Torenklanken 2017 - nr 12

Page 1

55e jaargang | nummer 12 | juli 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VAN DE REDACTIE De Redactie van Torenklanken heeft de laatste tijd vele klachten met betrekking tot de bezorging van ons dorpsblad ontvangen. Ondanks de vele telefoontjes naar het ‘klachten-bezorging’ telefoonnummer en de oproepen van de Stamtafel, kwam daar geen verbetering in. Wij hebben dit allemaal heel vervelend gevonden. Temeer daar Torenklanken een veel gelezen blad is, wat blijkt uit de vele reacties die wij telefonisch dan wel mondeling kregen. Het is daarom dat wij als Redactie besloten hebben om gebruik te maken van een andere bezorgdienst. Dit ondanks het feit dat Torenklanken in vele straten wel goed is bezorgd. Met ingang van deze uitgave, de laatste editie voor de zomervakantie, wordt Torenklanken voortaan bezorgd tezamen met het Weekblad Regio Oss. Wij vertrouwen op een goede samenwerking wat de bezorging betreft en dat bij klachten de na-bezorging goed verloopt.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

U kunt mij bereiken via 0900-8844 of u mag me ook mailen via Wim.Kluessjen@politie.nl

De redactie van Torenklanken wenst haar lezers en adverteerders een fijne vakantie

Redactie Torenklanken

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN? Ik ben Wim Kluessjen de nieuwe wijkagent voor de kernen Geffen, Lith, MarenKessel, ‘t Wild, Oijen, Lithoijen, Teeffelen, Megen, Haren, Macharen in de gemeente Oss. Ik ben 58 jaar jong en werk al sinds 1982 bij de politie in Oss. De laatste 10 jaar ben ik wijkagent geweest in Heesch.

KOPY INLEVEREN VOOR:

28 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl COMMUNICANTEN 14 mei 2017

zo. 20 aug. 09.30 u. + Gelezen H.Mis vr. 25 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 27 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP vr. 01 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 03 sept. 09.30 u. Openluchtmis Effe noar Geffe m.m.v. W.I.K. PASTOOR VAN DIJK zeven jaar in Geffen en Vinkel Op 1 juli 2010 werd onze pastoor benoemd in Geffen en Vinkel. De eerste zeven jaren zitten er dus op en zoals hij er zelf op terugkijkt: waren dat zeven vette jaren! De pastoor voelt zich thuis in onze geloofsgemeenschap. Hij toont belangstelling voor ieders wel en wee, spreekt bemoediging uit voor hen die het moeilijk hebben en gaat regelmatig op verzoek op huisbezoek. Een echte dorpspastoor, die graag zijn gezicht laat zien bij allerlei Geffense activiteiten en evenementen. Wij danken hem voor zijn inzet, humor en hartelijkheid gedurende deze jaren en hopen hem nog lang in ons midden te hebben. Op zondag 2 juli waren alle huwelijksparen die in de afgelopen zeven jaren in onze kerk zijn getrouwd, welkom in het parochiecentrum om samen met de pastoor in ongedwongen sfeer wat bij te praten. Dat was een gezellige, interessante ontmoeting. VORMELINGEN 9 JUNI 2017

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 14 juli 19.00 u. * avondmis za. 15 juli 19.00 u. H.Mis t.g.v. Roggemaaien op het Arboretum zo. 16 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 21 juli 19.00 u. * avondmis zo. 23 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gregoriaans koor Heesch vr. 28 juli 19.00 u. * avondmis zo. 30 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 04 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 06 aug. 09.30 u. + Gelezen H.Mis vr. 11 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 13 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 18 aug. 19.00 u. * avondmis

Voorste rij: Nienke Ketelaars, Isa van Griensven, Femke Maas, Alice Eijkelboom. Middelste rij: Jochem van Buul, Marijn van Dinther,Thies van der Doelen, Cas van de Put. Achterste rij: Sjan Vissers, Bart Krijnen, vormheer deken F. Ouwens, pastoor D. van Dijk, Marianne Lepoutre, Janine van Erp, Beau Dechesne. KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan Kerkbalans.We gaan óp naar een streefbedrag

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


van vijfentwintigduizend euro. Dat moet kunnen in Geffen. Bouw mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juni 2017: Casper Verstegen, Lev van Dijk,Tijn van Kessel, Rowan Neuteboom. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

den zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen TROUWE DIENSTBAARHEID An de Kinderen (90 jaar) was een trouwe kapelkosteres. Vele jaren was ze op dinsdag- en vrijdagavond present in de avondmis in de kapel, als koster en trouwe kapelbezoekster. Op 30 juni nam ze afscheid. Pastoor Van Dijk roemde hij vanwege haar trouwe dienstbaarheid:“Je was secuur, trouw op de achtergrond, bescheiden en sterk.” Hij dankte An voor de fijne samenwerking en onderstreepte dat met een kleine attentie. Leny Willemse heeft haar taak overgenomen en zal samen met Marietje Willemse het kosterwerk doen op vrijdagavond in de kapel.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 juni 2017: Sjef van Wanrooij, 82 jaar 18 juni 2017: Gerrie van Erp - van de Wouw, 93 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaan-

5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE…

mè de laatste jongensklas

Nu de mannen van de laatste jongensklas van de Aloysiusschool, (bijna) allemaal Abraham gezien hebben, was het weer tijd om gezellig bij te kletsen op een reünie die gehouden werd bij ’t Akkertje, in de nabijheid van waar ze het lager onderwijs volgden. Ruud Verhagen, Henri van Schijndel, Karel van Rijn en Dim van de Put riepen zich op als feestcomité. 43 namen werden bij elkaar gezocht, inclusief de leerkrachten.Twee jongens zijn overleden, beiden door een auto-ongeluk: Théjan Savelkouls, op 25-jarige leeftijd op 30 juli 1992 en Hendrie van Peufflik, 28 jaar op 18 januari 1994. 29 personen gaven acte de presénce, waaronder vier leerkrachten: juffrouw Romme van de 1e klas, meester Wijdeven van de 4e klas en juffrouw Meertens en meester Prinssen van de 6e klas. Wat is er van de kleine, soms schuchtere, verlegen jongetjes geworden. Onder de aanwezigen treffen we: ZZP-ers en ondernemers op allerlei vakgebieden, een vrachtwagenchauffeur, een leraar, een huisarts, een melkveehouder, een calculator, een accountant, een curator van een museum, een logistiek medewerker, een bakker, wegen-, woningen interieur- en werktuigbouwers, medewerkers bij de gemeente en provincie. En een oud-leerling die nog aan het oriënteren is in welke richting hij een nieuw bedrijf wil opstarten. Iedereen met uiteraard de functienamen van deze tijd! Een gezellige, geslaagde bijeenkomst, waarbij elkaars lief en leed werd gedeeld. In 2004 op de vorige reünie, hadden de organisatoren een mooi boekwerkje met gegevens en foto’s van de leerlingen en leerkrachten, als cadeautje voor de deelnemers. Ook nu was er een verrassing. Het borrelen werd even onderbroken, het gezelschap begaf zich naar het Aloysiusplein. Heemkundelid Ruud, toonde ons een foto van de oude Aloysiusschool met een statige esdoorn ervoor.

Zo een moest er terugkomen, vonden de initiatiefnemers van de reünie, en liefst op ongeveer dezelfde plek. Er werd contact gelegd met de gemeente en het bestuur van het Arboretum en alles was net op tijd in kannen en kruiken: een roodbladige esdoorn kon geplant worden. De twee jongste leerlingen Karel van Rijn en Jacky Michelbrink (nog net geen 50 jaar) mochten het bordje onthullen, samen met de oudste leerkracht Theo Prinssen (88 jaar). Daarna lieten de reünisten water uit de uitgereikte flesjes, rijkelijk over de bodem vloeien, zodat de boom weldadig zal groeien. Een blijvende, symbolische herinnering aan de Geffense Aloysiusschool en natuurlijk de reünie zelf.

VAKANTIEPERIODE 2017 Week 30:

dinsdag 25 juli gesloten

Week 31:

maandag 31 juli & dinsdag 1 augustus gesloten donderdag 3 & vrijdag 4 augustus gesloten woensdag 2 & zaterdag 5 augustus open

Week 32:

maandag 7 & dinsdag 8 augustus gesloten donderdag 10 & vrijdag 11 augustus gesloten woensdag 9 & zaterdag 12 augustus open

Week 33:

dinsdag 15 augustus gesloten

Wij wensen u een prettige vakantie

7


ROND DE DORPSPOMP Nummer 470 alweer; de laatste voor de zomervakantie. We sluiten af met een eigen gemaakt diner op z’n Zuid-Amerikaans; met de stamtafel kun je alle kanten op. Maar daarvoor nog een stevig gesprek. Raststätte Geffen Het gonst rond de ruïne van de Geffense Brier. Het gebouw met z’n eeuwenoude historie staat er na de brand van een paar jaar geleden hopeloos bij. Nu zijn er plannen voor een Aldi met een aantal wegrestaurants of burgertorens. De gemeente Oss is niet blij, die maakt zich zorgen over oneerlijke concurrentie en het leegtrekken van de dorpscentra daardoor. Een gokhal zou wel kunnen!? Het moet niet gekker worden. De meningen aan de tafel zijn verdeeld. Aan de ene kant moet je voorkomen dat er nog meer winkels verdwijnen uit ons centrum. Het gerucht gaat dat nu ook Jo Spierings andere plannen heeft met zijn winkel. Aan de andere kant moet er wel

wat gebeuren daar en verdient het bouwval een nieuw leven. Er blijven ook altijd dwarsdenkers: waarom niet teruggeven aan de natuur en het gewoon zo laten? Ons keurig aangeharkte landje mag toch ook wel een rauw randje hebben? Waarom in de kramp schieten en er per se iets van willen maken? Betrek het bij de plannen van het Arboretum om het buiten gebied te verwilderen. Over een tijdje kun je er prachtige boomhutten bouwen. De enige échte escape ruïne. Zo zie je maar; het gaat er soms creatief aan toe in de Gover.

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


Zomerondernemer In Oss kunnen jongeren tussen de 15 en 22 jaar zich melden voor de titel ‘zomerondernemer’. Rabobank, gemeente en talentencampus zijn een paar van de initiatiefnemers. Ze mogen een plannetje voor een eigen bedrijf maken en worden in de gelegenheid gesteld te gaan oefenen. Ze krijgen training en coaching op terrein van o.a. marketing, boekhouding en onze Pierre praat ze bij over merkenrecht en andere hinderlagen. Ervaren ondernemers helpen je en denken mee! Kijk op de website www.zomerondernemer.nl. Van harte aanbevolen voor alle Geffense jonge ondernemers. Finland Soms kijkt de stamtafel over de grens. Dit keer wel heel ver, want ex-Geffenaar Jan-Willem van Zandvoort is op bezoek. Hij woont alweer tien jaar met zijn Finse vrouw en twee kinderen in een dorpje 600 kilometer boven Helsinki in de buurt van de Russische grens. Waar de liefde op bloeide tijdens Interrail in Venetië werd er gekozen voor Finland als land van de toekomst. Dat viel niet altijd mee volgens Jan-Willem. Finnen zijn introvert en verlegen; de taal is moeilijk en spreektaal is weer anders van de schrijftaal. De crisis liet ook in Finland sporen achter waardoor o.a. het grote Nokia kopje onder ging. Daar staat een heel mooi onderwijssysteem voor de kinderen tegenover. En het dorp met z’n 10.000 inwoners heeft door de regionale functie veel verschillende activiteiten en voorzieningen. ’s Winters is het soms maar twee uur licht; in de zomer daarentegen zijn de dagen erg lang en warm. Je wordt nooit een echte Fin volgens J-W; maar de familie staat daar erg centraal en dat maakt weer veel goed.Alles went, de kinderen spelen er tot -15 graden gewoon buiten in de sneeuw.

Chapeau Rottenrijk! En verder… Is er een Geffens bomenpad in de maak. Aangezetenen van de stamtafel zijn benaderd om mee te werken. Wij, die van Geffen het mooiste woondorp willen maken, kunnen natuurlijk niet weigeren. Is het niet zo dat de bezorgers van Torenklanken het niet goed doen; die doen wat ze kunnen. Het blijkt vooral een organisatieprobleem te zijn; het verspreidbedrijf gooit er met de pet naar. Is er een nieuwe boom geplant door de laatste jongensschoolklas van de Aloysiusschool bij het gelijknamige plein. Is de ‘gasterij’ opgericht in de Heegt. Een extra mogelijkheid om af en toe samen te eten. Je bent weer van harte welkom op zondag 27 augustus om half elf in de Gover. Goeie vakantie!

OPPAS GEVRAAGD Wij, een gezin met 3 jonge kinderen (een jongen van 7 en twee meiden van 5), zoeken een lieve en gezellige oppas die de kinderen 1 à 2 dagen in de week uit school wil halen en kan oppassen in ons huis tot de ouders thuis zijn. Ben jij die lieve oppas neem dan graag contact op telefoonnummer 0612857060.

Mooiland en het gemeentehuis Het gerucht gaat dat woningcorporatie Mooiland aan het verkennen is of ze iets met het gemeentehuis kunnen doen. Het zou een mooie bestemming zijn om het gebouw geschikt te maken voor een bijzondere doelgroep. Mensen met een handicap of starters, die anders moeilijk aan de bak komen, dat is wat we ook in Geffen nodig hebben. Mooiland heeft de eigen regio de laatste jaren nogal verwaarloosd en we zijn blij dat ze dat nu gaan corrigeren. De verwachtingen zijn hooggespannen. Wandelvierdaagse Dit festijn was een groot succes. Onverwachts veel deelnemers doken de eerste dag nog op. 400 vaste lopers en zo’n 80 daglopers.Verschillende ondernemers hebben hun steentje bij gedragen. De sfeer zat er goed in en er was zelfs een wedstrijd met (biologisch afbreekbare) ballonnen, met als langste afstand Zwitserland en als kortste de pastoor van de Campstraat. 18 Rolstoeldeelnemers deden met hulp van hun mantelzorgers ook mee.

Willibrordusweg 6, Schaijk tel. 0486-461440 Ruime keuze aanwezig van

Tuinplanten

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

9


JOLANDA VAN NIFTRIK, HEALTHCARE Bijna aan het einde van Het Kraaijeven woont Jolanda van Niftrik samen met haar man Hans. Om het huis te kunnen zien moet je een stukje de inrit opgaan en dan zie je midden in het Geffense Veld het prachtige nieuwe huis van Jolanda en Hans staan. Jolanda heeft hier haar eigen praktijk aan huis. Healthcare, een praktijk in natuurgeneeswijze. Jolanda van Niftrik van Haaren (53 jaar) is geboren in Oss. Haar moeder komt uit Nuland en haar vader uit Oss. Jolanda heeft in Nuland en Oss gewoond. Toen ze 19 jaar was trouwde ze met Hans van Niftrik uit Geffen. Samen eerst nog heel even in Nuland gewoond en vanaf 1985 in het buitengebied van Schaijk wonen. Vooral ook omdat Hans graag vrij wilde wonen, hij was ’t Geffense Veld gewend. Jolanda is na haar middelbare schooltijd levensmiddelentechnologie gaan studeren. Daar leerde ze welke invloed voedsel op het menselijk functioneren heeft. De interesse voor natuurgeneeswijze zat er ook al jong in. “Als kind vroeg ik al aan de dokter waarom ik paracetamol moest slikken”. De invloed van lichaam en geest op elkaar, de samenhang tussen het mentale, fysieke en emotionele boeide haar. Jolanda ging studies volgen. Ze heeft meerdere studies gedaan : o.a. Medische Basis ,Natuurgeneeskunde, Orthomoleculaire geneeskunde. In Duitsland volgde ze de opleiding Natuurgeneeskunde. In 1989 begon ze haar eigen praktijk in Schaijk. Daarna bleef het studeren en de bijscholing doorgaan want er worden tegenwoordig stevige eisen gesteld aan de natuurgeneeskunde. Jolanda vindt dit een goede zaak. “Er moeten strenge eisen worden gesteld aan de alternatieve geneeswijzen. Die verantwoordelijkheid heb je om goed geschoold te zijn en te weten waar je mee bezig bent”. Jolanda is daarin duidelijk en realistisch. Ze is geen ‘zweverig type’!. Haar ideaal is wanneer de natuurgeneeskunde een onderdeel zou zijn van de reguliere medische zorg. “We kunnen elkaar goed aanvullen en veel van elkaar leren”, zegt Jolanda.“Wanneer mensen bij mij aankloppen wil ik beslist dat ze eerst bij de huisarts zijn geweest”. Een Open dag voor de Geffense mensen Toen Jolanda in Geffen kwam wonen wilde ze graag kennis maken met de Geffense mensen. “Ik meldde me aan bij onze buurtvereniging ‘’t Geffens Veld’ en daar ben ik nu penningmeester”, vertelt Jolanda. Het jaarlijkse culturele uitje van de buurtvereniging vindt deze keer plaats in de praktijk van Jolanda. Maar ook voor alle Geffense mensen wil zij graag informatie geven over haar praktijk. Dat gaat gebeuren op: Zaterdag 2 september 2017 van 14.00 tot 16.00 uur. Kraaijeven 4b. 10

De visie van Jolanda is om de klacht van een cliënt van alle kanten te bekijken en verbanden te zien tussen lichaam, geest en emoties. Het gaat erom daar waar mogelijk het zelfgenezend vermogen van de cliënt te stimuleren. De diagnose stellen doet ze via een intakegesprek en met moderne scanapparatuur doet ze metingen om de oorzaak van de klacht zo helder mogelijk te krijgen. Met die informatie worden vervolgstappen en/ of een behandelplan besproken. Jolanda is tevens geschoold in verschillende soorten therapieën. Je kunt daarover al heel wat lezen op de website www. jolandavanniftrik.nl Maar natuurlijk krijg je de beste en meest rechtstreekse informatie tijdens de open dag. In de afgelopen 28 jaar heeft Jolanda heel wat mensen kunnen helpen. Ook daarover lees je de vele reacties op haar site. Terug naar de geboortegrond Hans van Niftrik, de man van Jolanda, is een geboren Geffenaar. Hij heeft lang als uitvoerder gewerkt bij de NAS en heeft nu zijn eigen klusbedrijf HVN Bouwsupport. Hans is op het gebied van bouwen van alle markten thuis. Het prachtige nieuwe huis heeft hij nagenoeg helemaal zelf gebouwd. Begonnen als timmerman maar door interesse en leergierigheid leerde hij ook de andere disciplines binnen de bouw. Hans is nu weer terug op zijn geboortegrond. Hij is de jongste zoon van het gezin van Bernard en Tiny van Niftrik. Zij hadden drie zonen: Harrie, Bennie en Hans. De familie van Niftrik heeft de laatste jaren veel verdriet te verwerken gekregen. Binnen 3 jaar tijd stierven vader Bernard en de zonen Harrie (63) en Bennie (61). Moeder van Niftrik woont nog aan het Kraaijeven in het ouderlijk huis. Voor haar is het heel fijn dat Hans weer terug is gekomen naar zijn geboortegrond. Op deze grond hebben vele generaties van de familie van Niftrik gewoond. Voor Hans betekent deze verhuizing daarom ook veel. En Jolanda zal hier zeker ‘aarden’. Hun beide zonen Gertjan (27) en Mark (26) zijn inmiddels het huis uit en wonen in Berghem en in Oss. Ongetwijfeld zijn ook deze jonge van Niftriks regelmatig te zien aan het Kraaijeven! Namens Torenklanken wensen wij Jolanda een mooie tijd in Geffen toe en succes met de praktijk “Healthcare”.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Scootmobieltocht zaterdag 2 september Heeft u ook een scootmobiel dan is deze tocht een absolute aanrader. Ook dit jaar kunnen de gezamenlijke KBO’s van Nuland, Vinkel en Geffen dankzij de financiele ondersteuning vanuit onder andere de dorps- en wijkbudgetten weer een scootmobieltocht organiseren. De tocht is op zaterdag 2 september 2017. Het gezamenlijk startpunt is aan de Rekken bij de stropoppen die er tegen die tijd weer zullen staan. Ieder dorp gaat , onder begeleiding van zijn eigen KBO, op eigen gelegenheid naar dit gezamenlijke startpunt. Vandaar gaan we met alle scootmobielers om 9.30 uur gezamenlijk naar Vinkel waar we nabij de Groeiring een uurtje jeu de boules gaan spelen. Na de koffie aldaar gaan we naar Berlicum waar we na de lunch, de toch voortzetten richting Nuland. Op het PrinsBernhardplein aangekomen gaat ieder dorp weer zijns weegs naar huis. De toch gaat zoals gewoonlijk over rustige binnenwegen, door mooie natuurgebieden en langs bijzondere plekjes. Wij rijden gezamenlijk met de hele groep scootmobielers de route waarbij diverse begeleiders op de fiets zullen helpen bij het oversteken en zonodig ook helpen bij het oplossen van eventuele andere problemen, mocht er onverhoopt onderweg wat gebeuren. De gehele tocht is er een EHBO’er aanwezig. Ook zal er een aanhanger beschikbaar zijn voor scooters die onderweg pech krijgen. Daarnaast is er voor deze tocht een verzekeringen afgesloten. Bent u ook een scootmobieler dan kunt u zich opgeven bij: Voor Nuland Dhr. Wim van Koert tel. 5321981 of 0646437378 Voor Vinkel Dhr. Christ van Leijden tel. 5322095 Voor Geffen Dhr. Bér Vissers tel. 5322054 of 0657728287

de hotelkamers. Wij rekenen graag op Uw deelname. Prettige vakantie mede ook met ons! Uw Reiscommissie Tineke, Christine, Wilma en Ton info bij Tineke tel. 5323412

DORPSRAAD GEFFEN Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad zijn de winnaars van Het Beste Idee van Geffen (HBIVG) bekend gemaakt. En ondertussen hebben de winnaars niet stil gezeten! De datum voor de eerste Geffens filmmiddag/avond is bekend. Op 16 september zullen er verschillende films voor kinderen van alle leeftijden vertoond worden. Dus zet de datum vast in de agenda en zorg dat je het niet mist! Het filmprogramma en de tijden zullen later bekend gemaakt worden. Ook het “kabouterpad” op het arboretum wordt steeds concreter. De dieren die zich in het park gaan verstoppen zijn binnen. Het verhaal om het pad wordt geschreven en de laatste puntjes worden op de i gezet. Ook hier gaan we proberen om in het weekend van 16-17 september de officiële opening te houden. Kortom jullie hebben een tijdje niets van ons gehoord, maar er is genoeg gebeurd! Hou het weekend van 1617 september vrij om hier bij te kunnen zijn, want dit wil je niet missen!

VERZORG PONY Twee meisjes van 5 jaar zoeken een brave pony die zij af en toe mogen borstelen en waar ze op mogen (leren) rijden. Moeder gaat mee en heeft ervaring met paarden en pony’s. Neemt u graag contact op op volgend telefoonnummer: 0612857060

50-PLUSREIZEN KBO GEFFEN Onze busdagtocht op woensdag 26 juli a.s. de VECHTTOUR is helemaal volgeboekt! Ons AUTO- EN FIETSTOCHTJE (minder validen) naar Langenboom is door omstandigheden verplaatst naar 2 augustus a.s. fietsers vertrekken om 10.00 uur, auto’s om 14.00 uur. 3-DAAGSE VAKANTIE WEMELDINGE Als U Uw inschrijfformulier (mede nodig voor verzekeringen) nog niet heeft ingeleverd, vragen wij dringend dit nu direct te doen. Dit is nodig voor reservering van

11


INEKE VAN DE WETERING EN BEN DOBBELSTEEN 87 jaar onderwijservaring

Als Ineke van de Wetering en Ben Dobbelsteen op 14 juli de schooldeur achter zich dichttrekken verdwijnt er op Basisschool ‘De Wissel’ 87 jaar onderwijservaring. Ineke en Ben, beiden 65 jaar, gaan met pensioen. Ze hebben allebei hun hele werkzame leven op de school in Geffen gewerkt. Eerst op de Mariaschool en na de fusie op De Wissel. Ineke begon op haar 20ste en sluit hiermee een dienstverband van maar liefst 45 jaar af. Ben begon als leerkracht enkele jaren later, na het vervullen van de militaire dienstplicht. Twee energieke en enthousiaste leerkrachten. Ze praten met betrokkenheid over hun werk en kijken met een goed en voldaan gevoel terug op hun tijd op de school in Geffen.

Ineke vertelt over het eerste en enige sollicitatiegesprek dat ze 45 jaar geleden voerde met toenmalig directeur van de Mariaschool Piet de Kort.“Ik was bij Scouting aan het werk om alle spullen voor het kamp te verzamelen. Iemand kwam me halen, ik moest naar huis komen want de directeur van de Geffense school was bij ons. Daar was Piet de Kort, hoofd van de Mariaschool. Hij had een baan voor mij. Als ik het wilde hoefde ik alleen nog maar een brief te schijven aan het schoolbestuur. Dan waren de formaliteiten rond”. En zo geschiedde, de Vinkelse Ineke kreeg een baan als leerkracht op de Mariaschool in Geffen. Van schoolbord met krijt naar digibord Het was voor Ben en Ineke een prachtige tijd, die eerste jaren als leerkracht. ”We waren met een klein groepje jonge leerkrachten in een relatief ouder team. In onze vrije tijd gingen we zelfs samen uit in Geffen. Later vulde die groep zich aan en we komen zelfs nu nog vaak bij elkaar”. Het hoofd der school was Piet de Kort, je sprak toen 12

niet over directeur. Piet hield van gezelligheid en besteedde veel aandacht aan een goede onderlinge band. Hij was altijd de grote animator als er iets te doen was op school. Ineke vertelt met een glimlach dat ze van hem heeft geleerd Irish coffee te drinken. Piet betrok het personeel ook bij veel buitenschoolse activiteiten in het dorp. “We hielpen mee met het Hanenfestijn en met de Vossenjacht”. Op school werd er hard gewerkt en de leerkrachten hadden veel aandacht voor de kinderen. “We hadden toen wel veel meer tijd om onze lessen voor te bereiden”. Ineke en Ben hebben in al die jaren heel wat veranderingen meegemaakt in onderwijsland.Van een vloeistofduplicator naar een modern kopieerapparaat. En wat te denken van de veranderingen die het digitale tijdperk teweeg heeft gebracht.Van een schoolbord met krijt naar het moderne digibord met zijn talloze mogelijkheden. Al die veranderingen hebben Ineke en Ben nooit als een bedreiging gezien.“Je gaat er in mee. Dat moet ook. Met het digibord kun je de lessen zoveel aantrekkelijker maken.Vroeger zochten we foto’s en dia’s op en nu kunnen we snel prachtige beelden en filmpjes laten zien. Elke tijd heeft zijn voor- en nadelen.Tegenwoordig moet alles ‘leuk’ zijn. Dat kan ook niet altijd. Het is goed dat er nu meer aandacht is voor de verschillen tussen de kinderen. Met de moderne methodes en hulpmiddelen kun je daar beter op aansluiten”. Ineke en Ben hebben ook altijd graag gewerkt onder de inspirerende leiding van directeur Willie Peters. In zijn tijd waren er veel vernieuwingen, o.a. op het gebied van differentiatie en de invoering van de computer in het onderwijs. We hadden toen lange tijd hetzelfde team en gingen voor elkaar door dik en dun. Willie wilde dat iedere verandering of vernieuwing door ons gedragen werd. Zo niet, dan ging het niet door. Daarom is het ook dat zowel Ben als Ineke het latere fusieproces als een moeilijke periode hebben ervaren. Toen werden er enkel van bovenaf beslissingen genomen en de meningen op de werkvloer werden niet gehoord. Prachtige projecten over kunst en erfgoed Met trots denken Ineke en Ben ook terug aan de prachtige projecten die ze met het team op school hebben uitgewerkt. De kunstwandelroute door het dorp waarbij de kinderen lelies hadden gemaakt die op de Wiel dreven. Er stonden violen in de tuin van Jasper van Rosmalen en een schitterend krukje van mozaïek staat nu nog in de klas. Ben is een echte leerkracht voor de bovenbouw. Hij houdt ervan om van de wereldoriënterende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, iets moois te maken. En als leerkracht van groep 8 ben je er verantwoordelijk voor dat er een goede keuze voor het vervolgonderwijs


wordt gemaakt, passend bij de mogelijkheden van het kind.“Ik laat de kinderen letterlijk zien dat een passende jas of schoen het lekkerst zit”. Ineke heeft in alle groepen van de basisschool gewerkt. Taal en lezen zijn haar favoriete vakken. Momenteel heeft ze groep 3, daar leren de kinderen lezen. “Er opent zich dan een nieuwe wereld voor hen, geweldig toch”. “Het onderwijs is zakelijker geworden”, vinden Ineke en Ben. “De directeur moet een manager zijn en de leerkracht heeft veel administratieve verplichtingen”. Ben geeft daarbij aan dat hij het betreurt dat het Speciaal Onderwijs is uitgekleed waardoor veel kinderen die extra zorg behoeven in het reguliere onderwijs moeten worden opgevangen. Daar staan te weinig extra faciliteiten en financiën tegenover.“Het kind is daardoor het kind van de rekening”, zegt Ben. Maar vooral al de mooie en leuke herinneringen overheersen. Ben vertelt over een 1 april grap die hij met de kinderen uithaalde.”Op vrijdag 31 maart gaf ik de kinderen een brief mee dat ze de volgende dag moesten verzamelen bij de Bonkelaar voor een excursie die eerder was uitgesteld. Er kwamen 15 kinderen naar Heeswijk gefietst om persoonlijk verhaal te halen bij hun leerkracht. We hebben toen met z’n allen gezellig wat gedronken bij mij thuis”, zegt Ben glimlachend. Ineke en Ben hebben ook altijd heel prettig kunnen samenwerken met het ondersteunend personeel, de conciërges en de interieurverzorgsters. “Ze zijn onmisbaar op een school en verdienen veel respect”. En nu begint er een nieuw leven voor Ineke en Ben. Ineke gaat eerst eens proberen hoe het is om thuis te blijven. Ben wil vrijwilligerswerk gaan doen. Hij heeft onlangs een groot verdriet te verwerken gekregen. Zijn vrouw Petra is in december overleden. Zijn kinderen en kleinkinderen geven gelukkig veel steun. Het vierde kleinkind is op komst. We wensen Ineke en Ben alle goeds toe voor de toekomst en we danken hen bijzonder voor alles wat ze al die jaren onze Geffense kinderen hebben geleerd.

DAGJE UIT ALLEENGAANDEN GROEP GEFFEN Zoals u gewend bent gaan we in augustus een gezellige middag op stap. Op woensdag 30 augustus 2017 gaan we naar de Schaapskooi te Schijndel en daarna naar de Kildonkse Molen in Dinther. Om 11.30 verzamelen en vertrek per auto bij Sporthal de Geer. Bij de Schaapskooi gaan we na de lunch met soep en broodjes met een schaapsherder mee en krijgen we een demonstratie te zien hoe de herder met zijn hond de schaapskudde bijeen houdt. Daarna vertrekken we naar de Kildonkse molen waar we gezellig samen zijn. Omstreeks 17.00 uur zijn we weer terug bij Sporthal de Geer. Voor de kosten vragen we om € 7,50 eigen bijdrage, te voldoen bij de sporthal. U kunt zich opgeven voor 19 augustus bij: Helma Tijs, telefoon 073-532 53 28 Diny Timmermans telefoon 073- 532 20 84 Wil je fietsen geef dat dan door bij de opgave. Ook als er mensen willen rijden met de auto willen we dat graag weten. We hopen op een gezellige middag! Het organiserend comité

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden:

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

13


BAKKERIJ BRANDS INTRODUCEERT EEN NIEUW BROOD:

Kermis Tijdens de kermis is er een gezellige feesttent, daar waar die hoort: op het Dorpsplein!

Er is een licht meergranen brood van 4 ons gebakken. Dit broodje zonder naam heeft iedereen mogen proeven en beoordelen. Alle klanten konden mee dingen voor een prijs van €50,aan gratis brood. Hiervoor mocht een naam bedacht worden wat op het broodje kwam. Er is een sjabloon voor ontwikkelt om zo de naam op het brood te maken. En de winnaar is inmiddels al bekent: Danielle van de Braak uit Vinkel bedacht de naam “BOOST”

Bruin Café Een enthousiast nieuw MFC stichtingsbestuur is aangetreden. De komst van een Bruin Café in De Koppellinck lijkt een gelopen koers: een dergelijk café is namelijk het stokpaardje van de neij voorzitter. ”Mi gratis bier, loopt het hier straks als een Tierelier!” Dorpskern In de Dorpsraad vertelde een ambtenaar van Groot Oss “stiekem” dat ons gemeentehuis mss tóch wordt aangekocht door Woningbouwstichting Mooiland. Die heeft plannen om er sociale zorgwoningen te creëren. Daarnaast heeft Groot Oss ons beloofd, dat in het kader van @GeffenBegroten, de slechte trottoirs in het centrum (van Bredeweg tot Runrotstraat worden aangepakt. Nadat iedereen er zijn zegje over mag doen (omwonenden, Dorpsraad en boomknuffelaars), komt de Buitendienst snel in actie. Hopelijk nog in 2017? Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie in of buiten de Heerlijckheit Geffen en wij blijven oortjes en ogen de kost geven en ”praten” u bij in de volgende Torenklanken!

Wij willen Danielle feliciteren en bedanken iedereen die mee gedaan hebben aan deze actie! Super creatieve namen voor bij zien komen! Groetjes René en Rianne Brands

ROOIE OORTJES GEFFEN – Wat ons hier en daar ter ore komt, delen wij graag in de rubriek ”Rode Oortjes”.Vandaag nummer 8: Komst Raststätte 2.0 Er zijn volgens de krant verregaande plannen met de Geffense Barrière. Daar verrijst misschien een nieuw restaurant naast de verzorgingsplaats langs de A59, zoals we die in Duitsland langs de Autobahn aantreffen. Heesterseweg De Heesterseweg ligt er skôn bij. Alleen de beloofde, bloeiende borders ontbreken nog.Wij zien alleen brandnetels en nauwelijks klaprozen, korenbloemen, distels en ander fraais. Hopelijk komt dit toch nog voor elkaar!

14

Hartelijke groeten, CV Rooi Oortjes 06-53916725

WIE WAT WANNEER JULI 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 13 Sint-Jorisgilde, Koningschieten bij Molen Zeldenrust 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 28 aug t/m 2 sept Collecte Ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 02-03 Opening Effe noar Geffe met o.a. Sint-Jorisgilde 02 Foto tentoonstelling Heemkunde (Raadzaal voormalig gemeentehuis) 03 Foto tentoonstelling Heemkunde tijdens Effe noar Geffe 06 Ziekencomité De Schakel, Nat. Ziekendag 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Fietstocht Goed Gevoel Geffen 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 29 KPJ Go, Spooktocht groep 6, 7 en 8 OKTOBER 01 Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag op de jeu de boules banen van JBC


ZOMERFILM BIJ FILMHUIS DE PAS Maandag 17 juli, 20.00 uur CAPTAIN FANTASTIC

Een grappige, hartverwarmende film over een andere manier van opvoeden. In de prachtige bossen van Amerika heeft Ben zijn ideale wereld geschapen. Een perfecte plek voor zijn zes kinderen, ver weg van de hectiek en sociale druk van het hedendaagse bestaan. Als er een dramatische gebeurtenis plaatsvindt moet het gezin dit paradijs verlaten en maken de kinderen kennis met de echte wereld. Ben moet noodgedwongen zijn opvoedingsstrategie aanpassen. Entree: € 5,00. Kaarten voorafgaand aan de vertoning te koop aan de kassa of reserveren via de website van de Pas: www. de-Pas.nl Telefonisch reserveren: 0412-451634.

W.I.K. PRESENTEERT VERNIEUWD GEFFENS CULTUURPLEIN Onder het loof van knoestige kastanjebomen gaat Muziekvereniging W.I.K. voor het achtste jaar de markt op met een bourgondische Brabants taverne, omlijst door het gezellige tumult van de Veiling der Emoties. De unieke minnekozerij tussen W.I.K. en de lommerrijke omgeving maakt het tot één van de mooiste uitbaterijen van de boerenmarkt. Hier kun je genieten van een herboren Petossiman die oer-Hollandse tranentrekkers ten gehore brengt, van oogstrelende kunstobjecten, een lekker koud pilske en overheerlijke spijzen. Dit alles omlijst door eersteklas W.I.K.-muzikanten. Laat je verleiden door de branie van de veilingmeester die met zijn flux de bouche authentieke schilderijen van Hollandsche Meesters, onvervalste antiquiteiten, snuisterijen en memorabilia voor een schijntje verpatst. En dat allemaal voor het goede doel!

Natuurlijk wordt dit fraaie geheel nog verder opgeluisterd. Hoe? Dat houden we nog onder de sluier. Terras D’n Hooghe Noot is namelijk meer dan alleen een sanitaire stop: hier kun je de echte Geffense sfeer opsnuiven, een pilske proeven en oren en ogen de kost geven. Muziekvereniging W.I.K. stilt immers elke Brabantse honger. Kortom, aan al het gepeupel en rapaille, alle schoffies, schavuiten, vlegels, schobbejakken en schelmen uit Geffen en naburige contreien: Muziekvereniging W.I.K. heet u met Effe noar Geffe een warm welkom op ons vernieuwd oergezellig Geffens Cultuurplein. Oproep De Veiling der Emoties is niet zomaar een veiling. We veilen namelijk voor een goed doel. Dit jaar is het de beurt aan ...... (tijdens het ter persen gaan van de Torenklanken was dit nog niet bekend). En daar hebben we kavels voor nodig: steigerende porseleinen paarden, de uitgedroogde lippenstift van Mata Hari, de gitaar van Jimi Hendrix (met handtekening), het corset van Madonna (die spitse met die flosjes), zo’n vaas uit de Ming-dynastie, de laatste fles wijn van Amy, dat grassprietje waar de Corgie van Queen Elisabeth overheen heeft geplast, de keutel van Nijntje en de stemband van Mevrouw Stemband. Spullen met een appetijtelijk verhaal die doen denken aan gelukzalige momenten, gênante voorvallen of hilarische ogenblikken. Daar ligt toch elke zolder vol mee?! Een opgeruimd huis is een opgeruimde geest. Dus struikel je al jarenlang over deze voorwerpen en wil je er nu echt vanaf, dan kun je bellen met Willie van Erp, de man met een neus voor ware kunst. Hij biedt een luisterend oor en beoordeelt het object op originaliteit, veilbaarheid en het achterliggende verhaal. Heb je iets liggen wat niet aan deze kwalificaties voldoet, maar wel valt onder de noemer ‘goei toei? Ook dan kun je bij hem terecht. Meer weten? Kijk even waar je je mobiel hebt gelaten (ligt waarschijnlijk gewoon op de wc) en bel na 18.00 uur met 06 -113 192 84 (Willie van Erp) inclusief terugbelgarantie bij geen gehoor. Spreek wel iets leuks in (bijvoorbeeld je naam). Warme Effe noar Geffe groet, Muziekvereniging W.I.K.

15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


KONINGSCHIETEN BIJ HET SINT-JORISGILDE Op zondag 13 augutus a.s. is het weer zover: het jaarlijkse koningschieten bij het Sint-Jorisgilde. Dit jaar is er zelfs een kans dat er een keizer geĂŻnstalleerd gaat worden bij het gilde. Dat gebeurt als iemand zich drie maal op rij tot koning schiet. Piet van Erp, onze huidige koning, is dit voor de vierde keer, maar nu ook twee keer op rij. Keizer van het gilde ben je voor het leven of men moet zelf afstand van de titel doen. Overigens is koning de hoogste eer bij het gilde; een gilde zonder koning bestaat niet.

Op zondag 13 augustus om 13.30 uur staat het gilde, gewapend met kruisbogen, aangetreden op het veld bij molen Zeldenrust waar de vogel aan weer een molenwiek zal worden bevestigd. In de ochtend, na de gildemis, hebben de leden die mee willen schieten al ingeschreven en is er geloot voor de schietvolgorde. Het zal weer een spannende strijd worden. De middag gaat duren tot ca. 17.30 uur. Dan wordt het veld ontruimd en gaat het gilde terug naar het gildehuis voor de teeravond. U bent van harte welkom op het schietterrein, want wie weet wat er allemaal gaat gebeuren?

taak toebedeeld. Staande voor een van de ambulances van de stichting heeft Eddy de cheque met het mooie bedrag van â‚Ź 475,00 overhandigd.Van dit bedrag kunnen weer ruim twee wensen van terminaal zieke mensen worden gerealiseerd. Het bedrag wordt dan ook volledig besteed aan de wensen, want ook de medewerkers van de stichting zijn allen vrijwilligers.Voor meer informatie over de Stichting WensAmbulance Brabant: www.wensambulancebrabant.nl.

Maandag 4 september gratis kennismakingsles muziekclub Geffen in De Koppellinck voor groep 3, 4 en 5 Zit uw kind nu in groep 2, 3 of 4 en bent u benieuwd of het bespelen van een muziekinstrument iets is voor uw kind? Kom dan met uw kind naar de gratis kennismakingsles, maandag 4 september tussen 15.45 tot 16.30 uur in De Koppellinck. De lessen beginnen met spelen op boomwhackers en later volgen het klokkenspel, de blokfluit en de gitaar. Kijk voor meer info op de website: http://triangelmuziek.nl/ . Je kunt ook bellen of mailen met onze contactpersoon, Ineke van de Wetering, 0735322601 / weteringcm@kpnmail.nl.

MOOIE OPBRENGST BURGERKONINGSCHIETEN SINTJORISGILDE De opbrengst van het Burgerkoningschieten, georganiseerd op 1e pinksterdag door het Sint-Jorisgilde Geffen, is op donderdagavond 15 juni jl. aangeboden aan twee afgevaardigden van de Stichting WensAmbulance Brabant. Aan de Burgerkoning 2017 Eddy van Lokven was deze

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ZATERDAG 22 JULI: NOOIT GEDACHT - FC DEN BOSCH Net als voorgaande voetbalseizoenen speelt FC Den Bosch ook dit jaar in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen een oefenwedstrijd tegen Nooit Gedacht. Dit duel wordt gespeeld op zaterdag 22 juli en begint om 15.00 uur op Sportpark de Biescamp in Geffen. Na enkele mindere jaren vaart FC Den Bosch een nieuwe koers. De club heeft de weg naar boven nadrukkelijk ingezet. Achter de schermen is een goede basis gelegd voor een gezonde toekomst, onder andere met de terugkeer van de jeugdopleiding onder de eigen vleugels. De club wil het publiek in haar eigen stadion weer vermaken en daarnaast verrassen met vernieuwende initiatieven. Een mooi voorbeeld daarvan is het ‘Pay Per Point’ concept, waarbij seizoenkaarthouders betalen voor het resultaat dat zij te zien krijgen in Stadion de Vliert. Onder leiding van de nieuwe trainer/coach Wil Boessen versterkten de Bosschenaren zich deze zomer al met enkele nieuwe aanwinsten. Danny Verbeek (NAC Breda), Jens van Son (Roda JC), Dennis Kaars (De Dijk) en Sven Blummel (Jong PSV) werden al vastgelegd door de Bosschenaren en de komende weken worden nog meer versterkingen verwacht. Op zaterdag 22 juli speelt FC Den Bosch dus in Geffen tegen Nooit Gedacht. Het oefenduel tussen beide teams is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. Na het overlijden van de toen 28-jarige Judith Strik uit Geffen in 2008 (oud-werkneemster van FC Den Bosch en actief lid van Nooit Gedacht) spraken beide teams af jaarlijks het voetbalseizoen tegen elkaar te openen. Iedereen is van harte welkom om op zaterdag 22 juli aanstaande naar deze wedstrijd te komen kijken. De entree bedraagt € 5,00 en kinderen tot en met 12 jaar krijgen gratis toegang.

ontwikkeling. Kinderen raken gewend om afscheid te nemen van de ouders en zijn bekend met een gestructureerde dagindeling. Met behulp van de thema’s van het Voor –en Vroegschoolse educatie (VVE) programma Uk & Puk leren we de kinderen nieuwe vaardigheden en laten we de kinderen op hun eigen tempo de wereld ontdekken. Uk & Puk sluit nauw aan met het programma dat op de basisschool wordt gebruikt. Wilt u meer informatie en wilt u een keer komen kijken op de speel-leerschool? Dat kan!! Op zaterdag 23 september organiseert de Speelleerschool een inloop/inschrijfochtend. Van 10.00u tot 12.00u opent Beren Eigen Wijs de deuren. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers voor de kinderen kan er rustig rondgekeken worden. Iedereen is uitgenodigd en van harte welkom! Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om een andere keer te komen kijken. U kunt dan een mailtje sturen naar Hannelieke van der Stappen, info@kdvhetbeertje.nl Speel-leerschool Beren Eigen Wijs Kloosterstraat 8, Geffen

DANKBETUIGING Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor uw belangstelling, medeleven en steun, in welke vorm dan ook, die wij ontvangen hebben na het plotseling overlijden van mijn man, zoon, schoonzoon, broer en zwager Jens Valke Dit heeft ons enorm gesteund en we hebben gemerkt hoe geliefd Jens was. Judith Rob, Anja, Lars en Niels Chris, Jeanet, Naomi en Joris, Merijn

Inloop/Inschrijfochtend Speel-leerschool BEREN EIGEN WIJS De Speel-leerschool Beren Eigen Wijs is voor kinderen van 2 tot 4 jaar die toe zijn aan verdere ontwikkeling. Peuters tussen de 2 en 4 jaar hebben een sterke behoefte aan zelfstandigheid, ze zijn nieuwsgierig en hebben een sterke drang om te ontdekken; ze worden Eigen Wijs. Wij vinden het belangrijk dat peuters spelenderwijs in een uitdagende speelomgeving gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De speel-leerschool is een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Er wordt veel aandacht besteedt aan de taal, sociaal-emotionele -en creatieve

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


GEFFENSE VOGELVERENIGING “ZANG EN KLEUR”

Oproep van Prinses Beatrix Spierfonds:

Zoals u zult weten bevinden de vogelverenigingen in Oost Brabant zich in zwaar weer. Voor zover het onze vereniging betreft ligt het niet aan onze leden, maar vooral aan het feit dat wij de afgelopen twee jaar veel actieve leden hebben verloren wegens overlijden. Wij begrijpen goed dat onze hobby aan het vergrijzen is maar wij zouden met name aan de Geffense, maar ook Nulandse en Vinkelse gemeenschap willen vragen om ons daarbij te steunen. Onze vogelvereniging is altijd een zeer actieve vereniging geweest met allerlei activiteiten in Geffen. Het afgelopen jaar 2016 hebben wij voor de eerste keer, na ruim 35 jaar, niet deelgenomen aan de boerenmarkt Effe noar Geffe. Dit jaar zullen wij er weer zijn, niet met het verloten van kanaries en dergelijke, dat mag niet meer van de dierenwelzijn, maar met een informatiestand over vogels in het algemeen en ook zal door een bijzondere verzamelaar allerlei oude vogelkooitjes tentoongesteld worden. Waarom deze mededeling: Wij weten via onze leden dat er heel veel mensen in Geffen zijn die vogeltjes houden, al dan niet in kooitjes of volières. Het ministerie heeft besloten om strengere regels te maken met betrekking tot het houden van vogels. Ook moeten tegenwoordig alle vogels geringd zijn. Om ringen te kunnen kopen kun je je aanmelden bij een vogelvereniging. Dan kun je via de ringcommissaris ringen bestellen. Steun ons en meldt je aan als lid van Vogelvereniging Zang en Kleur. Wij hopen dat misschien ook weer een aantal jeugdleden zich bij ons zullen aanmelden. Dit jaar organiseren wij nog de Maasdonkse Kampioenschappen. Die houden wij in het duivenlokaal van Duivenvereniging Maasdonk in de Spoetnik. Of dat voor de laatste keer is weten we nog niet omdat de Vinkelse vogelvereniging ophoudt te bestaan. Ik zou zeggen meldt je aan voor het lidmaatschap van de Geffense Vogelvereniging. Voor de lage contributie, en het maandblad van Onze Vogels van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers krijg je dan ook iedere maand, hoef je het niet te laten. Het is echt een heel leuke hobby. Je kunt je aanmelden bij de volgende personen: Theo Schelle telefoonnummer 073-5322732 email schelle@home.nl Gerard Cornelissen telefoonnummer 0412-624160 email joke.en.gerard@home.nl Peter Verkuijlen telefoonnummer 073-5324778 email pverkuij@xs4all.nl

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en naar verbetering van kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Voor de jaarlijkse collecteweek in Geffen, dit jaar van 10 t/m 16 september, zijn we op zoek naar collectanten. Wil je een bijdrage leveren door een enkel uurtje per jaar te besteden als collectant voor het Prinses Beatrix Spierfonds neem dan a.u.b. contact op! Contactpersonen: Peter van Veghel (5322209 / pvanveghel@ziggo.nl) of Ina Megens (ina.megens@home.nl).

Theo Schelle, Voorzitter vogelvereniging zang en kleur Geffen

COLLECTANTEN GEZOCHT

Voor informatie kunt u de website van het Prinses Beatrix Spierfonds bezoeken met de link: https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 21


TERUGBLIK 25 JUNI 2017 Het 18e Geffens Open Jeu de Boules toernooi was in alle opzichten een geslaagde dag. De kwaliteit van het spel laag hoog, evenals de sportiviteit. 30 koppels speelden 4 wedstrijden tussen 10.30 en 16.00 uur. Er is wat afgelachen en goed gestreden. Kampioenen van die dag werden Ton Broeksteeg en Hub Lamers. Hieronder vind je de 1e tot de 8e plaats. 1e Ton Broeksteeg en Hub Lamers 2e Renee v Tuyl en Wim Staal 3e Leo Renders en Arjan Renders 4e Gerard Schuurmans en Rien vd Berg 5e Piet Ketelaars en Louis Ketelaars 6e Toon Loeffen en Frasia Loeffen 7e Richard Schuurmans en Trees Lagarde 8e Gradje de Groot en Maurits Schuurmans

De deelnemende schilders zijn: Jan van Burgt uit Volkel, Frans Dollevoet en Wim van Erp uit Geffen, Marianne Huggers uit Uden, Wanda van Orsouw uit Oyen, Frans Rovers en Ferrie Verhoeven uit Geffen. Elk van deze schilders heeft zijn eigen stijl en een selectie daarvan is te zien op genoemde tijd en locatie. Zij allen zijn schilders die dit in hun vrije tijd als hobby doen, maar wel heel enthousiast zijn. Trouw oefenen zij elke week hun hobby in de Hoefstraat te Uden uit, maar ook thuis ontwikkelen zij zich verder. De expositie is van 10 juli tot en met 24 september elke dag te bezichtigen in De Laverhof Retraitehuis. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.30 uur De toegang is gratis. Wij zien u graag. Schilderscollectief Hoefstraat

De helpers, iedereen die mee gespeeld heeft en niet te vergeten de vrijwilligers in de Koppellinck. BEDANKT. Zonder jullie was dit allemaal niet gelukt. Voor meer info en foto’s zie www.jbcgeffen.nl groeten van het bestuur van JBC Geffen, en wie weet, tot ziens in 2018.

SCHILDERCOLLECTIEF HOEFSTRAAT Deze schildersgroep bestaat uit tien mensen uit Oijen, Uden en Volkel en 4 uit Geffen, waarvan er zeven hun werk tentoon stellen. Al deze schilders hebben één ding gemeen: ze hebben allen les van Wim Dekkers (Uden), de meeste al vele jaren. Ze exposeren gezamenlijk in de maanden juli, augustus en september in De Laverhof Retraitehuis Volkelseweg 30, 5404 NA Uden.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683