Torenklanken 2020 - nr 12

Page 1

58e jaargang | nummer 12 | juli 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ROGGEMAAIEN: DE OPENLUCHTMIS GAAT DOOR

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

lanken De redactie van Torenk verteerders wenst haar lezers en ad een fijne vakantie

Aanstaande zaterdag 11 juli 2020 is het zover, het traditionele roggemaaien. Ondanks dat we het dit jaar niet met groot publiek kunnen vieren, kunnen we met de huidige verruimende maatregelen wel de openluchtmis door laten gaan. We gaan zaterdag om 19.00 uur van start met een stukje muziek en de openluchtmis, die plaats zal vinden op het Arboretum. Daarna zal het kaf van het koren worden gescheiden. Vergeet vooral niet om jouw Effe noar Geffe-vlag buiten te hangen, zodat heel Geffen groen kleurt. Zo vieren we met alle Geffenaren de start van een nieuw seizoen. En mocht je nog geen Effe noar Geffe-vlag bezitten, deze zijn te koop bij CafÊ Boetje & Wilma’s Kadoshop & Slijterij.

KOPY INLEVEREN VOOR:

24 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag: OPENINGSTIJDEN

17.30 uur P.10.00 van -Schijndel Sport- enZaterdag: bedrijfskleding: 09.00 - 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen

Zaterdag:

T: 073- 14.30 890 5990 09.00 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl KERKDIENSTEN IN GEFFEN ZIJN WEER HERVAT Vanaf 1 juli is er geen bovengrens meer van een maximaal aantal personen in de wekelijkse kerkelijke vieringen, maar de anderhalvemeter-afstand moet in acht worden genomen. Dat geldt ook voor de uitvaarten en avondwakes. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en in één rij met afstand tot elkaar, te communie te gaan. Er is in de vakantieperiode (nog) geen koor en geen kinderkerk. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. Deze avondmissen worden (evenals de zondagsmis) uitgezonden naar zorgcentrum De Heegt. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud + t.v-uitzending naar huize De Heegt. De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk vr. 10 juli 19.00 u. + avondmis in de kerk za. 11 juli 19.00 u. H. Mis t.g.v. Rogge maaien op het Arboretum zo. 12 juli 09.30 u. + H. Mis vr. 17 juli 19.00 u. + avondmis in de kerk

zo. 19 juli 09.30 u. + H. Mis vr. 24 juli 19.00 u. + avondmis in de kerk zo. 26 juli 09.30 u. + H. Mis vr. 31 juli 19.00 u. + avondmis in de kerk zo. 02 aug. 09.30 u. + H. Mis 1e jaargetijde Bernard van der Doelen namens de parochie vr. 07 aug. 19.00 u. + avondmis in de kerk zo. 09 aug. 09.30 u. + H. Mis 1e jaargetijde Piet de Haas namens de parochie KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans eind mei 2020: € 14.500,OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073 – 5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij-van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@gmail. com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 juni 2020: Toon van Nistelrooij, 93 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084.

GEPOLARISEERDE DEBATTEN EN TAFELS VAN HOOP De laatste weken hebben onze media veel bericht over racisme en discriminatie. Na de tragische dood van George Floyd door politiegeweld in de Verenigde Staten is er een golf van protest over heel de wereld gegaan. Vanuit de parochie De Goede Herder willen wij hierop reageren omdat geloof en leven met elkaar zijn verweven en we vanuit christelijk perspectief kunnen stellen dat dit protest terecht is. Er is immers sprake van marginalisatie en er zijn machtsverschillen, gekoppeld aan kleur en herkomst. Dat zou niet moeten mogen. God is de Schepper van alle mensen en Hij bemint ieder van ons. Bisschop De Korte pleit namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor mildheid en barmhartigheid in het huidige debat over racisme.‘Geen aanvaarding en verbinding maar wantrouwen en uitsluiting zijn tekenend voor deze gepolariseerde situatie.’ De bisschop is voorstander van dialoog en ontmoeting. Daarom willen wij vanuit de diaconie van onze parochie starten met een nieuwe, creatieve vorm van ontmoeting en verdieping: de Tafel van Hoop. Geïnspireerd door de eucharistie zijn dat maaltijden waarin ervaringen worden gedeeld en verbinding wordt gezocht. Samen eten brengt ons tot elkaar.

VAKANTIEPERIODE 2020 Week 30:

dinsdag 21 juli gesloten

Week 31:

maandag 27 & dinsdag 28 juli gesloten donderdag 30 & vrijdag 31 juli gesloten woensdag 29 juli & zaterdag 1 aug open

Week 32:

maandag 3 & dinsdag 4 aug gesloten donderdag 6 & vrijdag 7 augustus gesloten woensdag 5 & zaterdag 8 aug open

Week 33:

dinsdag 11 augustus gesloten Wij wensen u een prettige vakantie

Kijk voor meer informatie op www.tafelvanhoop.nl. Wilt u hieraan meewerken? Neem dan contact op met onze pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 531

Onder voorzitterschap van een oud Geffenaar die in Heesch in de Geffense enclave woont, opende we onze tweede stamtafel, na een afwezigheid van enkele maanden in Café Govers.We moeten zeggen, Kim volgt de regels heel goed op die haar opgelegd zijn door het RIVM. Papendijk (3) Even terugkomen op de Papendijk, de verwarring van de ene schrijver en de andere wat het beste is, dat gaan we nu in 1 keer recht zetten, hoe het nu is, is het perfect, dorp uit mag je door rijden, dorp in moet je voorrang geven dus al wat rustiger op onze mooie kern af. Maar de vraag is, komen er op de mooie ronde paaltjes ook de verkeersborden in kleine vorm. Waarom, niet iedereen ziet de borden voorbij het fietspad in de berm, komen aan bij de sluis, en dan weten ze het niet. Dat nog ff oplossen en klaar is het. En duidelijk. We merken dat onze dorpspomp goed gelezen wordt. Dorpshart Als u dit leest is de keuze inmiddels gemaakt voor het Dorpshart, ongeacht welke keuze er valt, verwachten we wel een degelijke onderbouwing van o.a. de Dorpsraad waarom daarvoor is gekozen.Waarom voor meer appartementen gekozen, of minder, waarom geen parkeerkelder, of juist wel, waarom waarom...... wij zijn heel benieuwd Arboretum Wat speelt daar nu, er is inmiddels een bestemmingsplan wijziging aangevraagd, maar is dat nodig om de pachtgronden over 3 jaar pas te gaan gebruiken als de contracten afgelopen zijn.Waarom niet op andere plaats starten, wij hebben nog niet de ruimte om mensen uit te nodigen dus die vragen zouden we graag schriftelijk beantwoord willen zien op stamtafel@torenklanken. nl. Dan hebben we nog iets onder ogen gekregen wat betreft de Jeugd Vakantieweek of te wel de JVW die mogen niet via de Weverstraat naar de gebouwen van de scouting, (van de bewoners? Of?) waar het gehouden wordt, nee ze moeten via het Dr. Jansenhofje, het zou toch veel beter geweest zijn, bij het kampje erin, kis, go en via de Weverstraat weer weg, is ook makkelijker voor kinderen die o.a. in een rolstoel zitten. Een richtingsverkeer is ook veel veiliger dan gaan liggen “frotten” op het Dr. Jansenhofje. Kermis Komt er een kermis in Geffen? De tent zullen we wel

kunnen vergeten denken wij, je mag alleen zitten en ook nog op afstand. Wij denken meer aan een kermis anno, lang geleden. Kermis op het plein, en feesten in de kroegen. Matinee bij d’n Hoas, zitten da wel, niet mee zingen en dansen dat weten we ook niet. Bij Boetje en de Gover lekker een biertje in het café... zittend. Wij zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. De politie hoeft dit niet te controleren, dat is een taak van de Boa’s nou, wij adviseren ze om vrij te nemen de vrijdag voor de bouwvak, want dat ziet men toch als een probleem, al die hardwerkende mensen die dan hun biertje zittend op moeten drinken op 1,5 meter...... Effe noar Geffe Tja, hoe staat het daar mee, het is rustig in de wandelgangen...... De krant die komt er niet dat weten we, en Geffen heeft massaal de zonnebloemen gezaaid, er wordt gevraagd om te vlaggen, het roggemaaien gaat wel door, ik denk met tafels waar je op 1.5 meter kunt zitten.Wat gaat er op zaterdag gebeuren voor Effe noar Geffe, de namen voor de nieuwe Geffenaar van het jaar zijn ingediend. Wordt het plein een soort bierstube, vervroegt bierfest. We moeten allemaal zitten tenslotte op 1,5 meter. Of zouden we mooie Effe noar Geffe mondkapjes krijgen, mooie groene met de tekst Effe noar Geffe...... Het is een moeilijk iets, of moeten we gewoon zeggen, het is zo, tot volgend jaar. We wensen alle betrokkenen die met dit soort zaken te maken hebben heel veel wijsheid toe. Windmolens Nee dan bedoelen we niet de wielerclub, nee die grote monsters waar ze de polder mee vol willen zetten. We horen dat steeds meer initiatieven afgebouwd worden, minder molens. Hoe staat Oss er in t.o.v. Den Bosch, moeten we meer zonneparken neer leggen? Maar ja, 1 windmolen levert net zoveel op als 14 hectare zonnepanelen, dat is gemiddeld een dikke 17 voetbalvelden vol. De Gemeente Oss geeft aan, eerst de daken volleggen, dan gaan we verder kijken, maar ja dan moet de infra het ook aan kunnen. De Wiel Wie houdt de Wiel bij, de gemeente of de bewoners, en wat is er dan afgesproken, houden ze de wijk bij of ook de plas, de plas moet voorzien worden van water dus er komen aan tafel al ideeën om de wetering door te trekken, en aan het einde van het verhaal hadden we een haven op Heesch west. Maar al met al is het een trieste bedoeling de Wiel, daar moet echt iets aan gedaan worden.VERANTWOORDELIJKE doe er iets aan. Oh ja een drijvend frietkot erop werd ook nog geroepen. ;-) Bankjes Steeds meer bankje verdwijnen uit het Geffense, wij, 7


aangezetene van de stamtafel, worden aangesproken door ouderen die graag een wandeling maken en af en toe moeten rusten. Maar ja, waar de ene naar de andere bank verdwijnt...... Staat er een mooi bankje, rood wit geblokt bij de brandweer, dan komt er een lelijk metalen ding terug. Kijk als je een bank opruimt omdat er hangjeugd gaat zitten, dan is opruimen een zwakte bod, die jeugd gaat toch wel ergens zitten, controleer daar vaker, dat vinden ze niet leuk, zijn ook zo weg. Als de gemeente nu nog enkele bankjes gaat plaatsen, dan zijn er aangezetene die wel een bankjes route op willen zetten. En dat zijn mensen met ervaring, die hebben nu ook de Maasdonk route via het Arboretum laten lopen.

EXTRA STAMTAFEL MOET JOU ERBIJ!! 12 juli gaan we naar het Arboretum, we rijden via de Weverstraat en zetten onze stoeltjes daar neer, want we moeten zitten...... Niet aan onze stam (sta) tafel, maar in de ronding. We maken er een Amerikaans feestje van, dus zelf eten en drinken mee brengen. 12 juli 2020 op het Arboretum zien we jullie graag na de mis dus rond de klok van 10:30 uur. Dan kunnen we het er nog eens over hebben, van wat er gebouwd wordt op het plein, mss weten we wat meer over Effe noar Geffe, er is ruimte genoeg dus nodigen we iedereen uit die maar iets meer duidelijkheid kan geven daar over. Deze editie zal te lezen zijn op onze facebook pagina.

Wat verder nog Het klooster Hoe zit het met het eten van de ouderen, daar zit vaart in blijkt, binnenkort wordt de Heegt verbouwd zodat het een kleinschalig verpleeghuis wordt, en de Koppellinck is bezig met investeringen die ook door buitenaf ondersteunt worden, om de keuken zo te realiseren dat de oudere voortaan in de Koppellinck kunnen eten.Tja, in het altijd geweldige klooster hadden ze dat natuurlijk graag daar gehouden. Heesch west Tja wat kun je er over schrijven, dat het verrekte stil is over Heesch West, welke categorie wordt het nu werkelijk, wel 3 giga windmolens?? We weten het niet. Het is daar net zo stil als bij de Dorpsraad waarvan wij vinden dat die ook op 1.5 meter kunnen vergaderen, of hadden ze iets van nou, het is wel lekker zo na de vakantie kijken we wel weer. Nou wij kunnen zeggen het gaat hier in Geffen gewoon door. Corona getallen Wat zijn de corona getallen van Geffen, die van de Gemeente Oss zijn bekend, maar zijn die ook bekend van de kernen, het was zo maar een vraag die op kwam, al kijken wij liever in deze vooruit dan achteruit. Burgemeester Waar Gaat Wobine Buijs Glaudemans naar toe, de geruchten van commissaris van de koning, of toch minister in het volgende cabinet............ Of blijft ze na de Vion perikelen toch burgemeester van Oss.We wachten het af, het zou jammer voor onze gemeente zijn als ze vertrekt, maar, als ze ergens zit, weer iets hoger op de ladder, zal ze ons NOOIT vergeten denken wij. Thema carnaval Tja... Hoe zal carnaval 2021 gevierd worden, ook dit is nog koffiedikkijken, de optocht kun je wel houden met mensen langs de weg op 1.5 meter, en dan weer ouderwets buiten een prijzen uitreiking, want de tent lijkt ons nog geen optie, maar wie weet. Wel is het thema bekend voor 2021 ’t ROTTENRIJK IN GEUREN EN KLEUREN Met prins............

De Torenklanken gaan met vakantie dus onze reguliere stamtafel, die weer uit komt in de Torenklanken zal op 23 augustus zijn om 10:30 bij cafĂŠ Govers.

8

Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl


VAN WANROOIJ HERONTWIKKELT VOORMALIG GEMEENTEHUIS MAASDONK Het winnende ontwerp voor voormalig gemeentehuis Maasdonk is bekend: Het Raadhuys van Van Wanrooij projectontwikkeling. Op 10 juni koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij nam de commissie de mening van de inwoners van Geffen over vier ontwerpen mee. Op 30 juni heeft het college van B&W het advies van de beoordelingscommissie overgenomen. Zorgvuldig ontwerp, passend in Geffen De beoordelingscommissie ziet in het Raadhuys van Van Wanrooij een mooi en passend ontwerp voor de locatie van het voormalig gemeentehuis: - In Blok A komt een markant midden gebouw. Het ontwerp is van alle zijden zorgvuldig ontworpen. Het heeft een statige uitstraling en een dorps karakter. - De positie en hoogte van de huurwoningen in Blok B maken de doorgang naar de Raadhuisstraat luchtig. De verspringing van de eerste panden versterkt dit. - De commerciële ruimte in Blok A brengt levendigheid op het plein. Net als de positie van de voordeuren van Blok B aan het Dorpsplein. - Het ontwerp is één geheel. Met zorgvuldige dorpse architectuur en goede detaillering.

Hoe verder? We bieden Van Wanrooij een samenwerkingsovereenkomst aan. Van Wanrooij gaat daarna aan de slag om het ontwerp verder uit te werken. Zodra het ontwerp definitief is, krijgt Van Wanrooij een koopovereenkomst aangeboden. Ook starten we dan de bestemmingsplanprocedure.Als alles voorspoedig verloopt, start de bouw in de tweede helft van 2021. Ontwikkelperspectief Geffenaren mochten hun mening geven over de vier ontwerpen. Daarin mochten de vier partijen suggesties doen voor het openbaar gebied. Ook Van Wanrooij heeft hier gebruik van gemaakt. Meerdere inwoners kwamen met opmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte. Deze opmerkingen nemen we mee in de uit-

werking van het definitieve plan voor het Dorpsplein. Het ontwikkelperspectief blijft ons uitgangspunt.Als het definitieve ontwerp van de gebouwen klaar is, dan gaan we aan de slag met de uitwerking van het Dorpsplein. Beoordelingscommissie In de beoordelingscommissie zitten mensen van de dorpsraad Geffen, gemeente Oss en van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Vragen? Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail of bel dan naar Anne Zaadnoordijk, projectleider gemeente Oss. Het mailadres is a.zaadnoordijk@oss.nl en u kunt haar bereiken op 14 012. Algemene informatie over het project kunt u vinden op: www.oss.nl/dorpshartgeffen.

KOM EFFE ZONNEBLOEMEN OOGSTEN De afgelopen maanden hebben we zowel online als offline al veel Effe noar Geffe-zonnebloemen tot grote hoogte zien groeien. Zo kleurt ons dorp niet alleen groen, maar ook zomers geel! Hebben jullie de zonnebloemen goed in de gaten gehouden en voldoende water gegeven? Je hebt namelijk nog een kleine 6 weken te gaan, voordat onze zonnebloemen-wedstrijd tot een einde komt. Vergeet vooral niet om een foto van jouw zonnebloem te delen met Effe noar Geffe. De tien hoogste bloemen worden op zondag 23 augustus 2020 in het zonnetje gezet.Wil je meedoen voor de prijzen? Je kunt een foto van jouw zonnebloem met ons delen op social media of mailen naar info@effenoargeffe.nl vóór 20 augustus 2020.

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Henny van den Berg, 66 jaar, hij woont in de Raadhuisstraat. 1. Een herinnering aan Geffen Mooie tijd gehad: Aloysiusschool, mijn jeugd. 2. Dit zou anders moeten Opknappen van de Wiel, winkels en horeca behouden. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Onze kerk en het buitengebied. 4. Een mooi mens mijn vader, wereldberoemd in Geffen, e.o.

5. Jammer dat er zoveel hondenstront wordt achtergelaten her en der… 6. De leukste club: is W.I.K., brengt vrolijkheid en Nooit Gedacht vooral voor alle jeugd. 7. Ons visitekaartje onze kerk, het arboretum. 8. Bewondering voor vrijwilligers en sponsoren, die wij hier veel hebben. 9. Geffen is voor mij de plaats waar ik heel oud hoop te worden. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: alle verenigingen die het nodig hebben! Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

VERLOREN Zilverkleurige ronde dames horloge met donkere wijzerplaat merk Zinzi. Tel. 5322243

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 10


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste leden van de KBO Enige tijd geleden werd u allen verrast door de KBO met een roos als opsteker in deze bijzondere tijd. Een aangename verrassing was dit, en heel leuk gebaar. Hartelijk dank. Algemene ledenvergadering Wij hopen van harte dat de uitgestelde ledenvergadering in het najaar kan gaan plaatsvinden. Na de zomervakantie meer informatie daarover. Binnenkort wordt de jaarlijkse contributienota voor 2020 door ons geïnd. Anastasia: Zoals u wellicht al gehoord hebt op tv of gezien in de dagbladen zijn alle grote musicals afgelast, zeker voor 2020. Dus ook ons uitstapje naar Anastasia in het Circustheater in Scheveningen op 11 juli gaat niet door.Wij zijn in overleg met Brabant Expres, als wij duidelijkheid hebben over de terugbetaling, hoort u van ons.Wij storten het geld dan terug op het rekeningnummer waarmee is betaald. Dit kan nog wel een paar weken duren, onze excuses daarvoor. In de periode t/m zondag 9 augustus worden geen activiteiten/bijeenkomsten gehouden in het Oude Klooster. * Dit betreft de dagelijkse/wekelijkse activiteiten en incidentele activiteiten/bijeenkomsten zoals handwerken, yoga, gym, biljarten, kaarten, de Ontmoeting etc. Hopelijk kunnen we hierna elkaar weer ontmoeten en diverse activiteiten op gepaste afstand, anderhalve meter van elkaar, weer opstarten. Hieronder een gedicht wat goed past in deze tijd:

Hopelijk kunnen we daarna elkaar weer gaan ontmoeten Maar het blijft voor onze doelgroep, een moeilijk besluit Wij willen onze leden na maanden wel weer begroeten Als een bloeiende vereniging willen wij graag vooruit. Een zonnige en gezellige vakantie toegewenst, Met vriendelijk groet, KBO bestuur

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, vader, schoonvader en opa Gerrit van Erp In deze moeilijke tijden hebben wij veel steun gekregen van de vele mensen op ons heen. Dit heeft ons erg goed gedaan. Onze speciale dank gaat uit naar Dokter van de Heijden voor de goede zorgen. Arna, Miriam, Stefan, Demi en Yara.

VOOR MIJN CLIËNTEN UIT GEFFEN Uitverkoopdagen Boetiek Willemien, Achter de Driesprong 10, Rosmalen. Op 9, 10 en 11 juli Alles gaat weg voor 35, 30 en 25 Euro 100% katoenen nachthemden voor 10 Euro Geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur De regels van het RIVM worden in acht genomen

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 3 uur per week.Voor meer informatie of interesse kunt u bellen met 06-19580236.

We mogen gelukkig steeds vrijer in onze omgang zijn Maar kunnen nog niet zorgeloos door het leven gaan We blijven met zijn allen op onze hoede tot de finishlijn Want de afstand tot elkaar blijft voorlopig nog bestaan Het zonnige weer verzacht een beetje het onzekere gevoel Want het wordt wel wat moeilijker om de regels na te leven Maar het Coronavirus verjagen, blijft toch ons grote doel We blijven positief, het beste middel om door te geven Binnenkort breekt voor vele de vakantietijd weer aan Even onze gedachte naar ontspannende dingen verzetten Wij wensen u allen een gezellige tijd, uitgerust en voldaan Geef elkaar de ruimte en blijf verstandig op elkaar letten 11


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


NIEUWS VAN KOM D’R IN Als deze Torenklanken uitkomt, dan zijn we op vrijdagochtend en zondagmiddag alweer opgestart met de vrije inloop. Jammer dat ik daar nog geen verslag van kan doen. Omdat het erg belangrijk is dat we ons aan de richtlijnen van het RIVM en van de Gemeente houden, (immers de veiligheid van de bezoekers, gastvrouwen en vrijwilligers staat voorop), herhaal ik de regels hier: Houd je aan de algemene coronaregels! Kom dus niet naar Kom d’r in als je verkouden bent, hoest en / of koorts hebt. Houdt afstand. Neem de hygiëne maatregelen in acht. • Er zijn 3 blokken tafels/stoelen in een U-vorm met genoeg tussenruimte voor 7 personen per blok, zodat het voor iedereen veilig is om te komen als gast of vrijwilliger. Er zijn dus 21 stoelen, en als er geen vrije stoel meer is, is het vol en moet men buiten wachten. • De gastvrouw zet koffie of thee op tafel voor de gasten, deze blijven zitten. • Op vrijdag is de looproute: door voordeur naar binnen en door zijdeur naar buiten zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen. Op zondag mogen de gasten door de zijdeur naar binnen en naar buiten omdat de voordeur dan op slot blijft. • Er ligt een lijst waarop we noteren wie er is geweest, voor eventuele controle achteraf. • Bij binnenkomst informeren of men niet ziek is. • Handen reinigen bij binnenkomst • Jas mee naar binnen nemen en op eigen stoel hangen. • Alle afwas gaat meteen in de vaatwasser. • Ramen en deuren dicht houden. Lucht wordt ververst. • Na afloop of bij vertrek van mensen worden de tafels/ stoelen schoongemaakt. We hebben extra ruimte omdat we de Kom d’r in ruimte mogen vergroten, het ziet er gezellig uit! We zijn blij dat we elkaar toch weer -veilig- kunnen ontmoeten. Iedereen is van harte welkom! OPROEP Omdat er onder onze gastvrouwen een flink aantal zijn die nog niet kunnen starten ( een aantal mensen behoort tot de risicogroep) willen wij vragen of er jongere mensen zijn die ons voorlopig even willen helpen als gastvrouw tot dat onze gastvrouwen weer allemaal aanwezig zijn, zodat we door kunnen blijven gaan. We zorgen dat je goede hulp en instructie krijgt. Voorlopig geldt dat voor de vrijdagochtend van 10.00-12.00uur en de zondagmiddag van 14.00-16.00u.Voor informatie of aanmelding kun je een email sturen naar komdrin. geffenzorgt@gmail.com. Onze gasten zullen jullie erg dankbaar zijn.

HET SINTJORISGILDE GAAT OOK DIT JAAR WEER KONINGSCHIETEN Op zondag 9 augustus 2020 (kermiszondag) gaat het Sint-Jorisgilde weer koningschieten. Dit jaar voor het eerst op haar eigen terrein aan de Weverstraat. Uiteraard op de gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar. De vogel zal daarvoor op een of andere manier op een schietboom gemonteerd worden, want koning word je als je het laatste stukje naar beneden haalt. Omdat met de nieuwe regels tijdens deze coronatijd meer mensen mogen worden toegelaten op het terrein, bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Uiteraard wordt van u verwacht dat u de handen ontsmet bij het betreden van het terrein (handgel zal klaar staan) en dat u ook 1,5 meter afstand houdt. Het koningschieten begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Dan zal bekend zijn wie als nieuwe koning Connie van der Dussen voor de komende twee jaar gaat opvolgen.Want ook dit is veranderd: de koning blijft twee jaar in functie. Dus wilt u hiervan getuige zijn: zondag 9 augustus a.s. bent u welkom van 14.00 uur tot 17.00 uur.

13


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ROOI OORTJES NR. 42 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart. # De Vier Windstreken Van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli houden wij (ook) in Geffen een alternatieve wandel-4-daagse voor de enige échte Vierdaagse, die door #Corona niet door kan gaan. Het programma van ‘de Vier Windstreken’ bestaat uit een dagelijkse wandeling van ong. 30 km. De start is dagelijks om 7.00 uur vanaf de kiosk op het Dorpsplein.Tenzij het tropisch weer wordt; dan starten we gewoon een uurtje eerder. ’s Middags rond 14.30 uur terug in Geffen.

Route wordt nagemeten Programma: Dag 1: dinsdag 21 juli; dag van Lith (noorden) Dag 2: woensdag 22 juli; dag van de Maashorst (oosten) Dag 3: donderdag 23 juli; dag van Heeswijk (zuiden) Dag 4: vrijdag 24 juli; dag van ‘s Hertogenbosch (westen) Routes liggen klaar. Deelname is gratis volgens richtlijnen #RIVM en op eigen risico. Gezellig één of meerdere dagen meelopen kan natuurlijk ook. In alle gevallen wel even uiterlijk vrijdag 17 julli opgeven op telefoonnummer 06-5391 6725 door belletje, Appje of via pb-tje op Twitter of Facebook # Co-creatie Dorpshart Geffen De Prijsvraag van de gemeente Oss over de invulling van het te slopen gemeentehuis was meer een populariteitspoll dan serieuze zaak. Die mening delen wij met de heren en die enkele dame van de Stamtafel café Govers. Wat gaat er gebeuren? Alléén twee leden van onze Dorpsraad (die momenteel niet openbaar vergadert, maar kwistig met geld strooit), weten welk advies de Beoordelingscommissie heeft uitgebracht aan B & W Oss.Waarom? Dat mag Joost weten, maar die gaat hier nog eens even drie weken over ‘nadenken’.

Moet er nog een x flink ’gemasseerd’ worden bij ondernemers en omwonenden? De gevolgde procedure is wat ons betreft een aanfluiting. B & W van Oss denken daar anders over, want in Berghem doen ze ‘t ook zo met de invulling van Mr. Gielenplein.

Parkeerstrook Vlijmdstraat # Bomenkap in het najaar Naar aanleiding van onze publicatie ontvingen wij een reactie van gebiedsbeheerder Peters van de gemeente Oss over de ’noodzakelijke kap’ van bomen in de Pastoor v.d. Kampstraat, op sportpark De Biescamp en in de Vlijmdstraat: In het najaar worden een aantal bomen in de Pastoor vd Kampstraat en Vlijmdstraat gerooid. Met betrekking tot het parkeerterrein Vlijmdstraat hebben 3 collega’s, met kennis van groen, aangegeven dat hier een kwartet bomen weinig toekomst hebben. De vier bomen hebben een beschadigde top en het ontbreekt hen aan volwaardige groei door de bestrating daar. Je ziet dit duidelijk, omdat deze vier bomen aanzienlijk kleiner zijn dan de andere bomen. Door herbestrating van enkele parkeervakken zijn we in staat om volwaardige groeiplaatsen voor de vier nieuwe bomen te realiseren. Daarnaast worden de vier nieuwe bomen dusdanig geplant, dat ze niet (zoals nu) deels in een parkeervak staan. Op deze manier is het mogelijk de bomen toekomstperspectief te geven, het aantal parkeerplaatsen in stand te houden en wat beplanting op maaiveld aan te brengen. Heldere uitleg, maar toch: ”Waarom trekt het ’arme’ Oss hiér in hemelsnaam geld voor uit? Omdat het op de meerjarenbegroting staat? Wij vinden dát nog steeds weggegooid geld! Wij hadden u nog graag iets willen influisteren over het #Arboretum #DiftarOss en/of #Pastorie, maar dat doen wij misschien een volgende keer... Fijne zomervakantie, allemaal!!! ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


GELOOF ONDER WOORDEN Heeft God te maken met de zin van ons leven? Soms heb je het gevoel dat het vinden van de zin ons krachten te boven gaan. Daarom hebben mensen van den beginne het woord “God’ in de mond genomen. Maar dit ongrijpbare woord ging het over henzelf.Waarschijnlijk ook het gevoel dat het ging over iets dat ver boven hen uitging: Levenszin! Ook in de bijbel is geprobeerd, breekbare woorden te vinden, tastende verhalen.Woorden en verhalen zijn tijd gebonden, maar kunnen heel inspirerend zijn. Maar laten we het niet te moeilijk maken, het is ook ons dagelijks leven. Ik kwam een aantal stellingen en gezegden tegen om je te prikkelen, het is aan ons zelf waar we ons het beste bij thuis voelen. 1. Je zult nooit zin ontdekken (‘zien’) als je, je niet voor zin openstelt. 2. Als je voortdurend beweert dat het leven geen diepere zin heeft, zal je steeds meer in je eigen woorden gaan geloven. 3. Zin is een kwestie van momenten. Zin is iets van je beste momenten (soms, heel even). 4. Heeft alles wel zin? Dat vraag je je alleen af op moeilijke momenten. Moet alles zin hebben? Heeft dementie zin? Heeft... zin? Welke zin dan? Voor jou? Voor anderen? 5. ‘Zin maken’ is een fundamenteel uitgangspunt. Je moet je eigen leven inrichten. 6. ‘Levenszin’ heeft te maken met de goddelijke krachten die diep in je aanwezig zijn; en met het kunnen komen bij die diepe krachten. 7. ‘Zin’ is verwant met ‘zien’. 8. ‘Zin en ‘God’ zijn met elkaar verstrengeld. Waar zin is, is God. 9. Augustinus (gestorven in 430) zei: Zonder een geliefd mens is er niets vriendelijk in het leven. Of om het anders te zeggen: zonder een geliefd medemens heeft het leven geen zin. In de corona tijd, lijkt het wel of je meer met jezelf en de ander bezig bent.Veel nadenken wat resulteert in o.a.

meer lezen, bezinnen en het omgaan met de medemensen. Edwin Op ’t Land schreef een mooi kanskaart. Iedere dag heb je een nieuwe kans om iets met je leven te doen of iets in je leven te veranderen. Iedere dag kun je veranderen door de bereidheid anders te kijken naar en anders te denken over jouw leven. Iedere dag heb je de mogelijkheid om een eenmaal ingenomen standpunt te kunnen herzien. Iedere dag is een geschenk van het leven dat jij mag gebruiken en dat jij zin en betekenis mag geven. Iedere dag kun je, gebruik maken van je keuzevrijheid, kiezen voor dingen die jij wilt, wenst, leuk of belangrijk vindt. Neem of maak tijd en ruimte voor de dingen die jij wilt, wenst, leuk of belangrijk vindt. Geniet hiervan, iedere dag opnieuw. Zin is ook geloven, in wat God ons beschikbaar stelt. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

VOOR MIJN CLIËNTEN UIT GEFFEN Uitverkoopdagen Boetiek Willemien, Achter de Driesprong 10, Rosmalen. Op 9, 10 en 11 juli Alles gaat weg voor 35, 30 en 25 Euro 100% katoenen nachthemden voor 10 Euro Geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur De regels van het RIVM worden in acht genomen

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

24 UURS GLASSERVICE 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT

Nationale Groendag 2020 wordt Nationale Groenweek Ieder jaar organiseren we de Nationale Groendag. Door de coronamaatregelen doen we dat dit jaar anders. Het wordt een Nationale Groenweek! In week 42 bieden we iedere dag een webinar met interessante sprekers aan. Van 12 tot en met 16 oktober wisselen we informatie uit over het thema “Samen voor meer groen in de buurt”. De Nationale Groenweek wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek, gemeente Oss, provincie NoordBrabant en Waterschap Aa en Maas. Webinar In week 42, van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober organiseren we elke dag een webinar over een onderwerp dat aansluit bij het thema “Samen voor meer groen in de buurt”. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale cohesie. Op dit moment werken we aan het programma. Als daar meer over bekend is dan kunt u dat lezen op www.nationalegroendag.nl Tip van de sluier Deltacommissaris Peter Glas en de Rotterdamse Stadsdokter Rini zijn interessante sprekers tijdens de webinars. En we zijn nog bezig met een aantal andere sprekers om iedere dag een mooi programma aan te bieden. Nationale Groendag Eigenlijk zou de Nationale Groendag op 15 oktober zijn in gemeente Oss. Gemiddeld komen er zo’n 350 mensen op af. Het doel van de Groendag is om kennis uit te wisselen en te netwerken. Gezien de actuele maatregelen van het RIVM vindt de organisatie het niet verstandig om deze dag in de huidige vorm door te laten gaan. Daarom organiseren we een week met webinars. De onderwerpen die centraal staan, zijn actueler dan ooit en willen we graag delen.

PERSBERICHT

Weer betaald parkeren vanaf 15 juli Het kabinet is de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan aan het afbouwen. Langzaam aan wordt steeds meer mogelijk.We merken dat ook aan de drukte in de binnenstad en op de parkeerterreinen. In maart besloot het college om niet te handhaven op betaald parkeren. Deze maatregel vervalt en per 15 juli moeten bezoekers weer betalen voor het parkeren in Oss. Wethouder Joop van Orsouw: ‘Oss is één van de weinige gemeenten in Nederland die het betaald parkeren tijdelijk heeft gestopt. Om hygiënische redenen en ook

om winkeliers en ondernemers te steunen in deze lastige tijd. We zien dat het nu weer drukker wordt in de binnenstad. Het is nodig om dit te reguleren. Ook belangrijk is het financiële aspect. Door betaald parkeren weer in te voeren willen we het financiële verlies niet verder laten oplopen.’ Volgen landelijke maatregelen Vanaf 1 juni zijn de landelijke maatregelen versoepeld en mogen terrassen weer open. En vanaf 1 juli mogen er weer grotere groepen samen komen. Er is steeds meer mogelijk en er komen weer meer bezoekers naar de binnenstad. Dit betekent dat het noodzakelijk is om parkeren te reguleren. Hygiëne Het RIVM heeft aangegeven dat de kans op besmetting via het aanraken van ‘contactoppervlaktes’ in de openbare ruimte minimaal is. Inwoners die de parkeerautomaten niet willen aanraken kunnen gebruik maken van belparkeren. Dit kunnen ze via een belapp doen. In Oss kun je via 16 providers belparkeren en betaal je alleen voor de tijd dat je parkeert. Financiën Door niet te handhaven op betaald parkeren loopt gemeente Oss een verlies van ongeveer €175.000,- per maand. Over de periode half maart – 1 juli is dit ruim € 600.000,-. Door betaald parkeren weer in te voeren wil gemeente Oss dit verlies niet laten oplopen. Parkeren met je kenteken Vanaf 1 januari 2020 moet je in het Osse centrum jouw kenteken invoeren op de parkeerautomaat. Je krijgt dan geen parkeerkaartje meer. Het is nog steeds mogelijk om ook met contact geld te betalen. Meer informatie: www.oss.nl/kentekenparkeren.

STADSWANDELING ‘BOTER ALS MOTOR’ OSS ZATERDAG 11 JULI Op zaterdag 11 juli start Maasland Gilde Oss de stadswandelingen weer op volgens de richtlijnen van het RIVM. Om 14.00 uur begint de wandeling ‘Boter als motor’ bij begraafplaats Eikenboomgaard. Belangstellenden kunnen meewandelen met een ervaren stadsgids, die vertelt over de ontwikkeling van de boterhandel en de margarine-industrie in de 19de en 20ste eeuw in Oss en u de historische plekken laat zien. Startpunt begraafplaats Eikenboomgaard. Deelnemers betalen 3,50 contant en gepast. In verband met een maximum aantal deelnemers is aanmelden verplicht via maaslandgildeoss@hetnet.nl. Het Maasland Gilde Oss is een vrijwilligersorganisatie die naast wandelingen ook taaltrajecten en creatieve activiteiten aanbiedt. Zie website www.maaslandgildeoss.nl 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.