Torenklanken 2019 - nr 13

Page 1

57e jaargang | nummer 13 | augustus 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GILDETENTOONSTELLING TIJDENS EFFE NOAR GEFFE Al jarenlang is er door Heemkundewerkgroep Vladerack tijdens Effe noar Geffe een tentoonstelling verzorgd in de raadszaal van het oude gemeentehuis. Dit jaar echter heeft het Sint-Jorisgilde het van de heemkundewerkgroep overgenomen. Zoals u wellicht weet, is het Sint-Jorisgilde sinds het opgaan van Geffen in de gemeente Oss gehuisvest in deze raadszaal. Daar komt nu een einde aan, maar dit betekent ergens anders een nieuw begin. In het jaar dat het Sint-Jorisgilde twintig jaar bestaat, gaat zij verhuizen naar een gloednieuw gebouw aan de Weverstraat. Zij krijgt daar, samen met de Scouting en Jeugdvakantiewerk, een geweldige nieuwe gildekamer in een gedeelte van het gebouw met ruimte op het terrein om veel gildeactviteiten te houden. Dit alles leek het Sint-Jorisgilde een mooie gelegenheid om afscheid te nemen van de raadszaal door er een prachtige gildetentoonstelling te verzorgen. In haar twintigjarig bestaan heeft het gilde een mooie verzameling zilver opgebouwd, deels gewonnen met wedstrijden, deels geschonken gekregen. Daarnaast heeft zij de nodige attributen voor al haar activiteiten.Van die activiteiten kunt u een aantal prachtige foto’s en films bekijken.Wilt u nog eens terugkijken naar wie er allemaal gildekoning en burgerkoning zijn geweest? U ziet het allemaal. Verder is er de mogelijkheid om eens lasergeweer te schieten. Dit geweer staat op een

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

zodanige manier opgesteld in de ruimte dat, terwijl u schiet, andere bezoekers toch de mogelijkheid hebben de tentoonstelling te bekijken. U ziet, het is de moeite zeker waard om eens binnen te lopen en de aanwezige gildeleden beantwoorden graag uw eventuele vragen. U bent van harte welkom.

FIETS- PUZZELTOCHT GOED GEVOEL GEFFEN Op zondag 15 september houden we onze jaarlijkse fiets- puzzeltocht. Fiets gezellig mee, de route is ca. 40 km, start tussen 10.15 - 11.30 uur op het Kerkplein in Geffen, inschrijving 2,50 euro. Tijdens de route kun je koffie/thee, soep of een broodje kopen. Daarna lekker genieten van de muziek op het Zwengelfeest van de Pompzwengels en kans maken op een prijs bij onze loterij. De volledige opbrengst komt ten goede aan de Geffense Jeugd. Graag tot dan! Dat Effe noar Geffe voor jong en oud is kun je zeker zien aan alle kinderen in boeren tenue op zondag 1 september. Laat jouw kinderen of kleinkinderen daarom tijdens Effe noar Geffe in klederdracht naar de markt komen. Zelf geen boerenkiel of scholk voor de kids in huis? Geen punt, kom dan op zaterdagavond 31 augustus naar het dorpsplein tussen 19.00 en 20.00 uur, waar Effe noar Geffe-kinderkledij wordt uitgedeeld.

KOPY INLEVEREN VOOR:

2 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE: NIEUWE SITUATIE IN GEFFEN Gastvrouw Toos blijft voorlopig nog op de pastorie. Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen van 08.00 u. tot 11.00 u.: tel. 073-5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, nog gewoon in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het nieuwe e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl De e-mailadressen: pastoor@parochiegeffen.nl en info@ parochiegeffen.nl zullen op termijn komen te vervallen. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 30 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 01 sept. 09.30 u. Openluchtmis in de tuin van huize De Heegt m.m.v. W.I.K. (bij slecht weer is de viering in de kapel). vr. 06 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 08 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 13 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 15 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk Fietstocht GGG / Zwengelfeest OP ZONDAG 1 SEPTEMBER IS DE BEGRAAFPLAATS GESLOTEN PAROCHIEMAGAZINE DE GOEDE HERDER Als alles goed is gegaan hebben de bewoners van alle adressen in Geffen, in week 33, gratis het parochiemagazine van onze parochie De Goede Herder ontvangen. Een magazine in full color met op de cover een foto van een glas-in-loodraam met De Goede Herder erop, uit de kerk van Nuland. We vinden het als parochie belangrijk, om alle inwoners van onze kernen te bereiken.

In deze eerste uitgave vindt u informatie en foto’s over de zes geloofsgemeenschappen die onder De Goede Herder vallen. Ongetwijfeld komen er interessante verhalen en artikelen, maar ook kennis over kerk, geloof en samenleving in de nummers die nog gaan volgen. We streven naar een kwartaalblad. Nummer 2 zal in november 2019 verschijnen. Blader er op z’n minst even doorheen… en u zult merken dat u gaat lezen… Mocht u het blad onverhoopt niet hebben ontvangen kunt u zich wenden tot Talvi bezorging: Jan Willem 0413745983 of jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juli 2019: Jan Eestermans, Berend Eestermans. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 juli 2019: Bernard van der Doelen, 95 jaar 9 aug. 2019: Piet de Haas, 94 jaar 16 aug. 2019: Gerard van de Wouw, 66 jaar 16 aug. 2019: Kees van der Doelen, 91 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend

van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. CURSUS TIENERPASTORAAT Zoals ieder jaar zal ook dit jaar namens het team Jeugd en Jongeren gratis een driedelige cursus worden gegeven in het kader van tiener- en jongerenwerk. Avond 1: ‘Het doorgeven van geloof aan de volgende generaties’ Dinsdagavond 10 september 2019, 18.00u - 21.30u Gastspreker van de avond is Tim Schilling, werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Avond 2: ‘Growing Young’ Dinsdagavond 1 oktober 2019, 18.00u - 21.30u Gastspreker van de avond is Anko Oussoren van het Praktijkcentrum (voor onderzoek en dienstverlening in de kerken). Avond 3: ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’ Dinsdagavond 19 november 2019, 18.00u – 21.30u Gastspreekster van de avond is Mirjam Spruit, werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Opgeven voor de cursus kan door een e-mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl Het is ook mogelijk u in te schrijven voor één of twee avonden, de avonden staan inhoudelijk los van elkaar. Het volgen van de complete cursus wordt voor het totaalbeeld natuurlijk wel aan u aanbevolen. Namens het team Jeugd en Jongeren, Laura Nieuwlaat, Ingrid van Zeeland en diaken René Lamers

VERWONDERING OP WEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA Vanuit de diaconie van de parochie De Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Goede Herder komt op dinsdag 3 september de bioloog Antoon van Tuijl op Blijvend afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur de Nistelrodese kerklocatie spreken of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: over zijn twee pelgrimstochten naar Inspirerende gezonde recepten? MFC De Koppellinck Afvallen met succesvolle tips? Santiago de Compostella waarin hij Geen hongergevoel ervaren? 06 1073 1162 elke dag werd geconfronteerd met zijn info@puur-petri.nl www.puur-petri.nl Zet de eerste stap en neem contact op met Puur Petri! verwondering en bewondering voor 5


Gezelligheid & Kwaliteit Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


Gods scheppingswerk. Zijn presentatie begint om 19.30 uur, ingang Lindestraat. Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@ parochiedgh.nl DOPEN, WAT IS DAT? Dopen is iemand onderdompelen in of besprenkelen met water. Dat is wat de meesten van ons nog wel weten van dopen en dat zoiets in een kerk gebeurt. Dopen is niet iets van vroeger, maar een eeuwenoude christelijke traditie die nog altijd springlevend is en gelovigen wereldwijd met elkaar verbindt, zelfs over de grenzen van kerken heen. Maar wat is eigenlijk de betekenis ervan? Waarom laten ouders hun kinderen dopen? En waarom zijn er nog altijd volwassenen die zich laten dopen? Hoe verloopt de toediening van zo’n doopsel? En welke symbolen spelen daarin een rol? Als dit jouw vragen zijn, kom dan eens naar de informatieavond over dopen van de parochie De Goede Herder. Wie (vrijblijvend) eens iets wil weten over dopen is van harte welkom op maandag 2 september om 20.00 uur in ons parochiecentrum aan de Kerkstraat 2 in Heesch. Wil je als gedoopte jouw kennis over dopen opfrissen, uitdiepen of verbreden, dan zien we je ook graag. De bijeenkomst is eveneens bedoeld voor ouders die binnenkort hun kind laten dopen of die hierover nadenken. Voor meer informatie bel je 0412-451215 of stuur je een e-mail naar a.bergsma@parochiedgh.nl.

ROND DE DORPSPOMP Geffen komt nog bij van de vakantie, koningsschieten en de kermis en maakt zich alweer op voor Effe noar Geffe. Het regent pijpenstelen na een aantal hete weken en niet alleen de boeren zijn blij met al dat water. Koningin Connie Onze gast is deze week de kersverse koningin van het Geffense Gilde Connie van der Dussen. Ze werd alweer voor de derde keer gekroond; de eerste keer was de allereerste keer dat ons heropgerichte gilde dit twintig jaar geleden organiseerde. Het aantal deelnemers was beperkt(4), maar de overwinning niet minder zoet. Connie moet nu voor de derde keer een zilveren schildje laten maken. Nadat één van haar pijlen in de kont van de vogel was blijven steken, was het bij het 100ste schot eindelijk raak. Connie kwam in aanraking met het gildevirus door haar Nulandse schoonfamilie, maar omdat dat het enige gilde is waar geen vrouwen mochten deelnemen, was dat geen optie. De heroprichting van het moderne, vrouwvriendelijke Sint Jorisgilde van

Geffen kwam dus precies op tijd. De volgende ambitie is keizerin worden, maar dat kan niet zolang de huidige keizer regeert. En intussen maakt het gilde zich op voor het oprukken naar het nieuwe gebouw. In september krijgen ze de sleutel, op 8 december is iedereen welkom bij de officiële opening. Piet de Haas Deze week overleed Piet de Haas na een lang en actief leven. Velen denken met respect terug aan zijn vele bijdragen aan het Geffens gebeuren. Pietje werd gedreven door een grote zorg voor de mensen die het minder hebben in de maatschappij zoals zieken en gehandicapten. Vanuit zijn sociale drijfveer was hij ook vele jaren bestuurslid van de hout- en bouwvakbond en was hij een fanatiek achterban lid van de Vooruitstrevende Fractie. Als er verkiezingen waren stond hij altijd garant voor een fors aantal voorkeurstemmen. Maar gemeenteraadslid wilde hij niet worden; hij werkte liever in de luwte. Legendarisch waren ook de vele 1 april grappen waar hij aan mee gewerkt heeft. En niet te vergeten de kerststallen in de kerk. Piet bedankt! Kermis De kermis was gezellig dit jaar. De tent stond op een mooie plek op de Dorpstraat en de horeca heeft er alles aan gedaan om het goed te laten verlopen. De muziek had een mooi volume en de bas was onderdrukt. Gevolg: je kon goed verstaan wat er gezegd werd en er zijn geen klachten over geluidsoverlast geweest. Ook zijn de horecaondernemers actief geweest om mogelijk andere overlast te voorkomen. Geen enkele wanklank, ondanks de grote drukte. Complimentje aan onze kroegbazen! Zeskamp en jeugdvakantieweek De zeskamp van de KPJ was weer als vanouds. ’s Avonds was er sprake een nieuwe opzet “kort maar krachtig”. Een aantal kleine activiteiten voor de oudere deelnemers. Bedoeling is dat dit uitgroeit tot een bredere aanpak, waarbij overdag de jeugd aan zet is en later op de dag de ouderen. Want die komen er immers steeds meer. Het is nog niet bekend wanneer er ook een 75+ programma ontwikkeld wordt. De jeugdvakantieweek was drukbezocht met 250 kinderen en 100 vrijwilligers, maar had veel pech. Ondanks de goeie voorbereidingen was er overlast van de eikenprocessierups, waardoor er tenten gesloten moesten worden. Als gevolg van het onweer moesten de activiteiten op dinsdagmiddag afgelast worden en moest er ook op andere dagen soms geïmproviseerd gemaakt worden. Gelukkig waren zowel deelnemers als organisatoren flexibel en hadden ze doorzettingskracht! Windmolens rukken op De stamtafel is nooit tegenstander geweest van de

7


duurzame windmolenplannen in de polder, maar onze zorgen nemen nu wel toe. Op de infoavond blijkt dat het zoekgebied uitgebreid is naar het spoor, terwijl tot nu toe de grens de hoogspanningsleiding is. Ze kunnen dus dichter bij het dorp komen te staan met alle gevolgen van dien. Dat is niet conform de afspraken en we voelen ons besodemieterd door dit sneaky gedoe. Zeker nu blijkt dat er ook (hele) hoge windmolens gepland staan op Heesch-West aan de andere kant van ons dorp. Op deze manier raken we ‘omsingeld’ door hoge windmolens en zware industrie. Het valt ons op dat we er als dorp maar lauw op reageren; wat meer ruggengraat zou goed zijn. Willen we ons dorp leefbaar houden zijn er drie zaken nodig: windmolens achter de hoogspanningsleiding; Heesch-West meer inbedden in natuurcompensatie en onmiddellijk stoppen met woningbouw in het buitengebied, zodat er nog een klein beetje natuur overblijft. En verder: • Bestaat het gilde binnenkort 20 jaar, wat gevierd wordt met o.a. een fototentoonstelling tijdens Effe noar Geffe. • Wil de stamtafel graag een keer op locatie in het nieuwe verenigingsgebouw bij het Arboretum. • Komt Wim Bens, de voorzitter van de ZLTO op 3 november naar de stamtafel; we gaan met hem in gesprek over de stand van de boerenstand en we verwachten veel mensen met een agrarisch hart. • Is Kloosterstraat 14 verkocht aan kinderopvang Het Beertje zonder dat de Koppellinck dat wist. • Bestaat Nooit Gedacht binnenkort 90 jaar en de KPJ 95 jaar. • Verdwijnt de bus uit Geffen. Misschien is de deeltaxi, zoals Bernheze die kent, een goed alternatief. Volgende stamtafel is op 1 september tijdens Effe noar Geffe.We beginnen om half elf op het terras van het Rottenrijk en maken daarna een rondje langs het parcours; op zoek naar de jaren 60. Van harte welkom!

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

De eerste zondag van september staat alweer bijna voor de deur. Dat betekent dat de dorpskern langzaam weer wordt omgetoverd naar het Effe noar Geffe-decor. Met ruim 150 vrijwilligers wordt er weer hard gewerkt om de boerenmarkt er op en top uit te laten zien. Met dit jaar een rolschaatsbaan en old timers op het Dorpsplein, muziek vanaf LP in de Lambertusstraat en een metershoge straattheater-karavaan die door het dorp trekt. Maar ook de oude ambachten, lokale kraampjes en vele dieren zijn weer van de partij. Dus kom zeker effe struinen, smullen en swingen op zondag 1 september! Wellicht heb je ze her en der in het dorp al zien hangen, de Effe noar Geffe-vlaggen. Word Vriend van Effe noar Geffe en krijg dit jaar een vlag cadeau.Vergeet niet om deze op zondag 1 september buiten te hangen, zodat we alle bezoekers met een prachtige entree kunnen verwelkomen. Vriend word je al voor 25 euro per jaar en opgeven kan via de website: www.effenoargeffe.nl/ word-vriend Liever een losse vlag kopen? Dat kan, ze zijn vanaf heden verkrijgbaar bij: Wilma’s kadoshop & Café Boetje in Geffen.

Het puberbrein, alcohol & drugs! Woensdag 25 september 19.30 uur in De Koppellinck Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Einde 21.30 uur

Een interactieve avond met informatie, handvatten, tips en discussie over hoe we in Geffen hersenschade door alcohol en overige drugs bij jongeren kunnen voorkomen. Interessant voor iedereen die de jeugd een fris stel hersenen gunt. Dus ouders van pubers en jongeren, maar ook trainers, coaches en andere begeleiders zijn van harte welkom! Op 6 november is er een avond voor de jongeren. Locatie Nooit Gedacht Meld je voor 25 september aan via onderstaand emailadres gzbewustwording@gmail.com

Vereniging Geffen Zorgt Werkgroep Bewustwording en Huisartsenpraktijk Geffen

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 8


BEREIKBAARHEID GEFFEN TIJDENS EFFE NOAR GEFFE 2019

Dit is noodzakelijk omdat we de rotonde (bij de brandweer) zoveel mogelijk autovrij moeten houden i.v.m. de veiligheid van voetgangers.

Omdat de bereikbaarheid van Geffen voor ons ERG belangrijk is, maar we de veiligheid voor onze inwoners en bezoekers MOETEN waarborgen willen we de bereikbaarheid van Geffen in 2018 hetzelfde regelen als in de afgelopen jaren Het totale plan is veel gedetailleerder maar dit zijn de hoofdlijnen. 1: Voor bewoners en mensen die per auto Geffen in moeten, zijn er 2 toegangen.

Tevens zullen er huis aan huis, met de Effe noar Geffe krant, z.g. bewonerskaarten verspreid worden die je, als je Geffen binnen komt rijden, achter je voorruit kunt zetten. Zo is het voor onze verkeersregelaars duidelijk wie er met zijn auto de bebouwde kom in wil rijden. (Maak van deze kaarten svp geen misbruik). Eventueel benodigde extra kaarten kunnen opgehaald worden bij Wilma’s Kadoshop & Slijterij Dorpstraat 13 te Geffen

A:Via Pastoor van de Kampstraat (als je ten westen van de papendijk moet zijn) B: Via Veldstraat (als je ten oosten van de papendijk moet zijn) 2: De Papendijk is afgesloten voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer, 3: en gaat uitsluitend naar de parkeerterreinen.

Uiteraard gaan wij ervan uit dat iedereen zijn auto binnen de kom correct parkeert, zodat er te allen tijde voldoende ruimte blijft voor eventuele hulpdiensten (brandweer etc.) en dat er geen inritten geblokt worden. We hopen op deze manier de overlast te beperken en er samen weer een mooie Effe noar Geffe van te maken. Voor vragen en/of opmerkingen bel gerust. Groet, Bert de Haas (06-53.88.06.77)

9


GELOOF ONDER WOORDEN (30) Een leven in de Geest. Het christelijk leven is in de eerste plaats een leven in de Geest van God en van Jezus. Natuurlijk, het is ook een zienswijze (de christelijke leer, een manier om richting aan ons leven te geven (de christelijke moraal), een geheel van riten (de liturgie). Maar de kern, het wezenlijke van het christelijke leven is dat we ons laten leiden door de heilige Geest. In het begin was de Geest van God (Gn 1,2). De gelovige kent als eerste de invloed van de Geest. We geloven dat de Geest heel wat levens vruchtbaar maakt, over de grenzen van de christelijke Kerk heen.Want het ware leven is een ‘spiritueel’ leven. De heilige geest is de Geest van God: hij leidt ons binnen in zijn mysterie. Hij is de geest van Jezus, de levende aanwezigheid van Christus. Hij is onze trooster: Hij brengt ons in gebed, geeft ons de smaak van het goede. Wanneer we kijken naar de beelden uit de Bijbel, dan is de Geest een vuur dat omvormt, een wind over de vlakte, fris water dat zuivert en kiemkracht geeft. Hij is de adem van het leven, de duif van de vrede en de liefde. Met deze namen duidt het Nieuwe Testament de heilige Geest aan, goddelijke persoon, Geest van God en Jezus. Beelden van de heilige Geest. God heeft in de Bijbel heel wat namen. Maar Jezus zegt ons: ‘Wanneer je bidt, zeg dan: ‘Vader’ (Lc 11,20). De vaderfiguur (met de moederfiguur overigens) verwoordt het beste het mysterie van God: degene die doet leven, die roept, geeft ook zichzelf geeft. Het Nieuwe Testament geeft ook heel wat namen aan Jezus. Maar de naam die zijn geheim verwoordt is’ de Zoon’: hij ontvangt alles van een Ander, Hij is van Hem afhankelijk. Geboren uit de Vader is de Zoon het beeld van de Vader.Van de heilige Geest hebben: zoals de wind, het vuur, het water uit de, de adem. De Geest spreekt niet over zichzelf, Hij spreekt door zijn handelen: de Geest opent de harten voor de geheimen van God en Jezus, en voor de geheimen van de mens zelf. De Geest ondersteunt de gelovige in de woestijn van de beproeving en troost hem door hem de gehele rijkdom van het reeds gehoorde Woord te onthullen. De Geest brengt ons naar elders, naar de armen, de zieken, de gevangenen. Daar waar de dorheid van het hart is, laat de Geest de vreugde ontspringen. Daar waar onrust en zorg is, brengt Hij de vrede. (Lc 4,1; Joh 14,26; Lc 4,18 en Joh 2,19-20) Maar de Geest is geen anonieme kracht. Hij is de Geest van God, de geest van Jezus. Hij is Degene die de christenen aanroept, tot wie hij bidt, die hij looft. Hij is de Trooster. De Geest is een moeilijk begrip, je kunt er behoorlijk op afknappen. Het doel van de Geest mag zijn, jou ondanks tegenslagen telkens weer nieuwe moed te geven. Hoop dat ons leven waart is om geleefd te worden. Hoop dat ook eens alle menselijke ellende eindigt in een perspectief van het hemels, waar we dat in dat hemelse mogen verblijven. In die geest probeer ik het ook vol

10

te houden, ook als de paniek en angsten mijn soms in de greep hebben. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

Wij gaan stoppen met onze mooie winkel Vanaf het voorjaar 2020 gaat Sanne bloem- en interieurstyling op een andere manier verder. Ondernemen is inspelen op ontwikkelingen in de toekomst, minder fysieke winkels maar service en kwaliteit blijft waar wij voor staan. Daarom hebben wij besloten te stoppen met onze winkel aan de Dorpstraat in Geffen en op een meer toekomstbestendige manier door te gaan. Mijn liefde voor het vak blijft en zal de drijfveer blijven achter mijn onderneming. Tot het voorjaar van 2020 verandert er niks en blijven wij bloemen aanbieden zoals je van ons gewend bent. In het voorjaar van 2020 (exacte datum wordt nog bekend gemaakt) sluiten wij de winkel en ga ik werken vanuit mijn atelier aan huis. Wij bieden dan bloemenabonnementen aan waarmee je wekelijks, om de 2 weken of maandelijks voorzien wordt van seizoensgebonden bloemwerk. Tevens zal ik workshops gaan aanbieden, waarmee ik terug ga naar waar het ondernemen voor mij ooit begon. Wij zijn begonnen met de uitverkoop. Op alle accessoires, kaarten en sieraden nu 20% korting (met uitzondering van glaswerk en bloemenkaartjes).

DANKWOORD Iedereen hartelijk bedankt voor de trouwe bezoekjes tijdens het ziekbed en het overlijden van Lambert Ruijs, het was hartverwarmend, met name: oud collega’s, biljart- en kaart-vrienden, buren, familie en verdere vrienden en bekende, het deed ons goed! Ook een warm woord van dankbaarheid gaat uit naar: Medewerkers van Pantein, Huisartenpraktijk Geffen in het bijzonder Dr. Bouwman, en de apotheek Geffen. Familie Ruijs De Karn


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 1 september: Effe noar Geffe 5-6-7 september: driedaagse reis met bezoek Wereldhaven-dagen 7 september: scootmobielentocht 12 september: bingo-avond in ’t Oude Klooster 27 september: bezoek Doveninstituut st Michielsgestel 2 oktober: lezing over veilig thuis wonen. 18 oktober: halve busdagtocht naar oorlogsmuseum Overloon Beste leden van de KBO, Een en ander start weer op na een fijne en soms hete zomer met verschillende activiteiten. Er is iedere week gefietst en gewandeld, behalve op de zeer hete dagen. We zijn begin juli met een twintigtal mensen naar Kevelaar geweest, waar we ouderwets mee gebeden hebben in het Lof. Een week later zijn we met een volle bus naar Maastricht geweest om op het Vrijthof mee te zingen bij André Rieu. En als afsluiter van deze zomer was er de jaarlijkse seniorendag op Josefoord voor de mensen uit Nuland,Vinkel en Geffen. Dit was voor de zevende keer een heel leuke en gezellige dag. Alle vrijwilligers bedankt. Activiteiten: Scootmobieltocht zaterdag 7 september 2019 Heeft u ook een scootmobiel, doe dan mee, laat uw verwennen en geniet. Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar een scootmobieltocht georganiseerd. Dit doen wij voor alle gebruikers van een scootmobiel uit het voormalige Maasdonk. Speciaal voor deze groep mensen willen we er een leuke dag van maken. De tocht wordt georganiseerd door KBO-Nuland, KBO-Geffen en KBO-Vinkel en is op zaterdag 7 september 2019 en duurt van ca. 9.30 uur tot 16.30 uur. Het is de bedoeling dat we een route rijden door de mooie omgeving van onze drie kernen, waarbij onderweg de nodige stops zijn ingelast voor eten, drinken en andere zaken. De tocht zal niet langer zal zijn dan 25 km. Wij rijden gezamenlijk met de hele groep scootmobielers de route waarbij begeleiders op de fiets zullen helpen bij het oversteken en zo nodig ook helpen bij het oplossen van eventuele andere problemen, mocht er onverhoopt onderweg wat gebeuren. De gehele tocht is er een EHBO-er aanwezig. Ook zal er een aanhanger beschikbaar zijn voor scooters die onderweg pech krijgen. Daarnaast is er voor deze tocht een verzekering afgesloten.

Bent u ook een scootmobieler dan kunt u zich opgeven bij: Voor Nuland Dhr. Wim van Koert tel. 5321981 of 0646437378 Voor Vinkel Dhr. Christ van Leijden tel. 5322095 of 0683037748 Voor Geffen Dhr. Bér Vissers tel. 5322054 of 0657728287 27 september: bezoek Doveninstituut Kentalis in st Michielsgestel We vertrekken om 10.30 uur in Geffen. U krijgt bij de volgende ONS nog te horen waar we vertrekken. We lunchen onderweg in Berlicum en worden om 13.00 uur verwacht in st. Michielsgestel bij het doveninstituut. Daar krijgen we uitleg en een rondleiding door het gebouw.We bekijken bijvoorbeeld een klas van vroeger en hoe technische hulpmiddelen zijn veranderd. Rond 16.00 uur gaan we weer huiswaarts. Opgave voor deelname voor 31 augustus door betaling van €18,- per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. Er kunnen behalve de chauffeurs, maximaal 15 personen mee, mocht er veel belangstelling voor zijn, dan organiseren we een tweede tocht. 18 oktober: bustocht naar oorlogsmuseum Overloon We vertrekken met de bus om 13.00 uur bij ’t Oude Klooster in Geffen.We rijden met Brabant Expres naar het oorlogsmuseum in Overloon, waar we tot 17.00 uur de tijd hebben om alles te bekijken, en worden tussendoor ook nog eens verwend met koffie of thee en een stuk taart. Rond 17.00 uur rijden we naar de plaats Zeeland waar we in ’t Witte Huis genieten van een driegangen diner. Verwachting is dat we rond half acht weer in Geffen zijn. Opgave voor deelname voor 20 september door betaling van € 55,50 per persoon op bankrekening NL82 RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres.

11


ROOI OORTJES XXIII Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. In de vakantie ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob Ardon, op en rond het Dorpshart en De Geffensche Wiel. DE WIEL In de Wiel is (weer) blauwalg aangetroffen. Sinds realisatie van ’het prachtige plan’ van Eigenbelangen wethouder Brands (thans loco in Schaijk) is de Wiel meer dood dan levend. Remedie: Flink uitdiepen, meer beplanting (zuurstof) in het water én op de oevers, fonteintje erin, waterzuivering, eenden en ander zwemgevogelte ”reduceren” (eieren rapen). We gaan dezer dagen rond in petit comité om er achter te komen of De Geffensche Wiel (ook) ”leeft” in de eigen buurt; kwaak, kwaak, kwaak! DORPSHART GEFFEN Derde bijeenkomst in MFC De Koppellinck achter de rug. Natuurlijk (da’s hun goed recht!) waren de Geffense ”Vastgoedcowboys” goed vertegenwoordigd! Interessante presentatie voorkeursvariant met veel aandacht voor groen. De Geffen-700 kiosk blijft gelukkig midden op het plein staan, maar gedeelte gemeentehuis Maasdonk tot onze verbazing (helaas) ook. Ordinaire centenkwestie denken wij, al wordt dat categorisch ontkent. In het BD is een plan gelanceerd voor realisatie (dag) opvang en behandeling dementerende ouderen.Top idee! Dorp Geffen heeft blauwdruk klaar; nu kan de gemeente Oss SNEL AAN DE SLAG! HEESCH-WEST Nu de laatste meters grond van het Vorstengrafdonk (bij Paalgraven) worden uitgegeven, gaat binnenkort de schop de grond in voor industrieterrein Heesch-West (Vinkel-Noord, Geffen-Zuid.). Dorp Vinkel terecht op haar achterste benen. Inmiddels zijn ook Nuland en Geffen uit hun zomerreces ontwaakt. Resultaat: honderden inspraakreacties op het voorlopige bestemmingsplan. Vervolg wordt met de nodige achterdocht gevolgd. WINDENERGIE Drukke bijeenkomst in MFC ”De Snoeck” in Lith bezocht. Veel informatie. Veel emotie. Begrijpelijk, want er staan in onze mooie polders tientallen windmolens ingetekend. Héél goed om groene stroom op te wekken, maar … zonde van het uitzicht in ons prachtig poldergebied. Omdat windenergie veel meer oplevert dan zonne-energie zijn wij voorzichtig positief over de ideeën. Of het er ook echt zóveel moeten zijn en of de molens bijvoorbeeld niet beter (ook) langs A59 en/of 12

op industrieterreinen kunnen komen, dáár zijn wij nog niet uit. Maar dat hoeft ook (nog) niet. Het zou voor Geffen géén goede zaak zijn wanneer het een én-én verhaal wordt: windmolens in Geffen-Zuid én Geffen-Noord (polder) is onaanvaardbaar! KERMIS Volgens ”de jeugd”, de exploitanten en Stichting Horeca Geffen was het unne goeie Kermis. Jammer, dat ons ter ore kwam, dat er op dinsdag berovingen en ernstige vernielingen hebben plaats gevonden. Wat wij persoonlijk erg betreuren, is dat er voor de ”oudere jongeren” in ’t dorp nauwelijks of geen vertier is; ut lekt Carnaval wel … van Stichting Horeca verwachten wij nie veul, mar misschien wordt di mi een mooi, neij, gruun, kloppend Dorpshart ôk wel van eijes opgelost?

PASTORIE Waar heel Geffen zich uitlaat over de toekomst van onze prachtige pastorie, is het ons door het (Geffens deel van het) Parochiebestuur UITDRUKKELIJK VERBODEN te melden, dat het verpauperende Rijksmonument al enkele maanden te koop staat.Want dan gaan de media en geïnteresseerden Gerritje bellen in zijn vakantie en daar is hij niet blij mee! Nogmaals onze excuses, Gerrit! Nadenken over een toekomstige bestemming is ons gelukkig (nog) niet verboden. Kleinschalige gezinsopvang gehandicapten of anderen zien wij héél erg zitten. Daarvoor zoeken wij nog co-financiers! Agge iemès wit? Subiet bellen! PIETJE DE HAAS Met het overlijden van Piet de Haas is een bevlogen Geffenaar heen gegaan. Vakbondsman, Krachtpatser, Erelid V.P.M.,Ridder, Geffenaar van ’t Jaar. En … HUMOR mi hoofdletters! Wij wensen Piet’s echtgenote en zijn (klein)kinderen veel sterkte! Natuurlijk hadden wij ook nog wel iets willen vinden van #PastoorGate, de #GildeKoningin en het maandenlange reces van #Dorpsraad Geffen, maar dat volgt wellicht een volgende keer! ’t Rooi Hundje 06-53916725


HET ZWENGELFEEST MET EEN GOED GEVOEL Sinds enkele jaren zetten Geffense verenigingen gezamenlijk een activiteit op. En met succes! Je versterkt elkaar, krijgt respect voor elkaars talenten en kwaliteiten en ook de publieke belangstelling groeit. Het Zwengelfeest is een voorbeeld van ‘Samen maken we er meer van’. Op zondag 15 september zijn maar liefst vijf verenigingen betrokken bij dit festijn met gratis entree. Goed Gevoel Geffen zet weer een fietstocht uit. De start is op het kerkplein tussen 10.30 uur en 11.30 uur en de route is ca. 40 km. Bij het Zwengelfeest bij de molen wordt een loterij gehouden. De opbrengst komt ten goede aan de Geffense jeugd. Naast Goed Gevoel Geffen zijn ook Ecopoll, het gilde, de jeu de boules vereniging en de Pompzwengels aanwezig op het zwengelfeest. De Pompzwengels openen het Zwengelfeest bij molen De Zeldenrust vanaf 13.00 uur. Gezellig aankomen dus, als je gefietst hebt. Daarna treden de gastkapellen ‘Morava’ uit Tilburg en de ‘Aalander Muzikanten’ uit Bakel op. Tijdens het Zwengelfeest zullen Antoine Schuurmans (tenorhoornist en trompetist) en Maninka van Rooij (flugelhoorniste en trompetiste) gehuldigd worden vanwege hun zilveren lidmaatschap. Onze blaaskapel timmert aan de weg. Terwijl soortgelijke blaaskapellen kampen met vergrijzing in het ledenbestand zijn de Pompzwengels jong als nooit tevoren, muzikaal onderscheidend met Moravische en Böhmische muziek, actief en ondernemend. Sympathisantenclub de ‘MuziekMaten’ is een succes gebleken. Veel liefhebbers hebben ook dit jaar weer een bijdrage toegezegd en daarvoor willen de Pompzwengels jullie bedanken! Door alle inkomsten van de ‘MuziekMaten’ hebben ze dit jaar nieuwe kleding en een geluidsinstallatie kunnen kopen, waarmee ze heel blij zijn! 2019 is een feestjaar: ze vieren hun 55-jarig bestaan. Dit hebben ze gevierd in Willingen (Duitsland) waarbij op grote hoogtes de zwengelklanken te horen waren in het bergachtige gebied (zie foto).

Op zondag 15 september lekker zwengelen, zwieren, zweten en misschien een beetje zwijmelen na afloop van een gezellig Zwengelfeest met een Goed Gevoel!

OPROEP

Uitnodiging voor alle dames vanaf ongeveer 50 jaar Beste dames Onze gym-club doet onder deskundige leiding van Marion van de Veerdonk aan beter bewegen. Onze groep bestaat nu uit 20 dames. Wij willen nog graag enkele dames erbij om onze groep te versterken. De Gym is geschikt voor iedereen die graag wil bewegen en een beetje fit wil blijven. Wij gymmen op maandagochtend van 9.15 tot 10.15, in de gymzaal van Gemeenschapshuis ’t Zijl te Vinkel. Na afloop is er nog gelegenheid om gezamenlijk te genieten van een kopje koffie/thee. We beginnen weer op Maandag 2 september om 9.15 Kom gerust een keertje kijken of doe een keertje gezellig mee om te ervaren of het iets voor je is. Voor meer info kun je contact opnemen met : Mieke van Lieverloo, Tel. 073-5323793

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 13


UITNODIGING INLOOPAVOND PROJECT PAPENDIJK (NOORD) Volgend jaar gaan we starten met het opknappen van de Papendijk (tussen de Runrotstraat en De Schouw). Wij hebben een inloopavond georganiseerd om over dit plan te praten.Tijdens deze bijeenkomst wordt het plan gepresenteerd. Wij willen graag ook uw ideeën horen en daarom kunt u vragen stellen en uw mening op het plan geven. Aanleiding herinrichting We richten de Papendijk opnieuw in om meer ruimte te geven aan de voetganger. Het regenwater gaan we afkoppelen van het bestaande riool, hiervoor gaan we een nieuwe leiding leggen. Het hoofdriool hoeft niet vervangen te worden.Wel gaan we de huisaansluitingen vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool vervangen. Ontwerp Tijdens de inloopavond willen we het conceptontwerp laten zien. Het ontwerp is ook vanaf 2 september op de website van de gemeente Oss terug te vinden. Kijk hiervoor in de rubriek www.oss.nl/plannenenprojecten ‘Papendijk Geffen’.

Vragen? Heeft u nog vragen dan kunt u mij bellen. Mijn telefoonnummer is 14 0412. Met vriendelijke groet, P. van Erp, Projectleider IBOR Gemeente Oss

FEESTMIDDAG NATIONALE ZIEKENDAG Woensdagmiddag 4 september a.s. organiseert Ziekencomité De Schakel weer een gezellige feestmiddag in ’t Oude Klooster. Dit i.v.m. Nationale Ziekendag. De middag begint om 14.00 uur en er zal een spetterend optreden zijn van De Osse Bende!!! Degenen die geen vervoer hebben en graag aanwezig willen zijn kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160 of Ineke van Zandvoort tel. 5321041. Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel

Wanneer is de inloopavond? De inloopavond is op maandag 2 september, u kunt tussen 18.30 en 19.45 uur vrij binnen komen lopen. U bent van harte welkom in De Koppellinck, Kloosterstraat 6 te Geffen. Hoe kan ik mijn mening geven en tot wanneer? • Tijdens de inloopavond zelf. • Schriftelijk door een brief te sturen naar: Gemeente Oss Afdeling IBOR t.a.v. de heer P. van Erp postbus 5 5340 BA Oss • Of per e-mail naar: P.van.erp@oss.nl met in de onderwerp regel “Reactie Papendijk noord” Uw brief/e-mail moet vóór 2 oktober 2019 bij ons binnen zijn want dan starten we met de behandeling van de reacties. Als u tijdens de inspraakavond al schriftelijk opmerkingen heeft gemaakt hoeft u geen reactie meer in te dienen. Hoe verder Met de opmerkingen tijdens en na de avond maken wij het ontwerp definitief. Zodra het plan definitief is informeren wij u hierover. 14

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter


WIE WORDT DE GEFFENAAR VAN HET JAAR 2019 ?? Elk jaar is het weer spannend!! Wie wordt er dit jaar de “Geffenaar van het jaar”?? Stichting Effe noar Geffe en de Rabobank Oss Bernheze maakt deze verkiezing mogelijk. Zaterdag 31 augustus zal de 26e Geffenaar bekend gemaakt gaan worden rond de klok van half 10 op het Dorpsplein. De laatste dagen voor de bekendmaking komt de geruchtenmachine weer op gang. Wie verdient er dit jaar de prestigieuze titel. Vele “Geffenaren” hebben in de loop der jaren de felicitaties in ontvangst mogen nemen. Zaterdagavond loopt Geffen massaal uit.Alle belangstellenden gaan richting het Dorpsplein. Op dat moment vertrekt de WIK met de genodigde “oud Geffenaren” vanaf de Heegt. De genomineerde kandidaat krijgt ongeveer 2 weken voor de bekendmaking te horen dat hij/zij verkozen is tot Geffenaar van het jaar met de vraag om acceptatie. Deze wordt dan met het bovengenoemde gezelschap thuis opgehaald en begeleid naar het Dorpsplein. Hier aangekomen worden de lovende woorden van de wethouder gesproken, en vindt de huldiging plaats met passende cadeaus.Wat volgt is een receptie op het Dorpsplein die avond en een prachtige dag op zondag tijdens Effe noar Geffe. In 2018 was iedereen content met de verkiezing van Harry Peters. De Geffense bevolking maakt zelf uit wie er gekozen wordt voor deze belangrijke titel. Ze mogen via hun vereniging, die nominatie stemmen uitbrengen. De persoon die de meeste stemmen krijgt de titel voor dat betreffende jaar. Het bestuur, voorzitter Jurgen van Nistelrooij, Henk Martens, Ineke van der Vloet en Christel Hendrikx hopen dat deze bijzondere avond nog in “lengte van dagen” blijft, deze speciale avond met het “Geffense karakter”.

GROOT NIEUWS: VEILING STOPT Ja, je leest het goed. Effe noar Geffe 2019 is de laatste keer dat onze Veilingmeesters op de planken staan om de meest geweldige oude zooi te veilen. Dus grijp je kans, kom langs en tik dat mooie hebbedingtje op de kop. Daarnaast hebben we het absoluut fenomenale duo Bart & Alex weten te strikken. Even rustig boodschappen doen zit er nauwelijks nog in voor deze helden. De hordes fans zijn niet van ze af te slaan, zo geliefd zijn ze. Want nog nooit hebben ze verzuimd er een gigantisch feest van te maken en de tent volledig op zijn kop te zetten. Alleen al afgelopen jaar stonden ze op grote festivals zoals FestyLand, Zwarte Cross,Vierdaagsefeesten en 7th Sunday. En tijdens Effe noar Geffe spelen ze op het terras voor de Koppellinck de glazen van de tafels. Dit wil je niet missen!

Wees niet getreurd. De veiling stopt, maar we gaan door. Volgend jaar belooft het opnieuw een groots spektakel te worden. Dit keer met kroonluchters, goede muziek en valse Stienen met valse kienen. Maar eerst gaat de veiling eruit met een grote BOEM! Zorg dat je de laatste veiling niet mist… Programma Effe noar Geffe 2019, onder de bomen bij de Pastorie en de Koppellinck 11.30 - 12.00: Opleidingsorkest W.I.K. 12.15 - 12.45: De Slagwerkgroep 12.45 - 13.30: Opwarmertje door de enige echte Vei- lingmeesters 13.30 - 14.00: Pompzwengels 14.15 - 15.15: Bart & Alex 15.15 - 16.15: De bijna-laatste Veiling 16.15 - 17.15: Bart & Alex 17.15 - 18.00: De aller-aller-allerlaatste Veiling

Op 2 September start de inschrijving voor de Geffense Kwis editie 2019 !! Dus roep je oude teamgenoten op, of maak een heel nieuw team en DOE MEE! De kwis wordt gehouden op Zaterdag 14 December. Inschrijven via www.degeffensekwis.nl Groetjes van het Kwis-team

GEVONDEN Rond 22 juni heb ik een horloge gevonden van Carrera in de Molenstraat in Geffen. Mocht je de kleur van de band weten en wat er op de achterzijde van het horloge staat, dan kun je deze ophalen bij Elzendreef 8 in Geffen. • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

15


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. De kersverse nieuwe voorzitter van Scouting is deze keer aan het woord: Jurian Langens leeftijd: 28 jaar, hij woont in de Molenstraat op nr. 10 1. Een herinnering aan Geffen Tienerbal in de Bonkelaar. 2. Dit zou anders moeten Het Dorpsplein, maar daar zijn ze al mee bezig. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Het nieuwe gebouw aan Weverstraat 33 waar Scouting Geffen ook een plekje heeft. Het duurde even, maar dan heb je ook wat! 4. Een mooi mens Mijn oma, Joke van Zantvoort. 5. Jammer dat Het nieuwe onderkomen van Scouting Geffen zo lang moest duren. 6. De leukste club Natuurlijk Scouting Geffen.

7. Ons visitekaartje De vele evenementen, feesten en gebeurtenissen die Geffenaren samen in Geffen organiseren en vieren. 8. Bewondering voor… Alle vrijwilligers van Scouting Geffen die wekelijks leiding geven aan onze jeugdleden! 9. Geffen is voor mij… Goed! Daar wil ik altijd zijn. Daar kun je wel donder op zeggen? 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan meer groen in Geffen. Daar wordt Geffen beter en mooier van!

DANKBETUIGING Wij willen u graag bedanken voor de oprechte belangstelling, na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve en zorgzame papa, broer en oom, Rob van Hooff Ook danken wij iedereen voor de giften t.b.v. de ADCAvereniging Nederland. Christa, Natasja, Lisanne, Frans en Astrid en verdere familie

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 16


NIEUWS VAN KOM D’R IN De zomervakantie is weer voorbij.We hebben prachtige dagen gehad en hopen dat velen hebben kunnen genieten van hun vakantie.Vooral voor ouderen die thuis zijn gebleven is het fijn dat het sociale leven weer wat op gang komt. Voor de scholieren betekent het soms een nieuwe school, een nieuwe leerkracht of een nieuwe klas. Allemaal weer veel succes en plezier in het nieuwe schooljaar! Wij hebben weer een vol rooster met activiteiten en ontmoetings-mogelijkheden en hopen dat jullie daar weer volop gebruik van gaan maken. Onze vrijwilligers staan weer klaar en zijn enthousiast om iedereen te ontvangen. We willen allen bedanken die ook in de zomervakantie hebben klaar gestaan om de inloop en activiteiten door te laten gaan.

27 september van 14.30-17.00u weer binnenlopen in ons Repair Cafe. Terwijl je een kopje koffie drinkt en een praatje maakt met andere aanwezigen kun je kijken hoe onze reparateurs hun best doen om je te helpen met de reparatie. IJvonne van Lokven start ook weer op de 1e en 3e donderdagmiddag van de maand met crea-activiteiten. Als je mee wilt doen kijk dan op de lijst in Kom d’r in wat ze met jullie gaat maken en schrijf je in. Heb je nog een idee voor een nieuwe activiteit laat het ons dan weten, we kijken dan samen hoe we die kunnen realiseren. (komdrin.geffenzorgt@gmail.com)

In september starten we een nieuw initiatief. In overleg met de basisschool hebben wij besloten om op vrijdagochtend, aansluitend aan het naar school brengen van de leerlingen, aan ouders van basisschoolleerlingen een mogelijkheid te bieden om in Kom d’r in een kopje koffie of thee te drinken. Zo hebben ze de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Zie hiervoor de aankondiging bij dit artikel en het Wisselnieuws.

In September start ook het Repair Cafe weer. Heb je nog spullen die kapot zijn en mogelijk gerepareerd kunnen worden, gooi ze dan niet zo maar weg! Je kunt vrijdag

17


WANDEL4DAAGSE De Plus Wandel4daagse van Alkmaar van 18 - 21 juni 2019. Zon, zonnebloemen en 6.000 wandelaars lieten de 13e editie stralen. Er kon gekozen worden tussen vijf afstanden en 2 dagen wandelen mocht ook. Deze Geffense wandelaars liepen daar de 20 km per dag, vier dagen lang: Christel de Langen, Ad de Langen en Arina Romme.

50 km Erik v. Krey, Willem Cremers, Jan v. Bergen 40 km Bart v.Venrooy,Yvonne v. Esch,Tonny v. Dinther, Charles v. Herpen, Mark v. Doelen, Marian Leyten, Denise v.d.Vossenberg 30 km Jo Spierings, Tilly Hendriks, Hans v. Nistelrooy, Betsy v. Heesch, Gerrit v. Heesch, Piet Cremers, Marieke Ketelaars, Nienke Ketelaars, Thea v. Oort, Annie v.d. Heijden, Corrie Hondong. Een Vierdaagse wandelaarster

De Vierdaagse van Nijmegen van 16 juli - 19 juli 2019, het was de 103e editie. Het was een speciale Vierdaagse dit jaar, omdat het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. Overal langs de routes staan monumenten en we kwamen op plaatsen waar 75 jaar geleden hard was gevochten. Wat is het dan schitterend, dat wij dit wereldwandelfeest in vrijheid mogen beleven. Dat geldt niet alleen voor de wandelaars, maar ook voor de dagjesmensen en de feestvierders. We vierden dit jaar zelfs het 50-jarig jubileum van de feesten in Nijmegen. Dit jaar mochten er geen startkaarten meer geruild worden op de wedren voor een vroege start,dat moest van tevoren op de Vierdaagsewebsite gebeuren. We hadden uitstekend wandelweer met een goed temperatuurtje. Er liepen ook drie generaties mee, het is ook heel bijzonder om met je opa of oma te mogen lopen. Op dinsdag waren er veel plaatsen blauw versierd wegens blauwe dinsdag en op woensdag was roze de hoofdkleur wegens roze woensdag. Gelukkig was er in Nijmegen op woensdag meer ruimte gecreëerd als doorgang na de vele boze reacties van vorig jaar toen er bijna geen ruimte was voor de lopers wegens dansende mannen. We ervaren de gezelligheid van het samen lopen, de aanmoedigingen langs de kant en de muzikale ontvangst in de dorpen langs de route. In Wijchen was het op woensdag weer een feestje en in het kasteel was de tentoonstelling ‘Vrij:,maar een bezoekje aan het kasteel kwam voor de lopers even niet uit. In het plaatsje Linden dat op vrijdag werd bezocht, was dit jaar het thema ‘Beach’, dat werd uitgebeeld in verschillende creaties. Enkele nieuwelingen uit Geffen vonden het een leuke ervaring en het blessureleed werd vergeten als ze door steden en dorpen liepen, want dan werden zij gedragen door de gezelligheid. Zo werkten we allemaal toe naar één doel, het halen van de eindstreep op de ‘Via Gladiolen’. De Gladiool staat voor kracht, overwinning en trots en dat mochten deze Geffense lopers wel zijn. 18

OPBRENGST

verkoop expositie Nel van den Akker Met Pinksteren heeft Nel van den Akker een deel van haar kunstwerken (beelden en schilderijen) verkocht. Van de opbrengst van deze expositie gaat € 415,27 naar het KWF Kankerfonds. Bedankt en belangstellenden kunnen nog contact opnemen met Nel, Meidoornstraat 14 Geffen.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067


OUDSTE VERENIGING VAN GEFFEN WORDT 95 JAREN JONG!!! In het seizoen 2019-2020 bestaat KPJ Geffen maar liefst 95 jaar. En de KPJ zou de KPJ niet zijn wanneer ze dat onopgemerkt voorbij zouden laten gaan. Daarom zijn verschillende werkgroepen al druk in de weer om diverse activiteiten te organiseren. De vereniging telt momenteel nog bijna 100 leden en is voornamelijk bekend van het handbal, oud papier ophalen, zeskamp en niet te vergeten KPJ GO. Het is zeker een vereniging welke midden in de gemeenschap van Geffen staat.Veel activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen en sportiviteit en gezelligheid staan hierbij altijd centraal. De kern activiteiten zijn in die 95 jaar wel wat veranderd, was het in de begin jaren vooral educatie ter lering en vermaak later verschoof dit naar sport en spel. De club kende vele hoogte punten binnen de handbal sport en zeker ook met sportdagen en inter-kring dagen kwam Geffen veelvuldig met tassen vol prijzen terug naar huis. Handballen doen ze nog altijd zowel buiten als in de zaal. De veteranen sportdagen worden (nu nog) jaarlijks georganiseerd en in 2011 was KPJ Geffen nog organisator van de sportdag waarbij ruim 1000 sporters aan deelnamen. Maar wat niet veranderd is, is dat het nog altijd een club is voor iedereen, jong en oud strijden naast elkaar. Daarom worden er ook altijd weer leuke activiteiten bedacht om aan deel te nemen. Zo ook een van de activiteiten van komend jaar. Het idee werd geopperd om nog één maal deel te nemen aan de jaarlijkse sportdag. Deze zal op 7 juni 2020 georganiseerd worden door afdelingen Elsendorp/de Mortel. Onder het motto: Sporten je bent nooit te jong.

Veel leden zijn enthousiast en hebben zich al opgegeven. Ook zijn veel oud leden zijn benaderd om mee te doen wat resulteert in al meer dan 40 deelnemers. (dames & heren, jong & iets minder jong) Dit is voldoende om de organisatie te starten maar we willen graag iedereen de kans geven om mee te doen aan deze gezellige dag. Dus altijd al een keer mee willen doen met een sportdag

of wil je als oud lid zo’n dag nog eens beleven twijfel dan niet en geef je op. Minimale leeftijd is 30 jaar. (deelname is gratis) Natuurlijk gaat een sportdag niet van zelf dus er zal stevig geoefend moeten worden. We starten met trainen ergens in oktober. Opgeven kan bij: Roel Ketelaars: 06-39332927 Yvonne van Erp- van Gogh: 06-54900266

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS

Collecteweek van 8 t/m 14 september 2019 De jaarlijkse collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds is dit jaar van 8 t/m 14 september. Tijdens onze collecteweek zullen enthousiaste vrijwilligers u vragen naar een bijdrage voor het fonds in de strijd tegen spierziekten (er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten !). Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Het fonds is de financiële motor in de strijd tegen spierziekten; de sturende en stuwende kracht achter wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van patiënten. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Mede dankzij de collecteweek heeft het fonds ook in 2018 nieuwe onderzoeken gefinancierd! Voor 2019 hopen we met een goede collecteopbrengst ook weer te kunnen bijdragen aan het nastreven van het ultieme doel. Voor informatie kunt u de website van het Prinses Beatrix Spierfonds bezoeken met de link: https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/ Wilt u meer informatie of mogelijk ook als collectant deelnemen neem dan contact op. Contactpersonen: Jolanda Vervoort (jolanda_vervoort@ hotmail.com / T. 0624515913), Peter van Veghel (pvanveghel@ziggo.nl / T. 5322209), en Ina Megens (ina.megens@home.nl). 19


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


KONINGSCHIETEN KERMISZONDAG Het is al met al een mooie Gilde dag geworden op kermiszondag. Een aantal, bijna altijd dezelfde, leden moesten heel erg vroeg uit de veren om de tent op te zetten bij molen de Zeldenrust, de vlaggen uit te hangen in de kerktoren en op de dorpspomp en meer van dat soort zaken. Maar stipt om 8.45 uur werd er vertrokken om de zittende Koning Jos Coppens thuis af te halen om, na een brandewijntje met veel basterdsuiker , bij de pastorie de pastoor ook op te halen voor de Gilde mis. Dat werd een devoot en sfeervol gebeuren door de inzet van de 85 jarige pastoor Verbakel uit Nuland die in het Sint Joris kazuifel de mis opdroeg. Dank daarvoor. Na een korte optocht door het dorp weer terug in ons Gildehuis de gebruikelijke rituelen. Na het aanbieden van de recyclebare vogels door Jos en het voorlezen van de Oude Caert door Hetty Verhoeven volgde de inschrijving en loting voor het Koningschieten.Tot ieders verbazing schreven slechts 4, zij het zeer fanatieke, leden in. Jos omdat hij dacht vanmiddag weer even Koning worden en dan ga ik volgend jaar voor Keizer. Connie v.d. Dussen die in het 1e en 3e jaar van ons bestaan al

Koning(in) werd vond dat dit in het 20e jaar weer moest kunnen. En als outsider schreef ook Twan van Zandvoort in. Iedereen was het zo`n beetje ontgaan dat hij in de loop der jaren zich sterk verbeterd heeft in het schieten met de kruisboog. Maar de top kandidaat was Peter Berkel. Na 20 jaar moest het gebeuren. Maanden bezig geweest om zijn kruisboog te laten aanpassen zodat hij met de boog op zijn linkerschouder met zijn stijve nek toch recht naar boven kon kijken. Krijgt hij potverdorie enkele weken geleden een pacemaker links en moest alles omgebouwd worden naar zijn rechterschouder en dat is haastwerk geworden. Een veel te lang verhaal kort makend. Connie schoot zich met exact het 100e schot Koning(in). Jos kreeg zijn Koningsmantel en versierselen niet meer terug. Twan heeft laten zien de komende jaren een serieuze kandidaat te zijn en de ontroostbare Peter kon nog opgevangen worden door de net gearriveerde Ingrid met zijn beste vriend Woutje. En ja, het Koningsbier smaakte ook dit jaar weer goed. P.R. cie. SJG

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Woensdag 4 september 14.30 uur: Concert Bart van Loon Door zijn jarenlange ervaring en talent is Bart meer dan alleen een zanger met een mooie stem. Keer op keer weet hij op de perfecte manier op de situatie en het publiek in te spelen. Of hij nu voor 20 of voor 2500 mensen staat, het optreden zal altijd uniek en onvergetelijk zijn. Woensdag 11 september 14.30 uur: Concert Nulands Gemengd Koor Het Nulands Gemengd Koor is een graag geziene gast bij Sint Jozefoord. Ook dit jaar verblijden zij ons weer met een bezoekje. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. Woensdag 25 september 14.30 uur: Concert Ons Muziekske In Restaurant ‘De Ontmoeting’ bij Sint Jozefoord kunt u op woensdag 25 september, om 14.30 uur gaan luisteren naar de vrolijke klanken van Ons Muziekske, een koor met orkestje uit Berlicum. Het wordt gezellig, komt u ook? 21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


19 september:

AFTRAP ZESDE SEIZOEN SUCCESVOLLE PUBQUIZ IN ‘T HAASJE PubQuiz Met De Fles Op Tafel daagt teams uit mee te doen tijdens aftrap nieuw seizoen. Op donderdag 19 september start het derde seizoen van PubQuiz Met De Fles Op Tafel in Café Zaal ‘t Haasje. Vanaf nu kunnen enthousiaste teams van drie, vier of vijf quizfanaten zich opgeven via de site van de organisatie. De zomer is bijna voorbij, de vakantie zit erop. Maar niet getreurd want het betekent ook een nieuw seizoen quizen in Café Zaal ‘t Haasje. Pubquiz Met De Fles Op Tafel is twee jaar geleden begonnen voor een handjevol teams, maar inmiddels voor veel mensen een serieuze (denk)sport. Er zijn ruim tien teams die vast meedoen en steeds uitkijken naar de volgende editie, zo leuk vinden zij het om mee te doen. De Pubquiz is een interactieve kennisquiz en wordt gespeeld in teams van maximaal 5 personen. De vragen worden niet alleen gesteld door de quizmasters, maar komen ook in de vorm van een fotoronde, muziekfragmenten en een proefronde.Voor sommigen is de Pubquiz een mooi excuus voor een avondje uit, voor anderen een serieuze sport. Maar bovenal is het dat waar ze de volgende dagen nog over praten op straat. Pubquizen is voor iedereen toegankelijk, niet te makkelijk, niet te moeilijk maar vooral gezellig.Vragen gaan over sport, Teletubbies, films, geschiedenis, computergames, muziek, Gerard Joling, tanden bleken: alles komt voorbij. Wil je meedoen op 19 september, dan kun je je teamnaam doorgeven via de nieuwe website: www.metdeflesoptafel.nl. Een quizavond start om 20.00 uur en na tien rondes maken we rond 23.00 uur de winnaars bekend. Meedoen aan onze Pubquiz is verslavend, dus noteer ook alvast 28 november 2019, 13 februari 2020, 2 april 2020 en 8 mei 2020, 14 mei 2020 in je agenda.

DEMENTIE CAFÉ BIJ SINT JOZEFOORD NULAND 24 september 2019: Mantelzorgcoach Hulp vragen is best lastig. Het is een van de grootste uitdagingen van mantelzorg.Vandaag de dag wordt er namelijk verwacht dat u eerst gebruik maakt van uw eigen netwerk voordat u bij de gemeente aanklopt. Dat is geen gemakkelijke opdracht, want wie behoort er eigenlijk tot uw netwerk en wanneer kan u iemand inzetten? Ilona Grandia is mantelzorgcoach bij Sint Jozefoord en wil u handvatten bieden om uw netwerk in kaart te brengen.

Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun directbetrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Wanneer wordt het gehouden? Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom dementie. (Let op: in december is er geen Dementie Café) De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. Praktische informatie: Locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal. Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren. De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland,Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij voorkeur 1 week van tevoren aan te geven bij Sint Jozefoord.Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl.

23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


ROGGEMAAIERS HEBBEN ALSNOG GEOOGST Op 6 juli jl, tijdens het jaarlijkse roggemaaien voor Effe noar Geffe hebben de roggemaaiers de Rogge helaas nog niet kunnen oogsten. De Rog was nog niet rijp en ook het weer zat op deze dag niet mee. Maar een tijdje later is wederom op de oude traditionele wijze de oogst alsnog binnen gehaald. Tevens presenteerden de roggemaaiers op 6 juli hun vernieuwde roggebier. Bier van eigen Geffense bodem. De “Roggeschoof dubbel” verbeterd recept werd gepromoot. De roggemaaiers hebben samen met de brouwer gezocht en geëxperimenteerd om de Roggeschoof een betere smaak te geven.Volgens kenners gelukt! Dit bier was tevens te koop in originele cadeauverpakkingen. Een grote fles 0.75cl samen met een bijbehorend Roggeschoofglas was verpakt samen met een stuk oud hout van dwarsgebinten van het oude dak en uit de klokkentoren van de Geffense torenspits. De toren, het oudste gedeelte van de kerk, dateerd uit de vroeg 15de eeuw! Dit hout heeft stormen, wind, regen, temperatuurverschillen getrotseerd, wel 700 jaar! Je hebt iets unieks in handen! Een echt lekker bier! En een historisch stukje oud Geffen. De roggemaaiers vonden het zonde om de eeuwenoude balken weg te gooien. Ze bedachten daarom dit originele cadeau. En denk je nou, jammer maar dat heb ik dus gemist... Geen nood, tijdens Effe noar Geffe zijn er nog voldoende Roggeschoof/ kerkhout-cadeauverpakkingen te koop op de plaats waar de Roggemaaiers dorsen, ook Wilma’s cadeaushop heeft een aantal van deze unieke exemplaren te koop. Op=Op

waar veel senioren naar uitkijken. Samen met de KBO’s uit Geffen, Nuland en Vinkel en zo’n 50 vrijwilligers werd een gezellige dag georganiseerd voor 150 senioren uit Geffen, Nuland en Vinkel. De dag stond in het thema van ‘Met Elkaar’. Deze dag wordt georganiseerd in de zomerperiode, omdat veel senioren dan alleen thuis zitten. Familieleden zijn met vakantie en de activiteiten van verenigingen liggen tijdelijk stil. Tijdens de dag, die begon met een Heilige Mis in de tent die voorgegaan werd door pastoor Groen, konden de ongeveer 150 deelnemers genieten van een leuke quiz, een optreden van Bart van Loon en een spannende loterij waarvoor de prijzen geschonken waren door de lokale middenstand. Uiteraard gebeurde dit onder het genot van een hapje en een drankje en een hoop gezelligheid. Het was een bijzonder geslaagde dag, die mede mogelijk is gemaakt door de hulp van vele sponsoren en vrijwilligers. De Werkgroep Seniorendag bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en de ondernemers uit Nuland, Geffen en Vinkel van harte voor de gulle sponsoring, waarmee deze dag weer mogelijk werd gemaakt.

DE SCHAKEL BEDANKT GESLAAGDE ZEVENDE EDITIE SENIORENDAG BIJ SINT JOZEFOORD Op zondag 11 augustus heeft alweer de zevende Seniorendag plaatsgevonden op het terrein van Sint Jozefoord in Nuland: het wordt inmiddels een prachtige traditie

Via deze weg willen wij graag de Familie Ruijs bedanken voor het prachtige gebaar dat ze i.p.v. bloemen voor de uitvaart van Lambert een bijdrage voor het ziekencomité gevraagd hebben. Wij zullen dit bedrag heel goed gaan besteden! Nogmaals onze dank hiervoor! Ziekencomité De Schakel

25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WIE WAT WANNEER AUGUSTUS 11 St-Jorisgilde Koningschieten, molen Zeldenrust 26 t/m 31 Collecte Ziekencomite De Schakel SEPTEMBER 04 Ziekencomite De Schakel, Nat. Ziekendag Oude Klooster 14.00uur 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 15 Fietspuzzeltocht Goed Gevoel Geffen 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 25 Thema-avond Alcohol en Puberbrein, 19.30 u. Koppellinck OKTOBER 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 17 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen NOVEMBER 04 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 06 avond voor de jeugd bij Nooit Gedacht en Helder theater, aanvang 20.00 uur 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 18 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 21 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Superbingo Goed Gevoel Geffen

dementie en hun mantelzorgers. Hoe kunnen we dingen in ons dagelijks leven automatiseren voor een betere kwaliteit van wonen en leven?’ Hoe is dit van buiten de woning ook veilig te regelen? Het wordt geen lezing over ingewikkelde technieken, maar wel een verhaal waarin voor iedereen begrijpelijk wordt uitgelegd dat huisautomatisering heel laagdrempelig en ook heel betaalbaar is. En hoe het uw leven nu, of in de toekomst, aangenamer en veiliger kan maken. Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Hoe laat en waar? Om 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. In ontmoetingscentrum ‘Meteoor’, Oude Litherweg 20 in Oss. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Meijerijstad en ONS welzijn i.s.m. BrabantZorg en de casemanagers. Voor meer informatie: Eef Rubbens, bereikbaar via tel. 06 - 36518920

DECEMBER 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Geffensekwis 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 Ziekencomite De Schakel, Kerstviering Oude Klooster 14.00uur 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster

PERSBERICHT

Alzheimer Café Oss Op maandag 9 september gaat het in het Alzheimer Café Oss over huisautomatisering. Een aangenamer en veiliger leven thuis; ook bij dementie. Cor Veroude is gastspreker en vertelt vanuit zijn eigen interesse en kennis. U kent het misschien wel van de reclame: op afstand apparatuur, verlichting en alarm bedienen. Maar denk ook eens aan mogelijkheden voor dienstverlening op afstand, voor jong en oud. Dus ook voor mensen met

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 28

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Website: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl www.geffen.nl/torenklanken Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.