Torenklanken 2012 - nr 12

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 12 | augustus 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Hete luchtballonnen effe noar Geffe Zoals elk jaar zullen er weer hete luchtballonnen opstijgen als afsluiting van Effe noar Geffe. Hiervoor zijn nog plekken beschikbaar. De kosten van een ballonvaart zijn 150 euro PP en worden verzorgt door Hans van Hoesel van balloonteam Nederland (www.balloonteam.nl) mochten er op 2 september door weersomstandigheden geen vaarten mogelijk zijn zullen deze 2 weken later worden uitgevoerd. Als ook dan geen mogelijkheid is krijgt u uw geld terug en kunt u zich het volgend jaar weer opgeven. Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen met Boet van Dijk via telnr 0621476094 of per mail naar ENG@boetje.nl

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ben jij dat “Dansmarieke” met de leeftijd vanaf 5 tot 12 jaar en wil je graag dansen en optreden, met name tijdens de Carnaval. Schroom dan niet en geef je op! Onze training zal op dinsdagavond plaats gaan vinden in de Koppellinck van 18.15 t/m 19.15 uur. Je kunt ook eerst een paar keer komen kijken en natuurlijk meedoen of dit echt iets is wat jij wilt. Heb je nog vragen of wil je meer informatie, kun je hiervoor terecht bij Jenny Guns, E-mail: markjennyguns@ gmail.com

Badmintonclub Geffen

Groetjes kinderwerkgroep Effe noar Geffe

Bent u op zoek naar een sport om de vakantiekilootjes kwijt te raken dan is badminton zeker iets voor u. Badminton Club Geffen geeft daarvoor een betaalbare mogelijkheid. Als u voor 1 oktober 2012 lid wordt hoeft u géén inschrijfgeld te betalen. De contributie voor senioren bedraagt €110,- en voor junioren € 60,- voor een heel seizoen (augustus t/m mei). U mag 3 maal gratis proberen of deze sport iets voor u is. Het spel is leuk voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Elke donderdag spelen de senioren van 20:00 tot 23:00 uur en de jeugd van 20:00 tot 21:00 uur in sporthal “de Geer” in Geffen. Voor het uitproberen kunt u gebruikmaken van een racket van de club. Na het sporten is er de gelegenheid om gezellig in de kantine nog wat na te kletsen en wat te drinken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.badmintonclubgeffen.nl of bellen naar Marianne van Sambeek: 073-5322409 (voorzitter).

GEZOCHT!!! Dansmariekes!

KOPY INLEVEREN VOOR:

Beste kinderen van Geffen, Graag zien wij ook dit jaar tijdens Effe noar Geffe zoveel mogelijk kinderen uit ons eigen dorp verkleed in boerenkleding. De Stichting Effe noar Geffe verhuurt weer gratis prachtige boerenkleding, gemaakt door de boerenbruidsparen. Deze kleding kan zaterdagavond 1 september tussen 19.00 en 20.00 uur worden opgehaald bij de kraam van de kinderwerkgroep op het gemeenteplein. Alle kinderen die verkleed zijn en zich tijdens Effe noar Geffe melden bij de kinderjury op de kinderspeulploats bij de Smidse krijgen een traktatie! Voor eventuele vragen of opmerkingen kunnen jullie terecht bij kinderwerkgroepeng@hotmail.com.

Wij willen graag een Dansmariekegroep gaan oprichten. En natuurlijk willen wij weten of hierin interesse is.

27 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel!

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 24 aug. 13.30 u. Gouden huwelijksviering Truus en Tiny Heijmans m.m.v. PP vr. 24 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 26 aug. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK (Tweede col- lecte voor MIVA) di. 28 aug. 19.00 u. * avondmis vr. 31 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 02 sept. 09.30 u. Openluchtmis in de tuin van De Heegt m.m.v. WIK (bij slecht weer in de kerk) di. 04 sept. 19.00 u. * avondmis do. 06 sept. 15.30 u. huwelijksviering Janine van Vugt en Ruud Verbruggen vr. 07 sept. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 09 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK (Nat. Ziekendag) (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl)

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juli 2012: Mats van Tuijl EERSTE COMMUNIE IN 2013: zondag 2 juni 2013.

EXTRA COLLECTE MIVA In de viering van zondag 26 augustus wordt er een tweede collecte gehouden voor MIVA (Missie Verkeersmiddelenactie). Het geld zal besteed worden aan ambulances in Zimbabwe. Deze zijn hard nodig om noodgevallen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen, maar ook om naar locaties te rijden, die tientallen kilometers van de kliniek liggen en waar de plaatselijke bevolking samenkomt om behandeld, onderzocht of gevaccineerd te worden. KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 15 juli 2012: Corrie van Esch - van Erp, 74 jaar 27 juli 2012: Mien van Beekveld, 90 jaar 28 juli 2012: Lies van Erp - Verhoeven, 90 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. STEFAN SCHEVERS (geb. in 1975) wordt per 1 sept. a.s. benoemd als mede-pastor in de parochies in de Bommelerwaard (Alem, Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel, Rossum-Hurwenen,Velddriel, Zaltbommel). Stefan begeleidde tijdens zijn stage periode de vormelingen van mei 2008 in Geffen. Wij wensen hem veel voldoening en geluk met deze benoeming. GLAS-IN-LOOD RAMEN Medewerkers van het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein werken onder deskundige begeleiding al bijna twee jaar aan een project waarin de glas-in-lood ramen in de kerken in de regio gefotografeerd zijn en de verhalen die in de ramen zijn afgebeeld, beschreven zijn. De foto’s en de beschrijvingen worden gepubliceerd in een boekje per kerk. De drukproeven van de boekjes van de H.Maria Magdalenakerk en de kapel van Het Oude Klooster in Geffen zijn gereed. Het boekje van Het Oude Klooster bevat 16 pagina’s en dat van de kerk 32 pagina’s. U kunt de boekjes bestellen bij het museum: e-mail: info@museumravenstein.nl of tel. 0486-411155. Ook is de informatie te vinden op de website: www. kerkramen.nl

Christi van Eijk is even in Nederland voor een bliksembezoek, en komt speciaal en héél graag naar Schaijk. De 42-jarige Anima Christi is generaal overste van de Argentijnse congregatie van het Mensgeworden Woord met wereldwijd meer dan achthonderd jonge zusters in de gemiddelde leeftijd van dertig jaar. Al 14 jaar is ze “het hoofd” van een van de snelst groeiende religieuze vrouwelijke congregaties ter wereld. Zr. Anima zal ingaan op het belang van “de evangelisatie van de cultuur”. De “Impulsavond” vindt plaats op donderdag 6 september om 20.00 uur in De Gasterij, Runstraat 67, Schaijk. Bent u toe aan een nieuwe impuls? Wilt u geïnspireerd worden? Dan zijn de “Impulsavonden” juist iets voor u! Van harte welkom! WERELDJONGERENDAG 2013 De Wereldjongerendagen (WJD) zijn een fenomeen. In 1984 startte het evenement op bescheiden schaal op initiatief van paus Johannes Paulus II. Al snelde groeide de WJD uit tot het grootste internationale jongerenevenement ter wereld. De laatste editie in Madrid trok in 2011 ruim 1,5 miljoen bezoekers. In juli 2013 vinden de WJD in aanwezigheid van paus Benedictus XVI plaats in Rio de Janeiro, Brazilië. Rio de Janeiro... Een wereldberoemde stad vanwege het carnaval, de samba en het beeld van Christus de Verlosser, dat met de armen wijd over de stad waakt. Alleen in Rio kan de paus tijdens de WJD ontvangen worden op het strand van Copacabana. Een uniek, niet te missen spektakel. De Nederlandse bisdommen organiseren in samenwerking met VNB vier verschillende reizen naar Brazilië in juli 2013. Deze zijn vanaf 7 september a.s. boekbaar via de site van VNB: www.vnbreizen.nl E-mail: info@vnbreizen.nl Meer informatie over de WJD is te vinden op de volgende sites: Jong Katholiek: http://www.jongkatholiek. nl/wjd/info.php?id=1438 Internationale WJD-organisatie: http://www.rio2013.com/en

“IMPULSAVOND” in Schaijk met de bekendste zuster van Nederland! De “Impulsavonden” zijn avonden die een bepaald aspect van het parochiële en pastorale leven zullen belichten. Hiervoor zullen bekende en bevlogen sprekers worden uitgenodigd. Op donderdag 6 september zal een vierde “Impulsavond” plaatsvinden. Inleider zal niemand minder zijn dan Zr. Anima Christi. Naast priester Antoine Bodar de meest bekende Nederlandse Rooms-Katholiek in Nederland én in Rome. Ze is vooral ook befaamd vanwege haar enorme (geloofs)enthousiasme! Het onderwerp van deze avond zal zijn: “Evangelisatie van de cultuur”. De Nederlandse generaal overste zuster Maria de Anima 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Beppie van Zutphen. Ze wilde altijd al graag een roman schrijven... nu was de tijd daar... Het eerste boek van Beppie van Zutphen is uitgegeven. “Van Slag” is een zoektocht, een verstoorde verhouding tussen moeder en dochter, door een dramatische gebeurtenis. “Het verhaal is compleet verzonnen,” vertelt Beppie, “echter, tussen de regels door zijn persoonlijke emoties en gevoelens verweven.” Deze liggen ten grondslag aan een ernstig auto-ongeluk dat Beppie en haar gezin tien jaar geleden meemaakten. Toch heeft Beppie het boek heel nuchter kunnen schrijven, de verwerking van het ongeluk lag achter haar. Het resultaat mag er zijn: een goed leesbaar verhaal met verrassende passages. Met korte krachtige zinnen en dialogen wordt de lezer door het ‘gebroken’ leven van Margriet geloosd... de tijd tikt door, maar wordt ook teruggedraaid om het leven te kunnen hervatten... de lezer kan het open einde zelf invullen. “Een boek schrijven is heel anders dan een toneelstuk op papier zetten,” vindt Beppie, die wij in Geffen kennen als regisseur van “Geffes Volk”. Ze werkte 25 jaar als regisseur in Brabant. Meer dan 60 regies staan op haar naam, waaronder musicals en openluchtvoorstellingen. Meerdere door haar geschreven toneelstukken werden in Nederland en België gespeeld. In november 2002 rondde zij de vierjarige opleiding af, aan de Schrijversvakschool te Amsterdam. Haar eindwerkstuk werd verfilmd in het kader van het Brabants Speelfilmliga. Hoogtepunt voor Beppie in Geffen was het openluchtspel “Cis d’n Dove” dat zij in opdracht schreef en regisseerde ter gelegenheid van “Geffen 700”. Beppie en haar man Louis woonden gedurende elf jaar in Maasdonk, drie jaar in Nuland en acht jaar in Geffen en verhuisden in 2008 naar een vakantiewoning in Ootmarsum; inmiddels hebben ze in Almelo ook een appartement gekocht. “Voor de winterdagen!” Ze gaan regelmatig naar Spanje, omdat twee van hun drie zoons, Sander en Wouter, daar met hun gezinnen wonen; Tom woont in Amsterdam. Beppie en haar man genieten volop, vooral ook van de kleinkinderen Laurens, Sander en Michelle. Ook in Geffen en Nuland bezoeken ze regelmatig oude bekenden. Beppie denkt met plezier terug aan de tijd van regisseren en toneeluitvoeringen. “Het contact met mensen dat mis ik wel een beetje. Een boek schrijven dat doe je in je eentje, hoewel Louis wel “meegelezen” heeft in de

voorbereidingen. Daarnaast heeft ze begeleiding gehad van een goede redacteur. De roman “Van Slag” is uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.nl Soest. ISBN 978-94-6206-037-1. Website: www.boekscout.nl Het e-mailadres van Beppie is: bbvanzutphen@gmail.com. \

EPILEPSIE De collecte voor het Epilepsiefonds heeft dit jaar in Geffen 1.038,38 euro opgebracht. We bedanken alle collectanten en iedereen die heeft gegeven.

7


Rond de Dorpspomp De stamtafel wordt gehouden in het TENTORIUM. Een mooie tent voorzien van een fraai terras met hapjes en liflafjes en tapgelegenheid. Het ziet er uitnodigend uit. Wat traag begonnen op vrijdag 10 aug. werd het toch een echt kermisfeest op zaterdag en zondag 11 en 12 augustus. Petje-af voor die unieke samenwerking van de horeca te Geffen. We zitten op de plek, waar straks de nieuwe parkeerplaats komt. De definitieve afhandeling vindt plaats in oktober. Er zal wel niemand meer zijn, die bezwaar wil maken of alsnog voorzieningen doet treffen. Na 9 jaar van overleg en besluitvorming is het zover. Hoera, hoera!!! Bouwen, bouwen, bouwen is het devies. Begin 2013 gaat de schop onomkeerbaar de grond in. Er moet dus een nieuwe plek gevonden worden van minimaal 2500 m2 om rond Carnaval en Kermis en andere feestelijkheden ruimte te hebben voor het feest. Bij de molen Zeldenrust of bij de Geer of blijft er nog ruimte over. De opening van de kermis was wel bijzonder dit jaar voor de mensen met een beperking. Vanaf Berghem tot aan de Kruisstraat werden deze mensen uitgenodigd en kregen allemaal een 5-rittenkaart voor de kermis en een frietje aangeboden. Dat werd een zeldzame smulpartij. Onze Gilbert op krukken was ook van de partij en werd de spil van dit bijzonder kermisfeest. Op vrijdag ging de

Â? Â…

kermis al open maar dat had geen gunstige gevolgen voor de attracties. Dat kwam mede doordat veel kinderen de vakantieweek hadden afgesloten. Dat was weer een fantastisch feest met 250 deelnemers. De organisatie was zeer tevreden, vooral door het mooie weer. Een 100-tal begeleiders bleek beschikbaar om de COWBOYS van dienst te zijn. Er blijkt telkens veel animo te zijn om mee te helpen en ook was de werkgroep weer zeer erkentelijk voor de ruime sponsering van de vakantieweek. De KIJK-avond werd ook zeer druk bezocht en het kampvuur werd rijkelijk bevocht.Al 30 jaar is er in Geffen kindervakantieweek en telkens met veel succes. Er was een klein ongelukje, waar toch even ambulancevervoer voor nodig was. Ook had een groepje een wespennest geteisterd, wat leidde tot een spinnijdige reactie, die een opruimactie tot gevolg had. De “schuldigenâ€? konden op het nippertje een wespensteekspel voorkomen. Het Boetje liet als hoofdleider nog wat herinneringsplekjes zien. In de vakantieperiode werd ook nog een horecaterras (de baas was niet thuis en de stoelen wel met de Super in de buurt) gekraakt met uiteindelijk een interessante omzet. De kastelein was later toch tevreden met de winst. Onze stamtafelgast, de ijverige voorzitter en zeer gewaardeerde en geĂŤerde man van het jaar in 2011, Bert van Laarhoven, wist ons zeer geanimeerd bij te praten over de 36e Effe noar Geffe. Op vrijdag 17 augustus gaan de Poppen Ă raison van 4000 Euro weer verrijzen langs de Rijksweg en dankzij de medewerking van motorhandel NonStop komt er ook in de buurt van Zaltbommel langs de A2 ook een ge-Pop-te toestand

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


in een zodanige afmeting, dat het gezien wordt. Ook doen we weer ons best om landelijke kranten en het jeugdjournaal te voeden met de laatste gegevens, want een groot aantal bezoekers moet worden gehaald om de kosten te dekken. Ook hier speelt de economische toestand een rol. Gelukkig vinden we steeds meer sponsoren, zodat de totaalsom aan bijdragen hetzelfde blijft.Wel moeten we op alle posten bezuinigen. Er tekenen aan de wand, dat ondernemers dreigen af te haken. Spitsvondigheid en marktgevoeligheid zijn wapens die niet binnen ieders bereik liggen. Een nieuwe activiteit is gevonden in oude woonwagengroepen, die op ludieke wijze door het parcours zullen trekken. Er komt een zeer attractieve Liederentafel, die de omgeving van “het Veld” opleuken. De 3 supermarkten, de C1000, de Albert-Hein en de Coop gaan samen het seniorenuitstapje van alle daarvoor aangemelde senioren sponsoren voor de tocht langs de mèrt en het gezamenlijke etentje mogelijk maken. Ook de gemeentelijke ondersteuning in alle mogelijk diensten (verkeer, obstakels, regelgeving, enz.) maakt veel mogelijk en verdient grote waardering. Het comité is weer uitgebreid, wat leidt tot een nog betere taakverdeling. Het verbaast de nieuwelingen wel hoe vindingrijk al die schakels in elkaar passen. Er zijn elk jaar wel weer wat problemen met dieren en dierenzorg, dierenbehandeling. Daarom is altijd een veearts aanwezig om toe te zien, dat dieren zijn gekeurd of gezond zijn en de omgeving geschikt is. Dierenwelzijn en gelijksoortige organisaties hebben dikwijls te strenge opvattingen. Maar het dwingt wel tot overleg. We zien gelukkig ook dit jaar weer alle dieren terug in het parcours voor zover dit past in een boerenmèrt. Er komen b.v. weer 25 trekpaarden aan de keuring en dat is uniek te noemen. (per paard kost het wel 400 Euro aan zorg, vervoer, voeding om hier aan deel te nemen.) Ezels zijn hier weg omdat er toch gelukkig of helaas genoeg “EZELS” op het parcours aanwezig zijn. We kijken weer naar de spetterende optredens, de spannende veilingactiviteiten en smartlappenoptredens van de Weeuwkes, de hilarische, humoristische toestanden rond de minsen van vruuger, de muziekjes, de Pompzwengels, de dolzinnige activiteiten enz. enz. Het kan niet op!!! Er is zoveel te zien, zoveel te genieten, zoveel te beleven!!! Komt dat zien. Het is jammer, dat we er nog niet aan toe komen. De toegangswegen te versieren met b.v. bloemen rond de verlichtingspalen of Geffen kenmerkende versiering. Het is wel fraai te zien dat onze kassa´s opgevrolijkt zijn. Ook dat wordt onderdeel van het gebeuren op zaterdag 1 september. De kunstkring zal haar aandeel daarin leveren. Om 19.00 uur beginnen al de kinderactiviteiten. Om 20.30 komt weer W.I.K. in vol ornaat het Dorpsplein op marcheren met in hun midden de man/vrouw van het jaar. Is het Nellie, Leentje, Mirjam, Ans, Maria, Jet, Teun.

Arie,Wim, Peter, Hans,Theo,Wout,Willie,Willibrord of Boetje??? Boetje niet, dat kan niet. Die heeft intussen teveel Duitse vrienden. Hij schrijft al “WILLkOMMEN”, maar wij zeggen: Blij dà ge dur zet!!! We gaan genieten van al wat Geffen biedt in het Geffes op onze eige mèrt. Dank aan Bert en de zijnen en “suukses mi alles”. De verkeerssituatie bij het Boetje wordt met wat gemengde gevoelens toch goedgekeurd. Afkeuring verdienen de smadelijke lieden die ons toegangsbord langs de Papendijk vervreemden. Er is weer een nieuw diefstalveilig bord geplaatst verankerd met staal en beton in de berm. Geffen, veilig, weerbaar, maar vooral GASTVRIJ!!! Het comité roept iedereen een WELKOM toe en namens Bert allemaal nou al vast bedankt voor alle medewerkers. Het blijkt elk jaar weer, dat we moeten zeggen: ONOVERTROFFEN of dà kan nie beter!! Voor alle opmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende Stamtafel weer in café Govers, na de Hoogmis op 26 augustus. Hauw Doe. Ut kùmt goet en ut gù oe goet.

d n a a m De hele BER.. SEPTEM

..KORTI

NGEN

TOT 40% !

Dorpstraat 20a | 5386 AM Geffen | 073 - 532 4957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

9


Bereikbaarheid Geffen tijdens Effe noar Geffe 2012 Omdat de bereikbaarheid van Geffen voor ons ERG belangrijk is, maar we de veiligheid voor onze inwoners en bezoekers MOETEN waarborgen willen we de bereikbaarheid van Geffen in 2012 hetzelfde regelen als in de afgelopen jaren. Het totale plan is veel gedetailleerder maar dit zijn de hoofdlijnen. 1: Voor bewoners en mensen die per auto Geffen in moeten, zijn er 2 toegangen. A: Via Pastoor van de Kampstraat (als je ten westen van de Papendijk moet zijn) B: Via Veldstraat (als je ten oosten van de Papendijk moet zijn) 2: De Papendijk is afgesloten voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer, 3: en gaat uitsluitend naar de parkeerterreinen. Dit is noodzakelijk omdat we de rotonde (bij de brandweer) zoveel mogelijk autovrij moeten houden i.v.m. de veiligheid van voetgangers. Tevens zullen er huis aan huis, met de Effe noar Geffe krant of de Torenklanken, z.g. bewonerskaarten verspreid worden die je, als je Geffen binnen komt rijden, achter je voorruit kunt zetten. Zo is het voor onze verkeersregelaars duidelijk wie er met zijn auto de bebouwde kom in wil rijden. (Maak van deze kaarten svp geen misbruik).

Eventueel benodigde extra kaarten kunnen opgehaald worden bij Sporthuis Spierings, Dorpstraat 9a te Geffen. Uiteraard gaan wij ervan uit dat iedereen zijn auto binnen de kom correct parkeert, zodat er te allen tijde voldoende ruimte blijft voor eventuele hulpdiensten (brandweer etc.) en dat er geen inritten geblokt worden. We hopen op deze manier de overlast te beperken en er samen weer een mooie Effe noar Geffe van te maken. Voor vragen en/of opmerkingen bel gerust. Groet Bert van Laarhoven 06-51.56.63.74

Maasdonkse senioren bezoeken Effe noar Geffe Zondag 2 september is het weer zover: Effe noar Geffe zal weer plaatsvinden in de dorpskern van Geffen! Wat deze 36ste editie extra bijzonder maakt, is dat de Maasdonkse senioren die woonachtig zijn bij de Heegt in Geffen, het Martinushuis en het Sint Jozefoord in Nuland en de Groeiring in Vinkel gezamenlijk een bezoek zullen brengen aan de Geffense boerenmèrt. Na de ontvangst bij de Heegt zullen de senioren per huifkar en per treintje een rondrit maken over het parcours, onder het genot van een hapje en een drankje. De dag zal afgesloten worden met een gezellige, typische Brabantse BoerenBrunch in ‘t Oude Klooster, welke door enkele artiesten muzikaal zal worden opgeluisterd. Dit geweldige Brabantse dagje uit voor de Maasdonkse senioren wordt mogelijk gemaakt door de drie Maasdonkse supermarktondernemers in samenwerking met de organisatie van Effe noar Geffe: * C1000 Van der Sangen, Geffen, * Albert Heijn Zwanenberg, Nuland * Coop Hubers, Vinkel. Een geweldig initiatief waarvoor wij hen van harte willen bedanken!!! Meer informatie over dit typische Brabantse dagje uit én over Effe noar Geffe kunt u vinden op www.effenoargeffe.nl. Bestuur Effe noar Geffe

10


Gezocht: spullen voor Erfhuis Effe noar Geffe Na het succes van vorige jaren organiseren we tijdens Effe noar Geffe wederom een z.g. Erfhuis. Dit is een soort van veiling die men vroeger hield, om eigendommen te verkopen van mensen die overleden waren en waar de erfgenamen geen interesse in hadden. De opbrengst was dan voor de nabestaanden. Het doel van vorig jaar was Care4Tina: een stichting die belangeloos geld ophaalt voor kinderen in nood in China. Zij zamelen o.a. geld in voor kindjes met medische beperkingen die ten vondeling zijn gelegd, om daarmee de noodzakelijke operaties te kunnen betalen. Dit doel is vorig jaar mede gekozen ter nagedachtenis aan Tiny van der Doelen. Het erfhuis heeft vorig jaar â‚Ź 800, opgehaald. Addie, de dochter van Tiny, liet ons het volgende weten: In april is er een medisch team vanuit het AMC naar China vertrokken.Van de opbrengst van het Erfhuis hebben ze David kunnen opereren. Het resultaat is fantastisch en David heeft hiermee een betere en gezondere toekomst. Voor 2012 hebben we het volgende goede doel gekozen:

Het doel van de Registry is het behartigen van de belangen van mensen met een afwijking aan chromosoom 18

en het steunen van deze mensen en hun familie bij het overwinnen van allerlei problemen die ze tegenkomen, zodat een gelukkig, gezond en zinvol leven mogelijk wordt. Bekijk voor meer informatie de internetpagina van de Chromosome 18 Registry & Research Society op http:// www.chromosome18.org. Om weer zo’n prachtig resultaat als in 2011 neer te kunnen zetten hebben we spullen nodig om te veilen. Mocht je nog iets hebben in kelder, zolder ,schuur of ergens achterin een kast: heel graag! De spullen kun je afgeven bij Hans van Rosmalen, Runrotstraat 11. Eventueel kunnen ze ook thuis opgehaald worden. We streven ernaar om op vrijdagavond 31 augustus onze ronde te maken en de spullen bij u thuis op te halen. Let wel: we willen alleen veilbare stukken! We willen zeker geen rommelmarkt. Tevens vragen wij voor de aankleding van ons veilinghuis velours en/of bloemetjesgordijnen. Lijkt je dit iets en heb je nog wat staan: bel een van de veilingmeesters: Geert-jan van Nistelrooij 0651708981. Bellen/mailen kan ook naar: hansvanrosmalen@home. nl (0622018565) We hopen dat we veel mooie en/of bijzondere spullen onder de hamer kunnen brengen, met een gezellige dag en een mooie opbrengst als resultaat! Alvast bedankt! Bestuur Effe noar Geffe

11


VAN TONEELKAARTJE NAAR BOTERBRIEFJE... Wim (75 j.) en Mien (80 j.) Schuurmans bereikten hun gouden huwelijksjubileum op 13 juli jl. Wim is geboren in Geffen en is een zoon van Toon Schuurmans en Toi van Zandvoort; hij heeft vier zussen: Marietje, Mien †, Sjaan en Zus (Corrie). Ze groeiden op in de Papendijk, de ouderlijke woning stond naast de boerderij van Driek Langens. Na de lagere school werkte Wim eerst thuis op de boerderij en daarna had hij meerdere bazen. “Ik verrichtte veel verschillende werkzaamheden van straatwerk tot werken op een drukkerij; als ik ergens meer kon verdienen dan stapte ik over.Achteraf gezien niet zo slim, in verband met mijn pensioen, maar daar denk je niet aan als je jong bent,” zegt Wim. De laatste 15 jaar van zijn arbeidzame leven, werkte Wim bij de gemeente in de plantsoenendienst en werd aangesteld om de sportvelden te maaien. Terugkijkend op zijn jeugd:“We werden vroeg ‘ingespannen’, maar we hadden te eten en we waren gekleed!” Mien is geboren in Oss, dochter van Jan Schuurmans en Mien Verhagen en ze komt uit een gezin van negen kinderen. Na de lagere school volgde ze 4 jaar de naaischool en ging daarna werken in de kantine van Zwanenberg, 12 jaar lang. En van daaruit zijn de beide ‘Schuurmannetjes’ op elkaars pad gekomen. De zussen van Wim werkten ook in de kantine van Zwanenberg en zodoende kenden de gezinnen elkaar. Mien en haar vader waren bovendien lid van de toneelclub van Bergoss en van Internoss en Wim was een toneelliefhebber. Zijn zussen regelde een kaartje voor de toneelvoorstelling waarin Mien meespeelde. Dat toneelkaartje was de aanzet voor het boterbriefje van jaren later...! Mien en Wim trouwden in maart 1962 voor de wet en op 13 juli voor de kerk. Ze gingen wonen in de Kromstraat, waar hun twee kinderen Anja en Ton werden geboren. Ze woonden er 5 jaar.Via Jan Schuurmans (‘Van Pietjes’) uit Geffen konden ze het (witte) huisje huren in de Papendijk, waar ze gedurende 30 jaar heel fijn hebben gewoond.Toen het huis moest worden afgebroken, vertrokken ze naar De Wan waar ze nu 15 jaar wonen. Mien heeft haar hele leven gezorgd: voor haar ouders, voor een tante, die slechtziend was en voor haar gezin. Een vast gegeven was elke week het koffie-uurtje dat ze jarenlang hield bij moeder en nu nog steeds houdt met haar zussen en een nichtje. Wim en Mien hebben nog volop activiteiten:Wim laat ‘s morgens lekker vroeg zijn hondje uit, dan kan hij tevens genieten van de natuur. Biljarten bij DOK in Het Oude Klooster is voor hem een fijne hobby. Mien houdt van puzzelen en wandelt ‘s middags vaak voor de gezelligheid mee bij het uitlaten van de hond. Winkelen met dochter Anja is favoriet!

12

Samen nemen ze deel aan de uitstapjes van de Ouderenbond. Anja: “Ze komen steevast terug met verhalen over hoe leuk het was, het lekkere eten en dat ze zoveel schik hebben gehad.” Regelmatig gaan ze op stap met het hele gezin; ze bezochten onlangs de Keukenhof, de Floriade en Ecodrome. Op zondagochtend gaan ze op de koffie bij Anja en Rob en zondagmiddag bij Ton en Anita en genieten van de kleinkinderen Michael, Danny, Dylan en Ryan. De middagmaaltijd gebruiken ze beiden in zorgcentrum De Heegt.“Volgens ons mam smaakt de soep precies hetzelfde als die van haar. En dat is toch wel het grootste compliment dat ze kan geven!” zegt Anja. Terugkijkend op 50 jaar samen vindt het gouden paar: “We mogen niet klagen, we hebben geen ziektes gekend...!” Twee tevreden mensen, die de dagen nemen zoals ze komen! Proficiat!

Gratis tennisclinic in Geffen Is tennis iets voor jou? Wil je dat weten, kom dan op zaterdag 25 augustus naar Tennisvereniging de Vlijmd aan de Vlijmdstraat in Geffen. Op deze dag wordt er een tennisclinic georganiseerd voor iedereen vanaf 17 jaar. Een proefles is de ideale manier om er achter te komen of je tennis leuk vindt en of deze sport iets voor jou is. Er zijn tennisleraren aanwezig om je kennis te laten maken met tennis door middel van leuke oefeningen. Wij zorgen voor rackets en ballen. Iedereen is op deze dag welkom van 16.00 tot 18.00 uur. We sluiten de dag af met een drankje en een hapje. Ook ontvangen alle deelnemers een aantrekkelijk aanbod om lid te worden en in het najaar trainingen te volgen. Trek wel makkelijk zittende kleding en sportschoenen aan (geen noppen). Voor inschrijving en vragen graag een mail sturen met je naam en telefoonnummer o.v.v. tennisclinic naar: tc@ tvdevlijmd.nl Kijk ook eens op onze website: http://www.tvdevlijmd.nl/ TV de Vlijmd


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer: Odelin Mode en Schoonheid. Op 3 september 1992 opende Jolanda van de Ven - van de Haterd haar damesmodezaak Odelin. 20 jaar later is de winkel nog steeds een vertrouwde factor aan het Geffense Dorpsplein. Een jubileum. Reden te over voor een interview met Jolanda, die naar eigen zeggen “met veel plezier en passie op alle mogelijke manieren de klant tevreden wil stellen.” De ondernemersmentaliteit is er bij de Van de Haterds met de paplepel ingegoten. “Bij ons thuis was het heel gewoon dat je zelf leerde je geld te verdienen. Ik deed dat eerst met een bijbaantje als mannequin en na mijn opleiding aan de MDS (Middelbare Detailhandel School) ging ik aan de slag als filiaalleidster bij verschillende boetieks.” Jolanda was zelfs nog werkzaam bij de beroemde Addy van den Krommenacker in Den Bosch. Zoals gezegd was in 1992 de tijd rijp om iets voor zichzelf te beginnen. Odelin was een feit. Waar die naam vandaan komt? Odelin is een Germaanse vertaling van Jolanda. En dat staat weer voor de bloemsoort viool. Vandaar dus de viool in het logo van de zaak. Van die beslissing om als zelfstandig onderneemster verder te gaan, heeft Jolanda nooit spijt gehad. Ook na al die jaren, vindt ze het nog steeds heel plezierig om de deur van haar winkel te openen. Ze vertelt zelf:“Ons uitgangspunt is steeds om onze klanten zich op en top vrouw te laten voelen. Iedere vrouw is op haar eigen manier mooi. Dat proberen wij bij Odelin nog eens extra te benadrukken door de juiste kledingkeuze. We doen dat door persoonlijke aandacht te geven én door het voeren van vaste, kwalitatieve merken zoals Gaudi, Stills, Compagnia Italiana, Isabel de Pedro en Rinascimento. Daarnaast houden we onze ogen open voor nieuwe trends. Daarom hebben we bijvoorbeeld onlangs het merk Glamorous in ons aanbod opgenomen. Zo kunnen we op elk moment van het jaar een leuke, exclusieve collectie aanbieden met betaalbare kleding voor een brede doelgroep.” Het ondernemersbloed van Jolanda kriebelde een aantal jaren geleden opnieuw. Dat resulteerde in een schoonheids- en pedicuresalon bij haar thuisbasis in Vinkel. Niet zo raar, gezien het feit dat Jolanda ook een opleiding tot schoonheidsspecialiste en pedicure heeft afgerond. Én gezien het feit dat ‘schoonheid’ centraal staat bij Odelin. “Ook hier wil ik mijn klanten tevreden stellen met een mooie en gezonde huid. Het lichaam is iets om trots op te zijn en dat verdient een goede verzorging. Daar help ik graag bij.”

Al met al een drukbezette onderneemster. Met ook nog eens een gezin met man en drie dochters. Hoe houdt ze dat harde werken vol? “Regelmaat”, klinkt direct het antwoord. “Ik zorg dat ik de juiste balans vind. Ik werk veel, maar geniet ervan. En op z’n tijd gaan we lekker naar Zuid-Afrika waar we met de gehele familie onze tweede thuisbasis hebben. Daar kunnen we de batterij weer even opladen.” Dat gaat ook de komende zomer gebeuren. En daarna is het meteen tijd voor extra aandacht wat betreft het jubileum én de nieuwe wintercollectie. Het jubileum zal zeker onder de aandacht worden gebracht tijdens de jaarlijkse modeshow bij Effe noar Geffe. Sinds drie jaar organiseert Odelin bovendien samen met de buren van kapsalon Ons Salonneke de Miss Effe noar Geffe verkiezing. Ook daar zal de nodige aandacht aan het jubileum worden geschonken. De klanten profiteren de komende tijd bovendien van leuke attenties en speciale acties. Tijdens de modeshow en Miss-verkiezing kan het publiek genieten van de nieuwste wintercollectie van Odelin. “Breisels, vesten, (nep)bont en jasjes zullen we veel terugzien in de wintermode”, vertelt Jolanda enthousiast. “Mode verveelt me nog steeds niet. Op naar de volgende 20 jaar!” Meer weten over Odelin? Surf dan naar www.odelin. nl of neem een kijkje in de winkel aan het Dorpsplein. Vergeet ook zeker niet de modeshow en Miss-verkiezing te bezoeken met Effe noar Geffe. Een aanrader!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


mer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur Een compliment voor onze inwoners Maasdonk scoort goed als het gaat om het scheiden van afval. Dit blijkt uit de gegevens van de afvalstromen glas, oud papier en kunststof afval van 2011 die door Stichting Nedvang (Nederland van afval naar grondstof) bekend zijn gemaakt. En.. dat is goed nieuws. Zo werken we met zijn allen aan een beter milieu en zorgen we er voor dat de kosten laag blijven en dat is zeker een compliment waard. Gescheiden inzameling In 2011 heeft de gemeente Maasdonk haar afval goed gescheiden aangeleverd. In de tabel zijn de ingezamelde hoeveelheden per huishouden in 2011 te lezen. Ter vergelijking zijn de gegevens van de diftar-gemeenten in Nederland ook opgenomen in de tabel.

Diftar- Overige Maasdonk gemeenten gemeenten [kg per landelijk landelijk huishouden] [kg per [kg per huishouden] huishouden]

Glas Kunststof afval Oud papier

58 30 200

44 16 166

58 37 215*

(* totaal aangeleverde hoeveelheid kg oud papier. In de cijfers van Nedvang zijn drie maanden niet meegerekend. Dit heeft te maken met het faillissement van VAOP. VAOP is de instantie die voor Maasdonk het oud papier geschikt maakte voor verkoop. Deze drie maanden heeft de gemeente geen vergoeding gekregen en vallen hierdoor buiten de cijfers van Nedvang).

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk.

Het gescheiden aanleveren van kunststof afval in Maasdonk is zeer hoog. Door deze hoge hoeveelheden is het voor de gemeente Maasdonk nog steeds mogelijk om het kunststof afval 1 keer per 2 weken huis-aan-huis in te zamelen en de plastic hero-zakken gratis aan te bieden.

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnum-

Scheiden van afval loont! Goed scheiden van afval komt ten goede aan het milieu, maar het heeft ook voordelen voor u als inwoner. Door het goed scheiden van afval blijft de gemeente Maasdonk

14


een hoog serviceniveau bieden aan haar inwoners; wekelijks huis-aan-huis inzamelen van rest- en GFT-afval en 1 keer per 2 weken huis-aan-huis inzamelen van het kunststof afval. Tevens betekent het goed scheiden van afval dat de restafvalcontainer minder vaak aan straat gezet hoeft te worden. Dit bespaart ook kosten. CO2-reductie Een ander belangrijk aspect is zo veel mogelijk gescheiden inzamelen van het GFT-afval. Het GFT-afval wordt in composterings- en vergistingsinstallaties duurzaam verwerkt tot compost, biobrandstof en biogas. De inzet van biomassa en biogas wordt ingezet om groene stroom en groen gas te produceren. Dit alles zorgt voor een vermindering van de schadelijke CO2 uitstoot. In 2011 heeft de gemeente Maasdonk met een aanvoer van 260 ton GFT-afval een CO2-reductie van -10.224 kg gerealiseerd. Dit komt neer op een besparing van 4250 liter benzine! Een beter milieu....! Al deze gegevens laten zien dat wij in onze gemeente goed omgaan met ons afval. Dat is dankzij u als inwoner! Wethouder Brands:”Deze resultaten maken dat ik een trotse wethouder ben. Daarom wil ik bij deze graag mijn complimenten overbrengen naar alle inwoners van Maasdonk. Ga vooral door want: een beter milieu begint bij jezelf”.

Daarom nodigt de gemeente alle Maasdonkse mantelzorgers uit voor een gezellige en informatieve bijeenkomst op: Zaterdag 10 november 2012 in multifunctioneel centrum De Koppellinck in Geffen Het programma is nog niet precies bekend, maar we willen u als mantelzorger toch vragen om deze datum alvast in uw agenda te noteren. Het belooft een hele leuke dag te worden. Heeft u leuke ideeën voor het programma, dan kunt u dit aan ons laten weten. U kunt dit tot 15 september a.s. telefonisch doorgeven aan Resie van Leur, gemeente Maasdonk, telefoon 073 - 53 42 100 of per e-mail: mantelzorg@maasdonk.nl. Heeft u voor uzelf als mantelzorger een kleine eenvoudige wens, die makkelijk is te vervullen, dan kunt u die wens ophangen in een van de wensenbomen, die op verschillende plekken in Maasdonk zijn “geplant”, bv. in het gemeentehuis, de gemeenschapshuizen, ouderenontmoetingsplekken, huisartsenpraktijken en de apotheek. Ook dit kan tot 15 september a.s. Bent u zelf geen mantelzorger, maar kent u een Maasdonkse mantelzorger, wilt u hem/haar dan attenderen op deze datum? Binnenkort zal er meer bekend worden over het programma en de tijden. Dan wordt ook bekendgemaakt hoe u zich kunt aanmelden voor deze dag.

Bent u mantelzorger? Dan is deze uitnodiging voor u bestemd Mantelzorgers zijn mensen, die ‘dagelijks werk’ hebben aan de verzorging van hun zieke of gehandicapte partner, kind of ander familielid, vriend of bekende. Onbetaald, uit liefde, noodzakelijk of vanwege persoonlijke betrokkenheid. Vaak zijn ze zichzelf er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Ze vinden wat ze doen heel normaal: het hoort gewoon zo. De gemeente Maasdonk waardeert de inzet van de mantelzorgers en beseft dat, hoe langer en intensiever iemand voor een ander moet zorgen, de leuke en ontspannende activiteiten er steeds meer bij inschieten.

15


Heesch, Plein de Misse 7-8-9 september 2012

Op vrijdagavond 7, zaterdagavond 8 en zondagavond 9 september organiseert Rabobank Bernheze Maasland het Rabobank ZomerPodium. Het ZomerPodium is een grootschalige muziekproductie uitgevoerd door een projectdansgroep, projectkoor en projectorkest samengesteld uit het verenigingsleven van Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Het is een avondvullend programma met hedendaagse dans en muziek variĂŤrend van Robbie Williams tot ABBA.

Wilt u niets missen van het Rabobank ZomerPodium? Ga dan snel naar www.rabobank.nl/bernhezemaasland en schrijf u gratis in.


KPJ Leden voorspellen de toekomst! Je kunt het je niet voorstellen maar de KPJ gaat de toekomst voorspellen. Tijdens de officiële opening van het nieuwe clubgebouw, die in het najaar plaats gaat vinden, zal KPJ Geffen een tijdcapsule inmetselen welke over 50 jaar geopend gaat worden. Alle leden hebben de mogelijkheid gehad een “voorspelling” te doen. Een Sjiek A4-tje waarop ze terug kijken naar mooie, sportieve momenten maar ook unieke gebeurtenissen uit het verleden van de club. Het grootste gedeelte is gereserveerd voor de toekomst; Hoe zien we de KPJ over 50 jaar. Bestaat de club dan nog, hoeveel leden zal de club hebben en wat zullen de belangrijkste speerpunten van de club zijn.Verduidelijkt met foto’s van vroeger en nu en zelfs met filmmateriaal zal de “tijdscapsule” gevuld worden. Tijdens de officiële opening van het gebouw zal deze tijdscapsule geïnstalleerd en verzegeld worden, om later in 2062 weer feestelijk te heropenen. Dit zal dan hopelijk gebeuren door een nieuwe KPJ-generatie. Verder zullen tijdens de opening de diverse werkgroepen zich presenteren en is iedereen van jong tot oud welkom om het prachtige nieuwe gebouw te bezichtigen. Het verdere programma zal de komende weken meer vorm gaan krijgen en natuurlijk houden we jullie daarvan op de hoogte. Voor meer informatie over het nieuwe clubgebouw of de activiteiten van KPJ Geffen kijk ook eens op: www. kpjgeffen.nl

STICHTING BEHOCA, “de missie van Melissa”! “BEHOCA” staat voor Belief, Hope and Care. Het geloof en de hoop op goede zorg voor straatkinderen in Kenia is in gang gezet door Melissa Kreps met acties om in eerste instantie een startkapitaal in te zamelen; deze acties vorderen gestadig. Geffen laat zich van de goede kant zien. Car Boot Sale bracht in juli maar liefst een bedrag op van € 754,95. Met dank aan Corrie Hondong en alle mensen die haar weer spullen hebben gegeven die Melissa mocht verkopen.Veel bezoekers gaven spontaan een vrijwillige bijdrage. Ook werden veel lege flessenbonnen gedoneerd bij C1000, de laatst gegeven telling is € 300,00! Dank u wel aan iedereen die hieraan gehoor heeft gegeven. Mogelijk wordt de actie in Nuland voortgezet bij AH. In huize Heelwijk in Heesch wordt een actie op touw gezet door de tante van Melissa. Op Effe noar Geffe kunnen we niet ‘om BEHOCA’ heen. Melissa bemant een standje waarin ze bekendheid wil geven aan haar “missie” en sponsors wil werven. Er

wordt dan ook een loterij gehouden, waarvan de prijzen geschonken zijn door - jawel -lokale winkeliers en ondernemers! U kunt ook leuke Afrikaanse sieraden, tassen, schilderijtjes of andere spullen kopen. Alles is voor het goede doel en Melissa zorgt persoonlijk dat alles direct bij haar project terecht komt. De stand van HANEX op Effe noar Geffe staat ook al in het teken van Kenia: de opbrengst van het touwtje trekken zal aan Melissa worden overhandigd! CREATIVOS steunde de Stichting door een bijdrage te leveren aan de nieuwe website: www.behoca.nl Dank je wel, Geffen! Voor informatie of ideeën voor acties kunt u bellen of mailen met Melissa: 06 - 54684275 of melissa_kreps@ hotmail.com Het bankrekeningnummer van de Stichting is: 13.50.40.205 (Rabobank) t.n.v. Stichting Behoca.

EFFE VOORSTELLEN Hallo, mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn stichting Lisaya, wij bieden humanitaire hulp aan de allerarmste mensen in India. Wij zijn bezig om daar voedselhulp te bieden en hebben enkele maanden geleden een school geopend voor 100 kinderen. Dit jaar zijn wij voor het eerst aanwezig op de jaarmarkt Effe noar Geffe, wij hopen hier geld in te zamelen d.m.v. verkoop van knuffels en een rad van fortuin met leuke prijzen voor jong en oud. Wij hopen dat u allen een kijkje komt nemen bij onze kraam en zo de mensen daar wilt steunen. NAMENS STICHTING LISAYA

TENTOONSTELLING RUUD VAN NISTELROOY Tijdens ‘Effe noar Geffe’ houdt de Heemkundewerkgroep “Vladerack” haar jaarlijkse tentoonstelling in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit jaar is het thema: Ruud van Nistelrooy. Mede door een perfecte samenwerking met de familie van Nistelrooy is een zeer uitgebreid overzicht te zien van zijn jeugdjaren tot aan zijn afscheid als profvoetballer. Naast allerlei, vaak unieke, foto’s, documenten, kranten- en tijdschriftartikelen zijn ook shirts van alle voetbalclubs, waar hij gespeeld heeft, te bewonderen. Zijn tijd in het Nederlands elftal is natuurlijk ruim belicht. Maar ook reclameartikelen, door hem getekende voetballen, vlaggen en allerlei snuisterijen zijn op deze tentoonstelling aanwezig. Het is Clasine van Venrooij en haar medewerkers weer gelukt om een unieke expositie samen te stellen. Kom dat zien!!! De raadzaal is geopend op zaterdagavond en de hele zondag. Van harte aanbevolen. Heemkundewerkgroep “Vladerack” 17


Feestmiddag Nationale Ziekendag Woensdagmiddag 5 september a.s. organiseert Ziekencomité De Schakel weer een gezellige feestmiddag in ‘t Oude Klooster. Dit i.v.m. Nationale Ziekendag. De middag begint om 13.30 uur en er zal een muzikaal optreden verzorgd worden door Gerard van Kol met liedjes gezongen in onze eigen vertrouwde brabantse taal! Degenen die geen vervoer hebben en graag aanwezig willen zijn kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160 of Tonnie van Schijndel tel. 5321086. Verder maken wij er U op attent dat wij weer collecteren van maandag 27 augustus t/m zaterdag 1 september. Mede hierdoor zijn wij in staat om onze zieken en ouderen te blijven verwennen met een gezellige middag of een bezoekje thuis of in het ziekenhuis! Hiervoor alvast bij voorbaat onze dank voor Uw medewerking aan deze jaarlijkse collecte. Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel

EHBO cursus in Geffen Wist u dat veel kleine ongevallen thuis of in verenigingsverband gebeuren? Wanneer je niet weet wat je in zo’n geval moet doen, dan kan de paniek snel toeslaan. Een EHBO-er weet in een dergelijke situatie hoe te handelen en hoe zeker niet gehandeld mag worden. Hij weet de rust te bewaren en het slachtoffer gerust te stellen. Vanaf oktober 2012 organiseert een van de EHBO verenigingen van Maasdonk een nieuwe cursus in de eerste hulp verlening. Deze cursus gaat op de diverse onderdelen van de EHBO in, zoals reanimatie en AED, beademing, bewusteloosheid, verstikking, vergiftiging, botbreuken en het aanleggen van verbanden. Tijdens de cursus, die waarschijnlijk op donderdagavonden wordt gegeven, komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde. Onze instructeur behandelt de volgende onderdelen van de EHBO: De vijf belangrijkste punten van de EHBO Stilstand van de bloedsomloop Uitwendige bloedingen Ontwrichting en botbreuken Elektriciteitsongevallen Vervoer over korte afstand Stoornissen in het bewustzijn Ernstige uitwendige bloedingen Brandwonden Oogletsels Letsel door koude 18

Verband- en hulpmiddelen Stoornissen in de ademhaling Shock Kneuzingen en verstuiking Vergiftiging Letsel door warmte Het menselijk lichaam De cursus wordt afgesloten met een examen, dat bij slagen een geldig EHBO diploma oplevert. U bent dan tevens tot het eind van het seizoen lid van onze vereniging. De kosten voor de cursus zullen slechts €150,= bedragen. Dit bedrag is inclusief het examen, een eerste hulp lesboek, het gebruik van materialen en het kopje koffie of thee. Er is een minimale groepsgrootte van 8 personen vereist. Er zijn nog plaatsen vrij. Dus wanneer u interesse heeft, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 15 september 2012 contact op met opnemen met de secretaris of kunnen zich aanmelden via onze website. Secretariaat: Marina van Venrooij Eikenwal 10, 5386 GM Geffen (073) 6895709, www.ehbogeffen.nl Met vriendelijke groet, Marina van Venrooij EHBO vereniging Geffen

Hallo mannen, Bij mij is het verzoek binnen gekomen of er bij Hoessenbosch soms mannen zijn die een dag willen acteren met een beetje tekst voor een videoclub? Waar het voor is of waar het over gaat enz. weet ik niet maar daarvoor kunnen jullie dan informeren bij Piet Jaarsma 0412-401430. piet.jaarsma@kabelfoon.net Groetjes Ageeth


Tonproaten Geffen Het is weer zover; tonproaten in “de Gouden Leeuw”. Deze avond vindt plaats op 27 oktober 2012. Op het podium verschijnen onder andere Berry Knapen, Jan Strik en Rob van Elst ! Meer informatie vindt u via www.tonproatengeffen.nl of via onderstaande personen, waarbij u ook de toegangskaartjes kunt bestellen: Tonnie van der Heijden; 073 532 5541 / 06 5364 2607 Rien van Erp; 073 532 1180 / 06 1296 4306 Jan van der Leest; 073 532 2325 / 06 2076 5464 Wij zijn er van overtuigd dat het weer kei-gezellig wordt. Dus bel op tijd want vol = vol

4e Theo v. Uden en Tim Bongers 5e Hans v. Leeuwen en Henk v.d. Heijden 6e Antoon Lepoutre en Bart Scheutjens De tussen prijzen gingen naar Wil v. Dijk en Servan v. Dinter en Tonnie Renders en Jennie v. Bakel. De poedel prijs ging naar Sjannie Schuurmans en Marcel Liefe. We willen graag stucadoors bedrijf Antoon Lepoutre en Arie Jagers bedanken voor de sponsoring.Arie Jagers en Henny v. Rooy voor de catering en uiteraard iedereen die meegespeeld heeft. Graag zien we jullie volgend jaar weer terug. Iedereen hartelijk bedankt namens het bestuur JBC Geffen RUITERSPORTVERENIGING

24 juni 2012 Het zal toch niet waar zijn, zou dit het 1e Geffens open Jeu de Boules toernooi worden dat wordt afgelast? ‘s Morgens na het wakker worden eerst naar buiten gekeken en het valt mee. Als we bij de Geer aankomen staan de baan uitzetters al te wachten. Om half 11 heeft bijna iedereen zich aangemeld. We gaan van start. De stemming is opperbest als men druipend van de regen binnen komt wil men al weer gaan voor de volgende wedstrijd. Wat een spirit. Na 2 wedstrijden is er een pauze en dan op naar de 3e wedstrijd. Nu worden de broeken toch wel erg nat de jassen regenen door. Het bestuur besluit om te stoppen. Er zijn 6 koppels met 3 gewonnen wedstrijden: 1e Gerard v.d. Zanden en Ronald v.d. Zanden 2e Michel v. Nistelrooij en Kevin Schuurmans 3e Toon v.d. Doelen en Frans Bouwens

KELLY VAN DE HATERD KRINGKAMPIOEN DRESSUUR De paarden-en pony -selectiewedstrijden voor dressuur en springen zijn achter de rug. Bij de dressuur Klasse E-L1 is kringkampioen geworden: Kelly van de Haterd met haar pony Bert. Kelly was alle wedstrijden eerste in haar categorie, een hele knappe prestatie. Zij hebben onze club vertegenwoordigd op de Brabantse Kampioenschappen op 11 en 12 augustus in Chaam. De volgende leden van de Zilverhoef hebben zich ook voor deze kampioenschappen gekwalificeerd: Dressuur pony’s: Klasse E-B: Lieke Schuurmans met Arissa Springen pony’s: Klasse D-B: Suzanne van Lent met Joy Klasse DE-M: Marlie van de Wetering met Ziggy Klasse DE-Z: Marlie van de Wetering met Charisma Dressuur paarden: Klasse L2: Mieke van Grinsven-van Erp met Cabrio Veel succes allemaal.

19


Een woordje van dank! Alweer enige maanden geleden hebben de Flierefluiters uit Maasdonk, een vrijetijdsclub voor iedereen uit Maasdonk met een verstandelijke beperking, twee hele mooie giften in ontvangst mogen nemen. Een gift van ZLTO afdeling Maasland en gift van Aktie zorgenkind Rosmalen, een initiatief van duivensport de PV de Zwaluw. Beide giften kwamen als een enorme verassing, en verassingen, daar houden we van. We waren vrij in de bestemming voor de giften, maar beiden wilden wel graag weten of we er al een bestemming voor hadden. Nou kunnen wij met zo’n bedrag heel veel leuke dingen doen, zoals knutselen, ergens iets lekkers gaan eten, naar de film en noem maar op. Maar we hebben besloten dat we dit bedrag bij ons jaarlijks uitstapje zullen leggen, zodat we dit jaar geen gewoon uitstapje zouden gaan maken, maar een héél superdeluxe en grandioos geweldig uitstapje. Want zeker in deze dure tijden waar alles om geld lijkt te draaien is dit voor onze leden een mooi extraatje. Inmiddels is ons uitstapje al achter de rug, en het is super geweest. Met een enorm grote bus (wat een wens van ons allen was) zijn we naar Gorinchem gegaan om van daaruit met de boot naar slot Loevenstein te varen waar we hebben rondgestruind in en rond het kasteel. Hoe mooi kan het zijn als je een leuke en gezellige dag kunt beleven zonder na te hoeven denken over de kosten. ZLTO en Aktie zorgenkind Rosmalen, we willen jullie enorm bedanken, jullie kunnen maar half bedenken hoeveel plezier jullie gift ons gegeven heeft, maar nu we toch aan het schrijven zijn willen we heel graag iedereen die, op welke manier dan ook, ons steunt en zo af en toe eens aan ons denkt, een gruwelijk dikke pluim geven. Want zonder deze mensen, die vaak niet op de voorgrond willen staan, is het voor ons niet mogelijk zo’n ontiegelijk gezellige clubmiddagen te organiseren. En wij weten zeker dat al onze leden het hier helemaal mee eens zijn. Dus namens alle Flierefluiters en uiteraard ook de leiding; KEI BEDANKT.

Gymnastiek Vereniging Geffen Nieuw seizoen, nieuwe leden! De scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen hebben er hun vakantie weer op zitten. Dus komt er tijd om andere dingen te gaan doen. Bij onze vereniging heb je de mogelijkheid om tegen een geringe contributie aan je conditie te werken. Er is een grote variatie aan groepen voor verschillende leeftijden. 20

Kleutergym dinsdag van 18.00 - 19.00 uur in sporthal de Geer Gymgroep 6 - 8 jaar dinsdag van 18.00 - 19.00 uur in sporthal de Geer Gymgroep vanaf 8 jaar en ouder dinsdag van 19.00 - 20.00 uur in sporthal de Geer Damesgroep dinsdag van 20.00 - 21.00 uur in sporthal de Geer Herengroep dinsdag van 21.00 - 22.00 uur in sporthal de Geer Streetdance vanaf 6 jaar woensdag van 18.30 - 19.15 uur in De Koppellinck Aerobic voor dames maandag van 18.30 - 19.30 uur en van 19.30 - 20.30 uur in De Koppellinck In alle groepen zijn nieuwe leden welkom. Voor iedereen is het goed om een uurtje te sporten. Vooral voor kinderen is het belangrijk om actief bezig te zijn. Bij de gymvereniging kunnen ze dat samen met leeftijdgenoten doen.Voor iedereen geldt dat men vrijblijvend een paar keer mee kan komen doen. In de week na Effe noar Geffe gaan we van start met alle lessen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellie Savelkouls telefoon 073-5323083.

KPJ Geffen: Sport, spel en creativiteit voor de jeugd! Elke donderdagavond van september tot en met juni organiseren we tussen 18.00 en 20.00 uur een leuke activiteit voor onze aspirant-leden. Aspiranten zijn tussen 6 en 15 jaar oud. Vanaf 6 september starten we weer! Spelenderwijs leren onze aspiranten de basisprincipes van het handballen, maar we doen nog heel veel meer op donderdagavond. Een aantal voorbeelden zijn: - knutselen; - naar de bossen of de speeltuin; - spelletjes op het grasveld; - speurtocht. Hiernaast hebben we jaarlijks nog een aantal grotere activiteiten op het programma staan, zoals een zeskamp, carnavalsbal en met Pinksteren gaan we op kamp. De contributie bedraagt € 30,- per jaar. Je bent elke donderdagavond om 18 uur welkom om vrijblijvend een avondje te komen kijken. Je vindt ons op sportpark de “Biescamp” aan de Vlijmdstraat 12 in Geffen.Voor meer informatie kun je ook kijken op onze website: www.kpjgeffen.nl Ook zijn wij nog op zoek naar leiding. Is dit iets voor jou? Op onze site vind je meer informatie.


De Parade Geen voorbijganger heeft niet vol bewondering de noeste werkers op de Parade voorbij kunnen lopen zonder stil te staan om van dichtbij hun intensief handwerk te willen zien. Na een openbare inschrijving gaat het Geffense bedrijf van Van de Haterd in opdracht van de gemeente een formidabele klus klaren, ruimschoots binnen de planning: de natuurstenen bestrating van de Parade, 8500 m2 omvattend, waarvan ca 6000 m2 met al aanwezig materiaal. Het zijn Portugese granietkeitjes die met de hand stuk voor stuk en met een gevoelig oog voor de precieze vorm van ieder keitje ambachtelijk worden verwerkt. Het is een fraai natuurproduct uit een groeve, machinaal gehakt, en ter plaatse zo strak mogelijk tegen elkaar ingeklopt, ‘iedere laag aan een rode draad bestraat’ om de juiste maatvoering te garanderen. Aan alle kanten omzoomt een wandelpad van gele Mettensteintegels het plein. En dat majestueuze geheel is volledig uitgelegd op uit Duitsland afkomstig basaltpuin, vermaard om zijn degelijke stabiliteit en ‘waterdoorlaatbaarheid’. Met fijnkorrelig diabaaszand (02) worden de smalle voegen tenslotte gedicht. Daaronder bevindt zich een onzichtbaar net van water- en stroomputten, ringleidingen, afvoerkanalen, geleiders, extra mantelbuizen en verder alles wat nodig is om een veelzijdig gebruik probleemloos mogelijk te maken. Zes à tien Portugese stratenmakers hebben, geconcentreerd op hun hurken, aangevuld met zes eigen mensen, een prestatie geleverd van voorbeeldig vakmanschap en bewonderenswaardige ambachtelijkheid. Hun Nederlandse collega’s werkten altijd op hun knieën, beschermd door het opengesneden kwart van een autoband. De Portugezen kiezen voor een andere stand, op tijd pauze nemend en bij regen consequent hun werk stakend uit vrees voor rugklachten. David van de Haterd heeft op zijn 18de evenals eerder zijn vader, het vak geleerd: een technische scholing met veel praktijk. Beiden ontvingen indertijd het predicaat: ‘kampioen- stratenmaker van Nederland’. Een sluitende logistiek blijkt de basis voor een vlot en plezierig verloop van werkzaamheden. Dat vereist een dagelijkse begeleiding op de bouwplaats. David is iedere dag aanwezig en schroomt ook niet zelf een klus aan te pakken, controle uit te oefenen, tijdig in te grijpen en voor onvoorziene kwesties pasklare oplossingen te bedenken. Intensieve samenwerking van al deze uitvoerders met het gemeentelijk team, bestaande uit Cees van de Kreeke, overall projectleider, William Jans, ontwerper, Jan Mutsaers, projectleider realisatie en Cees Duijx, toezichthouder, stond borg voor het succes van de hele operatie. Voortdurend, bijna kameraadschappelijk overleg en begrip voor elkaars problemen vormden het uitgangspunt. Bij eerdere werkzaamheden bleek dat goede contacten met de omgeving - caféhouders en

omwonenden - een ononderbroken voortgang van het werk bevorderden en soms noodzakelijke aanpassingen moeiteloos verwerkten. Wie het eerste stuk, enige tijd geleden al gereedgekomen, aan de zuidwand van de St.-Jan met het beeld van de evangelist Johannes, goed heeft bekeken, kreeg al een voorproefje van de strak gestructureerde ruimtelijkheid van de bestrating in fraaie harmonie met de natuursteen van de kerk. Een leeg plein zal blijvend een feest van schoonheid uitstralen, als het vanouds meditatieve karakter van de Parade het ruimschoots zou winnen van zijn lucratieve bedreiging. Reacties email : Hoogbergened@home.nl Theo Hoogbergen

ExpresZo in Rosso in de Koppellinck Het Gelderdome was net niet haalbaar voor het koor ExpresZo om het vol te krijgen, daarom wordt het de Koppellinck in Geffen. Op zondag 23 september om 14.30 uur zal het koor haar 10 jarig jubileum vieren met een geweldig concert met artiesten van eigen bodem. Naast een aantal nieuwe nummers die ExpresZo ten gehoren zal brengen zal er ook een optreden zijn van het sax-kwartet “GIST”. Deze muzikanten uit Geffen spelen op een hoog niveau en vormen met hun instrumentale bijdrage voor een mooie afwisseling. Judith van Krey zingt aan de piano met haar vader Jan van Krey als begeleider enkele mooie nummers voor het publiek waarmee de middag met recht een concert mag worden genoemd. In 2011 heeft ExpresZo haar concert voor het eerst in de Koppellinck georganiseerd, meer dan 250 mensen hebben toen een onvergetelijke middag gehad.Als u dat dit jaar ook wilt meemaken bestel tijdig uw kaarten bij: Bloemboetiek Sanne, Albert Heijn in Nuland, Coop in Vinkel. De kaarten kosten € 7,50 waarvoor ook in de zaal een kop koffie zal worden verstrekt. Ben er snel bij, zodat u niet teleurgesteld word, kijk voor meer informatie over ExpresZo op www.expreszo-maasdonk.nl. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

21


Sociaal raadsliedenwerk helpt bij consumentenzaken Het Sociaal raadsliedenwerk wijst u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen.Voor Geffen vindt u hun kantoor in het Anton Jurgenshuis aan de Schadewijkstraat 6. U kunt dagelijks terecht na het maken van een afspraak (0412623880), via info@aanzet.nu of via het chatspreekuur elke vrijdag tussen 12.00 en 14.00 (website aanzet klik hulp on line). Het raadsliedenwerk is een onderdeel van Aanzet evenals het algemeen maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk en het jeugdpreventiewerk. Uit de praktijk van de Sociaal Raadsman... TOCH RECHT OP EEN BIJSTANDSUITKERING Jan woont samen met zijn zoon van 19 jaar. Jan heeft een fulltime baan met een redelijk inkomen. Zoon Willem is afgelopen februari afgestudeerd. Hij kon helaas geen werk vinden en wilde tijdelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Op internet en in de krant had hij echter gelezen dat de huishoudtoets van toepassing was. Deze toets hield in dat er bij een aanvraag voor een uitkering wordt gekeken naar àlle inkomsten op je woonadres.Als deze inkomsten boven de bijstandsnorm uitkwamen had je geen recht op een uitkering of bijzondere bijstand en langdurigheidtoeslag. Maar deze huishoudtoets is per 1 juli ingetrokken door de tweede en eerste kamer. Op advies van de sociaal raadsman heeft Willem toch nog een bijstandsaanvraag ingediend vanaf maart 2012 en deze aanvraag is gehonoreerd door de gemeente. Mensen die niet in beeld zijn bij de gemeente maar denken hier ook recht op te hebben doen er verstandig aan om dit aan te vragen voor 1 september! Andre van Mierlo, Sociaal Raadsman Voor meer informatie: Aanzet Schadewijkstraat 6, 5348BC Oss, 0412-623 880 Mail: cvanzutphen@aanzet.nu, www.aanzet.nu

Arie Gloudemans winnaar bandstoten Onze jaarlijkse nacompetitie bij biljartvereniging ‘t Haasje stond dit jaar in het teken van het bandstoten. De finalepartij tussen Arie Gloudemans en Tinie van Nistelrooij, beiden winnaar in hun poule, was zeer spannend. Tinie had een matige start doch kwam sterk terug met series van 5 en 7, maar kwam uiteindelijk 2

22

caramboles tekort voor de titel. Arie scoorde in zijn allerlaatste beurt tevens zijn allerhoogste serie van 10... In het seizoen 1995 en in 2006 heeft Arie ook al eens het zoet van de overwinning mogen smaken. Ons biljartseizoen werd afgesloten met een feestavondje met uiteraard de prijsuitreiking, s’weeks na “Effe noar Geffe” starten we wederom met de dinsdag en vrijdagavondcompetitie in het libre. De uitslagen, achtereenvolgens Winstpunten, Hoogste Serie en Gemiddelde; 82 8 0.97 1. Tinie van Nistelrooij 2. Jan v.d. Moosdijk 80 6 1.10 3. Gerard Clement 80 7 0.97 4. Jo v.d. Heijden 75 6 0.82 5. Chris van Zuijlen 70 4 0.52 6. Jan Broeksteeg 68 13 1.68 7. Jo Steenbergen 68 8 0.82 8. Hans v. Schijndel 65 6 0.81 9. Broer Damen 62 11 0.90 10.Tonny v.d. Heijden 61 5 0.71 1. Arie Gloudemans 2. Frank Gloudemans 3. Piet v.d. Moosdijk 4. Wim v.d. Hanenberg 5. Theo van Uden 6. Joop van Dijk 7. Chris v.d. Moosdijk 8. Peter Megens @pestaartje

63 59 59 57 55 49 48 42

10 9 8 6 7 29 4 6

1.67 1.11 0.86 0.98 0.69 3.07 0.60 0.50

Expositie Teken & Schilderclub “Kleurrijk” Op 15 en 16 september wordt er in “Atelier Jeanne” te Gewande een Expositie gehouden door Teken & schilderclub “Kleurrijk”. Er is gewerkt met diverse soorten materialen en technieken o.a. Olieverf, Acrylverf, Aquarel Potloden/Krijt en Pastel. De werkstukken zijn gemaakt door: Silvia Dollevoet,Anja van Griensven, Sonja de Looijer, Coby van Mil, Sieny van Pinxteren, Sophia Scheffers, Cynthia Verbruggen en Jos Wiegmans. Na jarenlang bezig te zijn is het tijd om alles eens aan het grote publiek te tonen. U bent van harte welkom op Zaterdag 15 September tussen 13.00 en 17.00 uur en op Zondag 16 September tussen 13.00 en 17.00 uur. Atelier Jeanne vindt u aan Gewande 15, 5236 BG te Gewande ( gemeente ‘s-Hertogenbosch). Graag tot dan! Teken & schilderclub “Kleurrijk”


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


DE SPORTIEVE GEFFENSE WANDELAARS

wandelaars vergeten zijn, meld je dan bij de redactie. Een Vierdaagse wandelaar

DE VIERDAAGSE VAN APELDOORN WERD GELOPEN DOOR; (20-km) Annie v. Heesch

Coöperatief Dividend

DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN: Met een vaste groep lopers en enkele nieuwelingen hebben we weer de 96ste Vierdaagse van Nijmegen gelopen en de eindstreep gehaald. Het weer was op dinsdag en donderdag wat wisselvallig, maar de woensdag en vrijdag waren prachtige zonnige dagen. Nergens in de wereld zie je zo’n bijzonder wandelevenement, in de oudste stad van Nederland is dat uniek en daar mogen we trots op zijn. Een speciale commissie is inmiddels begonnen met de planning en voorbereiding van het eeuwfeest, maar we hebben nog vier jaar te gaan. Het is telkens weer prachtig om mee te maken, zoveel gezelligheid en door duizenden enthousiaste toeschouwers te worden bejubeld, waaronder veel Geffense mensen. Vele hebben elk jaar hun vaste stekje langs de route en leven met de lopers mee, ‘s morgens foto’s gemaakt en ‘s middags kregen we ze al thuis. Zo was het ook zo mooi om te zien hoe een moeder van 87 jaar er bij mocht zijn toen haar dochter de 10e 4-daagse liep. Een wandelaarster sloeg onderweg een boer aan de haak, hij had maar één koe dus ze kunnen gewoon blijven wandelen. Mooie en geinige dingen sieren dit wandelfestijn. Deze 4-daagse kende het laagste uitvalcijfer ( 6.12% ) sinds jaren en er was een nieuwe indeling van de start- & finishlocatie op de Wedren, waar het dinsdag heel drassig was, maar woensdag was dat opgelost met houtsnippers. Er deden 70 nationaliteiten mee en de meeste deelnemers kwamen uit de provincie Gelderland, provincie Brabant stond op de tweede plaats. Voor sommige ging het wat moeizamer dan vorig jaar, maar het kruisje is weer binnen. (30-km lopers) Tineke v. Rijn - Betsy v. Heesch - Gerrit v. Heesch - Piet Cremers - Jo Spiering - Harrie Rovers Louisa v. Wanrooij - André v. Wanrooij - Annie v.d. Heijden - Thea v. Oort - Frasia Loeffen - Corrrie Hondong. (40-km) Ad Romme - Ans Peters - Ad de Lange - Hans Schuurmans - Maria v. Hinthum - Tilly Hendriks - Monique v. Alem - Suzan v. Uden - Ester v. Uden - Theo v. Uden - Hans v. Leeuwen. (50-km) Kelly v. Santvoort - Jan v. Bergen. Gefeliciteerd met het behaalde resultaat en de lopers die uitgeloot waren volgend jaar meer succes. Als er 24

Oproep aan alle verenigingen en stichtingen in Bernheze, Maasdonk en de voormalige gemeente Lith: Zet ideeën om in actie en dien nu een aanvraag in voor een bijdrage uit het Coöperatief Dividend! Alle verenigingen en stichtingen in de gemeenten Bernheze, Maasdonk of in de voormalige gemeente Lith hebben nu de kans om hun ideeën om te zetten in actie: met ingang van deze week kunnen zij tot 1 oktober 2012 een aanvraag voor goede ideeën en verbindende, innovatieve projecten indienen.Aanvragen kunnen worden ingediend via www.rabobank.nl/bernhezemaasland. Ideeën in actie Bij Rabobank Bernheze Maasland staan de belangen van leden en klanten voorop, niet de winst. Rabobank gebruikt die winst om zich in te zetten voor het gebied waar zij actief is. Met het Coöperatief Dividend kan een goed idee omgezet worden in actie. In 2012 stelt Rabobank Bernheze Maasland hiervoor wederom een deel van haar winst ter beschikking. Hiermee worden projecten ondersteund die duurzame en structurele verbeteringen in de directe omgeving tot gevolg hebben. Jaarlijks steunt Rabobank Bernheze Maasland zo vele verenigingen en stichtingen die actief zijn in haar werkgebied. Uit alle inzendingen wordt door de ledenraad van de bank een selectie gemaakt in de volgende categorieën: • Wijk & Gemeente • Cultuur & Natuur • Jongeren & Educatie • Zorg & Senioren Leden beslissen mee De leden van Rabobank Bernheze Maasland beslissen vervolgens zelf welke van de geselecteerde projecten een financiële bijdrage ontvangen. Bij het maken van zo’n selectie wordt gelet op een evenwichtige spreiding in de regio, een goede verdeling van doelgroepen en categorieën en een goede verhouding van de gevraagde bijdragen. De bekendmaking van de winnaars van een uitkering uit het fonds gebeurt tijdens een eindejaarsbijeenkomst in december. Een aanvraag indienen Een aanvraag indienen kan tot 1 oktober 2012 via de website van Rabobank Bernheze Maasland: www.rabobank.nl/bernhezemaasland. Aanvragen die vorig jaar niet genomineerd zijn kunnen op verzoek opnieuw in behandeling worden genomen.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


ANTWOORDEN JUBILEUMQUIZ 1. Marinus van Nistelrooij (ging met (ezel) Lodewijck op pad) 2. Rien van Lieverloo (onze echte herder) 3. Gerrit van Zantvoort (schône rog) 4. Kapelaan Geelen (Kattebelletjes) 5. Brynnin Berendsen (woonde in Noorwegen) 6. Jasper van Rosmalen (zat in ‘de doos van het dilemma’) 7. Cis van Erp (breide 25 theemutsen) 8. Marijn van Orsouw (hield baardagamen) 9. Joris Elbers (geboren in Zwartewaal) 10. Wim van Lier (naam in Kirzigië) 11. Tiny van Herpen (laatste beheerder Bonkelaar) 12. Ruud van der Zanden (woont in een Thomashuis) 13. Mark Michelbrink (musher) 14. Sonja Andrea (c.d. “Love and Music in me”) 15. Cees van der Rijt (kruidengeneeskunde) 16. Ria van der Sanden (miss De Geer) 17. Denise van Nistelrooij (headmouse) 18. Ries van der Sanden (10 km. N-G in 50 min.) 19. Mie Hopstaken (100-jarige) 20. Lisette (gastdochter van fam.Van Rijn) 21. Albert de Graaf (jubileumparaplu) 22. Marianne Lamers (boek) 23.Truus Willemse (terug in Geffen na 52 jaar emigratie) 24.Yvo Gloudemans (ontwerp rolstoel) 25. Iet Mekke - Groenhuizen (op Joodse meisjesschool) 26. Zestien broers en zussen van Wanrooij (samen 1000 jaar) 27. Jochem van Bergen (jeugdkampioen fijngebak) 28. Toi Romme (eerste kerktelefoonluisteraar) 29. Laura Grootaarts - van Bergen (Van Dale beste vriend) 30. Esther Nelemans (opa Kaptein) 31. Broer Savelkouls (STN-stimulatie) 32. Bertha Schutjens (eerste kievitsei) 33. Willy van der Rijt (backpacker) 34. John van Grinsven, alias Has (benzinepomp in kamer) 35. Hélène Peerdeman (van kleuterjuf tot directeur) 36. Theo Sonnemans (excentrieke hobby’s) 37. Gerard van Gerven (zweefvlieger) 38. Wilfred van de Haterd (Down Hill) 39. Iris van Sambeek (voorleeskampioen) 40. Henk van Schijndel (verzamelaar van pennen) 41. Beate van der Heijden (hoogleraar) 42. Linda van Kessel (meerlingen geiten) 43. Marjo van Kreij (vogelaar) 44.Teun van Herpen (promotie Coeliakie-veilige gluten) 45. Frans van Dijk (beheerder Oude Klooster) 46. Els van der Heijden (voornaam-straatbordje) 47. Eddy van de Wetering (woonachtig ‘all over the world’) 48. Peter Kieboom, de Petôsieman (radioman) 49. Bas Millenaar (finale Jonge Onderzoekers) 50. Hans van de Akker (boek Osse bende) 26

Na vele uurtjes grasduinen in oude Torenklanken heeft Leny Romme 45 goede namen gevonden (1 fout en 4 niet ingevuld). PROFICIAT, de redactie heeft Leny een attentie bezorgd. De redactie feliciteerd Leny Romme als winnares van deze jubileumquiz. Ook een woord van dank aan Diny Romme voor het opstellen van deze quiz.

Maaltijdservice van RIGOM RIGOM maaltijden bij u aan huis Wanneer het bereiden van de warme maaltijd problemen oplevert, kan de RIGOM-maaltijdservice uitkomst bieden. Koelvers Koelversmaaltijden worden vers bereid en direct daarna gekoeld tot een temperatuur van 2 tot 4 Celsius. Hierdoor blijft de smaak behouden en zijn de maaltijden 8 dagen houdbaar. De maaltijden zijn makkelijk te bereiden in een magnetron.Wanneer u problemen ervaart bij het verwarmen van de maaltijden kunt u hierbij ondersteuning krijgen. Nieuw: vriesvers! RIGOM levert naast koelverse nu ook vriesverse maaltijden. Deze maaltijden bewaart u in uw diepvries en hebben hierdoor een lange houdbaarheid. Onderzoek van het Voedingscentrum wijst uit dat vitaminen en mineralen in onze vriesverse maaltijden uitstekend behouden blijven. De vriesverse maaltijden van RIGOM zijn lekker en gezond. Ook deze maaltijden zijn eenvoudig te bereiden in de magnetron. Kiezen, bestellen en bezorgen Of u nu voor koelvers of vriesverse maaltijden kiest, u ontvangt altijd een wekelijkse menulijst waarop u een keuze uit ons ruime assortiment kunt maken. U bepaalt zelf hoeveel maaltijden u per week bestelt. Wij bieden u ook seizoensgebonden gerechten aan en uiteraard houden wij zorgvuldig rekening met uw dieet. De maaltijden worden eenmaal per week bij u thuisbezorgd door vrijwilligers van RIGOM. Aanmelden Indien u gebruik wil maken van de maaltijdservice of hier nog vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met de Maaltijdservice van RIGOM via telefoonnummer 0412 - 653234 of e-mail: maaltijdservice@rigom.nl Na aanmelding komt een vrijwilliger van RIGOM bij u thuis om nadere uitleg te geven over de menukaart en om uw vragen te beantwoorden.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern28

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Webmail: secr@seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.