Torenklanken 2015 - nr 12

Page 1

53e jaargang | nummer 12 | juli 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GROEN LICHT VOOR BRANDWEERROOD: brandweer Geffen zoekt collega’s! Onder het motto Groen licht voor brandweerrood zoekt de brandweer Geffen nieuwe collega’s in Geffen, Nuland en Vinkel. Heb jij het in je om vrijwilliger bij de brandweer te zijn? Wil jij je inzetten voor anderen en hulp verlenen onder niet alledaagse omstandigheden? Kun je overdag snel op de brandweerkazerne in Geffen zijn? Dan is het brandweervak vast iets voor jou! Branden blussen is de hoofdtaak van een brandweerman/ vrouw. Maar daar stopt het niet: Wat dacht je van het openknippen van auto’s bij ongevallen? Het verrichten van metingen bij vrijgekomen gevaarlijke stoffen en een helpende hand bieden aan dieren die te water zijn geraakt? Brandweerman of -vrouw zijn betekent veelzijdigheid, acute paraatheid en passie om je in te zetten voor mens en dier. Geen inzet is hetzelfde! Wie zoeken wij? Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen met lef en een ondernemende instelling. Ben je flexibel, sportief, houd je van werken in teamverband en zet je je graag in voor je medemens in jouw woonplaats? Dan is vrijwilliger bij de brandweer iets voor jou! Een spannende bijbaan naast je eigen baan. Iedereen vanaf 18 jaar en in goede lichamelijke conditie kan zich aanmelden. Belangrijk is dat iemand snel op de kazerne kan zijn. Niemand is honderd procent beschikbaar, maar de voorkeur voor de post Geffen gaat uit naar mensen die op doordeweekse dagen overdag beschikbaar zijn omdat ze bijvoorbeeld in Geffen, Nuland of Vinkel werken en/of wonen. Informatieavond Op 13 juli a.s. wordt er op de post een informatieavond georganiseerd. Ben je geïnteresseerd of lijkt het

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

je wat om brandweervrijwilliger te worden? Meld je dan uiterlijk 6 juli voor de informatie avond aan bij postcommandant Peter Theunisse via p.theunisse@brwbn.nl of 088 - 020 83 16. De avond begint om 20.00 uur bij de brandweerkazerne aan de Groenstraat 19 in Geffen. Meer informatie vind je op http://www.brandweer.nl/ brabant-noord/organisatie/werken-brandweer!/groenlicht/groen-licht-f/

DE ONTMOETING 29/07 en 05/08 géén Ontmoeting vanwege vakantie.

De redactie van Torenklanken wenst haar lezers en adverteerders een fijne vakantie KOPY INLEVEREN VOOR:

24 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel Er is helaas momenteel geen t.v-uitzending naar huize De Heegt mogelijk. In juli en augustus is er alleen kinderkerk als er kinderen en gastouders zijn. zo. 12 juli 09.30 u. H.Mis m.m.v. Passe Partout vr. 17 juli 19.00 u. * avondmis za. 18 juli 14.00 u. Huwelijksviering Marlou Wingens & Rob van Schadewijk za. 18 juli 19.00 u. H.Mis Rogge Maaien bij molen De Zeldenrust m.m.v. Pompzwengels zo. 19 juli 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor vr. 24 juli 19.00 u. * avondmis zo. 26 juli 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor vr. 31 juli 19.00 u. * avondmis zo. 02 aug. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor vr. 07 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 09 aug. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (Gildemis) vr. 14 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 16 aug. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (Gildemis) vr. 21 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 23 aug. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor vr. 28 aug. 14.30 u. Huwelijksviering van Teuntje Monteiro & Sander van den Helm vr. 28 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 30 aug. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor vr. 04 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 06 sept. 09.30 u. Openluchtmis in de tuin van De Heegt m.m.v. W.I.K. (bij slecht weer in de kerk)

KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De eerste tussenstand voor Kerkbalans 2015 (per 25 februari) is totaal € 14.895,00. DANK U WEL! Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juni 205: Djaylena Schuurmans, Jouk van Tuijl, Kaylee Fransen, Jacky van der Hagen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen PASSIESPELEN TEGELEN Dit jaar worden, tot en met september, in Tegelen de vijfjaarlijkse Passiespelen opgevoerd. We willen probe-

ren om daar met een groep uit de parochie De Goede Herder naar toe te gaan op zondag 13 september.Vooraf is er een rondleiding in het Missiehuis van Steyl, dat in 1875 werd gesticht door Arnold Janssen, een Duitse priester en missionaris, die op 5 oktober 2003 door paus Johannes Paulus II heilig werd verklaard. Na de lunch in dit kloosterdorp gaan we naar het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen voor een gedramatiseerde weergave van de laatste dagen uit het leven van Jezus. Deze uitvoering duurt ongeveer 3 uur, inclusief een pauze van 30 minuten.We reizen met particuliere auto’s heen en terug, en delen de kosten daarvan met elkaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215. EEN DRIE-EENHEID Op zondag 28 juni vierden we in de kerk Magdalenadag, ter ere van onze patrones. Speciaal voor deze gelegenheid vormden onze drie kerkkoren één groot koor! Dat klonk goed. Ook pastoor Van Dijk werd in het zonnetje gezet v a n we g e z i j n 15-jarig priesterschap en zijn eerste lustrum als pastoor in Geffen. Proficiat!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen. Deop kosten voor Dankbetuigingen, Bezoek aan huis afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 gratis! Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Losse advertenties tussen de tekst www.theoveldverzekeringen.nl 1/8 pagina e 16,-- 1/2 pagina e 38,-mob. 06-46074713 1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,--

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... Sam Schalks(15 j.) Vanaf zijn 2e levensjaar was hij al bezig met ‘geluid’. Hij ontdekte toen de pannen en de houten lepels in de keukenkastjes, haalde alles eruit en... ‘timperen’ (tikken) maar...! Sam Schalks ging vervolgens verder met “Muziek op schoot” voor peuters en naar de Muzelinck voor A(lgemene) M(uzikale) V(orming), waar hij de xylofoon mocht bespelen. Hij werd lid van de slagwerkgroep van W.I.K. en stapte na 8 jaar over op de drumschool “Rhythm Impact” in Berlicum. Sam is dyslectisch en dus gaat heel veel op het gevoel! Geen noten lezen, maar voelen, proeven, smaken, beleven... Je moet dan flexibel en creatief zijn! Sinds een paar jaar is er naast het maken van muziek een andere hobby bijgekomen: als diskjockey muziek laten horen aan een breed publiek. Hoe is dat begonnen? Sam:“Ik hoorde in de auto “Rain down on me” van Kane en DJ Tiësto, mijn favoriete DJ. Dat vond ik zo geweldig, dat ik dat ook wilde gaan doen. Ik wilde mooie nummers gaan draaien voor wie het ook maar horen wil! Voor mijn verjaardag kreeg ik een mengpaneeltje en van een café eigenaar boxen. Na veel tweedehands materiaal, dat lang niet altijd ‘paste’, streken mijn ouders over hun hart en kreeg ik een nieuwe versterker, boxen, lampen, bedrading en microfoon. Ik was de koning te rijk!” Intussen is Sam bekend in Geffen als dj Hyper! Hij draait en mixt nu voor vriendengroepjes, op Pink Party, op tuin-, zaal en tentfeestjes. Wanneer ben je een goede dj? “Als je publiek het leuk vindt!” zegt Sam. “Je leeft je in, in het publiek; er zijn natuurlijk altijd mensen die ‘niet willen’, maar je richt je op de liefhebbers. Dance muziek is favoriet in Nederland. Je bouwt op van rustig naar ‘uit het dak gaan’. Ik laat op feestjes en partijen horen, wat gewenst is.” Sam begon met draaien, samen met Rick en Roy en is daarna alleen verder gegaan. Hij is dolgelukkig met de hulp van zijn vader, want opbouwen en afbreken van de draaitafel en alles wat daarbij hoort, is een heel karwei. “Fijn dat ons pap daar tijd voor vrij wil maken, want soms wordt het ook best laat. Zo kan ik mooi mijn hobby uitoefenen.”

Sam beseft maar al te goed, dat ‘doorbreken’ als dj moeilijk is. “Heel veel jongeren beginnen ermee, slechts één op de 1000 krijgt (enigszins) naam. Dat is niet erg, ik vind het nu gewoon een leuke hobby!” Heb je een feestje en ben je op zoek naar een dj: mail of bel Sam: dj-hyper@live.nl / 06 - 83947282. Hij is elke avond en in het weekend beschikbaar.

GEVONDEN een zilveren armband in de Groenstraat in Nuland. Informatie op telnr. 5323123

Welkom bij Dierenkliniek Nuland! Welkom bijsamen Dierenkliniek Nuland! Ons doel is: met u zorgen voor een optimale Ons doel is: samen met u zorgen voor een optimale kwalite kwaliteit van leven voor uw huisdier.

Wijwerken werkenbijbijvoorkeur voorkeur afspraak. U kunt ons de hele d Wij op op afspraak. U kunt ons de hele dagde bellen afspraak. Uvoor kuntvoeding, de hele dag U kunt helevoor dag een binnenlopen medicijnen, binnenlopen voor voeding, medicijnen, ontworming, ontvlooiing enz. Onze openingstijden zijn: Onze Ma: openingstijden 09.00zijn: – 19.00 Ma: 09.00 - 19.00 Do: 09.00 - 19.00 Di: 09.00 – 19.00 Di: 09.00 - 19.00 Vr: 09.00 - 19.00 Wo: 18.00 – 19.00 Wo: 18.00 - 19.00

Do:

09.00 – 19.00

Maar zonder–afspraak Vr: u mag ook09.00 19.00 langskomen tijdens de inloopspreekuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 Maar u mag ook zonder afspraak langskomen tijdens de in tot 10.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur. Op woensdag alleen van 18.00 toten 19.00 uur. van 09.00 tot 10 Maandag, dinsdag, donderdag vrijdag

uur. Dierenkliniek Nuland Op alleen van 18.00 tot| 19.00 uur. Tel:woensdag 073-5325580 | Zandstraat 17A 5391 AL Nuland Dierenkliniek Nuland Zie voor meer informatie onze website: www.dierenklinieknuland.nl Tel: 073-5325580 Zandstraat 17A

7


ROND DE DORPSPOMP

Stam(p)stafel 429 speelt zich af in de buitenlucht; in de mooie, goed georganiseerde tuin van één van de aangezetenen. De laatste van dit jaar op de verjaardag van Ine Groos; dat vraagt om een bijzonder accent in de geest van Ine: naast een goed gesprek en de zomerzon ook een verrassend gevulde dis met mooie verse ambachtelijke streekproducties. Hoe goed kan het leven zijn? Het verslag van de vorige stamtafel was niet compleet. Niet alleen de Pompzwengels vuurden de wandelaars van de avondvierdaagse aan; ook ‘t Goei Smoesje, Ut Gu Vals en WIK waren aanwezig om al die zware kilometers te laten vergeten. En het tantum was niet ego, maar dat kan aan het ego van de informant gelegen hebben. Rottenrijk vernieuwt zichzelf De veranderingen in het Rottenrijk volgen elkaar snel op. De president is nog niet weg of de titel zelf sneuvelt. Zijn opvolger is weer gewoon voorzitter. Gilbert opgevolgd door Hans Schalks; grootvorst Edgar Schuurmans opgevolgd door Fons van Schijndel, de stichting uit het logo, Karel van Rijn rukt op als vice-voorzitter. Wordt de oude man nog gevraag om advies of geeft ie het ongevraagd? Er worden weddenschappen op afgesloten. Het afscheid was in ieder geval memorabel en gezellig. B&W op bezoek; Scouting gered? Burgemeester en Wethouders van Oss kwamen op bezoek in Geffen en werden ontvangen in de Koppellinck. Daarna speeddaten in kleine groepen op verschillende locaties. Bezoeken aan Scouting, de Heegt, de school, Denise van Nistelrooy en Ria Bosch van Erp moesten het échte verhaal van Geffen opleveren. Wat bleef hangen? Dat iedereen zich er toch wel van bewust was dat er nu snel een oplossing voor Scouting moet komen; dat

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

nog een winter in het troosteloze hol niet meer kan; dat bestuurlijke daadkracht nu echt nodig is. We kijken na de vakantie of er iets van terecht gekomen is van de goede voornemens! De Koppellinck De ingewikkelde bestuursstructuur van ons verenigingsgebouw is ten einde. Het verenigingsplatform is opgeheven; de beheersstichting is integraal verantwoordelijk een commissie uit de stichting moet voor het dagelijks beheer gaan zorgen. Dat is een mooie eerste stap. Het exploitatietekort schijnt maar 6.000 euro per jaar te bedragen; dat valt nog wel mee en dat moet toch op te lossen zijn. De nieuwe werkgroep gaat nu eerst inzetten op wat bouwtechnische verbeteringen zodat de verschillende functies beter te combineren zijn en het er wat gezelliger wordt. Daarna nog wat meer activiteiten naar dit mooie gebouw lokken en dan kunnen we er weer tegenaan zonder zorgen. En verder... Doe deze zomer vooral mottenballen in je afvalcontainer; dikke vliegen houden daar niet van en daarom komen er ook geen maden. Een beproefd concept; met veel succes ontwikkeld in de Smidse. Hoe simpel kan het leven zijn? En de barbecue voor het goede doel op 18 juli van ‘dik en gezellig’ wordt van harte aanbevolen! Een mooi idee. We zien u allen aan de Bredeweg 35. En nu de zomer in... Twee maanden geen geklets meer op zondagochtend. Op 23 augustus komen de verhalen weer los; we zien u gère. Misschien moeten wij ook wel vernieuwen en laten we de “m” vervallen. De nieuw trend in vergaderen is immers de sta-tafel.

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


“GEER GEDOAN!” Een titel met een dubbele lading: het is gedaan met het beheer van De Geer, en: de beheerders hebben het ‘graag gedaan’! Ze zitten er een beetje ‘verslagen’ bij: de laatste vijf beheerders van sporthal De Geer: Rien Damen, Peter Govers, Jan Romme, Mari Steenbekkers en Toon van Nuland. Hoe moet het verder met de - eens zo bevochten - 35-jarige Geffense sporthal!? De gemeente Oss heeft besloten om het beheer van de sporthal m.i.v. het nieuwe sportseizoen / schooljaar, te beëindigen.Voor wat betreft de sportzaal in Nuland, die onder dezelfde beheerdersgroep valt en bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch is gekomen, mogen de beheerders Jo Hondong,Wim van Herpen en Rien Damen hun ‘werktijd’ afmaken (uitstervingsbeleid). “Opmerkelijk”, vinden de beheerders van De Geer, “want er is door de gemeente Oss 16 uur schoonmaak in 5 werkdagen gepland en op zaterdag en zondag is er geen schoonmaakploeg, terwijl in de weekenden juist veel sportwedstrijden zijn. Vloeren worden dan tussentijds niet meer gewist en toiletten niet meer schoongemaakt.” Er komt een beperkt beheer (openen, sluiten en enkele uren toezicht) door Arie Jagers, beheerder van de kantine. De controle van de toestellen ligt bij de gemeente. Andere zorgpunten: het klaarzetten van de materialen moet door de school en clubs zelf worden gedaan, ze krijgen daarvoor geen extra tijd, zodat dat van de les af gaat. Bij blessures, ziekte en/of (ernstige) ongelukken is niet langer iemand extra beschikbaar om naar de dokter te gaan of (school)kinderen thuis te brengen. Leerkrachten moeten nu steeds met tweeën zijn. De beheerders hadden allemaal een BHV-diploma. Die verantwoording ligt nu bij school en verenigingen zelf. Bovendien moeten de clubs meer gaan betalen en krijgen minder service. Er is inmiddels wel een gesprek geweest met de gemeente waarbij nieuwe tarieven zijn afgesproken door een andere zaalindeling te creëren, zodat de sportclubs bijvoorbeeld 1/3 deel van de zaal kunnen huren. “Ons inkomen blijft gelijk dus waarom laten ze ons niet blijven! Alles draait om bezuinigingen,” aldus de vertrekWeek kende beheerders. Zij moeten nog enkele jaren mee in het arbeidsproces en zoeken naarstig naar een nieuwe baan en die ligt niet voor het oprapen. Het beheerswerk wordt overal afgeschaft, dus daar is weinig in te vinden. Week Bij de gemeente Oss maken ze zich vooralsnog geen zorgen: “Het is overal in de gemeente zo geregeld....!” Hoewel volleybalclub G’68 met gebrek aan bestuursleden is opgeheven, is het hopelijk niet ‘gedaan’ met de Week overige sportclubs; men constateert wel dat de binnensporten in ledenaantal afnemen. Beheerders en oud-beheerders komen voor het laatst

bij elkaar op de koffie en denken met weemoed aan de Goede Tijden van De Geer. “Had men indertijd de gemeenschapsruimte maar aan de sporthal gebouwd, dan hadden we nu een redelijk goedkoop multifunctioneel gebouw gehad en zaten we niet in onze maag met de Koppellinck... Op 17 juli zullen de beheerders de deur van de Geer sluiten......

EPILEPSIEFONDS De jaarlijkse collecte van het Nationaal Epilepsiefonds heeft in Geffen het mooie bedrag van € 1146,90 opgeleverd. Wij bedanken al onze collectanten en iedereen die bijgedragen heeft aan de collecte. Nelly Heymans en Peter Vos

VAKANTIEPERIODE 2015

VAKANTIEPERIODE 2015 maandag 3 & dinsdag 4 augustus gesloten vrijdag 7 augustus Weekdonderdag 32: maandag 36& & dinsdag 4 augustus gesloten gesloten donderdag 6 & vrijdag 7 augustus gesloten open woensdag 5 & zaterdag 8 augustus

32:

woensdag 5 & zaterdag 8 augustus open

33: 1010&& dinsdag 11 augustus Week maandag 33: maandag dinsdag 11 augustus geslotengeslot donderdag 13 & vrijdag 14 augustus gesloten donderdag 13 & vrijdag 14 augustus geslote woensdag 12 & zaterdag 15 augustus open woensdag 12 & zaterdag 15 augustus op Week 34:

34:

dinsdag 18 augustus gesloten

dinsdag 18 augustus gesloten Wij wensen u een prettige vakantie Wij wensen u een prettige vakantie 9


Bouwvakbuffet

en 4 uur onbeperkt consumpties, voor € 34,95 Om het begin van de vakantie te vieren, organiseren wij in juli het bouwvakbuffet. De gelegenheid om met collega’s, personeel en/of vrienden nog eens terug te kijken op het afgelopen jaar en een leuk begin te maken van de komende zomervakantie. Een uitgebreid buffet met huzarensalade, vlees, vis, diverse bijgerechten, sauzen en diverse broodsoorten en kruidenboter. Een buffet dus met voor ieder wat wils, de lokale fijnproever of de lekkere kluiver. U hoeft alleen maar te genieten op ons tuinterras of op ons zonnige zijterras. Bier, wijn, fris, mixen, sapjes en koffie en thee zijn in de prijs inbegrepen. Reserveren is gewenst en kan op de volgende data:

Donderdag 23 juli: van 16.00 uur tot 20.00 uur Vrijdag 24 juli: van 16.00 uur tot 20.00 uur Donderdag 30 juli: van 16.00 uur tot 20.00 uur Vrijdag 31 juli: van 16.00 uur tot 20.00 uur Afwijkende tijden en/of data, graag in overleg. Café-­‐zaal de Gouden Leeuw Dorpstraat 5 5386 AK Geffen 073-­‐5321257 info@goudenleeuwgeffen.nl


VEILING DER EMOTIES 2015 Ook dit jaar treden de Veilingmeesters weer aan op het welbekende WIK plein om daar de meest prachtige en ludieke erfstukken te veilen. Het is het 5de jaar dat de Veilingmeesters hun uiterste best doen om voor een goed doel geld op te halen. Dit doen ze door de verkoop van spullen die door de Geffenaren zelf beschikbaar zijn gesteld. Het doel van dit jaar is de Wens Ambulance Brabant. Een stichting die ervoor zorgt dat de wens van een ernstig zieke of een terminale patiënt uitgevoerd kan worden. Een prachtig doel waar sommige Geffenaren al dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Ook dit jaar worden de Veilingmeesters muzikaal omlijst door een groep muzikanten, die menig traantje wil laten vloeien door hun liederen en er op hoopt dat er met volle borst wordt meegezongen:Alles draait om de emoties!!Het programma is wat anders dan de voorgaande jaren. In de ochtend zullen de Veilingmeesters tijdens de optredens van de WIK hun eerste veiling gaan draaien en wel van 11.45 tot 12.30 uur. Vanaf half 2 tot 6 uur zullen de veilingmeesters de spullen verder veilen.Voorgaande jaren werd dit muzikaal opgeluisterd door de familie Zanetti, dit jaar hebben we de familie de Meijer kunnen contracteren. Een rasechte Brabantse familie, met bekende namen als Gerritje, Trui, Hendrik en Corrie zullen in de pauzes een aantal levensliederen ten gehore brengen. Wij vragen u als publiek om uw stem goed te laten horen en met de zakdoek in de hand vanuit uw tenen, onvervalst, mee te zingen. Ook dit jaar doen de Veilingmeesters een oproep om spullen aan te leveren voor de veiling. Op vrijdag 4 september vanaf 16.00 zullen zij de ronde door Geffen gaan maken.Wilt u spullen kwijt dan kunt u contact opnemen met Geert Jan van Nistelrooy per mail gj@vnistelrooij.nl of mobiel 06 51708981of Hans van Rosmalen per mail hansvanrosmalen@home.nl of mobiel 06 22018565 Alvast dank en tot zondag 6 september! Het bestuur van Effe noar Geffe

OPEN TOERNOOI TENNISVERENIGING DE VLIJMD GEFFEN Tennisvereniging de Vlijmd uit Geffen organiseert in september een Open Toernooi. Het toernooi vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 13 september 2015. De wedstrijden worden gespeeld op de tennisbanen van TV de Vlijmd, sportpark ‘De Biescamp’ in Geffen.

U kunt inschrijven voor zowel enkel als dubbelspel in de categorieën 5, 6, 7 en 8. Voor de categorieën 6, 7 en 8 geldt voor deelname aan het enkel en dubbelspel een minimumleeftijd van 17. Alle wedstrijden worden volgens het poulesysteem gespeeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per persoon en onderdeel. Dus, schrijf u in als deelnemer via www.toernooi. nl. Dit kan nog tot 24 augustus 2015. Wacht niet te lang met inschrijven want: vol is vol!

LUISTEREN, KIJKEN, DOEN BIJ MUZIEKVERENIGING W.I.K. Muzikaal talent in Geffen Welke instrumenten spelen er allemaal in een fanfare of slagwerkgroep? Hoe klinken verschillende muziekinstrumenten los van elkaar? En krijg je zelf ook geluid uit zo’n instrument? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de voorspeelavond van muziekvereniging W.I.K. op woensdag 15 juli 2015. Op de voorspeelavond laten alle leerlingen van W.I.K. horen wat ze allemaal kunnen. Ook het opleidingsorkest zal zich die avond presenteren. Het opleidingsorkest is bedoeld om het musiceren in een groot orkest onder de knie te krijgen voor leerlingen die al wat langer een instrument bespelen. Als je interesse hebt in het spelen van een instrument in de fanfare of slagwerkgroep is het erg leuk om te komen kijken. De voorspeelavond is een erg geschikte avond om zien en te horen welk instrument je leuk of helemaal niet leuk vindt. Je kunt vragen stellen aan de muzikanten en docenten en ook is er de mogelijkheid om een aantal instrumenten uit te proberen. Bij muziekvereniging W.I.K. is er plek voor iedereen die een instrument wil spelen! Dus was je altijd al eens van plan om een muziekinstrument te leren spelen, grijp dan nu je kans. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat je van muziek maken slimmer wordt en wie wil dat nu niet...?! Kom op woensdagavond 15 juli naar de voorspeelavond in de Koppellinck in Geffen. Zo zie je meteen hoe het gaat als je pas begint met muziekles en kun je ook vragen stellen of misschien zelf eens een instrument proberen! De kinderen worden naast de muziek ook getrakteerd op limonade en chips en voor de ouders is er koffie met iets lekkers. De avond begint om 19.00 en is rond 21.00 afgelopen. Voor meer informatie over de vereniging of de opleiding kun je kijken op www.wikgeffen.nl. Ook kun je contact opnemen met onze secretaris Erna Schellings via info@ wikgeffen.nl. 11


Meld je aan voor 1 oktober!

Rabobank Clubkas Campagne

Kom in actie en meld jouw club aan!

Doe mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van onze bank geven hun stem aan de clubs die meedoen. Meld jouw club vóór 1 oktober 2015 aan en laat weten waar de bijdrage naartoe gaat!

Lees de voorwaarden en doe mee via www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Activiteiten lopen door! Om misverstanden te voorkomen, de wekelijkse activiteiten in het Oude Klooster lopen gewoon door tot de sluitingsdatum 24 juli a.s. en beginnen weer na de opening van het Oude Klooster op 10 augustus a.s. Fietstochten Er staan nog middagtochten gepland op 26 augustus a.s. en 2 september a.s. Start om 13.00 uur vanaf het Kerkplein. Dagtochten staan gepland voor 19 augustus a.s. en 9 september a.s. Start om 10.30 uur vanaf het Kerkplein. LET OP! De actieve fietscommissie voegt ooit tochten toe of moet tochten vanwege weersomstandigheden afzeggen. Geef je emailadres door, aan Jos van Bergen en je wordt van alle wijzigingen op de hoogte gehouden. Nieuwe activiteiten Vergeet niet om eens goed na te denken over nieuwe activiteiten. Geef ze door aan Jeanette van Zandvoort tel. 5321074 /email: jeannettevz@home.nl en Alice van de Haterd tel. 5323261/ email: alicevdhs@gmail.com en die gaan er zeer serieus naar kijken en leggen ze voor aan het bestuur.

Bestuursvergadering 1 september a.s. Wij hopen van harte in deze vergadering de eerste voorstellen voor nieuwe activiteiten te kunnen behandelen. Starten er eerder nieuwe activiteiten dan hebben Jeannette en Alice de vrijheid daarmee te beginnen. Ander nieuws! Begin september staat een scootmobieltocht gepland. Nadere informatie volgt uit de commissie (VinkelNuland-Geffen) die deze tocht organiseert. Je kunt alleen tijd verspillen, als je vergeet ervan te genieten. Namens het bestuur, Antoon Romme, vz. www.kbo-geffen.nl

EPILEPSIEFONDS De jaarlijkse collecte van het Nationaal Epilepsiefonds heeft in Geffen het mooie bedrag van e 1146,90 opgeleverd. Wij bedanken al onze collectanten en iedereen die bijgedragen heeft aan de collecte. Nelly Heymans en Peter Vos

13


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


KPJ GEFFEN KIJKT TERUG IN HAAR RIJKE VERLEDEN Ter ere van het 90 jarig jubileum van de vereniging zullen een aantal mooie verhalen en hoogtepunten uit het verleden verteld worden. Deel VI: 1985 De KPJ bestaat 60 jaar. Ook dit keer weer een verhaal dat al eens in het KPJ clubblad gestaan heeft. Het werd geschreven in de aanloop naar het 80 jarige bestaan.Wederom verteld door een oud lid van de KPJ. Dit keer verteld Petra van Erp een verhaal over de organisatie van het 60 jarig bestaan van de club in 1985. Aangezien het een wat ouder verhaal betreft hebben we ook hier de tekst op een aantal punten moeten actualiseren. Bij het bekijken van het foto album dat we hadden gemaakt tijdens het feestjaar komen de herinneringen aan het gezellige, sportieve, drukke feestelijke jaar weer boven drijven. Het is 17 augustus, de grote feestdag.We begonnen die dag met een mis in de kerk, die geheel verzorgd werd door KPJ Leden, we hadden zelfs een eigen KPJ koor gevormd, onze aspiranten als misdinaartjes en vele leden die een stukje voorlazen. Het was druk, we hadden in de jaren ‘80 een groot leden aantal, er was zelfs een besluit van het bestuur om een stop te zetten op het leden aantal van de aspiranten meisjes. We konden de grote toestroom even niet aan. Bijna alle leden, oud leden en familie waren in de kerk, het was goed om in dat feestjaar even stil te staan bij de K van KPJ. Dat gehele weekend werd er flink gefeest in zaal Govers, het clubhuis van toen. We kwamen er veel, alles werd er gevierd, vooral na de sportdagen konden we tot in de late uurtjes feesten om de vele prijzen die we hadden gewonnen. Zo ook het feest weekend tijdens het 60-jarige bestaan, de receptie voor de Geffense gemeenschap, de verenigingen van Geffen, andere besturen van de kring, het kringbestuur en onze familie leden die ons kwamen feliciteren. Die avond de feestavond voor de eigen leden en oud leden. We hadden in 1985 een 12 koppig bestuur, erg fijn, ieder had zo zijn taken. In een feestjaar waar zoveel georganiseerd werd, was het fijn om met een grote club de taken zo makkelijk te verdelen. Er werden activiteiten voor iedereen georganiseerd, de gehele gemeenschap van Geffen werd erbij betrokken. Handballen voor de jeugd bij de Bonkelaar, waar iedereen tussen de 10 en 15 jaar op kon inschrijven. Dorpzeskamp voor jong en oud, oud leden handbal toernooi, touwtrekken, voor het bejaardenhuis werden de sportoefeningen en de piramide van het jaar gedemonstreerd. we zijn met alle leden op kamp geweest, een fietstocht met de aspiranten en vlagverovertje in de bossen. ook de uitwisselingen met andere KPJ clubs in het gehele land waren toen erg in trek, er is toen zelfs

een uitwisseling met Duitsland geweest. Ook nu is de KPJ een actieve club, met diverse activiteiten en dat maakt de KPJ zo speciaal. Het gaat niet alleen om handbal, ook cultureel blijft de KPJ een actieve club. Elk jaar kom ik de KPJ of leden ervan nog tegen bij Recht Vur Zunne Roap en dan komt er warm gevoel boven, het was een prachtige tijd. Voor alle van harte gefeliciteerd met jullie jubileum een heel goed feestjaar en ik hoop dat KPJ Geffen nog lang blijft bestaan. het is een prachtige veelzijdige club. Petra van Erp

Foto 1: (het 12-koppige bestuurvlnr: Esther Verstappen, Huub v Nistelrooij, Mary v lith, Peter v Erp, Hans v Nistelrooij, Hanneke Jonkergouw, Petra van Erp,Wilma Dolleweerd,Tonnie v Erp, Carola vd Kamp, Henk v Erp en Peter Schutjens)

Foto 2: (Het voor de gelegenheid gevormde KPJ koor in de kerk) Foto 3: (De jubileum sticker)

GEVRAAGD : Zeer nette zelfstandige hulp voor huishoudelijk werk

Adres: M.Essing Kerkstraat 12 5386 AC Geffen tel :073-53 22457 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


28 JUNI 2015 Gezellig, Prachtig, Schitterend dat waren de regelmatig hoorbare uitspraken op zondag 28 juni op de jeu de boules banen. Dat betrof zowel de locatie, de sfeer en het weer. We waren terug van weggeweest. Het 16e Geffens Open Jeu de Boules toernooi is weer op de banen naast de pastorie en gaat de geschiedenis in als bijzonder geslaagd. Zowel de competitie als het roulette jeu de boules. Dat was nieuw en na een aarzelend begin werd er na de middag een mooie wedstrijd neergezet. Het toernooi zelf werd bezocht door 37 koppels. Een flinke vooruitgang vergeleken met vorig jaar. Eindigde toen 1 koppel met 4 gewonnen wedstrijden, dit jaar waren dat er 8. Kampioenen van de dag waren Joke v Dijk en Antoinette van Dinther. Ze werden uitbundig toegejuicht door alle aanwezige dames. De heren bleven ook niet achter met feliciteren. Hieronder vind je de 1e tot de 8e plaats. 1e Joke v Dijk en Antoinette van Dinther 2e Gerard en Ronald van de Zanden 3e Tiny van de Doelen en Marcel Loeffen 4e André en Henk vd Biezen 5e Theo v Uden en Koen vd Velden 6e Frans en Marijke Boeijen 7e Michel v Lieshout en Pim van de Doelen 8e Lambert Schuurmans en Bert Heinsbergen

De vele helpers, evenals de Koppellinck, hebben meegeholpen om deze dag tot een superdag te maken. Graag zien we iedereen volgend jaar terug en kom eens een kijkje nemen op de banen voor het MFC. Je vind ons daar op maandagmiddag en dinsdag- en donderdagavond. Tot ziens groeten van het bestuur van JBC Geffen

WIE WAT WANNEER JULI 11 Jeugdbrandweerdag AUGUSTUS 31 aug t/m 5 sept Collecte Ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 09 Ziekencomité De Schakel, Nat. Ziekendag 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur OKTOBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 18 t/m 24 Collecte Torenklanken 26 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur NOVEMBER 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 23 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur DECEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 15 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur 16 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 30 Geffense Kwis

De tussenprijzen gingen naar Rien en Rens van Wanrooij en naar Renee Schutjens en Johan van Lievoort. Bij het roulette jeu de boules waren ook 3 winnaars. 1e Hans Huibers 2e Ad Renders 3e Leo Renders

17


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ZEER BIJZONDER FILMPROGRAMMA IN JULI, O.A. EEN BUITENBIOS!! Filmhuis De Pas vertoont filmhuisfilms: producties die niet óf maar heel kort in de bioscopen te zien zijn geweest en gaan over zaken en thema’s die je raken, waar je na afloop nog eens over praat of aan terugdenkt. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar altijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor twee films in de maand juli. Twee heel verschillende films, maar in hun genre allebei zeer de moeite waard. ‘SAMBA’ Maandag 20 juli, aanvang 20.00 uur - entree € 5,Het verhaal draait om Samba (Omar Sy, Les Intouchables), een vluchteling die na tien jaar illegaal in Frankrijk te hebben gewoond, wordt gepakt door de IND. Hij wordt weer vrijgelaten met de mededeling dat hij het land moet verlaten, wat er in de praktijk op neerkomt dat hij zich niet nog een keer moet laten pakken. Samba krijgt daarbij hulp van Alice (Charlotte Gainsbourg). Alice is manager in het bedrijfsleven en herstellende van een burn-out. Samba doet er alles aan om een werkvergunning te krijgen, terwijl Alice haar best doet haar leven weer op de rails te krijgen als medewerkster bij een vrijwilligersorganisatie. Beiden hebben moeite om los te komen uit hun dagelijkse sleur, totdat het lot hen samenbrengt.Vol humor en emotie slaat hun leven een nieuwe weg in naar geluk. Maar wát als het leven meer fantasie bevat dan zij in huis hebben?

SOOF is een Nederlandse romantische komedie onder regie van Antoinette Beumer en geïnspireerd op de columns van Sylvia Witteman (Volkskrant). De hoofdrollen worden gespeeld door Lies Visschedijk, Fedja van Huêt, Olcay Gulsen en Dan Karaty.

Soof (Sofie) is getrouwd met Kasper, maar hun huwelijk is nogal in een sleur geraakt. Met een puberdochter en een hyperactieve tweeling komt ze nauwelijks aan haar cateringbedrijf toe, ook al kookt ze de sterren van de hemel. De rollen worden omgedraaid: Kasper zegt zijn megadrukke baan op en Soof kan aan de slag met haar bedrijf. Wanneer Soof de bekende choreograaf Jim ontmoet, die als een blok voor haar en haar kookkunsten valt, komt alles in een stroomversnelling.Weg sleur! Maar of dat nu zo goed is voor Soofs huwelijk is nog maar de vraag. Lies Visschedijk speelt met haar timing, haar stunteligheid en vreemde trekjes een geweldige rol. De typische mannenhouding van Kasper heeft Fedja tot in de perfectie weten te vangen. De film SOOF is bij uitstek geschikt om, op een zwoele zomeravond onder het genot van een heerlijk glaasje, glimlachend te bekijken. Een léuke film! Kaarten zijn vóór de vertoning verkrijgbaar aan de kassa of via de website of telefonisch te reserveren. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30) NB:Vergeet niet je tuinstoel mee te brengen! Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.ccdepas.nl/filmhuis

SAMBA is de laatste reguliere film dit seizoen, en wát voor eentje! Een film met een lach en een traan, een fantastische film! De BuitenBios van Filmhuis De Pas presenteert... ‘SOOF’! Vrijdag 24 juli, aanvang 21.30 uur - entree € 7,50 inclusief drankje 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 20

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.