Torenklanken 2014 - nr 10

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 10 | juni 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

W.I.K. EN EXPRESZO: MUZIKAAL GEWELD MÉT SPANNENDE PRIJZEN Het jaarlijkse donateursconcert van muziekvereniging W.I.K. staat weer voor de deur. Dit concert wordt gehouden om al onze donateurs en fans te bedanken die ons het afgelopen muziekseizoen gesteund hebben. W.I.K. is dit jaar niet alleen, ook het koor ExpresZo laat van zich horen op zaterdagavond 14 juni! Met muziek uit het Wilde Westen, het oude Pompeii en New Orleans aan het begin van de 20e eeuw maakt u een reis over de wereld. Ook worden er uitstapjes gemaakt naar muziek van Coldplay en Gerard van Maasakkers. Vergeet ook vooral uw lot niet mee te brengen die u van een ‘WIK-er’ gekocht heeft tijdens de donateursactie. U maakt daarmee namelijk kans op geweldige prijzen, waaronder een Brabantse koffietafel en een mountainbike! De prijzen worden beschikbaar gesteld door verschillende sponsoren waaronder Hanex Carwash en reclamebureau Creativos uit Geffen. Ook op de avond zelf kunt u nog loten kopen. De bar is open voor de nodige hapjes en drankjes. Dus houdt u van gezelligheid en natuurlijk muziek? Aarzel dan niet en kom dan op zaterdagavond 14 juni naar het donateursconcert van muziekvereniging W.I.K. Wanneer: Zaterdag 14 juni 2014 Aanvang: 20.00 uur (De zaal is open om 19.30 uur) Waar: De Koppellinck in Geffen De entree is uiteraard gratis, om u te bedanken voor uw steun! Kijk voor meer informatie op www.wikgeffen.nl

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

29 juni 2014

15E GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI Pak deze kans. Doe nu mee. Ook u bent van harte welkom. NIEUW NIEUW NIEUW De regel dat 1 van de 2 uit maasdonk moet komen is geschrapt. Dit toernooi is bedoeld voor iedereen. Dus ook voor U, ongeacht ervaring. Jeu de boules, het spel dat steeds meer mensen boeit. Wij spelen het doubletten variant, wat wil zeggen 2 tegen 2, een koppel bestaat uit 2 personen. U heeft geen jeu de boules ballen? Geef dit even door dan wordt er voor gezorgd. De inschrijving is gestart en staat open tot en met 25 juni. De kosten zijn 8 euro per koppel, te voldoen op de dag zelf. Angelique van Hirtum T. 073-5327301 na 17.00 uur Tonnie Schuurmans tel.: 073-5322475 Henk Lepoutre tel.: 073-5322543 e-mail: angeliquevanhirtum@home.nl of tonnie.schuurmans@hetnet.nl Graag zien we uw inschrijving tegemoet. U word verwacht om 10 uur bij sporthal de Geer en het duurt tot ± 16.00 uur. Tot ziens? het bestuur JBC Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 16 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 13 juni 19.00 u. * avondmis in de kapel zo. 15 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Dankviering Communicanten en vormelingen / vaderdag) di. 17 juni 19.00 u. * avondmis in de kapel vr. 20 juni 19.00 u. * avondmis in de kapel zo. 22 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 24 juni 19.00 u. * avondmis in de kapel vr. 27 juni 19.00 u. * avondmis in de kapel met aansluitend een bezoekje aan de Mariagrot in de pastorietuin, om aldaar een kaarsje te ontsteken. Daarna is er koffie in het patronaat. zo. 29 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De stand (per 20 februari) is € 16.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 uur - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298.

Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: mei 2014: Givano Reuvers. Daan Eikenaar, Siebe Verbruggen, Fenna Swanenberg. PROFICIAT COMMUNICANTEN 18 mei 2014: Jaimy van Ballegooy, Emma van Bergen,Veerle van Berlo, Fabian Czyz, Pim van Dinther, Rhona van Dinther, Ties van Dinther, Wessel van Dinther, Wouter van Dinther, Fleur van der Doelen, Hanne van der Doelen, Lisa van der Doelen, Stan van der Doelen, Britt van Erp, Mirthe van Erp, Morris van Gogh, Samantha van Gogh, Jurre van de Haterd, Lieke van Hoeij, Jens Hulshof, Lieke Jagers, Koen Krijnen, Nynke van Nistelrooy, Renco Olesch, Steve van Schijndel, Suze van Schijndel, Jan Timmermans, Emma van Uden, Tara Vogels, Willem van Wanrooij. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 20 mei 2014 Mien Ruijs - van Bergen, 94 jaar 31 mei 2014: Harrie Langens, 73 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

ambiance van de Petruskerk, ten volle kan genieten van muziek van onder andere Poulenc, Bach, Dyson, Reed, Boëlmann, Rutte en Elgar. Zondag 29 juni 2014 om 14.30 uur in de Petruskerk Oisterwijk, Kerkplein 1. Toegangskaarten voor dit concert á € 7,50 voor volwassenen, € 5,- voor studenten en € 3,- voor kinderen tot 14 jaar kunt u bestellen via kvsh.evenementen@gmail.com.

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

Via deze weg willen wij graag Stichting Het Wit-Gele Kruis fonds bedanken voor hun gift van 600,- euro welke wij t.g.v. ons 40 jarig jubileum mochten ontvangen. Gelukkig zijn wij te mogen ervaren dat Geffen ons werk nog steeds waardeert!

CONCERT PETRUSKERK OISTERWIJK Op zondag 29 juni voeren Koninklijke Vereniging Sociëteit Harmonie Asterius o.l.v. dirigent Jacques Otten, het Oisterwijks Kamerkoor o.l.v. dirigent Jacques Otten en de organiste Ingebor Vugs van de Petruskerk gezamenlijk een uniek concert uit. Uniek vanwege de manier van samen musiceren door drie Oisterwijkse gezelschappen. Het bijzondere van dit concert is de samenstelling van het programma waardoor de bezoeker, in de fantastische

Ziekencomité De schakel

WIL JIJ IETS BIJVERDIENEN? DAT KAN BIJ WIHABO WIJ ZOEKEN OPROEPKRACHTEN Wij zoeken oproepkrachten die ons met enige regelmaat komen helpen op de drukke momenten. Ervaring of achtergrond in de grafische sector is géén vereiste. Motivatie en mentaliteit zijn voor ons het belangrijkste. Ben jij één of meerdere dagdelen of avonden beschikbaar en wil je wat bijverdienen? We hebben mogelijkheden voor af- en nabewerkers, drukkers (offset en digitaal), eenvoudige (inpak-)werkzaamheden en diverse éénmalige projecten. Nieuwsgierig geworden? Meer informatie over Drukkerij Wihabo en deze functie vind je op www.wihabo.nl/bijverdienen.

Geffen • Heesch • 073 534 07 00 • www.wihabo.nl

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Hans en Harrie Govers en Ronnie van Lokven Hij wilde heel graag een keer op rondreis door Amerika... zijn broer en vriend maakten dat onlangs voor hem mogelijk...

Hans Govers was enthousiast gemaakt door de verhalen die zijn broer Harrie vertelde over diens bezoek aan Amerika in1998. Hans zijn grote wens was, om ook eens dat imposante werelddeel te kunnen bezoeken. Omdat Hans aan zijn rolstoel gebonden is, vroeg hij zijn vriend Ronnie van Lokven, om met hem en zijn broer Harrie mee te gaan als buddy. Die stemde daar onmiddellijk mee in, want hij wist dat hij Hans daarmee een groot plezier zou doen. En zo konden “De drie musketiers” afreizen op 7 april jl. Het eerste ritje was vertrouwd: met Tonny Jansen naar Schiphol. United Airlines bracht hen naar Houston in de VS, om daar over te stappen op het vliegtuig naar Las Vegas, dat ze helaas misten, vanwege uitgebreide douanecontrole. Gelukkig gingen er die dag nog meer vluchten. De Dodge Van met de ervaren trucker Ronnie aan het stuur, zou hen vele kilometers door meerdere staten van Noord-Amerika leiden met een gevarieerd aanbod van bezienswaardigheden. De hoogtepunten: Death Valley National Park en Badwater Basin, de laagst gelegen plaats in Amerika. Een “Ghost Town” bezocht; Los Angeles, met haar bekendste strand Pier Santa Monica; het vliegveld waar vliegtuigen geparkeerd worden, omdat daar de luchtvochtigheid ideaal is: ze roesten nooit weg. De dag met de ‘Walk of Fame’ (over een trottoir van ‘sterrentegels’), Hollywood en Beverly Hills. Vanuit het hotel zagen ze een prachtige vuurwerkshow van Disney World. Door Joshua Tree National Park en even off the road... waarna ze in the middle of nowhere vastreden in het rulle woestijnzand... De sheriff werd gebeld... waar sta je... tja... coördinaten werden opgegeven... het duurde maar... Toen het water op raakte, kwam er gelukkig een behulpzaam echtpaar dat water en energiedrank aanbood.

Na vier uur bracht de hulpdienst redding. Ja, dit vond Hans wel het spectaculairste moment van de reis. Ter herinnering aan dit hachelijk avontuur, prijkt er een pot met woestijnzand op Hans zijn tafel...! Ze belandden dan via Nevada en Californië in Arizona en bereden een deel van de bekende route 66 die van L.A. naar Chicago loopt, met uiteraard veel motorrijders op de weg. Op weg naar “de wereld der woeste natuur”: de Grand Canyon, 445 km. lang, 1609 m. diep en op sommige plaatsen 29 km. breed, ontstaan door de erosie van de Colorado Rivier. Het is er vol kloven, amfitheaters, uitspringende bergflanken, glooiingen, pieken, tempels en naamloze vormen in rood, goud, roze, groen, roestbruin en nog talloze andere kleuren. Harrie: “Dat was zeer indrukwekkend, op de verschillende uitzichtpunten kun je wel uren blijven staan!” Hans beleefde hier het mooiste moment van de reis: samen met Ronnie maakte hij een helikoptervlucht van 50 minuten over de Grand Canyon! De reis voerde verder door natuurlijke woestijnen, over lange wegen met prachtige vergezichten naar het Vierstatenpunt van Utah - Arizona - New Mexico - Colorado. In Colorado werd het mooie plaatsje Durango bezocht. De goudmijn van Silverton was helaas nog niet geopend. Terug in Utah was het genieten van een Jeep safari evenement. Op weg naar Bryce Canyon National Park even iets te hard gereden, hetgeen een boete opleverde... betalen op het bureau, waar ze de koffie erbij kregen...! Bryce Cayon maakte alles goed: “Op sommige plekken nog mooier dan de Grand Canyon,” vindt Ronnie! Het einde van de rondreis kwam in zicht; eerst nog de grootste stuwdam van de wereld bezoeken: de Hooverdam, om dan nog twee dagen Las Vegas te bezoeken en daar natuurlijk een gokje te wagen! Alles kan en mag daar, het is één lichtzee, heel druk en alles een maatje groter! Ze bekeken een prachtige lasershow. Ronnie, Harrie en Hans legden uiteindelijk 4710 km. af, met onuitwisbaar mooie herinneringen aan dat land, waar zeer strenge controles zijn, een flesje bier op plaatsen zeven dollar kost en waar je de „Daisy Red Ryder BB Gun” gewoon in de reclamefolder vindt, tussen de shirts, de broeken en de schoenen... Hans Govers zijn grote wens ging in vervulling met dank aan zijn broer Harrie en truckervriend Ronnie!

7


ROND DE DORPSPOMP Zondag 25 mei: De Pompzwengels openen het jubeljaar: GOUD!!! Van Blaaskapel, “Handveger en Blik� tot toporkest met grote verdiensten voor het Geffense muziekleven en de spil van muziekvereniging “Willen is kunnen�. Een wonderbaarlijk samenspel van getalenteerde muzikanten en prestatiedrang heeft geleid tot een keurkapel met succesvolle optredens in Geffen en heel Brabant. Hun optredens blijven gekenmerkt door spontaniteit, vrolijkheid, vitaliteit en betrokkenheid. In-

tern klopt de organisatie en wordt de kapel geleid vanuit eigen professionaliteit en blijft de kapel zoeken naar uitvoering op topniveau. Op deze feestelijke opening van het jubeljaar hebben wij weer mogen beleven dat “De Pompzwengelsâ€? de overige blaaskapellen hebben overtroffen.Wij zijn erg benieuwd naar de nieuwe C.D. en hebben samen met de 135 fietsers voor het M.O.V. en vele bezoekers genoten van hun heerlijke muziekjes veelal geĂŻnspireerd op Tsjechische en Moravische Volksmuziek. Intussen bezocht een afvaardiging van de stamtafel Den Bosch bij de Zoete Moeder, waar ook het Sint JorisGilde te begroeten viel. We weten ons daardoor weer gezegend. Op initiatief van Vivaan en de Rabobank is ook in Geffen

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


gepeild of er belangstelling was om aan te sluiten bij een Verenigingslokaal waar alle verenigingen uit Maasland kunnen zoeken naar meer samenhang, data overleg, werving en spreiding van kennis. De C.D.A.-partij uit Oss heeft intussen contact gezocht met C.D.A. Maasdonk. Veel Geffense aangelegenheden zijn daar besproken.o.a. het gemeentehuis, het Oude Klooster, de sporthal, ons pronkstuk , de Maria-Magdalena en de daarmee samenhangende subsidies. De Dorpsraad wordt uitgenodigd daarbij een centrale rol te spelen. Ook is er aandacht besteed aan de nieuwe groenverbinding van Geffense Bosjes, Ivo v.Dintherpad, de imker en een mogelijke koppeling met de Maashorst. Op maandag 1 sept. a.s is er weer een bijeenkomst. Op 16 juni is er in “De Koppellinck” overleg met vertegenwoordigers uit de Osse Gemeenteraad. Wat moeten we met het fietspad Oss-Den Bosch immers Maasdonk ziet geen kans meer om aanpassingen te treffen in Geffen. Ook Scouting Geffen schreeuwt om redding en vreest, dat aan de bezwaren van omwonenden niet kan worden voldaan. Het lijkt wel of alles in beweging is. Ook de Rabobank fuseert naar nog grotere verbanden en zoekt naar oplossingen om toch de maatschappelijke dienstverlening te verbeteren. Ons stamtafel-lid Jan v.Vucht is benoemd tot voorzitter van de Raad van commissarissen in het gewest Bernheze en zal zich daarvoor inspannen, alsook om te bezien hoe

de maatschappelijke ondersteuning in de diverse kernen beter bediend kan worden. Geffen kende weer een groots festijn: Tractor-Pulling, maar of heel Geffen daarvan genoot is een zeer groot vraagteken. De blikseminslag in Geffen aan de Elzendreef heeft nogal wat last veroorzaakt. Een vreemde gewaarwording als donder en bliksem samensmelten in een alles verpletterende slag. De brandweer en politie waren gelukkig snel ter plaatse. De omzet bij elektriciteitszaken nam daarentegen toe. “Nooit Gedacht” mocht naar Schaijk om alsnog te strijden tegen “Margriet”. De Margrietenaren die onze gewaardeerde grensrechter molesteerden hebben spijt. Naar onze bevindingen nam hij echter de juiste beslissing. Het is intussen groot feest in Geffen. “Nooit Gedacht” promoveert weer naar de 2e klasse. Onze felicitaties. We zijn blij, dat de wedstrijd in de gewenste sfeer is verlopen. Het is de moeite waard om eens te gaan kijken naar de herinrichting rond de “WIEL”. Het ziet er schitterend uit. Ons Herdenkingsmonument komt in de verdrukking, verplaatsen naar de Trudostraat lijkt ons een goede oplossing. Van stamtafel 405, voor op- en of aanmerkingen de Prins tel.0412-640982. Ut kumt goet en ut gu oe goet. Hauw Doe

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Overleg KVO - KBO 20 mei j.l. hadden wij een zeer constructief overleg met het voltallige bestuur van de KVO. Opnieuw hebben wij bevestigd dat wij de bestaande activiteiten van de KVO kunnen inpassen binnen onze KBO. Dat wij 2 plekken binnen ons KBO bestuur aanbieden aan voormalige KVO-leden.Verder dat er binnen de KBO een commissie kan worden opgericht die activiteiten organiseert voor vrouwen. Tevens toegelicht dat de contributie als KBO lid € 25,- per jaar bedraagt. Dat men daarvoor, naast deelname aan onze eigenactiviteiten, ook nog 10x per jaar het ledenblad “ONS” ontvangt en men op basis van het KBO lidmaatschap op diverse plekken kortingen kan krijgen. Met al dit positieve nieuws gaat het KVO bestuur terug naar hun achterban en krijgen wij in het najaar hun definitieve beslissing te horen. Goed financieel nieuws voor onze KBO afdeling De KBO Kring de Maashorst heeft in haar vergadering van 28 mei j.l. besloten de aangesloten afdelingen een bijdrage toe te kennen voor het inrichten van nieuwe Kringen en/of culturele activiteiten, ledenwerving e.d. De bijdrage aan de afdelingen wordt éénmalig en gebaseerd op het ledenaantal. Daarnaast staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van de KBO Brabant op 27 juni a.s. eveneens een voorstel om de afdelingen een éénmalige bijdrage toe te kennen op basis van het ledenaantal.

Appeltern. In februari heeft deze firma de panelen opgehaald en is begonnen aan het ‘puzzelwerk’. Daarnaast zijn we toen begonnen aan de ontwikkeling van het stalen frame en de mogelijkheden tot bevestiging in de Koppellinck. Hiervoor zijn bij voorbeeld contacten gelegd met de bouwer en constructeur van de daar aanwezige vloeren. Tot nu toe zijn alle partijen het eens over de wijze van plaatsing. Ons comité is 2 keer op bezoek geweest in Appeltern om de vorderingen van de restauratie te volgen. Prachtig om te zien hoe zwaar beschadigde panelen weer stukje voor stukje opgebouwd worden. Eind mei is het de eigenlijke restauratie gereed en wordt verder gewerkt aan de constructie van deze panelen in afzonderlijke frames met veiligheidsglas. De 9 panelen worden daarna samengebracht in het stalen frame wat een plaats krijgt in ons Multi Functioneel Centrum. We volgen de werkzaamheden op de voet en hebben de organisaties en mensen die ons financieel ondersteund hebben op de hoogte gehouden van de voortgang. Hopelijk kunnen we binnen korte tijd aan eenieder bekend maken wanneer de plaatsing en onthulling plaats zal vinden. Dan zal ons dorp weer verrijkt zijn met een prachtig kunstwerk! Foto’s: Adriaan van Zandvoort en Frans Rovers in gesprek met glazenier Martien van Hees van atelier M&M uit Appeltern. Panelen in het atelier van de glazenier met voorop een reeds gerestaureerd paneel.

Kort bij de mensen staan is ons grote doel Dit staat in ons Jaarboekje 2014, waar tevens staat dat wij open staan voor nieuwe activiteiten. Leden, maar ook niet leden, worden gevraagd/uitgedaagd met nieuw ideeën te komen om ook jongere senioren aan ons te binden. Gelet op het goede financiële nieuws beloven wij een goed nieuw initiatief een eerlijke kans te geven! Wij beseffen ons: Gras groeit niet sneller als je er aan trekt, dus neem er gerust even de tijd voor. Antoon Romme, voorzitter www.kbo-geffen.nl

RESTAURATIE ALOYSIUSRAAM De restauratie van het raam uit de Aloysiusschool is in volle gang. In het begin van dit jaar hadden we de benodigde financiën bijeen en hebben we de opdracht tot restauratie geven aan “Glazenier Atelier M&M” uit 10

“YOU RAISE ME UP” toen ik het zelf niet kon, tijdens mijn operatie en verder verblijf in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg. Met jullie brandende kaarsjes, lieve mailtjes, al die mooie kaarten en vele mooie bloemen, maar vooral uw warme belangstelling, hebben mij en mijn familie zo goed gedaan! Bedankt hiervoor!! Nu heb ik nog wat tijd nodig voor mezelf, maar kom straks gezellig op de koffie. Bedankt en lieve groetjes, Christien Ceelen


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het politieloket in de gemeente Maasdonk werkt op afspraak. U kunt een afspraak maken via internet www. maasdonk.nl/afspraak-maken/formulier of telefonisch 073 - 53 42 100. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u contact opnemen met de hoofdlocatie van MEE, telefoon 0413334733. VOORDRACHTEN VOOR KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN 2015 In de gemeente Maasdonk zijn veel vrijwilligers op een bijzondere manier maatschappelijk actief. Personen die prestaties of inspanningen hebben geleverd voor de maatschappij of jarenlang in bestuursfuncties actief zijn geweest, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook kan het zijn dat naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding. Voordragen Wanneer u als vereniging of als persoon iemand wilt voordragen voor het toekennen van een onderscheiding, dan verzoeken wij u het volgende te doen. - U kunt uw voordracht schriftelijk indienen bij de burgemeester van Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG Geffen. Schrijft u in de linkerbovenhoek van de enveloppe: KABINET. Het is voor de beoordeling van de aanvraag van belang dat zoveel mogelijk gegevens vermeld worden over de tijd waarin de persoon zich verdienstelijk heeft gemaakt.Wanneer u hier duidelijke jaartallen over heeft, is het verstandig deze meteen mee te sturen. - Het heeft de voorkeur dat u een afspraak maakt met de burgemeester voor een mondelinge toelichting op een voordracht.Voor een afspraak kunt u bellen naar het bestuurssecretariaat. Overleg vooraf met de burgemeester is wenselijk en voorkomt onnodige teleurstellingen. Indienen vóór 15 juni 2014 Een lintjesaanvraag is een lang traject, daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw voordracht voor 2015 indient. Voorstellen die ná 15 juni 2014 worden ingediend kunnen niet meer worden meegenomen voor de Algemene Gelegenheid in 2015. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. 073 - 534 21 00.

11LIEDEREN VAN HERKENNING! Marij van den Boom is theatermaakster in hart en nieren. Voor haar 4e soloprogramma was Marij geïnspireerd door de verhalen die ze hoorde, terwijl ze ‘Door de straten’ liep.Want het leven ligt op straat en achter elke deur schuilt een ander boeiend verhaal. Deze juweeltjes van verhalen zijn door Marij, in samenwerking met tekstschrijfster Femke Nijboer en regisseur Bart Vaessen, omgezet in pure en integere liedjes, waarmee ze haar publiek ontroert, confronteert en laat lachen en het is bovenal een programma van herkenning! Marij wordt ondersteund door een fantastisch orkest: bestaande uit: Kornelis Lievense (gitaar, basgitaar en trombone), Ruud de Grood (toetsen, accordeon en gitaar) en Eva van de Poll (cello, contrabas). Graag wil ze een professionele cd maken van deze liederen. Ze krijgt hiervoor een startbijdrage van bkkc (Brabants kenniscentrum kunst en cultuur) partner van “voordekunst”, een website waarop kunstprojecten in wording op zoek zijn naar aanvullende financiering door particulieren en bedrijven, ook wel crowdfunding genoemd. Als u een bijdrage levert, staat daar een tegenprestatie tegenover. Kijk hiervoor op: www.voordekunst.nl onder (tapje) ‘muziek’. Ook op de website van Marij vindt u informatie: www.marijvdboom.nl Dit project is aan een tijdstraject gebonden, dus kijk meteen!

eind mei 2015) is het mogelijk om op de volgende momenten te turnen in sporthal de Geer: Kinderen 5 t/m 7 jaar op zaterdag van 8.55-9.55 uur. Kinderen 7 t/m 9 jaar op zaterdag van 9.55-10.55 uur. Groepsgrootte max. 20/21 kinderen Wanneer we merken dat er heel veel animo is en de groepen op zaterdag vol zitten zal een extra groep (leeftijd 6 t/m 8 jarigen) starten op de vrijdagen van 16.00-17.00uur. Ben jij helemaal klaar om een echte turn(st)er te worden? Meld je dan alvast aan voor twee gratis proeflessen. Aanmelden is nu al mogelijk. Na 2 proeflessen kunnen je ouders je lid maken van de vereniging, waardoor je t/m mei 2015 voor 80 euro, een uur in de week mag komen turnen. Wist je dat je bij de Gymnastiek Vereniging Geffen ook kunt gymmen op de dinsdagen en we een streetdancegroep op de woensdagen hebben. (voor meer info hierover mail ook naar onderstaand e-mailadres) Aanmelden voor 2 proeflessen: Stuur een mailtje naar gym.ver.geffen@gmail.com vermeld daarin naam van het kind, geboortedatum en telefoonnummer en waarvan je 2 proeflessen wil meedoen.Voor informatie kun je contact opnemen met Ellie Savelkouls. Tel.nr. 073-5323083 Kom ook gezellig sporten bij Gymnastiek Vereniging Geffen!!

Gymnastiek Vereniging Geffen Hallo jongens en meisjes, Na een succesvol eerste seizoen turnen in Geffen gaan we verder en breiden we uit om nog meer kinderen uit Geffen en omgeving de kans te geven om te gaan turnen. Dus heb jij ook zin om turnen eens te proberen?? Volgend seizoen (start 1ste week september 2014 t/m

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


WIK MINIRETJES Hallo, wij zijn de nieuwe miniretjes van W.I.K. Wij oefenen een keer per week op zaterdagmorgen in de Koppellinck en wij willen ons even voorstellen want wij zijn nu bijna een half jaar bezig en hebben al een beker gewonnen met onze showdans “De dwergen van sneeuwitje.” Van links naar rechts op de foto: Lonne Ketelaars, Marlin van den Elzen, Evi Smit, Marit van Wanrooij, Hannah Koenen, Sofie Koenen en Elin van Nistelrooij.

korte tijd zelfs al een instrument bespelen! Ze laten tijdens de voorspeelavond voor het eerst horen hoe goed ze het onder de knie hebben gekregen. Als je interesse hebt in het spelen van een instrument in de fanfare of slagwerkgroep is het erg leuk om te komen kijken. De voorspeelavond is een erg geschikte avond om te zien en te horen welk instrument je leuk vindt. Je kunt vragen stellen aan de muzikanten en docenten. Ook mag je op een instrument proberen te spelen! Kom op woensdagavond 25 juni 2014 naar de voorspeelavond in de Koppellinck in Geffen. De avond begint om 19.15u (zaal open vanaf 19.00u) en het duurt tot ongeveer 21.00u. We hopen je daar te zien! Wil je meer informatie over de muziekvereniging en onze muziekopleiding? Kijk dan op www.wik-geffen.nl of mail naar info@wikgeffen.nl

KRINGDAG HOGE SCHUTS U zult ons vast nog wel eens zien optreden in Geffen en wij wensen u allemaal namens ons alvast een fijne vakantie toe! Tot ziens! Namens W.I.K. Marianne Lepoutre en Jolien Coppens

MUZIKAAL TALENT IN GEFFEN! Welke instrumenten worden er allemaal bespeeld in een fanfare of slagwerkgroep? Hoe klinken verschillende muziekinstrumenten individueel? En krijg je zelf ook geluid uit zo’n instrument? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de voorspeelavond van muziekvereniging W.I.K. op woensdag 25 juni. Op de voorspeelavond laten alle leerlingen van W.I.K. horen wat ze allemaal kunnen. Ook het studieorkest zal die avond een deuntje spelen. Het studieorkest is bedoeld om het musiceren in een groot orkest onder de knie te krijgen voor leerlingen die al wat langer een instrument bespelen. En dit jaar is er iets heel bijzonders. Ook de slagwerkklas en blazersklas van Windkracht 6 zullen optreden! In maart en april 2014 deden de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool De Wissel mee aan het landelijke muziekproject Windkracht 6. Doel van dit project was om kinderen te motiveren voor muziek, en hen tegelijkertijd kennis te laten maken met de mogelijkheden die een muziekvereniging als W.I.K. te bieden heeft. Een aantal leerlingen vond dit project in de klas zó leuk dat ze besloten hebben om zich aan te melden voor de blazers- of slagwerkklas van W.I.K.. Daar leerden zij de beginselen van muziek maken. De leerlingen kunnen in 14

Op zondag 18 mei 2014 is de kringdag van Gildenkring Hoge Schuts gehouden te Heeswijk. Natuurlijk was ook het Sint-Jorisgilde Geffen van de partij. Het was een mooie, zonnige en warme dag na een week met heel veel regen. Daardoor waren onze gildeleden goed gemotiveerd. Na een korte optocht over het feestterrein beginnen de diverse wedstrijden: trommelen, vendelen, bazuinblazen, koning schieten, kruisboog- en geweerschieten, en jeu de boules. Dit alles spectaculair afgesloten met het ringsteken door de standaardruiters. Er gingen drie zilveren schildjes mee naar Geffen: eerste prijs viertal kruisboog (Piet van Erp, Gerard Gerrits, Albert van Orsouw, Rens van Orsouw); derde prijs kruisboog personeel Gerard Gerrits; eerste prijs en Landjonker jeu de boules (Huub Lamers, Klarien van der Heijden en Hetty Verhoeven). Er zijn natuurlijk gilden die heel wat meer prijzen meenemen, maar de pret was er niet minder om want het plezier stond voorop! Wilt u de foto’s zien? www.gildegeffen.nl In de zwarte balk staat ‘laatste nieuws’, hierin is een link naar de foto’s. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


HENRI VAN SCHIJNDEL WINNAAR BILJARTCOMPETITIE BV ‘ T HAASJE Op 29 april werd de finale gespeeld van de competitie van BV ‘t Haasje. De competitie van onze biljartclub loopt van begin september tot eind april. Er wordt op twee avonden per week gespeeld: dinsdagavond en vrijdagavond. De winnaar van de dinsdagavondcompetitie werd Henri van Schijndel. De winnaar van de vrijdagavondcompetitie werd Theo van Uden.Tussen deze twee deelnemers is de finale gespeeld. Na een goed begin van Theo, kwam Henri knap terug met een tweetal fraaie series. Uit eindelijk was het Henri degene, die aan het langste eind trok en winnaar werd van de wisselbokaal. Alle deelnemers van deze competities feliciteren daarom Henri met het behalen van dit kampioenschap. Bestuur BV ‘t Haasje

BERT KIEBOOM WINNAAR HENK KOOIJMANSTROFEE Onder grote belangstelling is Bert winnaar geworden van deze trofee door in de finale van Gerrit van der Heijden te winnen 75 om 26 in 21 beurten. Gerrit was door een overwinning op Wim van Druenen eerste geworden bij de recreanten, en moest zodoende aantreden voor onze hoogste Biljarttitel. We gingen eens bij Biljartfanaat Bert op de koffie. Bert is alweer zo´n kleine 4 jaar lid van onze bloeiende vereniging in het Oude Klooster en speelt zo´n viermaal in de week zijn partijtjes, waarvan één middag in de competitie van ons KBO district, dit behelst zo’n 40 wedstrijden per jaar. Het eerste jaar speelde ik nog recreatief, in 2011 moest ik er als reserve 51 per wedstrijd maken, speel momenteel bij DOK 2 en zit nu aan de 80 caramboles. Het moeilijkst vind Bert de eenbanders en het zachtjes spelen, ik moet op technische vaardigheden nog veel leren wil ik de nodige progressie blijven maken.Vind biljarten wel een mooie vrije tijdsbesteding, probeer er uit te halen wat erin zit. Door vakantieperikelen zal Wim Heurkens onze vereniging vertegenwoordigen bij de districtskampioenschappen in de Pas te Heesch. De uitslag van poule 1; 1. Bert Kieboom 2. Jan van Venrooij 3. Bernard v. d. Doelen

16

67 62 62

3.12 1.35 1.28

4. Frans van de Hurk 5. Bernard v. d. Heijden 6. Broer Damen 7. Antoon Kappen 8. Lambert Ruijs De uitslag van Poule 2; 1. Wim Heurkens 2. Tinie v. Nistelrooij 3. Jan v. Wanrooij 4. Jo Vos 5. Piet van Herpen 6. Frans Janssen 7. Nico van der Donk Uw @pestaartje

56 55 53 48 46

1.90 2.45 1.86 1.29 0.86

57 54 53 53 51 47 47

2.02 1.65 1.92 2.76 1.76 2.21 1.98

ARIE JAGERS KAMPIOEN BANDSTOTEN De finale om het kampioenschap bandstoten van Geffen ontaarde dit jaar in cafe de Gouden Leeuw wederom in een spannende strijd. Arie geeft het eerlijk toe, als René Schutjens 3 caramboles meer scoort tegen mij in de finale, dan hadden we met 4 deelnemers op 6 punten gestaan. Maar zoals gezegd, als telt in deze Geffense topsport ook niet, Arie won deze partij met 52 om 34.Vijfmaal is onze bandenspecialist al op de bovenste trede van het ereschavot beëindigd, namelijk in 1987, 1988, 1990 in 2002 en dan nu in 2014. De hoogste serie moest Arie nog delen met Bart Schutjens, maar het hoogste gemiddelde was er voor de Kastelein himself. De kortste partijen waren er voor John van Grinsven, Bart schutjens en wederom voor Arie in 22 beurten. Noot van onze kampioen; Naast dit kampioenschap zou het ook wel eens leuk zijn om in Geffen hetzelfde te organiseren in het driebanden. De eindstand; resp. winstpnt, gemid. en hoogste serie. 1. Arie Jagers 8 1.61 10 2. John van Grinsven 6 1.21 9 3. Mari van Erp 6 1.13 9 4. Bart Schutjens 4 1.60 10 5. René Schutjens 4 1.10 6 6. Stefan Leijten 2 1.25 9 Uw @pestaartje

LIEVE MENSEN Op 4 mei jongstleden stond voor ons de tijd even stil... Het afscheid van Thomas was intens; alle warmte en aandacht die wij ontvingen hebben we als waardevol ervaren en betekenen nog steeds veel voor ons. Dank jullie wel hiervoor! Ingrid en Rob, Henk en Anny, Jasper en Daniëlle


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


CDA OSS MAAKT KENNIS MET GEFFEN Op maandag 12 mei heeft de fractie van het CDA Oss in De Koppellinck een ontmoeting gehad met verenigingen en belangstellenden in Geffen. Er ontstond al gauw een levendig gesprek over zaken die Geffen bezig houdt. Er is uitgebreid gesproken over de accommodaties voor verenigingen, De Koppellinck en het gemeentehuis aan het dorpsplein. Verenigingen en dorpsraad hebben aan de bel getrokken: vraag en aanbod lopen niet gelijk op. Acuut en knellend is het onderkomen voor de scouting, het gilde en het jeugdvakantiewerk. Nu de Raad van State voorlopig een streep heeft gezet door de plannen moet gezocht worden naar een goed vervolg. Het liefst zo snel mogelijk op een definitieve locatie. Ook heemkundegroep is nog zoekend naar een betaalbaar en passend nieuw onderkomen. De Koppellinck vraagt aandacht van de politiek omdat het gebruik en dus de inkomsten achterblijven. Hoe heeft het zover kunnen komen, terwijl er aanvankelijk vanuit vele verenigingen behoefte was aan het multifunctionele complex? Bij het Oude Klooster blijkt de bovenverdieping nauwelijks gebruikt. En binnenkort komt het gemeentehuis leeg te staan. Wat gaat daarmee gebeuren? De staat van de sporthal in Geffen is op dit moment goed, maar er zijn zorgen dat dit minder wordt wanneer de betaalde beheerder verdwijnt. Hoewel de sportverenigingen niet vertegenwoordigd zijn bij deze kennismaking met het CDA Oss vragen de overige verenigingen aandacht voor het onderscheid in de Osse subsidieregeling tussen binnensport- en buitensportverenigingen. De verwachting is dat de huur voor de binnensportclubs flink verhoogd zullen worden (of subsidie omlaag), waardoor de veelal kleine clubs het risico lopen te verdwijnen doordat contributie te hoog

word. Met als gevolg dat de bezettingsgraad van de sporthal zal afnemen. De dorpsraad toont zich mede-eigenaar van deze problemen en zal in het op te stellen dorpsplan nadrukkelijk ingaan op het gebruik van de verschillende accommodaties. De CDA fractie juicht dit toe en drukt de dorpsraad op het hart een centrale, verbindende rol in Geffen te pakken. Van en voor de Geffense burgers, verenigingen en ondernemers. Er is aandacht gevraagd voor de Maria Magdalenakerk, het rijksmonument in hartje Geffen. Er heeft al een grote restauratie plaatsgevonden, maar het werk is nog niet in zijn geheel afgerond. Hier ligt vooral een taak voor het bisdom en niet zozeer voor de gemeente. Tot slot is nog kort gesproken over het groen in Geffen en verbinding die gezocht wordt tussen het Ivo van Dintherpad, de imker, de Geffense bosjes en een eventuele koppeling met de Maashorst. Voor een volgende bijeenkomst zijn ook de volgende punten geagendeerd: dementie, mantelzorg, seniorenbeleid, (verkeers)veiligheid en openbare werken. Op maandagavond 1 september komt de fractie CDA Oss weer naar Geffen.We hopen u dan weer te spreken! Exacte locatie en tijd volgen spoedig. Toon Jasperse, fractievoorzitter CDA Oss, toonjaspers@wxs.nl Jolanda Schneider, fractievoorzitter CDA Maasdonk, jolanda@fam-schneider.nl

(lokaal tarief) Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten Klantvriendelijk Bezoek onze website voor meer info Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl

18

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 20

13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/ BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Waarnemend hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681. e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr.T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.