Page 1

54e jaargang | nummer 11 | juni 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

WIE HEBT ER ZIN IN EEN VOUT FEESIE???

9

10

Aanstaande zaterdag (2 juli) zal de jaarlijkse zeskamp worden afgesloten met een feestavond. Een gezellig tentfeest op het zeskampterrein. IEDEREEN is welkom ook als je niet meegedaan hebt met de zeskamp. De entree is GRATIS en samen met DiscoVision gaan we er een echt feest van maken. Als thema is gekozen “foute party” dus opvallen mag.Themakleding is NIET verplicht maar mag wel. Locatie: Zeskampterrein Tijd: Vanaf 20.00u Thema: Foute Party Muziek: DiscoVision Een ongedwongen feestje voor iedereen die van gezelligheid houd. Kom gewoon even een kijkje nemen!!!   Natuurlijk hebben we ook nog een speluitleg voor jullie. Dit keer “Coachiepons”, een spel waarbij de coaches van 2 teams plaatsnemen in een stoeltje hangend boven het grote waterbassin. De bedoeling is om zo snel mogelijk de coach van de tegenpartij in het water te laten plonzen. Dit word gedaan door ballen te gooien tegen het mechanisme boven de zittende coach. Alleen een perfecte worp zal ervoor zorgen dat de coach in het water terecht komt. Het team dat dit het snelst weet te doen wint de proef. 

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Gym Vereniging Geffen GVG is een zeer actieve sportvereniging in Geffen met meer dan 140 leden.Wij hebben een veelzijdig lesaanbod voor kinderen en volwassenen. GVG biedt lessen zoals Aerobic, Gym, Turnen, Streetdance en Breakdance.   Momenteel zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren trainer/trainster voor de Streetdance.   • Het betreft 2 lessen • Voorkeur op woensdag van 18.15 tot 19.00 en 19.00 tot 19.45 uur • Ervaring met streetdance-lessen • Enthousiasme en verantwoordelijkheid tijdens de lessen   Wij bieden: • Leuke en enthousiaste dansgroepen (leeftijd 6 tot 12 jaar) waar plezier hoog in het vaandel staat • Een geweldige eind-seizoens dansvoorstelling met meerdere takken van onze vereniging • Ruimte voor creativiteit en eigen lesopbouw • Vergoeding in overleg   Denk je, dat is nu ècht iets voor mij, stuur dan je motivatie naar gym.ver.geffen@gmail.com Voor meer informatie kun je bellen met Rianne Versteegen 06-13624249. Website GVG www.gvg.jouwweb.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 juni (geldt ook voor e-mail kopy)

Nog niet opgegeven??? Doe het snel...

redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 24 juni 19.00 u. * avondmis zo. 26 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 01 juli 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 03 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP vr. 08 juli 19.00 u. * avondmis zo. 10 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK vr. 15 juli 19.00 u. * avondmis za. 16 juli 19.00 u. H.Mis Roggemaaien bij het Arboretum zo. 17 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + PP + DK (Magadalenadag) na afloop koffie. In juli en augustus is het kinderkerk als er kinderen en gastouders aanwezig zijn. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave–enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de

sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Tussenstand per 26 maart 2016 is € 14.250,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: juni 2016: Marijn Verbruggen, Ravi Schutjens HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 – 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen SACRAMENTSPROCESSIE 2016

BIBLIOTHEEKVOORZIENING Hallo Geffen! Hier een stukje over de bibliotheekvoorziening in de Koppellinck. Zoals veel mensen wel weten is er, sinds 2012, een kinderbibliotheek in Geffen. De kinderbibliotheek is in plaats gekomen van de bibliotheekbus die helaas opgeheven moest worden. Iedere dinsdag -en donderdagmiddag is de jeugdbibliotheek geopend voor alle Geffense kinderen van 4 tot 12 jaar. De meeste bezoekertjes zitten op de Wissel, maar ook kinderen die naar andere scholen gaan zijn welkom. We zijn dan meestal met twee vrijwilligers en hebben onze handen vol! Afgelopen week hebben we meer dan 80 lezertjes langs zien komen en blij kunnen maken met mooie boeken. Bent u benieuwd hoe gezellig dat is? Kom gerust een keer kijken op de bovenverdieping van de Koppellinck (de trap op, rechts op het balkon) iedere dinsdag en donderdag tussen 15:00 en 16:00 uur. Maar wat kost deze, voor de ontwikkeling van de kinderen zeer waardevolle, service eigenlijk? De gemeente Maasdonk heeft in de drie kernen subsidie gegeven om bibliotheek uitleenpunten te realiseren. Er is een collectie boeken, kasten, laptops, pasjes en barcodelezers aangeschaft. Nuland en Geffen beschikken ieder over zo’n 3000 boeken en Vinkel rond de 2000. De subsidie is nu gestopt, maar wij denken dat deze splinternieuwe boeken nog jaren bij kunnen dragen aan het leesgenot van onze kinderen. De vrijwilligers doen hun werk met veel plezier. De bieb kost nu niets meer... De scholen betalen zelf de licentiekosten voor het uitleensysteem. Dat maakt het ook lastig om op ons te bezuinigen, dat wel... en zeg nou zelf, voor 0 euro honderden kinderen blij maken, dat is toch onbetaalbaar? Met zeer vriendelijke groeten, Nicolette van Erp, biebmoeder. bibliotheekgeffen@yahoo.com

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 5


Romme Schilderwerken

jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

Den Herd 17 5386 EX Geffen

st

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61 We verzorgen o.a. het volgende: Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885 info@vcfopleidingen.nl www.vcfopleidingen.nl

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

de familie van den Heuvel

Ze wilden nog graag wat vertellen over Wim, die zo plotseling uit hun midden werd gerukt; rond de keukentafel komen veel mooie herinneringen naar boven. Het is voor Lyda en haar zonen William en Louis nog steeds erg onwerkelijk, dat Wim er niet meer is, dat hij niet meer tussen bloemen, bomen en planten in de tuin rondloopt en niet meer in zijn groentetuintje werkt. We kijken vanuit het raam op de plek waar het fatale ongeluk zich afspeelde, rondom het huis, waar Wim zo graag bezig was, alles piekfijn in orde wilde hebben. Vooruitstrevend, is het eerste woord dat de jongens goed bij hun vader vinden passen: altijd open voor nieuwe dingen, waarbij hij dan alles rondom het onderwerp uitploos, er soms een ware studie van maakte. Hij ging uitdagingen aan, hetgeen we op het gedachtenisprentje kunnen lezen. Wim was ook een behulpzaam man, vond het leuk om mensen te helpen, kon ‘buurten en breien tegelijk’! Geen wonder dat het huis vol staat met condoleancekaarten: veel meelevende mensen uit het hele land, die hun deelneming betuigden. “Soms zelfs personen die ons amper kennen, maar op wie ons pap een bijzondere indruk heeft gemaakt”, zegt Louis. Bijvoorbeeld die mooie brief van de veilingmeester van de Veiling der Emoties. Jaarlijks kwam hij op de zaterdag vóór Effe noar Geffe bij Wim op bezoek om weer wat leuks uit te zoeken om te veilen of ten toon te stellen. Warme herinneringen worden uitgesproken aan deze bijzonder ontmoetingen en de zoektochten in de schuren naar ‘rommelspulletjes’.

“Ons pap maakte er ook altijd een ’act’ van en zijn enthousiasme maakte het af.

Zo ook met het uitdelen en weer innemen van boeken, die hij verzamelde voor de boekenmarkt van het ziekencomité. Hij had humor, was blij met de poedelprijs bij de jeu des boulesclub, maar wierp zeer zeker ook zijn kritische blik over allerlei maatschappelijke onderwerpen.Van de ene kant wilde hij niet op de voorgrond, maar anderzijds trok hij de aandacht, door mensen te prikkelen. Als vrijwilliger in de kerk was hij collectant in de vieringen, wanneer Lyda meezong bij Passe Partout. William vindt het een eer om deze taak van hem over te nemen. Wim hield van statistieken en raadseltjes; we vinden een raadsel in zijn portemonnee, dat hij vaak aan mensen voorlegde: Koop honderd stuks dieren voor 100 euro. Een koe kost 15 euro, een varken 1 euro en een kip 25 eurocent?? Nu de verhalen over Wim zo vaak worden aangehaald, beseffen William en Louis ook meer en meer dat er linken zijn tussen vader en zoons. Louis, in zijn werk bezig met technische innovaties, ziet daarin wel zijn vaders vooruitstrevendheid en uitdagingen. William: “Het buitenleven, eten uit de groentetuin, het durven om alles achter je te laten en te gaan ondernemen in het buitenland (Bali) is een vooruitstrevende gedachte, niet denken maar doen, daar voel ik me verwant aan mijn vader. Alsmede onze gevoeligheid, die gevoeligheid die hadden we!! En die wil ik inzetten naar beter. Ik heb al diverse cursussen gevolgd om die gevoeligheid in te zetten als een kracht. De kinderen die nu geboren worden, zijn vaak veel gevoeliger ter wereld gekomen en het lijkt me belangrijk om daar eens iets mee te doen om van die gevoeligheid een kracht te maken in plaats van een zwakte zoals vaak geredeneerd wordt.” Wim van den Heuvel is een echte Geffenaar geworden, sinds hij met Lyda aan de Papendijk is komen wonen. Hij was actief in de dorpsgemeenschap op meerdere terreinen; velen kwamen afscheid van hem nemen. Lyda is dankbaar voor de mooie, warme woorden die haar gezin toegestuurd kreeg. Molen De Vlijt, die symbool staat voor de ijver van Wim, stond al heel snel in de rouwstand, een mooi herinneringsbeeld dat de rouwkaart sierde. Graag willen Lyda, William, Louis en Maaike met de kleinkinderen Jeppe en Sinne een speciaal hoekje in de tuin inrichten dat herinnert aan Wim, echtgenoot, vader en opa. In de geest van Wim – hij zou het ook zo gedaan hebben – ging ik huiswaarts met een bosje asperges, nog door hem zelf geteeld…

7


ROND DE DORPSPOMP

Stamtafel 448, deze keer met een kleinere bezetting, maar met voldoende gespreksstof. Bibliotheek voorziening In de vorige Rond de dorpspomp hebben we het opheffen van de bibliotheekvoorziening als een mogelijke besparing genoemd. Hiervoor was immers in de begroting voor Geffen een bedrag van EUR 40.500 opgenomen, terwijl het bezoek aan de openbare bibliotheek in Oss naar onze mening minimaal is. Hiermee hebben we niet bedoeld de bibliotheek voorziening (de schoolbieb) die in de Koppellinck is gerealiseerd en die al jaren door vrijwilligers wordt gerund zonder enige vorm van subsidiering vanuit de gemeente. De interesse voor deze schoolbieb is er wel degelijk en deze functioneert ook goed. In dit Geffens initiatief zou dus wel geïnvesteerd moeten worden om qua aanbod bij de tijd te kunnen blijven Geffen begroten Na de startbijeenkomst van Geffen begroten zijn verschillende werkgroepen verder in detail ingegaan op de vele ideeën die bij de start naar voren zijn gebracht. Probleem dat om de hoek komt kijken is dat bij Geffen begroten slechts gekeken wordt naar het begrotingsjaar 2017 en dat daardoor besluiten over grote investeringen Fotostudio Bruidsfotografie Portretfotografie Bedrijfsfotografie New born shoots Kinderfeestjes pas Officiële pasfoto’s Zakelijk portret

zoals kunstgras of bouwhallen niet genomen kunnen worden. Uiteraard worden deze investeringen wel opnieuw onder de aandacht gebracht. Er zijn echter nog meer dan voldoende zaken die wel door ons als Geffenaren kunnen worden beïnvloed of waarvoor alternatieven kunnen worden aangedragen. Aan iedereen de oproep om het proces te volgen op www.geffenbegroten.nl, mee te participeren in de werkgroepen en in ieder geval te gaan stemmen op 12 juli om 19.00 u. in de Koppellinck. Heesterseweg De plannen van de nieuwe herinrichting van de Heesterseweg zijn door de gemeente Oss gepresenteerd. In eerdere plannen was er nog sprake van het kappen van 425 cq. 304 bomen. In het gepresenteerde plan is dit aantal beperkt tot 238 bomen, waarvan de helft wordt gecompenseerd langs de Heestersweg en een nog groter aantal elders wordt gecompenseerd, waardoor er per saldo 136 bomen extra worden aangeplant. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de kritische geluiden die we vanuit Geffen hebben laten horen, hebben bijgedragen aan verbetering van de plannen. Zowel bestuurders als ambtenaren hebben laten zien hiervoor open te staan. Bedankt daarvoor ! Willen Is Kunnen Willen Is Kunnen, maar je moet het toch maar even doen. Een actief weekend voor de leden van WIK. De Wandelvierdaagse, de Penalty-bokaal, het Donateursconcert en de Bemmelse dweildag waar veel WIK-leden in een andere functie aan deelnemen. Veel lof voor de leden

Fotografie Sterre

Officiële pasfoto’s voor € 9,50 Voor het maken van pasfoto’s en fotoreportages kunt u bellen naar (073) 5038055. Op afspraak bent u welkom op gewenste tijden overdag, ‘s avonds of op zaterdag. Onze reguliere openingstijden voor de winkel zijn maandag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur.

Pelgrimstraat 16 Nuland 073-5038055

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


van WIK, die daarvoor ook alle ondersteuning vanuit de gemeenschap verdienen. Complimenten ook voor Gerard van der Heijden die zijn debuut als presentator van het donateursconcert glansrijk heeft doorstaan en veel dank voor de vrienden van WIK die een Euphonium en een Bugel tijdens hetzelfde concert hebben geschonken aan WIK. Een volle tribune heeft genoten van de muzikale talenten van onze muziekvereniging.

Aloysiusplein Groen licht voor de woningen aan het Aloysiusplein, in juli start de combinatie Van Schijndel/Van Rooij met de bouw. In 2017 is de bebouwing rondom het Aloysiusplein gereed en hopelijk is er binnenkort een oplossing voor de parkeerplaatsen achter de Jumbo. Jammer genoeg zijn nog niet alle woningen aan de Lambertusstraat verkocht, waardoor het centrum nog wel een tijdje een bouwput zal blijven.

Derde Geffens raadslid Door ziekte van een raadslid zal Jan van Kreij tijdelijk namens de SP in de gemeenteraad van Oss plaatsnemen. Hopelijk horen we meer van dit derde Geffens raadslid. Wij wensen Jan veel succes en ook Jan is van harte welkom om een keer aan te schuiven.

Volgende stamtafel De volgende stamtafel vindt plaats op 26 juni, café Govers, 10.30 u.

Wandelvierdaagse De weergoden waren ons goed gezind. Met maar liefst 320 inschrijvingen en daarnaast de verkoop van dagkaarten hebben er ruim 400 wandelaars meegelopen tijdens deze wandelvierdaagse. Een vierdaagse met een aantal verrassingselementen zoals een wandeling dwars door (de coulissen van) de Koppellinck en een bezoek aan het arboretum. Dankzij sponsoring van de middenstand is iedereen tijdens de wandeling van versnaperingen voorzien en Conny Schuurmans heeft voldoende vrijwilligers bijeen kunnen brengen om 15 bewoners van de Heegt met een rolstoel mee te laten genieten van de prachtige tocht. Dagelijks een feestelijk onthaal door de Pompzwengels, Ut Gu Vals, ’t Goei Smoesje en WIK maakte de wandelvierdaagse compleet ! De Koppellinck De gemeente Oss heeft de blauwdruk gepresenteerd voor de nieuwe samenwerking tussen de beheerstichting en gemeente, waarbij de gemeente het groot onderhoud voor haar rekening neemt en de stichting zich kan richten op dagelijks beheer en exploitatie. Om de taken voldoende te kunnen verdelen zijn er nieuwe bestuurders aangezocht en gevonden. In de volgende Torenklanken daarover meer. Huisartsenpraktijk Het voor velen onverwachte vertrek van Jan-Willem Litjens roept vraagtekens op. Als reden wordt gegeven dat de samenwerking niet heeft gebracht wat er elf en half jaar geleden van verwacht werd.Was het de ontbrekende onderlinge klik of de in een maatschap vaak voorkomende onenigheid over ‘diensten en verdiensten’ ? Wij wensen dokter Litjens veel succes toe in zijn verdere loopbaan en de huisartsenpraktijk succes bij het vinden van een opvolger. Mogelijk biedt de komst van een nieuwe huisarts ook mogelijkheden tot verruiming van de openingstijden van de praktijk.

DANKBETUIGING De familie Schuurmans wil langs deze weg iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en oma Henny Schuurmans Bedankt voor alle kaarten en bloemen. Dank aan pastoor van Dijk, het koor, de Pompzwengels, Fam. van Erp en de boerenbruidsparen voor de mooie uitvaartmis. Ook dank aan huisartsenpraktijk Ussen en aan het verplegend personeel van de Intensive Care van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en uitvaartverzorging Dela. Nogmaals dank namens Antoon Schuurmans, kinderen en kleinkinderen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN

Leeuwen tel. 5323044 om onnodige inkoop te vermijden. - De reiscommissie heeft weer een prachtige dagtocht georganiseerd op woensdag 17 augustus a.s. (zie folder in de laatste “ONS”). Inschrijven voor 15 juli a.s. Meer informatie nodig, bel. 073-5323412. Krijg je nog “zomerse ideeën” meldt die bij activiteitencie en/of bestuur want onze secretaris schreef in het Jaarboekje 2016: “Samen zijn wij een bruisende, vitale vereniging , waarbij leden een duidelijke inbreng kunnen hebben wat betreft de te organiseren activiteiten”. Een mooie zomer allemaal. Namens het bestuur, Antoon Romme, voorzitter

In Memoriam Henny Schuurmans Het kwam zo volslagen onverwacht, het telefoontje op zondagmiddag 22 mei j.l. Henny Schuurmans is overleden, 66 jaar jong. Henny betekende heel veel voor onze KBO afdeling. Enkele jaren secretaris, wat veel werk betekent, maar daarnaast ook actief bij de Kerst- en Nieuwjaarsviering en Jaarvergadering. Na haar stoppen als secretaris, om meer tijd voor de kleinkinderen te hebben, bleef zij uitermate actief (samen met Toon) bij de Bingo club van de KBO. Daarnaast begeleidde zij bij het Jeu de Boules voor KBO leden. Henny wij zullen jou missen. Rust zacht!

AVONDVIERDAAGSE SINT JOZEFOORD GROOT SUCCES

WEETJES: - Het bestuur begint aan zijn zomerreces en vergadert weer op 6 september a.s. Denk niet dat alles stil komt te liggen. Dankzij onze vele vrijwilligers gaan vele activiteiten door. Dus let op de informatie van de diverse werkgroepen en de info in het Jaarboekje 2016. - Rinie van Nistelrooij, (Pater v.d. Elsenstraat), is definitief benoemd tot lid van de ziekenbezoekcie. KBO in de bestuursvergadering van 7 juni 2016. - De BBQ voor onze vrijwilligers is gepland op zaterdag 16 juli a.s. De uitnodigingen zijn de deur uit. Vergeet je niet af te melden als je niet kunt komen bij Will van

Van 6 tot 10 juni deden zo’n 50 bewoners van Sint Jozefoord mee met de Wandelvierdaagse.Vergezeld door vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers werd er genoten van het goede weer en van de gezelligheid. Elke dag werd er een andere route gelopen, en werd er ergens genoten van koffie, een ijsje en muziek. Hartelijke dank hiervoor aan Café Kerkzicht, Cafetaria Dirks, Gemeenschapshuis De Meent, Castello, Martinushuis, Fietscrossclub Nuland, Blaaskapel Pompzwengels, Blaaskapel 06-elfjes en Blaaskapel “Ut kumt goed”. We hopen volgend jaar weer op zoveel enthousiasme te mogen rekenen!

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 11


ALLES DRAAIT OM HET GEZIN Hij is de rust zelve, zij de bezige bij! Dat kan heel goed samengaan, want Gerrit (72 j.) en Nellie (77 j.) Schuurmans bereikten de 50 huwelijksjaren. De tijd van veel en hard werken ligt achter hen, de tijd dat Gerrit in ploegendiensten bij Hartog werkte en Nellie, naast haar werk thuis, ook de 50 jaar volmaakte met huishoudelijk werk op de Bredeweg, in haar ouderlijk huis, waar nog steeds broer Tiny woont. Nellie van Schijndel, dochter van Fons van Schijndel en Toike van der Heijden (eentje van de Robbes) werd geboren in de Bergstraat (vader huurde het huis van Toon Leijten) en groeide op in de Bredeweg. Ze waren met 9 kinderen: Jan†, Zus,Toon†,Tiny, Nellie, Fons†, Rien, Hanny en Jo. Nellie zou wel naar de mulo hebben gewild, maar dat mocht niet van thuis. Na de huishoudschool adviseerde de burgemeester haar ouders om ze naar atelier Schouten te laten gaan. Dat beviel goed, eerst deed ze naaiwerk en later kreeg ze de leiding op de snijzaal; ze bleef er werken tot ze trouwde. Gerrit Schuurmans, geboren in Oss (geen familie van de Schuurmansen uit Geffen) is de zoon van Jan Schuurmans en Mien Verhagen en één van de 9 kinderen: Dina†, Mien, Nel, Riek†, Piet†, Wim†, Jan, Gerrit, Ria. Op de ambachtsschool leerde hij voor metaalbewerker en werkte 4 jaar in een ketelfabriek in Nijmegen.Vervolgens kwam Hartog in beeld, waar hij 35 jaar werkte in de technische dienst, waarvan 25 jaar in ploegendienst. Gerrit:“Je weet niet beter, ik heb geen moeite gehad met dag- en nachtdiensten, maar dat kwam omdat ik goed kon slapen. Echter, een sociaal leven heb je dan niet. De extra toeslagen maakten wel wat goed. Nellie en Gerrit leerden elkaar kennen op de dansavonden bij Tiny Jansen in de Kromstraat. Ze trouwden op 6 mei 1966 en gingen wonen in de Pater van den Elsenstraat waar ze het zilveren huwelijksfeest haalden.Vervolgens woonden ze 23 jaar in de Johan van der Slootstraat en sinds ruim een jaar wonen ze met veel plezier in een seniorenwoning aan de Veldstraat. “Op het pleintje achter ons huis, komen we elkaar tegen en daardoor is er een fijne buurt-band ontstaan.” Gerrit en Nellie kregen twee kinderen John en Anita. Het gezin was de spil waar in huize Schuurmans alles om draaide. Ze beleefden mooie jaren met het bevriende gezin van Gerrit en Tinie van Wanrooij, eveneens onlangs 50 jaar getrouwd.Vele vakanties en uitstapjes brachten ze samen door. Ze waren lid van buurtvereniging De Vier Winden en van daaruit werd de toneelvereniging opgericht. Gerrit speelde mee, maar omdat hij slecht hoorde (een mot in zijn oor beschadigde lang geleden zijn gehoor), leerde 12

hij het hele toneelboekje uit zijn hoofd! Schoonzoon Charles en schoondochter Arda maakten het gezin compleet en de kleinkinderen Jari, Niels en Lotte en nog recent kleine Nila waren de kers op de taart in het leven van Gerrit en Nellie. Nellie werkte als interieurverzorgster op de Aloysiusschool, was altijd paraat voor haar moeder, die 97 jaar mocht worden en heeft heel vaak op de kleinkinderen gepast, toen ze schoolgaand waren in eigen dorp. Zelfs nu de kleinkinderen groter zijn (ze hebben inmiddels al twee schoon-kleinkinderen!) komen ze nog één keer per week bij oma en opa eten. Nu hebben Gerrit en Nellie tijd om te wandelen, te fietsen, te appen met de kinderen en kleinkinderen. Gerrit houdt steevast het politiek vragenuurtje bij, op tv. Ze bekijken het leven optimistisch, hoewel verdriet hen niet gespaard is gebleven. De klein- en schoonkleinkinderen spreken in hun felicitatie van “Twee prachtmensen met een warm hart”! Terecht mocht het gouden feest gevierd worden en dat was een en al gezelligheid! Op 29 mei werd daar dan nog aan toegevoegd, de ontvangst in zaal Vivaldi van alle gouden, diamanten en briljanten paren van het afgelopen jaar, uit de gemeente Oss. Ook dat was een leuke ervaring! Proficiat!

Kerkstraat 7 - 5386 AC Geffen - T: 073 532 12 95 www.boschvanerp.nl - info@boschvanerp.nl

Magneet vliegengordijnen vanaf € 4,99 Torresol assortiment zie onze website


Kunst kijken én kopen in Apotheek Maasdonk Kunst kijken én kopen voor het goede doel is een actie van Apotheek Maasdonk. Als u de apotheek bezoekt, kunt u werken bewonderen van lokale kunstenaars en eventueel aankopen waarbij de opbrengsten volledig en direct naar het goede doel gaan. Namelijk de Nierstichting. Hiervoor is een speciale kunsthoek ingericht. De Nierstichting komt op voor de chronische nierpatiënt en investeert in wetenschappelijk onderzoek om nierziekten niet alleen te genezen maar ook om nierziekten te voorkomen. Er wordt voorlichting gegeven en de Nierstichting biedt steun aan patiënten. Naast het feit dat de Apotheek zorgt voor medicatieveiligheid bij geneesmiddelen die de functie van de nieren kunnen beïnvloeden, zijn medewerkers van Apotheek Maasdonk ook persoonlijk betrokken bij deze aandoening. Daarom is het idee ontstaan voor een doorlopende expositie in Apotheek Maasdonk. Dit initiatief is aangemeld bij ‘In actie voor de Nierstichting’, met als streven 2000,- euro op te halen.

Kunst kijken én kopen heeft als doelstelling regionale kunstenaars / hobbyisten de gelegenheid te bieden om hun kunstobject gedurende twee maanden te exposeren en te verkopen voor het goede doel.Wat zal resulteren in een doorlopende expositie. Zou ook u graag een mooi zelfgemaakt schilderij of ander kunstwerk willen exposeren én een steentje bij willen dragen aan de Nierstichting? Dan kan dat! Francien, medewerker van Apotheek Maasdonk zal de expositie ook vullen met eigen werk. Zij bezit een prachtig portfolio met olieverf doeken, waar zij in haar vrije tijd graag mee bezig is. Wij streven naar een laagdrempelige verkoop, waarbij de kunstenaar zelf een mooie verkoopprijs mag voorstellen. Is hiermee uw nieuwsgierigheid gewekt, kom dan langs in de Apotheek om het eerste geëxposeerde schilderij te komen bewonderen. Mocht u meer informatie willen, neem dan een kijkje op www.apotheekmaasdonk.nl. Hier zijn onder andere de spelregels van de actie Kunst kijken én kopen te vinden. Emailadres: kunstkijken@apotheekmaasdonk.nl Aanspreekpunt: Francien van Vliet

13


VERBEELDING IN DE TUIN DER LUSTEN Ik ben te gast in ‘De Tuin der Lusten’, oftewel bij de opening van het Tuinenfestival in de Tuinen van Appeltern. Tien tuinontwerpers lieten zich inspireren door het beroemde schilderwerk van Jheronimus Bosch, een hot item in Den Bosch en omgeving. Eén van de inzendingen komt van ontwerper Marcel de Coster,Tuinontwerp en Adviesburo in ’s-Hertogenbosch in samenwerking met uitvoerder Stadhouders Vier Seizoenen Hoveniers uit Geffen. Het bedrijf van Jan-Hein Stadhouders is door Appeltern al geselecteerd als een van de beste hoveniers van Nederland (Dutch Quality Gardens) op basis van betrouwbaarheid, vakmanschap en creativiteit. De Coster: “Nadat het thema van het Festival bekend was, kwam het idee al direct bij me opborrelen: de baarmoeder moet de ultieme ‘tuin der lusten’ zijn. Daar wordt een mens omsloten, beschermd en voorzien van eten en drinken, voor alles wordt gezorgd.” Via een filmstrip loop je de tuin binnen en daarmee je eigen film in. Centraal ligt de beschermende bal, die drijft op het water en het foetusstadium verbeeldt.Vier wateraders verwijzen naar het water, bron van alle le-

ven. De cirkelvormen in de tuin symboliseren het leven, geboorte en dood.Vervolgens vormt zich om de bal een schil van goed (rozen) en kwaad (brandnetels). Alle zintuigen zijn terug te vinden in de tuin: kijken, horen, voelen, proeven en ruiken, gesymboliseerd door planten en materialen. Te vroeg-plukkers proeven het zuur, de geduldigen proeven het zoet! Negen andere tuincreaties geven een gevarieerde invulling weer van het thema. De moeite waard om te gaan bezichtigen. Je ziet ook nog festivaltuinen van het Vincent van Goghthema van vorig jaar. Maar bovenal is het heerlijk vertoeven in de tuinen van Appeltern, Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark. Kijk voor meer informatie op www.appeltern.nl

ONNODIGE BOMENKAP DEEL V Door het schrijven van prikkelende artikeltjes in dit fraaie dorpsblad en op ”Sociale Media” heeft het Comité “Bomenkap? Nee!” aandacht gevraagd + gekregen voor de dreigende catastrofe aan de Heesterseweg. Daar dreigden honderden gezonde bomen onnodig het loodje te moeten leggen. Die rigoureuze plannen zijn gelukkig van tafel! Op dinsdag 7 juni werd een alternatief plan gepresenteerd, met veel aandacht voor (het behoud) van bomen en ander groen. Wij feliciteren wethouder Johan van der Schoot (CDA) en Dorpsraad Geffen hiermee! Burgerlid Ester Bos (Groen Links Oss) bedankt voor jouw luisterend oor en support! Maar onze ”strijd” gaat door, want; in ons mooie Geffen is te weinig openbaar groen; er worden onnodig veel bomen gekapt en te weinig nieuwe aanplant! Bel of mail ons gerust voor reacties. Groetjes,

14

Comité “Bomenkap? Nee!” charlesvanherpen@home.nl | 073-532 4628


GEFFEN BEGROTEN-UPDATE Na een geslaagde startbijeenkomst zijn drie werkgroepen de ideeën voor Geffen verder aan het uitwerken. Rondom de thema’s openbare ruimte, zorg, verenigingen & cultuur en gebouwen komen betrokken Geffenaren deze weken regelmatig samen om te dromen, sparren en te kijken naar het financiële plaatje. Op 12 juli is heel Geffen weer aan de beurt, en is het woord aan u. In de Koppellinck kiezen we dan samen welke ideeën worden overgenomen in de begroting van 2017, en dus daadwerkelijk worden uitgevoerd. Maar voor we zover zijn delen we met u graag de ideeën waar wij aan werken. Nodigt het u uit om mee te komen praten? U bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie op www.geffenbegroten.nl. Zorg Een groep Geffenaren praat momenteel al regelmatig over de toekomst van de zorg in Geffen. Kan de burgerbegroting helpen om ideeën sneller uit te voeren? Dit was de basis voor de eerste werkgroep over zorg. Dagbesteding, dagopvang en ontmoeten in Geffen organiseren, zodat ouderen in hun dorp kunnen blijven. Een prachtig en ambitieus idee, dat de werkgroep besloot om verder uit te werken tijdens de burgerbegroting. Achter een vergadertafel ontstonden gelijk de eerste ideeën: dagbesteding- en opvang in Geffen organiseren, misschien wel in het Oude Klooster, met begeleiding door zowel vrijwilligers als professionals. Beginnen met een vorm van dagbesteding of –opvang organiseren kan ook een springplank zijn voor andere vormen van ontmoeting in Geffen! Om verder te komen brengt de gemeente de huidige situatie in kaart (feiten en cijfers over dagopvang- en besteding in Geffen) en gaan de werkgroepleden andere Geffenaren benaderen om hun mening te peilen over dit onderwerp. Zo praten we niet alleen maar over, maar ook met de betrokkenen. Openbare Ruimte De werkgroep openbare ruimte heeft zich vooral gebogen over het plein voor het gemeentehuis, het groen in Geffen en de trottoirs in het dorpshart. De gemeente werkt momenteel aan een plan voor het voormalige gemeentehuis. De werkgroep laat zich informeren over de ontwikkelingen.Wanneer er concrete plannen zijn voor het voormalige gemeentehuis kan ook het plein aangepakt worden. Omdat de plannen dit jaar nog niet concreet worden, besluit de werkgroep om dit onderwerp niet verder uit te werken binnen de burgerbegroting. In deze werkgroep is ook onderzocht of het op het gebied van groen en de openbare ruimte niet wat fraaier en gevarieerder mag. Na een ronde door Geffen werd geconcludeerd dat het voor het grootste deel al

heel goed is op het gebied van groen. Het veldje rond de Kastanjehof (voetbalkooi + honden uitlaten) krijgt mogelijk binnen het reguliere onderhoud een opknapbeurt. Daarnaast onderzoekt de groep of het plantsoen rondom de crossbaan extra onderhoud kan krijgen. De trottoirs in het dorpshart liggen er slecht bij. Boom(wortels), verzakkingen en paaltjes maken het trottoir voor rolstoelen, kinderwagens en rollators slecht begaanbaar.We zoeken naar mogelijkheden om dit op te lossen en te betalen. Door het schuiven van budgetten, groen zelf bij te houden en het grof tuinafval niet meer gratis op te halen ziet de werkgroep mogelijkheden. Er is nog volop werk aan de winkel voor de werkgroep. Verenigingen & Cultuur en Gebouwen Tijdens de drukstbezochte werkgroepbijeenkomst ging de groep voortvarend aan de slag, op zoek naar concrete ideeën die binnen de begroting kunnen worden opgelost. Zo werd er een begin gemaakt met nadenken over een (tijdelijke) oplossing om een gezellige napraatruimte/ bar in de Koppellinck te creëren. Ook Sjors Sportief kwam aan bod: het cultuuraanbod in Geffen moet meer gepromoot worden onder de Geffense jeugd, omdat de verenigingen een leegloop signaleren. Ook dit idee wordt uitgewerkt tot een voorstel. Dan de bouwhal voor carnaval, want die wordt toch echt gemist in Geffen. Een nieuwe bouwhal is een dure investering, die moeilijk te maken is over begrotingsjaar 2017. Maar misschien kan het geld worden vrijgespeeld om een loods te huren die door de carnavalsvereniging gebruikt kan worden! En ook het kunstgrasveld voor Nooitgedacht kwam weer voorbij. Een grote investering, die tot een even grote bezuiniging binnen de begroting moet leiden. Meedoen of Meepraten? Kom naar de slotbijeenkomst op 12 juli in de Koppellinck of haak aan via www.geffenbegroten.nl!

15


gratis workshop

Kennismaken met Rabo Mobiel Bankieren? Neem deel aan één van onze workshops.

Met de app van de Rabobank kunt u mobiel bankieren, betalen en beleggen met uw smartphone en tablet. Volg de workshop en ontdek het gemak van uw bank op zak. Deze anderhalf uur durende workshops zijn gratis en afgestemd op de praktijk. U leert op eenvoudige wijze omgaan met het bankieren via uw eigen tablet en smartphone. Na afloop bent u in staat uw financiële zaken via Rabo Mobiel Bankieren te regelen. De workshops worden op diverse data en locaties gegeven. Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.rabobank.nl/ossbernheze Wilt u liever telefonisch aanmelden? Bel dan naar (0412) 45 77 77

Alvast veel succes en plezier met de workshop! Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Steeds meer filmliefhebbers weten Filmhuis De Pas te vinden, bezoekers komen uit de regio maar ook van daarbuiten. Voor nét die ene film, maar ook voor de gemoedelijke sfeer. Filmhuis de Pas vertoont films met een boodschap, vaak valt er wat te lachen en soms rolt er een traan. Maar er is altijd stof tot nadenken of om, onder het genot van een drankje, na te praten in het café. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar áltijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor: Een buitenfilm op vrijdag 15 juli, aanvang ca. 22.00 uur De titel van deze film wordt binnenkort bekend gemaakt. Houd onze website in de gaten! ’Bon Dieu!’ Maandag 25 juli, aanvang 20.00 uur In samenwerking met de Zomerschool van de Eijnderic draaien we de film Bon Dieu!

Deze film vertelt het verhaal van een welgesteld echtpaar met een katholieke moraal, en het eigenlijk maar niets vindt dat hun dochters zijn getrouwd met mannen van een andere afkomst. Vader Claude probeert zich zo veel mogelijk te gedragen als de moderne, tolerante man, maar het wordt hem niet gemakkelijk gemaakt met schoonzoons uit Israël, Marokko en China. Wanneer dochter nummer vier thuiskomt met een Afrikaan, lijkt de maat vol. Zeker als blijkt dat de ouders van de nieuwe aanwinst ook de makkelijkste niet zijn. Regisseur Philippe de Chauveron wil met Bon Dieu! op een luchtige manier vooroordelen tussen bevolkingsgroepen doorbreken. Bon Dieu! is vergelijkbaar met de twee grootste Franse successen van de afgelopen jaren: Bienvenue chez les

Ch’tis en Intouchables en trok in Frankrijk bijna 10 miljoen bezoekers! Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling, hoeveelheid kaarten en warme woorden die wij mochten ontvangen na het overlijden van Rinske van Erp in Nairobi, Kenia. Ook willen wij iedereen bedanken voor de bijdrage tijdens de uitvaartdienst in de kerk. Hiermee willen wij een stichting oprichten om het werk van Rinske in Kenia voor te kunnen zetten. Harry en Dianne van Erp Xandrieke en Johan,Yorick Joost en Gerdien, Lize Perry en Cindy Oliver

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


MUZIEKCLUB GEFFEN VOOR GR 3, 4 EN 5 Vrijblijvend kennismaken: Zit uw kind komend schooljaar in groep 3, 4 of 5? Kom dan dinsdagmiddag 12 juli a.s. van 15.45 – 16.30 uur in de Koppellinck in Geffen vrijblijvend kennismaken tijdens de gratis mini-workshop. De kinderen mogen trommelen op een echte djembé, slaan met de boomwhackers en onder leiding van onze docenten ook de andere instrumenten uitproberen. U kunt daar daarna eventueel meteen inschrijven voor 3 proeflessen à € 10,De basis van muziek maken: Bij de Muziekclub leren kinderen de basis van het muziek maken, hoe je van muziek kunt genieten en wat je allemaal met muziek kunt doen. Ze leren spelenderwijs het notenschrift en maken kennis met diverse instrumenten. Zo leert een kind een verantwoorde keuze voor een instrument te maken. De lessen worden gegeven door onze docent Tom Overtoom. Gestart wordt met het spelen op een klokkenspel en andere slaginstrumentjes en in het tweede deel van het schooljaar gaan de kinderen ook spelen op de gitaar en de blokfluit. Die instrumentjes krijgen de kinderen zo gewenst in bruikleen. De kinderen krijgen natuurlijk ook nog informatie over andere instrumenten. De lessen van schooljaar 2016-2017 zijn steeds op maandagmiddag van 15.45 – 16.30 uur in de Koppellinck in Geffen. Dit jaar beginnen de lessen op maandag 12 september.

EINDELIJK WEER NAAR HUIS…

Na 8 maanden van overleven, vechten en heel hard knokken is het dan eindelijk zover. Lieke mag per 1 juli naar huis om haar revalidatie poliklinisch voort te zetten. Het was een lastige, onzekere en spannende tijd geweest. Gelukkig stonden wij er niet alleen voor en hebben wij heel veel steun en medeleven mogen ontvangen. Dat is iets wat je niet kunt omzetten in woorden maar iets wat je alleen kunt voelen,waar wij als gezin erg van onder de indruk zijn. Ook de hoeveelheid kaarsjes die zijn aangestoken was erg bijzonder. Het was vanuit Tilburg bijna te zien dat Geffen en omstreken oplichtte. Na 8 maanden van de ene emotie in de andere emotie te zijn geslingerd zou je denken daarvoor afgestompt te zijn. Niets is minder waar en dat hebben wij onder andere op 16 mei bij café Govers heel intens mogen voelen tijdens de kaartmiddag GO LIEKE GO. Lieke heeft er hard voor gewerkt om te komen waar ze nu is, waarmee ze verschillende artsen en therapeuten al heel positief heeft verrast.Toch is er voor haar nog een lange weg te gaan en hopelijk gaat ze in haar laatste traject van herstel ook de geleerde weer positief verrassen. Iedereen bedankt voor alle steun en hulp in welke vorm dan ook.   Lieke, Imke, Niels, Janneke, Erik en Merianne Schuurmans

Kosten en aanmelden: € 10,- voor de eerste drie proeflessen, € 85,- voor de resterende 27 lessen. Je kunt je aanmelden tijdens de mini-workshop of door een mailtje te sturen naar weteringcm@kpnmail.nl. Ineke bellen mag ook: 073-5322601. De prijs kan zo laag zijn omdat de muziekclubs in Vinkel, Nuland en Geffen niet alleen georganiseerd, maar ook gesubsidieerd worden door de Stichting Triangel, voorheen Muziekschool Maasdonk.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 18


STICHTING “VRIENDEN VAN W.I.K.” De stichting vrienden van W.I.K. is een aantal jaren geleden opgericht om fondsen te werven waarmee Muziekvereniging W.I.K. financieel ondersteund wordt bij de aanschaf van nieuwe en/of restauratie van bestaande instrumenten. De stichting heeft inmiddels een aantal donateurs (de vrienden), en dat zijn zowel particulieren als bedrijven, die jaarlijkse in de maand december hun bijdrage doen na ontvangst van onze brief. Dank zij deze gulle gevers hebben wij vorig jaar tijdens Geffen Meets Groot Oss al een viertal instrumenten aan W.I.K. kunnen overdragen entijdens het onlangs gehouden donateursconcert mocht W.I.K. wederom twee instumenten – een trompet en een euphonium(hoorn)in ontvangst nemen. Instrumenten zijn, zoals U ongetwijfeld weet, nogal prijzig in aanschaf en het zou mooi zijn als nog meer Geffenaren die W.I.K. een warm hart toedragen graag op deze manier zouden willen bijdragen om het instrumentarium up-to-date te houden. Als U op deze manier ook “vriend” van W.I.K. zou willen worden voor een jaarlijkse geldelijke ondersteuning dan houden wij ons van harte aanbevolen en kunt U voor verdere informatie of aanmelding terecht bij het bestuur van de Stichting “Vrienden van W.I.K.”

Wij hopen dat u ook komt! U kunt uw opgavestrookje vanaf 25 juli t/m 12 augustus inleveren bij een van onderstaande adressen. Voor de Seniorendag vragen wij een bijdrage van 5 euro per deelnemer. Dit bedrag kan op de dag zelf contant worden voldaan. * Nuland: Heuvelstraat 2, 5392 CM (Han Zwanenberg) Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC (Receptie Sint Jozefoord) * Vinkel: Jeroen Boschstraat 2, 5381 GA (Piet v.d.Ven) * Geffen: De Rosmolen 38, 5386 EK (Corrie Hondong) Indien u deze dag ondersteuning nodig heeft vragen wij u zelf een kennis of familielid mee te nemen.Voor specifieke vragen kunt u bellen met Sint Jozefoord (0735342342) en vragen naar Sonja Leenders. Ja, ik kom op dinsdag 30 augustus naar de Seniorendag 2016 Naam: ........................................................................................ Adres: ....................................................................................... Plaats: ........................................................................................ Telefoonnummer: ................................................................... Wil opgehaald worden met de rolstoelbus:

Theo Willemse, voorzitter 06.12828998 Hans Jansen, secr./penningm. 06.22790374

UITNODIGING SENIORENDAG 2016

ja / nee

Deze dag komt met mij mee: Naam: ........................................................................................ Adres: .......................................................................................

Dinsdag 30 augustus 2016 in de tuin van Sint Jozefoord. We nodigen u graag uit om deel te nemen aan de Seniorendag 2016 met als thema “Samen genieten”.

Plaats: ........................................................................................

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken of je hand op te steken voor een vriendelijke groet. Zoiets kan opeens de zon laten schijnen in het hart van de mens, die je zomaar ontmoet.

Wil opgehaald worden met de rolstoelbus:

PROGRAMMA

10.30 uur Heilige Mis 11.30 uur Koffie/thee 11.45 uur Quiz over Maasdonk 12.45 uur Lunch 13.30 uur Optreden Zangtoffel met in de pauze een drankje 15.00 uur Loterij 15.30 uur Afsluiting

Telefoonnummer: ................................................................... ja / nee

TE HUUR EENGEZINSWONING TE GEFFEN +/- september beschikbaar: Eengezinswoning met garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche en bad) en met een vaste trap naar een ruime zolder. Gelegen in een kindvriendelijke wijk. Meer info: sam@tdal.nl 19


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch  Cultureelcentrum De Pas  14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland  Gemeenschapshuis De Meent  16.00 tot 17.00 uur  Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:   

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag:   Heesch  Cultureelcentrum De Pas  14.30 tot 15.30 uur   Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur  Nuland  Gemeenschapshuis De Meent  Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


BART SCHUTJENS KAMPIOEN BANDSTOTEN

WARM APPLAUS TIJDENS GROOTSE SHOWAFSLUITING GVG

Deze biljartfinale werd dit jaar gespeeld bij cafe Govers met 7 deelnemers op twee biljarts. Drie dagen werd er volop gestreden door de finalisten en was tot op de laatste wedstrijd zeer spannend. Door de finalewedstrijd ook te winnen van Marco van de Elzen is Bart dit jaar met de hakken over de sloot eerste geworden. Ben verschillende keren als tweede geëindigd, zegt Bart gekscherend, was dit jaar zelfs als 8e geplaatst, maar behaalde eindelijk succes doordat ik was ingevallen voor Cees de Wouw. Onze Bart liet alleen ‘n puntje liggen door remise te spelen tegen Henk van de Biezen. De twee grootse series van 14 waren voor Antwan van de Hurk en wederom voor Bart die ook de kortste partij in 14 beurten de 49 caramboles uitspeelde. John van Grinsven verloor maar 1 wedstrijd doch bleef met zijn gemiddelde erg ver achter. Truus Wolf was alle partijen wederom onze trouwe schrijfster, en ook dank aan Hans Reuvers die op zijn Laptop de stand na iedere ronde feilloos bijhield. Met dank aan de organiserende biljartvereniging TOK kwamen we tot de volgende Eindstand; Naam, Punten, Gemiddeld en Hoogste Serie. 1. Bart Schutjens 11 1.97 14 2. John van Grinsven 10 1.11 6 3. Antwan van de Hurk 6 2.34 14 4. Arie Jagers 6 1.42 9 5. Henk van de Biezen 5 1.16 9 6. Marco van de Elzen 4 0.87 13 7. Jan Broeksteeg 0 1.46 7

Het was vooraf al flink zweten. Optredens in elkaar zetten/oefenen, showkleding maken, materialen verplaatsen, er komt een hele organisatie bij kijken.Want in navolging van vorig seizoen was er ook dit jaar weer een spetterende showafsluiting van GVG met nog meer groepen op zondag 5 juni in de Koppellinck in Geffen. Tijdens de show waren de volgende takken van GVG vertegenwoordigd: De twee groepen van streetdance, de drie turngroepen, de twee groepen van breakdance en onze allerkleinsten stonden ook op het podium, de 2 groepjes van de peuter/kleutergym. Deze middag was het genieten van deze diversiteit aan optredens voor het publiek, wat in grote getalen, aanwezig was.Van half 3 tot half 5, met een verfrissende pauze tussenin, was er dans, turnen, breakdance en gym te bewonderen. Zelfs de peuters hadden geen podiumvrees. Ze speelden met de parachute, maakten een koprol en liepen over de wip. Ook de trainsters, trainers en hulpen hebben een optreden verzorgd en dan is duidelijk dat deze mensen hun passie voor de sport, naast goed over kunnen brengen op kinderen, ook zelf tot in de puntjes (nog) beheersen! Deze middag is ook Ellie Savelkouls extra in het zonnetje gezet. Ze stopt als bestuurslid van GVG na 14 jaren, waarvan 13 als penningmeester, zeer actief betrokken te zijn geweest. We blijven haar wel zien bij de wekelijkse aerobics lessen. Voor streetdance leidsters Laure en Bibian is het niet meer te combineren dus we gaan op zoek naar goede vervanging voor de streetdance. Ook zij zijn daarom in het zonnetje gezet. De show werd afgesloten met alle deelnemers op het podium en het was een feest waarbij ook de confetti niet ontbrak. Lijkt het je leuk om sporten bij GVG te proberen? Streetdance, breakdance, turnen of starten bij de peuter/kleutergym? Dat kan! In het nieuwe seizoen mag je gratis twee proeflessen meedoen. www.gvg.jouwweb.nl

Uw @pestaartje

GESLAAGDE WANDELTOCHT GOED GEVOEL GEFFEN De weersvoorspellingen waren niet best, maar het bleef droog en de deelnemers hebben genoten van een gezellige tocht. Twee groepen wandelaars gingen met Ruud Verhagen en Marja van Creij op pad. De verhalen van Ruud en Marja werden door de ouderen aangevuld met leuke anekdotes. Dankzij de vrijwilligers genoten ook de minder-valide bewoners van Geffen van de rondleiding. Onderweg een kopje koffie of thee en na afloop gezellig met z’n allen nakletsen in de tuin van de Heegt met gezellige live muziek. Een activiteit, die zeker voor herhaling vatbaar is!! Ruud, Marja en vrijwilligers: hartelijke dank voor jullie medewerking. Heb je de wandeltocht gemist? Noteer dan alvast de fietstocht op zondag 18 september en steun ons goede doel. Tot dan!!

21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Maak uw voeten zomerklaar

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Maak uw voeten zomerklaar

LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

YDQGHU6DQJHQ7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQGHU6DQJHQ7XLQKRXW YDQGHU6DQJHQ7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Maak uw voeten zomerklaar Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Maak uw voeten zomerklaar Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Voor een perfecte rijopleiding

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

www.vandersangentuinhout.nl

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


NIEUWS VANUIT W.I.K.

Jeugdweekend Op 3, 4 en 5 juni ging de jeugd van W.I.K. op kamp. In de blokhut in Schaijk werd veel lol gemaakt. Tijdens een spannende spooktocht op vrijdagavond werd de jeugd verrast door de oudere W.I.K.kers die tot spook waren omgebouwd. Op zaterdag werd er de hele dag gezwommen in het golfbad en ’s avonds werd er luidkeels gezongen bij het kampvuur. Op zondag werd er een heel heftig en gaaf spel met zwembaden gespeeld. Gelukkig was het weer fantastisch, dus nat worden was niet erg. Het jeugdkamp wordt georganiseerd om de interactie tussen de jonge slagwerkers, blazers en majorettes te vergroten. Je moet het uiteindelijk toch samen doen! Complimenten aan de organisatie.

Donateursconcert Op 11 juni stond het jaarlijkse donateursconcert van muziekvereniging W.I.K. weer voor de deur. Dit concert werd gehouden om al onze donateurs en fans die ons het afgelopen muziekseizoen gesteund hebben, te bedanken. De blazers, slagwerkers en majorettes van W.I.K. hebben hun beste beentje voorgezet. Het publiek werd verrast met een divers, avondvullend programma. Die avond was er ook nog een prachtige verrassing van Stichting Vrienden van W.I.K..Voorzitter Theo Willemse heeft samen met secretaris/penningmeester Hans Jansen namens de Stichting twee instrumenten aan onze

muziekvereniging geschonken. Jan Menkehorst (lid van de fanfare en de Pompzwengels) nam een nieuwe euphonium in ontvangst en de veelzijdige Lianne van Lith (zij speelt in het opleidingsorkest en de fanfare en danst bij de Majorettes A) werd door de Vrienden verrast met een nieuwe bugel. Jan en Lianne, veel plezier en succes met jullie nieuwe instrument! De Stichting Vrienden van W.I.K. bestaat uit 3 personen, die giften beheren van circa 25 Geffense bedrijven en gezinnen. De Stichting stelt zich tot doel middels het werven van donateurs (de Vrienden) financiële middelen te vergaren om het instrumentarium van onze muziekvereniging W.I.K. op peil te houden.   Prachtig resultaat op majoretteconcours in Breda Op 12 juni gingen alle majorettes van W.I.K. naar een kwalificatiewedstrijd voor de Brabantse Kampioenschappen in Breda. Zij lieten daar hun mooie dansen zien. Met een fantastisch resultaat! Alle geledingen, zowel de A, als de B en C, zijn door met hun groepsdans. Daarnaast hebben ook vier duo’s en een kwartet zich geplaats voor de Brabantse kampioenschappen. Een resultaat om trots op te zijn! De Brabantse Kampioenschappen worden gehouden in Waalwijk op 5 en 6 november. Van harte proficiat meiden! Veel succes in de voorbereidingen naar de Brabantse Kampioenschappen.

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: 073 534 23 42. Mooie Middag: Show met Friese paarden Vrijdag 8 juli, 14.30 uur,Tuin Sint Jozefoord In de tuin van Sint Jozefoord verzorgen de Dunsjede Hynders een optreden in de tuin van Sint Jozefoord. Zij komen met vier Friese paarden en geven een show op muziek. Concert: Stijn Vande Voorde (viool) Donderdag 28 juli, 19.00 uur, Restaurant De Ontmoeting Stijn Vande Voorde komt uit België, is 21 jaar en speelt viool. Op 28 juli geeft hij een concert op Sint Jozefoord. Zijn vioolspel wordt begeleid met achtergrondmuziek. Samen met het publiek maakt hij er een feestje van. 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Geffen, Aloysiusplein 1


GEZOCHT:

Vrijwilliger bezorgen maaltijden bij cliënten aan huis Sint Jozefoord biedt maaltijden aan huis voor mensen in de omgeving van Sint Jozefoord die niet (meer) zelf kunnen of willen koken.Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die één tot twee keer per week, op de woensdag en/of donderdag, maaltijden willen rondbrengen. In bezit van eigen auto is noodzakelijk.

uitnodiging uitgedeeld voor de spannende afkamp. De groepswinnaars mogen eerst nog een paar keer komen oefenen op zondagochtend. Natuurlijk mogen dan alle klasgenoten ook komen en op de dag van de afkamp zijn alle mensen van Geffen welkom. Voor de kinderen en voor de gildeleden was het een mooie dag. Het SintJorisgilde is er de school heel dankbaar voor dat het zij de kans heeft gekregen iets van de geschiedenis van het gilde en het gildewezen aan hun leerlingen door te geven. De afkamp voor de titel “Koning Basisschool De Wissel 2016” wordt gehouden op zondag 3 juli a.s., om 10.30 uur is iedereen welkom, om 11.00 starten we met de wedstrijd.

Werkzaamheden: • Ophalen maaltijden bij Sint Jozefoord • Wegbrengen maaltijden naar cliënten in Nuland, Geffen, Vinkel en Rosmalen • Eventueel cliënten meehelpen met het invullen van nieuwe menulijsten Vergoeding: • Reiskostenvergoeding voor gereden kilometers Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met: Monique van Krieken, Manager Restaurant & Catering Email: m.vankrieken@jozefoord.nl Telefoon: 073 5342342

SINT-JORISGILDE GEFFEN ONTVANGT DE GROEPEN 8 VAN BASISSCHOOL DE WISSEL Ze werden in de klas opgehaald en luidruchtig kwamen ze het gildehuis van het Sint-Jorisgilde Geffen binnen: de leerlingen van de groepen 8 van basisschool De Wissel. Op dinsdag 24 mei jl. werden ze ontvangen bij het gilde, groep 8B de hele voormiddag en groep 8A de hele middag. In het gildehuis keerde de rust weer en werden vier groepjes gevormd. Deze groepjes gingen om beurten een half uur deelnemen aan een van de vier activiteiten. Zo kregen ze te horen wat een gilde is en doet aan de hand van een kleine tentoonstelling, ze speelden een wedstrijd jeu de boules, kregen de eerste slagen van het vendelen geleerd en werd er fanatiek geschoten met het lasergeweer. Tevoren was medegedeeld dat ze vooral met schieten erg hun best moesten doen, want de groepswinnaars gaan op zondag 3 juli afkampen voor de titel “Koning Basisschool De Wissel 2016”.Voordat ze naar huis gingen werden de groepswinnaars bekend gemaakt en werd een

WIE WAT WANNEER JUNI 26 JBC Geffen, Geffens Open Jeu de Boules toernooi JULI 10 Sint-Jorisgilde, kringgildedag in Nistelrode 14 Sint-Jorisgilde, leugenvogelschieten 16 Jeugdbrandweerdag 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 14 Sint-Jorisgilde, koningschieten bij molen Zeldenrust 18 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 29 aug t/m 3 sept Collecte week Ziekencomite De Schakel SEPTEMBER 07 Ziekencomite De Schakel; Nat. Ziekendag, Oude Klooster 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster OKTOBER 09 Sint-Jorisgilde, landjonkerdag/jeu de boules bij JBC 10 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 07 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 25


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


SAMEN-UITBUS ZOEKT VERSTERKING VAN VRIJWILLIGERSTEAM ONS welzijn zoekt vrijwilligers voor de administratieve ondersteuning van de SAMEN-UITbus, die één of meer dagdelen per week beschikbaar zijn. Sinds juni kunnen thuiswonende ouderen uit de gemeenten Oss en Bernheze met de SAMEN-UITbus gezellige dagtochtjes maken. Iedere maand biedt ONS welzijn een programma van de dagtochtjes van die maand aan, welke wordt toegestuurd aan de mensen die als klant staan ingeschreven. Aan de hand daarvan kunnen ouderen telefonisch doorgeven wanneer zij met de SAMENUITbus mee willen. De taken die de vrijwilligers uitvoeren zijn: - op zoek gaan naar leuke uitstapjes, - mooie rondritten uitzetten - verwerken van de uitjes in het programma - telefonische planning van aanmeldingen - klantregistratie Voor meer informatie en aanmelding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Carmen van den Boom via 06 - 14342352 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of via het emailadres carmen.vandenboom@onswelzijn.nl. Over ONS welzijn ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen, financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden. Samen zoeken we een oplossing die bij je past. Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen ontdekken en inzetten voor hun omgeving. Met elkaar maken we dat mogelijk. Want ieder mens doet mee en telt mee. Dat is onze missie. Samen bouwen we aan een samenleving, waarin iedereen van waarde is. ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Veghel. Daarnaast voeren we diensten uit in Nuland,Vinkel, Grave en Sint Oedenrode.

nisaties die een klacht hebben over de dienstverlening op het gebied van welzijn en zorg. Hij is onpartijdig bij de ondersteuning van inwoners van de gemeente Oss die afhankelijk zijn van zorg, ondersteuning en inkomen. De heer Frank Pubben vervult sinds 1 mei 2016 deze functie met de titel Raadgever Sociaal Domein: ‘Elke burger telt voor mij. Ook kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht. Ik werk als onpartijdig bemiddelaar met inwoners die tussen de wal en het schip dreigen te komen. Ik ben altijd bereid naar mensen te luisteren en te helpen bij het zoeken naar oplossingen voor hun zorgen en problemen.’ De Raadgever wijst inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op bestaande procedures rondom klacht en bezwaar. Ook geeft hij ondersteuning om procedures in gang te zetten. De Raadgever bemiddelt tussen inwoners en organisaties en werkt samen met hen aan een oplossing. Hij gaat vertrouwelijk om met elke klacht, informatie en met persoonlijke gegevens. De Raadgever is bereikbaar via mail: f.pubben@oss.nl en telefoon: (06) 29 02 66 31.

JAARVERSLAG EN JAARREKENING GEMEENTE OSS VASTGESTELD Op 24 mei 2016 heeft het college van B&W het jaarverslag en jaarrekening van de gemeente Oss vastgesteld. U kunt deze bekijken op http://jaarverslag.oss.nl en via http://financien.oss.nl In het jaarverslag en de jaarrekening staan de belangrijkste dingen die gemeente Oss in 2015 heeft gedaan en wat het heeft gekost. Waarom via een website? • Gemeente Oss heeft de ambitie om zoveel mogelijk papierloos te werken. • Het sluit aan bij onze visie op digitale dienstverlening. • De website biedt de mogelijkheid sneller en makkelijker te navigeren naar de informatie waarnaar u op zoek bent.

PERSBERICHT Gemeente Oss stelt raadgever Sociaal Domein aan De gemeente Oss heeft een ombudsfunctionaris voor welzijn en zorg in dienst genomen. Deze functie is in het leven geroepen na een motie van de gemeenteraad. De gemeentelijke Raadgever Sociaal Domein is er voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke orga-

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof.

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl

VAN DE REDACTIE

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u.

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon28

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

Torenklanken 2016 - nr 11  
Torenklanken 2016 - nr 11  

Torenklanken Jaargang 54 | Nummer 11 | 22 juni 2016

Advertisement