Torenklanken 2018 - nr 10

Page 1

56e jaargang | nummer 10 | juni 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

ZESKAMP GEFFEN

JEUGDBRANDWEERDAG

Zaterdag 7 juli 2018 is het weer tijd om met jouw team een uitdaging aan te gaan. De Geffense Zeskamp zal van 10:00u tot 16:30u plaats vinden op het K.P.J. terrein bij het sportpark “De Biescamp”. Deze sportieve dag zal eindigen met een gezellige feestavond samen met DiscoVision en optredens van Pap & Pudding. Iedereen is de gehele dag van harte welkom!

Hallo Geffense, Nulandse en Vinkelse kinderen! Op zaterdag 30 juni 2018 organiseert de brandweer voor de 28e keer de jaarlijkse Jeugdbrandweerdag! Deze middag is bedoeld voor alle kinderen uit Geffen, Nuland en Vinkel in de leeftijd van groep 3 t/m groep 8. Een groepje bestaat uit 8 personen, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op de welbekende “plaatselijke buien”. Aan de deelname aan de jeugdbrandweerdag zijn geen kosten verbonden; je kunt je gratis aanmelden! Het spektakel vindt plaats op het grasveld tegenover de brandweerkazerne aan de Groenstraat in Geffen. Parkeren is mogelijk op het weiland aan de Papendijk via de ingang naast de benzinepomp.

Om de strijd eerlijk te laten verlopen worden de teams verdeeld in 3 poules. POULE 1: Jeugdteam vanaf 5 tot en met 10 jaar (gratis) POULE 2: Jeugdteam vanaf 10 tot en met 15 jaar (gratis) POULE 3: Jeugd/volwassenen vanaf 16 jaar en ouder… (20 euro) (Het inschrijfgeld kan betaald worden bij aankomst.) Jullie kunnen je als team inschrijven tot en met 1 juli 2018 door de onderstaande gegevens in te leveren op één van de onderstaande adressen. Gert Kappen, Veldstraat 19 Geffen of zeskampgeffen@hotmail.com

Op deze middag moet je om 12:30 uur aanwezig zijn, want om 13:00 uur beginnen we. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie aangeboden voor deelname aan deze dag.

Adres contactpersoon:

Je kunt je per e-mail aanmelden. Stuur je groepsnaam, de namen van je groepsleden, de naam en het telefoonnummer van je captain en jullie gemiddelde leeftijd vóór 23 juni 2018 naar jeugdbrandweerdag@hotmail.com. Als we je e-mail ontvangen hebben, krijg je ter bevestiging een e-mail van ons terug.

Telefoon contactpersoon:

Tot zaterdag 30 juni!

Naam team: Naam contactpersoon:

Email adres contactpersoon: POULE 1 / POULE 2 / POULE 3 (omcirkelen wat van toepassing is).

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 08 juni 19.00 u. * avondmis zo. 10 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 15 juni 19.00 u. * avondmis zo. 17 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Vaderdag en tevens dankviering van de vormelingen en Communicanten) vr. 22 juni 19.00 u. * avondmis zo. 24 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 29 juni 19.00 u. * avondmis VORMELINGEN 18 mei 2018 Britt van Erp, Pim van Dinther, Hanne van der Doelen, Samantha van Gogh, Rhona van Dinther, Koen Krijnen, Adian Olesch, Renco Olesch. Proficiat! COMMUNICANTEN 27 mei 2018 Nicky van Ballegooy, Luuk van Bergen, Bram van Boekel, Iris van Dinther, Loes van Dinther, Zara van Dinther, Bart van de Haterd, Frenklin van der Heijden, Owen Jansen, Chris van de Kamp, Marit van Lieshout, Amey van de Moosdijk, Elin van Nistelrooij, Finn van de Pol, Dana van Schijndel, Jan van Schijndel, Lieke van de Wouw,Wes van de Wouw. Proficiat! OPGAVE MISINTENTIES GEWIJZIGD Voortaan kunt u de enveloppen met misintentie(s) en bijdrage inleveren in de muurbus op de pastorie.Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u

daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. We ontvangen de intenties graag minimaal een week voordat ze afgelezen moeten worden. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Mei 2018: Tess van Wanrooij PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zondag 17 juni 09.30 uur Dankviering PROGRAMMA VORMSEL Zondag 17 juni 09.30 uur Dankviering HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 – 5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 8 mei 2018: Jos van Bergen, 53 jaar 13 mei 2018: Peter de Kinderen, 57 jaar 17 mei 2018: Harrie Spierings, 91 jaar 21 mei 2018: Marietje van den Broek - van den Boogaard, 78 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

GESLAAGDE INZAMELING OUD GEREEDSCHAP Het in onbruik geraakt gereedschap dat door de kerken van de parochie De Goede Herder in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland en Vorstenbosch werd ingezameld, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen. Deze werkplaats in Uden zal dit oude gereedschap nu repareren en reviseren voor hergebruik in de Derde Wereld. Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders minder

goed hebben en zich nu met dit gereedschap beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Voor meer informatie over de Solidariteitswerkplaats: zie www. solidariteitswerkplaatsuden.nl. Wilt u meer weten over of meewerken aan inzamelingsacties vanuit de parochie De Goede Herder ten bate van mensen die het in materieel opzicht minder hebben dan anderen, in de Derde Wereld of hier in Nederland? Neem dan contact op met de pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@ parochiedgh.nl.Voor andere diaconale activiteiten, zoals het maandelijks met andere parochianen bezoeken van gedetineerden, kunt u ook bij haar terecht. NAAR HET HOF VAN LOF Je tuin herscheppen tot een klein paradijs, wie zou dat niet willen?! In Megen lijkt zo’n tuin te bestaan: het Hof van Lof. Het is een siertuin bij het klooster van de Franciscanen waarin het kerkelijk jaar te volgen is en planten en bloemen zijn, ter ere van bijzondere mensen waaronder Franciscus van Assisi, de heilige die de schepping bezingt in al zijn schoonheid. Naast de liturgietuin en de gedachtenistuin is er ook een kruidentuin en een Bijbelse plantenborder. In deze hemelse tuin gaat het niet alleen om mooie planten, maar vooral om planten die te maken hebben met de Bijbel. Het zijn planten die daarin worden genoemd of om planten die met religieuze legendes verbonden zijn. In het nieuwe seizoen hopen deze Minderbroeders weer vele mensen te mogen begroeten in hun tuin. Op vrijdag 29 juni zijn dat parochianen uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,Vinkel en Vorstenbosch. Zij kunnen daar om 14.00 uur terecht voor een uitleg over het Hof van Lof en een rondleiding. U kunt zich hiervoor, ook als u geen kerklid bent of dorpsgenoot, opgeven bij de pastoraal werkster Annemie Bergsma: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Er zijn geen kosten aan dit bezoek verbonden; vooraf aanmelden is wel verplicht. U bent van harte welkom om deze vrijdag naar Megen te komen om daar samen met ons te genieten van Gods schepping.

te huur Woonruimte in landelijke omgeving tussen Geffen en Oss. Voor 1-2 personen voor maximaal 2 jaar. Direct beschikbaar. Tel: 06-53290674 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt. Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


EFKES BUURTE BÈ...

Kom d’r in

In het verleden woonden er soms wel drie generaties van een gezin bij elkaar in een woning. Opoe schilde de aardappelen, oppas voor de kinderen was niet nodig en dementerenden en gezinsleden met beperkingen vonden ‘het begeleid wonen’ thuis, want er waren immers altijd familieleden in de nabijheid. Op een enkele uitzondering na, is dat ‘uit de tijd’, evenals buren- en bekendenhulp. Er zit volop beweging in het leven en wonen van ouderen, jongeren en mensen met een beperking. Van de grote tehuizen zijn we terug gegaan naar kleinschalige woongroepen en begeleid wonen. Jongeren gaan al vroegtijdig op zichzelf wonen en voor de ouderen geldt dat ze langer thuis (moeten) blijven wonen en dat het verzorgingshuis niet, of later in beeld komt. Meer zelfstandigheid dus, goedkoper, maar wel een aanslag op vrijwilligers, mantelzorgers en zorg verlenende instanties. We moeten (of is het mogen?) voor elkaar zorgen en klaarstaan. Heel veel instanties en organisaties zijn er druk mee om dat in goede banen te leiden. In Geffen kennen we hiervoor het overkoepelend orgaan Geffen Zorgt, waarvan één van de drie werkgroepen ‘Kom d’r in’ een Geffense huiskamer heeft ingericht, waar iedereen welkom is. De doelgroep is breed: jong en ouder, alleenstaand of met een partner, mensen met een beperking en mensen met verschillende culturele achtergronden. Zij die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact en ontmoeting. Mensen die zonder werk thuiszitten of na hun pensionering de lege tijd niet goed weten in te vullen. Mensen die mantelzorg verlenen en/of een dementerende partner, ouder of vriend(in) verzorgen en die ervaringen van anderen willen horen. Een keer per maand is het Sociaal Team (wijkverpleging, maatschappelijk werk,WMO-deskundige, ouderenadviseur) aanwezig om zorgvragen te beantwoorden. ‘Kom d’r in’ wil een win-win situatie creëren: niet alleen mensen opvangen, maar hen ook stimuleren om zelf activiteiten op te zetten en zo anderen weer enthousiast te maken om dingen te organiseren. Ik neem een kijkje bij enkele ontmoetingsactiviteiten: Bewegen op Muziek, Taalverwerving en Vrije inloop waarbij wekelijks, wandelgroepen aansluiten. “Hier is het lekker ongedwongen, je kunt gewoon binnenlopen en weer weggaan. En er zijn altijd genoeg onderwerpen waarover we samen kunnen kletsen”, zegt een aangezetene. “Buurten en tevens genieten van de line dansers.” En een ander met een lach: “Ik moest een brief posten en loop nu even binnen. Je moet toch ergens je koffie scoren!”

Bij de Taalverwerving komt vooral het communiceren aan bod, voor degenen die nog niet goed (genoeg) Nederlands spreken. De Turkse moeders, die al vele jaren hier wonen, spreken onderling nog bijna altijd hun eigen taal. De gastvrouwen brengen dit keer als onderwerp: Koningsdag, 4 en 5 mei, Nederlandse feestdagen en vrije dagen. Omdat er meerdere vrijwilligers zijn, wordt het besprokene in een logboek genoteerd, zodat de volgende erop kan verder borduren. Al doende vinden ze samen een weg om onze taal te verwerven. Op vrijdagochtend is het vrije inloop en de wandelgroepen zijn een vaste prik. Sportief met diabetes, naar het idee van de Bas van de Goor foundation. Met de wandelaars loopt beurtelings een huisarts, fysiotherapeut, diëtiste, praktijkondersteuner van de huisarts of iemand van de apotheek mee. Er is een korte ronde en een wat langere. En na afloop is er koffie in Kom d’r in. Gezellig uitblazen. Er zijn nog meer initiatieven ontplooid in de tijd dat Kom d’r in geopend is: de Wereldproeverij, samen gerechten bereiden uit diverse landen, diverse creatieve bezigheden, yoga en Tai Chi. Men is eveneens bezig met het opzetten van een repair café om gebruiksvoorwerpen voor en met elkaar op te knappen. Een uitdaging om ook mannen te werven. Ook komen er na de zomervakantie 3 computers. Iedereen die er graag mee wil leren omgaan, kan daarvan gebruik komen maken. Wie iets wil laten zien, kan zich melden bij: komdrin. geffenzorgt@gmail.com Tot nu toe, mag gesproken worden van een succesformule, want veel mensen lopen de openstaande deuren van Kom d’r in al binnen. Het is uitproberen waar vraag naar is en de initiatieven moeten vooral vanuit de bevolking zelf komen. Het is duidelijk: de gastvrouwen zijn enthousiast en vinden het leuk om mensen een gezellige huiskamer te bieden en ook de bezoekers komen graag terug, als ze eenmaal de voet over de drempel hebben gezet.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 7


ROND DE DORPSPOMP 488

Zondagmorgen 27 mei 2018. De kerkklokken luiden, communicantjes vullen het plein voor de kerk. Met ouders en andere belangstellenden stromen ze de kerk binnen. WIK sluit zich aan. In het café aan de overzijde verzamelt zich een ander gezelschap, de Stamtafel. Zo heeft iedereen z’n eigen ‘ding’ op deze dag waarop de zon gelukkig mooi weer belooft. De Stamtafel zit dan weer aan maar mist deze keer z’n Gilbert die thuis herstellende is van een operatie en van de schok die hij kreeg toen hij een Nulandse carnavalsvlag aan zijn vlaggenmast zag wapperen. De ganse Stamtafel wenst hem een spoedig herstel. Speciale gast De koning heeft twee Geffenaren benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau: Marion Bierings en Nico Gloudemans. Marion zit vandaag aan en toont zich erg gelukkig met haar onderscheiding en de vele leuke reacties. Hoe heeft ze dat ervaren? Ze wist er niet van. Een geplande campertocht was uitgesteld op aandringen van echtgenoot Antoon. Hem was acht jaar geleden dezelfde eer te beurt gevallen en zo kon het zijn dat Marion daags voor Koningsdag toch enige verdachte signalen meende op te vangen, van wat er heel misschien te gebeuren stond. En dat gebeurde. Marion en Antoon hebben in hun gezin heel veel pleegkinderen voor kortere of langere tijd onderdak en intensieve aandacht geboden; dit doen zij nog steeds. Enkele van die kinderen waren ook in het Osse gemeentehuis aanwezig toen de onderscheiding werd uitgereikt.Verder is Marion onder meer geëerd voor haar deelname aan WIK en ander vrijwilligerswerk. Nogmaals, Marion en Nico: van harte gefeliciteerd! Het glasvezelproject De dag van de deadline voor uw aanmelding als gegadigde voor glasvezel zou al weer zijn verschoven, nu naar 1 juli, zo weet een enkeling te vertellen.Weer een uitstel. Blijkbaar was de veertig procent van aanmeldingen ook op 1 mei nog niet gehaald; vijfendertig zou het nu zijn of de veertig zelfs al “bijna” gehaald. Niemand weet er het ware van. We worden er toch een beetje simpel van. Elke keer een beslissing uitstellen en daarmee het eventuele begin van de aanleg opschuiven maakt geen solide indruk. Geen enkele publieke bekendmaking.Wie zich persoonlijk correct heeft aangemeld heeft daarover geen persoonlijk bericht ontvangen; dat is niet correct. Voorlopig dus weer geen besluit. Worden we door EFiber aan het lijntje gehouden? 8

Kloof tussen Oss en de dorpen? Lezen we in de krant dat stedelijk Oss vindt dat het door de omliggende dorpen wordt geregeerd. Er zou een kloof zijn. Hoezo een kloof? Ex-wethouder Wagemakers, thans lid van de gemeenteraad, klaagt erover. Maar is daar een reden voor? De gemeente Oss heeft zich destijds in meerdere fasen en zonder tegenzin verbonden om uit circa 24 kernen te gaan bestaan. Die kernen willen op z’n tijd ook hun zegje kunnen doen. Niet alleen in de stad Oss maar ook daarbuiten wonen slimme mensen die als raadslid een zinvolle inbreng voor de gehele gemeente Oss kunnen hebben. De bevolking van de hele gemeente Oss heeft de leden van de gemeenteraad immers gekozen en wat valt er dan nog te jammeren? De tijd van de heerschappij van alleen regenten uit de stad keert echt niet meer terug. Wonen in Geffen In de openbare vergadering van de Dorpsraad van 28 mei is uitvoerig stilgestaan bij het onderwerp “Wonen in Geffen”, ofwel hoe het wonen in Geffen u bevalt en wat eraan moet worden gedaan om het ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Een jaarlijkse toename van het aantal inwoners, de toename van het aantal gezinnen maar ook de vermindering van het aantal personen per gezin noodzaken tot voortdurende nieuwbouw. Toekomstvoorspellingen blijven lastig. Onzekerheden beïnvloeden wat er te zijner tijd echt het geval zal zijn, maar nu zouden er in Geffen per jaar tot wel dertig woningen in de sociale sector bij moeten komen om aan de behoefte te voldoen. Er is een voorkeur voor ‘inbreiden’ in plaats van uitbreiden. Verdere bebouwing van het buitengebied tussen Geffen en Oss is niet meer mogelijk, ofwel nieuwe bouwvergunningen worden niet meer verleend. Dat gebied blijft ‘groen’. Wat er nu in aanbouw is schijnt op een of andere wijze het gevolg te zijn van toezeggingen of opgewekte verwachtingen door de voormalige gemeente Maasdonk. Het Dorpsplein en het voormalige gemeentehuis Door de problemen over de toekomst van het gemeentehuis richt de aandacht zich tegelijk op de toekomst van het Dorpsplein. Het plein is bestemd voor bijzondere evenementen, zoals de kermis en Effe noar Geffe. Maar voor bijvoorbeeld de kermis is de ruimte op alleen het plein veel te klein en tijdelijke uitbreiding naar de directe omgeving is door de voltooiing van het centrumplan onmogelijk geworden.Toch vindt iedereen dat het Dorpsplein met alles eromheen hét unieke, levendige dorpscentrum van Geffen moet zijn en blijven, dus de plek waar het te doen is. De bewinkeling van het Dorpsplein is aan het afnemen; die tendens moet worden gekeerd. De gemeente onderkent de relatie tussen de proble-


men van gemeentehuis en die van het Dorpsplein. Het gemeentehuis heeft echter al jarenlang geen enkele nuttige functie meer. Als de gemeentelijke coalitiebesprekingen in Oss eindelijk afgerond zullen zal er hopelijk een visie zijn over wat er kan gaan gebeuren. Het vorige gemeentebestuur heeft het allemaal een beetje op z’n beloop gelaten. De dorpsraad heeft ‘geëist’ dat er een visie en een stevige pot geld op de gemeentelijke begroting van 2019 komt te staan om de problemen aan te pakken. Woningbouwcorporatie Mooiland heeft al laten blijken interesse te hebben voor de plek waar het gemeentehuis nu staat. Om er woningen te bouwen.Als dat plan slaagt dan zal dat verdere afbreuk doen aan de functie van het plein als een levendig centrum. Dan komt er nog meer blik op het plein en wordt het nóg minder bruikbaar of aantrekkelijk voor grotere evenementen. De Stamtafel is van mening dat juist vergroting van het plein nodig is om het centrum van Geffen nieuwe impulsen te geven. Voor bijzondere gebeurtenissen en voor de commercie, waaronder de horeca. Die mogelijkheid doet zich nu voor. Om dat te realiseren moet sowieso de vleugel van het gemeentehuis tussen Dorpsplein en Raadhuisstraat en liefst het gehele gemeentehuis worden afgebroken. En moet het plein met de nieuwe ruimte worden uitgebreid. De kiosk moet blijven, maar misschien ook verhuizen naar de nieuwe hoek van het vergrote plein; dat maakt hem wellicht functioneler en minder een “sta-in-de-weg”.

Oranje kliko, oranje licht Het plan van de gemeente om de oranje kliko uit de kom van Geffen te verbannen omdat bij herhaling teveel rommel tussen het PMD-afval is aangetroffen, blijkt toch niet definitief. Omdat er veel kritiek op het verwachte besluit is losgebarsten, zitten we nu in de herkansing die door middel van voorlichting en goede wil tot een positief besluit (groen licht) moet leiden.

Energiezuinig wonen Geffen zal er ook aan moeten geloven. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke maatregelen er op korte of lange termijn zullen gaan gelden om energieverbruik te beperken, maar het is zaak om er nu al rekening mee te houden. Geen gasapparatuur meer in nieuwbouw. Zodanig bouwen dat er zonnepanelen geplaatst kunnen worden en daarvoor plek maken of reserveren. Dat alles in het kader van wat heet “energietransitie”. De overheid zal nu wel snel met informatie over praktische maatregelen moeten komen, want iedereen zal er op enig moment mee te maken krijgen. Hierin speelt de gemeente een belangrijke rol.

Volgende Stamtafel Op 10 juni 2018 in café Govers, om 10:30 uur. U bent van harte welkom.

Ten slotte - de voorinschrijving voor de wandelvierdaagse loopt gesmeerd. Ook de routes van 5 en 10 km doen het goed. Opvallend veel jongeren hebben er zin in! - de toegankelijkheid van de stoep voor de geldautomaat op het Dorpsplein blijkt ronduit belabberd te zijn voor wie slecht ter been is. Om de automaat te bereiken moet je óf het stenen trapje bestijgen óf om de perkjes heen lopen zodat je er via een bocht bij kunt komen maar dan (zeker met een rolstoel) wel het risico loopt dat je met het verkeer langs het Dorpsplein in aanraking komt. - de bereikbaarheid van de ingang van de school per auto laat te wensen over. Door drukte en verkeerd parkeren op het terrein ernaast wordt de toch al lastige doorgang nogal eens bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. - enthousiaste Geffenaren hebben fiets- en wandelroutes op Geffens grondgebied uitgezocht waarbij kennismaking met de natuur centraal staat. De schooljeugd krijgt een boekje waarin het allemaal staat. Maar ook ouderen kunnen hun hart ophalen. Nadere mededelingen zullen volgen.

sŽŽƌ ŚĞƚ ŚĞƌƐƚĞůůĞŶ ĞŶ ǀĞƌŵĂŬĞŶ ǀĂŶ Ăů Ƶǁ ŬůĞĚŝŶŐ͘

te huur

ĞŶ ŬůĞŝŶĞ ŝŵƉƌĞƐƐŝĞ ǀĂŶ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͗

Caravan / aanhanger-stalling Tel: 06-53290674

9


ANNIE EN GERRIT SCHUURMANS 50 JAAR GETROUWD Aan de Leiweg in Geffen, met molen Zeldenrust bijna in de achtertuin, wonen Annie en Gerrit Schuurmans. Op 14 mei 2018 waren ze 50 jaar getrouwd.Annie is 75 jaar en Gerrit 80 jaar. Annie en Gerrit zijn vriendelijke en zeer bescheiden mensen. Het liefst blijven ze wat op de achtergrond. Een stukje in Torenklanken vinden ze al bijna teveel persoonlijke aandacht. Gelukkig wilden Annie en Gerrit wel in gesprek gaan met de redactie ter gelegenheid van hun gouden bruiloft. Gerrit Schuurmans is een geboren en getogen Geffenaar. Hij heeft zijn leven lang gewoond op de plek waar hij nu nog woont. Gerrit is de enige zoon van Klaas Schuurmans en Jans Bijveld. In de volksmond wordt hij nog vaak ‘Grad Bijveld’ genoemd. Zijn ouders werden op latere leeftijd nog verrast met de geboorte van een zoon. Jans was 47 jaar en Klaas 53 toen Gerrit geboren werd. In het boerengezin waar Gerrit opgroeide, was het vanzelfsprekend dat hij de boerderij over zou gaan nemen. Gerrit ging daarom na de lagere school naar de Landbouwschool in Oss. Het boerenleven is hem lief en vertrouwd en het liefst werkt hij zo kleinschalig mogelijk. Annie Geurts van Kessel is geboren en getogen in Schaijk. Ook zij is een boerendochter en groeide op in een gezin van zes kinderen. Annie heeft na de lagere school de V.G.L.O. gedaan en daarna nog twee dagen per week naar de Mater Christi Huishoudschool. Haar passie was echter om kraamverzorgster te worden. Daarvoor volgde ze een interne opleiding in Vught. Het werk als kraamverzorgster heeft Annie met zeer veel plezier gedaan. “Je assisteerde de huisarts bij de bevalling en daarna was je tien dagen in het gezin om te zorgen voor moeder en kind en de rest van het gezin. Heel dankbaar en mooi werk”. Annie werkte in de regio Oss en omgeving en kwam in die tijd dus ook wel in Geffense gezinnen. Bij de familie van Rosmalen, Harrie en Grada van Zantvoort,de familie Wolf uit de Heegterstraat en bij Gerrit en Tiny van Wanrooij heeft Annie o.a. als kraamzuster gewerkt. Gerrit en Annie hebben elkaar op de kermis van Herpen leren kennen.“ De eerste keer dat we elkaar ontmoetten zette het niet meteen door”, zegt Annie. “Ik was pas 19 en vond mezelf te jong”. Maar enkele jaren later troffen ze elkaar weer in de danstent in Herpen. De liefde wakkerde opnieuw aan en ze kregen verkering. Ze trouwden op 14 mei 1968, precies de dag waarop de ouders van Gerrit vijftig jaar getrouwd waren. Annie kwam in Geffen wonen en ze trokken in het, toen splinternieuwe, woonhuis dat naast de oude boerderij was gebouwd. Annie moest stoppen met haar werk als kraamverzorgster en ze vond haar draai in Geffen.” Ik ging bij de KVO om meer mensen te leren kennen. Met mijn 10

buurvrouwen Marie van Lith en Marie van Nistelrooij heb ik veel opgetrokken. Ik ging op zwemles en we hebben lang, wel twee keer per week, gezwommen”. Gerrit en Annie hebben beiden veel hart voor de boerderij. Ze hielden koeien, varkens en kippen. “De koeien hebben we altijd met de hand gemolken.We hebben later ook een kleine melkmachine gehad waarop je één koe tegelijk kon melken”.Toen de melk niet meer in melkbussen aangeleverd mocht worden en er een melktank zou moeten komen stopte Gerrit met zijn koeien. Hij ging wat meer varkens houden om de kost te kunnen verdienen. Ook klein vee, zoals pony’s en konijnen, is zijn liefhebberij. Ze gaan daarom ook graag naar dierenmarkten voor klein vee. De markten van Vorstenbosch, Liempde en St.Anthonis zijn dan ook vaste prik. Maar ook de jaarmarkten in Bemmel, Druten, Elst en Wanrooij bezoeken ze met plezier. Met een glimlach zegt Gerrit: “Dat is wat ik het liefste doe. Een beetje kijken, een beetje buurten, een hamburger eten en soms een pony kopen”. Annie heeft een warm hart voor kinderen. “Tijdens de schoolvakanties kwamen er heel vaak neefjes en nichtjes bij ons logeren”, vertelt Annie. En geloof maar dat die het bij tante Annie en oom Gerrit. naar de zin hebben gehad. En samen met Marie van Lith en de buurkinderen reed Annie naar de Efteling. Annie en Gerrit maken nu een moeilijke tijd door. Annie is ziek en een behandeling is niet meer mogelijk. De gouden bruilof is daarom in kleine kring thuis gevierd met de broers en zussen van Annie, de petekinderen en de buren. En natuurlijk kwam W.I.K. met majorettes het gouden paar verrassen met een serenade. Annie en Gerrit zijn dankbare mensen. Ze kunnen ook met plezier terugkijken op gezellige uitjes. Vakanties naar Normandie, Oostenrijk, Duitsland en België. Twee keer zijn ze naar Lourdes geweest . “We hebben zelfs gevlogen”, zegt Gerrit glimlachend.“Van Brussel naar Antwerpen. Het vliegtuig was opgestegen en meteen daarna werd de landing al weer ingezet. Het was een onderdeel van een uitje dat we toen maakte”, vertelt Annie met een lach. Wat maakt het uit. Je hebt gevlogen nietwaar! Namens de redactie danken wij dit gouden paar hartelijk voor het gesprek. Op de bijgevoegde foto’s zien we Annie en Gerrit 25 jaar geleden tijdens hun zilveren huwelijksdag. En tijdens de serenade van W.I.K. op 14 mei j.l.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda : 20 juni: toeristische rondtoer naar het Maxima-kanaal en om Den Bosch. 27 juni: Wensambulance Brabant 18 juli: Edah museum Helmond Wandelen: Iedere vrijdagmiddag is er, bij redelijk tot goed weer, de mogelijkheid om met een groep enthousiaste mensen een uurtje tot anderhalf uur, te gaan wandelen. We vertrekken om 13.30 uur bij “het Oude Klooster”. Iedereen, die graag wandelt, kan meelopen. Tempo wordt door de lopers bepaald. Fietsen: Elke woensdag om 13.00 uur gaan we met 18 tot 22 mensen fietsen.We fietsen elke week een andere route van ongeveer 30 km. Het is niet alleen heel gezellig maar ook ontspannend en gezond. 20 juni: rondtoer naar Den Bosch met de mindervaliden langs het Maxima-kanaal. Na afloop gaan we gezellig samen ergens nog een kop koffie drinken. U kunt hiervoor inschrijven voor 15 juni door middel van betaling van €4,- op bankrekening NL82RABO0111003342 ten name van KBO-Reizen. Graag met vermelding van uw adres en of u evt. kunt rijden.

Kibbeling!!! 500 gram Nu voor : 8,00 incl. gratis bakje saus.

27 juni: Wensambulance Brabant, Cees Huijben komt, samen met Tineke Willemse, een presentatie in ’t Oude Klooster geven over de activiteiten van de Wensambulance. Komende uitstapje, die u alvast kunt noteren in uw agenda: 18 juli: het Edah Museum in Helmond. We vertrekken om 12.45 uur op de parkeerplaats bij de Geer. Om 14.00 uur worden we verwacht in Helmond voor een kop koffie en rondleiding. Dit duurt 2 a 2,5 uur. Bij terugkomst in Geffen hebben we gereserveerd bij ’t Akkertje 2.0 voor een gezellig etentje. U kunt hiervoor inschrijven voor 1 juli door middel van betaling van €32,op bankrekening NL82RABO0111003342 ten name van KBO-Reizen. Graag met vermelding van uw adres en of u evt. kunt rijden. Als we genoeg chauffeurs hebben, gaan we met eigen auto’s. Mocht het vervoer een probleem zijn, regelen we een busje en komen er nog wat kosten bij. In de maanden juli en augustus zijn er geen specifieke bestuursvergaderingen.Alle activiteiten gaan door zoals vermeld in het Jaarboekje 2018. Contact leggen mag altijd. Hele mooie zomermaanden en komende vakanties. Bestuur KBO-Geffen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Ieder donderdagmorgen van 10.00 - 13.30 op het Dorpsplein in Geffen.

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


KINDERTHERAPEUTEN GEFFEN – VINKEL – NULAND Daar zijn we weer met een stukje, zoals jullie het laatste jaar van ons gewend zijn. Eerst hebben wij ons, logopedie, fysiotherapie, cesartherapie en ergotherapie, voorgesteld en vervolgens hebben we adviezen gegeven voor kinderen in verschillende bouwlagen van het onderwijs. Fijn om hier positieve reacties op te krijgen, wat ons motiveert om te blijven schrijven en zullen hierbij meer actuele onderwerpen aansnijden. Scoliose, een scheve rug? In de zomertijd staan de kinderen vaak in bikini of zwembroek, dit is voor u als ouder een goed moment om te controleren of de rug op de juiste manier ontwikkeld. Een normale, gezonde wervelkolom heeft een mooie, ‘rechte’ lijn. Weliswaar met natuurlijke rondingen, want echt kaarsrecht hoort hij niet te zijn. Dit is nodig om je lichaam steun te geven en zorgt ervoor dat je goed kunt bewegen. Kijk je van achter naar de ruggengraat, dan lijkt hij recht. Maar vanaf de zijkant gezien, zie je twee lichte krommingen; net de letter ‘S’. Dit is heel normaal. Het gedeelte in de nek buigt iets naar binnen, ter hoogte van je borst buigt hij naar buiten en het onderstelde deel buigt weer naar binnen. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken of je kind scoliose heeft. Bij kinderen is de wervelkolom nog soepel en kan de aandoening goed worden behandeld. De wervelkolom van een volwassene is een stuk stijver. Maar hoe weet je nu of je kind scoliose heeft? Bij scoliose met grotere bochten kun je dit goed zien: * De rug is niet recht * De schouders en schouderbladen staan niet op gelijke hoogte * De taille is links en rechts niet gelijk Bij een minimale kromming vallen dit soort kenmerken minder of niet op. Als je kind ook geen pijn heeft, is de kans groot dat je scoliose niet eens opmerkt. Vaak ontdek je dit bij toeval en neem je pas actie als de kromming erger wordt en dus zichtbaarder is. Dat gebeurt bij kinderen vaak tijdens de groeispurt, zo rond de pubertijd. Vroeger werd scoliose vaak ontdekt bij het onderzoek van een schoolarts door middel van de buktest. Kinderen op de basisschool gaan in principe twee keer naar de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD: in groep 2 (5 jaar) en groep 7 (10-11 jaar). Helaas wordt deze buktest sinds 2014 niet meer gedaan bij de screening door de jeugdarts. Dit zorgt ervoor dat scoliose bij veel kinderen een toevallige ontdekking is. Als ouder is het daarom slim om je kind thuis eens de buktest te laten doen. Dit doe je zo: laat je kind vooroverbuigen. Zorg dat de armen en benen van je kind gestrekt zijn en dat hij zijn handpalmen tegen elkaar

12

drukt. Ga achter je kind staan en kijk naar zijn rug. Bekijk zijn rug daarna vanaf de zijkant. Heeft je kind scoliose dan kun je een bochel (of hoogteverschil) zien. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts of met de Oefentherapeut Lisa Mols | Oefentherapeut Cesar Praktijk Vandaag Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475 keuze 3 lisa@praktijkvandaag.com FOTO: Frank van Gogh, in Efkes buurte mè van nr. 9


Taalverwerving Met een groep vrijwilligers zijn we inmiddels gestart om de wereld van mede-Geffenaren wat te “vergroten”. We gaan met ze in gesprek om de Nederlandse taal te oefenen en te verbeteren. Op woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur komt een groepje enthousiaste vrouwen bij Kom d’r In om samen met ons te praten en elkaar te leren kennen. We kijken waar behoefte aan is en allerlei onderwerpen komen aan bod. Zo hopen we dat ze door middel van het in gesprek gaan de Nederlandse samenleving beter leren kennen en we hopen ook de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te bevorderen. Het zijn gezellige bijeenkomsten waar we veel van elkaar kunnen leren. Meer gegadigden zijn natuurlijk van harte welkom.

concert wordt speciaal georganiseerd voor al onze donateurs en trouwe fans. De blazers, slagwerkers en majorettes van W.I.K. laten zich graag horen en zien tijdens dit gezellige muzikaal spektakel! Natuurlijk laten we de imposante muziek horen waar de fanfare zoveel punten mee gescoord heeft tijdens de concoursen in Veldhoven en Drachten. Maar daarnaast hebben we ook allerlei bekende nummers voor je in petto. Zo komen er onder andere medleys van Anouk en de Efteling voorbij. We verrassen je met een divers, avondvullend programma. ZING gezellig mee of GENIET in stilte! De bar is open voor de nodige hapjes en drankjes. Ook na afloop kun je nog lekker even naborrelen. IEDEREEN is van harte welkom!! Tijdens het concert wordt bekend gemaakt wie in de PRIJZEN is gevallen met de donateursactie. Wil je nog kans maken op onze leuke prijzen, ook op de avond zelf kunt je nog loten kopen. De uitslag wordt later gepubliceerd in de Torenklanken. Wanneer: Zaterdag 9 juni 2018 Aanvang: 20.00 uur (Zaal open: 19.30u) Waar: De Koppellinck, Geffen De entree is uiteraard gratis, als dank voor je support!

VRIENDEN VAN W.I.K. CONCERT Op zaterdagavond 9 juni 2018 wordt het Vrienden van W.I.K. concert in de Koppellinck gehouden. Dit jaarlijkse

13


GELOOF ONDER WOORDEN (8) Mijn laatste zin in het vorige hoofdstuk luidde: Zijn Zoon Jezus geeft ons aanwijzingen. Een van die is, dat Hij ons zelf leerde hoe te bidden. Het gebed dat iedere katholiek of protestant behoort te kennen. Het Onze Vader. Het kan moeilijk te begrijpen zijn, want het is doordrenk van het joodse woordgebruik. We zetten hieronder bij elke zin van het gebed een andere zin die hetzelfde probeert te zeggen, maar dan vertaald naar onze tijd en mentaliteit. Onze Vader, die in de hemel zijt: Gij, de Vader van alle mensen, Gij, heilige Vader, goddelijke, onvoorstelbare Vader. Uw naam worde geheiligd: Laat de mensen U kennen, dat alle mensen ontdekken dat U, God, Vader bent. Uw Rijk kome: Laat uw rijk komen, dat de mensen U als Koning der volkeren erkennen. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel: Wat U voor de aarde wilt (vrede, eensgezindheid, barmhartigheid, waarheid, gerechtigheid), geef de mensen dat ze dit realiseren door hun trouw aan de geboden. Geef ons heden ons dagelijks brood: Geef ons vandaag wat we nodig hebben voor deze dag; “want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf” (Mt 6,34). En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren: Vergeef ons alle zonden die wij maken naar U toe, wanneer wij in onze woorden, onze gedachten en ons handelen uw woord hebben geminacht of verwaarloosd. Zie naar de oprechtheid van ons berouw omdat we bereid zijn om diegenen te vergeven die ons kwaad hebben gedaan. (Mt 6,14-15). En breng ons niet in beproeving: Blijf bij ons in de beproeving en in de bekoring van wanhopen aan onszelf, ondersteun ons juist dan opdat we niet vallen. Maar verlos ons van het kwade. Amen: Ontruk ons aan de kracht van het kwade dat ons meesleept naar het ergste menselijk verkeerde. God is degene die de mens begrijpt! Bij Jezus zien we, evenals in de psalmen, hoe God zich naar de mens neigt en naar hem luistert (Ps 34,7 en 40,2). God nodigt alle mensen uit, Hij staat voor allen onvoorwaardelijk open, Hij wacht op ieders woord. Het is een algemene religieuze gedachte dat God de rechter is die de goeden beloont en de slechten straft. Hoofdstuk 15 van Lucas zegt, dat God allereerst de vader is voor zowel kwaden als goeden. In de joodse gemeenschap van de eerste eeuw waren er ook, zoals overal, uitgestotenen van de goede gemeenschap. Deze zondaars ontvangt Jezus en Hij eet met hen 9Lc 15,1-2). Niet om een schandaal te veroorzaken bij de weldenkenden, maar om God na te volgen die geen enkele voorwaarden stelt aan zijn uitnodiging. God is Liefde, zijn liefde is voor iedereen, onvoorwaardelijk. God wacht op de schuldige; de uitgestotene roept Hij. En zo zijn er nog

14

vele voorbeelden in de Bijbel. De vraag naar onszelf is: durven wij in onze tijd ook mensen die fout zijn geweest of nog maken, ook te vergeven. Sorry, alleen zeggen, is niet altijd voldoende, vergeven we ook vanuit ons hart. Laten we dat een gaan proberen.! Daarvoor hebben we in onze Kerk, het sacrament van verzoening. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

DANKBETUIGING

Beste allemaal, 9 mei was de laatste dag dat we als warenhuis open waren. 43 jaar zijn we als Bosch van Erp met veel plezier onze klanten van dienst geweest. Een hele lange tijd en een mooie tijd om met een lach en een traan op terug te kijken.We willen dan ook iedereen bedanken die we als klant in onze winkel hebben mogen helpen, service en adviezen hebben kunnen geven, een gezellig praatje en ga zo maar door. Bedankt voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen! De laatste dagen zijn we ook bijzonder verrast met heel veel fijne bezoekjes, mooie bloemen en planten, veel lekkers, mooie kaartjes, fijne woorden en attenties in welke vorm dan ook. Nogmaals heel veel dank allemaal. Groetjes Ria en team Bosch van Erp

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter


ROOI OORTJES XVII MAUDIE MAANDAG 18 JUNI DE PAS HEESCH 20:00uur Maud wordt geboren met een ernstige vorm van reuma, waardoor haar gewrichten steeds meer vervormen en ze haar lichaam met moeite onder controle kan houden. Ze wil financieel onafhankelijk zijn en gaat werken als huishoudelijke hulp bij visboer Everett Lewis (Ethan Hawke). Deze moedige beslissing typeert Mauds karakter gedurende de rest van de film, vooral gezien het feit dat Everett niet bepaald op haar aanwezigheid zit te wachten. Maud laat zich niet door haar handicap tegenhouden en ontwikkelt zich al snel tot schilder en wanneer ze een bordje bij de deur plaatst, loopt het al snel storm in het kleine vissershuisje. Maudie is een ode aan het leven van Maud Lewis. De unieke persoonlijkheid van deze Canadese schilder wordt schitterend neergezet door Sally Hawkins

De afgelopen weken onze oortjes o.a. te luister gelegd bij Dorpsraad Geffen. Stamtafel Geffen helaas alwéér gemist, want de heren weigeren bij mooi weer aan de neije StaStamtafel in het Arboretum bijeen te komen. COALITIE BIJNA ROND Op het moment dat wij deze bijdrage schrijven, lijkt Groewd Oss hard op weg naar de MEEST RECHTSE regering in de gemeente ooit. ”Osse Joop” wordt wss wethouder; een soort van ”Paard van Troje” is; een beetje een Gé Wagemakers in het kwadraat. Een daadkrachtige Dorpsraad Geffen blijft nodig! AFVAL-”BELEID” De oranje kliko blijft (voorlopig) in Geffen. Hoezee! Maar... het afval beleid in de gemeente Oss (beter gezegd: het ontbreken van beleid) baart ons ernstige zorgen. De gemiddelde Ossenaar produceert 192 kg/inwoner restafval. Dat getal moet rigoureus naar beneden. Eigenlijk moet het in 2020 al onder de 100 kg/inwoner gedaald zijn, maar die doelstelling gaat Groewd Oss ”never nooit nie” halen.

In een turbulente vergadering van de Dorpsraad Geffen, gaf wethouder Johan van der Schoot (CDA) ruiterlijk De AGENDA van het Filmhuis vindt u op toe ”Dat Oss zoekende is”. Met andere woorden: ze weten het niet! www.de-pas.nl In 2025 moeten alle Nederlandse gemeenten minder dan 30 kg/inwoner restafval aanbieden. Wij zijn benieuwd wat de nieuwe coalitie daar aan gaat doen. Volgens ons ontbreekt het Oss aan 1. visie 2. lef en 3. daadkracht om rigoureuze maatregelen te nemen. Wordt vervolgd.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl

GILBERT 2.0 Een bekende Geffenaar aan het Aloysiusplein gaat na een ingrijpende operatie voortaan door het leven als Gilbert 2.0. Gelukkig is hij herstellende en laat alweer van zich “horen”. Nu had ie de vlag van Vrijstaat Ravenstein wapperen. Daar hebben ze ‘m benoemd als Schout van Geffen, verantwoordelijk voor de defensie van De Vrijstaat tegen Den Bosch. Bij een inspectie van de westgrens door generaal b.d. Peter van Uhm uit Grave, blijkt (ook) deze westgrens ”zo lek als een mandje”. Wij vertrouwen erop dat Gilbert 2.0, zodra hij weer volledig hersteld is, zijn taken als Schout weer serieus oppakt. De verdediging van de Heerlijckheit Geffen; da’s een gewichtige zaak! CV ’t Rooi Hundje Geffen, tel: 06-53916725

15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


DANSGROEP TOËLLY’S OPGEHEVEN Op de Molenfeesten in 1976 (toen de gerestaureerde molen De Vlijt werd gepresenteerd), vierde Geffen maar liefst drie dagen feest.Veel (buurt)verenigingen en middenstanders leverden daaraan een creatieve, actieve of muzikale bijdrage. Zo ook De RKJB (‘Jonge Boerenstand’) en de RKBB (Boerinnenbond) met een volksdansgroep. Het was een super gezellig gebeuren en dat smaakte naar meer. Het Molenfeest werd het jaar daarop ‘Effe noar Geffe’ en de dansgroep had een vervolg in het oprichten van de gemengde volksdansgroep De Vlijt en een vrouwendansgroep, die later de naam Toëlly’s kreeg, genoemd naar leidsters Toos van Tuijl en Elly van Zantvoort. Meer dan 40 jaar bleven de vrouwen actief. Allereerst volgden de oprichters Lies van Dinther en Toos van Tuijl cursussen om les te geven in de eigen afdeling van de latere KVO. Dat herhaalde zich jaarlijks, er waren verschillende instructrices. Ze leerden op 5 avonden 15 verschillende volksdansen uit landen in Europa en andere continenten. Die kennis werd dan doorgegeven aan de leden. Jaarlijks was er een ’wedstrijdbalavond’ in een van de omliggende dorpen om de volksdansen te presenteren en ook onderling werd er uitgewisseld. Dat was de tijd van dansen leren met muziek op grammofoonplaten, cassettebandjes, cd’s en later kwamen er video’s waarop je thuis de dansen kon bekijken. Niet alleen binnen de eigen organisatie waren de Toëlly’s actief, maar ook in onze dorpsgemeenschap, met name met Effe noar Geffe. Een dans in de openluchtmis, het verzorgen van de koffietafel en helpen in de tent van de KVO, met brood smeren, koffie serveren en afwassen. Ze traden ook op in huize De Heegt, in andere verzorgingshuizen en bij feestelijke gelegenheden van leden. “We hebben er veel plezier aan beleefd en leuke contacten aan over gehouden,” zeggen Toos van Tuijl (80 jaar en lid vanaf het begin) en Liesbeth van Dinther (62 jaar), de leidsters van de laatste jaren. “Het was ook een prima vorm van bewegen en ook nog goed voor de ‘hersenpan’ om pasjes te onthouden. De repetitie was een uur hard werken!” Die maandagmiddagen (geen wasdag dus voor de vrouwen!) vonden in het begin plaats bij de Gover en in de Bonkelaar. Het volgende oefenadres was bij Cisca en Piet Jonkergouw aan huis, waar ze jarenlang zeer gastvrij werden ontvangen: de kachel lekker warm in het achterhuis, zelfgebakken cake en een lekker bakske koffie. Na opheffing van de KVO werden ze lid van de KBO en konden oefenen in het Oude Klooster. De leeftijden en gezondheidstoestand van de leden ging parten spelen en daarom besloot de dansgroep tot opheffing. De gemengde dansgroep is in 2016 al gestopt. Op 30 april jl. hielden de vrouwen hun afsluitmiddag

waarop de leden en ereleden Cisca Jonkergouw, Lies van Dinther en Henriëtte van Erp te gast waren. Het was geen treurig afscheid, maar het einde van een tijdperk. Als er nog (oud)leden zijn die foto’s hebben van de dans- en andere activiteiten van de Toëlly’s kunnen ze contact opnemen met Toos. “We kunnen terugkijken op een gezellige tijd met fijne onderlinge contacten. De maandagmiddag gaan we nu met andere dingen invullen.”

EVEN EEN GEHEUGENSTEUNTJE 24 juni 2018 GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI Wilt u meedoen? Aanmelden bij: Theo van Wanrooij: thnwanoliemeulen@hotmail.com Tonnie Schuurmans: tonnie.schuurmans@hetnet.nl of tel.: 073-5322475 Even ter herinnering, er mag maar 1 persoon van een koppel aangesloten zijn bij een jeu de boules vereniging U word om 10 uur verwacht bij de jeu de boules banen voor het MFC en het duurt tot ± 16.30 uur. Wilt u komen kijken? Supporters zijn altijd welkom. Voor meer informatie zie www.jbcgeffen.nl Tot ziens? het bestuur JBC Geffen

17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


EEN DRUKBEZOCHT, ZONNIG BURGERKONINGSCHIETEN Een zonovergoten dag was het die eerste pinksterdag dat het Burgerkoningschieten werd gehouden. Dat droeg zeker bij aan de sfeer en gezelligheid. De opbrengst van deze dag is voor Geffen Zorgt ‘Kom d’r in’. In optocht gingen het Sint-Jorisgilde de oud-burgerkoning Eddy van Lokven afhalen. We werden gastvrij onthaald met een borrel en hapjes door Eddy en zijn vrouw Yvonne. Daarna ging het in optocht met Eddy in ons midden naar molen Zeldenrust, waar Eddy de wisseltrofee overhandigde aan onze hoofdman. De hoofdman bedankte hem voor zijn koningschap en nodigde hem uit om zijn titel te verdedigen. Het vrijen van de boom gebeurde onder andere door onze gildeheer pastoor David van Dijk en wethouder Annemieke van de Ven, waarna de wedstrijd kon beginnen. De dames van de administratie waren aardig druk, want de belangstelling was groot. Dat was ook merkbaar aan de bar, want Yvonne had bijna vijftig cupcakes gebakken, waarvan de opbrengst ook voor het goede doel was, en die waren aan het eind van de middag helemaal uitverkocht. Na een spannende strijd waren de ‘afkampers’ bekend. De uiteindelijke winnaars waren: 1. Henk van Erp, 2. Emiel Kooij, 3. Eddy van Lokven, de oud-burgerkoning.

Henk mocht als Burgerkoning 2018 de wisseltrofee in ontvangst nemen en gedrieën kregen een vendelgroet. Het bleef nog wel een uurtje gezellig daar bij die molen. Het Sint-Jorisgilde dankt alle mensen die bijgedragen hebben aan deze gezellige dag: de schutters, sponsoren, bezoekers, maar ook het Lambertusgilde uit Maren-Kessel voor het uitlenen van de schietbomen, de Stichting Effe noar Geffe voor de geluidsinstallatie en Café –zaal de Leeuwerik voor het uitlenen van een grote koelkast.

GOUDEN PRIESTERFEEST VAN PATER TOON VAN KESSEL Op 24 juni a.s. viert pater Toon van Kessel (broer van onze dorpsgenote Frasia Loeffen) zijn gouden priesterfeest. Hij viert dat met een feestelijke viering om 11.30 uur in de kerk van zijn geboortedorp Nistelrode. Het Afrikakoor zal deze H.Mis opluisteren. Het Afrikakoor is opgericht na het zilveren jubileum van pater Van Kessel. Omdat twee jaar na dat jubileum pater Toon en zuster Henrilena (beiden afkomstig uit Nistelrode) tegelijk naar Nederland op vakantie kwamen, is toen geopperd om een Afrikaanse mis te zingen. Een groot succes. Sindsdien zingt het koor regelmatig in vieringen en de opbrengsten daarvan worden besteed aan verschillende goede doelen, waaronder het Adoptieplan AIDS weeskinderen in Lundazi – Zambia, opgezet door familie en vrienden van pater Van Kessel. Toon (75 jaar) werkt in Zambia, lange tijd in de sloppenwijk in Lusaka. De laatste jaren geeft hij taalles aan jonge studenten, brengt de bibliotheek op orde en werkt in het weekend in de parochie. Toon zet zich nog altijd in voor de weeskinderen, met vooral aandacht voor drie keuzes: onderwijs, familiebanden en verantwoordelijkheden handhaven (dus geen weeshuizen en voedselcentra) en blijvende en duurzame hulp. Een werkgroep uit Nistelrode heeft vanuit Nederland een Adoptieplan opgezet, waarvoor ondersteuning altijd welkom is. Een (jubileum)bijdrage kunt u desgewenst overmaken op NL45 RABO 0120 0571 15 t.n.v. Lundazi Adoptieplan.

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


SCHAT AAN ERVARING ‘VERZILVEREN’

Jammer dat er zoveel braak blijft liggen aan opgedane ervaring... Wat allemaal is meegemaakt in naaste omgeving of door gewerkt te hebben met mensen die ‘uit het evenwicht’ zijn geraakt.Wij zoeken mensen die consequent zijn en zich kunnen verplaatsen in andermans gedachtewereld. Dit uitdagende vrijwilligerswerk heeft enorm veel te bieden. Het gaat namelijk de grenzen verleggen en het leven verrijken. En niet onbelangrijk: het krijgen van de voldoening en een goed gevoel om de persoonlijke talenten te kunnen inzetten. De nieuweling mag rekenen op een gedegen inwerkperiode en dat de beroepskrachten steunen als nodig. Vanzelfsprekend wordt op de komst van vrijwilligers gerekend maar hun vakanties en dergelijke hebben altijd voorrang. Vrijwilligers zijn bij ons verzekerd en hebben reiskostenvergoeding. In Oss en regio worden mensen die ‘de weg zijn kwijtgeraakt’ tijdelijk opgevangen in de High Intensive Care (HIC). Persoonlijke aandacht en een zinvolle dagbesteding is enorm belangrijk voor hen. Door de tijdelijke opname wisselt de samenstelling van de groep geregeld. Wat tijdens zo’n bezoek te doen is erg eenvoudig. Bijvoorbeeld, iemand apart nemen voor een persoonlijk gesprek; met een of meerderen wandelen, een bordspelletje spelen, kaarten of een potje tafeltennis. Het uitleven met een bal in de sportzaal kan natuurlijk ook. Nog een ideetje: met de groep iets koken of bakken of de lunch of een diner verzorgen. De hoofdzaak is dat er enkele vrijwilliger zijn die extra persoonlijke aandacht kan geven en een luisterend oor bieden. Hopelijk lukt het om wekelijks enkele uurtjes vrij te maken om deze mensen iets te geven waar zij dágen mee vooruit kunnen. Dat bezoek kan voor hen een stimulans zijn om door te leven. Vanzelfsprekend is er altijd een intensief contact met beroepskrachten. De collegiale werksfeer is opperbest. Als gevolg daarvan is een vrijwilligersjubileum van tien jaar, bij ons niet uitzonderlijk. Geïnteresseerd in dit uitzonderlijke vrijwilligerswerk kunnen zich vrijblijvend oriënteren door contact op te nemen met: Teamleider (HIC) Martijn van Dongen, 0412-847000 of coördinator vrijwilligerswerk Theo Rovers, 0623789978. Per e-mail:Vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl p.s. Wij zijn verplicht om van personeel en vrijwilligers een

‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) te kunnen overleggen. Tijdens het oriënterend gesprek vertellen we je hier meer over. GGZ Oost Brabant biedt hulp aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Dát zijn de kernwaarden van GGZ Oost Brabant. Betrokken bij de mens, betrouwbaar als partner in behandeling en ambitieus in het voortdurend verbeteren van onze zorg.

MOTORTOERTOCHT VUGHT Start zondag 24 juni om 12.30 uur op het Marktveld 24 jaar Motortoertocht Vught voor Gehandicapten Ik wil graag bij George in de oranje trike, of ik wil in een zijspan maar heeft u een trapje, zodat ik gemakkelijk kan instappen? Ik wil graag op een Honda Shadow Ace of Harley Davidson, ik wil graag bij een vrouw achter op de motor, zomaar een aantal wensen waar de organisatie van de Vughtse Motortoertocht rekening mee probeert te houden om de tocht op zondag 24 juni zo soepel mogelijk te laten verlopen. Martin Lexmond, voorzitter van de Stichting, verwacht dit jaar 130 passagiers, 200 motor-, trike- en zijspanrijders te ontvangen. De start is om 12.30 uur op het Marktveld in Vught nabij Lunchcafé D’n Bol. Zo’n 200 enthousiaste stoere motor, trike en zijspanrijders op hun gepoetste, glimmende en ronkende motoren zullen ongeveer 130 mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking de dag van hun leven bezorgen. De tocht van ca 80 km door Vught en omgeving wordt begeleid door de verkeerspolitie en 35 verkeersregelaars.Waar nodig zetten zij wegen, kruisingen en rotondes af om de veiligheid van passagiers en motorrijders te waarborgen. Halverwege de tocht is er een pauze van ca 45 minuten gepland bij Restaurant In ’t Groene Woud aan de N65 waar Ton Pijnenburg met een aantal medewerkers en vrijwilligers klaar staat om alle deelnemers te voorzien van een natje en droogje. Tevens kan men hier gebruik maken van de toiletwagen. De carnavalsband de Zosjaaltjes uit Esch zorgen hier voor de muzikale omlijsting. Daarna vervolgen de deelnemers de tocht en zijn dan om ongeveer 15.45 uur terug op het Marktveld in Vught. Aankomstroute Passagiers kunnen zich af laten zetten op het parkeerterrein aan het Ploegveld nr 3. (bij Albert Heijn). De aankomstroute voor motorrijders, trikerijders en zijspanrijders wordt vanaf de A2 afslag 24 door pijlen motortoertocht aangegeven. 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


Inschrijven Inschrijven kan via de website www.ttvught.nl Beste bikers, doe uw medemens en u zelf een groot plezier en schrijf in voor deze prachtige en onvergetelijke dag. Dus tot zondag 24 juni, dan maken we er met z’n allen een prachtige dag van. Voor méér info kunt u bellen naar Martin Lexmond 06-10613923.

WIE WAT WANNEER JUNI 06 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 14 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 20 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 24 JBC, Geffens Open jeu de boules toernooi 24 Sint-Jorisgilde: Kringgildedag in Oss 27 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 30 Jeugdbrandweerdag JULI 04 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 11 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 18 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 25 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster

PERSBERICHT

Herman Rolfes nieuwe Raadgever Sociaal Domein Sinds mei 2018 is Herman Rolfes de opvolger van Frank Pubben als Raadgever Sociaal Domein. Wat is het ‘Sociaal Domein’? De gemeente Oss is sinds enkele jaren grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op de terreinen van Werk en Inkomen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugd en Jongeren. Deze drie terreinen noemen we ook wel het Sociaal Domein genoemd. Waarom deze raadgever? Inwoners die een beroep doen op ondersteuning vanuit het Sociaal Domein, komen vaak in een wereld terecht die ze niet (goed) kennen. Dan kan het fijn zijn om met vragen terecht te kunnen bij een iemand die de weg wél kent; iemand die onafhankelijk is van de gemeente Oss. De Raadgever is zo iemand. Inwoners kunnen contact opnemen met de Raadgever als ze advies en ondersteuning nodig hebben op het terrein van het Sociale Domein. Ook kan de Raadgever inwoners en medewerkers van de gemeente met elkaar in contact brengen om samen naar de beste oplossing te zoeken. De Raadgever Sociaal Domein is te bereiken via h.rolfes@oss.nl of 06-32451647

AUGUSTUS 12 Sint-Jorisgilde: koningschieten bij molen Zeldenrust 12 Seniorendag Sint Jozefoord 13 t/m 17 Jeugdvakantieweek 15 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 17-19 Sint-Jorisgilde: Europees Schuttersgilde Treffen in Neer, Limburg (ong. 15.000 gildeleden uit heel Europa) 22 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 27 aug t/m 1 sep Collecte De Schakel 29 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster SEPTEMBER 01 Heemkunde fototentoonstelling Twee- en meerlingen, 19.30-22.00 u. raadzaal voormalig gemeentehuis 02 Heemkunde fototentoonstelling Twee- en meerlingen, vanaf 10.30 u. raadzaal voormalig gemeentehuis 02 Effe noar Geffe, Sint-Jorisgilde aanwezig bij opening 05 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 05 Nat. Ziekendag, Ziekencomite De Schakel 10 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 16 Sint-Jorisgilde: gemeentekoningschieten in Huisseling 16 Fietstocht Goed Gevoel Geffen 19 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 26 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster OKTOBER 03 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 08 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 10 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 11 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 17 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: 24

ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.