Torenklanken 2019 - nr 12

Page 1

57e jaargang | nummer 12 | juli 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VOORKEURSSCENARIO TIJDENS DERDE DORPSGESPREK GEFFEN GEPRESENTEERD Graag willen we een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis en het dorpsplein in Geffen. Er zijn meerdere mogelijkheden en de afgelopen maanden waren er drie dorpsgesprekken met de inwoners van Geffen. Inmiddels is er samen met de Geffenaren een voorkeursscenario besproken. Bent u nieuwsgierig naar dit scenario? Kijk dan op https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl/. Tot 31 juli kunt u uw reactie op de website achterlaten.

VEILING DER EMOTIES-OPROEP De Veiling der Emoties is niet zomaar een veiling. Het is de beste hangplek voor jong en oud op Effe noar Geffe! Dit jaar is er een extra vleugje Bourgondische gezelligheid. We hebben namelijk het super beroemde duo Bart & Alex weten te strikken. Bart & Alex zetten op dit moment alle bekende festivals op stelten en 1 september ook de Veiling der Emoties! Zoals alle voorgaande jaren veilen we ook nu weer voor het goede doel. Voor één keer zijn we dat zelf, want de leden van de W.I.K. zitten te springen om een nieuwe outfit. Onze uniformen zijn namelijk tot op de draad versleten, niet meer in de juiste maat voorradig of gewoon opperdepop. Voor de veiling hebben we natuurlijk kavels nodig: steigerende porseleinen paarden, de uitgedroogde lippenstift van Mata Hari, de gitaar van Jimi Hendrix (met handtekening), het corset van Madonna (die spitse met die flosjes), zo’n vaas uit de Ming-dynastie, de laatste fles wijn van Amy, de keutel van Nijntje en de stemband van Mevrouw Stemband. Spullen met een appetijtelijk

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

verhaal die doen denken aan gelukzalige momenten, gênante voorvallen of hilarische ogenblikken. Daar ligt toch elke zolder vol mee?! Een opgeruimd huis is een opgeruimde geest. Dus struikel je al jarenlang over deze voorwerpen en wil je er nu echt vanaf, dan kun je bellen met Willie van Erp, de man met een neus voor ware kunst. Hij biedt een luisterend oor en beoordeelt het object op originaliteit, veilbaarheid en het achterliggende verhaal. Heb je iets liggen wat niet aan deze kwalificaties voldoet maar wel valt onder ‘goei toei? Ook dan kun je bij hem terecht. Meer weten? Kijk even waar je je mobiel hebt gelaten (ligt waarschijnlijk gewoon op de wc) en bel na 18.00 uur met Willie van Erp, 06-113 192 84 met terugbelgarantie bij geen gehoor. Spreek wel iets leuks in. Je naam en telefoonnummer bijvoorbeeld.

De redactie van Torenklanken wenst haar lezers en adverteerders een fijne vakantie KOPY INLEVEREN VOOR:

19 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

VORMELINGEN 14 juni 2019 Madeleine Dechesne - Famke Hanegraaf - Neeltje van Oort - Lotte van de Put - Bart Rademakers - Fenna van Schijndel - Lola Schoones - Meike Schuurmans - Martijn van de Ven.

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE: NIEUWE SITUATIE IN GEFFEN Gastvrouw Toos blijft voorlopig nog op de pastorie. Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen van 08.00 u. tot 11.00 u.: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het nieuwe e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl De e-mailadressen: pastoor@parochiegeffen.nl en info@ parochiegeffen.nl kunnen nu nog gebruikt worden, maar zullen binnenkort vervallen. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 12 juli 19.00 u. * avondmis za. 13 juli 12.30 u. Huwelijksviering Loes van Zutphen & Hein de Groot zo. 14 juli 09.30 u. H. Mis m.m.v. fam. van Erp-Donders 1e jaargetijde Doortje Heijmans - Langenhuijsen nms de parochie 1e jaargetijde Henk Veld nms de parochie vr. 19 juli 19.00 u. * avondmis zo. 21 juli 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK vr. 26 juli 19.00 u. * avondmis zo. 28 juli 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK vr. 02 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 04 aug. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK 1e jaargetijde Adriaan de Haas nms de parochie vr. 09 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 11 aug. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK Gildemis t.g.v. Koningschieten. 2e collecte voor MIVA 1e jaargetijde Fieny Wingens-Sangen nms de parochie vr. 16 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 18 aug. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP vr. 23 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 25 aug. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK 1e jaargetijde Annie Schuurmans - Geurts van Kessel nms de parochie vr. 30 aug. 19.00 u. * avondmis

EERSTE COMMUNICANTEN 16 juni 2019 Finn Bekkers - Thijs van den Brand - Mies van Dinther Coen van Erp - Yin van Gaal - Lars van den Hurk - Zofia Jozwiak - Maud Ketelaars - Laura Lepoutre - Stijn de Man - Stan van Nistelrooij - Noud Rovers - Rinske Ruis - Pepijn Schuurmans - Benjamin Steenbakkers - Bram Versteegen.

KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juni 2019: Jorg van Erp, Gijs van Heumen.

de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 juni 2019: Lambert Ruijs, 69 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

5


Gezelligheid & Kwaliteit Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP nr 510

Niet bij café Govers, maar op het arboretum, en niet op zondag, maar op zaterdag met de opdracht breng allemaal een gast mee, dit resulteerde in een zonovergoten stamtafel met vele gasten. En het enige wat we mistte is schaduw, pffff wat brandde de zon. Inval schrijver Rien werd bedankt voor het verslag. Dorpshart De meningen aan de stamtafel zijn verdeeld over het gepresenteerde plan van Losstadomland sommige zagen het als 20% inbreng Geffen en 80% inbreng gemeente Oss en onze aandacht wethouder, kwam nog ff zeggen dat het duur is. Op zich is het plan leuk om te zien, maar de kolos die men aan de Raadhuisstraat wil bouwen hoeft er niet te komen volgens Geffen, zo wilde Geffen ook de kiosk verplaatsen, dat werd afgedaan als, deze kan niet verplaatst worden, nou??? Mocht het woonblok er toch komen verwachten we wel dat in het bestemmingsplan wel iets wordt opgenomen dat er iets meer geluidsoverlast mag zijn, anders komen er misschien wel klagers te wonen die zo maar e.e.a. tegen kunnen houden. Maar we mogen er nog iets van zeggen kijk maar op de website https://dorpshartgeffen. losstadomland.nl/ Wandel 4-daagse Al jaren organiseert stichting Rottenrijk de wandel 4-daagse voor Geffen, dit jaar waren er ruim 500 deelnemers die wederom werden getrakteerd op de nodige versnaperingen waar mensen zeker buiten Geffen aangaven dat het heel goed was geregeld en mooie routes in zowel de 5, de 10 en de 15 kilometer. De organisatie werd ook geroemd, op de wijze hoe de afgelasting werd gecommuniceerd, en die enkeling die het gemist hadden werden op woensdag opgevangen bij het KPJ-gebouw. De Via Gladiola die aangelegd was middels een rode loper was zeker een leuk nieuwtje.Volgend jaar weer!! Trapje Florijn/deurtje Gera Een gast bracht 2 zaken aan de order. Het trapje ter hoogte van Frank van Lent bij de Florijn, rolstoelers en mensen met een rollator moeten nu de weg op om te kunnen pinnen, dit zou men graag anders willen zien, het is niet van de gemeente en de eigenaren van de Florijn willen wachten tot dat het dorpshart wordt aangepakt. Het poortje naast Gera, dat zou open moeten als doorgang, dan heeft de Heegt ook minder stroom nodig van alle mensen die nu door de elektrische deuren lopen.

Voorzitter scouting Jurian Langens zal Chrisjan van Dinther gaan opvolgen als voorzitter van scouting Geffen, deze is jonger dan dat de scouting bestaat. Jurian was na 10 jaar leiding binnen de scouting wel toe aan een nieuwe uitdaging. Hij wil zich sterker gaan maken voor het stimuleren van vrijwilligers. Chrisjan had al eerder aan gegeven om te stoppen als de “blokhut” er zou staan, en die staat er nu 23 augustus zal de officiële opening zijn met de gemeente Oss en 8 december is de officiële opening voor de Geffenaar. Effe noar Geffe Na het carnaval start de organisatie weer op volle kracht, dit jaar verlaten 4 bestuursleden het bestuur, 2 functie zijn alweer ingevuld. Theo Willemse secretaris wordt opgevolgd door Nathalie Steenbakkers, Hans van Rosmalen die verantwoordelijk was voor muziek en theater wordt opgevolgd door Perry van Erp. Toon van de Cruisen die de dieren deed en Rob Duis die de vrijwilligers planning deed daar zoekt men nog iemand voor. Weet je iemand of denk je dat is iets voor mij, reageer op info@effenoargeffe.nl. Er gaat ook wel wat veranderen tijdens Effe noar Geffe, de jaren ’60 ’70 krijgen aandacht, op het plein zal daar aandacht aan besteed worden, met een rolschaatsbaan, rock en roll auto’s en brommers uit die tijd, zo ook de kermis. De organisatie berust op een 25 personen, op zaterdag zijn er 150 vrijwilligers actief, en met de bezetting van de kramen en de pleinen is op zondag een kleine 1000 mensen actief. De miljoenste bezoeker zit er ook aan te komen, en onder aanmoedigende woorden van de Weeuwkes zullen mensen aangesproken van “ben jij het”. Jan Heijn Stadhouders stopt na 25 jaar met de Friese paarden waardoor het plein vrij kon komen.Waar de ene stopt komt een oude bekende weer terug. De Revuo’s treden weer op met Effe noar Geffe, en wel op het terras van het Rottenrijk bij het boerderijtje. Na het nieuwe logo vorig jaar kon je erop wachten, maar er komen nieuwe vlaggen voor zowel aan de muur als in een mast. Houdt de site in de gaten www.effenoargeffe.nl Oranje kliko Als u niet goed scheidt verdwijnt de oranje kliko!!! Dit is ongeveer de strekking, en kunnen we naar die losse zakken, dus mensen, scheidt het plastic afval goed, haal desnoods een stikker van wat er wel en wat er niet in mag. U bent gewaarschuwd!! 1 op de 4 containers zou nu niet het juiste afval in zitten. Spoorzone Nu de spoorzone gemaaid is kun je zien hoeveel ruimte daar is met de mooie bomen, dit zou toch echt een doorgang moeten worden naar de school, ontlast de zebra’s in de Kloosterstraat en het is veiliger voor de kinderen

7


die vanuit de verlengde de Run via de van Coothstraat Molenstraat naar school kunnen. Veiligheidsdag Het plein was goed gevuld met de nodige attracties die te maken hadden met veiligheid, naast veilig verkeer Nederland was er ook de gehele 112 aanwezig, waar veel info en uitleg te verkrijgen was, er was van alles toen voor jong en oud, je kon er skelteren maar je kon ook zomaar met een auto over de kop. De brandweer knipte hier en daar een autootje open enzovoorts al met al een geslaagde dag, al waren er mensen die miste een terrasje, mss de volgende keer. Wat Verder Ter Tafel Kwam * De pastoor was zeer ontroerd bij zijn afscheid, ook zal hij gedacht hebben, als de kerk iedere zondag zo vol zit, dan blijf ik. * Wat met de pastorie, begeleid wonen in een prikkelarme omgeving? * Krijgen we nog een nieuwe pastoor? * P.H.V. de trouwe helper bestaat 75 jaar en zullen dit vieren met een receptie, en op zondag 14 juli houden ze van 12:30 tot 17:00 een spectaculaire demonstratie dag. Komt dat zien komt dat zien, aan de waterlaat in Geffen De gasten vonden het een leuke bijeenkomst, wij gaan nu met vakantie en we zien jullie graag bij cafĂŠ Govers op zondag 18 augustus na de hoogmis, 10:30 uur

sinds 2017 een eigen pastoor of kapelaan. De benoemde pastoor is franciscaan en woont in een klooster in Den Bosch, evenzo de medepastor voor 20 uur, die een pater is van de kapucijnen, en ook in Den Bosch woont. Belangrijk is dan dat de onderlinge samenwerking als parochies goed moet gaan. Men heeft daar als nieuwe parochie Franciscus wel een goede website, met links naar en voor de eigen plaatselijke 7 parochies. Tevens is er een centraal telefoonadres, die altijd bezet is, en zo nauw contact houdt met de afzonderlijk parochies. Men heeft een parochieblad, waar ook iedere parochie ruimte heeft voor hun eigen activiteiten en kerkdiensten. Iedere parochie heeft gelukkig vrijwilligers die het parochieblad ook thuis bezorgen. Maar doop- huwelijks voorbereidingen zijn gezamenlijk. Zoals ook het vormselvieringen en de eerste communievieringen zijn in een kerkgebouw. We leven in een nieuw tijdperk waarin de mobiliteit hieraan bijdraagt. De uitdaging ligt nu bij ons als parochianen. Blijven wij de kerkdiensten bezoeken, en vooral doen we mee met de kerkbijdragen. Blijven we de gemotiveerde vrijwilligers nabij. Geffen heeft een mooie kerk, maar als die geen functie kan behouden als kerk, wordt het leeg, worden we een parochie die stervende gaat worden en ons alleen leidt naar het kerkhof van de doden. Geffen heeft velen gedoopte als katholiek, maar de uitdaging ligt nu bij onszelf. Daarbij wens ik u kracht, vanuit Gods genade en zijn blijvende zegen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken.

GEFFEN ZONDER EIGEN INWONEND PASTOOR !! Op 23 juni j.l. heeft de parochie afscheid genomen van pastoor David van Dijk. Velen parochianen zullen moeten wennen, dat er geen eigen pastoor meer woont op de pastorie. Uiteraard is er wel een pastoor voor de zes parochies, pastoor Frits Ouwens, maar woont in Nistelrode. En dat is voor velen even wennen, heel begrijpelijk. De afstand lijkt groter, de communicatie verloopt anders. Tijden veranderen, en dat vraagt om aanpassingen, hoe pijnlijk ze soms ook zijn. Ik constateer dat het onrust kan geven, maar is zeker geen einde van een katholieke gemeenschap in Geffen. Sinds ik 5 jaar geleden met emeritaat ging als diaken, vervang ik regelmatig een priester of diaken. Dat deed ik ook al toen ik mijn benoeming had in andere 3 parochies. Ik kom zelf uit de Bommelwaard, bestaande uit 7 parochies die al heel lang zijn gefuseerd. In geen van die parochies woont er

8

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


PROGRESSIEF POLITIEK TALENT GEZOCHT

14 DECEMBER 2019

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe Masters! En dit zijn onze 2 nieuwe aanwinsten: Lars van Erp! Lars is bij de meeste Geffenaren wel bekend. Hij is een geboren en getogen Geffenaar. Hij heeft inmiddels zijn opleiding tot onderwijsassistent afgerond en gaat hierna starten op de Pabo in Den Bosch. In zijn vrije tijd werkt hij nog bij Corné van Dinther in het tuinonderhoud en bij Boetje in de kroeg, is actief bij de JVW waar hij ook vaak een typetje speelt, deelnemer van het Roaplied en een fanatieke carnavalswagen bouwer. Kortom een actief persoon die ook nog tijd weet te maken om de Kwis mee te gaan organiseren. Zijn doelgroep is natuurlijk de jeugd en zijn interesse en kennis liggen vooral bij Geffen en Carnaval. Rianne van Heeswijk! Rianne is de eerste buitenGeffense kwismaster. Hoewel ze zelf in Den Bosch woont, heeft ze vrienden in Geffen wonen waarmee ze de afgelopen jaren aan de kwis heeft deelgenomen. Ze weet dus echt wel hoe de kwis in elkaar zit en vind het echt een uitdaging om het eens vanaf de andere kant te benaderen. Ze werkt bij Syneos health als personeelsfunctionaris waarvoor ze ook met enige regelmaat naar het Buitenland moet. In haar vrije tijd sport en zwemt ze graag en is vaak in Geffen te vinden als er evenementen zijn. Haar interesse en kennis is heel divers en ze gaat zeker weten ook al onze blikken verruimen.

GEFFEN - De Partij GroenLinks en andere linkse partijen in Oss- West zijn op zoek naar bevlogen, politiek talent (m/v), vooral in de kernen van de voormalige gemeente Lith en het mooie dorp Geffen. Nu we in de gemeente Oss een ultrarechts College van oude mannen in pakken hebben, wordt het tijd om naar de toekomst te kijken. Regeren is immers vooruit zien! Daarom wil ik in de kernen van de voormalige gemeente Lith en ons mooie Geffen proberen te bouwen aan een actieve(re), progressieve, ”jonge” achterban. ”Jong” = bevlogen, enthousiast en niet perse leeftijd gerelateerd. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen is het aantal Groene, Linkse en Sociale stemmers in Lith en Geffen vervijfvoudigd, maar dit heeft nog niet geleid tot een ledenaanwas bij bijvoorbeeld GroenLinks en SP en dat is heel jammer.Vind ik. Ben jij ook voor een groen, duurzaam en eerlijk Oss en woonachtig in Lith of Geffen? Meld je dan aan om mee te denken. Na de zomervakantie organiseer ik een gezellig samenzijn in Lith en/of Geffen. Charles van Herpen charlesvanherpen@gmail.com 073 - 5324628 / 06 - 53916725

v.l.n.r. Michel-Lars-Rianne-Koen-Astrid-Emiel Alle teams kunnen weer inschrijven voor de Kwis van 2 september t/m 7 December. Let op; dit jaar heb je zelf de mogelijkheid als team om een kwisvraag in te sturen, kijk voor overige informatie op onze website: www.degeffensekwis.nl

9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer zijn aan het woord Hetty en Ferrie Verhoeven, leeftijd 73 jaar, zij wonen in de Keppestraat.

9. Geffen is voor mij We zijn geboren in Den Dungen en Den Bosch, maar Geffen is nu ons thuis. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage blijft leveren aan evenementen en activiteiten van verenigingen.Verenigingen zijn heel belangrijk voor een sociale gemeenschap, dus ook voor Geffen.

30 juni 2019 28 Koppels waren aanwezig bij het Geffens Open Jeu de Boules Toernooi. Onder de bomen was het goed, een lekker windje erbij, niet te warm, kortom fantastisch jeu de boules weer. De sfeer was uitstekend, er werden mooie spannende partijen gespeeld. 1. Een herinnering aan Geffen Toen we de eerste keer het huis in de Bergstraat gingen bekijken, was onze reactie: “Wat is het hier groen”. En dat is gelukkig nog steeds zo.

Kampioenen van die dag werden Gradje de Groot met Gertwin Savelkouls.

2. Dit zou anders moeten De basisschool zou meer betrokken moeten zijn binnen de dorpsgemeenschap. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De fijne buurt waar we 35 jaar gewoond hebben: d’n Berg. 4. Een mooi mens De mensen die altijd weer een mooie Torenklanken verzorgen; petje af! 5. Jammer dat er nog steeds jongeren zijn, die er plezier in hebben bezittingen van anderen te vernielen. 6. De leukste club Meerdere clubs: Sint-Jorisgilde, nergens anders zijn zoveel leuke activiteiten, maar ook heemkundewerkgroep Vladerack en het Schilderscollectief. 7. Ons visitekaartje Waar je komt of niet, als je zegt dat je uit Geffen komt, is de reactie: Effe noar Geffe. 8. Bewondering voor... mensen die zich steeds belangeloos voor anderen inzetten.

10

Hieronder vind je de 1e tot de 8e plaats. 1e Gradje de Groot en Gertwin Savelkouls 2e Gerard Schuurmans en Rien van Wanrooij 3e Jan Verbeek en Frans van Zoggel 4e Theo van Uden en Koen van de Velden 5e Richard en André Schuurmans 6e Mat de Kleijn en Peter Nuijen 7e Yvonne Verbeek en Julia van Zoggel 8e Max Timmermans en Daan Slootweg De helpers, iedereen die mee gespeeld heeft, de fotograaf, de scheidsrechter, de vrijwilligers in de Koppellinck. BEDANKT. Zonder jullie was dit allemaal niet gelukt. En DJ Lambèr bedankt voor de vrolijke noten op deze dag. Voor meer info en foto`s zie www.jbcgeffen.nl groeten van het bestuur van JBC Geffen, en wie weet, tot ziens op de laatste zondag van juni in 2020.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 11 juli: André Rieu op het Vrijthof 26 juli: sluiting Oude Klooster 11 augustus: seniorendag st Josefoord 12 augustus: Oude Klooster weer open. Beste leden van de KBO: Afgelopen zaterdag, 29 juni, hebben we de jaarlijkse bedank BBQ gehad voor onze vrijwilligers. Het was ondanks de hitte goed toeven onder de notenboom bij de fam.Van Zandvoort, onze dank ook voor Joke en Rien.We mogen daar ieder jaar weer onze bbq houden.

Voor alle vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie inzet. Zonder vrijwilligers konden wij niet zoveel organiseren. Iedereen een fijne zomer gewenst 11 juli: André Rieu op het Vrijthof Voor degene die meegaan, hieronder nog even het programma: 15.30 uur Vertrek vanuit Geffen op het dorpsplein 17.00 uur Tussenstop voor een 3-gangen diner / dinerbuffet 19.00 uur Vertrek vanaf de dinerlocatie en rechtstreeks naar Maastricht 19.30 uur Verwachte aankomst Markt Maastricht (vanaf hier loopt u in 5 minuten naar het Vrijthof) 21.00 uur Aanvang concert 23.45 uur Einde concert 00.15 uur Retour vertrek vanaf de Markt 01.45 uur Verwachte thuiskomst te Geffen

alle gebruikers van een scootmobiel uit het voormalige Maasdonk. Speciaal voor deze groep mensen willen we er een leuke dag van maken. De tocht wordt georganiseerd door KBO-Nuland, KBO-Geffen en KBO-Vinkel en is op zaterdag 7 september 2019 en duurt van ca. 9.30 uur tot 16.30 uur. Het is de bedoeling dat we een route rijden door de mooie omgeving van onze drie kernen, waarbij onderweg de nodige stops zijn ingelast voor eten, drinken en andere zaken. De tocht zal niet langer zal zijn dan 25 km. Wij rijden gezamenlijk met de hele groep scootmobielers de route waarbij begeleiders op de fiets zullen helpen bij het oversteken en zonodig ook helpen bij het oplossen van eventuele andere problemen, mocht er onverhoopt onderweg wat gebeuren. De gehele tocht is er een EHBO-er aanwezig. Ook zal er een aanhanger beschikbaar zijn voor scooters die onderweg pech krijgen. Daarnaast is er voor deze tocht een verzekering afgesloten. Bent u ook een scootmobieler dan kunt u zich opgeven bij: Voor Nuland Dhr. Wim van Koert tel. 5321981 of 06 46437378 Voor Vinkel Dhr. Christ van Leijden tel. 5322095 of 06 83037748 Voor Geffen Dhr. Bér Vissers tel. 5322054 of 06 57728287

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk

Aanmelding seniorendag 2019 Bij de ONS van afgelopen keer zat een formulier om aan te melden voor de seniorendag op Jozefoord. Vergeet dit niet, het kan nog. Aanmelden bij Corry Hondong. De Heegt 5

Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Scootmobieltocht zaterdag 7 september 2019 Heeft u ook een scootmobiel, doe dan mee, laat uw verwennen en geniet. Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar een scootmobieltocht georganiseerd. Dit doen wij voor

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 17 juni 2019 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Keppestraat/Kerkstraat: Een groep van ‘bezorgde ouders van over het spoor’ vraagt aandacht voor een goede verbinding tussen de Kerkstraat en de Keppestraat langs het spoor, in de vorm van een voet/fietspad eventueel met extra parkeerplaatsen. Deze verbinding staat ook al lang op onze wensenlijst. Onze gebiedsbeheerder geeft aan dat het pad binnenkort wordt gemaaid en dat er een trap (met fietsgoot) komt aan het einde van het wandelpad in de Keppestraat. Ook wordt er momenteel gewerkt aan een schets voor de inrichting van het terrein. - Verkeersafwikkeling de Oorsprong: Tijdens de laatste fase van de bouw zal de Keppestraat tijdelijk (ca. een jaar) een eenrichtingsweg worden. Het nieuwe parkeerplein achter de school is via deze straat bereikbaar, via een tijdelijke weg over de huidige parkeerplaats gaat men dan weer terug naar de Kloosterstraat. Hierdoor neemt de gevreesde verkeersdruk in de Keppestraat af, wel is er nog zorg over mogelijk hardrijders in de straat. We gaan hierover t.z.t. communiceren en er wordt nog gekeken naar andere mogelijkheden om dit te beteugelen. - Heesch West: Piet van Lier is naar de Dorpsraad gekomen om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen op Heesch-West, het regionale bedrijventerrein op de grens van Vinkel en Heesch. Hij heeft de indruk dat mensen in Geffen ervan uitgaan dat deze ontwikkelingen hen niet raken, maar hij vreest het tegendeel. In het voorontwerpbestemmingsplan zijn drie windmolens van 210 meter hoog ingetekend, bebouwing tot 30 meter hoog en industrie tot en met milieucategorie 5 zou hier terecht kunnen. Tot 13 augustus ligt het plan ter inzage en kunnen burgers zienswijzen indienen. Op onze website kunt u de meeste informatie m.b.t. dit plan vinden. Bekijk de plannen en maak, indien gewenst, gebruik van uw recht op inspraak. - Herinrichting Papendijk: De concepttekeningen voor de herinrichting van de Papendijk Noord (brandweerkazerne tot huisartsenpraktijk) zijn klaar. Tijdens een inloopavond op maandag 2 september (18.30 – 20.00 12

uur) worden de plannen gepresenteerd en toegelicht. De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2020. - Dorpshart: op woensdag 26 juni is het voorkeursscenario door het ontwerpbureau LOS Stadomland aan Geffen gepresenteerd. Een autoluw plein met veel groen, alleen de bebouwing aan de Raadhuisstraat riep veel vragen op. De definitieve versie van het ontwikkelplan zal in de openbare vergadering van september worden besproken en gaat vervolgens naar de raad. Subsidie: we hebben drie subsidies toegekend, €250,aan Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen voor de organisatie van de ‘Dat is Oss Picknick’. Hetzelfde bedrag wordt ook aan scouting Geffen toegekend voor hun 35 jarig jubileum zomerkamp in Limburg. En €1000,is toegekend aan de heemkundekring voor ( het ) de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding Geffen. Er wordt onder meer een documentaire gemaakt met Geffense getuigen van de bevrijding. Dit waren in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering van juni. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 16 september om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

Hier wordt geschiedenis geschreven: de laatste pastoor vertrekt uit pastorie Geffen


KINDERATELIER “BUITEN DE LIJNTJES” Aan de Gement in Geffen woont Laura Langens (30). Deze zomer gaat Laura een wens realiseren waarvan ze al jarenlang droomt. De opening van haar kinderatelier “Buiten de lijntjes”. Een atelier waar kinderen van 4 t/m 12 jaar terecht kunnen voor diverse creatieve activiteiten. Na de middelbare school wilde Laura aanvankelijk naar de kunstacademie. Maar om een aantal praktische redenen koos ze toch voor de opleiding logopedie die ze succesvol heeft afgerond. Laura heeft acht jaar met veel plezier als logopediste gewerkt. Ze was gespecialiseerd in kinderlogopedie en begeleiding van hun ouders.“Je kunt binnen de logopedie voor kinderen veel creativiteit kwijt. Kinderen leren door te doen, taal kun je goed koppelen aan creatieve opdrachten, “ zegt Laura. De ervaring die Laura als logopediste heeft opgedaan en haar pedagogische vaardigheden, kan ze heel goed gebruiken bij het runnen van haar kinderatelier. “Want een droom kun je waar maken als je er echt voor gaat. Maak een plan en zet stappen. Ik wil over 20 jaar niet zeggen: ‘had ik dat toen maar gedaan’ “, zegt Laura. Die visie wil ze ook in haar kinderatelier uitdragen.

een activiteit. Ieder kind, ieder mens is uniek. Kinderen worden langs de cognitieve meetlat gelegd en men heeft hierdoor te weinig oog voor de creatieve en de eigen mogelijkheden van elk kind afzonderlijk. Je moet goed naar kinderen kijken en luisteren. Neem hun wensen en hun dromen serieus en je zult zien dat kinderen daardoor opbloeien en veel willen doen en leren. En ze zullen dat vooral met plezier doen”, aldus Laura. Werken met materialen uit de natuur en de omgeving Laura woont met haar partner Teun en de kinderen Lana, Tijn en Diede aan De Gement nr. 3 in Geffen. Bij de boerderij staat het voormalige huisje van Marinus en Marietje Romme. Dit huisje wordt nu verbouwd tot het kinderatelier. Wat kunnen we verwachten van Kinderatelier “Buiten de lijntjes”? De naam zegt het al, de creativiteit en het eigen initiatief van de kinderen zijn erg belangrijk. De structuur zit in het aangeboden materiaal en de opzet van een les. De eerste 10 minuten starten de kinderen met vrij tekenen en kleuren. Daarna werken ze 40 minuten aan een opdracht met veelal materialen uit de omgeving en uit de natuur. De laatste 10 minuten staan de zintuigen centraal in een afsluitende activiteit. Laura wil ook veel naar buiten gaan met de kinderen. Gebruik maken van de mogelijkheden die de boerderij en omgeving biedt. Zolang het veilig is en je elkaar niet hindert mag er heel veel. Dat is de hoofdregel tijdens de lessen in het atelier. Er zijn reeksen van 10 lessen van één uur op de woensdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur. De kinderen worden zoveel als mogelijk ingedeeld in leeftijdsgroepen. Na 10 lessen is er een expositie van al het werk dat de kinderen hebben gemaakt en waarbij de ouders van harte welkom zijn. Open dag. Kinderatelier “Buiten de lijntjes” Zaterdag 24 augustus 2019 van 10.00 tot 16.00 uur. De Gement nr. 3 in Geffen. Kom een kijkje nemen en Laura vertelt u graag meer. Voor vragen of informatie: info@buitendelijntjes-geffen.nl

Kinderen niet met elkaar vergelijken Onze maatschappij is tegenwoordig erg gericht op prestaties. Al jong worden kinderen regelmatig getoetst en met elkaar vergeleken. Je moet aan de norm voldoen. Kinderen en ouders krijgen voortdurend te horen of hun kind boven of beneden de norm presteert. “De vraag is of we hiermee goed bezig zijn”, zegt Laura.“Het prestatiegerichte gaat vaak ten koste van het plezier in

OPROEP De Heegt zoekt vrijwilligers die 1x per week met een bewoner op de duofiets wil fietsen. We doen dit met een team van vrijwilligers. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Antoinette Post Tel 06-51713705 of mailen naar: Antoinette.post@brabantzorg.eu

13


ROOI OORTJES XXII Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. In de maand juni ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob Ardon, aan de tap van De Koppellinck én rondom de Dorpspomp. BOUWACTIVITEITEN BUITENGEBIED Tot ergens van onze leden wordt er straks opnieuw gebouwd bezuiden de Heesterseweg; Aan de overzijde van de Leiweg (in de volksmond ”Jagerpaadje” en achter het Arboretum. Houd het dan potversnotjes nooit op, gemeente Oss? Dorpsraad Geffen?

DE WIEL In de Wiel is (weer) blauwalg aangetroffen. Sinds realisatie van ”het prachtige plan” hiero van wethouders Ben Brands is de Wiel meer dood dan levend. Remedie: Flink uitdiepen, meer beplanting (zuurstof) in het water én op de oevers. Fonteintje erin, waterzuivering. Eenden en ander zwemgevogelte laten ”reduceren” door plaatselijk poelier. Kwaak, kwaak! ORANJE KLIKO Omdat veel Geffenaren er (volgens ambtelijk Oss) ”Van alles en nog wat inflikkeren” dreigen wij straks onze praktische oranje kliko te verliezen.Wij zouden dat heel jammer vinden. Wie houdt dit tegen? DORPSHART GEFFEN Derde bijeenkomst in MFC De Koppellinck was ook zeer goed bezocht. Natuurlijk waren de Geffense ”Vastgoedcowboys” ook goed vertegenwoordigd! Interessante presentatie voorkeursvariant met veel aandacht voor groen. De Geffen-700 kiosk blijft gelukkig midden op het plein staan, maar gedeelte gemeentehuis Maasdonk tot onze verbazing (helaas) ook. Ordinaire centenkwestie denken wij, al wordt dat categorisch ontkent. Dorp Geffen heeft haar blauwdruk klaar; nu kan de gemeenteraad van Groewd Oss aan de slag! 14

HEESCH-WEST Nu de laatste meters grond van het Vorstengrafdonk (bij Paalgraven) worden uitgegeven, gaat binnenkort de schop de grond in voor industrieterrein Heesch-West (Vinkel-Noord, Geffen-Zuid.). Dorp Vinkel terecht op haar achterste benen. In Geffen lijkt nog niet iedereen te beseffen, welke impact het terrein (ook) voor Geffen heeft. Wij volgen ’t met argwaan. DUURZAME POLDER D r u k ke b i j e e n komst in MFC ”De Snoeck” in Lith bezocht.Veel informatie.Veel emotie. Begrijpelijk, want er staan in onze mooie polders tientallen windmolens ingetekend. Héél goed om groene stroom op te wekken, maar... zonde van het uitzicht in ons prachtig poldergebied. Omdat windenergie veel meer oplevert dan zonne-energie zijn wij voorzichtig positief over de ideeën. Of het er ook echt zóveel moeten zijn en of de molens bijvoorbeeld niet beter (ook) langs A59 en/of op industrieterreinen kunnen komen, daar zijn wij nog niet uit. Maar dat hoeft ook (nog) niet. Fijne zomervakantie! CV ’t Rooi Hundje Geffen, tel: 06-5391 6725

NIEUWE LEDEN Wij zijn een volleybalclub die al jaren samen is en zoeken nog een paar nieuwe leden. We spelen van 20.00 tot 21.00 uur in het gymzaaltje van de MFC de Koppellinck in Geffen. Wie heeft er zin om onze club te komen versterken? Onze leeftijden zijn tussen de 40 en 70 jaar maar nog heerlijk fanatiek. Info: Ineke Romme, Rozelaar 12 Geffen, T. 073-5323433. • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN In verband met de zomervakantie vind je hierbij het rooster van juli en augustus (Torenklanken komt dan beperkter uit). Let nog op enkele tijdelijke wijzigingen in ons programma: Dansen op muziek op dinsdagochtend vervalt op 30 juli en op 6 en 13 augustus. Op 20 augustus gaan we daar weer mee verder. Het Repair Cafe vervalt in de maanden juli en augustus. De computerles vervalt in juli en augustus en begint weer op 4 september. De crea-middag op de eerste en derde donderdag van de maand vervalt in juli en augustus en start weer in september. De crea-avond op dinsdag 13 augustus vervalt i.v.m. de kermis. De inloop op dinsdag- en vrijdagochtend en op zondagmiddag gaat de hele zomer gewoon door. De Wereldproeverij op de laatste woensdag van de maand gaat in juli niet maar in augustus wel door. Je kunt daarvoor inschrijven bij Kom d’r in of via ons emailadres komdrin.geffenzorgt@gmail.com Tai Chi we zijn blij dat Peer van Haaren, na een korte onderbreking, weer gaat oppakken, en wel op de woensdagavonden van half 8 tot 9uur m.i.v. 3 juli. Dus wil je een keer kennismaken of meedoen, je bent van harte welkom. Lessen zijn gratis en voor iedereen die belangstelling heeft. Wij wensen iedereen die op vakantie gaat een fijne vakantie en de thuisblijvers zijn van harte welkom op onze inloop momenten voor een kopje koffie/ thee met een praatje en bij onze andere activiteiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 15


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


HET WAS EEN BIJZONDERE CARE FAIR!

Afgelopen zaterdag, 22 juni, beleefden we een mooie dag. Wekenlang zijn de bewoners druk geweest met de voorbereidingen. Ondersteund door de begeleiders hebben ze de mooiste dingen gemaakt. Ook hebben ze de tuin tot in de puntjes verzorgd en samen met Marcel, onze kok hebben ze heerlijke hapjes en drankjes weten te bereiden. En ook op de dag zelf waren ze van de partij. Meteen bij de ingang al kon je Willy ontmoeten. Hij zorgde ervoor dat bezoekers wisten waar ze hun auto of fiets konden parkeren. Marcel heeft iedereen een flyer gegeven met daarop de plattegrond. Zo kon elke bezoeker zien wat er allemaal te doen was op welk plekje in de tuin. Jesper en Brian waren heuse barbecue-masters. De broodjes hamburger en het warme vlees gingen als zoete broodjes. Michel en Margo hebben trots hun kunst gepresenteerd en menig bezoeker te woord gestaan. En Nicole heeft de kinderen van bezoekers aangenaam beziggehouden met een natuurspel en speurtocht. Ze vond het vooral ook leuk dat ze elk kindje een bellenblaas mocht geven. Niet elke bewoner voelde zich comfortabel tussen zoveel bezoekers. Zij keken vanaf een afstandje toe. Maar iedereen had het naar zijn zin. De ruim 250 bezoekers keken hun ogen uit. Veel complimenten hebben we mogen horen. Een uitgelezen kans om eens door de prachtige tuin te wandelen en onderweg een framboosje of aardbeitje te snoepen. En ook een mogelijkheid om gezellig nog wat te drinken en een gesprekje te hebben met de bewoners of begeleiders. Op het uitnodigende terras kon je heerlijk even zitten in het zonnetje. Want het weer was geweldig op deze zonovergoten dag. We kijken trots en dankbaar terug.Trots op onze bewoners en hun vele talenten. En dankbaar voor de grote belangstelling van bezoekers en de ontspannen sfeer.

GELOOF ONDER WOORDEN (29) Het geloof in Jezus Christus is een keuze. Verklaren dat ‘ik christen ben’ kan verschillende betekenissen

hebben: het eens zijn met de morele waarden, de spiritualiteit van het Evangelie.Toch is het vooral de binding aan de persoon Jezus die iemand tot christen maakt. Christen zijn betekent instemmen met Jezus Christus: je laten aanraken door zijn Woord, zijn oproep, zijn aanwezigheid. Deze keuze heeft tijd nodig: Christus, die de mensen tot zich trekt, heeft het grootste respect voor hun vrijheid: ‘Als u onverdeeld goed wilt zijn… ”(Mt 19,21). Geleidelijk aan vind de christen zijn groei naar Jezus Christus: ‘Voor hen dus die in Christus Jezus zijn..’(Rom 8,1). In Jezus Christus zijn, is de kern van de christen: vandaar uit beziet hij het leven, de menselijke staat. Het is door Jezus en in Jezus dat de christen aan God denkt. Hij onderwerpt zijn verlangen naar God aan het woord, aan het getuigenis van Jezus Christus. Dit kiezen voor Jezus Christus kan door gelovigen van andere religies ervaren worden als een enorme fout. (kijk naar de reactie van joden en moslims). Hun reactie zouden we zo kunnen samenvatten: ‘Hoe kunnen jullie bevestigen dat God mens is geworden? Hebben jullie nagedacht over de oneindige afstand tussen de Eeuwige, de Absolute, de Volmaakte en het vergankelijke, voorbijgaande en onvolmaakte? Het is goed dat de christen zich bewust wordt van deze ‘dwaasheid’(zie 1 Kor 1,22-24),‘Ja, het is onbegrijpelijk en zelfs irrationeel, onzinnig. Maar omdat ze Jezus Christus echt hebben leren kennen, Hem hebben aanschouwd en naar Hem hebben geluisterd, kunnen we geloven dat God bij ons is gekomen en een van ons is geworden.’ Wanneer de christen Jezus geknield ziet voor zijn leerlingen om hen de voeten te wassen, dan doet deze houding hem denken aan God. Jezus als dienaar deelt ons het laatste geheim mee van God: niet eerst de Intelligentie, de Kracht, de Schoonheid (wat God natuurlijk is) maar: belangloosheid, edelmoedigheid, om de wil te laten leven, hartstocht voor de mens. God die zich buigt om te dienen, tot alles bereid om zijn kinderen te redden en op te richten. God Vader, dat is zijn waarheid. Hij is het wezen dat geeft en dat zichzelf geeft. Jezus volgen is niet zo gemakkelijk. Dat kost veel energie, net zoals er zijn voor je medemens, want kun jij het altijd vol houden om je geheel ander de ander te geven.Toch geeft Jezus ons mee, dit wel te doen. Er zijn voor die ander, wie het ook is, levert ook veel levensvreugde op. En als we ook biddende mensen zijn:, is contact houden met God, Jezus Christus. Dan krijgen weer nieuwe kracht door, wat wij genade en zijn zegen noemen. Al hebben we dan geen eigen pastoor, pastorke in onze parochie wonen. Christen zijn hangt van ons zelf al. Moge wij ons blijven inzetten om zo ons katholieke geloof gestalte te geven. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com 17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


RUITERSPORTVERENIGING

Avond dressuur wedstrijd Ruitersportvereniging De Zilverhoef Op 21 mei en 18 juni hebben wij op ons clubterrein twee avonden paarden dressuurwedstrijden gehouden voor de klasse BB, B, L1 en L2. Enkele van onze eigen leden hebben ook mee gereden, met goed resultaat. Uitslag 21 mei: Klasse BB Ring 1 Rianne Leijten-Maas met Dark Ynte 1e prijs 189 pnt Ring 2 Rianne Leijten-Maas met Dark Ynte 2e prijs 182,5 pnt Klasse B Ring 1 Wilke van de Coolwijk met Izmir H 2e prijs 188,5 pnt Terry van Ballegooij met Iletta 4e prijs 182,5 pnt Ring 2 Wilke van de Coolwijk met Izmir H 4e prijs 191 pnt Terry van Ballegooij met Iletta 1e prijs 201 pnt. Klasse L1 Ring 1 Mieke van Grinsven- van Erp met Kaatje 2e 188pnt Suzanne van Lent met Irish Pepper 4e 176,5 pnt Ring 2 Mieke van Grinsven-van Erp met Kaatje 1e 203,5 pnt Suzanne van Lent met Irish Pepper 3e 190,5 pnt Uitslag 18 juni Klasse L1 Ring 1 Suzanne van Lent met Irish Pepper 4e 193 pnt Ring 2 Suzanne van Lent met Irish Pepper 1e 198 pnt Wij willen onze vrienden van de Zilverhoef en sponsoren hartelijk bedanken. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door WETERING, Veulenveiling Maren-Kessel en ZADEL&ZIT.

WORD “VRIEND VAN HET ARBORETUM” EN MAAK KANS OP EEN HOUTEN VLINDER! 1 juli 2014 was de datum van de oprichting van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen. Intussen zijn we 5 jaar en 80 boomplantingen verder! Voor de volgende Boomplantdag in november hebben we al weer een flinke lijst met potentiële boomplanters.

We zitten nog steeds vol ideeën over hoe we de op handen zijnde uitbreiding willen aanpakken en hopen dan ook spoedig het verlossende woord van Gemeente Oss te ontvangen. De ‘oude vuilstort’ is verleden tijd. Arboretum Geffen is steeds meer een begrip geworden in Gemeente Oss. Er wordt gewandeld, gespeeld, gemijmerd, ontmoet en genoten van de stilte. Een heerlijke plek om te vertoeven. En sinds de fietspaden zijn aangelegd langs het Arboretum naar de Weverstraat en naar de Rijksweg, vinden ook steeds meer fietsers de gang langs het Arboretum. Op 6 juli j.l. vond de “Dat is Oss”-Picknick plaats, waarbij weer vele gezellige activiteiten plaatsvonden. Een openlucht mis en als afsluiter het Roggemaaien t.b.v. Effe noar Geffe, waarbij we hopen dat dit evenement -dat intussen voor het 2e jaar plaatsvond- een jaarlijks terugkerende happening zal worden. Natuurbeleving in Optima Forma. Heeft u trouwens de nieuwe houten dieren al eens zien staan langs het Huisje-BoompjeBeestje pad? Wist u dat wij onder de “Vrienden van het Arboretum” een prachtige houten vlinder gaan verloten? U steunt Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen door ons te machtigingen om een periodieke bijdrage van minimaal € 25,00 per jaar af te schrijven. Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u sámen met ons werken aan een groenere gemeente. Word dan “Vriend van het Arboretum” en maak kans op die prachtige, houten vlinder! De winnaar zal in oktober persoonlijk door ons worden bericht en via facebook zal te zien zijn hoe we tot de uitverkorene zijn gekomen. Wij hopen natuurlijk dat wij vele nieuwe “Vrienden van het Arboretum” mogen begroeten. Meer informatie over onze stichting vindt u op: www.arboretumgeffen.nl

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


LANDSCHAPSVERBETERING GEFFEN-OSS Korte terugblik eerdere Torenklanken Zoals in de vorige Torenklanken aangegeven is het Groenfonds Geffen bedoeld om een mooier en groener buitengebied te maken. Er is circa €2 miljoen beschikbaar voor de landschapsverbetering Geffen-Oss. De werkgroep Landschapsverbetering Geffen-Oss geeft hier invulling aan. De overleggen van de werkgroep zijn open voor geïnteresseerden en mensen met ideeën/ plannen. Als je wil komen, graag even contact opnemen met Tonnie van Hooff: tonniehooff@gmail.com. Projecten Landschapsverbetering Inmiddels heeft de werkgroep een lijst gemaakt van ongeveer 45 projecten. Dit zijn zowel grote als kleine projecten. In de Torenklanken lichten we steeds een aantal lopende of gerealiseerde projecten toe.Aan de projecten wordt hard gewerkt door Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO), Stichting Arborteum en Natuurbeleving Geffen (SANG), Stichting Landschapsbelang Maasdonk en de gemeente Oss. Daarnaast zijn ook verschillende particulieren en (agrarische) ondernemers betrokken. Deze keer schrijven we over een particulier project van een agrarische ondernemer. Voedselbos Geert-Jan van Nistelrooij en Kestrel Maher hebben een boerderij op Leiweg 3A in Geffen. Geert-Jan zijn roots liggen hier. Kestrel komt uit Australië. Zij heeft daar verschillende natuur- en milieuprojecten geleid, zoals herstellen van kreken, natuurverbindingen en biologische/natuur-inclusieve landbouw. Samen zijn ze vergevorderd met hun plannen om 2,5 ha. landbouwgrond om te vormen naar een biodivers landschap, bestaande uit voedselbos, natuur en inheemse landschapselementen. Een Voedselbos is een vorm van landbouw, die gebaseerd is op permacultuur principes. Permacultuur is een wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Voor het voedselbos wordt een landschap ontworpen waarbij vaste planten, struiken en bomen elkaar ondersteunen in het produceren van voedsel. Net als een natuurlijk bos bestaat een voedselbos uit verschillende lagen: schimmels, bodembedekkers, kruiden, klimmers, struiken, kleinere en grotere bomen. Van deze lagen maakt een voedselbos ook gebruik. Er wordt niet: geploegd, jaarlijks gezaaid, gewied, bemest of bespoten. Het is een vorm van voedsel verbouwen die met de natuur meewerkt. Deze nog relatief nieuwe vorm van voedsel produceren put de bodem niet uit, maar zorgt juist voor een steeds betere bodemkwaliteit. Het is een (eco)systeem dat moet groeien, maar daarna zichzelf

in standhoudt. Deze manier van voedsel produceren is goed voor het klimaat, de natuur en voor mens en dier.

TIMMERMANS INFRA DIAMANTSPONSOR VAN NOOIT GEDACHT Nooit Gedacht en Timmermans Infra zijn dit voetbalseizoen een driejarig sponsorcontract overeengekomen. Dat betekent dat Timmermans Infra in ieder geval tot en met het seizoen 2020-2021 als Diamantsponsor aan Nooit Gedacht verbonden zal zijn. Een overeenkomst waar beide partijen erg tevreden over zijn. Op Sportpark de Biescamp zijn de eerste resultaten van deze nieuwe sponsorovereenkomst al enige te zien. Zo spelen de vrouwen dit seizoen in nieuwe reserveshirts met het logo van Timmermans Infra. En langs het hoofdveld is niet alleen een 12 meter lang reclamebord van Timmermans Infra te zien, achter het doel hangt ook een groot dubbelzijdig vangnetdoek van de nieuwe Diamantsponsor. Over Timmermans Infra Timmermans Infra B.V. opgericht door Gert-Jan Timmermans, is een allround innovatieve aannemer, regionaal opererend met vakbekwame medewerkers, die gespecialiseerd zijn in het begeleiden, adviseren, aanleggen, vernieuwen, installeren en onderhouden van werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur van nutsvoorzieningen voor gas, water en elektra. Timmermans Infra heeft jarenlange ervaring in uiteenlopende infrastructurele en installatie technische activiteiten. Het werkpakket loopt hierbij van het civieltechnische deel tot en met de montage van de inpandige installaties. Combinatiewerken behoren hierbij tot de kerntaken. Eén van de speerpunten van Timmermans Infra is het ontzorgen van onze opdrachtgever(s). Naast transparantie en flexibiliteit hechten we veel belang aan het leveren van kwaliteit en veiligheid binnen de met de opdrachtgever afgestemde planning.

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


Oproep van Prinses Beatrix Spierfonds:

COLLECTANTEN GEZOCHT

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om spierziekten de wereld uit te helpen. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en naar verbetering van kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Voor de jaarlijkse collecteweek in Geffen, dit jaar van 8 t/m 14 september, zijn we dringend op zoek naar collectanten. Wil je een bijdrage leveren door een enkel uurtje per jaar te besteden als collectant voor het Prinses Beatrix Spierfonds neem dan a.u.b. contact op! Contactpersonen: Jolanda Vervoort (06-24515913 / jolanda_vervoort@hotmail.com); Peter van Veghel (5322209 / pvanveghel@ziggo.nl) of Ina Megens (ina. megens@home.nl). Voor informatie kunt u de website van het Prinses Beatrix Spierfonds bezoeken met de link: https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/

WIE WAT WANNEER JULI 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 31 Openlucht klapstoelenconcert W.I.K., 19.00 uur Arboretum AUGUSTUS 11 St-Jorisgilde Koningschieten, molen Zeldenrust 26 t/m 31 Collecte Ziekencomite De Schakel SEPTEMBER 04 Ziekencomite De Schakel, Nat. Ziekendag Oude Klooster 14.00uur 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 25 Thema-avond Alcohol en Puberbrein, 19.30 u. Koppellinck OKTOBER 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 17 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen NOVEMBER 04 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 06 avond voor de jeugd bij Nooit Gedacht en Helder theater, aanvang 20.00 uur 14 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 18 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 21 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster

21 Superbingo Goed Gevoel Geffen DECEMBER 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Geffensekwis 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 Ziekencomite De Schakel, Kerstviering Oude Klooster 14.00uur 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster

STADSWANDELING ‘BOTER ALS MOTOR’ OSS ZATERDAG 13 JULI Maasland Gilde Oss organiseert op zaterdag 13 juli om 14.00 uur een stadswandeling met als thema ‘Boter als motor’. Belangstellenden kunnen meewandelen met een ervaren stadsgids, die vertelt over de ontwikkeling van de boterhandel en de margarine-industrie in de 19de en 20ste eeuw in Oss en u de historische plekken laat zien. Startpunt begraafplaats Eikenboomgaard. Deelnemers betalen € 3,50. Het Maasland Gilde Oss is een vrijwilligersorganisatie die naast wandelingen ook taaltrajecten en creatieve activiteiten aanbiedt. Zie website www.maaslandgildeoss.nl Adresgegevens van de locatie en kosten Begraafplaats Eikenboomgaard Oss. Kosten € 3,50 Datum, begin- en eindtijd 13 juli 2019 14.00 uur - 16.00 uur Naam, contact- en adresgegevens van de organisatie Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Website: https://maaslandgildeoss.nl E-mail: maaslandgildeoss@hetnet.nl Postadres: Maasland Gilde Oss, Postbus 815, 5340 AV Oss

PERSBERICHT

Nieuwe parkeertarieven gemeente Oss Vanaf 1 juli 2019 verandert het parkeertarief op de parkeerterreinen in het centrum van Oss. Dit zijn de parkeerautomaten met een groene of blauwe band. Het tarief van € 2,50 is vanaf 1 juli voor maximaal 4 uur parkeren. Het dagtarief van € 2,50 voor de hele dag vervalt en wordt weer € 4,-. Het uurtarief blijft € 1,50. Einde proef laag dagtarief De tarieven veranderen omdat gemeente Oss stopt met de proef met het lage dagtarief. Het nieuwe dagtarief geldt op alle parkeerterreinen in het centrum, ook in de parkeergarages Bergoss, Oostwal-Oost en op het Jurgensplein. Op het parkeerterrein achter het gemeentehuis kunnen bezoekers een half uur gratis parkeren. Meer informatie? Zie www.oss.nl/parkeren. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.