Torenklanken 2019 - nr 11

Page 1

57e jaargang | nummer 11 | juni 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DAT IS OSS PICKNICK Iedereen is zaterdag 6 juli van 15.00 tot 18.00 uur welkom op de Dat is Oss picknick in Geffen. In het prachtige Arboretum (bomenpark) zijn gezellige kraampjes waar (h)eerlijke streekproducten te koop zijn. Kijk op www. datisoss.nl/datisoss-picknick voor de lijst met deelnemers. Entree is gratis! Eten, drinken ĂŠn bewegen in de natuur Het Sport Expertise Centrum verzorgt een wandelbootcamp met heel veel tips om je eigen wandelingen nog sportiever te maken. Kinderen kunnen de natuur ontdekken en zich laten schminken of meedoen met lasergame of workshop ijs of pizza maken. Iedereen krijgt een leuk cadeautje dat je die middag meteen al kunt gebruiken. Roggemaaien en openluchtmis Na de picknick is iedereen van harte welkom bij het traditionele roggemaaien en de openluchtmis in het Arboretum. Deze begint om 19.00 uur. De picknick wordt ieder jaar georganiseerd door Effe noar Geffe, het Arboretum en Dat is Oss.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

ACTIVITEITENCOMMISSIE GEFFEN STELT ZICH VOOR Een paar vergaderingen verder en daar zijn we dan: de activiteitencommissie Geffen. Met als doel om de activiteitenkalenders van alle verenigingen, stichtingen en organisaties die in Geffen actief zijn op elkaar af te stemmen en waar mogelijk samen op te pakken. Dit zal ertoe leiden dat we in Geffen een gevarieerd aanbod aan activiteiten kunnen bieden. In eerste instantie ligt hierbij de focus op de activiteiten voor de jeugd t/m groep 8. Denk hierbij aan toernooien, herfstactiviteiten, zeskamp, brandweerdag etc. Vanuit het Sport Expertise Centrum, Nooit Gedacht en de gemeente Oss is het initiatief ontstaan om de Geffense verenigingen met elkaar in gesprek te brengen tijdens een aantal bijeenkomsten. Hieruit zijn een aantal commissies ontstaan. Gezamenlijk zullen deze commissies zich buigen over een paar hoofdzaken: hoe kunnen we elkaar helpen en versterken mbt accommodaties/ materialen, bedrijfsvoering, activiteiten en communicatie. Komende maanden worden plannen verder uitgewerkt en zal onze samenwerking steeds meer zichtbaar worden in Geffen. Heb je zin om vanuit jouw vereniging, stichting of organisatie mee te denken en ons te ondersteunen? Stuur dan een mail naar activiteitencommissiegeffen@ gmail.com. Voel je er meer voor om aan te sluiten bij een andere commissie, dan horen wij het ook graag. Laten we er samen iets moois van maken! Marscha (TC de Vlijmd), Frank (Scouting), Tiny (Nooit Gedacht), Hans (SEC), Ties (Nooit Gedacht), Vanessa (GVG)

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 juli (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE: NIEUWE SITUATIE IN GEFFEN Gastvrouw Toos blijft voorlopig nog op de pastorie. Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen van 08.00 u. tot 10.00 u.: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De E-mailadressen: pastoor@parochiegeffen.nl en info@ parochiegeffen.nl kunnen nu nog gebruikt worden, maar zullen binnenkort gewijzigd worden. Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 28 juni 19.00 u. * avondmis zo. 30 juni 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 05 juli 19.00 u. * avondmis za. 06 juli 19.00 u. Viering Roggemaaien bij het Arboretum m.m.v. Goei Smoesje Gastpastoor: Marcel Dorssers. zo. 07 juli 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP vr. 12 juli 19.00 u. * avondmis za. 13 juli 12.30 u. Huwelijksviering Loes van Zut- phen & Hein de Groot zo. 14 juli 09.30 u. + H. Mis m.m.v. fam. van Erp Donders KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H.M.Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019.

OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 12 juni 2019: Grada van Schijndel - Kuijpers, 88 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf

3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

DORPSGESPREK OP 26 JUNI

Denk en praat mee over dorpshart Geffen Geffen hoort alweer een aantal jaren bij de gemeente Oss. Dat betekent dat het gemeentehuis op het dorpsplein zijn functie heeft verloren. Graag willen we een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis. Het dorpsplein betrekken we ook in de plannen. Wat zijn de wensen en ideeën van de Geffenaren daarover? Denk en praat mee! We nodigen u van harte uit voor het derde dorpsgesprek op woensdag 26 juni om 19.30 uur in MFC De Koppellinck. In dit laatste dorpsgesprek presenteert ontwerpbureau LOS Stadomland het uiteindelijke voorkeursscenario. Ook hierop kunt u weer uw reactie geven. Programma op 26 juni 19.00 uur: Inloop 19.30 uur: Presentatie voorkeursscenario 20.00 uur: In groepen reactie geven op het voorkeursscenario Tweede dorpsgesprek Het tweede dorpsgesprek over het dorpshart in Geffen op 15 mei is weer goed bezocht. Zo’n 80 Geffenaren bespraken drie scenario’s over het dorpshart in Geffen. Ontwerpbureau LOS Stadomland presenteerden: 1. het Pittoreske plein 2. een Wervelend park 3. het Prettig plantsoen en dorpsplein. Tijdens de avond gaven inwoners hun ideeën daarover en presenteerden dat aan elkaar. Gemeente Oss werkt voor dit project nauw samen met Dorpsraad Geffen. Het uiteindelijke plan met begroting leggen we eind 2019 voor aan het college van B&W en gemeenteraad. Meer informatie https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl/ www.oss.nl/dorpshartgeffen

Uitvaartverzorging Jo van Vugt team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 Geffen b.g.g.team 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

Zorg dichtbij en vertrouwd

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl 45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in Voelt beter www.thuiszorgpantein.nl diensten in het crematorium.

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op.

Voor elk feest of evenement

U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kompas Financiën: Goed en aangenaam gewoon Kompas Financiën maakt ingewikkelde geldzaken inzichtelijk. Wij wijzen de weg op financieel gebied, een leven lang, van generatie op generatie. Dat doen we door optimaal informeren, adviseren en begeleiden. In gewone mensentaal, dicht bij de klant, op een persoonlijke manier. Goed en aangenaam gewoon. Neem nu contact op met onze adviseur in Ğů ǀŽŽƌ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞ ĂĨƐƉƌĂĂŬ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ŝŶ uw regio Ƶǁ ƌĞŐŝŽ͕ ĂƌůŽ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ ϬϲͲϮϮϯϰϳϱϮϯ Woensdag brooddag

Carlo van Bergen, Financieel adviseur, telefoonnummer 06-22347523 Het Wielsem 10, 5231 BW, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073–6461830

Verzekeringen, hypotheken, makelaardij en geldzaken Website: www.kompasfinancien.nl

Wit en bruin

Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


de bewonersbijeenkomst op 18 juni heeft opgeleverd? Wij zullen het volgen.

ROND DE DORPSPOMP Nr. 509

Zondag 16 juni 2019 Onze dagvoorzitter Jan moet weer even wennen, want hij was er een tijdje niet. Buiten worden de Eerste Communicanten verwelkomt door WIK. Zij hebben feest vandaag. Wij gaan aan onze eigen stamtafelagenda beginnen. Vertrek van pastoor van Dijk De stamtafel vindt het jammer dat hij weggaat.Wij wensen hem succes en het allerbeste in zijn nieuwe standplaats Reusel. Maar hoe gaat het hier nu verder? Pastoor Ouwens uit Oss en pastoor van Bakel uit Nuland nemen zijn taken over. En wat gaat er met de pastorie gebeuren? Het is een rijksmonument dus slopen zal niet aan de orde zijn. Een grondige renovatie zou niet gek zijn.Welke functie krijgt het dan. Wat gaat het Rijk hier doen? De stamtafel heeft hierover veel vragen. Onze indruk is dat de inbreng van pastoor van Dijk positief heeft gewerkt op de betrokkenheid van de Geffense gemeenschap bij de Kerk.Veel goeds is over hem elders al geschreven en wij onderschrijven dat van harte. Tussendoor nog even over de Europese verkiezingen. We constateren dat er verschuivingen in politieke keuzen van mensen plaatsvinden. We vragen ons af of het gevoel van groeiende ongelijkheid, kloof rijk en arm, het gevoel van niet gehoord of gezien te worden hierbij een rol speelt? Duurzame polder Op 18 juni heeft de gemeente Oss een bewonersbijeenkomst rond het thema: de ‘Duurzame Polder’, georganiseerd in de Koppellinck. Naar aanleiding van dit thema ontspint zich in de stamtafel een verhitte discussie. Allerlei andere oplossingen dan windmolens en zonnepanelen in de polder komen voorbij. Voor en tegenstanders wisselen argumenten uit. Vragen als: waarom altijd op grote open stukken goeie landbouwgrond, waarom niet in de stad de windmolens gezet op hoge gebouwen bijvoorbeeld. Waarom zorgen we niet dat alle daken van huizen bezonnepaneeld worden? Waar moeten we heen met de eendenkooi die er zo lang is, de eendjes kunnen straks niet meer veilig de kooi in vliegen. Dat er zaken moeten worden veranderd omdat er milieuwinst moet worden geboekt is voor de stamtafel duidelijk. Maar zaken als: kan de infrastructuur het wel aan en wat doen de energieleveranciers daaraan, komen voorbij. Ook wij hebben de oplossing niet, er zal nog veel discussie plaatsvinden. Wij zijn benieuwd wat

Gildedag Het Sint-Jorisgilde uit Geffen was dit jaar aan de beurt voor het organiseren van de Gildedag. Het was een prachtige zonnige dag met allerlei activiteiten zoals ringsteken, kruisboogschieten, een mooie kleurrijke optocht , waarbij de verschillende gilden uit Brabant zich presenteerden aan de Geffense gemeenschap. Het was gezellig druk op het veld. Wij hoorden dat het geheel zeer goed was georganiseerd. Mooie activiteit Sint-Jorisgilde, compliment. Burgerkoning-schieten Sint-Jorisgilde Bij molen Zeldenrust heeft het Burgerkoningschieten plaatsgevonden op eerste pinksterdag. Het weer was redelijk. Het was er gezellig druk. De inkomsten gingen dit jaar naar het nieuwe gebouw, ook een goed doel. Eddie van Lokven is burgerkoning 2019 geworden, Peter van Erp een waardige tweede. Een stamtafellid noemde hem ondeugend: de Joop Zoetemelk van het burgerkoningschieten. Als derde is geëindigd Jan Van Rooy. Stein van Grinsven is burgerprins geworden bij de jeugd.Allen van harte gefeliciteerd. En dan nog dit De avondvierdaagse telt nu bijna 400 inschrijvingen. Het belooft weer een druk en gezellig wandelevenement te worden. De weersvoorspellingen zijn goed, lekker warm. Genoeg drinken mee en wandelen maar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Aan het glasvezelnet wordt reeds gewerkt. De stamtafel sluit deze bijeenkomst af met het verschuiven van de stamtafel van 30 juni. Die zal plaatsvinden op zaterdag 29 juni aan de stamtafel op het arboretumterrein van 15.00 uur tot 17.00 uur. De drank zorgen we deze keer zelf voor. Dit is de laatste stamtafel voor de vakantie. Iedereen alvast een fijne vakantie gewenst en houdoe.

ALPE D’HUZES 2019 EEN INTENS EVENEMENT Eind mei 2018 krijgen we weer opnieuw een vreselijk bericht dat die vreselijke ziekte bij mijn vrouw Lizeth is terug gekomen, de grond zakt weer weg onder je voeten maar je moet verder en na een tijdje pak je de draad weer op om toch al het positieve eruit te halen want bij de pakken neer gaan zitten is ook geen optie. Mijn lieve zwager Adrie Vissers kwam met het idee om de Alpe D’Huez een bekende col van de buitencategorie voor zijn zus te gaan beklimmen tijdens Alpe D’Huzes, mijn vrouw vond het geweldig en ikzelf kreeg er ook 7


kippenvel van en na enkele dagen besloot ik om ook deze reus te gaan beklimmen voor mijn lieve vrouw Lizeth. Plannen werden gemaakt en trainingsschema’s werden uit de kast getoverd, ook werd er massaal gedoneerd voor het goede doel, mei 2019 is aangebroken en de spanning neemt toe,Adrie met duizenden hoogte meters in de benen ging de berg 6 keer beklimmen en ik had besloten om deze berg 3 keer aan te vallen. Met weinig hoogtemeters werd het wel een beetje spannend, zou het me gaan lukken. Zaterdag 1 juni reizen we af naar Frankrijk samen met Adrie en Mandy, Bart en Ellen en wij samen, na goed duizend kilometer komen we aan bij ons huis in een prachtig Frans landschap op de berg Col du Sabot een berg met een behoorlijk stijgingspercentage met stukken van 14%. Gelegen aan de voet van een groot stuwmeer op enkele kilometers van de col de croix de Fer en de Glandon twee bekende bergen uit de tour de France. In de avond hebben we even de berg bij ons huis beklommen wat een pittig klusje bleek te zijn, ook de dagen hierop volgend hebben we veel getraind onder prachtige weersomstandigheden met temperaturen van ver boven de dertig graden, dit werd mij zelfs een keer fataal want op 600 meter voor ons huis ging het kaarsje even uit. Na een dag van herstel toch weer op de fiets geklauterd en weer trainen, inmiddels had ik de Alpe D’Huez al twee keer beklommen en dit ging goed, ondertussen was ook Chimene de dochter van Bart en Ellen gearriveerd en werd het steeds gezelliger in huis. Op woensdag kwam William en Judith ook aan bij het huis en enkele uren hierna vielen onze kinderen Bjorn en Linsey met vriend Tom en nichtje Dimphy op de klep het team was compleet, gezellig met elkaar eten en drinken het was geweldig. En dan de dag komt eraan 6 juni 2019 eindelijk de uitdaging kon beginnen, om 02.45 uur liep de wekker af en Mandy was al vele lekkernijen aan het klaar zetten op de tafel, Adrie schoof ook aan en ook Lizeth kwam er even bij zitten. Na een goed ontbijt spraken de dames ons nog moet in en reden we samen naar de voet van de Alpe D’Huez, onderweg stonden al tientallen vrijwilligers op de weg om ons keurig naar een parkeerplaats te dirigeren, de fietsen uit de auto gehaald de verlichting aan en langzaam werden we door weer andere vrijwilligers door kleine straatjes naar de start gedirigeerd waar we om 04.00 uur in start vak 3 aankwamen. Wat een menigte was er op dit vroege tijdstip al op de been, vele fietsers en wandelaars mooi uitgerust in diverse kleuren en lichtjes. Om tien voor vijf mogen we onze fietsen in beweging zetten en onder luid applaus vertrekken we in het donker naar de voet van de reuze Col, honderden kaarsjes branden langs de kant van de weg met ieder een eigen betekenis ik heb het even moeilijk en laat even mijn tranen de vrije loop, Adrie zie ik voor me in het donker vertrekken maar al snel kom ik in mijn ritme en

8

draait ook bij mij het koffiemolentje mooi rond. Langs de vele bochten worden we aangemoedigd en voorzien van lekkernijen zoals pannenkoekjes stroopwafels fruit, bouillon en zoetigheid. Het is fris en boven is de berg in mist gehuld,Adrie kom ik een kilometer of drie voor de top alweer tegen hij was al begonnen aan de afdaling, ik moedigde hem nog eens aan hij glimlachte en weg was hij weer, eenmaal boven trok ik ook mijn regenjas aan tegen de kou in de afdaling en ook ik ging de afdaling van 14 kilometer in. Onderaan de voet nog wat bouillon gedronken en weer omhoog, vele hebben het moeilijk en lopen met de fiets in de hand omhoog maar onze benen waren goed. Inmiddels was de complete familie met de lift op de top gearriveerd en onder luid applaus en aanmoedigingen passeerde wij voor de tweede keer de streep, even gezellig met de familie wat drinken en opwarmen in de tent en toen weer de afdaling in. Onderaan de berg even in gesprek met een man die zijn verhaal kwijt wilde en hierna voor de derde keer naar boven waar Adrie inmiddels al weer was aangekomen, in bocht 7 de Nederlandse bocht stond Lizeth, Bjorn, Linsey en Tom mij op te wachten even geknuffeld en Linsey gaf me nog een duw en ik vervolgde mijn weg naar boven een bocht verder stond de rest van de familie ons uitbundig aan te moedigen en dat je je zo erg goed en na anderhalf uur was ik weer boven, hier gezellig met de familie die inmiddels ook naar de finish waren gekomen de vele deelnemers aan staan moedigen. Om half drie besloot ik om Adrie op te vangen bij bocht 1 zo’n 2,5 km voor de streep, op een gegeven moment zag ik hem aankomen en zette mijn fiets in beweging ik riep kom op klasbak want ga er maar aan staan zes keer deze klim, even kletsen maar niet lang wat hij had er nog een behoorlijk tempo op liggen en ik moest volle bak rijden om hem bij te houden. 200 meter voor de streep sloegen we de handen in een en onder luid applaus passeerde we de finish, hierna even ons moment gepakt met Lizeth en daarna met de rest van de familie. Het was voor ons en ook voor de familie een onvergetelijke week waar we intens van hebben genoten met emotionele maar ook vele vrolijke momenten. Graag willen wij iedereen bedanken die ons op wat voor manier dan ook hebben gesteund om dit mogelijk te maken, ook de honderden vrijwilligers die zich deze dag hebben ingezet op dit geweldige evenement. Heel hartelijk dank. Perry en Adrie Familie Vissers Familie Verstappen


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Aan het woord is: Kees Jongeneelen, leeftijd 70 jaar. Hij woont in de Elzendreef. 1. Een herinnering aan Geffen De eerste Effe noar Geffe, in 1977. Als pas benoemde archiefambtenaar bij de voormalige gemeente Geffen, kreeg ik de opdracht agendapunten op te zoeken voor een nagebootste raadsvergadering van begin 1900. 2. Dit zou anders moeten De trottoirs in de Dorpstraat en Kloosterstraat. Maak er echt verhoogde trottoirs van, dan kunnen vele betonnen paaltjes verdwijnen en wellicht een aantal extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. Verbreding voetpad in de Elzendreef: Je kunt er amper met twee personen naast elkaar lopen. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Kerkstraat met zijn mooie karakteristieke panden en de monumentale Maria Magdalena Kerk alsmede de Dorpspomp.

5. Jammer dat … …het zolang duurt voor wat betreft de ontwikkeling van het Dorpsplein in relatie met het voormalige Gemeentehuis. 6. De leukste club De Herengymclub in sporthal De Geer op dinsdagavond onder leiding van Ria van der Sanden. 7. Ons visitekaartje De Geffense molens: De Vlijt en Zeldenrust. Geffen: Dorp tussen twee molens. 8. Bewondering voor… Alle mantelzorgers en vrijwilligers in Geffen en elders. 9. Geffen is voor mij… Het dorp waar ik me als West-Brabander, al heel snel opgenomen en thuis voelde, toen ik in 1978 samen met Henriëtte in de Dr. Poelsstraat kwam te wonen. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: Kom d’r in en de Ontmoeting, net als de eetpunten: De Ontmoeting en Alleengaandengroep Geffen. Mooie initiatieven die zeer gewaardeerd worden in ons dorp. Daar wordt Geffen socialer van!

4. Een mooi mens Pastoor David van Dijk. Altijd in voor een grapje of kwinkslag aan het einde van de Heilige mis op zondagmorgen.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


hŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ ^ĞŶŝŽƌĞŶĚĂŐ ŽŶĚĂŐ ϭϭ ĂƵŐƵƐƚƵƐ ϮϬϭϵ ŝŶ ĚĞ ƚƵŝŶ ǀĂŶ ^ŝŶƚ :ŽnjĞĨŽŽƌĚ͘ tĞ ŶŽĚŝŐĞŶ ĂůůĞ ƐĞŶŝŽƌĞŶ Ƶŝƚ EƵůĂŶĚ͕ sŝŶŬĞů ĞŶ 'ĞĨĨĞŶ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ Ƶŝƚ Žŵ ĚĞĞů ƚĞ ŶĞŵĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ^ĞŶŝŽƌĞŶĚĂŐ ϮϬϭϵ ŵĞƚ ĂůƐ ƚŚĞŵĂ DĞƚ ĞůŬĂĂƌ͘

WƌŽŐƌĂŵŵĂ ϭϬ͘ϯϬ ƵƵƌ ,ĞŝůŝŐĞ DŝƐ ϭϭ͘ϭϱ ƵƵƌ <ŽĨĨŝĞͬƚŚĞĞ ϭϭ͘ϯϬ ƵƵƌ YƵŝnj ϭϮ͘ϯϬ ƵƵƌ >ƵŶĐŚ ϭϯ͘ϯϬ ƵƵƌ DŝĚĚĂŐƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ϭϱ͘ϬϬ ƵƵƌ hŝƚƐůĂŐ ǀĂŶ ĚĞ ƋƵŝnj ϭϱ͘ϭϱ ƵƵƌ >ŽƚĞƌŝũ ϭϱ͘ϯϬ ƵƵƌ ĨƐůƵŝƚŝŶŐ

h ŬƵŶƚ Ƶǁ ŽƉŐĂǀĞƐƚƌŽŽŬũĞ ƚƵƐƐĞŶ ϭϱ ƚͬŵ Ϯϳ ũƵůŝ ŝŶůĞǀĞƌĞŶ ďŝũ ĞĞŶ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ ĂĚƌĞƐƐĞŶ͘ sŽŽƌ ĚĞĞůŶĂŵĞ ǀƌĂŐĞŶ ǁŝũ ĞĞŶ ďŝũĚƌĂŐĞ ǀĂŶ ϱ ĞƵƌŽ ƉĞƌ ĚĞĞůŶĞŵĞƌ͘ ŝƚ ďĞĚƌĂŐ ŬĂŶ ŽƉ ĚĞ ĚĂŐ njĞůĨ ĐŽŶƚĂŶƚ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽůĚĂĂŶ͘ /ŶůĞǀĞƌĂĚƌĞƐƐĞŶ͗ EƵůĂŶĚ͗ ,ĞƵǀĞůƐƚƌĂĂƚ Ϯ͕ ϱϯϵϮ D ;,ĂŶ ǁĂŶĞŶďĞƌŐͿ ĞŶ ƵLJŶ ĞŶ ĂĞůƐĞǁĞŐ ϭϱ͕ ϱϯϵϭ ;ZĞĐĞƉƚŝĞ ^ŝŶƚ :ŽnjĞĨŽŽƌĚͿ sŝŶŬĞů͗ ŝũůƐƚƌĂĂƚ ϭϭ͕ ϱϯϴϮ < ;tŝůůĞŵŝĞŶ ZƵŝũƐͿ 'ĞĨĨĞŶ͗ Ğ ,ĞĞŐƚ ϱ͕ ϱϯϴϲ s ; ŽƌƌŝĞ ,ŽŶĚŽŶŐͿ ;> d KW͗ /E , d ED > &KZDh>/ Z /:' sK ' /: KE^ ^dKE E s Z< Z Z ^͘ /d /^ , d :h/^d ͊Ϳ ŝŐŝƚĂĂů͗ ŝŶĨŽΛũŽnjĞĨŽŽƌĚ͘Ŷů Ž͘ǀ͘ǀ͘ ^ĞŶŝŽƌĞŶĚĂŐ ;ǀĞƌŐĞĞƚ ŶŝĞƚ ĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ǀĂŶ ĚĞ ŽƉŐĂǀĞƐƚƌŽŽŬ ĚŽŽƌ ƚĞ ŐĞǀĞŶͿ

/ŶĚŝĞŶ Ƶ ĚĞnjĞ ĚĂŐ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŶŽĚŝŐ ŚĞĞĨƚ͕ ǀƌĂŐĞŶ ǁŝũ Ƶ njĞůĨ ĞĞŶ ŬĞŶŶŝƐ ŽĨ ĨĂŵŝůŝĞůŝĚ ŵĞĞ ƚĞ ŶĞŵĞŶ͘ ƌ njŝũŶ ǁĞů ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ ĂĂŶǁĞnjŝŐ ĚŝĞ Ƶ ŬƵŶŶĞŶ ďĞŐĞůĞŝĚĞŶ ŶĂĂƌ ĚĞ ƚĞŶƚ͘ /ŶĚŝĞŶ Ƶ njĞůĨ ŐĞĞŶ ǀĞƌǀŽĞƌ ŚĞĞĨƚ ĞŶ ŶŝĞƚ ŵĞƚ ŝĞŵĂŶĚ ŵĞĞ ŬĂŶ ƌŝũĚĞŶ͕ ŬƵŶŶĞŶ ǁŝũ Ƶ ŽƉŚĂůĞŶ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ;ƌŽůƐƚŽĞůͿďƵƐ͘ sŽŽƌ ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ ǀƌĂŐĞŶ ŬƵŶƚ Ƶ ďĞůůĞŶ ŵĞƚ ^ŝŶƚ :ŽnjĞĨŽŽƌĚ ;ϬϳϯͲϱϯϰϮϯϰϮͿ ĞŶ ǀƌĂŐĞŶ ŶĂĂƌ DŽŶŝƋƵĞ ǀĂŶ <ƌŝĞŬĞŶ͘ :Ă͕ ŝŬ ŬŽŵ ŽƉ njŽŶĚĂŐ ϭϭ ĂƵŐƵƐƚƵƐ ŶĂĂƌ ĚĞ ^ĞŶŝŽƌĞŶĚĂŐ ϮϬϭϵ

Naam: ………………………………………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… WůĂĂƚƐ͗ ………………………………………………………………. Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… tŝů ŽƉŐĞŚĂĂůĚ ǁŽƌĚĞŶ͗ ũĂ ͬ ŶĞĞ ZŽůƐƚŽĞůŐĞďŽŶĚĞŶ ͬ ƐůĞĐŚƚ ƚĞƌ ďĞĞŶ

ĞnjĞ ĚĂŐ ŬŽŵƚ ŵĞƚ ŵŝũ ŵĞĞ͗ Naam: ………………………………………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………… Plaats: ………………………………………………………………. Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… tŝů ŽƉŐĞŚĂĂůĚ ǁŽƌĚĞŶ͗ ũĂ ͬ ŶĞĞ ZŽůƐƚŽĞůŐĞďŽŶĚĞŶ ͬ ƐůĞĐŚƚ ƚĞƌ ďĞĞŶ


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 2 juli: uitstapje mindervaliden naar Kevelaer 11 juli: Andre Rieu op het Vrijthof 26 juli: sluiting Oude Klooster 11 augustus: seniorendag st Josefoord 12 augustus: Oude Klooster weer open. Beste leden van de KBO: De zomer is in aantocht en omdat er in de maanden juli en augustus geen bestuursvergaderingen zijn in verband met de vakantie, is op 4 juni onze laatste bestuursvergadering geweest. Op dinsdag 3 september is na de zomer onze eerste vergadering. Nieuwe voorzitter KBO Sinds afgelopen jaarvergadering in maart hebben wij, KBO Geffen, een nieuwe voorzitter. Hieronder stelt hij zich even voor: Mijn naam is Riny van den Akker, 66 jaar oud, 45 jaar getrouwd met Ria.Vader van 2 kinderen, beide getrouwd, en opa van 4 kleinkinderen. In 1974 verhuisde ik met Ria naar Uden en werd filiaalhouder van een elektrozaak tot 1981, vervolgens startten wij in dat jaar cafetaria het Akkertje. Terugkijkend een mooie en intensieve periode. Na een omscholing intern bij verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden stapte ik in de assurantiewereld, dit was een nieuwe uitdaging. Na een interne reorganisatie stopte ik na 25 jaar werkzaam te zijn geweest. Deze periode was zeer leerzaam, je kijkt bij de mensen in de keuken, oftewel in hun priveleven, je wordt geconfronteerd met vreugde en verdriet, betrekking geboorte –overlijden-echtscheiding enz.Vervolgens ben ik als ouderadviseur (vrijwilliger) bij Rigom (Ons Welzijn) werkzaam. Afgelopen jaar werd ik benaderd door het bestuur van de KBO met het verzoek of er interesse is voor het voorzitterschap van de KBO. Ik ben me toen gaan verdiepen in deze vereniging. En was zeer verrast van de vele activiteiten, zoals reizen-gym-bloemschikkenfietstochten-koersbal-handwerken - Kerst en nieuwjaarsvieringen – enz. Dit alles wordt ondersteund door de vele vrijwilligers, die actief zijn voor vele ouderen in Geffen, (± 350 leden) om ze te behoeden voor eenzaamheid en te waarderen als mens met elk zijn kwaliteit, zodat de oudere blijft betrokken en deel blijft nemen in de samenleving van Geffen. Met als doel; Je blijft langer gezond.

Gezien deze gegevens vind ik het een uitdaging en heb ik tegen het bestuur ja gezegd. Mijn streven met het huidige bestuur is, om onze vereniging KBO (wordt een nieuwe naam) te verfrissen naar een jongere aanwas van leden vanaf 50 jaar, waar onze ouderen zich ook prettig bij voelen. Ook wetende, dat met de vergrijzing de overheid daardoor spaarzamer wordt met de zorg naar de ouderen, en hierdoor meer hulp en sociale controle gewenst wordt van familie - buurt en dorpsgenoten. Met vriendelijke groet Riny van den Akker. Aanmelding seniorendag 2019. Bij de ONS van afgelopen keer zit een formulier om aan te melden voor de seniorendag op Jozefoord. Hierbij staat als inleveradres Corry Hondong. Corry is inmiddels verhuisd. Haar nieuwe adres is De Heegt 5. 2 juli: uitstapje mindervaliden naar Kevelaer Allemaal herinneren we ons de processies nog, die in mei werden gehouden. In mei was niet mogelijk, maar in juli is Maria er ook nog. We gaan met de ouderen en mensen, die dit niet meer op eigen gelegenheid kunnen, een dagje naar Kevelaer. U hoort nog hoe laat we verzamelen of hoe laat u evt. wordt opgehaald. We verwachten tussen 18.00-18.30 uur weer in Geffen te zijn. 11 juli: André Rieu op het Vrijthof. Voor degene die meegaan, hieronder nog even het programma: 15.30 uur Vertrek vanuit Geffen op het dorpsplein 17.00 uur Tussenstop voor een 3-gangen diner / buffet 19.00 uur Vertrek vanaf de dinerlocatie en rechtstreeks naar Maastricht 19.30 uur Verwachte aankomst Markt Maastricht (vanaf hier loopt u in 5 minuten naar het Vrijthof) 21.00 uur Aanvang concert 23.45 uur Einde concert 00.15 uur Retour vertrek vanaf de Markt 01.45 uur Verwachte thuiskomst te Geffen Driedaagse reis met bezoek aan de wereldhaven dagen 5-6-7 september. De reiscommissie heeft voor u door Brabant Express een leuke reis laten samenstellen met als topevenement de Wereldhaven dagen in Rotterdam. Deze reis is nog niet vol, u kunt zich nog aanmelden. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden.

11


DIAMANT VOOR THEO EN MARIETJE VAN LITH Ze wonen al 56 jaar in Willibrordusstraat, klagen niet over pijntjes en pillen, “Want vroeg of laat krijgen we allemaal met leed en ongemakken te maken”. Ze stellen zich positief op, genieten van buiten zijn, van bloemen en van altijd bezig blijven, “Want dat voelt het beste!” Theo (81 j.) en Marietje (82 j.) van Lith – van Hout, hebben hun 60-jarig huwelijksfeest mogen vieren. “Een gezellig feest bij ’t Haasje met vooral veel ‘buurte’, zeker met de ’ouw’ buurtgenoten, die inmiddels allemaal verhuisd of overleden zijn. Als je achterom gaat bij de Theo en Marietje, kom je in een prachtige bloementuin. terecht. Een reeds jarenlange liefhebberij van Theo: potten met diverse hangplanten: petunia’s, begonia’s en bascus, dit jaar in de paarstinten, verzorgen.Achter in de tuin vind je een kas met groente en tomaten. Buitenshuis, in de Elst, lopen nog de schapen. Het gebruinde gezicht van Theo verraadt dat hij altijd buiten is. Marietje helpt mee, waar nodig is en doet het huishoudelijk werk met hulp van dochter Annemarie. Allebei weten ze maar al te goed van aanpakken, want dat hebben ze van jongs af aan geleerd. Marietje was de jongste van de twaalf (en is helaas nog de enige die in leven is) en was al op jeugdige leeftijd intern in het nonnenklooster in Aarle-Rixtel. Vandaar ging ze werken bij

een Limburgse boer en later werkte ze in de Thuiszorg. “We hielpen ook altijd elkaar in de buurt als er een kindje was geboren.” Theo, die zich bekwaamde in de Land- en Tuinbouw, vertelt over zijn jonge tijd. “De jongelui van nu hoeven niet te klagen, vroeger was in de tuinbouw alles handwerk. Wij spitten de kassen om met de schop, 7 man achter elkaar en 2 steken diep. Over ‘moe zijn’ werd nooit gesproken!” Ook Theo kent de buren-boerenhulp, met name in de oogsttijd.“En alles met dichte portemonnee!” Zoals gezegd:Theo en Marietje klagen niet gauw, ‘de wil om bezig te blijven, zit er nog in’. Voor ‘het diamant’ werden ze verrast door de kinderen en kleinkinderen met een reis naar Canada, waar drie broers van Marietje woonden. De neven en nichten zullen hen hartelijk ontvangen en ze zien er dan ook erg naar uit om die te ontmoeten. Proficiat!

BEDANKT Graag willen wij iedereen bedanken, voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes. Ter gelegenheid van ons Diamanten Bruiloft 28 mei J.L Theo en Marietje van Lith - van Hout Kinderen en kleinkinderen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 12


ALP D’HUZES 6 JUNI 2019

Vorig jaar oktober hebben we besloten om mee te lopen voor alp d’huzes. Namens ons team “De Alpenzusjes” willen wij iedereen bedanken voor de vele donaties. Er zijn hartverwarmende momenten geweest, zoals carnavals dinsdag in de tent met Carnecantus. Het was een kippenvel momentje voor ons. Mede door de vele Geffenaren zijn we op een totaal bedrag gekomen van € 16.795,05. Wat een mooi dorp hebben we toch. Dit bedrag komt ten goede voor het KWF. Met trots kunnen we zeggen, dat we de top bereikt hebben met een lach en een traan… Nogmaals iedereen bedankt voor alle steun en WIHABO bedankt voor de kaartjes. Groetjes Jacintha en Ronnie

AANKONDIGING

Informatiebijeenkomst Slaap en Slaapproblemen Eén op de vijf Nederlanders kampt met slaapproblemen. Een gezonde slaap is van groot belang om goed te kunnen functioneren. Wanneer slaapproblemen langer aanhouden, heeft dit vaak grote invloed op het dagelijks leven. In samenwerking met huisartsenpraktijk Vinkel en Nuland organiseren wij daarom deze informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond en functie van normale slaap en over veel voorkomende factoren die de slaap kunnen verstoren. Dit geeft u meer inzicht in uw eigen slaapproblemen en eventuele factoren die deze problemen veroorzaken of in stand houden. Ook kan het u helpen bij het voorkomen van slaapproblemen. Daarnaast bespreken we gezonde en minder gezonde gewoonten rondom het slapen en de do’s en don’ts bij het gebruik van slaapmedicatie. U krijgt tips en adviezen om beter te kunnen slapen. Datum: Woensdag 23 oktober Tijd: Inloop 19.15, start bijeenkomst 19.30-21.00 uur Locatie: ’T Zijl, Zijlstraat 2 Vinkel Kosten: Gratis Aanmelden kan tot 21 oktober via: lisa@praktijkvandaag.com Graag tot dan! Mario Schultz-Eltink (praktijkondersteuner GGZ), Lisa Mols (slaapoefentherapeut), Lisa Konickx (openbaar apotheker)

FIETSCLUB KBO GEFFEN

Fiets 4 daagse Deurne Wat hebben wij GENOTEN van de fietsvakantie10 11-12-en13 juni. Verzorgt door Jan en Cristine Ceelen en Ber Vissers. Het was Toppy en zeker voor herhaling Gratis handdoek met je naam! vatbaar BEDANKT!!! Besteed in Maart t/m Juni 2019 voor € 60,00 aan kleding verstelwerkzaamheden bij KledingVermaak en ontvang een Ine van Erp en alle fietsers

gratis handdoek met je voornaam erop geborduurd. ***

Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Vermaakkosten Inkorten € 12,50 Nieuwe rits inzetten € 14,95 Korter zonder voering € 12,50 Korter met voering € 14,95 Losse naden stikken € 4,95 Naden innemen € 12,50 Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm € 30,00 Zak stikken € 4,95 Diversen Reparatie per uur € 10,00

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 13


ROOI OORTJES XXI Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. In de maand juni ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob Ardon, aan de tap van De Koppellinck én rondom de Dorpspomp. GEFFES FOLKLORE GOA VERLOREN Op een mooie, twidde Pinksterdag waar de traditionele Openluchtmis bij t kapelleke in de Veldstraat. Droevig i.v.m. het op handen zijnde vertrek van ons pastoorke David, mar mi een extra feestelijk tintje: de Boerenbruidsparen vieren hun 40-jarig bestaan mi hun nostalgische aanwezigheid; alle stoelen zijn tot de laatste plek bezet, het zonnetje schijnt. De bloemenhulde aan Maria door communicanten en vormelingen vormt een hoogtepunt.

ficiat!) en dat werd onder andere gevierd met vrinden van de plaatselijke carnavalsstichting én mijnheer Pastoor. Ge wit wel; die stichting, die haar feestjes liever niet in armetierige cafés, maar in kolossale feesttenten viert. Buitendorps de bluumkes buiten zetten, zogezegd. Lang verhaal kort: geluidsoverlast, openbaar dronkenmansgelal, gezeik op de sociale media, vermelding in deze column. Wedden, dat ze straks uit de heup terug schieten? Wij hopen ’t! MONUMENTAAL GROEN Alle archieven van de opgeheven gemeente Maasdonk zijn wél naar Den Bosch gegaan. Daarmee dus ook de lijst van monumentaal, Geffens groen. Onze secretaris heeft ‘m via-via voor ons opgevraagd, zodat wij die kunnen vergelijken met de (nog)karige lijst van de gemeente Oss. Wist u trouwens, dat elke Groewd Osse burger zijn of haar boom aan kan melden voor de lijst? Kijk maar eens op www.oss.nl óf meld uw favoriete, Geffense boom bij ons, dan doen wij van ’t comité ”Bomenkap Geffen? Nee!” dat graag namens u. Fijne zomervakantie! CV ’t Rooi Hundje Geffen, tel: 06 - 53916725

Eeuwig sund, dâ we de moiste tradities van het Carnaval oan HoReCa Geffen verpatst hèn. STROOIPOP Het gaat ons te ver om Strooipop (ook) onder folklore te scharen. Maar toch; de organisatie van ons innigste Popfestival stopt er na tien vette, muzikale jaren mee. Dâ verkondigde haar voorzitter Rob van Herpen, die trouwens verrèkes veul van Piet Shell hi, op DTV en in de krant. Hoewel de programmering van de leste Strooipop nog topsecret is, hèn ze toch al 83% van de kaarten verkocht.Wij wensen jeugdig Geffen veel plezier het eerste weekend van oktober en zijn benieuwd naar neij muzikale initiatieven van de Werkgroep Strooipop; suc6 allemaal en dagge bedankt zèt, dâ witte! GELUIDHINDER DORPSPLEINTJE Wij noemen liever gin namen bij schandaaltjes, maar ergens eind mei was er een feestje van een zeer prominente Geffenaar. Hij woont aan het kleine Dorpspleintje, tegenover de ingang van de plaatselijke, sympathieke supermarkt. Markante dorpsgenoot werd 57 jaar (Pro14

JOHN GEURTS KAMPIOEN BANDSTOTEN ‘T HAASJE Ieder jaar wordt er bij onze club een nacompetitie gespeeld door de diverse leden. Hier zijn ook niet leden welkom. Helaas waren er dit jaar geen aanmeldingen. Na diverse spannende voorronden waren het Tiny van Nistelrooy en John Geurts die de finale mochten spelen. Tiny was kampioen geworden van de dinsdagavond poule. John van de vrijdagavond poule. John was ongeslagen in de finale gekomen. Tiny had in de voorronden een wedstrijd verloren. Ook in de finale was John de sterkste, en werd zo ongeslagen kampioen van deze nacompetitie. Proficiat John, namens de leden en het bestuur. BV ‘t Haasje


NIEUWS VAN KOM D’R IN Voor veel mensen staat de vakantieperiode weer voor de deur. Op 5 juli is het voor de basisschool alweer de laatste dag van dit schooljaar. De leerlingen van groep 8 brengen weer een mooie musical en er zijn volop afscheid-feestjes van de basisschool. Zij gaan een nieuwe fase in: het voortgezet onderwijs. Het afgelopen jaar hebben we een paar leuke activiteiten gehad met de basisschool leerlingen.Volgend schooljaar zullen wij de samenwerking met de basisschool verder opzoeken. Houdt de Torenklanken en het Wissel-nieuws maar in de gaten. Wij willen een ontmoetingsplek zijn voor alle inwoners van Geffen ongeacht de leeftijd. In verband met de zomervakantie zijn er enkele tijdelijke wijzigingen in ons programma: Dansen op muziek op dinsdagochtend vervalt op 30 juli en op 6 en 13 augustus. Op 20 augustus gaan we daar weer mee verder. Het Repair Cafe vervalt in de maanden juli en augustus. Je kunt er nog terecht op 28 juni en daarna weer in september. De computerles vervalt in juli en augustus en begint weer op 4 september. De crea-middag op de eerste en derde donderdag van de maand vervalt in juli en augustus en start weer in september. De inloop op dinsdag- en vrijdagochtend en op zondagmiddag gaat de hele zomer gewoon door. De Wereldproeverij op de laatste woensdag van de maand gaat in juli en augustus ook gewoon door. Je kunt daarvoor inschrijven bij Kom d’r in of via ons emailadres komdrin.geffenzorgt@gmail.com Wij zijn voor onze werkgroep op zoek naar: iemand die de communicatie en PR voor Kom d’r In zou willen verzorgen. Misschien is er iemand in Geffen die een opleiding in die richting volgt en het leuk vind om bij ons wat ervaring op te doen, of een stageplek zoekt? Wij zijn een team van enthousiaste mensen met ook jongeren erin. Wil je meer informatie hierover laat het dan aan één van ons weten of stuur een email, wij vertellen je graag meer! Wij wensen iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie!

1994-2019 Zeeland 8 juni 2019. De 3e Regiobokaalwedstrijd is gespeeld. Deze keer niet bij de 1e, maar wel een verdienstelijke 8e plaats voor Gerard vd Zanden en Leo Renders. Er waren nog 2 koppels van ons. Henk vd Heijden en Theo v Wanrooij zij werden 19e En Theo v Uden en Tonnie Renders werden 26e Aan deze sportieve dag deden 34 koppels mee. De volgende wedstrijd is in Nistelrode zondag 7 juli. Groeten van het bestuur van JBC Geffen We zien jullie graag op ons Geffens Open Jeu de Boules Toernooi 30 juni voor De Koppellinck. Kijk eens op www.jbcgeffen.nl

15


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


GELOOF ONDER WOORDEN (28) Jezus, zoon van God. In het Evangelie zijn er twee spirituele wegen: van de mensen naar Jezus Christus en van Jezus Christus naar de mensen. Van de mensen naar Jezus Christus: in de Evangeliën van Mattheus, Marcus en Lucas zegt Jezus zelden wie Hij is. Hij spreekt over zichzelf als ‘de Zoon’ of de Mensenzoon’. Maar Hij ondervraagt zijn leerlingen: ‘En wie zeggen jullie dat Ik ben? Het is dus aan de leerlingen om stukje bij beetje te ontdekken wie Jezus is, ieder in zijn eigen ritme. Het geloof in Jezus Christus is een lange weg. Van Jezus Christus naar de mensen: in Johannes zegt Jezus ‘Ik ben’, en deze uitdrukking maakt Hem gelijk aan God,‘Hij die is’ (Joh 3) Soms zegt Hij: ‘Ik ben de deur, de herder, het licht, het brood…’ Het geloof in Jezus Christus is een openbaring, de onthulling van een geheim. Het is God die tegen de leerlingen zegt: ‘Dit is mijn Zoon’ (Lc 9,28-36). Dit geloof is een genade, een gave (Mt 16,17 en Kor 12,3). De mens kan niet ontdekken dat God de Vader is, gave van liefde aan zijn Zoon. De mens kan zich niet voorstellen of realiseren dat de Zoon van God zich ten dienst stelt van ons, zich tot onze broeder maakt.Vanuit God gezien is het geloof een de mens toevertrouwd geheim, een vertrouwen dat ons geheel onverwacht ontmoet.Vanuit de mens gezien is het geloof een luisteren naar God dat nooit uitgeput raakt, een verbazende verwondering, een genade. ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ In Mattheüs, Marcus en Lucas zegt Jezus heel weinig over zichzelf. Kennelijk wil Hij niet dat de mensen zich te snel over hem uitspreken, Waarom? De joden uit die tijd hadden grootste ideeën over de Messias, de Gezondene van God: Jezus wilde hun verlangens naar een spectaculaire ommekeer op geen enkele manier aanmoedigen (Joh 6,15). Daar was misschien een diepere reden voor. Het is al pretentieus om van een levensgezel te zeggen: Die ken ik goed’, maar helemaal stoutmoedig om te zeggen: ‘Ik weet wie Jezus Christus is’. Dat leer je nergens, maar door Jezus te ontmoeten in gebed, door meditatie van zijn woord en door een levenswijze die geïnspireerd is door het Evangelie (Joh 7, 28; 1 Joh 2,3-6). Pas halfweg de drie Evangeliën van (Mt 16,13-20), Mc 8,27-30 en Lc 9,18-22), na een lange tijd van gezamenlijk optrekken, stelt Jezus de beslissende vraag: ‘En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordt: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ (de man aan wie God de zorg toevertrouwt om de mensen naar het Koninkrijk te brengen). Direct na de woorden van Petrus (geloofsbelijdenis), wordt deze door Jezus terechtgewezen, omdat hij het lijden van de Messias niet kan plaatsen. Hij gelooft dat Jezus de Messias is, maar hij moet nog alles leren over deze Messias. Hij heeft nog een lange weg met

Christus te gaan, tot aan het kruis, tot aan Pasen, tot Pinksteren... Petrus gaat van ontdekking naar ontdekking over Jezus Christus. In het leven van elke gelovige komt er zo een moment waarop de vraag rijst: ‘Voor jou, wie is Christus voor jou? Christus laat zijn leerlingen ( en dus ook wij) stukje bij beetje ontdekken wie Hij is. Het is een ding om de leer over Jezus Christus aan te horen en te leren kennen, Maar het is iets anders om innerlijk in te stemmen met die waarheid, omdat zij diep in het hart erkend wordt. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

KLAPSTOELENCONCERT Het is inmiddels al enkele jaren traditie dat W.I.K. de zomerstop inluidt met een concert in de openlucht. Na alle Geffense speeltuinen te hebben aangedaan, strijken onze muzikanten dit jaar neer in het Arboretum. Kom helemaal in de vakantiestemming met ons gezellige muzikale programma van ongeveer een uur. Ongetwijfeld zul je veel herkenbare muziek voorbij horen komen. Dus leg dat werk in de tuin neer en fiets even langs met de (klein)kinderen of wandel even voorbij met de hond. Iedereen is welkom! Datum: wo 3 juli 2019 Aanvang: 19.00 uur Locatie: Arboretum Geffen Tip: neem je picknickkleed of klapstoeltje mee

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


HET SINT-JORISGILDE DANKT ALLEN Die ons zo geweldig geholpen hebben voor, tijdens en na onze zeer geslaagde gildendag van 26 mei jl. Er waren veel mensen paraat op vrijdag en zaterdag tijdens de opbouw. Op de dag zelf – de zondag – waren er heel veel handen om te helpen, zoals de barbezetting, bij de toiletten, de wegafzetting en de fotografen. Ze deden het allemaal met een zonnig humeur, hoewel velen al vroeg waren opgestaan om voor koffie, broodjes en lunchpakketten te zorgen. Op maandag waren er ook weer voldoende mensen om de boel mee af te breken en het terrein weer netjes achter te laten. En al die mensen waren VRIJWILLIGERS. Wij danken de WIK die voor ons uitging tijdens de optocht en bij de massale opmars; de Pompzwengels die het feest nog een boost meegaven en Henri die de muziek draaide in de tent. De bezoekers genoten van dit alles. Natuurlijk waren wij ook heel blij met de financiële en morele steun die we gekregen hebben van de gemeente, de Dorpsraad en de vele sponsoren, zowel financieel als in natura. Waarschijnlijk zijn we mensen vergeten, maar weet dat we ook hen dankbaar zijn. Dit alles laat ons terugzien op een heel mooie dag.

en een hapje door Henk en zijn gezin. Na geproost te hebben op een mooie dag steeg het hele gezin in het rijtuig van standaardruiter Piet van de Wetering, die met schoonzoon Joop het gezin naar het wedstrijdterrein bij molen Zeldenrust bracht. Daar werden ze weer opgewacht door het gilde en welkom geheten door hoofdman Jan van der Heijden. Na drie rondjes rond de schietbomen was het tijd voor het lossen van de eerste schoten, aangekondigd door onze speaker Antoon Romme. Die eerste schoten werden gelost door oud-burgerkoning Henk, gildeheer pastoor David van Dijk, voorzitter van de stichting die het nieuwe gebouw van scouting, jeugdvakantiewerk en gilde beheert Hans Hendriks en afgevaardigde van de Dorpsraad Peter van Erp. De strijd kon beginnen. Terwijl de jeugd begon met schieten, deed Hans Hendriks nog even een woordje, niet alleen als voorzitter van voornoemde stichting, maar ook als voorzitter van de Dorpsraad. De competitie op het veld werd met spanning gevolgd door veel bezoekers. Het is een familiegebeuren, dus men bracht de kinderen mee die gewoon hun eigen gang gingen. Uiteindelijk waren de vijf mannen die moesten afkampen: Peter van Erp, Frank de Post, Eddy van Lokven, Marc van Erp en Jan van Rooij. Eddy was de beste in de voorronde en bleek ook de beste in de eindstrijd; hij werd voor de tweede keer (in 2017 was het de eerste keer) Burgerkoning en kreeg de wisseltrofee overhandigd.Van de jeugd won Stijn van Griensven en ook hij kreeg een wisseltrofee. Peter van Erp werd tweede en Jan van Rooij derde. De beide winnaars kregen een vendelgroet. Een mooi einde aan een mooie dag.

EEN NIEUWE BURGERKONING EN EEN BURGERPRINS Een prachtige dag, zondag 9 juni 2019, de dag van het jaarlijkse Burgerkoningschieten bij het Sint-Jorisgilde. Dit jaar was het ook de eerste keer dat er geschoten ging worden om de titel Burgerprins. De zon scheen uitbundig toen we de Burgerkoning 2018 – Henk van Erp – bij zijn huis gingen ophalen. Daar werden we hartelijk ontvangen met een brandewijntje

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


FINALE GEFFENS BANDSTOOTKAMPIOENSCHAP 2019 Zoals al 39 voorafgaande edities is in de week van 12 t/m 15 juni de finale van het Geffens bandstootkampioenschap afgewerkt. Dit keer werd hij gehouden bij Café Govers (bij Kim en Peter). De belangstelling was dit jaar groot. Zou dit komen om dat dit een jubileumeditie was? Aan deze finale deden als volgt mee Mari van Erp, Gerrit van Erp, Rien van Erp, Frans Janssen (allen van T.O.K.), Hans Heesakkers, Berti van de Elzen (beiden van D.Z.B.) en Henk van Dijk (van ’t Boetje). Van ’t Haasje heeft niemand de voorrondes overleeft. De eerste avond werd snel afgewerkt. De kortste partij van deze avond werd gespeeld in 21 beurten door Mari (T.O.K.) en Henk (’t Boetje). Na de twee speelronde die op deze avond gespeeld werden stonden Gerrit en Berti aan kop met 4 winstpunten. De tweede avond bleef Gerrit zijn partijen winnen. Bert verloor tegen Mari zodat er na vier speelrondes er nog drie kanshebbers voor de titel overbleven, te weten Gerrit (8 punten), Bert en Mari (6 punten). Mari verbeterde zijn kortste partij door deze in 20 beurten uit te maken. De laatste speeldag werd geopend door Frans tegen Hans en Gerrit tegen Henk. Frans won (45 beurten) en Gerrit (29 beurten). Het lijkt er op dat Gerrit ongeslagen kampioen wil worden. Hierna speelde Mari tegen Frans en Rien tegen Berti. Hiervan wonnen Mari (30 beurten) en Rien (29 beurten). De laatste drie partijen werden op een tafel. De eerste partij was Rien tegen Hans die de partij in 20 beurten. Hierna begon de spanning toe te nemen. Als Mari zou winnen en Gerrit verliezen zou er een barragepartij gespeeld moeten worden. Eerst speelde Mari tegen Henk. Henk (21 beurten) haalde de spanning uit de competitie door te winnen van Mari. Hierdoor was Gerrit al kampioen voordat hij zijn laatste partij gespeeld had. De laatste partij was de partij tussen Gerrit en Berti. Berti won zijn laatste partij zodat hij tweede werd. De kortste partij werd gespeeld door Mari en Hans (20 beurten) en Hans maakte de langste serie met 11 caramboles. Dit leverde na drie spannende wedstrijddagen de volgende stand op: pnt. gem. h.s. perc. 1 Gerrit van Erp 10 1,22 9 96,05% 2 Berti v.d. Elzen 8 1,08 9 91,67% 3 Mari van Erp 8 1,39 10 90,79% 4 Rien van Erp 6 0,88 9 78,16% 5 Henk van Dijk 4 1,28 9 87,92% 6 Frans Janssen 4 0,90 6 78,07% 7 Hans Heesakkers 2 0,84 11 83,89%

Op deze plaats willen we Kim en Peter bedanken voor de goede verzorging van alle biljarters, tellers en schrijvers.Volgend jaar zal de finale (bij voldoende belangstelling) gehouden worden bij café Boetje of bij café ’t Haasje. De organisatie.

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Woensdag 26 juni 14.30 uur: Zomerconcert Nulands Gemengd Koor Het brede repertoire van het Nulands Gemengd Koor brengt voor ieder wat wils. Al jaren zijn ze van de partij op Sint Jozefoord en ook deze zomer komen ze bij ons zingen. Zondag 30 juni 09.45 uur: Afrika Engakoor Het Afrika Engakoor uit Nistelrode zingt lieden uit o.a. Botswana, Burundi, Congo, Ghana, Kenia, Namibië, Ruanda, Sierra Leone, Tanzania, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Het koor wil vreugde delen en noemt de optredens ‘avontuurlijk en blij’. Komt u meegenieten? Dinsdag 16 juli 14.30 uur: Trug nor vruuger Al zo’n 30 jaar zingen de nu 20 actieve leden van Trug nor vruuger in de regio. Hoewel de naam van de groep typisch Brabants klinkt, spelen de leden zeker zoveel nationaal bekende evergreens als Brabantse. De repertoirekeuze is in de loop der jaren wat opgeschoven. Hele oude nummers zijn geschrapt en hedendaagse liedjes van bijvoorbeeld Jan Smit en Frans Bauer staan op de playlist. U bent van harte welkom. • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


DEMODAG PHV DE TROUWE HELPER GEFFEN 75 JAAR.

BEN JIJ DE MILJOENSTE BEZOEKER VAN EFFE NOAR GEFFE?

Op Zondag 14 Juli organiseert Politiehonden Vereniging De Trouwe Helper Geffen een spectaculaire demonstratie dag om haar 75 jarig bestaan te vieren. PHV De Trouwe Helper is een KNPV vereniging met een prachtig oefenterrein in Geffen, Noord- Brabant, waar men voornamelijk het PH1 programma beoefent, maar ook mogelijkheden heeft tot om met zoekhonden het KNPV programma te beoefenen. Sinds 2015 beoefent ook HSV De Trouwe Helper het IPO programma op ons terrein, waardoor we een mooie diversiteit van sporten met honden aanbieden. Het hele weekend staat in het teken van 75 jaar PHV De Trouwe Helper, waar we zondag een demonstratie dag organiseren. Er zullen verschillende facetten van hondensport te zien zijn waaronder natuurlijk het KNPV programma (Koninklijke Nederlandse Politiehonden vereniging), IPO en VDH, Mondio ringsport, detectiehonden van Four Winds K9 en frisbeehonden. Voor de kinderen hebben we verschillende activiteiten zoals een springkussen en pony rijden. De entree is gratis en iedereen is welkom!

Op 1 september aanstaande vindt de 43e editie plaats van hét Brabants dagje uit: Effe noar Geffe. Dit jaar verwachten wij onze miljoenste bezoeker te mogen begroeten. Aan dit heuglijke feit zullen we op een ludieke manier aandacht besteden, dit mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan!? Ook dit jaar staat de markt weer bol van nostalgie, dieren, muziek, kinderattracties, demonstraties en een geweldige streeksfeer. Daarnaast hebben we een aantal verrassende, ‘nieuwe’ thema’s toegevoegd aan ons prachtige evenement. Kortom: je mag het niet missen. Dus wees erbij op zondag 1 september!

Wanneer: Tijd: Waar:

Zondag 14 Juli 2019 Van 13.00 – 17.00 uur Waterlaat 2 te Geffen

GESLAAGDE WANDELVIERDAAGSE BIJ SINT JOZEFOORD De jaarlijkse wandelvierdaagse bij Sint Jozefoord, waar zo’n 60 bewoners aan hebben meegedaan, was ook dit jaar weer een groot succes. Vergezeld door evenveel vrijwilligers liepen zij in de eerste week van juni drie dagen (één dag werd vanwege slecht weer afgelast) verschillende routes door Nuland. We willen iedereen bedanken die onze wandelvierdaagse tot een groot succes heeft gemaakt. Onze bewoners hebben ontzettend genoten. Onze speciale dank gaat uit naar: # De wandelclub Nuland # Het Gilde van Nuland # Castello # Onze vrijwilligers Jan, Dre en Rob # 06 elfjes (dweilorkest) # Alle familieleden, stagiaires, vrijwilligers en personeel van Sint Jozefoord.

WIE DOET NU ZO IETS? Op donderdag Hemelvaartsdag omstreeks tussen 12:00 en 13:00 uur zijn bij mijn buurman Kastanjehof 30 en bij mij Kastanjehof 32 eieren in de achtertuin gegooid. Ik had net nieuwe kussens voor mijn tuinstoelen en een was er daardoor heel vies geworden. De buurman heeft 3 kinderen waarvan een kleintje van nog geen 2 jaar. Beseft dan diegene die het gegooid heeft wel wat hij of zij heeft gedaan? Dat Ei had makkelijk dat kleintje kunnen treffen wat net in de tuin aan het spelen was. Was dat nu uit verveling of baldadigheid of wat? Dat wou ik doch even melden. Monika Binz

WIE WAT WANNEER JUNI 29 Jeugdbrandweerdag 30 Geffens Open Jeu de Boules toernooi JULI 18 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 31 Openlucht klapstoelenconcert W.I.K., 19.00 uur Arboretum

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-8512962, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.