Torenklanken 2018 - nr 12

Page 1

56e jaargang | nummer 12 | juli 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REDACTIE BEDANKT DINY VAN WANROOIJ

VOOR 500 KEER “EFKES BUURTE MÈ” In deze uitgave verschijnt voor de laatste keer de rubriek “Efkes buurte mè” Gedurende vijfentwintig jaar heeft Diny in elke uitgave van ons Dorpsblad een persoonlijk verhaal over een Geffenaar geschreven. Een prestatie van formaat! De Redactie van Torenklanken feliciteert hierbij Diny van Wanrooij-Romme van harte met deze bijzondere mijlpaal. Telkens weer mensen benaderen voor een gesprekje, zorgen dat de copy op tijd bij de Redactie is. De Redactie heeft dat altijd enorm gewaardeerd. Gezien de vele reacties uit ons dorp werd deze rubriek graag door velen gelezen. Jammer dat Efkes buurte mè nu verdwijnt. Het is ook een mooie gelegenheid om nu na die vijfhonderd mooie verhalen met een nieuwe rubriek “Effe over Geffen” verder te gaan. Wij hopen daarnaast, dat Diny zo nu en dan toch nog wat in Torenklanken wil schrijven. We kennen immers allemaal het gezegde “Wie schrijft, die blijft”. Redactie Torenklanken

PAS OP VOOR DE EIKENPROCESSIERUPS! Door de warmte van de afgelopen weken zijn er in het hele land, ook in Oss, veel meer eikenprocessierupsen dan in andere jaren. De haren van de eikenprocessierups veroorzaken jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Wat kunt u doen om overlast van de rups voorkomen? • Ga niet zomaar onder een boom staan. Kijk eerst of

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

er eikenprocessierupsen in zitten. • Zet geen dieren onder een boom met eikenprocessierupsen. • Ziet u een nest van eikenprocessierupsen in de openbare ruimte? Bel dan naar de gemeente, telefoon 14 0412 of stuur een bericht via www.oss.nl/melding. • Ziet u een nest van eikenprocessierupsen in uw tuin? Bel dan een hovenier. Wat doet de gemeente om overlast van de rups te voorkomen? • We verwijderen de nesten uit de openbare ruimte.Als eerste bij scholen, kinderopvang en drukke fietsroutes. • De gemeente heeft al op doorgaande routes gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel.Toch komen hier ook weer nesten terug. • Medewerkers van de gemeente Oss, die de eikenprocessierupsen verwijderen, krijgen vanaf januari medicijnen om geen last te krijgen van de eikenprocessierups. Door het grote aantal rupsen hebben zij het erg druk dit jaar. Extra medewerkers inzetten kan niet, omdat die niet beschermd zijn door medicijnen.

De redactie van Torenklanken wenst haar lezers en adverteerders een fijne vakantie KOPY INLEVEREN VOOR:

20 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 06 juli 19.00 u. * avondmis zo. 08 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 13 juli 19.00 u. * avondmis m.m.v. fam.Van Erp en fam. Donders za. 14 juli 19.00 u. H.Mis bij het Roggemaaien op het Arboretum m.m.v. de Pomp zwengels zo. 15 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 20 juli 19.00 u. * avondmis zo. 22 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 27 juli 19.00 u. * avondmis zo. 29 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 03 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 05 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 10 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 12 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK (Gildemis t.g.v. het Koningschieten) 2e collecte voor de MIVA vr. 17 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 19 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 24 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 26 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP vr. 31 aug. 19.00 u. * avondmis OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u

daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Let op: Intenties uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Juni 2018: Djenna en Djace Broks, Liv Schoenmakers. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

HUNEDOARA

BURGERKONINGSCHIETEN VOOR KOM D’R IN Aangenaam verrast waren wij, toen we een telefoontje kregen van onze buren, het Geffense gilde, dat we waren uitgekozen als goed doel voor hun opbrengst bij het burgerkoningschieten op eerste Pinksterdag. Omdat we dit wel heel leuk vonden, hebben we flink reclame gemaakt voor dit evenement en het was een gezellige middag. Een aantal van onze mensen waagde zelfs een poging om burgerkoning te worden. Maar helaas, drie schoten raak was het maximale wat we bereikten. Wat al een hele prestatie was voor onze ongeoefende deelnemers. Yvonne van Lokven, echtgenote van de burgerkoning van vorig jaar en trouwe vrijwilliger bij Kom d’r in, had cup cakes gebakken die gretig werden gekocht en opgegeten. Opbrengst, 72 euro, was ook voor Kom d’r in. Twee weken later mochten wij in het Gildehuis de cheque ophalen, een ongekend groot bedrag € 500,-. Zoveel hadden we niet verwacht. Hiermee kunnen we beginnen met ons plan: het opstarten van een repair cafe in Kom d’r In. Namens alle vrijwilligers van Kom d’r in: St Joris gilde, heel hartelijk dank voor deze geweldige gift.

Jarenlang zijn gebruikte kaarten ingeleverd om verwerkt te worden tot nieuwe ter ondersteuning van de gemeenschap van Hunedoara in Roemenië. Helaas blijft de verkoop flink achter bij de aanvoer waardoor een flinke voorraad gebruikte kaarten is ontstaan. Wij zien ons dan ook genoodzaakt te stoppen met de inname van gebruikte kaarten. Nieuwe kaarten blijven te koop bij de Jozefkerk aan de Molenstraat te Oss. We willen iedereen bedanken voor jullie enthousiaste medewerking. Nelly Heymans, Peter Vos

VAKANTIEPERIODE 2018 • GRONDWERKEN

• MINIGRAVER VANAF 75 CM

Week 29:

dinsdag 17 juli gesloten

Week 30:

maandag 23 & dinsdag 24 juli gesloten donderdag 26 & vrijdag 27 juli gesloten woensdag 25 & zaterdag 28 juli open

Week 31:

maandag 30 & dinsdag 31 juli gesloten donderdag 2 & vrijdag 3 augustus gesloten woensdag 1 & zaterdag 4 augustus open

Week 32:

dinsdag 7 augustus gesloten

• BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Wij wensen u een prettige vakantie Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


EFKES BUURTE MÈ (DE 500E)...

Marianne Lamers (37 j.)

Voor de 500e keer wil ik in deze rubriek het goede nieuws benadrukken. Dat kan eigenlijk niet ‘efkes’, want dat is een complexe materie. Oud-Geffenaar Marianne Lamers, dochter van Trees en Huub Lamers, heeft er haar levenswerk van gemaakt. Marianne is journalist en tekstschrijver met een achtergrond in de culturele antropologie. “Het schrijven van portretten en achtergrondartikelen doe ik graag, ook in samenwerking met andere disciplines zoals fotografie, film en vormgeving. Hieruit zijn verschillende fotoboeken en multimediale producties voortgekomen. Toen ik net afgestudeerd was in de antropologie, had ik het idee om ontwikkelingswerker te worden om zo de wereld een beetje te verbeteren, maar dat is het niet geworden. Ik dacht er toen over te gaan schrijven. Dat is nu eindelijk gelukt. Ik ben ervan overtuigd dat, door mensen te laten zien waartoe we allemaal in staat zijn tot nu toe, door ze te laten zien hoeveel vooruitgang we hebben geboekt, dat dat ons voldoende vertrouwen in de toekomst en energie/brandstof geeft om de problemen die nog voor ons liggen, aan te gaan en op te lossen.” Marianne maakt zich als journalist sterk voor het publiceren van goed nieuws. Ze schreef een brief aan haar dochtertje Janne (4 jaar), (zie elders in deze Torenklanken) en sloot zich aan bij World’s Best News Nederland. World’s Best News vindt zijn oorsprong in Denemarken in 2010. Een aantal jaar later besloten enkele organisaties daarom de mogelijkheden van een Nederlandse World’s Best News campagne te onderzoeken. World’s Best News Nederland werkt sinds 2016 aan een breed coalitieplatform van organisaties uit verschillende sectoren (ontwikkelingswereld, bedrijfsleven, journalistiek) die zich gezamenlijk inzetten om mondiale, positieve trends onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. “Even voor de duidelijkheid”, zegt Marianne:“Als we het over ‘goed nieuws’ hebben, praten we niet over berichten als ‘man redt kat uit boom’, maar dan hebben we het over langzame, structurele ontwikkelingen door de jaren heen die de goede kant opgaan en die pas zichtbaar zijn als je uitzoomt. Ikzelf wilde als journalist ook graag onrecht aan de kaak stellen en focuste hierdoor te vaak en te veel op het negatieve. En dat is jammer, want veel mensen hebben hierdoor maar een somber beeld gekregen van hoe onze wereld ervoor staat. En dat is best gek, want ondanks alle ellende hebben we het beter dan ooit; we worden ouder, gezonder en rijker dan ooit tevoren.” World’s Best News wil Nederlanders inspireren met nieuws over de vooruitgang in de wereld, om duidelijk te maken dat onze inzet voor een betere wereld wel degelijk zin heeft. In artikelen, opiniestukken en video’s

berichten ze over de vooruitgang die wordt geboekt op het terrein van honger en armoede, milieu, veiligheid en welvaart, onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast geven sprekers van World’s Best News regelmatig presentaties aan studenten, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven, adviseren ze ontwikkelingsorganisaties om ook hun successen te communiceren en trainen ze journalisten om ‘verantwoordelijker en constructiever’ te berichten. Jaarlijks zijn ze present op de Bevrijdingsfestivals en organiseren ze in september de Week van de Vooruitgang om te berichten over de wereldwijde vooruitgang. Masterclasses geven op basisscholen staat ook op de agenda. Want niet alleen volwassenen, maar ook veel kinderen maken zich grote zorgen over de wereld: luchtvervuiling, uitstervende diersoorten, de plastic soep in onze zeeën, overal oorlog en geweld. Marianne: “Het is niet zo gek dat veel kinderen rondlopen met zo’n inktzwart wereldbeeld: van ontwikkelingsorganisaties, natuurbeschermingsorganisaties en journalisten horen zij vaak alleen maar wat er slecht gaat. Dat is niet alleen eenzijdig, dat werkt ook ontwrichtend.Wie enkel hoort dat het niet goed gaat, begint dat uiteindelijk ook te geloven en haakt af. Wij willen kinderen stimuleren om zich weer in te zetten voor een betere wereld.” (Het boek ‘Feitenkennis, 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt’ van Hans Rosling, geeft je daarover een helder beeld). Wat kan de lezer / kijker doen? “Wees je bewust van het feit dat de media geen goede spiegel vormen van de werkelijkheid. Zoom eens wat vaker uit en vergelijk de situatie met twintig jaar geleden. Onthoud dat nare dingen die in het nieuws komen, vaak dingen zijn die zelden of nooit gebeuren. Daarom is het nieuws. Om ons heen gebeuren op dit moment ook ontelbare goede dingen, maar die krijgen veel minder aandacht. Maar ze zijn er wel!” Wil je goed nieuws in je mailbox: meld je dan aan voor de nieuwsbrief van World’s Best News via www. worldsbestnews. nl

7


wat hier in Geffen leeft. De wethouder heeft huiswerk mee gekregen.

ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 490

Nog 10 te gaan en we hebben onze 500ste Stamtafel en daar maken we iets bijzonders van. Maar deze mag er ook zijn, voor het eerst aan onze STA Stamtafel in het Arboretum, of moeten we zeggen op het Arboretum. Het weer was geweldig en eer stroomde nog al wat belangstellende naar het Arboretum, waardoor wij zelfs koffie bekers te kort kwamen. Ook werden er door Jan Verburgh, opnames gemaakt die terug te vinden zijn op zijn youtube kanaal, Jantje Geffen of Janoes Geffen. Het gemeentehuis Op uitnodiging van de Stamtafel, was de wethouder die verantwoordelijk is voor vele zaken, maar toch wel een hele belangrijke taak voor ons ook verantwoordelijk voor Geffen. Johan van de Schoot. Deze uitgenodigd om te bomen over het plan betreft het gemeentehuis. Een drietal plannen lagen op tafel van wat wij, denken, en zo ook de gemiddelde Geffenaar, moet gebeuren met het oude gemeentehuis. Mede doordat het geen historische waarde heeft, is slopen, of gedeeltelijk slopen wel de meest gehoorde wens van de Geffenaar. De drie opties waren. 1) Oude gemeentehuis volledig slopen, en de kiosk verplaatsen naar de vrijgekomen grond, die ingericht wordt als park/grasveld. 2) Oude gemeentehuis gedeeltelijk slopen met een gedeelte gras, en de kiosk verplaatsen naar de Geer. 3) Oude gemeentehuis slopen en Kiosk laten staan waar deze staat, ook dan invullen als een park met gras. Alle drie de opties zijn opgesteld om meer ruimte in en om het plein te creëren zodat eventuele evenementen niet in de knel komen qua ruimte, denk aan Effe noar Geffe, carnaval en kermis. Naast onze tekeningen en ideeën had onze aangezetene Jaap ook nog een opsomming gemaakt van wie wat waar en waarom, deze zal elders in Torenklanken te lezen zijn. En toen was het woord aan de wethouder, die een intro gaf van om en nabij een kwartier, waar we uit konden maken dat hij een bakkers zoon uit Grave was en waar al in naar voren kwam dat er “geen” geld is. Althans, er moeten keuzes gemaakt worden in begrotingen, moet ons riool niet op de schop om meer water te verwerken, (maak het plein groen kan het water weg) Het plein moet levendig worden zegt de gemeente, dit moet gebeuren met ondernemers. Maar Gemeente Oss, jullie geven vergunningen af aan het plein om van winkels woningen te maken!!! (Jo Spierings nu en Eduard van Heesse heeft ook dit soort ideeën voor zijn winkels) Dus, van de ene kant wil Oss dit maar van de andere kant doen ze dat. De Stamtafel geeft aan met deze ideeën om te prikkelen, maar zeker ook het geluid af te geven 8

Toekomst visie Geffen Oss Er wordt hard gewerkt om de 1 miljoen euro die in de pot zit voor groen, om deze te verwerken in het buitengebied, deze pot is gegroeid doordat er landbouwgronden onttrokken zijn voor woningbouw in het buitengebied, en zit nu in een groenfonds, dit fonds, zo staat het in de boeken zal voor 1-1-2019 verwerkt moeten zijn, anders stroomt het geld terug naar degene die het erin hebben moeten storten. Harry Peters, die daar geen gebruik van kan maken, i.v.m. oudere afspraken, trekt in deze de kar. Men wil gaan investeren vanuit het Arboretum richting de Maashorst en Herperduin. En doen dit samen met landschapsbeheer Oss, Landschapsbelang Maasdonk en Stichting Arboretum. Op vele gronden rust nog een pacht tot 2024 die in eigendom van de gemeente Oss zijn, dus daar zijn nu nog weinig mogelijkheden voor, dus zoekt men het nu o.a. in de verbindingspaden en wegen. Bouwen in het buitengebied, moet gestopt worden, al zullen we voor de groei van Geffen de komende jaren er nog een 400 woningen bij moeten komen, waar??? Wij zeggen nee tegen het gemeentehuis. Rondom molen de Zeldenrust is ruimte om te bouwen, ook daar heeft de gemeente gronden liggen. En er zijn nog wel meer inbreidingslocaties te vinden in Geffen. Wat te denken aan van der Heijdens Meubelen. Al met al is de druk groot om voor 1-1-2019 alles voor elkaar te krijgen, maar gelukkig is het draagvlak groot, zeker richting het Arboretum. De Gemeente Oss heeft ook nog wat zieke bomen te ruimen, zeker een 15.000 stuks waarvan een 13.000 zieke essen en een 1500 zieke kastanje bomen. Dan past het mooi om dit te herplanten in ruimtes om en nabij het Arboretum. Midzomer avond Spektakel In/op het Arboretum, werd een heuse midzomeravond spektakel georganiseerd, helaas zonder blaasmuziek, die hadden helaas geen tijd, maar wel met een heuse kunstenaar die van een stuk van een Heesterseweg boom een heus kunstwerk maakte van een dier, een vlinder, een eend, een vogel, een haas, je kunt het niet bedenken of het kon gemaakt worden, deze zijn te zien in/op het Arboretum, o.a. langs het kabouterpad. Er was op het openveld een heuse tai chi les die gegeven werd door Peer. Ook werd er langs de schanskorven die op het “centrale plein” staat een bank vervaardigd door o.a. Willie van Erp, met wederom hout van de bomen van de Heesterseweg. Al met al een happening die druk bezocht was, en voor herhaling vatbaar. We are food/Roggemaaien Zaterdag 14 juli zal in de middag we are food starten


in/op het Arboretum, een aantal stalletjes die streek producten promoten in/op het Arboretum, voorafgaand aan de openlucht mis en het roggemaaien.Wat weer de start is voor Effe noar Geffe, mogen we zeggen 2.0 na de komst van Chris-Jan van Dinther als voorzitter. We zijn benieuwd wat er allemaal uit zijn hoge hoed komt samen met zijn werkgroep. Komt allen komt allen!!

verwachten tijdens Effe noar Geffe. Aankloppen bij de gemeente?? De wethouder was er nu toch, maar dit is geen optie, zeker niet omdat de gemeente Oss en 65 tal kerken en kloosters op hun erfgoedlijst hebben staan, dus zal ook nu geld vanuit de provincie en het rijk moeten komen, en tja, ook de Geffenaar... het is tenslotte een mooi monument, of u nu christen bent of niet.

Windmolen collectief Nee hier gaat het niet om wielerclub de Windmolens, en ook niet over de Vlijt of de Zeldenrust, nee hier gaat het om een groot windemolenpark in de polders van de gemeente Oss, waar er een 60 tal zouden moeten komen. De Boeren van Geffen en Oss hebben een heus collectief samen gesteld, waardoor ze samen er voor komen te staan, dat is beter dan in Nuland, lees Den Bosch, waar een commerciële partij er aan trekt. Als het collectief er in slaagt om dit uit te zetten, dan zullen er geen verliezers zijn.Wel kwam er de discussie, moeten we dit willen, de meningen waren verdeeld, wel was men er mee eens dat zonne velden minder energie opleveren, dan windmolens, en onder de windmolens kunnen ook nog steeds koeien grazen. Het zou het grootste windmolenpark van Nederland worden, maar ja wat wil je, Oss is ook bijna de grootste gemeente. Al met al een uniek proces in Nederland, we zullen het voor u blijven volgen.

Rondvraag/opmerkingen - Leefbaarheid zit hem in de energie van de samenleving!! - 26 augustus loopt de fietsroute van de Maashorst via het Arboretum - Het Hans Hoube pad, er kwam een vraag kan er een voetpad komen langs de Papendijk, want sommige mensen uit de verlengde Run lopen via de Papendijk het dorp in, doch vele lopen via de Wan. - Er is vergunning (op tijd?) aangevraagd voor een tent in de Harrie Schouten straat, voor de zomerfeesten Geffen, of te wel gewoon de kermistent.

Voortgang kerktoren Oei oei, wat blijkt de spits is niet qua balken een meter rot, nee, nu blijkt wel bijna 2 meter, zo rot als een mispel werd er geroepen, dus de kosten zullen stijgen voor de restauratie. Hoe nu geld op te halen, is een rondleiding op de stijgers een optie? Verzekeringstechnisch nog niet haalbaar maar men is dit wel aan het onderzoeken, of gaan we van de toren abseilen, of een popconcert geven in de kerk. Er is inmiddels een denktank opgericht die e.e.a. gaat bekijken om weer, en meer geld te genereren. De stijgers zullen nog tot eind september blijven staan dus wie weet wat voor extra activiteit we kunnen

Een druk bezocht stamtafel, met bomen liefhebbers, luisteraars, mee praters en allesweters, maar 1 ding is een feit, wie de wijsheid niet deert is bij ons verkeerd. We gaan er even tussen uit we gaan genieten van de vakantie en we zien jullie graag 19 augustus terug in café Govers rond de klok van 10:30 of te wel na de hoogmis. Houdoe wanne en, uh, bleif gruts op Geffe.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden:

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

9


GELOOF ONDER WOORDEN (10)

De Zoon (Jezus Christus) wil bekend maken wie de Vader is, de Vader wil openbaren wie de Zoon is. En zo gaan wij binnen in het mysterie van God. Dit mysterie in niet een ondoordringbare eenzaamheid. Het mysterie van God is de eeuwige gemeenschap van liefde tussen de Vader en de Zoon in de Geest. In kerkelijke taal het mysterie van de Drie-eenheid. De leerling (u en ik) wordt zo uitgenodigd om dit goddelijk leven binnen te gaan, als aangenomen zoon. Dit geeft het christelijk geloof, de spiritualiteit, een heel eigen oorsprong. Het Evangelie leidt de christen niet naar een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met de Eeuwige. Het Evangelie leidt de christen binnen in de goddelijke dialoog van de Vader en de Zoon. Het Evangelie wijdt de christen in de liefde en brengt hem, geleid door de Geest, naar de Vader en de Zoon. In hen bestaat de liefde eeuwig, al van voor de wereld bestond (Joh 17,5). Misschien komen wij christenen in de verleiding zijn geloof te beleven als een ontmoeting “onder vier ogen’ met God en vergeet dat hij God ‘de God en Vader is van Jezus Christus’. Echter als wij een kruisteken maken of in een ander gebed, is daarom gericht ‘tot de Vader door de Zoon in de Geest’. Hoe te verstaan: Het is een beweging van de geest die zich door de goddelijke Adem laat meenemen naar God de Vader die zich aan zijn Zoon geeft en die zich, door zijn Zoon en door zijn Geest, geeft aan ons mensen. Het christelijk leven sluit aan bij dit gebed: de broederlijke liefde, het verlangen om ook te geven, om te laten leven. Volgens het Nieuwe Testament betekent geloven in God: geloven in zijn onophoudelijke liefde voor ieder van ons. Dat is ook de betekenis van het geloof in de liefde die vlees is geworden in Jezus Christus. Ons antwoord op Gods liefde voor ons vereist onze liefde voor onze medemensen, onze welwillendheid, onze vergeving, de gave van onszelf voor God en voor het leven van anderen. In (1Joh 4,9-12) staat geschreven:‘En de liefde die God is, is onder ons verschenen doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door Hem het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden (…) Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden’. Eigenlijk is het toch geweldig dat als wij onze medemens liefhebben, God met ons is. Het kan ook bij niet anders daar waar Gods liefde heerst, is er vrede en gerechtigheid, zijn we er voor elkaar, zowel in vreugde als verdriet. Moge Gods liefde zijn in uw aller harten.

ROOI OORTJES XIX

In de afgelopen weken onze oortjes te luister gelegd bij Dorpsraad Geffen en op zondag ”aan gezeten” aan de neije Sta-Stamtafel in ons mooie Arboretum. FEESTTENT KERMIS Voor het 3e jaar speelt er in Geffen een soap rond de locatie van de feesttent tijdens de Kermis. Kort en goed komt het er op neer, dat de gemeente Oss opnieuw nalaat de regie te nemen. Dorpsraad Geffen kan dit niet aanzien en probeert in haar openbare vergadering van 18 juni ”het proces” te sturen, waarbij de stichting Horeca Geffen, de kermisexploitanten en verontruste bewoners van de Raadhuisstraat hun hakken in het zand zetten. De Gemeente Oss is met 4 ambtenaren (!) aanwezig, maar degenen die ambtelijk over de Geffense Kermis gaan, zijn alledrie ziek, zwak of misselijk.Tenenkrommend, dit tafereel. Hopelijk worden er door kermis-wethouder Joop van Orsouw goede oplossingen gevonden; waarom lukt zoiets in Vinkel wél en hier in Geffen niet? STAMTAFEL IN HET ARBORETUM Op 24 juni is de laatste Stamtafel voor het zomerreces. Dit keer in het Arboretum en dus zijn wij er weer een keer bij. Er was een goede opkomst en een inspirerende agenda. Direct na de aftrap van voorzitter Jan van Vucht lanceren Gilbert van de Meulenreek en Wim Romme tekeningen van Marcel Vermulst voor de invulling van het Geffense Dorpsplein. De Stamtafel wil zo (nog) meer inzicht te krijgen op de wensen van Geffenaren. Door het gemeentehuis (gedeeltelijk) te slopen en (eventueel) de Geffen700-kiosk te verplaatsen, ontstaat er in het hart van Geffen een mooi evenementenplein in het groen (!), dat groot genoeg is voor de kermis + feesttent, carnaval, Effe noar Geffe. Goed idee van de Stamtafel om (samen met de Dorpsraad) te proberen het initiatief naar zich toe te trekken; we wachten met zijn allen veel te lang op de gemeente Oss; die hebben geen haast (of tijd), maar ondertussen krijgen vastgoedondernemers Van Heese en Spierings alle medewerking van bestuurlijk Oss om winkels aan het plein te verbouwen tot woningen. Dát dan weer wel! Wij begrijpen de volgorde niet. Straks gaan deze bewoners protesteren tegen het neij plein of de activiteiten daarop; de wereld op zijn kop! Alweer een dikke onvoldoende voor Oss! Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!

Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com 10

CV ’t Rooi Hundje Geffen, tel: 06 - 53916725


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda : 18 juli: Edah museum Helmond 8 september: scootmobieltocht 12 september: bezoek natuurbegraafplaats in Schaijk 13 september: Bingo-avond 25-26-27 september: driedaagse vakantie 31 oktober: op bezoek bij René Peters en rondleiding Tweede Kamer. Beste leden van de KBO, We hebben al veel zomerse dagen gehad, hopelijk volgen er nog veel mooie dagen waarbij u kunt genieten van de lange zomeravonden. Het Oude Klooster sluit de deuren, ook de vrijwilligers daar hebben vakantie verdiend. Op 27 juli om 17.00 uur gaan de deuren twee weken dicht, op maandag 13 augustus beginnen de activiteiten weer. In de zomermaanden kunt u op maandagmiddag, bij droog weer, een kijkje gaan nemen bij het Jeu de Boulen. En eventueel een poging wagen om de beste te worden. Er zijn voor het komend najaar een paar activiteiten bij gekomen, die niet in het boekje staan.Als u belangstelling hebt, kunt de die alvast noteren.Verder bijzonderheden zoals waar u zich op moet geven en kosten, worden op tijd bekendgemaakt. Bewaar deze Torenklanken goed, want de volgende Torenklanken komt pas weer op 29 augustus. Ook kunt u in de tussentijd nadenken over de volgende vraag: Is er in 2019 belangstelling om in de zomer naar een van de concerten van André Rieu te gaan met een bus. In het najaar komen we daar op terug. Autorondrit naar en rond Maxima-kanaal Veel is er veranderd de laatste tien jaar rond Den Bosch. Dit konden we woensdag 20 juni zelf zien. Met zeven auto’s en 26 mensen hebben we een mooie tocht gehad door de Groote Wielen, over het Maxima kanaal. Koffie met appeltaart bij de Dungense brug en via Middelrode en Vinkel weer naar huis. De tocht werd uitgezet door Jan Ceelen en was zeer de moeite waard. 18 juli: het Edah Museum in Helmond We vertrekken om 12.45 uur op de parkeerplaats bij de Geer. Om 14.00 uur worden we verwacht in Helmond voor een kop koffie en rondleiding. Dit duurt 2 a 2,5 uur. Bij terugkomst in Geffen hebben we gereserveerd bij ’t Akkertje 2.0 voor een gezellig etentje. U kunt hiervoor inschrijven voor 10 juli door middel van betaling van €32,- op bankrekening NL82RABO0111003342 ten name van KBO-Reizen. Graag met vermelding van uw

adres en of u evt. kunt rijden. Als we genoeg chauffeurs hebben, gaan we met eigen auto’s. Mocht het vervoer een probleem zijn, regelen we een busje en komen er nog wat kosten bij. Scootmobieltocht zaterdag 8 september 2018 Heeft u een scootmobiel dan is deze tocht een absolute aanrader. Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar een scootmobieltocht georganiseerd voor alle gebruikers van een scootmobiel uit het voormalige Maasdonk. Speciaal voor deze groep mensen willen we er een leuke dag van maken. De tocht wordt georganiseerd door KBO-Nuland, KBO-Geffen en KBO-Vinkel en is op zaterdag 8 september 2018. Het is de bedoeling dat we een route rijden door de mooie omgeving van onze drie kernen. De tocht zal niet langer zal zijn dan 25 km.Wij rijden gezamenlijk met de hele groep scootmobielers de route waarbij begeleiders op de fiets zullen helpen bij het oversteken en zonodig ook helpen bij het oplossen van eventuele andere problemen, mocht er onverhoopt onderweg wat gebeuren. De gehele tocht is er een EHBO-er aanwezig. Ook zal er een aanhanger beschikbaar zijn voor scooters die onderweg pech krijgen. Daarnaast is er voor deze tocht een verzekering afgesloten. Bent u ook een scootmobieler dan kunt u zich opgeven bij: Voor Nuland Dhr. Wim van Koert tel. 5321981 of 0646437378 Voor Vinkel Dhr. Christ van Leijden tel. 5322095 Voor Geffen Dhr. Bér Vissers tel. 5322054 of 0657728287 Bezoek aan de natuurbegraafplaats in Schayk op woensdag 12 september 2018. We worden rond 10.00 uur verwacht, krijgen een kopje koffie in De Hoeve, met uitleg. Daarna gaan we het gebied bekijken. We verwachten tegen twaalf uur weer thuis te zijn. U kunt zich hiervoor tot 30 augustus aanmelden bij: Henriette v. Erp tel. 5322058 of email: famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel. 5323123 of email: famhondong@kpnplanet.nl Graag erbij vermelden als u kunt rijden.

11


12


GEMEENTEHUIS EN DORPSPLEIN --- WAT NU? De definitieve beslissing over de toekomst van het in onbruik zijnde gemeentehuis blijft nog steeds uit. Maar het rommelt wel. Afbreken of niet? Geffenaren, maar ook het gemeentebestuur van Oss, eigenaar van het gebouw, zijn er inmiddels van doordrongen dat de toekomst van gemeentehuis en die van het Dorpsplein onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden. De Stamtafel pleit ervoor om het Dorpsplein uit te breiden met de grond van het gemeentehuis waardoor het plein zijn functie als centrum voor zakelijke uitingen en de diverse Geffense evenementen veel beter kan vervullen.Voorlopig starten we hier met de presentatie van het waarom en de ideeën voor verandering. Het gemeentehuis Dit gebouw staat er vanaf 1 januari 2015, toen Geffen is ingedeeld bij de gemeente Oss, nutteloos en verlaten bij. In het jongste verleden zijn er over wat ermee moest gaan gebeuren diverse suggesties uitgesproken, zoals: 1. Gegadigden interesseren om het gebouw geheel of gedeeltelijk als kantoor of kantorencomplex te gebruiken en/of het te vullen met wooneenheden. 2. Afbreken. 3. Afbreken en ter plaatse nieuwbouw van woningen realiseren. Het Dorpsplein Geffen is een Brabants dorp en zo wil het er ook uit zien. Daar hoort een plein in het centrum bij waar men graag komt. Het centrum van Geffen is de laatste jaren door het Centrumplan-Zuid echter steeds meer opgevuld met flatwoningen en rijtjeshuizen van een type dat je vooral in buitenaf gelegen woonwijken van een dorp of stad ziet. De overblijvende vrije ruimte is nihil. Dat aantrekkelijkheid van het Dorpsplein als centraal punt voor evenementen is daardoor sterk afgenomen. Het nieuwe, naburige Aloysiusplein kan dat niet compenseren want dat is in feite een grote parkeerplaats en mist het karakter van een Brabants dorpsplein. Het Geffense Dorpsplein moet weer het sprankelende midden van ons dorp worden en dat zou gerealiseerd kunnen worden door vergroting en herinrichting van het plein als het gemeentehuis wordt afgebroken. Het moet weer de centrale plaats worden waar het te doen is.Voorheen waren er meerdere jaarlijkse evenementen. De kermis kon er terecht. Maar nu klagen de kermisexploitanten hardop over ruimtegebrek en laten doorschemeren het in Geffen voor gezien te willen houden. Hetzelfde probleem van te weinig ruimte nekt Effe noar Geffe. De horeca is niet erg enthousiast over de recente ontwikkelingen en ziet er tegenop om in de huidige omstandigheden op het plein bij tijd en wijle zijn diensten aan te bieden. Tijdens de recente carnavalsdagen was het, behalve bij de optocht in het dorpscentrum, ijzingwekkend stil. De grote

drukte was elders, in de tent die noodgedwongen buiten de bebouwde kom moest worden geplaatst. De café’s waren stil. Het Dorpsplein dreigt blijvend een doelloze leegte te zijn, alleen nog maar in gebruik als parkeerplaats en af en toe een kleine markt. Moet dat zo blijven? Nee toch? Wat nu? Voor de Stamtafel heeft Bouwkundig Ingenieursbureau Vermulst in Geffen belangeloos voor een vergroot Dorpsplein een aantal ideeën en schetsen op papier gezet. Die houden in: Het gemeentehuis afbreken en de vrijgekomen ruimte herstructureren als naadloze uitbreiding van het huidige Dorpsplein; aangepast aan de mogelijkheid om recreatie en evenementen op het gehele plein te organiseren. De kiosk zou dan eventueel naar de vrijkomende hoek worden verplaatst, al dan niet omgeven door groen in een parkachtige omgeving. Of eventueel naar het open terrein bij sporthal de Geer. Dit alles vergt uiteraard nog detaillering maar wordt nu als uitgangspunt gepresenteerd om draagkracht te verwerven. We hopen dat we daarmee nog vroeg genoeg zijn om te voorkomen dat projecten met andere plannen (zoals die voor vervanging van het gemeentehuis door bijvoorbeeld alleen maar nieuwe rijtjeshuizen) zodanig vergevorderd raken dat ons plan geen kans van slagen meer zou hebben. En derhalve aan de saaiheid van het Dorpsplein niet meer valt te ontkomen. Uitbreiding van het Dorpsplein levert kansen om het in meerdere opzichten aantrekkelijker te maken en daarmee ook interessanter voor de plaatselijke middenstand. Daarom roepen wel alle Geffenaren op om ons voorstel op alle mogelijke wijzen te steunen. Ten slotte Het gaat hier om een voorstel. Uitwerking en begroting zijn nu nog niet aan de orde. De vraag is nu: Wil de Geffenaar graag een vergroot Dorpsplein om het geschikt te maken voor evenementen en daarvoor het gebouw van het gemeentehuis opofferen? We willen het plan daarna aan de gemeente en andere belanghebbenden voorleggen om hen mee te krijgen voor de overtuiging dat uitbreiding van het Dorpsplein een must is. De hiervoor geschetste aanpak zien we als basis voor mogelijke oplossingen om dat doel te bereiken. De door Ingenieursbureau Vermulst gemaakte tekeningen tonen we hier, in verkleinde vorm; er zijn drie opties. Optie1:Verwijderen deel gemeentehuis + vergroten Dorpsplein + verplaatsen kiosk (De Geer) Optie2: Verwijderen gemeentehuis + vergroten Dorpsplein + aanleg parkomgeving Optie3: Verwijderen gemeentehuis + vergroten Dorpsplein + aanleg parkomgeving waarin kiosk. De Stamtafel is erg geïnteresseerd in 1. uw keuze en 2. wat u er verder over wilt opmerken. Per e-mail s.v.p. naar: stamtafel@torenklanken.nl. De Stamtafel 13


HOE IN TE LEVEREN

WAT HOORT ER BIJ?

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

PLASTIC VERPAKKINGEN

BLIK

DRINKPAKKEN

• Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc. • Knijpflessen voor sauzen, olie etc. • Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep • Verpakking van kaas, vlees en vis • Bekers voor yoghurt, vla en ijs • Bakjes voor salade, groente en fruit • Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc. • Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas • Plastic tasjes en zakjes • Plantenpotjes • Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels, schroefjes e.d.)

• Drankblikjes (voor frisdrank, bier en dergelijke) • Stalen siroopflessen • Conservenblikken (soep, pastasaus, groente & fruit) • Aluminium schaaltjes van levensmiddelen

• Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn • Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt • Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

Zorg dat alle verpakkingen LEEG zijn. • Doppen en deksels mogen blijven zitten. • In de zak, container of ondergrondse containers bij winkelcentra. • Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl voor informatie over afval scheiden. • Voor de ophaaldagen zie: www.mijnafvalwijzer.nl of gebruik de app AfvalWijzer.

info, tips en meer op oss.nl/afval


Waarom verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken scheiden? Verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken kunnen we goed hergebruiken. Plastic verpakkingen

worden verwerkt tot korrels die de basis zijn voor nieuwe plastic producten zoals emmers,

straatmeubilair en fleecetruien. Blik kunnen we eindeloos hergebruiken. Een gebruikt blikje wordt omgesmolten. Hier worden nieuwe producten van staal en aluminium van gemaakt. Bijvoorbeeld om te verwerken in auto’s of fietsen. Van drinkpakken wordt onder meer toiletpapier gemaakt.

Is grondstof voor: • Plastic flesje • Bermpaal • Fleecetrui • Emmer

Is grondstof voor: • Frisdrank blikje • Fiets • Auto

info, tips en meer op oss.nl/afval

Is grondstof voor: • WC rol • Kartonnen dozen • Papieren zakken


BRIEF AAN JANNE VAN MARIANNE Trump, terreur, vluchtelingen, klimaatverandering. Journaliste Marianne Lamers voedt haar dochtertje op in een dreigende wereld. Maar zo ziet zij het niet. Lieve Janne, de boze wolf is in jouw leventje nu wel het engste dat er is. Of soms is het de wind die plotseling aan je rode bolletjesparaplu trekt. Tegen de tijd dat je deze brief zelf kunt lezen, mijn lieve Jannemeis, zal je langzaam gaan ontdekken dat er meer enge dingen zijn in de wereld dan boze wolven of donkere kamers. In de krant zal je lezen over oorlogen en klimaatverandering. Op je tablet zul je beelden zien over honger en ongelijkheid en de radio zal het laatste nieuws over terreur en vluchtelingen in je oor tetteren. Laat je niks wijs maken, lieve Janne. Ellende is van alle tijden, maar de oplossingen die we er als mensen voor vinden, gelukkig ook.Toen ik zelf nog in de wieg lag, waren mijn vooruitzichten minder goed dan die van jou nu. Je moeder kwam midden in de Koude Oorlog ter wereld. Opa en oma maakten zich geen zorgen over Trump, klimaatverandering of terrorisme. Zij protesteerden tegen kernwapens, waren bang voor ‘de bom’, maakten zich druk over de zure regen en het gat in de ozonlaag. Maar de ruziemakers van de Koude Oorlog maakten het weer goed met elkaar. Die bom, die viel nooit. De Amerikanen en Russen brachten 85 procent van hun kernwapens naar de schroothoop. En de zure regen en de steeds dunner wordende ozonlaag? Daar hebben we, nu we met zijn allen geen vieze cfk’s meer gebruiken, geen last meer van. Kinderen wereldwijd waren er in mijn geboortejaar 1980 een stuk slechter aan toe dan tegenwoordig. Bijna 2,6 miljoen kinderen gingen in 1980 nog dood aan mazelen, een ziekte waar we nu allebei tegen zijn ingeënt. Daarom stierven in 2015 nog 134.000 kinderen aan deze ziekte. In 1980 was bijna de helft van de wereld heel erg arm, nu is dat nog geen tien procent. Als het ons gelukt is om zoveel mensen uit de armoede te laten ontsnappen, dan lukt dat ons toch ook met die laatste tien procent? En ja, er is oorlog en terrorisme, maar ten opzichte van de vorige eeuw lukte het ons om het aantal slachtoffers van oorlog en terrorisme fors te laten dalen. En ja, het klimaat verandert, maar we vangen de gevolgen ervan steeds beter op. En ja, kinderen sterven nog steeds aan malaria en ondervoeding, maar ook de kindersterfte daalde sinds mijn eigen geboorte met meer dan de helft. Zeker, schoon drinkwater is schaars, maar sinds de jaren ‘80 kregen maar liefst 2,6 miljard mensen toegang tot schoon water. En nog steeds gaan er te veel kinderen niet naar school, maar anno 2017 hebben we het wel voor elkaar dat 91 procent van alle kinderen ter wereld wél naar de basisschool gaat. Al deze vooruitgang kwam er niet zomaar. Dat gebeurde, lieve Janne, door onze inzet. Door regeringen, door

16

ontwikkelingsorganisaties en door gewone mensen zoals jij en ik die willen dat er iets verandert. Die zich niet laten ontmoedigen door de problemen waarover we dagelijks in de krant lezen, maar die zich laten inspireren door de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt. Natuurlijk zijn we er nog lang niet en mag jij nog lekker heel lang klein en onbezorgd blijven, maar de wereld verbeteren, het kán. Iedere dag weer opnieuw. Marianne Lamers is freelance journalist en werkt onder meer bij World’s Best News. Zij schreef deze brief in het kader van de Week van de Vooruitgang (van 11 tot 17 september). Deze brief verscheen eveneens in Het Parool, De Limburger,Tubantia, De Leeuwarder Courant en het Eindhovens Dagblad en werd besproken in het programma De Optimist van Radio Een Vandaag.

PTCC, AFD. OSS / DEN BOSCH Woensdag 4 juli, om 20.00 uur, organiseert De PTCC, de Personal Thuis Computer Club, weer een clubavond in Ontmoetingscentrum Meteoor, aan de Oude Litherweg 20 in Oss. Onderwerp is deze keer; COMPUTER IDEE, blad en site, uitgebreid toegelicht. Ook niet leden zijn, eenmalig ter kennismaking, van harte welkom.


De vakantie periode komt er voor velen weer aan, maar er zijn ook mensen die de zomermaanden gewoon thuis blijven. Omdat veel andere activiteiten dan wel stoppen, willen we Kom d’r in gewoon open houden. Op dinsdagmiddag en vrijdagochtend kan je binnen lopen voor een kopje koffie en een praatje.(Klein)kinderen kan je gewoon meenemen, we hebben een speelhoekje voor de kleintjes. Vrijdagochtend is het tussen 10.00uur en 11.00 uur wel extra druk omdat de wandelaars van de Huisartsenpraktijk dan op de koffie komen. Ook onze activiteiten gaan gewoon door. Als je mee wilt knutselen op de crea-avond of mee wilt eten met de wereldproeverij, dan is het fijn als je de week ervoor even inschrijft op de lijst die bij Kom d’r in ligt of een berichtje stuurt naar komdrin.geffenzorgt@gmail.com Dit in verband met de inkoop.

nog zijn wat betreft openingstijden en activiteiten. Er zullen mensen van de werkgroep aanwezig zijn en enkele gastvrouwen om onze ervaringen en plannen met jullie te delen. Kom d’r in is er van en voor alle Geffenaren, dus laat je stem horen! Namens de gastvrouwen en werkgroep leden wens ik iedereen een fijne vakantie en we zien jullie graag weer in bij Kom d’r in.

Tijdens Effe noar Geffe is Kom d’r in op zaterdagavond 1 september van 19.30-21.30 uur ook open. Loop dan eens binnen, wij horen graag van jullie welke wensen er

17


DE LAATSTE GEBROEDERS VAN DEN BERG SLUITEN DE CABINE Ze mogen best eens op de voorgrond: boven op een Berg zand… De broers Henny en Antoon van den Berg stammen uit een echte transportfamilie en met hen wordt de transportketen van de familie Van den Berg afgesloten. Vader Mies van den Berg had 8 broers en 3 zussen. De 9 jongens vonden allemaal werk in het transport. Met paard en kar werd van alles vervoerd: kolen, spullen voor de Boerenbond, materialen voor de wegenbouw, melkbussen ophalen e.a. In 1948 trouwde Mies en ging hij voor zichzelf rijden. Hij kocht een (leger)wagen voor ƒ 3.500,00. ‘Jonge wè doede toch!’ werd hem gezegd, vanwege deze flinke investering. Er bestond nog dienst-wederdienst in die tijd: “Jan van Schijndel bouwde ons pap zijn huis en die reed op zijn beurt weer zand voor het Bouwbedrijf.” Henny (64 j.) heeft het vak geleerd van zijn vader. “Ik was er razend op en reed al vanaf mijn 11e jaar met hem mee. Toen ik 17 jaar werd, had ik al 10 maanden gereden bij de aanleg van de weg van Breda naar de Belgische grens op een afgesloten terrein. Henny haalde na de lagere school zijn Middenstandsdiploma en alle chauffeursdiploma’s op dat van de motor na. Antoon (60 j.) volgde na de lagere school de LTS. Op 1 april 1980 werd het bedrijf overgenomen door Henny en Antoon en Mies werkte nog 8 jaar met hen mee, hij was 73 jaar toen hij stopte. De broers reden beiden op de vrachtwagen en repareerden, vooral in de beginjaren, de eigen wagens. Henny verzorgde de boekhouding. Zelfs in de vakanties werd er gesleuteld. Ze waren een goed team. “Slechts één keer heb ik het verslapen en dat vond mijn grote broer niet leuk”, lacht Antoon. Bep, de vrouw van Henny deed administratief werk, was ‘de telefoniste’ en ontving de klanten op de werf. Het transportbedrijf liep goed. Ze hadden veel klanten, zowel particulieren als bedrijven.“In ons 70-jarig bestaan hebben we 49 jaar voor de Gebroeders Van Wanrooij gereden.” “Bijgevoegde foto is gemaakt tijdens ons ‘werkoverleg’,” grapt Henny.

18

Ze hebben in Geffen veel – soms mooie gebouwen – in

puin zien veranderen o.a. de garage van Toon Groos, het huis van ‘de Lange Dekker’ (Stoffen- en manufacturenwinkel van Jas Dekkers), de Jozefschool, het patronaat, schuren bij Toon Schuurmans, het huis van Cees van der Rijt, Klavertje Vier (dat moest in een snel tempo, want met Effe noar Geffe moest de ruimte gebruikt worden) en de oude C1000/Kopak. Anekdotes komen boven: Mies had wel 13 keer een gierkelder stuk gereden… Henny’s dochter Kristel, die mee mocht rijden, vond dat haar papa wel erg beroemd was, want alle mensen zwaaiden naar hem… op het dashboard stond een bakje met kwartjes als telefoongeld, die deponeerde Kristel allemaal in de kachel… en Antoon zijn zoontjes Wesly en Roy gingen wel heel jong met papa mee in de vrachtwagen, hij had de pampers bij de hand liggen… De broers hebben bij het 70-jarig bestaan een punt achter het Transportbedrijf Van den Berg gezet. Het bedrijf met woningen is verkocht aan Timmermans Infra en die gaat het verhuren aan Joost Coppens, die het transportbedrijf gaat voortzetten. Op 28 april hebben ze een ‘goei feestje’ gehouden, waarbij naast familie en vrienden, alle aannemers present waren. Nu is er tijd voor andere dingen voor Henny en Antoon. Allereerst gaan ze allebei een hele dag naar school om code 95 te verlengen, zodat ze altijd nog legitiem kunnen rijden. Daarna kunnen ze hun hobby’s gaan uitvoeren en jawel, die hebben ook met vervoer te maken. Henny heeft oldtimers en gaat graag wandelen en fietsen. Ook extra genieten van het wel en wee van de dochters Kristel, Aniek en Yvette en kleinzoon Noud. Antoon heeft een ware Zundapp en is lid van de Zundappclub. Daarnaast verzorgt hij thuis de huishouding sinds zijn vrouw Conny is overleden en wandelt ook vaak met Henny en Bep mee. De gebroeders Van den Berg willen graag alle klanten bedanken voor het vertrouwen dat ze hebben gekregen. Ze kijken terug op een fijne tijd. Daarnaast willen ze ook Geffen bedanken, want de jubileumbijdragen die ze ontvingen van alle gasten, hebben ze geschonken aan maar liefst 6 goede doelen: Zorgcentrum De Heegt, Scouting Geffen, muziekvereniging W.I.K., Heemkundewerkgroep Vladerack, de Wensambulance en de Flierefluiters. Een zeer goede geste. Op 20 juni jl. werden de cheques uitgereikt in de Koppellinck. De muzikanten van WIK kwamen aldaar graag een serenade brengen.Voorzitter Johan van Herpen sprak de schenkers toe: “De Gebroeders Van den Berg zijn een begrip in Geffen en omgeving. Dag en nacht stonden jullie klaar, vele werkuren hebben jullie gemaakt. Daarnaast hebben jullie een groot hart voor het verenigingsleven. Het siert jullie dat wij – hier aanwezig – een prachtige


bijdrage mogen ontvangen voor onze clubs. Met het bedrag voor WIK gaan wij een start maken om in 2021 nieuwe uniformen te kunnen aanschaffen. De Heemkundewerkgroep hoopte op veel ‘Auw Neijts’ van een Transportbedrijf, dat historie heeft geschreven. Namens de ‘Big Brothers’, sprak Bep het publiek toe: “Wij hebben bewondering voor mensen die zich vrijwillig inzetten op welk gebied dan ook, daarom deze schenkingen aan veel vrijwilligers!” Zelf is ze al jaren een trouwe vrijwilliger bij Mariaoord. Tot slot klonken klanken van dankbaarheid door de Koppellinck in een hartelijk ‘Lang zullen ze leven’ door de fanfare.

de familie omringde haar. Discussiepunt was nog even, waar de molen precies moest komen te staan, op het gras of op de stoep bij het huis van An. Het werd de stoep, want vanuit oma’s vaste plekje onder de partytent, waar ze vaak (vlijtig) zit te breien of te lezen, kan An de molen daar het beste zien. Een interessant detail hierbij is: de molen is zo vervaardigd dat hij altijd in de vreugdestand terugvalt…

MOLEN DE VLIJT TERUG OP DE MOLENBERG Enkele maanden geleden zag Anja de Kinderen (kleindochter van An de Kinderen uit de Molenstraat) tijdens een wandeling een molentje in een tuin staan. Toen kwam ze op het idee om er ook voor oma de Kinderen eentje te maken voor haar 91e verjaardag. Samen met haar vader Harrie begon Anja aan de grote klus. Allereerst bracht ze een bezoek aan molen De Vlijt in de Groenstraat. Alles werd op schaal getekend en Harrie zaagde alles uit. Anja verfde en timmerde met wat hulp van haar vader alles in elkaar. Het resultaat was een ware replica van De Vlijt. Op 12 juni jl. kon vol trots de molen op een molensteen geplaatst worden bij het huis van oma.Ter plekke werden de wieken door Anja aan de molen vastgedraaid. Oma de Kinderen was erg verrast, een groot deel van

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 19


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


KONINGSCHIETEN BIJ HET SINT-JORISGILDE Terugblik 24 juni 2018. Het 19e Geffens Open Jeu de Boules toernooi was weer super geslaagd. De sportiviteit stond hoog in het vaandel 33 koppels speelden 4 wedstrijden tussen 10.30 en 16.30 uur. Met een niet te geloven zo spannende laatste 4e wedstrijd tussen Mart en Sjannie Schuurmans tegen Niels Verbruggen en Roy Schuffelers. Kampioenen van die dag werden Rien v Lieverloo en Arie Wijgers. Hieronder vind je de 1e tot de 8e plaats. 1e Rien v Lieverloo en Arie Wijgers 2e Piet Ketelaars en Louis Ketelaars 3e Toon en André Schuurmans

4e 5e 6e 7e 8e

André en Henk vd Biezen Jan Verbeek en v Zoggel Mat de Kleijn en Nuijen Mieke v Lieverlo en Trudie Wijgers Ton Broeksteeg en Rien v Wanrooij

Op kermiszondag 12 augustus om 13.30 uur gaat het gilde, uitgerust met kruisbogen, naar het veld bij molen Zeldenrust waar de vogel zoals elk jaar aan een molenwiek bevestigd zal worden voor het jaarlijkse koningschieten. In de ochtend, na de gildemis, hebben de leden die mee willen dingen naar het koningschap, zich al ingeschreven en is er geloot voor de schietvolgorde. Het zal weer een spannende strijd gaan worden. Bij aankomst op het veld zal de vogel gevrijd worden (vrijgemaakt van boze geesten, oud gildegebruik) door er driemaal omheen te lopen. Dat betekent voor het gilde drie rondjes om de molen. De openingsschoten worden gelost door onze huidige koning Albert van Orsouw, keizer Piet van Erp (die als keizer nooit meer mee kan schieten voor het koningschap) en, indien aanwezig, pastoor David van Dijk en een afgevaardigde van de gemeente. Na de strijd wordt de nieuwe koning geïnstalleerd en ingevendeld. Na dit alles wordt het terrein ontruimd en gaat het gilde terug naar het gildehuis voor de teeravond. U bent van harte welkom op het schietterrein; zorg dat u er bij bent, want het wordt zoals altijd een gezellige middag. De middag begint om 13.30 uur en gaat duren tot ca. 17.30 uur. www.gildegeffen.nl / www.facebook.com/gildegeffen

De helpers, iedereen die mee gespeeld heeft, de fotograven en niet te vergeten de vrijwilligers in de Koppellinck. BEDANKT. Zonder jullie was dit allemaal niet gelukt. En nog een speciaal bedankje voor Lambert Schuurmans voor het verzorgen van het geluid. Voor meer info en foto`s zie www.jbcgeffen.nl groeten van het bestuur van JBC Geffen, en wie weet, tot ziens op de laatste zondag van juni in 2019.

21


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GYM VERENIGING GEFFEN GVG Springt en Swingt 2018 Op zondag 3 juni jl. was het zover... de GVG Springt en Swingt Show 2018. Sporthal de Geer werd omgetoverd tot een mooi sport podium. Hierdoor konden alle GVG jeugdtakken hun beste optreden neerzetten voor hun familie en andere bekenden. Jammer genoeg ontbrak dit jaar de breakdance groep vanwege vele afmeldingen. Maar dat mocht de pret zeker niet drukken. Met ruim 250 toeschouwers was het wederom een geweldige show! Maar liefst 4 turngroepen lieten de moeilijkste turnoefeningen zien op oa. de airtrack, balk en trampoline.Wat hebben alle turnsters in 1 jaar toch enorm veel geleerd! Na het turnen was het de beurt aan 2 streetdance groepen. De zaal werd snel omgetoverd en tijdens deze pauze liet hulptrainster Laura eens even een paar mooie turnoefeningen op de airtrack zien. Eerst was het de beurt aan de streetdance zaterdaggroep, dat zijn de jongste danseressen van de GVG. Ze deden het super knap! Ook de oudere streetdance meiden hadden een erg gaaf optreden neergezet. Toen was het de beurt aan de allerkleinste leden van GVG, de peuter en kleutergym. Zij genoten allemaal van hun moment tijdens de show. Vervolgens zetten de oudste streetdance meiden ook nog eens een heel stoere dansshow neer. Uiteindelijk werd de show afgesloten door een demo van de trainsters Milou, Nienke en Renske.Wij kijken terug op een zeer geslaagde GVG Springt en Swingt show 2018! GVG bedankt Arie Jagers, Jaffrey van geluid en licht, alle trainsters en hulpouders, zonder jullie was deze show niet mogelijk. Ook bedanken wij MariĂŤtte Grim, zij neemt afscheid als GVG bestuurslid. MariĂŤtte heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging en wij zullen haar binnen het bestuur zeker gaan missen.

23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


PROGRESSIEF POLITIEK TALENT GEZOCHT GEFFEN – GroenLinks afdeling Oss is op zoek naar bevlogen, politiek talent (m/v), vooral in de kernen van de voormalige gemeente Lith en het mooie dorp Geffen. In Geffen was tot voor enkele jaren de Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM) erg actief. Het leeuwendeel van de Geffense fractie (o.a. Geffens‘ politiek genie Hans Hendriks) sloot in 2013 aan bij ”Dorpenpartij VDG”. Ook ik, maar omdat dit in de politieke praktijk een rechts-conservatief clubje van oude mannen is, ben ik drie jaar geleden overgestapt naar GroenLinks Oss, waar ik jong politiek talent begeleid. Nu na de verkiezingen de rook in de gemeente Oss opgetrokken is en we een ultrarechts College van oude mannen in pakken hebben, wordt het tijd om naar de toekomst te kijken: Regeren is immers vooruit zien! Daarom wil ik in de kernen van de voormalige gemeente Lith en ons mooie dorp Geffen (nóg geen GroenLinks bolwerken) proberen te bouwen aan een actieve(re), progressieve, ”jonge” achterban. ”Jong” = bevlogen, enthousiast en niet perse leeftijd gerelateerd. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen is het aantal GroenLinks stemmers in Geffen vervijfvoudigt, maar officieel ben ik (nog) het enige officiële lid. Ik hoop dat dit snel verandert! Ben jij ook voor een groen, duurzaam en eerlijk Oss? Meld je dan aan om mee te denken. Na de zomervakantie organiseer ik een gezellig samenzijn in ‘t Arboretum of bij Boetje.

WIE WAT WANNEER JULI 04 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 11 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 18 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 25 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 12 Sint-Jorisgilde: koningschieten bij molen Zeldenrust 12 Seniorendag Sint Jozefoord 13 t/m 17 Jeugdvakantieweek 15 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 17-19 Sint-Jorisgilde: Europees Schuttersgilde Treffen in Neer, Limburg (ong. 15.000 gildeleden uit heel Europa) 22 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 27 aug t/m 1 sep Collecte De Schakel 29 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster SEPTEMBER 01 Heemkunde fototentoonstelling Twee- en meerlingen, 19.30-22.00 u. raadzaal voormalig gemeentehuis 02 Heemkunde fototentoonstelling Twee- en meerlingen, vanaf 10.30 u. raadzaal voormalig gemeentehuis 02 Effe noar Geffe, Sint-Jorisgilde aanwezig bij opening 05 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 05 Nat. Ziekendag, Ziekencomite De Schakel 10 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster

Charles van Herpen, charlesvanherpen@gmail.com 073 - 5324628 / 06 - 53916725

EERSTE ELEKTRISCHE AUTO VOOR BRABANTZORG THUISZORG REGIO OSS Het thuiszorgteam van BrabantZorg Thuiszorg in regio Oss neemt volgende week hun eerste elektrische auto in gebruik. Op vrijdag 15 juni wordt de auto in ontvangst genomen bij De Heegt in Geffen. Aandacht voor het milieu en zorgvuldig omgaan met energie passen binnen de visie van BrabantZorg om zo duurzaam mogelijk te zijn. Het team dat de auto gaat gebruiken richt zich op het verlenen van acute zorg en is van 7.00 uur tot 23.00 uur op te roepen voor zorg. Zij leggen relatief korte afstanden af; een ideale uitgangspositie voor het gebruik van een elektrische auto. In de toekomst zullen nog meer auto’s binnen BrabantZorg Thuiszorg worden vervangen door een volledig elektrisch exemplaar.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 28

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.