Torenklanken 2013 - nr 12

Page 1

✁ 51e jaargang | nummer 12 | augustus 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

kinderspeulploats Effe noar Geffe Enthousiaste kinderen gezocht voor een kraampje op de kinderspeulploats Effe noar Geffe. Een kraampje is gratis in ruil voor je creativiteit! Knutsel, kook, knip of plak je eigen spulletjes in het thema onderwaterwereld! De mooiste kraam met het beste idee wint een prijs. Waar? ‘Plein de Smidse’ aan de Dorpsstraat Wanneer? Zondag 1 september 2013 Meedoen? Stuur een mail naar kinderwerkgroepENG@ hotmail.com (uiterlijk 25 augustus)

Kom verkleed in boerenkleding! De boerenkleding, die gratis geleend kan worden, kan op zaterdagavond 31 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur worden opgehaald op het gemeenteplein. We hopen weer op een actieve deelname van de Geffense kinderen!

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BEDANKTEAM GEZOCHT Heb jij samen met jouw sportteam of vriendenclub wat uurtjes over op zondag 1 september 2013? Word dan het Bedankteam voor Effe noar Geffe en krijg een BBQpakket aangeboden voor 8-10 personen! Tijdens Effe noar Geffe (14.30 - 17.00 uur) willen we een Bedankteam inzetten. Dit team stelt enkele korte enquêtevragen aan de bezoekers die weer naar huis gaan. En - zoals de naam al zegt - bedank je de bezoekers hartelijk voor hun komst. Het doel van deze vragen is om te achterhalen wat de bezoeker van Effe noar Geffe vindt, om zo ons evenement in de toekomst nóg leuker en beter te maken! Dit is een ideale vacature voor een sportteam of vriendengroep (circa 8 tot 10 personen). Hiermee verdien je namelijk voor ieder Bedankteamgenoot een overheerlijk BBQ-pakket! Dit pakket moet binnen één jaar verzilverd worden, dus tijd genoeg. Heb jij interesse of heb je nog vragen? Mail ons dan op pr@effenoargeffe.nl. Meer informatie over ons evenement: www.effenoargeffe.nl

Kinderwerkgroep Effe noar Geffe

KOPY INLEVEREN VOOR: 26 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 25 aug. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gospelkoor Spirit uit Loon op Zand (na de mis drinken we samen koffie) di. 27 aug. 19.00 u. * avondmis vr. 30 aug. 19.00 u. * avondmis zo. 01 sept. 09.30 u. Openluchtmis in de tuin van huize De Heegt m.m.v. WIK di. 03 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 06 sept. 13.30 u. Huwelijksviering van Yvonne van Boxtel en Roy Romme vr. 06 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 08 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK (Nationale Ziekendag) (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) GOSPELKOOR “SPIRIT” Op zondag 25 augustus is het Gospelkoor “Spirit” uit Loon op Zand te gast in de H.Mis van 09.30 uur. Dit is een enthousiaste groep mensen, met een zeer goede verstandhouding onderling, waardoor de sfeer in het koor optimaal is. De meeste leden komen uit Loon op Zand, maar ze hebben ook leden uit de directe omgeving. Naast met elkaar zingen ondernemen ze als koor ook andere activiteiten met elkaar, zoals bv knutselen, fietsen, Driekoningen zingen. De meeste leden van het koor zijn oud-leden van Gospelkoor “Swing Loon” dat helaas vorig jaar is opgeheven om financiële redenen. Ze wilden toch graag met elkaar blijven zingen en daaruit is SPIRIT ontstaan.

Zij treden op in verzorgings- en verpleeghuizen en luisteren ook regelmatig een eucharistieviering op in diverse kerken in de nabije omgeving van Loon op Zand. Ook zingen ze bij huwelijksvieringen, uitvaarten en festivals zoals korendag Waalwijk, de carnavalsmis in Waalwijk en het bloemenfestival. Het repertoire bestaat voornamelijk uit gospels en spirituals, maar ook uit aanverwante hedendaagse muziek. Zij dragen het evangelie uit onder de inspirerende leiding van dirigente Crista Klerx uit Waalwijk, die zelf ook een heel goede stem heeft om solo te zingen. KOMT HET HOREN! In deze viering wordt een tweede collecte gehouden voor eigen parochie en na afloop van de H.Mis is er koffie! HERINNERING AAN OUD-BISSCHOP JAN BLUYSSEN Kijk op onze website: www.parochiegeffen.nl KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De huidige stand is € 18.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juli 2013: Noah Schutjens en Laura van de Berg. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

Dankbetuiging We willen iedereen bedanken voor de steun en het medeleven na het overlijden van Truus Heijmans - van den Hurk. Dit heeft ons enorm gesteund bij het verwerken van dit grote verlies. Fam. Heijmans

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 juli 2013: Truus Heijmans - van den Hurk, 76 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

Torenklanken bedankt de Rabobank voor het steuntje in de rug.

Altijd al mooie verzorgde nagels willen hebben? Altijd al mooie verzorgde nagels willen hebben? Alle Bio Sculpture producten zijn ontwikkeld om een optimale conditie van nagels, handen en voeten te

Alle Bio Sculpture producten zijn ontwikkeld om een optimale conditie van nagels, handen en voeten verkrijgen. Geen kosten nog moeite is gespaard om de hoogste kwaliteit ingrediënten te gebruiken om een zeer unieke reeks producten te creëren. te verkrijgen. Geen kosten nog moeite is gespaard om de hoogste kwaliteit ingrediënten te gebruiken om een zeer unieke reeks producten te creëren. Waarom Bio Sculpture Gel? Gel? Waarom Bio Sculpture o Géén beschadigingen aan de natuurlijke nagel. o Dun, sterk, duurzaam en soepel. o natuurlijk, Géén beschadigingen aan de natuurlijke nagel. o 3-5 weken geen verzorging nodig. o Dun, natuurlijk, sterk, duurzaam en soepel. o Direct droog met blijvende glans. o 3-5 weken geen verzorging nodig. o Door een onafhankelijk onderzoeksbureau: o Direct droog met blijvende glans. 99% allergie, schimmel en nadelige o vrij vanDoor een onafhankelijk onderzoeksbureau: 99% vrij van allergie, schimmel en nadelige gevolgen! gevolgen! o

o Gel verlenging met een natuurlijk resultaat. o Vele kleurengels met bijpassende nagellak. o Afweekbaar, ipv de gel eraf te vijlen. o Niet vergelende French Manicure. o Bevorderd de groei van de eigen nagels. o Geweldig op teennagels

Gel verlenging met een natuurlijk resultaat.

Vele kleurengels met bijpassende nagellak. Hebo ik uw interesse gewekt? Bel me dan op het nummer 073-5322685 en maak een afspraak!

o Afweekbaar, ipv de gel eraf te vijlen. o Niet vergelende French Manicure. Met vriendelijke groeten en tot gauw in mijn praktijk, o Bevorderd de groei van de eigen nagels. o Geweldig op teennagels

Schoonheidssalon Jeanne Nikkels Veldstraat 26a, 5386AZ Geffen, h.nikkels@home.nl Heb ik uw interesse gewekt?

Bel me dan op het nummer 073-5322685 en maak een afspraak! Met vriendelijke groeten en tot gauw in mijn praktijk,

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... “Kryner Beat” Vijf muzikanten en een solozangeres vormen een verrassend nieuw Geffens muziekgezelschap ...... ze brengen popmuziek in een Oostenrijkse sound en houden hun première met Effe noar Geffe op het WIK podium (hoek Veldstraat-Kloosterstraat)! De naam van de groep “Kryner Beat” is ontleend aan de zeskoppige Oostenrijkse folkband Global Kryner, opgericht door Christof Spörk in april 2003. Deze naam refereert weer aan de Oberkrainer muziekstijl. De originele Oberkrainer volksmuziek is ontstaan in Slovenië met name in de streek Gorenjska (= Oberkrain in het Duits). De traditionele muziekinstrumenten die bij deze muziek passen zijn de trekzak, gitaar, bariton, trompet en klarinet. “Kryner Beat” neemt deze instrumenten ook ter hand: accordeon (Johnny Steenbergen), gitaar (Gerard van den Bovenkamp), bariton (Rien van Wanrooij), trompet (Patrick van Wanrooij), sopraansaxofoon (Rens van Wanrooij) en Antonie Brands is de solozangeres. Ik ben te gast op de repetitie. De arrangementen van de liederen zijn van Global Kryner en Johnny Steenbergen arrangeerde het nummer: A night like this. Vrolijke, verrassende liederen schallen de zomerse avond in, bekende nummers als Like a Virgin, Hey Jude, Something stupid, Sex bomb, Eye of the Tiger... De muzikanten en de zangeres hebben hun muzikale sporen reeds verdiend: Johnny: in zijn vaders (accordeon) voetsporen getreden en uitgegroeid tot een bekend accordeonleraar, die tevens samen met Hein Tempelaars het entertainmentduo “Prettig Weekend” vormt. Gerard: speelt al vele jaren in een vriendenbluesband “Blue turns to grey” en treedt op met diverse gelegenheidsorkesten. Rien: lid van de Pompzwengels en de fanfare van W.I.K. Patrick: oud-lid van W.I.K. en sinds zijn verhuizing naar Rosmalen aldaar lid van blaaskapel “Bende Gek”. Rens: lid van de Pompzwengels en de fanfare van W.I.K., van het saxofoonkwartet “Gist” en initiator van dit kersverse sextet. Antonie: oud-dirigente van ExpresZo, zingt in een vaste band en heeft veel solo optredens in diverse projecten op haar naam staan.

Antonie: “Dit initiatief vind ik heel leuk, want ik heb nog niet eerder in zo’n setting gezongen qua arrangementen en samenstelling band.We zingen veel bekende liederen waarbij zeker het publiek betrokken zal worden!” De groep heeft er duidelijk zelf heel veel schik in... Er wordt nog wat geschaafd aan de muzikale invulling, zodat ze er met Effe noar Geffe stáán! De Oostenrijkse outfit maakt de sfeer compleet...! Een aanrader om met Effe noar Geffe te komen luisteren in de WIK-hoek, die tweeërlei is ingericht: muziek van Pompzwengels, Studieorkest,WOU-orkest, slagwerkers en Kryner Beat enerzijds en een geweldig gezellige veiling met de Weeuwkes Smartlappenband anderzijds! KOMT HET ZIEN EN HOREN!

Kryner Beat TEL 0 7 3 5 3 2 4 0 3 0 krynerbeat@gmail.com

!

Gevonden Dinsdag 2 juli gevonden op fietspad nabij benzinestation Schuurmans, een afstand bediening, van garage of poort. Op te halen op Ptr vd Elsenstraat 11 Geffen, tel nr 0615343622

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp 11 Augustus, Kermiszondag, we mogen aanzitten bij de feesttent van de zo eensgezinde Horeca-Geffen. Een pluim voor de organisatie, een waardering voor die gezamenlijke inzet, een voorbeeld van eenheid onder de leden en medewerkers. Fantastisch. De omwonenden rond de feesttent kregen op kermismaandag een speciale oliebol uit de hapjeskraam en een heerlijk drankje. Ze zijn uitgenodigd om te praten over de eventuele hinder van de muziek. Het is hier heerlijk toeven bij de tent. De fraaie zwarte beuken geven een prinselijke schaduw op de plek, waar eens de Aloysius-hal stond. Zo lang de nieuwbouw van C1000 en appartementen stagneert kan het plein als feestruimte blijven dienen. Wie weet hoelang nog? Het was er lekker druk in de tent. Op zaterdag wel 2500 feestvierders. Rijen gasten meldden zich aan de consumptiebonnentafel. Om 24.30 uur werd het stil en om 1.00 uur in de nacht was iedereen weer op weg naar huis of... De kermis attracties waren verplaatst, de kosten betaalbaar, 1 Euro. De autoscooter, het Lunapark, de Draaimolen, de Vliegtuigjes, Boxball, de Schommelbank, de Rups, de Schiet-, Grijp- en Goktenten, de Oliebollen, de Suikerspin, het Snoepzooitje, de Viskraam werden weer druk bezocht. Oude Kermisherinneringen worden weer opgehaald en plezierige momenten opgeroepen: “ ‘t Is weer kermis, schenk nog maar eens in, ieder heeft het naar zijn zin, ‘t is weer kermis, ik heb chance, ‘t is weer kermis, mag ik deze dans”. We dromen even weg. Er meldt zich weer een nieuw feest: “Effe noar Geffe”. Het strooipoppendorp roept alom:”Kom noar Geffe, waar we alles overtreffen.” Het koren is weer gemaaid. De drukte in de mis bij de molen werd matig bezocht. Het koor was nog op vakantie en de pastoor schrok van de felle wind. Voorzitter Bert van Laarhoven riep allen op alle zeilen bij te zetten en rekende weer op die fantastische medewerking. De belangstelling voor het maaien aan de Bredeweg was zo groot, dat het met karrenvrachten aangeleverde bier snel op was. Het brood was weer rijkelijk gesmeerd.We zien een 25-tal maaiers en binders aan het werk. Het werd zo een echt oogstfeest, dat door honderden werd gadegeslagen en gevierd. Een kostelijke, kosteloze bijeenkomst. Maar riep Bert: Asteblief,... nou as de donder aan het werk!!. Op zaterdagavond, 31 augustus wordt eerst weer de vrouw/man van het jaar gehuldigd, met daarbij optredens van jong volk en feestelijke muziek op het Dorpsplein. Intussen zwiepen en piepen de schommels en draaien

mallemolens met hun hoempapa’s. Het Dorsplein is weer te klein. Zo wordt het grote feest ingeluid. De 37e editie van Effe noar Geffe op 1 september zal ons weer verrassen.We kijken uit naar het reizend koeientheater, het Brabantse Span, de levende Poppenkast, terug in de tijd mi minsen van vroeger, het Erfhuis, de bonte rijen van allerlei dieren, de koeienkeuring, de Belsen, de Friesen, het treintje met senioren, het vlegelen, de gloeiende oven, de jury, en allerlei wonderlijke zaken, de vele optredens in muziek en dans. De betovering zal ons weer overvallen en opnieuw zullen we een ongekend feest gaan vieren. Er is onderweg patat en nat genoeg. De heiligen zijn weer geëerd en daarmee is goei weer gegarandeerd. Om half tien begint de plechtige mis met W.I.K. Verget nie te betaolen, wan ‘t fest moet blijve bestoan. En... het is onbetaalbaar mooi... en as ut kan doe meej. Trek oe greij van vruuger oan en zo hedde ok wer meegedoan oan ut grootste fest van ‘t joar. We zen trots op het kommittee en al wa meeduu en meewerkt”. De muziek op de kiosk en elders wordt dit jaar bepaald door de horecagroep Geffen. Wij begroeten weer duizenden bezoekers en wensen eenieder “Unne goeie Joarmert toe”. Op 27 augustus zullen de drie gemeenten: Den Bosch, Oss en Maasdonk definitief besluiten tot herindeling en wordt Maasdonk in de uitverkoop geplaatst. Dan is alles onherroepelijk. Er is nog duidelijk wat treurnis te bespeuren over het verloop en de gemaakte keuzes. Er is geen weg meer terug. Burgemeester Augusteijn heeft zijn werk gedaan en zijn taak volbracht. De grenzen zijn vastgesteld. De toekomst van Waalbosch en Rijksweg A59 zijn medebepalend voor de eindbeslissing. Parochie Geffen werd verrast. De Hoogmis kreeg plotseling bezoek van Kardinaal Simonis. De mis duurde een half uurtje langer. De verwachtingen waren hoog gespannen.We dachten dat de kardinaal tegen die 100 mensen met dat mooie weer in de kerk zou zeggen: “Wat mooi dat jullie er zijn. Je krijgt van mij een kardinale groet.” Maar hij ging auverwetst aon het preken, zijn Onze Vader duurde bar lang, intussen han we al drie rozzenhuutjes gebid, er kwaam gin eint aon. Er was gen glimlagje te bekennen. Sunt van ut kommen Kardinaal. Kom maar asteblief nie mer trug.We kregen gelukkig nog de zegen van onze eigen pastoor. Op 15 augustus werd Mons. Bluyssen begraven. Dat was nog eens een meelevende bisschop. Hij wilde een bruggenbouwer zijn. Het Vaticaan wees veel vernieuwingen af, die hij onderschreef. Hij noemde het tweede Vaticaans Concilie het hoogtepunt van zijn leven. Hij schreef:“Daar was de aarde voelbaar met de hemel verbonden”. Er is alom bewondering voor deze grote en zeer beminde herder. Nou durft de ons bekende pastoor Mennen zijn 9


beleid te kraken met de opmerking, dat hij door zijn toegeeflijkheid de kerk heeft helpen afbreken, waardoor er geen priesters meer kwamen, dat hij de katechese liet verlopen en de katholiciteit van het onderwijs tekort deed. Na de 2e wereldoorlog is er in Geffen echter geen roeping meer geweest en Mons. J. Bluyssen was Bisschop van 1966 tot 1983. De opstand in de kerk begon rond 1960. Hij heeft naar onze mening gered, wat er te redden viel in een periode waar de Kerk, de katholieke Kerk, in opspraak kwam en er een periode ontstond van eindeloze kritiek en grote verwarring. Het is aan goede herders om in grote toewijding de weg te vinden, die de goede GEEST hen wijst. Die geest ontbreekt bij Cor Mennen helaas. De leegloop van zijn kerk is voorlopig onherstelbaar. Zijn kritiek op Mons. Bluyssen is voor ons onverteerbaar. De jeugdvakantieweek is weer zo’n Geffes pareltje. 260 kinderen namen daaraan deel. De werkgroep telde 200 begeleidende leden. Het onderwerp PIRATEN werd veelzijdig verwerkt. Ouders en kinderen zijn dan ook zeer dankbaar. Ons stamtafellid Jan van Vucht was eenmaal Gasthoofdredacteur. Hij vertelt in zijn column dat hij begaan is met mensen, die het minder goed hebben en waar het minder goed mee gaat. Als directeur van woningbouwcorporatie Area met 8000 woningen in Uden-Veghel en als lid van de Raad van Toezicht bij de Rabobank maakt hij de

10

lezers attent op een veranderende maatschappij. Hij spreekt van gewijzigd beleid dat dwingt tot kijken over grenzen en op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Het organiseren van buurtnetwerk stelt hij als voorbeeld. Er is een omwenteling gaande, die ons zal inspireren tot meer aandacht voor de ander.We gaan steeds meer deel uitmaken van een coöperatief bestaan. Meer aandacht voor de ander. Er moet weer buurtschapgevoel komen. Het gevoel, elkaar nodig te hebben. Korte lijnen, waarin mensen hun verhaal kwijt kunnen en waar oplossingen worden geboden.Van “Ik”denken naar “Wij”denken. Hoe dat te structureren is nog onduidelijk. Bij Area gaan we met bewoners in gesprek in een open agenda. Zelf is Jan toch iemand met beide benen op de grond. Hij ziet wel signalen, die wijzen op verandering in denken. De economische crisis komen we wel te boven. Een zin uit zijn column willen we hier herhalen: “Ik zie mensen van onderaf nieuwe samenwerkingsverbanden bouwen, die tornen aan vermolmde instituten en zo een vernieuwend land zichtbaar maken.” De Streekwijzer wordt kleiner, Maasdonks belang verdwijnt. Van stamtafel 386.Voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting weer in café Govers en weer na de Hoogmis. Ut kûmt goet en ût gû oe goet. Hauw Doe


Mijn laatste Effe noar Geffe In 1998 namen mijn vrouw Toos en ik voor het eerst met een boekenkraam deel aan Effe noar Geffe. Een grote kraam en heel veel meters op de grond. Na het overlijden van Toos kwamen zwager Frits en goede vriend jan mij jaarlijks helpen. De boekenkraam stond altijd in de buurt van de school. Toen ik nog leerkracht was sleepte ik eerst dozen met boeken de klas in. Kinderen konden dan een favoriet boeken uitzoeken en laten reserveren.Veel kinderen leerde ik “pingelen/ afdingen”.Weken daarna was ik nog bezig met het ordenen en op de goede plaats terug zetten van de boeken. 15 keer stond ik met boeken op de markt. Het was altijd leuk, ook al viel het weer de laatste jaren soms wel tegen en bleven daardoor kopers weg bij de kraam. Ik kan terugkijken op heel mooie jaren. Ik verkoop nog steeds graag boeken op markten, toch heb ik onlangs het bestuur van Effe noar Geffe meegedeeld dat ik niet meer deelneem. Het is voor mijn medewerkers een te zware dag geworden. Dus vanaf dit jaar geen “meester Peter met zijn boeken”op de markt. Wel kunt u bij mij nog steeds terecht via http//boekzolderpeter.boekwinkeltjes.nl

Bereikbaarheid Geffen tijdens Effe noar Geffe 2013 Omdat de bereikbaarheid van Geffen voor ons ERG

belangrijk is, maar we de veiligheid voor onze inwoners en bezoekers MOETEN waarborgen willen we de bereikbaarheid van Geffen in 2013 hetzelfde regelen als in de afgelopen jaren. Het totale plan is veel gedetailleerder maar dit zijn de hoofdlijnen. 1: Voor bewoners en mensen die per auto Geffen in moeten, zijn er 2 toegangen. A: Via Pastoor van de Kampstraat (als je ten westen van de Papendijk moet zijn) B: Via Veldstraat (als je ten oosten van de Papendijk moet zijn) 2: De Papendijk is afgesloten voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer, 3: en gaat uitsluitend naar de parkeerterreinen. Dit is noodzakelijk omdat we de rotonde (bij de brandweer) zoveel mogelijk autovrij moeten houden i.v.m. de veiligheid van voetgangers. Tevens zullen er huis aan huis, met de Effe noar Geffe krant of de Torenklanken, z.g. bewonerskaarten verspreid worden die je, als je Geffen binnen komt rijden, achter je voorruit kunt zetten. Zo is het voor onze verkeersregelaars duidelijk wie er met zijn auto de bebouwde kom in wil rijden.(Maak van deze kaarten svp geen misbruik). Eventueel benodigde extra kaarten kunnen opgehaald worden bij Sporthuis Spierings, Dorpstraat 9a te Geffen Uiteraard gaan wij ervan uit dat iedereen zijn auto binnen de kom correct parkeert, zodat er te allen tijde voldoende ruimte blijft voor eventuele hulpdiensten (brandweer etc.) en dat er geen inritten geblokt worden. We hopen op deze manier de overlast te beperken en er samen weer een mooie Effe noar Geffe van te maken. Voor vragen en/of opmerkingen bel gerust. Groet, Bert van Laarhoven 06-51.56.63.74 11


In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings-verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Onze organisatie

Onze omgeving

“Het is er goed”, dat horen we vaak in Sint Jozefoord. “Als het in de hemel is zoals hier, dan teken ik ervoor”, zei een van onze niet religieuze bewoners. Sint Jozefoord kreeg in 2012 een gouden keurmerk voor de uitstekende kwaliteit van zorg.

20 hectare bos, rust, ontpanning, maar ook vele activiteiten. In het bos zijn goed onderhouden wandelpaden. Het dorp Nuland is op loopafstand van ons huis en Jozefoord heeft eigen vervoer om tegemoet te komen aan individuele wensen van bewoners.

Onze bewoners

Onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Wij bieden goede zorg en richten ons ook op de gezonde kant van onze bewoners. Want zo veel mogelijk zelfstandig dingen kunnen doen, draagt bij aan ieders welzijn. Bewoners wonen veelal in een kleinschalige en huiselijke setting.

De onderlinge verbondenheid is erg sterk. We zorgen goed voor onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Zij krijgen een goede opleiding, begeleiding en een gezellige werksfeer.

Alles vanuit verbondenheid

Sint Jozefoord - Duyn en Daelseweg 15 - 5391 EC Nuland

www.jozefoord.nl


Gezocht: spullen voor Erfhuis Effe noar Geffe Na het succes van vorige jaren organiseren we tijdens Effe noar Geffe voor een derde maal Het Erfhuis . Dit is een soort van veiling die men vroeger hield, om eigendommen te verkopen van mensen die overleden waren en waar de erfgenamen geen interesse in hadden. De opbrengst was dan voor de nabestaanden. Het Erfhuis Effe noar Geffe wil de opbrengst ook dit jaar schenken aan een goede doel wat gekoppeld is aan ‘’dun geffense mens’’. De voorgaande jaren had het Erfhuis als goede doelen: Care for Tina: een stichting die belangeloos geld ophaalt voor kinderen in nood van China. Het resultaat van de veiling was uitstekend: Addie van de Doelen liet ons weten dat van de opbrengst in 2011 een kindje, David, succesvol is geopereerd. Hij heeft nu een gezondere en betere toekomst. Vorig jaar was het doel Registry. Deze organisatie behartigt het belang van mensen met een chromosoom afwijking 18. Ze steunen de mensen en hun familie met het overwinnen van hun problemen.Via Jan van Kreij is ook de opbrengst van 2012, die ook weer prima was, heel goed terecht gekomen.

Dit jaar hebben we als goed doel het project van Melissa Kreps in Kenia gekozen. Melissa heeft de organisatie BEHOCA opgericht om straatjongeren in Mombassa een thuis en een betere toekomst te geven. Daarvoor is moed, doorzettingsvermogen en animo nodig. Ook financiële draagkracht is heel belangrijk om voor deze kinderen een mooie toekomst blijvend waar te kunnen maken. Melissa is sinds mei in Kenia en heeft sinds juni een huis gevonden, waar ze met een aantal kinderen gaat wonen. Geffen heeft zich in de aanloopperiode van dit project al van een goede kant laten zien: er zijn al vele mooie acties geweest. En in het volste vertrouwen dat wij een mooie cheque naar Melissa toe kunnen sturen , willen wij de opbrengst van 2013 aan haar stichting schenken. Want stiekem zijn we maar wat trots op ‘’ons’’ Melissa die het daar toch maar mooi flikt. Om weer zo’n prachtig resultaat als in 2011 en 2012 neer te kunnen zetten hebben we spullen nodig om te veilen. Mocht je nog iets hebben in kelder, zolder ,schuur of ergens achterin een kast: heel graag! De spullen kun je afgeven bij Hans van Rosmalen, Runrotstraat 11. Op vrijdagavond 30 augustus maken onze veilingmeesters Geert-Jan van Nistelrooij en Peter Hermsen hun ronde om de spullen bij u thuis op te halen. Let wel: we willen alleen veilbare stukken! We willen zeker geen rommelmarkt . Tevens vragen wij voor de aankleding van ons veilinghuis velours en /of bloemetjesgordijnen Lijkt je dit iets en heb je nog wat staan: bel een van de veilingmeesters: Geert-Jan van Nistelrooij 0651708981. Bellen/ mailen kan ook naar: hansvanrosmalen@home.nl (0622018565) We hopen dat we veel mooie en/of bijzondere spullen onder de hamer kunnen brengen , met een gezellige dag en een mooie opbrengst als resultaat! Alvast bedankt! Bestuur Effe noar Geffe

!"#$%&'()*+$,)*#$-"(*./*-$)0$%%&1#2

TE HUUR eengezinswoning te Geffen 4 kamers (incl. woonkamer), waarvan 1 (ruime) slaapkamer op begane grond, ruime woonkeuken, badkamer ook op de begane grond.

:.(*+..,*5.,();./)*$1*;$0*+&$,$1*+"1*'$*(&1<$,8$$)0'$9 3..,*45*-$)0$%%&1#*(410*4*-$%%$16*7"&%$1*.8*$+$1*%"1#)(.7$19

Informatie: 06-53985555 13


Het gezelligste terras van Effe noar Geffe Voor het vierde achtereenvolgende jaar zal muziekvereniging W.I.K. samen met het Erfhuis te vinden zijn op het prachtige, lommerrijke terras naast de Pastorie.Wij presenteren u van begin tot eind een gevarieerd, ludiek programma zodat u zich geen moment hoeft te vervelen! Dit jaar zijn er twee muzikale verrassingen aan het programma toegevoegd. ‘Kryner Beat’ laat het publiek kennismaken met Global Kryner: bekende popmuziek in een Oostenrijks jasje. (In deze Torenklanken vindt u daarover meer informatie in ‘Efkes buurten mè’) Daarnaast zal de Petossiman, wereldberoemd in Geffen en omstreken, het publiek vermaken met zijn vertrouwde radioprogramma. U kunt zelfs verzoekjes aanvragen, dus maak maar vast een lijstje. Het programma ziet er ruwweg als volgt uit: 11.00 - 11.30 WOU-orkest, het jeugdorkest van Maasdonk 11.30 - 11.45 Jeugdslagwerkgroep van W.I.K. 11.45 - 12.30 Erfhuis:Veiling der Emoties 12.30 - 12.45 Gezellige muziek van de Petossiman! 12.45 - 13.15 Kryner Beat 13.15 - 14.15 Erfhuis:Veiling der Emoties 14.15 - 14.45 Gezellige muziek van de Petossiman! 14.45 - 15.30 Pompzwengels 15.30 - 16.15 Erfhuis:Veiling der Emoties 16.15 - 16.45 Kryner Beat 16.45 - 17.00 Gezellige muziek van de Petossiman! 17.00 - 18.00 Erfhuis:Veiling der Emoties Naast de nodige hartige versnaperingen zoals hamburgers, zal ook dit jaar het (rosé)bier weer rijkelijk vloeien! Kom ook naar het gezelligste terras tijdens Effe noar Geffe en laat je verrassen door het geweldige Erfhuis, de Petossiman en fantastische muziek!

Problemen met relaties, geld, instanties, school, verdriet... Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u, kosteloos, weer op weg.

0412-623880 - info@aanzet.nu - www.aanzet.nu 14

Heemkunde komt de kelder uit Tijdens Effe noar Geffe houdt heemkundewerkgroep weer zijn jaarlijkse tentoonstelling. Dit jaar wordt aandacht geschonken aan wat Vladerack zoals doet, de werkgroep presenteert zich als het ware. Er zal op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september veel te zien zijn in de raadszaal., want de heemkundewerkgroep is op meer terreinen actief dan u wellicht zult weten. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan stamboomonderzoek, het verzamelen van oude krantenartikelen en bidprentjes. Maar wist u dat Vladerack in het verleden regelmatig actief was bij het behouden van Geffens erfgoed. Hoe is het bodemonderzoek op de Joodse begraafplaats verlopen en wat zijn de conclusies? Verder wordt er aandacht besteed aan het 20-jarig bestaan van ons blad ‘Auw Neijts’. Door artikelen in het blad zijn in de loop van de jaren heel wat onderwerpen beschreven. In de nieuwste uitgave komt een artikel over het gezin van Frans Jansen, de alom gewaardeerde dorpsdokter, die maar liefst 40 jaar praktijk in Geffen. Naar aanleiding van dit artikel bezoeken enkele van zijn kinderen op zaterdagavond de tentoonstelling.Wellicht loopt u ze tegen het lijf. Naast de tentoonstellingsborden zal er ook doorlopend een digitale presentatie zijn van een selectie foto’s, die op 12-12-’12 zijn gemaakt. Op die dag hebben meerdere fotografen geprobeerd het dagelijkse leven in Geffen vast te leggen. Mocht u deze foto’s zelf op CD willen hebben, dan kan dat. De voorinschrijving start op deze zaterdagavond. Ook de nieuwe Auw Neijts is dan in de raadszaal te koop. Loop gerust even de raadszaal binnen. Heemkundewerkgroep Vladerack hoopt zich ook aan u te kunnen presenteren.


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

de Flierefluiters Gezellige Vis en BBQ middag De Flierefluiters hebben 1 Juni een gezellige vismiddag gehad met een lekkere bbq erbij .Er werden vele vissen gevangen met de hulp van de vissers Maurice, Guus, Gertjan en Tom. Iedereen genoot, en had er plezier in dat er zoveel vissen werden gevangen. Onder het vissen door werd er lekker gegeten van de koude schotel en het vlees van de bbq die Jack lekker had gebakken. Het was een super gezellige en lekkere middag met Dank aan Dirks Friture Nuland, Tielemans Hekwerk te Nuland, Dart club ‘t Haasje Geffen, Poelierderij van Drunen Geffen,Vissers; Maurice, Guus, Gertjan en Tom en ook Fam. van der Biezen Nuland. Deze hebben dit mogelijk gemaakt dat wij een hele leuke clubmiddag hebben gehad. BEDANKT NAMENS ALLE FLIEREFLUITERS

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

15


Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl

16


Vierde editie festival in Geffen op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013

Strooipop breidt dit jaar opnieuw uit

Na drie uitverkochte edities is Strooipop in 2013 nog groter van opzet. De vierde editie van het festival heeft dit jaar een nóg groter en breder muziekaanbod en ook een veel ruimere Dancetent. Bovendien vindt het gezellige festival plaats op drie dagen: vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober. Op het festivalterrein bij Molen de Vlijt kunnen de bezoekers genieten van optredens van onder andere Kensington, Miss Montreal, De Kraaien, DJ’s Wipneus en Pim, De Spikes, Pap & Pudding, Black Sell, DJ Robert, WayWard, Private Label en DJ Stephan. Strijd om de Strooipop Strooipop 2013 begint dit jaar al op vrijdag (4 oktober) met de jaarlijkse ‘Strijd om de Strooipop’. Diverse beginnende bands treden vanaf 20.00 uur op om zich van hun beste kant te laten zien. Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk welke band de ‘Strijd om de Strooipop’ wint en op zaterdag 5 oktober een optreden mag verzorgen op de Main Stage van Strooipop 2013. De toegang tot het festivalterrein is deze avond helemaal gratis. Zaterdag 5 oktober Op zaterdag 5 oktober is het sfeervol ingerichte festivalterrein vanaf 16.00 uur geopend. Op drie podia (Main Stage, Dance Tent en Feestcafé) treden de hele middag en avond diverse landelijke en regionale artiesten op. De Utrechtste band Kengsington is één van de grote namen van Strooipop 2013. In april van dit jaar was de band nog zeer succesvol op de 3FM Awards, met een Award voor het beste album, de beste live act en de Serious Talant Award. Kensington is onder andere bekend van de hits Home Again, No Way Out,We Are The Young en Don’t Look Back. Miss Montreal is een andere topper in de line-up van Strooipop 2013. De carrière van deze Nederlandse singer-songwriter kwam de afgelopen jaren in een stroomversnelling en deze zomer had ze samen met Nielson nog een echte zomerhit met het lied ‘Hoe’. Met optredens van De Kraaien, DJ’s Wipneus en Pim, DJ Robert, WayWard en DJ Stephan komt elke muziekliefhebber deze zaterdag van Strooipop ruimschoots aan zijn trekken. Een veelbelovende line-up om trots op te zijn! Tickets De kaartverkoop voor de zaterdag van Strooipop 2013 is van start gegaan.Tickets zijn in de voorverkoop voor € 20,00 online te bestellen op www.strooipop.nl.Vanaf maandag 12 augustus zijn ze ook verkrijgbaar bij Café Boetje (Geffen), Bosch van Erp (Geffen), CD Kiosk (Oss), Herberg de Prins (Berlicum) en bij alle locaties van Ha-

nex Tankstations. Kijk op de website van Strooipop voor een compleet overzicht van alle voorverkoopadressen. Zondag 6 oktober Op zondagmiddag 6 oktober gaat Strooipop vanaf 13.30 uur vrolijk verder. Op het festivalterrein kun je volop nagenieten van de zaterdagavond met diverse optredens op de Main Stage. Dit jaar zijn Private Label, De Spikes, Black Sell en het feestduo Pap en Pudding van de partij. Met diverse kinderattracties is er deze middag ook voor de jongste bezoekers van alles te doen. En juist dat maakt Strooipop tot een veelzijdig evenement! Ook deze dag is de entree helemaal gratis. Kijk voor meer informatie en het volledige programma ook op www.strooipop.nl

Taptoe Nuland met wereldtoppers Zaterdag 14 september 2013 Al vijfendertig jaar lang organiseert Harmonie Union uit Nuland één keer in de vijf jaar een taptoe op het Kerkplein. De voorbereidingen voor de zevende editie zijn inmiddels in volle gang. Dit keer belooft het op zaterdagavond 14 september a.s. op het Kerkplein in Nuland een indrukwekkend spektakel te worden. De organisatie biedt het publiek een gevarieerd en verrassend avondprogramma met deelname van Showkorps ‘De Bazuin’ uit Leerdam, Drumfanfare ‘Exempel’ uit Empel en Drumfanfare ‘DIOS’ uit Oijen. Natuurlijk presenteert ook gastvereniging ‘Union’ zich met al haar geledingen. Met ‘De Bazuin’ en ‘Exempel’ krijgt het publiek orkesten voorgeschoteld die zich met de absolute wereldtop kunnen meten getuige hun uitmuntende prestaties dit jaar tijdens het vermaarde Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Ook ‘DIOS’ is met haar gevarieerde optredens een graag geziene gast op menige taptoe. Zoals trouwe bezoekers van Union gewend zijn, zal er weer sprake zijn van een perfecte organisatie met voldoende tribunes, een mooie lichtshow en een boeiend programma met als stralende middelpunt de Nulandse parochiekerk. Vanaf 20.00 uur marcheren de deelnemende korpsen vanuit verschillende richtingen door Nuland naar het taptoeterrein. Om 21.00 uur start daar de taptoe. Inmiddels zijn er kaarten voor bezoekers in de verkoop bij Albert Heijn Nuland. Entree en zitplaats op de tribune kost € 12,50 p.p en entree en staanplaats € 2,50 p.p. 17


Vaardig blijven in het verkeer voor senioren. De werkgroep BROEM van RIGOM Ouderenwerk Maasland organiseert in samenwerking met de ouderenorganisaties voor 55-plussers uit de gemeente Maasdonk op drie plaatsen een theorie opfrisbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geeft een ervaren rijinstructeur uitleg over nieuwe en gewijzigde verkeersregels en verkeerstekens. Hij gaat uitvoerig in op het veilig en verantwoord uitvoeren van bestaande en nieuwe verkeershandelingen.

Mixteam t/m 17 jaar van TV de Vlijmd voorjaarskampioen Jordy Vos, Roy Reuvers, Fenna v/d Leest, Jente v Rijn en Evelijn Ruijs zijn voorjaarskampioen geworden in het mixteam t/m 17 jaar. Dit is een geweldige prestatie. Gefeliciteerd allemaal.

De theorie opfrisbijeenkomsten vinden plaats op: • dinsdag 10 september 2013 van 19.00 tot 21.00 uur in het theorielokaal van rijschoolhouder Peter de Klein te Geffen • woensdag 11 september 2013 van 19.00 tot 21.00 uur in ‘t Zijl te Vinkel • woensdag 18 september 2013 van 19.00 tot 21.00 uur in de Meent te Nuland De kosten bedragen € 5,- per bijeenkomst, inclusief koffie en thee. Wie de kennis van de theorie ook in de praktijk wil toetsen, kan zich aanmelden voor de ritdag. De ritdag vindt plaats op donderdag 3 oktober 2013 vanuit ‘t Zijl in Vinkel. De kosten bedragen € 10,-. De ritdag duurt drie uur en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het rijden van een autorit in de eigen auto vergezeld door een gekwalificeerde rij-instructeur. De rit biedt de deelnemer inzicht in het eigen verkeersgedrag en men ontvangt daarbij vrijblijvend rijvaardigheidstips van de instructeur. 2. Een theorietest voor het testen van de actuele verkeerskennis. 3. Workshop veilig en alert reageren in het verkeer en optioneel een gehoortest. De ritdag is gebaseerd op de BROEM rijvaardigheidstraining van de ANWB, BOVAG en VVN. Meedoen aan de ritdag heeft geen enkele invloed op het rijbewijs. Voor nadere informatie en/of aanmelding: RIGOM afdeling cursussen en activiteiten, tel. 0412 65 32 40 of via één van de werkgroepleden: Pieta de Louw S.v.d. Berghstraat 19 Geffen 073 532 20 31 Piet van de Ven Jeroen Boschstraat 2 Vinkel 073 532 15 05 Nelly van Tienen Kloosterstraat 2 Nuland 073 532 35 60 E-mail: info@rigom.nl 18

Website: www.rigom.nl

Net als veel andere jeugdleden zijn zij lid bij TV de Vlijmd. Heb jij interesse om bij de tennisvereniging te komen, dan is dit het goede moment om je aan te melden. In september starten we weer met nieuwe tennistrainingen en een trainingsgroep voor beginnelingen. Dit geldt ook voor de volwassenen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van tvdevlijmd.nl of je stuurt je vraag naar: jcdevlijmd@ hotmail.com.

Nederlands kampioen Steve van Schijndel, lid van FCC Nuland, is in Heiloo op zondag 7 juli Nederlands Kampioen Fietscross geworden van de 7 jaar jongens. Proficiat


JUBILARISSEN ZORGCENTRUM DE HEEGT Op donderdag 4 juli jl. was het feest in Heegt: een aantal jubilarissen werd gehuldigd: Ans Pepers (5 jaar vrijwilliger), Petra Maas (121/2 jaar verzorging), Marietje Willemse (25 j. vrijwilliger), Harriët van Heesch (30 j. werkzaam in de keuken) Annie van Zandvoort (30 j. vrijwilliger).

Fietstocht: een tocht van ± 28 km met enkele gezel lige rustpunten. Op deze rustpunten zijn etenswaren te koop dus je hoeft geen brood mee te nemen. Het eindpunt van de fietstocht is bij molen Zeldenrust aan de Elzendreef alwaar de fietsers kunnen genieten van het Zwengelfeest van onze blaaskapel De Pompzwengels en De Bônlander Hofkapel uit Herpen. Ook is er nog een optreden van troubadour Henk Habraken uit Heeswijk Dinther. Het goede doel: Zoals altijd is de opbrengst van de fietstocht bestemd voor een goed doel. Dit jaar gaan we fietsen voor een project van Hedimeubelen uit Heeswijk Dinther “Bogota zonder honger”. In de sloppenwijken van Bogota is een gaarkeuken waar de straatkinderen dagelijks een warme maaltijd kunnen krijgen. Oud-Geffenaarster Jeannette Bijveld is samen met haar man de grote motor achter dit project dat wij graag willen steunen.

Dat verzorgingscentra niet zonder vrijwilligers kunnen is een feit. Annie en Marietje zijn echte volhouders gezien het aantal jaren dat ze vrijwilliger zijn. Marietje had aanvankelijk een bestuursfunctie en werd daarna vrijwilliger. In die 25 jaar kookte ze om de twee weken met de mensen, ze bezocht bewoners, hielp mee met allerlei activiteiten en begeleidde de mensen naar het handwerken of de kapel. Elke vrijdag is ze ook nog de koster in de kapel en begeleidt de pastoor naar de bewoners die de communie willen ontvangen. Annie maakte al 30 jaar vol; zij ging indertijd in, op een oproep in Torenklanken, toen er mensen werden gevraagd als vrijwilliger in de Heegt. Haar kinderen waren naar school, dus had ze wel wat tijd over. Ze begon met buurten en thee drinken op gezette tijden van één bewoner. Later kwam het begeleiden van de Bingo erbij: één keer per maand op woensdagmiddag. Ze bezoekt ook bewoners en helpt wanneer het nodig is bij activiteiten. Proficiat!

MOV Fietstocht en Zwengelfeest op 22 september De jaarlijkse MOV Fietstocht, gecombineerd met het Zwengelfeest van de Pompzwengels vindt dit jaar plaats op zondag 22 september 2013. Noteer deze datum alvast op de kalender. Starten: tussen 10.30 en 12.00 uur vanaf het Kerkplein in Geffen. Inschrijfgeld : 2,50 euro voor volwassenen, kinderen 1 euro

Meefietsten met je club, bestuur of vereniging. Dit jaar zullen we speciaal een uitnodiging sturen naar verenigingen, besturen en stichtingen om hen te stimuleren om mee te fietsten. Alles is georganiseerd dus je hoeft als groep alleen maar op de fiets te stappen en mee te doen voor het goede doel. Het is leuk wanneer je dan ook herkenbaar bent als groep. Doe je clubtenue aan of zet b.v. als leden van de buurtvereniging allemaal eenzelfde petje of hoedje op. Dos je eens lekker opvallend uit met je groepje. Doe eens gek! Voor de meest origineel, uitgedoste groep hebben wij een leuke prijs in petto. Een leuke activiteit met je vereniging waar je verder niets voor hoeft te organiseren. Groepen die met 10 personen of meer meefietsen krijgen 0,50 cent p.p. korting op het inschrijfgeld. We hopen op een grote deelname en als het weer dan ook nog mee werkt kan 22 september niet meer stuk. Werkgroep MOV Geffen Blaaskapel de Pompzwengels Geffen

Begin het nieuwe schooljaar sportief! Ben jij tussen de 5 en 15 jaar oud en lijkt het je leuk om in het nieuwe schooljaar met ons te sporten, te spelen en te knutselen? Kom dan op donderdag 5 september van 18.00 tot 20.00 uur naar de KPJ in Geffen. Je vindt ons op sportpark de Biescamp. Voor meer informatie kun je kijken op onze website: www.kpjgeffen.nl 19


Gymnastiek Vereniging Geffen Bedankt allemaal

Alleen door jullie inzet, gedrevenheid en passie kon Geffes Volk scoren bij “In de basis”. Dank aan heel veel sponsoren, vrijwilligers en kei harde werkers die het voor ons mogelijk maakten om ons 25 jarig jubileum zo te kunnen vieren. Dank aan Nooit Gedacht, die vanaf het eerste uur heeft meegedacht om dit mogelijk te maken op hun terrein. Wij kijken er met heel veel voldoening op terug. Bestuur Geffes Volk

Gerard Clement winnaar nacompetitie BV ‘t Haasje Gerard Clement, is winnaar geworden van de nacompetitie. Hij deed dit door in een passende finale Piet v.d. Moosdijk te verslaan. Gerard is sinds enige jaren lid van onze vereniging. Daarnaast doet hij graag kaarten, fietsen en organiseert hij mede de zomeravondcompetitie en de competitie die gespeeld wordt in de zaal. Hij kwam in de finale door als winnaar van de dinsdaggroep te worden. Piet v.d. Moosdijk van de winnaar van de vrijdagcompetitie. Piet is onlangs lid geworden van onze vereniging. In de finale zag het er lang naar uit dat Gerard gemakkelijk zou gaan winnen, maar Piet gaf niet op, en was zelfs genaderd tot een punt, toen Gerard de laatste carambole maakte.

Nieuw seizoen, nieuwe leden! De scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen hebben er hun vakantie weer op zitten. Dus weer tijd om in beweging te komen! Bij onze vereniging heb je de mogelijkheid om tegen een geringe contributie aan je conditie te werken. Er is een grote variatie aan groepen voor verschillende leeftijden. Op dinsdagavond in sporthal De Geer: Kleutergym 18.00 - 19.00 uur Gymgroep 6 - 8 jaar 18.00 - 19.00 uur Gymgroep vanaf 8 jaar en ouder 19.00 - 20.00 uur Damesgroep 20.00 - 21.00 uur Herengroep 21.00 - 22.00 uur In De Koppellinck: Streetdance vanaf 6 jaar woensdag van 18.45 - 19.30 uur Aerobic voor dames maandag van 18.30 - 19.30 uur en van 19.30 - 20.30 uur. In alle groepen zijn nieuwe leden welkom. Voor iedereen is het goed om een uurtje te sporten. Vooral voor kinderen is het belangrijk om actief bezig te zijn. Bij de gymvereniging kunnen ze dat samen met leeftijdgenoten doen.Voor iedereen geldt dat men vrijblijvend een paar keer mee kan komen doen. In de week na Effe noar Geffe gaan we van start met alle lessen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellie Savelkouls telefoon 073-5323083.

Proficiat namens bestuur BV ‘t Haasje. Eindstand: dinsdagcompetitie 1. G.Clement 2. R. Damen 3. Hans Reuvers 4. Jan Broeksteeg 5. Jo Steenbergen 6. Tonny v.d. Heijden 7. Hans van Schijndel 8. Jo v.d. Heijden Bestuur BV ‘t Haasje 20

vrijdagcompetitie l. Piet v.d. Moosdijk 2. Theo van Uden 3. Gert Jan Nouwens 4. Frank Gloudemans 5. Chris v.d. Moosdijk 6. Joop van Dijk 7. Peter Megens 8. Arie Gloudemans

OPEN DAG 24 AUGUSTUS 2013

Wij verwelkomen graag peuters, broertjes, zusjes, ouders, grootouders en andere belangstellenden op onze open dag. Tussen 10.00 en 12.00 uur ben je van harte welkom, graag tot dan! Peuterspeelzaal de Paddestoel Kloosterstraat 4 5386 AS Geffen Telefoon: 073 - 532 5069

STICHTING PEUTERSPEELZALEN MAASDONK


Sint Joris Gilde Geffen heeft nieuwe Koning Op zondag kermismorgen om 6.30 (voor sommigen leek het nog nacht) waren diverse gildeleden al bezig met het opbouwen van tenten e.d. voor het Koningschieten. Om 8.30 uur vertrok men naar het Geffens Veld om de zittende Koning Albert van Orsouw op te halen. Die bood daar een meer dan prachtig nieuw Koningsschild aan. De bijbehorende uitleg van Albert is (letterlijk) met geen pen te beschrijven.Via nano maten, neutronen en vierkante zwarte gaten, ontdekten wij zelf dat alle hobby`s van Albert op het schild staan en dat via een draaiende beweging zijn 4 kinderen tevoorschijn komen. Serieus een pronkstuk. Zeker een keer komen bekijken bij een tentoonstelling of i.d. waarbij ook de tekst voorhanden is. Na het bekende borreltje vertrok het Gilde met standaardruiter Piet van de Wetering op zijn paard Falco voorop, met slaande trom en vliegend vaandel naar onze parochiekerk. Na een mooie viering, via een tussenstop in ons tijdelijk clubhuis, waar de oranje Koningsvogels door een onbekende vogel in het Duits werden aangeboden, vertrokken wij na een broodmaaltijd, naar “onze” molen de Zeldenrust. Hier werd de vogel “bevrijd” door onze beschermheer burgemeester Augusteijn, onze gilde heer pastoor van Dijk, onze Burgerkoning Jeroen van Erp en uiteraard de nog zittende Koning Albert van Orsouw. Onder begeleiding van het nodige onzinnige commentaar van Antoon Romme, konden toen 10 schutters aan de slag die zich hadden gemeld om mee te strijden voor de eervolle titel van Koning van het Gilde. Dit jaar was wel heel erg snel de Koning bekend. FERRIE VERHOEVEN wist bij het 34e schot het laatste stukje vogel van de wiek te schieten. Na een aantal traditionele handelingen werd Ferrie als nieuwe Koning in gevendeld. Er volgde tot negen uur nog een gezellig samenzijn waar de Koningswijn en het Koningsbier goed waren te verteren.

TWEEDE BOEK MARIANNE LAMERS In navolging op haar eerste serie van drie fotoboeken, heeft journalist Marianne Lamers (dochter van Trees en Huub) samen met fotograaf Jerry van der Weert een tweede fotoboek gepresenteerd. Het boek getiteld: “Wat nou als ze wegrennen”, over werkstraf in Nederland is een fraaie uitgave met ‘sprekende’ foto’s aangevuld met persoonlijke ervaringen van (oud)werkgestraften, werkmeesters (=begeleiders) en buitenstaanders. “Zonder opsmuk en zonder te oordelen de werkelijk-

heid laten zien”.... zo lezen we in het voorwoord van criminoloog en adviseur bij de politie Simone van der Zee. Het boek is in december 2012 gepresenteerd aan Fred Teeven en eind januari 2013 mocht (toen nog prinses) Maxima het zelfs in ontvangst nemen! Aan het boek is ook een foto expositie met foto’s en teksten gekoppeld. Deze staat van 26 augustus tot 9 september 2013 in het stadhuis van Rotterdam, van 9 december tot 20 januari 2014 in het stadhuis van Amsterdam en van 5 februari tot 27 februari 2014 in het stadhuis van Utrecht (deze expositie zal feestelijk geopend worden door de (nieuwe) burgemeester van Utrecht). Meer info over het boek is te vinden op www.rafel.nl (daar is het ook te koop voor 25 euro). Bij de foto: Uitreiking boek aan Maxima op een werkstraflocatie in Arnhem: vooraan v.l.n.r.: Sjef van Gennip (directeur Reclassering Nederland), Maxima, directeur van Gered Gereedschap, burgemeester van Arnhem en Marianne Lamers.

VRIJWILLIGER WORDEN BIJ SINT JOZEFOORD? Actuele vacatures vind je op onze website www.jozefoord.nl of bel: 073-5342342 Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

21


Aanmelden: Wilt u een concert of lezing bijwonen dan kunt u zich aanmelden: telefoonnummer 073-5342342 of per mail b.smits@jozefoord.nl. Cultuurmiddagen in Sint Jozefoord Sint Jozefoord in Nuland organiseert vanaf 2013 elke laatste woensdag van de maand een concert of lezing voor bewoners van Sint Jozefoord en inwoners uit de omgeving. U bent hierbij van harte uitgenodigd. In de bosrijke omgeving aan rand de van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg. Sint Jozefoord heeft ook appartementen voor mensen zonder zorgindicatie. Op 28 augustus van 15.00 tot 16.00 uur brengt Duo Caldo klassieke kamermuziek met veel Caldo (warmte) en vreugde. Het duo richt zich op het volledige repertoire voor gitaar en zang; van oude volksliederen tot en met hedendaags klassiek repertoire. Meer informatie over het programma vindt u op de website van Sint Jozefoord www.jozefoord.nl. Woensdag 25 september van 15.00 tot 16.00 uur voor bewoners van Sint Jozefoord en inwoners van Maasdonk. Lezing over het bijzondere levensverhaal van Anna Maria Tauscher. Op woensdag 25 september a.s. vertelt zuster Francisca van der Vooren, karmelietes van het Goddelijk Hart van Jezus, in Sint Jozefoord te Nuland over het bijzondere levensverhaal van Anna Maria Tauscher. Anna Maria, geboren in 1855, een stil en verlegen meisje, dochter van een Lutherse dominee, werd door God voorbereid en gevormd tot een instrument in Zijn hand. Zij werd katholiek, werd op velerlei manieren zwaar op de proef gesteld en ondervond veel tegenstand. Zij bleef standvastig en trouw aan haar roeping. In het jaar dat zij stierf - 1938 - was er, na veel strijd, lijden en tegenwerking een nieuwe tak aan de Karmelorde gegroeid. Een leven van eenvoud, soberheid en gebed in de karmelitaanse geest werd verbonden met een actief leven. Door liefdevolle zorg vonden rond die tijd ongeveer tienduizend kinderen zonder veilig thuis een hartelijke opvang in achtenvijftig kinderhuizen in Europa en Noord-Amerika. Ruim duizend jonge meisjes hadden zich toen al bij Anna Maria Tauscher aangesloten. Nu, in 2013, zijn haar zusters aanwezig in Europa, NoordMidden- en Zuid-Amerika en Afrika. Sinds kort zijn er weer nieuwe stichtingen in IJsland, Rusland, Nigeria en Brazilie. Wilt u meer weten? U bent van harte welkom op woensdag 25 september! 22

Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

Hoe kom ik vanuit Maasdonk naar het ziekenhuis in Uden. De werkgroep Wonen en Vervoer van de Seniorenraad Maasdonk heeft voor u de mogelijkheden om van uw woonplaats naar het ziekenhuis in Uden te reizen met openbaar vervoer nogmaals op een rij gezet. De vertrek en aankomsttijden worden bij de opstapplaatsen vermeld maar zijn ook in de verschillende dorpsbladen gepubliceerd of zijn te vinden op de website van Arriva. Vanuit Geffen en Nuland: 1 Met de lijndienst 161 naar station Oss en dan overstappen op lijn 152 of 157. 2 Lijn 157 komt nu al bij het ziekenhuis langs. 3 Lijn 152 is een extra halte aan de noordelijke randweg van Uden ter hoogte van de rotonde bij Bitswijk tussen de rotonde en de op en afritten van de A50. Dit is een tijdelijke maatregel die wordt opgeheven op het moment dat er een aparte op en afrit van de A50 voor lijn 152 komt, waarna deze ook langs het ziekenhuis gaat rijden. 4 Daarnaast kunt U de buurtbus 251 nemen, in Geffen bij de rotonde Den Hoan en in Nuland op verschillende opstapplaatsen. De buurtbus rijdt via Vinkel, Loosbroek en Vorstenbosch naar het ziekenhuis Uden. Vanuit Vinkel: 1 Bij de kerk is een opstapplaats voor de buurtbus 251, deze rijdt via Loosbroek en Vorstenbosch naar het ziekenhuis. Voor heel Maasdonk: Als er geen bussen meer rijden zoals na 19.00 uur en in het weekeinde dan kunt u gebruik maken van de Regiotaxi voor kleine kernen. Dan geldt het verlaagd tarief van â‚Ź 0,60 per zone plus starttarief voor alle bewoners van Maasdonk die naar servicepunten reizen zoals b.v. het ziekenhuis in Uden en het station in Oss. Men moet dan wel beschikken over een OV pas die men kan aanvragen bij Regiotaxi Oss telefoon 0412-685999. Werkgroep Wonen en Vervoer van de Seniorenraad Maasdonk.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


DE SPORTIEVE GEFFENSE WANDELAARS DE VIERDAAGSE VAN ALKMAAR WERD GELOPEN DOOR: (25 km) Christel de Lange - Ad de Lange - Ans Peters - Arina Romme - Hans Schuurmans DE VIERDAAGSE VAN APELDOORN WERD GELOPEN DOOR: (20 km) Annie v. Heesch DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN: Voor het eerst in de lange geschiedenis van de Vierdaagse gaf Edith Schipper, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op dinsdag 16 juli op alle afstanden het sein dat we konden beginnen aan de 97ste editie. Dit jaar met tropische temperaturen, het zonnige weer waar we al zolang op hadden gewacht kregen we vier dagen lang. Dat gaf bij sommige lopers wel warmteproblemen en de medische hulpdiensten hadden weer werk genoeg. Dan besef je namelijk ten volle wat de mars, fysiek en metaal, van je vraagt. Er was verkoeling in vele vormen; waterkranen en waterslangen die onze flessen vulden, gratis flessen drinken, watersproeiers en nevelsproeiers voor de verkoeling en ook waterpistolen. Ook de lopers hadden waterpistolen bij zich, onderweg gekocht in een winkel, zelfs politieagenten schoten ermee tijdens hun mars. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd door het publiek. Enkele bijzondere deelnemers,de jongste wordt op 31 december 12 jaar en de oudste wordt eind dit jaar 84 jaar, een deelnemer liep voor de 66ste keer, dus dit prachtige festijn is echt voor jong en oud en voor jarenlange deelname. In 2014 wordt bekend gemaakt welke regels en limieten er gaan gelden omtrent het inschrijven voor de 100ste Vierdaagse in 2016, zodat iedereen op tijd duidelijkheid heeft over de manier waarop de startkaarten dan worden verdeeld. Niet voor alle dorpsgenoten was er vrijdag een medaille, Theo v. Uden kon vrijdagmorgen wegens een knieblessure niet meer starten en dat is vreselijk balen om de laatste dag nog te moeten afhaken. Enkele onder ons brachten via de t.v.“het gevoel van de Vierdaagse” over. Het was weer genieten van de sfeer, de gemoedelijkheid, de muziek onderweg, het enthousiaste publiek en zo beleeft iedere wandelaar(ster) zijn eigen unieke ervaring. Deze wandelaars haalden de finish. (30-km lopers) Jo Spierings - Betsy v. Heesch - Gerrit v. Heesch - Tineke v. Rijn - Piet Cremers Louisa v.Wanrooy - André v.Wanrooy - Frasia loeffen - Thea v. Oort - Annie v.d. Heijden - Corrie Hondong. (40-km) Bart v. Venrooy -

24

Ad de Lange - Gerda v.Akker - Hans v. Leeuwen - Yvonne v. Esch - Tilly Hendriks. (50-km) Jan v. Bergen - René v. Griensven. Gefeliciteerd, met het behaalde resultaat een knappe prestatie met dat warme weer en zeker op die lange afstanden. Enkele Geffenaren kregen het Gouden kruisje, omdat ze voor de 10de keer de Vierdaagse liepen. Als er wandelaars vergeten zijn, meld je dan bij de redactie. Een Vierdaagse wandelaarster

Feestmiddag Nationale Ziekendag Woensdagmiddag 4 september a.s. organiseert Ziekencomité De Schakel weer een gezellige feestmiddag in ‘t Oude Klooster. Dit i.v.m. Nationale Ziekendag. De middag begint om 14.00 uur en er zal een komisch optreden verzorgd worden door Theodora van de Wildenberg. Degenen die geen vervoer hebben en graag aanwezig willen zijn kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160 of Tonnie van Schijndel tel. 5321086. Verder maken wij er U op attent dat wij weer collecteren van maandag 26 augustus t/m zaterdag 31 augustus. Mede hierdoor zijn wij in staat om onze zieken en ouderen te blijven verwennen met een gezellige middag of een bezoekje thuis of in het ziekenhuis! Hiervoor alvast bij voorbaat onze dank voor Uw medewerking aan deze jaarlijkse collecte. Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel

Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten Klantvriendelijk Bezoek onze website voor meer info Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000 VAN DER SANGEN

Slim bezig

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Dag voor ouderen in Maasdonk op zondag 4 augustus groot succes Na ons thema “samen tegen eenzaamheid” in het voorjaar op St. Jozefoord kwam duidelijk naar voren dat er behoefte was aan dit thema. Bij de evaluatie kwam spontaan de reactie naar boven in de vakantieperiode een dag te organiseren voor onze ouderen in Maasdonk; de vakantieperiode is de tijd waarin ouderen en vooral alleenstaande zich eenzaam en alleen kunnen voelen. Het thema “verbinding met elkaar” was dan ook spoedig geboren.Alle leden van de K.B.O. waren uitgenodigd op zondag 4 augustus op St. Jozefoord in Nuland en iedereen werd gevraagd om eens iemand mee te brengen die normaal niet deelneemt aan verenigingen of activiteiten in Maasdonk. Vanaf 9.00 uur werd iedereen ontvangen met koffie/thee in het restaurant en kreeg men de gelegenheid om even kennismaken met elkaar. Hierna volgde de Eucharistie viering in de kapel met samenzang, de priester sprak een mooi woord over verbondenheid voor elkaar en wat dat voor ieder van ons betekent. Er was een solozanger uitgenodigd voor het Ave Maria en het Panis Angelicus. Het was een volle kapel en zelfs in de hal zaten verschillende genodigden om de viering bij te wonen. Na de H. Mis ging men via de tuin naar de feesttent; de tuin die prachtig was versierd door “Stichting Jeugdbelangen Nuland” maakte een geweldig mooie indruk. Bij de feesttent kreeg iedereen een nummer van 1 t/m 20; het was de bedoeling om zo heel Maasdonk te mixen zodat men nieuwe kontakten kon leggen of verwaterde vriendschappen weer nieuw leven kon inblazen. Met koffie met koek bij binnenkomst werd iedereen welkom geheten door de directeur André Groot Bluemink, die in een kort woordje vertelde hoe eenzaam 30% van onze seniorenbevolking is en dat dit grote maatschappelijk probleem alleen nog maar toeneemt. Daarna nam Sonja Leenders het woord en nodigde eenieder uit om deel te nemen aan de “Oud Hollandse spelen”. Het werd een gezellig onderons met veel nieuwe contacten doordat de spelers van heel Maasdonk door elkaar werden gehaald. De lunch was prima voor elkaar met lekkere broodjes, krentenbrood en voldoende drinken bij het prachtige warme weer.Toen ieder voldaan was werden er 3 kleine prijsjes uitgereikt die gemaakt waren door bewoners van St. Jozefoord op de afdeling “activiteiten”. Intussen draaide er een film van vroeger over de drie kernen van Maasdonk en haar bewoners van toen. Om 14.00 uur kwam een accordeonist met een vrolijke noot en ondanks het warme weer kwam er toch nog een polonaise van de vloer. Na 15.30 uur begon de eerste vermoeidheid bij sommige senioren toe te slaan en langzamerhand liep de tent leeg. Met veel lof en dank

26

aan de organisatie namen de meesten afscheid. In totaal waren er ca. 130 deelnemers waarvan 28 bewoners van St. Jozefoord en 50 vrijwilligers, waarvan 35 K.B.O. leden uit heel Maasdonk. Wij waren verrast als organisatie met zo`n geweldige, voldane opkomst. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, naar de K.B.O. leden die zich spontaan gemeld hebben om te helpen en allen die zich ingezet hebben om deze dag te doen slagen. Directie van St.Jozefoord en werkgroep Zorg en Welzijn van de Seniorenraad Maasdonk.

PERSBERICHT Cursus ‘Omgaan met dementie’ bij RIGOM start op woensdag 25 september. Op woensdag 25 september 2013 start de cursus ‘Omgaan met dementie’ voor familieleden en mantelzorgers van mensen met (beginnende) dementie. Bij voldoende belangstelling een middag- en een avondgroep. In de cursus komen onderwerpen aan de orde als: - Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat zijn de symptomen? - Hoe ga je ermee om als de persoon met dementie gaat veranderen? - Waar kun je terecht voor zorg en hulp ? Zowel thuis als bij een zorginstelling ? - Hoe verwerk je verdriet? - Hoe zie je de toekomst? Daarnaast is er gelegenheid om contact te leggen met elkaar, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. De cursus wordt gegeven door Eef Rubbens en Will van Huisseling. Naast hun werk bij RIGOM zijn zij allebei ook al jaren actief in het Alzheimer Café in Oss. De cursus start op woensdag 25 september 2013 van 14.00-16.00 uur én van 19.00-21.00 uur en vindt plaats in het kantoor van RIGOM (Anton Jurgenshuis) Schadewijkstraat 6 te Oss. Het zijn zes bijeenkomsten (om de twee weken) en na een half jaar wordt nog een terugkombijeenkomst georganiseerd. De kosten voor de cursus zijn € 15,- (inclusief cursusmap en koffie) Voor meer informatie en/of aanmelding: Eef Rubbens RIGOM tel. (0412) 65 32 33 erubbens@rigom.nl


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0028

11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.