Torenklanken 2012 - nr 10

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 10 | juni 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Donateursconcert W.I.K. 2012

Na ons fantastisch jubileumjaar van vorig jaar, barst op 23 juni het muzikale geweld weer los! Het jaarlijkse donateursconcert staat weer voor de deur. Dit jaar voor het eerst gehouden in De Koppellinck. De fanfare speelt een aantal luchtige stukken zoals een medley van Queennummers en een verrassingsact met de Baritonsaxofoon in de hoofdrol. Ook spelen ze het klassiekere werk ‘Clouds’; een stuk van Eric Swiggers over verschillende wolkentypen: stapelwolken, schaapjeswolken en donderwolken. De slagwerkgroep zorgt weer voor het nodige slagwerkspektakel onder leiding van hun dirigent Chiel Zomer. Ook de majorettes zullen zich presenteren en een aantal fantastische dansen laten zien. De loterij van de donateursactie 2011 zal plaatsvinden en er is een bar die zorgt voor de nodige hapjes en drankjes. Kortom, een avondje om niet te vergeten! Dus houdt u van gezelligheid en natuurlijk muziek? Aarzel dan niet en kom dan op 23 juni naar het donateursconcert van muziekvereniging W.I.K. Wanneer: Zaterdagavond 23 juni Aanvang: 20.00 uur (de zaal is open om 19.30 uur) Waar: De Koppellinck in Geffen De entree is uiteraard gratis! Kijk voor meer informatie op www.wikgeffen.nl

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KPJ Geffen zoekt aspirantenleiding Wat doet de aspirantenleiding? Elke donderdagavond van september tot en met juni organiseren we een leuke activiteit voor onze aspirant leden. Behalve in de schoolvakanties.We doen heel veel verschillende dingen. Een aantal voorbeelden zijn: slagbal, stoelendans, knutselen, naar de speeltuin of de bossen, sportieve training, quizavond, bingo, enzovoort. Hiernaast organiseren we een aantal grotere activiteiten zoals de kinderzeskamp en het jaarlijkse kamp. Ook worden we uitgenodigd door KPJ’s uit de regio voor bijvoorbeeld een carnavalsbal of vossenjacht. Kortom: we doen van alles, maar doordat we met een leuke groep zijn is het vooral ook heel gezellig. Wie zoeken we? Enthousiaste jongens of meiden die het leuk vinden om activiteiten voor kinderen te organiseren en te begeleiden. Je hoeft zelf niet te handballen of lid te zijn van de KPJ. Is dit iets voor jou? Wil je graag meer informatie? Bel dan naar José: 0610026199 of stuur een mailtje naar aspirantenkpjgeffen@hotmail.com. Je kunt ook kijken op onze website: www.kpjgeffen.nl Het nieuwe seizoen start op donderdag 6 september weer.

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 15 juni 19.00 u. avondmis bij de grot in de pas- torietuin m.m.v. DK en Lourdes comité (bij slecht weer in de ka pel) Na afloop is er koffie in het patronaat en verkoop kaarsjes. zo. 17 juni 09.30 u. H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (vaderdag / naviering communi- canten) di. 19 juni 19.00 u. * avondmis vr. 22 juni 19.00 u. * avondmis zo. 24 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 26 juni 19.00 u. * avondmis vr. 29 juni 19.00 u. * avondmis za. 30 juni 13.30 u. Huwelijksviering Bart Geurts en Wendie Spierenburg zo. 01 juli 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl)

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: mei 2012: Merle Langens, Jente Langens PROFICIAT vormelingen van 25 mei 2012 Jessica Awater, Jesper Dappers, Koen Dollevoet, Jerome Draad, Janine van Erp, Emelie Geurts, Daniëlle Gloudemans, Carlijn van der Heijden, Marit Hoefnagel, Jeske Jonkergouw, Lianne van Lith, Lieke Maas, Luuk van Nistelrooij, Sanne de Rijk, Frank van der Rijt, Eva Schuurmans,Thomas van Tuijl, Stacey van Uden, Pleun van Veghel, Pim Vos, Demi van de Wetering, Jens van Zutphen. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: zo. 17 juni 09.30 uur: naviering E.Communicanten

In de maand juli en augustus is het geen kinderkerk. KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel!

PROGRAMMA VORMSEL: di. 19 juni 18.00 - 19.00 u. evaluatie en kaarsje maken in parochiecentrum HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 23 mei 2012: Gerrit Reuvers, 81 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

dat zich inzet om ziektes te bestrijden. De vraag is alleen: wie haalt de gulle gift op bij deze Nederlanders? Van 9 t/m 15 september 2012 vindt de jaarlijkse collecte plaats van het Prinses Beatrix Fonds. Om door te kunnen gaan met het bestrijden van spierziekten, is het fonds op zoek naar nieuwe collectanten. Ook in ons Geffen zoeken wij indringend naar nieuwe collectanten. Wilt u ons helpen? Collecteer dan in september een paar uurtjes voor het Prinses Beatrix Fonds. Inlichtingen en aanmeldingen kunnen bij: Peter van Veghel (073-5322209 / pvanveghel@ziggo.nl) of Ina Megens (073-5323647 / ina.megens@home.nl)

Dankbetuiging

OPROEP Als er vormelingen of communicanten zijn, die zich willen aanmelden als acoliet/misdienaar, kunnen zij contact opnemen met de pastoor 5321216.Van harte aanbevolen!

Graag willen wij iedereen bedanken, voor het medeleven dat wij hebben mogen ontvangen, in welke vorm dan ook, tijdens het ziek zijn en overlijden van mijn vrouw, moeder en oma. Herma van de Wouw-Jentzema

VERLOREN: Een wollen fiets-zadeldekje om en nabij de begraafplaats. Tel. 5322192.

Speciale dank gaat uit naar dr. Litjens en buurtzorg Oss, voor de goede zorgen die Herma van hun heeft gekregen.

DANK aan het Sint Jorisgilde voor het plaatsen van de stoelen bij de veldkapel op Tweede Pinksterdag en voor de uitnodiging om na de H.Mis op de koffie te komen!

Frans van de Wouw en kinderen

Iedere Nederlander wil geven...

Maar wie haalt het op? Wordt 2 uurtjes per jaar collectant voor mensen met een ongeneeslijke spierziekte, Prinses Beatrix Fonds. Uit recent onderzoek is gebleken dat, van alle Europeanen, Nederlanders het meest geven aan goede doelen. Het liefst geeft de Nederlander geld aan een goed doel

5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... de maatjes van Ruud van Nistelrooy Gedurende de voetbalcarrière van Ruud van Nistelrooy heeft een vrij constante groep Geffense (voetbal)maatjes / klasgenoten van Ruud hem ‘gevolgd’. Mark Beekmans, Stan van Dinther, Andy van Doesburg, Johan van Erp, Eric van den Hanenberg, Gert-Jan van de Kamp, John Ruijs, Gerben Savelkouls, John Savelkouls, Martijn Suppers, hebben diverse wedstrijden gezien in de stadions van Den Bosch, Heerenveen, P.S.V., Manchester, Madrid, Hamburg en Málaga, waar Ruud gespeeld heeft, met als afsluiting de afscheidswedstrijd op zondag 13 mei 2012 in Málaga. Ik praat na met Johan, Gerben en Gert-Jan. “We kregen ‘lucht’ van een uitnodiging van Ruud aan 35 personen uit Heesch om naar Spanje te komen en dat was natuurlijk niet zomaar! Het zou zijn laatste wedstrijd worden...! Dus moest er snel iets geregeld worden: via John Ruijs en de moeder van Ruud konden acht kaartjes worden gereserveerd,” aldus de vrienden. De vliegtickets werden besteld en het verblijf van vrijdag t/m maandag in Torremolinos (toeristischer dan Málaga) werd vastgelegd. Op zaterdag hadden ze een rondleiding gepland in het stadion van Málaga. Natuurlijk even plaatsnemen in de dug out! “Niemand geloofde dat we vrienden van Ruud waren!”

Op zondag was de wedstrijd. “We zaten mooi, alleen hadden we de verkeerde vlag meegenomen! Normaal gesproken tonen we de Nederlandse vlag met de tekst: Geffen = Ruud, Ruud = cool. Maar Stan en Mark hadden per ongeluk ‘Geffen groet Feyenoord’ in de koffer gestopt!” Ruud kreeg de laatste 15 minuten speeltijd met geen doelpunt, maar wel een mooie kans. Málaga won met 1-0 en dat betekende dat de club daarmee werd gekwalificeerd voor de Champions League; zo hoog hadden ze nog nooit gestaan. Het afscheid van Ruud op het veld was sober: hij dankte iedereen in vloeiend Spaans voor de fijne samenwerking en kreeg een aandenken.“Hij was daar heel geliefd bij de spelers en het publiek.Veel supporters droegen ‘zijn shirt’ en scandeerden zijn naam.” Daarna was het eerst feesten om het behaalde resultaat en vervolgens hadden vader Tiny en broer Ron (de

meest trouwe supporters van Ruud) een quiz samengesteld over - let wel - Nooit Gedacht! Ruud bleek een goed geheugen te hebben, want hij wist nog alles. “Tiny heeft altijd veel voor ons geregeld en met Ruud hebben we meermalen kunnen praten na een wedstrijd,” zeggen de jongens. “Nu zijn ‘de schoolreisjes’ afgelopen, maar we hebben door al die jaren heen veel schik gehad. In Hamburg zijn we een keer naar een wedstrijd geweest bij min 15°! (gevoelstemperatuur) Dan zijn de warme landen beter! We kunnen wel begrijpen dat Ruud en Leontien met de kinderen Moa en Liam in Spanje blijven wonen, het is daar zo relaxed, een fijn klimaat en de mensen zijn heel rustig. In Manchester hebben ze een mooi museum met veel aandacht voor “Van the Man” zoals Ruud daar werd genoemd. Daar werd ook de bijnaam “The Ruud Devil” gebezigd, afgeleid van “The Red Devils” (Manchester United). Bij Real Madrid was hij “Van Gol”, dat duidde op zijn scorend vermogen, dat in Hamburg werd omgezet in “Van Tor”! In Manchester schoot hij 2/3 van alle records aan diggelen, maar het hoogtepunt van zijn carrière ligt bij Real Madrid. Gert-Jan: “Ruud is uitgegroeid tot een groot voetballer, heeft ontzettend goed volgehouden en is doorgegaan ‘tot het gaatje’. Gerben toont een boek over de voetbalcarrière van Ruud: “Gedreven” is de titel, waar Ruud overigens zelf geen medewerking aan heeft verleend (“Een boek over mijn voetbaltijd schrijf ik het liefst zelf!”). “De titel is perfect”, zegt Johan,“want gedreven is hij altijd geweest, van kleins af aan.” Zijn voetbalmaatjes weten dat maar al te goed: altijd wilde hij winnen, bij het voetballen, maar ook bij het kaarten, tennissen of tafeltennis! We voelden ons best wel ‘verraden’ toen hij van Nooit-Gedacht naar Margriet ging, maar we wisten echt wel dat hij boven ons uit stak. Toen Ruud bij Margriet de eerste keer tegen N-G moest spelen, wonnen wij die wedstrijd en dat vond hij niet leuk! Echter, de uitwedstrijd werd dik verloren door ons!” Ruud zal niet meer terugkeren in een Nederlands elftal (“Of het moet bij het 6e van N-G zijn,” grapt Johan, die in dat elftal als enige nog voetbalt.) De Nederlandse supporters zijn, vergelijken bij andere landen, niet erg complimenteus, volgens Ruud. Wat de toekomstplannen van Ruud zijn, is nog niet bekend, daar horen we ongetwijfeld nog van. Hij zal wellicht meer aandacht besteden aan zijn taak als ambassadeur van SOS-Kinderdorpen en aan de Ruud van Nistelrooy Academy waarbij talentvolle kinderen kansen krijgen hun dromen waar te maken. In Geffen zijn we in afwachting van de tentoonstelling over Ruud opgezet door Heemkundewerkgroep “Vladerack” en de musical “In de basis”, waarbij het gerucht gaat, dat Ruud zelf daarin een rol zal spelen...?? Een wens van de jongens is om over een jaar of vijf samen met Ruud, nog eens terug te keren naar Manchester of Madrid, waar hij zo’n succesvol profvoetballer was...! 7


Rond de Dorpspomp De stamtafel ontvangt de nieuwe gemeentesecretaris Joost Michels.Welkom. Hij voelt zich al helemaal thuis in het Maasdonkse en is duidelijk bezig met het samengaan van die twee gemeenten. Hij vindt het wel een uitdaging en hecht aan zijn taak, maar is zich ervan bewust, dat het tijdelijk is. Daarna begint hij weer graag aan een nieuwe klus. Hij ervaart Maasdonk als een open bedrijf, terwijl Bernheze hem overkomt als meer gesloten en erg formeel. Het aantal afdelingshoofden moet terug van 12 naar 8. De papierstroom is te groot. Het aantal ambtenaren behoeft geen uitbreiding. Hij werkt toe naar een nieuw systeem, maar dat kan pas zijn uitwerking hebben na de besluitvorming der gemeenteraden. Het proces bij de provincie rond nieuwe herverdelingsituaties is vertraagd. Maasdonk en Bernheze krijgen ruimschoots de kans om het samengaan te realiseren. De uitslag van de enquĂŞte onder de bevolking is van grote waarde. We merken op: “De enquĂŞte is wel erg slim opgezet, de interpretatie van de vraagstelling biedt allerlei mogelijkheden, maar geen meerkeuze opgaven.â€? De eis van de 2e Kamer om het samengaan te realiseren vraagt om een grote draagkracht. Onze inschatting is, dat 2/3 voor is en 1/3 tegen. Maasdonk is zeker voor samengaan en in Bernheze manoeuvreert men nog steeds alle kanten op met rare sprongen van politieke partijen en

Â? Â…

wordt een bindend referendum afgedwongen. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de omliggende gemeenten. Dan blijkt de gretigheid van Den Bosch, waarbij vooral het economisch belang prevaleert en men graag zeggenschap heeft over de ontwikkeling van Heesch-West. Intussen stellen we vast, dat al 85% van de vereiste gronden zijn aangekocht. De stamtafel lijkt uitgediscussieert en is in ruime meerderheid VOOR!! Al komen er wel opmerkingen van: Iedereen, bijna iedereen, de meeste, de in Oss werkenden, de in Oss scholenden, de bij Oss wonende, de in Oss wonende en nog een aantal willen bij Oss, maar daarbij valt de berusting te constateren: Het heeft geen zin, we zitten in een houdgreep, Maasdonk moet toch maar bij elkaar blijven, gedane zaken nemen geen keer. We waren wel beter af bij Oss.We horen meer bij Oss, dan Ravenstein of Megen. Wie weet welke richting de diverse enquĂŞtes gaan wijzen. Het was een gezellig en boeiend gesprek met gemeentesecretaris Joost Michels. Wij blijven benieuwd naar uitslagen en de breedte van de van de deelnemers aan de onderzoeken. Doe mee, laat van je horen!!! De stamtafel feliciteert twee zilveren Molenaars. Hemmie Berendsen en Ton van de Boom. Twee bijzonder actieve mulders, die graag iedereen een molenhart schenken en iedereen de activiteiten in en rond molen: “De Zeldenrustâ€? willen laten mee beleven. Ze vertellen hun verhalen in allerlei talen en maken het hele gebeuren tot een waarachtig toeristische attractie. Ze ontvingen een Erepenning met oorkonde van de gemeente. Collega Paul van molen “de Vlijtâ€? draait op zondag en weet van kinds-af-aan al, dat hij eens de molen gaat beheren.

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


Hij is trouw aan “De Vlijt”, die ook druk bezocht wordt en al 37 jaar reeft hij de zeilen en zoekt hij de wind. Er bestaat een gezonde rivaliteit tussen de mulders, dat was vroeger wel eens anders. Gelukkig wordt hij nu ondersteunt door twee assistenten en daar is de Molenbaas erg gelukkig mee. “De Vlijt” blijft voor Paul de molen met de beste windvang en de 1e molen, die de aanzet is en blijft voor de Molenfeesten van Geffen, nu de Joarmèrt “Effe noar Geffe”. Geffen is trots op beide molens en de actieve mulders. Kijk ook maar eens hoe Vinkel ijvert om “De Zwaan” weer te doen herrijzen. Het glas-in-loodraam van de Aloysius krijgt een bestemming in de Koppellinck. Heemkunde werkgroep “Vladerack” is actief op zoek naar sponsoren samen met de stichting Verenigingsplatform en Gilde Sint Joris.“Geef het kind de ruimte om zich te ontplooien” is de titel, die we daaraan verbinden. Op het raam staat een kind omringd door een uitnodigende leefruimte dat een eigen levensweg zoekt.We zijn blij met die initiatieven en hopen dat de benodigde 15.000.- Euro voor de restauratie snel bijeen te schrapen zijn. Nooit Gedacht ziet terug op een fantastisch georganiseerd Jeugdkamp van 18 tot 20 mei met 300 deelnemers en 50 begeleiders. Het was een geweldige onvergetelijke belevenis. Rottenrijk gaat op klompen, nou ja er worden klompen met het logo van de Stichting aangeboden en wie weet loopt Geffen op Rottenrijkse klompen. We genoten van het Pinksterweer. We vierden de verjaardag van de Kerk. Het grootste feest van het hele jaar. De kerk bestaat nog. De kerk overleeft. Samen de weg gaan. Het is tevens vakantieweekend. De hoogmis was evenwel toch goed bezet. Het Pinkstervuur brandde in de kerk. De goede Geest werd gewenst en doorgegeven. Een nieuw begin gemaakt. Het koor bleef maar zingen: “Veni Creator Spiritus” “Kom Heilige Geest”. Op 2e Pinksterdag was er een Maria viering bij de Veldkapel om de Mariamaand af te sluiten. Al het oude is voorbij om telkens weer nieuwe wegen te gaan. Van stamtafel 364. Voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982, Volgende stamtafel op 17 juni dan verwachten we een delegatie van de Seniorenraad. Ut gû oe goet en ut kûmt. Hauw Doe. De Koppellinck Wan schon gebouw mi toneel, muziek en dans Ieder kregt door wel un kans Om te kijken of iets te presenteren. ‘n Groot toneel eraon ‘n tribune zie der staon. Nou veel bedissel kwam door ok de Wissel.

Mi wa knip werk en un schaar zen ze gelukkig bè mekaor. ‘t Onkruid is gemaaid en opneit wèr ingezaaid verbrand elke stoppel ze wier ut echt un koppel. Maria zin Komt er mar in Aloysius blij Ge hurt erbij. Waor stû dà bildje nou? En dieje naam van jou? En dà roam van ouw? Mar dà kûmt er gauw. Nou leggen we nog de Linck tegen dà Koppel aon doormeej is dit liedje afgedaon. En dan stutter “KOPPELLINCK”

GEVRAAGD Zeer nette zelfstandige hulp voor huishoudelijk werk Adres: M. Essing Kerkstraat 12, 5386 AC Geffen, tel: 073-5322457

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 9


Maandag t/m vrijdagdagmorgen: Van 8.45u -12.00u Maandag t/m vrijdagmiddag(behalve woensdag) Van 13.15u - 15.30u

Voorspeelavond W.I.K. Inschrijving Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen.Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal. Ook uw peuter is dan van harte welkom om een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 48,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 18 juni tot en met 22 juni. Op alle geopende dagdelen van 12.00 tot 12.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,=. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen die zijn aangemeld worden na de inschrijfweek op volgorde van leeftijd geplaatst.Als u later inschrijft wordt uw kind op volgorde van aanmelding geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal. Ook kunt u digitaal een inschrijfformulier aanvragen via: info@pszmaasdonk.nl Bestuur, coördinator en leidsters van SPM p.s.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingens Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22. Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal “De Paddestoel”(MFC) Kloosterstraat, Geffen 10

Welke instrumenten spelen er allemaal in een fanfare of slagwerkgroep? Hoe draait een majorette-stok, oftwel baton genoemd? Hoe klinken verschillende muziekinstrumenten individueel? En krijg ik zelf ook geluid uit zo’n instrument? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de voorspeelavond van muziekvereniging W.I.K. Op de voorspeelavond laten alle leerlingen van W.I.K. horen wat ze allemaal kunnen. Blazers, slagwerkers en majorettes; ze zijn allemaal van de partij. Ook het studieorkest zal die avond een deuntje spelen. Het studieorkest is bedoeld om het musiceren in een groot orkest onder de knie te krijgen voor leerlingen die al wat langer een instrument bespelen. Als je interesse hebt in het spelen van een instrument in de fanfare of slagwerkgroep is het erg leuk om te komen kijken. De voorspeelavond is een erg geschikte avond om zien en te horen welk instrument je leuk of helemaal niet leuk vindt. Je kunt vragen stellen aan de muzikanten en docenten en ook is er de mogelijkheid om een aantal instrumenten uit te proberen. Kom op maandagavond 25 juni naar de voorspeelavond in de Koppellinck in Geffen. De avond begint om 19.00 en is rond 20.30 afgelopen. Voor meer informatie kijk op www.wik-geffen.nl, bel met onze secretaris Berghit van Schijndel 073- 5324951 of mail naar info@wikgeffen.nl

Dankbetuiging Wij willen u allen heel hartelijk danken, voor de grote en indrukwekkende begeleiding en belangstelling tijdens het overlijden en de uitvaart van onze Jan. U was een geweldige steun voor ons. Fam. van Schijndel


TORENKLANKEN 50 JAAR Het woord is aan: Theo Prinssen. 50 Jaar Torenklanken. Het Goud is terechten de Lauwerkrans verdiend, 1962-2012. Januari 1974 verscheen voor de le Keer “Rond de Dorpspomp”. Redacties, uitgevers, promotors en begunstigers van harte gefeliciteerd met dit Gouden Jubileum. In september 1962 kwamen opgeroepen door pastoor J. v.d. Pas en kapelaan A. Crooymans een aantal Geffenaren bijeen. Daar was ik niet bij!!! Toch werd in september Torenklanken opgericht, waarschijnlijk omdat mijn rechterhand Gerard Velthuis een waardige vertegenwoordiger was. Ik had al wel kennis genomen van de gebundelde verhaaltjes vanuit Geffen naar de soldaten in Indonesië, waarin Gerard Velthuis een groot aandeel had. Dat werd als leidraad gezien. Pas in l974 ben ik begonnen met mijn vaste rubriek “Rond de Dorpspomp op “Drie-Koningendag”. Ik schrijf al gauw over het Gilde, wat in 1860 ingeslapen was en hoop daarvoor aandacht te krijgen en vraag aandacht voor het Sint Jorisbeeld en verwijs naar mogelijke documenten daarover in het gemeentearchief. In l986 vind ik voldoende steun bij Vladerack om initiatieven tot heroprichting te nemen. Het mislukt, maar de voedingsbodem smeult gelukkig door en in 1998 herhaalt zich die oproep vanuit de broederschap, wat uiteindelijk in het jaar 2000 invulling krijgt: Het Gilde is herrezen. Ook hebben verhalen over de 2e wereldoorlog veel aandacht gekregen. De politieke verhoudingen in Geffen en daarna in Maasdonk blijven een rol spelen. Ik kreeg destijds Piet v. Herpen ( Piet d’n Blekke) veelvuldig op bezoek en mocht dan zijn soms te scherpe taal een beetje relativeren. De Geffense evenementen en actualiteiten krijgen aandacht, alsook het reilen en zeilen van de parochie en het rijke verenigingsleven. Ik maakte ook van veel commissies deel uit, zodat nieuwsgaring gemakkelijk was en richtte in 1959 het 1e profane gemengd Kerkkoor op. Helaas van korte duur. Ik was secretaris bij het jubileum van Burgemeester C. v. Zijl, bij 40 en 50 jaar Nooit Gedacht, bij de opening van de Geer, bij de jubilea van Pastoor H. v. Doorn en L. Spijkers, bij de 1e molenfeesten 1976 enz. enz. Mijn betrokkenheid bij het verenigingsleven maakte toch, dat ik van veel zaken op de hoogte bleef. Gelukkig is in febr. 1994 de stamtafel opgericht en krijgt de Dorspomp wat gemakkelijker voeding. Intussen heb ik 750 keer Torenklanken mogen kleuren met mijn rubriek “Rond de Dorpspomp”. Ik heb met veel medewerkers van doen gehad. Herinner me veelvuldige bezoeken aan Diny van Wanrooy, een Henny Schuurmans, aan Annelies v. Dijk en Hetty Verhoeven, want die hier te prijzen dames moesten mijn werk weer uittypen in kolommen en inpassen bij de overige copie, daarbij herinner ik me

Tinie van Wanrooy, die moest waken over de hoeveelheid en inlevertijden, vooral in de periode dat ik die “in memoriams” schreef, was daar altijd overleg voor nodig. Het was altijd krap aan. Ik denk ook nog terug aan Erik Noorman bij een jubileum van mij en aan de bijzondere aandacht van de redactie onder de eminente leiding van Kees Jongeneelen, bij het 40 jarig jubileum. Ik kreeg daar al mijn werk samen gebundeld aangeboden en ben daar nog steeds dankbaar voor. Bijzondere complimenten aan de alleskunner op publiceergebied: André Schuurmans, die ik hier hartelijk dank voor zijn attente aandacht en accurate werkwijze. Het is fantastisch te noemen, zoals Torenklanken blijft verschijnen. Ik dank hartelijk Kees Jongeneelen voor zijn jaarlijkse bezoeken met een kleine attentie voor onze medewerking. Het is toch interessant nog eens wat terug te lezen. Ik ben de hele redactie dankbaar voor het begrip dat er was, want ik kwam dikwijls op het laatste nippertje binnen. Gelukkig is er die 38 jaar maar een keer een echte opmerking geweest over de inhoud. Ik krijg meestal een “goed” als waardering en gelukkig de ruimte om mezelf daarin te zijn. Ik ben dan ook niet alleen verslaggever maar mag wat aanvullen als columnist. Mijn eigen mening probeer ik onzichtbaar en toch opvallend te laten horen. Het meest wonderlijke is, dat ik nauwelijks reacties krijg, die wil ik altijd wel uitlokken. Maar daar heb ik intussen vrede mee. Ik wil ook hier en daar wat prikkels uitdelen en mensen aan het denken te zetten.Wat kreeg de meeste aandacht? Politiek, Evenementen, Gemeente, Parochie, Scholen, Verenigingen. U mag zelf oordelen. Ik eindig met grote dank uit te spreken aan de hele redactie en hoop dat ze nieuw perspectief blijven zien voor de toekomst. Het is zeer te waarderen, dat steeds alles geplaatst wordt. Dat was in oude tijden soms lastig. Ik ervaar mijn aandeel nog steeds als een uitverkiezing en hoop Torenklanken nog lang van dienst te zijn. Ik heb waarschijnlijk personen vergeten. Meld het maar, reageer a.u.b., want ik heb gelukkig de mogelijkheid daarop te kunnen antwoorden.

11


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer: Van der Doelen Assurantiën B.V.. Een vriendelijke lach verwelkomt ons. Stijlvol in pak, doch met Brabantse nuchterheid. Het kantoor is sfeervol ingericht. Een klassieke mangel in de gang contrasteert met moderne kunst in de spreekkamer. Twee bevlogen heren vertellen honderduit over hun onderneming. Welkom bij van Der Doelen Assurantiën B.V. Een gesprek met vader Antoon (59) en zoon Ruud van der Doelen (27).Antoon richtte het bedrijf 19 jaar geleden op. Hij belandde ‘toevallig’ in de assurantiebranche. Na zijn middelbare school ging hij naar het arbeidsbureau om werk te vinden. Toevallig kon hij aan de slag bij de bank. Hij deed daar de nodige ervaringen op en haalde de gewenste papieren. Na een reorganisatie besloot hij uiteindelijk voor zichzelf te beginnen: Van der Doelen Assurantiën B.V. was geboren. Ruud was oorspronkelijk ook niet van plan om net als pa ‘in de verzekeringen te gaan’. Na de havo volgde hij de HBO opleiding Vrijetijdsmanagement in Breda. Werken wanneer iedereen vrij is, zag hij echter niet zitten. Na zijn studie ging hij daarom aan de slag bij Welten detachering. Zij leveren werknemers voor het bank- en verzekeringswezen. Hij deed daar veel ervaring op bij verschillende werkgevers en behaalde de benodigde papieren. Sinds drie jaar werkt hij bij Van der Doelen. Het bedrijf is in de loop der jaren heel wat groter geworden en zelfs in deze tijden van economische recessie is Van der Doelen groeiende. De achtste werknemer begint binnenkort zelfs. Deze groei is volgens Antoon te wijden aan hun onderscheidenheid. “We bieden producten aan van alle maatschappijen. Doordat we onafhankelijk zijn, kunnen we vrijwel alle producten één op één overnemen. Op dat moment zoeken we naar betere mogelijkheden en bekijken we ook precies welk product het best bij de wensen van de klant past”, vertelt hij.“Verder is onze ligging ook gunstig.We hebben veelal regionale klanten en we willen voor hun vooral dichtbij zijn. Laagdrempelig. Iedereen kan hier zonder afspraak binnen lopen.” “Het succes van Van der Doelen Assurantiën B.V. is ook vooral te danken aan ons personeel”, benadrukt Antoon. “We hebben erg trouwe collega’s die vaak al vele jaren bij ons werken.” Klanten hebben hierdoor vaste contactpersonen en kunnen profiteren van alle werkervaring die het personeel heeft. Allen zijn goed gekwalificeerd en voorzien klanten van het beste verzekeringsadvies. Van der Doelen Assurantien B.V. richt zich vooral op verzekeringen. “Pensioen en hypotheekbegeleiding doen we ook”, legt Ruud uit. “De klant staat voorop. In principe willen we een hypotheek van alle banken en verzekeraars aan kunnen bieden. Hierdoor werken 12

we samen met banken en gespecialiseerde freelancers, zodat klanten verzekerd zijn van een goed en passend product.” Dat Antoon en Ruud zelf ook verstand van zaken hebben, mag duidelijk zijn. Enthousiast vertellen ze over de verschillende diensten die zij verzorgen. “De regels voor assurantiekantoren zijn streng. Om je licentie te behouden moet je een aantal keren per jaar bijscholen om aan te tonen dat je nog kundig bent”, vertelt Ruud. Zo blijven ze altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Ook binnen het kantoor zelf staan enkele belangrijke ontwikkelingen te gebeuren. Per 1 juli a.s. zal Ruud namelijk de algehele leiding van Antoon overnemen. Antoon wordt die maand 60 jaar, een mooie mijlpaal om een stapje terug te doen.“Natuurlijk zijn de mensen nog niet helemaal van me af. Ik zal op de achtergrond nog een paar dagen mee blijven helpen op het kantoor”, lacht hij. Ruud heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging. Het afgelopen jaar heeft Antoon de zaken al geleidelijk aan Ruud overgedragen. Ruud is dus helemaal op de hoogte van alle ins en outs van de klanten en producten. Dat gaat dus helemaal goed komen! Zoals gezegd, kan iedereen bij Van der Doelen Assurantiën B.V. terecht zonder afspraak. Dus loop gerust eens binnen aan de Kloosterstraat 44 of neem alvast een kijkje op www.vanderdoelenassurantien.nl.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag in de even week van 09.00 tot 11.00 uur

En de zomer moet nog komme... Al heel vruug wille we jullie un bietje bè proaten over Recht vur zunne Roap 2013. Warum zo vruug zulde denke? Nou, kek: we trekke al joaren vier volle zoalen en da wille we gère zo houwe. En dan denkte us terug en vort en dan denkte: Zelfs un goei bed moet wel us worre opgeschud. Dus zen we mè alle artiesten, vrijwilligers en de werkgroep al un poar kirre bè mekaar gekrope om us goed in de spiegel te kijke. Um afspraken te maken en mè veul ideeën te komme um mè mekoar goeie Roapavonden te bleve make. Um ut Geffes publiek te pleziere mè de Roap zoda dur volop gekletst wordt op stroat: hedde ut al gezien!? Dóár goan we al joaren vur, en zeker wir in 2013. We wille jullie as publiek op de hoogte houwe van het reilen en zeilen, dur af en toe us wa te schrijven. Denk oan de Torenklanken, stukskes vur op de website van Stichtng Rottenrijk, dur te Twitteren en dur te Facebooken. Kortom: gullie wordt goed op de hugte gehouwe van wa dur kumt, zonder natuurlijk alles te verklappen. En vur oe agenda van 2013: de vurverkoap is op 10 januari 2013 en de avonden zelf zen op 25/26 januari en 01/02 februari. Da ge ut mar vast wit! Namens alle artiesten en vrijwilligers, Werkgroep Recht vur zunne Roap

Zin om in de horeca te werken? De Schans zoekt: Medewerk(st)ers keuken (16-21 jr) Vanaf a.s. zaterdag kinderen(14-17 gratis jr) schminken Afwashulpen iedere vrijdag t/m zondag

Grand Buffet all-in e 25,- p.p.

2 uur onbeperkt eten en drinken! Interesse? Bel 073-5341320 www.deschansgeffen.nl www.deschansgeffen.nl De Schans, het gezelligste buffetrestaurant van Brabant!

Onbeperkt mosselen & kreeft eten! Buffetrestaurant De Schans Kerkstraat 5a, 5386 AC Geffen

Open op vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur. Op zondag vanaf 16.00 uur.

Bel voor reserveringen: 073 53 41 320

13


Een Steuntje in de Rug. Dat is het idee. Honderden vrijwilligers zetten zich in voor hun vereniging. Wij geven hen daarbij graag een stukje extra ondersteuning. Om lokaal een bijdrage te leveren aan cultuur, sport en maatschappelijke ontwikkeling, sponsort Rabobank Bernheze Maasland lokale verenigingen en stichtingen met het fonds 'Steuntje in de Rug'.

Met elkaar, voor elkaar. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


Geslaagde Geffense wandel 4 daagse, Geffen kan weer terug kijken op een geslaagde wandel 4 daagse. Dit jaar hebben meer dan 200 enthousiaste wandelaars Geffen en omstreken (her) ontdekt. Onderweg waren er, zoals gebruikelijk, leuke posten met een natje en een droogje voor alle deelnemers. Poelier Jo van Druenen had wederom zijn braadpan opgesteld om iedereen van een heerlijke warme hap te voorzien. De winkeliers horeca vereniging Geffen, deelden appels en ijsjes uit en C1000 van der Sangen zorgde ervoor, dat er vrijdag op het plein een drankje en chips klaar stond voor alle wandelaars. Onderweg werd het moreel opgekrikt door de muzikale ondersteuning van de Pompzwengels, Ut gu Vals en op vrijdag is iedereen onder begeleiding van W.I.K. naar het eindpunt gelopen. Sanne bloem- en interieurstyling had voor alle deelnemers een bloemetje. De Dikke Duimen trofeeën welke te winnen zijn door je met name op de laatste dag uit te dossen in het thema “Ik hou van Holland” zijn dit jaar zeer terecht gewonnen door de groep “Isabella, Alexandra en de kids” en bij de individuen waren “De leeuwtjes” de terechte winnaars. Stichting Rottenrijk, wil iedereen die de afgelopen wandel 4 daagse van Geffen heeft meegeholpen, bedanken voor zijn of haar enthousiasme. Uit de vele reacties die we van onze wandelaars kregen, kunnen we er vanuit gaan dat onze aanpak en inzet goed gewaardeerd wordt. Graag willen wij iedereen die zichtbaar en onzichtbaar deze wandel 4 daagse mogelijk hebben gemaakt bedanken. In het bijzonder de Cafés: Govers, Boetje, ‘t Haasje en de Gouden Leeuw waar we mogen starten en eindigen. Muziekkapellen de Pompzwengels, Ut gu Vals voor de muzikale ondersteuning onderweg en niet te vergeten W.I.K. voor de begeleiding tijdens de intocht op de laatste dag. De winkeliers horeca vereniging Geffen, C1000 van der Sangen en Poelierderij Jo van Druenen voor hun heerlijke versnapering onderweg, drukkerij Wihabo voor het drukken van de route boekjes en inschrijflijsten. Hanex Haanhangers voor het mogen gebruiken van de 2 aanhangers en Sanne voor de mooie bloemen. Wij mogen onze vrijwilligers en alle sponsoren uiteraard niet vergeten, dit zijn er echter te veel om op te noemen. Iedereen heel hartelijk bedankt namens Stichting Rottenrijk en alle wandelaars van Geffen. Volgend jaar zal er weer een wandel 4 daagse georganiseerd worden, zoals elk jaar zal deze in de week na Pinksteren zijn. Een aantal namen zullen uit het organiserend team verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe leden, maar daar zullen jullie als wandelaars niets van merken. Het hele jaar zijn de foto’s van de wandel 4 daagse nog te bekijken op www.rottenrijk.nl. Hier is ook alle

informatie te vinden van alle andere activiteiten welke Stichting Rottenrijk door het jaar heen organiseert. Als u tips of opmerkingen heeft kunt u deze mailen naar wandel4daagse@rottenrijk.nl. Tot volgend jaar. Stichting Rottenrijk, Team wandel 4 daagse Edgar Schuurmans,André Schuurmans, Jose van Rossum.

K.P.J. Geffen Dorpszeskamp Geffen 8 juli 2012 K.P.J. Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp, er kan door zowel jeugd als volwassen worden deelgenomen aan deze activiteit. De dorpszeskamp zal zondag 8 juli 2012 plaats vinden op het K.P.J. terrein bij het sportpark “de Biescamp”. Vinden jullie het leuk om een dag sportief, ontspannend en natuurlijk gezellig bezig te zijn, dan kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon met een stel vrienden, een groep vormen. MELD JE DAN NU AAN! Het team moet uit minimaal 8 personen bestaan! Jullie team vereist minimaal 3 dames, en vanzelfsprekend 5 heren. (meer dames mag natuurlijk altijd). Om de strijd eerlijk te laten verlopen worden de teams verdeeld in 2 poules: POULE 1: Jeugd vanaf 8 tot en met 15 jaar POULE 2: Jeugd/volwassenen vanaf 16 jaar en ouder... Het inschrijfgeld voor: POULE 1: 15 euro POULE 2: 20 euro Dit bedrag moet bij het inschrijfstrookje worden toegevoegd. Jullie kunnen je inschrijven tot uiterlijk: 2 juli 2012 Op 3 juli is er een vergadering over het verloop van de zeskamp. Hierbij hoort verplicht minimaal 1 persoon uit het team aanwezig te zijn. Deze vergadering begint om 20.00 uur in het K.P.J. gebouw. Het inschrijfstrookje met inschrijfgeld inleveren bij: Gert Kappen,Veldstraat 19 Geffen Tel.nr. 0612410392. .................................................................................................... Naam team: Naam contactpersoon: Telefoon contactpersoon: Adres contactpersoon: Email adres contactpersoon: POULE 1 / POULE 2 (omcirkel wat van toepassing is). 15


G’68 Maasdonk beachvolleybaltoernooi ondanks matig weer prima geslaagd! In het weekend van 2 en 3 juni is voor de vierde keer het G’68 Maasdonk beachvolleybaltoernooi gehouden. Zaterdag kon er individueel worden ingeschreven. Met name leden van G’68 zelf hadden daar gebruik van gemaakt, terwijl ook nog op de avond zelf spontaan een 4-tal passanten zich inschreef! Met in totaal 24 senioren en 17 jeugdspelers begon het toernnooi om zeven uur ‘s avonds. Het weer was (nog) goed, al koelde het snel af. Onder begeleiding van muziek werd er vanaf half acht volop gevolleybald. Om tien uur waren de wedstrijden gespeeld en werd er nog even lekker bijgepraat, waarbij het tot laat gezellig was op het Dorpsplein. Zondagochtend 3 juni, 5 uur. Een regenfront trekt vanaf het zuidwesten Nederland binnen en volgens buienradar zal het bijna de hele dag regenen. Om 8:30 wordt terwijl de regen bij bakken uit de lucht valt, besloten het toernooi voor de ochtend af te gelasten, maar vanaf half één te kijken of het ‘s middags door kan gaan. En gelukkig, de regen neemt af, de temperatuur stijgt en het Beachtoernooi gaat door! Ondanks 9 opzeggingen durven in totaal 15 teams het aan om lekker te volleyen in het wel erg zware zand. Om kwart over één gaat het toernooi met een aangepast schema van start en wordt er met veel plezier gespeeld. Het tegenvallende weer kan de pret niet drukken en onder begeleiding van de muziek van DJ Bonaventura ontstaat er toch een lekker “beach sfeertje”. Uiteindelijk werd er in 3 poules gespeeld tot half vijf. Winnaars van de dag waren bij de heren midden/hoog: “Ovoco”, bij de dames/mix midden/hoog: “Ovoco in de Remix” en in de poule laag: “De Grashoppers 2”. De winnaars kregen een taart, gesponsord door bakkerij van Roosmalen uit Nuland. We mogen als toernooicommissie constateren dat volleyballers uit de omgeving het G’68 Maasdonk beachvolleybaltoernooi een warm hart toedragen. Er werd zichtbaar met veel plezier gespeeld en ondanks het feit

16

dat vanwege het weer het toernooi in de ochtend niet door kon gaan, kunnen we toch terugkijken op een geslaagd Beachvolleybaltoernooi 2012. De toernooicommissie wil alle sponsoren en vrijwilligers nogmaals enorm bedanken voor de financiële ondersteuning en belangeloze inzet. Zonder hun bijdragen was het organiseren van dit toernooi niet mogelijk geweest. Speciaal woord van dank voor Gebroeders van de Berg, die het zand stortten en ook weer ophaalden, Loonbedrijf Coppens die met de loader en de veegmachine het Dorpsplein weer toonbaar maakten en Rabobank Maasland vanwege het steuntje in de rug en last but not least Café de Gouden Leeuw die voor het natje en droogje zorgde. Een foto impressie kan gevonden worden op de website van G’68: www.g68maasdonk.nl/fotos/toernooien/

Bijzondere Nationale Molendag Eigenlijk hadden we de morgen van de 12e mei helemaal niet op de molen kunnen zijn omdat we andere verplichtingen hadden, maar met allerlei smoesjes werden we toch naar de molen gelokt. De molen was mooi versierd maar dat is niets bijzonders op Nationale Molendag. Ook dat wethouder v.d. Ven bij de molen kwam had niet bijzonder hoeven te zijn, dat deed hij wel vaker op Nationale Molendag. Maar toen onze families ook nog kwamen van zover, ja toen drong het toch wel door dat er iets bijzonders te gebeuren stond. Een erepenning voor vrijwilligerswerk van de Gemeente Maasdonk werd aan ons uitgereikt door de wethouder omdat we alweer dertig jaar als molenaar op De Zeldenrust actief zijn.We voelen ons hiermee zeer vereerd! Zo werd het een heel bijzondere Molendag. Gemeente Maasdonk, Rien, Leny, Gerard, Henk en Remco Bedankt!! Ton van den Boom Hemmie Berendsen


Bouw KPJ - clubgebouw (deel 2) Grondwerk en fundering zijn gereed. We lopen precies op planning, aldus de bouwploeg! De KPJ heeft uit zijn eigen ledenbestand, aangevuld met sympathisanten, een bouwteam samengesteld die de bouw coördineert en die de nodige werkvoorbereidingen doet. De bouw verloopt door het mooie weer in een razend tempo. We moeten dus op tijd stil staan bij enkele speciale momenten. De speciale momenten in het bouwproces zullen door de KPJ de komende tijd even in de “spotlights” gezet worden. De eerste steenlegging bijvoorbeeld is het eerste moment dat we niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Afgelopen zondag 03-06-12 is de eerste steen symbolisch weggelegd door Onze wethouder Rini van de Ven en het college van B&W. Begeleid door de bouwploeg en vele belangstellende is er een KPJ-Blauwe steen in het metselwerk opgenomen. Deze onderste steen is stevig aangebracht en we zijn er dan ook van overtuigd dat het een stevig en robuust pand wordt waar we jarenlang plezier van kunnen hebben.

een stukje koperen waterleiding weggezaagd waardoor ook nog een grote waterschade ontstond aan diverse materialen van beide verenigingen. Blijkbaar op jacht naar “oud ijzer” zijn jeu de boules ballen, afvalbakken en tromstandaards meegenomen. Natuurlijk geen dubbeltje waard op de helersmarkt maar voor de verenigingen een groot financieel verlies omdat ook het koffiezetapparaat, de voorraden en enkele schuiltenten zijn verdwenen. Mocht u eventueel een “aanbod” zijn gedaan van dit soort spullen meldt u dan (eventueel anoniem) bij de politie of een van de bestuursleden. Bij voorbaat dank daarvoor want wij zouden onze spullen graag weer terug hebben.

Sint Joris Gilde Geffen succesvol op de kringdag in Sint Michielsgestel. Op de zeer regenachtige zondag 3 juni j.l. tijdens de kringdag met liefst 44 gilden scheen toch het zonnetje voor het Geffense Gilde. De eerste prijs met bijbehorend zilveren schild werd gewonnen bij het korpsschieten met de kruisboog (resultaat 4 schutters). Er werd zo goed geschoten dat een afkamp met de andere korpsen niet meer nodig bleek. Bij het onderdeel “Personeel” bij het kruisboog schieten werd Piet van Erp tweede en won eveneens een zilveren schild. Nog groter werd de vreugde toen de “Koningsvogel” van het Gilde werd uitgeroepen tot de mooiste van de 44 gilden. Ook hiermee werd een zilveren schild gewonnen maar meer nog een bijzonder trots gevoel bij al onze gilde leden.

Komende tijd zullen de gevels opgetrokken worden en zal er het nodige installatiewerk gebeuren. We houden jullie op de hoogte. De planning is nog steeds om het volgende handbalseizoen 2012-2013 te starten in ons prachtige nieuwe pand. Gegroet KPJ-Geffen

Zinloze inbraak dupeert Scouting en Sint Joris Gilde Geffen Bij een inbraak in de tijdelijke huisvesting van Scouting en het Gilde zijn diverse deuren en kasten geforceerd en

17


Nieuwe Burgerkoning Frank van Griensven Het was 1e Pinksterdag een absoluut leuk en vrolijk gebeuren bij de Molen de Zeldenrust in Geffen. Het absoluut hoogste aantal deelnemers werd bereikt met 64 schutters. Dat lag niet alleen aan het Gilde, maar ook aan het Molenaarsgilde, in de persoon van Gerard Gerrits, die een familiebezoek van 40 personen van de familie v.d. Berg uit Berlicum aan “zijn” molen wist te bewegen ook mee te doen aan het Burgerkoning schieten. Een hele leuke familie die de opbrengst van inschrijvingsgelden en consumptieverbruik van harte gunde aan het Gilde die daarmee Heemkundevereniging Vladerack gaat ondersteunen die het glas in loodraam van de voormalige Aloysiusschool laat restaureren.

WIE WAT WANNEER JUNI 16 Kinderactiviteiten bij speeltuin De Klimop, Pater vd Elsenstraat, van 10.00 - 15.30 uur voor alle kinderen 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 23 jeugdbrandweerdag 24 JBC Geffen, Geffens Open Jeu de Boules toernooi 26 KVO, Fietsdag 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI AUGUSTUS 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) SEPTEMBER 05 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag in ‘t Oude Klooster 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 18 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 12 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering in ‘t Oude Klooster 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,De titel Burgerkoning en de daaraan verbonden “eeuwige roem” bleef dit keer in Geffen. Met beiden het maximale aantal gehaalde punten moesten Frank van Griensven (van Ut gu Vals) en Alphons van Schijndel (Prins Carnaval) afkampen waarbij Frank de minste zenuwen kende.Voor de derde plaats werd er afgekampt door liefst 4 dames en Peter van Erp (de spreekstalmeester van Ut gu Vals) die allen maar één schot misten. Het is niet bekend of Peter met mooie praatjes de dames heeft kunnen afleiden, maar hij wist wel de 3e plek te behalen. 18

Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

e 16,e 27,e 38,e 65,-


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Bernard van der Doelen kampioen DOK 2012 De onderlinge biljartcompetitie in het Oude Klooster werd dit jaar in twee poule’s van 8 deelnemers gespeeld. Lambert Ruijs en Bernard van der Doelen werden ieder (met een minimum aan voorsprong) winnaar in hun poule. Een beslissingswedstrijd was nodig voor wie ons zou vertegenwoordigen op het districtskampioenschap in Vorstenbosch. Deze wedstrijd werd gewonnen door Bernard in 16 beurten met 2.25 gemiddeld. De uitslagen; achtereenvolgens Punten, Gemiddelde en Beste persoonlijke gemiddelde. Bernard v.d. Doelen 67 1.45 2.40 Tinie v. Nistelrooij 65 1.43 1.78 Frans Janssen 63 2.64 4.28 Cees van Wanrooij 61 5.80 10.00 Jan van Wanrooij 60 1.86 2.30 Henk Kooijmans 56 2.63 3.27 Piet van Herpen 54 1.75 2.57 Wim Heurkens 52 1.96 2.83 Lambert Ruijs Broer Damen Frans van de Hurk Gerrit van de Rijt Nico van der Donk Jo Vos Cor van Lent Bernard v.d. Heijden

66 64 62 62 61 55 55 51

1.05 1.98 1,58 1.91 2.03 2.78 4.78 2.45

1.94 3.15 2.83 2.85 2.50 4.15 7.50 3.60

@pestaartje

Henk van de Wouw kampioen zwarte bond Donderdag 17 mei was het dan eindelijk zo ver. Na weken lang, wat zeg ik, jaren lang de keu ter hand genomen te hebben, werd Henk van de Wouw kampioen. Het is als een jongensdroom sprak hij lovend over zichzelf. Al jaren is Henk, vaste gast op vrijdagavond in café Boetje, alwaar de zwarte-bond-competitie plaats vindt. Door zijn ervaring en soepele heupen heeft hij het dit jaar toch maar mooi gefikst. Overigens is uitbater Boetje van het gelijknamige café ook zeer te spreken over de prestaties van Henk. ‘’sinds dat Henk, zijn draai gevonden lijkt te hebben, en de sterren van de hemel speelt, stromen de klanten toe.’’ Half Geffen loopt uit om de biljartkunsten van Henk te kunnen aanschouwen. Ook de lovende woorden van de Burgemeester Roel Augusteijn waren werklelijk waar memorabel te noemen. ‘’jij bent een GROOT man’’ sprak hij vol bewondering over Henk.

20

HENK NAMENS AL JOUW VERSLAGEN OPONENTEN, VAN HARTE GEFELICITEERD MET HET BEHALEN VAN DE MIJLPAAL.

Maasdonkse kinderzeskamp 2012 een groot succes Op zondag 13 mei organiseerde wij de tweede editie van de Maasdonkse kinderzeskamp. Dit jaar kwamen er maar liefst tien teams met elk een originele, zelf verzonnen naam aan start. De spellen bestonden uit eieren gooien, buikschuiven, een hindernisbaan en een stormbaan, gewichtstrekken en twee spellen waarbij de kinderen door en over een waterbassin moesten. Gelukkig was het stralend weer. Al konden de warme zonnestralen het koude water niet helemaal verwarmen. Uiteindelijk won het team Boys & Girls uit Geffen de eerste prijs, waarmee wij hen nogmaals van harte feliciteren.We zijn benieuwd of ze op de dorpszeskamp op 8 juli a.s. hun titel gaan verdedigen. Tot slot willen wij graag alle vrijwilligers bedanken die ons geholpen hebben om van deze dag een succes te maken. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet. Het was top! Aspirantenleiding KPJ Geffen


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


PERSBERICHT

Persbericht

Met uw kind naar de zon? Ga goed beschermd op reis! Te veel kinderen gaan onbeschermd op reis. Wat veel mensen niet weten, is dat vaccinaties óók nodig zijn voor landen als Bulgarije, Kroatië,Turkije, Egypte,Tunesië en Marokko. Zelfs voor een all-inclusive reis naar een resort! Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) komt in deze landen nog voor, maar gelukkig is besmetting met vaccinatie te voorkomen. Kinderen zijn extra kwetsbaar op reis. Ze zijn gevoelig voor warmte, ziektes en de vaak minder goede hygiëne ter plaatse. Reizigersdiarree kan uw welverdiende vakantie aardig in de war sturen. Maar met een goede voorbereiding kunt u veel gezondheidsproblemen voorkomen.

Bibliotheek Oss van 13 tot met 25 augustus wegens verbouwing gesloten: een stap naar de Bibliotheek van de toekomst

Laat uw kinderen en uzelf vaccineren tegen hepatitis Maak snel een afspraak op het reizigersspreekuur via www.ggdreizigerszorg.nl of bel 0900-8222467 (€ 0,10/ min). Kinderen krijgen in de maand juni een leuke attentie als zij hun vakantieprik komen halen. Reizigersinformatie via social media Reizigers kunnen tegenwoordig voor informatie over de GGD ook terecht op Facebook: www.facebook.com/ ggdreizigerszorg. Ook via het Twitteraccount www.twitter.com/ggdreizen kunnen reizigers het meest actuele gezondheidsnieuws ontvangen. De verpleegkundigen van team Reizigerszorg delen via deze social mediakanalen hun ervaringen (uiteraard met respect voor privacy), expertise, nieuwtjes, gezondheidsweetjes en -tips met hun volgers. Ook houdt de GGD daar regelmatig een leuke actie.

22

Onder het motto ‘Werk in uitvoering’ worden de handen uit de mouwen gestoken. Van maandag 13 tot en met zaterdag 25 augustus 2012 is de Bibliotheek Oss gesloten in verband met een verbouwing. Niet uit luxe, maar uit noodzaak om bezuinigingen vorm te geven, bibliotheekmedewerkers efficiënter in te kunnen zetten en het logistiek proces eenvoudiger te laten verlopen. Met een andere indeling van de ruimte speelt de Bibliotheek bovendien in op de veranderende (digitale) behoeften van de bibliotheekbezoekers. In tegenstelling tot de huidige situatie, wordt er één centrale balie geplaatst waarin bibliotheekmedewerkers niet alleen vragen van bibliotheekbezoekers kunnen beantwoorden, maar ook andere werkzaamheden gaan vervullen. Er wordt een plaats gecreëerd voor het raadplegen van databanken die alleen vanuit de Bibliotheek toegankelijk zijn, gecombineerd met andere digitale informatie en de online krantenkiosk ‘Pressdisplay’, een aanbod van ruim 1500 kranten uit de hele wereld. De indeling van de ruimte wordt flexibeler van opzet, zodat die op eenvoudige wijze voor meerdere doeleinden kan dienen. Dit sluit aan bij de brede functievervulling van de Bibliotheek. Niet alleen het lenen en terugbrengen van materialen is belangrijk, maar informatie wordt ook ter beschikking gesteld in de vorm van lezingen, tentoonstellingen, workshops en andere activiteiten waarbij vaak met verschillende instellingen, organisaties, verenigingen en scholen wordt samengewerkt. De Bibliotheek houdt leren lezen en leesplezier hoog in het vaandel. Daarom krijgt het Makkelijk Lezenplein ten behoeve van leesbevordering voor kinderen een prominente plaats. Verder is geconstateerd dat de gebruikers van de Bibliotheek een verandering doormaken. Er komen niet alleen lezers in allerlei leeftijden, maar in toenemende mate ook kinderen en jongeren die alleen of in groepjes huiswerk maken, ZZP’ers die onderling willen overleggen en bezoekers die gebruik maken van WiFi. De rustige sfeer van de Bibliotheek, haar onafhankelijke positie en de beschikbare kennis worden door hen gewaardeerd. Voor deze groepen zijn na de verbouwing meer studieen werkplekken beschikbaar. Door de verbouwingswerkzaamheden is de Bibliotheek Oss twee weken gesloten, maar in die periode kan iedereen gebruik maken van de bibliotheekvestigingen in Berghem, Ravenstein, Lith, Bernheze, Landerd en Veghel. Op dinsdag 28 augustus 2012 is de Bibliotheek Oss weer geopend.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

tot tot tot tot tot tot

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern24

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Webmail: secr@seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.