Torenklanken 2020 - nr 11

Page 1

58e jaargang | nummer 11 | juni 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ROGGEMAAIEN:

heel Geffen kleurt weer groen Sinds jaar en dag kent Geffen voorafgaand aan Effe noar Geffe het traditionele roggemaaien. Om het historisch erfgoed rond het oogsten van vroeger niet verloren te laten gaan is jaren geleden begonnen met het rogge zaaien en maaien. Ook begin dit jaar is het rogge weer ingezaaid op het veld bij het Arboretum, niet wetende dat het traditionele maaien met publiek niet door kan gaan. Toch wordt ook dit jaar het kaf weer van het koren gescheiden en dat zal op traditionele wijze plaatsvinden op 11 juli 2020, maar dan anders dan anders. Het zal de eerste keer zijn dat het rogge er in stilte vanaf gaat, zonder publiek, zonder muziek en zonder dorstlessend biertje op het einde. Wat we wel kunnen, is samen het roggemaaien vanuit huis vieren. Door heel Geffen groen te laten kleuren en op zaterdag 11 juli de Effe noar Geffevlag buiten te hangen. Zo vieren we met alle Geffenaren toch de start van een nieuw seizoen.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

dan voor 11 juli nog een wandeling over het Arboretum. Want het rogge staat er ook dit jaar weer prachtig bij! En mocht je nog geen Effe noar Geffe-vlag bezitten, deze zijn vanaf heden weer te koop bij Café Boetje & Wilma’s Kadoshop & Slijterij.

JEUGDVAKANTIEWERK Hallo kids, Superfijn dat jullie weer mogen sporten en de school weer gevuld is. Nog een paar losse eindjes en dan kunnen wij ook weer knallen! Aangepast weliswaar, maar niet minder de moeite waard. Spel, plezier en geknutsel; zoals jullie van Jeugdvakantiewerk Geffen gewend zijn. Zien we jullie in de laatste week van de zomervakantie op ons nieuwe terrein?

Wil je het rogge nog even in volle glorie zien staan, maak Houd onze Facebook en Instagram berichten in de gaten voor de inschrijvingen. JVW Geffen PS Pallets, oude matrassen en gordijnen mogen bewaard worden voor volgend jaar. ;-)

KOPY INLEVEREN VOOR: 29 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag: OPENINGSTIJDEN

17.30 uur P.10.00 van -Schijndel Sport- enZaterdag: bedrijfskleding: 09.00 - 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen

Zaterdag:

T: 073- 14.30 890 5990 09.00 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tussen 08.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl KERKDIENSTEN IN GEFFEN ZIJN WEER HERVAT In Geffen zijn vanaf 14 juni de wekelijkse kerkdiensten met communie uitreiking om 09.30 uur in de H. Maria Magdalena kerk weer hervat. Evenals de vrijdagavondmis om 19.00 uur, maar die wordt voorlopig gehouden in de kerk i.p.v. in de kapel.Vóór 1 juli mogen er maximaal 30 personen deelnemen. Vanaf 1 juli zijn de kerkdiensten toegestaan voor maximaal 100 personen. Voor de vieringen worden 100 kerkboekjes klaargelegd bij de ingang van de kerk. Als deze boekjes op zijn kan men de dienst helaas niet meer bijwonen. Deelname aan kerkdiensten is op eigen risico en RIVM richtlijnen zijn van toepassing: Thuisblijven bij verkoudheid/koorts, 1.5 meter afstand houden, hoesten/niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes. Alle vieringen zijn zonder koor. Bezoekers wordt gevraagd de handen te reinigen bij binnenkomst van de kerk. Verder wordt iedereen gevraagd 1.5. m afstand te houden bij het plaatsnemen in de banken en bij de communie uitreiking en geen handen te schudden bij de vredeswens. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud + t.v-uitzending naar huize De Heegt. De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk vr. 26 juni 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 28 juni 09.30 u. + H. Mis 1e jaargetijde Lambert Ruijs namens de parochie.

vr. 03 juli 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 05 juli 09.30 u. + H. Mis vr. 10 juli 19.00 u. avondmis in de kerk za. 11 juli 19.00 u. H. Mis t.g.v. Roggemaaien op het Arboretum zo. 12 juli 09.30 u. + H. Mis DOPEN / EERSTE COMMUNIE / VORMSEL 2020 Gedoopt: Esmé van Dijk, Jelmer van Dinther. De Eerste Communieviering wordt gehouden op zondag 13 september, om 12.00 uur. Voor het Vormsel is nog geen nieuwe datum gepland. KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans eind mei 2020: € 14.500,OPGAVE MISINTENTIES Voor de reeds opgegeven misintenties in de maanden dat er geen vieringen zijn geweest, kunt u kosteloos een andere datum opgeven, vanaf 1 juli. Dat kan via emailadres: vanwanrooijromme@hotmail.com of tel. nr. 073-5324386 De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij – van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com Tot 1 september zijn er geen rondleidingen.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. CHRISTELIJKE MEDITATIE: HEILIG GEFLUISTER In alle drukte van de dag aan jezelf voorbijlopen. Is dat herkenbaar voor jou? Je leeft, maar het voelt vooral alsof je geleefd wordt. Dat houd je niet lang vol. Er komt een moment waarop je op de rem wilt trappen. En toen werd het maart 2020. Alles stond stil. Jij stond stil, omdat het stil werd om je heen. Die rust laat je nu niet meer achteloos verdwijnen in de oplopende drukte van je agenda.Toch? Dan is meditatie iets voor jou. In meditatie probeer je alles wat er in je leeft tot stilstand te laten komen. Wat zich aandient, bekijk je zonder het te veroordelen. Wat er is, is er. Dat is een prachtig uitgangspunt om de ontmoeting met God voor te bereiden. Daar is de christelijke meditatie op gericht. Niet om stil en volledig leeg te worden, maar je open te stellen en ontvankelijk te worden voor God. Meditatie is er in vele soorten en maten. Graag willen we je, als parochie De Goede Herder, wijzen op geleide meditaties waarin een stem je helpt te bidden. Er worden vragen gesteld waarover je kunt mediteren. De meditatie-app ‘Bidden Onderweg’ werkt op deze manier. We mogen God ontmoeten in het leven van alledag. Probeer het eens uit. Het doet je goed om thuis of onderweg even bij God te zijn. Na de zomer maken we als parochie een herstart met de cursus Christelijke meditatie. Belangstelling? Laat het ons weten.We zetten dan jouw naam op een lijst en vragen je in het najaar of je mee kunt doen op de gekozen data. Stuur je gegevens naar a.bergsma@parochiedgh.nl. Dan nemen wij straks contact met jou op.Voor nu kun je met de app al leren om open te staan voor dit heilig fluisteren in jouw leven.

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP De 530ste stamtafel opent onwennig en uitbundig tegelijkertijd.Voor het eerst weer in de Gover; op anderhalve meter afstand rondom het biljart.We spreken met Kim over hoe het gaat in de horeca. Ingewikkelde procedures, lijsten bewaren om te checken of er een uitbraak komt, gasten die in het begin nog wel de regels naleven, maar later op de avond daar steeds meer der problemen mee hebben. Het valt niet mee.We betreuren het dat er geen mooi terras op het kerkplein komt. We hadden ons al helemaal verheugd op zo’n sfeervolle ontmoetingsplaats. Helaas werkten niet alle buren mee. De Papendijk is weer open We zijn tevreden met de nieuwe Papendijk. Het is veel duidelijker geworden met bordjes en een heuvel minder. Beetje vreemd dat altijd hetzelfde verkeer voorrang krijgt als je het dorp verlaat en dat de inkomend overal moet wachten; we zouden het logischer vinden dat het om en om zou zijn. En de bordjes staan nog wat ver weg van de sluizen. De drempels zijn netjes; het verkeer uit de Weverstraat moet voorrang geven. Kortom we zijn er blij mee. Op tijd gewerkt door een Geffense ondernemer. Ze kunnen het nog! Onrust over het dorpshart De geheime commissie heeft inmiddels gekozen voor een plan, maar we weten nog niet wat er gaat gebeuren. Er is veel onrust over het keuzeproces en de discussie loopt hoog op aan tafel. Er is veel inspraak geweest in de Koppellinck, maar we zien dat niet altijd terug in de plannen. En de plannen die op de website de grootste kans lijken te maken, hebben juist het minst rekening gehouden met de inspraak. De plannen lijken niet getoetst vooraf, daarom kun je bv tussen de regels lezen welk plan van ‘een Geffense onderneming’ is. Er is veel discussie over minder appartementen dan voorgesteld, over het weer verplaatsen van het parkeren naar het plein en het inbrengen van deelauto’s als rekentruc voor de parkeernorm.We zien dat er een flinke lobby is geweest in de buurt en we zien dat weer terug in de voorkeuren. Maar een goeie onderhandelaar is nog geen goeie ontwikkelaar, die rekening houdt met het programma van eisen zoals dat met het hele dorp tot stand gekomen is. Het dorpshart is van ons allemaal! Wat wij belangrijk vinden is dat er goed gekeken wordt naar de uitgangspunten die geformuleerd zijn

als het gaat over het gebruik van het plein, het aantal appartementen en het parkeren.We willen als Geffenaren serieus genomen worden in de inspraak. Is er een eerlijk speelveld? En wat doen we als de plannen afwijken van de opdracht? Vallen ze dan af? En verder…… Is de Koppellinck weer aan het opstarten; de drumgroep is als eerste begonnen; de blazers moeten twee meter houden, dat is lastiger. Ze beginnen voorzichtig met maximaal 30 gasten per avond. Vragen we ons af wat er gaat gebeuren met al die vrijwilligers bij de verenigingen. Bevalt de gedwongen rust zo goed dat ze niet meer terugkomen of hebben ze er juist extra zin in? We hopen het laatste. Is de Heegt weer open, maar er zijn nog (te?) veel hindernissen.Twee dagen vooraf aanmelden! Identificeren! Begeleid naar binnen! Gelukkig mogen mensen weer naar buiten voor een wandeling. Bevrijding! De warmte gaat er wel van af zo. De eenzaamheid is misschien nog wel erger dan Corona. Waar is het wijze midden? En wanneer start de eetgroep voor de aanleunwoningen weer? Zijn de Roap en het Rottenrijk ook weer opgestart. Op basis van de huidige regels zal het lastig zijn om de 44ste te regelen. De artiesten gaan voor een volle bak maar dat zit er voorlopig nog niet in. Ideeën zijn er genoeg: Alle artiesten samen twee weken in quarantaine in een grote boerderij in de polder? De prijs van het bier verdubbelen? Optreden met veel mensen filmen in plaats van ‘life’? Gelukkig komt het Rottenrijks bier eraan; dan kunnen we ons verdriet verdrinken. Zijn er ook kansen vanuit corona: er zijn al hele mooie mondkapjes gesignaleerd. Is het sporten voor de kinderen begonnen met mooie snuffelstages bij de verenigingen op het sportpark. Zijn we nog in het ongewisse over Effe noar Geffe. ‘Alle ballen op de zaterdag’ lijkt het te worden. We hebben moeite met de lijst voorde Geffenaar van het jaar. Er springen weinig mensen echt uit en het moet ook geen toeval worden. Heeft de gemeente het financieel moeilijk: gelukkig heeft Oss aangegeven dat ze de reserves gebruikt worden om de gevolgen van Corona op te vangen. Terecht! Is een boerderij midden in de polder verkocht aan een hele grote jongen uit Oss.Wat gaat dat weer betekenen voor het windmolencollectief of voor mogelijke megastallen? We zijn er niet gerust op. Sluiten we zingend af met de hand voor de mond. Op 28 juni weer de volgende stamtafel. Er is plaats voor een paar gasten, maar meld je dan wel vooraf aan via onze facebookpagina. 7


SRI LANKA SLAAT ZICH MET UW HULP DOOR DE CRISIS Ad van Lokven en Geert Hanegraaf (Vinkel) gaan vanaf begin jaren 90 regelmatig naar Sri Lanka. Ze zien daar niet alleen de schoonheid van het land maar ook de armoede. Uit eigen middelen beginnen ze steun te verlenen aan mensen in Wadduwa. Als in 2004 de tsunami ook in Wadduwa enorme verwoestingen aanricht, beginnen collega’s van Ad en Geert spontaan geld in te zamelen. Het is het begin van de Stichting Hulp Wadduwa (SHW), mede opgericht door dhr. H. Seijkens en H. van Delft. Het leven van Ad en Geert verandert vanaf dat moment meer dan 180 graden. Ze geven hun reguliere leven in Nederland op. Sri Lanka verandert van een vakantiebestemming in een plek waar ze de helft van het jaar leven en vooral hard werken. Hun inspanningen blijven niet onopgemerkt. In 2010 krijgen Ad en Geert een Koninklijke Onderscheiding.

over de toekomst, maar ook in Sri Lanka, ons tweede thuis. De hulpvraag daar is groot, dagelijks worden wij door Prianthe geïnformeerd over schrijnende situaties. Het doet ons erg veel pijn en verdriet dat wij nu niet daar kunnen zijn, maar willen op afstand alles doen om de mensen daar te helpen. Mogen we u uitnodigen om mee te helpen waar het kan?

Voor € 25,- kunt u bijvoorbeeld een voedselpakket doneren. Het bevat rijst, dahl, gedroogde vis, sojameat in blik, melkpoeder, suiker, thee, groenten, specerijen, tandpasta, zeep en water. Hier kan een gezin een maand van leven. Feitelijk voor nog geen euro per dag, maakt u het verschil. Zoals u weet komt ieder donatie zonder extra kosten direct ten goede bij de mensen die het zo goed kunnen gebruiken. Coronacrisis Ad en Geert: “Het coronavirus is inmiddels een wereldwijd probleem en heeft inmiddels ook zijn weerslag op de economie in Sri Lanka. Door de lock down is de economie grotendeels stilgevallen. De prijzen van eerste levensbehoeften zoals water, elektra en telefoonkosten stijgen enorm en er wordt momenteel extra belasting geheven om de hoge kosten van de gezondheidszorg te betalen, die nu extra zijn opgelopen door de crisis. Kennissen en vrienden van ons, die werkzaam zijn in de toeristenbranche, worden extra hard getroffen. Beroepen zoals reisgids en hotelpersoneel hebben het zwaar. Zij hebben op dit moment geen werk, waardoor ze ook geen salaris en uitkering krijgen en hun gezinnen direct de gevolgen van de nieuwe crisis ondervinden. Er is geen sociaal vangnet in Sri Lanka, zoals wij dat in Nederland kennen. Stichting Hulp Wadduwa wil graag het bejaardenhuis en meisjesweeshuis blijven ondersteunen in deze pittige tijden. Daarnaast willen wij ook steun bieden aan mensen die medicijnen nodig hebben of melkpoeder voor hun kleinste kinderen. Het is een trieste situatie, maar wel met hoop aan de horizon. Wij begrijpen dat er in Nederland veel onzekerheid is

8

Ga naar onze website om te doneren: www.wadduwa.nl Dank u wel!

VOOR MIJN CLIËNTEN UIT GEFFEN Uitverkoopdagen Boetiek Willemien Achter de Driesprong 10, Rosmalen. Op 25, 26 en 27 juni Alles gaat weg voor 35, 30 en 25 Euro 100% katoenen nachthemden 10 Euro Geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur De regels van het RIVM worden in acht genomen


DORPSRAAD GEFFEN Vanwege de corona perikelen is het voor de Dorpsraad, sinds maart, niet mogelijk om bijeenkomsten of openbare vergaderingen te organiseren. Naar het zich laat aanzien verwachten we in september a.s. weer toestemming hiervoor te krijgen.Achter de schermen blijven we, daar waar mogelijk, doorwerken. Zo is het proces voor het ‘project dorpshart’ weer een stap verder gebracht. Begin juni is een viertal ontwerpschetsen gepubliceerd van bouwbedrijven met hun visie wat er het beste kan gebeuren met het voormalige gemeentehuis.Vanuit de gemeente heeft een selectiecommissie hieruit een keuze gemaakt. Eind juni zal het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit nemen, dat vervolgens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Vanuit de Dorpsraad is een tweetal leden bij de selectie betrokken geweest. Hun taak was om te bewaken of er voldoende rekening wordt gehouden met het ontwikkelperspectief. Dit perspectief hebben we samen met de inwoners van Geffen in 2019 opgesteld. Voor de herinrichting van het Dorpsplein wordt pas later een afzonderlijk besluit genomen. We houden je graag op de hoogte, bijvoorbeeld via de nieuwsberichten en de aparte pagina op onze website. Begin maart heeft de gemeente ons een plan toegestuurd voor de herinrichting van de speeltuin in De Run.Tegen dit plan hebben we als Dorpsraad bedenkingen. Die willen we graag bespreken met omwonenden en ook hun mening hierover weten. Doordat we geen openbare bijeenkomsten mogen organiseren hebben we met de gemeente afgesproken dat voorlopig het plan in de ijskast blijft liggen. De buurtbewoners die ons een e-mail hebben gestuurd zijn van dit uitstel op de hoogte gebracht. De afgelopen maanden heeft de gemeente ook het pad tussen de Kerkstraat en de Keppestraat verder vormgegeven. Het talud is vlak geschoven en ingezaaid met bloemenmengsel. Ook is inmiddels de trap aangepast naar een minder steile variant en uitgevoerd met een fietsgoot, we wachten nu alleen nog op de leuning. We zien dat er inmiddels veel gebruik wordt gemaakt van deze nieuwe doorsteek. We hebben in de afgelopen weken enkele subsidieverzoeken ontvangen en afgedaan. Het betreft subsidie voor: Recht vur zunne Roap, zij krijgen een bijdrage van €750,- voor het uitbrengen van een boek over 44 jaar Recht vur zunne Roap. Dit jubileumboek zal een naslagwerk zijn over het ontstaan van de roap en de vele artiesten die in al die jaren op het toneel hebben

gestaan. Jeugd Vakantie Week, Gilde en Scouting hebben mede door een bijdrage (€1000,-) van ons een zitmaaier aan kunnen schaffen om hun nieuwe terrein te kunnen onderhouden. Geffen.nl is bezig met de ontwikkeling van een app waarmee ze de Geffense agenda bij elke Geffenaar in de zijn broekzak hopen te krijgen. Zij hebben van ons een bijdrage van €835,- mogen ontvangen. Heb je een project dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. We blijven u informeren via onze nieuwsbrief, website en sociale media. Om het bereik hiervan te vergroten doen we een oproep om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Stuur uw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt u voortaan ook geheel kosteloos het laatste nieuws over het onderwerpen die Geffen aangaan. We hopen elkaar weer snel te mogen treffen.Tot later!

VOOR MIJN CLIËNTEN UIT GEFFEN Uitverkoopdagen Boetiek Willemien Achter de Driesprong 10, Rosmalen. Op 25, 26 en 27 juni Alles gaat weg voor 35, 30 en 25 Euro 100% katoenen nachthemden 10 Euro Geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur De regels van het RIVM worden in acht genomen

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE

9


^,KtZKKD ŝƐ ŽƉĞŶ ŝŶ DĂƌĞŶͲ<ĞƐƐĞů

ĂŵĞƐŬůĞĚŝŶŐ ǀŽŽƌ ũŽŶŐ ĞŶ ŽƵĚ ŝǀĞƌƐĞ ŵĞƌŬĞŶ ŽŶĚĞƌ ĞĞŶ ĚĂŬ ZĞŐĞůŵĂƚŝŐ ŶŝĞƵǁĞ ĐŽůůĞĐƚŝĞ ůƚŝũĚ ůĞƵŬĞ ĂĂŶďŝĞĚŝŶŐĞŶ >d/: > '^d WZ/:^

Op de gehele nieuwe jeans collectie van Red Button € 15,00 korting ^ DW> ǀĞƌŬŽŽƉ ǀĂŶ s/E'/EK ũŽŶŐĞŶƐ ĞŶ ŵĞŝƐũĞƐ ŬŝŶĚĞƌũĂƐƐĞŶ EŝĞƚ ĂůůĞ ŵĂƚĞŶ ŵĂĂƌ ǁĞů ǀĞĞů ŵŽĚĞůůĞŶ ĞŶ ŬůĞƵƌĞŶ NU maar € 19,95 EŝĞƵǁĞ ĐŽůůĞĐƚŝĞ ũƵƌŬĞŶ ǀĂŶ ͲThree nu geen €79,95 maar € 49,95

h ŬĂŶ ŽŽŬ ŽŶnjĞ ƐŝƚĞ ďĞnjŽĞŬĞŶ ŽƉ ǁǁǁ͘ƵͲůŝŶĞ͘Ŷů sƵů ĚĞ ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ ŝŶ Žŵ ŽƉ ĚĞ ŚŽŽŐƚĞ ƚĞ ďůŝũǀĞŶ ǀĂŶ ůĞƵŬĞ ĂĐƚŝĞƐ ĞŶ ĂŶďŝĞĚŝŶŐĞŶ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ĐŽůůĞĐƚŝĞƐ Ŷ ŽŶƚǀĂŶŐ ŵĞƚĞĞŶ ĞĞŶ ůĞƵŬĞ ĂƚƚĞŶƚŝĞ h ŬĂŶ ŽŶƐ ŽŽŬ ǀŽůŐĞŶ ŽƉ ĨĂĐĞŬ ĞŶ ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ ŽŶĚĞƌ ƵͲůŝŶĞ͘Ŷů tŝũ njŝũŶ ŐĞŽƉĞŶĚ ŽƉ DĂĂŶĚĂŐ ǀĂŶ ϭϱ͘ϬϬ ƚŽƚ ϭϴ͘ϬϬ ŽŶĚĞƌĚĂŐ ǀĂŶ ϭϳ͘ϬϬ ƚŽƚ ϮϬ͘ϬϬ WƌŝǀĠ ƐŚŽƉƉŝŶŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ŶĂ ŽǀĞƌůĞŐ ΂ŝŶĨŽΛƵͲůŝŶĞ͘Ŷů΃ dKd ' ht ŝũ Ğ ^ŚŽǁƌŽŽŵ ŝũŬƐƚƌĂĂƚ Ϯ DĂƌĞŶͲ<ĞƐƐĞů

ŽĨ ŽƉ ǁǁǁ͘ƵͲůŝŶĞ͘Ŷů


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. We lezen de mening van: Ruud Verhagen, 53 jaar, hij woont in de Molenstraat 1. Een herinnering aan Geffen Dat zijn er heel veel… De geur in de tent bij het Hanenfestijn; de drukte in de Pastoor van der Kampstraat als het eerste van Nooit Gedacht thuis voetbalde in de Tweede Klasse; de Ronde van Geffen die bij ons thuis voorbij kwam; door het raam van de kleuterschool zien hoe de kermis werd opgebouwd. 2. Dit zou anders moeten Meer betaalbare starterswoningen, zodat ook de jeugd in Geffen kan blijven wonen. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Natuurlijk de kerk, echt bijzonder als je over het schip loopt.

4. Een mooi mens Pastoor Spijkers, Peter Verkuijlen, Marijke Nieuwenhuis, Henri van Schijndel, … 5. Jammer dat … Veel winkels uit Geffen verdwijnen 6. De leukste club De heemkunde. Gemoedelijk. Je hoeft er niks, maar als je wilt is er veel mogelijk. 7. Ons visitekaartje Het verenigingsleven. Elke club heeft zo zijn eigen activiteiten en weet mensen samen te brengen. 8. Bewondering voor… Mijn zus Gerrie, heeft ongevraagd op heel jonge leeftijd, ons ouderlijk gezin draaiende weten te houden. 9. Geffen is voor mij… Het dorp waar ik trots op ben 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan een bouwhal voor carnavalswagens. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 11


GELOOF ONDER WOORDEN De zin van het leven is niet vanzelfsprekend. Toen ik het laatste magazine voor senioren ‘Ons’ ontving, merkte ik dat je alweer opnieuw wordt geconfronteerd met de broosheid van ons menselijk bestaan. Vele artikelen over het omgaan met de coronavirus, en wat kan er beter geregeld worden voor de ouderen onder ons. Ik zag in mijn boekenkast een boek dat staan van de priester Seef Konijn, met als titel ‘Geef zin aan je leven’. Velen mensen in onze maatschappij, hebben het om wat voor redenen moeilijk. En voor ons allen is het spannend, hoe de toekomst na de corona er zal uitzien, dit zowel voor jongeren als ouderen. Zelf ben ik boven de zeventig en heb soms moeite met het ouder worden. Zowel lichamelijk als geestelijk lever je toch in. En de vraag komt regelmatig aan de orde, hoe sta je zelf in het leven? Maar blijkbaar hebben mensen die vraag altijd gesteld. Altijd weer die vraag: wat (is) het allemaal wel de moeite waard? Wat heeft het uiteindelijk allemaal opgeleverd? Soms voel je, je neergeslagen door alles wat er gebeurt, dicht om je heen, maar ook in het groter geheel. Twijfelend aan de zin van alles. Je probeert hoopvol gestemd te blijven en ondanks geloven in een goede toekomst. Ook in de Bijbelse geschriften zie je dat mensen heen en weer geslingerd worden tussen zin en onzin. In het boek Prediker 1,2-11 zegt de schrijver: ijl en ijdel, alles is ijdel. Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon? Generaties gaan en generaties komen, en de aarde blijft alsmaar bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder, en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Hij draait en draait en waait, en telkens keert hij op zijn draaien terug. Alle rivieren stromen naar zee en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze begonnen zijn keren de rivieren terug om opnieuw te gaan stromen. Het wordt een vermoeiend verhaal en geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel maar ziet niets, hij luistert zonder iets te verstaan.Wat geweest is, zal weer zijn.Wat gebeurd is zal weer gebeuren: nieuw is er niets onder de zon. Er is wel eens iets waarvan men zegt: “Kijk, dit is iets nieuws!” Maar dat is niet zo: vroeger was het er ook al.’ We leven in een wereld met allerlei nieuwe technieken, die zeker in deze coronatijdperk goed van pas komen. Maar beïnvloeden die technische mogelijkheden ook de binnenkant van ons bestaan. Brengen ze ons dichter bij die binnenkant of maken ze de kloof groter? Velen vragen soms zich af, wat hebben ze ons allemaal wijs gemaakt? Die vraag mag je ook stellen vanuit je geloof.Toch voor mijn persoonlijk geloof ik dat de mens een waardevol schepsel is, die de aarde mag beheren, die uiting mag geven aan Gods liefde.Waarom hebben wij, de mens wel het verstandelijk vermogen gekregen? In de catechismus van vroeger en ook van nu is het antwoord duidelijk. We zijn op aarde om God te dienen en de zijn mensen nabij te zijn. In ons 12

geloof mogen we hopen en verwachten en wat ons de Jezus Christus is toegezegd, dat God met ons wil zijn, zelfs tot over de dood heen. Laat dit ons inspireren en mede onze zin zijn van het menselijk bestaan. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

HEEMKUNDEWERKGROEP “VLADERACK” wil u laten weten dat de film over 75 jaar bevrijding Geffen, zoals getoond tijdens de festiviteiten in oktober 2019 op een stick is gezet. Deze stick met beelden en interviews met Geffenaren die het van dichtbij meegemaakt hebben is te koop via Henk Martens (073-5322137) voor 12 euro. En hebt u ook zo genoten van de twee- en drielingententoonstelling in 2018 dan hebben wij goed nieuws voor u. Al deze foto’s en nog niet eerder getoonde foto’s zijn nu allemaal te zien op onze beeldbank. Hebt u even niets te doen in deze roerige tijd dan is het de moeite waard om daar een kijkje te nemen. Kijk op beeldbank-geffen.nl en zoek op meerlingen. Ook wij staan even op non actief in deze corona tijd maar hopen na half augustus weer voorzichtig te mogen beginnen? Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl


KOM D’R IN GAAT WEER VOORZICHTIG OPSTARTEN!

De huiskamer inloop mag van de gemeente Oss en het RIVM weer open. De veiligheid van de bezoekers, gastvrouwen en vrijwilligers staat voorop. Er zullen dan ook extra regels zijn die we strikt zullen bewaken. • We willen op vrijdag 3 juli weer gaan starten met de vrijdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur. • en op zondag 5 juli met de zondag inloop van 14.00 tot 16.00 uur. Andere activiteiten zijn voorlopig nog niet mogelijk. We mogen de ruimte van Kom d’r in voorlopig vergroten met de zaal ernaast. Voorschriften voor gastvrouwen en bezoekers : Houdt je aan de algemene coronaregels! Kom dus niet naar Kom d’r in als je verkouden bent, hoest en / of koorts hebt. Houdt afstand. Neem de hygiëne maatregelen in acht. Er zijn 3 blokken tafels/stoelen in een U-vorm met genoeg tussenruimte voor 7 personen per blok, zodat het voor iedereen veilig is om te komen als gast of vrijwilliger. Er zijn dus 21 stoelen, en als er geen vrije stoel meer is, is het vol en moet men buiten wachten. • De gastvrouw zet koffie of thee op tafel voor de gasten, deze blijven zitten. • Op vrijdag is de looproute: door voordeur naar binnen en door zijdeur naar buiten zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen. Op zondag mogen de gasten door de zijdeur naar binnen en naar buiten omdat de voordeur dan op slot blijft. • Er ligt een lijst waarop we noteren wie er is geweest, voor eventuele controle achteraf. • Bij binnenkomst informeren of men niet ziek is. • Handen reinigen bij binnenkomst • Jas mee naar binnen nemen en op eigen stoel hangen. • Alle afwas gaat meteen in de vaatwasser. • Ramen en deuren dicht houden. Lucht wordt ververst. • Na afloop of bij vertrek van mensen worden de tafels /stoelen schoongemaakt. Ondanks de 1,5 meter maatregelen ziet het er toch gezellig uit en zijn we blij dat we elkaar toch weer -veilig- kunnen ontmoeten. Vooral in de zomer als er veel mensen op vakantie zijn is dat erg belangrijk. We hebben al zo lang niet kunnen buurten! Dus hopelijk weer tot gauw bij KOM d’r IN namens de werkgroep.

NIEUWE WEBSITE MOLEN ZELDENRUST Al geruime tijd bestaat er een website van onze molen Zeldenrust Geffen. Wanneer u naar www.zeldenrustgeffen.nl gaat, vindt u allerlei wetenswaardigheden, zoals: - De historie van de molen - Gegevens over de molenaars - Beelden van de restauratie en bijzondere gebeurtenissen - informatie over de openingstijden - mogelijkheden voor bezichtiging buiten de openingstijden - informatie over de opleiding tot vrijwillig molenaar - gegevens over allerlei zaken die met Geffen te maken hebben. Het is ook mogelijk om via allerlei links door te klikken naar andere sites met zaken die op de een of andere manier gerelateerd zijn aan onze molen of molens in het algemeen.Verder vindt u informatie over de Zuidmolen uit Groesbeek waarvoor wij uitgiftepunt zijn van meel voor zelfbakkers. In de loop der jaren is er nogal eens iets toegevoegd of veranderd aan de site, zodanig dat deze niet meer aan de moderne technieken aangepast was. Dankzij een stevige financiële ondersteuning van de dorpsraad hebben we Van der Doelen automatisering deze website kunnen laten vernieuwen. Voor invoering van teksten en foto’s zorgt Rien van Wanrooij. U bent natuurlijk ook van harte welkom op de molen zelf om de molen te bezichtigen, het maalproces te zien of het meel te halen voor uw eigen gebakken broodje. De molen is elke zaterdag geopend van 9.30u tot 12.00u. Alleen in deze “Corona” tijd houden wij als molenaars ons wel aan de RIVM regels en kunnen niet met u meegaan naar boven in de molen om u daar een rondleiding te geven. Hopelijk zal dit snel wel weer mogelijk zijn. Molenaars Zeldenrust

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 13


ROOI OORTJES NR. 41 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart. # Dorpshart Geffen Van vrijdag 5 t/m dinsdag 9 juni hadden (ná een rondje prijsschieten door ondernemers en bewoners Raadhuisstraat) alle overige betrokken dorpsgenoten (m/v) de gelegenheid om te reageren op vier ontwerpen voor herbestemming van ons gemeentehuis. Tot onze verbazing strookte één van de finale ontwerpen NIET met het vastgestelde ontwikkelingsperspectief, terwijl er maar liefst 11 ontwerpen waren ingestuurd. Dat geeft te denken; waren de andere ontwerpen zó slecht óf spelen hier andere belangen? Zijn wij met ruim 80 Geffenaren (m/v) drie keer voor de ”kat zijn viool” bijeen gekomen in De Koppellinck?

# Weggegooid geld Binnenkort start ’broodnodige’ renovatie van een paar parkeerplaatsen in de Vlijmdstraat. Ter hoogte van het honden uitlaat veldje daar. Waarom dit nodig is? Geen flauw idee! Renovatie ervan is volgens ons weggegooid geld. Parkeerplaats wordt alléén gebruikt als onze KPJ handbalt en dan worden er grote tractoren geplaatst. Daarbij: ook hier moeten wéér een aantal gezonde, volwassen bomen sneuvelen.Als de gemeente Oss werkelijk krap bij kas zit; mooi laten, zoals het is alsjeblieft!

Parkeerplaats Vlijmdstraat Amper 100 meter verder in de Vlijmdstraat ligt de # De Geffensche Wiel te stinken… Laat de gemeente Oss dáár alsjeblieft geld aan besteden, want daar staat alleen nog een klein laagje, groenige soep in; officieel is #blauwalg (nog) niet vastgesteld, maar dat is een kwestie van tijd.

Voorkeursscenario Dorpshart Geffen in vogelvlucht (website DR Geffen) Reacties op www.dorpsraadgeffen.nl waren vaak meer een populariteitspoll dan serieus gebaseerd op vooraf gestelde criteria als: véél groen, geen parkeren op ’t plein én ruim baan voor voetgangers en fietsers (zie bovenstaand voorkeursscenario in vogelvlucht). Wat gaat er straks gebeuren? Alléén twee dorpsraadleden weten welk advies de Beoordelingscommissie heeft uitgebracht aan B & W Oss.Waarom weet niemand, maar die gaat hier nog eens even drie weken over ‘nadenken’. Moet er nog wat ’gemasseerd’ worden bij ondernemers, omwonenden en mogelijke bouwers? We weten ’t niet, maar wij weten wél; de hierbij gevolgde procedure is alles, behalve transparant! Dat wij die mening hebben, schrijven wij niet alleen op in deze column, maar ventileren wij ook alle betrokkenen. 14

# Dorpsraad - Gemeente Oss In verband met de Coronacrisis komt de Dorpsraad al vanaf maart niet bijeen. Ondertussen werken ambtelijk én bestuurlijk Oss hard door, maar burgers actief informeren? Ho maar! Bovenstaande items zijn daar schrijnende voorbeelden van. Soms lijkt #corona een excuus om het niet zo nauw te nemen met ’openbaar’ bestuur. Volgens het #Spoorboekje van de Rijksoverheid zijn in juni openbare vergaderingen (mét inachtneming van de regels uiteraard!) weer toegestaan. Tóch vergadert onze Dorpsraad op 15 juni, op advies van de gemeente, wéér niet in De Koppellinck. Waarom niet? Wij vinden dat Dorpsraad Geffen haar oren veel teveel laat hangen naar de nukken van Groewd Oss en wij hadden ze dat graag verteld. Open, eerlijk, transparant, maar dat moet wachten tot 21 september??? Graag hadden wij u nog iets willen influisteren over het #Arboretum #DiftarOss en/of #Pastorie, maar dat doen wij misschien een volgende keer … ’t Rooi Hundje, tel: 073-5324628


HALLO BESTE KWISSERS!

Ontwikkeling Meidenafdeling v.v. Nooit Gedacht zet flinke stap voorwaarts Vanaf seizoen 2020 – 2021 zal Nooit Gedacht flinke stappen gaan zetten met haar meidenafdeling. Waar voorheen de meidenteams enkel op recreatief niveau deelnamen aan competities zal er vanaf het nieuwe seizoen een duidelijkere prestatiecultuur bij de meidenafdeling vorm krijgen. Nooit Gedacht wil zich in de regio nog verder profileren als een vereniging die meiden- en vrouwenvoetbal hoog in het vaandel heeft staan. Belangrijk speerpunt is de doorgroei naar de selectie vrouwen die nu uit 2 teams bestaat. Voor het eerst in de geschiedenis van de club zal er in de MO15 leeftijdsgroep op kwaliteit geselecteerd worden. Met dit team vraagt Nooit Gedacht Hoofdklasse MO15 aan en voor de MO17 wordt 1e klasse aangevraagd. Op deze wijze streeft Nooit Gedacht ernaar om voor meiden prestatiegericht voetbal aan te bieden. Nooit Gedacht geeft hierbij ook ruimte aan talentvolle meiden uit de regio die wel op een hoger niveau willen voetballen maar waarvoor simpelweg regionaal weinig tot geen mogelijkheid toe is. Met vrouwen 1 op Hoofdklasse niveau is er voldoende perspectief voor iedere jeugdspeelster bij Nooit Gedacht.

ZATERDAG 12 DECEMBER is het alweer de 9e editie van de Geffense kwis.!! Zet het op je kalender! De kwis kan zeker doorgaan! zo nodig in aangepaste vorm. We hebben de eerste online vergaderingen alweer gehad (zie foto) en er staan alweer veel ideeën en vragen op papier (nou ja, digitaal dan…) Zoals jullie op de foto zien, is er gelukkig weer een nieuw jong talent bij ons aangeschoven. Dit is niemand minder dan JOHN VAN DEN HEUVEL! John is een welkome aanvulling van ons team. Naast zijn werk als woonbegeleider bij Cello, is hij druk bezig zijn eigen fotografie-bedrijf op te zetten. Ook is hij natuurlijk prins carnaval geweest, waardoor hij nauw betrokken is bij stichting Rottenrijk. En de meesten kennen hem wel van de vele typetjes die hij neer heeft gezet tijdens de roap-avonden . Kortom een druk baasje die nog wel wat tijd over heeft om leuke kwisvragen te gaan verzinnen. Wij wensen John veel succes en vooral plezier in onze club! Na de zomer zullen we jullie op de hoogte houden van de inschrijving. Fijne vakantie en pas goed op jezelf! Groetjes de KWISMASTERS Koen- Rianne- John- Emiel- Astrid- Lars

Nooit Gedacht heeft Jos Verstegen bereid gevonden om hoofdtrainer van de MO15-1 te worden. Jos is een bekende van de club, beschikt over TC3/ UEFA C, heeft onder meer ervaring als trainer bij diverse jeugdteams binnen Nooit Gedacht, bij de KNVB en als scout bij PSV. Hij zal hierbij geassisteerd worden door Angela van Rooij , Michelle Hendriks en Tamara van Lent, allen zijn speelster van het huidige vrouwen 1 en niet weg te denken uit de selectie. Ook zij brengen een flinke dosis aan voetbalbagage mee. De trainer van Vrouwen 1, Theo Bronts, zal eveneens zijn steentje bijdragen aan dit fantastische project middels ondersteuning op gebied van trainingen. Hij heeft eerder diverse meiden teams op hoog niveau getraind. Daarnaast blijft Rik Hoeben aan als trainer van de MO17-1. Met deze technische staf is de ontwikkeling van het meidenvoetbal voor de komende periode gewaarborgd. Het bestuur, de commissie meiden- en vrouwenvoetbal ontwikkelingstraject KNVB, de (Jeugd) Technische commissie en alle vrijwilligers en betrokkenen zijn trots op deze stap en hopen op flink wat mooie sportieve momenten in de toekomst.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


PERSBERICHT Bodycam voor boa’s

ZOMERSTOP...?

Blijf actief en kom deze zomer lekker tennissen op ons tennispark. Voor junioren € 35,00 en senioren €45,00 (Mocht je na afloop van het abonnement besluiten om lid te worden van onze vereniging, dan wordt dit bedrag weer teruggestort.) Met dit abonnement mag je 3 maanden lang onbeperkt gebruik maken van onze tennisbanen. De ingangsdatum van het zomerabonnement is flexibel maar moet liggen in de maanden juni of juli. Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met Vidonique van Pelt Tel. 0638908383 / e-mail: ledenadministratie@tvdevlijmd.nl (Het zomerabonnement stopt automatisch na drie maanden.)

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van gemeente Oss dragen vanaf 16 juni 2020 een bodycam. Dat is een videocamera die goed zichtbaar op de kleding van de boa’s zit. De boa zet de bodycam aan als een situatie uit de hand dreigt te lopen. Hierdoor kunnen de boa’s hun werk beter en veiliger doen. De opnames kunnen door de politie worden gebruikt als bewijsmateriaal. Ook kunnen ze gebruikt worden bij behandeling van een klacht over het handelen van de boa. Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester: ‘Het werk van de boa’s is er de laatste jaren niet makkelijker op geworden.We hebben bij andere gemeenten gezien dat boa’s zich veiliger voelen als ze een bodycam dragen.Van een proef bij de politie leerden we ook dat dankzij de bodycams een situatie minder snel uit de hand loopt.’

17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Bijdrage GroenLinks #Coronadebat gemeente Oss (beknopte versie) GEMEENTE OSS - Inwoners van onze gemeente zijn hard geconfronteerd met leed, dat is veroorzaakt door een virusuitbraak. In de eerste plaats in hun persoonlijke omgeving maar vaak ook als het gaat om hun inkomen of afhankelijkheid van zorg van anderen. Wat de uitbraak van het virus heeft veroorzaakt wordt gauw omschreven als een economische crisis, maar volgens GroenLinks heeft de uitbraak in de eerste plaats een sociaal-maatschappelijke crisis veroorzaakt. Doordat het bestrijden van die crisis ook druk legt op onze gemeentelijke financiën, zullen we op een andere manier moeten gaan kijken, waar we ons geld aan uit willen geven. Bij een door de gevolgen van corona bepaalde toekomst zullen we in ieder geval moeten blijven kiezen voor het welzijn van die inwoners, voor wie welzijn al niet vanzelfsprekend is. Jongeren, die hun bijbaan hebben verloren en daardoor in financiële problemen zijn gekomen, inwoners die zorgafhankelijk zijn, gezinnen waarbij de armoedeproblemen nog groter worden en het sociaal isolement nog groter, laaggeletterden die nog minder zijn gaan snappen van hoe zij verwacht worden zich te gedragen in onze gemeente, statushouders en arbeidsmigranten die niet meer weten hoe zich aan te passen aan de op dit moment voortdurend veranderende spelregels van onze samenleving. De andere tijd waarin we met elkaar zijn terecht gekomen, vraagt om meer aandacht voor de gezondheid van onze inwoners. De lucht die we iedere dag inademen, wordt gezondheid bedreigend vervuilt door energieopwekking, verkeer, industrie, intensieve landbouw en veehouderij. Er is nog steeds te weinig aandacht voor duurzaam ondernemen vanuit respect voor mens en natuur. Met een krappe gemeentekas is het dan ook niet meer van deze tijd om te kiezen voor nog meer wegen zoals een noordelijke randweg, deze investering is niet gericht op een veel schonere toekomst die we nodig hebben om het welzijn van onze inwoners te dienen. En als we deze keuze voor zo’n randweg niet maken, is de prachtige bijkomstigheid dat dit veel financiële ruimte geeft binnen onze toekomstige begrotingsjaren. Het maakt de keuze tegen deze geldverkwisting nog gemakkelijker als men bedenkt dat een dergelijke randweg geen enkele oplossing biedt voor de doorstroming van autoverkeer op de singels van ons stadscentrum.Verder zal de manier, waarop wij ook in de toekomst meer gaan thuiswerken, een afnemende druk van autoverkeer laten zien.

GroenLinks is geschrokken van de weinige aandacht, die er uitgaat naar instandhouding van een breed en aantrekkelijk cultuuraanbod. Terwijl in de tijd hiervoor de verantwoordelijk wethouder zich steeds meer een voorvechter en beschermheer van dat prachtige Osse cultuuraanbod toonde, tot tevredenheid van GroenLinks. Cultuur in Oss heeft een grote maatschappelijke waarde door de manier waarop ze mensen gelukkig maakt en mensen verbindt en kennis schenkt. Met name de Muzelinck, Groene Engel en museum Jan Cuenen lijken niet onverantwoordelijk uit te kunnen gaan van de steun van dit college, als er krapte komt in de Osse portemonnee. GroenLinks hoort graag van het college dat wij, als het over cultuur in Oss gaat, nog steeds uit kunnen gaan van een vaste verbinding tussen bestuur en cultuur in onze gemeente. Fractievoorzitter Dolf Warris, 4 juni 2020

PERSBERICHT BIBLIOTHEEK OSS Vragen over de nieuwe Donorwet? De Bibliotheek Oss helpt je verder! Op 1 juli gaat de nieuwe Donorwet in. Heb je jouw keuze nog niet geregistreerd in het nieuwe Donorregister en heb je hierbij hulp nodig? Op onze website vind je extra uitleg over de nieuwe wet én een handige mini cursus met stap-voor-stap uitleg. Ga hiervoor naar www.bibliotheekoss.nl. Wil je liever persoonlijke hulp? Maak dan een afspraak bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Oss.We gaan dan samen het Donorregister bekijken en laten je zien hoe je jouw keuze kunt vastleggen. Het gratis spreekuur is op afspraak, iedere werkdag van 14.00 – 16.00 uur. Een afspraak maken kan telefonisch via 0412-622618. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek om gebruik te maken van het informatiepunt.

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor hun bezoek aan Toon, thuis en op St. Jozefoord. En voor de velen kaarten, appjes en bloemen na het overlijden van Toon, ons pap, schoonvader en Opa. Bijzondere dank voor de goede zorgen, aan al het personeel van thuiszorgorganisatie ZIO, de Dagbesteding en afdeling Torenzicht van St. Jozefoord. We voelden ons enorm gesteund door de velen mensen langs de weg, tijdens zijn laatste reis door de Bergstraat. Ria van Gogh, Kinderen en Kleinkinderen 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


PERSBERICHT Stuurgroep biedt rapport Kerkenvisie Oss aan Landelijk staat de instandhouding van religieus erfgoed onder groeiende druk. Ook in de gemeente Oss die veel religieus erfgoed heeft. Dit raakt niet alleen de eigenaren, maar ook de lokale gemeenschappen. Oss is een van de 6 pilotgemeenten die door het Rijk zijn aangewezen en worden ondersteund voor het opstellen van een Kerkenvisie. Oss heeft als enige ervoor gekozen om een externe Stuurgroep Religieus Erfgoed te vragen om een rapport op te stellen met aanbevelingen voor de aanpak van de problematiek. Op vrijdag 29 mei overhandigde de Stuurgroep haar rapport aan het College van B&W in de persoon van wethouder Johan van der Schoot, die onder meer Erfgoed in portefeuille heeft.

Oss heeft veel religieus erfgoed Oss heeft zo’n 140 religieuze objecten, waaronder kerken, pastorieën, kloosters, wegkapellen, synagogen, moskeeën en grafmonumenten verdeeld over de stad, de 23 dorpen en het grote buitengebied. Het rapport schetst de achtergrond daarvan en het belang van het koesteren van dit erfgoed. Het gaat om 71 rijksmonumenten en 41 gemeentelijke monumenten.Van de 33 als gebedshuis gebouwde kerkgebouwen zijn er nu nog 22 in gebruik voor de eredienst (waarvan 7 slechts beperkt of sporadisch in gebruik), zijn er 8 herbestemd en staan er 3 leeg. Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss De gemeente heeft een externe Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss gevraagd haar te adviseren bij het opstellen van de kerkenvisie. Deze staat onder voorzitterschap van Roel Augusteijn en bestaat daarnaast uit Harry Peters en Caspar de Bonth. Het Monumentenhuis Brabant heeft hen bijgestaan voor de uitvoering.

De Stuurgroep heeft gesproken met vele belanghebbenden. Zij benadrukt dat met het opstellen van het visiedocument de dialoog niet ‘af’ is. Integendeel, want als het gaat om de (her)bestemming van kerkgebouwen staat Oss nog maar aan het begin. Roel Augusteijn zegt hierover: “We hebben een dialoog op gang gebracht en gebouwd aan een netwerk. Het is belangrijk dat men elkaar weet te vinden in geval een kerk een andere functie gaat krijgen. Communicatie is hierbij het sleutelwoord. Uit de praktijk blijkt dat vroegtijdige communicatie een van de belangrijkste succesbepalende factoren is in het herbestemmingstraject van kerkgebouwen.” Aanbevelingen De Stuurgroep beschrijft in haar rapport de actuele situatie in de verschillende Osse gemeenschappen en doet aanbevelingen aan de betrokken partijen voor de aanpak. De Stuurgroep heeft daarvoor met veel partijen gesproken.Verwacht wordt dat er steeds meer kerkgebouwen aan de eredienst zullen worden onttrokken. Herbestemming is nodig om leegstand te voorkomen. Hoewel primair de eigenaar aan de lat staat, acht de Stuurgroep het (vroeg)tijdig aangaan van de dialoog met de verschillende betrokken partijen, waaronder de gemeente en de plaatselijke gemeenschap essentieel voor een toekomstbestendige uitkomst. Dat gaat niet vanzelf, aldus de Stuurgroep. “Het vraagt een basis van vertrouwen om vanuit diverse belangen en invalshoeken met elkaar te spreken over het toekomstperspectief en daarbij open naar elkaar te zijn. Die is niet van nature aanwezig en diverse ervaringen in de afgelopen jaren hebben die basis ondermijnd”. “Dan blijkt dat er op het gebied van communicatie en het voeren van de dialoog nog wel een wereld is te winnen”. De aanbevelingen richten zich op de eigenaren, waaronder met name de kerkbesturen en het bisdom, op de gemeenschap en op de gemeente. Richting de kerkbesturen wordt aangedrongen om een gebouwenplan op te stellen en hierover vroegtijdig en zorgvuldig in gesprek te gaan met de gemeente en met de lokale gemeenschap. De Stuurgroep constateert dat de kerkbesturen behoefte hebben aan ondersteuning en roept daarom het bisdom op de parochies actief te ondersteunen. Het rapport gaat nadrukkelijk in op de betrokkenheid van de lokale gemeenschap in de dialoog. De Stuurgroep ziet voor de gemeente als hoeder van erfgoed diverse rollen weggelegd. Mogelijkheden zijn een actief faciliterende rol bij herbestemming, het verkennen van de mogelijkheden om het kerkgebouw te benutten als gemeenschapshuis, het faciliteren van initiatieven gericht op het bevorderen van de dialoog en de ideeënontwikkeling rond de instandhouding van leegkomende

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


en leegstaande kerkgebouwen en het oppakken van de regierol in situaties waarin een impasse ontstaat. Ook vraagt de Stuurgroep aandacht voor de koppeling met het toeristisch beleid en de Omgevingsvisie. Betrokkenheid en creativiteit van jongeren De Stuurgroep wijst op het belang en de waarde van de betrokkenheid van jongeren.“Zeker als sprake is van een impasse in het denkproces rond een herbestemming is het verstandig om jongeren, die op zich niet aan een partij zijn verbonden zijn, in te schakelen als denktank”. Het rapport beschrijft ook hoe studenten van de TU Eindhoven zijn betrokken bij de aanpak van de kerkenproblematiek in Oss. Samen met de betrokken geloofsgemeenschappen heeft een groep internationale architectuur-studenten mogelijkheden verkend hoe 5 kerkgebouwen omgebouwd zouden kunnen worden voor verschillende maatschappelijke functies. Als vervolg daarop zullen studenten van Avans de financiële haalbaarheid van deze plannen onderzoeken. Volgende generaties Wethouder Johan van der Schoot reageert op de aanbevelingen: ‘De pilot Kerkenvisie van het Rijk helpt ons in het zoeken naar de manier waarop wij als gemeente kunnen omgaan met de problematiek van aankomende leegstand van kerkgebouwen. Mooi is te constateren dat met het proces dat we zijn ingegaan tegelijkertijd een waardevolle leeromgeving is ontstaan. De keuze om een Stuurgroep van externe deskundigen met lokale binding te vragen om ons te adviseren, is een goede gebleken. Hun inbreng gaat verder dan aanbevelingen op papier. De combinatie van onafhankelijkheid, expertise, netwerk en lokale betrokkenheid heeft goed gewerkt in het op gang krijgen van de noodzakelijke dialoog. Door hun rol en aanpak is de Stuurgroep als vanzelf vanuit het veld ook betrokken in enkele actuele situaties. Bijzonder is ook dat een gezelschap van internationale studenten mee heeft gedacht in creatieve mogelijkheden van herbestemming. De betrokkenheid van jongeren is om meerdere redenen waardevol én essentieel. Behoud van erfgoed doen we immers juist ook voor de volgende generaties.’

PERSBERICHT

Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 oktober: Tozo 2 Veel zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) zijn door de coronacrisis financieel geraakt. Sinds maart maken zij gebruik van financiële ondersteuning. Deze regeling heet Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Zijn de financiële gevolgen na drie maanden nog niet voorbij? Dan is er nu de verlengde Tozo

2. Die loopt tot 1 oktober 2020. De regeling is ook voor zelfstandig ondernemers die niet eerder gebruik maakten van Tozo. Welke ondersteuning geeft Tozo? Er zijn twee soorten Tozo: uitkering voor levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal. De uitkering levensonderhoud vult uw inkomen maximaal vier maanden aan tot het sociaal minimum. De lening bedrijfskapitaal kunt u aanvragen om liquiditeitsproblemen van uw onderneming op te lossen. Wat is er anders in Tozo 2? De voorwaarden voor de uitkering levensonderhoud zijn nu strenger. Nu telt het inkomen van een partner wel mee. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan het sociaal minimum. Dit betekent dat minder zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor de uitkering levensonderhoud. Hoe vraagt u Tozo 2 aan? U kunt een aanvraag voor Tozo 2 alleen digitaal indienen met DigiD. Meer informatie, overzicht van vragen & antwoorden en indienen van uw aanvraag via: www. oss.nl/tozo. Andere hulp nodig? De gemeente Oss wil meer dan alleen financiële ondersteuning geven. Het is belangrijk dat wij weten welke problemen zelfstandig ondernemers ervaren. De coronamaatregelen zijn versoepeld, maar daarmee is niet alles opgelost.Voorbeelden zijn: lukt het om de onderneming weer op te starten? Welke problemen heeft u hierbij? Welke ondersteuning hebt u nodig om verder te kunnen met het bedrijf? Weet u waar u dan terecht kunt?. Wij helpen u hierin de weg te vinden.

PERSBERICHT

Informatiepunt Digitale Overheid Bibliotheek Oss Bibliotheek Oss is jouw informatiepunt voor de Digitale Overheid. Heb je vragen over websites van de overheid of hoe je zaken met de overheid digitaal kunt regelen? Bijvoorbeeld over je DigiD, donorregistratie, rijbewijs, studiefinanciering, inburgering enzovoort. In de Bibliotheek helpen we je verder. Praktisch Het gratis spreekuur is op afspraak, iedere werkdag van 14.00 – 16.00 uur. Een afspraak maken kan telefonisch via 0412-622618 Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om gebruik te maken van het Informatiepunt. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.