Torenklanken 2021 - nr 11

Page 1

59e jaargang | nummer 11 | juni 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOG ÉÉN KEER DAN: DE MOLENFEESTEN! Beste Geffenaren, Als bestuur willen we al onze dorpsgenoten, oudGeffenaren en trouwe Effe noar Geffe fans informeren dat we dit jaar samen met Stichting Horeca Geffen nog een keer de Molenfeesten organiseren. In het weekend van 5 en 6 september bouwen we het terrein bij molen de Zeldenrust weer om in de sferen van Effe noar Geffe: voor en door (oud-)Geffenaren! We verklappen al een klein deel… Zaterdag vanaf 15.00 uur begint het gezellig bourgondisch dorpsfeest. Zoals we het altijd al doen: echt een REUNIE met een heerlijk hapje en drankje. Zondag beginnen we vertrouwd met de openluchtmis bij de molen.We zijn druk bezig met een echt SPEKTAKELSTUK: een wedstrijd voor jong & oud waaraan je in teams van twee personen deelneemt. Effe noar Geffe weer in 2022? Helaas komt er dit jaar dus weer geen ‘normale’ Effe noar Geffe.Wij hadden graag een andere keuze gemaakt, mede gezien alle versoepelingen de afgelopen weken. Er is echter nog steeds teveel onzekerheid in de maatregelen waarmee we rekening moeten houden. Ook willen we dat iedereen een goed gevoel heeft over de wijze waarop Effe noar Geffe wordt neergezet. In overleg met Gemeente Oss en al onze betrokken werkgroepen hebben we besloten dat we het daarom niet kunnen organiseren op de manier zoals jullie van ons gewend zijn. We richten alle energie op 2022 om dan groots en als vanouds weer in het dorp aanwezig te zijn! We houden je graag op de hoogte Check regelmatig onze website, Facebook, Insta en To-

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

renklanken voor alle nieuwtjes over de Molenfeesten. Tot snel op de Molenfeesten en tot volgend jaar op Effe noar Geffe. Houdoe! Bestuur Effe noar Geffe

KAPOT?

Dat zullen we nog wel eens zien. - Werkt je koffiezetapparaat weer niet mee? - Die oude fijne stofzuiger nieuw leven in blazen? - iPhone laadkabel weer gejat door je broertje? Alledaagse voorwerpen kennen steeds meer snufjes. Eén weigerend knopje of draadje kan ervoor zorgen dat je er niets meer mee kunt. Dat is zonde van de materialen, maar ook voor je portemonnee. De deskundige vrijwilligers van het Repair Café staan weer voor je klaar. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand van 14.30-16.30u kijken we samen naar uw apparaat, fiets, meubels of speelgoed. Zo valt er voor jong en oud wat te leren. - We verstevigen ook graag je iPhone laadkabel met een kleurmerkje - De reparatie en koffie is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Locatie: “Kom d’r in” in de Koppellinck aan de Kloosterstraat.

KOPY INLEVEREN VOOR: 28 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 25 juni 19.00 u. avondmis zo. 27 juni 09.30 u. H. Mis vr. 02 juli 19.00 u. avondmis zo. 04 juli 09.30 u. H. Mis vr. 09 juli 19.00 u. avondmis EERSTE COMMUNICANTEN 2021 Op zondag 13 juni hebben 16 kinderen uit onze geloofsgemeenschap Geffen hun Eerste Communie gedaan. Met dank aan pastoor Ouwens en de werkgroep Eerste Communie voor de voorbereiding en de mooie viering.

KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of zieken-

3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


bezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN 10 juni 2021: Lambert van Erp, 75 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. DIGITALE WORKSHOPS De komende weken worden door medewerkers van het bisdom en externe deskundigen verschillende digitale workshops verzorgd. Met deze workshops hopen wij u te inspireren en handvatten te bieden in de huidige coronatijd, maar ook voor de periode daarna wanneer hopelijk de coronamaatregelen steeds meer versoepeld zullen worden. Donderdag 15 juli 19.30 uur: Communicatie in een digitale tijd. Aanmelden t/m 14 juli Dinsdag 14 september 19.30 uur: Familiepastoraat op maat (max. 15 personen).Aanmelden t/m 13 september. Woensdag 29 september 19.30 uur: Familiepastoraat op maat (max. 15 personen. Aanmelden t/m 28 september. U kunt zich aanmelden door een email te versturen naar aanmelding@bisdomdenbosch.nl onder vermelding van uw naam en de naam en datum van de workshop. In de

ochtend van de dag waarop de workshop gegeven zal worden, ontvangt u de digitale link voor toegang tot de workshop om 19.30 uur.

DANKBETUIGING “Morgenlust” De vogels trekken weg De bladeren ruisen in de wind De storm steekt even op ... en toen werd het stil Op 30 mei jl. is na een periode van afnemende gezondheid ons pap, opa en overgrootvader, Tiny van Tuijl zoon van Tôntje en Bêtje van Tuijl – van Zantvoort, rustig ingeslapen op 85- jarige leeftijd.Tiny heeft zijn hele leven genoten van zijn handel in stieren, het land in ‘t Lithse Veld en van “Morgenlust”, Broekstraat 1. Vrijdag 4 juni jl. is hij in vrede ter ruste gelegd bij zijn ouders, wat zijn grote wens was. Langs deze weg willen we iedereen in en rondom Geffen bedanken voor de persoonlijke steun, hulp en condoleances voor en na het overlijden van ons pap. Een speciaal woord van dank voor alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Geffen en Thuiszorg Pantein die Tiny tot het laatste uur thuis hebben kunnen verzorgen onder soms zeer moeilijke omstandigheden. Het heeft ons diep geraakt dat zoveel familie, vrienden en bekenden, ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen, ons hebben weten te bereiken en ons door deze moeilijke periode heen hebben geholpen. Bedankt voor uw betrokkenheid en medeleven. Familie van Tuijl – Hoefnagel Broekstraat 1, Geffen.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

5


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 550

Het is een prachtige zondag in juni. In plaats van het terras kunnen we voor het eerst weer naar binnen. Het biljart staat in het midden zodat de anderhalve meter in acht genomen kan worden. Voorzitter René maakt zijn debuut. Grote verwachtingen Het hoofdthema speelt zich af aan de andere kant van het spoor. De kranten spreken van een nieuwe stad tussen Den Bosch en Oss om de woningnood op te lossen. Oss is al begonnen met de reuzenwijk in de polder. Van het spoor over d’n Brand via Rob van Dijk naar de Gewandeweg en de Kennedybaan.Aantallen van 29.000 worden genoemd. Het laat de fantasie de vrije loop. Hoogbouw of laagbouw bijvoorbeeld. Flats tussen de koeien of alle koeien toch maar weg en laagbouw plegen? Sommigen treuren om de goeie landbouwgrond

in de polder. Misschien de boeren toch maar wat laten krimpen en minder exporteren? Dan heb je ook minder arbeidsmigranten en minder woningen nodig. Of bouwen in de natuur in plaats van op landbouwgrond. Maar dan offer je weer de mooiste stukjes op en er is al zo weinig in en om ons dorp. En als de polder volgebouwd wordt tussen Oss en Den Bosch, wat doen we dan met de windmolens? Passen die dan nog wel? En van de windmolens springt het verhaal naar het verkeer. Als Oss de noordelijke rondweg gaat maken, krijgen we daar in Geffen misschien ook wel last van via doorgaand sluipverkeer. Moeten we niet een goede verbinding tussen de polder en de a59 maken? Kun je dan niet beter meteen een snelweg langs de Maas van Ravenstein tot Den Bosch maken? Liefst in een tunnel want dan kunnen er weer huizen bovenop. De economie komt er ook nog aan te pas; we surfen via het steuntrekkende Bol.com, belastingontwijkende miljonairs en de handel in bierborstel de hele wereld rond. Al die grootschaligheid is alleen maar goed voor de grote bedrijven en gaat ten koste van de kleintjes. Of kun je als de parel Geffen, straks ook profiteren van al die mensen in de buurt? Misschien krijgen we ons

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


station weer terug om de belabberde busverbinding te compenseren. Misschien kunnen we een mooi horecaplein maken waar al die poldermensen straks komen flaneren. Mogelijkheden genoeg; maar of we het ooit meemaken...... Kleine stapjes We blijven voorstander van een klein apart dorpje met een stevige buffer tussen Oss en Geffen. Met een kermis op het plein, gemengd gebruik van de sportkantines en goeie wegen. In zo’n dorpje blijf je je verbazen over het feit dat er verkeersmetingen gehouden worden als de Papendijk afgesloten is. Wat willen ze daarmee nou weer laten zien? In kleine stapjes Geffen beter maken! De kermis op het evenemententerrein is ook zo’n klein stapje verder uit de Corona-crisis. Maar er zijn veel vraagtekens met name over het testbeleid. Moet iedereen eerst een negatieve test laten zien voor ie het kermisterrein op mag? En hoeveel liefhebbers blijven er dan over? Je mist dan ook nog de spontane voorbijgangers. De horeca tobt of ze wel willen investeren in zoveel onzekerheid. Het is ook wrang ten opzichte van veel andere activiteiten.We zijn benieuwd wat er uitkomt, maar zijn er niet gerust op. Alle hoop in gericht op een versnelde lockdown, zodat die testen niet nodig zijn. Wandelvierdaagse Petje af voor het Rottenrijk dat weer een mooie wandelvierdaagse in Coronatijd heeft georganiseerd. Vier speeltuinen om te starten en iedereen kreeg een goodybag mee omdat je geen rustplekken mocht organiseren. Het liep lekker; vier maal vijf kilometer in kleine groepjes, geen drinkposten en dat soort zaken en toch 250 mensen meegedaan. Tegen twaalf uur spoedt iedereen zich snel naar buiten omdat de communicanten langs komen. De voorzitter sluit af met de mededeling dat hij meedoet aan de kwis van Omroep Brabant, We zullen hem kritisch volgen.

BURGERKONINGEN BURGERPRINSSCHIETEN VOOR RIVED Het Sint-Jorisgilde herleeft na de corona lockdown en we plannen al meteen een activiteit voor alle Geffenaren. Zet het daarom met hoofdletters in uw agenda: Zondag 18 juli 2021, kruisboogschieten om de titel Burgerkoning en Burgerprins, aanvang 14.30 uur op het terrein van d’n Uitstek aan de Weverstraat in Geffen. De wedstrijd om de titel Burgerkoning is voor iedereen vanaf 16 jaar, de wedstrijd om Burgerprins is voor de

leeftijd 12 tot en met 15 jaar. Naast de te winnen titel is er ook een leuke attentie voor de winnaar. Ook voor de jongste jeugd tot 12 jaar wordt ook een mooie activiteit georganiseerd. De opbrengst van deze dag is voor de Stichting RIVED. Deze stichting is opgezet door de familie van Erp en initieert en steunt projecten in Kenia gericht op kinderen, jongeren en ongewenst zwangere en mishandelde vrouwen. Een prachtig project en het Sint-Jorisgilde hoopt dan ook op een grote opkomst van deelnemers en belangstellenden.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 24 tot 64 m2. Meer informatie:

www.deflorijngeffen.nl www.tr-electronic.nl

www.deflorijngeffen.nl


MAYKE GLOUDEMANS OP DE MOUNTAINBIKE

We hebben er in de regiobladen al over gelezen. De tocht op de mountainbike die Mayke Gloudemans (25 j) gaat ondernemen voor haar jongere broer Yvo. Ook in Torenklanken is dit prachtige en sportieve initiatief zeker een bericht waard. Als begeleidster gaat haar goede vriendin Linsey Verstappen mee. “De laatste tijd ben ik serieus aan het trainen, want voor mij was het mountainbiken een nieuwe sport”, zegt Mayke. Ze heeft er heel veel zin in en gaat haar uiterste best doen. En met Linsey als steun en toeverlaat erbij gaat dat zeker lukken. Want drie dagen lang 70 km veelal ‘off the road’ fietsen is geen makkie. Het is heel wat anders dan over keurig glad geasfalteerde fietspaden met je elektrische fiets die 70 km rijden. Duchenne Heroes Yvo (21), de jongste broer van Mayke heeft de spierziekte Duchenne. Hij was pas 7 jaar toen hij de diagnose kreeg. Het gezin Gloudemans is daarom al een hele tijd goed op de hoogte en betrokken bij alles wat met deze ziekte te maken heeft. Duchenne Heroes is een mountainbiketocht die jaarlijks in september plaats vindt om geld in te zamelen voor onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van deze ernstige spierziekte. En Mayke was al heel lang van plan om een keer aan deze tocht mee te gaan doen. Ze had er al veel over gehoord en gelezen en nu was het moment daar. “Nu kan Yvo het nog volop mee beleven en me aanmoedigen. Ik doe het voor Yvo en ik kan zo ook wat betekenen voor de volgende generatie want er is nog veel geld nodig voor onderzoek naar de erfelijke spierziekte Duchenne”, zegt Mayke. Duchenne Heroes is een tocht van de Vogezen in Frankrijk naar het drielandenpunt Vaals in Nederland. Er zijn verschillende etappes die je kunt fietsen. Mayke heeft er

voor gekozen om de driedaagse tocht van de Vogezen naar Luxemburg te fietsen. In augustus is er nog een ‘kick-off’ waarin de deelnemers de laatste info krijgen. In verband met corona zijn er in de verschillende landen natuurlijk allerlei regels waar rekening mee gehouden moet worden. In de week van 12 t/m 18 september vindt de mountainbiketocht plaats. Daarna gaan wij er in Torenklanken zeker verslag van doen. Een grote saamhorigheid Deze fietstocht op de mountainbike staat er om bekend dat er een enorme positiviteit en een gezellige sfeer heerst. “Je fietst allemaal voor hetzelfde doel. Na de dagtocht komen we allemaal op dezelfde camping bijeen. We eten met elkaar en dan is er nog de ‘Avondetappe’. Dat is supergezellig. Op een groot scherm komen er allerlei leuke momenten uit de dag voorbij en we kunnen met elkaar onze ervaringen bespreken”, vertelt Mayke. Mayke en Linsey zien het helemaal zitten om er een prachtige tocht van te maken. Ze zijn dikke vriendinnen maar ook studiegenoten. Ze studeren allebei logopedie. Dit jaar studeert Linsey af en volgend jaar zal Mayke haar studie af gaan ronden. Als begeleidster staat Linsey tijdens de tocht op de rustposten klaar om Mayke te ondersteunen met spullen, voedsel en wat ze ook maar nodig heeft. De mentale steun is ongetwijfeld de belangrijkste hierbij. Mayke fietst samen met een meisje uit Zwolle, Sasja.Voor de veiligheid mag je namelijk niet alleen rijden. De trainingsritten doet Mayke nu ook al veel samen met Sasja. En tijdens de ‘avondetappe ‘ is het natuurlijk ook supergezellig dat de vriendinnen dan samen zijn. In Luxemburg bij de finish staat de rest van de familie klaar om de Duchenne Heroes toe te juichen. Drie Heroes Zowel Yvo, Mayke en Linsey zijn alle drie heel bescheiden. “Het gaat niet om mij”, zegt Yvo, “want Mayke gaat het doen op de fiets”. En Mayke zelf wil liever niet in de belangstelling staan. “Ik doe het om iets te kunnen betekenen voor mensen die Duchenne hebben of die het nog gaan krijgen”, zegt ze. En Linsey wil al helemaal niet op de voorgrond staan.“Wat ik doe is maar bijzaak”, zegt ze bescheiden. Maar in feite komt het er op neer dat ze alle drie echte helden zijn. Heroes die hun steentje bijdragen om in de toekomst Duchenne te kunnen genezen. Samen maken ze deze tocht mogelijk en wij kunnen hen steunen door ook een financieel steentje bij te dragen. Elke bijdrage, groot of klein is welkom. Doe mee en ga naar www.duchenneheroes.nl/de-brabanders Steun deze Geffense helden! 9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Ibrahim Olgun, 31 jaar, hij woont tegenwoordig in Oss 1. Een herinnering aan Geffen De activiteiten die georganiseerd werden door voetbalclub Nooit Gedacht tijdens Effe noar Geffe. Een herinnering om nooit meer te vergeten. Verder ben ik als trainer, met mijn team kampioen geworden door te winnen van onze directe tegenstanders, welke na de wedstrijd huilend huiswaarts gingen richting Nuland. 2. Dit zou anders moeten Het pleintje in het centrum kan wat mij betreft wel een opknapbeurt gebruiken. Er zou gebouwd kunnen worden wat een nieuwe uitnodigende identiteit kan geven aan Geffen. 3. Een bijzonder(e) plek/ gebouw / straat / wijk De oude speeltuin ’de Zeldenrust’. Daar bracht ik als kind heel veel tijd door buiten schooltijd.Veel gevoetbald in de zandbak die er destijds lag. 4. Een mooi mens Jos Verstegen, met hem heb ik de mooiste periodes meegemaakt, als speler zowel als trainer bij Nooit Gedacht. 5. Jammer dat … de gemeente Maasdonk is opgeheven. Het zorgde voor extra intensiviteit tijdens de wedstrijden tussen de dorpen van de gemeente.

6. De leukste club Dat is natuurlijk Nooit Gedacht waarvan ik al lid ben sinds ik 6 was. 7. Ons visitekaartje is dat er door heel het jaar activiteiten zijn waar mensen op af kunnen komen. Hierbij draagt de gastvrijheid van de mensen ertoe bij, dat er steeds meer mensen naar Geffen willen komen. 8. Bewondering voor alle vrijwilligers die zich dag in dag uit, inzetten voor alle mensen van jong tot oud. 9. Geffen is voor mij de plek waar ik ben opgegroeid en mijn jeugd heb doorgebracht. Kijk er altijd met een goed gevoel op terug. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan sportverenigingen, zodat zij hun faciliteiten kunnen verbeteren. Daar wordt Geffen beter, socialer en fitter van!

Gezocht: medewerkers voor keuken/bar Nooit Gedacht is op zoek naar kantinepersoneel op zaterdag en zondag.Als kantinemedewerker sta je achter de bar en in de keuken, waar je de bezoekers van het sportpark en onze leden van een drankje en lekkere hap voorziet. We zoeken enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Zoek jij een bijverdienste voor in het weekend en heb je zin om te werken in de gezelligste voetbalkantine in de regio? Laat het ons dan snel weten! Bij interesse kun je contact opnemen met Hanneke Kieboom of Danielle Bissels, via telefoonnummer 06 46 04 05 48

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

10


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Veel activiteiten zijn opgestart, zoals biljarten, jeu de boule, fietsen en koersballen. Op maandag 21 juni start ook het handwerken weer op. Dit alles wel nog op afstand en met de u allen welbekende regels zoals: • Als u zich niet lekker voelt, blijft u thuis. Ook als u 2x gevaccineerd bent. • Mondkapje op in de gangen, totdat u zit. • Handen ontsmetten en looproutes volgen. Alleen zo komen we ooit weer terug op het normale leven en beschermen we onze vrijwilligers. Want we gaan genieten van een mooie zomer dit jaar. Reiscommissie: De reiscommissie heeft weer om tafel gezeten en enkele activiteiten verzameld. Aan u de vraag of u al mee wilt gaan of deel wil nemen of belangstelling hebt voor: De passiespelen in Tegelen.Van 3 juli tot 5 september zijn er regelmatig voorstellingen, deze kunt u vinden op de site. Op 15 augustus is er een speciale voorstelling voor senioren. Als u belangstelling hebt om mee te gaan met KBO Geffen, kunt u bellen naar Wilhelmien van Dijk, tel. 06 22437660 of mailen naar wilhelmie.vandijk@gmail. com of. Bij voldoende belangstelling gaan we vervoer regelen. Kosten toegangskaart is € 40,-. Kosten vervoer is afhankelijk van het aantal deelnemers. Van de Klooster mode in Boskoop. Op 23 september willen we hierheen gaan, met een bus met max. 30 personen. We worden om 10.15 uur verwelkomd met een kopje koffie met iets lekkers. Voor de lunch mogen we genieten van een modeshow. Na de lunch, is inbegrepen, kunt u rondkijken en evt. uw winterkleding aanvullen. Om 15.15 uur gaan we weer huiswaarts. Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden d.m.v. € 35,- te betalen op rek.nr NL82 RABO 0111 0033 42 tnv van KBO reizen. Bij het niet doorgaan van dit uitstapje storten we het gehele bedrag terug. Creatieve zomerfair 2021: Hiervoor was weinig belangstelling, dus er is geen bus geregeld. U kunt ook op eigen gelegenheid gratis kaarten bestellen. Fietstochten: Ber Vissers stopt met het organiseren van de fietstochten en de scootmobilen-tochten in september. Ber, hartelijk dank voor je vele mooie routes en het vele werk dat je hiervoor hebt gedaan.

Het mag weer, we kunnen weer gaan Jeu de Boulen. Op dinsdag- en donderdagavond zijn we te vinden op de banen voor het MFC. Jeu de Boules, een spel voor jong en oud. Een spel met veel karakter en veel spannende invalshoeken. Het is nog niet zo makkelijk om de bal dat te laten doen wat je wilt. Daarom zijn er ook oefenavonden waar je veel kunt leren. Wij zijn een recreantenclub en niet aangesloten bij de NJBB. De contributie is dus laag. Heb je zin om ook eens te kijken of deze sport iets voor jouw is? Om het eens uit te proberen. Er kunnen weer nieuwe leden bij. De oefenavonden zijn op 8-13-22-27 in juli en 5-10-1924 in augustus. Voor informatie kun je bellen naar 06-13327640. Groeten Het bestuur van JBC Geffen

Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Pedicure Arianne van Nistelrooij Elzendreef 7

-

Palmstraat 20

5386GR Geffen

-

5342AP Oss

06-51309207 contact@pedicure-geffen.nl www.pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënen

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN Goed nieuws: Kom d’r in mag de meeste activiteiten weer opstarten.We hebben er lang op moeten wachten, maar gaan nu weer enthousiast verder. De koffiebijeenkomsten (voorheen inloop) op dinsdag, vrijdag en zondag worden weer goed bezocht. Toch zijn er nog mensen die even een drempel over moeten, wat niet zo vreemd is na zo’n lange sluiting en lock down. Het is echter veilig in Kom d’r in als iedereen de coronaregels respecteert. Ken je mensen in je omgeving die nog aarzelen, help ze dan door samen te gaan. In deze Torenklanken vind je het rooster tot half juli. De crea- activiteiten op de dinsdagavond en donderdagmiddag starten ook weer. Je moet je daar wel voor aanmelden, zodat Yvonne weet hoeveel materialen ze moet aanschaffen.Voor de materialen betaal je een kleine vergoeding, maar je maakt dan ook iets leuks voor jezelf of om cadeau te geven. Het is ook mogelijk om je creatie in de kast van Kom d’r in te zetten. Het wordt dan te koop aangeboden en de opbrengst wordt gebruikt om weer activiteiten voor Kom d’r in te ontwikkelen. Er is wel een maximum aan het aantal deelnemers. De wereldproeverij (koken en samen eten uit verschillende culturen) kan nog niet starten volgens de coronaregels. Op Vrijdag 25 juni start ook het Repair Café weer. Tijdens de “corona opruiming” bent je vast nog wel kapotte dingen tegengekomen, die misschien nog gerepareerd kunnen worden. Breng dan een bezoekje aan het Repair

Café . Onze vrijwillige reparateurs zitten klaar om je te helpen. Elke laatste vrijdag van de maand kunt je bij ons terecht. Je wordt ontvangen met een kopje koffie en kunt wachten op het resultaat. We hopen jullie binnenkort weer te ontmoeten bij Kom d’r in!

JUBILEUMACTIVITEIT

Sport Expertise Centrum op 18 juli in Geffen Het Sport Expertise Centrum (SEC) bestaat dit jaar 10 jaar en dat wordt gevierd! Om de gemeente Oss deelgenoot te maken van de feestvreugde heeft het SEC de handen ineengeslagen met de verenigingen in Geffen. Er wordt een gratis sportevenement georganiseerd op zondag 18 juli! Op deze dag vinden er sportieve battles voor jong en oud plaats! Neem jij het op tegen je buurman, je broer of zus of ben jij sneller en behendiger dan je ouders? Denk aan stoepranden, balsporten en een luchtkasteel. De organisatie zorgt voor verkoeling en een gezonde snack om je energie op pijl te houden. Wil je meedoen met dit te gekke evenement? Meld je dan voor 9 juli aan via https://www.sport-expertisecentrum.nl. Het evenement is terug te vinden onder de jubileumactiviteiten. De organisatie vraagt deelnemers om zich zo snel mogelijk aan te melden om ervoor te zorgen dat het evenement coronaproof georganiseerd kan worden.Weet je nog niet precies welke familieleden of vrienden meedoen? Geen probleem, maak een schatting en die informatie horen we later wel van je! Geef bij het inschrijven aan met hoeveel personen jullie denken te komen! Voor de kinderen is er na afloop nog een leuke gadget beschikbaar. Voor vragen over dit evenement kijk op de website van het SEC (https://www.sport-expertise-centrum.nl/) of neem contact op met Sabine Vullings (sabine@sportexpertise-centrum.nl of 0412-631039)

13


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Woensdag brooddag Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Wit en bruin

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

3+1 gratis Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf

Wij verzorgen voor u:

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


DORPSRAAD GEFFEN We zitten in de fase dat de corona maatregelen steeds meer afgebouwd worden. Dit betekent ook dat we, mogelijk voor de zomervakantie, weer kunnen starten met de maandelijkse openbare vergadering van de Dorpsraad. We blijven in overleg met de gemeente wanneer de versoepeling precies kan ingaan. In de afgelopen periode hebben we veel (digitaal) maatwerk geleverd om in contact te blijven met inwoners én hun belangen te behartigen. Dat is goed gelukt, maar het was aanpassen van beide kanten. Er spelen op dit moment veel zaken waarvan wij er enkelen kort toelichten in deze Torenklanken. Op onze website treft je de langere versie aan. De plannen voor woningbouw in ’t Veld zijn opgepakt door de gemeente. Een gebiedsvisie is opgesteld en er wordt nu gewerkt aan een ontwerp bestemmingsplan. Informatieavonden konden niet worden gehouden en ter vervanging hiervan is twee keer door de gemeente een enquête gehouden. Bijna 500 inwoners hebben hieraan deelgenomen en ruim 4.000 reacties zijn ontvangen. Industrieterrein Heesch West heeft ook voortgang geboekt. Een ontwerp bestemmingsplan is onlangs gepubliceerd en belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierop indienen. Dat het industrieterrein er zou komen is 15 jaar geleden al besloten. Er waren veel bezwaren tegen de voorgenomen plaatsing van windmolens en de (te) ruime milieucategorie 5.1. Mede door deze bezwaren zijn de windmolens van tafel en de milieucategorie 5.1. is (mogelijk) alleen nog van toepassing op een klein gebied van 5 ha.Verder wordt het industrieterrein omgeven door een landschapspark van 65 ha en de verkeersafwikkeling voor de ontsluiting van Heesch West vindt geheel plaats aan de zuidzijde van de A59. In het overleg van de dorpsraden Vinkel, Nuland en Geffen met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is op tegemoetkoming aan de bezwaren sterk aangedrongen. De plannen voor de herinrichting van het dorpsplein worden binnenkort door de gemeente opgepakt. Het bureau Stad Om Land gaat dit opnieuw begeleiden en er komen weer informatieavonden. Het ontwikkelperspectief uit 2019 is hierbij uitgangspunt. Over de PBD-container kunnen we melden dat zo’n 130 inwoners zich al hebben aangemeld om zo’n container te kopen voor tien euro. Mocht je dit ook nog willen doen, stuur dan een e-mail naar info@dorpsraadgeffen.

nl met als onderwerp: PBD-container en laat je naam, adres en postcode weten. We denken de containers te kunnen uitreiken op zaterdag 17 juli. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt van ons een bevestiging. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw emailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!

PERSBERICHT

Oss versoepelt TONK-regeling Inwoners, die het door de coronacrisis financieel lastig hebben, kunnen via de TONK-regeling hulp krijgen. Net als in heel Nederland, vragen ook in Oss weinig inwoners TONK aan. Daarom versoepelt de gemeente Oss de regeling. Inwoners kunnen TONK nu aanvragen als zij hun woonlasten én andere privé vaste lasten niet kunnen betalen. De gemeente Oss geeft hiermee gehoor aan een oproep van minister Koolmees. Wat verandert er? Eerder konden inwoners alleen TONK aanvragen voor de woonkosten. Nu voor alle privé vaste lasten. Hierdoor kunnen meer inwoners gebruikmaken van TONK. Met iedereen die TONK aanvraagt maakt de gemeente een afspraak om samen te kijken wat er in die specifieke situatie nodig is. Voor wie is TONK? TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is er voor inwoners die door corona minder inkomen hebben en daardoor niet alle privé vaste lasten kunnen betalen. Denk aan: huur of hypotheek, gas, water en licht, verzekeringen en abonnementen zoals telefoon-, tv- en internetabonnement. Hoeveel geld een inwoner krijgt hangt af van de persoonlijke situatie. TONK is een gift en heeft geen gevolgen voor de inkomstenbelasting of toeslagen. TONK aanvragen Inwoners kunnen TONK aanvragen voor de maanden januari 2021 tot en met juni 2021. Dat kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Op dit moment past de gemeente Oss de website en het aanvraagformulier aan. Inwoners kunnen op vrijdag 4 juni vanaf 14.00 uur de versoepelde TONK-regeling aanvragen. Kijk dan voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.oss. nl/tonk.

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


VAN DRUENEN DELICATESSEN UNIEK IN ZIJN SOORT De deur van haar delicatessen winkel staat uitnodigend open. Nieuwsgierig stap ik naar binnen.Wat houdt -Van Druenen delicatessen -nou eigenlijk in, vraag ik me af. Meteen als ik binnen kom wordt me al veel duidelijk. De film “Chocolat” (prachtige klassieker) flitst door mijn hoofd. Die sfeer straalt de winkel uit. Dat wordt bevestigd als ik de 31-jarige Inge met een brede glimlach achter de toonbank zie staan. Kom zegt ze, dan gaan we even buiten op het terras zitten. Onder het genot van een kopje koffie vertelt ze vol passie over haar nieuwe eenmanszaak. Inge is de derde en jongste dochter van Jo en Anja van Druenen en het concept eten en maaltijden bereiden is haar met de paplepel ingegoten. Al jong hielp ze met veel plezier mee in de poelierszaak van haar ouders. Nieuwe gerechten bedenken, koken en lekker eten. Daar loopt ze warm voor. Origineel als ze is kwam ze een aantal jaren geleden op het idee om eten te bereiden in een foodtruck waarmee ze op locatie mensen kon voorzien van heerlijke gerechten. Enige tijd later ruilt Inge haar foodtruck in voor een mooi pand in Oss aan de Kerkstraat naast de Lollipop. Een prachtige nieuwe locatie waar zich nieuwe ideeën en plannen ontvouwen. Een plek waar nog meer heerlijke eigen maaltijden worden bedacht en bereid. Ook biedt ze unieke hapjes, dipsausjes, noten en nog veel meer heerlijkheden aan.Van alles kan je er kopen voor een borrelavondje met net iets meer cachet. Ik vraag haar, hoe kom je nou op dit idee en aan die unieke recepten. Nou, zegt ze, ik vraag mezelf altijd af. “Wat zou ik willen”? “Ik houd van lekker en gezond eten met een Bourgondische Brabantse inslag. Ik wil zelf dan een maaltijd die uniek is en iets extra’s heeft. Een maaltijd die verrast en waar ik gelukkig van word.Want lekker eten maakt een mens gelukkig. Daar streef ik naar. Mensen gelukkig maken met eten. Een maaltijd maken met een verhaal.

Vandaar ook dat ik elke week een ander thema heb waar ik mijn passie in strooi. Deze week is het thema Spanje”, aldus Inge. En ik moet zeggen dat alleen de aanblik van de maaltijd in de vitrine mij al gelukkig maakt en het water me in de mond doet lopen. Zelf neem ik een eenpersoonsmaaltijd mee en wens haar veel succes met haar nieuwe zaak. Thuis maak ik mijn maaltijd warm en werkelijk; De Spaanse folklore spat er vanaf en het is verrukkelijk. Dit ga ik zeker vaker doen. Even een maaltijdje halen bij Inge van Druenen om even een heel gelukkig mens te zijn. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.vandruenendelicatessen.nl

‘T GROENE LINTJE OSS - GroenLinks Oss reikt elk jaar begin juni, op of rond #WereldMilieuDag, een Groen Lintje uit aan een inwoner of initiatief dat bijdraagt aan verdere verduurzaming van onze gemeente. Dit jaar heeft GroenLinks een lintje uitgereikt aan het #Voedselbos in Geffen. Daarnaast is er een individueel lintje uitgereikt aan Michel de Valk, vrijwilliger in Ravenstein, die druk in de weer is met het opruimen van zwerfafval langs de autosnelweg A59.

Green Heart Nature Farm, Leiweg Geffen (foto C.Tan) De ‘Green Heart Nature Farm’ bestaat uit 2,5 hectare grond, gevestigd aan de oostelijke kernrand van Geffen. Er zijn in de afgelopen maanden duizenden bomen en gewassen geplant. Onder andere krentenbomen, kornoelje, lijsterbessen, meidoorn, hazelnoten, beuken, wilgen, vlierbes, walnoot en nog veel meer. Het bos is een project van de lange adem, over tientallen jaren zou het bos volledig zelfvoorzienend zijn. Het zou daarmee kunnen voorzien in voedsel, ondersteund door ganzen, hangbuikzwijnen, schapen en eenden. Niet alleen leden van GroenLinks, maar alle Ossenaren konden initiatieven aanmelden. Er zijn tientallen initiatieven genomineerd en een commissie van GroenLinks Oss heeft de twee winnaars uitgezocht. Hartelijk gefeliciteerd! 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 56 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie gelukkig wir op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart … #Corona in Geffen Het gaat de goede kant op; steeds meer Geffenaren zijn gevaccineerd, de cafés gaan open en in de buitenlucht mag weer gesport worden. Geslaagde #Vierdaagse gehad in en rondom Geffen! En vandaag lezen wij zelfs, dat er misschien weer #Molenfeesten komen in het eerste weekend van september! Hopelijk gaat het vaccineren ondertussen onverminderd door en blijft iedereen op zijn/haar tellen passen; blijf gezond!

niet! Gemeente Oss trapt (Bouwen! Bouwen! Bouwen!) gaspedaal in en slaat essentiële stappen in procedures over. En Dorpsraad Geffen? Oorverdovend stil! #Dorpshart Geffen Dezelfde geldt hélaas voor ons neij, groen en verkeersvrij Dorpshart. “Wij willen in juli starten met het ontwerp van het Dorpsplein.We gebruiken daarvoor het ontwikkelperspectief als basis”, lezen wij op de website van Gemeente Oss. Dat is net ietsje anders geformuleerd, dan wat wij dat doen: Wij gebruiken het door ‘héél Geffen’ omarmde ontwikkelperspectief als UITGANGSPUNT. Dát zouden de gemeente Oss en Dorpsraad Geffen óók moeten doen: géén geparkeerde auto’s (meer) op het Dorpsplein en géén directe verbinding voor gemotoriseerd verkeer (meer) tussen de Harrie Schoutenstraat en de Dorpstraat. Zó heeft grote groep Geffenaren het aangegeven en daarom ziet het ontwikkelperspectief er zó uit! In haar enige openbare vergadering (september 2020) heeft Dorpsraad Geffen opnieuw beloofd hier “100% voor te gaan!” Wordt vervolgd ...

Trotse Kestrel met ‘t Groen Lintje én skôn veldboeket #Erkenning voor Geert-Jan en Kestrel Op #WereldMilieudag begin juni reikt het Bestuur van Groen Links Oss soms ‘t Groene Lintje uit aan individuen of instanties, die ‘héél goed bezig zijn” op het gebied van #duurzaamheid. Uit tientallen nominaties uit heel de gemeente Oss koos de jury voor een Geffens initiatief: de Green Heart Nature Farm van Geert-Jan van Nistelrooij en zijn Australische vrouw Kestrel Maher. Meer weten? Kijk op: www.youtube.com/watch?v=kqPw_VEOTuK #Woonwijk ‘t Veld Ten westen van de Green Nature Farm verrijst, als het aan de gemeente Oss ligt tenminste, binnen enkele jaren een woonwijk met 250 woningen … De voorbije weken werd “in dialoog met de omgeving” opnieuw een enquête gehouden over woonwijk ‘t Veld. Die zal best (wéér) massaal ingevuld zijn, maar van een échte dialoog is natuurlijk (wéér) geen sprake; ons ploatje blèft hange … Extra woningen bouwen, óók in Geffen, vóóral voor onze éigen jongeren, is keihard nodig. Dát betwisten wij zéker

Kastanjeboom #Bijzondere Bomen Bomen op de Osse ‘Lijst Bijzondere Bomen’ mogen niet zonder gedegen motivatie gekapt! Via de website www.mijnboomisbijzonder.nl kunt u bomen aanmelden, welke volgens u een bijzondere status verdienen. De verdere (uitgebreide) procedure om tot plaatsing op de gemeentelijke ‘Lijst Bijzondere Bomen’ te komen zal door ons worden gevolgd. Wij maken het nóg gemakkelijker voor inwoners van de Heerlijckheit Geffen om bomen aan te melden; bel ‘t Rooi Hundje en wij gaan het voor u (proberen te) fixen! Wij hadden u nog iets willen influisteren over mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, de miljoenen uit het #Groenfonds en parkeren in het #Dorpshart, maar ons A4-tje is vol … Vragen, opmerkingen óf een Bijzondere Boom aanmelden? Bel ’t Rooi Hundje tel: 06-53916725 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.