Torenklanken 2017 - nr 11

Page 1

55e jaargang | nummer 11 | juni 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

RABOBANK BLIJFT AANWEZIG OP DORPSPLEIN GEFFEN

gratis proeflessen op een blaasinstrument of slagwerk, dan staan wij je natuurlijk graag te woord.

Nog geen maand na de plofkraak aan het Dorpsplein in Geffen, kondigt Rabobank Oss Bernheze aan dat zij de dienstverlening continueert in Geffen. Op dezelfde locatie wordt een nieuwe geldautomaat geplaatst. Deze is vanaf 16 juni beschikbaar. Ronald van Hintum, directeur Particulieren en Private Banking: ‘’Wij zijn erg blij dat we zo snel een oplossing hebben gevonden voor de beschikbaarheid van een geldautomaat in Geffen. We zijn enorm geschrokken na de gebeurtenis eind mei en nemen daarom ook maatregelen in het kader van veiligheid.Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit maar we beseffen ons ook dat service voor onze klanten en de beschikbaarheid van een geldautomaat van belang is voor de inwoners en leefbaarheid van Geffen.” De beschikbaarheid van alle geldautomaten in de regio wordt teruggedrongen in de nacht. Dat betekent dat de geldautomaat in Geffen, net zoals alle andere geldautomaten in de regio, een nachtsluiting krijgt. De geldautomaat is voortaan dagelijks beschikbaar van 06.00-23.00 uur.

Waar: Speeltuin “De Klimop” (kruising Lambertusstraat – Pater van de Elsenstraat) Wanneer: wo 12 juli 2017 +/- 19.30 u

MUZIEK IN DE BUITENLUCHT Op woensdagavond 12 juli 2017 geeft fanfare Willen Is Kunnen opnieuw een concert in de openlucht. Vanaf 19.30 u zullen uit speeltuin ‘De Klimop’ prachtige klanken opstijgen. Kom helemaal in de vakantiestemming door heerlijke muziek op een mooie zomeravond. Leg dat werk in de tuin neer en fiets even langs met de (klein)kinderen of wandel even voorbij met de hond en sluit samen met de fanfare het seizoen in stijl af. Het gevarieerde, muzikale programma duurt een klein uurtje. Mocht je daarna nog vragen hebben over het nemen van

Ps.Vergeet je picknickkleed of klapstoeltje niet.

Activiteiten Juli Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: 073 534 23 42. Op dinsdag 25 juli treed Smartlappenkoor “Zing maar lekker mee” op bij Sint Jozefoord. Het Bossche koor is opgericht in 2006 en heeft 35 leden. Naast smartlappen zullen zij ook levensliedjes, carnavalsliedjes en zeemansliedjes ten gehore brengen. Komt u luisteren? Het concert begint om 14.30 uur.

KOPY INLEVEREN VOOR: 3 juli (geldt ook voor e-mail kopy)

verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 23 juni 19.00 u. * avondmis zo. 25 juni 09.30 u. + Gelezen H.Mis + kinderkerk vr. 30 juni 19.00 u. * avondmis zo. 02 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. fam. van Erp / fam. Donders + kinderkerk vr. 07 juli 19.00 u. * avondmis zo. 09 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP vr. 14 juli 19.00 u. * avondmis za. 15 juli 19.00 u. H.Mis t.g.v. Roggemaaien op het Arboretum zo. 16 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK PINKSTERCOLLECTE VOOR SRI LANKA Op Eerste Pinksterdag hielden we de tweede collecte voor Stichting Hulp Wadduwa. Zoals bekend is Sri Lanka getroffen door de ergste moessonregens sinds 2003. De overstromingen en landverschuivingen die daarop volgden, eisten minstens 150 doden. Voor extra voedselpakketten voor de overlevenden collecteerde Geert Hanegraaf en Ad van Lokven in Geffen, Nuland en Vinkel na de vieringen in de kerk. Opbrengst in Geffen was € 137,00. Wilt u helpen: stort dan uw bijdrage op rekeningnummer NL76 RABO 0162 6442 13 t.a.v. Stichting Hulp Wadduwa onder vermelding van ‘overstroming’. KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar

en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan Kerkbalans.We gaan óp naar een streefbedrag van vijfentwintigduizend euro. Dat moet kunnen in Geffen. Bouw mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 23 mei 2017: Anneke Verkuijlen - van Vlijmen, 90 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen FOTOBOEK ‘Een dienstbaar volkje’, een inkijkje in de wereld van de kosters. Onlangs verscheen het fotoboek ‘Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu.’ Het is een documentair portret in woord en beeld van een beroep in zwaar weer. Een mooi vormgegeven fotoboek dat de meestal

onzichtbare ondersteuners in de coulissen nu eens in het zonnetje zet. Nu te bestellen via www.kostersboek.nl ZOMERKAMPEN VOOR TIENERS uit de parochie De Goede Herder Op kamp gaan is samen met leeftijdsgenoten een onvergetelijke tijd beleven.Wist je dat zulke programma’s vol sport en spel ook vanuit de kerk worden georganiseerd? Behalve dat je leert om samen te werken en vindingrijk te zijn, leer je ook iets over het christelijk geloof. Wat je daaraan hebt? Nou, het is de kracht waardoor we als mensen groeien, niet in de lengte of in de breedte, maar van binnen! Het helpt je om in het leven het goede te doen en dat niet op te geven. Het leven is geen aaneenschakeling van losse gebeurtenissen; het gaat om de betekenis die je er aan weet te geven. Dat is de klus. Ben je tussen de 12 en 17 jaar? Kom dan in beweging en ontdek samen met andere tieners jouw talent om een mooie toekomst op te bouwen, voor jezelf en voor de wereld om je heen. Stel je vragen over God, geloof en kerk en laat je verrassen op ongekende mogelijkheden om je leven als zinvol te ervaren.Voor jongens is er een zeilkamp op het Holtuseiland in de Loosdrechtse plassen (19 t/m 26 augustus) en voor meiden een kamp in Oirlo (21 t/m 25 augustus). Meer weten? Stuur dan een e-mailtje naar de pastoraal werkster: a.bergsma@parochiedgh.nl Bellen kan natuurlijk ook: (0412) 451215. Aanmelden voor 30 juli.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl Voelt beter

5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE…

op de Binnendieze in Den Bosch Hij noemt zich een Bosschenaar die verdwaald is in Geffen… Geffenaar Hein Aangenendt is schipper/gids op de vaarroutes van de Binnendieze in ’s-Hertogenbosch en bood de redactie van Torenklanken een tochtje aan. Er zijn meerdere vaarroutes: De Historische route, de Handelsroute, de Vestingroute, de Vaarwandelroute in de Bossche binnenstad, en sinds het Jeroen Boschjaar 2016 is er de Hemel- en Hellevaartroute. Laatstgenoemde route gaan we bevaren, maar vanaf een andere opstapplaats. ”Van harte welkom en ik beloof u het komende uur de mooiste plekjes van de stad te laten zien”, zo begint Hein zijn verhaal.

Hij weet ons te boeien met historische wetenswaardigheden, herkomst van diverse spreekwoorden en gezegdes, doorspekt met humoristische uitspraken. Het water van de Aa en de Dommel komt in een delta bij elkaar in de Binnendieze. De Dieze werd in de 12e eeuw overal voor gebruikt: men waste en plaste erin, men verfde er stoffen mee (Ververstraat), het functioneerde als riolering en men gebruikte het zelfs als drinkwater. Omdat dat niet al te smakelijk en onhygiënisch was, ging men meer bier drinken in de Middeleeuwen. In 1969 was er sprake van het dempen van de Binnendieze. Een raadsgroepering van 4 personen onder leiding van Jan v.d. Eerden is met steun van de toenmalige minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk Marga Klompé, de strijd aangegaan tot behoud van de Binnendieze. Den Bosch is hen daar nog eeuwig dankbaar voor. In 1973 werd er een geheel nieuw rioolstelsel aangelegd, de restauratie duurde tot 1998. Daarom kunnen nu 150.000 gasten per jaar genieten van interessante vaartochten al of niet gecombineerd met andere bezienswaardigheden in Den Bosch. Er zijn ongeveer 120 schippers die vrijwillig de rondleidingen verzorgen. De Binnendieze loopt – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de grachten in Amsterdam – achter of onder de huizen door.

We varen onder de St.Catrienkerk, daarna de Kruisbroedershekel, onder mooie kettingbogen, “alsof je door een kerk vaart”. Via de buitenzijde van de stad over de Singelgracht naar de Grote Hekel daarna bij het Voldersgat linksaf naar het oude stadscentrum. Onder het Noord-Brabantsmuseum weer links door het Hellegat. Vervolgens langs de voormalige synagoge, onder het stadskantoor, de Sint Jorisstraat, onder het Kruisbroedershofje.Vervolgens over de Kleine Vughterstroom en de Grote Vughterstroom naar het eindpunt in de Molenstraat. We krijgen een weidse blik over het Bossche Broek.We zien op heen- en terugweg de geweldige Sequoiaboom van 100 jaar oud en 40 meter hoog. Langs de route zijn diverse creaties uit de schilderijen van Jeroen Bosch. Ook is er in het Voldersgat een klein podium langs de kant, waar regelmatig muziekuitvoeringen worden gegeven. Sinds jaren vormt het water van de Binnendieze de natuurlijke akoestiek voor een zestal zomeravondconcerten, georganiseerd door de Stichting Havenconcert in de stad van Jheronimus Bosch. De grote verrassing is wel het Hellegat: spannend, donker en smal, waar we getrakteerd worden op de projectie van een bijzondere film ‘Hemel en Hel’. Spectaculair! Ook last Hein een stiltemoment in: “Luister hier naar de stilte!” We hebben er allemaal van genoten, met dank aan Hein. Van harte aanbevolen! Online verkoop: www.DagjeDenBosch.com Of tel. 073-6122334

7


ROND DE DORPSPOMP Geffen werd op deze elfde juni zonovergoten wakker. Toch waren de stamtafelaars paraat in de schaduw van de Gover. Eerst inventariseren wie de Torenklanken niet gehad heeft. Dat was weer 20%. Niet alleen de lezers klagen, ook de uitgever van de streekwijzer en adverteerders klagen steen en been. De pijlen richten zich op ‘Excellent verspreidingen’, die verantwoordelijk is. Er is weinig concurrentie en dus weinig alternatieven. Of is er een vereniging die het aandurft? Een grapjas doet de suggestie om de verspreiding te combineren met het oud papier ophalen door de KPJ. Maar dan moet je wel heel snel lezen. FNV-parlement Er bestaan nog fanatieke vakbondsbonzen. Gerben Maurix is er eentje en vandaag te gast omdat hij gekozen is in het ledenparlement van de FNV. We willen ook wel eens weten hoe het er allemaal aan toegaat. Gerben had

voorheen al meerdere dingen voor de bond gedaan. Hij is bestuurder geweest en zit ook in de pensioencommissie. De eerste discussie gaat er over of een vakbond nog wel van deze tijd is. Het klopt dat veel leden vergrijzen (de seniorenbond is de grootste), maar er zijn toch nog 1,1 miljoen mensen lid van een bond. In de ene sector wat meer dan de andere. De vakbond speelt nog steeds een stevige rol bij de cao’s, maar daar zie je dat ondernemingsraden het soms gaan overnemen. Ze hebben ook een stevige vinger in de pap bij de pensioenfondsen, waar ze in het bestuur zitten en waken over de belangen van de werknemers. Gerben gaat zich onder andere sterk maken voor een meer evenwichtige verhouding tussen mensen in loondienst en ZZP’ers want ook die laatsten hebben recht op pensioen en verzekeringen. Bovendien moet er wel een eerlijke verhouding ontstaan en geen oneerlijke concurrentie. Dat geldt ook voor buitenlandse werknemers; die moeten een gelijk loon krijgen zodat ze niet oneerlijk concurreren.“stop het rad naar beneden toe” is Gerbens motto. Laat de werkenden een eerlijk loon krijgen met lagere belastingtarieven, zodat loondienst weer populair wordt en mensen meer zekerheid krijgen. Gerben trekt ten strijde tegen al dat flexwerken! P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.


Heel Geffen bakt (niet) De belangstelling voor dit evenement was kleiner dan verwacht. Maar acht taartenbakkers en vijftien cupcakeversierders grepen hun kans. De woordspelingen waren niet van de lucht. “Geffen ligt te bakken in de zon” was er zo eentje. De gezelligheid was er niet minder om en de jury had zo mooi de tijd om iedereen goed te beoordelen en commentariëren. Conclusie: er werd topkwaliteit geleverd en de proeverij was gezellig. Sanne van der Doelen haalde de hoofdprijs binnen met haar eigen appeltaartvariant. Een verrassende tweede plaats was er voor pastoor David van Dijk. Het feit dat hij dezelfde dag gezien was met een appeltaart van de Jumbo was verklaarbaar; de taart was helemaal eigen werk. De laatste plaats was voor een speciale variant van de appelmoesploftaart. Het was nog lang gezellig in de Koppellinck.

Het spektakel vindt plaats op het grasveld tegenover de brandweerkazerne aan de Groenstraat in Geffen. Parkeren is mogelijk op het weiland aan de Papendijk via de ingang naast de benzinepomp. Op deze middag moet je om 12:30 uur aanwezig zijn, want om 13:00 uur beginnen we. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie aangeboden voor deelname aan deze dag. Je kunt je per e-mail aanmelden. Stuur je groepsnaam, de namen van je groepsleden, de naam en het telefoonnummer van je captain en jullie gemiddelde leeftijd vóór 1 juli 2017 naar jeugdbrandweerdag@hotmail.com. Als we je e-mail ontvangen hebben, krijg je ter bevestiging een e-mail van ons terug.

De Koppellinck dus De zaken zijn hier inmiddels goed geregeld en op 1 juli komt de handtekening onder de contracten. Er zijn positieve problemen te melden.Verenigingen melden zich, de school wil een lokaal huren, de kinderopvang wil uitbreiden, er komt een nieuwe gezelligheidsruimte die misschien gecombineerd wordt met de dagopvang van Geffen Zorgt. Kortom mooie kansen om ons gemeenschapshuis een tweede kans te geven. De beheerstichting heeft er zin in! En we hebben gezien dat er het achterstallig onderhoud is ingehaald.Vooral aan de buitenkant glanst het weer van alle kanten.

DANKBETUIGING

En de stamtafel gaat binnenkort samen met de Torenklanken op zomerreces. De laatste stam(p)tafel is op 2 juli in de tuin van Mark van der Doelen. Bel even vooraf als je wilt komen, want we hebben een speciaal zomerluncharrangement.

Tot zaterdag 8 juli!

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven, de mooie woorden van troost, de vele kaarten en bloemen. Het was voor ons een grote steun bij het overlijden van onze zoon Frenk. Bedankt namens Familie van Gogh

Willibrordusweg 6, Schaijk tel. 0486-461440

JEUGDBRANDWEERDAG

Zolang de voorraad strekt

Hallo Geffense, Nulandse en Vinkelse kinderen!

perkgoed, hang – en kuipplanten, fuchsia, geraniums

Op zaterdag 8 juli 2017 organiseert de brandweer voor de 27e keer de jaarlijkse Jeugdbrandweerdag! Deze middag is bedoeld voor alle kinderen uit Geffen, Nuland en Vinkel in de leeftijd van groep 3 t/m groep 8. Een groepje bestaat uit 8 personen, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op de welbekende “plaatselijke buien”.Aan de deelname aan de jeugdbrandweerdag zijn geen kosten verbonden; je kunt je gratis aanmelden!

Ruime keuze aanwezig van tuinplanten

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda Woensdag 26 juni: Bezoek aan Langenboom Zaterdag 15 juli barbecue voor onze vrijwilligers Woensdag 26 juli:Vechttoer zie info 31 juli Sluiting Oude Klooster 14 augustus Oude Klooster weer open Zomer Het mooie weer is begonnen, de zomer komt er aan. Maar we hebben nog een paar leuke dingen voor u in petto. Zoals de uitstapjes naar de Vecht en Langenboom. En een driedaagse vakantie naar Zeeland. Laten we er een mooie zomer van maken. Het bestuur heeft zijn eerste vergadering weer in september. Sluiting Oude Klooster: De activiteiten in het Oude Klooster komen binnenkort op een lager pitje te staan. Van 31 juli t/m 13 augustus is het Oude Klooster gesloten. Wij wensen onze leden en hun naasten een fijne zomer toe. Vrijwilligers: Om te laten merken hoe blij we zijn met alle werk dat ze doen en hulp die we krijgen van een grote groep vrijwilligers, hebben we op 15 juli nog een BBQ voor onze vrijwilligers. Ze hebben dit zeer verdiend en we hopen dat ze allemaal komen. Fietsen: Ook in de zomermaanden gaat op woensdag de fietsclub er op uit. Behalve op 26 juli, 2 en 9 augustus, dan fietsen we niet. Bij een middagtocht vertrekken we om 13.00 uur op het kerkplein en fietsen meestal ongeveer 25 km met halverwege een stop om iets te drinken. Op 29 juli, 23 augustus en 13 september maken we een grote fietstocht, we vertrekken dan om 10.30 uur. Lunchpakket mee en we picknicken onderweg. Iedereen is welkom, ook hier geldt: hoe meer zielen hoe gezelliger het is. Wandelen Iedere vrijdagmiddag is er, bij redelijk tot goed weer, de mogelijkheid om met een groep enthousiaste mensen een uurtje tot anderhalf uur, te gaan wandelen. We vertrekken om 13.30 uur bij “het Oude Klooster”. Sluit u aan, bewegen is goed voor ons en het praat zo gezellig onderweg. 50-PLUSREIZENKBOGEFFEN Wij hebben voor u twee aanbiedingen: een bus-dagtocht, op 26 juli, zie onderstaand. En een driedaagse reis naar 10

Wemeldinge in de provincie Zeeland, van 18-20 september 2017. Samen met Maaskant-reizen organiseren wij een bustoer langs de Vecht op Woensdag 26 juli a.s. Het programma van die dag is als volgt: 13.00 uur vertrek vanaf het Oude Klooster en via een mooie route naar Ankeveen. Aldaar ontvangst met onbeperkt koffie/thee met een Ankeveens boomstammetje. Hierna maken we een ca 2 uur durende rondrit door het mooie Vecht- en plassengebied onderleiding van een gids met bezoek aan een van de leuke dorpjes. Daarna wordt het diner geserveerd bestaande uit: - boerengroentesoep - gebraden kalkoenrollade met stroganoffsaus - vanille ijs met slagroom en chocoladesaus De kosten van dit uitstapje bedragen € 44,00 per persoon Hierbij is inbegrepen: - reis per tourist-class touringcar - ontvangst met onbeperkt koffie/thee met boomstammetje - ca 2 uur durende rondrit - reisverzekering - afscheidsdiner als omschreven Thuiskomst ca. 20.00 uur U kunt aan deze tocht deelnemen door betaling op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 van KBO Reizen VOOR 5 juli a.s.Wij rekenen graag op Uw deelname om er samen een gezellige dag van te maken en wensen U nu reeds goede reis en veel plezier! Brabant Expres Reizen in Zevenbergen organiseert voor ons op 18, 19 en 20 september 2017 een driedaagse vakantiereis naar: Wemeldinge, in de provincie Zeeland We denken een mooi programma voor u te hebben samengesteld met diverse excursies en een rondrit door de provincie Zeeland. Ook niet leden zijn van harte welkom. Hoe meer zielen... hoe meer vreugd en hierdoor maken we het voor elkaar mogelijk dat de reis door kan gaan. De prijs voor deze reis bedraagt € 242,50 per persoon. Deze prijs is inclusief: - reis- en annuleringsverzekering; als U deze verzekeringen zelf al heeft mag U € 15,00 per persoon in mindering brengen op de reissom - vervoer per luxe touringcar - service en begeleiding door ervaren chauffeur/reisleider - rondrit Zeeland - koffie/thee met Zeeuwse bolus bij aankomst in Wemeldinge


- 2 nachten verblijf in hotel Wemeldinge (o.b.v. 2 persoonskamer) - 2 maal ontbijt in het hotel, koffietafel op dag 3 - 2 maal drie-gangen diner in het hotel - muziekavond, voetjes van de vloer; bezoek Basiliek Oudenbosch - Afscheidsdiner op terugweg bij Maxend in Nistelrode Toeslag 1-persoonskamer € 30,00 Wij verblijven in hotel Wemeldinge te Wemeldinge. Gelieve U zich voor begin juli op te geven bij een van onze commissieleden of d.m.v. een inschrijfformulier wat u in kunt leveren bij een van de onderstaande personen: Ton Jonkers tel 073-5322005 of Tineke Willemse 0735323412. U kunt deelnemen door uiterlijk 15 augustus a.s. Uw betaling te verzorgen. Op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 ten name van KBO Reizen, Geffen. Vermeldt aub ook Uw adres bij de betaling!!! Uw reiscommissie, Christine, Wilma, Ton en Tineke

tel. 073-5323412

Voor degene die in augustus ook graag een dag op stap gaan: KBO Vinkel organiseert een dagreis naar de Belgische Ardennen op 16 augustus. Vertrek om 9.15 uur, in Vinkel en misschien in Geffen. We gaan op reis richting Thorn waar we koffie met vlaai zullen gebruiken. Hierna vervolgen we onze reis via een toeristische route naar Vaals waar in Restaurant Wilhelminatoren een heerlijke Limburgse koffietafel voor u klaarstaat. Daarna gaan we een rondrit maken door de Belgische Ardennen: prachtige rondrit met gids door de Ardennen via o.a. Moresnet, Eupen, Baraque Michel, Robertville en la Gileppe. En de dag wordt afgesloten met een diner in Vaals, waarna we rond 21.00 uur weer thuis zijn. De kosten bedragen bij 40 deelnemers € 53,50. Opgave van 1-15 juli. Verdere informatie bij KBO Vinkel. Bij meer personen, als we de bus vol kunnen krijgen worden de kosten minder. Graag presenteren wij u…

AURORA ONTMOET…

Zaterdag 1 Juli 2017 in De Pas te Heesch Tijdens dit concert onder leiding van Jesse van Lankveld zal het opleidingsorkest Aurora Con Brio van Fanfare Aurora Heesch diverse muzikale ontmoetingen aangaan met trompettist Eric Vloeimans, accordeonist Tom van Aarle en zangeres Lisa Kézér.

Aurora Con Brio ontmoet… trompettist Eric Vloeimans? Met niemand minder dan toptrompettist Eric Vloeimans gaat Aurora Con Brio de uitdaging aan om een topconcert neer te zetten. Deze man heeft een indrukwekkende CV en speelde al eens voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima en won in 2016 de muziekprijs van het Prins Bernhardfonds. Met Eric hebben we een topartiest in hart en nieren binnengehaald. Eric Vloeimans verzorgt ’s middags een masterclass. Trompet- en bugelspelers van diverse verenigingen uit de regio hebben zich hiervoor aangemeld en zij zullen ’s avonds tijdens het concert acte de présence geven. Aurora Con Brio ontmoet… Accordeonist Tom van Aarle? Benieuwd naar hoe een accordeon in combinatie met een fanfare-orkest klinkt? Kom dan zeker naar dit concert.Aurora Con Brio gaat de ontmoeting met accordeonist Tom aan. Tijdens de huwelijksinzegening van Koning Alexander en Koningin Maxima zat iedereen die op die dag voor de tv zat het ontroerende moment waarop Adios Nonino werd gespeeld door Karel Kraayenhof! Op 1 juli kunt u live van dit nummer genieten! Tom van Aarle bespeelt de bandeneon en hij wordt daarbij begeleid door Con Brio.Wedden dat het opnieuw ontroert? Aurora Con Brio ontmoet… Zangeres Lisa Kézér? Deze talentvolle zangeres zong in het achtergrondkoor van Karin bloemen, is een ‘upcoming’ artieste. Na de eerste noten zal zij de harten van het publiek veroveren met haar prachtige stem. Kom genieten van een spectaculaire avond met artiesten van de hoogste rang. Een muzikale avond voor zowel jong als oud. Aurora ontmoet diverse topartiesten die een indruk bij u achter zullen laten. Een avondje puur genieten. Graag tot ziens bij Aurora con Brio ontmoet. Kaarten zijn te bestellen via de website van Cultureel Centrum De Pas.

GEZOCHT:

Vakantiebezorger Brabants Dagblad Ik ben op zoek naar een vervanger die in mijn vakantie of af en toe midweek mijn krantenwijk wil overnemen. Het betreft de wijk De Elshof” en zijn ong. 150 kranten. De kranten worden ’s morgens vroeg rond vijf uur bij u thuis afgeleverd en moeten voor zeven uur in de bus zitten. Lijkt dit u wat of wilt u meer informatie, bellen mag altijd. José Kreps, 06 30942119 11


ROOIE OORTJES Wat ons in en over ons mooie dorpje Geffen en de regio Groot Oss ter ore komt, delen wij graag met u in onze rubriek ”Rooi Oortjes”.Vandaag nummer 7:

Windmolens in de polder? In een groot artikel in het Brabants Dagblad lezen wij dat een groepje progressieve, Geffense agrariërs een windmolenpark aan willen leggen. Midden in de polder. Wij gaan op de koffie en houden u op de hoogte!

Visie Oss–Geffen Over de ”Berg(hem)se toestanden”, waarover wij vorige keer berichtten, nog ff het volgende: In het dorp Berghem is Nina van Erp geboren. Zij is de 10.000-ste inwoner van wat nog niet eens zo lang geleden (vóór megawijk de Piekenhoef) een vergelijkbaar Brabants dorp als Geffen was … Wat ons betreft is ”Berge” een schoolvoorbeeld van hoe het hier niet moet.

Verder … - Staat de Geffense Wandel4daagse voor de deur; wij hopen op veel deelnemers! - Hebben wij in mei ook koeien gespot in de weilanden rond melkveebedrijf van Lith aan de Heesterseweg en in weilanden langs de Kepkesdonk. - Weten wij nog (steeds) niet óf en zo ja waar er een feesttent met de kermis komt?

Hil Geffe bakt(e) Stichting Rottenrijk viert dit jaar haar 44 jarig jubileum; 4 kirres het gekkengetal 11. (Volgens ons 1 jaar te laat, maar een kniesoor die daar op let.) De aftrap van alle festiviteiten was een variant op het populaire tv-programma ”Heel Holland Bakt”. Op een mooie Pinksterzaterdag was het zo ver. Helaas was het animo om te bakken bij zomerse temperaturen laag. Meer weer om te ”bakken” aan de Playa del Geffe misschien? Jammer, want de organisatie had het verder uitstekend voor elkaar: serieuze, deskundige jury, mooie prijzen. Janne van de Doelen (20) uit de Elzendreef bakte de allerlekkerste taart. Zij wint een heuse taartenworkshop bij een warme bakker in Geffen. Pastoor David van Dijk werd verdienstelijk tweede en Anne-Marie van Rijn derde: alle winnaars van harte proficiat!

Wij blijven oortjes en ogen de kost geven! CV Rooi Oortjes Geffe 06-53916725

Winnares Janne en taart(en) Duurzaamheids-Efteling “Geffen-Zuid” Bezuiden de A59 (globaal tussen restaurant Burger King aan de Oude Rijksweg, de Weerscheut, de kern Vinkel en het buurtschap Zoggel, Heesch) ligt een groot gebied, straks bedoeld als bedrijventerrein voor de regio Waalwijk-Oss-Den Bosch. (In Maasdonk heette dit zoekgebied Waalboss, tegenwoordig Heesch-West.) Tijdens een informatiebijeenkomst in Hotel Van der Valk Nuland zijn plannen gepresenteerd om van Heesch-West het grootste zonnepark van Nederland te maken, met een zwemvijver (met eilandjes!), een mooie fietsroute er dwars doorheen. Kortom: een soort ”DuurzaamheidsEfteling”. Haast te mooi om waar te zijn. Wij zijn benieuwd naar het vervolg van dit sprookje!

12

WIE WAT WANNEER JUNI 25 JBC Geffens Open Jeu de Boules toernooi JULI 08 Jeugdbrandweerdag 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster AUGUSTUS 13 Sint-Jorisgilde, Koningschieten bij Molen Zeldenrust 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 28 aug t/m 2 sept Collecte Ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 02-03 Opening Effe noar Geffe met o.a. Sint-Jorisgilde 02 Foto tentoonstelling Heemkunde (Raadzaal voormalig gemeentehuis) 03 Foto tentoonstelling Heemkunde tijdens Effe noar Geffe 06 Ziekencomité De Schakel, Nat. Ziekendag 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 29 KPJ Go, Spooktocht groep 6, 7 en 8 OKTOBER 01 Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag op de jeu de boules banen van JBC 02 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 20 KPJ Go, Disco groep 4 en 5 NOVEMBER 01 Start inschrijving Geffense Kwis 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster DECEMBER 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur


Luisteren, kijken, doen bij muziekvereniging W.I.K.

MUZIKAAL TALENT IN GEFFEN

Zaterdag 1 juli 2017 is het weer tijd voor een uitdaging met daarna een gezellige aanvulling als afsluiter van deze mooie dag. Ga snel overleggen met al jouw bekenden om samen een leuk en sterk team te vormen en de uitdaging aan te gaan. De Geffense Zeskamp zal van 10:00 tot 16:30u plaats vinden op het K.P.J. terrein bij het sportpark “De Biescamp”. Er is ook weer een grote feesttent geplaatst waarin vanaf 20:30u een gezellige hollandse feestavond uitbarst met optredens van special guests.Wij willen ook even laten weten dat dit evenement niet alleen voor de deelnemers wordt georganiseerd, dus iedereen is van harte welkom! Een jeugdteam moet zijn opgesteld uit minimaal 8 jongens en/of meiden en een volwassen coach. Een team van volwassenen moet zijn opgesteld uit minimaal 8 personen en vereist minimaal 3 dames, en vanzelfsprekend 5 heren (meer dames mag natuurlijk altijd). Als jij het leuk vindt om een dag sportief, ontspannend en natuurlijk gezellig aanwezig te zijn, zorg dan voor een goed en sterk team en ”MELD JE NU AAN!” Om de strijd eerlijk te laten verlopen worden de teams verdeeld in 3 poules: POULE 1: Jeugdteam vanaf 5 tot en met 10 jaar POULE 2: Jeugdteam vanaf 10 tot en met 15 jaar POULE 3: Jeugd/volwassenen vanaf 16 jaar en ouder… Het inschrijfgeld kan betaald worden bij aankomst en is voor: POULE 1 en 2: Gratis POULE 3: 20 euro Jullie kunnen je als team inschrijven tot en met 25 juni 2017 door het onderstaande strookje in te leveren op één van de onderstaande adressen. Gert Kappen,Veldstraat 19 Geffen zeskampgeffen@hotmail.com Naam team: Naam contactpersoon: Telefoon contactpersoon: Adres contactpersoon: Email adres contactpersoon: POULE 1 / POULE 2 / POULE 3 (omcirkel wat van toepassing is). Contact: 06 1241 0392 zeskamp geffen

Welke instrumenten spelen er allemaal in een fanfare of slagwerkgroep? Hoe laat je een baton sierlijk draaien? Hoe klinken verschillende muziekinstrumenten afzonderlijk? En krijg je zelf ook geluid uit zo’n instrument? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de voorspeelochtend van muziekvereniging W.I.K. op zondag 2 juli 2017. Tijdens de voorspeelochtend laten alle leerlingen van W.I.K. horen wat ze allemaal kunnen. Ook het opleidingsorkest zal zich presenteren. Het opleidingsorkest is bedoeld om het musiceren in een groot orkest onder de knie te krijgen voor leerlingen die al wat langer een instrument bespelen. Als je interesse hebt in het bespelen van een instrument in de fanfare of slagwerkgroep of als je graag bij de majorettes wilt dansen, zou ik zeker komen kijken. De voorspeelochtend is een mooie kans om te zien wat jij leuk vindt bij onze vereniging. Je kunt vragen stellen aan de muzikanten en docenten en ook is er de mogelijkheid om een aantal instrumenten uit te proberen.Tevens laten we zien welke ‘skills’ je moet hebben om een goede majorette te worden. Dus was je altijd al eens van plan om een muziekinstrument te leren spelen, grijp dan nu je kans. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat je van muziek maken slimmer wordt en wie wil dat nu niet…?! Dus zien we je op zondag 2 juli bij de voorspeelochtend in de Koppellinck in Geffen? De kinderen worden naast de muziek ook getrakteerd op iets lekkers en voor de ouders is er koffie. De ochtend begint om 11.00 uur, de zaal is open om 10.30 uur. Voor meer informatie over de vereniging of de opleiding kun je kijken op www.wikgeffen.nl. Ook kun je contact opnemen met onze secretaris via info@wikgeffen.nl.

Wij zijn op zoek naar een coupeuse/thuisnaaister voor het veranderen en herstellen van kleding. Voor meer info graag bellen van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Kledingatelier Modern Carmelietenstraat 20 • 5341 EG Oss tel. 0412-641506 13


Uitnodiging Lustrumeditie Seniorendag Zondag 20 augustus 2017 in de tuin van Sint Jozefoord. We nodigen u graag uit om deel te nemen aan de Seniorendag 2017 met als thema “5 jaar Ontmoeten”. Programma 10.45 uur Heilige Mis 11.30 uur Koffie/thee 11.45 uur Quiz 12.45 uur Lunch 13.30 uur Optreden met in de pauze een loterij 15.30 uur Afsluiting

Wij hopen dat u ook komt! U kunt uw opgavestrookje vanaf 16 juli t/m 5 augustus inleveren bij een van onderstaande adressen. Voor de Seniorendag vragen wij een bijdrage van 5 euro per deelnemer. Dit bedrag kan op de dag zelf contant worden voldaan. * Nuland: Heuvelstraat 2, 5392 CM (Han Zwanenberg) Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC (Receptie Sint Jozefoord) * Vinkel: Jeroen Boschstraat 2, 5381 GA (Piet v.d. Ven) * Geffen: De Rosmolen 38, 5386 EK (Corrie Hondong) Indien u deze dag ondersteuning nodig heeft vragen wij u zelf een kennis of familielid mee te nemen. Er zijn vrijwilligers aanwezig die u kunnen begeleiden naar de tent. Voor specifieke vragen kunt u bellen met Sint Jozefoord (073-5342342) en vragen naar Sonja Leenders. Ja, ik kom op zondag 20 augustus naar de Seniorendag 2017

Naam: ………………………………………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… Plaats: ………………………………………………………………. Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… Wil opgehaald worden met de rolstoelbus: ja / nee

Deze dag komt met mij mee: Naam: ………………………………………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… Plaats: ………………………………………………………………. Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… Wil opgehaald worden met de rolstoelbus: ja / nee


EEN APPEL-TIJTELIJKE AVOND BIJ HEEL GEFFEN BAKT Op zaterdag 3 juni hing er door het hele dorp een fantastische geur; de heerlijke lucht van versgebakken cupcakes en appeltaart.Ter ere van het 44-jarig jubileum van Stichting Rottenrijk werden de deegrollers in menig huishouden tevoorschijn gehaald! De jeugd ging aan de slag met cupcakes. Maar liefst negen teams bakten aan de allerlekkerste cupcakes die Geffen ooit geproefd heeft. Daarnaast zagen ze er ook nog eens prachtig uit! Zenuwachtig werden de cupcakes aan een deskundige jury van bakkers en fijnproevers gepresenteerd. Iedereen kreeg een cupcake-diploma vanwege het heerlijke resultaat, maar er kon slechts één cupcake winnen. Het team van Lola Schoones en Roos Savelkouls hadden de meest smaakvolle creatie gemaakt en wonnen daarmee een echte cupcakebeker!

strijd en creatieve bakkunsten. Wie weet komt er volgend jaar een nieuwe ronde! Heel Geffen Bakt is een activiteit in het kader van het 44-jarig bestaan het Stichting Rottenrijk. Hou de media in de gaten voor meer festiviteiten in het jubileumjaar of kijk op www.rottenrijk.nl

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven,de mooie woorden van troost, de kaarten en de belangstelling voor en na het overlijden van ons moeder en oma Anneke Verkuijlen - van Vlijmen

De volwassenen gingen aan de slag met een eigen variatie op een appeltaart. Maar liefst twaalf deelnemers haalden hun bakspullen van zolder en gingen bij familieleden op bezoek voor geheime familierecepten. En dat loonde! Twaalf heerlijke taarten werden bij de juryleden voorgezet. De jury was erg kritisch en gaf goede feedback. De jurering was overigens ‘blind’. De jury wist niet wiens taart er voor zijn of haar neus stond. Het geheel werd gepresenteerd onder de bezielende leiding van onze taart liefhebbende Geffense Toapen, een extra kers op de taart! Diverse varianten op de klassieke appeltaart passeerden de revue. Maar ook hier kon slechts één meesterbakker de prijs winnen voor de beste appeltaart. De winnaar met de beste appeltaart van Geffen was Janne van der Doelen. Haar taart sprong boven die van de rest uit. Hij had een fantastische bite, was creatief en het gebruik van de verschillende ingrediënten was weloverwogen. De zelfgemaakte karamelsaus zorgde voor dat spreekwoordelijke puntje op de i. De tweede plaats was voor onze pastoor van Dijk en de derde prijs was voor Annemarie van Rijn. Ook zij bakten allebei een appeltaart die volgens de bakkers in de jury zo de winkels in zouden kunnen. Het was een hele gezellige en appeltijtelijke avond vol

In het bijzonder Zorgcentrum De Heegt; met name de verpleging voor de goede zorgen, de keukenmedewerkers voor het lekkere eten, de huishoudelijke dienst, de vrijwilligers en de medebewoners. Ook willen we de huisartsen van Huisartsenpraktijk Geffen bedanken voor de goede zorgen, pastoor van Dijk voor de mooie uitvaartdienst en de medewerkers Van Lith Uitvaartzorg voor hun begeleiding voor en tijdens de uitvaart. Namens familie Verkuijlen, Hartelijk dank

15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


Gym Vereniging Geffen *NIEUW DANSLES BIJ GVG* GVG start het nieuwe seizoen met dansles voor 4 tot 6 jarige op zaterdagochtend van 10:00 tot 10:45 uur in De Koppellinck te Geffen. De ervaren en enthousiaste danseressen, Nienke en Renske, gaan deze les voor hun rekening nemen. Op een leuke en leerzame wijze zullen zij de kinderen coole en stoere danspasjes leren maar vooral ook heel veel fun staat centraal in deze les! Op het einde van het seizoen zullen de kinderen op het podium stralen tijdens de GVG eind-show. Tijdens het seizoen heeft GVG ook vele andere leuke activiteiten zoals Nieuwjaarsinstuif, Sinterklaasviering, Het Grote Gymfeest, Eindejaarsuitstuif enz. Graag stellen Renske en Nienke zich aan jullie voor; Hallo, Mijn naam is Renske Roovers. Ik ben 16 jaar oud, woon in Nuland en dans vanaf mijn 7de. Ik begon met dansen bij SJB in Nuland en op mijn tiende ging ik professioneel dansen bij DV Dancing kids in Nistelrode. Dit is moderne en garde dans. Hierbij dans je ook Nederlandse kampioenschappen en Europees kampioenschappen. Ik ben samen met mijn groep in totaal 3x Nederlands kampioen geworden en 1x tweede op de Europees kampioenschappen. Na 5 jaar ben ik daar gestopt en weer terug gegaan naar SJB in Nuland. Na een jaar gedanst te hebben bij SJB, dans ik nu bij Full Force Dance Company.Volgend dansseizoen ga ik zelf dansles geven bij SJB Nuland. Verder heb ik dit jaar mijn examen gedaan op Het Hooghuis Stadion. Als ik geslaagd ben, ga ik de opleiding horeca ondernemend vakman volgen op de Rooipannen in Tilburg. Naast dansen hou ik ook veel van voetbal, afspreken met mijn vriendinnen, oppassen en bakken. Ik heb heel veel zin om jullie les te gaan geven. Ik hoop jullie ook? We gaan er een super leuk seizoen van maken! Hallo! Mijn naam is Nienke Meulendijk, 18 jaar oud en ik kom uit Nuland. Ik dans inmiddels al 14 jaar met heel veel plezier. In die 14 jaar heb ik al verschillende stylen gedanst o.a. streetdance, hip hop, dansmariekes & stijldansen. Heel wat ervaring in verschillende stylen. In totaal heb ik 10 jaar bij de dansmariekes gezeten waarvan 6 jaar zelf gedanst en 5 jaar de jongste dansgarde getraind. Sinds een jaar geef ik bij SJB in Nuland

iedere maandagavond aan 3 groepen les. Naast dat ik dansles geef zit ik zelf ook nog bij een stoere dansgroep van Full Force Dance Company.Verder ben ik lerend op het Koning Willem 1 College in ’s-Hertogenbosch en volg ik momenteel de opleiding verzorgende-ig en mmz. Hierna wil ik de opleiding verpleegkunde gaan volgen. Mijn hobby’s naast dansen zijn: oppassen, gezellig met vrienden en creatief bezig zijn. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in en we gaan er een leuk jaar van maken. Dansen doe je met passie! Heb je interesse, dan kun je je nu aanmelden voor 2 proeflessen via gym.ver.geffen@gmail.com of www.gvg. jouwweb.nl De lessen starten vanaf zaterdag 9 september a.s.

GEVONDEN een knuffeltje (zie foto). Gevonden op de hoek van de Harrie Schoutenstraat en de Lambertusstraat gevonden. Af te halen op Elzendreef 46. Graag van te voren even bellen naar René van Herpen 06-51182883.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GVG SPRINGT EN SWINGT! Op zondag 21 mei was Sporthal De Geer helemaal vol met ouders, familie en vrienden van onze jeugdleden. Bijna 250 bezoekers kwamen naar de GVG Springt en Swingt show kijken. De jongens en meisjes van GVG breakdance, streetdance, turnen en peuter- en kleutergym lieten tijdens de show zien wat zij het afgelopen seizoen hebben geleerd. Best spannend omdat het bestuur dit keer voor de locatie Sporthal De Geer had gekozen zodat met name het turnen en de gym beter tot z’n recht komt. Maar natuurlijk moest de sporthal ook sfeervol zijn voor de breakdance en streetdance.

gelukt! Later in de show liet iedere streetdance groep apart de stoerste en coolste danspasjes zien op een mix van popmuziek. Milou keek met een tevreden en trots gevoel terug op de optredens! Natuurlijk stonden onze breakdancers ook te stralen in de sporthal. Na een heel jaar trainen en breakdansen hebben zij een geweldig optreden neergezet. En wat een gave moves hebben zij geleerd van Ranil! De kleuters en peuters mochten zeker ook niet ontbreken tijdens de show. Heel knap dat de allerjongste van onze vereniging tijdens de show heerlijk konden gymmen en klimmen. Daphne en Mirthe zijn super trots op hun gym-kindjes! Na de show werd iedereen beloond met een goed gevulde snoepzak, gesponsord door Arie Jagers. Helaas namen we tijdens de show ook afscheid van voorzitster Anja de Haas. Na vele jaren van enorme inzet voor onze vereniging wil zij plaats maken voor nieuwe bestuursleden. GVG bedankt; Anja de Haas voor al haar werk en inzet voor GVG, Jaffreij voor geluid en licht, alle hulpouders voor en na de show, alle trainers en trainsters voor het mooie resultaat na dit seizoen en natuurlijk het grootschalige publiek dat aanwezig was bij de show. Bedankt allemaal!!

We moeten toegeven dat het geslaagd is, met hele mooie belichting en professioneel geluid van Jaffreij zag de sporthal er prachtig uit. De show werd gestart met de turngroepen. Trainster Mees van Bergen had samen met Nena Suppers leuke en afwisselende optredens voor de 4 turngroepen gemaakt. In hun optreden konden de turnsters op popmuziek laten zien welke turnoefeningen zij beheersen. Na de turngroepen werd de ruimte snel leeggemaakt voor de d a n s g ro e pen. Beide streetdance

groepen starten met een gezamenlijk nummer. Niet makkelijk om met bijna 30 meiden een goed optreden neer te zetten. Maar dat is ze zeker

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


Boeken te koop bij Heemkundewerkgroep “Vladerack” Op veler verzoek hebben we 2 boeken laten herdrukken. GEFFEN BEELD VAN EEN VERANDERD DORP en GEFFENSE GEZICHTEN. De moeite waard om in bezit te hebben, zeker voor deelnemers aan de Geffense Kwis!! Deze boeken zijn te koop voor € 18.00 per stuk. De boeken van de helaas onlangs overleden Joop van Dijk bieden wij ook te koop aan. Deel 1 VAN DEN HAK OP DEN TAK € 25.00, en deel 2 VAN D,N TRUIFEL NOAR ‘t PISTOOL € 19.50. Prachtige humorvolle verhalen van Joop over de misdaad, biljarten en alles wat hem bezig hield. Verder bij ons te koop: ZOIETS DÁ VERGITTE NIE, boek over Geffenaren in de oorlog door Ruud Verhagen. EEN POT NAT, boek over de Geffense horeca door Ruud Verhagen WILHELMUS VAN ERP, boek van Willie en Arnoud van Erp Boek over de Mariaschool, Aloysiusschool, Carnaval, SCHUTSKOOI enz, enz Mooie DvD over Geffen in de jaren 1960/1967 Ook kunt u een abonnement nemen op Auw Neijts, het blad verschijnt 3 maal per jaar en kost dan € 11,00, losse nummers € 5,00. (Steunend) lid worden van onze heemkundewerkgroep kost € 15,00 per jaar. Lidmaatschap + Auw Neijts kost € 21,00 per jaar. Info: Henk Martens 073-5322137 Loop eens bij ons binnen op de bovenverdieping van Het Oude Klooster, ook per lift te bereiken (voorbij de Fysio). Wij zijn er op maandagavond van 19.00 - 21.00 uur En op woensdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur E-mail: heemkundegroep@gmail.com

Hoofdsponsor Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling verlengt contract met Nooit Gedacht Op zaterdag 10 juni hebben voetbalvereniging Nooit Gedacht en haar hoofdsponsor Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling een nieuw sponsorcontract ondertekend. Met het nieuwe tweejarige contract - dat ingaat vanaf het voetbalseizoen 2017/2018 - bouwen beide partijen verder op de prettige samenwerking in de afgelopen voetbaljaren. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is namelijk sinds jaar en dag hoofdsponsor van Nooit Gedacht. Het Geffense familiebedrijf ziet haar naam graag verbonden aan Nooit Gedacht, omdat de vereniging maatschappelijk actief is en veel betekent in de Geffense samenleving. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling uit Geffen is een familiebedrijf dat al ruim 47 jaar succesvol woningbouwprojecten en bedrijfsmatig onroerend goed realiseert. Korte communicatie- en beslissingslijnen en 250 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. De onderneming kent vier kernactiviteiten: Projectontwikkeling, Bouwbedrijf (realisatie van woningbouw en bedrijfshuisvesting, inclusief Timmerfabriek),Van Wanrooij keuken, badkamer & tegelwarenhuys en beheer van commercieel vastgoed.

Afgelopen zaterdag werd het nieuwe contract in het bijzijn van de familie Van Wanrooij, het bestuur en de sponsorcommissie van Nooit Gedacht ondertekend tijdens het jaarlijkse Kampioenenbal. Om de ondertekening extra feestelijk te maken, kregen alle leden een heerlijk petitfourtje aangeboden. Meer informatie over Nooit Gedacht en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling op www.nooitgedachtgeffen.nl en www.vanwanrooij.nl. 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


MOOI WEER, GEZELLIGHEID ÉN EEN NIEUWE BURGERKONING Het was mooi weer, het waaide alleen wat hard, toen het Sint-Jorisgilde op weg toog om de Burgerkoning 2016, Daan van Erp, thuis te gaan ophalen. Er moest die eerste pinksterdag traditiegetrouw geschoten gaan worden voor een Burgerkoning 2017. Natuurlijk was ook dit jaar de opbrengst van schieten en consumpties voor een goed doel. De leden hadden gekozen voor ‘WensAmbulance Brabant’. Zo’n ambulance wordt bemand door professionele vrijwilligers en is uitgerust met een comfortabele brancard. Hiermee brengen zij terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plaats. Dat kan van alles zijn: nog een keer naar je geboorteplaats, naar zee, afscheid nemen van je paard waarop je jaren gereden hebt, naar je nieuw geboren kleinkind enz. Er zijn zo vaak nog kleine en wat grotere wensen die met WensAmbulance Brabant te verwezenlijken zijn en iedereen mag een laatste wens aanvragen voor zichzelf of voor iemand binnen de familie- of vriendenkring. Na het inschieten door o.a. pastoor Van Dijk kon er gestreden worden voor de titel. Het viel de deelnemers niet mee, vooral de wind was een geducht tegenstander van raak schieten. Er waren achtentwintig inschrijvingen waarvan de vier besten naar de afkampronde gingen: Joop van de Lee, Fons van Schijndel, Luuk de Kinderen en Eddy van Lokven. In deze ronde viel Luuk helaas als eerste af, daarna Joop die daarmee de 3e prijs behaalde. De zenuwen speelden langzaamaan een grotere rol dan de wind; Fons schoot als eerste mis en werd winnaar van de 2e prijs, maar Eddy bleef sterk en won tenslotte. Hij is de Burgerkoning 2017. Dat betekent dat hij een heel jaar aan alle activiteiten van het gilde mag mee doen. Hij is welkom op alle zondagochtenden en donderdagavonden en mag als gast komen schieten met kruisboog, geweer, handboog en lasergeweer. Na dit alles bleef het nog wel een uurtje gezellig op het veld. De foto’s van deze middag kunt u zien op www. gildegeffen.nl onder LAATSTE NIEUWS. Bezoek ook onze Facebook-pagina Gilde Geffen. Wilt u meer weten van WensAmbulance Brabant? Neem contact op met Stichting WensAmbulance Brabant, telefoon 06 13572883 (7 dagen per week bereikbaar) of info@wensambulancebrabant.nl.

Dan Joop v.d. Lee die 3e is geworden. Daarnaast de nieuwe Burgerkoning Eddy van Lokven en tenslotte Fons van Schijndel die 2e werd

NACHTSLUITING RABOBANK GELDAUTOMATEN ACTIEF De afgelopen tijd hebben we landelijk, maar ook lokaal, te maken gehad met plofkraken. Deze plofkraken brachten schade toe aan de geldautomaten en aan omliggende panden. Daarom neemt Rabobank Oss Bernheze een aantal veiligheidsmaatregelen bij de geldautomaten in de regio. De veiligheid van omwonenden heeft de hoogste prioriteit en daarom heeft de bank besloten om de beschikbaarheid van de geldautomaten terug te dringen in de nacht. Dat betekent dat alle geldautomaten in de regio Oss Bernheze vanaf 14 juni a.s. een nachtsluiting kennen. De geldautomaten zijn voortaan dagelijks beschikbaar van 06.00-23.00 uur.

HEITJE VOOR EEN KARWEITJE 2017 Op zaterdag 8 april zijn onze leden weer langs de deuren gegaan om voor een heitje een karweitje te verrichten. Na een dag vol klusjes werd de opbrengst geteld. De opbrengst van deze dag bedroeg € 712,50.

P.r. cie. Hetty Verhoeven

Namens iedereen van scouting Geffen willen wij u bedanken voor uw bijdrage!

Links op de foto staat onze hoofdman Jan v.d. Heijden.

Scouting Geffen

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.