Torenklanken 2021 - nr 12

Page 1

59e jaargang | nummer 12 | juli 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Welkom in Geffen Na vele jaren van regen en zonneschijn hebben we vorige week afscheid genomen van het Effe noar Geffe welkom bord in de Papendijk. Met een nieuwe frisse look willen we al onze bezoekers in Geffen welkom heten. Heb jij hem al zien staan? Met een speciale dank aan Wihabo voor het sponsoren van deze nieuwe eyecatcher.

Roggemaaien 24 juli Ondanks dat er dit jaar geen Effe noar Geffe in zijn originele jasje wordt gevierd, gaat het Roggemaaien wel gewoon door.We kunnen op zaterdag 24 juli 2021 vanaf 19.00 uur weer kijken naar de Rogge-ploeg die ons het oude ambacht van het maaien zal laten zien, onder het genot van een stukje muziek. Het decor zal dit jaar weer bij het Arboretum zijn. En bij slecht weer, zal de Geffense kerk zijn deuren openen. Bakfietsen-race Bereid je voor op de nieuwe Geffense GP, want er gaat geracet worden in duo’s tijdens de Molenfeesten op de eerste zondag van september. Voor zowel jong

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

als oud zal er een mogelijkheid zijn om de strijd met elkaar aan te gaan in de bakfiets. Houd onze social mediakanalen in de gaten, om je op te geven voor dit race evenement. De bakfietsen staan al ingevet klaar aan de start, dus jij hoeft alleen nog maar je favoriete race-maatje te zoeken.

JEUGDVAKANTIEWERK Hoi jongens en meiden, vaders en moeders! Hier weer een berichtje namens Jeugdvakantiewerk. We mogen eindelijk verklappen wat het thema van dit jaar is: De Geffense Kadettenacademie We gaan allemaal in training en leuke avonturen beleven, want we moeten onze chips beschermen! Heb je zin om mee te doen? Je kunt je inschrijven op dinsdag 6 en woensdag 7 juli van 18.30u tot 20.30u bij D’n Uitstek (scouting/gilde/ JVW terrein). Graag rekening houden met 1,5m afstand. Wil je als ouder graag aansluiten bij een van onze werkgroepen en een hele dag mee organiseren? Laat het ons dan weten. Dan gaan we samen kijken waar je aan kunt sluiten! Volg onze Facebook- en Instagram pagina voor het laatste nieuws. Hebben jullie er al zin in? Wij wel!

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 juli (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 09 juli 19.00 u. avondmis zo. 11 juli 09.30 u. H. Mis vr. 16 juli 19.00 u. avondmis zo. 18 juli 09.30 u. H. Mis vr. 23 juli 19.00 u. avondmis za. 24 juli 19.00 u. H. Mis t.g.v. Roggemaaien op het Arboretum zo. 25 juli 09.30 u. H. Mis vr. 30 juli 19.00 u. avondmis UPDATE PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER Nu er vanaf 26 juni 2021 weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Aantal kerkgangers: het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw. De capaciteit wordt vastgesteld in een anderhalve meteropstelling. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. In onze kerk wordt aangegeven om een bank over te slaan. Reserveren is niet nodig voor de gewone zondagsviering. De kerkgangers hoeven geen mondkapje meer

te dragen tijdens de viering. Muzikale en vocale medewerking: volkszang is nog niet toegestaan. Koorzang mag met maximaal 12 personen op anderhalve meter afstand. De toediening van het doopsel is mogelijk, mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. Voor alle activiteiten geldt dat de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Kijk voor een uitgebreide versie van het protocol op www.bisdomdenbosch.nl VORMELINGEN 2021 Op vrijdag 4 juni jl. is het Vormsel toegediend in de kerk van Heesch aan de vormelingen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder, waar Geffen ook onder valt. Met dank aan de bisschop Mgr. G. de Korte, pastoor Ouwens en de werkgroep Vormsel voor de voorbereiding en de mooie viering.

KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem.

vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

Zorg altijd bij u in de buurt

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur;

De mooiste momenten buiten.

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

www.thuiszorgpantein.nl

5


ROND DE DORPSPOMP nr 551

Er mag steeds meer, we mogen nog net niet naast elkaar zitten, maar onze oude locatie waar we altijd zitten zal her ingericht worden zodat we weer op onze vertrouwde plaats kunnen gaan zitten. Sommige aangezeten zijn al aan het uitwaaien, maar de bezetting is nog steeds ruim voldoende. Aangezetene René heeft Geffen op de kaart gezet tijdens de Brabantse zomer quiz van Omroep Brabant, maar liefst 5 uitzendingen heeft René het scherm gevuld en de juiste antwoorden gegeven. René staat boven aan in de zomer editie met 18 punten. Christel de Laat kan het mooi brengen en René is volledig verliefd op Christel.Wat betreft de te winnen prijs had René het over, Rood met airco. Vorig verslag Rectificatie Bierbostel, is het juiste woord, blijkbaar had

onze vorige schrijver van dienst het verkeerd gehoord. En schreef het woord bierborstel. Een van de oudere aangezetene heeft er vroeger in gehandeld, en de stamtafel heeft er een uitgebreid uitleg over gehad. Had René deze vraag maar gehad, wat is bierbostel? Flex woningen Ruwaard velden Prachtig dat de woningnood opgelost wordt, waarom zijn we hier op tegen, zijn het mensen die zelf al een huis hebben, hun kinderen al onderdak hebben, hebben ze last van verkeer, wat er misschien helemaal niet komt, of wel, als je ruim wilt wonen is gezellig, die ruimte wordt er niet kleiner van waar ze zelf wonen. Doch als je gaat kijken hoe dit opgesteld staat in ‘s-Hertogenbosch, ziet er geweldig uit, ga er eens kijken en praten met de mensen. Het is een zaak van Dorpsraad Geffen en de Gemeente Oss, zou het de eerste stap zijn voor de Ruwaard 2, ooit is er over gesproken hier bij de stamtafel. Nieuwe Grootvorst 31 mei, nog via de digitale kanalen werd er een nieuwe grootvorst gekozen bij ‘t Rottenrijk. Grootvorst, de voorzitter van de raad van 11. Fons van Schijndel had er

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


zijn 6 jaar opzitten, een keuze binnen de stichting om na 6 jaar de voorzitter te vervangen, dit om de juiste gang er in te houden. Fons die met volle overgave de raad, maar ook de prins en adjudant heeft geleidt, trekt zich nu terug in de raad van 11 en zal de nieuwe Grootvorst Tijn van Oorschot daar zeker nog in gaan ondersteunen. Tijn, namens de stamtafel succes, en Fons bedankt. PMD container Het verhaal van de droevige kliko. Begin juni kon je je daar voor inschrijven dat je deze kon aanmelden bij de gemeente Oss. 10 euri betalen en dan kreeg je een GEREINIGDE container. Deze moest je ophalen in Oss en zou gereinigd zijn. Wij hopen niet dat deze mensen de boel komen reinigen in Geffen, want dan wordt het een zooi, 10 euro betalen voor een container die dus NIET is gereinigd. blijkbaar zijn de eerlijke mensen niet slim genoeg geweest, vele hebben de kliko niet aan de straat gezet en hebben er nu 1 zonder te betalen, al met al roepen wij de gemeente Oss op om de betalers hun 10 euro terug te geven. Effe noar Geffe Molenfeesten, er komen activiteiten voor 2 personen, er worden wenkbrauwen gefronst, activiteiten voor 2 personen. Maar de verwachtingen zijn hoopvol. Zaterdag als vanouds om 15:00 uur, als vanouds??? Wordt het een Geffens feest, of mogen de mensen uit Heesch ook komen... wel als je voorheen in Geffen hebt gewoond. De poppen worden weer gezet, gaan we vernieuwen, gaan we afscheid nemen van de oude ambachten. Wie wat waar zal het in 2022 brengen. Opening de Heegt Afgelopen vrijdag 25-06 een mooie opening van de Heegt, groot feest met de bewoners, de buren van de aanleunwoningen waren niet welkom de Heegt is de Heegt en de aanleunwoningen van Mooiland horen er dus niet bij, wij vinden dit een heel raar verhaal.Waarom is dit niet 1 club die samen oud mogen zijn. Brabant Zorg, staat die te ver van de werkelijkheid? Weinig gevoel voor het dorpse, met de rest van de bewoners van het geheel, en waarom ook niet nog samen met de bewoners van de Aloysius ìflatî. Geffen is zijn bejaardenhuis kwijt, en de aanleunwoningen leunen totaal niet meer aan. Koop de pastorie, knap deze op en maak er een mooi bejaardenhuis van, zie het plan den Dorsvlegel in Vinkel. We tutututututututututut te veel. Wij stellen voor om de pastorie voor 0 euro over te dragen aan 1 van onze bouwbedrijven en gaan dit opknappen in de vorm van samen wonen, en dan is de functie die de kerk heeft zeker mooi besteed, het bisdom zal trots zijn als ze dit voor 0,00 overdragen aan de ‘investeerder’ die dan een mooi iets achterlaat voor hun volgelingen.

Oei oei een hele discussie breekt los, over de panden die we hebben, wat een hokjes gedachten bij vele als we het zo horen. Maak er 1 club van. Het oude klooster, de Koppellinck en de pastorie, de schrijven van dienst kon het niet bij houden welke club in welke ruimte wat huurt en wat organiseert, Geffen bruist... maar gaan we samen er wat aan doen of blijven we in hokje denken. Maar nu komt al weer een ander probleem boven drijven... de school wordt te klein dus moeten we het vereniging gedeelte opheffen en dan...... tja en dan. Moeten we een dorps coöperatie oprichten?? Afscheid nemen van wat eigenlijk over is, wie durft er echt op te staan wie durft er iets van te maken. Oh ja... Blijkbaar zijn er nog mensen die de Torenklanken niet kunnen lezen, omdat deze niet ontvangen wordt, maar deze is te lezen op www.geffen.nl. Het is maar goed dat deze online is te lezen, zeker als je ziet hoeveel echte Geffenaren naar Heesch zijn vertrokken, het is niet. Meer op 1 hand te tellen. Het was een mooie degelijke discussie niet alles hebben we kunnen we kunnen noteren... maar. Wie houdt jou tegen om eens aan te schuiven.. Koningschieten voor Rived 18 juli, kom allen, kom schieten, een unne borrel wordt geschonken ook daar gaat een bijdrage van naar Rived. Dus iedereen is welkom op de Weverstraat. Zeker de moeite waard, mocht je er nog nooit geweest zijn, kun je zien hoe mooi het daar is, met scouting, Gilde en JVW Ik zou zeggen tot 18 juli bij het koningsschieten of 11 juli bij onze laatste bijeenkomst voor de vakantie in. Cafe. Govers, om 10:30, nooit precies want mocht de hoogmis uitlopen starten we later. Ik zou zeggen tot dan.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Annelie, leeftijd 29. Zij woont in de Bergstraat. 1. Een herinnering aan Geffen G68’ Maasdonk. Inmiddels bestaat de volleybalvereniging helaas niet meer, maar ik heb daar altijd met ontzettend veel plezier gespeeld. Met na de training een pilsje van Arie in de kantine. 2. Dit zou anders moeten Voor starters valt het nog niet zo mee om in Geffen te kunnen blijven wonen. Wat mij betreft zouden we de nieuwbouw plannen in zijn uitgebreide vorm moeten omarmen. 3. Een bijzonder(e) plek/gebouw/straat/wijk De boerderij van m’n ouders. Eerst aan de Rijksweg en later in de polder.Volgens ons pap de allermooiste plek op aarde.

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan verenigen of ondersteuning voor ondernemers. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

WIE WORDT DE NIEUWE BURGERKONING EN BURGERPRINS? Zoals in de vorige Torenklanken al aangekondigd wordt op 18 juli a.s. weer geschoten om de titel Burgerkoning en Burgerprins, georganiseerd door het Sint-Jorisgilde. De opbrengst van inschrijfgeld en bar zal worden geschonken aan de Stichting Rived. Belangrijk om te weten: Burgerkoning is voor iedereen van 16 jaar en ouder, mannen en vrouwen. Inschrijfgeld € 5,00. Burgerprins is voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar, jongens en meisjes, inschrijfgeld € 3,00. Inschrijven van 14.30 uur tot 16.00 uur. De wedstrijden worden gehouden op het terrein van gilde, scouting en jeugdvakantiewerk aan het einde van de Weverstraat net voor het Arboretum. Ook voor jongere kinderen is er voldoende ruimte en zijn er spelletjes.

4. Een mooi mens Er zijn ontzettend veel Geffenaren die op de achtergrond ontzettend veel werk verrichten en zelden in de belangstelling staan. Wat mij betreft zijn dat allemaal mooie mensen! 5. Jammer dat … De Novalux er niet meer is. Het is al even geleden dat die zijn deuren sloot, maar ik pak er nog steeds op mis. 6. De leukste club Scouting Geffen, daar wordt door een kleine groep vrijwilligers onwijs hard gewerkt, maar er hangt een relaxte sfeer en niks is te gek. 7. Ons visitekaartje Een klein dorp met grootse evenementen! Effe noar Geffe, Carnaval in de tent en nog veel meer. 8. Bewondering voor… De vele vrijwilligers en ondernemers die Geffen bruisend houden! 9. Geffen is voor mij… In een woord: Thuis.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


Ben jij de kampioen stoepranden? Versla jij je buurman met voetbal? Wie in de buurt springt het hoogst op het luchtkasteel?

KORTOM: ZIJN JULLIE HET

MEEST ACTIEVE DORP?

GRATIS SPORTEVENEMENT ZONDAG 18 JULI VAN 10.00-13.00 UUR IN JOUW DORP

Lijkt je dit leuk? Meld je dan snel en gratis aan met je hele gezin en neem de buren gezellig mee! Meld je voor 9 juli aan via onze website:

WAT:

Een geheel verzorgde ochtend met BATTLES tussen de buurt, voor zowel jong als oud! Professionele teamleiders zorgen voor uitdagende battles!

VOOR WIE:

Alle inwoners van Geffen, jong en oud.

WAAR:

Op de velden bij Sportcomplex “De Geer”.

www.sport-expertise-centrum.nl

Natuurlijk zorgen we voor verkoeling en zijn er gezonde snacks te krijgen om de nodige energie weer op te bouwen. Voor de kinderen is er een leuke gadget na afloop!

DE VLIJMD

GEFFEN


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Veel activiteiten zijn opgestart, zoals biljarten, jeu de boule, fietsen en koersballen. Ook het handwerken is weer opgestart. Het prijskaarten duurt nog even, maar u hoort van ons daarover. De mondkapjes zijn hopelijk verleden tijd op veel plekken. Wel gelden nog de volgende regels zoals: • Als u zich niet lekker voelt, blijft u thuis. Ook als u 2x gevaccineerd bent. • Handen ontsmetten en looproutes volgen. Reiscommissie: Er zijn nog weinig reacties voor onderstaande activiteiten. Denk er nog eens over na, we houden ons aan de dan geldende adviezen. De passiespelen in Tegelen.Van 3 juli tot 5 september zijn er regelmatig voorstellingen, deze kunt u vinden op de site. Op 15 augustus is er een speciale voorstelling voor senioren. Als u belangstelling hebt om mee te gaan met KBO Geffen, kunt u bellen naar Wilhelmien van Dijk, tel. 06 22437660 of mailen naar wilhelmie.vandijk@gmail. com of. Bij voldoende belangstelling gaan we vervoer regelen. Kosten toegangskaart is € 40,-. Kosten vervoer is afhankelijk van het aantal deelnemers. Van de Klooster mode in Boskoop. Op 23 september willen we hierheen gaan, met een bus met max. 30 personen. We worden om 10.15 uur verwelkomd met een kopje koffie met iets lekkers. Voor de lunch mogen we genieten van een modeshow. Na de lunch, is inbegrepen, kunt u rondkijken en evt. uw winterkleding aanvullen. Om 15.15 uur gaan we weer huiswaarts. Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden d.m.v. € 35,- te betalen op rek.nr NL82 RABO0111003342 tnv van KBO reizen. Bij het niet doorgaan van dit uitstapje storten we het gehele bedrag terug.

De Geffense Eetkamer is eind mei geopend, we zijn nu ruim een maand verder. Onze gasten vinden het gezellig om samen te eten en de maaltijden smaken heerlijk. We zijn met een kleine groep gasten gestart omdat alles geleerd moest worden. Maar inmiddels is er voldoende ervaring en staan we klaar om meer mensen te ontvangen.

We hebben een enthousiaste groep gastvrouwen en gastheren, die graag meer gasten willen bedienen, dus vindt u het gezellig om aan te sluiten bij de Eetkamer, samen met uw buren, een vriend of vriendin. U bent van harte welkom. Met een telefoontje regelt u een afspraak om een keertje te komen proeven. U bent 6 dagen per week welkom maar je mag ook kiezen voor een vaste dag per week. De keuzevrijheid is dus groot. In Kom d’r in staat er elke dag, van maandag t/m zaterdag een driegangen maaltijd voor u klaar. Kosten zijn €10,- per keer. U wordt verwacht tussen 11.45 en 12.00 uur en om 13.00 uur sluiten we af met een kopje koffie of thee. Voor informatie en aanmelden kunt u bellen naar: Tonny van Erp, tel. 073-5321995 Tineke Willemse, tel 06 10758924

KANDIDATEN GEMEENTERAAD OSS In verband met de verkiezingen voor de gemeenteraad van #Oss (maart 2022) is het bestuur van #GroenLinks, afdeling Oss op zoek naar geïnteresseerde Geffenaren (m/v) voor op haar #kandidatenlijst. Meer weten? Kijk op www.Oss.GroenLinks.nl óf bel met: 06-53916725 Het Bestuur

11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Pedicure Arianne van Nistelrooij Elzendreef 7

-

Palmstraat 20

5386GR Geffen

-

5342AP Oss

06-51309207 contact@pedicure-geffen.nl www.pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënen

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN Het begint weer gezellig druk te worden bij Kom d’r in, de meeste activiteiten zijn weer gestart. De wereldproeverij kan pas na de vakantie starten. Maar we zouden het fijn vinden als Geffenaren met een andere culturele achtergrond, die met onze kookgroep willen koken voor andere Geffenaren zich alvast melden, zodat we ons goed kunnen voor bereiden. We willen proberen om alle activiteiten tijdens de zomervakantie door te laten gaan, als we tenminste voldoende gastvrouwen bereid kunnen vinden om ook in die periode actief te zijn. De activiteiten hebben lang stil gelegen en met name voor de ouderen is de zomervakantie, als de kinderen op vakantie gaan, vaak een lastige periode. We gaan weer posters op verschillende plekken in het dorp ophangen met het rooster van de activiteiten. Maar je kunt ook altijd kijken op geffen.nl of op onze Facebookpagina. Het Repair Café is enthousiast gestart. Verschillende reparaties zijn verricht met goed resultaat. Ook deze activiteit gaat door in de zomervakantie. De eerstvolgende keer op vrijdag 30 juli van 14.00-16.30 u. De crea-activiteiten op de dinsdagavond en donderdagmiddag zijn ook weer gestart. Je moet je daar wel voor aanmelden, zodat Yvonne weet hoeveel materialen ze moet aanschaffen.Voor de materialen betaal je een kleine

vergoeding, maar je maakt dan ook iets leuks voor jezelf of om cadeau te geven. Wanneer je voor de eerste keer naar Kom d’r in gaat en het moeilijk vind om alleen te gaan, laat het ons dan weten. We proberen dan een maatje voor je te zoeken. (komdrin.geffenzorgt@gmail.com) of neem contact op met Marianne Draad. Heb je nog ideeën voor nieuwe activiteiten bij Kom d’r in, wij willen altijd met je mee denken. Tot ziens in Kom d’r in en geniet van de zomer!

WIL JIJ JE INZETTEN VOOR NIEUWE OSSENAREN? Wanneer vluchtelingen een status hebben gekregen en komen wonen in onze gemeente Oss, komt er veel op ze af.VluchtelingenWerk Oss zoekt vrijwilligers die hen op weg willen helpen een nieuw bestaan op te bouwen en te integreren in de samenleving. Kom jij ons team versterken? Zelfredzaamheid We hebben verschillende soorten vrijwilligerswerk. Maar wat je ook doet, het doel is altijd om de vluchteling zelfredzaam te maken. Je maakt ze wegwijs in hun nieuwe woonplaats en helpt met praktische zaken, zoals het aanvragen van energie, toeslagen, kinderopvang en school. Of je ondersteunt bij het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van vrijwilligerswerk, hobby’s of sport. Ook kun je aan de slag als startcoach, waarbij je mensen hands-on bijstaat bij het vestigen in hun nieuwe woning. Of je werkt als taalcoach, zodat een vluchteling meer kan oefenen met het Nederlands. Ook zoeken we vrijwilligers die uitleg willen geven over financiële zaken in Nederland. Samen kijken we welk vrijwilligerswerk het beste bij jou past. Bij VluchtelingenWerk maak je deel uit van een enthousiast team met vrijwilligers, stagiaires en teamleiders. Je neemt deel aan interessante cursussen en je krijgt een reis- en onkostenvergoeding. Meld je aan Wil jij vluchtelingen begeleiden bij het maken van een nieuwe start in onze gemeente Oss? Dan zoeken we jou! Bel ons 0412-648664 of mail ons oss@vluchtelingenwerk.nl voor meer informatie. Je kunt ook eerst nog even op onze site kijken: www.vluchtelingenwerk. nl/zuidnederland

13


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Woensdag brooddag Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Wit en bruin

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

3+1 gratis Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf

Wij verzorgen voor u:

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GEFFEN IN LITHOIJEN DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering juli Met de huidige versoepelingen hopen wij maandag 19 juli voor het eerst sinds september weer in het openbaar in De Koppellinck te vergaderen. Om te voldoen aan de richtlijnen voor onderlinge afstand is er beperkt ruimte voor publiek. Mensen die de bijeenkomst willen bijwonen moeten zich vooraf aanmelden via info@dorpsraadgeffen.nl. PDB container Iedereen die een PDB container besteld heeft, dient deze op zaterdag 17 juli op te halen aan de achterzijde van De Koppellinck. De ophaaltijd is tussen 9:00-12:00 uur, de kosten van 10 euro dienen ter plaatse contant te worden voldaan. Heb je geen container besteld, dan is deze ook niet op deze ochtend alsnog te koop. Flex-woningen De locatie Ruwaard voetbalveld, dat niet meer wordt gebruikt, is in beeld voor tijdelijke huurwoningen. De verkeersafwikkeling zal verlopen via de bestaande toegangsweg van S.V. de Ruwaard naar de wijk. De wijk- en dorpsraad van de Ruwaard en Geffen zijn hierover geïnformeerd door de gemeente en Brabant Wonen. We worden betrokken bij het verdere verloop van het project en proces. We hebben aangedrongen op tijdige en volledige informatie aan met name de bewoners van de Bergstraat. Lijn 90 Na het beëindigen van lijn 161 door ons dorp wil Arriva nu ook lijn 90 verder uitkleden. Gezien het lage gebruik van deze buslijn tijdens de avonduren en weekend is deze niet financieel rendabel op deze momenten voor de busmaatschappij. Om deze reden wil zij deze tijden dan ook uit de dienstregeling verwijderen. Wij zijn hier onaangenaam door verrast en hebben gevraagd om verdere verduidelijking. In onze ogen heeft de buslijn een maatschappelijke functie en dient er niet alleen naar de kille cijfers te worden gekeken. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw emailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!

Zoals ik de vorige keer schreef over het lopen naar het terras van eetcafé “de Loswal” in Lithoijen, zo loop ik nu zelf op het terras. Het mooie weer is aangebroken en steeds meer mensen ontdekken het terras gelegen aan de haven in Lithoijen. Het is echt een mooie plek. De rust, het uitzicht over het water met de dobberende boten, en het briesje dat over het water wat verkoeling brengt. Een plek waar iedereen spontaan vergeet dat er een mondkapje gedragen moet worden. Inclusief ik zelf. Even is er geen corona of stress of vermoeidheid. Even achterover leunen en een vakantiegevoel hebben. Op de zondagen is het terras tot het maximale bezet. Het is dan flink aanpoten voor ons op een goeie manier. En soms gebeurt iets op het terras wat me al verschillende malen is opgevallen. Dan word de sfeer net iets lichter en nog gemoedelijker. Dan word er net iets meer gelachen. Dan kan je er donder op zeggen dat er Geffenaren op het terras zitten. Zonder het van elkaar te weten kan het gebeuren dat er 5 a 6 tafels gevuld zijn met Geffenaren. Gezelligheid alom. Grappen vliegen over en weer. Er worden rondjes aan elkaar gegeven. De sfeer is goed en ik hoop dat mijn dorpsgenoten heel lang blijven zitten want ik voel me dan als een vis in het water. Het voelt als thuis. Al ben ik dan geen geboren Geffenaar, het is voor mij wel mijn thuisland.Als kind al vond ik Geffen fascinerend. Ik weet nog goed dat we met ons gezin. (ons pap, ons mam, 2 zussen, 1 broer en ik) in de kever gepropt, ruziënd om de beste plek, op zondag gingen rondtoeren. En als we dan bij de Molenstraat (overgang is nu dicht) het spoor overgingen veranderde de sfeer. We stopte met ruziën want Geffen nam ons in beslag. Het had een positieve uitwerking op ons toen. En het heeft nog steeds een positieve uitwerking op mij nu. Zowel op het terras in Lithoijen tussen de Geffenaren als thuis hier in de Kastanjehof. “foto genomen door Geffens echtpaar”

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (67) Wat komt er na de dood? Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Deze tekst haal ik uit het boek van Anselm Grün. Deze is monnik in een benedictijnenklosster in Beieren. Niemand heeft een antwoord hierop. De schrijver ook niet, toch probeert hij vanuit verschillende kernen, dit keer vanuit de Bijbel met ons naar hoopvolle gedachten te komen. Het evangelie van Johannes toont ons een eigen kijk op de dood en op het eeuwige leven. Jezus geeft ons in ons geloof nu al eeuwig leven. Als je gelooft, als je met God begint aan een dialoog van de liefde, dan kun je niet meer uit deze liefde vallen. De dood verwoest niet de liefde die van God komt. De vorige Paus Benedictus XV1, interpreteert deze kijk van Johannes op de opstanding zo ‘dat je aansluiten bij Christus, dat wil zeggen geloven in Hem, in een gekwalificeerde zin betekent dat je wordt gekend en liefgehad door God. En dat houdt in dat je onsterfelijk bent”. Wanneer wij in Jezus geloven, dan hebben we nu al deel aan het eeuwige leven, dan vallen tijd en eeuwigheid nu al samen. En in de gemeenschap met Jezus leven we hier en nu al in de eeuwigheid van God. We leven in een relatie waar we niet meer uit kunnen vallen. Voor de evangelist Johannes zijn leven en geloven identiek aan elkaar. Alleen als je gelooft. Leef je werkelijk. Geloven betekent: kijken, dieper zien, het wezen van de dingen onderkennen, beseffen dat God het fundament van alles is, in alles de liefde van God zien. In de wijnstok, in het water, in het brood – overal ontmoet je God. Wanneer je dat in je geloof ziet en beseft, dan leef je pas in de eigenlijke zin van het woord. Wanneer je niet gelooft, dan ben je uiteindelijk dood: dan leef je simpelweg zonder enig perspectief. Dat is echter geen echt leven, maar uitsluitend een leven zonder enige hoop. Uiterlijk ziet het er wellicht zeer actief uit, maar iemand die opgaat in duizend en een activiteiten en niet dieper kijkt, is in werkelijkheid dood. De laatste zin, klinkt erg hard, toch, het vraagt om dieper over ons mens zijn na te denken. Wat is de zin van het leven? Ik denk dat vele ouderen en zieken mensen deze vraag stellen, of er bij stil staan. Ik herinner mij nog het sterven van mijn ouders en schoonouders. Hoe zij zich met volle overgave in geloof zich richten naar de hemel. Mijn moeder sprak, ik ga nu naar mijn man, overtuigd dat er meer is. Mijn schoonmoeder, heeft tijdens het ontvangen van het sacrament van de zieken, bediening) nog een Maria lied met ons gezongen, daarna sprak zij, nu mogen ze mijn komen halen. Overtuigend vanuit hun geloof. Mijn schoonouders baden in de avond op bed, de rozenkrans. Mijn persoonlijk visie op dit is: het is toch prachtig hoeveel kracht mensen uit hun geloof kunnen halen, ook als familie maakt dit sterven draaglijker. Je geeft ze uit handen, maar het geeft troost als

ze zo afscheid kunnen nemen. Het woord hemel, krijgt ook een duidelijk duiding, zon en regen aan de hemel, vreugde en verdriet, maar vooral een positief uitzicht als het einde nadert. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

PERSBERICHT Maasland Gilde

Stadswandeling ‘Boter als motor’ Oss 10 juli 2021 Maasland Gilde Oss organiseert op 10 juli om 14.00 uur een stadswandeling met als thema ‘Boter als motor’. Belangstellenden wandelen mee met een ervaren stadsgids die vertelt over de ontwikkeling van de boterhandel en de margarine-industrie in de 19de en 20ste eeuw in Oss en u de historische plekken laat zien. Startpunt begraafplaats Eikenboomgaard. Deelnemers betalen 3,50 contant. Aanmelden nodig bij maaslandgildeoss@ hetnet.nl Het Maasland Gilde Oss is een vrijwilligersorganisatie die naast wandelingen ook taaltrajecten en creatieve activiteiten aanbiedt. Zie website www.maaslandgildeoss.nl Adresgegevens van de locatie en kosten Begraafplaats Eikenboomgaard Oss. Kosten € 3,50 Datum, begin- en eindtijd 10 juli 2021 14.00 uur – 16.00 uur Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Website: https://maaslandgildeoss.nl E-mail: maaslandgildeoss@hetnet.nl Volg ons op Facebook.

17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 58 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart … #Corona in Geffen Het gaat de goede kant op; steeds meer Geffenaren zijn gevaccineerd. En op de voorpagina van dit fraaie dorpsblad lezen wij zelfs, dat er weer #Molenfeesten komen in het eerste weekend van september! Hopelijk gaat het vaccineren ondertussen onverminderd door en blijft iedereen op zijn/haar tellen passen (óók op vakantie over de grens); blijf gezond!

#Pastorie Ein-de-lijk een nieuwtje over een nieuwe bestemming voor onze pastorie, die (net als het oude gemeentehuis trouwens) staat te verpauperen. Uit onbetrouwbare bron weliswaar en niet “dubbel gecheckt”, maar wij willen het u niet onthouden: Nog niet zo lang geleden kwamen er twee dames op de fiets voorbij de Jeu de Boulesbaan gefietst. En toen nóg een keer. En nóg eens! De vierde keer stapten zij af en zij vroegen aan één van de JBC leden (Eentje mi unne groewte sigaar; die zag er belangrijk uit!) of ‘t klopte, dat het mooie pand te koop staat. “Zeker weten!”, zei de man, hoezo wilt u dat weten?” Een van de dames vertelde hem, dat zij op zoek waren naar een mooi, statig pand in de regio om er een sjiek restaurant te beginnen. De Man-Met-De-Sigaar heeft de twee dames toen op hun fietsen linea recta doorgestuurd naar Gerrit van den Helm van het Parochiebestuur, want die schijnt er over te gaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd! #Dorpshart Geffen In het derde kwartaal van 2021 wordt gestart met het

ontwerp van het Dorpsplein met het door ‘héél Geffen’ omarmde ontwikkelperspectief als #uitgangspunt. Dát lezen wij in de laatste publicaties van Mw. Zaadnoordijk (Gemeente Oss) en Dorpsraad Geffen. Daar is gelukkig geen woord Spaans bij: géén geparkeerde auto’s (meer) op het Dorpsplein en géén directe verbinding voor gemotoriseerd verkeer (meer) tussen Harrie Schoutenstraat en Dorpstraat. Is ook niet meer nodig, want nu Colhof en de kapsalon aan het plein weg zijn, hebben we minder parkeerplaatsen nodig! Waar we het de komende weken zéker wel over moeten hebben: Groen! Groen! Groen! Niet in bakken op wieltjes en aandere flauwekul; nee! Gewoon volwassen bomen, diversiteit en voldoende schaduwrijke plekjes; goed voor onze gezondheid (zuurstof, koelte) en het gemoed van alle Geffenaren; mensen voelen zich aantoonbaar gelukkiger in een groene omgeving! Wordt vervolgd …

#AlternatieveVierdaagse Dit jaar gaat de 104e editie van de Vierdaagse van Nijmegen helaas (nog) niet door, maar ook dit jaar zorgen veel wandelclubs voor alternatieve tochten in de regio. Ook W.V. Nuland. de Maasdonkse wandelclub. Uiteraard #Coronaproof! Vindt u het leuk om van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 juli dagelijks (mee) te lopen in Geffen en omgeving, stuur dan een mailtje naar dorpsgenoot Hans van wandelclub W.V.N.: hansenwillvanleeuwen@ gmail.com U krijgt dan 4 routes van 20 kilometer toegestuurd; doe mee; lopen is gezond! Wij hadden u nog iets willen influisteren over de miljoenen van het Geffens #Groenfonds, de broeders en zusters (?) van de #Stamtafel, maar helaas; ons A4-tje is vol … Vragen, opmerkingen óf een Bijzondere Boom aanmelden? Bel ’t Rooi Hundje tel: 06-53916725

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.