Torenklanken 2014 - nr 12

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 12 | juli 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

GEZOCHT: spullen voor Erfhuis Effe noar Geffe Na het succes van vorige jaren organiseren we tijdens Effe noar Geffe alweer voor de vierde maal Het Erfhuis . Voor wie het nog niet kent: het erfhuis is een veiling die men vroeger hield, om eigendommen te verkopen van mensen die overleden waren en waar de erfgenamen geen interesse in hadden. De opbrengst was dan voor de nabestaanden. Het Erfhuis Effe noar Geffe wil de opbrengst ook dit jaar schenken aan een goed doel dat gekoppeld is aan ‘’dun Geffense mens’’. De voorgaande jaren had het Erfhuis als goede doelen: Ons eerste doel was Care for Tina: een stichting die belangeloos geld ophaalt voor kinderen in nood van China. Het resultaat van de veiling was uitstekend: Addie van de Doelen liet ons weten dat van de opbrengst in 2011 een kindje, David, succesvol is geopereerd. Hij heeft nu een gezondere en betere toekomst. Het tweede jaar zijn we gegaan voor het doel Registry. Deze organisatie behartigt het belang van mensen met een chromosoom afwijking 18. Ze steunen de mensen en hun familie met het overwinnen van hun problemen.Via Jan van Kreij is ook de opbrengst van 2012, die eveneens weer prima was, heel goed terecht gekomen. Vorig jaar hebben we als goed doel het project van Melissa Kreps in Kenia gekozen, met een heel mooie opbrengst. Ze heeft er mooie dingen mee kunnen doen: zie ook haar website: www.behoca.nl Dit jaar gaan we voor het goede doel Stichting de Opkikker. Stichting de Opkikker wil geld inzamelen om ernstig zieke kinderen een opkikkerdag te geven. Ivo Gloudemans, een geboren en getogen jonge Geffenaar is ambassadeur van deze stichting en heeft zelf ook een opkikkerdag gehad, waar hij intens van heeft genoten. Om weer zo’n prachtig resultaat als in 2011, 2012 en

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2013 neer te kunnen zetten hebben we spullen nodig om te veilen. Mocht je nog iets hebben in kelder, zolder, schuur of ergens achterin een kast: heel graag! De spullen kun je afgeven bij Hans van Rosmalen, Runrotstraat 11. Op vrijdagavond 29 augustus maken onze veilingmeesters Geert-Jan van Nistelrooij en Peter Hermsen hun ronde door Geffen om de spullen bij u thuis op te halen. Let wel: we willen alleen veilbare stukken! Zoals u al gemerkt zult hebben: het is geen rommelmarkt! Tevens vragen wij ook dit jaar voor de aankleding van ons veilinghuis velours en/of bloemetjesgordijnen. Lijkt je dit iets en heb je nog wat staan: bel een van de veilingmeesters: Geert-jan van Nistelrooij 0651708981. Bellen/ mailen kan ook naar: hansvanrosmalen@home.nl (0622018565) We hopen dat we veel mooie en/of bijzondere spullen onder de hamer kunnen brengen, met een gezellige Geffense dag en een mooie opbrengst als resultaat! Alvast bedankt! Bestuur Effe noar Geffe

De redactie van Torenklanken wenst haar lezers en adverteerders een fijne vakantie KOPY INLEVEREN VOOR:

25 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


zo. 07 sept. 09.30 u.

Openluchtviering bij huize De Heegt m.m.v. W.I.K. (bij slecht weer in de kerk) voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 13 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 18 juli 19.00 u. * avondmis za. 19 juli 19.00 u. H.Mis t.g.v. het Roggemaaien bij de molen zo. 20 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK (Maria Magdalenadag) vr. 25 juli 19.00 u. * avondmis zo. 27 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 01 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 03 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 08 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 10 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK (Gildemis) vr. 15 aug. 19.00 u. * avondmis (Maria Ten Hemelopneming) zo. 17 aug. 09.30 u. + H.Mis met muziek en zang door de fam.Van Erp / fam. Donders (Installatie gildekoning(in) (+ 2e collecte voor MIVA) di. 19 aug. 19.00 u. * avondmis vr. 22 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 24 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK di. 26 aug. 19.00 u. * avondmis vr. 29 aug. 19.00 u. * avondmis za. 30 aug. 14.45 u. Huwelijksviering van Kim van Uden en Dorus Gevers zo. 31 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s di. 02 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 05 sept. 19.00 u. * avondmis

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN In de maanden juli en augustus is het geen kinderkerk. We beginnen weer na Effe noar Geffe. De avondmis op dinsdag in de kapel vervalt in de maand juli en op 5 en 12 augustus. ROGGEMAAIEN Op zaterdag 19 juli is er een extra viering t.g.v. het Roggemaaien om 19.00 uur bij molen De Zeldenrust m.m.v. De Pompzwengels met aansluitend actie, muziek, een drankje en een hapje op het roggeveld aan de Bredeweg. Bij slecht weer is de viering in de kerk. MARIA MAGDALENA DAG Op zondag 20 juli vieren we de feestdag van onze patrones de H. Maria Magdalena. Na de H.Mis van 09.30 uur is er koffie in het portaal van de kerk. Gijs van Hooijdonk runt een bedevaartswinkel: Het Maria Winkeltje HGM “Het Hart” te Rotterdam & Massage praktijk: Michael Massage in Geffen. Hij biedt op 20 juli na de H.Mis uit zijn Maria Winkeltje diverse bedevaartsartikelen te koop aan: noveenkaarsen, beelden, sieraden, wieroken, rozenkransen, kruizen, engelen, cadeau artikelen, oliën. Een deel van de opbrengst zal aan de parochie worden gedoneerd. Ook is er een mogelijkheid om meer informatie te krijgen over de massage behandelingen. Het kerkmuseum De Peperbus is tevens geopend voor belangstellenden. U bent van harte uitgenodigd.

ACTIEVE VORMELINGEN Op onze website: www.parochiegeffen.nl zijn foto’s te vinden van onze vormelingen. Kijk onder Foto’s voor stemmige beelden van de uitbeelding van de Kruisweg door de vormelingen en van de deelname aan de Power of Fire dag in Den Bosch 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De stand (per 20 februari) is € 16.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juni 2014: Izzy van den Hurk, Sanne de Groot, Kees van Rijn, Noud van den Hurk, Roel van de Kamp, Thijs Langens,Valerie van Herpen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 20 juni 2014: Cees van der Rijt, 88 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl KEVELAER 30 augustus 2014 Gaat u (weer) mee naar Kevelaer? Thema dit jaar is: “Een huis vol glorie ziet men al over onze aard” Het is een tekst uit “gebeden en gezangen voor de bedevaart naar Kevelaer”. Dit thema is vooral geïnspireerd op het 150-jarig jubileum van de basiliek. Dit feest wordt in juli gevierd. Wij gaan als gewoonlijk in augustus en voor ons is Kevelaer toch vooral de plek waar Maria, troosteres van de bedroefden, wordt vereerd. In ieder leven komt droefenis en pijn voor en hoe fijn is het dan om door Haar getroost te worden, waardoor we weer opgebeurd en toch nog blij door het leven kunnen gaan. Dat is ook de kracht van ons geloof. Dat is ook bedevaart: het geloof vieren, samen met gelijk gestemde zielen. Wij hopen dan ook dat er vanuit de parochies veel pelgrims mee zullen gaan om er samen niet alleen een bedevaart van te maken, maar ook een bedefeest. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Dit jaar zal Veghel de kar trekken vanwege het 140-jarig jubileum. Leuk om te vermelden is dat Uden e.o. zich bij ons aan gaat sluiten. Tot en met 13 augustus 2014 kunnen pelgrims u zich aanmelden. Kosten:Volwassenen € 18,00 Kinderen t/m 12 jaar € 10,00 (graag betalen bij aanmelding) Wilt u nadere informatie of u alvast aanmelden, kijk op de posters wie uw contactpersoon is of neem contact op met: Peter of Mia Stoltz - Binnenpas 8 - 5384NG Heesch - telefoon 0412 453131

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Marianne (27 j.) en Nelleke (24 j.) Minkels Dat is nog eens echt een Maasdonkgevoel hebben: geboren en getogen zijn in Nuland en in Geffen een winkel beginnen...! “Tja, in Nuland staan veel winkelpanden leeg en in Geffen liggen de winkels gunstiger,” vinden de zussen Minkels, die per 3 juni jl. ‘De Wolberg’ aan de Kloosterstraat hebben overgenomen. Marianne Minkels studeerde af op het gymnasium Bernrode en rondde vervolgens twee universitaire studies af: Taal- en Cultuurstudies in Utrecht en Boekwetenschappen (“archeologie, maar dan met boeken, in plaats van scherven”) in Amsterdam. Er was echter geen promotieplek voor onderzoek en ook vooralsnog geen werk. Nelleke Minkels studeerde af op het Hooghuis in Heesch en bekwaamde zich in de Kinderopvang op het ROC De Leijgraaf. Ze werkte een viertal jaren in de kinderopvang, maar raakte haar baan kwijt door reorganisatie. Het feit dat ze beiden geen baan hadden, maakte de stap tot overname van de winkel gemakkelijker, hoewel een en ander in korte tijd beslist moest worden. Het duo heeft er zin in! Ze zijn beiden fanatieke breisters en haaksters en waren al vaste klanten in De Wolberg. De aloude brei- en haaktechnieken schijnen weer terrein te winnen bij de jongere generatie. Het is een leuke bezigheid om zelf je sjaal, trui, colletje, muts of rokje te vervaardigen in groepsverband, in een workshop of gewoon gezellig thuis in eigen omgeving. Maar je kunt ook trendy en betaalbare materialen kopen om zelf in een mum van tijd gehaakte handtassen, kussens, gebreide poefs of andere accessoires te maken. De collectie van De Wolberg ( Phildar - Lang Yarns Lammy - SMC - Bergère de France - Hoooked zpagetti) blijft voorlopig hetzelfde en ook kleine fournituren en patronenboeken blijven verkrijgbaar. Het garen voor de zomersjaaltjes is er ook weer, het breien / haken van deze sjaaltjes was vorig seizoen een echte rage. Marianne en Nelleke willen in het najaar beginnen met het geven van workshops breien en haken, waar dan een nieuwe techniek kan worden geleerd of een klein projectje gemaakt wordt. Voor breisters die meer willen dan de basistechnieken bijvoorbeeld: Kabelen, Ajour breien, sokken breien, patroon lezen en berekenen wordt er nog een breicursus gegeven op dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur bij Annemieke van den Berg thuis, Heegterstraat 16 in Geffen, telefoon 073 - 8500311. Kosten € 10,00 per avond inclusief koffie/thee en exclusief materialen. Je kunt bij Marianne en Nelleke terecht voor advies en tips of gewoon voor een gezellig praatje. Ze zijn nu nog bezig om de zaak samen op orde te krijgen en te organiseren en daarna zullen ze elkaar gaan afwisselen in de winkel.

Openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en op maandag is de zaak gesloten. De deur van de winkel staat letterlijk en figuurlijk open. Kom gewoon eens lekker snuffelen tussen alle leuke bolletjes! Er zijn altijd aanbiedingen: het wolletje van de maand en momenteel loopt de sjaaltjesactie met de 2e bol voor de helft van de prijs. Ook kennen ze de zogenoemde Eurobollen, prima bolletjes garen waar niets mis mee is, maar omdat het de laatste van hun soort zijn, gaan ze voor een euro de deur uit. Het aanbod wisselt regelmatig. Kijk eens op de website: www.wolberg.nl of volg hen op Facebook www.facebook.com/wolberggeffen. Op Effe noar Geffe zijn de breiende zussen ook van de partij met een kraampje vóór de winkel en hun slogan: WOL, EEN BOL VAN VERMAAK!

VAKANTIEPERIODE 2014 Week 31: Week 32: Week 33: Week 34:

dinsdag 29 juli gesloten maandag 4 & dinsdag 5 augustus gesloten donderdag 7 & vrijdag 8 augustus gesloten woensdag 6 & zaterdag 9 augustus open maandag 11 & dinsdag 12 augustus gesloten donderdag 14 & vrijdag 15 augustus gesloten woensdag 13 & zaterdag 16 augustus open dinsdag 19 augustus gesloten Wij wensen u een prettige vakantie

!

7


Cremers tapijt & gordijnen Vanaf heden VRIJDAGS KOOPAVOND tot 20.00 uur Wij hebben een zeer uitgebreide collectie tapijtrollen en vinyl op voorraad DECORATIE VLOERKLEDEN OP MAAT EN KLEUR GEMAAKT GESPECIALISEERD IN HET LEGGEN VAN TRAPLOPERS

Berkdijk 11 Sint-Michielsgestel (bedrijventerrein Venkant) ma 13.00 - 17.00 uur T. 073-5514311 di t/m do 09.00 - 17.00 uur F. 073-5512759 vr koopavond 09.00 - 20.00 uur za

10.00 - 16.00 uur

Op afspraak ook in de avonduren

www.cremerstapijtengordijnen.nl

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

gordijnen vitrages jaloezieĂŤn plissĂŠgordijnen vouwgordijnen paneelgordijnen

marmoleum laminaat vloerkleden pvc-vloeren vinyl

(plankenstructuur, niet van echt te onderscheiden)

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen

Losse advertenties tussen de tekst 073-5320531 • info@wolberg.nl

1/8 pagina www.wolberg.nl e 16,-- 1/2 pagina e 38,-1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,-di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


ROND DE DORPSPOMP Toen de Aloysiusschool werd afgebroken was het de vraag wat er met het fraaie glas-in-loodraam van de school zou gaan gebeuren. Dat kon toch niet mee met het puin? Heemkundegroep Vladerack heeft er sedertdien alles aan gedaan om het raam een waardige, nieuwe plek te bezorgen. Dat is gelukt en hoe! Het raam wordt straks tijdens de zomervakantie aangebracht in een achterwand op de eerste verdieping van de Koppellinck. Door een centrale plaatsing zal het al te zien zijn vanaf de hoofdingang. Het gaat om een constructie van in totaal zo’n 900 kilo’s met een stalen rand. De plaatsing vergt dan ook de nodige voorzorgen. De Stamtafel vindt dat er een passende titel bij het raam behoort te komen en stelt daartoe voor: “Geef het kind de ruimte”, een idee van voormalig hoofd en later directeur van de Aloysiusschool en deelnemer van de Stamtafel, Theo Prinssen. Aloysius was beschermheilige van de studerende jeugd. Het raam hervindt zijn plaats dus ook terecht bij de nieuwe school. Een officiële onthulling kan dan ook niet zonder betrokkenheid van de school plaatsvinden. De Stamtafel bericht via ‘de dorpspomp’ nogal eens over bestaande ongenoegens. Zo heeft de dorpsraad daardoor opgepikt dat er niet alleen in de Stamtafel maar ook door anderen wordt gemord over de ruimte die voor het herinneringsmonument van de oorlogsslachtoffers is overgebleven als gevolg van de nieuwbouw ernaast. In de verdrukking geraakt zal er nu toch een betere plek moeten worden gevonden, zo is de algemene mening. Een vertegenwoordiger van de gemeente Oss heeft inmiddels al laten weten dat dit probleem zo snel mogelijk aan de gemeente Maasdonk moet worden voorgelegd opdat een verplaatsing van het monument tijdig nog op de Osse agenda en begroting voor 2015 terecht komt. Dus moet er nu hard worden nagedacht over een meer geschikte plek. Er zijn stemmen die pleiten voor een plaats binnen de groene driehoek van de Trudostraat. Met wat nieuwe aanplant eromheen zou het daar best kunnen. Maar misschien is een nog betere plaats te vinden? Suggestie(s)?: naar de dorpsraad ermee! De Stamtafel zal de dorpsraad aanmoedigen om een verhuisplan aan de gemeente voor te stellen. Op 5 juli is de jaarlijkse Geffense zeskamp geweest. Wanneer deze Torenklanken op de mat ligt is die alweer voorbij. Deze keer was het niet op een zondag maar op een zaterdag. Die dag was er ook de Jeugdbrandweerdag Geffen. Beide waren altijd enerverende gebeurtenissen en dat zal deze keer ook zeker het geval zijn geweest, maar de keuze van dezelfde dag leek wat ongelukkig; was dat niet te vermijden geweest?

De aanstaande scheiding tussen Geffen en Nuland/Vinkel houdt de gemoederen bezig.“Scheiden doet lijden” heet het vaak en nu is dat ook het geval. Na in zo’n 22 jaar naar elkaar toe groeien voelen sommige Maasdonkse bedrijven, clubs en organisaties zich genoodzaakt om hun zaakjes te herzien of te splitsen. Onder de vlag van een andere gemeente gelden vaak andere regels en in twee andere gemeenten zijn de regels ook niet altijd dezelfde. Dat geeft te denken en werk. Worden de aanstaande scheiding en de inlijvingen rondom de jaarwisseling gevierd en/of beweend? De hectiek is gelukkig voorbij. We weten al van het boek over 22 jaren lief en leed in Maasdonk dat zal verschijnen maar we kunnen ons niet voorstellen dat het daarbij blijft. Kortom: wordt er nog iets meer gedaan? Een feest of iets ludieks zoals het ten grave dragen van het nog jonge gemeentewapen? Of een vuurwerk om kwade, oude geesten te verdrijven? Er is in Nuland door zijn dorpsraad in januari 2015 al wel een nieuwjaarsbijeenkomst gepland. Waar blijft Geffen? Ook zoiets, in de Koppellinck? Overigens: heeft u al gedacht aan een bijdrage voor het Afscheidsboek?? Met de komende vakantieperiode in zicht is er wellicht genoeg inspiratie en tijd te vinden om een bijdrage te leveren en te sturen naar Afscheidsboek@Maasdonk.nl. Op het terrein van het Centrumplan zijn de start en inschrijving voor een derde bouwproject aangekondigd: het Meestershof. Hier kun je inschrijven voor zeven rijwoningen en zeven multifunctionele woningen. En het zou nu uiteindelijk zeer, buitengewoon, extreem en onmiskenbaar zeker zijn dat de bouw van het ernaast gelegen plan Mooi Geffen echt begint na “Effe noar Geffe” van dit jaar. Daar zouden overigens ook nog koopmogelijkheden zijn. Mooiland zal de huidige bouw van huurwoningen gereed hebben voor of rond de jaarwisseling.Volgend jaar kun je dus allemaal ergens in het Centrumplan gaan wonen, huur of koop, ‘t kan allemaal. En een vernieuwde supermarkt is dan dichtbij. Het is al opgevallen dat de vaste columnschrijver Theo Prinssen, bekend en berucht om zijn vaste hand en soms scherpe pen, de rol van schrijver van “Rond de dorpspomp” is gaan delen met andere deelnemers van de Stamtafel, die lezers van Torenklanken bij toerbeurt op de hoogte houden van dorpse zaken. Theo wordt immers ook een dagje ouder. Sedert zijn eerste Dorpspomp van 6 januari 1974 heeft hij onafgebroken elk jaar zo’n 20 à 22 afleveringen geschreven. Na deze zomer zal hij dat jaarlijks nog maar drie à vijf keer doen. Andere schrijvers betekent ook dat de lezers kennis zullen maken met andere schrijfstijlen. In principe verandert echter niet veel: de schrijver schrijft over de belangrijkste dingen die in de Stamtafel zijn besproken en heeft de vrijheid om ook zelf gekozen onderwerpen aan de orde te stellen. Uiteraard moeten die allemaal wel het nodige 9


met Geffen te maken hebben. Deze rubriek is daarom nimmer een letterlijk verslag van wat de Stamtafel is besproken. Theo, vast bedankt voor je geweldige inzet. Je was dé drijvende kracht om niet alleen deze rubriek in stand te houden maar vaak ook om activiteiten van de Stamtafel te initiëren! Na deze Dorpspomp duurt het nog tot begin september voordat de volgende verschijnt. U wordt dan ook nu vast een fijne vakantie toegewenst. Denk ook vast aan de Kermisdagen van zaterdag 9 t/m dinsdag 12 augustus en het weekend van Effe noar Geffe (6 en 7 september). Volgende Stamtafel (408) op zondag 24 augustus om 10:30 uur, in café Govers. Er wordt dan onder meer vooruitgeblikt op Effe noar Geffe. U bent welkom. Voor op- of aanmerkingen: Tel. 5321700.

KINDERSPEULPLOATS EFFE NOAR GEFFE Enthousiaste kinderen gezocht voor een kraampje op de kinderspeulploats Effe noar Geffe. Een kraampje is gratis in ruil voor je creativiteit!

10

Knutsel, kook, knip of plak je eigen spulletjes in het thema MUZIEK! De mooiste kraam met het beste idee wint een prijsje. Klinkt dat niet als muziek in je oren?! Waar? Wanneer? Meedoen?

‘Plein de Smidse’ aan de Dorpsstraat Zondag 7 september 2014 Stuur een mail naar kinderwerkgroep ENG@hotmail.com (uiterlijk 1 september)

Kom verkleed in boerenkleding! De boerenkleding, die gratis geleend kan worden, kan op zaterdagavond 6 september tussen 19.00 en 20.00 uur worden opgehaald op het gemeenteplein. We hopen weer op een actieve deelname van de Geffense kinderen! Kinderwerkgroep Effe noar Geffe


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

SPREEKUUR MEE Elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u contact opnemen met de hoofdlocatie van MEE, telefoon 0413334733.

CDA OSS De fractie van het CDA Oss nodigt u graag uit op maandag 1 september vanaf 20.30 uur in de Het Oude Klooster in Geffen. Op maandag 1 september geeft het CDA Oss een vervolg aan de kennismaking van met Geffen en haar inwoners, dorpsraad, ondernemers en verenigingen.We praten graag verder met u door over de gemeenschapshuizen in Geffen, over de nieuwbouw van scouting/gilde/ jeugdvakantiewerk, over de toekomstige bestemming van het gemeentehuis. En over onderwerpen die in de ontmoeting in mei nog minder aan bod zijn gekomen: (verkeers)veiligheid, zorg, (binnen)sport, woningbouw, bereikbaarheid en leefbaarheid in het algemeen. U kunt wederom alles agenderen! En wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het beleid in Oss en de agenda van het CDA. Daar gaan wij graag met u over in gesprek. Toon Jaspers, fractievoorzitter CDA Oss, toonjaspers@ wxs.nl Jolanda Schneider, fractievoorzitter CDA Maasdonk, jolanda@fam-schneider.nl

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het politieloket in de gemeente Maasdonk werkt op afspraak. U kunt een afspraak maken via internet www. maasdonk.nl/afspraak-maken/formulier of telefonisch 073 - 53 42 100. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 11NIEUWS VANUIT DE DORPSRAAD GEFFEN Voorzieningenkaart Geffen Op uitnodiging van de Dorpsraad Geffen heeft de heer Fons Geraedts van de gemeente Oss in de vergadering van 19 mei een toelichting gegeven op het Integrale Voorzieningenbeleid van de gemeente Oss. Juist vanwege de problematiek die thans in Geffen aan de orde is rondom accommodaties wilde de dorpsraad meer inzicht krijgen in het beleid dat straks na 1-1-2015 van toepassing is. De gemeente Oss wil met haar beleid komen tot een optimalisatie van de vastgoedportefeuille. Door een goede samenwerking tussen gemeente en burgers wordt een vastgoedplanning beoogd die betaalbaar blijft maar ook die behoud van de leefbaarheid garandeert of zelfs verbetert. Belangrijk daarbij is dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Dit alles vraagt om een zorgvuldige inventarisatie van de huidige beschikbare accommodaties (zo breed mogelijk), van de huidige vraag maar ook van de behoefte nu en in de toekomst. Het uiteindelijke resultaat van de inventarisatie is dan een zgn. Voorzieningenkaart voor Geffen. Dorpsraad Geffen wil met het oog op de gemeentelijke herindeling de komende maanden al benutten om een inventarisatie uit te voeren. Daarvoor zullen we allereerst een inventarisatie maken van bij ons bekende accommodaties maar zullen we ook verenigingen en instellingen benaderen voor aanvullende informatie. Dat gaat dan over meer detailinformatie over de betreffende accommodatie (oppervlakte, beschikbaarheid etc.) maar ook over de huidige benutting, de wensen en behoeften. Het doel van onze dorpsraad is het voorkomen dat verenigingen of instellingen op de korte of lange termijn in de problemen komen als het gaat om het gebruik maken van en de exploitatie van accommodaties, dus zowel aan de vraagzijde alsook aan de aanbodzijde. Zeker als we meenemen dat subsidies onder druk staan en het financieel rond krijgen van de exploitatie van accommodaties steeds moeilijker wordt, zal het duidelijk zijn dat de dorpsraad er voor gaat om samen met de gemeente Oss te komen tot een zo optimaal mogelijke situatie voor wat betreft de voorzieningen. De Dorpsraad Geffen hoopt dat indien verenigingen of instellingen door ons worden benaderd ze ook willen meewerken aan het verstrekken van informatie. Het kan zo zijn dat naast verenigingen ook bedrijven, instellingen of particulieren ruimten ter beschikking hebben die inzetbaar zijn voor andere groepen binnen Geffen. Zij kunnen dat dan doorgeven via ons mailadres (info@ dorpsraadgeffen.nl). Wij nemen dit dan mee bij onze inventarisatie.

Volgende openbare vergadering In juli is er geen vergadering van de Dorpsraad. De eerst volgende openbare vergadering is op maandag 18 augustus om 19.30 uur, locatie MFC De Koppellinck. U bent van harte welkom.

HARRIE VAN RIJN 80 JAAR De familie van Rijn had wel een zeer bijzonder en origineel verjaardagscadeau voor Harrie in petto. Uitgenodigd was meerdere malen Nederlands, Europees en wereldkampioen in diverse biljartsoorten Dick Jaspers, om eens een biljartdemonstratie te komen geven. Plaats van handeling was het biljarthome van Frans van de Hurk waar het op elke woensdagmiddag gonst van de biljartactiviteiten. Bij de inleiding vertelde Dick dat ie op veertienjarige leeftijd al series van 350 maakte, dus maakte hij al op vrij jonge leeftijd de overstap naar het band en het driebanden. Dit alles natuurlijk op een grote matchtafel van 2.80 meter. Momenteel heeft Dick een druk bestaan met toernooien over de gehele wereld, en speelt hij niet alleen in de Nederlandse maar ook in de Duitse en Belgische driebandencompetitie. De man uit Sint Willebrord, Dick Jaspers begon zijn biljart-clinic met de “serie american” in het libre, met daarna de techniek om diverse lichte en zwaardere trekstoten te amortiseren (zacht te spelen). Toen kregen we een Toppartij driebanden van 50 caramboles tegen onze jarige Harrie, helaas ging deze ten onder met de cijfers 50 - 4. Maar wat wil je met geweldige series uit de losse pols van 8, 6, en 5. Dick kreeg in deze partij met de nodige hoogstandjes, losse band, piqee ‘s, massee’s en doorschiettrekstoten vaak de handjes op elkaar. Ten slotte nog enige 6, 7 en 8banders die op de centimeter nauwkeurig werden uitgevoerd. Ook liet de sympathieke Dick op deze lange middag nog zien dat het kunststoten in allerlei variaties voor hem geen geheimen kent. Al met al een zeer geslaagde middag met dank aan de familie van Rijn. Uw @pestaartje

13


OPEN TOERNOOI TENNISVERENIGING DE VLIJMD GEFFEN Tennisvereniging de Vlijmd uit Geffen organiseert in september een Open Toernooi. Het toernooi vindt dit jaar plaats van 8 tot en met 14 september 2014. De wedstrijden worden gespeeld op de tennisbanen van TV de Vlijmd, sportpark ‘ De Biescamp’ in Geffen.

Het was een zeer geslaagde sportieve dag met dank aan alle deelnemers en niet te vergeten, de catering van die dag, familie Jagers en stukadoorsbedrijf Lepoutre voor het schenken van de trofeeën en Antoine schuurmans en Monique voor het aanwezig zijn voor de EHBO. Voor iedereen, tot volgend jaar en kom eens een kijkje nemen op de banen voor het MFC. Je vind ons daar op maandag middag en dinsdag en donderdag avond. Tot ziens groeten van het bestuur van JBC Geffen

U kunt inschrijven voor zowel enkel als dubbelspel in de categorieën 5, 6 ,7 en 8. Voor de categorieën 6, 7 en 8 geldt voor deelname aan het enkel en dubbelspel een minimumleeftijd van 17. Alle wedstrijden worden volgens het poulesysteem gespeeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per persoon en onderdeel. Dus, schrijf u in als deelnemer via www.toernooi.nl. Dit kan nog tot 26 augustus 2014. Wacht niet te lang met inschrijven want: vol is vol!

29 JUNI 2014 Dat werd halen en brengen met het weer. Zon, regen, weer zon, meer regen. Maar dat was gelukkig alleen met het weer. De stemming was niet kapot te krijgen. De ene na de andere wedstrijd werd met veel bravoure gespeeld. De ballen vlogen nog net niet door de lucht. Ondanks het weer speelden we vrij vlot. Om 14.30 uur waren de 1e 3 wedstrijden al door iedereen gespeeld. Waarschijnlijk met in het achterhoofd de wedstrijd om 18.00 uur van Nederland tegen Mexico. Er was, net als vorig jaar, 1koppel die alle wedstrijden wist te winnen. Hieronder vind je de 1e tot de 8e plaats. 1e Gerard Schuurmans - Rien vd Berg 2e Tiny vd Doelen - Karin de Haas 3e Theo v Uden - Coen vd Velden 4e Piet Ketelaars - Rien v Lieverloo 5e Frans Boeijen - Marijke Boeijen 6e Leo Renders - Arian Renders 7e Niels Verbruggen - Pim Raymakers 8e Ad Renders - Gerard Renders De poedelprijs ging naar Kevin Schuurmans en Michel v Nistelrooy. De tussenprijs was voor Pim vd Doelen en Michel v Lieshout. 14

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


FCC NULAND: NEDERLANDS CLUBKAMPIOEN 2014 !! Op zaterdag 21 juni was de BAB (BMX Arena Brabant) op de Coppensdijk te Vinkel, “the place to be”. Onder het genot van een lekker zonnetje werd er gestreden door 51 verenigingen uit heel Nederland om de titel binnen te slepen van beste club van Nederland. En deze titel werd na een geweldig mooie dag toegekend aan FCC Nuland zelf! Op de thuisbaan werd door 53 deelnemende FCC Nuland rijders gestreden met nog zo’n 800 andere rijders in 23 verschillende leeftijdklasses. Maar liefst 24 rijders van Nuland behaalde de finale waarvan er 8 rijders de 1e plaats op zijn/haar palmares kon schrijven. Op het einde van de wedstrijddag werd via een speciale puntentelling de overwinning per vereniging bekend gemaakt. FCC Nuland was door niemand te kloppen en de thuisclub won met een enorm puntenverschil van de 2e plaats De Weyrijders uit Tiel. 1e plaats 2e plaats 3e plaats 4e plaats 5e plaats

FCC Nuland De Weirijders Tiel FCC Lion d ‘ Or Valkenswaard FCV Geldermalsen FCC Ammersoyen

512 punten 413 punten 374 punten 369 punten 346 punten

Maar liefst 5 verenigingen in de top 5 komen uit het zuiden, sowieso ook een mooie prestatie! De organisatie van het hele gebeuren verliep die dag vlekkeloos. Dit alles is te danken aan alle vrijwilligers van FCC Nuland. Via deze weg wil het bestuur en de wedstrijdcommissie iedereen bedanken, alle vrijwilligers en tevens ook alle sponsoren. Zonder al deze mensen was het onmogelijk geweest deze dag mogelijk te maken. Rijders van FCC Nuland: allemaal geweldig gereden en nogmaals allemaal gefeliciteerd met de titel: CLUBKAMPIOEN VAN NEDERLAND ! Nog veel BMX-plezier namens het bestuur en de wedstrijdcommissie!

16

KLANT KEURSLAGER JEROEN KEIZER IN DE PRIJZEN Mevrouw Van Balveren uit Oss is de gelukkige winnaar van een Boretti barbecue t.w.v. € 299,00. Zij won deze prijs door deelname aan de landelijke barbecueactie van de Keurslager. Keurslager Jeroen Keizer van Keurslagerij van Tuijl heeft de prijs in de winkel overhandigd. Spiesenfestival Barbecueën met vlees van de Keurslager werd van 12 mei t/m 7 juni extra beloond. Klanten kregen kansloten bij aankoop van barbecuespiesen en/of besteding vanaf 10 euro. Met het lot maakten ze kans op verschillende barbecueprijzen. De actie werd met alle Keurslagers in Nederland gehouden en in totaal werden er landelijk meer dan 2.700 prijzen weggegeven. Mevrouw Van Balveren is heel erg blij met de gewonnen prijs. Eerlijk barbecueën Voor een vertrouwd én lekker stukje barbecuevlees kan de klant met een gerust hart bij Keurslager Jeroen Keizer terecht. ‘Ik koop mijn vlees in bij Nederlandse bedrijven die transparant werken en inzicht hebben in de herkomst van het vlees. Hierdoor kan ik mijn klant eerlijk informeren’, aldus de ondernemer. Jeroen Keizer nodigt iedereen uit voor een bezoek aan de winkel en vertelt u graag alles over zijn barbecuespecialiteiten!


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


PRINSES BEATRIX SPIERFONDS In de week van 7 t/m 13 september 2014 zal wederom de jaarlijkse collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds worden gehouden. Een collecte die noodzakelijk is om het fonds te ondersteunen om de doelstellingen waar te kunnen maken. OPROEP: voor de jaarlijkse collecte zijn we dringend op zoek naar collectanten. Wie wil er een enkel uurtje per jaar mee helpen om te collecteren voor het Prinses Beatrix Spierfonds? neem dan a.u.b. contact op! Contactpersonen: Peter van Veghel (5322209 / pvanveghel@ziggo.nl) of Ina Megens (5323647 / ina.megens@home.nl). Wilt u meer informatie kijk dan eens op de site www. prinsesbeatrixfonds.nl

SENIORENBILJARTEN GEFFEN TEGEN NULAND Deze biljarters zijn erg aan elkaar gewaagd, de eindstand was na 18 wedstrijden fifty fifty, oftewel 149 om 149 punten. De beste partij werd ditmaal gescoord door onze 92 jarige nestor,Wim van Willem van Tineskus, geboren aan de Graafsche weg nabij landgoed Turkije, en opgegroeid in buurtschap Kaathoven, hij was in 9 beurten uit. In zijn zeer jonge tijd had Wim Heijmans andere specialiteiten, wegenbouw en stroperij, tot ver in de 20e eeuw was er in geheel Vinkel geen haas of konijntje meer te bekennen, nog bedankt namens de partij voor de dieren... Momenteel is Wimpke op het groene laken de Geffense Ceulemans aan het worden, verder waren aan Geffense zijde Jan van Venrooij, Henk Gloudemans en Joop van Dijk in 12 beurten uit. Bernard van der Heijden, en wederom Jan van Venrooij en Henk Gloudemans tekende voor serie’s van 14 en 13. Bij Nuland waren Wout de Haas en Gerrie van de Berk in 12 beurten uit, terwijl de hoogste serie’s gescoord werden door Willie Clement, Bert en Theo van Wanrooij en Johan Zwanenberg. Die voor Nuland een goed moyenne wegzetten waren Wout de Haas 2.25, Johan Zwanenberg 2.30 en Bert van Wanrooij met 4.66. De uitslagen; G. Henk Gloudemans 24 2.40 13 10 N. Piet van Nistelrooij 20 1.00 3 5 G. Wim Heijmans 16 1.77 5 10 N. Sjaak Pullens 19 2.11 5 8 G. Bernard van der Heijden 42 2.33 14 10 N. Ad koesen 28 1.55 5 7 G. Jan van Wanrooij 32 2.13 8 10 N. Adriaan Smits 26 1.73 5 7 G. Piet van Herpen 25 0.92 4 8 N. Wout de Haas 27 1.00 7 10 18

G. Antoon Kappen N. Toon Smits G. Frans van de Hurk N. Johan Zwanenberg G. Cor van Lent N. Bert van Wanrooij G. Jan van Griensven N. Peter van Rosmalen G. Henk Rovers N. Adriaan Smits G. Gerard Savelkouls N. Karel van de Biezen G. Jo Vos N. Theo van Wanrooij G. Joop van Dijk N. Willie Clement G. Wim van Druenen N. Gerrie Schel G. Jan van Venrooij N. Peter van der Meijden G. Adriaan Wolf N. Gerrie van de Berk G. Cor Romme N. Wout de Haas G. Martien van Wanrooij N. Johan Zwanenberg Uw @pestaartje

26 16 30 30 64 70 16 16 32 34 2 18 32 43 80 26 29 36 27 13 6 14 16 27 26 33

2.00 1.23 2.30 2.30 4.26 4.66 1.06 1.06 1.28 1.36 0.12 1.05 2.00 2.68 6.66 2.16 1.20 1.50 2.25 1.08 0.50 1.16 1.33 2.25 1.36 1.73

7 8 5 10 17 14 4 4 5 5 1 4 9 12 24 10 3 8 14 4 3 3 7 7 6 9

10 7 10 9 8 10 10 8 10 9 2 10 6 10 10 6 9 10 10 3 3 10 5 10 8 10

WIE WAT WANNEER JULI 19 Roggemaaien bij molen Zeldenrust en roggeland Bredeweg AUGUSTUS 9 t/m 12 Kermis Geffen 9 t/m 12 Kermisfeest Geffen 10 Koningschieten bij molen Zeldenrust 18 t/m 22 Jeugdvakantieweek Geffen 25 t/m 30 Collecte Ziekencomité de Schakel Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 20

13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/ BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681 | e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr.T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.