de vrouwen hun twaalfeneenhalfjarig jubileum vierden, de mannen niet. Sjaan: “Het was toen ook echt een vrouwenbedrijf!”

Twaalfeneenhalfjarig jubileum v.l.n.r.:Janske van Bon - van Orsouw, Sjaan Heijmans - Jagers, Maria Herngreen -van Osch

12

Lerend werken Organon ontwikkelde zich, maar ook haar werknemers. Sjaan: “Ik heb het zolang bij dezelfde werkgever volgehouden, omdat ik allerlei functies en taken heb gehad en dat maakte het werk voor mij heel gevarieerd. Ik bleef wel steeds op de afdeling Verpakking.” Diverse certificaten heeft ze in de ‘pocket’. Lijnleidster (leiding over de lopende bandmedewerkers); voorman glaslijnen (o.a. tabletten afvullen in flacons) en de eerste vrouwelijke technisch productiemedewerker (machines inleren aan nieuwe collega’s). Meerdere keren mocht ze naar het buitenland om daar kennis en ideeën op te doen over de werking (of gebreken) van o.a. bedrukkingsmachines (Zwitserland) en aftelmachines (Birmingham). Ze was tijdelijk Taakgroepleider; behaalde certificaten voor farmaceutisch vakman en farmaceutisch technisch vakman en volgde de cursussen leiding geven, conflictbehandeling en logistiek. Ze zat zelfs eens in de sollicitatiecommissie om mede nieuwe werknemers te beoordelen. “Ik heb de kans gekregen om me allround te ontwikkelen bij Organon en kan er nog steeds goed mijn ei kwijt.” 30 jaar werkte Sjaan full time en daarna tot op heden 3 dagen in de week.

V.l.n.r.: Elly Boeijen, Sjaan, Marjan Dolleweerd. Aanpakken en sporten Van huis uit had Sjaan meegekregen om aan te pakken. “Wij kregen grote handen, werkhanden!” Daar heeft ze op haar werk profijt van gehad. Niet te flauw, alles aanpakken en verantwoordelijkheid dragen voor de taken die je krijgt. Sjaan: “Ik ben wel recht door zee. Ik zeg waar het op staat, praat niet achter iemands rug om. Je moet wel altijd eerlijk blijven en collega’s kunnen altijd op mijn woord terugkomen. Ik heb thuis geleerd: Je mag alles zeggen, als je het maar op een nette manier doet”. Sjaan houdt zich fit met sporten. Ze voetbalde (op een gegeven moment stonden ze met 4 zussen in het 1e elftal van het Vrouwenvoetbal bij Nooit-Gedacht), tenniste en mountainbikete. Tegenwoordig is het alleen wandelen en de leasehond uitlaten, want ze heeft geen eigen hond meer.


Een dieptepunt in haar privéleven is het verlies van haar man Piet op 17 november 2018 op 71-jarige leeftijd. Ze heeft veel steun aan haar familie, buren en vrienden en daar is ze heel blij mee. Een van haar nieuwe hobby’s is schilderen en dat gaat haar goed af. “Jammer dat Piet mijn kunstwerken niet heeft kunnen aanschouwen.” Gouden jubileum In de CAO van Organon is het zilveren en robijnen jubileum opgenomen, maar het gouden niet! “Ik ben benieuwd,” lacht Sjaan,“wie weet krijg ik wel een mooie regeling aangeboden om met pensioen te gaan...!” Ze wacht het maar rustig af. Sjaan begon in 1970 bij Organon in een echt vrouwenbedrijf en ze zal - na meerdere benamingen voor het bedrijf - ook weer eindigen met Organon, want eind 2020 prijkt deze naam weer met grote letters op de blauwe bedrijfswand! Het is dan wel een echt mannenbedrijf geworden, want er werken tegenwoordig weinig vrouwen meer. “In die 50 jaar is er nog veel meer veranderd, zegt Sjaan. “Telkens wil men weer ‘een nieuw wiel uitvinden’, en als dat niet werkt, gaan we weer terug naar ‘het oude’...” Van harte proficiat met dit bijzondere arbeidsjubileum.

Beste jongens en meiden We gaan weer wat leuks organiseren: Een Filmmiddag. Deze is op Zaterdag 31 oktober. We draaien 3 films voor jullie. Van 11.00-12.30 : voor Groep 1, 2 ,3 Van 12.45- 14.15: voor Groep 4, 5, 6 Van 14.30-16.00: voor Groep 7, 8. Omdat de rechten om een film te draaien heel erg duur zijn, vragen we jullie om een bijdrage van 2,00. En natuurlijk krijg je van ons ook lekker wat te drinken, een snoepje tijdens de film en een zakje chips als je naar huis gaat. We verkopen weer kaartjes voor deze middag want dan weten we met hoeveel jullie komen. Dit keer (door corona) buiten bij school bij de jeu de boules banen.We zitten daar op woensdag 7 oktober van 12.00-12.45 en vrijdag 9 oktober van 14.00-14.30. Graag waar kan gepast betalen. We hopen dat jullie allemaal komen, en je mag op 31 oktober je eigen kussen /kleed mee nemen om lekker op te zitten, of een slaapzak, of je komt in je onesie, het mag allemaal. Tot dan!! Groeten KPJ Go En Goed Gevoel Geffen, die ons hierin vorig jaar voor gesponsord hebben.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


NIEUWS VAN KOM D’R IN Het eerste bericht na voor iedereen hopelijk een fijne vakantieperiode. Inmiddels zijn enkele activiteiten van Kom d’r in weer voorzichtig opgestart. We hebben gemerkt dat onze gasten daar blij mee zijn, hoewel er nog veel mensen zijn waarvoor de drempel om te komen nog wat hoog is. Dit komt vooral doordat er nog veel angst is voor besmetting, zeker nu de aantallen landelijk weer wat toenemen. Wij hebben er alles aangedaan om het veilig te maken om naar Kom d’r in te komen. Er is ook regelmatig overleg geweest met het bestuur van de Koppellinck , die ook overleg heeft met de Gemeente en de Veiligheidsregio. Ook als wij weer nieuwe activiteiten opstarten overleggen we eerst met deze instanties. Door de opstelling van de tafels en stoelen en de geldende corona regels is helaas de sfeer tijdelijk wat veranderd, maar onze gastvrouwen denken actief mee om het zo gezellig mogelijk te maken. De inloop op vrijdag en zondag is weer gestart. We zouden daar nog wel extra gastvrouwen voor willen hebben. Op dinsdagochtend kunnen we nog niet starten door een tekort aan gastvrouwen/heren. Ook de dansgroep, die graag weer wil starten, staat nog niet op het rooster, maar we zijn in overleg met de Koppellinck om dit toch weer op te kunnen starten ( op verantwoorde

14

wijze). De wandelgroep is op vrijdag weer welkom op de koffie, als ze na de vakantie weer starten. Tai Chi is weer gestart. Crea middag/ avond: Yvonne wil weer gaan starten op de 1e en 3e donderdagmiddag van de maand en de 2een 4e dinsdagavond met aangepast protocol, zodat het veilig kan. De wereldproeverij en het eten voor alleen gaanden kan nog niet starten, omdat in de keuken tijdens het koken de 1,5 m. afstand niet mogelijk is. Het Repair Café start als er voldoende reparateurs aanwezig kunnen zijn. Houdt de berichtgeving hierover in de gaten! Omdat het erg belangrijk is dat we ons aan de richtlijnen van het RIVM en van de Gemeente houden, (immers de veiligheid van de bezoekers, gastvrouwen en vrijwilligers staat voorop), herhaal ik de regels hier : Houd je aan de algemene coronaregels! Kom dus niet naar Kom d’r in als je verkouden bent, hoest en / of koorts hebt. Houdt afstand. Neem de hygiëne maatregelen in acht. • Er zijn 3 blokken tafels/stoelen in een U-vorm met genoeg tussenruimte voor 7 personen per blok, zodat het voor iedereen veilig is om te komen als gast of vrijwilliger. Er zijn dus 21 stoelen, en als er geen vrije stoel meer is, is het vol en moet men buiten wachten. • De gastvrouw zet koffie of thee op tafel voor de gasten, deze blijven zitten. • Overdag is de looproute: door voordeur naar binnen en door zijdeur naar buiten zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen. Op zondag mogen de gasten door de zijdeur naar binnen en naar buiten omdat de voordeur dan op slot blijft. Dit geldt ook voor de avond, tenzij de voordeur open is voor andere activiteiten. • Er ligt een lijst waarop we noteren wie er is geweest, voor eventuele controle achteraf. • Bij binnenkomst informeren of men niet ziek is. • Handen reinigen bij binnenkomst • Jas mee naar binnen nemen en op eigen stoel hangen. • Alle afwas gaat meteen in de vaatwasser. • Zorg voor voldoende ventilatie! • Na afloop of bij vertrek van mensen worden de tafels/ stoelen schoongemaakt. OPROEP 1 Omdat er onder onze gastvrouwen een flink aantal zijn die nog niet kunnen starten ( een aantal mensen behoort tot de risicogroep) willen wij vragen of er jongere


mensen zijn die ons voorlopig even willen helpen als gastvrouw/ heer tot dat onze gastvrouwen weer allemaal aanwezig zijn, zodat we door kunnen blijven gaan. We zorgen dat je goede hulp en instructie krijgt. Dit geldt voorlopig voor de vrijdagochtend van 10.00-12.00uur en de zondagmiddag van 14.00-16.00u. en hopelijk snel ook de dinsdagochtend van 10.00-12.00u. OPROEP 2 We hebben op dit moment een tekort aan reparateurs in het Repair Cafe.Wie komt ons team versterken? We zoeken mensen die verstand hebben van elektronica, huishoudelijke apparatuur (veelal elektrisch), kleine fietsreparaties, of op ander terrein handig zijn. Het is een gezellige bezigheid, maar 1 keer in de maand en de mensen zijn je erg dankbaar. Bovendien voorkom je onnodig weggooien van spullen die “kapot” zijn. Voor informatie of aanmelding kun je een email sturen naar komdrin.geffenzorgt@gmail.com Onze gasten zullen jullie erg dankbaar zijn.

IN MEMORIAM: BERNARD SCHUURMANS Jarenlang klonk de grote trom van W.I.K. uit zijn handen.. Op 22 augustus 2020 is ons erelid Bernard Schuurmans op 82-jarige leeftijd overleden. Bernard was één van de ‘founding fathers’ van muziekvereniging W.I.K. en bleef tot zijn overlijden zeer betrokken.Vooral bij ‘zijn’ slagwerkgroep. Hij was er bij toen deze bijna 60 jaar geleden het levenslicht zag. Hij ging er altijd prat op dat dit onderdeel net iets ouder was dan het fanfareorkest. Decennia lang was Bernard zeer actief voor de vereniging. Als muzikant, maar ook als vrijwilliger met allerlei hand- en spandiensten. Zo maakte hij er een sport van om bij de jaarlijkse donateursactie de meeste kaarten te verkopen.Voor de jeugdleden was hij een grote stimulans. Met zijn enthousiasme en soms gezonde kritiek heeft hij de vereniging mede gevormd tot wat het nu is. Voor zijn jarenlange inzet brachten wij hem op zijn 80ste verjaardag een verrassingsserenade en begin 2019 werd hij tot erelid benoemd.

In maart 2020, toen hij net naar de Heegt was verhuisd, kreeg hij op afstand een serenade van een klein groepje muzikanten (i.v.m. de coronamaatregelen) en op 6 juli 2020 nogmaals van ‘zijn’ slagwerkgroep. Hij genoot met volle teugen! We zijn Bernard ontzettend dankbaar voor zijn tomeloze inzet en fanatieke support. Zijn familie en allen die hem lief hadden wensen wij veel sterkte. Bestuur en leden Muziekvereniging Willen Is Kunnen

POP-UP ROMMELWINKEL VOOR NULANDSE ZIEKENACTIE

De Grote Rommelmarkt van Ziekenactie Het Open Venster krijgt dit jaar een andere invulling. De Ziekenactie opent van 18 tot en met 26 september een pop-up ‘Rommelwinkel’ in de voormalige slijterij-wijnhandel ‘t Heike aan Molenstraat 22 in Nuland. In de Rommelwinkel worden de spullen die Het Open Venster het hele jaar door ophaalt verkocht. Met de opbrengsten wordt een groot deel van de activiteiten voor de zieken in Nuland bekostigd. Normaal gesproken vindt de Grote Rommelmarkt twee keer per jaar plaats in gemeenschapshuis ‘De Meent’. Vanwege het coronavirus werd de rommelmarkt in het voorjaar afgelast en ook de rommelmarkt in oktober kan geen doorgang vinden. De pop-up winkel is een lucratieve manier om de ingezamelde spullen te verkopen én toch geld in het laatje te brengen voor “Het Open Venster” Iedereen is van harte welkom in onze tijdelijke Nulandse Rommelwinkel. Natuurlijk zorgen we dat vrijwilligers én bezoekers op veilige afstand kunnen rondsnuffelen en winkelen. Dagelijks aanvoer van nieuwe spullen. De pop-up Rommelwinkel van Het Open Venster is van 18 tot en met 26 september dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Ook op zondag

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Evelien van de Put - Groothuis, 46 jaar, zij woont in de Meidoornstraat. 1. Een herinnering aan Geffen Mijn eerste keer Effe noar Geffe in 2001. Onze buurman in de Mulderstraat Henri van Schijndel die mij het Geffens dialect wilde leren. Verhuizing van het Twentse St. Isidorushoeve naar het Brabantse Geffen in 2001. Diny van Wanrooij die mij vroeg of ik organiste van het kinderkoor wilde worden. Mijn trouwdag in mei 2003, heel speciaal in de Heilige Maria Magdalenakerk te Geffen, met twee voorgangers Pater Leo Groothuis (mijn oom) en Pastoor Pieter Scheepers, met mijn beide koren het Kinderkoor de Vrolijke Nootjes en Passe- Partout.

ben gestaan in de coronatijd. Ook voor de vrijwilligers in het verenigingsleven van Geffen. 9. Geffen is voor mij het dorp waar ik met veel plezier woon. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan een plek voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

2. Dit zou anders moeten Er mag meer georganiseerd worden voor jeugd tussen de 12 en 18 jaar! 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Meidoornstraat waar ik alweer ruim 15 jaren woon met mijn gezin, met het mooie uitzicht op molen Zeldenrust. Een bijzondere plek voor mij is mijn Schoonheidssalon, waar ik mijn vak met passie uitvoer!! De Heilige Maria Magdalena vind ik een prachtige kerk. 4. Een mooi mens Ik ken vele mooie mensen, mijn ouders, familie, gezin, mijn vriendin Corrie Ceelen. Een bijzonder mooi mens, met ‘t hart op de juiste plaats. Elke maandag samen naar het koor!! Een groot feest. Mijn schoonvader, Frans van de Put, dat was een man van weinig woorden, als hij dan iets zei, dan waren het de juiste woorden! Helaas al 17 jaren overleden. 5. Jammer Dat er nog weinig winkels in Geffen zijn. Het Dorpsplein wordt leeg, toch zijn er ondernemers die samenkomen bij de Florijn. Dorpshart van Geffen. 6. De leukste club Passe-Partout, kerkkoor, waarvan ik al jaren lid ben! 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe 8. Bewondering voor Alle mensen, vrijwilligers en hulpverleners die klaar heb-

Voor het repareren en vermaken van kleding.

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het borduren op textiel met borduurcomputers. Wij kunnen een ontwerp voor u maken of werken vanaf uw afbeelding, foto of logo. Deze digitaliseren we en zetting dit om naar professionele borduurbestanden. Ook voor losse emblemen.

Gratis haal en breng service van maandag t/m vrijdag 07:00 tot 21:00 uur Bel KledingVermaak: 073 – 82 24 525 17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROOI OORTJES NR. 43 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart. # Dorpshart Geffen Tot voor kort had ons dorp vier (!) bloemenzaken, maar nu Sanne is gestopt en ook DFM uit Geffen is vertrokken, moeten we voor een bloemetje bij Gera en in de Jumbo zijn. De winkel, waarin DFM gehuisvest was, is aan de binnenkant ’erg grondig verbouwd’. Daarin huist in de weekends ’K&H decoraties’; iets met koeienhuiden; tegenwoordig blijkbaar grûwlûk ”in”! De Prijsvraag voor de verbouw van het gemeentehuis is (hoe kan het anders???) gewonnen door een grote aannemer uit Geffen. In twee jaar verrijst het winnend ontwerp ”Raadhuys” op de plaats, waar nu nog het gemeentehuis staat te verpauperen. Over de gevolgde procedure door gemeente Oss én Dorpsraad Geffen hebben we ons al eens uitgesproken en kunnen we héél kort zijn: prutswerk! Het bouwplan op zich is zéker een verrijking voor Geffen.Wat ons (nog steeds!) tegenstaat, is dat ”Raadhuys” een flink voorschot neemt op de ruimtelijke ontwikkeling van ’t Dorpshart; in onze ogen worden daar pertinent verkeerde keuzes gemaakt, want: 1 We willen een groen, autovrij Dorpshart! 2 Parkeren ondernemers wordt (wéér) afgewenteld! 3 Géén autoverbinding meer; ruim baan voor fietsers en voetgangers! In onze ogen is het door ‘heel Geffen’ omarmd ontwikkelingsperspectief hierover héél helder! Wordt ongetwijfeld vervolgd...

controle: nagenoeg alle voorzieningen zijn weer open, Stamtafel Geffen komt weer bijeen bè Govers, we kunnen op zondag weer ter kerke. Zélfs kermis houden (bij KPJ), vindt de gemeente Oss verwantwoord … Hoe gaat het verder? Komt er in het najaar een Tweede Golf? Er komt een ”Effe vûr Geffe” bè molen Zeldenrust. Hoe moet het straks in november bè ‘t jubileum van ”Recht vûr Zunne Roap”? én... kumt er wél of gin Carnaval 2021???

locatie Effe vûr Geffe 2020 # Alternatieve Vierdaagse Van 21 tot en met 24 juli hebben 17 fanatieke lopers uit Amersfoort (1x), Beesd (1x), Oss (2x), Heesch (2x), Berlicum (2x), Rosmalen (2x) en Geffen (7x) een alternatieve Vierdaagse gelopen; ’De Vier Windstreken’, met start én finish op het Dorpsplein, leidde de wandelaars dagelijks 30 kilometer door de prachtige omgeving van Geffen. WV Nuland heeft ze op vrijdag bij café Kerkzicht in de bloemetjes gezet; hartelijk dank voor deze leuke geste! Bomenkap in het najaar Naar aanleiding van eerdere publicaties ontving het ”Comité Bomenkap? Nee!” een reactie van de gemeente Oss over de ’noodzakelijke kap’ van bomen aan de Papendijk (dorp), de Pastoor van der Kampstraat, de Vlijmdstraat, de Van Coothstraat en op De Biescamp. In totaal worden liefst twintig bomen gerooid. Dat is althans de planning. Omdat wij geenzins overtuigd zijn van noodzaak van deze bomenkap, hebben wij daartegen bezwaar gemaakt. Wordt vervolgd. Wij hadden u nog graag iets willen influisteren over het #Arboretum #DiftarOss en/of #Pastorie, maar dat doen wij misschien een volgende keer … ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

ontwikkelingsperspectief DORPSHART # Corona Hoewel het aantal besmettingen landelijk stijgt, lijkt het virus in Geffen en omgeving gelukkig redelijk onder

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


FYSIOTHERAPIE BRUINENBERG: 35 JAAR IN GEFFEN Vijfendertig jaar geleden besloot Herman Bruinenberg om zich als fysiotherapeut te vestigen aan de Elzendreef in Geffen. Nadat hij enige tijd de praktijk alleen gevoerd heeft ben ik in 1990, naast mijn werkzaamheden in de Sint Maartenskliniek, ook in Geffen gaan werken. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de “tweemans” praktijk die het heden ten dage nog is. Sinds de start van de praktijk is er veel veranderd. Niet alleen de locatie is veranderd van een uitgebouwde garage naar een ruime praktijk met veel faciliteiten maar ook de dienstverlening heeft de afgelopen vijfendertig jaar een metamorfose ondergaan.Waar we ruim dertig jaar geleden begonnen met een papieren patiënt dossier zijn we nu aanbeland in een tijdperk waar alles digitaal gaat en waar we, helaas ingegeven door Corona crisis, nu zelfs zorg op afstand uitvoeren via video bellen. Afgezien van de digitalisering van het zorgproces is ook de attitude van de patiënt veranderd. Daar waar bij de start van onze loopbaan de patiënt bij de fysiotherapeut kwam met de verwachting dat die het probleem “wel zou oplossen” is de huidige patiënt mondiger en veel actiever betrokken bij zijn herstel. Dit heeft ook binnen ons vak tot verandering geleid. Naast het behandelen wordt de fysiotherapeut heden ten dage meer uitgedaagd om met de patiënt naar structurelere oplossingen te zoeken waar o.a. leefstijl advies en beweeg interventies een plaats hebben. Zo komt er meer focus te liggen op preventie. Tenslotte is het vak fysiotherapie erg veranderd. Daar waar ruim dertig jaar geleden nog maar enkele specialisaties binnen de fysiotherapie waren, zoals sportfysiotherapie en manuele therapie, zijn er op dit moment vele specialisaties waarmee een fysiotherapeut zich kan onderscheiden van zijn collega’s. Ook in deze verandering zijn wij als praktijk meegegaan met als resultaat dat we een breed scala aan specialisaties kunnen aanbieden aan onze patiënten, niet alleen in Geffen maar in deze regio. Naaste de algemene fysiotherapie kunnen mensen bij ons terecht voor bekkenfysiotherapie ( waaronder NIMOC methode ), oedeemtherapie, oncologiefysiotherapie, perifere vaattraining ( bij etalage benen ), arbeidsfysiotherapie, handtherapie, longrevalidatie. Kenmerkend voor de huidige werksetting van de fysiotherapeut is dat de individuele fysiotherapeut is aangesloten bij specialisten verengingen zoals FYNEON en Onconet voor de oncologiefysiotherapie, FYSUVO voor de longrevalidatie, BeLife voor de arbeidsfysiotherapie en NVHT voor de handtherapie. Op die manier blijft de professionele

standaard hoog. Wij hopen nog vele jaren een bijdrage te kunnen en mogen leveren aan de gezondheid van de inwoners van Geffen, Nuland en Vinkel. Anja Smulders Asse Bruinenberg

GOED GEVOEL GEFFEN STELT HAAR ACTIVITEITEN UIT Helaas moeten we melden dat de geplande fietstocht in september niet doorgaat. Ondanks de versoepeling van de maatregelen van het Coronavirus is er nog veel onzekerheid.Vooral de 1,5 meter afstand tijdens de fietstocht, bij de koffiestop en de eindstop is organisatorisch niet te realiseren. Dit geldt vooralsnog ook voor de Bingo-avond in november. De Bingo-avond kan alleen doorgaan, als de maatregelen van de overheid dit toelaten en iedereen mee kan doen. We houden je op de hoogte. Doel 2020: Ons doel 2020: De stichting De Flierefluiters schuiven we op naar 2021. We hopen dat we dan onze activiteiten weer op kunnen starten voor deze mooie stichting. We vinden het erg jammer dat we onze activiteiten even in de ijskast moeten zetten, maar de gezondheid van onze Geffense inwoners staat voorop. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


GELOOF ONDER WOORDEN

maar ook de oefening van berouw. Gebeden die wij in deze tijd nauwelijks horen of bidden. En dat is jammer. Want in ons dagelijks leven, hebben we ook geloof, hoop en liefde nodig. Daar komt niemand onderuit. Eenvoudig gezegd: geloof heb je nodig in elkaar, anders kom je niet tot een relatie. Dat geldt ook voor de hoop: de hoop dat je beter wordt. En het laatste de liefde, wie kan er zonder, we hebben het allemaal nodig. Toch echter berouw is ook nodig, we zijn allemaal mensen die foutjes maken. Als we niet bereidt zijn elkaar te vergeven, kun je de andere drie ook niet gebruiken. Graag wil ik die oude gebeden hier weergeven, want we mogen vertrouwen in onze Schepper, een niet te zien God, ‘die alleen tot je komt als je er voort open stelt’, maar dat is met vele dingen in het leven. Oefening van geloof: Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt een God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop: Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde: God van liefde, ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Oefening van berouw: Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U , mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig. Als je deze gebeden goed tot je laat doordringen, dan merken we, dat ze een diepe betekenis hebben. We leven op vele gebieden waarin men denk, ik red het zelf wel, individualisme genoemd. Het corona tijdperk vraagt juist om rekening te houden met elkaar. Iets wat Jezus Christus ons voorhoud en heeft voor geleefd.Voor mijzelf, geeft mijn geloof, richting en zin aan het leven. God als richtingwijzer en als Vader die ik niet zie maar wel kan aanvoelen, in horen en zien naar elkaar, dit alles door ook de vier bovenstaande gebeden serieus te nemen. Moge Gods zegen en genade u nabij zijn, in deze onzekere en onvoorspelbare tijd.

Geloof, hoop en liefde. De ouderen onder ons hebben vroeger op de katholieke basisschool nog gebeden geleerd van o.a. oefeningen van geloof, hoop en liefde,

Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

REGEL UW ZORG EENVOUDIG ONLINE! Online toegang tot een samenvatting van uw medisch dossier en uw medicijnlijst hebben we voor u geregeld via het patiëntenportaal, MijnGezondheid.net. Via deze online omgeving kunt u eenvoudig en snel gezondheidszaken regelen, zoals een afspraak maken met uw huisarts, online vragen stellen aan de huisarts of apotheker, een actueel medicatie overzicht (AMO) inzien en medicijnen bestellen. MegGemak App Maar weet u dat we sinds enkele maanden ook een nieuwe app voor u beschikbaar hebben? MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid. net. Zo heeft u via uw smartphone of tablet 24/7 inzicht in uw medicijnen en bestelt u deze direct online. Met de handige inneemwekker stelt u eenvoudig in wanneer het tijd is om uw medicijnen in te nemen. Heeft u overdag geen tijd om uw huisarts te bellen voor een afspraak? Geen probleem! Met de app MedGemak kunt u ook gemakkelijk een afspraak maken, of zelfs alvast een vraag sturen over een bepaalde lichamelijke klacht. Wilt u gebruik maken van de app MedGemak? Zorg er dan voor dat u zich eerst aanmeldt voor MijnGezondheid.net, of vraag in de apotheek om de activatie-code om uw toestel te registreren. Ga snel naar: home.Mijngezondheid.net/inloggen Of download de MedGemak gratis in de App Store of Google Play Store. Mocht u er zelf niet uitkomen dan helpen we u graag verder. Met vriendelijke groeten, Huisartsenpraktijk Geffen en Apotheek Maasdonk

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.