Torenklanken 2013 - nr 13

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 13 | september 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

van De redactie De redactie van Torenklanken wenst Gery Wijgerse, penningmeester van ons Dorpsblad, een goed herstel toe.

Wat krijgt Oss er met Geffen aan moois bij? GEFFEN - Het dorp Geffen maakt vanaf 2015 vrijwel zeker deel uit van de gemeente Oss. Oss krijgt er dan behalve 1407 hectare grond en circa 4600 inwoners ook veel moois aan groen en gebouwen met geschiedenis bij.Tijdens de Nationale Monumentendag op zaterdag 14 september kunnen belangstellenden met eigen ogen zien hoeveel fraais het dorp te bieden heeft. De Maria Magdalenakerk is open, net als de twee molens. Daarnaast wordt er een circa 1 uur durende wandeling aangeboden door het centrum onder leiding van een deskundige gids die alles in zijn historische context plaatst. Dit alles onder het motto ‘Geffen leidt rond’. De wandeling door Geffen begint in principe om 9.30 en 13.30 uur op het Kerkplein. Gelieve deelname vooraf kenbaar te maken via het mailadres dorpgeffen@gmail. com. Bij grote belangstelling worden mogelijk extra rondleidingen ingepland. In de gotische kerk vinden aansluitend op deze wandeling en een korte pauze rondleidingen plaats. Om 11.00 en 15.00 uur kunnen mensen zich ter plekke melden voor de beklimming van de uit 1450 stammende kerktoren. Ook voor wie liever met beide voeten op de grond blijft is er genoeg te zien en te horen in Geffens oudste monument. De molens De Vlijt en Zeldenrust zijn de hele dag te bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur. De molenaars vertellen ter plekke graag alles over de historische bakens aan de entrees van Geffen. Wie aan dit alles nog niet genoeg heeft kan daarnaast

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

nog een route fietsen langs bijzondere locaties in de omgeving van Geffen, zoals het oude jodenkerkhof. In de kerk en bij de molens worden plattegronden beschikbaar gesteld met daarop de route en aanvullende informatie. ‘Geffen leidt rond’ wordt georganiseerd door de Geffense molenaars, heemkundewerkgroep Vladerack en de werkgroep kerkrondleidingen.

Badmintonclub Geffen Bent u op zoek naar een sport om de vakantiekilootjes kwijt te raken dan is badminton zeker iets voor u. Badminton Club Geffen geeft daarvoor een betaalbare mogelijkheid. Als u voor 1 oktober 2013 lid wordt hoeft u géén inschrijfgeld te betalen. De contributie voor senioren bedraagt €110,- en voor junioren €60,- voor een heel seizoen (augustus t/m mei). U mag 3 maal gratis proberen of deze sport iets voor u is. Het spel is leuk voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Elke donderdag spelen de senioren van 20:00 tot 23:00 en de jeugd van 20:00 tot 21:00 in sporthal “de Geer” in Geffen. Voor het uitproberen kunt u gebruikmaken van een racket van de club. Na het sporten is er de gelegenheid om gezellig in de kantine nog wat na te kletsen en wat te drinken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.badmintonclubgeffen.nl of bellen naar Marianne van Sambeek: 073-5322409 (voorzitter).

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 06 sept. 13.30 u. Huwelijksviering vanYvonne van Boxtel en Roy Romme vr. 06 sept. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 08 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + Kinderkerk (Nationale Ziekendag) di. 10 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 13 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 15 sept. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk zo. 15 sept. 15.00 u. Marialof m.m.v. GK en Bandola’s di. 17 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 20 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 22 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Studieorkest (Vredesweek en start MOV fietstocht) (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) MARIALOF Op zondag 15 september houden we om 15.00 uur een Marialof in onze kerk. Mede ter voorbereiding op de Lourdesreis die georganiseerd wordt door het bisdom ‘s - Hertogenbosch van 26 april t/m 3 mei 2014. Hiervoor is Ine Peters onze contactpersoon: voor info: tel. 06-15239603 of mail naar bertpeters@planet.nl. KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage!

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: augustus 2013: Rick van Gerven, Mick Pels, Raf van Wanrooij, Guus van Bergen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 18 aug. 2013: Leen van Dinther - van Erp, 94 jaar 19 aug. 2013: Hollo van den Hanenberg, 56 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl VERDI MESSA DA REQUIEM Graag nodigen de koren Viva la Musica Uden en het Orpheus Ensemble uit Dordrecht u uit voor een bezoek aan ons gezamenlijk concert. Onze dirigent, Ago Verdonschot, herdenkt dit jaar dat hij 25 jaar dirigent is. Bij deze gelegenheid wilde hij graag met twee van zijn koren hét meesterwerk van Verdi, het Requiem, uitvoeren. Vandaar dat wij dit nu op ons programma hebben geplaatst. Wij zullen ons tot het uiterste inzetten om u, onze jubilerende dirigent en de jarige Verdi (200 jaar Verdi 1813 - 2013) een hoogwaardige uitvoering aan te bieden, samen met de vier begeleiders en de vier solisten. De kaartjes kosten € 17,50 inclusief programma, welke het zeker waard is. U kunt rechtstreeks kaartjes bestellen via internet.Voor Uden: www.vivalamusica.nl

De uitvoeringen zijn: Op zaterdag 5 oktober 2013 in Dordrecht Antoniuskerk Burg. de Raadtsingel 45; aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Op zondag 6 oktober 2013 in Uden St. Petruskerk, Kerkstraat 24; aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur Info: Miep Hofmans: miephofmans@home.nl of 06 48080248

De Elshof bestaat 30 jaar Dat vieren we! Daarom organiseren wij op zaterdag 21 september een buurtfeest voor alle bewoners uit de Elshof. Voor jong en oud worden er deze dag diverse activiteiten georganiseerd. Volg ons ook op facebook.

Gevonden Iemand heeft een zonnebril op sterkte in een hoesje van Hans Anders laten liggen in kapsalon “ons Salonneke”. Op te halen Dorpsplein 25a Geffen.

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... John Schuurmans (46 j.) Hij geniet elke dag van de beroepskeuze die hij maakte... John Schuurmans is huisarts in Oss en woont in Geffen, zijn geboorteplaats. Hij studeerde in Maastricht en werkte aanvankelijk daar in de buurt, maar nam in 2002 een praktijk over in Oss. “Werken in Brabant is leuk, je bent hier bij de patiënten één van hen en dat garandeert een goed contact. Ook is het prettig om het dialect van je patiënt te kunnen spreken. Je moet je wel bewijzen!” vindt John. Zijn praktijk is met nog drie andere praktijken gehuisvest in het Anton Jurgenshuis en ze werken daar met zeven huisartsen. De huidige huisarts is niet “meneer d’n dokter”. Patiënten googelen zelf naar wat ze mankeren en weten dan ook nog vaak welke medicatie daar bij hoort... De huisarts is een druk baasje. “Vroeger hadden we diensten van 24 uur in een weekend en avond-/nachtdiensten door de week tot 8 uur ‘s ochtends, waarbij er geen compensatieregeling bestond (gewoon weer beginnen om 8 uur).Tegenwoordig is dat beter geregeld met diensten in het weekend van 8 uur en een ochtend vrij na een nachtdienst.Wel is het tijdens een dienst veel en veel drukker dan eerst, omdat je nu voor een veel grotere groep waarneemt,” aldus John. Hij leidt ook afstuderende huisartsen op, dat kan als je minimaal vijf jaar huisarts bent. De aankomend huisarts volgt, na zijn studie geneeskunde, een 3-jarige opleiding en moet daarin 2 x 1 jaar meelopen op een praktijk, waarvan 2 weken zelfstandig.“Dat kost tijd (begeleiding, nabespreken), maar je hebt ook extra hulp. En het houdt je scherp!” Om deze mannen en vrouwen te begeleiden gaat John 1x per 6 weken naar Nijmegen voor bijscholing. Daarnaast is John samen met een collega gespecialiseerd in reizigersvaccinaties en advies in de Travel Clinic Oss sinds kort ook in samenwerking met de GGD. Stervensbegeleiding is wel het moeilijkste, maar ook het mooiste in zijn vak. “Daarbij kun je echt iets voor de patiënten en hun naasten betekenen, hoewel het wel zwaar is voor jezelf. Je voert veel gesprekken, probeert lijden te verlichten en wilt altijd bereikbaar zijn.” Na 10 jaar werken was het tijd voor iets anders, besloot John. “Op de eerste plaats had ik zin in een uitdaging, verder ik wilde mijn Engelse spreekvaardigheid verbeteren en ik zocht een beetje het avontuur!” Eind 2012 vertrok hij daarom voor 4 maanden naar

Nieuw Zeeland om daar als huisarts te gaan werken. Een vervanger voor de praktijk werd aangezocht. John: “In Nieuw Zeeland is een tekort aan huisartsen, daar kun je altijd werken. Het is een dun bevolkt land, men trekt weg naar Australië, waar betere kansen liggen. Nieuw Zeeland rekruteert actief artsen uit Europa en Amerika. Sommigen blijven definitief daar werken (mooi land, uitdagend werk, sfeer is relaxed), anderen komen regelmatig terug of houden het bij een keer. Ik was zeker gebleven als ik er 10 jaar eerder terecht was gekomen.” John werkte in het noordelijke puntje van het Noordereiland waar 80% Maori’s (oorspronkelijke bewoners) wonen, vaak in laag sociale omstandigheden. Slechts enkelen werken in de bosbouw of in de fabriek. Ze hebben niet altijd geld voor de huisarts en er is dus minder controle op hun gezondheid. Er zijn veel suikerpatiënten en vooral de kinderen zijn de dupe. In de vochtige huizen kom je veel astmapatiëntjes tegen. “Wij vinden dat de mensen niet zouden hoeven te betalen voor de huisarts, iedereen heeft recht op gezondheidszorg, maar de gezondheidszorg in NZ is nu eenmaal anders georganiseerd. De Maori’s worden door sommigen gezien als luie burgers, er is ook veel alcohol- en drugsgebruik, hetgeen echter ook inherent is aan de armoedige omstandigheden waarin ze verkeren. De Mac Donald is 24 uur geopend, de bevolking is te dik. Dat probleem moet bij de bron worden aangepakt. Ook in goed onderwijs en continuïteit hierin, zou beter geïnvesteerd kunnen worden, daar veel kinderen vroegtijdig de school verlaten.Vooralsnog lijkt het erop dat de controverse tussen de Maori en de regering vooruitgang blokkeert. Het is goed te beseffen dat we in Nederland gezegend zijn met een goed werkend gezondheidszorgsysteem en dat we een goed vangnet hebben voor de zwakkeren in de samenleving. John en zijn vriendin Arda hebben vijf jaar geleden de zorg voor een pleegkind op zich genomen. De bedoeling was crisis- / kortdurende opvang te bieden, maar door omstandigheden hebben ze nu een zoontje voor een langere periode. Beiden houden van tuinieren en koken met alles uit eigen tuin (‘natuurlijk-gezond’)! Om verder fit te blijven gaat John fietsen of hardlopen in zijn vrije tijd. Voor wat de toekomst betreft zegt John:“Naast huisartsenwerk wil ik graag (zoals in de beginjaren) nascholingen organiseren en me bezighouden met innovatie binnen de praktijk. Natuurlijk ben ik ook altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. En later... na het pensioen willen we samen wel in de Tropen gaan werken, want Arda is lange tijd verpleegkundige in ontwikkelingslanden geweest.”

Torenklanken bedankt de Rabobank voor het steuntje in de rug. 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp De vlaggen kunnen opgehangen worden. Het blijft feest in Geffen. Op 27 augustus zijn de grenzen vastgesteld en is Maasdonk definitief verdeeld. Er blijft een ernstig probleem rond Nulanders, die uiteindelijk toch in Oss terecht komen. Plan 1 is verworpen lijkt het, toen kwam plan 2, maar een sloot is ook geen grens en uiteindelijk vonden de burgemeesters plan 3 het meest geschikt, maar toch weer afgekeurd. Plan 1 is dan toch nog het beste. Maar dan met de vierkante belofte, dat alle Nulanders, hoe dan ook Nulanders blijven, alleen twee of drie keer per jaar naar het gemeentehuis in Oss of Den Bosch moeten. De grens tussen Geffen en Nuland blijft dus hetzelfde. Zo werden de benauwd naar adem snakkende Nulanders bevrijd. En... zo kon heel Nuland het feest meevieren. Er is stof genoeg voor onze “Roapoavenden”. Zo krijg je immers twee verschillende Nulanders: D’n Osse Nulander loeit en d’n Bossche Nulander brult. Er is wel een woninguitruil begonnen tussen Bossche Nulanders, die naar Oss willen en Ossche Geffenaren, die weer naar Den Bosch willen. Ha, ha!!! Kijk toch maar eens wat er in Geffen gaat gebeuren: Mooiland kan 53 woningen gaan bouwen op het Aloysiusplein en aan de Dorpstraat gaan 18 appartementen verrijzen, C1000 met Mooi Geffen staat onder tijdsdruk en is bereid koopwoningen als huurwoning aan te bieden, ook aan de Kloosterstraat rond Carbone tot aan het spoor wordt gebouwd, of nog niet... of toch wel... want het Gildehuis en Scouting hebben nog geen onderkomen. Alles staat onder druk. Zo blaast Maasdonk zijn laatste adem uit!!! De Kermis was weer fantastisch verlopen met op elke dag een uitpuilende feesttent, goed bezette kermisattracties in een gezellige sfeer. Nauwelijks schermutselingen al willen we volgend jaar wel het drugsgangetje langs het gemeentehuis vrij maken van dealers en sjaggeraars, want daar was dit jaar “stuff enough”. Op zondag 25 augustus werd er een reünie gehouden van alle deelnemers aan totaaltheater “In de Basis”. Het werd een vrolijke knuffeldag in de Koppellinck. De herinneringen waren heftig en de verbondenheid zeer hecht. Helaas bliezen de Pompzwengels onder leiding van Ine Groos “Vergeet-me-niet” op de grote stille heide. “Effe noar Geffe” zit er intussen weer op. De 37e Keer met medewerking van al die Geffenaren. Het stropoppendorp heeft weer uitgebreid aandacht getrokken. Het was me weer un FEESTMERT, weer leven-

diger. De Horeca heeft zich op zaterdag 31 augustus weer gezamenlijk ingezet. De Geffenaar van het jaar kreeg nog meer aandacht. Het comité heeft weer alle luister bijgezet. De maïs en het koren is weer uitgedeeld, de winnaars gehuldigd, de oorkondes verdeeld en de complimenten zijn weer ontvangen. De touringkar met minsen vroeger hadden weer hun uitstapje, de stoomtram heeft zijn ritje gemaakt, het graan is weer gedorst en de mik weer gebakken. Onze droom is weer werkelijkheid geworden, het erfhuis is weer voorbij. De genodigden zijn weer ontvangen. Met verbazing keken we weer naar het magazine: “Effe noar Geffe moet je zelf beleven”, waarin we de grote medewerking lezen van het Geffense Bedrijfsleven, de gezamenlijke inzet ervaren,waarin krachten worden gebundeld, die het feest mogelijk maken. Daarvoor HULDE!!! De volgende stamtafel zal “Effe noar Geffe” nog wel op het bord liggen. We kunnen toch weer een nieuw festijn aankondigen: Strooipop van 4,5 en 6 oktober bij “De Vlijt”. Daarover ook de volgende zitting. We jammeren nog even over het “Akkertjes-plan” in de Kouwe Noord en vinden het onbegrijpelijk, dat daarvoor toestemming wordt gegeven. Het bestemmingsplan zal dat wellicht toelaten. We horen overigens met genoegen dat Oss blij is met “Effe noar Geffe” en dat zij een ruime vertegenwoordiging zullen sturen en alle gemeentelijke taken graag overnemen. Rottenrijk laat weten, dat er een nieuwe Prins met adjudant is gevonden en dat het carnavalsmotto na 11.11 uur op 11-11-2013 zal zijn: “RIO in ‘t ROTTENRIJK”. Het lijkt wel afgekeken en we hebben er geen kijk op en meer op Rioja. Het wordt wel afzien.“Rottenrijk stelt zich te kijk”, dat wel. Van Stamtafel 387. Voor op- en of aanmerkingen “De Prins” tel. 0412640982.Volgende zitting op 15 september, weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Ut gû oe goet en ût kûmt goet. Hauw Doe.

9


HARD GEWERKT, MAAR OOK GENOTEN! Een kamer vol met felicitatiekaarten en bloemen... de oorkonde van de burgemeester... een uitnodiging van de kinderen voor een “aangekleed” theaterbezoek... Dat alles laat Maria (77 j.) en Jan (72 j.) van Lith prachtig nagenieten van een geweldig mooi gouden bruiloftsfeest. Ook hun leven samen, was volop genieten. Ze kijken dankbaar terug op het “wel”, maar er was ook “wee”, want Jan heeft wel twee keer ‘een engeltje op zijn schouder gehad’. Jan is de zoon van Jan van Lith en Tonny Gielis (‘Jan van Jan van Doruskes’). Opa Doruske kocht in 1903 een boerderij aan de Veldstraat, die eigenlijk uit 1853 stamde, dat jaartal is nog te vinden op de schoorsteen van de door de jaren heen verbouwde boerderij, met als huidige bewoners de familie Meulepas. Jan komt uit een gezin van vijf kinderen: Anny, Theo, Gerrit †, Jan, Riet en Lea. Hij kijkt terug op een mooie jeugd in een fijne buurt. Hij was lid van het knapenkoor, de welpen (met akela Lies van Grunsven) en de Jonge Boerenstand. Maria - dochter van Dorus Verhoeven en Bertha van der Heijden - werd geboren in Erp, maar het gezin verhuisde naar Dinther, toen Maria 2 jaar was. Ze was de enige en jongste zus van vijf broers “En daar moest ik best wel tegen opboksen! Ik speelde alle soldatenspellekes mee...!” Ze woonden ver buiten het dorp en de buurt van enkele huizen en wat boerderijen was heel hecht. “Als de Hommelse brug weer eens plat lag, moesten we met hele gezinnen omlopen naar school. Iedereen deed alles voor elkaar en die band is altijd gebleven. In de oorlog werd er in Dinther veel kapot geschoten, onze school was tijdelijk in een sigarenwinkel en ik herinner me nog de half verbrande bankjes en schriftjes” zegt Maria. Ook Maria was bij de reidansclub van de Jonge Boerinnenbond en de toneelclub van de RKJB. Jan en Maria trouwden op 20 juli 1963 en namen het boerenbedrijf over van Jan zijn ouders aan de Veldstraat. Vader en moeder van Lith verhuisden naar de Bieskampkes. Jan ‘deed’ de koeien en Maria de varkens (tot op de leeftijd van 70 jaar!). Zeventien jaar lang boerden ze in het dorp, waar ze in 1979 werden weggekocht en het bedrijf werd verplaatst naar de Vreestraat. “We hebben hard gewerkt, maar zeker ook genoten,” vinden Jan en Maria. Jan, paardenman in hart en nieren, had mooie Nederlandse trekpaarden met een (huif)kar en werd regelmatig gevraagd om ‘in 10

te spannen’ bij speciale gelegenheden. Een feest dat hij niet gauw zal vergeten was de verloving van Marij van de Valk. Toon Cremers was Jan zijn maat en reed mee. Maar liefst 200 gasten moesten vervoerd worden van de villa naar het restaurant. Een en ander verliep niet geheel gladjes, omdat veel gasten al te diep in het glaasje hadden gekeken, en ze het derhalve niet helemaal recht hielden op de huifkar...Toon en Jan werden na afloop van de ritten uitgenodigd... uit een enorme bruidstaart kwamen twee - met zeep ingesmeerde - varkens tevoorschijn, die gevangen moesten worden door het verlovingspaar... In het jaar dat ze aan het bouwen waren in de Vreestraat, werden Jan en Maria gevraagd om het eerste Boerenbruidspaar te worden. Het idee kwam van Jo van Teun Govers, die het fenomeen kende vanuit Limburg. “Men schijnt gezegd te hebben: D’r is maar één stel in Geffen dè ge zo gèk kunt krijgen...!” lacht Jan. Toen ze op 1 november 1979 verhuisden naar de Vreestraat kwamen alle gasten wederom Jan en Maria te voet begeleiden... allemaal op klompen, zelfs burgemeester Schwiebbe, die nog nooit op klompen had gestaan! Bij elke lantaarnpaal die ze passeerden werd een lied gezongen... Jan en Maria zijn altijd dorpsmensen gebleven, die zich op allerlei terreinen hebben ingezet en nog steeds als zodanig actief zijn.Alle activiteiten en (dorps)feesten zijn te bezichtigen in de verschillende fotoboeken, die Maria altijd heeft bijgehouden. Maria is één van bedenkers en gastvrouw van het boerderijke van Effe noar Geffe, ze is lid van het Dameskoor, van de KVO, van de volksdansgroep en ze sport bij de KPJ veteranensportgroep van Lith. Jan was eveneens lid bij de mannensportgroep, maar moest helaas afhaken vanwege zijn gezondheid. Dit jaar heeft hij zijn laatste twee ‘Belsen’ verkocht... “En nou doen we alles wè we gère doen!” zegt Jan. Samen met Maria brengt hij maaltijden rond voor het Rigom, ze maken fietstochten en Jan houdt van tuinieren. Uiteraard is er veel aandacht voor de activiteiten van hun kinderen Lisette, Hans,Ton en Erik en hun partners en ze genieten met volle teugen van hun tien kleinkinderen. Op de gouden bruiloft wilden de kinderen als act een sportoefening doen, maar dat kregen ze niet voor mekaar... dus werd het een gezellig familieorkest! Ze gaven volmondig toe, bewondering te hebben voor hun sportende moeder... “We hebben joviale ouders” vindt dochter Lisette, en kleindochter Nicole zegt op haar beurt: “en wij hebben een moderne oma die op facebook zit...!” Proficiat!


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

CURSUSDATA BRONS GIETEN NAJAAR 2013 Beste cursisten Voor dit najaar hebben we 2 cursussen brons gieten gepland Cursus 1 vrijdag vrijdag zaterdag vrijdag vrijdag

13 - 09 aankanalen 20 - 09 invormen 05 - 10 gietdag 11 - 10 ciseleren 25 - 10 patineren

19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur 09.00 - 15.00 uur 19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur

Cursus 2 woensdag woensdag zaterdag woensdag woensdag

30 - 10 aankanalen 06 - 11 invormen 23 - 11 gietdag 27 - 11 ciseleren 04 - 12 patineren

19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur 09.00 - 15.00 uur 19.30 - 22.30 uur 19.30 - 22.30 uur

Aanmeldingen graag per email. Inschrijving in volgorde van aanmelding met vriendelijke groet, Charles Knotter zie voor cursusinformatie: www.charlesknotter.nl

RIOLERING OF AFVOER

INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100.

VERSTOPT!?

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 11


Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl

12


KBO informatie Afdeling Geffen Column F. Slangen, voorzitter KBO-Brabant Maatschappelijk rendement van lokale seniorenverenigingen We hebben het wetenschappelijk laten berekenen, de waarde die lokale seniorenverenigingen in Noord-Brabant hebben voor de samenleving. In 2012 hebben onze vrijwilligers zich minimaal 1.357.000 uren ingespannen met een voorzichtig geschatte waarde van 48 miljoen euro. Een deel van deze activiteiten bevordert de sociale samenhang en leefbaarheid, draagt bij aan deelname door mensen met een beperking aan die samenleving of is gericht op het geven van informatie en advies. We hebben het dan over activiteiten die tot het werkterrein van de gemeenten behoren waar het uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betreft. Dankzij onze lokale vrijwilligers besparen de Brabantse gemeenten minimaal 20,7 miljoen euro op Wmo-uitgaven. Wetenschappelijk instituut Oikos heeft uitgerekend dat elke euro die gemeenten investeren in het werk van lokale seniorenverenigingen gemiddeld 12 euro aan uitgespaarde Wmo-kosten oplevert. Per jaar wel te verstaan. Het maatschappelijk rendement van lokale seniorenverenigingen in totaliteit, dus ook voor de niet Wmo-gerelateerde activiteiten, ligt nog hoger. Het is goed als onze lokale seniorenverenigingen zich bewust zijn van hun maatschappelijke waarde. Te vaak vinden zij hun inzet vanzelfsprekend, nemen zij genoegen met een afbouw of stopzetting van gemeentelijke subsidie voor hun activiteiten en/of moeten zij een belangrijk deel van hun contributie inkomsten besteden aan stijgende accommodatie- en consumptieprijzen. Nog beter is het derhalve als óók bestuurders en ambtenaren zich bewust zijn van de maatschappelijke waarde van de seniorenverenigingen in hun gemeenten. In tijden van forse bezuinigingen zou elke gemeente zich moeten realiseren dat wat men aan het zaad spaart, men verliest aan de oogst!

Nieuwe E.H.B.O. cursus De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen, Nuland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2013/2014 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 14 lessen van 2 uur. In de nieuwe cursus zit ook de opleiding AED/hartreanimatie. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten en instructeur. De kosten bedragen all-in € 175,Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 15 Oktober bij; Riekie van Erp te Geffen rikie.vanerp@kpnmail.nl | Tel. 073-532 1098 Yvonne van Ieperen te Nuland yvonnevandervoort@home.nl | Tel. 073-532 2048 Albert van den Elzen te Vinkel albertelzen@home.nl | Tel. 073-532 1809

Problemen met relaties, geld, instanties, school, verdriet... Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u, kosteloos, weer op weg.

0412-623880 - info@aanzet.nu - www.aanzet.nu 13


Nominaties Ondernemer(s) van het Jaar 2013 bekend Op 5 oktober aanstaande vindt tijdens het Bernhezer Business Event de bekendmaking plaats van de winnaars van de verkiezing tot Ondernemer van het Jaar en de Jonge Ondernemer van het Jaar. Uit de ruim 60 inzendingen zijn zes ondernemers genomineerd voor deze prestigieuze award. In de categorie Ondernemer 2013 zijn genomineerd; De Toren Eten & Drinken HeeswijkDinther, Hanenberg Materieel (Nistelrode) en Peters aanhangwagens (Heesch). In de categorie Jonge Ondernemers 2013 zijn genomineerd; Restaurant Bomenpark (Heesch), Bernheze Media (Nistelrode) en V&S Authentiek Bouwen (Heeswijk-Dinther). De Jury De Jury, bestaande uit Jan Maas, Wim Tolboom en Ton Willemse, is tot deze shortlist gekomen op basis van de criteria die voor de betreffende categorie gelden. Zij zijn hierbij ondersteund door een klankbordgroep met ondernemers uit de diverse kernen: Anthony van Bakel (Heesch), Geert Hermes (Nistelrode), Evert Heerkens (Heeswijk-Dinther), Annelies Aarts (Vorstenbosch) en Rob Lunenburg (Loosbroek). Hieruit kwam een consistent beeld dat ook voor de jury heel herkenbaar was. De komende weken zal de jury aan de hand van bedrijfsbezoeken en interviews met de kandidaten het beeld van de ondernemingen verder vormen en op basis daarvan komen tot de ondernemer en jonge ondernemer van het jaar. Bernhezer Business Event Het Bernhezer Business Event wordt georganiseerd door het Bernhezer Ondernemers Platform. De organisatie heeft vorig jaar gekozen voor een geheel nieuwe formule en dat is een groot succes gebleken. Het evenement vindt elk jaar plaats op een bedrijfslocatie in een andere kern van Bernheze. In 2012 waren Jan en Margit Maas van Maas Coating in Heesch gastheer en gastvrouw. Dit jaar wordt het bedrijf Hermes Machinale Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Houtbewerking in Nistelrode van Geert en Sandra Hermes omgetoverd tot een feestlocatie. De organisatie van het Bernhezer Business Event is volop in gang. Het Bernhezer Business Event moet een echt ondernemersfeest worden, voor en door ondernemers. Het motto van de tweede editie is: ‘In Motion’. Voor meer informatie over het Bernhezer Business Event, de sponsormogelijkheden en het bestellen van kaarten zie ook www.bernhezerbusinessevent.nl

Sint Joris Gilde Geffen Inmiddels is onze nieuwe Koning Ferrie Verhoeven ook kerkelijk geïnstalleerd tijdens een sfeervolle dienst in onze Maria Magdalena Kerk. Sfeervol omdat de mis werd opgeluisterd door het Gilde uit Dinther. Henk Habraken zorgt daarbij voor de muziek en de teksten die heel mooi passen bij zo`n installatie. Ferrie is vanaf de oprichting archivaris van ons Gilde en heeft samen met zijn vrouw Hetty al 2 jubileumboeken uitgebracht bij ons 5 jarig en 10 jarig bestaan. Ook heeft hij al enkele prachtige tentoonstellingen ingericht. Daarom zal het zeker de analen halen dat deze kerkelijke installatie een bijzondere was omdat tijdens de dienst Mgr. Bluijssen en Prins Friso herdacht werden. Wij nodigen iedereen uit eens onze site www.gildegeffen.nl te bezoeken waar een uitvoerige foto presentatie een volledig inzicht geeft in dit traditionele gebeurtenis.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

14

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Prinses Beatrix Spierfonds Week 37 is de jaarlijkse collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds. Deze collecteweek noemen we de ‘Spierweek’ waarmee we nog duidelijker willen maken waar we het allemaal voor doen. Van 8 t/m 14 september aanstaande zullen enthousiaste vrijwilligers u vragen naar een bijdrage voor het fonds. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Het fonds is de financiële motor in de strijd tegen spierziekten; de sturende en stuwende kracht achter wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van patiënten. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Met een goede collecteopbrengst kunnen we bijdragen aan het nastreven van het ultieme doel. Voor het zo goed mogelijk laten slagen van de collecteweek zijn we op zoek naar collectanten.

De RIGOM start op woensdag 25 september 2013 van 14.00u -16.00u een cursus “Omgaan met dementie” voor familieleden en mantelzorgers van mensen met (beginnende) dementie. Bij voldoende belangstelling is er ook een avondgroep.Voor verdere informatie zie de website van de Seniorenraad in Maasdonk www.seniorenraadmaasdonk.nl Aanmelden kan ook bij Eef Rubens RIGOM tel. 0412 653233 Op allerlei manieren willen wij proberen de leefbaarheid in Maasdonk ook voor mensen met een dementie zo goed mogelijk te houden en hun mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen. Als u daarvoor nog suggesties heeft dan horen wij dat graag van u. Alle ideeën zijn welkom en wij zullen ons daarvoor inzetten! Maasdonk moet een dementievriendelijke gemeente worden en daar hebben we u allemaal bij nodig. NB Blijft u graag op de hoogte van berichten voor senioren of over dit specifieke onderwerp, schrijf u dan gratis in via de website www.seniorenraadmaasdonk.nl voor de nieuwsbrief. U krijgt dan automatisch bericht in uw mailbox als er nieuws is! Namens de werkgroep dementie Elly Smit-Nahon email: ellynahon@hetnet.nl

Wilt u meer informatie of mogelijk ook als collectant deelnemen neem dan contact op. Contactpersonen: Peter van Veghel (5322209) en Ina Megens (5323647). Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

HOE IS HET ALS JE IN JE FAMILIE OF IN JE VRIENDENKRING TE MAKEN KRIJGT MET DEMENTIE? Uit verhalen van mensen weten we dat het erg zwaar is als mensen in je omgeving gaan lijden aan dementie. Zeker als je daar een zorgtaak bij krijgt. De kans dat je daar zelf voor komt te staan wordt steeds groter. Vooral als we ons realiseren dat het aantal mensen met dementie in Maasdonk van 2012 naar 2030 onder de 65-plussers zal stijgen van 140 naar 296! In Nederland is er een multimediale campagne opgezet onder de naam “DementieEnDan”. Op 23 en 24 september om 21.00u zal de AVRO op Nederland 2 een tweedelige documentaire onder deze titel uitzenden op TV. Deze documentaire is gemaakt door Ireen van Ditshuyzen, die ruim twee jaar lang het dagelijks leven van dementerenden en hun mantelzorgers volgde.Wat er nog wel kan staat daarin centraal. Zie ook voor een eerste indruk: http://www.dementieendan.nl

16

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


persbericht

RIGOM Ouderenwerk Maasland

Workshop ‘kleur & stijl’ voor oncologiepatiënten Maasziekenhuis BEUGEN - Oncologiepatiënten van de RUCO-dagbehandeling van Maasziekenhuis Pantein kunnen binnenkort gratis deelnemen aan een workshop ‘kleur & stijl’ door een deskundig kleurstylist. Doel van de workshops is deze mensen een goed gevoel te geven en ondersteuning bij hun uiterlijke verzorging om weer meer zichzelf te zijn, met meer zelfvertrouwen. De workshops in 2013 vinden plaats op de maandagen 9 september en 25 november. De deelname is kosteloos voor patiënten die bij het Maasziekenhuis in een behandeltraject bij de afdeling Ruco-dagbehandeling zitten. Voor elke workshop kunnen zich vijf tot tien mensen aanmelden bij de verpleegkundigen van het team Rucodagbehandeling. Deze kleur & stijl workshops zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de Roparun. Op andere momenten in het jaar vinden vergelijkbare workshops plaats van de stichting ‘Look Good, Feel Better’, die mede mogelijk worden gemaakt door de stichting ‘Vrienden van het Maasziekenhuis’.

Op zaterdag 5 oktober organiseert RIGOM Ouderenwerk Maasland de tweejaarlijkse informatiemarkt voor senioren in Sportcentrum Rusheuvel in Oss. Tijdens deze markt wordt aandacht besteed aan alles wat senioren nodig kunnen hebben om zo lang mogelijk op zichzelf te kunnen blijven wonen en vitaal te blijven. Bezoekers maken kennis met producten en diensten op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn, voeding, beweging en preventie. Ook is er aandacht voor zaken die kunnen bijdragen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. Gedurende de hele dag zijn er diverse demonstraties, modeshows en optredens van zangeres Meike van der Veer, de Sluiszangers en vele anderen. Tijdens de informatiemarkt presenteren ruim 60 organisaties zich. Alle 55-plussers in de gehele gemeente Oss ontvangen een persoonlijke uitnodiging, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom op 5 oktober. Ook voor mantelzorgers heeft de informatiemarkt het nodige te bieden als het gaat om mogelijkheden van zorg en ondersteuning.

Inhoud workshops Tijdens de workshop wordt op diverse manieren aan de slag gegaan met kleur en met diverse gekleurde stoffen. Wat vindt iemand mooi, wat past bij iemand en wat staat iemand mooi? Naast kleur komt ook stijl aan bod met bijvoorbeeld diverse tips over kleding.Welke modellen, materialen en dessins passen bij een persoon? Welke kleding kan iemands persoonlijke uitstraling versterken en nèt even wat meer zelfvertrouwen geven; zeker in een onzekere en intense periode.

RIGOM start teken- en schildercursussen! Binnenkort start RIGOM met diverse teken- en schildercursussen in de regio Maasland. De cursussen bestaan uit 2x 10 lessen van 2,5 uur. Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom! Oss, de Binnenstad: dinsdag 9.30 - 12.00 uur of dinsdag 13.30 - 16.00 uur Ravenstein,Vidi Reo: vrijdag 9.30 - 12.00 uur Geffen, ‘t Oude Klooster: vrijdag 13.30 - 16.00 uur Nuland, de Meent: donderdag 13.30 - 16.00 uur Grave, Katrien: maandag 9.30 - 12.00 uur Voor inschrijving en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met RIGOM, afdeling cursussen en activiteiten, tel.: 0412 65 32 40.

18

Kom horen, zien en beleven! De toegang is gratis. Locatie: Sportcentrum Rusheuvel, Rusheuvelstraat 5 in Oss Tijd: zaterdag 5 oktober van 10.30 tot 16.00 uur

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 07 - 08 Jumping Maasdonk bij molen De Vlijt 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 04 t/m 06 Strooipop 17 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22-24 Maasdonkse vogeltentoonstelling in de Spoetnik DECEMBER 11 Ziekencomite De Schakel, Kerstviering in het Oude Klooster, 13.30 uur 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Tweede editie Geffense Kwis. 18.30 uur Koppellinck, zaal op 18.00 uur


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0020

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.