Torenklanken 2016 - nr 12

Page 1

54e jaargang | nummer 12 | juli 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ROGGEMAAIEN EFFE NOAR GEFFE VERPLAATST NAAR AUGUSTUS Ivm met tegenvallende weersomstandigheden van de afgelopen periode wordt het traditionele Roggemaaien verplaatst naar een datum in augustus. Ook de voorafgaande openluchtmis vindt op de nieuwe datum plaats. Nadere info volgt in de volgende torenklanken. Bestuur Effe noar Geffe

DE VEILING DER EMOTIES Op 4 september is het dan zover: de 40 ste editie van Effe noar Geffe barst los! Op dit jubileum zijn de veilingmeesters en de familie De Meijer weer van de partij om met een lach en een traan de meest prachtige, nostalgische en zeer unieke spullen per opbod te verkopen. Ook dit jaar gaat de volledige opbrengst naar een goed doel. Dit jaar is gekozen voor slow care/Elzeneindhuis: in de Ruwaard in Oss wordt door ouders in gezamenlijkheid een dagbestedingsplek en eigen huis gerealiseerd voor hun kinderen die niet zelfstandig kunnen wonen. Meer informatie kunt u vinden op www.elzeneindhuis.nl In het Elzeneindhuis komen o.a. 3 jong volwassenen uit Geffen te wonen. Naast een aangepast huis hebben de bewoners ook aangepaste hulpmiddelen nodig. Een van hun grootste wensen is de aanschaf van Het Therapeutic Motion Simulation. (www.vita-care.eu) Met dit apparaat worden bewoners die zelf niet (goed) kunnen bewegen op een prettige en therapeutische manier bewogen. Dit is niet alleen prettig: ze worden er lichamelijk en geestelijk fitter van. Het apparaat bestaat uit een beeldscherm en een platform waarop een stoel of

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

rolstoel kan worden geplaatst. Op het platform worden allerlei bewegingen nagebootst. Hierdoor lijkt het alsof de bewoner zelf paardrijdt of aan het sumbadansen is. Een geweldige ervaring! De Veiling der Emoties is ook dit jaar op de inmiddels wereldberoemde Taverne ‘D’n Hooghe Noot’, waar we samen met de Wik en de Pompzwengels u allen een prachtige dag verzorgen, met veel afwisselingen in het programma. Om tot een mooie veiling te komen hebben we uiteraard weer spullen nodig en doen we een beroep op alle Geffenaren. Zoals gewoonlijk gaan de veilingmeesters op vrijdag 2 september vanaf 16.00 uur de ronde doen. Mocht u spullen hebben dan kunt u mailen of bellen naar Hans van Rosmalen: hansvanrosmalen@home.nl / 06-22018565 en/of Geert-Jan van Nistelrooij: gjvnistelrooij@.nl / 06-51708981. Alvast dank en heel graag tot de vierde!!! Mede namens het bestuur van Effe noar Geffe! De Veiling der emoties

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 juli (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. e-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 08 juli 19.00 u. * zo. 10 juli 09.30 u. + vr. 15 juli 19.00 u. * zo. 17 juli 09.30 u. + vr. 22 juli 19.00 u. * za. 23 juli 13.30 u. zo. 24 juli 09.30 u. + vr. 29 juli 19.00 u. * zo. 31 juli 09.30 u. +

avondmis H.Mis m.m.v. GK avondmis H.Mis m.m.v. GK + PP + DK (Magdalenadag) na afloop is er koffie. avondmis Huwelijksviering van Joyce van Loon en Reinier den Otter H.Mis m.m.v. GK avondmis H.Mis m.m.v. GK

In juli en augustus is het kinderkerk als er kinderen en gastouders aanwezig zijn. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel.

KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Tussenstand per 26 maart 2016 is € 14.250,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen GA MEE OP ZEILKAMP Voor tieners uit de parochie De Goede Herder Wil jij leren hoe je een zeilboot beheerst? Of hoe je in de mast kunt klimmen met je blote handen en voeten? Hoe zou jij het vinden om nieuwe vrienden te maken en met zijn allen te overnachten in een woonboot op een onbewoond eiland in de Loodsrechtse Plassen? Vind je het leuk om bij het kampvuur te zitten, te voetballen, te zwemmen of te racen tegen leeftijdsgenoten? Dan is het zeilkamp van ons bisdom zeker iets voor jou! Vanuit de parochie De Goede Herder, dus vanuit de kerk in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, kun je er nu ook bij zijn: van 16 t/m 23 augustus op het Holtuseiland. Het zeilkamp is niet duur, voor een hele week zeilen, eten en slapen betaal je maar 220 euro.Wat meer informatie:Al jaren organiseert het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch een zeilkamp voor jongens tussen de 12 en 18 jaar oud. Ervaren instructeurs leren je om te zeilen en er is een kamppriester die elke ochtend een korte viering houdt. Behalve dat je leert om te zeilen, leer je ook iets meer over het christelijke geloof. En dat geloof is veel dynamischer en opener dan je misschien denkt.Als je mee wilt is het niet nodig dat je elke zondag naar de kerk gaat, maar je moet het geloof natuurlijk wel interessant vinden. Heb je interesse, stuur dan een e-mailtje naar de pastoraal werkster Annemie Bergsma: bergsma@petrusemmausparochie.nl. Dan krijg je van haar nog veel meer informatie over dit zeilkamp toegestuurd. ROMEREIS In het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft uitgeroepen, organiseert het bisdom ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB), een bedevaart naar Rome van maandag 14 november tot zaterdag 19 november. Op dinsdag 15 november is er in Rome een Nederlandse Dag met een gezamenlijke eucharistieviering in de Sint Pietersbasiliek, waarin de Nederlandse bisschoppen voorgaan. Paus Franciscus zal aan het einde van de viering de Nederlandse pelgrims toespreken.Vanuit het bisdom ’s-Hertogenbosch neemt ook de nieuwe bisschop, Mgr. De Korte, deel aan deze bedevaart. Mgr. Hurkmans zal als nieuwe rector van de Friezenkerk in

Rome alle bedevaartgangers welkom heten. Parochianen van De Goede Herder mogen aansluiten bij de reis naar Rome vanuit onze buurparochie St. Petrus in Uden. Er is daarom een extra informatieavond op donderdag 22 september in Uden.Verdere informatie volgt. Info: Annemie Bergsma: (0412) 451215 of bergsma@ petrusemmausparochie.nl. KRO GOEDEDOELENACTIE De KRO heeft het project van Melissa Kreps opgenomen in haar Goededoelenactie! Steun dit project (Stichting BeHoCa) met uw stem! Ga naar: www.kro.nl/geven-overzicht en breng uw stem uit! COMMUNICANTEN 29 mei 2016: Achterste rij: Laura van den Berg, Indy Bekkers,Tess Welten, Mare van Nistelrooy, Zoë Vogels,Vera van Uden, Isa van Wanrooij, Jessika Reid, Hannah Koenen, Donna van Wanrooij, Sophie van Lent, Iris Versteegen, Joyce van Erp, Marit van Wanrooij, Fenna van der Doelen Voorste rij: Rens van de Wouw, Mike Plaisier, Tygo Jansens, Tjeu van Dinther, Sander van Dinther, Ruben van Lieshout,Thijmen van de Haterd, Mart Romme, Bai Lang van Gaal, Jochem van de Ven, Rick van Boekel, Guus van Wanrooij, Thijs van de Ven

5


jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis!

st

Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61 We verzorgen o.a. het volgende: Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885 info@vcfopleidingen.nl www.vcfopleidingen.nl

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Denise (32 j.) en Simone (43 j.)

Ze is al weer bijna een jaar ‘back in town’ en woont in het appartement aan het Aloysiusplein, dichtbij familie en vrienden in haar geboortedorp. Denise van Nistelrooij verliet precies 10 jaar geleden haar ouderlijke woning om in Uden te gaan wonen in een eigen appartement met zorgvoorzieningen. Toch wilde ze graag weer de overstap maken naar Geffen. Denise:“Ik miste aanspraak en ik wilde meer mijn eigen (tijds)invulling geven aan mijn activiteiten en leefwijze. Nu kan ik zelf bepalen wanneer ik wat wil gaan doen en ik vind het ook wel eens fijn, om alleen te zijn.” Daar ging uiteraard een gedegen voorbereiding aan vooraf en voor haar ouders een best spannende periode. Denise moet al haar zorg inkopen en benaderde zelf daarvoor bevriende personen. Roel, Mayke, Yvon, Martine en Simone vormen nu haar zorgteam en Tonny van Zelst en Ineke Hanegraaf zijn twee vaste vrijwilligers die regelmatig een helpende hand bieden. Simone heeft vandaag avonddienst en vertelt: “We kennen elkaar van het handballen, waar Denise regelmatig als supporter aanwezig was. Ze vroeg me om in haar zorgteam te participeren, en daar moest ik wel even over nadenken. Ik werk op de Binckhorst als groepsbegeleider met verstandelijk beperkten en dat is een ander soort zorg. Kan ik dat wel, vroeg ik me af, maar Denise verzekerde me: ‘Alles is te leren, maar je moet wel geduld hebben met mij’! Alle verzorgenden hebben een klik met Denise en dat is heel belangrijk om het werk goed te doen, want daar moet je niet te licht over denken.” Het appartement van Denise is volledig aangepast en gezellig ingericht naar haar eigen keuze. Met haar hoofd kan ze via het display op haar elektrische rolstoel allerlei handelingen binnenshuis verrichten, zoals bijvoorbeeld deuren en gordijnen openen en sluiten. De verzorgers halen haar ‘s ochtends uit bed, verzorgen het ontbijt, de lunch en de warme maaltijd, douchen haar en brengen haar naar bed. Denise maakt zelf de takenlijst, wanneer iedereen aan de beurt is. Overdag kan ze, indien nodig een beroep doen op de verzorging van huize De Heegt en ’s nachts is ondersteuning van Brabant Zorg mogelijk. Haar ouders Leo en Sjan komen steevast op zondag en zijn stand-by op de achtergrond. Op maandag, dinsdag en woensdag werkt Denise op de administratie van het bedrijf Netstitch in Schijndel. Op de andere dagen kan ze activiteiten inplannen. Muziekspelletjes spelen op de computer is een favoriete bezigheid, evenals chatten, texten en facebooken. Maar ook zwemmen met Simone, rolstoeldansen in Zeeland, met de Zonnebloemtaxi naar het café in Den Bosch of gezellig fietsen met haar vader. Onlangs is ze zelfs naar Londen geweest, een reis die georganiseerd wordt door Handicamp Outdoor. Deze

organisatie bezit een speciale camper, waarin alle hulpmiddelen voor lichamelijk beperkten aanwezig zijn.Via de Eurotunnel zijn ze Engeland met de Shuttle binnengereden. Denise is ook al bij Jumbo zelfstandig boodschappen wezen doen. Klaudia kent haar en biedt hulp indien nodig en ze spreekt mensen aan, om bijvoorbeeld iets voor haar te pakken. Het is ook fijn, dat ze nu beneden woont. Ze kan zo gemakkelijk naar haar ouders, broer en schoonzus, die in Geffen wonen. De bewoners van het appartement helpen een handje als het nodig is. Ze leert ook steeds meer mensen kennen, die bij haar langs komen, als ze buiten zit. Ze zou graag nog een oproep doen aan jongeren van haar eigen leeftijd om als vrijwilliger een keertje met haar naar het theater te gaan of spelletjes te doen of andere leuke dingen. Uiteraard mag iedereen bij haar binnenlopen! Van Tonny van Zelst kreeg ze een spreukenbordje met daarop een tekst ‘met een knipoog’: Het “fijne” van het wonen in een klein dorp is… dat wanneer je echt geen idee hebt wat je aan het doen bent… een ander dat wel weet! Denise heeft het goed naar haar zin in de nieuwe woning en vindt dat ze een goede keuze heeft gemaakt.

BOLLEBOZEN Loes van der Doelen is cumlaude geslaagd aan de universiteit te Tilburg, in de richting kinderspychologie. Loes was een leerling van de Mariaschool nu basisschool “de Wissel”. 7


ROND DE DORPSPOMP

Bij stamtafel 449 is Theo Willemse te gast vanuit het bestuur van Effe noar Geffe. Het bestuur heeft een advies gevraagd aan een denktank van Geffense fans en daar gaan we het over hebben. De kornuiten De denktank noemde zich de Kornuiten en ze hebben het serieus aangepakt. Een degelijke analyse gemaakt, gesprekken gevoerd met werkgroepen, verenigingen en de Geffense jeugd en op basis daarvan is het gesprek met het bestuur gevoerd. Op zich staat de formule nog steeds als een huis en was de opdracht niet om het roer rigoureus om te gooien, het gaat vooral om bijsturen. De adviezen richten zich op de volgende zaken: 1. Beleving en communicatie over en weer bij het evenement. Mensen zoeken steeds meer actieve deelname en betrokkenheid. Méédoen in plaats van kijken. De veiling bij de Koppellinck is er een mooi voorbeeld van. Juist door dit soort zaken te versterken kan het evenement aan kracht winnen. Ook beleving valt hieronder; je moet een beetje in het feest getrokken worden. Dus meer straattoneel en contact tussen aanbieders en bezoekers; de bezoeker wordt onderdeel van het programma. 2. Externe PR-deskundige. Laat een externe expert eens mee kijken of alle pr-activiteiten ook resultaat opleveren. Wegen de kosten wel op tegen de opbrengsten? Fotostudio Bruidsfotografie Portretfotografie Bedrijfsfotografie New born shoots Kinderfeestjes pas Officiële pasfoto’s Zakelijk portret

3. Bestuurlijke vernieuwing. Er is ook gekeken naar de organisatie en geadviseerd het wat anders te organiseren; hierdoor kunnen mensen van buiten beter geïnteresseerd worden voor een rol bij Effe noar Geffe. Het bestuur heeft aangegeven aan de slag te gaan met de aanbevelingen en we gaan dat al merken bij de volgende editie. De leden van de denktank hebben het bijzonder gewaardeerd en hebben met veel plezier aan de opdracht gewerkt. Het is een mooie manier om meer draagvlak in het dorp te realiseren. Een beetje gekker De stamtafel zou de stamtafel niet zijn als ze met zo’n onderwerp niet weer een beetje gaan doordraven en met eigen voorstellen komen. Naast nostalgie ook als contrast een ‘vleugel’ met nieuwe technologie uit de landbouw: melkrobots, plukmachines, nieuwe producten? Samenwerken met de Maashorstboeren om de streekproducten bij Effe noar Geffe goed op de kaart te zetten? Naast friet en kroketten ook gezonde snacks op de kaart? Een pop-uprestaurant van de buurtvereniging? Met thema’s werken, zodat er elk jaar een ander speciaal accent aan Effe noar Geffe zit? Bijvoorbeeld met Belgische bieren? Een internationale editie zoals nostalgische Chinese of Ierse landbouw? Nog verder terug naar de middeleeuwen? Tsja… De veertigste editie Dit jaar de veertigste editie en die wordt weer bijzonder is beloofd.Veel beleving is al aangekondigd. En hoog bezoek: zowel de commissaris van de koning als de nieuwe bisschop staan op het lijstje.

Fotografie Sterre

Officiële pasfoto’s voor € 9,50 Voor het maken van pasfoto’s en fotoreportages kunt u bellen naar (073) 5038055. Op afspraak bent u welkom op gewenste tijden overdag, ‘s avonds of op zaterdag. Onze reguliere openingstijden voor de winkel zijn maandag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur.

Pelgrimstraat 16 Nuland 073-5038055

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


Geffen begroten We zijn nu een aantal weken onderweg met Geffen begroten en de signalen zijn wisselend. Enerzijds vinden we het nog steeds goed dat burgers beter betrokken worden met zaken van de overheid.Anderzijds lopen we ook op tegen de beperkingen: het gaat alleen over 2017, de mogelijkheden om te schuiven zijn beperkt, sommige verenigingen komen alleen op voor de eigen agenda en kijken niet naar het algemeen belang; de ene wil gedetailleerd zaken regelen, de anderen wil meer de visie voor de lange termijn vastleggen; gaan alle aanbevelingen wel doorwerken in beleid en bestemmingsplannen? Kortom; er is veel om over te zeuren, maar we willen het toch graag een kans geven. Al die burgerinvloed is een teken van de nieuwe tijd. Of je het nu over de gemeentebegroting of over Effe noar Geffe hebt. Alleen door te experimenteren kun je een stap verder komen. Zin in Geffen De opvolger van de Gouden Leeuw kondigt zich aan. Op 1 augustus opent Zin in Geffen; een brasserie-restaurant aan de voorkant en zalen aan de achterkant. We hopen dat het gaat lukken. In Geffen is echt behoefte aan leuke restaurantjes en we zijn jaloers op Vinkel waar het al jaren wél lukt. Onze dromen zijn duidelijk: zo’n restaurant moet echt anders zijn dan een friettent. Met een mooi glas wijn, verschillende goeie internationale bieren en vooral lekkere, goeie gerechten voor een

betaalbare prijs. Dan gaat het lukken! We hebben er zin in; van harte welkom! Bijna vakantie De vakantie kondigt zich al weer aan. Ook de stamtafel gaat met reces. Maar niet voordat de laatste editie, nummer 450 zich in de openlucht afspeelt op zondag 10 juli. Eerst praten en dan stam(p)tafelen; een mooiere start van de vakantie is er niet. Als je wilt weten waar het is, bel dan even één van de aangezetenen.

EREWEDSTRIJD Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de fantastische en overweldigende dag die wij zondag 12 juni hebben mogen beleven. Op de eerste plaats bedankt voor mijn vrienden en Nooit Gedacht die deze bijzondere dag voor mij geregeld hebben. Zij en alle aanwezigen hebben ons echt een hart onder de riem gestoken. Het was een fantastische en onvergetelijke dag voor ons en die laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Iedereen bedankt voor alle steun en hartverwarmende woorden die wij deze dag en de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen. Koen & Meike

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 9


VAN DE HAK OP DE TAK Je leest het boek vrijwel in één adem uit… Ik heb bij het lezen gelachen, gegniffeld en een traantje weggepinkt… Als schrijver Joop van Dijk mijn boek signeert, praten we nog even na, hoewel je met Joop niet uitgepraat raakt. Joop: “Ik werd ziek en ging het een en ander van me afschrijven. Toen dacht ik, waarom schrijf ik alleen over mijn ziek-zijn? En daarom ‘breide’ ik mijn memoires als Parketpolitie en mijn belevenissen bij het voetballen, biljarten en Heemkundewerk door het verhaal heen!” Het resultaat was het boek: ‘Van de hak op de tak’. (Verkrijgbaar bij Steenbergen, € 24,95). Het boek dwingt respect af: Joop schrijft openhartig, met emoties en humor. Veel anekdotes uit zijn jeugd en zijn ervaringen met criminaliteit en rechtszaken passeren de revue. Het geheel in ‘Jopie-stijl’ met treffende woordvondsten en zeer waarschijnlijk hier en daar een tikkeltje smeuïger gemaakt! Joop heeft al leuke reacties ontvangen! Verder moet hij iets omhanden hebben en heeft dus de pen ter hand genomen voor ‘Van de hak op de tak 2’. Joop blijft zeker ook artikelen voor Auw Neijts en Torenklanken insturen.

10


Op zondag 4 september 2016 organiseren we de 40e editie van Effe noar Geffe !! Effe noar Geffe is ontstaan in 1977 als opvolging van de Molenfeesten die in 1976 werden georganiseerd vanwege de restauratie en het weer in gebruik nemen van molen De Vlijt. Daarmee werd de traditie van Effe noar Geffe geboren. Om dit te vieren met alle Geffenaren die zich betrokken voelen bij Effe noar Geffe, willen we graag het glas met U heffen op zaterdag 23 juli van 15.00 tot 18.00 uur in Zaal Café Het Haasje, Dorpstraat 28 in Geffen. Wij hopen dat u begrip hebt voor het feit dat wij een beperkt aantal consumpties aanbieden. Uw aanwezigheid is ons kado. Graag zien we U dan! Namens het bestuur van Effe noar Geffe Voorzitter, Bert van Laarhoven

LUISTEREN, KIJKEN, DOEN BIJ MUZIEKVERENIGING W.I.K. Muzikaal talent in Geffen Welke instrumenten spelen er allemaal in een fanfare of slagwerkgroep? Hoe laat je een baton sierlijk draaien? Hoe klinken verschillende muziekinstrumenten afzonderlijk? En krijg je zelf ook geluid uit zo’n instrument? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de voorspeelochtend van muziekvereniging W.I.K. op zondag 17 juli 2016 om 11.00 uur. Tijdens de voorspeelochtend laten alle leerlingen van W.I.K. horen wat ze allemaal kunnen. Ook het opleidingsorkest zal zich presenteren. Het opleidingsorkest is bedoeld om het musiceren in een groot orkest onder de knie te krijgen voor leerlingen die al wat langer een instrument bespelen. Extra bijzonder deze ochtend is dat de spiksplinternieuwe leerlingen van de drumclinic van BSO ’t Beertje een spetterend optreden zullen verzorgen. Zij zijn echte jonge talenten en laten horen wat ze in hele korte tijd hebben geleerd.

Als je interesse hebt in het spelen van een instrument in de fanfare of slagwerkgroep of als je graag bij de majorettes wilt horen, is het erg leuk om te komen kijken. De voorspeelochtend is een erg geschikte moment om zien en te horen welk instrument je leuk of helemaal niet leuk vindt. Je kunt vragen stellen aan de muzikanten en docenten en ook is er de mogelijkheid om een aantal instrumenten uit te proberen. Ook kun je zien wat je allemaal in je mars moet hebben om een majorette te worden. Bij muziekvereniging W.I.K. is er plek voor iedereen die een instrument wil spelen! Dus was je altijd al eens van plan om een muziekinstrument te leren spelen, grijp dan nu je kans. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat je van muziek maken slimmer wordt en wie wil dat nu niet…?! Kom op zondagochtend 17 juli naar de voorspeelochtend in de Koppellinck in Geffen. Zo zie je meteen hoe het gaat als je pas begint met muziekles en kun je ook vragen stellen of misschien zelf eens een instrument proberen! De kinderen worden naast de muziek ook getrakteerd op iets lekkers en voor de ouders is er koffie. De ochtend begint om 11.00 uur. Voor meer informatie over de vereniging of de opleiding kun je kijken op www.wikgeffen.nl. Ook kun je contact opnemen met onze secretaris Erna Schellings via info@ wikgeffen.nl.

VAKANTIEPERIODE 2016 Week 31:

dinsdag 2 augustus gesloten

Week 32:

maandag 8 & dinsdag 9 augustus gesloten donderdag 11 & vrijdag 12 augustus gesloten woensdag 10 & zaterdag 13 augustus open

Week 33:

maandag 15 & dinsdag 16 augustus gesloten donderdag 18 & vrijdag 19 augustus gesloten woensdag 17 & zaterdag 20 augustus open

Week 34:

dinsdag 23 augustus gesloten

Wij wensen u een prettige vakantie

11


MUZIEK IN DE BUITENLUCHT; SPEELTUINCONCERT Op woensdagavond 13 juli 2016 geeft fanfare Willen Is Kunnen een heerlijk concert in de buitenlucht. Vanaf 19.30 zullen uit de speeltuin ‘De Buitelhof’ in de Elshof prachtige klanken opstijgen. Kom helemaal in de vakantiestemming door heerlijke muziek op een mooie zomeravond. Leg dat werk in de tuin neer en fiets even langs met de (klein)kinderen of wandel even voorbij met de hond en sluit samen met de fanfare het seizoen in stijl af. Waar: Speeltuin “De Buitelhof” in de Elshof Wanneer: wo 13 juli 2016 +/- 19.30 u Ps.Vergeet je picknickkleed of klapstoeltje niet.

UNION OP HERHALING

Opnieuw wijkconcert op St. Jozefoord Nuland Harmonie Union uit Nuland sluit het muzikale seizoen traditiegetrouw af met een wijkconcert ergens, meestal in Nuland zelf en soms daarbuiten zoals bijvoorbeeld op de Kruisstraat. Vorig jaar was Union met orkest, slagwerkgroep en majorettes te gast bij de buurtvereniging Duyn en Dael die voor het concert een bijzondere locatie had geregeld en wel in de tuin van het klooster/verzorgingshuis St. Jozefoord. Helaas viel het concert behoorlijk in het water vanwege hevige regenval. Natuurlijk werd er snel binnen wat geïmproviseerd, maar ondanks alle goede bedoelingen was na afloop eigenlijk niemand echt tevreden. Dat heeft Union doen besluiten dit jaar op herhaling te gaan bij St. Jozefoord en gelukkig werkt ook nu de buurtvereniging weer mee. Een concert in het bijzonder voor de bewoners van St. Jozefoord en de leden van de buurtvereniging, maar natuurlijk zijn ook andere muziekliefhebbers van harte welkom. Het concert vindt plaats op woensdagavond 13 juli a.s en begint om 19.30 uur.

EPILEPSIE De opbrengst van de collecte voor het Epilepsiefonds bedroeg dit jaar 872,05. 12

Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd en natuurlijk onze collectanten want zonder hen zijn wij nergens. Nelly Heymans en Peter Vos

STADSWANDELING IN HET CENTRUM VAN OSS Een stadswandeling wordt door een gids van het Maasland Gilde begeleid. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het VVV kantoor aan de Spoorlaan. De wandeling duurt ongeveer twee uur, inclusief pauze. Mensen in een rolstoel kunnen ook meedoen. De kosten bedragen € 3,50 per deelnemer. Reserveren is niet nodig. Meer informatie bij de VVV of via www. maaslandgildeoss.nl. In de lente en zomer worden op de volgende woensdagmiddagen en donderdagavonden ook stadswandelingen gehouden. • Op woensdagmiddag om 14.00 uur met vertrekpunt de VVV? Data: 6 juli, 3 augustus en 7 september. • Op donderdagavond om 19.00 uur met vertrekpunt “De Groene Engel”? Data: 21 juli, 18 augustus en 15 september. Met dank, Ton de Jong Coördinator PR Maasland Gilde


VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KOM GEFFEN - 2016’

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.BPkomgeffen2016-VO01

U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom Geffen - 2016’. Hieronder staat waarover het voorontwerpbestemmingsplan gaat. Ook geven wij informatie over een inloopbijeenkomst.Tot slot leest u hoe u kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan U kunt reageren (inspreken) op het voorontwerpbestemmingsplan. Dat kan als u in Oss woont of gevestigd bent. Ook kunt u reageren als u een belang bij het voorontwerpbestemmingsplan hebt.

Wat is een bestemmingsplan? In een bestemmingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past. Een voorontwerpbestemmingsplan is een eerste versie van een bestemmingsplan. Daar kunnen burgers en bijvoorbeeld de provincie en het waterschap op reageren. De gemeente past het plan dan eventueel aan. Daarna doorloopt het bestemmingsplan de wettelijke vaststellingsprocedure. Waar gaat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom Geffen - 2016’ over? Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom Geffen - 2016’ is een nieuw bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Geffen. Het huidige bestemmingsplan ‘Kernen Maasdonk’ wordt herzien. In de bebouwde kom van Geffen gelden op dit moment verschillende bestemmingsplannen die soms zijn verouderd qua regelgeving en beleid. Ook zijn er verschillen qua regelgeving met andere dorpen. Om die reden wordt een nieuw geactualiseerd bestemmingsplan opgesteld dat voldoet aan de Osse standaard. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan bekijken U kunt van donderdag 16 juni tot en met woensdag 27 juli 2016 de volgende stukken bekijken: • het voorontwerpbestemmingsplan • andere stukken over het voorontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting • publicatie U kunt deze stukken bekijken: • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl • (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 19.00 uur De bronbestanden van het voorontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op http://bestemmingsplan. oss.nl/RO-online/0828.

U kunt reageren van donderdag 16 juni tot en met woensdag 27 juli 2016 U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren. Wilt u mondeling reageren? Maak hiervoor dan op tijd een afspraak met de heer R. van de Rakt van de afdeling SRO, via telefoonnummer 14 0412. Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: Burgemeester en wethouders van Oss Afdeling SRO Postbus 5 5340 BA OSS Geef in uw brief aan dat deze over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom Geffen - 2016’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het voorontwerpbestemmingsplan. Wat gebeurt er na het voorontwerpbestemmingsplan? Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. Daarna maakt de gemeente een nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan pas definitief vast. De wet regelt dit zo. Verzoeken Er wordt zeer terughoudend met woningbouwverzoeken omgegaan. In principe werken wij niet mee aan woningbouwverzoeken tenzij er sprake is van een aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de woningbouwlocatie. Hebt u nog vragen? Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt van de afdeling SRO, telefoonnummer 14 0412.

13


Meld je aan voor 1 oktober!

Rabobank Clubkas Campagne

Kom in actie en meld jouw club aan!

Doe mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van onze bank geven hun stem aan de clubs die meedoen. Meld jouw club vóór 1 oktober 2016 aan en laat weten waar de bijdrage naartoe gaat!

Lees de voorwaarden en doe mee via www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


HET SINT-JORISGILDE OVERHANDIGT DE OPBRENGST VAN HET BURGERKONINGSCHIETEN Hoewel het koud was en er een harde wind stond is het Burgerkoningschieten, dat georganiseerd werd door het Sint-Jorisgilde op 15 mei jongstleden, toch een financieel succes geworden. Het mooie bedrag van € 426,10 kon, in de vorm van een cheque, worden overhandigd aan de vrijwilligers Marijke Nieuwenhuis en Adriaan van Zandvoort van “De Ontmoeting”, het goede doel dat door een meerderheid van de leden voor 2016 was aangewezen.

Dank zijn we verschuldigd aan de deelnemers, die zich niet lieten ontmoedigen door het koude weer, de sponsoren, die wel iets wilden geven maar niet schieten, en aan de leden van het gilde die allemaal hand en spandiensten verrichtten. En last but not least, dank aan de leden van ‘Ut Pompsmoesje’, waardoor het extra gezellig werd. Zij speelden zelfs het lijflied van veel Brabantse gilden: het ‘Brabant were di’.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE WEER VAN START! Rabobank Oss Bernheze draagt de samenleving een warm hart toe en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in de regio met de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van de bank inspraak hebben op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.Alle verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de campagne. In 2015 was de Rabobank Clubkas Campagne een groot succes. 489 verenigingen en stichtingen uit de regio namen deel. Verenigingen en stichtingen kunnen zich nu al inschrijven. Aanmelden kan tot 1 oktober. € 300.000,- voor de Rabobank Clubkas Campagne Dit jaar wordt er een bedrag van maar liefst € 300.000,beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank kunnen in oktober hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt. Het is dan ook in het belang van de vereniging of stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven. Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne en aanmelden om deel te nemen kan via de website van de bank www.rabobank.nl/ossbernheze.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl

TE HUUR EENGEZINSWONING TE GEFFEN +/- september beschikbaar: Eengezinswoning met garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche en bad) en met een vaste trap naar een ruime zolder. Gelegen in een kindvriendelijke wijk. Meer info: sam@tdal.nl 15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


Voor meer info en foto’s zie www.jbcgeffen.nl

26 JUNI 2016 Zaterdag 25 juni j.l. werd er hard gewerkt om de banen voor zondag picobello in orde te hebben. Het lag er dan ook bij als een biljart laken. Na iedere wedstrijd werd de baan door de winnaars ook weer netjes aan geharkt. Zodat de volgende ook weer een goede baan hadden. Wat er een speciaal tintje aan bracht was de deelname van de familie van den Heuvel. Het 17e Geffens Open Jeu de Boules toernooi is geslaagd. 38 koppels streden om wie het eerst 13 punten scoorden. Om 12.00 uur was er nog een onweersbui, maar dat kon de pret niet drukken. Na koffie, een broodje en een kop soep werden de wedstrijden weer hervat. Zowel de competitie als het roulette jeu de boules. En net voor de volgende bui waren alle uitslagen binnen.

Tot ziens in 2017? groeten van het bestuur van JBC Geffen

BOMENBELEID GEFFEN Op dinsdag 7 juni werd een alternatief plan gepresenteerd, met veel aandacht voor het behoud van bomen en ander groen in de Heesterseweg en de aanplant van 250 bomen in de buurt van het Arboretum (plan Weverstraat). Wij zijn blij met de aanpassingen en gaan er vanuit, dat de gemeente Oss haar vele beloften nakomt. Als kritische burgers participeren leden van onze Werkgroep in het project ”Geffen Begroten”.Tijdens de aftrap in mei gaven gelukkig veel Geffense burgers aan (meer) kwalitatief groen in en rond ons dorp belangrijk te vinden. Wij voelen ons hierdoor gesteund. Wij wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie!

Kampioenen van de dag waren Ton v Schadewijk en Ad v Esch. Hieronder vind je de 1e tot de 8e plaats. 1e Ton v Schadewijk en Ad v Esch 2e Toon vd Doelen en Frans Bouwens 3e Gerard Schuurmans en Rien vd Berg 4e Theo v Uden en Koen vd Velden 5e Ton Broeksteeg en Wim Nelissen 6e Toon Schuurmans en Tim Bongers 7e Joke v Dijk en Antoinete v Dinther 8e Henk vd Heijden en Kees vd Doelen

Bel of mail ons gerust voor reacties. Groetjes, Comité “Bomenkap? Nee!” charlesvanherpen@home.nl | 073-532 4628

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl Bij het roulette jeu de boules waren ook 3 winnaars. 1e Toon Loeffen 2e Mat de Kleijn 3e Fenna v Schijndel De helpers, iedereen die mee gespeeld heeft en niet te vergeten de vrijwilligers in de Koppellinck. BEDANKT. Zonder jullie was dit allemaal niet gelukt.

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Maak uw voeten zomerklaar

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Maak uw voeten zomerklaar

LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Maak uw voeten zomerklaar Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Maak uw voeten zomerklaar Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Voor een perfecte rijopleiding

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

www.vandersangentuinhout.nl

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


met klantenwerving. Ik merkte dat klanten het erg leuk vonden om jonge ondernemers te helpen.”

“De Ontmoeting” dankt het St. Joris Gilde heel hartelijk voor de opbrengst van het Burger Koningschieten 2016. Op 16 juni jl. mocht “De Ontmoeting” in de persoon van Marijke Nieuwenhuis ‘n bedrag van maar liefst € 426,10 op het Gildehuis aan het Dorpsplein in ontvangst nemen dat het Gilde St. Joris realiseerde met het Burger Koning schieten dat op 15 mei had plaats vond. Hiermee kan “De Ontmoeting” weer een tijdje vooruit om de vaste kern van zo’n 30 bezoekers elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Oude Klooster te voorzien van koffie/thee met een versnapering. Iedere Geffenaar kan hiervan gebruikmaken en nieuwe bezoekers zijn dus van harte welkom om deel uit te maken van dit gezellige samenzijn. Dus loop gerust eens binnen om in een leuke, gemoedelijke sfeer vrijblijvend te komen “buurten”.

DE ZOMERONDERNEMER Gezocht: geslaagden die nog geen plannen voor komende zomer hebben. De Zomerondernemer zoekt jongeren tussen de 15 en 22 jaar die een eigen bedrijf willen starten in de zomervakantie. Aanmelden kan tot 23 juli via www. zomerondernemer.nl. Er zijn nog plaatsen beschikbaar en deelname is gratis. In vier tot zes weken worden de jongeren klaargestoomd en geholpen met het opzetten van hun eigen onderneming. Ze ontvangen hiervoor een klein startkapitaal. Ervaren coaches begeleiden en introduceren de jongeren in het ondernemersnetwerk van Oss Bernheze. Er worden daarnaast gastlessen verzorgd door ondernemers uit de regio en bedrijfsbezoeken gepland. De zomerondernemer is bedoeld voor gemotiveerde jongeren die passie hebben voor het ondernemerschap mét een goed idee. Maar ook voor jongeren die net gestart zijn met een onderneming en daar begeleiding bij nodig hebben. Geen nood voor de jongeren die al een vakantie gepland hebben, ook zij kunnen gewoon meedoen. Eén van de jongeren die gestart is, is Pim. “Met dit project ben ik de onderneming ‘Fietsreclame Zuid-West Nederland’ gestart. We werden begeleid door coaches en volgden diverse trainingen. Zonder de Zomerondernemer was ik mijn eigen bedrijfje nooit gestart. Je leert er niet alleen veel van, maar bouwt tijdens de trainingsdagen ook een band op met de groep. En je gaat aan de slag

MAAK JE STERK TEGEN MS Collectanten gezocht! Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds.We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij je ook sterk maken tegen MS?? Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl uw advertentie op deze plaats?! informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

Romme Schilderwerken

Internet www.vanderdoelenassurantien.nl Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Geffen, Aloysiusplein 1


WIE WAT WANNEER JULI 10 Sint-Jorisgilde, kringgildedag in Nistelrode 14 Sint-Jorisgilde, leugenvogelschieten 16 Jeugdbrandweerdag 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 14 Sint-Jorisgilde, koningschieten bij molen Zeldenrust 18 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 29 aug t/m 3 sept Collecte week Ziekencomite De Schakel SEPTEMBER 07 Ziekencomite De Schakel; Nat. Ziekendag, Oude Klooster 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 18 Fietstocht Goed Gevoel Geffen i.c.m. Zwengelfeest de Pompzwengels OKTOBER 09 Sint-Jorisgilde, landjonkerdag/jeu de boules bij JBC 10 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 07 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 13 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 Ziekencomite De Schakel; Kerstviering, Oude Klooster 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie)

PERSBERICHT

ALZHEIMER CAFÉ OSS-MAASLAND 11 juli 2016

Op maandag 11 juli is Leen Gelders te gast in het Alzheimer Café om het thema muziek en dementie te presenteren. Zij heeft een eigen praktijk ‘Poco à Poco, neurologische muziektherapie en nog veel meer!’ Leen laat u kennismaken met wat muziek allemaal voor u en uw partner kan betekenen. Het informatieve gedeelte gaat over muziek in het dagelijks leven, muziek & brein, muziektherapie voor dementie en nuttige tips voor thuis. Na de pauze is er een actief gedeelte waarbij u uitgenodigd wordt om aan den lijve te ondervinden wat muziek met u doet. Samen muziek maken op een gelijkwaardig niveau! Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang en een kopje koffie zijn gratis. Hoe laat en Waar? Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. In ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel en ONS welzijn (voorheen RIGOM) i.s.m. BrabantZorg, Interzorg Thuiszorg en Samen in Zorg. Voor meer informatie: Eef Rubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

Kadernota vastgesteld Op donderdag 23 juni heeft het college van B&W de Kadernota 2017-2020 is vastgesteld. Op 21 juli behandelt de gemeenteraad de nota. Wat is een kadernota? In deze nota hebben we onze visie en de resultaten die we de komende periode willen bereiken verder uitgewerkt. Daarnaast hebben we aangegeven wat de belangrijkste speerpunten zijn die we daarvoor willen uitvoeren. Waar kan ik de kadernota zien? U kunt de Kadernota bekijken op http://kadernota.oss. nl of http://financien.oss.nl

21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


COMFORTABELE EN VEILIGE FIETSPADEN IN DE MAASHORST 22 juni 2016 Er is begonnen met het verbreden van de laatste fietspaden die het Rondje Maashorst compleet maken. De knooppuntenroute door de bossen worden zo veiliger en comfortabeler. Ook wordt het bosgebied Herperduin aangetakt op het fietsrondje. Hiervoor zullen nog enkele wijzigingen in het fietsknooppuntennetwerk worden doorgevoerd. Het gaat om de Nistelrooisebaan/ Schaijkse dreef tussen de plassen van Hofmans aan de Palmstraat en het Loo (tussen knooppunt 65 en 44) en het pad vanaf de Schaijkse dreef naar het noorden, naar de fietstunnel onder de A50 en het ecoduct (tussen knooppunt 44 en 33). Het werk is vorige week gestart en zal enkele weken in beslag nemen. Overlast en tijdelijke afsluiting Als gebruiker van deze paden kunt u daar overlast van ondervinden. Dit geldt met name voor de periode dat het nieuwe asfalt wordt aangebracht, dan zijn de paden helemaal afgesloten. Hier wordt op 22 juni mee gestart en zal ongeveer 5 werkdagen in beslag nemen. Wilt u in die periode door de Maashorst van Nistelrode naar Schaijk fietsen dan kunt het beste gebruik maken van de volgende route: Loo – Palmenweg – Palmvenseweg – Palmstraat.

DE SOLLICITATIECLUB IN OSS VIERDE HAAR 1E VERJAARDAG ÉN DE SUCCESSEN VAN DEELNEMERS!

Op 13 juni jl. vierde De Sollicitatieclub bij Bizztopia aan de Oude Litherweg het 1-jarig bestaan. Een succesvol jaar! Al snel liep het deelnemersaantal op van 3 tot 5 naar 10 – 12 man/vrouw per week. Elke maandag, van 9 tot 12 uur, komen zij bij elkaar om elkaar te inspireren en motiveren voor de werk-zoek-week. Deskundig ondersteund door Atie Catsburg (Catsburg Consult) en Aggie Beerthuijzen (Van A tot B, HR en projectmanagement). Initiatiefnemer Atie Catsburg: “we zijn in 2015 gestart met De Sollicitatieclub omdat werkzoekenden zich vaak alleen voelen in hun zoektocht naar werk. Het is moeilijk jezelf te blijven motiveren, om positief te blijven. Ook is er veel veranderd op het gebied van werk zoeken, solliciteren en netwerken. We leren hier continue van elkaar! Elke week zien we weer nieuwe gezichten, en vaak hebben we koek bij de koffie omdat iemand afscheid neemt”. In het afgelopen jaar had De Sollicitatieclub 44 bezoekers, waar van 34 vaker dan één keer de bijeenkomsten bezochten. Van deze 34 actieve deelnemers konden er maar liefst 18 afscheid nemen omdat ze werk vonden;

nog eens 6 deelnemers zijn tijdelijk aan het werk of als zelfstandige gestart. Ook werkcoaches van UWV en klantmanagers van het Werkgevers Service Punt komen wel eens op de koffie om kennis te maken met De Sollicitatieclub. Deelnemers komen hoofdzakelijk uit de Gemeente Oss, maar ook uit Uden, Rosmalen en Reek weten ze De Sollicitatieclub te vinden. Opleidings- en functieniveau: MBO/ MBO+ en HBO. Leeftijden variëren van 30- tot 60+. Elke maandagmorgen van 9 uur tot 12 uur is er een bijeenkomst van De Sollicitatieclub. Locatie: Bizztopia, Oude Litherweg nr. 2, Oss. Werkzoekenden kunnen vrijblijvend eens komen kijken. Aanmelden is niet nodig. Kosten: € 3,50 per dagdeel inclusief koffie of thee. Meer informatie? https://www.facebook.com/desollicitatieclub/ of mail naar atie@catsburg.nl of aggie@vanatotb.nl

PERSBERICHT

Verkoop 18 zelfbouwkavels in Piekenhoef Op donderdag 30 juni start de verkoop van 18 nieuwe zelfbouwkavels aan het Vijfvingerkruid en het Knopkruid in de Piekenhoef, Berghem. Geïnteresseerd? Schrijf je tussen 30 juni en 12 juli 2016 in bij één van de van de verkopende makelaars: Cheizoo makelaardij, Van den Heuvel makelaars en Van der Krabben makelaardij. Grootte kavels De kavels variëren in grootte van 409 m2 tot 769 m2. De prijzen liggen tussen €102.250 ex btw en € 158.625 ex btw. Een overzicht van de beschikbare bouwkavels vind je op de Wonen in Oss of op www.wonenindepiekenhoef.nl. Welstandsvrij bouwen Bijzonder aan de kavels aan het Knopkruid is dat je hier welstandsvrij kunt bouwen. Ook zijn er kavels bij waar je twee woningen op mag bouwen. Ideaal voor ouderen en kinderen die samen willen bouwen. Maar ook anderen kunnen op deze locaties met elkaar een woning op maat realiseren.

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon24

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.